OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu Rehtorin päätös 64/10/2011

2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO TOIMIALA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN, ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA (120 OV) TALOUS-JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA (120 OV) AMMATILLISEN TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu (LI111-09), 20 ov Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Kaupan palvelu ja myynti (LI131-09), 20 ov Visuaalinen myyntityö (LI133-09), 20 ov Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Talouspalvelut (LI141-09), 20 ov Kirjanpito (LI142-09) 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus (LI301-09) 10 ov Tuoteneuvonta (LI303-09) 10 ov Toiminnan kannattavuuden suunnittelu (LI304-09) 10 ov Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus (LI305-09) 10 ov Työvälineohjelmien käyttö (LI307-09) 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista (LI350-09) Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat (LI390-09) Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (LI ), 10 ov Himospassi (LI ), 10 ov (tarjotaan Jämsän ao:ssa) Muut valinnaiset tutkinnon osat 0-10 ov Yrittäjyys (LI401-09) 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (LI402-09) 2 ov Ammattitoa täydentävät tutkinnon osat ( ), 0-10 ov Lukio-opinnot 10 ov AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (LI ), 20 OV VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT (LI ), 10 ov ARVIOINTI OPINNÄYTE LIITTEET: LIITE 1 Opintojen eteneminen: liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma (merkonomi) LIITE 2: Opintojen eteneminen, liiketalouden perustutkinto, talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma (merkonomi) LIITE 3 Ammattiosaamisen näyttöjen tutkintokohnen toteutus- ja arviointisuunnitelma (51)

3 1. JOHDANTO Jyväskylän koulutuskuntayhtymä tarjoaa mahdollisuuden suorittaa liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun ja myynnin sekä talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelmien opinnot Jyväskylän ammattiopistossa. Jämsän ammattiopistossa on mahdollisuus suorittaa asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut työskentelee myynnin, kaupan sekä talouden ja toimiston eri tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Liiketalouden perustutkinnon rakenne on joustava. Tutkinnon perusteet antavat mahdollisuuden toteuttaa ja kehittää joustavasti työelämäyhteistyötä paikallisesti ja maakunnallisesti työssäoppimisen ja valinnaisuuden avulla. Tämä opetussuunnitelman tutkintokohnen osa täydentää liiketalouden perustutkinnon perusteita (OPH:n määräys 34/011/2009) ja on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä sen kanssa. 2. TOIMIALA Liiketalouden perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneilla on laaja-alaiset valmiudet toimia liiketaloudellista osaamista vaativissa yleistehtävissä, kuten asiakaspalvelun ja myynnin sekä talous- ja toimistopalvelujen tehtävissä eri elinkeinoelämän toimialoilla. Lisäksi tutkinto antaa valmiuksia toimia yrittäjänä ammatinharjoittajana. Liiketalouden alalle on ominaista se, että ala tuottaa osaajia kaikille toimialoille. Alan peruskoulutuksen tarpeisiin vaikuttaa ammattiryhmistä ennen kaikkea asiakaspalvelu- ja myyntityön sekä talous- ja toimistopalvelujen alan ammattiryhmien kehitys. Eläköitymisen myötä vuoteen 2015 mennessä noin joka viides keskisuomalainen työntekijä poistuu työelämästä ja vuoteen 2025 mennessä maakunnan nykyisestä työvoimasta on poistunut jo puolet. Kilpailu osaavasta työvoimasta kiihtyy (Keski-Suomen maakuntaohjelma , 9). Keski-Suomen elinkeinorakenne on siirtymässä tasaisesti kohti palveluvalsempaa rakennetta, jolloin palvelualojen työpaikat lisääntyvät. Uusia työpaikkoja avautuu uusilla tehtävämäärityksillä sekä perinteisille toimialoille että toimialojen rajapinnoille (Keski-Suomen maakuntasuunnitelma 2030, 8,9,25). Asiakaspalvelu- ja myyntityön osaajia koulutamme asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmassa, jonka suorittanut merkonomi osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluja kannattavasti, palvella erilaisia asiakkaita sekä toteuttaa markkinointiviestintää. Hän osaa myös luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Liike-elämää palvelevaan toimintaan ja julkisen sektorin palveluihin koulutamme taloushallinnon ja toimistotyön osaajia talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelmassa, jonka suorittanut merkonomi osaa palvella toimiston sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita, tuottaa taloushallinnon raportteja ja arvioida yrityksen taloudellista tilaa. Hän osaa hoitaa vähintään yhtä talouspalvelujen osa-aluetta sekä käyttää toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia. 3 (51)

4 3. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN, ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA (120 OV) TALOUS-JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA (120 OV) LI Ammatilliset tutkinnon osat 90 OV LI Kaikille pakolliset tutkinnon osat (20 ov) LI Asiakaspalvelu 20 ov Koulutusohjelmitn eriytyvät tutkinnon osat LI Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma LI Kaupan palvelu ja myynti 20 ov LI Visuaalinen myyntityö 20 ov LI Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Koulutusohjelman pakollinen tutkinnon osa (20 ov) LI Talouspalvelut 20 ov Koulutusohjelman valinnainen tutkinnon osa (20 ov) LI Kirjanpito 20 ov LI Palkanlaskenta (työssäoppien) 20 ov LI Kaikille valinnaiset tutkinnon osat LI Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov LI Tuoteneuvonta 10 ov LI Toiminnan kannattavuuden suunnittelu ja seuranta 10 ov LI Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 10 ov LI Työvälineohjelmien käyttö 10 ov LI LI Tutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnosta 10 OV Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat (0-10 ov) LI Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla LI Himospassi (tarjotaan Jämsän ao:ssa) 10 ov 10 ov 4 (51)

5 LI Muut valinnaiset tutkinnon osat LI Yrittäjyys 10 ov LI Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Ammattitoa täydentävät tutkinnon osat 0-10 ov Lukio-opinnot 10 ov LI Ammattitoa täydentävät tutkinnon osat 20 OV Pakolliset tutkinnon osat Pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäopinnot 16 ov 4 ov LI Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 OV 5 (51)

6 4. AMMATILLISEN TUTKINNON OSAT 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu (LI111-09), 20 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt Palvelutilanteen hoitaminen palvelutilanteisiin valmistautuminen (y) työympäristöstä huolehtiminen ja työpaikan pelisääntöjen noudattaminen (y) sisäisen ja ulkoisen asiakkaan palveleminen (y) palvelutilanteen jälkitoimien hoitaminen (y asiakaspalveluun liittyen toimistotehtävien tekeminen (y) toiminnan kannattavuuden selvittäminen (y) kielidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät asiakaspalvelutilanteeseen valmistautuminen, asiakkaan palveleminen ja palvelutilanteen jälkitoimien hoitaminen työssä oppien (y) asiakaspalveluun ja myyntityöhön liittyviä harjoituksia esimerkiksi tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä (y) yrityksen toiminnan kannattavuuteen liittyviä harjoituksia, kuten tuottojen ja kustannusten selvittäminen katetuottolaskelmien avulla (y) työnantajan ja työntekijän vastuiden ja velvoitteiden selvittäminen sekä alan työ- virkaehtosopimuksiin tutustuminen toimialan keskeisiin säädöksiin ja määräyksiin tutustuminen sekä niiden noudattaminen työssäoppimispaikalla palvelutilanteen toimistotöihin liittyviä asiakirja-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaharjoituksia työvälineohjelmia käyttäen suullisia ja kirjallisia harjoituksia englannin ja ruotsin kielillä Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät asiakaspalveluun ja myyntityöhön liittyviä tiedonhankintatehtäviä (y) asiakirja-, taulukkolaskenta- ja/ esitysgrafiikkaharjoituksia työvälineohjelmilla asiakaspalvelun keskeiseen englannin- ja ruotsinkieliseen sanastoon perehtyminen 6 (51)

7 Toteutus Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti huomioiden yrittäjämäinen toimintatapa (y). Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja dot kehittyvät ammattitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä ryhmätyönä. Oppimispaikat Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa, asiakastöissä työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan muissa em. oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, mediavälineitä ja verkkomateriaaleja. Materiaali tarkistetaan vuositn toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteitn arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteitn arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. 7 (51)

8 Ammattidon osoittamistavat Opiskelija tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitonsa sekä kielitonsa kielitaustansa mukaisesti palvelutilanteessa. Näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki vakuutusyhtiö, infopiste, varasto jne. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattidon voidaan todeta vastaavan ammattitovaatimuksia. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voisiin arvioida näytöllä Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä on arvioitava vähintään: Työprosessin hallinta: Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: Työn perustana olevan tiedon hallinta: palvelutilanteen hoitaminen: asiakaspalvelu yrityksen organisaation ohjeistuksen mukaisesti työhön ja palvelutilanteeseen vaikuttavien säädösten ja sopimusten noudattaminen palvelutilanteen edellyttämien laskutoimitusten tekeminen palvelutilanteeseen liittyvien toimistotehtävien hoitaminen Elinikäisen oppimisen avaindot: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Muu osaamisen arviointi: Työn perustana olevan tiedon hallinta: työyhteisön tuottojen ja kustannusten selvittäminen tietojen perusteella kielidon osoittaminen oppilaitoksessa (esim. keskustelu, ryhmäkeskustelu, haastattelu, esitys) mikäli sitä ei ole osoitettu ammattiosaamisen näytössä Muu arviointi dokumentoidaan ja aineisto tallennetaan samoilla periaatteilla, kun ammattiosaamisen näytön aineisto. 8 (51)

9 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Kaupan palvelu ja myynti (LI131-09), 20 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt palvelutilanteisiin valmistautuminen (y) tuotevastuualueen hoitaminen (y) asiakkaan palveleminen ja myyntityö (y) o asiakkaan opastaminen ja tarpeiden kartoittaminen o tuotteiden esittely ja tarjoaminen o maksutapahtuman ja jälkitoimien hoitaminen (y) myynnin kehityksen seuranta (y) Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät kaupan palveluprosessin työtehtäviin valmistautuminen, palvelutyön ja myynnin edellyttämien työvälineiden käyttö, tuotevastuualueen hoitaminen, asiakkaan palveleminen sekä kaupan palvelutilanteen jälkitoimien hoitaminen työssä oppien kaupan palveluprosessiin liittyviä harjoituksia esimerkiksi liikeidean mukaisesta palvelu- ja myyntikonseptista, tuotevastuualueista, kanta-asiakkuuksista, maksuehdoista ja tavoista harjoituksia kaupan alan rakenteesta ja sidosryhmistä harjoituksia kestävän kehityksen mukaisista ratkaisuista yrityksen kilpailutekijänä kaupan alan tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun sekä myynnin kehityksen seurantaan liittyviä harjoituksia kaupan alan yrityksen tuotteiden vahvuuksien ja kehittämismahdollisuuksien selvittäminen sekä alan liiketoiminnan ja sen kehittymisen arviointi oman osaamisen tuotteistamisen ja yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien selvittäminen ja arviointi suullisia ja kirjallisia harjoituksia englannin ja ruotsin kielillä Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät kaupan alan tuotteisiin, palveluihin, kilpailutilanteeseen, kampanjoihin ja asiakasryhmiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä kaupan palvelutilanteen keskeiseen englannin- ja ruotsinkieliseen sanastoon perehtyminen 9 (51)

10 Toteutus Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti huomioiden yrittäjämäinen toimintatapa (y). Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja dot kehittyvät ammattitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä ryhmätyönä. Oppimispaikat Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa, asiakastöissä työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan muissa em. oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, mediavälineitä ja verkkomateriaaleja. Materiaali tarkistetaan vuositn toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteitn arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteitn arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. 10 (51)

11 Ammattidon osoittamistavat Opiskelija tutkinnon suorittaja toimii kaupan arvoketjussa ja osoittaa ammattitonsa sekä kielitonsa kielitaustansa mukaisesti kaupan asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattidon voidaan todeta vastaavan ammattitovaatimuksia. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voisiin arvioida näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään Työprosessin hallinta, pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta, pois lukien tuotteen hinnan laskenta ja myynnin kehityksen seuranta Elinikäisen oppimisen avaindot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muu osaamisen arviointi Työprosessin hallinta: ammattialan yritystoiminnan arviointi yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Työn perustana oleva tieto: myynnin kehityksen seuranta (esim. keskustelu, esitys) kielidon osoittaminen oppilaitoksessa (esim. keskustelu, ryhmäkeskustelu, haastattelu, esitys) mikäli sitä ei ole osoitettu ammattiosaamisen näytössä. Muu arviointi dokumentoidaan ja aineisto tallennetaan samoilla periaatteilla, kun ammattiosaamisen näytön aineisto. 11 (51)

12 4.2.2 Visuaalinen myyntityö (LI133-09), 20 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt esillepanon ja kampanjan toteuttaminen tuoteryhmäalueella myymäläilmeen seuraaminen ja ylläpitäminen (y) asiakasinformaation tuottaminen visuaalisen myyntityön työ- ja viestintävälineet sekä sovellusohjelmat myymälän kalusteiden ominaisuudet visuaalisessa myyntityössä hintalaput ja julisteet mainostekstausta ja/ tietoteknisiä ohjelmia käyttäen materiaalien hyödyntäminen ja uusintakäyttö graafinen materiaali esillepanossa Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät visuaalisen myyntityön työtehtävien hoitaminen, esim. esillepanon kampanjan toteuttaminen, myymäläilmeen seuranta ja ylläpito, asiakasinformaation tuottaminen työssä oppien tuotekampanjan ja esillepanon suunnittelun ja toteutuksen harjoittelu yrityksen ohjeiden ja liikeidean mukaisesti esim. näyteikkunasomistus hintalappujen ja julisteiden tekeminen mainostekstausta ja/ tietoteknisiä ohjelmia käyttäen harjoituksia kaupan kausivaihteluista ja sesongeista sekä niiden vaikutuksista kampanjoiden toteuttamiseen ja tuotteiden esillepanoon Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät Toteutus suunnitelma esim. tuotekampanjasta esillepanosta oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuudet ja mahdollisuudet toimia yrittäjänä visuaalisen myyntityön tehtävissä Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti huomioiden yrittäjämäinen toimintatapa (y). Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. 12 (51)

13 Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja dot kehittyvät ammattitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä ryhmätyönä. Oppimispaikat Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa, asiakastöissä työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan muissa em. oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, mediavälineitä ja verkkomateriaaleja. Materiaali tarkistetaan vuositn toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteitn arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteitn arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitonsa toimimalla myymälässä visuaalisessa myyntityössä. Myymälän visuaalisen markkinoinnin tulee olla suunniteltua ja ohjeistettua toteutustyötä varten. Esillepano kampanja toteutetaan myymälätilan osastolla. Se voi olla seinälle lattialla oleviin kalusteisiin tehtävä esillepano. Esillepano tehdään ohjeistuksen pohjalta.. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattidon voidaan todeta vastaavan ammatti- 13 (51)

14 tovaatimuksia. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voisiin arvioida näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään Työprosessin hallinta, pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaindot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muu osaamisen arviointi: Työprosessin hallinta: yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi visuaalisen myyntityön tehtävissä Muu arviointi dokumentoidaan ja aineisto tallennetaan samoilla periaatteilla, kun ammattiosaamisen näytön aineisto. 14 (51)

15 4.3 Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Talouspalvelut (LI141-09), 20 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt talouspalvelujen kokonaisuuden hahmottaminen osana yrityksen organisaation toimintaa taloushallinnon osa-alueen hoitaminen o tavanomaisten liiketapahtumien kirjaaminen kirjanpitoon o tavanomaisen maksettavan palkan laskeminen o laskutus o myyntireskontran ja maksukehotuksien hoitaminen o ostoreskontran hoitaminen dokumenttien ja tositteiden valmistelu käsittelyä varten tietojen oikeellisuuden ja asianmukaisuuden tarkistaminen dokumenttien ja tositteiden käsittely (tarkastus, hyväksyntä ja kirjaus) toimiston ja taloushallinnon työvälineiden ja sovellusohjelmien käyttäminen Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät talouspalvelujen tehtäväalueen hoitaminen työssä oppien (y) dokumenttien ja tositteiden valmistelu kirjaamista varten tavanomaisten tapahtumien kirjaaminen säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti tuloslaskelman ja taseen sisältöjen tulkinta palkanlaskentatehtäviä työsopimus-, työaika- ja vuosilomalakia soveltaen sekä manuaalisesti että palkanlaskentaohjelmalla laskutukseen sekä myynti- ja ostoreskontran hoitoon liittyvät tehtävät manuaalisesti ja laskutus/reskontraohjelman talouspalvelujen asiakirjat, kuten laskut, maksukehotukset, perintäkirjeet ym. tekstinkäsittelyohjelmaa ja sen erikoisominaisuuksia hyödyntäen soveltavia tehtäviä työvälineohjelmilla talouspalveluiden asiakaspalvelutehtäviin liittyviä suullisia ja/ kirjallisia tehtäviä (englanti ja ruotsi) 15 (51)

16 Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät talouspalvelujen osa-alueisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä talouspalvelujen osa-alueisiin liittyviä peruslaskelmia talouspalvelujen osa-alueisiin liittyviä asiakirjaharjoituksia tavanomaisten liiketapahtumien kirjaaminen annetun tositeaineiston perusteella annetun yrityksen tuloslaskelman ja taseen sisällön tulkinta suhteessa tehtyihin kirjauksiin palkanlaskentatehtäviä työsopimus-, työaika- ja vuosilomalakia soveltaen annetun aineiston pohjalta laskutukseen ja myynti- ja ostoreskontran hoitoon liittyviä tehtäviä annetun aineiston pohjalta soveltavia tehtäviä työvälineohjelmilla talouspalvelujen keskeiseen englannin- ja ruotsinkieliseen sanastoon perehtyminen Toteutus Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti huomioiden yrittäjämäinen toimintatapa (y). Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja dot kehittyvät ammattitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä ryhmätyönä. Oppimispaikat Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa, asiakastöissä työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan muissa em. oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, mediavälineitä ja verkkomateriaaleja. Materiaali tarkistetaan vuositn toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. 16 (51)

17 Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteitn arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteitn arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä.. Ammattidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitonsa sekä kielitonsa kielitaustansa mukaisesti hoitamalla yhtä talouspalvelujen osa-aluetta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattidon voidaan todeta vastaavan ammattitovaatimuksia. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voisiin arvioida näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään Työprosessin hallinta Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta työskentely yhdessä arvioinnin kohteena mainitussa työtehtävässä (liiketapahtumien kirjaaminen, palkanlaskenta, laskutus, myyntireskontra ja maksukehotukset, ostoreskontra) Elinikäisen oppimisen avaindot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 17 (51)

18 Muu osaamisen arviointi: Työn perustana olevan tiedon hallinta kielidon osoittaminen oppilaitoksessa (esim. keskustelu, ryhmäkeskustelu, haastattelu, esitys) mikäli sitä ei ole osoitettu ammattiosaamisen näytössä. Muu arviointi dokumentoidaan ja aineisto tallennetaan samoilla periaatteilla, kun ammattiosaamisen näytön aineisto. 18 (51)

19 4.3.2 Kirjanpito (LI142-09) 20 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt kuukausitnen kirjanpito (mm. tositteiden järjestäminen kirjaamista varten, tulojen, menojen ja rahoitustapahtumien ja niiden oikaisuerien kirjaaminen, sekä täsmäytysten suorittaminen) alv-laskelman laatiminen ja sen oikeellisuuden tarkistaminen tulojen ja menojen kohdistaminen laskentakaudelle (mm. varaston muutoksen sekä rakennusten ja kaluston arvonalentumisten kirjaaminen) Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät Kirjanpitoon liittyvät tehtävät mm. tositteiden järjestäminen tulojen, menojen, rahoitustapahtuminen ja oikaisuerien kirjaaminen rahatilien sekä velka- ja saamistilien saldojen täsmäyttäminen alv-laskelman laatiminen ja tarkastaminen kirjanpidon raporttien tulostaminen varaston muutoksen laskeminen ja kirjaaminen rakennusten ja kaluston arvonalentumisen laskeminen ja kirjaaminen Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät Toteutus kuukausitsen kirjanpidon tekeminen tositeaineiston ja annettujen ohjeiden mukaisesti (raportointi, arvostus- ja jaksotusperiaatteet, sekä täsmäytysten tekeminen) Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti huomioiden yrittäjämäinen toimintatapa (y). Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja dot kehittyvät ammattitovaatimusten suuntaan. 19 (51)

20 Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä ryhmätyönä. Oppimispaikat Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa, asiakastöissä työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan muissa em. oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, mediavälineitä ja verkkomateriaaleja. Materiaali tarkistetaan vuositn toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteitn arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteitn arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitonsa tekemällä kuukausitsta kirjanpitoa toimistoympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattidon voidaan todeta vastaavan ammattitovaatimuksia. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voisiin arvioida näytöllä. 20 (51)

21 Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään Työprosessin hallinta, pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta kuukauden kirjanpidon hoitaminen Elinikäisen oppimisen avaindot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muu osaamisen arviointi: Työn perustana oleva tieto: laskentakaudelle kuuluvien tulojen ja menojen kohdistaminen (esim. tehtävä koe). Muu arviointi dokumentoidaan ja aineisto tallennetaan samoilla periaatteilla, kun ammattiosaamisen näytön aineisto 21 (51)

22 4.4 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä tarjoaa seuraavat valinnaiset tutkinnon osat Jyväskylän ammattiopistossa: LI LI LI LI LI Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Tuoteneuvonta Toiminnan kannattavuuden suunnittelu ja seuranta Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus Työvälineohjelmien käyttö ja Jämsän ammattiopistossa: - - Edellä lueteltujen valinnaisten tutkinnon osien sijaan/lisäksi opiskelija voi valita 10 ov tutkinnon perusteiden kohdan 4.5 muista kaikille valinnaisista tutkinnon osista. Tällöin opetusmenetelmänä on työssäoppiminen, mikä edellyttää sopivan työssäoppimipaikan saamista. Tällöin osaamisen arviointi tehdään kokonaisuudessaan ammattiosaamisen näytöllä. 22 (51)

23 4.4.1 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus (LI301-09) 10 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt tuote- asiakasvastuualueen toimenpide- kampanjasuunnitelman laatiminen markkinointiviestinnän projektin valmisteleminen, toteuttaminen ja jälkitoimien hoitaminen toimenpiteiden ja kampanjoiden tuloksellisuuden seuranta Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät kampanjan suunnitteluun osallistuminen markkinointiviestinnän projektin valmistelu, toteutus ja jälkitoimien hoitaminen kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien työvälineohjelmien käyttäminen markkinointiviestinnän säädöksiin ja sopimuksiin tutustuminen Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät Toteutus kampanjasuunnitelman laatimiseen liittyviä tiedonhankintatehtäviä Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti huomioiden yrittäjämäinen toimintatapa (y). Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja dot kehittyvät ammattitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä ryhmätyönä. 23 (51)

24 Oppimispaikat Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa, asiakastöissä työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan muissa em. oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, mediavälineitä ja verkkomateriaaleja. Materiaali tarkistetaan vuositn toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteitn arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteitn arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitonsa tekemällä yrityksen organisaation markkinointisuunnitelman mukaisten markkinointiviestinnän toimenpiteiden kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä työtehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattidon voidaan todeta vastaavan ammattitovaatimuksia. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voisiin arvioida näytöllä. 24 (51)

25 Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään Työprosessin hallinta Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta suunnitelmaan kuuluvan projektin valmistelu, toteutus ja seuranta Elinikäisen oppimisen avaindot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 25 (51)

26 4.4.2 Tuoteneuvonta (LI303-09) 10 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt tuote-esittely-, myynti ja neuvontatilanteiden suunnittelu ja valmistelu tuotteiden esitteleminen ja myyminen asiakkaiden neuvominen tuotteiden hankinnassa ja käytössä tarjouksien laatiminen tilauksien vastaanottaminen oman työn tuloksellisuuden arvioiminen Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät. esittely-, neuvonta myyntitilanteen suunnitteleminen ja valmistautuminen tilanteeseen työssä oppien tuotteiden esitteleminen ja myyminen työssä oppien tarjouksien tekeminen ja tilausten vastaanottaminen ja näiden asiakirjojen laatiminen myyntitilanteen säädöksiin ja sopimuksiin tutustuminen oman työn tuloksista raportoiminen työssä oppien suullisia ja kirjallisia harjoituksia englannin ja ruotsin kielillä Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät Toteutus myynti- neuvontatilanteisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä asiakaspalvelun keskeiseen englannin- ja ruotsinkieliseen sanastoon perehtyminen Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti huomioiden yrittäjämäinen toimintatapa (y). Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja dot kehittyvät ammattitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä ryhmätyönä. 26 (51)

27 Oppimispaikat Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa, asiakastöissä työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan muissa em. oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, mediavälineitä ja verkkomateriaaleja. Materiaali tarkistetaan vuositn toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteitn arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteitn arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitonsa sekä kielitonsa kielitaustansa mukaisesti tekemällä palvelujen, tuotantohyödykkeiden kestokulutushyödykkeiden kauppaan liittyviä esittelyn, myynnin neuvonnan työtehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattidon voidaan todeta vastaavan ammattitovaatimuksia. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voisiin arvioida näytöllä. 27 (51)

28 Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään Työprosessin hallinta, pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta, pois lukien tarjouksen teko Elinikäisen oppimisen avaindot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 28 (51)

29 4.4.3 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu (LI304-09) 10 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt Teemat ja sisällöt tuotteen aiheuttamien kustannusten laskeminen (y) tuotteen hinnoittelu (y) budjetointiprosessiin osallistuminen (y) toteuman vertaaminen budjettiin (y) Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät tuotteen aiheuttamien kustannusten laskemiseen ja hinnoitteluun liiittyviä harjoituksia harjoituksia budjetoinnista ja toteuman verlusta (mm. tulos- ja rahoitusbudjetit, osabudjetit, budjettien ja toteuman verlu) Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät budjetointi ja toteuman verleminen (tulos- ja rahoitusbudjetin laadintatehtävä sekä tehtävä budjetoinnin ja toteuman vertaamisesta) Toteutus Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti huomioiden yrittäjämäinen toimintatapa (y). Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja dot kehittyvät ammattitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä ryhmätyönä. 29 (51)

30 Oppimispaikat Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa, asiakastöissä työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan muissa em. oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, mediavälineitä ja verkkomateriaaleja. Materiaali tarkistetaan vuositn toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteitn arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteitn arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitonsa osallistumalla budjetointiin hinnoitteluun työpaikallaan. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattidon voidaan todeta vastaavan ammattitovaatimuksia. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voisiin arvioida näytöllä. 30 (51)

31 Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään Työprosessin hallinta Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta budjetointiprosessiin osallistuminen ja toteuman verlu Elinikäisen oppimisen avaindot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muu osaamisen arviointi: Työn perustana olevan tiedon hallinta: kustannusten laskeminen ja tuotteen hinnoittelu (esim. tehtävä koe). Muu arviointi dokumentoidaan ja aineisto tallennetaan samoilla periaatteilla, kun ammattiosaamisen näytön aineisto. 31 (51)

32 4.4.4 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus (LI305-09) 10 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt tilikaudelle kuuluvien tulojen ja menojen kirjaaminen tilinpäätösraporttien tuottaminen tilinpäätöksen tulkitseminen (y) yrityksen verotettavan tulon laskeminen (y) Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät Tilinpäätökseen ja verotukseen liittyvät tehtävät mm. tilikaudelle kuuluvien tulojen ja menojen kirjaaminen (esim. kuukausitset tapahtumat, jaksotukset, poistot ja varaston muutos) tilinpäätösraporttien tuottaminen (mm. tuloslaskelman, taseen, tase-erittelyiden ja liitetietojen tulostaminen) tilinpäätöksen tulkitseminen (mm. yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen laskeminen ja tulkitseminen tilinpäätöstietojen perusteella) yrityksen verotettavan tulon laskeminen Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät Toteutus tilikauden kuuluvien tulojen ja menojen kirjaaminen ja niiden perusteella virallisten tilinpäätösraporttien tuottaminen, tilinpäätöksen tulkinta sekä yrityksen verotettavan tulon laskeminen Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti huomioiden yrittäjämäinen toimintatapa (y). Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja dot kehittyvät ammattitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä ryhmätyönä. 32 (51)

33 Oppimispaikat Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa, asiakastöissä työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan muissa em. oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, mediavälineitä ja verkkomateriaaleja. Materiaali tarkistetaan vuositn toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteitn arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteitn arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitonsa osallistumalla yrityksen organisaation tilinpäätöksen laadintaan toimistoympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattidon voidaan todeta vastaavan ammattitovaatimuksia. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voisiin arvioida näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään Työprosessin hallinta 33 (51)

34 , pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta tilikauden tulojen ja menojen kirjaaminen ja tilinpäätöksen tulkinta Elinikäisen oppimisen avaindot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muu osaamisen arviointi: Työn perustana olevan tiedon hallinta: tilikauden kuuluvien tulojen ja menojen kirjaaminen ja niiden perusteella virallisten tilinpäätösraporttien tuottaminen, tilinpäätöksen tulkinta sekä yrityksen verotettavan tulon laskeminen Muu arviointi dokumentoidaan ja aineisto tallennetaan samoilla periaatteilla, kun ammattiosaamisen näytön aineisto 34 (51)

35 4.4.5 Työvälineohjelmien käyttö (LI307-09) 10 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt monisivuisen asiakirjan laatiminen (sisällysluettelo, tyylit, hakemisto, viitteet, ylä- ja alatunnisteet ja kansilehti) työvälineohjelmien käyttäminen Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät harjoituksia monisivuisen asiakirjan laatimisesta (asiakirjassa sisällysluettelo, tyylit, hakemisto, viitteet, ylä- ja alatunnisteet ja kansilehti) työvälineohjelmien käyttöön liittyviä harjoituksia mm. o taulukkojen ja tehokeinojen käyttäminen o osoiterekisterin tekeminen ja yhdistäminen eri asiakirjapohjiin o makrojen ja automaattinen teksti-toimintojen hyödyntäminen o luettelojen ja listojen lajittelu, aakkostus ja poiminta o asiakirjoissa käytettävien kuvien liittäminen ja muotoileminen o graafisten esitysten piirtäminen o tekstin muotoilu Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät Toteutus monisivuisen asiakirjan laatiminen Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti huomioiden yrittäjämäinen toimintatapa (y). Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja dot kehittyvät ammattitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä ryhmätyönä. 35 (51)

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 27.6.2011 Rehtorin päätös 141/20/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat etsivät työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisia ilta-viikonloppu- tai kesätöitä. Olemme opastaneet oppilaita hyödyntämään

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Jaksosuunnitelma...4

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 13.4.2011 Rehtorin päätös 21/10/2011 2 SISÄLTÖ:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Ammatillisen perustutkinnon perusteet - Uudet ja korjatut osat Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Lausuntopyyntö 2/421/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 Sisältö Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Vahvistettu 22.6.2010 Rehtorin päätös 47/10/2010 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMIALA... 3 3. LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON RAKENNE

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2009 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA

OPETUSSUUNNITELMA 2009 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA OPETUSSUUNNITELMA HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Vahvistettu 29.11.2010 Rehtorin päätös 90/10/2010 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMIALA... 3 3. HIUSALAN PERUSTUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov...

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... 10 KAUPAN ASIAKASPALVELIJA 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 3 2.1.1 Asiakaspalvelu, 30 osp... 3 2.2 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala... 5 2.2.1 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp... 5 2.2.2

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Vahvistettu 12.6.2015 Rehtorin päätös 58/20/2015 SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO... 3 3 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT... 6 3.1 Pakolliset tutkinnon... 6 3.1.1 Asiakaspalvelu...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi Oppimisosuuskunta Arinom Lukuvuosi 2016-2017 Mitä tutkinnon osia osuuskunnassa voi suorittaa? Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp ja Yrityksessä toimiminen 15 osp tutkinnon osat tulevat yleensä suoritetuksi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6. Näyttötoimikunta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto 2015. Bovallius-ryhmä

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto 2015. Bovallius-ryhmä Opetussuunnitelma 2015 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkinnon rakenne ja muodostuminen... 4 3 Ammatilliset tutkinnon osat... 5 3.1 Pakolliset tutkinnon osat... 5 3.1.1 Asiakaspalvelu... 5 3.2 Valinnaiset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Puualan perustutkinto

Opetussuunnitelma. Puualan perustutkinto Opetussuunnitelma Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkinnon rakenne ja muodostuminen... 5 3 Ammatilliset tutkinnon osat... 6 3.1 Pakolliset tutkinnon osat... 6 3.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Vahvistettu 2.9.2011 Rehtorin päätös 61/10/2011 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMIALA... 4 3. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON RAKENNE

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelma Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkinnon rakenne ja muodostuminen... 4 3 Ammatilliset tutkinnon osat... 5 3.1 Pakolliset tutkinnon osat... 5 3.1.1 Asiakaspalvelu... 5 3.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

Opetussuunnitelma 2011 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 63/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMIALA... 4 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto 2015 Merkonomi

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto 2015 Merkonomi n tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto 2015 Merkonomi Oph määräys 59/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Liiketalouden ja kaupan alan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon tavoitteet...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO RAKENNUSTEN PINTAKÄSITTELYJEN KOULUTUSOHJELMA, MAALARI

OPETUSSUUNNITELMA PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO RAKENNUSTEN PINTAKÄSITTELYJEN KOULUTUSOHJELMA, MAALARI OPETUSSUUNNITELMA PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO RAKENNUSTEN PINTAKÄSITTELYJEN KOULUTUSOHJELMA, MAALARI Vahvistettu 18.3.2011 Rehtorin päätös 12/10/2011 1 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMIALA... 3 3. PINTAKÄSITTELYALAN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osa (KAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kaupan palvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Kauppa opiskelijan työsalina -hanke Liiketalouden perustutkinto (merkonomi) Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmassa muodostuu seuraavista tutkinnon osista (kuva alla). Asiakaspalvelun ja myynnin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO,

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA KOKIN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 27.6.2011 Rehtorin päätös 139/20/2011

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI

LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI Hyväksytty 1.4.2010 25 Voimassa 1.8.2009 alkaen 1 (154) SISÄLLYSLUETTELO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni Seminaari liiketalouden perustutkinto, merkonomin uudet perusteet Paasitorni 25.5.2010 1 Sisältö Näyttöjen järjestämissopimus ja suunnitelma Tekeminen Erityistä huomioitavaa Näyttötutkinnon henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Näyttötoimikunnan käsittelyssä / 2015

Näyttötoimikunnan käsittelyssä / 2015 KÄSITTELY Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjän tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 :n hyväksyä näiden tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma. LIIKETALOUDEN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu

Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu Paula Hyytiäinen Kehitysjohtaja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto paula.hyytiainen@businesscollege.fi Liiketalouden kehittämispäivä 30.1.2013 PERUSTEIDEN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu (30 osp)

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VARASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VARASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VARASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 13.04.2011 Rehtorin päätös 23/10/2011 1 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMIALA... 3 3. LOGISTIIKAN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 27.6.2011 Rehtorin päätös 140/20/2011 2 SISÄLTÖ:

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011 OPETUSHALLITUKSEN ASETTAMA TYÖRYHMÄ Heikki Ripatti, toimitusjohtaja, HS-Yrityspalvelu Oy Kaija Oksanen, controller SOK / Talous Päivi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon perusteiden muutokset Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinnon perusteiden muutokset Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat, sekä aiemmin aloittaneet että uudet,

Lisätiedot