Tieran osakeanti. Kuntapäättäjätilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieran osakeanti. Kuntapäättäjätilaisuus 11.02.2015"

Transkriptio

1 Tieran osakeanti Kuntapäättäjätilaisuus

2 Tiera on kuntakentän valtakunnallinen kehittäjä Infra- ja tukipalvelut ERP ja palkkahallinto Sote-kehitys Opetus Sähköinen asiointi Asiantuntijapalvelut ICT: säästöt ja joustavuus Kuntatoimijoiden toiminnan ja talouden ohjaus, HR- ja materiaalihallinto Terveydenhuollon prosessien ja tietojärjestelmien kehittäminen Opetuksen ja oppimisen kehittäminen Monikanavainen asiakaspalvelu ja kuntatuottavuuden kehittäminen Tietohallinnon ja toiminnan kehittäminen Tiera Toimistolla yli 50 pilvipalveluasiakasta Lahti, Turku, Mikkeli, Espoo, PHSOTEY Tieralla yli 60 Mobiili Kotihoito asiakasta Sähköisten YOkirjoitusten ympäristö HML, Espoo, Turku, Vaasa, Forssa, Kajaani Pohjois-Suomen Tietohallinon kehittäminen (EPS) Tuotteistetut palvelut muuttuviin tarpeisiin (sote) Tavoitteena 10 asiakasta vuonna 2015 Järjestäjän ja tuottajan PSOP (sote-uudistus) Edisonoppimisalusta 15 kuntaan Avustuspalvelut Velkaneuvonta Omahoito Digitaalinen KUUMA-hanke Palvelut pienille ja keskisuurille kunnille SOTE-ERP tuotteistus käynnistymässä Espoon SOTEpalveluväyläintegrointi Sähköisten oppimateriaalien kilpailutus Kuntayhteinen pilvipalvelu Turussa Länsi-Uudenmaan tietohallintokonsultointi Copyright Kuntien Tiera Oy 2

3 Tieran avainluvut tulos positiivinen tuhatta euroa alustava Budjetti 2015 Liikevaihto Käyttökate Liiketulos ennen kehitysmenojen arvonalennusta Liiketulos kehitysmenojen arvonalennuksen jälkeen Tulos ennen veroja Tilikauden tulos Tulorahoitus (*) Pääomalainalla huomioitu oma pääoma (**) Korollinen nettovelka (***) Korollinen nettovelka (****) Henkilöstö kauden lopussa (*) käyttökate - korot - investoinnit (**) oletus: käynniss ä oleva os akeanti realis oituu 1meuron suuruis ena (***) s isältää myös pääomalainat, pankkilimiitit ja käyttöoikeuksien rahoitusvelan (****) ei sisällä pääomalainaa Tilinpäätökseen 2014 päätettiin tehdä tuotekehitysaktivointien osittainen alaskirjaus (4,5 meuroa). Alaskirjauksen seurauksena vuoden 2014 tappio painui -7,9meuroon ja pääomalainalla huomioitu oma pääoma -5,0 meurooon. Alaskirjauksen ansiosta vuoden 2015 poistokuorma pieneni 1,6 meurolla. Copyright Kuntien Tiera Oy 3

4 Tieran tavoite on kasvaa kansallisten muutosohjelmien mahdollistajaksi ja toteuttajaksi 196 kuntaa 12 sairaanhoitopiiriä = Tieran omistajat Copyright Kuntien Tiera Oy 4

5 Tieran osakeanti Osakeanti on suunnattu sekä nykyisille että uusille kuntaomistajille Nykyiset osakkaat voivat merkitä osakkeita merkintähintaan 1 /osake nykyisen osakemäärän mukaan Muut kuin nykyiset osakkaat voivat merkitä osakkeita hintaan 2 /osake kunnan asukasluvun mukaan Kuntayhtymien ja kuntaomisteisten yhtiöiden merkinnän osakemäärä lasketaan jakamalla yksikön vuoden 2013 toimintakulut/liikevaihto luvulla 6500 Osakeantia on markkinoitu yhdessä keskeisten Tiera-omistajakuntien kanssa alueellisissa kuntapäättäjäkokouksissa ja anti on saanut positiivisen vastaanoton Anti jatkuu saakka Copyright Kuntien Tiera Oy 5

6 Turku: Lead Investor 6

7 Turku: Lead Investor 7

8 Mitä asiakkaamme kertovat Kuntayhteistyö Tulevina vuosina kuntakentässä tarvitaan kokonaisvaltaisempia ratkaisuja kuin mitä yksittäiset toimijat ovat kykeneväisiä tekemään. Tämä tavoite saavutetaan kehitysyhteistyön kustannustehokkaalla tiivistämisellä ja rakentamalla talousohjaus yhteismitalliseksi. Kuntien taloudelliset haasteet on ratkaistavissa kustannusten läpinäkyvyydellä ja niihin liittyvällä laadukkalla suunnittelulla. Haluamme rakentaa Kuntien Tieran avulla laaja-alaista kuntatoimijoiden yhteistyön mallia. Erityisesti suunniteltu sote-uudistus aiheuttaa suuria paineita kuntien tietohallinnolle myös muun kuin sote-toimialan osalta. Kuntien Tiera tukee kuntatoimijoita uusien toimintamallien suunnittelussa ja toimeenpanossa. Pohjois-Suomen kaupunkien tietohallintovastaavat ovat käynnistäneet eps2 -yhteistyön, jonka tavoitteena on suunnitella, miten kuntien tietohallintofunktioiden tulee valmistautua ja mukautua kuntasektoria ravisteleviin rakenteellisiin muutoksiin. Copyright Kuntien Tiera Oy 8

9 Mitä asiakkaamme kertovat Johtaminen Kajaanin kaupunki uudisti kaupunkistrategiansa yhteistyössä Tieran kanssa. Strategia kirkastettiin ja tiivistettiin helposti hahmotettavaan muotoon. Myös strategian toteutumista mittaavat mittarit määriteltiin Tieran fasilitoimassa prosessissa. Kajaanin päättäjillä ja työntekijöillä on nyt käytössään yhteinen ja selkeä tiekartta elinvoimaiseksi ja tasapainoiseksi kasvukeskukseksi. Keski-Uudenmaan Kuuma-kunnat etsivät uusia tapoja palveluiden tuottamiseen digitaalisuuden avulla. Tavoitteena on, että huomattava osa kuntien kestävyysvajeesta voidaan kattaa uusilla toimintatavoilla palveluiden laatua heikentämättä. Tiera on ollut mukana tunnistamassa potentiaalisimpia kehitysalueita ja suunnittelemassa käynnistettävän ohjelman toimeenpanoa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä vahvistaa aktiivisesti sekä strategista johtamistaan että tiedolla johtamista, sillä ne nähdään keskeisinä keinoina vastata tulevaisuuden haasteisiin. Osana STM:n Kaste-rahoitteista kehittämistyötä kuntayhtymä toteutti tiedolla johtamisen ja strategiaprosessin uudistamisen projektit yhteistyössä Tieran kanssa. Copyright Kuntien Tiera Oy 9

10 Mitä asiakkaamme kertovat Tiera ERP Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen laajana kuntayhteistyönä on valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta tavoittelemisen arvoinen asia. Kuntien Tiera pystyy toimimaan tällaisen kehittämisen alustana kuten esimerkiksi Palvelusetelihanke on osoittanut. Keväällä käynnistynyt KuntaERP käyttöönottomme on nyt joulun alla edennyt loppukirivaiheeseen. Projektin kaikki henkilöt ovat tehneet hartiavoimin töitä ja todella panneet itsensä likoon. Kaikki olemme samassa veneessä ja soudamme samaan suuntaan myös tästä projektista opimme kaikki. Tavoitteenamme on kehittää sisäisen ja ulkoisen laskennan sekä materiaalihallinnan prosessejamme. Osana tätä työtä olemme toteuttaneet Tieran kanssa syksyn 2014 aikana laajan esiselvityksen Tieran toiminnanohjauksen soveltuvuudesta tarpeisiimme. Jatkamme Tieran kanssa tarjousvaiheen muodossa ja teemme päätökset etenemisestä vuoden 2015 alkupuolella. Copyright Kuntien Tiera Oy 10

11 Mitä asiakkaamme kertovat Digitaalisuus Espoossa päätettiin kesällä 2014 ottaa käyttöön Tieran sähköisen asioinnin ratkaisu, koska se mahdollistaa kuntien yhteisen kehittämisen ja kehittämiskustannusten jakamisen. Ensimmäisenä Espoossa ryhdyttiin kehittämään nuorisoavustushakemusten sähköistä palvelua, jota ollaan ottamassa käyttöön alkuvuodesta Tavoitteena on, että samaa ratkaisua voidaan soveltaa myös muihin avustuskäsittelyprosesseihin ja muissa kunnissa. Espoo on jo yhteisen alustan avulla saanut hyödynnettyä muualla kehitettyjä ratkaisukomponentteja ja toiveena on, että samaa alustaa hyödyntävien kuntien määrän kasvaessa ristiinhyödyntämisen mahdollisuudet kasvavat jatkuvasti. Olemme kehittäneet yhdessä Tieran kanssa sähköisiä asiointipalveluita. Viimeisimmässä projektissa Tieran asiointialustaa on voitu hyödyntää uudella innovatiivisella tavalla ainutlaatuisten omahoito-palveluiden kehittämisessä. Uutta toimintamallia tukevat palvelut ovat tulossa käyttöön vuoden 2015 alussa. Copyright Kuntien Tiera Oy 11

12 Mitä asiakkaamme kertovat Digitaalisuus Kirkkonummen kunta on osallistunut Edison oppimisalustan kehittämiseen yhteistyössä 10 muun pääkaupunkiseudun kunnan kanssa. Tieran vetämässä projektissa olemme aidosti päässeet vaikuttamaan lopputulokseen. Tieran tuella myös palvelun jatkokehitys säilyy kuntien hallinnassa. Edison on hieno erinomainen esimerkki kuntien opetustoimien yhteistyöstä. Kehittämistyössä tarvitaan luottamusta ja uskallusta, joskus riskinottoakin. Yhteistyön tuloksena on syntynyt täysin uudenlainen oppimisalustapalvelu, jonka toivomme leviävän Tieran kautta mahdollisimman laajasti suomalaisiin kouluihin. Kouvolan käyttökokemukset Tiera Toimisto palvelusta ovat olleet hyvät. Eri sovellusten yhteentoimivuus on tehostanut toimintaa, koska olemme kytkeneet mukaan myös muutosjohtamisen koulutuksen. Kokouskäytäntömme ovat parantuneet ja olemme saavuttaneet ajallista ja rahallista säästöä. Virtuaalisilla kokouksilla on ollut myös työhyvinvointia lisäävä vaikutus, koska matkustamiseen kuluu vähemmän aikaa ja toisaalta asioiden hoitoon saadaan sujuvuutta, koska nopeat palaverit on helppo järjestää. Copyright Kuntien Tiera Oy 12

13 Mitä asiakkaamme kertovat Mobiili kotihoito Yksi Tieran onnistumisista on mobiili kotihoito palvelun levittäminen nopeassa aikataulussa lähes 50 kuntaan. Sote-uudistus synnyttää entistä laajempia tuotantoalueita, jolloin logistiikka kotihoidossa muodostuu entistä tärkeämmäksi. Ikäihmisten palveluihin tarvitaan kotihoidon lisäksi myös omahoitoratkaisuja. Näemme suuren potentiaalin kotihoidon palveluohjauksen kehittämisessä ja keskittämisessä. On erittäin tärkeää, että palveluohjausta annetaan asiakkaalle riittävän varhaisessa vaiheessa ja asiakas saa tarvitsemansa kevyemmät palvelut ennen siirtymistään kotihoidon piiriin. Varhaisella vaikuttamisella pyritään siirtämään asiakkaan raskaampiin ja samalla kalliimpiin palveluihin joutumista. Pitkällä tähtäimellä palveluiden laatu paranee ja kehittämistyöhön saadaan edemmän resursseja. Uuden tiedon saavuttaa nykyistä helpommin, sillä mobiililaitteisiin voi lähettää henkilökunnalle ohjeita ja videomateriaalia. Copyright Kuntien Tiera Oy 13

14 Mitä asiakkaamme kertovat Päijät-Häme Tieran käyttöpalvelut ovat yllättäneet meidät positiivisesti edullisuudellaan. Etsimme kustannustehokkaampia toimintatapoja ja laajamittaisempi yhteistyö Tieran kanssa infraja sovelluspalveluissa on meitä houkutteleva vaihtoehto! Calpro Oy on Päijät-Hämeen kuntien ja kuntayhtymien omistama seudullinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus. ERP-järjestelmämme on käyttöönotettu yhdessä Tieran kanssa ja Tiera toimittaa myös ylläpitopalvelut. Käyttöönottoprojekti valittiin vuoden ICT-hankkeeksi Nykyisen laajuuden lisäksi järjestelmää laajennetaan maakunnallisesi uusien asiakkaiden käyttöön alkavana vuonna. Copyright Kuntien Tiera Oy 14

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) yleisenä tavoitteena on saada aikaan 3-5 %:n säästö kuntatalouden ulkoisissa menoissa. Tämä syntyy kuntien toimintoprosessien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet IT-toimittajien infotilaisuus 29.8.2012 Copyright Kuntien Tiera Oy Agenda 29.8.2012 KLO ASIA 13.45 Kahvit ja tervetuloa Toimitusjohtaja Ari Ikonen

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot

STRATEGIA 2017 LIIKETOIMINTASTRATEGIA

STRATEGIA 2017 LIIKETOIMINTASTRATEGIA Ylimääräinen yhtiökokous 10.6.2014, liite 1 STRATEGIA 2017 LIIKETOIMINTASTRATEGIA Sisällys 1 Seuren esittely... 2 2 Nykytila ja johtopäätökset... 2 2.1 Miten itse näemme toimintamme?... 2 2.2 Mitä asiakkaat

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 1 Loppuraportti 5.12.2014 Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 2 Sisällysluettelo YHTEENVETO... 3 JOHDANTO... 4 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 5 Kuntien ICT-henkilöstö ja kustannukset...

Lisätiedot

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI 12.6.2014 ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 3 2. Taustaa... 4 3. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 4 4. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevien palveluiden tai teeman

Lisätiedot

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95 19.11.2014 Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Loppuraportti 21.11.2014 Versio 0.95 Metropolikaupunki 2 (73) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Dokumentin versiohistoria... 4 1.

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Pilvipalvelut Suomessa Keveyden ohella kustannussäästöjä Aki Siponen: Tietoturva kehittyy vauhdilla Hyvästit jonoille Puhelinpalvelu

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3 Sisältö Solteq lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Solteq 2010 Avainluvut Liiketoiminnan rakenne ERP EAM DATA STORE Solteq 2011 Hallinto Tietoa sijoittajille 2 Solteq 2010 Solteq lyhyesti Solteq tarjoaa

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa Esiselvitys Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa V1.0 29.9.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Versio Muutos Tekijä pvm

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot