Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Kaupunginhallitus 03.02.2014 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 604/ / Pääomalainan myöntäminen Kuntien Tiera Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Tuori, puh Matti Franck, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Kaupunginhallitus 1 myöntää Kuntien Tiera Oy:lle euron pääomalainan liitteenä olevassa velkakirjassa ilmenevin ehdoin, 2 päättää, että pääomalainaan käytetään vuoden 2014 talousarvion, 961 Osakkeet ja osuudet / Yleishallinto, määrärahaa, 3 myöntää pääomalainan ehdolla, että myös Lahden ja Turun kaupungit myöntävät niiltä anotut pääomalainat yhtiön esityksen mukaisesti, 4 toteaa, että päätös voidaan panna täytäntöön ennen lainvoimaisuutta, 5 oikeuttaa rahoitusjohtajan huolehtimaan päätöksen täytäntöönpanosta sekä tarvittaessa tekemään liitteenä olevaan velkakirjaan mahdollisesti tarvittavia vähäisiä tarkistuksia. Käsittely Asia käsiteltiin pykälän 24 jälkeen. Kaupunginjohtaja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28.5 ). Päätös Liite Oheismateriaali Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3 Tiera pääomalainahakemus salainen JulkL kohta 4 Tiera pääomalainan velkakirja - Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2012

2 Kaupunginhallitus Sivu 2 / 2 - Tiera pääomalainan perusteluita Yhtiöjärjestys Kuntien Tiera Oy kaupparekisteriote Selostus Kuntien Tiera Oy:n hallitus on pyytänyt kolmelta suurimmalta osakkeenomistajalta Espoon, Turun ja Lahden kaupungeilta yhteensä 1,25 miljoonan euron pääomalainaa yhtiön oman pääoman ja maksuvalmiuden vahvistamiseksi. Espoon osuus lainasta on euroa. Pääomalainan ehtojen mukaan se on oman pääoman ehtoista eli lainalle voidaan maksaa korkoa ja lyhennyksiä vain voitonjakokelpoisista varoista eikä yhtiö voi antaa sille vakuutta. Laina-aika on viisi vuotta ja velkaa lyhennetään samansuuruisin tasaerin vuosittain. Ensimmäisen kerran velkaa lyhennetään vuonna Lainalle maksetaan 5 % vuotuista korkoa. Pääomalaina lasketaan yhtiön omaan pääomaan ja sen tarkoituksena on turvata yhtiön oman pääomaa ja maksuvalmiutta. Espoon vuoden 2014 talousarvion kustannuspaikalla 961 Osakkeet ja osuudet/yleishallinto on 1,5 miljoonan määräraha, jonka perusteluissa todetaan, että määrärahaa voidaan käyttää mm. Kuntien Tiera Oy:n mahdolliseen pääomalainaan. Espoo on liittynyt yhtiön osakkaaksi kaupunginhallituksen päätöksellä Kaupunki on merkinnyt asukasluvun mukaisen määrän osaketta kolmen euron kappalehintaan. Osakkeiden merkintähinnaksi muodostui näin euroa. Espoo on yhtiön suurin yksittäinen osakas. Espoon omistusosuus on vajaat 10 %. Osakkaina yhtiössä on n. 250 kuntatoimijaa. Yhtiön pääomitus on toteutettu siten, että oman pääoman osuus on pyritty pitämään mahdollisimman pienenä, mistä johtuu että lisäpääomitusta on jouduttu hakemaan liikevaihdon jäätyä suunniteltua pienemmäksi. Osakkaiden pääomapanostusten pitäminen pienenä on ollut käytännössä ainoa mahdollisuus, jotta merkittävällä osalla kuntia on ollut mahdollisuus tulla osakkaaksi. Yhtiön pääomarakenne jää käsiteltävästä pääomalainasta huolimatta melko ohueksi eikä esitetyn suuruisella pääomituksella voida yksin taata yhtiön omavaraisuusastetta ja maksuvalmiutta pidemmällä aikavälillä, vaan myös yhtiön sopeuttamistoimien ja liikevaihdon kasvun on toteuduttava suunnitellulla tavalla. Lisäksi Sitra on osallistunut pääomittamiseen konvertoimalla yhtiölle myönnettyä lainaa oman pääoman ehtoiseksi. Yhtiön liikevaihto on kasvanut kuitenkin varsin nopeasti, mutta ei kuitenkaan niin nopeasti kuin perustettaessa ennakoitiin. Ensimmäisenä tilikautena (n. 15 kk) liikevaihto oli noin 3,5 milj euroa, 2012 runsaat 17 milj euroa ja on edelleen kasvanut Tieran perustamisvaiheen oletukset ja liiketoimintasuunnitelma perustuivat toteutunutta nopeampaan liikevaihdon kasvuun. Perustamisvaiheessa tavoiteltiin laajaa asiakaskuntaa suuremmalla valmiiden tuotteiden määrällä. Sittemmin yhtiön liiketoiminta on perustunut vahvemmin räätälöityihin hankkeisiin ja suurimpien osakkaiden kanssa toteutettuihin hankkeisiin. Yhtiön liikevaihto ei ole kasvanut alkuperäisen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Yhtiö on sopeuttanut toimintaansa

3 Kaupunginhallitus Sivu 3 / 3 taloudellisen tilanteen mukaan ja toimintaa keskitetään nimenomaan suurempiin yhteistyöhankkeisiin, joihin panostamalla kuntakentän ITjärjestelmien yhdenmukaistamisesta on saavutettavissa suurimpia hyötyjä. Yhtiön toiminnan sopeutus jatkuu. Osin tulokset näkyvät vasta 2014 loppupuolella. Tieran taloudelliseen tilanteeseen on vaikuttanut myös yleinen taloudellinen tilanne, joka on heikentänyt kuntien rahoitusasemaa nopeasti ja merkittävästi. Samoin kuntauudistus ja muut lukuisat uudistukset ovat viivästyttäneet kuntien hankintoja. Yhteistyöhankkeet ovat erityisesti suurimpien osakkaiden tarpeiden mukaisia ja mahdollistavat tiiviimmän yhteistyön ja sitä kautta taloudellisia ja laadullisia hyötyjä suurimmissa IT- järjestelmähankkeissa. Näiden hyötyjen voidaan arvioida olevan huomattavat verrattuna tilanteeseen, jossa jokainen kaupunki toteuttaisi hankkeet itsenäisesti. Malli on kuitenkin sellainen, että ratkaisut ovat soveltuvia myös muille kunnille. Espoon kaupungin ei ole mahdollista yksin kehittää, toteuttaa ja pitää yllä kaikkia niitä IT-järjestelmiä joita tarvitaan tukemaan ja toteuttamaan kaupungin palvelujen ja tuottavuuden parantamista. Yhteistyötä on kyllä tehty pitkään mm. eri ministeriöiden johdolla ja yksittäisissä tapauksissa myös joidenkin kuntien kanssa. Tulokset ovat kuitenkin olleet huonot varsinkin kehitettyjen sovellusten käyttöönotto on jäänyt usein toteutumatta. Kuntatoimijoiden yhteinen toteutukseen pystyvä organisaatio on ainoa tapa onnistua yhteisten järjestelmien käyttöönotoissa. Tiera on jo tähän mennessä vienyt tuotantovaiheeseen useita tärkeitä kuntien yhteisiä palveluita. Espoolle tärkeitä käytössä tai käyttöönottovaiheessa olevia järjestelmiä ovat mm. mobiili kotihoito (samaan aikaan n. 20 muun kunnan kanssa) sekä sähköinen palvelusetelijärjestelmä. Yhteinen suunnittelu on käynnissä mm. kaupungin tuotannonohjausjärjestelmän, sähköisen asioinnin alustan sekä eri palvelut yhteen liittävän palveluväylän osalta. Kuntien Tiera Oy:n toiminnalle on edelleen olemassa vahvat perusteet. Kunnat tarvitsevat lisää yhteistyötä ICT:n alueella ja yhteisiä ratkaisuja. Tieralla on mahdollisuus luoda edellytyksiä Espoon ja koko kuntakentän prosessien ja tuottavuuden parantamiselle. Espoon näkökulmasta onkin tärkeää, että sekä Kuntaliitto että Sitra ovat toiminnassa vahvasti mukana. Tiera on lisäksi tärkeässä roolissa myös Espoon uuden sairaalan ICTsuunnittelussa sekä eri opetuksen järjestelmäkokonaisuuksien kehittämisessä. Espoon kaupungin toiminta perustuu toimiviin tietojärjestelmiin. Järjestelmien toiminta ja jatkuvuus on turvattava vuoden jokaisena päivänä. Parempien palvelujen ja paremman tuottavuuden kannalta on tärkeintä se, mitä uusilla IT-ratkaisulla saadaan aikaiseksi. Kun näihin ratkaisuihin investoidaan, on varmistettava että ratkaisut ovat sellaisia että hyötytavoitteet voidaan toteuttaa. Kaupungin tietohallinnon tehtävänä on varmistaa palvelujen jatkuvuus ja tarvittavien uusien järjestelmien mahdollisimman nopea käyttöönotto. Pystyäksemme parempaan investointien kannattavuuteen ja kustannustehokkuuteen tarvitsemme

4 Kaupunginhallitus Sivu 4 / 4 kuntien ja erityisesti isojen kaupunkien mahdollisimman laajaa, valtakunnallista yhteistyötä. Edellytyksenä pääomalainalle on, että se voidaan toteuttaa vain, mikäli kaikki kolme osakasta sitoutuvat pääomalainan myöntämiseen, koska Tieran maksuvalmiuden turvaaminen edellyttää koko esitetyn pääomalainan myöntämistä. Asiaa on valmisteltu yhteistyössä kaikkien kolmen kaupungin kesken. Tiedoksi

5 Kaupunginhallitus Sivu 5 / 5

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82 Kokoustiedot Aika 26.11.2012 maanantai klo 15:30-16:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Kokoustiedot Aika 20.05.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 1 Loppuraportti 22.9.2014 Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 4 Kuntien ICT henkilöstö ja kustannukset... 4 Tietohallinnon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1 319/02.05.05/2012 62 Esport Arena Oy:n ja kaupungin välisen rahoitussopimuksen ja jalkapallon käyttövuorojen ostopalvelusopimuksen edellyttämät tarkennukset Valmistelijat

Lisätiedot

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO 2/2005 IFRS-JAOSTO Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 1. Tausta Rahoitustarkastus on 14.11.2005 pyytänyt lausuntoa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta

Lisätiedot

Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152

Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152 Kokoustiedot Aika 09.06.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) yleisenä tavoitteena on saada aikaan 3-5 %:n säästö kuntatalouden ulkoisissa menoissa. Tämä syntyy kuntien toimintoprosessien

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke etenemissuunnitelma 20.4.2010 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Taustaa ja haasteet... 4 2.1 Taustaa... 4 2.2 Nykytila ja kehittämishaasteet... 4 3 toimintamalli

Lisätiedot

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Kunnanhallitus 41 17.02.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 1 Loppuraportti 5.12.2014 Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 2 Sisällysluettelo YHTEENVETO... 3 JOHDANTO... 4 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 5 Kuntien ICT-henkilöstö ja kustannukset...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26. Kaupunginhallitus 12.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26. Kaupunginhallitus 12.01.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Sivu 1 / 1 4386/00.01.00/2013 26 Kuntajaon muuttamisesta tehdyn esityksen hylkääminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Mari Immonen, puh. 050 525 2706 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Kokoustiedot Aika 26.01.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 4386/00.01.00/2013 Kaupunginhallitus 26 12.1.2015 Kaupunginhallitus 32 19.1.2015 10 Kuntajaon muuttamisesta tehdyn esityksen hylkääminen Valmistelijat / lisätiedot: Mari

Lisätiedot

Kunnanhallitus 89 07.04.2014

Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä Kh

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus VUOSIKATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 31.12.2008 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Oman pääoman muutoslaskelma Konsernin tilinpäätöksen

Lisätiedot

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010 Sivu /8 Valtuusto..00 LISTAN ASIANRO Asianro 585 / / 00 Harjoitushallin toteuttaminen Tapiolan urheilupuistoon, hallin toteuttamiseksi tarvittavan lainan takaus sekä Matinkylän jäähallin peruskorjauksesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55 07.05.2014 Sivu 1 / 1 1773/02.02.00/2014 55 varhaiskasvatuslautakunnan lausunto talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä Valmistelijat

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 2/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 04.02.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot