MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä:"

Transkriptio

1 ! "

2 1 MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU Markkinointi näkökulmakysymyksenä: 1. Myydä tuotteet / palvelut 2. Saada kohdeasiakkaat ostamaan Ensin mainittu on perinteinen tapa tarkastella markkinointia. Sellaiseksi markkinointi edelleen myös useimmiten koetaan. Ja sellaisena markkinointia myös useimmiten tehdään. Nykyaikaisen markkinoinnin ajattelutapa voidaan kuitenkin kiteyttää jälkimmäiseen näkökulmaan. MARKKINOINTI ON TAPA AJATELLA JA TOTEUTTAA ORGANISAATION TOIMINTAA.

3 2 LIIKEIDEA MARKKINOINNILLISEN AJATTELUN KUVAAJANA Markkinoinnillinen asiakkuusajattelu ja sen perustat ilmenevät liikeideassa, joka rakentuu seuraavasti: I IV KOHDERYHMÄT ELI IMAGO SEGMENTTIKOKONAISUUS = Kenelle? = Millä saan ostamaan? II III TUOTTEET/PALVELUT TAPA TOIMIA = Mitä? = Miten tuotan? Avainasia liikeideassa ei ole se, mitä elementtejä siinä on, vaan miten ja missä järjestyksessä elementit on rakennettu. Markkinoinnillisen liikeidean rakentamisen marssijärjestys on seuraava: 1. Kohderyhmien valinta ja määrittely 2. Imagotavoitteen määrittäminen 3. Tuotteiden/palveluiden tekeminen sisältäen a) asiakaskohderyhmän odotukset, b) imagotavoitteen ulos rakentamisen ja c) kilpailuedun osoittamisen. 4. Tavan toimia määrittely rationaaliseksi, taloudelliseksi ja tulokselliseksi.

4 3 KERROSTUNUT TUOTE Tuote voidaan tarkastella kerroksittain seuraavasti: (nimi) MIELIKUVA- (muotoilu) LISÄ- YDIN- TUOTE EDUT (värit) TUOTE (tyyli) Kuvio: Kerrostunut tuote -käsite

5 4 TARJONTAPAKETTI 1. NIMI (sisältäen asianimen ja merkkinimen), jotta tuotetta voi tarjota ja ostaa. 2. KONKRETISOITAVISSA OLEVA SISÄLTÖ (= tuotteistusosa), jotta tuotteen sisällön voi esittää. 3. HINTA, jotta voidaan kertoa, mitä tuote maksaa. Ilman näitä elementtejä ei ole kaupattavaa tuotetta. TUOTETYÖN ELEMENTIT TUOTETYÖ Tuotteen sisällöllinen kehitystyö (= tuotteistustyö) Tuotteen mielikuvallinen kehitystyö (= brandaamistyö) TUOTTEISTUS ON kehittämistä markkinoinnillistamista palvelun konkretisoimista sisällön vakioimista / konseptointia

6 5 TUOTTEEN VAKIOINNIN ASTEET 1. UNIIKKITUOTE 2. RÄÄTÄLÖITY TUOTE 3. SOVELLETTU TUOTE 4. PAKETTITUOTE Tuotteistamisessa kyse on tuote-elementtien vakioinnista. Avainkysymykset ovat: 1. Mikä on vakioinnin aste? 2. Mitkä osat vakioidaan? 3. Minkälainen vakiointi tehdään? Palvelutuotteen tuotteistamisen mahdollisuudet: 1. Prosessituote 2. Menetelmätuote 3. Modulituote (= tuotejärjestelmä)

7 6 TUOTTEEN VAKIOINNIN ASKELEET (= tuotteen sisällöllisen kuvaamisen määritysprosessi) 1. Vaiheistus: Mitä vaiheita tuotteeseen kuuluu? 2. Konkretisointi: Mitä asioita kuhunkin vaiheeseen sisältyy? 3. Menetelmöinti: Millä menetelmillä tuote toteutetaan? 4. Dokumentointi: Mitä dokumentteja tuote sisältää? 5. Aikataulutus: Mikä on tuotteen vaatima aika? 6. Edellytysten määrittely: Mitkä ovat tuotteen toteuttamisen vaatimat edellytykset?

8 7 TUOTTEEN KAUPAKSISAAMISEN PERUSTAT Tuotteella on markkinoilla tilaus. Tuotteella on kilpailuetu. Asiakkaan on helppo käsittää tuotesisältö. Tuote on houkutteleva. Tuote on helppo ostaa. Hinta on ymmärrettävä. Tekijä / myyjä on luotettava. Toteutusresurssit ovat riittävät.

9 8 TUOTTEISTUS TUOTTEISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Tuotteistamisen perustat: 1. Saadaan toimintaa sisällöllisesti kehitettyä. 2. Saadaan tuote helpommin kaupattavaan (markkinoinnilliseen muotoon). 3. Saadaan toiminta irrotettua henkilöperusteisesta kauppaamisesta. 4. Tuottaa (periaatteessa) mahdollisuuden asiakaskeskeisen ajattelun toteuttamiselle. 5. Saadaan tuotteelle laajemmat markkinat. 6. Luodaan perusta tuotteen tasalaatuistamiselle. 7. Tuottaa luontevan perustan tuotekustannusten selvittämiselle ja kustannustehokkuuden varmistamiselle. 8. Luodaan mahdollisuus katteellisemmalle erilaisten hinnoittelutekniikoiden käytölle/ katteellisemmalle hinnoittelulle.

10 9 KEHITTÄMISPERUSTEINEN TUOTTEISTUSPROSESSI 0. TUOTEAIHIO 1. KOHDERYHMÄN MÄÄRITYS JA TYYPITYS 2. TARVEPERUSTOJEN JA ODOTUSTEN/TOIVEIDEN MÄÄRITYS 3. TUOTTEEN SISÄLLÖLLINEN RAKENTAMINEN - YDINTUOTE - LISÄEDUT - MIELIKUVATUOTE 4. TUOTTEEN HINTAPERUSTOJEN MÄÄRITYS - KUSTANNUSHINTA - KILPAILUHINTA - MAHDOLLISUUSHINTA HINTAHAARUKKA 5. HINTAPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN - HINNOITTELUTEKNIIKAT (paketointi/pilkkominen) - HINTAYKSIKÖIDEN MÄÄRITYS - HINNALLA OPEROINTI (mm. alennukset) 6. TUOTTEEN MARKKINOINNILLINEN KUVAUS - TAUSTAKUVAUKSET - TUOTEKUVAUS - HINTAKUVAUS

11 10 TUOTTEISTUKSEN ONNISTUMISEEN JA EPÄONNISTUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT: TUOTTEISTUKSEN ONNISTUMISTEKIJÄT EPÄONNISTUMISTEKIJÄT * Prosessivaiheistusmalli * Yhdellä kerralla tuotteen paketointimalli * Tuotteen sisällöllinen * Tuotteen pitäminen automaattisesti kehittäminen annettuna/nykyisenkaltaisena * Tuotteen ulkoisesta/asiakkaan * Pelkkä ydintuoteperusteinen/sisäisestä näkökulmasta tehtävä näkökulmasta tehtävä kehitystyö * Tuotteistuksen tekeminen * Tuotteistuksen jättäminen jokaisen selkeänä ohjattuna/johdettuna työstettäväksi * Tuotteistusprosessin tiukka, * Liian löysä tai määrittelemättömästi mutta selkeästi vaiheistettu etenevä toimintaprosessi toimintamalli * Tuotteistuksen menetelmällinen * Tuotteistuksen tekeminen ilman ja lomakeperusteinen työskentely apuvälineitä * Tuotteiden tekeminen arvioita- * Tuotteiden tekeminen kerralla viksi/tsekattaviksi valmiiksi * Tuotteiden esitysmuodon * Tuotteiden esitysmuodon jättäminen määrämuotoistaminen avoimiksi

12 11 TUOTTEISTUKSEN SUDENKUOPAT 1. Ollaan varmoja, että oma tuoteasiantuntemus antaa perustan asiakaskunnan toiveiden kuvaamiseen. 2. Uskotaan, että tekniset asiaperustat ovat keskeisimpiä menestystuotteen sisällössä. 3. Ei osata haarukoida asiakaskunnan toiveita tuotteen sisältöperustojen pohjaksi. 4. Ei tehdä tarpeeksi kapeaa segmenttimääritystä, vaan tehdään yleistuotetta. 5. Ei hallita ydintuotteen ja lisäetujen rajanmuodostusta, vaan paketoidaan perustuotteeseen liian suuri kokonaisuus. 6. Ei pilkota tuotesisältöä tarpeeksi pieniksi palasiksi, jolloin ei saada laskettua tuotteelle kustannusperustaa oikein. 7. Rakennetaan liian isoja tuotteita, eikä tehdä tuotteistusta ns. pienimmistä osasista liikkeelle lähtien. 8. Ollaan kustannusperustassa kiinni, kun hintoja määritetään. 9. Ei arvioida tuotetta proto- ja nollasarjavaiheessa, vaan otetaan tuote valmiina tuotantoon. 10. Ei rakenneta tuotteistoa sellaiseen esitysmuotoon, että koko henkilöstö pystyy kertomaan kiinnostuneille tuotteen olemassa olosta.

13 12 TUOTTEISTUSTYÖN OLEMUS Oleellista tuotteistustyössä on: systemaattisuus etukäteisaikataulutus ymmärrys tuotteistuksen merkityksestä irrottautuminen tuotteistuksen tekoon työn tekemisen ja etenemisen vaiheistus irrottautuminen nykytuoteratkaisusta markkinoinnillinen näkökulma yksikohtaisuus sisältöratkaisuissa asian käsittelyn ja tuotteistustyön erottaminen toisistaan.

MONIAMMATILLISEN KEHITTÄMISVERKOSTON (PALVELUJEN JA TUOTTEISTAMINEN. Helsinki 16.5.2013

MONIAMMATILLISEN KEHITTÄMISVERKOSTON (PALVELUJEN JA TUOTTEISTAMINEN. Helsinki 16.5.2013 MONIAMMATILLISEN KEHITTÄMISVERKOSTON (PALVELUJEN JA TOIMINNAN) TUOTTEISTAMINEN Helsinki 16.5.2013 Asiantuntija Yrittäjä, toimitusjohtaja emba Jouni Ortju Laatukoulutus Jouni Ortju Ky Apteekkialan tuotteistuskoulutuksia

Lisätiedot

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden

Lisätiedot

Markkinointi ja myynti. Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet

Markkinointi ja myynti. Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet Markkinointi ja myynti Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet Timo Rope Tammikuu 2012 2 3 MOTTO: Jos et ihmistä ymmärrä, niin markkinoinnille ei ole

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Opas liike-elämätaitoihin: Yrittäjyyden perusteet. TES - Transnational Entrepreneurial Spirit. Grundtvig 2008-2010

Opas liike-elämätaitoihin: Yrittäjyyden perusteet. TES - Transnational Entrepreneurial Spirit. Grundtvig 2008-2010 Opas liike-elämätaitoihin: Yrittäjyyden perusteet TES - Transnational Entrepreneurial Spirit Grundtvig 2008-2010 Johdanto Yrittäjyyteen ryhtyminen vaatii paljon erilaisia taitoja. Ammattitaito on yrittäjyyden

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA 13.1.2014 TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA

LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA 13.1.2014 TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA 13.1.2014 TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA Verkostoituminen x 2 Ketäs te olette? Etsi täältä joku sellainen henkilö, jota et kenties tunne entuudestaan.

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Markkinoinnin ABC. Sisällysluettelo. Esipuhe

Markkinoinnin ABC. Sisällysluettelo. Esipuhe Markkinoinnin ABC Sisällysluettelo Esipuhe 1. Johdanto 2. Markkinoinnillisuus yritystoiminnassa 3. Segmentointi markkinoinnin peruskivenä 4. Imago ratkaisijana 5. Hinnoittelu 6. Markkinointikanavat 7.

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ OPPIMATERIAALEJA 74 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Riitta Windahl & Veikko Välimaa TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ Opas tekijöille ja toimeksiantajille TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA

Lisätiedot

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea?

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Leena Vainio Tutkimuspäällikkö, ETK Hämeen ammattikorkeakoulu leena.vainio@hamk.fi Marja Toivonen Tutkimusprofessori,FT VTT marja.toivonen@vtt.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Ympäristöasiat ovat tulleet ja tulevat

Ympäristöasiat ovat tulleet ja tulevat Ympäristöarvot maaseutuyrityksen tuotekehityksessä Merja Mononen Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu, Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Ympäristöasiat ovat tulleet ja tulevat yhä tärkeämmiksi niin asiakkaalle

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE PROSESSIEN MALLINNUSOHJE Prosessien mallintamisen lähtökohtana on, että organisaation johto on tunnistanut prosessit ja määritellyt niille omistajat. Nämä prosessit esitetään prosessikarttana (A4). Tämä

Lisätiedot