Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus. SADe-PÄIVÄ Benita Troberg, TEM Smolna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus. SADe-PÄIVÄ 16.5.2011 Benita Troberg, TEM Smolna"

Transkriptio

1 Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus SADe-PÄIVÄ Benita Troberg, TEM Smolna

2 Yrityssuomifi SADe-ohjelmassa Yrityssuomifi muutetaan vuorovaikutteiseksi asiointiportaaliksi josta löytyy myös asioinnissa tarvittava tietosisältö Toimii asioinnin tukipalveluna Kokoaa yrityksille suunnatut palvelut yhteen osoitteeseen joista keskeiset on oltava sähköisesti asioitavissa v 2013 loppuun mennessä

3 Kehitystyön sisältö ja tavoitteet Kehitystyö kohdistuu Työnantajan palvelukokonaisuuden, Yrityksen perustajan palvelukokonaisuuden sekä Kansainvälistyvän yrityksen palvelukokonaisuuden rakentamiseen verkkoon, Yrityssuomifi portaaliin Kehitystyön tavoitteena on yrityspalveluiden kehittäminen asiakaslähtöisenä kokonaisuutena: Yritysten neuvonta-, tieto-, ja asiointipalveluiden tarjoaminen yhtenä monikanavaisena kokonaisuutena Kokonaisuus rakennetaan asiakkaan prosesseista lähtien ja sovittaen siihen palvelutarjonta Tavoitteena on eri toimijoiden palvelutarjonnan yhdistäminen saumattomaksi osaksi asiakkaalle tarjottavaa palvelukokonaisuutta Rakennettavaan kokonaisuuteen osallistuu TEM:n organisaatioiden lisäksi mm Vero, Tulli Tavoitteena on sähköisen asioinnin mahdollistaminen yritysasiakkaiden keskeisten palveluiden osalta

4 TEM:n vaatimukset yksityisten palvelujen rajapinnoille ja palveluille (alustavat) Avaamme yhteisen rajapinnan Yrityssuomifi -portaalista yksityisiin palveluihin päin Kriteerit: 1 hyvä asiakaspalaute, 2 asiakkaan tarpeen mukainen palvelu, 3 luotettava ja pitkäjänteiseen palvelun kehittämiseen sitoutuva palvelutarjoaja jos palvelutarjoajien lukumäärää jossakin kohden olisi tarve rajata, valitaan paras yhteistyökumppani kilpailutuksen avulla Asiakkaan on kuitenkin aina voitava helposti päätellä, onko kysymys julkisesta vai yksityisestä palvelusta

5 YPPK Yrityksen sähköiset asiointipalvelut Yrityksen perustajan tietopalvelut Koordinointi ja selvitykset Yrityksen sähköinen työtila Tunnustelupalvelu Yrityksen sähköinen työtila Neuvojan sähköinen työtila Sisällönhallinnan substanssiryhmät Yrityksen asiointitili Profilointityökalu Sanasto ja käsitteistötyö Harkitsemisen palvelut Perustamissuunnitelmatyökalu Minustako yrittäjä Yritysmuodon valinta YTJ:n sisällöllinen kehittäminen Liiketoimintasuunnitelmatyökalu v20 Yrittäjätesti Koulutushaku Rahoitushaku Perustamisen palvelut Käynnistämisen palvelut Perustamisilmoitus Rooli- ja valtuutuspalvelunmäärittely Rahoitus- Hakemukset Luvat ja ilmoitukset Käytännön toimet Lainsäädännön mahdolliset esteet esiselvitys Viranomaisille tarjottavat palvelut hakemusten käsittelyyn Lausuntopalvelu Integraatiopalvelu Käsittelijän työtila Asiointipalvelu Asiointikanta ja asiakaskanta Tilinpäätössidonnainen ilmoittaminen Neuvonta- ja tukipalvelut Y-S puhelinpalvelu Tietämyskanta Yrityksen Neuvonta-perustajan tukipalvelut personoitu palvelupolku Yrityksen perustajan personoitu palvelupolku

6 Yrityksen sähköiset asiointipalvelut YPPK Tunnustelupalvelu Työkalun avulla kartoitetaan käyttäjän tarvetta yritystoiminnan käynnistämisen tai kehittämisen vaiheissa Kartoituksen tulosten pohjalta esitetään käyttäjälle tarvetta vastaavat palvelut Yrityksen asiointili Liiketoimintasuunnitelmatyökalu v20 Perustamisilmoitus Rahoitushakemukset, luvat- ja ilmoitukset Lausuntopalvelu Integraatiopalvelu Yrityksen asiointitili muodostaa keskeisen osan yrityksen työtilasta Perustamista suunnittelevan ja yritysneuvojan yhteinen työkalu, jonka avulla varmistetaan, että perustamisen suunnittelun tärkeimmät osa-alueet on otettu huomioon ja toimialan erityispiirteet on huomioitu perustamissuunnitelmassa Liiketoiminnan suunnittelun eri vaiheissa käyttäjä voi kutsua sähköisesti asiantuntijan ohjaamaan ja kommentoimaan suunnittelun eri osia ja vaiheita YTJ-SA palvelun integrointi Yritys-Suomi verkkopalveluun Tiedot voidaan generoida liiketoimintasuunnitelman tiedoista soveltuvin osin Hakemusten, lupien ja ilmoitusten toteuttaminen asiointipalvelun avulla Työkalun avulla vastuuviranomainen voi pyytää sähköisesti lausunnon sovituilta asiantuntijoilta, jotka antavat lausunnon sähköisesti työkalun avulla Rajapintapalvelun avulla hakemukset sekä ilmoitukset siirtyvät vastuuorganisaatioihin Rajapinta on kaksisuuntainen, Asiointipalvelu Asiointikanta ja asiakaskanta Hakemuksille, luville ja ilmoituksille tarkoitettu määrämuotoinen alustaratkaisu Asioinnin välivarasto, kevyt asiankäsittely ja asiakastietokanta Projekti Perustamissuunnitelmatyökalu Osaprojekti Käsittelijän työtila Y-S puhelinpalvelu Tietämyskanta Tukee esivalmistelua hakijan ja viranomaisen välillä Tietoa, ohjausta ja neuvontaa yritystoiminnanaloittamiseen Itsepalvelun ja yritysneuvojien käyttöön tarkoitettu, asiantuntijoille lähetetyistä kysymyksistä muodostuva tietokanta

7 Yrityksen perustajan tietopalvelut Yrityksen sähköinen työtila Neuvojan sähköinen työtila Profilointityökalu Minustako yrittäjä Yrittäjätesti Yritysmuodon valinta Käytännön toimet YPPK Yrityksen oma työtila, jossa yrityksen perustaja voi tehdä eri toimenpiteitä, saada palautetta eri toimijoilta ja suorittaa sähköistä asiointia tietoturvallisesti yrityksen perustamiseen liittyen sekä nähdä eri asiointien status ja tilanne Sähköisen työpöydän avulla yrityspalveluidentarjoajat saavat yhden suojatun ympäristönneuvontatyön tueksi ja tietovarastoksi Työtila mahdollistaa interaktiivisuuden neuvontatyössä Mahdollisuus asettaa oma tarveprofiili ja mm sijainti, sekä yrityksen perustamiseen liittyvät yrittäjän tarpeet (mm koulutus-, kehittämis- (mm LTS), rahoitus ja sähköiset asiointitarpeet) Mahdollisuus myös nähdä mitä muut saman tarveprofiilin yrittäjät valitsivat mm lisätietona Palvelun avulla käyttäjä saa riittävän ymmärryksen yritystoiminnan perusteista ja ominaisuuksista, joita yrittäjältä tarvitaan Sisältää työkaluja yrittäjäominaisuuksien arvioimiseen sekä julkiset neuvontapalvelut kattavasti Sähköisen työpöydän avulla yrityspalveluidentarjoajat saavat yhden suojatun ympäristönneuvontatyön tueksi ja tietovarastoksi Työtila mahdollistaa interaktiivisuuden neuvontatyössä Palvelu, jonka avulla käyttäjä pystyy valitsemaan sopivan yhtiömuodon, ymmärtää niiden erot ja saa rekisteröimistä varten tarvittavat asiointipalvelut Käyttäjälähtöisesti kuvattuna toimet, joita yritystoiminnan käynnistämisessä tulee ottaa huomioon Perustamisen toimenpiteet järjestyksessä vaiheittain Rahoitushaku Koulutushaku Kohdennettu rahoitusvaihtoehtojen hakupalvelu, joka huomioi yrittäjän/yrityksen sijainnin, toimialan ja muun mahdollisen historiatiedon (profilointitiedot)sekä tarjoaa vastaukseksi ensisijaiset tilanteeseen soveltuvat rahoitusmahdollisuudet Kohdennettu koulutuspalvelujen hakupalvelu, joka huomioi yrittäjän/yrityksen sijainnin, toimialan ja aikaisemman koulutustaustan (profilointitiedot) ja tarjoaa vastaukseksi ensisijaiset tilanteeseen soveltuvat koulutusmahdollisuudet Projekti Yrityksen perustajan personoitu palvelupolku Osaprojekti Yrityksen perustajan palvelupolkuun liittyvät sisällöt (tietopalvelut): harkitsemisen palvelut, perustamisen palvelut ja käynnistämisen palvelut Palvelupolkutoiminnallisuus ja personointi toteutetaan yrittäjän/yrityksen antamien ja käytön aikana kerääntyvien profilointitietojen avulla

8 Koordinointi ja selvitykset YPPK Rooli- ja valtuutuspalvelunmäärittely Määritellään PRH:n roolipalvelun ja Verohallinnon Katso -palvelun pohjalta käyttöönotettavan rooli- ja valtuutuspalvelun toteutus, palvelun vaatimukset jatoiminnallisuudet Sisällönhallinnan substanssiryhmät Sisällön hallinnan ja tuottamisen koordinointi Sanasto ja käsitteistötyö Liiketoimintaontologian edelleen kehittäminen ja yhteisten käsitteiden määritteleminen, jotta saadaan yhdenmukaiset käsitteet sisältävät rakenteiset dokumentit (lomakkeet, artikkelimodulit) YTJ:n sisällöllinen kehittäminen Lainsäädännön mahdolliset esteet esiselvitys Verkkolaskuosoitetiedon lisääminen yrityksen perustiedoksi sekä tilinumerotiedon laajentaminen kaikkeen viranomaiselta yritykselle suuntautuvaan maksamiseen Palveluiden sähköistämisen kehittämiseen liittyvien lainsäädännöllisten esteiden tunnistaminen ja pyrkimys niiden poistamiseen Tilinpäätössidonnainen ilmoittaminen FIA2 ja FIP työn vaikutusten arviointi ja implementointi perustamisen palveluihin Projekti Osaprojekti

9 Työnantajan palvelukokonaisuus SADe-PÄIVÄ Piia Rekilä, TEM Smolna

10 TAPK työnantajan sähköiset asiointipalvelut Työnantajan tietopalvelut Koordinointi Yrityksen sähköinen työtila Kommentointitila ja käsittelytila Työnantajan vuosikello JHS-sanastotyö Jakelin-palvelu Sanasto ja käsitteistötyö Henkilöresurssien suunnittelu Hakemisen prosessit Henkilöresurssi markkinat ja työllistämisen tukimuodot Kustannusten arviointi Sisällönhallinnan substanssiryhmät Rekrytointi Integraatioratkaisut molfi Ulkomaalaisten rekrytointi Työsuhde Työsopimukset ja työehdot Vakuutukset ja ilmoitukset Työnantajan vastuut ja velvoitteet Sähköinen palvelu pientyönantajille Työnantamiseen liittyvien ilmoitusten vireillepano Palkanlaskennan rakenteelliset tiedot Työnantajan personoitu palvelupolku Työnantajan personoitu palvelupolku Viranomaisen palvelut Lausuntojen antaminen Työnantajuuteen liittyvä neuvonta

11 työnantajan sähköiset asiointipalvelut Kommentointitila ja käsittelytila Jakelin-palvelu Hakemisen prosessit Integraatioratkaisut molfi Vakuutukset ja ilmoitukset Työsopimukset ja työehdot Sähköinen palvelu pientyönantajille Käyttäjän asioinnin työtilaan rakennettu toiminnallisuus, jonka avulla mm yritysneuvoja tai viranomainen ennen asian vireillepanoa, voi käydä kommentoimassa asiakkaan työtilassa tekemiä toimintoja Toiminnallisuus on yhteinen yrityksen perustajan palvelukokonaisuuden kanssa Asiankäsittelyn työtila on viranomaisille tarjottava sovellus, joka tarjoaa näkymän käsiteltävien asioiden työjonoon ja toiminnallisuudet kevyeen asiankäsittelyyn Tiedonvälityspalvelu, joka 1) tarkistaa viestin tai dokumentin muodon oikeellisuuden ja 2)lähettää sen viranomaiselle Nykyiseen Ilmoitin-palveluun laajennetaan jakelin- ja palautin-ominaisuudet Jakelin toimittaa yhden viestin tai dokumentin kaikille asianosaisille viranomaisille yhdellä lähetyksellä Palautin l ähettää tiettyyn viestiin tai dokumenttiin annetun vastauksen tai lisätietopyynnön Yhteisen asiointimoottorin ympärille rakentuva sähköinen hakemuspalvelu, jossa työllistäjä voi panna v ireille erilaisia työllistämiseen liittyviä hakemuksia Työnantaja voi saada hakemukseensa kommentointitilan avulla neuvontaa ennen sen virallista lähettämistä Integraatioratkaisut molfi-palvelun työnantajapalveluihin Mahdolliset integroinnit vakuuttajien palveluihin ja jakelin-palvelun muokkaus palkanmaksuun liittyvään ilmoittamiseen sopivaksi Palvelussa voidaan tehdä sähköinen työsopimus, johon syötetyt työntekijän tiedot voi siirtää Palkkafi palveluun tai muuhun palkanlaskentaohjelmaan joko integroinnin avulla tai tiedostona, jonka voi ladata työnantajan valitsemaan ohjelmistoon Pientyönantajille tarkoitettu sähköinen palvelu palkkaamiseen liittyvien velvoitteiden hoitoon TAPK Projekti Osaprojekti Työnantamiseen liittyvien ilmoitusten vireillepano Lausuntojen antaminen Yhteisen asiointimoottorin konfigurointi työnantamiseen liittyvien ilmoitusten vireille saattamiseen Palvelu on kokonaisuus työpöytään tulevista jo esitellyistä

12 Työnantajan tietopalvelut TAPK Työnantajan vuosikello JHS-sanastotyö Henkilöresurssi markkinat ja työllistämisen tukimuodot Kustannusten arviointi Ulkomaalaisten rekrytointi Palkanlaskennan rakenteelliset tiedot Yhteinen palvelusovellus yrityksen perustajan palvelukokonaisuuden kanssa, siten että työnantajaksi profiloitunut käyttäjä saa näkyviin myös työnantamiseen liittyvien velvoitteiden aikataulut Käyttäjä voi lisätä palveluun myös itselleen tärkeitä päivämääriä Palvelu muistuttaa velvoitteisiin liittyvistä päivämääristä, jolloin mitään oleellisia toimia ei jää tekemättä ja ne tulee tehtyä ajallaan JHS-tasoiset sanastot niistä aihekokonaisuuksista, joita tarvitaan sähköistettävien palveluiden toteuttamiseen, esim palkanlaskenta ja muu vastaavan tyyppinen koordinointityö Tietopalvelu tarjoaa tiedonhakua markkinoilla olevista osaamisresursseista hakusanojen avulla Saamiensa tietojen perusteella käyttäjä voi suunnitella rekrytointistrategiaansa ja hakea itselleen soveltuvia tukia Työllistämisen tukimuodot-palvelu on profilointiinja personointiin perustuva tiedonhakupalvelu sovellus työllistämisen eri muodoista Käyttäjä saa palvelusta yrityksen tilanteeseen sopivien tukimuotojen tiedot Käyttäjä voi arvioida eri työllistämismuotojen kustannuksia (palkkaus, vuokraus, oppisopimus) ja löytää itselleen parhaiten sopivan vaihtoehdon Myös rekrytoinnin tuomat tuotot voidaan arvioida palvelussa, mikä voi rohkaista rekrytointivaiheeseen siirtymistä Tietojen avulla käyttäjä voi paremmin varautua rekrytoinnin kustannusvaikutuksiin näkemällä palkan sivukulut laskettuna ammattinimikkeen perusteella valittavaan keskipalkkaan Palvelu rakennetaan verohallinnon palkkalaskurin pohjalle Palvelu, joka sisältää ammattialoittaista tietoa ulkomaalaisen rekrytoinnista Lisäksi yrityksen sähköisen työtilan ratkaisut mahdollistavat tämän usean eri viranomaisen ratkaisun/lausunnon vaatiman prosessin läpimenojaan lyhenemisen Palvelun avulla voidaan tehdä karkeaa palkanlaskentaa ja kustomoida omia palkanlaskentasovelluksia Palvelu sisältää ladattavassa muodossa palkanlaskentaan liittyvät vuosittain vahvistettavat tiedot (TyEL ym) Projekti Osaprojekti Työnantajan personoitu palvelupolku Työnantajuuteen liittyvä neuvonta Työnantajuuteen liittyvät sisällöt palvelupolkuina Työnantajien tietopalveluun tarkoitetut palvelukuvaukset ovat myös neuvojien työkalu (Palveluiden sisältökuvauksista vastaa ne omistava viranomainen, mutta kuvauksen tekninen ratkaisutapa mahdollistaa tietojen päivittämisen yhdestä paikasta useaan eri tietopalveluun)

13 TAPK Koordinointi Sisällönhallinnan substanssiryhmät Sisällön hallinnan ja tuottamisen koordinointi Sanasto ja käsitteistötyö Liiketoimintaontologian edelleen kehittäminen ja yhteisten käsitteiden määritteleminen, jotta saadaan yhdenmukaiset käsitteet sisältävät rakenteiset dokumentit (lomakkeet, artikkelimodulit) Projekti Osaprojekti

14 Lisäksi Työnantajan palvelukokonaisuuteen kuuluu muutakin kuin asioinnin sähköistäminen Työantajan keskeiset velvoitteet liittyvät palkkahallintoon ja yrityksillä on omat palkanlaskentaohjelmat ->keskeisiä tarpeita ei ratkaista yritys-suomen asiointipalveluita kasvattamalla vaan julkisten organisaatioiden yhteistyötä lisäämällä ->FIP Työnantajarekisterin tarpeellisuus selvitettävä? Voidaanko viranomaiset koota yhteen ns yhden luukun periaatteella yritys-suomeen esimerkiksi ulkomaalaisen rekrytointiin liittyvissä prosesseissa? Esimerkiksi lausunto- ja kommentointipalvelun käyttö Yrityssuomesta? Yritys-suomen käyttäjälle tulee kysyttävää liittyen hänen käynnissä olevaan ulkomaalaisen rekrytointiprosessiin Hän voi lähettää chat-tyyppisen kysymyksen maahanmuuttovirastoon, josta hänelle vastataan hänen asiointitilaansa

15 Kysymyksiä Työnantajan palvelukokonaisuuden hankepäällikkö Piia Rekilä, TEM Yrityksen perustajan palvelukokonaisuuden Hankepäällikkö Benita Troberg, TEM

Hallinnon palveluiden kehittäminen yritystoiminnan alueella. Raimo Kangaskoski Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI 12.9.

Hallinnon palveluiden kehittäminen yritystoiminnan alueella. Raimo Kangaskoski Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI 12.9. Hallinnon palveluiden kehittäminen yritystoiminnan alueella Raimo Kangaskoski Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI 12.9. Esityksen sisältö AHTI lyhyt oppimäärä Hallinnon sähköistäminen yritystoiminnan

Lisätiedot

OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta. Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10.

OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta. Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10. OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10.2013 Oma Yritys-Suomen kehittäminen (1/2) Oma Yritys-Suomi on kirjautuneen

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Brändikäsikirja. Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy

Brändikäsikirja. Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy Brändikäsikirja 2009 Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy 2 Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten ja selvitysten mukaan monimutkainen ja sirpaleinen.

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

TEM-konsernin tulevaisuuden sähköiset yrityspalvelut -workshop 31.5.2011

TEM-konsernin tulevaisuuden sähköiset yrityspalvelut -workshop 31.5.2011 TEM-konsernin tulevaisuuden sähköiset yrityspalvelut -workshop 31.5.2011 Ryhmä 1: Uudet yrityksille rakennettavat palvelukokonaisuudet Ryhmän vetäjät: Sirpa Alitalo,TEM ja Päivi Tommila, TEM Ryhmälle esitetyt

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1. Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1. Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1 Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1 Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomi Tietojenkäsittely 29.4.2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusalaa Luonnontiede

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonais Julkisen hallinnon yhteisten ICT-palveluiden Määrittely v. 0.95 4.4.2011 Julkisen hallinnon kokonais Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kansalaisen yleisneuvontapalvelu

Valtiovarainministeriö Kansalaisen yleisneuvontapalvelu SADe-ohjelma Valtiovarainministeriö Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 7.12.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 KARTOITUS YLEISNEUVONTAPALVELUISTA... 2 2.1 Kokemuksia Suomen neuvontapalveluista...3

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ

KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ YRITYKSEN AVAIN MENESTYKSEEN Johtaminen Toiminnan suunnittelu, ohjaus ja seuranta Henkilöstö ja osaaminen Resurssit Prosessit Tämä laatukriteeristö on tarkoitettu yrityksen

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014. - Tietoa päätöksenteon tueksi -

SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014. - Tietoa päätöksenteon tueksi - SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014 - Tietoa päätöksenteon tueksi - SISÄLLYS 1 Johdanto.. 3 2 Julkishallinnon sähköiset palvelut esimerkkejä mahdollisuuksista 7 3 Kustannus-hyötyjen

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot