Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarpeenmukainen ilmanvaihto"

Transkriptio

1 YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto WISETM Ilmastointijärjestelmät huone-, vyöhyke- ja järjestelmätasolla GOLDTM Ilmankäsittelykone järjestelmätasolla CONDUCTORTM Vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät huone- ja järjestelmätasolla

2 Tarpeenmukainen ilmanvaihto säästää sekä ympäristöä että käyttökustannuksia Tyhjän huoneen ilmanvaihto- ja ilmastointitarve on hyvin pieni. Kun huone on käytössä, ilmanvaihtoa ja ilmastointi tulee ohjata tarpeen mukaan. Ilmastovaikutusten vähentäminen ei ole enää pelkkää puhetta ja tavoitteiden asettelua. Nyt asetetaan vaatimuksia. Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen on tärkeä osatavoite ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja käyttökustannusten alentamiseksi. Kiinteistöjen osuus kokonaisenergiankulutuksesta on 40 %. Tämä tarjoaa suuria mahdollisuuksia pienentää energiankulutusta ja käyttökustannuksia ja vähentää siten haitallisia ilmastovaikutuksia. Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon perusidea on vaihtaa ja käsitellä ilmaa juuri niin paljon kuin tarvitaan - eikä yhtään enempää tai vähempää. Säästöpotentiaali on erittäin suuri. Tämä koskee erityisesti tiloja, joiden käyttöaste on vähäinen tai joissa se vaihtelee huomattavasti eli hyvin monissa tiloissa. Swegonilla on tuotteita ja järjestelmiä tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon, jotka eivät heikennä tärkeää sisäilmastoa. Tuotteet soveltuvat myös saneeraukseen ja mahdollistavat vanhojen kiinteistöjen energiankulutuksen pienentämisen ilman laajoja muutoksia. Tässä esitteessä esittelemme tuotteemme ja järjestelmämme tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon. Lisätietoa saat osoitteesta tai edustajiltamme. Energia tuotetaan suurelta osin fossiilisilla polttoaineilla, jotka vaikuttavat maapallon ilmastoon. Myös energian käyttö voi vaikuttaa ilmastoon. Siksi kiinteistöjen energiankäytölle asetettavat vaatimukset tiukentuvat jatkuvasti. 2

3 Järjestelmät tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon System WISETM Ilmastointijärjestelmät huone-, vyöhyke- ja järjestelmätasolla Sisäisillä antureilla ja älykkäillä ohjauslaitteilla varustetut motorisoidut pellit ja aktiiviset ilmalaitteet huonetasolla Älykkäillä ohjauslaitteilla varustetut motorisoidut säätöpellit vyöhyketasolla Super WISE -tiedonsiirtoyksikkö järjestelmätasolla. Pystyy kommunikoimaan myös GOLD-ilmankäsittelykoneen ja rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa System CONDUCTORTM Vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät huone- ja järjestelmätasolla Ilmastointimoduulit ja palkit huonetasolla Motorisoidut säätöpellit huonetasolla Paine-, lämpötila- ja läsnäoloanturit huonetasolla CONDUCTOR-tiedonsiirtoyksikkö huonetasolla. Pystyy kommunikoimaan myös Super WISE:n ja rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa System GOLDTM Ilmankäsittelykone järjestelmätasolla Energiatehokkaat ilmankäsittelykoneet järjestelmätasolla. Suuri määrä tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon soveltuvia ohjaustoimintoja: Puhaltimien paineensäätö Ulkolämpötilan kompensointi Kesäyöjäähdytys Puhaltimien orjaohjaus Jäähdytys- ja lämmitysveden menolämpötilojen ohjaus 3

4 ne Tarpeenmukainen ilmanvaihto Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon malliesimerkit Huonetaso om tur uct em Solukonttori WISE Katso sivu 5. rts em Solukonttori CONDUCTOR Katso sivu 6. Luokkahuone/ neuvotteluhuone WISE Katso sivu 7. Neuvotteluhuone CONDUCTOR Katso sivu 8. nts ne om uct tur Vyöhyketaso Vyöhykesäätö soveltuu suurempiin järjestelmiin, joissa on tarpeenmukainen ilmanvaihto huonetasolla. Järjestelmä jaetaan vyöhykkeisiin älykkäillä vyöhykepelleillä. Järjestelmä on vakaa, koska se pystyy nopeammin mukautumaan huoneiden muuttuvista ilmavirroista johtuviin paineenvaihteluihin. Katso sivu 9. rts em nts em ne Järjestelmätaso Koko ilmanvaihtojärjestelmää voidaan ohjata järjestelmätasolla, mikä tarjoaa ihanteelliset mahdollisuudet taloudelliseen käyttöön. Super WISE tiedonsiirtoyksikkö on yhteydessä kaikkiin vyöhykepelteihin ja huonelaitteisiin. Se pystyy myös kommunikoimaan Swegonin GOLDilmankäsittelykoneen sekä useimpien rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa. Katso sivu 10. om 4

5 Malliesimerkki WISE Solukonttori Alhainen tai normaali jäähdytystarve Edellytykset Huone, jossa on normaali lämpökuorma valaisimista, IT-laitteista, henkilöistä ja auringonpaisteesta. Vaihteleva läsnäoloaste. Ratkaisu Tarpeenmukainen ilmanvaihto ja jäähdytys aktiivisten tuloilmalaitteiden kautta. Lämmityspattereiden ohjaus. Tarpeenmukainen Zone ilmanvaihto Osat 1. Aktiivinen tuloilmalaite ADAPT Colibri sisäänrakennetulla lämpötila-anturilla, läsnäoloanturilla, ilmavirran mittauslaitteella ja ilmavirtojen ohjauksella motorisoidun pellin avulla. 2. Patterin venttiilitoimilaite 3. Kytkentärasia (toimitetaan ADAPT Colibrin mukana) 4. Poistoilma siirtoilmaventtiilin kautta käytävään, esim. CGV/ RGV Ilmavirtakaavio Edut Energiatehokas käyttö, koska ilmanvaihtoa ja lämmitystä käytetään juuri sen verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Vapaajäähdytystä voidaan käyttää suuri osa vuodesta. Hyvä viihtyvyys ja vedoton ympäristö. Nopea ja helppo kytkentä (katso sivu 14). Toiminto Tuloilmalaitteen sisäänrakennettu läsnäoloanturi ohjaa huoneen ilmavirtaa avaamalla ja sulkemalla motorisoidun pellin niin, että ilmavirta on minimi-ilmavirta, kun huone on tyhjä ja läsnäoloilmavirta, kun huoneessa on joku. Tuloilmalaitteen sisäänrakennettu lämpötila-anturi säätää jäähdytystä suurentamalla ja pienentämällä ilmavirtaa portaattomasti läsnäoloilmavirran ja maksimi-ilmavirran välillä ja ohjaamalla pattereiden venttiilitoimilaitteita. Energian säästämiseksi huoneen lämpötilan annetaan nousta tai laskea enemmän silloin, kun se on tyhjä. Tuloilmalaitteet ja kytkentärasiat yhdistetään mukana toimitetuilla modulaarikaapeleilla, jotka varmistavat nopean ja virheettömän asennuksen. Modbus RTU väylää voidaan käyttää kommunikointiin rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa. 5

6 Malliesimerkki CONDUCTOR Solukonttori Normaali tai suuri jäähdytystarve Edellytykset Huone, jossa on suuri lämpökuorma valaisimista, IT-laitteista, henkilöistä ja auringonpaisteesta. Vaihteleva läsnäoloaste. Ratkaisu Tarpeenmukainen ilmanvaihto, jäähdytys ja lämmitys vesikiertoisella ilmastointiratkaisulla ja tuloilmapelleillä. Zone Osat 1. Ilmastointimoduuli PARASOL tuloilmalle, jäähdytykseen ja lämmitykseen sisältäen venttiilit, toimilaitteet ja kondenssianturin 2. Tuloilmapelti CRT sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella 3. Jäähdytys- ja lämmitysvesi 4. Langaton huoneyksikkö sisäänrakennetulla lämpötilaanturilla 5. Läsnäoloanturi 6. Tiedonsiirtoyksikkö CONDUCTOR 7. Poistoilma siirtoilmaventtiilin kautta käytävään, esim. CGV/ RGV Ilmavirtakaavio Edut Energiatehokas käyttö, koska ilmanvaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä käytetään juuri sen verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Ilmavirta-asetukset läsnäolo, poissaolo ja tehostettu. Hyvä viihtyvyys ja mahdollisuus huonekohtaiseen säätöön. Erillistä lämmitysjärjestelmää ei tarvita. Ainutlaatuiset käyttö- ja viihtyvyysedut yhdessä GOLD All Year Comfort toiminnon kanssa. Nopea ja helppo kytkentä (katso sivu 14). Toiminto Ohjausjärjestelmä valvoo jatkuvasti huoneen läsnäoloastetta ja säätää ilmavirran ja lämpötilan tilanteen mukaan. Energian säästämiseksi tyhjän huoneen ilmavirta pienennetään minimi-ilmavirraksi ja lämpötilan annetaan vaihdella enemmän kuin silloin, kun huoneessa on joku. Kun huoneeseen tulee joku, ilmavirta suurennetaan läsnäoloilmavirraksi ja lämpötilasäätöä tiukennetaan. Järjestelmä voi myös käyttää tehostettua ilmavirtaa pitkään käyttämättömänä olleen huoneen tuuletusta ja lämmitystä varten. Tehostettu ilmavirta voidaan myös aktivoida automaattisesti, kun todellisen ja toivotun huonelämpötilan välinen ero on suuri. Asetuksia voidaan säätää yksitellen huoneyksikön avulla. Anturit ja tuloilmalaitteet liitetään kytkentärasian liittimiin, jotka varmistavat nopean ja virheettömän asennuksen. Modbus RTU väylää voidaan käyttää kommunikointiin rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa. 6

7 Malliesimerkki WISE Zone Luokkahuoneet/neuvotteluhuoneet Muuttuva ilmantarve ja alhainen tai normaali jäähdytystarve Edellytykset Luokkahuone/neuvotteluhuone, jonka käyttöaste vaihtelee. Korkeat ilmamäärä- ja ilmanlaatuvaatimukset. Vaihteleva läsnäoloaste ja kuormitus. Ratkaisu Tarpeenmukainen ilmanvaihto huonesäätöpellillä. Lämmityspattereiden ohjaus. Osat 1. Huonesäätöpelti ADAPT Damper (isäntä) poistoilmalle sisäänrakennetulla lämpötila-anturilla, ilmanlaatuanturilla, ilmavirran mittauslaitteella ja ilmavirtojen ohjauksella motorisoidun pellin avulla. 2. Huonesäätöpelti ADAPT Damper (orja) tuloilmalle sisäänrakennetulla lämpötila-anturilla, ilmavirran mittauslaitteella ja ilmavirtojen ohjauksella motorisoidun pellin avulla. 3. Patterin venttiilitoimilaite 4. Läsnäoloanturi 5. Kytkentärasia (toimitetaan isäntäpellin mukana) 6. Tuloilmalaite, joka pystyy käsittelemään vaihtuvia ilmavirtoja ja suuria alilämpötiloja, esim. LOCKZONE, COLIBRI ja EAGLE Ceiling 7. Poistoilmalaite, esim. PELICAN Ceiling Edut Energiatehokas käyttö, koska ilmanvaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä käytetään juuri sen verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Ilmaiskylmää voidaan käyttää suuri osa vuodesta. Ilmanlaatu varmistetaan ilmanlaatuanturilla, joka havaitsee haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Saneerauskohteissa huonesäätöpelti voidaan asentaa käytävään, huoneessa tarvitaan vain läsnäoloanturi. Nopea ja helppo kytkentä (katso sivu 14). Ilmavirtakaavio Toiminto Läsnäoloanturi avaa ja sulkee motorisoidun pellin ja säätää näin huoneen ilmavirran minimi-ilmavirralle kun huone on tyhjä ja läsnäoloilmavirralle, kun huoneessa on joku. Poistoilmapelti on isäntälaite ja tuloilmapelti on orjalaite. Poistoilmalaitteen lämpötila-anturi ohjaa lämmitystä säätämällä pattereiden venttiilitoimilaitteita ja jäähdytystä suurentamalla ja pienentämällä ilmavirtaa portaattomasti läsnäoloilmavirran ja maksimi-ilmavirran välillä. Energian säästämiseksi huoneen lämpötilan annetaan vaihdella enemmän silloin, kun se on tyhjä. Ilmanlaatuanturi suurentaa ilmavirtaa, jos asetusarvo ylitetään. Tulo- ja poistoilmapellit, anturit ja toimilaitteet yhdistetään kytkentärasiaan, jossa on modulaaripistokkeet ja liittimet nopeaan ja virheettömään asennukseen. Modbus RTU väylää voidaan käyttää kommunikointiin rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa. 7

8 Malliesimerkki CONDUCTOR Neuvotteluhuone Vaihteleva ilmantarve ja normaali tai korkea jäähdytystarve Edellytykset Neuvotteluhuone epäsäännöllisessä käytössä. Korkeat ilmamäärä- ja lämpötilavaatimukset maksimikuormituksella. Vaihteleva läsnäoloaste ja kuormitus. Ratkaisu Tarpeenmukainen ilmanvaihto tuloilmalaitteilla täydennettynä ilmastointimoduulilla jäähdytykseen ja lämmitykseen. Zone Osat 1. Paineanturilla varustettu tuloilmalaite, joka pystyy käsittelemään muuttuvia ilmavirtoja ja suuria alilämpötiloja, esim. LOCKZONE, COLIBRI ja EAGLE Ceiling 2. Ilmastointimoduuli PARASOL tuloilmalle, jäähdytykseen ja lämmitykseen sisältäen venttiilitoimilaitteet, paineanturin ja kondenssianturin 3. Paineanturilla varustettu poistoilmalaite, esim. PELICAN Ceiling 4. Tuloilmapelti CRT sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella 5. Tuloilmapelti CRT sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella 6. Poistoilmapelti CRT sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella 7. Jäähdytys- ja lämmitysvesi 8. Tiedonsiirtoyksikkö CONDUCTOR 9. Läsnäoloanturi 10. CO 2 -anturi 11. Langaton huoneyksikkö sisäänrakennetulla lämpötilaanturilla Edut Energiatehokas käyttö, koska ilmanvaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä käytetään juuri sen verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Ilmaiskylmää voidaan käyttää suuri osa vuodesta. Ellei se riitä, suurennetaan ensin ilmavirtaa ja sen jälkeen vesikiertoinen jäähdytys. Jäähdytysjärjestys voi olla myös käänteinen niin, että ensin käynnistyy vesikiertoinen jäähdytys ja sen jälkeen suurennetaan ilmavirtaa. Hyvä viihtyvyys ja ilmanlaatu, mahdollisuus huonekohtaiseen säätöön. Nopea ja helppo kytkentä (katso sivu 14). Ilmavirtakaavio Toiminto Läsnäoloanturi ohjaa CRT-tulo- ja poistoilmapeltejä (4 ja 6) ja säätää näin huoneen ilmavirran minimi-ilmavirralle kun huone on tyhjä ja läsnäoloilmavirralle, kun huoneessa on joku. Lämpötila-anturi ohjaa lämmitystä ja jäähdytystä säätämällä sarjassa CRT-tuloilmapeltiä (5) ja PARASOLin venttiilitoimilaitteita. Jäähdytystarpeen yhteydessä suurennetaan ensin ilmavirta portaattomasti maksimiarvoon ja sen jälkeen avataan jäähdytyspatterin venttiilitoimilaite tai päinvastoin. Energian säästämiseksi huoneen lämpötilan annetaan vaihdella enemmän silloin, kun se on tyhjä. CO 2 -anturi suurentaa ilmavirtaa, jos asetusarvo ylitetään. Asetuksia voidaan säätää yksitellen huoneyksikön avulla. Anturit ja tuloilmalaitteet liitetään kytkentärasian liittimiin, jotka varmistavat nopean ja virheettömän asennuksen. Modbus RTU väylää voidaan käyttää kommunikointiin rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa. 8

9 Malliesimerkki WISE Vyöhykesäätö Takaa vakaan ja taloudellisen toiminnan Tarpeenmukainen Sub-system ilmanvaihto Zone Vyöhyke 1 Vyöhyke 2 Tasapainotettu ilmanvaihto huonetasolla 1. Vyöhykepelti CONTROL Damper sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella tuloilmalle (paineohjattu). 2. Paineanturi CONTROL Damper vyöhykepellille, tuloilma 3. Vyöhykepelti CONTROL Damper sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella poistoilmalle (paineohjattu). 4. Paineanturi CONTROL Damper vyöhykepellille, poistoilma 5. Solukonttori aktiivisilla tulo- ja poistoilmalaitteilla/pelleillä tasapainotettuun ilmanvaihtoon 6. Passiivinen tuloilmalaite eteisessä vakiotuloilmavirralle 7. Passiiviset poistoilmalaitteet wc-ryhmässä vakiopoistoilmavirralle (Suomessa erillispoisto) Toiminto Pienemmissä järjestelmissä GOLD-ilmanvaihtokone riittää tarvittavaan paineosäätöön. Suuremmissa järjestelmissä tarvitaan vyöhykepelti, joka jakaa järjestelmän pienempiin osiin. Vyöhykepellit reagoivat ilmavirtamuutoksiin paljon nopeammin kuin keskitetty ilmanvaihtokone, minkä ansiosta ilmanvaihtojärjestelmä on vakaampi ja siinä olevat toimilaitteet liikkuvat vähemmän. Kanavapainetta ei kuristeta tarpeettomasti ja voidaan pitää vyöhykkeessä jopa niinkin alhaisena kuin Pa, mikä antaa paremman käyttötalouden. Yllä olevan esimerkin WISE-järjestelmän vyöhykepeltiä voidaan käyttää sekä tasapainotetussa (vyöhyke 1) ja sekoitetussa (vyöhyke 2) ratkaisussa. Keskitetty poistoilma ja tasapainotettu ilmanvaihto huonetasolla 1. Vyöhykepelti CONTROL Damper sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella tuloilmalle (paineohjattu). 2. Paineanturi CONTROL Damper tuloilma-vyöhykepellille 3. Vyöhykepelti CONTROL Damper sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella keskitetylle ilmanpoistolle käytävästä (paineohjattu). 4. Paineanturi CONTROL Damper vyöhykepellille, keskitetty poistoilma 5. Vyöhykepelti SLAVE Control sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella poistoilmalle (ohjataan vyöhykepellillä 1). 6. Neuvotteluhuone aktiivisilla tulo- ja poistoilmalaitteilla/pelleillä tasapainoiseen ilmanvaihtoon. 7. Solukonttori aktiivisilla tuloilmalaitteilla. Poistoilma siirtoilmaventtiilien kautta käytävään 8. Passiivinen tuloilmalaite eteisessä vakiotuloilmavirralle 9. Passiiviset poistoilmalaitteet wc-ryhmässä vakiopoistoilmavirralle (Suomessa erillispoisto) Edut Mukautuu nopeasti huoneiden muuttuvista ilmavirroista johtuviin paineenvaihteluihin. Ei kurista kanavapainetta tarpeettomasti. Alhainen kanavapaine vyöhykkeellä, mikä takaa hiljaisen ja taloudellisen toiminnan. 9

10 Malliesimerkki Järjestelmän valvonta Koko järjestelmä on täysin hallinnassa Toiminto Tiedonsiirtoyksikkö Super WISE on yhteydessä kaikkiin vyöhykepelteihin ja huonetuotteisiin. Super WISE kommunikoi GOLD-koneen kanssa vaaditun paineen alentamiseksi runkokanavassa. Super WISEn sisäänrakennettu verkkopalvelin konfiguroidaan automaattisesti ja näyttää järjestelmän selkeänä puurakenteena. Olo- ja asetusarvot voidaan lukea ja muuttaa huonetasolle saakka. Tarvitaan vain tavallinen verkkoselain, esim. Internet Explorer. Kommunikoi rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa Modbus RTU/TCP tai BACnet TCP verkon kautta Infrastruktur System Sub-system Zone Rakennusautomaatiojärjestelmä Järjestelmä GOLD Super WISE Vyöhyke Esimerkki Super WISE -verkkosivusta Edut Koko ilmanvaihtojärjestelmää on täysin hallittavissa, mikä tarjoaa mahdollisuuden optimaaliseen mukavuuteen ja taloudelliseen käyttöön. Ilma- ja vesikiertoisia ilmastointituotteita voidaan yhdistellä. Sisäänrakennettu verkkopalvelin automaattisella konfiguroinnilla mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen asennuksen ja säädön. Tietojen rekisteröinti helpottaa seurantaa ja energiaoptimointia. Tiedonsiirto GOLD-koneen ja rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa. Huone CONTROL Damper Reititin Vyöhykepelti CONTROL Damper voidaan liittää suoraan Super WISEjärjestelmään. Jos järjestelmässä on vesikiertoisia ilmastointituotteita CONDUCTOR-säätimellä, ne kommunikoivat Super WISEn kanssa reitittimen kautta. 10

11 Tuotekatsaus TM System WISE Aktiiviset ilmalaitteet Ilmalaite aktiivisella ilmaraolla/pellillä Paineesta riippumaton ja puhdistettava Sisäänrakennettu läsnäoloanturi, lämpötila-anturi, ilmavirran mittaus ja säätö Ilmanlaatuanturi voidaan liittää Helppo kytkentä, Plug & Play Tiedonsiirto Modbus RTU:n kautta Mukana kytkentärasia (isäntä) Tarpeenmukainen ilmanvaihto ADAPT Sphere ADAPT Free Ulkoiset ohjausmahdollisuudet Radiaattori tai jäähdytysventtiili (maks. 3 toimilaitetta per isäntä) Orjalaite (tulo- tai poistoilma, 3 kpl) Valaistus (releen kautta) ADAPT Colibri ADAPT Exhaust Säätöpellit Säätimellä varustettu motorisoitu pelti vaihtuville ilmavirroille Isäntä- tai orjapelti Sisäänrakennettu lämpötila-anturi, Clean Air Control -ilmanlaatuanturi, ilmavirran mittaus ja säätö (ADAPT Damper) Tiedonsiirto Modbus RTU:n kautta Helppo kytkentä, Plug and Play Ulkoiset ohjausmahdollisuudet Jäähdytysventtiilin toimilaite ja/tai patteriventtiili Orjapelti, tulo- tai poistoilma Valaistus ulkoisella läsnäoloanturilla ja valaistusreleellä ADAPT Damper Huonesäätö CONTROL Damper Vyöhykesäätö Super WISE Tiedonsiirtoyksikkö kaikille System WISE tuotteille, CON- DUCTORille ja GOLD-ilmankäsittelykoneelle Tunnistaa kaikkien vyöhykepeltien asennot ja lähettää GOLD-koneelle mahdollisimman alhaisen paineasetusarvon Laskee yhteen tai vähentää jopa 80 vyöhykepellin ja 10 eri vyöhykkeen ilmavirrat. Tunnistaa automaattisesti järjestelmän kaikki tuotteet ja generoi selkeän puurakenteen Tiedonsiirto verkkosivun kautta, jossa voidaan lukea ja muuttaa olo- ja asetusarvoja huone-, vyöhyke- ja järjestelmätasolla Voidaan liittää rakennusautomaatiojärjestelmään Modbus RTU/TCP tai BACnet TCP verkon kautta Super WISE Toimitetaan laitekotelossa, jossa on 24 V muuntaja ja liitinrimat 11

12 Tuotekatsaus TM System CONDUCTOR Ilmastointimoduulit PARASOL PARAGON Ilmastointimoduuli jäähdytykseen, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon 4-tiesisäänpuhallus Säädettävät ilmanohjaimet kaikilla sivuilla Säädettävä ilmavirta kaikilla sivuilla Erittäin suuri teho Alakatto- tai vapaaseen asennukseen Kaksi kokoa, useita tehoversioita Tiedonsiirtoyksikkö Tiedonsiirtoyksikkö ilmastointimoduulien venttiilitoimilaitteiden ja haarakanavien tuloilmapeltien säätöön Pystyy ohjaamaan jopa 12 toimilaiteparia Ohjaus lämpötilan, ilmanlaadun, kondenssianturin, ikkunakoskettimen, avainkortin kautta Jäähdytysjärjestys ilma/vesi tai vesi/ilma Kommunikoi rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa Modbus RTU väylän kautta Kommunikoi Super WISEn kanssa reitittimen kautta Konfiguroidaan langattomasti huoneyksikön kautta Ilmastointimoduuli jäähdytykseen, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon Sovitettu hotelli- ja sairaalahuoneisiin Takaseinälle asennettava versio toimistoihin Ilmavirran korkeus- ja sivuttaissäätö Matala rakennekorkeus Suuri teho Helppo asennus Suljettu yksikkö CONDUCTOR Ohjauslaitteet Motorisoidut haarapellit huonetasolla Paine-, lämpötila- ja läsnäoloanturit huonetasolla Langaton huoneyksikkö Huoneyksikkö Haarapelti CRT Läsnäoloanturi 12

13 Tuotekatsaus TM System GOLD Ilmankäsittelykoneet Energiatehokkaat ilmankäsittelykoneet integroiduilla ohjaus- ja tiedonsiirtolaitteilla Uudella EC-tekniikalla varustetut matalaenergiapuhaltimet, jotka pystyvät käsittelemään erilaisia ilmavirtoja hyötysuhteen kärsimättä Tehokas lämmöntalteenotto Suuri määrä ohjaustoimintoja, joista seuraavat soveltuvat tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon: - Puhaltimien paineensäätö - Ulkolämpötilan kompensointi - Kesäyöjäähdytys - Puhaltimien orjaohjaus - Jäähdytys- ja lämmitysveden menolämpötilojen ohjaus All Year Comfort-toiminnolla Tiedonsiirto kaikkien tiedonsiirtorajapintojen kautta Täydellinen valikoima lisävarusteita, kuten jäähdytyskoneita, lämmitys- ja jäähdytyspattereita ja kiertoilmaosia Helppo asennus ja kytkentä Tarpeenmukainen ilmanvaihto GOLD RX, pyörivä lämmönsiirrin GOLD PX, levylämmönsiirrin GOLD CX, patterilämmönsiirrin 13

14 Nopea ja helppo asennus System WISE CONNECT Adapt kytkentärasia toimitetaan kaikkien System Wise -isäntälaitteiden ja isäntäpeltien mukana. Ilmalaitteet ja säätöpellit liitetään modulaaripistokkeilla, muut tuotteet ruuviliittimillä. Kytkentärasia varmistaa helpon ja virheettömän asennuksen. CONNECT Adapt System CONDUCTOR CONDUCTOR-järjestelmän tuotteet liitetään CONDUCTOR-tiedonsiirtoyksikön liittimiin ja modulaaripistokkeisiin. Huoneyksikkö on langaton. 14

15 Swegonin järjestelmät tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon tarjoavat seuraavat edut: Helppo suunnittelu ja suuri muuntojoustavuus Nopea ja helppo asennus ja säätö Taloudellinen käyttö ja korkea viihtyvyys Yksityiskohtaiset tiedot ja täydelliset malliesimerkit löydät kunkin tuotteen esitteistä sekä julkaisusta WISE-järjestelmätekniikka, jotka voi ladata osoitteesta 15

16 FI-DCV overview