Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarpeenmukainen ilmanvaihto"

Transkriptio

1 YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto WISETM Ilmastointijärjestelmät huone-, vyöhyke- ja järjestelmätasolla GOLDTM Ilmankäsittelykone järjestelmätasolla CONDUCTORTM Vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät huone- ja järjestelmätasolla

2 Tarpeenmukainen ilmanvaihto säästää sekä ympäristöä että käyttökustannuksia Tyhjän huoneen ilmanvaihto- ja ilmastointitarve on hyvin pieni. Kun huone on käytössä, ilmanvaihtoa ja ilmastointi tulee ohjata tarpeen mukaan. Ilmastovaikutusten vähentäminen ei ole enää pelkkää puhetta ja tavoitteiden asettelua. Nyt asetetaan vaatimuksia. Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen on tärkeä osatavoite ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja käyttökustannusten alentamiseksi. Kiinteistöjen osuus kokonaisenergiankulutuksesta on 40 %. Tämä tarjoaa suuria mahdollisuuksia pienentää energiankulutusta ja käyttökustannuksia ja vähentää siten haitallisia ilmastovaikutuksia. Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon perusidea on vaihtaa ja käsitellä ilmaa juuri niin paljon kuin tarvitaan - eikä yhtään enempää tai vähempää. Säästöpotentiaali on erittäin suuri. Tämä koskee erityisesti tiloja, joiden käyttöaste on vähäinen tai joissa se vaihtelee huomattavasti eli hyvin monissa tiloissa. Swegonilla on tuotteita ja järjestelmiä tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon, jotka eivät heikennä tärkeää sisäilmastoa. Tuotteet soveltuvat myös saneeraukseen ja mahdollistavat vanhojen kiinteistöjen energiankulutuksen pienentämisen ilman laajoja muutoksia. Tässä esitteessä esittelemme tuotteemme ja järjestelmämme tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon. Lisätietoa saat osoitteesta tai edustajiltamme. Energia tuotetaan suurelta osin fossiilisilla polttoaineilla, jotka vaikuttavat maapallon ilmastoon. Myös energian käyttö voi vaikuttaa ilmastoon. Siksi kiinteistöjen energiankäytölle asetettavat vaatimukset tiukentuvat jatkuvasti. 2

3 Järjestelmät tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon System WISETM Ilmastointijärjestelmät huone-, vyöhyke- ja järjestelmätasolla Sisäisillä antureilla ja älykkäillä ohjauslaitteilla varustetut motorisoidut pellit ja aktiiviset ilmalaitteet huonetasolla Älykkäillä ohjauslaitteilla varustetut motorisoidut säätöpellit vyöhyketasolla Super WISE -tiedonsiirtoyksikkö järjestelmätasolla. Pystyy kommunikoimaan myös GOLD-ilmankäsittelykoneen ja rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa System CONDUCTORTM Vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät huone- ja järjestelmätasolla Ilmastointimoduulit ja palkit huonetasolla Motorisoidut säätöpellit huonetasolla Paine-, lämpötila- ja läsnäoloanturit huonetasolla CONDUCTOR-tiedonsiirtoyksikkö huonetasolla. Pystyy kommunikoimaan myös Super WISE:n ja rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa System GOLDTM Ilmankäsittelykone järjestelmätasolla Energiatehokkaat ilmankäsittelykoneet järjestelmätasolla. Suuri määrä tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon soveltuvia ohjaustoimintoja: Puhaltimien paineensäätö Ulkolämpötilan kompensointi Kesäyöjäähdytys Puhaltimien orjaohjaus Jäähdytys- ja lämmitysveden menolämpötilojen ohjaus 3

4 ne Tarpeenmukainen ilmanvaihto Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon malliesimerkit Huonetaso om tur uct em Solukonttori WISE Katso sivu 5. rts em Solukonttori CONDUCTOR Katso sivu 6. Luokkahuone/ neuvotteluhuone WISE Katso sivu 7. Neuvotteluhuone CONDUCTOR Katso sivu 8. nts ne om uct tur Vyöhyketaso Vyöhykesäätö soveltuu suurempiin järjestelmiin, joissa on tarpeenmukainen ilmanvaihto huonetasolla. Järjestelmä jaetaan vyöhykkeisiin älykkäillä vyöhykepelleillä. Järjestelmä on vakaa, koska se pystyy nopeammin mukautumaan huoneiden muuttuvista ilmavirroista johtuviin paineenvaihteluihin. Katso sivu 9. rts em nts em ne Järjestelmätaso Koko ilmanvaihtojärjestelmää voidaan ohjata järjestelmätasolla, mikä tarjoaa ihanteelliset mahdollisuudet taloudelliseen käyttöön. Super WISE tiedonsiirtoyksikkö on yhteydessä kaikkiin vyöhykepelteihin ja huonelaitteisiin. Se pystyy myös kommunikoimaan Swegonin GOLDilmankäsittelykoneen sekä useimpien rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa. Katso sivu 10. om 4

5 Malliesimerkki WISE Solukonttori Alhainen tai normaali jäähdytystarve Edellytykset Huone, jossa on normaali lämpökuorma valaisimista, IT-laitteista, henkilöistä ja auringonpaisteesta. Vaihteleva läsnäoloaste. Ratkaisu Tarpeenmukainen ilmanvaihto ja jäähdytys aktiivisten tuloilmalaitteiden kautta. Lämmityspattereiden ohjaus. Tarpeenmukainen Zone ilmanvaihto Osat 1. Aktiivinen tuloilmalaite ADAPT Colibri sisäänrakennetulla lämpötila-anturilla, läsnäoloanturilla, ilmavirran mittauslaitteella ja ilmavirtojen ohjauksella motorisoidun pellin avulla. 2. Patterin venttiilitoimilaite 3. Kytkentärasia (toimitetaan ADAPT Colibrin mukana) 4. Poistoilma siirtoilmaventtiilin kautta käytävään, esim. CGV/ RGV Ilmavirtakaavio Edut Energiatehokas käyttö, koska ilmanvaihtoa ja lämmitystä käytetään juuri sen verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Vapaajäähdytystä voidaan käyttää suuri osa vuodesta. Hyvä viihtyvyys ja vedoton ympäristö. Nopea ja helppo kytkentä (katso sivu 14). Toiminto Tuloilmalaitteen sisäänrakennettu läsnäoloanturi ohjaa huoneen ilmavirtaa avaamalla ja sulkemalla motorisoidun pellin niin, että ilmavirta on minimi-ilmavirta, kun huone on tyhjä ja läsnäoloilmavirta, kun huoneessa on joku. Tuloilmalaitteen sisäänrakennettu lämpötila-anturi säätää jäähdytystä suurentamalla ja pienentämällä ilmavirtaa portaattomasti läsnäoloilmavirran ja maksimi-ilmavirran välillä ja ohjaamalla pattereiden venttiilitoimilaitteita. Energian säästämiseksi huoneen lämpötilan annetaan nousta tai laskea enemmän silloin, kun se on tyhjä. Tuloilmalaitteet ja kytkentärasiat yhdistetään mukana toimitetuilla modulaarikaapeleilla, jotka varmistavat nopean ja virheettömän asennuksen. Modbus RTU väylää voidaan käyttää kommunikointiin rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa. 5

6 Malliesimerkki CONDUCTOR Solukonttori Normaali tai suuri jäähdytystarve Edellytykset Huone, jossa on suuri lämpökuorma valaisimista, IT-laitteista, henkilöistä ja auringonpaisteesta. Vaihteleva läsnäoloaste. Ratkaisu Tarpeenmukainen ilmanvaihto, jäähdytys ja lämmitys vesikiertoisella ilmastointiratkaisulla ja tuloilmapelleillä. Zone Osat 1. Ilmastointimoduuli PARASOL tuloilmalle, jäähdytykseen ja lämmitykseen sisältäen venttiilit, toimilaitteet ja kondenssianturin 2. Tuloilmapelti CRT sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella 3. Jäähdytys- ja lämmitysvesi 4. Langaton huoneyksikkö sisäänrakennetulla lämpötilaanturilla 5. Läsnäoloanturi 6. Tiedonsiirtoyksikkö CONDUCTOR 7. Poistoilma siirtoilmaventtiilin kautta käytävään, esim. CGV/ RGV Ilmavirtakaavio Edut Energiatehokas käyttö, koska ilmanvaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä käytetään juuri sen verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Ilmavirta-asetukset läsnäolo, poissaolo ja tehostettu. Hyvä viihtyvyys ja mahdollisuus huonekohtaiseen säätöön. Erillistä lämmitysjärjestelmää ei tarvita. Ainutlaatuiset käyttö- ja viihtyvyysedut yhdessä GOLD All Year Comfort toiminnon kanssa. Nopea ja helppo kytkentä (katso sivu 14). Toiminto Ohjausjärjestelmä valvoo jatkuvasti huoneen läsnäoloastetta ja säätää ilmavirran ja lämpötilan tilanteen mukaan. Energian säästämiseksi tyhjän huoneen ilmavirta pienennetään minimi-ilmavirraksi ja lämpötilan annetaan vaihdella enemmän kuin silloin, kun huoneessa on joku. Kun huoneeseen tulee joku, ilmavirta suurennetaan läsnäoloilmavirraksi ja lämpötilasäätöä tiukennetaan. Järjestelmä voi myös käyttää tehostettua ilmavirtaa pitkään käyttämättömänä olleen huoneen tuuletusta ja lämmitystä varten. Tehostettu ilmavirta voidaan myös aktivoida automaattisesti, kun todellisen ja toivotun huonelämpötilan välinen ero on suuri. Asetuksia voidaan säätää yksitellen huoneyksikön avulla. Anturit ja tuloilmalaitteet liitetään kytkentärasian liittimiin, jotka varmistavat nopean ja virheettömän asennuksen. Modbus RTU väylää voidaan käyttää kommunikointiin rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa. 6

7 Malliesimerkki WISE Zone Luokkahuoneet/neuvotteluhuoneet Muuttuva ilmantarve ja alhainen tai normaali jäähdytystarve Edellytykset Luokkahuone/neuvotteluhuone, jonka käyttöaste vaihtelee. Korkeat ilmamäärä- ja ilmanlaatuvaatimukset. Vaihteleva läsnäoloaste ja kuormitus. Ratkaisu Tarpeenmukainen ilmanvaihto huonesäätöpellillä. Lämmityspattereiden ohjaus. Osat 1. Huonesäätöpelti ADAPT Damper (isäntä) poistoilmalle sisäänrakennetulla lämpötila-anturilla, ilmanlaatuanturilla, ilmavirran mittauslaitteella ja ilmavirtojen ohjauksella motorisoidun pellin avulla. 2. Huonesäätöpelti ADAPT Damper (orja) tuloilmalle sisäänrakennetulla lämpötila-anturilla, ilmavirran mittauslaitteella ja ilmavirtojen ohjauksella motorisoidun pellin avulla. 3. Patterin venttiilitoimilaite 4. Läsnäoloanturi 5. Kytkentärasia (toimitetaan isäntäpellin mukana) 6. Tuloilmalaite, joka pystyy käsittelemään vaihtuvia ilmavirtoja ja suuria alilämpötiloja, esim. LOCKZONE, COLIBRI ja EAGLE Ceiling 7. Poistoilmalaite, esim. PELICAN Ceiling Edut Energiatehokas käyttö, koska ilmanvaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä käytetään juuri sen verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Ilmaiskylmää voidaan käyttää suuri osa vuodesta. Ilmanlaatu varmistetaan ilmanlaatuanturilla, joka havaitsee haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Saneerauskohteissa huonesäätöpelti voidaan asentaa käytävään, huoneessa tarvitaan vain läsnäoloanturi. Nopea ja helppo kytkentä (katso sivu 14). Ilmavirtakaavio Toiminto Läsnäoloanturi avaa ja sulkee motorisoidun pellin ja säätää näin huoneen ilmavirran minimi-ilmavirralle kun huone on tyhjä ja läsnäoloilmavirralle, kun huoneessa on joku. Poistoilmapelti on isäntälaite ja tuloilmapelti on orjalaite. Poistoilmalaitteen lämpötila-anturi ohjaa lämmitystä säätämällä pattereiden venttiilitoimilaitteita ja jäähdytystä suurentamalla ja pienentämällä ilmavirtaa portaattomasti läsnäoloilmavirran ja maksimi-ilmavirran välillä. Energian säästämiseksi huoneen lämpötilan annetaan vaihdella enemmän silloin, kun se on tyhjä. Ilmanlaatuanturi suurentaa ilmavirtaa, jos asetusarvo ylitetään. Tulo- ja poistoilmapellit, anturit ja toimilaitteet yhdistetään kytkentärasiaan, jossa on modulaaripistokkeet ja liittimet nopeaan ja virheettömään asennukseen. Modbus RTU väylää voidaan käyttää kommunikointiin rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa. 7

8 Malliesimerkki CONDUCTOR Neuvotteluhuone Vaihteleva ilmantarve ja normaali tai korkea jäähdytystarve Edellytykset Neuvotteluhuone epäsäännöllisessä käytössä. Korkeat ilmamäärä- ja lämpötilavaatimukset maksimikuormituksella. Vaihteleva läsnäoloaste ja kuormitus. Ratkaisu Tarpeenmukainen ilmanvaihto tuloilmalaitteilla täydennettynä ilmastointimoduulilla jäähdytykseen ja lämmitykseen. Zone Osat 1. Paineanturilla varustettu tuloilmalaite, joka pystyy käsittelemään muuttuvia ilmavirtoja ja suuria alilämpötiloja, esim. LOCKZONE, COLIBRI ja EAGLE Ceiling 2. Ilmastointimoduuli PARASOL tuloilmalle, jäähdytykseen ja lämmitykseen sisältäen venttiilitoimilaitteet, paineanturin ja kondenssianturin 3. Paineanturilla varustettu poistoilmalaite, esim. PELICAN Ceiling 4. Tuloilmapelti CRT sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella 5. Tuloilmapelti CRT sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella 6. Poistoilmapelti CRT sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella 7. Jäähdytys- ja lämmitysvesi 8. Tiedonsiirtoyksikkö CONDUCTOR 9. Läsnäoloanturi 10. CO 2 -anturi 11. Langaton huoneyksikkö sisäänrakennetulla lämpötilaanturilla Edut Energiatehokas käyttö, koska ilmanvaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä käytetään juuri sen verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Ilmaiskylmää voidaan käyttää suuri osa vuodesta. Ellei se riitä, suurennetaan ensin ilmavirtaa ja sen jälkeen vesikiertoinen jäähdytys. Jäähdytysjärjestys voi olla myös käänteinen niin, että ensin käynnistyy vesikiertoinen jäähdytys ja sen jälkeen suurennetaan ilmavirtaa. Hyvä viihtyvyys ja ilmanlaatu, mahdollisuus huonekohtaiseen säätöön. Nopea ja helppo kytkentä (katso sivu 14). Ilmavirtakaavio Toiminto Läsnäoloanturi ohjaa CRT-tulo- ja poistoilmapeltejä (4 ja 6) ja säätää näin huoneen ilmavirran minimi-ilmavirralle kun huone on tyhjä ja läsnäoloilmavirralle, kun huoneessa on joku. Lämpötila-anturi ohjaa lämmitystä ja jäähdytystä säätämällä sarjassa CRT-tuloilmapeltiä (5) ja PARASOLin venttiilitoimilaitteita. Jäähdytystarpeen yhteydessä suurennetaan ensin ilmavirta portaattomasti maksimiarvoon ja sen jälkeen avataan jäähdytyspatterin venttiilitoimilaite tai päinvastoin. Energian säästämiseksi huoneen lämpötilan annetaan vaihdella enemmän silloin, kun se on tyhjä. CO 2 -anturi suurentaa ilmavirtaa, jos asetusarvo ylitetään. Asetuksia voidaan säätää yksitellen huoneyksikön avulla. Anturit ja tuloilmalaitteet liitetään kytkentärasian liittimiin, jotka varmistavat nopean ja virheettömän asennuksen. Modbus RTU väylää voidaan käyttää kommunikointiin rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa. 8

9 Malliesimerkki WISE Vyöhykesäätö Takaa vakaan ja taloudellisen toiminnan Tarpeenmukainen Sub-system ilmanvaihto Zone Vyöhyke 1 Vyöhyke 2 Tasapainotettu ilmanvaihto huonetasolla 1. Vyöhykepelti CONTROL Damper sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella tuloilmalle (paineohjattu). 2. Paineanturi CONTROL Damper vyöhykepellille, tuloilma 3. Vyöhykepelti CONTROL Damper sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella poistoilmalle (paineohjattu). 4. Paineanturi CONTROL Damper vyöhykepellille, poistoilma 5. Solukonttori aktiivisilla tulo- ja poistoilmalaitteilla/pelleillä tasapainotettuun ilmanvaihtoon 6. Passiivinen tuloilmalaite eteisessä vakiotuloilmavirralle 7. Passiiviset poistoilmalaitteet wc-ryhmässä vakiopoistoilmavirralle (Suomessa erillispoisto) Toiminto Pienemmissä järjestelmissä GOLD-ilmanvaihtokone riittää tarvittavaan paineosäätöön. Suuremmissa järjestelmissä tarvitaan vyöhykepelti, joka jakaa järjestelmän pienempiin osiin. Vyöhykepellit reagoivat ilmavirtamuutoksiin paljon nopeammin kuin keskitetty ilmanvaihtokone, minkä ansiosta ilmanvaihtojärjestelmä on vakaampi ja siinä olevat toimilaitteet liikkuvat vähemmän. Kanavapainetta ei kuristeta tarpeettomasti ja voidaan pitää vyöhykkeessä jopa niinkin alhaisena kuin Pa, mikä antaa paremman käyttötalouden. Yllä olevan esimerkin WISE-järjestelmän vyöhykepeltiä voidaan käyttää sekä tasapainotetussa (vyöhyke 1) ja sekoitetussa (vyöhyke 2) ratkaisussa. Keskitetty poistoilma ja tasapainotettu ilmanvaihto huonetasolla 1. Vyöhykepelti CONTROL Damper sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella tuloilmalle (paineohjattu). 2. Paineanturi CONTROL Damper tuloilma-vyöhykepellille 3. Vyöhykepelti CONTROL Damper sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella keskitetylle ilmanpoistolle käytävästä (paineohjattu). 4. Paineanturi CONTROL Damper vyöhykepellille, keskitetty poistoilma 5. Vyöhykepelti SLAVE Control sisäänrakennetulla peltitoimilaitteella poistoilmalle (ohjataan vyöhykepellillä 1). 6. Neuvotteluhuone aktiivisilla tulo- ja poistoilmalaitteilla/pelleillä tasapainoiseen ilmanvaihtoon. 7. Solukonttori aktiivisilla tuloilmalaitteilla. Poistoilma siirtoilmaventtiilien kautta käytävään 8. Passiivinen tuloilmalaite eteisessä vakiotuloilmavirralle 9. Passiiviset poistoilmalaitteet wc-ryhmässä vakiopoistoilmavirralle (Suomessa erillispoisto) Edut Mukautuu nopeasti huoneiden muuttuvista ilmavirroista johtuviin paineenvaihteluihin. Ei kurista kanavapainetta tarpeettomasti. Alhainen kanavapaine vyöhykkeellä, mikä takaa hiljaisen ja taloudellisen toiminnan. 9

10 Malliesimerkki Järjestelmän valvonta Koko järjestelmä on täysin hallinnassa Toiminto Tiedonsiirtoyksikkö Super WISE on yhteydessä kaikkiin vyöhykepelteihin ja huonetuotteisiin. Super WISE kommunikoi GOLD-koneen kanssa vaaditun paineen alentamiseksi runkokanavassa. Super WISEn sisäänrakennettu verkkopalvelin konfiguroidaan automaattisesti ja näyttää järjestelmän selkeänä puurakenteena. Olo- ja asetusarvot voidaan lukea ja muuttaa huonetasolle saakka. Tarvitaan vain tavallinen verkkoselain, esim. Internet Explorer. Kommunikoi rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa Modbus RTU/TCP tai BACnet TCP verkon kautta Infrastruktur System Sub-system Zone Rakennusautomaatiojärjestelmä Järjestelmä GOLD Super WISE Vyöhyke Esimerkki Super WISE -verkkosivusta Edut Koko ilmanvaihtojärjestelmää on täysin hallittavissa, mikä tarjoaa mahdollisuuden optimaaliseen mukavuuteen ja taloudelliseen käyttöön. Ilma- ja vesikiertoisia ilmastointituotteita voidaan yhdistellä. Sisäänrakennettu verkkopalvelin automaattisella konfiguroinnilla mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen asennuksen ja säädön. Tietojen rekisteröinti helpottaa seurantaa ja energiaoptimointia. Tiedonsiirto GOLD-koneen ja rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa. Huone CONTROL Damper Reititin Vyöhykepelti CONTROL Damper voidaan liittää suoraan Super WISEjärjestelmään. Jos järjestelmässä on vesikiertoisia ilmastointituotteita CONDUCTOR-säätimellä, ne kommunikoivat Super WISEn kanssa reitittimen kautta. 10

11 Tuotekatsaus TM System WISE Aktiiviset ilmalaitteet Ilmalaite aktiivisella ilmaraolla/pellillä Paineesta riippumaton ja puhdistettava Sisäänrakennettu läsnäoloanturi, lämpötila-anturi, ilmavirran mittaus ja säätö Ilmanlaatuanturi voidaan liittää Helppo kytkentä, Plug & Play Tiedonsiirto Modbus RTU:n kautta Mukana kytkentärasia (isäntä) Tarpeenmukainen ilmanvaihto ADAPT Sphere ADAPT Free Ulkoiset ohjausmahdollisuudet Radiaattori tai jäähdytysventtiili (maks. 3 toimilaitetta per isäntä) Orjalaite (tulo- tai poistoilma, 3 kpl) Valaistus (releen kautta) ADAPT Colibri ADAPT Exhaust Säätöpellit Säätimellä varustettu motorisoitu pelti vaihtuville ilmavirroille Isäntä- tai orjapelti Sisäänrakennettu lämpötila-anturi, Clean Air Control -ilmanlaatuanturi, ilmavirran mittaus ja säätö (ADAPT Damper) Tiedonsiirto Modbus RTU:n kautta Helppo kytkentä, Plug and Play Ulkoiset ohjausmahdollisuudet Jäähdytysventtiilin toimilaite ja/tai patteriventtiili Orjapelti, tulo- tai poistoilma Valaistus ulkoisella läsnäoloanturilla ja valaistusreleellä ADAPT Damper Huonesäätö CONTROL Damper Vyöhykesäätö Super WISE Tiedonsiirtoyksikkö kaikille System WISE tuotteille, CON- DUCTORille ja GOLD-ilmankäsittelykoneelle Tunnistaa kaikkien vyöhykepeltien asennot ja lähettää GOLD-koneelle mahdollisimman alhaisen paineasetusarvon Laskee yhteen tai vähentää jopa 80 vyöhykepellin ja 10 eri vyöhykkeen ilmavirrat. Tunnistaa automaattisesti järjestelmän kaikki tuotteet ja generoi selkeän puurakenteen Tiedonsiirto verkkosivun kautta, jossa voidaan lukea ja muuttaa olo- ja asetusarvoja huone-, vyöhyke- ja järjestelmätasolla Voidaan liittää rakennusautomaatiojärjestelmään Modbus RTU/TCP tai BACnet TCP verkon kautta Super WISE Toimitetaan laitekotelossa, jossa on 24 V muuntaja ja liitinrimat 11

12 Tuotekatsaus TM System CONDUCTOR Ilmastointimoduulit PARASOL PARAGON Ilmastointimoduuli jäähdytykseen, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon 4-tiesisäänpuhallus Säädettävät ilmanohjaimet kaikilla sivuilla Säädettävä ilmavirta kaikilla sivuilla Erittäin suuri teho Alakatto- tai vapaaseen asennukseen Kaksi kokoa, useita tehoversioita Tiedonsiirtoyksikkö Tiedonsiirtoyksikkö ilmastointimoduulien venttiilitoimilaitteiden ja haarakanavien tuloilmapeltien säätöön Pystyy ohjaamaan jopa 12 toimilaiteparia Ohjaus lämpötilan, ilmanlaadun, kondenssianturin, ikkunakoskettimen, avainkortin kautta Jäähdytysjärjestys ilma/vesi tai vesi/ilma Kommunikoi rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa Modbus RTU väylän kautta Kommunikoi Super WISEn kanssa reitittimen kautta Konfiguroidaan langattomasti huoneyksikön kautta Ilmastointimoduuli jäähdytykseen, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon Sovitettu hotelli- ja sairaalahuoneisiin Takaseinälle asennettava versio toimistoihin Ilmavirran korkeus- ja sivuttaissäätö Matala rakennekorkeus Suuri teho Helppo asennus Suljettu yksikkö CONDUCTOR Ohjauslaitteet Motorisoidut haarapellit huonetasolla Paine-, lämpötila- ja läsnäoloanturit huonetasolla Langaton huoneyksikkö Huoneyksikkö Haarapelti CRT Läsnäoloanturi 12

13 Tuotekatsaus TM System GOLD Ilmankäsittelykoneet Energiatehokkaat ilmankäsittelykoneet integroiduilla ohjaus- ja tiedonsiirtolaitteilla Uudella EC-tekniikalla varustetut matalaenergiapuhaltimet, jotka pystyvät käsittelemään erilaisia ilmavirtoja hyötysuhteen kärsimättä Tehokas lämmöntalteenotto Suuri määrä ohjaustoimintoja, joista seuraavat soveltuvat tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon: - Puhaltimien paineensäätö - Ulkolämpötilan kompensointi - Kesäyöjäähdytys - Puhaltimien orjaohjaus - Jäähdytys- ja lämmitysveden menolämpötilojen ohjaus All Year Comfort-toiminnolla Tiedonsiirto kaikkien tiedonsiirtorajapintojen kautta Täydellinen valikoima lisävarusteita, kuten jäähdytyskoneita, lämmitys- ja jäähdytyspattereita ja kiertoilmaosia Helppo asennus ja kytkentä Tarpeenmukainen ilmanvaihto GOLD RX, pyörivä lämmönsiirrin GOLD PX, levylämmönsiirrin GOLD CX, patterilämmönsiirrin 13

14 Nopea ja helppo asennus System WISE CONNECT Adapt kytkentärasia toimitetaan kaikkien System Wise -isäntälaitteiden ja isäntäpeltien mukana. Ilmalaitteet ja säätöpellit liitetään modulaaripistokkeilla, muut tuotteet ruuviliittimillä. Kytkentärasia varmistaa helpon ja virheettömän asennuksen. CONNECT Adapt System CONDUCTOR CONDUCTOR-järjestelmän tuotteet liitetään CONDUCTOR-tiedonsiirtoyksikön liittimiin ja modulaaripistokkeisiin. Huoneyksikkö on langaton. 14

15 Swegonin järjestelmät tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon tarjoavat seuraavat edut: Helppo suunnittelu ja suuri muuntojoustavuus Nopea ja helppo asennus ja säätö Taloudellinen käyttö ja korkea viihtyvyys Yksityiskohtaiset tiedot ja täydelliset malliesimerkit löydät kunkin tuotteen esitteistä sekä julkaisusta WISE-järjestelmätekniikka, jotka voi ladata osoitteesta 15

16 FI-DCV overview

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi PARASOL Tekninen opas TM Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin PARASOL VAV PARASOL www.swegon.fi ADAPT Parasol Ratkaisu kaikkiin tarpeisiin Alla olevassa kuvassa on esimerkki siitä,

Lisätiedot

Super WISE. Järjestelmätuotteet Swegonin tarpeenmukaiseen ilmanvaihtojärjestelmään

Super WISE. Järjestelmätuotteet Swegonin tarpeenmukaiseen ilmanvaihtojärjestelmään Järjestelmätuotteet Swegonin tarpeenmukaiseen ilmanvaihtojärjestelmään Lyhyesti Tulo- ja poistoilmapuhaltimien paineoptimointi Ilmavirtojen yhteenlasku ja vähennys vyöhykkeissä Ohjaa 80 vyöhykepeltiä jaettuna

Lisätiedot

Vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät

Vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät YLEISKATSAUS Vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät Swegonin vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät ovat joustava ja huoltovapaa ratkaisu www.swegon.com Swegonin ilmastointijärjestelmät ovat joustava ja

Lisätiedot

PARASOLTM. HF Static. Kompakti ilmastointimoduuli suurille ilmavirroille. Suuri ilmavirta pienellä paineella. Kompakti ja helppo asentaa

PARASOLTM. HF Static. Kompakti ilmastointimoduuli suurille ilmavirroille. Suuri ilmavirta pienellä paineella. Kompakti ja helppo asentaa PARASOLTM HF Static Kompakti ilmastointimoduuli suurille ilmavirroille Suuri ilmavirta pienellä paineella Erinomainen viihtyvyys Kompakti ja helppo asentaa Ilmastointimoduuli jäähdytykseen, l ämmitykseen

Lisätiedot

Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tarpeenmukainen ilmanvaihto YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon! www.wegon.com Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa hyvän viihtyiyyden ja pienet käyttökutannuket Kun huone on käytöä,

Lisätiedot

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin Entistä suurempi jäähdytys- ja lämmitysteho www.swegon.com PARAGON Yksi PARAGON kaikkiin tarpeisiin Normaaliteho NC, jäähdytys lämmitys, terminen

Lisätiedot

SwegonSolutionsTM. Energiatehokkaat, parhaan viihtyvyyden tarjoavat järjestelmäratkaisut. www.swegon.fi

SwegonSolutionsTM. Energiatehokkaat, parhaan viihtyvyyden tarjoavat järjestelmäratkaisut. www.swegon.fi TM Energiatehokkaat, parhaan viihtyvyyden tarjoavat järjestelmäratkaisut www.swegon.fi Sisäilmasto on tärkeä ILMAN LÄMPÖTILA ILMANKOSTEUS ILMANLAATU VETO ÄÄNITASO Onko viihtyvyydellä vaikutusta sinuun?

Lisätiedot

CONDUCTOR HUONESÄÄTÖ. Säätöjärjestelmä huonelämpötilan ja ilmanlaadun ohjaukseen, joka voidaan liittää rakennusautomaatiojärjestelmään

CONDUCTOR HUONESÄÄTÖ. Säätöjärjestelmä huonelämpötilan ja ilmanlaadun ohjaukseen, joka voidaan liittää rakennusautomaatiojärjestelmään Säätöjärjestelmä huonelämpötilan ja ilmanlaadun ohjaukseen, joka voidaan liittää rakennusautomaatiojärjestelmään Lyhyesti Ilmavirran, jäähdytyksen ja lämmityksen automaattinen säätö. Lämpötilan ja ilmavirran

Lisätiedot

Järjestelmätekniikka. Tarpeenmukainen ilmanvaihto WISE. www.swegon.fi

Järjestelmätekniikka. Tarpeenmukainen ilmanvaihto WISE. www.swegon.fi Järjestelmätekniikka Tarpeenmukainen ilmanvaihto WISE www.swegon.fi Sisällys Huonelaitteet... 3 Toiminta... 3 Lisävarusteet... 6 Mitoitus, esimerkkejä... 8 Vyöhykelaitteet... 10 Toiminta... 10 Lisävarusteet...

Lisätiedot

WISETM. Care Package 1. Järjestelmäpäivitys, joka keskittyy joustavuuteen sekä ajan ja kustannuksien säästöön.

WISETM. Care Package 1. Järjestelmäpäivitys, joka keskittyy joustavuuteen sekä ajan ja kustannuksien säästöön. WISETM Care Package 1 Järjestelmäpäivitys, joka keskittyy joustavuuteen sekä ajan ja kustannuksien säästöön. Sisällys WISE Care Package 1... 3 2-vaiheoptimointi... 3 Vyöhyke- ja huoneoptimointi... 3 Kone-

Lisätiedot

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57 3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

ADAPTTM. Colibri. Aktiivinen ilmalaite system WISEen, ADAPT C. Pikavalintataulukko

ADAPTTM. Colibri. Aktiivinen ilmalaite system WISEen, ADAPT C. Pikavalintataulukko ADAPTTM Colibri Aktiivinen ilmalaite system WISEen, ADAPT C Lyhyesti Tuloilmalaite aktiivisella pellillä Paineesta riippumaton ja puhdistettava Integroitu anturimoduuli Helppo kytkentä, Plug & Play Tiedonsiirto

Lisätiedot

HotelSolutionTM. Friends Quality Hotel, Tukholma. www.swegon.fi

HotelSolutionTM. Friends Quality Hotel, Tukholma. www.swegon.fi TM Friends Quality Hotel, Tukholma www.swegon.fi TM Sisäilmasto on tärkeä ILMAN LÄMPÖTILA ILMANKOSTEUS ILMANLAATU VETO ÄÄNITASO Onko viihtyvyydellä vaikutusta sinuun? Hotellihuoneen sisäilman on täytettävä

Lisätiedot

Näytesivut. 3.1 Yleistä

Näytesivut. 3.1 Yleistä 3 3.1 Yleistä IlmastoinTIjärjestelmät Tuloilmajärjestelmän tarkoituksena voi olla joko ilmanvaihto tai ilmastointi. Ilmanvaihdolla tarkoitetaan yleisesti huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista

Lisätiedot

suunnittelunäkökohtia

suunnittelunäkökohtia Avotoimiston ilmastoinnin suunnittelunäkökohtia Esa Sandberg, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori Hannu Koskela, Työterveyslaitos, Turku Sisäilmastoseminaari 13.03.2013, Helsinki Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa. Täydellinen valvonta ATK-konesalit ovat monimutkaisia ympäristöjä: Tarjoamalla täydellisiä integroiduista elementeistä koostuvia ratkaisuja taataan yhteensopivuus ja strateginen säätöjärjestelmän integrointi.

Lisätiedot

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle PYÖREÄT KANAVAJÄÄHDYTTIMET JÄÄHDYTYSVEDELLE Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle -sarjan vesijäähdytteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään jäähdyttämään

Lisätiedot

Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt

Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihda Wing-puhaltimiin ja puolita energiakulut! Vanhemmissa ilmanvaihtokoneissa ongelmana on usein sekä puhaltimien melutaso että energiankulutus. Jos

Lisätiedot

HHV Integroidulla äänenvaimentimella varustettu yksiosainen ilmavirtasäädin

HHV Integroidulla äänenvaimentimella varustettu yksiosainen ilmavirtasäädin HHV Integroidulla äänenvaimentimella varustettu yksiosainen ilmavirtasäädin Version: 11.06.2012 Soveltuu käytettäväksi joko tulo- tai poistoilmalaitteena. Integroidulla äänenvaimentimella varustettu pienikokoinen

Lisätiedot

CONTROL Room. Pikavalintataulukko. Lyhyesti Huonesäätöön lämpötilan, CO 2. Huonelaitteet Swegonin tarpeenmukaiseen WISE-ilmanvaihtojärjestelmään

CONTROL Room. Pikavalintataulukko. Lyhyesti Huonesäätöön lämpötilan, CO 2. Huonelaitteet Swegonin tarpeenmukaiseen WISE-ilmanvaihtojärjestelmään Huonelaitteet Swegonin tarpeenmukaiseen WISE-ilmanvaihtojärjestelmään Lyhyesti Huonesäätöön lämpötilan, CO 2 -pitoisuuden ym. perusteella Staattinen tukkeutumaton paineen- ja ilmavirran mittaus Asennosta

Lisätiedot

Kai Köykkä. Tarpeenmukainen ilmanvaihto. koulurakennuksissa

Kai Köykkä. Tarpeenmukainen ilmanvaihto. koulurakennuksissa Kai Köykkä Tarpeenmukainen ilmanvaihto koulurakennuksissa Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Kiinteistötekniikkaratkaisut

Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset

Lisätiedot

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS ÄLYKÄSTÄ ILMANVAIHTOA IHMISILLE JA KODILLE TAKAA RAIKKKAAN JA TERVEELLISEN SISÄILMAN Ilmanlaadulla on valtavan suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Se vaikuttaa yleiseen jaksamiseen ja terveyteemme. Huono

Lisätiedot

LIVING. Lämmön talteenottoon poistoilmanvaihdolla varustettuihin kerrostaloihin. Erinomainen tuotto sijoitukselle.

LIVING. Lämmön talteenottoon poistoilmanvaihdolla varustettuihin kerrostaloihin. Erinomainen tuotto sijoitukselle. Puhaltimet Ilmankäsittelykoneet Ilmanjakotuotteet Paloturvallisuus Ilmastointi Ilmaverhot ja lämmitystuotteet Tunnelipuhaltimet LIVING Lämmön talteenottoon poistoilmanvaihdolla varustettuihin kerrostaloihin.

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Ohajusjärjestelmä IQnomic Standard

Ohajusjärjestelmä IQnomic Standard Käsipääte/hallintapaneeli Asetukset... 26 Kieli... 26 Ilmavirran yksikkö... 26 Min/maks. asetus... 26 Perusasetukset... 26 Ohjaus Ohjaus... 26 Kello... 26 Käynnistysjakso... 26 Lämmitys Sähkölämmitin...

Lisätiedot

Topvex ilmankäsittelykoneet

Topvex ilmankäsittelykoneet Puhaltimet Huippuimurit Ilmankäsittelykoneet Asuntoilmanvaihto Paloturvallisuus Savunpoisto Säätölaitteet Tunnelipuhaltimet Topvex ilmankäsittelykoneet Laadukasta sisäilmaa kaikkiin oleskelutiloihin 2

Lisätiedot

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt)

Lisätiedot

ILMANKÄSITTELYKONEET. tekninen esite. Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s

ILMANKÄSITTELYKONEET. tekninen esite. Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s ILMANKÄSITTELYKONEET tekninen esite Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s Kesair ilmankäsittelykoneet on tarkoitettu liike- toimisto päiväkoti ym. muiden julkisten rakennusten ilmanvaihtokoneeksi Koneet on

Lisätiedot

CONTROL/SLAVE Zone. Vyöhykepelti Swegonin WISE-järjestelmään

CONTROL/SLAVE Zone. Vyöhykepelti Swegonin WISE-järjestelmään CONTROL/SLAVE Zone Vyöhykepelti Swegonin WISE-järjestelmään Lyhyesti Paineensäätö -300 Pa Ilmavirran mittaus tai säätö Tulo- ja poistoilmakanavien optimointi Staattinen tukkeutumaton paineen- ja ilmavirran

Lisätiedot

PARAGON. Kompakti ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin LYHYESTI

PARAGON. Kompakti ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin LYHYESTI Kompakti ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin LYHYESTI Jäähdytykseen, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon Matala rakennekorkeus Suuri teho Integroitu ohjausjärjestelmä lisävarusteena Helppo asennus

Lisätiedot

Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi

Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Ilmasta lämpöä Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Lämpö Iiwari ilmalämmitysjärjestelmä Energiatehokas Lämpö Iiwari voidaan asentaa lähes kaikkien vanhojen

Lisätiedot

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Turku 18.01.2010 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ilmanvaihdon parantaminen

Lisätiedot

WISE Modbus taulukot. Tekninen käsikirja Modbus RTU-listat ja taulukkotiedot. Uudet versiot ja toiminnot. 24 V Modbus

WISE Modbus taulukot. Tekninen käsikirja Modbus RTU-listat ja taulukkotiedot. Uudet versiot ja toiminnot. 24 V Modbus WISE Modbus taulukot Tekninen käsikirja Modbus RTU-listat ja taulukkotiedot 20150223 24 V Modbus Uudet versiot ja toiminnot ADAPT-ilmalaite ja Damper ohjelmistoversiolla 5.2 ADAPT Damper CAC-säädöllä CONTROL

Lisätiedot

CWW Pyöreät kanavalämmittimet lämmitysvedelle

CWW Pyöreät kanavalämmittimet lämmitysvedelle Pyöreät kanavalämmittimet lämmitysvedelle Pyöreät kanavalämmittimet lämmitysvedelle -sarjan vesilämmitteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään lämmittämään stointijärjestelmässä kiertävää a. -mallia

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta

Lisätiedot

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior ja Premium Ilmanvaihtolaitteet ilmalämpöpumpulla kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- ja Premium -sarjat Ilmanvaihto lämmitys jäähdytys Ensto Enerventin

Lisätiedot

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne.

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Elztrip 00 600-1500 W Sähkölämmitys 3 mallia Elztrip 00 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Käyttökohteet 00 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoista tulevan vedon

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje FI.webbE.50 Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD versio E, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen..

Lisätiedot

WISE-projektikäsikirja

WISE-projektikäsikirja -projektikäsikirja Tekninen dokumentaatio suunnittelijoille, säätäjille ja käyttöhenkilöstölle. 24 V Modbus Uudet versiot ja toiminnot ADAPT Ilmalaitteet ja Damper ohjelmistoversiolla 5 ADAPT Damper CAC-säädöllä

Lisätiedot

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen

Lisätiedot

ADAPT Parasol EX Energiaa säästävä, vapaasti asennettava ilmastointimoduuli Swegonin tarveohjattuun WISE-ilmanvaihtojärjestelmään

ADAPT Parasol EX Energiaa säästävä, vapaasti asennettava ilmastointimoduuli Swegonin tarveohjattuun WISE-ilmanvaihtojärjestelmään ADAPT Parasol EX Energiaa säästävä, vapaasti asennettava ilmastointimoduuli Swegonin tarveohjattuun WISE-ilmanvaihtojärjestelmään www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Vapaasti asennettava

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMMATIOJÄRJESTELMÄ SÄÄTÖJEN MITTAUSSEURANTA-AJOJEN TOIMINTAOHJE 1 Säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

PARASOLTM VAV. Energiaasäästävä ilmastointimoduuli tarpeen mukaiseen ilmanvaihtoon PARASOL VAV

PARASOLTM VAV. Energiaasäästävä ilmastointimoduuli tarpeen mukaiseen ilmanvaihtoon PARASOL VAV PARASOLTM VAV Energiaasäästävä ilmastointimoduuli tarpeen mukaiseen ilmanvaihtoon www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Lyhyesti Ilmastointimoduuli, joka yhdessä CONDUCTOR W4.2 ohjauslaitteiston

Lisätiedot

ADAPT Parasol b. Energiaa säästävä ilmastointimoduuli Swegonin tarveohjattuun WISE-ilmanvaihtojärjestelmään. ADAPT Parasol b

ADAPT Parasol b. Energiaa säästävä ilmastointimoduuli Swegonin tarveohjattuun WISE-ilmanvaihtojärjestelmään. ADAPT Parasol b Energiaa säästävä ilmastointimoduuli Swegonin tarveohjattuun WISE-ilmanvaihtojärjestelmään www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Ilmastointimoduuli tarveohjattuun ilmanvaihtoon ja Swegonin

Lisätiedot

PGK Suorakulmaiset kanavajäähdyttimet jäähdytysvedellev

PGK Suorakulmaiset kanavajäähdyttimet jäähdytysvedellev Suorakulmaiset kanavajäähdyttimet jäähdytysvedellev Suorakulmaiset kanavajäähdyttimet jäähdytysvettä varten -sarjan vesijäähdytteisiä suorakulmaisia kanavalämmittimiä käytetään jäähdyttämään ilmastointijärjestelmässä

Lisätiedot

Swegon Home Solutions. WISE Apartment TM. Suunnitteluopas. www.swegon.com

Swegon Home Solutions. WISE Apartment TM. Suunnitteluopas. www.swegon.com Swegon Home Solutions WISE Apartment TM Suunnitteluopas HOME VENTILATION Sisältö Järjestelmäratkaisun kuvaus...3 Tekninen kuvaus...3 Tekninen kuvaus, ohjaus... 4 Yleistä... 4 Ilmavirrat... 4 Suositellut

Lisätiedot

Termostaatit Laaja valikoima termostaatteja kaikkiin ympäristöihin

Termostaatit Laaja valikoima termostaatteja kaikkiin ympäristöihin Termostaatit Termostaatit Laaja valikoima termostaatteja kaikkiin ympäristöihin Käyttökohteet Fricon termostaatit takaavat mukavuuden ja säästävät energiaa julkisissa, kaupallisissa ja asuinkiinteistöissä.

Lisätiedot

SiMAP lämmityksen säätö. SiMAP säätää - Sinä säästät

SiMAP lämmityksen säätö. SiMAP säätää - Sinä säästät SiMAP lämmityksen säätö SiMAP säätää - Sinä säästät Rappukäytävään asennettava reititin vahvistaa antureiden signaalia säätimelle. Mikä SiMAP Säätö? SiMAP Säätö on täysin uudenlainen kiinteistön lämmityksen

Lisätiedot

7 sovellusta, Vesikiertoisen lattialämmityksen suunnittelu Varmista optimaaliset tulokset. lampo.danfoss.fi. Sovellusopas

7 sovellusta, Vesikiertoisen lattialämmityksen suunnittelu Varmista optimaaliset tulokset. lampo.danfoss.fi. Sovellusopas Sovellusopas Vesikiertoisen lattialämmityksen suunnittelu Varmista optimaaliset tulokset 7 sovellusta, jotka auttavat Danfossin lattialämmitysjärjestelmien suunnittelussa ja asentamisessa. lampo.danfoss.fi

Lisätiedot

Keittiön n ilmastointi

Keittiön n ilmastointi Keittiön n ilmastointi TAVOITTEET Keittiön ilmastoinnin tavoitteet ovat: - korkea hygieniataso - terveellinen, turvallinen ja viihtyisä työympäristö Ruoan valmistus ja elintarviketuotanto edellyttävät,

Lisätiedot

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö Pekka Karppanen Valaistus Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje valaisimien sammuttamisesta tiloissa on, että jos

Lisätiedot

Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28

Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28 Energy recovery ventilation for modern passive houses Timo Luukkainen 2009-03-28 Enervent solutions for passive houses 2009 Järjestelmät passiivitaloihin Passiivitalo on termospullo. Ilman koneellista

Lisätiedot

LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS

LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS Climaconsult 0941-9 pvm. 24.5.2010 LVIA-rakennustapaselostus 2 HR 24.5.2010 0941-9 LOGOMO LVIA -RAKENNUSTAPASELOSTUS LUONNOSSUUNNITTELU 1. Yleistä Tässä rakennustapaselostuksessa

Lisätiedot

Kompakti ilmastointimoduuli

Kompakti ilmastointimoduuli Kompakti ilmastointimoduuli www.eurovent-certification.com www.certiflash.com PARAGON b PARAGON-ilmastointimoduuli PARAGON on uusi kompaktien ilmastointimoduulien mallisto, joka on suunniteltu etupäässä

Lisätiedot

Toimintojen kuvaus, IQlogic

Toimintojen kuvaus, IQlogic , IQlogic Yleistä Ohjaus...168 Lukeminen...168 IQnavigator-käsipääte ja näyttötoiminnot...169 Käyttöpaneeli...169 Pääasetukset...170 Ilmavirta Säädintyyppi...171 Tehostus...171 Yksikkö...171 Ilmavirran

Lisätiedot

COMPACT-ohjausjärjestelmä

COMPACT-ohjausjärjestelmä Käsipääte/hallintapaneelil Asetukset...64 Kieli/Language...64 Ilmavirran yksikkö...64 Min/maks. asetus...64 Perusasetus...64 Ohjaus Ohjaus...64 Kytkentäkello...64 Käynnistysjakso...64 Lämmitys COMPACT

Lisätiedot

TUNE Adapt. Käyttöohje versio: 5.1 WISE

TUNE Adapt. Käyttöohje versio: 5.1 WISE Käyttöohje versio: 5.1 1 TUNE Adapt Kuvaus TUNE Adapt on käsipääte kaikkien ADAPT-tuotteiden säätöön ja arvojen luentaan. Käsipääte saa virransyötön siitä tuotteesta, johon se on kytketty. TUNE Adapt toimitetaan

Lisätiedot

ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24

ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24 ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24 ECO-järjestelmän taustaa: ECO järjestelmää lähdettiin kehittämään 2004, tarkoituksena saada pelkällä poistojärjestelmällä

Lisätiedot

24/7 Haluamasi lämpötilat. Täydellisiä hetkiä.

24/7 Haluamasi lämpötilat. Täydellisiä hetkiä. living by Danfoss -lämmityksen ohjaus Laatuaikaa Kodin miellyttävässä lämmössä living by Danfoss -lämmityksen ohjauksen avulla voit ohjata helposti ja tehokkaasti elektronisia termostaatteja sekä langatonta

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT.

Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT. Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT. 1. Yleistä MIRUVENT on poistoilmapuhallin, jota voidaan käyttää useimmissa poistoilmajärjestelmissä, joissa ilmassa on kohtuullisen paljon epäpuhtauksia.

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

Kytkentä, Super WISE. WISEn kytkennälle rakennusautomaatiojärjestelmiin. swegon.fi

Kytkentä, Super WISE. WISEn kytkennälle rakennusautomaatiojärjestelmiin. swegon.fi Kytkentä, n kytkennälle rakennusautomaatiojärjestelmiin swegon.fi Kytkentä, Tarvitsetko apua? Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Ota yhteys lähimpään Swegon-edustajaasi. Yhteystiedot löytyvät

Lisätiedot

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu

Lisätiedot

Taloyhtiön energiansäästö

Taloyhtiön energiansäästö Taloyhtiön energiansäästö Hallitusforum 19.03.2011 Messukeskus, Helsinki Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä rakennusten energiatehokkuus on Energiatehokkuus paranee, kun Pienemmällä

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS. Smart-käyttöliittymä

600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS. Smart-käyttöliittymä 600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS 600e-hp-co Smart-käyttöliittymä Huippuunsa vietyä lämmöntalteenottoa ja jäähdytystä AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

24/7 Haluamasi lämpötilat. Täydellisiä hetkiä.

24/7 Haluamasi lämpötilat. Täydellisiä hetkiä. living by Danfoss -lämmityksen ohjaus Laatuaikaa Kodin miellyttävässä lämmössä living by Danfoss -lämmityksen ohjauksen avulla voit ohjata helposti ja tehokkaasti elektronisia termostaatteja sekä langatonta

Lisätiedot

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite SWANTM WTW Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite Lyhyesti Nauha-asennettava seinästä-seinään tuloilmalaite Hajotinosa on kevyt alumiinirakenne 2, 3 tai rakoa Vaaka-/pystyhajotus Teleskooppirakenne

Lisätiedot

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Käyttö Venttiili on suunniteltu erityisesti kiertoilmakoje-, jäähdytyspalkki- ja patteriverkostojen tasapainottamiseen. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä vesikiertoisissa

Lisätiedot

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot Yleistä NESTOR on uusi ja mullistava pääportti Swegonin täydelliseen sisäilmaston hallintajärjestelmään. NESTOR yhdistää rakennuksen älykkäät Swegon-tuotteet

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö. Timo Posa

Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö. Timo Posa Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö Timo Posa Energiatehokkuus ja CO 2 -päästövähennykset Energiatehokkuuden yleinen määritelmä : Sama tai parempi palvelutaso tai tuotantomäärä vähemmällä energiankulutuksella

Lisätiedot

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella 10 2009 5005 Kun uusin tekniikka ja optimaalinen lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET

Lisätiedot

Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa

Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Seminaari 05.02.2015 Lassi Loisa 1 Hankkeessa esillä olleet sisäilmastoasiat Rakentamismääräysten edellyttämä huonelämpötilojen hallinta asuinrakennusten sisälämpötilan

Lisätiedot

COLIBRITM. Wall. Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla. Pikavalintataulukko

COLIBRITM. Wall. Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla. Pikavalintataulukko COLIBRITM Wall Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla COLIBRI Wall Lyhyesti Kääntyvät suuttimet 0 %:sen joustava hajotuskuvio Mahdollisuus samanaikaiseen vaaka-/pystyhajotukseen Puhdistettava Säädettävä

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Total Room Automation: Olosuhteiden ja energiakulutuksen optimointi

Total Room Automation: Olosuhteiden ja energiakulutuksen optimointi , tuotepäällikkö Total Room Automation: Olosuhteiden ja energiakulutuksen optimointi Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. www.siemens.fi Desigo TRA: Ylläpitokustannukset ja elinkaari

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö 04.09.2014 Pekka Karppanen Valaistuksen- ja vedenkäyttö Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje

Lisätiedot

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma 1 Tämän päivän, huomisen ja tulevaisuuden vesikiertoinen lämpöpatteri. Matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmät

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

TALOAUTOMAATIO KODIN KESKITETTY SÄHKÖTOIMINTOJEN OHJAUS

TALOAUTOMAATIO KODIN KESKITETTY SÄHKÖTOIMINTOJEN OHJAUS TALOAUTOMAATIO KODIN KESKITETTY SÄHKÖTOIMINTOJEN OHJAUS 2015 Kaikki kodin sähkötoiminnot yhdessä järjestelmässä VALVONTA AUTOTALLIN OVET VERHO-OHJAUS OHJAUSJÄRJESTELMÄ ENERGIANKULUTUS LÄMMITYS VALAISTUS

Lisätiedot

SAVE ilmanvaihtokoneilla saat miellyttävän sisäilman ja säästät energiaa

SAVE ilmanvaihtokoneilla saat miellyttävän sisäilman ja säästät energiaa Puhaltimet I Ilmankäsittelykoneet I Paloturvallisuus I Ilmanjakotuotteet I Ilmastointi I Lämmitystuotteet SAVE ilmanvaihtokoneilla saat miellyttävän sisäilman ja säästät energiaa 2 Puhdas, raikas ilma

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Tarjolla tänään Ilmanvaihdon parantaminen Lämpöpumppuratkaisuja Märkätilojen vesikiertoinen

Lisätiedot

LOCKZONETM. Wall. Nelikulmainen rei itetty seinähajotin

LOCKZONETM. Wall. Nelikulmainen rei itetty seinähajotin LOCKZONETM Nelikulmainen rei itetty seinähajotin LOCKZONE Lyhyesti Ilmavirtaa ohjaava rei itys Puhdistettava Helppo säätää Käytetään liitäntälaatikon ALV kanssa Useita erilaisia värivaihtoehtoja Pikavalintataulukko

Lisätiedot

Energiatehokkaat LÄMMITYSRATKAISUT. Maalämpö. Ilmanvaihto. Radiaattorit.

Energiatehokkaat LÄMMITYSRATKAISUT. Maalämpö. Ilmanvaihto. Radiaattorit. Energiatehokkaat LÄMMITYSRATKAISUT Maalämpö. Ilmanvaihto. Radiaattorit. Kaksi energiatehokasta TAPAA lämmittää taloasi jopa ilmanvaihdolla Haluatko korvata vanhan öljy-, sähkö- tai puukattilasi lämpöpumpulla?

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

ROW. ROBUST Seinälaite

ROW. ROBUST Seinälaite ROBUST Seinälaite Lyhyesti Vankka rakenne LockZone rei'itys Helposti puhdistettava Helppo säätää Mitattava ja säädettävä ilmavirta Ei tukkeudu Käytetään yhdessä liitäntälaatikon ALV:n kanssa Eri värivaihtoehtoja

Lisätiedot

ILTO 400M ILMANVAIHTOA MIELLYTTÄVÄÄN ASUMISEEN ILMANVAIHDON LÄMMÖNTALTEEN- OTTOLAITE RIVI- JA OMAKOTITALOIHIN UUDIS- JA SANEERAUSKOHTEISIIN PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilto.fi ILTO-ilmanvaihtojärjestelmä

Lisätiedot

Swegon CASA PRE. Premium-ohjaustekniikan liesikuvut ASUNTOILMANVAIHTO

Swegon CASA PRE. Premium-ohjaustekniikan liesikuvut ASUNTOILMANVAIHTO Swegon CASA PRE Premium-ohjaustekniikan liesikuvut Liesikupu Premium-ilmanvaihtokoneen ohjaukseen. Hyvä kärynsieppausominaisuus. Hiljainen. Sähköinen ajastinläppä. Helppo puhdistaa. Classic-mallien värit:

Lisätiedot

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT FI.TLZ242.140328 sennusohje Huonelämpötilaanturi TLZ1242, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötilaanturi TLZ1243, ulkoasennus IP54 GOLD/OMPT 1. Yleistä asennetaan seinälle. Se on varustettu ruuviliittimillä kaapelin

Lisätiedot

Thermoplus. Thermoplus. Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan

Thermoplus. Thermoplus. Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan 300-900 W Sähkölämmitys 8 mallia Thermoplus Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan Käyttökohteet Thermoplus asennetaan ikkunan yläpuolelle, jossa se estää tehokkaasti

Lisätiedot

24/7. Tulevaisuuden lämmitys kotiisi yksinkertaista, tehokasta ja etäohjattua. smartheating.danfoss.fi. Danfoss Link -lämmityksen ohjaus

24/7. Tulevaisuuden lämmitys kotiisi yksinkertaista, tehokasta ja etäohjattua. smartheating.danfoss.fi. Danfoss Link -lämmityksen ohjaus Danfoss Link -lämmityksen ohjaus Tulevaisuuden lämmitys kotiisi yksinkertaista, tehokasta ja etäohjattua Ajoissa kotiin. Olohuoneen lämpötila: 21 C. Uuden Danfoss Link -sovelluksen avulla voit ohjata kotisi

Lisätiedot

Super WISE sivuston käyttöohje

Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE ohjelmaversio 1.25 Pidätämme oikeudet muutoksiin. www.swegon.fi 1 Sisällys Super WISE ohjelmaversio 1.25... 1 Super WISE ohjelmaversio 1.25... 3 1. Yleistä...

Lisätiedot

EAGLETM. Wall. Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla

EAGLETM. Wall. Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla EAGLETM Wall Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla Lyhyesti Kääntyvät suuttimet 0 %:sen joustava hajotuskuvio Puhdistettava Säädettävä ilmarako tehon suurentamiseksi Helppo säätää Käytetään liitäntälaatikon

Lisätiedot