Henkilöstöjohdon rooli kunnassa ja kuntakonsernissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöjohdon rooli kunnassa ja kuntakonsernissa"

Transkriptio

1 Henkilöstöjohdon rooli kunnassa ja kuntakonsernissa HR-verkoston ideatyöpaja 2/2013, , Hki Toimialajohtaja Jari Salomaa, FCG Konsultointi Oy Page 1

2 Henkilöstövoimavarojen hallinnan haasteita Uudistuva kuntalainsäädäntö ja kuntien ohjauspolitiikka Kunta- ja palvelurakenne, uudet konsernirakenteet Poliittinen päätöksenteko, ohjaus ja johtajuus Uudistuvat organisaatiomallit ja palvelutuotannon monipuolistuvat ratkaisut Taloudellinen liikkumavara vs. kehittämisen edellytykset Uudistuvat työkulttuurit, henkilöstön vaihtuvuus ja uuden sukupolven sitouttaminen kuntatyön arvoihin Henkilöstövoimavarojen merkitys tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa sekä henkilöstön työelämän laadun varmistamisessa

3

4 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia Punaiset asiat on itse selvitettävä ja linjattava selvitysprosessin aikana Lähipalvelut ja palveluiden saatavuus Erityispalvelut Tehokkuus ja Vaikuttavuus Tukipalvelut Demokratia ja johtaminen Väestönkehitys Poliittinen rakenne Alueellinen demokratia Organisaatiorakenne Palvelut Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Vetovoima ja kilpailukyky Työllisyys ja työpaikat Muuttotilastot Koulutustaso Kaavoituksen tilanne Liikennesuunnittelu Infra Yhdyskunta ja ympäristö Maankäyttö Talous- ja henkilöstöresurssit Talouden ennusteet Henkilöstön eläköityminen Osaamisen ennakointi ja resurssien suunnittelu Page 4

5 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Työvoima? Osaaminen? Palvelut? Talous? 1. TYÖVOIMATARVE: Miten henkilöstömäärä kehittyy lähivuosina? Minkä verran henkilöstöä eläköityy, rekrytoidaanko uusia tilalle? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, miten ammattirakenne muuttuu? 2. OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TARVE: Millaisia osaamisen kehittämistarpeita on nykyisellä henkilöstöllä? Millaista uutta osaamista tarvitaan? Millaisia työelämän laadun kehittämisen tarpeita kunnissa on? 3. PALVELUIDEN TUOTTAMISEN TAVAT: Miten kuntasektori tuottaa palveluitaan jatkossa? Mitä palveluita tuotetaan itse, mitkä hankitaan mahdollisesti ostopalveluna? Millaisia suunnitelmia kuntasektorilla on tuottaa palveluita yhdessä muiden toimijoiden, muiden kuntien kanssa? 4. KUNTARAKENNEUUDISTUS JA TALOUDEN TERVEHDYTTÄMINEN Kuntajakoselvitykset Henkilöstösäästöt ja yhteistoimintamenettelyprosessit Page 5

6 Työvoima-, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin viitekehys 1 Nykyiset käyttäjät Käyttäjätarpeet Väestöennuste Palvelutarpeen määrälliset muutokset 1. Työvoimatarpeet Palvelujen nykyinen sisältö Muutostarpeet Palvelujen nykyinen sisältö 2. Osaamis- ja koulutustarpeet Henkilöstö Nykyinen henkilöstö Eläköitymisennuste Henkilöstön muu vaihtuvuus Korvaava rekrytointitarve 3. Palvelutoiminnan muutokset Nykyisen henkilöstön osaamistarpeet Uudet osaamistarpeet Palvelujen tuotanto Nykyinen palvelutuotanto Muutostarpeet Uudet tuotantotarpeet ja ostopalvelut

7 Työvoima-, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin viitekehys 2: nopea reagointi tavoitteena Nykyiset käyttäjät Käyttäjätarpeet Väestöennuste Palvelutarpeen määrälliset muutokset 1. Työvoimatarpeet Palvelujen nykyinen sisältö Muutostarpeet Palvelujen nykyinen sisältö 2. Osaamis- ja koulutustarpeet Henkilöstö Nykyinen henkilöstö Eläköitymisennuste Henkilöstön muu vaihtuvuus Korvaava rekrytointitarve 3. Palvelutoiminnan muutokset 4. Strateginen uudistuminen: Nykyisen henkilöstön osaamistarpeet Uudet osaamistarpeet Talouden tervehdyttäminen Organisaatio- ja palvelurakenteen optimointi, verkostot Nykyinen palvelutuotanto Palvelujen tuotanto Muutostarpeet Uudet tuotantotarpeet ja ostopalvelut Matala, tuloksellinen päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä Työyhteisöjen osallistaminen muutokseen

8 Muutoksen mittasuhteet suuri Kokonaisvaltainen uudistaminen Kriisi Muutoksen laajuus Toiminnan jatkuva kehittäminen Uuden toiminnan käynnistäminen pieni hidas Muutosaikataulu nopea

9 Muutoksen ongelmat Epäselvä SUUNTA Selvä Ei sisäistetty Johtamisongelma Sisäinen informointiongelma TARVE Sisäistetty Analysointiongelma Muutosvoiman ylläpitäminen

10 Muutoksen vaikutusten ulottuvuus Kaikki organisaatiotasot Kokonaismuutos Laaja osallistuminen Yksi organisaatiotaso Vaikeusaste kasvaa Rajattu muutos Rajattu osallistuminen Tiedotus Viestintä Yksi toiminto Kaikki toiminnot

11 Muutos: kulmakivien keskinäinen riippuvuus Rakenteet: - säädökset - organisaatio - resurssit - johtamisjärjestelmä Perustehtävä: - haastavuus - eettisyys - kuormitus - itsenäisyys - järjestämistapa Johtaminen + Työyhteisön toimivuus Kulttuuri ja arvot: - toimintatavat - aikaisemmat kokemukset - asenteet - epävirallinen organisaatio - palkkiot ja sanktiot

12 Mitä muutosjohtaminen on? Huolehditaan muutoksen perusasioista aluksi muutossuunta, merkitys, viestintä, osallistaminen Parannetaan ihmisten muutoskykyä Konkreettiset tavoitteet, niiden vaikutus omaan työhön ja asemaan, ajoitukset, tukitoimet, keskustelu, kuuntelu Toimitaan suunnitellusti, systemaattisesti Hyödynnetään omia aikaisempia kokemuksia, hankitaan osaamista, pidetään suunta ja tavoite, vältetään tempoilu Tasapainotetaan ihmisten ja asioiden johtaminen Projektoidaan muutos (hanke), seurataan osallistumista, motivaatiota, ilmapiiriä, epävirallista organisaatiota, huomataan onnistumiset ja muistetaan juhlia onnistumista

13 Toiminnan muutosprosessi Mistä muutoksessa on kysymys? Ympäristö? Arvot? Asiakkaat? Tuotteet? Teknologia? Osaaminen? Työn sisältö? Nykyinen toiminta Bridge 3 Bridge 2 VISIO Bridge 1 Uusi toiminta aika Bridge = Bridge over troubled water

14 Muutoshallinta kehitysprojektina Viesti muutosajatusta laajasti, anna tilaa keskustelulle Tue muutosta rakenteilla, toimintatavoilla, järjestelmillä Hanki visiolle yksimielisyyttä, auta näkemään kokonaisuuksia Seuraa tilannetta, arvioi, tarkenna, ole valmis uusiin muutoksiin Luo yhteinen visio tulevaisuudesta Auta sitoutumaan asioiden yhteisellä käsittelyllä

15 Toiminnan ja henkilöstövoimavarojen johtamisen yhdistäminen kuntakonsernissa Konsernin arvot Konsernistrategia ja -ohjeet Konsernirakenne Hyvä hallintotapa (CG) Konsernijohto Konsernikulttuurin ohjaus Työnantajatoiminta ja -maine Konsernitasoiset HR-ratkaisut Hyvä henkilöstöhallinta (HRG) Organisaation missio ja visio Strategiat ja ohjelmat Kriittiset menestystekijät Strategiset valinnat Strateginen johto Henkilöstöpolitiikan eri osien integrointi Kehitys- ja muutosohjelmat Resursointi ja ydinosaaminen Tavoitteet Tavoitetasot Mittarit Vastuutukset Linjajohto Rekrytointi Osaaminen Henkilöjohtaminen Arviointi ja palkitseminen Prosessit Organisointi Työnjako Työtehtävät Esimiestyö Valmentaminen Yhteistyö Vuorovaikutus Suoriutuminen

16 Henkilöstöjohto ja asiantuntijat muutoksen tulkkeina? Page 16

17 Muutokseen liittyviä avainkysymyksiä Miten minun käy? Miksi tämä muutos on tehtävä? Miksi juuri nyt? Mihin olemme organisaationa oikein menossa?

18 Työntekijät muutoksessa Kannattajat Käytä vetureina Huolehdi mukanaolosta Informoi erityisen hyvin Aktivoi esiintymään Anna toimintavapauksia Epävarmat Vastustajat Jaa informaatiota Perustele Argumentoi Ole avoin Auta sopeutumaan Etsi vaihtoehtoja Pidä linja Keskustele, ole vuorovaikutuksessa Kuuntele ja perustele, käytä aikaa Hyödynnä rakentava kritiikki Rakenna tukea ja valmennusta Pohdi yhdessä vaihtoehtoja Osallista, ota mukaan

19 Mitä meidän on hyvä tietää muutostilanteen dynamiikasta? Muutos on monimutkaisempi ilmiö kuin uskotaan: se voi saada ennakoimattomiakin seurauksia - myös alkuperäiset tavoitteet saattavat muuttua. Tavoitteista ja niiden seurauksista vallitsee epätietoisuutta. Eri ihmiset näkevät hyödyt ja haitat eri tavalla. Muutoksen merkitys ja tarkoitus on miellettävä omakohtaisesti. Muutoksella on omat vaiheensa, joiden yli ei voi oikaista. Muutos ei tapahdu ilman lisärasitusta ja ponnistelua. Ei pitäisi tehdä liikaa liian nopeasti ei kaikkea uutta kerralla kuntoon. Yhdessä onnistuu paremmin kuin yksin.

20 Henkilöstöjohdon omat voimavarat? Sisäinen minä Suhteet muihin ihmisiin Arvot, joita noudatan Identiteettini Ohjaavat tarpeet Ulkoinen minä Ura ja tehtävät Roolit Vastuut Taidot Muutosvoimat Sisäiset vs. ulkoiset tekijät

21 Muutoksen johtamisen 10 työkalua henkilöstöjohdolle/esimiehille 1. Jaa paljon tietoa ja johda kysymällä. 2. Opi tuntemaan ihmiset ja anna heidän tutustua itseesi. 3. Liiku ja näy. 4. Ota henkilöstö mukaan muutoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 5. Johda esimerkillä. 6. Ennakoi ja ajoita oikein pysy perustehtävässä. 7. Pidä siirtymäriittejä ne auttavat luopumaan vanhasta. 8. Valmenna ja järjestä koulutusta, käy kehityskeskusteluja. 9. Käytä itse työnohjausta tai coachingia. 10. Opi tuntemaan itsesi.

22 Muutoksen jatkuvuuden luonne Olkoon meillä tyyneyttä hyväksyä se, mitä emme voi muuttaa, rohkeutta muuttaa se, mitä emme voi hyväksyä ja viisautta erottaa nuo kaksi toisistaan. KIITOS!

Osaava henkilöstö ratkaisee pelin?

Osaava henkilöstö ratkaisee pelin? Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Osaava henkilöstö ratkaisee pelin? Osaamisen ennakointi henkilöstövoimavarojen menestystekijänä Jari Salomaa, toimialajohtaja FCG Konsultointi Oy

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄ 070514 IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI

OHJAUSRYHMÄ 070514 IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI OHJAUSRYHMÄ 070514 1 ICT-ryhmän raportti Keskeisiä havaintoja työskentelyn pohjaksi Raportti julkaistaan 8.5.2014 2 Etelä-Karjala: ICT-ympäristön yleiskuvaus ICT-kehitystarpeet toimialoittain Palkka- ja

Lisätiedot

Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen

Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen Free and Focus co-energy. Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen Kai Laamanen 23.05.2013 Laatupäivät 2013 www.innotiimi.com 1 Ainoa pysyvä kilpailuetu on organisaation kyky parantaa ja oppia nopeammin

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

MUUTOS ON KUIN RAKETTI. SE VAATII VALTAISAN ENERGIAN LÄPÄISTÄKSEEN ILMAKEHÄN. LÄPÄISYN JÄLKEEN SITÄ EI PIDÄTTELE MIKÄÄN.

MUUTOS ON KUIN RAKETTI. SE VAATII VALTAISAN ENERGIAN LÄPÄISTÄKSEEN ILMAKEHÄN. LÄPÄISYN JÄLKEEN SITÄ EI PIDÄTTELE MIKÄÄN. MUUTOS ON KUIN RAKETTI. SE VAATII VALTAISAN ENERGIAN LÄPÄISTÄKSEEN ILMAKEHÄN. LÄPÄISYN JÄLKEEN SITÄ EI PIDÄTTELE MIKÄÄN. 5% organisaatioiden muutoshankkeista onnistuu! Muutos tulee Miten minun käy? Miksi

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Työhyvinvointi muutostilanteissa

Työhyvinvointi muutostilanteissa 7.11.2014 Työhyvinvointi muutostilanteissa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Päivi Rauramo 2014 1 Työturvallisuuskeskus TTK Työsuojeluhenkilörekisteri www.ttk.fi

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

STRATEGIA 2017 LIIKETOIMINTASTRATEGIA

STRATEGIA 2017 LIIKETOIMINTASTRATEGIA Ylimääräinen yhtiökokous 10.6.2014, liite 1 STRATEGIA 2017 LIIKETOIMINTASTRATEGIA Sisällys 1 Seuren esittely... 2 2 Nykytila ja johtopäätökset... 2 2.1 Miten itse näemme toimintamme?... 2 2.2 Mitä asiakkaat

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

Poliittinen ohjausryhmä 14.3. Learning café

Poliittinen ohjausryhmä 14.3. Learning café Poliittinen ohjausryhmä 14.3. Learning café 17.3.2014 Page 1 Elinvoima -ryhmä: Millainen on elinvoimainen kunta? Mihin elinvoimaan liittyviin tekijöihin pitäisi panostaa uudessa kunnassa? 17.3.2014 Page

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.2006 Henkilöstöohjelma Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008 KH 30.1.2006 Tampereen kaupunki Henkilöstöohjelma Toimintaympäristö

Lisätiedot

MUUTOKSEN JOHTAMINEN JA JALKAUTTAMINEN

MUUTOKSEN JOHTAMINEN JA JALKAUTTAMINEN MUUTOKSEN JOHTAMINEN JA JALKAUTTAMINEN Sytykkeitä ja näkökulmia muutostilanteisiin Tavoitteena on - nostaa esiin / keskusteluun muutostilanteeseen liittyviä näkökulmia mahdollisimman monelta näkökulmalta

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

A-JAKSOJEN YHTEISRAPORTTI

A-JAKSOJEN YHTEISRAPORTTI Karl-Magnus Spiik Ky 1 A-JAKSOJEN YHTEISRAPORTTI Liikelaitosten A ja B valmennuksista JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ TULEVAISUUDESSA Ryhmätöiden tavoitteena oli laitosten toimintojen kitkaton ja sujuva yhdistyminen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot