Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

2 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS HENKILÖSTÖKATSAUS MEDISIININEN TULOSALUE OPERATIIVINEN TULOSALUE PSYKIATRIAN TULOSALUE TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE TUKIPALVELUJEN TULOSALUE TILASTOT JA TAULUKOT

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimintaympäristössä alkuvuosta on leimannut valtakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelussa tapahtunut maaliskuinen nopea käänne. Poliittisten puolueiden johtajat sopivat yhteisestä periaatelinjauksesta, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu annetaan viidelle sosiaali- ja terveysalueelle, jotka muodostuvat nykyisten erikoissairaanhoidon erityisvastuualueiden aluepohjalle. Valmistelu on jatkunut tämän periaatelinjauksen pohjalta, mutta osoittautunut edelleen haasteelliseksi ja aikataulu näyttää pitkittyvän. Erikoissairaanhoidon palvelukysyntä oli tammi-helmikuuna aikana hiljaista, mutta on normaalistunut maaliskuusta lähtien. Kysynnän lasku oli suurinta jäsenkunnissa ja heijastui myös ostetun hoidon määrään. Kokonaispalvelutuotanto säilyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla ja lähialueiden kunnista palvelukysyntä kehittyi myönteisesti. Osaajatilanne on pysynyt vakaana. Päivystysasetuksen todennäköisesti nopeutuvaan voimaantuloon ja tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain aiheuttamiin muutoksiin on alettu valmistautua. Kysyntää heijastellen myös toimintamenojen kehitys on pysynyt hyvin maltillisena, kustannukset ovat itse asiassa laskeneet. Tämä näkyy myönteisenä myös jäsenkuntalaskutuksessa. Jäsenkuntalaskutuksen maltillisuudesta huolimatta näyttää hyvin mahdolliselta, että tilinpäätöksestä tulee ylijäämäinen. Hannu Pajunpää toimitusjohtaja 3

4 TOIMINNAN KATSAUS Alkuvuodesta erikoissairaanhoidossa tapahtui potilasvirran lasku, joka sitten helmikuusta alkaen tasaantui. Toimintasuunnitelman mukainen hoitopäivien ja hoitojaksojen toteutuminen tulee tapahtumaan toimintavuoden aikana. Hoitopäivät vähenivät -3,6 % ja hoitojaksot -6,5%. Hoidettujen henkilöiden määrä kasvoi + 0,2 % ollen Lähetteiden määrä laski -5,1 %, joista eniten väheni sairaalan sisäiset lähetteet (sairaalan erikoisalalta toiselle), mikä on ollut myös tavoite. Tulosalueista psykiatrialla hoitopäivät (+9,1 %) ja hoitojaksot (+17,6 %) kasvoivat. Psykiatrialla on tapahtunut voimakas ei-jäsenkuntien hoito-osuuden kasvu, Kalajokilaakson kuntien hoitopäivät ovat nousseet +25,2 % ja Pietarsaaren seudun +88,3 %. Leikkaustoiminnassa on ollut laskua -17,1 %. Se johtuu osittain Käypä hoitojen muuttumisesta (polven tähystykset), osittain päiväkirurgisten toimintojen muuttumisesta polikliinisiksi (esim. kohdun polyypin poistot), mutta myös ajoittaisesta ortopedivajeesta. Synnytykset ovat jatkaneet kasvua, ja niitä oli 436 (+5,3 %). Synnytysten osalta voidaan todeta, että ei-jäsenkuntien synnyttäjien osuus on edelleen kasvussa, mikä omalta osaltaan tukee päivystävän sairaalana asemaa. Sydäninfarktipotilaiden hoitoon on pystytty vastaamaan Käypä hoito -suositusten mukaan, ja infarkti potilaat ovat päässeet tarpeelliseen angiografiatutkimukseen päivystyksellisesti. Huhtikuussa tulleen tiedon mukaan sydäninfarktipotilaiden kuolleisuus on maan matalin Keski-Pohjanmaalla. Ei-jäsenkuntien osuus hoitojaksoista on noussut 18,1 %:iin strategian mukaisesti. Avohoitokäyneissä oli vähennystä -1,8 %. Käyttösuunnitelman mukainen käynnin tavoite tullee toteutumaan toimintavuonna. Ensikäyntien määrä on noussut +4,2 % ja uusintakäynnit vähentyneet -1,9 %, mikä on tavoitteiden mukaista. Avohoitokäynneistä ei-jäsenkuntien osuus on noussut 11,7 %:iin (edellisenä vuonna 11,2 %). Hoitotakuussa on pysytty, ja jonopurkuja on tarvittu vähän. Potilasvahingot ovat pysyneet maltillisina, ja hoitoon liittyvien infektioiden määrä on vähentynyt. Sakari Telimaa johtajaylilääkäri 4

5 TALOUSKATSAUS Kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes on taloudellisesti onnistunut hyvin. Vuodelle varauduttiin merkittäviin taloudellisiin kasvuihin ensihoidon laajentumisen vuoksi, mutta toteuma on osoittautumassa kokonaisuutena pelättyä pienemmäksi. Itse ensihoito on toki toteutumassa budjetoidun mukaisesti, mutta erikoissairaanhoidon tuotantokustannuksissa on voitu synnyttää merkittäviä säästöjä, joilla ensihoidon kasvu on voitu kattaa. Merkittävin säästö on syntynyt piirin ulkopuolisen hoidon ostojen vähentymisestä. Takana on kaksi peräkkäistä taloudellisesti onnistunutta vuotta; nyt haaste on säilyttää tämä taso. Huhtikuun tilanteessa tuloslaskelma osoittaakin merkittävää ylijäämää 2,4 M (edellisvuonna 1,8 M ). Tulos on syntynyt ensisijassa bruttomenojen hidastumisella, sillä menot ovat vähentyneet edellisvuodesta peräti 0,8 % eli vajaat 0,3 M. Tuloslaskelmaan laskettu menojäämäkirjaus 3,7 M kattaa lomarahojen lisäksi pääosin puuttuvan kuukausimenon. TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,1 Tuet ja avustukset , ,5 Muut toimintatuotot , ,7 Yhteensä , ,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,8 Asiakaspalv ostot piirin ulkop , ,7 Muut palvelujen ostot , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Muut kulut , ,9 Menojäämät ja lomarahat, arvio ,1 Yhteensä , ,8 KÄYTTÖKATE , RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT Rahoitustuotot , ,7 Rahoituskulut , ,9 Yhteensä , ,5 VUOSIKATE , POISTOT , ,3 TILIKAUDEN TULOS TOIMINTATUOTOT Runsaan 40 M :n suuruiset toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti (32,6 %). Tuloissa on 1,6 %:n ja 0,6 M :n kasvu edellisvuoteen. Myyntituotot ovat nousseet + 0,5 % ja maksutuotot (mm. potilasmaksut, ensihoidon omavastuuosuudet) + 3,1 %. Ensihoidon maksut ovat 5

6 uusi tuloerä. Poliklinikka- ja vuodeosastohoitomaksuissa tehtiin vuoden alussa hienoinen korotus. Kuntalaskutuksessa ulko- ja sopimuskuntien osuus kasvaa edelleen. Reisjärven erikoissairaanhoidon kuluista entistä suurempi osuus tuotetaan nyt omana toimintana. Kuntayhtymän laskutettavien tuotteiden lukumäärä on hieman laskenut hoitovuorokausina ja käynteinä (vrt. toimintakatsaus). Samaan aikaan kuitenkin myös yksittäisten käyntien yksikköhinta on nousemassa käyntien sisällön muuttuessa yhtä vaativimmiksi. Avohoitokäyntien osuus kuntalaskutustuotoista on nousemassa vuodeosastohoidon rinnalle. Myytyjen suoritteiden määrän kasvun pysähtyminen asettaa haasteen tulobudjetille ja edellyttää myös menokasvun hillintää. Tässä on ilmeisimmin osin onnistuttu kuluvan vuoden alkukuukausina, sillä menoja on voitu karsia. Tilanne on tuonut helpotusta jäsenkuntien talouteen. Jäsenkuntalaskutus on ensihoidon kasvusta huolimatta hieman edellisvuotta pienempi. Kehitys on toivottavasti tulosta alueen hoitoketjujen toimivuudesta. Huhtikuun osavuosikatsauksessa on mukana huhtikuun toteutumaan perustuva kuntalaskutus, jossa ovat mukana myös piirin ulkopuolelta ostetut ja huhtikuun loppuun mennessä toteutuneet hoidot. Piirin ulkopuolisen hoidon laskutusviiveen vuoksi toteumaan perustuva kuntalaskutus valmistuu aina noin kuukauden viiveellä. Huhtikuun kuntalaskutuksessa: Erikoissairaanhoidon oman toiminnan (ei sisällä ensihoitoa) kuntalaskutus laski 1,0 % eli 0,3 M (kokonaismäärä 30 M ) - jäsenkunnat - 1,9 % eli - 0,5 M (kok.summa 25,7 M ) - somatiikka - 5,8 % eli - 1,3 M - psykiatria + 22,7 % eli + 0,8 M - Kalajokiseutu ja Kallio + 2,7 % eli + 0,07 M (kokonaissumma 2,9 M ) - Pietarsaaren seutu + 14,2 % eli (kokonaissumma 1,2 M ) Ostopalveluiden kuntalaskutus laski - 12,1 % eli 0,7 M (kokonaismäärä 5,5 M ). Kehitysvammahuollossa kuntalaskutus laski - 2,2 % eli (kokonaismäärä ) Jäsenkuntien kokonaislaskutus (esh, ensihoito, kehitysvammahuolto) - 1,7 % eli - 0,6 M (kokonaissumma 33 M ) Ensihoidon kuntalaskutus kasvoi 102 % (kokonaismäärä 1,3M ); vertailu ei täysin vertailukelpoinen sillä puuttuvat Perhon sairaankuljetuksen 2013 tiedot. Ensihoidon kustannus on jaettu kapitaatioperusteisesti, jolloin ennusteena vuosihinta 49 / asukas. Merkille pantavaa on, että edellisvuoden käänteen jälkeen piirin ulkopuolisen hoidon kustannukset on edelleen laskeneet merkittävästi. Kyseessä on läpilaskutuserä, joka näkyy tuloslaskelmassa palvelumaksutulona (huhtikuun tuloslaskelma sisältää ostot tammi-maaliskuu). Laskusta huolimatta edelleenkin liian suuri osuus kuntien palvelumaksuista kohdistuu sairaalan oman toiminnan rahoittamisen sijasta piirin ulkopuolisen hoidon ostopalveluiden kattamiseen läpilaskutuksena. Piirin ulkopuolisen hoidon osuus jäsenkuntien kustannuksista on edelleen noin 20 % kokonaismenoista. 6

7 Jäsenkuntien kuntalaskutus laski, sopimus- ja ulkokuntien laskutus kasvoi. Tältä osin strateginen tavoite toteutui suunnitellusti. TOIMINTAKULUT Lähes 37 M :n suuruiset toimintakulut (ulkoiset, brutto) laskivat edellisvuoteen verrattuna - 0,8 % eli noin - 0,3 M. Kokonaismenojen lasku on historiallisesti merkittävä asia erikoissairaanhoidon kustannuskehityksessä. Varovaisuuden periaatetta noudattaen tuloslaskelman sisältää ns. menojäämä-arviota 3,7 M, joka kattaa pääosin ennakoitavat, jälkikäteen kirjattavat kustannukset. Talousarvion käyttötalousmenoista on toteutunut 30,5 %, mikä kertoo pitävästä budjettikurista. Piirin ulkopuolisen hoidon ostot (3,8 M ) laskivat - 11,7 % eli runsaat 0,5 M. Huhtikuun tuloslaskelman menoista puuttuu piirin ulkopuolisen hoidon laskutusennusteen perusteella noin 1,5 M :n suuruinen yhden kuukauden laskutuksen menoerä, menojäämätarve. Henkilöstönettokulut (17,9 M ) ovat kasvaneet + 2,8 %, eli 0,4 M. Kasvun takana on ensihoidon henkilöstön siirtyminen kuntayhtymän palvelukseen, mikä puolestaan vähensi ostopalveluiden osuutta. Muutoksen sisällä on myös henkilöstösäästöjä, joita on syntynyt sijaiskustannuksissa alkuvuonna. Sairauspoissaolot ovat kehittyneet edelleen myönteisesti, mikä on edesauttanut sijaiskustannusten vähenemistä. Henkilöstömenot sisältävät pääosin heinäkuussa maksettavat lomarahat, joiden osalta tulee tuloksesta varautua vielä noin 2.8 M :n suuruiseen menojäämään. Noin 5,5 M :n suuruiset muut palveluiden ostot (mm. asiantuntijapalvelut sis. lääkäripalvelut, siivouspalvelut, työterveys) ovat laskeneet lähinnä ensihoidon muutoksesta johtuen - 9,7 %, eli - 0,6 M. Parantuneen rekrytointitilanteen vuoksi on myös lääkäripalveluostopalvelusopimuksia voitu edelleen hieman vähentää. Menokohta sisältää laboratoriokustannukset (sis. verivalmisteet) NordLabille. Laboratoriomenot ovat hieman kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Tuloslaskelman laboratorio-menoista jää katettavaksi menojäämistä noin 0,4 :n suuruinen menoerä. Aineet ja tarvikkeet -menoerän (4,9 M ) säästö on - 1,4 % eli Muut toimintamenot (0,6 M ) ovat lähes edellisvuoden tasolla. Huomion arvoista on, että vuokrista ja tätä kautta tuloksesta siirretään tilinpäätösvaiheessa Kiinteistöyhtiö H-Seitsikon tekemää SVOP-varausta vastaavan suuruinen ns. pääomavastike (noin 0,6 M ) pääomasijoituksena yhtiöön. Tämä kirjausmuutos pienentää maksettujen vuokrien määrää tilinpäätöksen tuloslaskelmassa. Tilikauden tulos on huhtikuun tilanteessa ylijäämäinen, 2,4 M. Tulos on merkittävästi edellisvuotta parempi (1,7 M ). Tulos perustuu ennakoitua pienempään menokehitykseen. Budjetin mukainen tulostavoite vuodelle 2014 oli ns. nolla-tulos, jolla voidaan kuitenkin kattaa H- Seitsikon rahoitusosuus, joka säästyy samalla käyttötalousmenojen vuokrista. Näin arvioituna tulostavoite on toteutumassa erittäin hyvin ja ilmeisimmin johtaa kuntaosuuksien palautuksiin kunnille. 7

8 INVESTOINNIT Investointimenojen kokonaiskäyttöaste oli huhtikuussa vain 10,5 %. Saneerauskohteina fysiatrian ja kuntoutuksen sekä kirurgian poliklinikan tilat ovat juuri valmistumassa. Sairaala-apteekin saneeraus alkanee syksyn aikana. ATK-investointien käyttöaste oli 16,2 %. Lainojen lyhennyksiä on maksettu runsaat 0,6 M. INVESTOINNIT Määräraha Määräraha Toteuma Tot% Ed vuod tot Muut% yhteensä Käyttöomaisuuden myynti 0, ,42 Valtionosuudet investointeihin ,00 Tulot investointeihin 0, ,42 Osakkeet ja osuudet ,00 Atk yhteensä ,97 16, ,54-41,5 Irtain käyttöomaisuus ,00 2, ,60-58,0 Kiinteät kojeet ja laitteet 0 0 0,00 0,00 Rakennusten saneeraukset ,83 12, ,72-47,5 Piha-alueeet ,50 0,0 INVESTOINNIT ,30 10, ,86-58,9 YHTEENVETO Vuoden 2014 ensimmäinen vuosineljännes on taloudellisesti toteutunut erittäin hyvin. Erityisen tyytyväisiä voidaan olla bruttomenojen laskuun. Piirin ulkopuolisen hoidon ostojen vähentäminen on osaltaan ollut mahdollistamassa ensihoidon kustannuspaineen hoitoa. Toimintavolyymin laskiessa on kyetty reagoimaan myös resurssien vähentämisellä. - Alkuvuoden menokuri on pitänyt hyvin. Osavuosikatsauksen tuloksen perusteella on ennustettavissa, että tilinvuoden tulostavoite ennen varauksia tulee ylittymään. Tulos on syntynyt ensisijassa menojen leikkaantumisella, ei kuntalaskutuksen kasvattamisella. Vuoden 2014 kuntahinnat ovat yksittäisiä kohteita lukuun ottamatta vuoden 2013 tasolla. Viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä tulee kuitenkin tehtäväksi potilasvakuutuksen edellyttämä lisävaraus sekä harkittavaksi tarve varautua ns. homeoikeudenkäynnin mahdollisiin taloudellisiin seuraamuksiin. Oleellista on, säilyykö piirin ulkopuolisen hoidon hillitty käyttö kuinka pitkään. Kohentunut rekrytointitilanne on tuonut valoa myös talouteen. Palveluiden ostoissa on saavutettu säästöjä sekä parantuneen rekrytointitilanteen että kilpailutuksessa saavutettujen hyötyjen myötä. Tältä osin sairaalassa eletään toiveikkaissa tunnelmissa. Budjetti vaikuttaa edelleen realistiselle myös ensihoidon osalta. Jäsenkuntien kannalta myönteistä on sopimuskuntien ja ulkokuntien lisääntynyt käyttö, joka tukee vahvasti pienen sairaanhoitopiirin mahdollisuutta toimia alueen päivystävän sairaalan roolissa. 8

9 HENKILÖSTÖKATSAUS Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen luonne Erikoissairaanhoidon ja kuntayhtymän yhteisten tukipalveluiden henkilöstön määrä on kuluvan tammi-elokuussa vaihdellut tammikuun lopun 1191:sta huhtikuun lopun 1237 henkilöön. Huhtikuun lopun henkilömäärä 1171 on 66 suurempi kuin edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Ammattiryhmistä eniten lisäystä (59 henkilöä) oli hoitohenkilöt (AMK) määrässä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Keskussairaala Vuosi 2014 lkm (kuun viimeisen päivän tilanne) vrt huhti Henkilöstön määrä Tammi Helmi Maalis Huhti 2013 Lääkärit Hoitohenkilöt, amk/aik.opisto Hoitohenkilöt, perustaso Tutkimushenkilöt Tutkimusta ja hoitoa av. henkilöt Huolto Hallinto Ravintohuolto Hoitosopimushenkilöt Harjoittelijat (ml. apul.lääk. ja aman.) Yhteensä

10 Peruspalveluliikelaitos Jytan henkilöstömäärä vaihteli tammikuun lopun 633:sta huhtikuun lopun 677 henkilöön. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hoitohenkilöiden määrä oli lisääntynyt 9 ja vähentynyt 13 edellisen vuoden huhtikuun tasoon verrattuna. Koko kuntayhtymän vahvuus elokuun lopussa oli 1914 henkilöä (vuoden 2013 huhtikuun lopussa 1839). Jyta Vuosi 2014 lkm (kuun viimeisen päivän tilanne) vrt huhti Henkilöstön määrä Tammi Helmi Maalis Huhti 2013 Lääkärit Hoitohenkilöt, amk/aik.opisto Hoitohenkilöt, perustaso Tutkimushenkilöt Tutkimusta ja hoitoa av. henkilöt Huolto Hallinto Ravintohuolto Hoitosopimushenkilöt Harjoittelijat (ml. apul.lääk. ja aman.) Yhteensä Palvelussuhteen luonne Palvelussuhteen luonteen mukainen jako on esitetty alla olevassa taulukossa. Huhtikuun 2013/2014 verrattuna vakinaisten palvelussuhteiden osuus nousi koko kuntayhtymässä 74,3 %:iin. Avoimen viran-/toimenhoitajia oli huhtikuun lopussa 92 (erikoissairaanhoito 64 ja Jyta 28). Vuoden 2013 huhtikuussa avoimen viran-/toimen hoitajia oli 85. Erikoissairaanhoito Jyta Kuntayhtymä yht. Vert. huhti 2014 huhti 2014 huhti 2014 huhti 2013 Vakinainen virka-/työsuhde ,3 % ,2 % ,8 % ,1 % Määräaikainen virka-/työsuhde ,4 % ,9 % ,0 % ,8 % Avoimen viran-/toimen hoitaja 64 5,2 % 28 4,1 % 92 4,8 % 85 4,6 % Harjoittelija 2 0,2 % 0,0 % 2 0,1 % 3 0,2 % Palkkatuella 0,0 % 5 0,7 % 5 0,3 % 6 0,3 % Yhteensä % % % ,0 % 10

11 Vaihtuvuus Vakinaisia palvelussuhteita päättyi ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana yhteensä 33. Suurimmat ryhmät muodostivat vanhuuseläkkeelle jääneet ja työpaikan vaihtaneet molemmat 11 henkilöä. Yhdeksällä henkilöllä oli päättymistietona muu syy. Erikoissairaanhoidon virkoihin tai toimiin on huhtikuun 2014 loppuun mennessä valittu 25 henkilöä, joista 6 henkilöä tuli organisaation ulkopuolelta. Vakinaisten palvelussuhteiden päättymien syyt tammi-huhtikuu 2014 Sairaala Jyta Yhteensä tammi-huhti tammi-huhti tammi-huhti Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke 0 Paikkakunnalta muutto 1 1 Työpaikan vaihto Kuolema 0 Opiskelu 0 Irtisanottu/työ loppunut 0 Siirto toiseen virkaan 1 1 Muu syy Yhteensä Sairauspoissaolot Erikoissairaanhoidon ja yhteisten tukipalvelujen henkilöstön kumulatiivinen sairauspoissaolopäivien määrä huhtikuun lopussa oli 5361, mikä on 307 päivää edellisen vuoden vastaavaa määrää vähemmän. Osin tähän vaikuttaa myös sairaalan henkilöstömäärän väheneminen. Tammi- ja huhtikuun sairauspäivien määrät olivat pienempiä verrattuna vuoden 2013 vastaaviin lukuihin verrattuna. Jos sairauspäivien taso pysyy loppuvuoden 1525 tasolla, niin kuntayhtymän hallituksen asettama tavoite enintään 15 sairauspoissaolopäivästä henkilöä kohti saavutettaisiin. 11

12 Keski-Pohjanmaan keskussairaala sekä yhteisten tukipalvelujen sairauspoissaolot kuukausittain huhtikuu: Peruspalveluliikelaitos Jytan sairauspoissaolot ovat vaihdelleet maaliskuun 1065 sairauspoissaolopäivästä helmikuun 798 päivään. Tammi-, helmi- ja huhtikuun sairauspoissaolopäivien määrät ovat alhaisempia verrattuna edellisen vuoteen ja maaliskuun sairauspoissaolot ovat samaa suurusluokkaa. Tammi-huhtikuussa 2014 sairauspoissaolopäiviä oli yli 467 vähemmän kuin viime vuoden huhtikuun lopussa. Tavoite keskimäärin 15 sairauspoissaolopäivästä henkilöä kohti tarkoittaisi 821 sairauspoissaolopäivän kuukausitahtia, Jytan osalta varsin haasteellinen. Peruspalveluliikelaitos Jytan sairauspoissaolot kuukausittain huhtikuu: 12

13 Työpanostarkastelu erikoissairaanhoidossa Tammi-huhtikuun henkilöstön työpanos vakansseihin suhteutettuna oli erikoissairaanhoidossa yhteensä 97,8 % (vuoden 2013 lopun työpanosprosentti oli 94,8). Lääkäreiden työpanosprosentti on vai 0,2 prosenttiyksikköä vuoden 2013 lopun kumulatiivisesta toteumaa suurempi. Kouluasteisen hoitohenkilöstön työpanosprosentti on korkein 111,3 % ja noussut edellisvuodesta 4,2 % -yksikköä. Suurimman henkilöstöryhmän hoitohenkilöt / AMK:n työpanosprosentti on 1,5 % -yksikköä edellisen vuoden loppua suurempi. Erikoissairaanhoito Työpanos prosentteina vakansseihin nähden Tammi-huhti 2014 kumulat. kk 12/2013 kk 12/2012 kk 12/2011 kk 12/2010 Lääkärit 70,1 69,9 65,3 63,2 70,9 Hoitohk., amk/opistoaste 90,3 88,8 87,7 86,6 87,4 Hoitohk., kouluaste 111,3 107,1 109,8 97,8 101,9 Tutkimushk. 80,5 76,5 79,4 77,6 77,6 Tutk. ja hoitoa avust.hk. 88,0 93,6 94,3 95,7 94,9 Huoltohk. 76,0 85,0 85,5 90,2 87,9 Hall.-, tsto- ja tal.hk. 101,7 93,6 92,3 90,9 96 Ravintohuoltohk. 73,8 67,8 74,4 74,6 81,1 Kaikki yhteensä 97,8 94,8 94,6 92,9 94,6 Henkilöstöhankinta Keväällä sairaanhoitajatilanne oli tyydyttävä. Ortopedien kausileikkausvaihtelu aiheutti operatiiviseen sissijärjestelmään epätasaisuutta leikkausten jaksottelun vuoksi. Kesäksi 2014 sairaanhoitajasijaisia oli vaikea saada, samoin pidemmälle opiskelleita sairaanhoitajaopiskelijoita. Sairaslomien määrä on vähentynyt ja sissien talvilomiin ei ole otettu sijaisia. Neljä sissien kesälomaketjua on jätetty täyttämättä viime vuoden kokemusten perusteella. Avasimme kesäsijaishaun ja sinne on tullut runsaasti hakemuksia, valitettavasti suuri osa oli sellaisia, joita emme voineet työllistää. Todennäköisesti syksyllä lomien mentyä sairaanhoitajatilanne paranee. Kesän kynnyksellä olemme siirtäneet kaksi sissisairaanhoitajaa teholle osaamista vahvistamaan. Lisäksi kesäksi siirretään yksi sairaanhoitaja kirurgian pkl:lle. Sissejä on käytetty yli tulosaluerajojen. Lääkäritilanne sairaalassa oli tyydyttävä. Erikoislääkäreistä ortopedien ja psykiatrien puute oli akuutein. Pystyisimme työllistämään parisenkymmentä eritasoista lääkäriä eri erikoisaloille. Huolestuttavin lääkäritilanne on Jyta-alueella. Lähihoitajia otetaan ensi kesäksi paikkaamaan sairaanhoitajia, ei kuitenkaan montaa. Osastonsihteereitä on saatavissa. Osaaminen ei vain ole riittävää. Sairaalan ATK-järjestelmät ovat 13

14 muista organisaatioista poikkeavia. Osaamisongelmaan olemme varautuneet kouluttamalla nyt keväällä työn ohessa osastonsihteereitä. Sairaalassa on jo muutamia osastonsihteereitä työharjoittelussa sekä työhön valmentautumisessa. Keskitetty sihteerikeskus helpottaisi sihteerien töiden koordinoimista. Nyt osastonsihteerien lomat pakkautuvat kesäisin samaan aikaan ja aiheuttavat koordinointiongelmia sekä kustannuksia. Organisaatiomme on ollut esillä Helsingin ja Oulun lääkäripäivillä sekä sairaanhoitajapäivillä. Vaikka tilanne on tällä hetkellä aika hyvä, ei tuleen kannata jäädä makaamaan vaan kannattaa pitää organisaatiotamme esillä eri tilaisuuksissa. Osaamisen kehittäminen Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus on pääsääntöisesti toteutunut alueellisen koulutussuunnitelman mukaisesti. Yhteisiin koulutuksiin on osallistuttu runsaasti myös Pietarsaaren alueelta. Erikoissairaanhoidon osalta koulutusten painopisteinä ovat olleet akuuttihoitoon, kuntoutukseen ja potilasohjaukseen liittyvä osaaminen. Lääkehoidon ja ensihoidon toimilupien suorittaminen on jatkunut ohjeistusten mukaisesti. Ensihoidon perustason luvan on päivittänyt 13 ja hoitotason 7 alueemme työntekijää. IVlääkelupaan edellytettävän koulutuksen ja tentin on vastaavasti suorittanut 56 sairaanhoitajaa ja kätilöä. THL:n tuottaman Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokurssin on toukokuun alkuun mennessä suorittanut reilut 200 potilashoitoon osallistuvaa työntekijää. Alkuvuodesta aloitettiin valmistelut johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen aloittamiseen. Uuteen alkavaan ryhmään on ilmoitettu 20 osallistujaa, joista kolme Jytan yksiköistä. Koulutus tulee sisällöllisesti painottumaan johtajana toimimiseen ja prosessien johtamiseen. Koulutus toteutuu oppisopimusrahoitteisena. Kiurun ja Oulun AMK:n yhteistyönä aloitetaan toimintasuunnitelman mukaisesti hoitotason ensihoidon erikoistumisopinnot (30 op) syyskuun alussa. Ryhmään valittiin hakemusten perusteella kahdeksan ensihoitokeskuksen työntekijää. Koulutuksen tavoitteena on nostaa perustason sairaanhoitajien pätevyystaso hoitotasolle ensihoitoasetuksen mukaisesti ja siten varmistaa hoitotason työntekijöiden riittävyys alueella. Työsuojelu Työsuojelussa valmisteltiin asiakasväkivallan uhkaan liittyvää ohjetta ja osallistuimme sisäilmaryhmän toimintaan. Uusi työsuojeluvaltuutettujen kausi käynnistyi ja perehdytys on meneillään. Suunnitellaan koulutusta "Ristiriitojen ratkaisuista työpaikoilla". 14

15 Työterveyshuolto Yhteistyö Työplussan ja Jytan oman työterveyshuollon kanssa on ollut tiivistä. Yhteistyössä on tehty mm. työpaikkaselvityksiä ja työterveyshuoltoneuvotteluja. Erikoissairaanhoidon ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä sairaanhoidon kustannukset tammi-huhtikuun palvelujen käytöstä olivat ,74 euroa (Tyky-palvelun osuus euroa) ja Jytan ,90 euroa. 15

16 MEDISIININEN TULOSALUE Asiakasnäkökulma Hoitotakuu toteutuu pääosin. Fysiatrian ja uniapnean lähetejonoissa noin 17 %, ja neurologialla 12 % potilaista joutuu odottamaan yli 90 vrk. Fysiatrialla lääkäriapua saadaan kesäksi. Lähetekäsittelyn jälkeen suoraan ajanvarausajan lähettäminen potilaalle ei ole vielä toteutunut kuin yksittäisillä potilasryhmillä. Valvontayksiköiden toiminta on koettu hyväksi. Sairaansijojen määrä on ennallaan, sairaansijat ovat riittäneet. Isoja epidemioita ei ole ollut. Prosessien näkökulma Suoritekäsikirjan valmistuminen edesauttaa yhtenäisten käytäntöjen vaatimusta, mutta sen tehokas jalkauttaminen alkaa vasta syksyllä Henkilökierto toimii, yksi henkilö per yksi osasto kerrallaan, jotta osaamisvajetta ei synny kotiosastolla. Poliklinikoille on tehty checking-listoja, kaikki samalle pohjalle, samalla sabluunalla. Vastuuhoitajat ovat kartoittaneet erikoisalojen kehittämistä. Osastofarmaseutin työhön osastolla 9 on oltu tyytyväisiä. Osastofarmaseutin myötä lääkehukka on vähentynyt ja potilaiden lääketurvallisuus parantunut. Työnkuva on päivitetty. Tarkoitus on vakiinnuttaa (esitys joulukuun 2014 hallitukselle) osastofarmasia muuttamalla perushoitajan toimi osastofarmaseutin toimeksi, ja laajentaa osastofarmasia muillekin osastoille. Sydäntoimenpideyksikössä on otettu elektiivisten tutkimuspotilaiden käyttöön yksi potilashuone, potilaspaikkoja tähän toimintaan tarvitaan lisää. Sydäntoimenpideyksikön hoitohenkilöstön resursseja on kohdistettu hälytystyöhön. Osasto 9 valvontahuone on vähentänyt sijaistarvetta. Valvontahuone on ahdas, toiminnan kannalta hankala, eikä siksi potilassalaisuusvaatimus toteudu. Syömishäiriötiimin toiminta on käynnistynyt. Keuhkosairauksien poliklinikan muutto samoihin tiloihin on huomattavasti selkeyttänyt arkea. Hoitoketjuja, prosesseja ja yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa moniammatillisesti: kardiologian erikoislääkäri toimii terveyskeskuksessa. Päivitettyjä ja uusia hoitoketjuja on viety Terveysporttiin. Hengitysvajauspotilaan prosessia organisaation sisällä on lähdetty kehittämään yksikköjen yhteistyönä. Nyt suunnitellaan mahdollista scopia-toiminnan keskittämistä / kehittämistä. Lääkinnällisen kuntoutuksen toimintakäytännöistä on pidetty neuvottelu pohjoisen alueen sopimuskuntien ja Reisjärven edustajien kanssa. Viikoittaiset AVH-videokuntoutusneuvottelut terveyskeskuksen ja os. 12 henkilökunnan kanssa (myös Jytalla on mahdollisuus osallistua 16

17 videoneuvotteluihin) jatkuvat. Alueellisessa yhteistyökokouksessa on lähdetty kehittämään lääkinnällisen kuntoutuksen käytäntöjä. Medisiinisen alueen erikoislääkäreillä on ilmennyt tyytymättömyyttä mahdollisuuksiinsa johtaa ja kehittää omaa erikoisalaansa, koska nykyinen organisaatiomalli ja väljät hallinto- ym. säännöt sallivat lääketieteellisen ja hoitotieteellisen linjan tulkita sääntöjä eri tavoin. Käytännössä ongelmalliseksi on koettu mm. lääketieteellisten asioiden jalkauttaminen tulos-/ vastuuyksikköön kun resurssien käytön ohjaamisvaltaa ei ole, ja tehtävien delegointi lääketieteellisen ja hoitotieteellisen linjan välillä (osastonhoitajien kokouspöytäkirja kohta 4 muita asioita: Yksikön johtaja voi delegoida tehtäviä ainoastaan hallintosäännön määräämälle toiselle johtajalle yksikössään, ei kuitenkaan osastonhoitajalle tai hoitajalle. Tämä vaatii myös kirjallisen tehtävän siirron. ). Henkilöstönäkökulma Henkilökiertoa toteutetaan. Tarkoituksena on, että henkilö pystyy sijaistamaan oman erikoisosaamisalueensa lisäksi yhdellä muulla erikoisalalla. Ongelmana on henkilökierrossa olevien hoitajien riittämätön koulutus uuteen tehtävään. Koulutusta pyritään parantamaan. Vuodeosastoilla 9 ja 12 on sovittu pilotoitavan yhden osastonhoitajan mallia vuoden ajan, ja ihotautiklinikan osastonhoitajan työt on siirretty medisiinisen poliklinikan osastonhoitajalle. Substanssin osaava lähijohtaja puuttuu. Neurologit ovat raportoineet vakavan huolensa paitsi aoh:n ylikuormittumisesta, myös hoidon tason laskusta, lääke- ja potilasturvallisuuden vaarantumisesta Kummankin klinikan PARTY-kyselyn tulokset ovat romahtaneet ja hoitajien sairaslomat ovat lisääntyneet. Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma Medisiinisen tulosalueen viralliset avohoitokäynnit ovat laskeneet (- 1,5 %). Hoitopäivät ovat laskeneet lähes 10 %, mutta hoidettujen potilaiden määrä vain 5 %. Luvut kuvastavat suurta vaihtuvuutta osastoilla, ja sitä, että hoidettavat potilaat ovat yhä sairaampia. Toimintatuotot ovat tavoitettamme hieman jäljessä, ja toimintamenot vastaavasti hieman tavoitettamme suuremmat, mutta kuitenkin budjetoidun puitteissa. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Välinehuoltajan tilan remontointia on odotettu vuosia (pesuainehuurujen vapautumisen vähentäminen), asiasta on muistutettu useaan otteeseen sairaalainsinööriä, mutta asia on edelleen kesken. 17

18 Haipro-ilmoitukset ovat edellisvuodesta kaksinkertaistuneet. Edelleen suurimmat ongelmat liittyvät lääke- ja nestehoitoihin. Koulutuksia on järjestetty paloturvallisuudesta, aggressiivisen potilaan kohtaamisesta. Potilaiden hoitoon osallistuvien on suoritettava potilasturvallisuusverkkokurssi, ja uusille työntekijöille on järjestetty perehdytystä. Odotamme johdolta hallinto- ja johtosäännön selkeämpää aukikirjoittamista, ja työnkuvien sekä vastuiden selkiyttämistä. Olen tänään tarkastanut tulosalueeni viranhaltijoiden viranhaltijapäätöksiä osana sisäistä valvontaa ajalta tammi-huhtikuu 2014 ja todennut ne riittäviksi sekä juridisesti että sisällöllisesti oikein laadituiksi. K-PKS Minna Mörtenhumer Ylilääkäri, va. tulosaluejohtaja 18

Tilinpäätöskertomus 2014

Tilinpäätöskertomus 2014 Tilinpäätöskertomus 2014 Hallitus hyväksynyt 30.3.2015 Valtuusto hyväksynyt xxx SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2014... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 KATSAUS VUOTEEN 2014... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 5 POTILASTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI

SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2014 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2014... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 HOITOTYÖN OPETUS, TUTKIMUS JA KOULUTUS... 5 OPISKELIJAYHTEISTYÖ...

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa.

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. Vuosikertomus 2005 HUS VUOSIKERTOMUS 2005 p Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. 2 p HUS VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö HUS-kuntayhtymä lyhyesti.....................................................................................

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 1 Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot