Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

2 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS HENKILÖSTÖKATSAUS MEDISIININEN TULOSALUE OPERATIIVINEN TULOSALUE PSYKIATRIAN TULOSALUE TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE TUKIPALVELUJEN TULOSALUE TILASTOT JA TAULUKOT

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimintaympäristössä alkuvuosta on leimannut valtakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelussa tapahtunut maaliskuinen nopea käänne. Poliittisten puolueiden johtajat sopivat yhteisestä periaatelinjauksesta, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu annetaan viidelle sosiaali- ja terveysalueelle, jotka muodostuvat nykyisten erikoissairaanhoidon erityisvastuualueiden aluepohjalle. Valmistelu on jatkunut tämän periaatelinjauksen pohjalta, mutta osoittautunut edelleen haasteelliseksi ja aikataulu näyttää pitkittyvän. Erikoissairaanhoidon palvelukysyntä oli tammi-helmikuuna aikana hiljaista, mutta on normaalistunut maaliskuusta lähtien. Kysynnän lasku oli suurinta jäsenkunnissa ja heijastui myös ostetun hoidon määrään. Kokonaispalvelutuotanto säilyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla ja lähialueiden kunnista palvelukysyntä kehittyi myönteisesti. Osaajatilanne on pysynyt vakaana. Päivystysasetuksen todennäköisesti nopeutuvaan voimaantuloon ja tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain aiheuttamiin muutoksiin on alettu valmistautua. Kysyntää heijastellen myös toimintamenojen kehitys on pysynyt hyvin maltillisena, kustannukset ovat itse asiassa laskeneet. Tämä näkyy myönteisenä myös jäsenkuntalaskutuksessa. Jäsenkuntalaskutuksen maltillisuudesta huolimatta näyttää hyvin mahdolliselta, että tilinpäätöksestä tulee ylijäämäinen. Hannu Pajunpää toimitusjohtaja 3

4 TOIMINNAN KATSAUS Alkuvuodesta erikoissairaanhoidossa tapahtui potilasvirran lasku, joka sitten helmikuusta alkaen tasaantui. Toimintasuunnitelman mukainen hoitopäivien ja hoitojaksojen toteutuminen tulee tapahtumaan toimintavuoden aikana. Hoitopäivät vähenivät -3,6 % ja hoitojaksot -6,5%. Hoidettujen henkilöiden määrä kasvoi + 0,2 % ollen Lähetteiden määrä laski -5,1 %, joista eniten väheni sairaalan sisäiset lähetteet (sairaalan erikoisalalta toiselle), mikä on ollut myös tavoite. Tulosalueista psykiatrialla hoitopäivät (+9,1 %) ja hoitojaksot (+17,6 %) kasvoivat. Psykiatrialla on tapahtunut voimakas ei-jäsenkuntien hoito-osuuden kasvu, Kalajokilaakson kuntien hoitopäivät ovat nousseet +25,2 % ja Pietarsaaren seudun +88,3 %. Leikkaustoiminnassa on ollut laskua -17,1 %. Se johtuu osittain Käypä hoitojen muuttumisesta (polven tähystykset), osittain päiväkirurgisten toimintojen muuttumisesta polikliinisiksi (esim. kohdun polyypin poistot), mutta myös ajoittaisesta ortopedivajeesta. Synnytykset ovat jatkaneet kasvua, ja niitä oli 436 (+5,3 %). Synnytysten osalta voidaan todeta, että ei-jäsenkuntien synnyttäjien osuus on edelleen kasvussa, mikä omalta osaltaan tukee päivystävän sairaalana asemaa. Sydäninfarktipotilaiden hoitoon on pystytty vastaamaan Käypä hoito -suositusten mukaan, ja infarkti potilaat ovat päässeet tarpeelliseen angiografiatutkimukseen päivystyksellisesti. Huhtikuussa tulleen tiedon mukaan sydäninfarktipotilaiden kuolleisuus on maan matalin Keski-Pohjanmaalla. Ei-jäsenkuntien osuus hoitojaksoista on noussut 18,1 %:iin strategian mukaisesti. Avohoitokäyneissä oli vähennystä -1,8 %. Käyttösuunnitelman mukainen käynnin tavoite tullee toteutumaan toimintavuonna. Ensikäyntien määrä on noussut +4,2 % ja uusintakäynnit vähentyneet -1,9 %, mikä on tavoitteiden mukaista. Avohoitokäynneistä ei-jäsenkuntien osuus on noussut 11,7 %:iin (edellisenä vuonna 11,2 %). Hoitotakuussa on pysytty, ja jonopurkuja on tarvittu vähän. Potilasvahingot ovat pysyneet maltillisina, ja hoitoon liittyvien infektioiden määrä on vähentynyt. Sakari Telimaa johtajaylilääkäri 4

5 TALOUSKATSAUS Kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes on taloudellisesti onnistunut hyvin. Vuodelle varauduttiin merkittäviin taloudellisiin kasvuihin ensihoidon laajentumisen vuoksi, mutta toteuma on osoittautumassa kokonaisuutena pelättyä pienemmäksi. Itse ensihoito on toki toteutumassa budjetoidun mukaisesti, mutta erikoissairaanhoidon tuotantokustannuksissa on voitu synnyttää merkittäviä säästöjä, joilla ensihoidon kasvu on voitu kattaa. Merkittävin säästö on syntynyt piirin ulkopuolisen hoidon ostojen vähentymisestä. Takana on kaksi peräkkäistä taloudellisesti onnistunutta vuotta; nyt haaste on säilyttää tämä taso. Huhtikuun tilanteessa tuloslaskelma osoittaakin merkittävää ylijäämää 2,4 M (edellisvuonna 1,8 M ). Tulos on syntynyt ensisijassa bruttomenojen hidastumisella, sillä menot ovat vähentyneet edellisvuodesta peräti 0,8 % eli vajaat 0,3 M. Tuloslaskelmaan laskettu menojäämäkirjaus 3,7 M kattaa lomarahojen lisäksi pääosin puuttuvan kuukausimenon. TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,1 Tuet ja avustukset , ,5 Muut toimintatuotot , ,7 Yhteensä , ,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,8 Asiakaspalv ostot piirin ulkop , ,7 Muut palvelujen ostot , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Muut kulut , ,9 Menojäämät ja lomarahat, arvio ,1 Yhteensä , ,8 KÄYTTÖKATE , RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT Rahoitustuotot , ,7 Rahoituskulut , ,9 Yhteensä , ,5 VUOSIKATE , POISTOT , ,3 TILIKAUDEN TULOS TOIMINTATUOTOT Runsaan 40 M :n suuruiset toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti (32,6 %). Tuloissa on 1,6 %:n ja 0,6 M :n kasvu edellisvuoteen. Myyntituotot ovat nousseet + 0,5 % ja maksutuotot (mm. potilasmaksut, ensihoidon omavastuuosuudet) + 3,1 %. Ensihoidon maksut ovat 5

6 uusi tuloerä. Poliklinikka- ja vuodeosastohoitomaksuissa tehtiin vuoden alussa hienoinen korotus. Kuntalaskutuksessa ulko- ja sopimuskuntien osuus kasvaa edelleen. Reisjärven erikoissairaanhoidon kuluista entistä suurempi osuus tuotetaan nyt omana toimintana. Kuntayhtymän laskutettavien tuotteiden lukumäärä on hieman laskenut hoitovuorokausina ja käynteinä (vrt. toimintakatsaus). Samaan aikaan kuitenkin myös yksittäisten käyntien yksikköhinta on nousemassa käyntien sisällön muuttuessa yhtä vaativimmiksi. Avohoitokäyntien osuus kuntalaskutustuotoista on nousemassa vuodeosastohoidon rinnalle. Myytyjen suoritteiden määrän kasvun pysähtyminen asettaa haasteen tulobudjetille ja edellyttää myös menokasvun hillintää. Tässä on ilmeisimmin osin onnistuttu kuluvan vuoden alkukuukausina, sillä menoja on voitu karsia. Tilanne on tuonut helpotusta jäsenkuntien talouteen. Jäsenkuntalaskutus on ensihoidon kasvusta huolimatta hieman edellisvuotta pienempi. Kehitys on toivottavasti tulosta alueen hoitoketjujen toimivuudesta. Huhtikuun osavuosikatsauksessa on mukana huhtikuun toteutumaan perustuva kuntalaskutus, jossa ovat mukana myös piirin ulkopuolelta ostetut ja huhtikuun loppuun mennessä toteutuneet hoidot. Piirin ulkopuolisen hoidon laskutusviiveen vuoksi toteumaan perustuva kuntalaskutus valmistuu aina noin kuukauden viiveellä. Huhtikuun kuntalaskutuksessa: Erikoissairaanhoidon oman toiminnan (ei sisällä ensihoitoa) kuntalaskutus laski 1,0 % eli 0,3 M (kokonaismäärä 30 M ) - jäsenkunnat - 1,9 % eli - 0,5 M (kok.summa 25,7 M ) - somatiikka - 5,8 % eli - 1,3 M - psykiatria + 22,7 % eli + 0,8 M - Kalajokiseutu ja Kallio + 2,7 % eli + 0,07 M (kokonaissumma 2,9 M ) - Pietarsaaren seutu + 14,2 % eli (kokonaissumma 1,2 M ) Ostopalveluiden kuntalaskutus laski - 12,1 % eli 0,7 M (kokonaismäärä 5,5 M ). Kehitysvammahuollossa kuntalaskutus laski - 2,2 % eli (kokonaismäärä ) Jäsenkuntien kokonaislaskutus (esh, ensihoito, kehitysvammahuolto) - 1,7 % eli - 0,6 M (kokonaissumma 33 M ) Ensihoidon kuntalaskutus kasvoi 102 % (kokonaismäärä 1,3M ); vertailu ei täysin vertailukelpoinen sillä puuttuvat Perhon sairaankuljetuksen 2013 tiedot. Ensihoidon kustannus on jaettu kapitaatioperusteisesti, jolloin ennusteena vuosihinta 49 / asukas. Merkille pantavaa on, että edellisvuoden käänteen jälkeen piirin ulkopuolisen hoidon kustannukset on edelleen laskeneet merkittävästi. Kyseessä on läpilaskutuserä, joka näkyy tuloslaskelmassa palvelumaksutulona (huhtikuun tuloslaskelma sisältää ostot tammi-maaliskuu). Laskusta huolimatta edelleenkin liian suuri osuus kuntien palvelumaksuista kohdistuu sairaalan oman toiminnan rahoittamisen sijasta piirin ulkopuolisen hoidon ostopalveluiden kattamiseen läpilaskutuksena. Piirin ulkopuolisen hoidon osuus jäsenkuntien kustannuksista on edelleen noin 20 % kokonaismenoista. 6

7 Jäsenkuntien kuntalaskutus laski, sopimus- ja ulkokuntien laskutus kasvoi. Tältä osin strateginen tavoite toteutui suunnitellusti. TOIMINTAKULUT Lähes 37 M :n suuruiset toimintakulut (ulkoiset, brutto) laskivat edellisvuoteen verrattuna - 0,8 % eli noin - 0,3 M. Kokonaismenojen lasku on historiallisesti merkittävä asia erikoissairaanhoidon kustannuskehityksessä. Varovaisuuden periaatetta noudattaen tuloslaskelman sisältää ns. menojäämä-arviota 3,7 M, joka kattaa pääosin ennakoitavat, jälkikäteen kirjattavat kustannukset. Talousarvion käyttötalousmenoista on toteutunut 30,5 %, mikä kertoo pitävästä budjettikurista. Piirin ulkopuolisen hoidon ostot (3,8 M ) laskivat - 11,7 % eli runsaat 0,5 M. Huhtikuun tuloslaskelman menoista puuttuu piirin ulkopuolisen hoidon laskutusennusteen perusteella noin 1,5 M :n suuruinen yhden kuukauden laskutuksen menoerä, menojäämätarve. Henkilöstönettokulut (17,9 M ) ovat kasvaneet + 2,8 %, eli 0,4 M. Kasvun takana on ensihoidon henkilöstön siirtyminen kuntayhtymän palvelukseen, mikä puolestaan vähensi ostopalveluiden osuutta. Muutoksen sisällä on myös henkilöstösäästöjä, joita on syntynyt sijaiskustannuksissa alkuvuonna. Sairauspoissaolot ovat kehittyneet edelleen myönteisesti, mikä on edesauttanut sijaiskustannusten vähenemistä. Henkilöstömenot sisältävät pääosin heinäkuussa maksettavat lomarahat, joiden osalta tulee tuloksesta varautua vielä noin 2.8 M :n suuruiseen menojäämään. Noin 5,5 M :n suuruiset muut palveluiden ostot (mm. asiantuntijapalvelut sis. lääkäripalvelut, siivouspalvelut, työterveys) ovat laskeneet lähinnä ensihoidon muutoksesta johtuen - 9,7 %, eli - 0,6 M. Parantuneen rekrytointitilanteen vuoksi on myös lääkäripalveluostopalvelusopimuksia voitu edelleen hieman vähentää. Menokohta sisältää laboratoriokustannukset (sis. verivalmisteet) NordLabille. Laboratoriomenot ovat hieman kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Tuloslaskelman laboratorio-menoista jää katettavaksi menojäämistä noin 0,4 :n suuruinen menoerä. Aineet ja tarvikkeet -menoerän (4,9 M ) säästö on - 1,4 % eli Muut toimintamenot (0,6 M ) ovat lähes edellisvuoden tasolla. Huomion arvoista on, että vuokrista ja tätä kautta tuloksesta siirretään tilinpäätösvaiheessa Kiinteistöyhtiö H-Seitsikon tekemää SVOP-varausta vastaavan suuruinen ns. pääomavastike (noin 0,6 M ) pääomasijoituksena yhtiöön. Tämä kirjausmuutos pienentää maksettujen vuokrien määrää tilinpäätöksen tuloslaskelmassa. Tilikauden tulos on huhtikuun tilanteessa ylijäämäinen, 2,4 M. Tulos on merkittävästi edellisvuotta parempi (1,7 M ). Tulos perustuu ennakoitua pienempään menokehitykseen. Budjetin mukainen tulostavoite vuodelle 2014 oli ns. nolla-tulos, jolla voidaan kuitenkin kattaa H- Seitsikon rahoitusosuus, joka säästyy samalla käyttötalousmenojen vuokrista. Näin arvioituna tulostavoite on toteutumassa erittäin hyvin ja ilmeisimmin johtaa kuntaosuuksien palautuksiin kunnille. 7

8 INVESTOINNIT Investointimenojen kokonaiskäyttöaste oli huhtikuussa vain 10,5 %. Saneerauskohteina fysiatrian ja kuntoutuksen sekä kirurgian poliklinikan tilat ovat juuri valmistumassa. Sairaala-apteekin saneeraus alkanee syksyn aikana. ATK-investointien käyttöaste oli 16,2 %. Lainojen lyhennyksiä on maksettu runsaat 0,6 M. INVESTOINNIT Määräraha Määräraha Toteuma Tot% Ed vuod tot Muut% yhteensä Käyttöomaisuuden myynti 0, ,42 Valtionosuudet investointeihin ,00 Tulot investointeihin 0, ,42 Osakkeet ja osuudet ,00 Atk yhteensä ,97 16, ,54-41,5 Irtain käyttöomaisuus ,00 2, ,60-58,0 Kiinteät kojeet ja laitteet 0 0 0,00 0,00 Rakennusten saneeraukset ,83 12, ,72-47,5 Piha-alueeet ,50 0,0 INVESTOINNIT ,30 10, ,86-58,9 YHTEENVETO Vuoden 2014 ensimmäinen vuosineljännes on taloudellisesti toteutunut erittäin hyvin. Erityisen tyytyväisiä voidaan olla bruttomenojen laskuun. Piirin ulkopuolisen hoidon ostojen vähentäminen on osaltaan ollut mahdollistamassa ensihoidon kustannuspaineen hoitoa. Toimintavolyymin laskiessa on kyetty reagoimaan myös resurssien vähentämisellä. - Alkuvuoden menokuri on pitänyt hyvin. Osavuosikatsauksen tuloksen perusteella on ennustettavissa, että tilinvuoden tulostavoite ennen varauksia tulee ylittymään. Tulos on syntynyt ensisijassa menojen leikkaantumisella, ei kuntalaskutuksen kasvattamisella. Vuoden 2014 kuntahinnat ovat yksittäisiä kohteita lukuun ottamatta vuoden 2013 tasolla. Viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä tulee kuitenkin tehtäväksi potilasvakuutuksen edellyttämä lisävaraus sekä harkittavaksi tarve varautua ns. homeoikeudenkäynnin mahdollisiin taloudellisiin seuraamuksiin. Oleellista on, säilyykö piirin ulkopuolisen hoidon hillitty käyttö kuinka pitkään. Kohentunut rekrytointitilanne on tuonut valoa myös talouteen. Palveluiden ostoissa on saavutettu säästöjä sekä parantuneen rekrytointitilanteen että kilpailutuksessa saavutettujen hyötyjen myötä. Tältä osin sairaalassa eletään toiveikkaissa tunnelmissa. Budjetti vaikuttaa edelleen realistiselle myös ensihoidon osalta. Jäsenkuntien kannalta myönteistä on sopimuskuntien ja ulkokuntien lisääntynyt käyttö, joka tukee vahvasti pienen sairaanhoitopiirin mahdollisuutta toimia alueen päivystävän sairaalan roolissa. 8

9 HENKILÖSTÖKATSAUS Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen luonne Erikoissairaanhoidon ja kuntayhtymän yhteisten tukipalveluiden henkilöstön määrä on kuluvan tammi-elokuussa vaihdellut tammikuun lopun 1191:sta huhtikuun lopun 1237 henkilöön. Huhtikuun lopun henkilömäärä 1171 on 66 suurempi kuin edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Ammattiryhmistä eniten lisäystä (59 henkilöä) oli hoitohenkilöt (AMK) määrässä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Keskussairaala Vuosi 2014 lkm (kuun viimeisen päivän tilanne) vrt huhti Henkilöstön määrä Tammi Helmi Maalis Huhti 2013 Lääkärit Hoitohenkilöt, amk/aik.opisto Hoitohenkilöt, perustaso Tutkimushenkilöt Tutkimusta ja hoitoa av. henkilöt Huolto Hallinto Ravintohuolto Hoitosopimushenkilöt Harjoittelijat (ml. apul.lääk. ja aman.) Yhteensä

10 Peruspalveluliikelaitos Jytan henkilöstömäärä vaihteli tammikuun lopun 633:sta huhtikuun lopun 677 henkilöön. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hoitohenkilöiden määrä oli lisääntynyt 9 ja vähentynyt 13 edellisen vuoden huhtikuun tasoon verrattuna. Koko kuntayhtymän vahvuus elokuun lopussa oli 1914 henkilöä (vuoden 2013 huhtikuun lopussa 1839). Jyta Vuosi 2014 lkm (kuun viimeisen päivän tilanne) vrt huhti Henkilöstön määrä Tammi Helmi Maalis Huhti 2013 Lääkärit Hoitohenkilöt, amk/aik.opisto Hoitohenkilöt, perustaso Tutkimushenkilöt Tutkimusta ja hoitoa av. henkilöt Huolto Hallinto Ravintohuolto Hoitosopimushenkilöt Harjoittelijat (ml. apul.lääk. ja aman.) Yhteensä Palvelussuhteen luonne Palvelussuhteen luonteen mukainen jako on esitetty alla olevassa taulukossa. Huhtikuun 2013/2014 verrattuna vakinaisten palvelussuhteiden osuus nousi koko kuntayhtymässä 74,3 %:iin. Avoimen viran-/toimenhoitajia oli huhtikuun lopussa 92 (erikoissairaanhoito 64 ja Jyta 28). Vuoden 2013 huhtikuussa avoimen viran-/toimen hoitajia oli 85. Erikoissairaanhoito Jyta Kuntayhtymä yht. Vert. huhti 2014 huhti 2014 huhti 2014 huhti 2013 Vakinainen virka-/työsuhde ,3 % ,2 % ,8 % ,1 % Määräaikainen virka-/työsuhde ,4 % ,9 % ,0 % ,8 % Avoimen viran-/toimen hoitaja 64 5,2 % 28 4,1 % 92 4,8 % 85 4,6 % Harjoittelija 2 0,2 % 0,0 % 2 0,1 % 3 0,2 % Palkkatuella 0,0 % 5 0,7 % 5 0,3 % 6 0,3 % Yhteensä % % % ,0 % 10

11 Vaihtuvuus Vakinaisia palvelussuhteita päättyi ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana yhteensä 33. Suurimmat ryhmät muodostivat vanhuuseläkkeelle jääneet ja työpaikan vaihtaneet molemmat 11 henkilöä. Yhdeksällä henkilöllä oli päättymistietona muu syy. Erikoissairaanhoidon virkoihin tai toimiin on huhtikuun 2014 loppuun mennessä valittu 25 henkilöä, joista 6 henkilöä tuli organisaation ulkopuolelta. Vakinaisten palvelussuhteiden päättymien syyt tammi-huhtikuu 2014 Sairaala Jyta Yhteensä tammi-huhti tammi-huhti tammi-huhti Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke 0 Paikkakunnalta muutto 1 1 Työpaikan vaihto Kuolema 0 Opiskelu 0 Irtisanottu/työ loppunut 0 Siirto toiseen virkaan 1 1 Muu syy Yhteensä Sairauspoissaolot Erikoissairaanhoidon ja yhteisten tukipalvelujen henkilöstön kumulatiivinen sairauspoissaolopäivien määrä huhtikuun lopussa oli 5361, mikä on 307 päivää edellisen vuoden vastaavaa määrää vähemmän. Osin tähän vaikuttaa myös sairaalan henkilöstömäärän väheneminen. Tammi- ja huhtikuun sairauspäivien määrät olivat pienempiä verrattuna vuoden 2013 vastaaviin lukuihin verrattuna. Jos sairauspäivien taso pysyy loppuvuoden 1525 tasolla, niin kuntayhtymän hallituksen asettama tavoite enintään 15 sairauspoissaolopäivästä henkilöä kohti saavutettaisiin. 11

12 Keski-Pohjanmaan keskussairaala sekä yhteisten tukipalvelujen sairauspoissaolot kuukausittain huhtikuu: Peruspalveluliikelaitos Jytan sairauspoissaolot ovat vaihdelleet maaliskuun 1065 sairauspoissaolopäivästä helmikuun 798 päivään. Tammi-, helmi- ja huhtikuun sairauspoissaolopäivien määrät ovat alhaisempia verrattuna edellisen vuoteen ja maaliskuun sairauspoissaolot ovat samaa suurusluokkaa. Tammi-huhtikuussa 2014 sairauspoissaolopäiviä oli yli 467 vähemmän kuin viime vuoden huhtikuun lopussa. Tavoite keskimäärin 15 sairauspoissaolopäivästä henkilöä kohti tarkoittaisi 821 sairauspoissaolopäivän kuukausitahtia, Jytan osalta varsin haasteellinen. Peruspalveluliikelaitos Jytan sairauspoissaolot kuukausittain huhtikuu: 12

13 Työpanostarkastelu erikoissairaanhoidossa Tammi-huhtikuun henkilöstön työpanos vakansseihin suhteutettuna oli erikoissairaanhoidossa yhteensä 97,8 % (vuoden 2013 lopun työpanosprosentti oli 94,8). Lääkäreiden työpanosprosentti on vai 0,2 prosenttiyksikköä vuoden 2013 lopun kumulatiivisesta toteumaa suurempi. Kouluasteisen hoitohenkilöstön työpanosprosentti on korkein 111,3 % ja noussut edellisvuodesta 4,2 % -yksikköä. Suurimman henkilöstöryhmän hoitohenkilöt / AMK:n työpanosprosentti on 1,5 % -yksikköä edellisen vuoden loppua suurempi. Erikoissairaanhoito Työpanos prosentteina vakansseihin nähden Tammi-huhti 2014 kumulat. kk 12/2013 kk 12/2012 kk 12/2011 kk 12/2010 Lääkärit 70,1 69,9 65,3 63,2 70,9 Hoitohk., amk/opistoaste 90,3 88,8 87,7 86,6 87,4 Hoitohk., kouluaste 111,3 107,1 109,8 97,8 101,9 Tutkimushk. 80,5 76,5 79,4 77,6 77,6 Tutk. ja hoitoa avust.hk. 88,0 93,6 94,3 95,7 94,9 Huoltohk. 76,0 85,0 85,5 90,2 87,9 Hall.-, tsto- ja tal.hk. 101,7 93,6 92,3 90,9 96 Ravintohuoltohk. 73,8 67,8 74,4 74,6 81,1 Kaikki yhteensä 97,8 94,8 94,6 92,9 94,6 Henkilöstöhankinta Keväällä sairaanhoitajatilanne oli tyydyttävä. Ortopedien kausileikkausvaihtelu aiheutti operatiiviseen sissijärjestelmään epätasaisuutta leikkausten jaksottelun vuoksi. Kesäksi 2014 sairaanhoitajasijaisia oli vaikea saada, samoin pidemmälle opiskelleita sairaanhoitajaopiskelijoita. Sairaslomien määrä on vähentynyt ja sissien talvilomiin ei ole otettu sijaisia. Neljä sissien kesälomaketjua on jätetty täyttämättä viime vuoden kokemusten perusteella. Avasimme kesäsijaishaun ja sinne on tullut runsaasti hakemuksia, valitettavasti suuri osa oli sellaisia, joita emme voineet työllistää. Todennäköisesti syksyllä lomien mentyä sairaanhoitajatilanne paranee. Kesän kynnyksellä olemme siirtäneet kaksi sissisairaanhoitajaa teholle osaamista vahvistamaan. Lisäksi kesäksi siirretään yksi sairaanhoitaja kirurgian pkl:lle. Sissejä on käytetty yli tulosaluerajojen. Lääkäritilanne sairaalassa oli tyydyttävä. Erikoislääkäreistä ortopedien ja psykiatrien puute oli akuutein. Pystyisimme työllistämään parisenkymmentä eritasoista lääkäriä eri erikoisaloille. Huolestuttavin lääkäritilanne on Jyta-alueella. Lähihoitajia otetaan ensi kesäksi paikkaamaan sairaanhoitajia, ei kuitenkaan montaa. Osastonsihteereitä on saatavissa. Osaaminen ei vain ole riittävää. Sairaalan ATK-järjestelmät ovat 13

14 muista organisaatioista poikkeavia. Osaamisongelmaan olemme varautuneet kouluttamalla nyt keväällä työn ohessa osastonsihteereitä. Sairaalassa on jo muutamia osastonsihteereitä työharjoittelussa sekä työhön valmentautumisessa. Keskitetty sihteerikeskus helpottaisi sihteerien töiden koordinoimista. Nyt osastonsihteerien lomat pakkautuvat kesäisin samaan aikaan ja aiheuttavat koordinointiongelmia sekä kustannuksia. Organisaatiomme on ollut esillä Helsingin ja Oulun lääkäripäivillä sekä sairaanhoitajapäivillä. Vaikka tilanne on tällä hetkellä aika hyvä, ei tuleen kannata jäädä makaamaan vaan kannattaa pitää organisaatiotamme esillä eri tilaisuuksissa. Osaamisen kehittäminen Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus on pääsääntöisesti toteutunut alueellisen koulutussuunnitelman mukaisesti. Yhteisiin koulutuksiin on osallistuttu runsaasti myös Pietarsaaren alueelta. Erikoissairaanhoidon osalta koulutusten painopisteinä ovat olleet akuuttihoitoon, kuntoutukseen ja potilasohjaukseen liittyvä osaaminen. Lääkehoidon ja ensihoidon toimilupien suorittaminen on jatkunut ohjeistusten mukaisesti. Ensihoidon perustason luvan on päivittänyt 13 ja hoitotason 7 alueemme työntekijää. IVlääkelupaan edellytettävän koulutuksen ja tentin on vastaavasti suorittanut 56 sairaanhoitajaa ja kätilöä. THL:n tuottaman Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokurssin on toukokuun alkuun mennessä suorittanut reilut 200 potilashoitoon osallistuvaa työntekijää. Alkuvuodesta aloitettiin valmistelut johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen aloittamiseen. Uuteen alkavaan ryhmään on ilmoitettu 20 osallistujaa, joista kolme Jytan yksiköistä. Koulutus tulee sisällöllisesti painottumaan johtajana toimimiseen ja prosessien johtamiseen. Koulutus toteutuu oppisopimusrahoitteisena. Kiurun ja Oulun AMK:n yhteistyönä aloitetaan toimintasuunnitelman mukaisesti hoitotason ensihoidon erikoistumisopinnot (30 op) syyskuun alussa. Ryhmään valittiin hakemusten perusteella kahdeksan ensihoitokeskuksen työntekijää. Koulutuksen tavoitteena on nostaa perustason sairaanhoitajien pätevyystaso hoitotasolle ensihoitoasetuksen mukaisesti ja siten varmistaa hoitotason työntekijöiden riittävyys alueella. Työsuojelu Työsuojelussa valmisteltiin asiakasväkivallan uhkaan liittyvää ohjetta ja osallistuimme sisäilmaryhmän toimintaan. Uusi työsuojeluvaltuutettujen kausi käynnistyi ja perehdytys on meneillään. Suunnitellaan koulutusta "Ristiriitojen ratkaisuista työpaikoilla". 14

15 Työterveyshuolto Yhteistyö Työplussan ja Jytan oman työterveyshuollon kanssa on ollut tiivistä. Yhteistyössä on tehty mm. työpaikkaselvityksiä ja työterveyshuoltoneuvotteluja. Erikoissairaanhoidon ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä sairaanhoidon kustannukset tammi-huhtikuun palvelujen käytöstä olivat ,74 euroa (Tyky-palvelun osuus euroa) ja Jytan ,90 euroa. 15

16 MEDISIININEN TULOSALUE Asiakasnäkökulma Hoitotakuu toteutuu pääosin. Fysiatrian ja uniapnean lähetejonoissa noin 17 %, ja neurologialla 12 % potilaista joutuu odottamaan yli 90 vrk. Fysiatrialla lääkäriapua saadaan kesäksi. Lähetekäsittelyn jälkeen suoraan ajanvarausajan lähettäminen potilaalle ei ole vielä toteutunut kuin yksittäisillä potilasryhmillä. Valvontayksiköiden toiminta on koettu hyväksi. Sairaansijojen määrä on ennallaan, sairaansijat ovat riittäneet. Isoja epidemioita ei ole ollut. Prosessien näkökulma Suoritekäsikirjan valmistuminen edesauttaa yhtenäisten käytäntöjen vaatimusta, mutta sen tehokas jalkauttaminen alkaa vasta syksyllä Henkilökierto toimii, yksi henkilö per yksi osasto kerrallaan, jotta osaamisvajetta ei synny kotiosastolla. Poliklinikoille on tehty checking-listoja, kaikki samalle pohjalle, samalla sabluunalla. Vastuuhoitajat ovat kartoittaneet erikoisalojen kehittämistä. Osastofarmaseutin työhön osastolla 9 on oltu tyytyväisiä. Osastofarmaseutin myötä lääkehukka on vähentynyt ja potilaiden lääketurvallisuus parantunut. Työnkuva on päivitetty. Tarkoitus on vakiinnuttaa (esitys joulukuun 2014 hallitukselle) osastofarmasia muuttamalla perushoitajan toimi osastofarmaseutin toimeksi, ja laajentaa osastofarmasia muillekin osastoille. Sydäntoimenpideyksikössä on otettu elektiivisten tutkimuspotilaiden käyttöön yksi potilashuone, potilaspaikkoja tähän toimintaan tarvitaan lisää. Sydäntoimenpideyksikön hoitohenkilöstön resursseja on kohdistettu hälytystyöhön. Osasto 9 valvontahuone on vähentänyt sijaistarvetta. Valvontahuone on ahdas, toiminnan kannalta hankala, eikä siksi potilassalaisuusvaatimus toteudu. Syömishäiriötiimin toiminta on käynnistynyt. Keuhkosairauksien poliklinikan muutto samoihin tiloihin on huomattavasti selkeyttänyt arkea. Hoitoketjuja, prosesseja ja yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa moniammatillisesti: kardiologian erikoislääkäri toimii terveyskeskuksessa. Päivitettyjä ja uusia hoitoketjuja on viety Terveysporttiin. Hengitysvajauspotilaan prosessia organisaation sisällä on lähdetty kehittämään yksikköjen yhteistyönä. Nyt suunnitellaan mahdollista scopia-toiminnan keskittämistä / kehittämistä. Lääkinnällisen kuntoutuksen toimintakäytännöistä on pidetty neuvottelu pohjoisen alueen sopimuskuntien ja Reisjärven edustajien kanssa. Viikoittaiset AVH-videokuntoutusneuvottelut terveyskeskuksen ja os. 12 henkilökunnan kanssa (myös Jytalla on mahdollisuus osallistua 16

17 videoneuvotteluihin) jatkuvat. Alueellisessa yhteistyökokouksessa on lähdetty kehittämään lääkinnällisen kuntoutuksen käytäntöjä. Medisiinisen alueen erikoislääkäreillä on ilmennyt tyytymättömyyttä mahdollisuuksiinsa johtaa ja kehittää omaa erikoisalaansa, koska nykyinen organisaatiomalli ja väljät hallinto- ym. säännöt sallivat lääketieteellisen ja hoitotieteellisen linjan tulkita sääntöjä eri tavoin. Käytännössä ongelmalliseksi on koettu mm. lääketieteellisten asioiden jalkauttaminen tulos-/ vastuuyksikköön kun resurssien käytön ohjaamisvaltaa ei ole, ja tehtävien delegointi lääketieteellisen ja hoitotieteellisen linjan välillä (osastonhoitajien kokouspöytäkirja kohta 4 muita asioita: Yksikön johtaja voi delegoida tehtäviä ainoastaan hallintosäännön määräämälle toiselle johtajalle yksikössään, ei kuitenkaan osastonhoitajalle tai hoitajalle. Tämä vaatii myös kirjallisen tehtävän siirron. ). Henkilöstönäkökulma Henkilökiertoa toteutetaan. Tarkoituksena on, että henkilö pystyy sijaistamaan oman erikoisosaamisalueensa lisäksi yhdellä muulla erikoisalalla. Ongelmana on henkilökierrossa olevien hoitajien riittämätön koulutus uuteen tehtävään. Koulutusta pyritään parantamaan. Vuodeosastoilla 9 ja 12 on sovittu pilotoitavan yhden osastonhoitajan mallia vuoden ajan, ja ihotautiklinikan osastonhoitajan työt on siirretty medisiinisen poliklinikan osastonhoitajalle. Substanssin osaava lähijohtaja puuttuu. Neurologit ovat raportoineet vakavan huolensa paitsi aoh:n ylikuormittumisesta, myös hoidon tason laskusta, lääke- ja potilasturvallisuuden vaarantumisesta Kummankin klinikan PARTY-kyselyn tulokset ovat romahtaneet ja hoitajien sairaslomat ovat lisääntyneet. Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma Medisiinisen tulosalueen viralliset avohoitokäynnit ovat laskeneet (- 1,5 %). Hoitopäivät ovat laskeneet lähes 10 %, mutta hoidettujen potilaiden määrä vain 5 %. Luvut kuvastavat suurta vaihtuvuutta osastoilla, ja sitä, että hoidettavat potilaat ovat yhä sairaampia. Toimintatuotot ovat tavoitettamme hieman jäljessä, ja toimintamenot vastaavasti hieman tavoitettamme suuremmat, mutta kuitenkin budjetoidun puitteissa. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Välinehuoltajan tilan remontointia on odotettu vuosia (pesuainehuurujen vapautumisen vähentäminen), asiasta on muistutettu useaan otteeseen sairaalainsinööriä, mutta asia on edelleen kesken. 17

18 Haipro-ilmoitukset ovat edellisvuodesta kaksinkertaistuneet. Edelleen suurimmat ongelmat liittyvät lääke- ja nestehoitoihin. Koulutuksia on järjestetty paloturvallisuudesta, aggressiivisen potilaan kohtaamisesta. Potilaiden hoitoon osallistuvien on suoritettava potilasturvallisuusverkkokurssi, ja uusille työntekijöille on järjestetty perehdytystä. Odotamme johdolta hallinto- ja johtosäännön selkeämpää aukikirjoittamista, ja työnkuvien sekä vastuiden selkiyttämistä. Olen tänään tarkastanut tulosalueeni viranhaltijoiden viranhaltijapäätöksiä osana sisäistä valvontaa ajalta tammi-huhtikuu 2014 ja todennut ne riittäviksi sekä juridisesti että sisällöllisesti oikein laadituiksi. K-PKS Minna Mörtenhumer Ylilääkäri, va. tulosaluejohtaja 18

19 OPERATIIVINEN TULOSALUE Asiakas- ja potilasnäkökulma Sisäisillä toiminnan sopeuttamismuutoksilla on helpotettu varsinkin ortopedisten potilaiden hoitoonpääsyä. Kohdentamalla resursseja polikliiniseen työhön on päästy purkamaan poliklinikalle odottavien potilaiden jonoa. Kirurgian ja onkologian poliklinikat toimivat remontin takia väistötiloissa, muutto uusiin tiloihin alkaa toukokuussa. Ortopedisiin leikkauksiin ei ole jonoja. Kirurgisten osastojen kuormitus vaihtelee paljon, koska lääkärityövoimaa on saatavilla epätasaisesti. Viime kesän leikkaussalin kosteusongelma on hoidettu asentamalla uusi tuuletuskoneisto leikkaussaliin. Kokkolan kaupungin päiväaikainen päivystys on muuttanut keskussairaalan tiloihin ja toiminta on käynnistynyt ongelmitta. Korvapuolella toimintaa rajoittaa korvalääkäreiden ja kuulontutkijoiden puute. Silmäklinikassa ollaan hoitotakuussa ja toiminta on vilkasta. Prosessien näkökulma Kirurgian vuodeosastojen epätasaisen kuormituksen ja vähentyneiden leikkausmäärien takia on leikkaussalin kapasiteettia ja kirurgisten vuodeosastojen paikkamääriä supistettu. Esimerkiksi maaliskuussa varsinkin osasto 10 kuormitus on korkea (87%), vaihtuvuus (17,7) talon huippua, kha vain 2.5. Osasto 7 kuormitus tulee 2 viikon jaksoissa kirurgien työjaksojen mukaan. Koko operatiivisen tulosalueen resurssien yhteenkoordinoimiseksi on pidetty säännöllisiä koko tulosalueen palavereja. Synnytysten määrän lisääntyessä varaudutaan gynekologisten leikkauspotilaiden ajoittaiseen siirtoon kirurgian osastolle 10. Audionomitilanne on parantumassa rekrytoinnin kautta, toistaiseksi on jouduttu ostamaan palveluita myös yksityiseltä toimijalta. Fast Track moniammatillista ohjausprosessia on työstetty, ohjeita uusittu ja Fast Track:ia on sovellettu monissa potilasprosesseissa. Ensihoito on käynnistynyt palvelutasopäätöksen mukaisesti sairaalan omana toimintana. Kokkolan kaupungin perusterveydenhuollon päiväaikainen päivystys on siirtynyt sairaalan tiloihin vuoden alusta ja yhteistyö muun päivystyksen kanssa toimii hyvin. Kipupotilaan uusi perusterveydenhuoltoon ulottuva hoitoketju on saatu käyttöön. Munuaispotilaan hoitoketju on valmistunut ja käytettävissä koko sairaanhoitopiirin alueella. Alueellisen välinehuollon suunnittelemiseksi rekrytoitiin projektityöntekijä ja työ alkaa toukokuussa

20 Henkilöstönäkökulma Lääkäripulaa on kirurgian klinikassa, jossa päivystysasetuksen mukaan tulee järjestää kahden erikoislääkärin takapäivystys. Silmäklinikassa tulevaisuudessa ongelmaksi saattaa muodostua leikkauksia suorittavien silmälääkäreiden puute. Lastenlääkäritilanne on hyvä, samoin gynekologitilanne. Silmäklinikassa hoitajien työ on muuttunut enemmän tutkimuspainotteiseksi, lisäksi osastonhoitajan työpanos tulee siirtymään jatkossa täysin hallinnolliseksi ja tarve uuden sairaanhoitajan vakanssille on suuri. Resursseja koko aistinklinikassa (silmät ja korvat) yhdistetään syksyllä. Henkilöstöä on muutoksesta informoitu. Kirurgian klinikassa hoitohenkilökuntaa on keskitetty kirurgian poliklinikalle jonojen purkamiseksi. Kesälomien jälkeen käynnistetään päiväkirurgian ja keskusleikkaussalin yhdistämissuunnitelma. Pietarsaaren synnytysyksikön sulkeutumisen yhteydessä on sovittu 5 henkilön siirtymisestä sairaalan palvelukseen. Kaikkien avoimien vakanssien täyttöä harkitaan erikseen keskitetysti erityisissä vakanssintäyttökokouksissa ylemmän johdon kanssa. Osaa vakansseista ei tulla täyttämään kireän taloustilanteen takia. Toimintoja pyritään tehostamaan lean- periaatteella ja hukkahaavilla, toimintoja yksinkertaistamalla. Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma Operatiivisen alueen tulos on 3,4 M ylijäämäinen. Toimintatuotot ovat toteutuneet 32,8 %:sti, arvioiduista kuluista on toteutunut 28,1 %, ulkoiset kulut ovat vähentyneet 0.5M (-3,5 %). Suurin säästö on syntynyt piirin ulkopuolisen hoidon kustannuksissa. Operatiivisen tulosalueen menokohta sisältää myös laajentuneen ensihoidon kustannukset. On huomionarvoista, että tästäkin merkittävästä toiminnan laajentumisesta riippumatta tulosalueen kokonaismenokehitys on kasvanut erittäin maltillisesti. Myynti piirin ulkopuolisiin kuntiin on lisääntynyt 1,5 %, jäsenkuntien palvelumaksut vähentyneet (-2,6 %). Koulutusmääräraha on kohdennettu uudella tavalla ja käyttöä seurataan tarkasti. Sijaisten käyttöä on tiukennettu ja henkilökunta on keskittänyt lomiaan toiminnan tehostamiseksi, joten supistusten ja sulkujen takia ei ole tarvinnut vähentää vakinaista henkilökuntaa. Henkilöstömenot ovat pysyneet maltillisina, palkkarahoihin suunnatuista määrärahoista on käytetty 30,1 %. 20

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2015... 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2015... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2012

Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2012 Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2012 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2012... 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2012... 4 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2012... 8 MEDISIININEN

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

sikatsaus tammi-elokuu 2011

sikatsaus tammi-elokuu 2011 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTAKATSAUS 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2011 6 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2011 11 MEDISIININEN TULOSALUE 18 OPERATIIVINEN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Leena Setälä, paj KYS Kliiniset hoitopalvelut Sairaanhoitopiirien vertailussa PSSHP:n toimintakulut

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma % TA 2013 TA 2013

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 1 Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito

Lisätiedot

sikatsaus tammi-elokuu 2013

sikatsaus tammi-elokuu 2013 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2013 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2013 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2013 4 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2013 10 MEDISIININEN

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SALON ALUESAIRAALA LOIMAAN ALUESAIRAALA TYKS VAKKA-SUOMEN SAIRAALA SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Strategia Luotsaa hyvinvointia

Strategia Luotsaa hyvinvointia Strategia 2015 Luotsaa hyvinvointia Toimintaympäristön kehitysnäkymiä Ilmastonmuutokset ja globaalitalouden häiriöt aiheuttavat epävarmuutta ja ennakointivaikeuksia kaikilla toimialoilla. Julkisen talouden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010 LIITE 1. POTILASPALAUTE VUOSINA 2006 2010 Palautemäärät 2010 Vuosi Spontaanin palautteen määrä kpl (luvut sis. myös sähköisen palautteen) 2006 2454 2007 2278 2008 1766 2009 1894 2010 1614 LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 31.5.2009

OSAVUOSIRAPORTTI 31.5.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä OSAVUOSIRAPORTTI 31.5.2009 TOIMINTAKULUJEN KEHITYS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä JOHDANTO Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS hoitotyö

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TALOUSARVIO Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TALOUSARVIO Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TALOUSARVIO 2014 Valtuustoseminaari 26.11.2013 Talousjohtaja Elisa Kusmin Talousarvion 2014 valmistelu Yhtymähallituksen talousarvion laadintaohjeet 24.4.2013 99 Kuntien lausunnot pyydettiin 31.8.2013

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 1 Somaattinen erikoissairaanhoito 1 Psykiatrinen hoito 2 Suoritetavoitteiden toteutumisennuste 2015 2 Hoitoonpääsy

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 24.9.2015 SAIRAANHOITO- JA PÄIVYSTYSPALVELUT Aika 24.9.2015 klo 9:00 11:15 Paikka Läsnä Keskussairaala, ruokasalin kabinetti Sakari Telimaa, pj, Kiuru

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot