Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

2 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS HENKILÖSTÖKATSAUS MEDISIININEN TULOSALUE OPERATIIVINEN TULOSALUE PSYKIATRIAN TULOSALUE TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE TUKIPALVELUJEN TULOSALUE TILASTOT JA TAULUKOT

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimintaympäristössä alkuvuosta on leimannut valtakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelussa tapahtunut maaliskuinen nopea käänne. Poliittisten puolueiden johtajat sopivat yhteisestä periaatelinjauksesta, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu annetaan viidelle sosiaali- ja terveysalueelle, jotka muodostuvat nykyisten erikoissairaanhoidon erityisvastuualueiden aluepohjalle. Valmistelu on jatkunut tämän periaatelinjauksen pohjalta, mutta osoittautunut edelleen haasteelliseksi ja aikataulu näyttää pitkittyvän. Erikoissairaanhoidon palvelukysyntä oli tammi-helmikuuna aikana hiljaista, mutta on normaalistunut maaliskuusta lähtien. Kysynnän lasku oli suurinta jäsenkunnissa ja heijastui myös ostetun hoidon määrään. Kokonaispalvelutuotanto säilyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla ja lähialueiden kunnista palvelukysyntä kehittyi myönteisesti. Osaajatilanne on pysynyt vakaana. Päivystysasetuksen todennäköisesti nopeutuvaan voimaantuloon ja tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain aiheuttamiin muutoksiin on alettu valmistautua. Kysyntää heijastellen myös toimintamenojen kehitys on pysynyt hyvin maltillisena, kustannukset ovat itse asiassa laskeneet. Tämä näkyy myönteisenä myös jäsenkuntalaskutuksessa. Jäsenkuntalaskutuksen maltillisuudesta huolimatta näyttää hyvin mahdolliselta, että tilinpäätöksestä tulee ylijäämäinen. Hannu Pajunpää toimitusjohtaja 3

4 TOIMINNAN KATSAUS Alkuvuodesta erikoissairaanhoidossa tapahtui potilasvirran lasku, joka sitten helmikuusta alkaen tasaantui. Toimintasuunnitelman mukainen hoitopäivien ja hoitojaksojen toteutuminen tulee tapahtumaan toimintavuoden aikana. Hoitopäivät vähenivät -3,6 % ja hoitojaksot -6,5%. Hoidettujen henkilöiden määrä kasvoi + 0,2 % ollen Lähetteiden määrä laski -5,1 %, joista eniten väheni sairaalan sisäiset lähetteet (sairaalan erikoisalalta toiselle), mikä on ollut myös tavoite. Tulosalueista psykiatrialla hoitopäivät (+9,1 %) ja hoitojaksot (+17,6 %) kasvoivat. Psykiatrialla on tapahtunut voimakas ei-jäsenkuntien hoito-osuuden kasvu, Kalajokilaakson kuntien hoitopäivät ovat nousseet +25,2 % ja Pietarsaaren seudun +88,3 %. Leikkaustoiminnassa on ollut laskua -17,1 %. Se johtuu osittain Käypä hoitojen muuttumisesta (polven tähystykset), osittain päiväkirurgisten toimintojen muuttumisesta polikliinisiksi (esim. kohdun polyypin poistot), mutta myös ajoittaisesta ortopedivajeesta. Synnytykset ovat jatkaneet kasvua, ja niitä oli 436 (+5,3 %). Synnytysten osalta voidaan todeta, että ei-jäsenkuntien synnyttäjien osuus on edelleen kasvussa, mikä omalta osaltaan tukee päivystävän sairaalana asemaa. Sydäninfarktipotilaiden hoitoon on pystytty vastaamaan Käypä hoito -suositusten mukaan, ja infarkti potilaat ovat päässeet tarpeelliseen angiografiatutkimukseen päivystyksellisesti. Huhtikuussa tulleen tiedon mukaan sydäninfarktipotilaiden kuolleisuus on maan matalin Keski-Pohjanmaalla. Ei-jäsenkuntien osuus hoitojaksoista on noussut 18,1 %:iin strategian mukaisesti. Avohoitokäyneissä oli vähennystä -1,8 %. Käyttösuunnitelman mukainen käynnin tavoite tullee toteutumaan toimintavuonna. Ensikäyntien määrä on noussut +4,2 % ja uusintakäynnit vähentyneet -1,9 %, mikä on tavoitteiden mukaista. Avohoitokäynneistä ei-jäsenkuntien osuus on noussut 11,7 %:iin (edellisenä vuonna 11,2 %). Hoitotakuussa on pysytty, ja jonopurkuja on tarvittu vähän. Potilasvahingot ovat pysyneet maltillisina, ja hoitoon liittyvien infektioiden määrä on vähentynyt. Sakari Telimaa johtajaylilääkäri 4

5 TALOUSKATSAUS Kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes on taloudellisesti onnistunut hyvin. Vuodelle varauduttiin merkittäviin taloudellisiin kasvuihin ensihoidon laajentumisen vuoksi, mutta toteuma on osoittautumassa kokonaisuutena pelättyä pienemmäksi. Itse ensihoito on toki toteutumassa budjetoidun mukaisesti, mutta erikoissairaanhoidon tuotantokustannuksissa on voitu synnyttää merkittäviä säästöjä, joilla ensihoidon kasvu on voitu kattaa. Merkittävin säästö on syntynyt piirin ulkopuolisen hoidon ostojen vähentymisestä. Takana on kaksi peräkkäistä taloudellisesti onnistunutta vuotta; nyt haaste on säilyttää tämä taso. Huhtikuun tilanteessa tuloslaskelma osoittaakin merkittävää ylijäämää 2,4 M (edellisvuonna 1,8 M ). Tulos on syntynyt ensisijassa bruttomenojen hidastumisella, sillä menot ovat vähentyneet edellisvuodesta peräti 0,8 % eli vajaat 0,3 M. Tuloslaskelmaan laskettu menojäämäkirjaus 3,7 M kattaa lomarahojen lisäksi pääosin puuttuvan kuukausimenon. TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,1 Tuet ja avustukset , ,5 Muut toimintatuotot , ,7 Yhteensä , ,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,8 Asiakaspalv ostot piirin ulkop , ,7 Muut palvelujen ostot , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Muut kulut , ,9 Menojäämät ja lomarahat, arvio ,1 Yhteensä , ,8 KÄYTTÖKATE , RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT Rahoitustuotot , ,7 Rahoituskulut , ,9 Yhteensä , ,5 VUOSIKATE , POISTOT , ,3 TILIKAUDEN TULOS TOIMINTATUOTOT Runsaan 40 M :n suuruiset toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti (32,6 %). Tuloissa on 1,6 %:n ja 0,6 M :n kasvu edellisvuoteen. Myyntituotot ovat nousseet + 0,5 % ja maksutuotot (mm. potilasmaksut, ensihoidon omavastuuosuudet) + 3,1 %. Ensihoidon maksut ovat 5

6 uusi tuloerä. Poliklinikka- ja vuodeosastohoitomaksuissa tehtiin vuoden alussa hienoinen korotus. Kuntalaskutuksessa ulko- ja sopimuskuntien osuus kasvaa edelleen. Reisjärven erikoissairaanhoidon kuluista entistä suurempi osuus tuotetaan nyt omana toimintana. Kuntayhtymän laskutettavien tuotteiden lukumäärä on hieman laskenut hoitovuorokausina ja käynteinä (vrt. toimintakatsaus). Samaan aikaan kuitenkin myös yksittäisten käyntien yksikköhinta on nousemassa käyntien sisällön muuttuessa yhtä vaativimmiksi. Avohoitokäyntien osuus kuntalaskutustuotoista on nousemassa vuodeosastohoidon rinnalle. Myytyjen suoritteiden määrän kasvun pysähtyminen asettaa haasteen tulobudjetille ja edellyttää myös menokasvun hillintää. Tässä on ilmeisimmin osin onnistuttu kuluvan vuoden alkukuukausina, sillä menoja on voitu karsia. Tilanne on tuonut helpotusta jäsenkuntien talouteen. Jäsenkuntalaskutus on ensihoidon kasvusta huolimatta hieman edellisvuotta pienempi. Kehitys on toivottavasti tulosta alueen hoitoketjujen toimivuudesta. Huhtikuun osavuosikatsauksessa on mukana huhtikuun toteutumaan perustuva kuntalaskutus, jossa ovat mukana myös piirin ulkopuolelta ostetut ja huhtikuun loppuun mennessä toteutuneet hoidot. Piirin ulkopuolisen hoidon laskutusviiveen vuoksi toteumaan perustuva kuntalaskutus valmistuu aina noin kuukauden viiveellä. Huhtikuun kuntalaskutuksessa: Erikoissairaanhoidon oman toiminnan (ei sisällä ensihoitoa) kuntalaskutus laski 1,0 % eli 0,3 M (kokonaismäärä 30 M ) - jäsenkunnat - 1,9 % eli - 0,5 M (kok.summa 25,7 M ) - somatiikka - 5,8 % eli - 1,3 M - psykiatria + 22,7 % eli + 0,8 M - Kalajokiseutu ja Kallio + 2,7 % eli + 0,07 M (kokonaissumma 2,9 M ) - Pietarsaaren seutu + 14,2 % eli (kokonaissumma 1,2 M ) Ostopalveluiden kuntalaskutus laski - 12,1 % eli 0,7 M (kokonaismäärä 5,5 M ). Kehitysvammahuollossa kuntalaskutus laski - 2,2 % eli (kokonaismäärä ) Jäsenkuntien kokonaislaskutus (esh, ensihoito, kehitysvammahuolto) - 1,7 % eli - 0,6 M (kokonaissumma 33 M ) Ensihoidon kuntalaskutus kasvoi 102 % (kokonaismäärä 1,3M ); vertailu ei täysin vertailukelpoinen sillä puuttuvat Perhon sairaankuljetuksen 2013 tiedot. Ensihoidon kustannus on jaettu kapitaatioperusteisesti, jolloin ennusteena vuosihinta 49 / asukas. Merkille pantavaa on, että edellisvuoden käänteen jälkeen piirin ulkopuolisen hoidon kustannukset on edelleen laskeneet merkittävästi. Kyseessä on läpilaskutuserä, joka näkyy tuloslaskelmassa palvelumaksutulona (huhtikuun tuloslaskelma sisältää ostot tammi-maaliskuu). Laskusta huolimatta edelleenkin liian suuri osuus kuntien palvelumaksuista kohdistuu sairaalan oman toiminnan rahoittamisen sijasta piirin ulkopuolisen hoidon ostopalveluiden kattamiseen läpilaskutuksena. Piirin ulkopuolisen hoidon osuus jäsenkuntien kustannuksista on edelleen noin 20 % kokonaismenoista. 6

7 Jäsenkuntien kuntalaskutus laski, sopimus- ja ulkokuntien laskutus kasvoi. Tältä osin strateginen tavoite toteutui suunnitellusti. TOIMINTAKULUT Lähes 37 M :n suuruiset toimintakulut (ulkoiset, brutto) laskivat edellisvuoteen verrattuna - 0,8 % eli noin - 0,3 M. Kokonaismenojen lasku on historiallisesti merkittävä asia erikoissairaanhoidon kustannuskehityksessä. Varovaisuuden periaatetta noudattaen tuloslaskelman sisältää ns. menojäämä-arviota 3,7 M, joka kattaa pääosin ennakoitavat, jälkikäteen kirjattavat kustannukset. Talousarvion käyttötalousmenoista on toteutunut 30,5 %, mikä kertoo pitävästä budjettikurista. Piirin ulkopuolisen hoidon ostot (3,8 M ) laskivat - 11,7 % eli runsaat 0,5 M. Huhtikuun tuloslaskelman menoista puuttuu piirin ulkopuolisen hoidon laskutusennusteen perusteella noin 1,5 M :n suuruinen yhden kuukauden laskutuksen menoerä, menojäämätarve. Henkilöstönettokulut (17,9 M ) ovat kasvaneet + 2,8 %, eli 0,4 M. Kasvun takana on ensihoidon henkilöstön siirtyminen kuntayhtymän palvelukseen, mikä puolestaan vähensi ostopalveluiden osuutta. Muutoksen sisällä on myös henkilöstösäästöjä, joita on syntynyt sijaiskustannuksissa alkuvuonna. Sairauspoissaolot ovat kehittyneet edelleen myönteisesti, mikä on edesauttanut sijaiskustannusten vähenemistä. Henkilöstömenot sisältävät pääosin heinäkuussa maksettavat lomarahat, joiden osalta tulee tuloksesta varautua vielä noin 2.8 M :n suuruiseen menojäämään. Noin 5,5 M :n suuruiset muut palveluiden ostot (mm. asiantuntijapalvelut sis. lääkäripalvelut, siivouspalvelut, työterveys) ovat laskeneet lähinnä ensihoidon muutoksesta johtuen - 9,7 %, eli - 0,6 M. Parantuneen rekrytointitilanteen vuoksi on myös lääkäripalveluostopalvelusopimuksia voitu edelleen hieman vähentää. Menokohta sisältää laboratoriokustannukset (sis. verivalmisteet) NordLabille. Laboratoriomenot ovat hieman kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Tuloslaskelman laboratorio-menoista jää katettavaksi menojäämistä noin 0,4 :n suuruinen menoerä. Aineet ja tarvikkeet -menoerän (4,9 M ) säästö on - 1,4 % eli Muut toimintamenot (0,6 M ) ovat lähes edellisvuoden tasolla. Huomion arvoista on, että vuokrista ja tätä kautta tuloksesta siirretään tilinpäätösvaiheessa Kiinteistöyhtiö H-Seitsikon tekemää SVOP-varausta vastaavan suuruinen ns. pääomavastike (noin 0,6 M ) pääomasijoituksena yhtiöön. Tämä kirjausmuutos pienentää maksettujen vuokrien määrää tilinpäätöksen tuloslaskelmassa. Tilikauden tulos on huhtikuun tilanteessa ylijäämäinen, 2,4 M. Tulos on merkittävästi edellisvuotta parempi (1,7 M ). Tulos perustuu ennakoitua pienempään menokehitykseen. Budjetin mukainen tulostavoite vuodelle 2014 oli ns. nolla-tulos, jolla voidaan kuitenkin kattaa H- Seitsikon rahoitusosuus, joka säästyy samalla käyttötalousmenojen vuokrista. Näin arvioituna tulostavoite on toteutumassa erittäin hyvin ja ilmeisimmin johtaa kuntaosuuksien palautuksiin kunnille. 7

8 INVESTOINNIT Investointimenojen kokonaiskäyttöaste oli huhtikuussa vain 10,5 %. Saneerauskohteina fysiatrian ja kuntoutuksen sekä kirurgian poliklinikan tilat ovat juuri valmistumassa. Sairaala-apteekin saneeraus alkanee syksyn aikana. ATK-investointien käyttöaste oli 16,2 %. Lainojen lyhennyksiä on maksettu runsaat 0,6 M. INVESTOINNIT Määräraha Määräraha Toteuma Tot% Ed vuod tot Muut% yhteensä Käyttöomaisuuden myynti 0, ,42 Valtionosuudet investointeihin ,00 Tulot investointeihin 0, ,42 Osakkeet ja osuudet ,00 Atk yhteensä ,97 16, ,54-41,5 Irtain käyttöomaisuus ,00 2, ,60-58,0 Kiinteät kojeet ja laitteet 0 0 0,00 0,00 Rakennusten saneeraukset ,83 12, ,72-47,5 Piha-alueeet ,50 0,0 INVESTOINNIT ,30 10, ,86-58,9 YHTEENVETO Vuoden 2014 ensimmäinen vuosineljännes on taloudellisesti toteutunut erittäin hyvin. Erityisen tyytyväisiä voidaan olla bruttomenojen laskuun. Piirin ulkopuolisen hoidon ostojen vähentäminen on osaltaan ollut mahdollistamassa ensihoidon kustannuspaineen hoitoa. Toimintavolyymin laskiessa on kyetty reagoimaan myös resurssien vähentämisellä. - Alkuvuoden menokuri on pitänyt hyvin. Osavuosikatsauksen tuloksen perusteella on ennustettavissa, että tilinvuoden tulostavoite ennen varauksia tulee ylittymään. Tulos on syntynyt ensisijassa menojen leikkaantumisella, ei kuntalaskutuksen kasvattamisella. Vuoden 2014 kuntahinnat ovat yksittäisiä kohteita lukuun ottamatta vuoden 2013 tasolla. Viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä tulee kuitenkin tehtäväksi potilasvakuutuksen edellyttämä lisävaraus sekä harkittavaksi tarve varautua ns. homeoikeudenkäynnin mahdollisiin taloudellisiin seuraamuksiin. Oleellista on, säilyykö piirin ulkopuolisen hoidon hillitty käyttö kuinka pitkään. Kohentunut rekrytointitilanne on tuonut valoa myös talouteen. Palveluiden ostoissa on saavutettu säästöjä sekä parantuneen rekrytointitilanteen että kilpailutuksessa saavutettujen hyötyjen myötä. Tältä osin sairaalassa eletään toiveikkaissa tunnelmissa. Budjetti vaikuttaa edelleen realistiselle myös ensihoidon osalta. Jäsenkuntien kannalta myönteistä on sopimuskuntien ja ulkokuntien lisääntynyt käyttö, joka tukee vahvasti pienen sairaanhoitopiirin mahdollisuutta toimia alueen päivystävän sairaalan roolissa. 8

9 HENKILÖSTÖKATSAUS Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen luonne Erikoissairaanhoidon ja kuntayhtymän yhteisten tukipalveluiden henkilöstön määrä on kuluvan tammi-elokuussa vaihdellut tammikuun lopun 1191:sta huhtikuun lopun 1237 henkilöön. Huhtikuun lopun henkilömäärä 1171 on 66 suurempi kuin edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Ammattiryhmistä eniten lisäystä (59 henkilöä) oli hoitohenkilöt (AMK) määrässä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Keskussairaala Vuosi 2014 lkm (kuun viimeisen päivän tilanne) vrt huhti Henkilöstön määrä Tammi Helmi Maalis Huhti 2013 Lääkärit Hoitohenkilöt, amk/aik.opisto Hoitohenkilöt, perustaso Tutkimushenkilöt Tutkimusta ja hoitoa av. henkilöt Huolto Hallinto Ravintohuolto Hoitosopimushenkilöt Harjoittelijat (ml. apul.lääk. ja aman.) Yhteensä

10 Peruspalveluliikelaitos Jytan henkilöstömäärä vaihteli tammikuun lopun 633:sta huhtikuun lopun 677 henkilöön. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hoitohenkilöiden määrä oli lisääntynyt 9 ja vähentynyt 13 edellisen vuoden huhtikuun tasoon verrattuna. Koko kuntayhtymän vahvuus elokuun lopussa oli 1914 henkilöä (vuoden 2013 huhtikuun lopussa 1839). Jyta Vuosi 2014 lkm (kuun viimeisen päivän tilanne) vrt huhti Henkilöstön määrä Tammi Helmi Maalis Huhti 2013 Lääkärit Hoitohenkilöt, amk/aik.opisto Hoitohenkilöt, perustaso Tutkimushenkilöt Tutkimusta ja hoitoa av. henkilöt Huolto Hallinto Ravintohuolto Hoitosopimushenkilöt Harjoittelijat (ml. apul.lääk. ja aman.) Yhteensä Palvelussuhteen luonne Palvelussuhteen luonteen mukainen jako on esitetty alla olevassa taulukossa. Huhtikuun 2013/2014 verrattuna vakinaisten palvelussuhteiden osuus nousi koko kuntayhtymässä 74,3 %:iin. Avoimen viran-/toimenhoitajia oli huhtikuun lopussa 92 (erikoissairaanhoito 64 ja Jyta 28). Vuoden 2013 huhtikuussa avoimen viran-/toimen hoitajia oli 85. Erikoissairaanhoito Jyta Kuntayhtymä yht. Vert. huhti 2014 huhti 2014 huhti 2014 huhti 2013 Vakinainen virka-/työsuhde ,3 % ,2 % ,8 % ,1 % Määräaikainen virka-/työsuhde ,4 % ,9 % ,0 % ,8 % Avoimen viran-/toimen hoitaja 64 5,2 % 28 4,1 % 92 4,8 % 85 4,6 % Harjoittelija 2 0,2 % 0,0 % 2 0,1 % 3 0,2 % Palkkatuella 0,0 % 5 0,7 % 5 0,3 % 6 0,3 % Yhteensä % % % ,0 % 10

11 Vaihtuvuus Vakinaisia palvelussuhteita päättyi ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana yhteensä 33. Suurimmat ryhmät muodostivat vanhuuseläkkeelle jääneet ja työpaikan vaihtaneet molemmat 11 henkilöä. Yhdeksällä henkilöllä oli päättymistietona muu syy. Erikoissairaanhoidon virkoihin tai toimiin on huhtikuun 2014 loppuun mennessä valittu 25 henkilöä, joista 6 henkilöä tuli organisaation ulkopuolelta. Vakinaisten palvelussuhteiden päättymien syyt tammi-huhtikuu 2014 Sairaala Jyta Yhteensä tammi-huhti tammi-huhti tammi-huhti Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke 0 Paikkakunnalta muutto 1 1 Työpaikan vaihto Kuolema 0 Opiskelu 0 Irtisanottu/työ loppunut 0 Siirto toiseen virkaan 1 1 Muu syy Yhteensä Sairauspoissaolot Erikoissairaanhoidon ja yhteisten tukipalvelujen henkilöstön kumulatiivinen sairauspoissaolopäivien määrä huhtikuun lopussa oli 5361, mikä on 307 päivää edellisen vuoden vastaavaa määrää vähemmän. Osin tähän vaikuttaa myös sairaalan henkilöstömäärän väheneminen. Tammi- ja huhtikuun sairauspäivien määrät olivat pienempiä verrattuna vuoden 2013 vastaaviin lukuihin verrattuna. Jos sairauspäivien taso pysyy loppuvuoden 1525 tasolla, niin kuntayhtymän hallituksen asettama tavoite enintään 15 sairauspoissaolopäivästä henkilöä kohti saavutettaisiin. 11

12 Keski-Pohjanmaan keskussairaala sekä yhteisten tukipalvelujen sairauspoissaolot kuukausittain huhtikuu: Peruspalveluliikelaitos Jytan sairauspoissaolot ovat vaihdelleet maaliskuun 1065 sairauspoissaolopäivästä helmikuun 798 päivään. Tammi-, helmi- ja huhtikuun sairauspoissaolopäivien määrät ovat alhaisempia verrattuna edellisen vuoteen ja maaliskuun sairauspoissaolot ovat samaa suurusluokkaa. Tammi-huhtikuussa 2014 sairauspoissaolopäiviä oli yli 467 vähemmän kuin viime vuoden huhtikuun lopussa. Tavoite keskimäärin 15 sairauspoissaolopäivästä henkilöä kohti tarkoittaisi 821 sairauspoissaolopäivän kuukausitahtia, Jytan osalta varsin haasteellinen. Peruspalveluliikelaitos Jytan sairauspoissaolot kuukausittain huhtikuu: 12

13 Työpanostarkastelu erikoissairaanhoidossa Tammi-huhtikuun henkilöstön työpanos vakansseihin suhteutettuna oli erikoissairaanhoidossa yhteensä 97,8 % (vuoden 2013 lopun työpanosprosentti oli 94,8). Lääkäreiden työpanosprosentti on vai 0,2 prosenttiyksikköä vuoden 2013 lopun kumulatiivisesta toteumaa suurempi. Kouluasteisen hoitohenkilöstön työpanosprosentti on korkein 111,3 % ja noussut edellisvuodesta 4,2 % -yksikköä. Suurimman henkilöstöryhmän hoitohenkilöt / AMK:n työpanosprosentti on 1,5 % -yksikköä edellisen vuoden loppua suurempi. Erikoissairaanhoito Työpanos prosentteina vakansseihin nähden Tammi-huhti 2014 kumulat. kk 12/2013 kk 12/2012 kk 12/2011 kk 12/2010 Lääkärit 70,1 69,9 65,3 63,2 70,9 Hoitohk., amk/opistoaste 90,3 88,8 87,7 86,6 87,4 Hoitohk., kouluaste 111,3 107,1 109,8 97,8 101,9 Tutkimushk. 80,5 76,5 79,4 77,6 77,6 Tutk. ja hoitoa avust.hk. 88,0 93,6 94,3 95,7 94,9 Huoltohk. 76,0 85,0 85,5 90,2 87,9 Hall.-, tsto- ja tal.hk. 101,7 93,6 92,3 90,9 96 Ravintohuoltohk. 73,8 67,8 74,4 74,6 81,1 Kaikki yhteensä 97,8 94,8 94,6 92,9 94,6 Henkilöstöhankinta Keväällä sairaanhoitajatilanne oli tyydyttävä. Ortopedien kausileikkausvaihtelu aiheutti operatiiviseen sissijärjestelmään epätasaisuutta leikkausten jaksottelun vuoksi. Kesäksi 2014 sairaanhoitajasijaisia oli vaikea saada, samoin pidemmälle opiskelleita sairaanhoitajaopiskelijoita. Sairaslomien määrä on vähentynyt ja sissien talvilomiin ei ole otettu sijaisia. Neljä sissien kesälomaketjua on jätetty täyttämättä viime vuoden kokemusten perusteella. Avasimme kesäsijaishaun ja sinne on tullut runsaasti hakemuksia, valitettavasti suuri osa oli sellaisia, joita emme voineet työllistää. Todennäköisesti syksyllä lomien mentyä sairaanhoitajatilanne paranee. Kesän kynnyksellä olemme siirtäneet kaksi sissisairaanhoitajaa teholle osaamista vahvistamaan. Lisäksi kesäksi siirretään yksi sairaanhoitaja kirurgian pkl:lle. Sissejä on käytetty yli tulosaluerajojen. Lääkäritilanne sairaalassa oli tyydyttävä. Erikoislääkäreistä ortopedien ja psykiatrien puute oli akuutein. Pystyisimme työllistämään parisenkymmentä eritasoista lääkäriä eri erikoisaloille. Huolestuttavin lääkäritilanne on Jyta-alueella. Lähihoitajia otetaan ensi kesäksi paikkaamaan sairaanhoitajia, ei kuitenkaan montaa. Osastonsihteereitä on saatavissa. Osaaminen ei vain ole riittävää. Sairaalan ATK-järjestelmät ovat 13

14 muista organisaatioista poikkeavia. Osaamisongelmaan olemme varautuneet kouluttamalla nyt keväällä työn ohessa osastonsihteereitä. Sairaalassa on jo muutamia osastonsihteereitä työharjoittelussa sekä työhön valmentautumisessa. Keskitetty sihteerikeskus helpottaisi sihteerien töiden koordinoimista. Nyt osastonsihteerien lomat pakkautuvat kesäisin samaan aikaan ja aiheuttavat koordinointiongelmia sekä kustannuksia. Organisaatiomme on ollut esillä Helsingin ja Oulun lääkäripäivillä sekä sairaanhoitajapäivillä. Vaikka tilanne on tällä hetkellä aika hyvä, ei tuleen kannata jäädä makaamaan vaan kannattaa pitää organisaatiotamme esillä eri tilaisuuksissa. Osaamisen kehittäminen Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus on pääsääntöisesti toteutunut alueellisen koulutussuunnitelman mukaisesti. Yhteisiin koulutuksiin on osallistuttu runsaasti myös Pietarsaaren alueelta. Erikoissairaanhoidon osalta koulutusten painopisteinä ovat olleet akuuttihoitoon, kuntoutukseen ja potilasohjaukseen liittyvä osaaminen. Lääkehoidon ja ensihoidon toimilupien suorittaminen on jatkunut ohjeistusten mukaisesti. Ensihoidon perustason luvan on päivittänyt 13 ja hoitotason 7 alueemme työntekijää. IVlääkelupaan edellytettävän koulutuksen ja tentin on vastaavasti suorittanut 56 sairaanhoitajaa ja kätilöä. THL:n tuottaman Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokurssin on toukokuun alkuun mennessä suorittanut reilut 200 potilashoitoon osallistuvaa työntekijää. Alkuvuodesta aloitettiin valmistelut johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen aloittamiseen. Uuteen alkavaan ryhmään on ilmoitettu 20 osallistujaa, joista kolme Jytan yksiköistä. Koulutus tulee sisällöllisesti painottumaan johtajana toimimiseen ja prosessien johtamiseen. Koulutus toteutuu oppisopimusrahoitteisena. Kiurun ja Oulun AMK:n yhteistyönä aloitetaan toimintasuunnitelman mukaisesti hoitotason ensihoidon erikoistumisopinnot (30 op) syyskuun alussa. Ryhmään valittiin hakemusten perusteella kahdeksan ensihoitokeskuksen työntekijää. Koulutuksen tavoitteena on nostaa perustason sairaanhoitajien pätevyystaso hoitotasolle ensihoitoasetuksen mukaisesti ja siten varmistaa hoitotason työntekijöiden riittävyys alueella. Työsuojelu Työsuojelussa valmisteltiin asiakasväkivallan uhkaan liittyvää ohjetta ja osallistuimme sisäilmaryhmän toimintaan. Uusi työsuojeluvaltuutettujen kausi käynnistyi ja perehdytys on meneillään. Suunnitellaan koulutusta "Ristiriitojen ratkaisuista työpaikoilla". 14

15 Työterveyshuolto Yhteistyö Työplussan ja Jytan oman työterveyshuollon kanssa on ollut tiivistä. Yhteistyössä on tehty mm. työpaikkaselvityksiä ja työterveyshuoltoneuvotteluja. Erikoissairaanhoidon ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä sairaanhoidon kustannukset tammi-huhtikuun palvelujen käytöstä olivat ,74 euroa (Tyky-palvelun osuus euroa) ja Jytan ,90 euroa. 15

16 MEDISIININEN TULOSALUE Asiakasnäkökulma Hoitotakuu toteutuu pääosin. Fysiatrian ja uniapnean lähetejonoissa noin 17 %, ja neurologialla 12 % potilaista joutuu odottamaan yli 90 vrk. Fysiatrialla lääkäriapua saadaan kesäksi. Lähetekäsittelyn jälkeen suoraan ajanvarausajan lähettäminen potilaalle ei ole vielä toteutunut kuin yksittäisillä potilasryhmillä. Valvontayksiköiden toiminta on koettu hyväksi. Sairaansijojen määrä on ennallaan, sairaansijat ovat riittäneet. Isoja epidemioita ei ole ollut. Prosessien näkökulma Suoritekäsikirjan valmistuminen edesauttaa yhtenäisten käytäntöjen vaatimusta, mutta sen tehokas jalkauttaminen alkaa vasta syksyllä Henkilökierto toimii, yksi henkilö per yksi osasto kerrallaan, jotta osaamisvajetta ei synny kotiosastolla. Poliklinikoille on tehty checking-listoja, kaikki samalle pohjalle, samalla sabluunalla. Vastuuhoitajat ovat kartoittaneet erikoisalojen kehittämistä. Osastofarmaseutin työhön osastolla 9 on oltu tyytyväisiä. Osastofarmaseutin myötä lääkehukka on vähentynyt ja potilaiden lääketurvallisuus parantunut. Työnkuva on päivitetty. Tarkoitus on vakiinnuttaa (esitys joulukuun 2014 hallitukselle) osastofarmasia muuttamalla perushoitajan toimi osastofarmaseutin toimeksi, ja laajentaa osastofarmasia muillekin osastoille. Sydäntoimenpideyksikössä on otettu elektiivisten tutkimuspotilaiden käyttöön yksi potilashuone, potilaspaikkoja tähän toimintaan tarvitaan lisää. Sydäntoimenpideyksikön hoitohenkilöstön resursseja on kohdistettu hälytystyöhön. Osasto 9 valvontahuone on vähentänyt sijaistarvetta. Valvontahuone on ahdas, toiminnan kannalta hankala, eikä siksi potilassalaisuusvaatimus toteudu. Syömishäiriötiimin toiminta on käynnistynyt. Keuhkosairauksien poliklinikan muutto samoihin tiloihin on huomattavasti selkeyttänyt arkea. Hoitoketjuja, prosesseja ja yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa moniammatillisesti: kardiologian erikoislääkäri toimii terveyskeskuksessa. Päivitettyjä ja uusia hoitoketjuja on viety Terveysporttiin. Hengitysvajauspotilaan prosessia organisaation sisällä on lähdetty kehittämään yksikköjen yhteistyönä. Nyt suunnitellaan mahdollista scopia-toiminnan keskittämistä / kehittämistä. Lääkinnällisen kuntoutuksen toimintakäytännöistä on pidetty neuvottelu pohjoisen alueen sopimuskuntien ja Reisjärven edustajien kanssa. Viikoittaiset AVH-videokuntoutusneuvottelut terveyskeskuksen ja os. 12 henkilökunnan kanssa (myös Jytalla on mahdollisuus osallistua 16

17 videoneuvotteluihin) jatkuvat. Alueellisessa yhteistyökokouksessa on lähdetty kehittämään lääkinnällisen kuntoutuksen käytäntöjä. Medisiinisen alueen erikoislääkäreillä on ilmennyt tyytymättömyyttä mahdollisuuksiinsa johtaa ja kehittää omaa erikoisalaansa, koska nykyinen organisaatiomalli ja väljät hallinto- ym. säännöt sallivat lääketieteellisen ja hoitotieteellisen linjan tulkita sääntöjä eri tavoin. Käytännössä ongelmalliseksi on koettu mm. lääketieteellisten asioiden jalkauttaminen tulos-/ vastuuyksikköön kun resurssien käytön ohjaamisvaltaa ei ole, ja tehtävien delegointi lääketieteellisen ja hoitotieteellisen linjan välillä (osastonhoitajien kokouspöytäkirja kohta 4 muita asioita: Yksikön johtaja voi delegoida tehtäviä ainoastaan hallintosäännön määräämälle toiselle johtajalle yksikössään, ei kuitenkaan osastonhoitajalle tai hoitajalle. Tämä vaatii myös kirjallisen tehtävän siirron. ). Henkilöstönäkökulma Henkilökiertoa toteutetaan. Tarkoituksena on, että henkilö pystyy sijaistamaan oman erikoisosaamisalueensa lisäksi yhdellä muulla erikoisalalla. Ongelmana on henkilökierrossa olevien hoitajien riittämätön koulutus uuteen tehtävään. Koulutusta pyritään parantamaan. Vuodeosastoilla 9 ja 12 on sovittu pilotoitavan yhden osastonhoitajan mallia vuoden ajan, ja ihotautiklinikan osastonhoitajan työt on siirretty medisiinisen poliklinikan osastonhoitajalle. Substanssin osaava lähijohtaja puuttuu. Neurologit ovat raportoineet vakavan huolensa paitsi aoh:n ylikuormittumisesta, myös hoidon tason laskusta, lääke- ja potilasturvallisuuden vaarantumisesta Kummankin klinikan PARTY-kyselyn tulokset ovat romahtaneet ja hoitajien sairaslomat ovat lisääntyneet. Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma Medisiinisen tulosalueen viralliset avohoitokäynnit ovat laskeneet (- 1,5 %). Hoitopäivät ovat laskeneet lähes 10 %, mutta hoidettujen potilaiden määrä vain 5 %. Luvut kuvastavat suurta vaihtuvuutta osastoilla, ja sitä, että hoidettavat potilaat ovat yhä sairaampia. Toimintatuotot ovat tavoitettamme hieman jäljessä, ja toimintamenot vastaavasti hieman tavoitettamme suuremmat, mutta kuitenkin budjetoidun puitteissa. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Välinehuoltajan tilan remontointia on odotettu vuosia (pesuainehuurujen vapautumisen vähentäminen), asiasta on muistutettu useaan otteeseen sairaalainsinööriä, mutta asia on edelleen kesken. 17

18 Haipro-ilmoitukset ovat edellisvuodesta kaksinkertaistuneet. Edelleen suurimmat ongelmat liittyvät lääke- ja nestehoitoihin. Koulutuksia on järjestetty paloturvallisuudesta, aggressiivisen potilaan kohtaamisesta. Potilaiden hoitoon osallistuvien on suoritettava potilasturvallisuusverkkokurssi, ja uusille työntekijöille on järjestetty perehdytystä. Odotamme johdolta hallinto- ja johtosäännön selkeämpää aukikirjoittamista, ja työnkuvien sekä vastuiden selkiyttämistä. Olen tänään tarkastanut tulosalueeni viranhaltijoiden viranhaltijapäätöksiä osana sisäistä valvontaa ajalta tammi-huhtikuu 2014 ja todennut ne riittäviksi sekä juridisesti että sisällöllisesti oikein laadituiksi. K-PKS Minna Mörtenhumer Ylilääkäri, va. tulosaluejohtaja 18

19 OPERATIIVINEN TULOSALUE Asiakas- ja potilasnäkökulma Sisäisillä toiminnan sopeuttamismuutoksilla on helpotettu varsinkin ortopedisten potilaiden hoitoonpääsyä. Kohdentamalla resursseja polikliiniseen työhön on päästy purkamaan poliklinikalle odottavien potilaiden jonoa. Kirurgian ja onkologian poliklinikat toimivat remontin takia väistötiloissa, muutto uusiin tiloihin alkaa toukokuussa. Ortopedisiin leikkauksiin ei ole jonoja. Kirurgisten osastojen kuormitus vaihtelee paljon, koska lääkärityövoimaa on saatavilla epätasaisesti. Viime kesän leikkaussalin kosteusongelma on hoidettu asentamalla uusi tuuletuskoneisto leikkaussaliin. Kokkolan kaupungin päiväaikainen päivystys on muuttanut keskussairaalan tiloihin ja toiminta on käynnistynyt ongelmitta. Korvapuolella toimintaa rajoittaa korvalääkäreiden ja kuulontutkijoiden puute. Silmäklinikassa ollaan hoitotakuussa ja toiminta on vilkasta. Prosessien näkökulma Kirurgian vuodeosastojen epätasaisen kuormituksen ja vähentyneiden leikkausmäärien takia on leikkaussalin kapasiteettia ja kirurgisten vuodeosastojen paikkamääriä supistettu. Esimerkiksi maaliskuussa varsinkin osasto 10 kuormitus on korkea (87%), vaihtuvuus (17,7) talon huippua, kha vain 2.5. Osasto 7 kuormitus tulee 2 viikon jaksoissa kirurgien työjaksojen mukaan. Koko operatiivisen tulosalueen resurssien yhteenkoordinoimiseksi on pidetty säännöllisiä koko tulosalueen palavereja. Synnytysten määrän lisääntyessä varaudutaan gynekologisten leikkauspotilaiden ajoittaiseen siirtoon kirurgian osastolle 10. Audionomitilanne on parantumassa rekrytoinnin kautta, toistaiseksi on jouduttu ostamaan palveluita myös yksityiseltä toimijalta. Fast Track moniammatillista ohjausprosessia on työstetty, ohjeita uusittu ja Fast Track:ia on sovellettu monissa potilasprosesseissa. Ensihoito on käynnistynyt palvelutasopäätöksen mukaisesti sairaalan omana toimintana. Kokkolan kaupungin perusterveydenhuollon päiväaikainen päivystys on siirtynyt sairaalan tiloihin vuoden alusta ja yhteistyö muun päivystyksen kanssa toimii hyvin. Kipupotilaan uusi perusterveydenhuoltoon ulottuva hoitoketju on saatu käyttöön. Munuaispotilaan hoitoketju on valmistunut ja käytettävissä koko sairaanhoitopiirin alueella. Alueellisen välinehuollon suunnittelemiseksi rekrytoitiin projektityöntekijä ja työ alkaa toukokuussa

20 Henkilöstönäkökulma Lääkäripulaa on kirurgian klinikassa, jossa päivystysasetuksen mukaan tulee järjestää kahden erikoislääkärin takapäivystys. Silmäklinikassa tulevaisuudessa ongelmaksi saattaa muodostua leikkauksia suorittavien silmälääkäreiden puute. Lastenlääkäritilanne on hyvä, samoin gynekologitilanne. Silmäklinikassa hoitajien työ on muuttunut enemmän tutkimuspainotteiseksi, lisäksi osastonhoitajan työpanos tulee siirtymään jatkossa täysin hallinnolliseksi ja tarve uuden sairaanhoitajan vakanssille on suuri. Resursseja koko aistinklinikassa (silmät ja korvat) yhdistetään syksyllä. Henkilöstöä on muutoksesta informoitu. Kirurgian klinikassa hoitohenkilökuntaa on keskitetty kirurgian poliklinikalle jonojen purkamiseksi. Kesälomien jälkeen käynnistetään päiväkirurgian ja keskusleikkaussalin yhdistämissuunnitelma. Pietarsaaren synnytysyksikön sulkeutumisen yhteydessä on sovittu 5 henkilön siirtymisestä sairaalan palvelukseen. Kaikkien avoimien vakanssien täyttöä harkitaan erikseen keskitetysti erityisissä vakanssintäyttökokouksissa ylemmän johdon kanssa. Osaa vakansseista ei tulla täyttämään kireän taloustilanteen takia. Toimintoja pyritään tehostamaan lean- periaatteella ja hukkahaavilla, toimintoja yksinkertaistamalla. Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma Operatiivisen alueen tulos on 3,4 M ylijäämäinen. Toimintatuotot ovat toteutuneet 32,8 %:sti, arvioiduista kuluista on toteutunut 28,1 %, ulkoiset kulut ovat vähentyneet 0.5M (-3,5 %). Suurin säästö on syntynyt piirin ulkopuolisen hoidon kustannuksissa. Operatiivisen tulosalueen menokohta sisältää myös laajentuneen ensihoidon kustannukset. On huomionarvoista, että tästäkin merkittävästä toiminnan laajentumisesta riippumatta tulosalueen kokonaismenokehitys on kasvanut erittäin maltillisesti. Myynti piirin ulkopuolisiin kuntiin on lisääntynyt 1,5 %, jäsenkuntien palvelumaksut vähentyneet (-2,6 %). Koulutusmääräraha on kohdennettu uudella tavalla ja käyttöä seurataan tarkasti. Sijaisten käyttöä on tiukennettu ja henkilökunta on keskittänyt lomiaan toiminnan tehostamiseksi, joten supistusten ja sulkujen takia ei ole tarvinnut vähentää vakinaista henkilökuntaa. Henkilöstömenot ovat pysyneet maltillisina, palkkarahoihin suunnatuista määrärahoista on käytetty 30,1 %. 20

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2015... 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2015... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-elokuu 8/2011 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2012

Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2012 Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2012 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2012... 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2012... 4 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2012... 8 MEDISIININEN

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja Talousarvio 2017, toteuma helmikuu 7.4.2017 Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja TULOSLASKELMA ERIKOISSAIRAANHOITO, helmikuu 2017, tasainen toteuma 16,7% Tuloslaskelma ESH Ta 2017 Vuoden alusta Jäljellä

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 25.4.2017 KATSAUS TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSEEN Toiminnan kehitys Volyymin kasvu jatkunut pidemmän aikaa

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari Yhtymävaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari Yhtymävaltuusto TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari 10. -11.6.2014 Yhtymävaltuusto 11.6.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma %

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Tammi-elokuu 8/2013. Osavuosikatsaus II. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Tammi-elokuu 8/2013. Osavuosikatsaus II. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Tammi-elokuu 8/2013 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

sikatsaus tammi-elokuu 2011

sikatsaus tammi-elokuu 2011 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTAKATSAUS 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2011 6 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2011 11 MEDISIININEN TULOSALUE 18 OPERATIIVINEN

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot