1/2012 SEURATIEDOTE. Vaasan Urheiluautoilijat Ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2012 SEURATIEDOTE. Vaasan Urheiluautoilijat Ry"

Transkriptio

1 1/2012 SEURATIEDOTE Vaasan Urheiluautilijat Ry

2 1 SEURATIEDOTE 1/ SEURAN KUULUMISET Vaasan ABC:llä pidettyyn seuran syyskkukseen sallistui 21 ääniikeutettua jäsentä sekä kuusi nurisjäsentä. Kkuksessa esiteltiin timintasuunnitelma ja talusarvi vudelle Tälläkin hetkellä seurassamme n tapahtumia ja suuria suunnitelmia niin npeassa tahdissa, että hallituksen laatimaan timintasuunnitelmaan li j tehtävä muutksia, jhtuen uusista uutisista. Uusina asiina lisättiin esikilpailun pitäminen JM-lukassa, jhtuen juuri myönnetystä nurten ja naisten 2013 SMkilpailusta. Myös mahdllisen radan siirtprjektin npea edistyminen aiheutti psitiivisen lisäyksen suunnitelmiin. Timintasuunnitelma hyväksyttiin täydentämisen jälkeen. Ter Sulkaksken jättäytyessä puheenjhtajan tehtävistä muihin seuran kehittämistehtäviin, kkus valitsi uudeksi puheenjhtajaksi seuraavalle kaksivutiskaudelle Mika Srrin. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Sim Grönfrs, Leif Backman ja Ter Sulkakski. Vanhina hallituksen jäseninä jatkavat Oili Jämsen, Jarn Hkkanen ja Jaakk Huhmarsal. Varajäseniksi valittiin Anders Hendrickssn, Juha Kaukla ja Mikael Westerqvist-Vartiainen. "Kiitän jäseniä luttamuksesta ja Tera suuresta panksestaan seuran lutsaamisessa takaisin nusuraiteelle. Edessä n jälleen erittäin mielenkiintiset ajat, tällä kertaa radan mahdllisen siirtprjektin ja JM-lukan nurten- ja naisten SM-kilpailun parissa. Viime kesän MM-kilpailuiden jättämää "tyhjiötä" ei siis tarvitse pelätä, vaan pääsemme jälleen rakentamaan seuramme uudelle taslle ja nyt mahdllisesti jpa kirjaimellisesti", kiittää Mika valinnastaan. Vaasan Urheiluautilijat ry 2 VUODEN 2012 VASTUUHENKILÖT Uusi 2012 hallitus kkntui järjestäytymiskkukseen. Kkuksessa valittiin henkilöt seuraaviin tehtäviin: Varapuheenjhtaja: Sim Grönfrs Rahastnhitaja: Merja Pakkanen Hallituksen sihteeri: Jaakk Huhmarsal Nurisvastaava: Heikki Khtala Kartingvastaava: kartingjast esittää PA-vastaava: PA-jast esittää JM/Npeus vastaava: Juha Kaukla Jäsenvastaava: Tia Kaukla IT-vastaava: Jussi Lupajärvi Kiinteistövastaava: Tim Huhmarsal Kulutus/Timitsijavastaava: Ritva Kaukla Kahvivastuuryhmä (2-3hlöä): Kahvin vastuuryhmään kaipaamme siis kvasti väkeä. Tavitteena n jakaa kahvin vetvastuu 2-3 hengen kesken, jllin kullekin jäisi päävastuu yhdestä tapahtumasta. Kahvin timinta n kuitenkin viime kädessä kilpailua järjestävän tahn vastuulla, jille mm henkilökunnan hankinta kuuluu. Hallitus li klla myös ja seuraavan kerran kknnumme viiklla seitsemän. Vaasan Urheiluautilijat

3 2 SEURATIEDOTE 1/ SEURAN TULEVAISUUDEN TAVOITTEET Olemme käynnistäneet työn laatia seurallemme lyhyen ja pitkän tähtäimen tavitteet. Katstaan missä ja millaisia lemme nyt, ja missä ja millaisia haluamme lla tulevaisuudessa. Tarvitsemme tavitteiden laatimiseen myös mielipiteitä jäsenistöltämme, eli teiltä kaikilta. Millaisessa seurassa sinä haluat lla jäsenenä kahden vuden kuluttua, entä 5-10 vuden kuluttua? Kirjita mietteesi vapaamutisesti sähköpstilla sitteeseen 4 IFMAR ELECTRIC BUGGY WORLDS 2011 MM-kilpailun lpputyö n saatu vihdin päätökseen. Itse kisahan pidettiin viime heinäkuussa, mutta lähinnä taluteen liittyvien asiiden lppuun saattaminen eli viimeistenkin eurjen ktiuttaminen maailmalta n tuttanut paljn töitä aivan näihin päiviin saakka. Radan kattamiseen käytetty valtava pressukin (30x48m) saatiin myytyä Btniahallille, jnka jhdsta kilpailun kknaistuls riihikuivassa rahassa mitattuna saatiin venytettyä tista tnnia plussan pulelle. Riihikuiva raha ei tässä tapauksessa kerr llenkaan kk ttuutta, kilpailun spnsreilta saadut laitteet (TV, printterit, kannettava tietkne, uudet ajanttlaitteet, 10 RC-auta, valkuitu alueelle, jne.) sekä alueen parantamiseen tehdyn työn arv n mninkertaisesti rahallista tulsta krkeampi. Puhumattakaan kaikesta julkisuudesta ja maineesta mitä seuramme erinmaisesti tehdystä työstä sai! Kilpailuhan arvstettiin maailmalla samaan kuin tavitteemme "Clest race ever". Vimme kaikki lla ylpeitä, harvapa sitä n llut tekemässä kaikkien aikjen parasta MM-kilpailua! Vaasan Urheiluautilijat ry Vaasan Urheiluautilijat

4 3 SEURATIEDOTE 1/ KIVIJÄRVIPROJEKTIN KUULUMISET Olemme nin vusi sitten ilmittaneet kaupungille halukkuutemme neuvtella rata-alueemme siirrsta. Karting radan asfaltti vaatii pikaista uusimista ja rataa pitäisi myös leventää, jtta visimme jatkssakin järjestää kansallisia kilpailuita. Ottaen humin alueemme erinmaisen sijainnin ja vuteen 2034 saakka ulttuvan vukraspimuksemme, lemme katsneet viisaimmaksi neuvtella radan siirrsta vaihtehtna päällystämiselle. Kaupunki nkin ttanut siirtehdtuksemme vastaan ennen näkemättömällä kiinnstuksella ja selvitystyö n edennyt vauhdilla. Selvitystyötä varten perustettiin kaupungin timesta työryhmä, jssa li edustus myös seurastamme. Selvityksessä tdettiin Lintuvuren tellisuusalueen takana levan Kivijärven maastn levan paras paikka ratakeskukselle. Samalle alueellehan sviteltiin aikinaan myös Wasa Race Parkia, mutta esitystä vastustettiin luntharrastajien timesta. Nyt tilanne n eri, kska kiihdytysautrataa ei le tulssa, jten melu ja tarvittava alue vat pienempiä. Tässä ratahankkeessa n siis mukana vain meidän seura, jten uudet tilat ja radat lisivat samalla lailla meidän hallinnassamme kuin ennenkin. Wasa Race Park jatkaa neuvtteluja sijituspaikastaan muiden kuntien kanssa. Vaasan Urheiluautilijat ry Uusi rata-alue rakennettaisiin uudelleen kaupungin timesta. Pääperiaatteena lemme pitäneet, että saamme samat harjitusedellytykset ja maisuuden kuin meillä nytkin n päivitettynä nykyajan vaatimuksilla. Käytännössä tämä tarkittaisi vähintään kilmetrin pituista kartingrataa, klmea RC-rataa (asfaltti, sähkökrssi ja plttiskrssi) sekä hultrakennuksia. Tarveselvitykseen kirjasimme myös vaatimuksemme JM-radan tilavarauksesta. Työryhmä esitteli selvityksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus hyväksyi ehdtuksen. Työryhmä n asettanut alustavan aikataulun siten, että vuden 2012 aikana tehtäisiin suunnitelmat, 2013 kaupunki alittaisi rakentamisen ja valmista lisi Nykyinen rata-alue luvutettaisiin kaupungille vasta kun uusi alue lisi käyttökunnssa. Odttelemme työryhmän uudelleen klle kutsumista ja tarkemman suunnittelutyön alittamista. Seuraava askel tetaan kaupungin uuden teknisen timen jhtajan timesta, jnka päätännässä n asian selvittämisen jatkaminen ja viranhaltijan nimittäminen hankkeen valmistelulle. Vaasan Urheiluautilijat ei le vielä tehnyt asiassa lpullista päätöstä, vaan jatkaa selvitys- ja suunnittelutyötä kaupungin edustajien kanssa. Vaasan Urheiluautilijat

5 4 SEURATIEDOTE 1/ JM-KILPAILUN TYÖRYHMÄN KUULUMISET Vaasan UA ja Jurvan UA:lle n myönnetty yhteisesti järjestettäväksi JM-lukan SM-kilpailun nurten ja naisten lukille Kilpailu ajetaan Jurvan Btniaringillä. Syksyllä 2012 järjestämme j esikisan, jlla n tarkitus kerätä varja SM-kilpailun alkukuluihin ja hia rganisaati kuntn seuraavalle vudelle. Kilpailuiden järjestämistä lähtee suunnittelemaan 10 hengen työryhmä, 5 henkeä mlemmista seurista. Seuramme hallitus n nimennyt työryhmään edustajat: Juha Kaukla, Ritva Kaukla, Raun Kaukla, Ter Sulkakski ja Mika Kkk. Työryhmän ensimmäinen kkntuminen n Vaasassa. 7 TALKOOTOIMINTA Vaasan Sprt järjesti yhteistyökumppaneilleen pikkujulut Vaasan jäähallissa Apuamme kaivattiin jään eriste-elementtien asennuksessa perjantai-iltana, jllin saimme työvimaksi Sprtin A- jukkueen. Lieneekö seuraavan päivän peli llut j pjilla mielessä, vai lieneekö kunt llut parempi, kun hikeä näkyi enemmän autn ratin vääntämiseen tttuneiden tsalla kuin mitä mailan varteen njaavilla. Lauantai-sunnuntai välisenä yönä alitimme työt kell 02.00, urakkana miltei kk sirkuksen purkaminen. Seitsemän 8 metrin pituista telttaa, 50 pöytää, 300 tulia ja sitten j tutuiksi tulleiden eriste-elementtien purkaminen. Julukiireistä hulimatta saimme hiensti kasaan tehjukkueen, jlla hmma hidettiinkin reilusti laskettua npeammin. Ja meitä urakkapalkkalaisiahan se ei haitannut. Tällä talklla tienasimme suurimman san eurista talvella maksettavaan lainalaskuun, suuret kiitkset kaikille urakkaan sallistuneille! Vaasan Urheiluautilijat ry Btniahallissa tarvittiin pikakmennuksella apujukkja Kasaan saatiin päivän varitusajalla 7 henkinen jukkue, jnka illan panksen jhdsta sählypall saa hallissa taas kyytiä järjestetään Btniahallissa Yleisurheilukilpailut, jssa apuamme jälleen tarvitaan. Luvassa n kenttien purkua, jalkapallmaalien siirtelyä edestakaisin ja lpuksi sama hmma päinvastin. Tuttua hmmaa siis. Näiden talkiden rganisaattrina timii Sim Grönfrs, jlle vi itsensä ilmiantaa. Vaasan Urheiluautilijat

6 5 SEURATIEDOTE 1/ TOIMITSIJATEHTÄVÄT Kuten kaikissa urheilulajeissa, myös auturheilussa n klme tapaa harrastaa. Kilpailijana, katsjana tai timitsijana. Nämä klme tapaa useimmiten myös yhdistetään, jllin lajista saadaan irti kaikki mahdllinen. Kukapa pääsisi paremmalle paikalle kisaa katsmaan kuin esim lippumies? Ilman vapaaehtisia timitsijita yhtäkään kilpailua ei järjestettäisi, lajista riippumatta. Timitsijat kuitenkin harvin nstetaan palkintkrkkeelle, vaikka aihetta tähän kyllä lisi! Nämä eri kisissa käyvät puuhamiehet ja naiset nstavat malla panksellaan mainisti seuramme mainetta kilpailunjärjestäjänä. On helpmpi laskea esim JM- tai RC-kisat jissa VUA:lta EI lisi llut edustusta kuin ne jssa n llut. Tule sinäkin mukaan tteuttamaan itseäsi mielenkiintisten ja haastavien timitsijatehtävien parissa! Ilmianna innkkuutesi sinua kiinnstavan lajin vastuuhenkilölle, tehtäviä löytyy varmasti. Äärimmäisenä esimerkkinä vidaan mainita Kauklan Ritvan ja Raunn 34:n eri kilpailun timitsijatehtävät viime vudelta! 9 RC-TALVIKAUSI RC-autilijat kkntuvat talvikaudella kahden viikn välein harjittelemaan Hietalahden kulun liikuntasaliin alla levan kalenterin mukaisesti. Myös uudet harrastajat vat tervetulleita mukaan! Uusille harrastajille paras aika n tulla kl Ratamaksu talvikaudella 0n 10 /kerta ja suritetaan käteisellä paikanpäällä Vaasan Urheiluautilijat ry kl 13:00-21: kl 13:00-21: kl 13:00-21: kl 13:00-21: kl 13:00-21: kl 13:00-21: kl 13:00-21:00 10 TALVICRUISING Tammikuun ensimmäisenä lauantaina pienisaut-jast järjesti Hietalahden kululla pienimutiset kerhkisat RCautille. Kisaan sallistui yhteensä 16 kuljettajaa, Vaasan lisäksi myös Seinäjelta, Oulusta ja Raahesta. TalviCruisingista n tarkitus kasvattaa uusi jäsen Cruising-perheen jatkksi. Kevät- ja SyysCruising vat saaneet mat kannattajansa ja nämä keräävät j sallistuja ympäri Sumea. Tarkitus n kasvattaa näistä kilpailuista sa seuran perinnettä ja jka vusi timintaa n pienin askelin laajennettu. Ehkäpä vielä näemme KesäCruisingin, jllin ajetaan keskellä yötä? Vaasan Urheiluautilijat

7 6 SEURATIEDOTE 1/ EUROSARJA OSAKILPAILU 2/4 Vaasassa järjestetään Eursarjan 2012 tinen sakilpailu. Kilpailu ajetaan Palsaaren seurakuntataln ura-autradalla. Kilpailuun sallistuu nin 100 auta, jista kuusi n paikallisia kuljettajia. Vaasalaisilta dtetaan hyvää menestystä ktiradal-laan. Etenkin viimevunna sarjaa dminineelta Matti Fyhriltä ei etenkään ktiradallaan ajaessaan vi dttaa juuri muuta kuin vitta. Tuskinpa se n liikaa dtettu viime vuden Brasilian MM-kilpailujen ranking viidenneltä ja j useampiakin MM-mitaleita aiemmin urallaan lunastaneelta. 12 SEURAESITTELY VASA ÖVNINGSKOLA Vasa Övningsklan vanhempainyhdistyksen pyynnöstä esittelimme seuramme timintaa kulun ppilaille. Liikuntasaliin rakensimme kaksi RC-rataa, jissa ppilaat saivat ajaa seuran autilla. Myös karting li edustettuna Cadet, KF6 ja Yamaha -lukan autilla. Vaasan Urheiluautilijat ry Ajnäytöstä varten paikalla li myös hyppyri laskeutumisramppeineen, jsta Jussi esitteli lent- ja etenkin laskeutumistaitjaan RC-autlla. Onnistuneista laskeutumisista ppilaat palkitsivat apldein, epännistuneista palkittiin varasakauppias. Kävijöitä li kymmeniä ja kaikki saivat ajaa sydämensä kyllyydestä. Tivttavasti sytytyspulan kipinä iski useisiin uusiin harrastajan alkuihin. Vaasan Urheiluautilijat

8 7 SEURATIEDOTE 1/ JÄSENTEMME KILPAILUTULOKSIA WinterJumps 2 - Oulu Jussi Lupajärvi 29. Oskari Mäki 30. Jaakk Huhmarsal 31. Mikk Lupajärvi FinTrack Tur I Kuusankski TSM-10 -lukka 14. Kenneth Södergård TSP-10 -lukka 28. Björn Södergård 14 KOULUTUKSIA AKK Mtrsprt ry: Vaasan Urheiluautilijat ry Kartingtekniikan perusteet- tilaisuus Seinäjella kl n. kl Osite: Tuttajantie 37, Seinäjki ( entinen Karting Center ) Tilaisuudessa käydään läpi kartingautjen säätöjen, mittausten ja virittämisen perusteita. Osa-alueet: - Runk - Mttri - Kaasari Tilaisuus n avin kaikille kartingharrastajille ja tilaisuuden käytyään vi halutessaan hakea kartingin katsastustehtävissä vaadittavaa tekniikan peruslisenssiä. Tilaisuus n maksutn. Järjestäjä: AKK-Mtrsprt ry Ilmittautuminen ja lisätieta 11.2 mennessä: Vaasan Urheiluautilijat

9 8 SEURATIEDOTE 1/ TIEDOKSI Kartingin vusinumerita ei haeta seuran yhteishaulla, vaan numert vi ana AKK:lta alkaen. Vusinumert annetaan järjestyksessä eli aina pienin mahdllinen. SM-lukat, Yamahan yleinen ja Raket yleinen ja KF6 lukkien numert 1-10 annetaan edellisvuden arvkilpailujärjestyksen mukaisesti (SM, CUP, Raket Karnevaali, KF6 Challenge). 16 KOKOUSKUTSU Kartingjastn järjestäytymiskkus pidetään ma kl Vaasan ABC:n kabinetissa. Kkuksessa valitaan mm. jastn vetäjä, kerhiltjen hjaajat ja svitaan yhteisistä pelisäännöistä radan ja kalustn käytön suhteen. Seuramme järjestää ensi kesänä Tartu Rattiin tapahtuman, jssa halukkaat pääsevät kkeilemaan eri auturheilulajeja. Tapahtuman ajankhta ei le vielä selvillä. Vaasan Urheiluautilijat ry Samalla käymme myös läpi radan siirtprjektia ja ideimme sen tulevia askeleita. Lajikhtaisten jastjen tehtävänä n ylläpitää ja kehittää man lajinsa aktiviteetteja sekä hulehtia seuran kaluststa. Jastt antavat hallitukselle myös esityksensä ratamaksuista ja järjestettävistä kilpailuista. Jast laatii mat tavitteensa kuluvalle vudelle ja n mukana määrittämässä pitkän tähtäimen tavitteita ja niiden täyttymistä. Lajeihin khdistettavat varat hallitus määrittelee phjautuen jastjen esityksiin. Tivtamme tervetulleiksi kaikki kartingharrastajat antamaan man mielipiteensä harrastustimintamme kehittämisestä! Vaasan Urheiluautilijat

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Joensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Joensuu

POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Joensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Joensuu POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Jensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Jensuu Phjis-Karjalan teatteriyhdistys Ry:n tarkituksena n edistää ja kehittää näyttämötaidetta timialueellaan.

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTOPALVELUT... 2 2. PPKY SELÄNNE... 7 3. OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT... 7 4. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET... 13 5. TEKNISEN PALVELUT...

Lisätiedot

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä MU:n jalkapalljastn jhtryhmä Expert Mäntsälä 3.10.2012 Läsnä: Jari Kupiainen (PJ), Ville Hellman, Jari Piipp, Jyrki Valknen, Mikk Ahnen, Paula Jurvanen, Sari Alaluusua (paikalla san ajasta) sekä kutsuttuna

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956)

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956) Suml!.n...- i!l II ( N: 5-6 LOKAKUU 956) SHAKKI XII shakkilympialaisten jhta jukkueiden kapteenien kkuksessa Mskvassa 30. B. 956. Henkilöt (vasemmalta): M. Berman, Rchlin, F. Rgard, tri H. Björk (vain

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

2/2012 SEURATIEDOTE. Vaasan Urheiluautoilijat Ry

2/2012 SEURATIEDOTE. Vaasan Urheiluautoilijat Ry 2/2012 SEURATIEDOTE Ry 24.03.2012 1 SEURATIEDOTE 2/2012 1 SEURAN KUULUMISET Vaikka talviaika on näennäisesti autourheilussa sitä hiljaisempaa aikaa, tapahtumia on riittänyt melkoisesti, kuten tästäkin

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Toejoen koulun tietostrategia 2008-

Toejoen koulun tietostrategia 2008- Tejen kulun tietstrategia 2008- Sisällysluettel 1. Tejen kulun tiet- ja viestintästrategiavisi 2. Tejen kulun tiet- ja viestintästrategian tavitteet 3. Kulttuurianalyysi 4. Nykytilan kartitus 4.1. Tiettekniset

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot