Verkostosta Voimaa Yrittäjyyteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkostosta Voimaa Yrittäjyyteen"

Transkriptio

1 Verkostosta Voimaa Yrittäjyyteen LIVE hanke KTT Raija Leskinen Johtava yritysasiantuntija, Executive Coach (ACC) Liikkeenjohdon Asiantuntijakeskus LAK/LifeQ

2 Raija Leskinen Kauppatieteen tohtori (KTT), Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, johtamisen laitos, yrittäjyys ja pienyritysjohtaminen (2011) Johtava yritysasiantuntija, Executive Coach, Liikkeenjohdon Asiantuntijakeskus (LAK) Henkilöstö, johtaminen, strategia, vuorovaikutus, verkostot, työ- ja oppimistyylit, yksilö- ja ryhmä coaching ja (yksin)yrittäjyys Työyhteisöt: Aalto- yliopisto, AVA- instituutti, Ekonomiliitto, Erilaisten Oppijoiden Liitto, Edupoli, Helsinki Business College, Kesko, LifeQ, Lukihero, Markkinointi- Instituutti, Opetushallitus, PKT- Säätiö, Securitas,Teatteri korkeakoulu, TEM, Työ- ja Elinkeinotoimisto ja PK- yritykset Hallituksen jäsen, Helsingin Seudun Erilaiset Oppijat ry Yhteystiedot: gsm

3 Esityksen sisältö 1. Yrittäjyyden kehitys 2. Erilaiset verkostot ja verkostoyhteistyö 3. Yksilö inhimillisenä toimijana verkostoyhteistyössä 4. Verkoston hyödyt

4 Yksinyrittäjät vs. Työnantajat Lähde: Eurostat!

5 Maatalous- yrittäjät, työnantaja- yrittäjät ja itsensä työllistäjät Suomessa , vuotiaat Lähde: Työvoima- tutkimus. Tilastokeskus

6 Itsensä työllistäjä käsitteenä Itsensä työllistäjä käsitettä käytetään kokoavana terminä neljälle alaryhmälle: 1) yksinyrittäjät, 2) ammatinharjoittajat, 3) freelancerit ja 4) apurahansaajat. Yksinyrittäjät ovat henkilöitä, jotka työskentelevät yksinään ilman ulkopuolisia työntekijöitä, mutta joilla voi olla osakekumppaneita. Ammatin- harjoittajat työskentelevät toiminimellä ilman palkattua työvoimaa ja kiinteää toimipistettä, omaa osaamistaan myyden. Freelancerit voivat toimia eri tavoin; joko palkkiota tai palkkaa vastaan työsuhteessa tai oman yrityksen tai toiminimen kautta. Freelancerit harjoittavat toimintaansa freelancer- verokortilla ja lähtökohtaisesti heillä on useita toimeksiantajia. Apurahansaajat ovat saaneet apurahaa taiteen ja tieteen tekemiseen. Apurahatutkijalla voi esimerkiksi olla työtilat yliopistolla, mutta hän ei ole työsuhteessa yliopistoon. Koska apurahansaajia on verrattain vähän, on heidät yhdistetty tämän artikkelin analyyseissa samaan ryhmään freelancerien kanssa. Lisätietoja:

7 Yksinyrittäjien joukko kasvaa

8 Itsensä työllistäjien yleisimmät ammatit 2013 Lähde: Työvoimatutkimus. Tilastokeskus

9 Itsensä työllistäjät sukupuolen, iän ja koulutuksen mukaan 2013, % Lähde: Työvoimatutkimus. Tilastokeskus

10 Keitä yksinyrittäjät ovat? Yli eli 65 prosenttia kaikista yrittäjistä * Yksinyrittäjien määrä lisääntynyt kymmenen vuoden aikana noin :lla * Yksinyrittäjien suhteellinen osuus kaikista yrityksistä on jatkuvasti kasvanut * Työnantajana toimivien yritysten lukumäärä on pysynyt lähes muuttumattomana viimeiset 10 vuotta. * Yritysmuotona yksinyrittäjillä useimmiten yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi * Kolmanneksella yksinyrittäjistä yritysmuotona on osakeyhtiö. * Naiset toimivat yksinyrittäjinä useammin kuin miehet. * 70% naisyrittäjistä on yksinyrittäjiä. * Toimialoja ovat tyypillisimmin koulutus- ja henkilöpalvelut, kuten parturit ja kauneushoitolat, sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. * Yksinyrittäjissä on myös kymmeniä tuhansia sivutoimisia yrittäjiä, joiden pääasiallinen toimeentulo tulee palkkatyöstä tai esimerkiksi eläkkeestä * Tulotaso on usein alhaisempi kuin palkansaajilla * Itsenäisyys ja vapaus ylivoimaisesti tärkeimmät syyt toimia yksinyrittäjänä.

11 Keitä yksinyrittäjät ovat? * Yksinyrittäjät eivät halua palkata työntekijöitä * Yksinyrittäjät eivät halua kasvattaa yritystään palkkaamalla työntekijöitä * Useimmilla yksinyrittäjillä kiinteä yhteistyöverkosto muiden yrittäjien kanssa. * Yhteistyöverkoston tyypillinen laajuus ja yhteistyökumppaneiden määrä on 2 3 yrittäjää. * Yhteistyöverkostoilta hankinnat, kuten kirjanpidon, siivouksen ja AT K- palvelujen ostot * Muilta yrittäjiltä ja yrityksiltä yksinyrittäjät ostavat vuosittain palveluja yleisimmin euron arvosta * Ostojen määrä vähäinen ettei sen hankkimiseksi ole järkevää palkata henkilöitä työsuhteeseen. * Toisaalta hankinnat tarjoavat jatkuvasti työtä ja tulovirtaa toisille yrityksille. * Yksinyrittäjien merkitys taloudessa ei siten rajoitu pelkästään siihen, että he työllistävät itsensä.

12 Eri yhtiömuotojen osuudet (%) Avoinyhtiö 2,5 % Kommandiit- tiyhtiö 7,3 % Muut 1,4 % Osuuskunta 0,6 % Osakeyhtiö 47,8 % Osakeyhtiö Toiminimi Kommandiittiyhtiö Toiminimi 40,4 % Avoinyhtiö Muut Osuuskunta

13 Yrittäjänä yksin vai yhdessä? Yksin - Ei ole riippuvainen muista päätöksen teossa ja toiminnassa - Itse vaikuttaa oman yrityksensä imagoon - Yhden henkilön resurssit ja osaaminen - Resurssien niukkuus Yhdessä - Uskottavuus - Resurssit - Jaksaminen => kollegiaalisuus - Kumppanuus/verkostot; täydentävät palvelut, lisäasiakkaat - Riskin jakaminen

14 Yksinäisyys miten sitä yksin omassa kodissa työn tekeminen, et puuduttaako se pidemmän päälle ku ei oo työyhteisöö, mut ei se oo ollu ongelma, et on ihan jaksanu Raija Leskinen

15 Millaisia verkostoja on olemassa? 1. Sosiaaliset verkostot (Barnes, 1954; Granovetter, 1973; Birley, 1985) 2. Liiketoimintaverkostot (Håkansson, 1982; IMP) 3. Alihankintaverkostot (Håkansson & Snehota, 1982) 4. Informaatioverkostot (Garner, 1985) 5. Sidosryhmäverkostot (Birley, 1985); Pankki, tilitoimisto, lakiasiat, kauppakamari, kunta/kaupunki, yrittäjäjärjestöt 6. Yrittäjäverkostot (Johannisson, 1978; Aldrich & Zimmer, 1986)

16 Verkostoituminen Raija Leskinen

17 Yrityksen liikevaihdon kasvattaminen Ilman muuta, lisäraha on aina tervetullutta, mutta mä en kuitenkaan yksinäni pysty paljoa enempää tekemään kun mä tällä hetkellä teen Raija Leskinen

18 Verkostoituminen Kyllä se on tosi tärkee toi verkostoituminen, suurin osa töistä on tullu verkostojen kautta, vanhojen työnantajien kautta tai tuttujen kautta, ja lisäapua työhön haetaan verkostojen kautta, et ihan ehdoton Raija Leskinen

19 Miten rakennan yhteistyötä? * Mitä resursseja jo on mitä tarvitaan lisää? * Ketä tunnen? (Sarasvathy, 2006) * Resurssit; taloudelliset, tilat, ihmiset, teknologia, maine/pr, hallinnolliset * Täydentävät vai lisäresurssit? * Markkinointi? * Jakelukanava? * Mitä muuta?

20 Mitä yhteistyössä kannattaa huomioida? - Verkoston toimintaperiaatteet - Verkoston imago - Verkoston toiminta- aika, laajuus - Lisäarvo vai oman edun tavoittelu - Tehostaa toimintaa vai vie voimat, rahat ja asiakkaat - Keskinäisen yhteistyön toimivuus - Väärinymmärrykset - Itse ei tarvitse osata kaikkea

21 Verkostoyhteistyön viisi tärkeää: 1. Kunnioittava dialogi 2. Luottamus 3. Sitoutuminen 4. Pelinsäännöt 5. Sopimukset

22 Kunnioittava dialogi 1. Kunnioitus 2. Kuuntelu 3. Odottaminen 4. Suora Puhe (William Isaacs)

23 Luottamus * Verkostoyhteistyön perusta * Estää epäluotettavan tiedon leviämisen * Estää sopimuksien mitätöimisen * Varmistaa tiedon ja palveluiden jakamisen (Neergaard & Ulhoi 2006) * Positiiviset kokemukset lisäävät luottamusta ja negatiiviset vähentävät (Halinen 1994) * Verkostoyhteistyön edelleen kehittymisen edellytys * Sopimuspohjaisissa verkostoissa maine merkityksellinen (Powell & Smith- Doerr 1994) * Maineella taloudellinen arvo (Hill 1990)

24 Luottamus onnistuneen yhteistyön perusta * Luottamuksen kaksi suuntaa * Luottamuksellinen toiminta sitouttaa (Leskinen, 2011, Dwyer et al. 1987) * Oman edun tavoittelu vähentää luottamusta (Williamson 1985) * Rehellisyys, avoimuus * Ristiriitojen oikeudenmukainen ratkaiseminen * Valitse luotettava kumppani älä ole sinisilmäinen * Ole luottamuksen arvoinen - luota

25 Sitoutuminen * Sitoudu => sitoutuu => sitoutuu (Anderson & Weitz, 1992) * Tee mitä lupaat * Ole aktiivinen * Älä tavoittele omaa etua vaan yhteistä hyvää (Williamson 1985) * Kunnioita, kuuntele ja arvosta toista * WIN- WIN => molemmat voittaa periaate * Toisilta oppiminen sitouttaa (Leskinen 2011)

26 Verkoston pelinsäännöt Selvitetään verkoston pelinsäännöt Verkoston jäsenet ja sidosryhmät Verkoston luonne ja pysyvyys Organisaatiomuoto Oikeudet ja velvollisuudet Arvot ja eettiset säännöt Mahdolliset ongelmat Sopimuskäytäntö

27 Verkostosopimukset Aiesopimus Esisopimus Yhteistyösopimus Konsortiosopimus Alihankintasopimus Myyntisopimus Tuotekehityssopimus Käyttökorvaussopimukset Hyödyn jakamissopimukset Verkoston purkaminen Sopimusten muutosmenettely Immateriaalioikeudet; tekijänoikeus, tavaramerkki, patentti, hyödyllisyysmalli, malli, domain nimet Salassapitosopimukset

28 Verkoston riskit vs. hyödyt? Riskit - Yrityksen/verkoston imago - Lisäarvo vai hyväksikäyttö - Tehostaa toimintaa vai vie voimat, rahat ja asiakkaat? - Jos keskinäinen yhteistyö ei sujukaan - Väärinymmärrykset Hyödyt - Ei tarvitse palkata työntekijöitä saadakseen lisäresursseja - Itse ei tarvitse osata kaikkea > 2

29 Bird in Hand - periaate Kuka minä olen? Mitä minä osaan? Ketä minä tunnen? => Kuvittele mahdollisuudet, jotka kumpuavat aikomuksista ja verkostoyhteistyöstä

30 Verkoston hyödyt & lisäarvo * (Liiketoiminta)mahdolli- suuksia * Asiakkaita * Markkinoita, kilpailuetua * Tuotteita, palveluita * Resursseja * Kontakteja * Tietoa, osaamista, taitoja * Oppimista, benchmarking * Tukeminen ja rohkaisu * Hyvinvointia ja jaksamista * Kokemusten jakamista * Vertaistukea * Kannustamista * Sijaisen * Mitä jo on, mitä tarvitsee lisää? (Leskinen 2011; Aldrich & Zimmer 1986; Venkataram 1997; Shane & Venkataram 2000; Gartner 1988)

31 Kiitos tästä hetkestä kanssanne! Yhteystiedot: GSM

Yhteistyö ja verkostot välttämättömiäkö yrittäjälle? Hyrrät hanke Työpaja I ja II 19.5 ja 26.5.2014

Yhteistyö ja verkostot välttämättömiäkö yrittäjälle? Hyrrät hanke Työpaja I ja II 19.5 ja 26.5.2014 Yhteistyö ja verkostot välttämättömiäkö yrittäjälle? Hyrrät hanke Työpaja I ja II 19.5 ja 26.5.2014 KTT Raija R Leskinen Johtava yritysasiantuntija, Executive Coach (ACC) Liikkeenjohdon Asiantuntijakeskus

Lisätiedot

Yrittäjyys. Yrittäjyys

Yrittäjyys. Yrittäjyys Hyvät ideat muuttavat maailmaa. Kompassi, polkupyörä ja Facebook ovat esimerkkejä keksinnöistä, joiden avulla ihmisten arki on nykyään erilainen. Suurin osa mullistavista sovelluksista jäisi kuitenkin

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Sosiaalinen yritys hoiva-alalla

Sosiaalinen yritys hoiva-alalla HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2009 2 JUHA NYMAN Sosiaalinen yritys hoiva-alalla ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-397-4 Kuva: Paul Williams LISÄTIETOJA Juha Nyman puh. 050 341 6284 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Uusi Insinööriliitto UIL ry J Suomen Lakimiesliitto ry Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Yrittäjän opas Julkaisijat Uusi Insinööriliitto UIL

Lisätiedot

Pienyrittäjälle tukea

Pienyrittäjälle tukea Pienyrittäjälle tukea ESISELVITYS TUEN TARPEESTA PIENYRITTÄJÄN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA HYVINVOINNIN PARANTAMISEEN Christian Peltonen & Ilona Pitkänen Kirkko Helsingissä -julkaisuja 3. 2015 Pienyrittäjälle

Lisätiedot

KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN

KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Logistiikan koulutusohjelma Forssa, kevät 2011 Jani Lahti OPINNÄYTETYÖ Logistiikan koulutusohjelma Forssa Työn nimi Kuljetusyrityksen perustaminen

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen 1 Toimittaja: Sari Vilminko Kirjoittajat: Antti Honkarinta, Terhi Laine, Saila Lehto, Kimmo Nekkula, Sari Vilminko Visuaalinen suunnittelu ja taitto: FixUI

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita Jenni Halava (84974) Tampereen yliopisto Sosiaalityön tutkimuksen laitos A5 Kandidaatintutkielma Ohjaaja: Suvi Raitakari

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Hyvä LAL:n jäsen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry julkaisee verkkosivuillaan tämän TJS Opintokeskuksen tuottaman Puheenjohtaja

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Innovaatio- ja teknologiajohtaminen Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa Entrepreneurship in Finnish Society Kandidaatintyö Saara Mikkola Henna Roikonen TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Monipuoliset kotityöpalvelut Etelä-Savon maaseudun mahdollisuutena

Monipuoliset kotityöpalvelut Etelä-Savon maaseudun mahdollisuutena Monipuoliset kotityöpalvelut Etelä-Savon maaseudun mahdollisuutena KOTITYÖPALVELUSELVITYS ETELÄ-SAVOSSA Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen hanke Suvi Korhonen Kirsi Lappalainen PROAGRIA

Lisätiedot

RAIJA GRAHN & JAANA HAAKSILUOTO MUSAPEDASTA YRITTÄJÄKSI MENTORI

RAIJA GRAHN & JAANA HAAKSILUOTO MUSAPEDASTA YRITTÄJÄKSI MENTORI RAIJA GRAHN & JAANA HAAKSILUOTO MUSAPEDASTA YRITTÄJÄKSI MENTORI 1 Helsinki, 2014 Musiikkipedagogista yrittäjäksi - esiselvityshankkeen julkaisu Metropolia Ammattikorkeakoulu Työryhmä: Raija Grahn, Jaana

Lisätiedot

asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja

asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja Asiantuntijayrittäjyyden suunnittelijan pelikirja Osaamisintensiivisen yrittäjyyden edistäminen ja uuden liiketoiminnan kehittäminen (OiLi) ja osaamisperustaisen

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot