Naisyrittäjien työhyvinvointi ja naisyritysten liiketoiminnan kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naisyrittäjien työhyvinvointi ja naisyritysten liiketoiminnan kehittäminen"

Transkriptio

1 Naisyrittäjien työhyvinvointi ja naisyritysten liiketoiminnan kehittäminen Yrittäjänaisten Keskusliitto & Työterveyslaitos yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa Helena Palmgren, vastuututkija, kehittämispäällikkö Työterveyslaitos

2 Naisyrittäjien työhyvinvointi ja naisyritysten liiketoiminnan kehittäminen -hanke Yhteishanke Yrittäjänaisten Keskusliitto & Työterveyslaitos työ- ja elinkeinoministeriö (tutkimus) Hanke käynnistynyt , päättyy Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 2

3 Hankkeen tarkoitus Edistää naisyrittäjyyttä tukea naisyrittäjien työhyvinvointia, työn iloa ja imua sekä työssä jaksamista ja jatkamista kehittää naisyritysten liiketoimintakäytäntöjä niin, että ne tukevat yritysten kannattavuutta, kasvua ja tuottavuutta sekä innovaatioiden syntymistä Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 3

4 Hankkeen lähtöoletukset Työhyvinvoinnin ja yrityksen menestymisen vastavuoroinen suhde: hyvin toimiva ja menestyvä yritys tukee yrittäjän ja hänen yrityksensä henkilöstön työhyvinvointia, työssä jaksamista ja työn tuottavuutta työkykyinen, osaava ja työhönsä tyytyväinen yrittäjä ja yrityksen henkilöstö mahdollistavat yrityksen menestymisen Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 4

5 Hankkeen tehtävät 1. tuottaa tietoa kehittämisen pohjaksi naisyrittäjien työhyvinvoinnista Työhyvinvointikysely syksy 2008 naisyritysten liiketoimintakäytännöistä Liiketoimintakysely ja haastattelut kevät-kesä 2009 tunnistetaan kehittämis- ja tukitarpeet (palvelusisällöt) tunnistetaan naisyrittäjien työhyvinvointia ja naisyritysten menestymistä tukevat seikat tunnistetaan erityisesti tuen tarpeessa olevia naisyrittäjäryhmiä, toimialoja ja alueita (kohdentaminen ja keinot) Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 5

6 Hankkeen tehtävät 2. kehittää ja toteuttaa naisyrittäjyyttä tukeva palvelukokonaisuus, joka vastaa naisyrittäjien ja heidän yritystensä tarpeisiin kehittää ja tuottaa uusia palveluita ja menetelmiä työhyvinvoinnin tukemiseksi naisyrityksissä hyödyntää/kehittää edelleen ja levittää jo olemassa olevia palvelumuotoja hyödyntää olemassa olevia palvelujärjestelmiä ja rakenteita naisyrittäjien työhyvinvoinnin ja liiketoiminnan kehittämisessä Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 6

7 Naisyrittäjien työhyvinvointikysely Otanta Tilastokeskuksen yritysrekisteri ositettu otanta (maantieteellinen alue, toimiala) Otos: 250 maatalousyritystä 1690 henkilöyritystä 4020 yhtiömuotoista yritystä, joista poimittiin 1314 naisyritystä n=3254 Vastausprosentti 44, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 7

8 Yrittäjyyden muoto Yhteensä (n=1239) Osakeyhtiöt Henkilöyritykset (n=735) (n=427) Maatalous (n=77) Yksinyrittäjä 72,2 87,8 40,3 82,5 Työnantajayrittäjä 27,8 12,2 59,7 17, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 8

9 Pää- ja sivutoimisuus Pää- ja sivu-toimisuus Päätoimiset yrittäjät 85,1 Sivutoimiset yrittäjät 14, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 9

10 Työn mielekkyys ja tarkoitus Työni on mielestäni merkityksellistä ja sillä on selvä tarkoitus en koskaan kerran kuussa 4,0 muutaman kerran kuussa muutaman kerran viikossa päivittäin 32,4 63, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 10

11 Innostunut työstään Olen innostunut työstäni en koskaan kerran kuussa 4,6 muutaman kerran kuussa muutaman kerran viikossa päivittäin 41,4 54, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 11

12 Vahvaksi ja tarmokkaaksi itsensä tuntevat Tunnen itseni vahvaksi ja tarmokkaaksi työssäni en koskaan kerran kuussa 5,7 muutaman kerran kuussa muutaman kerran viikossa päivittäin 56,5 37, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 12

13 Stressin tunteminen Stressin tunteminen En lainkaan/melko vähän jonkin verran melko paljon/erittäin paljon 46,5 35,2 18, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 13

14 Taloudellinen vastuu Taloudellinen vastuu Ei lainkaan vähän Jonkin verran Melko paljon/erittäin paljon 38,4 28,1 33, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 14

15 Kiire ja tekemättömien töiden paine Jatkuva kiire ja tekemättömien töiden paine Ei lainkaan/melko vähän jonkin verran melko paljon/erittäin paljon 33,0 35,3 31, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 15

16 Epävarmuus työn riittävyydestä Epävarmuus työn riittävyydestä En lainkaan/melko vähän jonkin verran melko paljon/erittäin paljon 62,6 20,1 17, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 16

17 Kokemukset työn ja vapaa-ajan suhteesta: kuinka usein työ haittaa kotitöiden tekemistä? Työsi yrittäjänä haittaa tehtäviäsi kotona, kuten ruuanlaittoa, kaupassa käyntiä, jne. Ei koskaan harvoin Joskus Usein/hyvin usein 40,7 28,2 31, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 17

18 Naisyrittäjien kokemukset työn ja vapaa-ajan suhteesta: kuinka usein työ vie aikaa läheisten kanssa olemiselta Kuinka usein työ vie aikaa läheisten kanssa olemiselta Ei koskaan harvoin Joskus Usein/hyvin usein 32,3 35,0 32, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 18

19 Kokemukset fyysisen välivallan tai sen uhkan kohteeksi joutumisesta työssään Fyysisen väkivallan tai sen uhkan kohteena työssä Viikoittain/ kerran pari kuukaudessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa ei lainkaan 1,0 13,5 85, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 19

20 Seksuaalinen häirintä työssä Seksuaalista häirintää työssä Viikoittain/ kerran pari kuukaudessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa ei lainkaan 1,2 15,0 83, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 20

21 Kokemukset sukupuoleen liittyvästä epätasa-arvoisesta kohtelusta työssä Epätasa-arvoista kohtelua sukupuolen takia yrittäjänä Viikoittain/ kerran pari kuukaudessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa ei lainkaan 2,9 24,1 73, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 21

22 Terveydentila (asteikko huono - hyvä) Terveydentila muihin ikäisiin verrattuna huono/melko huono/keskitasoinen melko hyvä hyvä 33,9 38,8 27, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 22

23 Työkyky työn ruumiillisten vaatimusten kannalta Työkyky ruumiillisten vaatimusten kannalta huono/melko huono keskitasoinen melko hyvä/hyvä 6,1 25,9 68, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 23

24 Työkyky työn henkisten vaatimusten kannalta Työkyky henkisten vaatimusten kannalta huono/melko huono keskitasoinen melko hyvä/hyvä 3,2 19,2 77, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 24

25 Työhön tai työympäristöön liittyvät haittatekijät Haitallisessa määrin työympäristössä tai työssä esiintyy samanlaisina toistuvia työliikkeitä kantamista, nostamista, kannattelu hankalia työasentoja pölyjä raskasta ruumiillista työtä melua maaleja, liuottimia, muita kemikaaleja puutteita työturvallisuudessa 59,7 49,0 45,8 37,4 29,2 21,5 17,8 6, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 25

26 Sitoutuminen omaan yritykseen ja yrittämiseen Jos saisit joka tapauksessa riittävän toimeentulon, miten menettelisit Kaikki jatkaisin yrittäjänä nykyisessä yrityksessäni vaihtaisin yrittäjäksi muulle alalle siirtyisin palkansaajaksi luopuisin työstä kokonaan 67,2 4,5 8,0 20, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 26

27 Osaamisen kehittämistarpeet Osaamisen kehittämisen tarve Liiketoimintakysely (537) Työhyvinvointikysely (n=1239) Yritys- ja liiketoimintaosaaminen Ammatillinen osaaminen ,0 50, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 27

28 Osaamistarpeet Yrityksessä tarvitaan lisää osaamista Tietotekniikan käyttö Markkinointi KYLLÄ-vastanneiden osuus (n=537) 46,2 42,4 Liiketoiminnan suunnittelu Tuotekehitys Taloushallinto Hinnoittelu Sopimusten tekemiseen liittyvät asiat 37,1 36,8 36,2 36,0 29, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 28

29 Osaamistarpeet Yrityksessä tarvitaan lisää osaamista KYLLÄ-vastanneiden osuus (n=537) Johtaminen Toimintaympäristön seuranta 26,0 26,0 Liiketoiminnan suunnittelu Tuotteiden tai palveluiden hankinta Henkilöstöjohtaminen Henkilöstön rekrytointi 24,0 18,1 18,0 14, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 29

30 Omat riittämättömät ammatilliset tiedot ja taidot kuormitustekijänä Omat riittämättömät ammatilliset tiedot ja taidot Ei lainkaan vähän Jonkin verran Melko paljon/erittäin paljon 70,9 22,5 6, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 30

31 Naisyrittäjien jaksamista parantavat asiat Jaksamista työssä parantavat asiat (melko paljon/paljon vaihtoehdot) mahdollisuus työstä irtautumiseen parempi eläketurva mahdollisuus saada tarvittaessa apua työhön, esim. sijainen mahdollisuus päästä kuntoutukseen rahoituksen helpompi saaminen työterveyshuoltopalvelut parempi yritystoiminnan osaaminen parempi ammattitaito 47,7 39,0 29,1 23,4 21,8 20,8 18,2 17, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 31

32 Aktiivisuus erilaisissa yhdistyksissä Jäsenyys yhdistyksissä yrittäjäjärjestöissä seura- tai yhdistystoiminnassa Kaikki 40,8 37, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 32

33 Mistä naisyrittäjät saivat apua yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä? 1. perhe ja toiset yrittäjät 2. TE-keskukset 3. yrittäjäjärjestöt ja yrittäjäverkostot Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 33

34 Terveys- ja sijaispalveluiden käyttö Terveyttä ja jaksamista tukevien palveluiden käyttö (kyllä -vaihtoehto) työterveyshuoltopalvelut 31,7 kuntoutus 14,3 sijaispalvelut 3, Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 34

35 Tulosten yhteenvetoa Työ mielekästä; työ innostaa ja sillä on selvä tarkoitus Terveydentila ja työkyky melko hyviä kuitenkin heikompia kuin työssäkäyvillä naisilla keskimäärin erityisesti työkyky työn ruumiillisten vaatimusten kannalta selvästi heikompi kuin muilla työssäkäyvillä naisilla Stressin kokeminen merkitsevästi yleisempää kuin muilla työssäkäyvillä naisilla taloudellinen vastuu, kiire ja tekemättömien töiden paine, epävarmuus työn riittävyydestä, runsas paperityö, omaan sairastumiseen liittyvät asiat työn ja muun elämän yhteensovittaminen Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 35

36 Tulosten yhteenvetoa Työympäristöön ja fyysiseen työhön liittyviä haittatekijöitä samanlaisena toistuvia työliikkeitä, kantamista, nostamista, kannattelua, hankalia työasentoja Fyysinen väkivalta tai sen uhkan kohteeksi joutuminen selvästi yleisempää kuin muilla työssäkäyvillä naisissa (14,5 vs. 7 ) Sukupuolisen häirinnän kohteeksi joutuminen yleisempää kuin muilla työssäkäyvillä naisilla (16 vs. 3 ) Sukupuoleen liittyvä epätasa-arvoinen kohtelu työssä yhtä yleistä kuin muillakin työssäkäyvillä naisilla Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 36

37 KIITOS! Helena Palmgren Työterveyslaitos Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 37

38 Lisätietoja hankkeesta antavat Helena Palmgren Mirja Ulmanen kehittämispäällikkö yrittäjä Työterveyslaitos YNKL:n edustaja tutkimuksen vastuuhenkilö kehittämishankkeen vastuuhenkilö puhelin puhelin Naisyrittäjyysfoorumi/HP / 38

VeryNais Naisyrittäjien työhyvinvoinnin ja liiketoimintaosaamisen sekä yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän kehittämishanke

VeryNais Naisyrittäjien työhyvinvoinnin ja liiketoimintaosaamisen sekä yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän kehittämishanke VeryNais Naisyrittäjien työhyvinvoinnin ja liiketoimintaosaamisen sekä yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän kehittämishanke Työ- ja elinkeinoministeriön julisuja Työ ja yrittäjyys 42/2012 VeryNais Naisyrittäjien

Lisätiedot

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009 TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 29 Merja Perkiö-Mäkelä Maria Hirvonen Anna-Liisa Elo Irja Kandolin Kaisa Kauppinen Timo Kauppinen Ritva Ketola Timo Leino Pirjo Manninen Sonja Miettinen Kari Reijula

Lisätiedot

PK-YRITTÄJÄT JA TERVEYS - YRITTÄJIEN TYÖTERVEYHUOLTOPROJEKTI VARSINAIS-SUOMESSA. Lassi Pakkala Heikki Saarni

PK-YRITTÄJÄT JA TERVEYS - YRITTÄJIEN TYÖTERVEYHUOLTOPROJEKTI VARSINAIS-SUOMESSA. Lassi Pakkala Heikki Saarni PK-YRITTÄJÄT JA TERVEYS - YRITTÄJIEN TYÖTERVEYHUOLTOPROJEKTI VARSINAIS-SUOMESSA Lassi Pakkala Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2000 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 2 YRITTÄJÄN TYÖ JA TERVEYS...5

Lisätiedot

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 Työterveyslaitos Minna Savinainen Matti Joensuu Krista Pahkin Heli Kuitunen Heli Hannonen Panu Oksa Anneli Leppänen SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja tuottavuus

Työhyvinvointi ja tuottavuus Työhyvinvointi ja tuottavuus Sosiaali- ja terveysalan toimialapäivät 16.9.2009 Päivi Jalonen, PsT, kehittämispäällikkö Helena Palmgren, KM, kehittämispäällikkö Työterveyslaitos Työhyvinvointi? työntekijän

Lisätiedot

YKSINYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI

YKSINYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI YKSINYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JORTIKKA, ANNE Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Työn ja hyvinvoinnin pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Yrittäjän työterveyshuolto

Yrittäjän työterveyshuolto Yrittäjän työterveyshuolto Opas työterveyshuollon toteuttamiseksi YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLTO Tekijät Heikki Saarni osastonylilääkäri, Työterveyslaitos Turku Lassi Pakkala ylilääkäri, Työterveystalo Turku

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI?

MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI? MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI? Satakuntalaisten yrittäjien hyvinvoinnin tila Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Sini Elomaa Ohjaajat: KTT Harri Virolainen

Lisätiedot

Miten voi satakuntalainen yrittäjä vuonna 2014?

Miten voi satakuntalainen yrittäjä vuonna 2014? Miten voi satakuntalainen yrittäjä vuonna 2014? TUTKIMUS Tutkimus yrittäjien hyvinvoinnista Kohderyhmänä ne Satakunnan Yrittäjät ry:n jäsenet, joiden sähköpostiosoite tiedossa (3 296 jäsentä) Sähköinen

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012 Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012 Hankkeen tarve Idea hankkeeseen lähti yrittäjäjärjestöiltä -hanke Huoli yksinyrittäjien ja mikroyritysten henkilöstön jaksamisesta ja toimintaedellytysten turvaamisesta

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Loppuraportti 15.12.2010 Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria

Lisätiedot

PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN

PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN yrittäjäkulttuurin ja persoonallisuuden näkökulmasta Anu Kaarlela Taina Kuuskorpi Esko Keskinen Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2001 2 TIIVISTELMÄ...4 ESIPUHE...5 1

Lisätiedot

Kuljetusyrittäjät kuntoon

Kuljetusyrittäjät kuntoon Saarni Kuljetusyrittäjät kuntoon Liikennealan työterveyshuollon toimintamallin kehittäminen ammattiliikenteen mikroyritysten työhyvinvoinnin edistämiseksi Varsinais-Suomessa Suvinen Susanna Visuri, tutkija

Lisätiedot

Jaana Ukonaho, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka

Jaana Ukonaho, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka Jaana Ukonaho, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka puh. 050 312 5755, sposti: jaana.ukonaho(at)odl.fi Mirja Levo, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka Heikki Jokinen, Oulun Diakonissalaitos,

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

Pienyrittäjälle tukea

Pienyrittäjälle tukea Pienyrittäjälle tukea ESISELVITYS TUEN TARPEESTA PIENYRITTÄJÄN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA HYVINVOINNIN PARANTAMISEEN Christian Peltonen & Ilona Pitkänen Kirkko Helsingissä -julkaisuja 3. 2015 Pienyrittäjälle

Lisätiedot

Marita Ottela YRITTÄJÄN TARVITSEMA TUKI TYÖKYVYN OLLESSA UHAT- TUNA. Kuntoutusohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelma

Marita Ottela YRITTÄJÄN TARVITSEMA TUKI TYÖKYVYN OLLESSA UHAT- TUNA. Kuntoutusohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelma Marita Ottela YRITTÄJÄN TARVITSEMA TUKI TYÖKYVYN OLLESSA UHAT- TUNA Kuntoutusohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelma 2014 Yrittäjän tarvitsema tuki työkyvyn ollessa uhattuna Ottela, Marita Satakunnan

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen - QPS Nordic-ADW - Monitoring Age Diverse Workforce Työterveyslaitos 2007 Krista Pahkin Anna Vanhala Kari Lindström Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Ikä

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Isännöinnin Ammattilaiset

Isännöinnin Ammattilaiset 2014 Isännöinnin Ammattilaiset www.kiinko.fi Sisältö 1. Johdanto...3 2. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset...6 3. Tutkimusaineiston kuvaus...9 3.1. Vastaajan taustatiedot...9 3.2. Työnantajatiedot...10

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot