INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous klo Otaniemessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous 24.8.2011 klo 12 15 Otaniemessä"

Transkriptio

1 INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous klo Otaniemessä 1 (3) Paikalla: Infra ry Tapani Karonen (pj) Destia Oy Arto Kari Energiateollisuus ry Pertti Lindberg Koneyrittäjäjien liitto Kari Happonen Lemminkäinen Infra Oy Harri Kailasalo Liikennevirasto Ari Huomo Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Pekka Vaara Ramboll Finland Oy, MANK ry Mikko Leppänen Rautaruukki Oyj Hannu Jokiniemi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto ry Matti Kiiskinen Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry Osmo Seppälä Tilastokeskus Pekka Mäkelä TAMK Eero Nippala VTT Terttu Vainio (siht.) Hallinnollinen kokous klo Edellisen kokouksen pöytäkirja Pöytäkirjassa tehtäväksi annetut tarkennukset on tehty 2. Tilannekatsaus (kalvot 3 10) Projekti on edennyt aikataulun mukaisesti mutta ensimmäisen työkokonaisuuden tehtävien keskinäistä järjestystä on muutettu. Tehtävistä on aloitettu ennakointikonseptin kehittäminen, rakennetutkimukseen liittyvät insinöörityöt aloitetaan nyt syksyllä. Rakennetutkimuksessa on huomioitava vienti. Pitkän aikavälin aikajänteenä 20 vuotta pidettiin liian pitkänä aikavälinä, 10 vuotta sopivampi. 3. TEKES hakemus Infrarakentaminen muutoksessa järkeä infrarakentamiseen (kalvot 11 12) Tälle projektille on haettu lisärahoitusta Tekesiltä. Hakemus jätettiin jo tammikuussa. Tekes laati tutkimushankkeille uudet säännöt keväällä. Tutkimuksellisten hankkeiden rinnalle toivotaan tutkimustulosten käyttöön ottoon tähtääviä yritysten / organisaatioiden hankkeita. Tammikuussa jätetty hakemus tullaan käsittelemään uusien sääntöjen mukaisesti 2.9 päättyvässä rakentamisen tutkimushankkeiden haussa. Infra ry on kiinnostunut hakemaan Tekes rahoitusta projektiin, jossa kehitetään pienten ja mikrokokoluokan yrityksille liiketoiminnan suunnittelua jäntevöittävä koulutuspaketti. Se käyttäisi hyödyntäisi infrarakentaminen muutoksessa projektissa syntyviä tuloksia. Ohjausryhmän kokemusten mukaan Tekes rahoittaa hankkeita, jotka tähtäävät liiketoiminnan kehittymiseen mm. kasvuun, tehokkuuteen. Tekes hakemus pyydettiin kommentoivaksi.

2 INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous klo Otaniemessä 2 (3) 4. Seuraavat tehtävät ja seuraava kokous (kalvo 13) Ohjausryhmän panosta vaativat tehtävät: - Tekes hakemuksen kommentointi pikaisesti (takaraja ) - rakennetutkimuksen lopputuote- ja työlajivalikoiman kommentointi, jotta kommentit voidaan ottaa huomioon insinööritöiden sisällössä. Pasilan virastokeskus / Liikennevirasto klo 14 / tulokset Rakli klo 13 / hallinnollinen kokous, klo 13:30 / tulokset Tuloskokous klo Inframarkkinoiden seurantakonsepti, pilotti 1 (kalvot 15 18) Tässä projektissa uudistetaan Maa- ja vesirakentamisen näkymät raportti. Ensimmäinen uudistettu raportti julkaistiin toukokuussa 2011 ja luettavissa projektisivuilta (http://www.vtt.fi/sites/infra2030/infra2030_julkaisut.jsp). Aiempaa tiiviimmin ja suhdannetilanteen visuaalisemmin esitettävää raporttia on pidetty hyvänä. Seuraava seurantaraportti (pilotti 2) laaditaan syyskuussa. 2. Kuntien infrarakentamisen tilastot (kalvot 19 27) Tässä projektissa on tavoitteena selvittää kuntakonsernitason infrarakentaminen. Tilastointisääntöjen mukaan kuntien liikelaitosten ja kuntien omistamien yritysten toiminta lasketaan yritystoiminnaksi, joten tilastoissa kuntien tai paikallishallinnon infrarakentaminen kattaa vain osan kuntien päätösvallassa olevasta tuotannosta. Viime vuosina tämä suppea osuus on ollut prosenttia. Liikelaitosten mukaanotto nostaa osuutta kolmanneksen, prosenttiin. Kuntien yritysten investointeihin ei ole vielä paneuduttu. Tehtävää jatketaan. 3. Rakennetutkimus (kalvot 28 34) Rakennetutkimuksesta esitettiin ja hyväksyttiin käytettävä aluejako. Lopputuote- ja työlajijaosta esitettiin keskustelun avaus. Ohjausryhmä herätti kysymyksen lopputuotteiden sisällöstä. Esimerkiksi metro: kuinka paljon se sisältää perinteistä infrarakentamista (louhinta, rata), muuta teknologiaa (automaatio, turvallisuus, ilmanvaihto, ) ja talonrakentamista (asemat). Miten käsitellään verkostot? Ohjausryhmässä keskusteltiin erityisesti työlajeista. Ehdotuksen pohjana olleet MAKU työlajit/rakenneosat nähtiin riittämättömänä ja siksi ongelmallisina. Sekä väylät että verkostot pitävät sisällään nykyisin runsaasti laitteita ja tietotekniikkaa, jota MAKU ei sisällä. Tähän kohtaan ohjausryhmältä toivotaan palautetta! Lopputuotteiden sisällön alustava määrittely: kalvot 53- sekä sivu 5 ja liitteen 2 sivut 1-2). Lähteet ja tietojen luotettavuuden arviointi lisätään lopulliseen versioon.

3 INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous klo Otaniemessä 3 (3) 4. Ennakointikonsepti (kalvot 35 51) Projektissa kehitetään infra-alalle ennakoiviin avainindikaattoreihin perustuva ennakointikonsepti. Kokouksessa esitettiin tästä tehtävästä alustavia tuloksia. Kuntasektorille ja yksityiselle sektorille on jo löydetty potentiaalisia avainindikaattoreita, valtion infrarakentamiseen ei. 5. Muita julkisia tutkimuksia (kalvot 52) Vuoden 2011 aikana on julkaistu tutkimuksia, joiden tuloksia voidaan hyödyntää tässä projektissa: Roti, Kuntien kadunpidon organisointi, Infrakuntoon!, C business, Koulutustarve, Rakennetun ympäristön roadmap. 6. Seuraavat tehtävä ja jatko (kalvo 13) Katso hallinnollisen kokouksen kohta 4. Liite: Kokouskalvot, infrarakentamisen määrittely, infra lopputuotteiden määrittely (alustava)

4 Liite: Kokouskalvot Infrarakentaminen muutoksessa ohjausryhmä

5 Hallinnollinen kokous 2 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Tilannekatsaus, seuraavat tehtävät ja suunnitelman tarkennukset 3. Tekes? 4. Muut asiat Seuraavat tehtävät Seuraava kokous

6 1.1 Projektin aikataulu 3 Ohjausryhmän kokoukset 4 kpl Julkistaminen (päätösseminaari) Vuosi 2011 Vuosi Infrarakentamisen rakenne ja suhdannekehityksen ennakointi Pilotit 1-4 Pitkän aikavälin näkymät Tekes projekti (ei vielä päätöstä)

7 1.2 Infrarakentamisen rakenteen määrittäminen 4 x tilaajaosuudet Infrarakentaminen - tilaajat VIENTI? - Varsinkin suunnitteluvienti Infrainvestoinnit ja kunnossapito lopputuotteittain Infrarakentamisen kokonaisvolyymi ( ) Infrarakentaminen alueittain x panosrakenteet Infrarakentaminen - työlajit 1/2011 8/2011 alustavat tulokset 1/2012 valmis

8 5 1.3 Infrarakentamisen rakenne - tilannekatsaus 8/2011 Lopputuotteet - tiet, kadut, radat, vesi- ja energia, Tilaajat kunnat, valtio, yksityinen Työlajit - kallio, pohja, maa, kunnossapito, Maantieteellinen sijoittuminen Vaihe Kesken Kesken Elokuun jory Alustava tulos Alustava tulos Tammikuun jory Lopputulos Lopputulos Kesken Tulosmalli Lopputulos Ei aloitettu Aluejakoehdotus Lopputulos Lähtötiedot Tilastokeskus LVM, LiVi, ELY:t Kunnat Yritykset Prosessointi Panos-tuotos analyysi Asiantuntija-arviot Kustannustutkimus Tulokset Tilaajat x lopputuotteet Lopputuotteet x työlajit Lopputuotteet x toimenpiteet Alueittain

9 1.4 Ennakointikonseptin kehittäminen 6 Sovelluksen kelpoisuuden varmistaminen Ennakointikonsepti Inframarkkinoiden Taloustieteen ennakointi sovellus teoriat ja menetelmät - Markkinakehityksen ennakointi - Markkinoiden muutoksen tutkiminen 1/2011 4/2011 4/ /2011 valmis 1/2012

10 1.5 Ennakointikonsepti- tilannekatsaus 8/ Vaihe Elokuun jory Teoria ja tutkimusmenetelmä Valmis Valmis Tammikuun jory Teorian soveltaminen inframarkkinoiden ennakointiin Sovelluksen kelpoisuuden varmistaminen Kesken Versio2 Valmis Kesken Versiot 1 & 2 Valmis Ennakointikonsepti Kesken Luonnos Valmis Lähtötiedot Taloustieteelliset julkaisut Euroconstruct MVR näkymät Prosessointi Asiantuntija-arviot Talous- ja tilastotieteen menetelmät Vertaisarviointi Tulokset Tieteellisesti pätevä ennakointikonsepti

11 1.6 Uusi seurantakonsepti 8 Maa- ja vesirakentamisen näkymät Infrarakentamisen rakenne Infrarakentamisen ennakointi Infrasuhdanteet 1/2011 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Infrasuhdanteet 2/2011 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Palaute Infrasuhdanteet 1/2012 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Infrasuhdanteet 2/2012 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Pilotti 1 kevät 2011 Pilotti 2 syksy 2011 Pilotti 3 kevät 2012 Pilotti 4 syksy 2012

12 9 1.7 Rakennemuutokset ja haasteet pitkällä aikavälillä 1(2) Tarpeet -yhteiskunta -asiakas Kestävä kehitys - CO 2 - kierrätys - Ilmastonmuutos Työvoima - eläköityminen - ulkomaalaiset - osaaminen hankemäärä uudisinvestoinnit kunnossapito hoito hankesisältö korjaustarve Rakenteet - kunto - korjausvelka korjausrakentaminen Talous - rahoitus - verot><käyttömaksut Innovaatiot - tuotemalli - paikkatieto

13 Rakennemuutokset ja haasteet pitkällä aikavälillä 2(2) Tiivistetysti yhteenveto toimintaympäristöstä (kirjallisuustutkimus) Yleismaailmalliset trendit (talous-, väestö-, teknologian kehitys) Euroopan Unionin selviytymisstrategia ja Suomen ratkaisut Edelliseen peilaten infrarakentamisen (toimialaevoluutio) Asiakassektorien / toimialojen kehitys Sisäisen rakenteen muutokset / muutostarpeet Vaihtoehtoiset kehityspolut Entistä tietä Sopeutuminen Aktiivinen kehitys Innovatiivinen ote

14 3. Tekes - kiinteistö- ja rakennusalan ohjelmien vuoden 2011 rahoitushaku 11 Ensisijainen hankemuoto tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja/tai kuntien yhteishanke Yritykset ja kunnat hakevat hankkeitaan osana yhteishankkeita omilla hakemuksillaan Toissijainen hankemuoto tutkimusorganisaatioiden perinteinen Haku avataan ja julkistetaan 03/2011, Deadline 09/2011, Tekes-rahoitus n. 8.5 Meur Tutkimushankkeiden on tähdättävä tutkimustulosten liiketaloudelliseen ja yhteiskunnalliseen hyödyntämiseen, kuten: 1. Käyttäjälähtöisen ja osallistuvan suunnittelun edistäminen rakennetussa ympäristössä ja rakennetun ympäristön palveluissa 2. Uudenlaisten palveluinnovaatioiden kehittäminen kiinteistö- ja rakennusalan loppukäyttäjille ja asiakkaille 3. Uudet omistajuus-, liiketoiminta-, rahoitus- ja hankintamallit 4. Kiinteistö ja rakennustoimialan kansainvälisen yritystoiminnan edellytysten kehittyminen

15 Tekesin toivomat yhteishankkeet organisointi 12 Tutkimus TUTKIMUSRESURSSIT Tutkimuslaitoksen tutkimushanke Yhteinen agenda Yhteistyömekanismit Kunta/yrit ys T&K Kunta/yrit ys T&K Kunta/yritys T&K Tekes Toimijat sitoutuvat yhteiseen agendaan Toimijakohtaiset projektit Toimijoilla oma budjetti ja kustannusraportointi ja Tekes-rahoitus

16 3. Seuraavat tehtävät ja kokous Tekes hakemusten sovittaminen 2.9 päättyvään hakuun Työkokoukset 2 kpl kuntasektorin ja valtiosektorin kanssa Tehtäväkokonaisuus Rakenne, seuranta- ja ennakointikonsepti (kahta pilottia vaille) valmiiksi Suhdanneseuranta pilottiraportti 2 syyskuussa 2011 Ennakointikonseptin kehitystyö jatkuu Tilastotietojen räätälöinti ja tarkennukset jatkuvat Käynnistetään insinöörityöt Tehtäväkokonaisuus Pitkän aikavälin rakennemuutokset ja työvoima aloitetaan myöhemmin syksyllä Seuraava kokous tammi-helmikuun vaihteessa Päivä, aika ja paikka: Pasilan virastokeskus / Liikennevirasto marraskuu 21. klo 14/tulos Rakli tammikuu 30. klo 13 / hallinto 30 min, klo 13:30 / tulos 13

17 Ohjausryhmän toinen kokous, tulosten esittely Seurantajärjestelmä, pilotti 1 2. Infrarakentamisen tilastot (Mäkelä) 3. Rakenne: lopputuote, työlajit, alue 4. Ennakointikonsepti 5. Tiedoksi muita saman aihepiirin hankkeita 6. Seuraavat tehtävä ja kokous

18 1. Infrasuhdanteet 1/2011 (seurantapilotti 1) 15 Tiivistetysti Maa- ja vesirakentamisen näkymät raportin tietosisältö Vaikeaselkoiset tekstit ja toisto karsittu Keskeisimmät aikasarjat säilytetty Laajuus 4x A4, internetistä tulostettavissa oleva pdf

19 Infrasuhdannetilanne tiivistetysti 16 Kuntien ja valtion rahoitustilanne on kireä. Elvytysvara on käytetty eikä uutta elvytystä ole luvassa Talouden näkymät epävarmat useiden Euroopan maiden velkaantuneisuuden takia. Suunnittelijoilla työkanta lyhentynyt ja uusia suuria hankkeita ei ole lähdössä liikkeelle. Urakoinnissa työkanta säilynyt viime vuoden tasolla, noin 4 kk:ssa Tarjoushinnat laskivat 2009 ja 2011 laskevat edelleen. Rakennuttajat saavat paljon tarjouksia ja hintakilpailu kireää rata- ja tieinvestoinnit kasvavat, 2013 ilman uusia päätöksiä investoinnit supistuvat paljon.

20 17 Urakoitsijoiden myyntihintojen kehitys (viim. 3 kk) 100 % 80 % Miinus 60 % Yhtäsuuri 40 % 20 % Plus 0 % Lähde: EK / II neljännes

21 Urakoitsijoiden tilauskannan pituus kuukausina kk Lähde: EK / II neljännes

22 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston investointitiedot ja niiden luokitukset Investointimenoista kerätään tietoja tehtäväluokittain ja tavaratyyppiluokitukseen perustuen Infrainvestoinnit sisältyvät tavaratyyppiluokkaan Kiinteät rakenteet ja laitteet 19 Sisältää mm. maarakenteiden eli katujen, teiden, pysäköintialueiden, siltojen sekä puistojen ja virkistysalueiden hankintamenot pl. maapohjan hankintamenot, vesirakenteiden eli patojen, kanavien ja altaiden hankintamenot, johtoverkostojen ja niiden laitteiden hankintamenot sekä muiden kiinteiden koneiden ja laitteiden hankintamenot, jotka eivät ole rakennuksen hankintamenoa. Myös vastaavien rakenteiden ja laitteiden perusparannusmenot. Tähän eivät kuulu viestintälaitteisiin sisällytettävät laitteet ja verkot tms. [2005]

23 Kunnat infran tilaajana - tilastotuotannon kannalta Kunta tai kuntayhtymä tilaajana (kysyntä) Investoinnit: Kuntien taloustilastoa varten kerättävästä aineistosta kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenot tehtäväluokittain, talonrakentamisen pohjatyöt arvioitavissa Tilastokeskuksen uudisrakentamisen tilastoaineiston perusteella 20 Kunnossapito: ehkä arvioitavissa kuntien taloustilaston perusaineistosta ja rakennusten ulkoalueiden hoidon osalta kuntien omistuksessa olevan rakennuskannan perusteella Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitos tilaajana (kysyntä) Investoinnit: kultakin liikelaitokselta kerätään erikseen tietoja liikelaitoksen pysyvien vastaavien investointihyödykkeiden tilikauden aikana tapahtuneista muutoksista (taulukko 15) mm. ryhmästä kiinteät rakenteet ja laitteet. [2005]

24 Kunnat infran tilaajana - kuntakonserniin kuuluva yritys 21 Kuntakonserniin kuuluva yritys tilaajana (kysyntä) Investoinnit: Yritysten kirjanpito? Kunnossapito: Yritysten kirjanpito?? Kuntakonserniin kuuluvan yrityksen tiedot eivät sisälly kuntien, kuntayhtymien eikä niiden liikelaitosten tietoihin. Kuntakonserniin kuuluvat infralan yritykset löytyvät Tilastokeskuksen konsernirekisterin tietojen avulla. Kuntakonserniin kuuluvilla yrityksillä voi olla myös tytäryrityksiä, jotka ovat myös tarvittaessa yksilöitävissä (näiden merkitys kokonaisuuden kannalta lienee vähäinen).

25 Kunnat infrapalveluiden tuottajana - tilastotuotannon kannalta 22 Kunta tai kuntayhtymä tuottajana (tarjonta) Investoinnit: Kuntien ja kuntayhtymien taloustilastossa investointihyödykkeiden ostot eritellään tavaratyypeittäin kolmeen luokkaan Rakennukset yhteensä, Kiinteät rakennelmat ja laitteet, sekä Muut investointihyödykkeet. Nämä luokat eritellään edelleen Omajohtoiseen rakentamiseen ja Rakennuttamiseen. Omajohtoisen rakentamisen investointimenot eritellään lisäksi neljään luokkaan: Henkilöstömenot, Palvelut, Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä Muut menot. Kunnan omajohtoisessa rakentamisessa tilaajana ja tuottajana on pääosin kunta. Kunnossapito: ehkä arvioitavissa kuntien taloustilaston tehtäväluokittaisten käyttötalousmenojen perusteella.

26 Investointihyödykkeiden ostojen erittely kuntien taloustilastossa 23 II Omajohtoinen rakentaminen yhteensä A. Rakennukset yhteensä B. Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Henkilöstömenot Palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut menot C. Muut investointihyödykkeet yhteensä III Rakennuttaminen yhteensä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut investointihyödykkeet

27 Paikallishallinnon prosenttiosuus koko kansantalouden maa- ja vesirakentamisen tuotannosta Tästä puuttuvat liikelaitosten ja kuntien omistamien yritysten infrarakentaminen Laitos, laitteet, kallionlouhinta: kaikki yhdessä S1313 Paikallishallinto

28 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston infra tehtäväluokat, suluissa kuntien ja liikelaitosten investoinnit 2008, milj. euroa. HUOM. Näiden lukujen päälle kunnan omistamien yritysten investoinnit 440 Ympäristön huolto (kunnat 22; liikelaitokset 0) 460 Liikenneväylät (kunnat 644, liikelaitokset 0) 470 Puistot ja yleiset alueet (kunnat 63; liikelaitokset 0) 610 Vesihuolto (kunnat 171; liikelaitokset 158) 620 Energiahuolto (kunnat 10; liikelaitokset 63) 640 Satama (kunnat 38; liikelaitokset 59) Edelliset yhteensä (kunnat 950 ~75%; liikelaitokset 280 ~25%) Listasta puuttuvat suunnittelusektoria kiinnostavat viranomaistehtävät, kuten mittaukset, rakentamiseen liittyvät rekisterit 25

29 Kuntien ja kuntien liikelaitosten mvr-investoinnit, milj euroa liikelaitokset kunnat

30 Kuntien/kuntayhtymien infratehtäväluokkien käyttömenot: palkat ja palkkiot, ostopalvelut, milj. euroa palvelujen ostot palkat ja palkkiot Suuntaa antava tieto oman työn ja ostopalvelujen suhteesta. Ei summaudu yhteen edellisen kalvon tietojen kanssa.

31 2. Infrarakentamisen rakenne - sisältö 28 Aluejakoehdotus Lopputuotteet Työlajit Lopputuotteet x työlajit Toimenpiteet

32 Aluejako 29 Etelä-Suomi (FI18) 50% Helsingin seutukunta 32% Turun seutukunta 8% Länsi-Suomi (FI19) 25% Tampereen seutukunta 7% Jyväskylän seutukunta 3% Itä-Suomi (FI13) 10% Kuopion seutukunta 3% Pohjois-Suomi (FI1A) 15% Oulun seutukunta 5%

33 30 Infrarakentaminen lopputuotteittain (alustava) milj. (CP) (7,6) 2010 (7,5) 2011 (7,7) * kaivosten perustaminen ** talorakentamisen pohjarakentaminen, pihat ja näiden korjaaminen *** kiinteistöjen ulkoalueiden hoito **** alkutuotannon infrarakenteet

34 MAKU 2005=100 työlajit 31

35 32 milj. (CP) Infrarakentaminen - työlajit (alustava)

36 Infrarakentaminen - työlajit (alustava) milj. (CP) 33

37 34 Infrarakentaminen - toimenpiteet (alustava) milj. (CP) ** * * ** * tiet:hoito; kadut: hoito + kunnossapito ** talojen piharemontit; kiinteistöjen ulkoalueiden hoito

38 4. Ennakointikonsepti esityksen sisältö 35 Lähtökohtana I kokouksen teoria: ennakointiin käytettävät muuttujat ovat toimintaympäristöön ja aikaan sidottuja. Kun toimintaympäristö muuttuu, muuttuvat myös ennakointimuuttujat. 1.Teoriaa on kehitetty ja esitelty kansainvälisissä konferensseissa: Eero Nippala: CIVIL ENGINEERING DRIVERS AND INDICATORS 6th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation Eero Nippala & Pekka Tienhaara: DRIVERS OF CIVIL ENGINEERING MISBE Proceedings of the international Conference on Management and Innovation for a Sustainable Built Environment 2.Teoriaa on todennettu: tilastoanalyysit

39 Infrarakentamisen rakenteelliset muutokset 36 suljettu avoin kansallinen kansainvälinen julkinen yksityinen investoinnit kunnossapito

40 Kontekstualismi muutoksen tutkimusmenetelmänä 37 Kontekstualistisessa analyysissä pureudutaan tarkasteltavaan ilmiöön sekä horisontaalisesti (aika) että vertikaalisesti (ulkoinen toimintaympäristö, tarkasteltavan ilmiön sisäinen kehitys) toimintaympäristö toimintaympäristö toimintaympäristö Infrarakentaminen Infrarakentaminen Infrarakentaminen toimiala Historia toimiala Nykyisyys toimiala Tulevaisuus

41 38 Indikaattorit Ennakoivat eli avainindikaattorit reagoivat markkinoiden muutokseen etukäteen (suunnitelmat, talonrakentamisessa rakennusluvat, ) Seurausindikaattorit reagoivat markkinoiden muutokseen jälkikäteen (työttömyys, liikevoitto, ) Yhtäaikaiset indikaattorit reagoivat samaan aikaan markkinamuutoksen kanssa (tuotanto, liikevaihto, )

42 Suhdanneodotukset vaihtelevat vuodenajoittain - laskusuhdanteessa kesä muuttuu talveksi Urakointisektorin odotukset - keväisin - syksyisin

43 Muita havaintoja MVR barometrin vastauksista 40 Toteutunut suhdannekehitys on suhteessa barometrivastauksiin säännönmukaisesti parempi mutta saman suuntainen Tilaajat vastaukset ja toteuma (saldoluvut) balance figures - owner / view of coming business cycle toteuma realisation Suunnittelijoiden vastaukset ja toteuma (saldoluvut) balance figures - planning sector / view of coming business cycle toteuma arvioitu Forecast 1v aiemmin Realisation forecasted one year before

44 Ennakointi on vaikeaa myös Euroopan tasolla 41 6/2009 6/2011

45 Infrarakentamisen indikaattorit - Euroconstruct 42 Yleinen taloudellinen tilanne Julkisen sektorin taloudellinen tilanne (hyvä/huono: ylimääräisiä hankkeita) Lakisääteiset velvoitteet (veden/ilman laatu, jäteveden puhdistus, energian kulutus) Politiikkaohjelmat (TEN väylät, TEN energia, TEN tietoliikenne) Poliittiset päätökset (Maastricht, vapaa kilpailu, CO2) Paikallishallinnon vaalit Öljyn hinta Kulutuksen kasvu (liikennemäärät, energiankulutus, vedenkulutus) Infrastruktuurin kapasiteetti ja ikä

46 Analysointimenetelmä 43 Alkuperäiset arvot => Arvojen muutokset => Logaritmiasteikolle MVR BKT D(MVR) D(BKT) D(log(MVR)) D(log(BKT)) y y y aika Korrelaatiot Viiveet & korrelaatiot Korrelaatiokerroin >0,3 hyvä >0,7 erinomainen Grangerin testit aika aika

47 Infrarakentaminen avainindikaattorit testi 1 44 Infrarakentaminen yhteensä rakennusinvestoinnit Ennakoivia indikaattoreita BKT vuotta aiemmin toimitilat ½ vuotta aikaisemmin Yhtäaikaisia Investoinnit pois lukien rakennusinvestoinnit BKT, julkinen kulutus asunto- ja toimitilarakentaminen investoinnit pl. 0,3 => Tämä tarkastelu ei tuottanut avainindikaattoreita vuosineljännes

48 Valtion infrarakentaminen 45 Euribori FI BKT EU BKT Vienti Venäjä BKT Öljyn hinta Transitoliikenne Tavaraliikenne tonni-km % muutos Muuttoliike Työllisyys Verotulot Valtion infra rakentaminen Väestönkasvu Valtion talouden alijäämä % bkt Eduskuntavaalit

49 Valtion infrarakentaminen Testatut muuttujat: tieliikennesuorite, BKT, budjetin alijäämä, valtion verotulot, öljyn hinta, LVM hintaindeksi => Näistä yksikään ei ollut merkittävä. Kääntäen kohtalaisesti merkittäviä olivat BKT, valtiontalouden alijäämä ja öljyn hinta Korrelaatio Ennakoiva indikaattori? M2 edeltää - tieliikennesuorite - BKT - valtion tal. alijäämä - verotulot - öljyn hinta - LVM hintaindeksi M1 - M2 infra - tls infra - BKT infra - alijäämä infra - öljy infra - verot infra - LVM Seuraava M1 indikaattori? edeltää 46 Suhteellisista arvoista Aika (vuosi)

50 Kuntien infrarakentaminen 47 Väestön kasvu Väestön keskittyminen BKT Työllisyys Talonrakentaminen Pääomakannan muutos Kuntien infra rakentaminen Kunnan tulot - menot = vuosikate Kunnallisvaalit, valtionvaalit Lainanotto Korkotaso Verotulot Omaisuuden myynti Valtion apu kunnille

51 Kuntien infrarakentaminen Ennakoiva indikaattori? M2 edeltää Seuraava indikaattori? M1 edeltää 48 Testatut muuttujat: kuntien verotulot, alijäämä, velat, BKT, rakennusluvat => Näistä merkittäviä muuttujia olivat BKT ja talonrakentaminen (luvat) sekä kohtalaisesti merkittäviä kuntien verotulot Korrelaatio BKT - rakennusluvat - kuntien velkaantuneisuus - kuntatalouden alijäämä - kuntien verotulot M1 - M2 infra - bkt infra - rakennusluvat infra - velat infra - verot infra - alijäämä Suhteellisista arvoista Aika (vuosi)

52 Yksityisen sektorin infrarakentaminen 49 yksityisten velkaantuminen luottamus EU25? euribori väestönkasvu työllisyys maailman bkt eu bkt luottamus - teollisuus suomi Yksityinen - energia, tietoliikenne, kaivos, talojen pohjat & pihat rakennusluvat tulotaso (palkat?) fi bkt maailmankauppa värimetallien hinta maakaasun hinta öljyn hinta kuluttajahin taindeksi sähköhinta nordpool

53 Yksityinen infrarakentaminen Ennakoiva indikaattori? M2 edeltää Seuraava M1 edeltää indikaattori? 50 Testatut muuttujat: teollisuuden luottamus (Suomi, EU), maailmankauppa, rakennusluvat, BKT, öljyn hinta, EKP ohjauskorko ja inflaatio => Merkittävä näistä oli teollisuuden luottamus, kohtalaisesti merkittäviä BKT, talonrakentaminen sekä kääntäen inflaatio. Korrelaatio M1 - M2 infra - BKT infra - öljy infra - kul.hintaindeksi infra - korko infra - teol. luot. EU infra - teol. luot. S maailmankauppa rakennusluvat - BKT - öljyn hinta - inflaatio - teollisuuden luottamus EU - teollisuuden luottamus FI - maailman kauppa - rakennusluvat Suhteellisista arvoista Aika (vuosi)

54 Infrarakentamisen ennakointi - yhteenveto 51 Tavoitteena on löytää infrarakentamista ennakoivat avainindikaattorit ( korrelaatio > 0.7) Alustavat tulos 8/2011 Kohtalainen Valtio ( BKT ) ( öljyn hinta ) ( valtion talouden alijäämä ) Merkittävä - Kunta Kuntien verotulot BKT Rakennusluvat Yksityinen Teollisuuden luottamus BKT Rakennusluvat (Inflaatio)

55 5. Tiedoksi muita julkisia tutkimuksia 52 ROTI Kuntien kadunpidon organisoituminen 2010 (2011) Infra kuntoon sivusto (2011) Kiinteistö- ja rakennusalan nykytila ja tulevaisuuden näkymät sekä liiketoiminta-ympäristön yleiset trendit ja muutostekijät / julkaisut (5/2011) Financial performance of Finnish technical networks (osa C-business projektia 5/2011) Kiinteistö- ja rakennusalan osaamistarveraportti VOSE projekti (6/2011)

56 Infrarakentamisen määrittely 53 Talon-rakentaminen Maa- ja vesirakentaminen Erikoisalojen rakentaminen Teollisuus Maanalaiset tilat Talot Tilat Talojen pihat Liikenneväylät Verkostot Ympäristörakenteet Talojen ja infrarakenteidenp ohjarakenteet Kaivosten maarakenteet tms. TOL 2008 Maa- ja vesirakentaminen Infrarakentaminen Infrarakentaminen = maa- ja vesirakentaminen (TOL2008) + maanalaiset tilat, talojen piharakenteet + talojen ja infrarakenteiden pohjarakenteet +kaivosten rakenteet +alkutuotannon infrarakenteet

57 54 Infra lopputuotteita (% kertoo arvioidun osuuden infrakannasta) Tieverkosto tiet sillat alikulut, tunnelit kevyen liikenteen. väylät Katuverkosto kadut sillat, alikulut liikennevalot pysäköintialueet Raideliikenneverkosto 25% 20% 10% rautatiet metro raitiotiet Yksityistiet Metsäautotiet Vesiväylät satamat kanavat Lentokentät 1 2% 1 2% 2 3% Vesihuoltoverkosto vesijohdot viemärit puhdistamot 5 6% Energiahuoltoverkosto kaukolämpö sähkö maakaasu öljy 10 15% Tietoliikenneverkosto maa ja ilmakaapelit linkkitornit keskukset 15% TV,radio, puhelin, intenet, Ympäristörakenteet kaatopaikat hautausmaat läjitysalueet meluvallit 5 10% Vapaa-ajan rakenteet urheilukentät puistot, leikkikentät laskettelurinteet tennis, golf, pururadat Talojen piharakenteet 1 2% 3 5% nurmikot pysäköintialueet puut, pensaat (ei perustus).

58 Yleiset tiet ja kadut 55 SISÄLTÄÄ: Teiden ja katujen päällystystyöt Yleisten teiden ja katujen laajennus ja uudisrakentaminen (rakennuttaminen, suunnittelu, materiaalit, kone ja henkilötyö, kalustovuokraus, maalunastukset ja valvonta) Yleisten teiden ja katujen kunnossapito, mikäli toimi on vaikutukseltaan yli 1 vuosi Maa-ainesalueiden hankinta Kaikki tie ja katurakenteeseen kuuluvat laitteet mukaan lukien, alikulut, sillat, kaiteet, valaistus, ojat, rummut jne. EI SISÄLLÄ: Yksityisteitä, tonttiteitä, kauppojen, virastojen, koulujen tms. pysäköintialueita

59 Yksityis- ja metsäautotiet 56 Teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelutyöt, rakennuttamistyöt, materiaalit, kone ja henkilötyöt pää ja aliurakoineen, erilaiset palvelut, kuten kone ja kalustovuokraus ja valvonta SISÄLTÄÄ: Yksityisteiden eli lähinnä omakotitalojen ja maatilojen tonttiteiden rakentaminen ja kunnostus Vapaa-ajan asuinrakennusten tonttiteiden rakentaminen ja kunnostus Valtion, kuntien, yritysten, yksityisten jne. metsäpalstoille johtavien teiden rakentaminen ja kunnostus EI SISÄLLÄ: esim. Liikerakennusten, erilaisten kenttien tai asuinkerrostaloalueiden pysäköintialueita tai kulkureittejä lyhyiden yksityisten teiden rakentamiskustannukset kirjautuvat usein talonrakentamisen kustannuksiin pihatöiden yhteydessä

60 Lentokentät 57 Lentokenttien rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelutyöt, rakennuttamistyöt, materiaalit, kone ja henkilötyöt pää ja aliurakoineen, erilaiset palvelut, kuten kone ja kalustovuokraus ja valvonta SISÄLTÄÄ: mm. sotilas ja pienlentokenttien sekä lentoasemien kiitoratojen, rullausteiden ja lentokoneiden pysäköintialueiden, lentoaseman sisäisen liikenteen väylien rakenteiden rakentaminen ja kunnossapito Kiito ja rullausteiden valo-opasteet ja ohjausjärjestelmien kiinteästi lentokenttärakenteeseen liittyvät osat Ei SISÄLLÄ: Lentoasemarakennuksia Autojen parkkitaloja Lentoasemalle johtavien liikenneväylien rakenteita

61 Raideliikenneverkosto 58 Rautateiden, metron ja raitioteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelutyöt, rakennuttamistyöt, materiaalit, kone ja henkilötyöt pää ja aliurakoineen, erilaiset palvelut, kuten kone ja kalustovuokraus ja valvonta SISÄLTÄÄ: mm. raiteiden perustusrakenteet, ratojen kuivatusrakenteet, kiskojen alusrakenne, kiskot, ratojen sähköistyksen laitteet ja varusteet, ratojen sillat ja eritasoristeykset, ratojen opastinlaitteet ja kulunvalvonnan rataan liittyvät rakenteet ja laitteet Ei SISÄLLÄ: rautatie tai metroasemarakennuksia tai varastoja autojen parkkitaloja tai parkkialueita rautatieasemalle johtavien liikenneväylien rakenteita

62 Satamat ja vesiliikenneväylät 59 Satamien, laitureiden, laivaväylien, uittoväylien ja kanavien rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelutyöt, rakennuttamistyöt, materiaalit, kone ja henkilötyöt pää ja aliurakoineen, erilaiset palvelut, kuten kone ja kalustovuokraus ja valvonta SISÄLTÄÄ: mm. laitureiden perustusrakenteet, laitureiden kuivatusrakenteet, satama-altaat, aallonmurtajat, majakat, merimerkit, Ei SISÄLLÄ: energiahuollon patorakenteita satamaterminaalirakennuksia tai tavaravarastoja sataman autojen parkkitaloja tai parkkialueita satamaan johtavien liikenneväylien rakenteita

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous 17.2.2011 klo 12 14 Otaniemessä

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous 17.2.2011 klo 12 14 Otaniemessä INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous 17.2.2011 klo 12 14 Otaniemessä 1 (2) Paikalla: Infra ry Destia Oy Energiateollisuus ry Koneyrittäjäjien liitto Kuntaliitto Liikennevirasto Liikennevirasto

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa

Infrarakentaminen muutoksessa Infrarakentaminen muutoksessa Infrarakentaminen muutoksessa - tutkimussuunnitelma Terttu Vainio, VTT Eero Nippala, TAMK Maa- ja vesirakentaminen / infrakentaminen? Maa- ja vesirakentaminen Talonrakentaminen

Lisätiedot

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 6. kokous klo 13 15:25 Liikennevirastossa

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 6. kokous klo 13 15:25 Liikennevirastossa 1 (3) INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 6. kokous 18.9.2012 klo 13 15:25 Liikennevirastossa Paikalla: Infra ry Tapani Karonen (pj) Energiateollisuus ry Veli-Pekka Sirola Koneyrittäjien liitto ry

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi

Lisätiedot

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12 Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12 Yhteistyössä Työkaluja infra alalle (www.vtt.fi/sites/infra2030) Infrarakentamisen rakenne Suunnitteluun ja päätöksentekoon

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016).

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). 1(5) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Investoinnit Investoinnit kerätään kahdessa kokonaisuudessa; Investoinnit

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet LVI-treffit 14.10.2016 Sami Pakarinen Suomen talous vuosimuutos, % Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 4 3 2 1 0 2015

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Suhdannekatsaus Betonipäivät 3.11.2016, Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailman talous kasvaa kohtuullista vauhtia Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 3 vuosimuutos, % Suomessa

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET. 17.2.2012 Teemu Perälä

OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET. 17.2.2012 Teemu Perälä OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET 17.2.2012 Teemu Perälä KATUOMAISUUDEN HALLINNAN MERKITYS Kuntien tämän hetken tehtävien tärkeysjärjestys: 1. Vesi- ja viemäriverkoston kunnossapito Sen tärkeydestä

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

YHTEENVETO MVR-SUHDANTEISTA

YHTEENVETO MVR-SUHDANTEISTA YHTEENVETO MVR-SUHDANTEISTA Lokakuu 2016 INFRA ry 13.10.2016 Heikki Jämsä SISÄLTÖ Kuvioissa 4-16: Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannekatsaus Kuvioissa 17 26: MANK suhdannekatsaus Kuvioissa 27 37: VM:n

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Rakennustuotannon arvo vuonna 2011 Yhteensä 28,5 mrd.

Rakennustuotannon arvo vuonna 2011 Yhteensä 28,5 mrd. Rakennustuotannon arvo vuonna 211 Yhteensä 28,5 mrd. Talonrakentaminen 22,7 mrd. Maa- ja vesirakentaminen 5,7 mrd. Ko rja usrakent am in en 1,3 mrd. Kunnossapito 1,6 mrd. Asuinrakennukset Muut rakennukset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Paavonen 1

23.2.2016 Matti Paavonen 1 1 Kasvu antaa pelivaraa talouden ongelmat on silti ratkaistava 23.2.2016, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 IV/2015: Palvelujen volyymi kasvoi 2,1 % Toimialojen tuotannon volyymin

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014 Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

RANTA-TAMPELLAN JA TAMPEREEN RANTAVÄYLÄN. rakentamisen ajan työllisyys ja rahavirrat

RANTA-TAMPELLAN JA TAMPEREEN RANTAVÄYLÄN. rakentamisen ajan työllisyys ja rahavirrat RANTA-TAMPELLAN JA TAMPEREEN RANTAVÄYLÄN rakentamisen ajan työllisyys ja rahavirrat Erikoistutkija Terttu Vainio RANTA-TAMPELLAN JA TAMPEREEN RANTAVÄYLÄN RAKENTAMINEN Tampereen rantaväylä 185 2 % - Tampere

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja Infra-alan aktiivinen vaikuttaja 2 Suomalaisen kilpailukyvyn puolesta Infra-alan yrittäjäyhdistysten tehtävänä on parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ja rakentaa perustaa Suomen kilpailukyvylle

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Ne9sivusto INFRA KUNTOON Perussisältö: KäsiFeet Teoria: - pieni vaurio = pieni kunnossapitokustannus, - iso vaurio=

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen Asumisen Think-tank 9.9.2015 Tarmo Pipatti Suomi rakennemuutoksen kourissa Rakennusteollisuus RT ry 8.9.2015 2 Kuluttajien luottamus heikentynyt kesän

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

HELSINKI JA UUMA II MASSATALOUS 14.11.2013 YTLK 24.9.2013

HELSINKI JA UUMA II MASSATALOUS 14.11.2013 YTLK 24.9.2013 HELSINKI JA UUMA II MASSATALOUS 14.11.2013 YTLK 24.9.2013 Mikko Suominen Mikko Suominen VALTUUSTOSTRATEGIA 2013-2016 3 Toimiva Helsinki Kaupungin toiminta on kestävää ja tehokasta Ympäristökriteerien käyttöä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Olavi Holmijoki Sisäilmastoseminaari 2015 Lähtökohta Taloudellisen kokonaisuuden hallinta tilanteessa,

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Tilastotietoja Sipoosta

Tilastotietoja Sipoosta Tilastotietoja Sipoosta Esite on laadittu Sipoon kunnan kehittämis- ja kaavoituskeskuksessa 2.8.2010. Lähteet: Tilastokeskus (taulukot),työ- ja elinkeinoministeriö (työvoima), Maanmittauslaitos (kunnan

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle 29.11.2012 Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos Kaupungin sisäinen liikelaitos joka toimii uuden Oulun

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä suunnitteluprosessin hallinta Heidi Mäenpää 24.9.2015 Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013 Pk-yritysbarometri Syksy 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä. Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi

NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä. Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi Destia Oy MISTÄ YRITYKSESSÄ ON KYSE Destia Oy on 100 %:sti kotimainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö,

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus. Paaluseminaari , Viking XPRS Sami Pakarinen. Suomen talous

Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus. Paaluseminaari , Viking XPRS Sami Pakarinen. Suomen talous Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus Paaluseminaari 2016 17.11.2016, Viking XPRS Sami Pakarinen Suomen talous Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden

Lisätiedot

Nro 354 voimassa 30.9.2016

Nro 354 voimassa 30.9.2016 Nro 354 voimassa 30.9.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että T Maijala Oy Y-tunnus 0648504-5 kotipaikka Haapajärvi

Lisätiedot

Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, INFRA ry

Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, INFRA ry Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, TARVITAANKO KIVIAINEKSIA VIELÄ 2020- LUVUN SUOMESSA? JA MISTÄ LÄHTEISTÄ KIVIAINEKSET OTETAAN? Maa- ja vesirakennus-, asfaltti-

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2014 ry 21.10.2014 ry:n hallituksen puheenjohtaja, Rudus Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kivekäs Rakentamisessa ei vieläkään luvassa parempaa Talonrakentamisen aloituskuutiot

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot