INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous klo Otaniemessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous 24.8.2011 klo 12 15 Otaniemessä"

Transkriptio

1 INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous klo Otaniemessä 1 (3) Paikalla: Infra ry Tapani Karonen (pj) Destia Oy Arto Kari Energiateollisuus ry Pertti Lindberg Koneyrittäjäjien liitto Kari Happonen Lemminkäinen Infra Oy Harri Kailasalo Liikennevirasto Ari Huomo Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Pekka Vaara Ramboll Finland Oy, MANK ry Mikko Leppänen Rautaruukki Oyj Hannu Jokiniemi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto ry Matti Kiiskinen Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry Osmo Seppälä Tilastokeskus Pekka Mäkelä TAMK Eero Nippala VTT Terttu Vainio (siht.) Hallinnollinen kokous klo Edellisen kokouksen pöytäkirja Pöytäkirjassa tehtäväksi annetut tarkennukset on tehty 2. Tilannekatsaus (kalvot 3 10) Projekti on edennyt aikataulun mukaisesti mutta ensimmäisen työkokonaisuuden tehtävien keskinäistä järjestystä on muutettu. Tehtävistä on aloitettu ennakointikonseptin kehittäminen, rakennetutkimukseen liittyvät insinöörityöt aloitetaan nyt syksyllä. Rakennetutkimuksessa on huomioitava vienti. Pitkän aikavälin aikajänteenä 20 vuotta pidettiin liian pitkänä aikavälinä, 10 vuotta sopivampi. 3. TEKES hakemus Infrarakentaminen muutoksessa järkeä infrarakentamiseen (kalvot 11 12) Tälle projektille on haettu lisärahoitusta Tekesiltä. Hakemus jätettiin jo tammikuussa. Tekes laati tutkimushankkeille uudet säännöt keväällä. Tutkimuksellisten hankkeiden rinnalle toivotaan tutkimustulosten käyttöön ottoon tähtääviä yritysten / organisaatioiden hankkeita. Tammikuussa jätetty hakemus tullaan käsittelemään uusien sääntöjen mukaisesti 2.9 päättyvässä rakentamisen tutkimushankkeiden haussa. Infra ry on kiinnostunut hakemaan Tekes rahoitusta projektiin, jossa kehitetään pienten ja mikrokokoluokan yrityksille liiketoiminnan suunnittelua jäntevöittävä koulutuspaketti. Se käyttäisi hyödyntäisi infrarakentaminen muutoksessa projektissa syntyviä tuloksia. Ohjausryhmän kokemusten mukaan Tekes rahoittaa hankkeita, jotka tähtäävät liiketoiminnan kehittymiseen mm. kasvuun, tehokkuuteen. Tekes hakemus pyydettiin kommentoivaksi.

2 INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous klo Otaniemessä 2 (3) 4. Seuraavat tehtävät ja seuraava kokous (kalvo 13) Ohjausryhmän panosta vaativat tehtävät: - Tekes hakemuksen kommentointi pikaisesti (takaraja ) - rakennetutkimuksen lopputuote- ja työlajivalikoiman kommentointi, jotta kommentit voidaan ottaa huomioon insinööritöiden sisällössä. Pasilan virastokeskus / Liikennevirasto klo 14 / tulokset Rakli klo 13 / hallinnollinen kokous, klo 13:30 / tulokset Tuloskokous klo Inframarkkinoiden seurantakonsepti, pilotti 1 (kalvot 15 18) Tässä projektissa uudistetaan Maa- ja vesirakentamisen näkymät raportti. Ensimmäinen uudistettu raportti julkaistiin toukokuussa 2011 ja luettavissa projektisivuilta ( Aiempaa tiiviimmin ja suhdannetilanteen visuaalisemmin esitettävää raporttia on pidetty hyvänä. Seuraava seurantaraportti (pilotti 2) laaditaan syyskuussa. 2. Kuntien infrarakentamisen tilastot (kalvot 19 27) Tässä projektissa on tavoitteena selvittää kuntakonsernitason infrarakentaminen. Tilastointisääntöjen mukaan kuntien liikelaitosten ja kuntien omistamien yritysten toiminta lasketaan yritystoiminnaksi, joten tilastoissa kuntien tai paikallishallinnon infrarakentaminen kattaa vain osan kuntien päätösvallassa olevasta tuotannosta. Viime vuosina tämä suppea osuus on ollut prosenttia. Liikelaitosten mukaanotto nostaa osuutta kolmanneksen, prosenttiin. Kuntien yritysten investointeihin ei ole vielä paneuduttu. Tehtävää jatketaan. 3. Rakennetutkimus (kalvot 28 34) Rakennetutkimuksesta esitettiin ja hyväksyttiin käytettävä aluejako. Lopputuote- ja työlajijaosta esitettiin keskustelun avaus. Ohjausryhmä herätti kysymyksen lopputuotteiden sisällöstä. Esimerkiksi metro: kuinka paljon se sisältää perinteistä infrarakentamista (louhinta, rata), muuta teknologiaa (automaatio, turvallisuus, ilmanvaihto, ) ja talonrakentamista (asemat). Miten käsitellään verkostot? Ohjausryhmässä keskusteltiin erityisesti työlajeista. Ehdotuksen pohjana olleet MAKU työlajit/rakenneosat nähtiin riittämättömänä ja siksi ongelmallisina. Sekä väylät että verkostot pitävät sisällään nykyisin runsaasti laitteita ja tietotekniikkaa, jota MAKU ei sisällä. Tähän kohtaan ohjausryhmältä toivotaan palautetta! Lopputuotteiden sisällön alustava määrittely: kalvot 53- sekä sivu 5 ja liitteen 2 sivut 1-2). Lähteet ja tietojen luotettavuuden arviointi lisätään lopulliseen versioon.

3 INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous klo Otaniemessä 3 (3) 4. Ennakointikonsepti (kalvot 35 51) Projektissa kehitetään infra-alalle ennakoiviin avainindikaattoreihin perustuva ennakointikonsepti. Kokouksessa esitettiin tästä tehtävästä alustavia tuloksia. Kuntasektorille ja yksityiselle sektorille on jo löydetty potentiaalisia avainindikaattoreita, valtion infrarakentamiseen ei. 5. Muita julkisia tutkimuksia (kalvot 52) Vuoden 2011 aikana on julkaistu tutkimuksia, joiden tuloksia voidaan hyödyntää tässä projektissa: Roti, Kuntien kadunpidon organisointi, Infrakuntoon!, C business, Koulutustarve, Rakennetun ympäristön roadmap. 6. Seuraavat tehtävä ja jatko (kalvo 13) Katso hallinnollisen kokouksen kohta 4. Liite: Kokouskalvot, infrarakentamisen määrittely, infra lopputuotteiden määrittely (alustava)

4 Liite: Kokouskalvot Infrarakentaminen muutoksessa ohjausryhmä

5 Hallinnollinen kokous 2 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Tilannekatsaus, seuraavat tehtävät ja suunnitelman tarkennukset 3. Tekes? 4. Muut asiat Seuraavat tehtävät Seuraava kokous

6 1.1 Projektin aikataulu 3 Ohjausryhmän kokoukset 4 kpl Julkistaminen (päätösseminaari) Vuosi 2011 Vuosi Infrarakentamisen rakenne ja suhdannekehityksen ennakointi Pilotit 1-4 Pitkän aikavälin näkymät Tekes projekti (ei vielä päätöstä)

7 1.2 Infrarakentamisen rakenteen määrittäminen 4 x tilaajaosuudet Infrarakentaminen - tilaajat VIENTI? - Varsinkin suunnitteluvienti Infrainvestoinnit ja kunnossapito lopputuotteittain Infrarakentamisen kokonaisvolyymi ( ) Infrarakentaminen alueittain x panosrakenteet Infrarakentaminen - työlajit 1/2011 8/2011 alustavat tulokset 1/2012 valmis

8 5 1.3 Infrarakentamisen rakenne - tilannekatsaus 8/2011 Lopputuotteet - tiet, kadut, radat, vesi- ja energia, Tilaajat kunnat, valtio, yksityinen Työlajit - kallio, pohja, maa, kunnossapito, Maantieteellinen sijoittuminen Vaihe Kesken Kesken Elokuun jory Alustava tulos Alustava tulos Tammikuun jory Lopputulos Lopputulos Kesken Tulosmalli Lopputulos Ei aloitettu Aluejakoehdotus Lopputulos Lähtötiedot Tilastokeskus LVM, LiVi, ELY:t Kunnat Yritykset Prosessointi Panos-tuotos analyysi Asiantuntija-arviot Kustannustutkimus Tulokset Tilaajat x lopputuotteet Lopputuotteet x työlajit Lopputuotteet x toimenpiteet Alueittain

9 1.4 Ennakointikonseptin kehittäminen 6 Sovelluksen kelpoisuuden varmistaminen Ennakointikonsepti Inframarkkinoiden Taloustieteen ennakointi sovellus teoriat ja menetelmät - Markkinakehityksen ennakointi - Markkinoiden muutoksen tutkiminen 1/2011 4/2011 4/ /2011 valmis 1/2012

10 1.5 Ennakointikonsepti- tilannekatsaus 8/ Vaihe Elokuun jory Teoria ja tutkimusmenetelmä Valmis Valmis Tammikuun jory Teorian soveltaminen inframarkkinoiden ennakointiin Sovelluksen kelpoisuuden varmistaminen Kesken Versio2 Valmis Kesken Versiot 1 & 2 Valmis Ennakointikonsepti Kesken Luonnos Valmis Lähtötiedot Taloustieteelliset julkaisut Euroconstruct MVR näkymät Prosessointi Asiantuntija-arviot Talous- ja tilastotieteen menetelmät Vertaisarviointi Tulokset Tieteellisesti pätevä ennakointikonsepti

11 1.6 Uusi seurantakonsepti 8 Maa- ja vesirakentamisen näkymät Infrarakentamisen rakenne Infrarakentamisen ennakointi Infrasuhdanteet 1/2011 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Infrasuhdanteet 2/2011 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Palaute Infrasuhdanteet 1/2012 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Infrasuhdanteet 2/2012 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Pilotti 1 kevät 2011 Pilotti 2 syksy 2011 Pilotti 3 kevät 2012 Pilotti 4 syksy 2012

12 9 1.7 Rakennemuutokset ja haasteet pitkällä aikavälillä 1(2) Tarpeet -yhteiskunta -asiakas Kestävä kehitys - CO 2 - kierrätys - Ilmastonmuutos Työvoima - eläköityminen - ulkomaalaiset - osaaminen hankemäärä uudisinvestoinnit kunnossapito hoito hankesisältö korjaustarve Rakenteet - kunto - korjausvelka korjausrakentaminen Talous - rahoitus - verot><käyttömaksut Innovaatiot - tuotemalli - paikkatieto

13 Rakennemuutokset ja haasteet pitkällä aikavälillä 2(2) Tiivistetysti yhteenveto toimintaympäristöstä (kirjallisuustutkimus) Yleismaailmalliset trendit (talous-, väestö-, teknologian kehitys) Euroopan Unionin selviytymisstrategia ja Suomen ratkaisut Edelliseen peilaten infrarakentamisen (toimialaevoluutio) Asiakassektorien / toimialojen kehitys Sisäisen rakenteen muutokset / muutostarpeet Vaihtoehtoiset kehityspolut Entistä tietä Sopeutuminen Aktiivinen kehitys Innovatiivinen ote

14 3. Tekes - kiinteistö- ja rakennusalan ohjelmien vuoden 2011 rahoitushaku 11 Ensisijainen hankemuoto tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja/tai kuntien yhteishanke Yritykset ja kunnat hakevat hankkeitaan osana yhteishankkeita omilla hakemuksillaan Toissijainen hankemuoto tutkimusorganisaatioiden perinteinen Haku avataan ja julkistetaan 03/2011, Deadline 09/2011, Tekes-rahoitus n. 8.5 Meur Tutkimushankkeiden on tähdättävä tutkimustulosten liiketaloudelliseen ja yhteiskunnalliseen hyödyntämiseen, kuten: 1. Käyttäjälähtöisen ja osallistuvan suunnittelun edistäminen rakennetussa ympäristössä ja rakennetun ympäristön palveluissa 2. Uudenlaisten palveluinnovaatioiden kehittäminen kiinteistö- ja rakennusalan loppukäyttäjille ja asiakkaille 3. Uudet omistajuus-, liiketoiminta-, rahoitus- ja hankintamallit 4. Kiinteistö ja rakennustoimialan kansainvälisen yritystoiminnan edellytysten kehittyminen

15 Tekesin toivomat yhteishankkeet organisointi 12 Tutkimus TUTKIMUSRESURSSIT Tutkimuslaitoksen tutkimushanke Yhteinen agenda Yhteistyömekanismit Kunta/yrit ys T&K Kunta/yrit ys T&K Kunta/yritys T&K Tekes Toimijat sitoutuvat yhteiseen agendaan Toimijakohtaiset projektit Toimijoilla oma budjetti ja kustannusraportointi ja Tekes-rahoitus

16 3. Seuraavat tehtävät ja kokous Tekes hakemusten sovittaminen 2.9 päättyvään hakuun Työkokoukset 2 kpl kuntasektorin ja valtiosektorin kanssa Tehtäväkokonaisuus Rakenne, seuranta- ja ennakointikonsepti (kahta pilottia vaille) valmiiksi Suhdanneseuranta pilottiraportti 2 syyskuussa 2011 Ennakointikonseptin kehitystyö jatkuu Tilastotietojen räätälöinti ja tarkennukset jatkuvat Käynnistetään insinöörityöt Tehtäväkokonaisuus Pitkän aikavälin rakennemuutokset ja työvoima aloitetaan myöhemmin syksyllä Seuraava kokous tammi-helmikuun vaihteessa Päivä, aika ja paikka: Pasilan virastokeskus / Liikennevirasto marraskuu 21. klo 14/tulos Rakli tammikuu 30. klo 13 / hallinto 30 min, klo 13:30 / tulos 13

17 Ohjausryhmän toinen kokous, tulosten esittely Seurantajärjestelmä, pilotti 1 2. Infrarakentamisen tilastot (Mäkelä) 3. Rakenne: lopputuote, työlajit, alue 4. Ennakointikonsepti 5. Tiedoksi muita saman aihepiirin hankkeita 6. Seuraavat tehtävä ja kokous

18 1. Infrasuhdanteet 1/2011 (seurantapilotti 1) 15 Tiivistetysti Maa- ja vesirakentamisen näkymät raportin tietosisältö Vaikeaselkoiset tekstit ja toisto karsittu Keskeisimmät aikasarjat säilytetty Laajuus 4x A4, internetistä tulostettavissa oleva pdf

19 Infrasuhdannetilanne tiivistetysti 16 Kuntien ja valtion rahoitustilanne on kireä. Elvytysvara on käytetty eikä uutta elvytystä ole luvassa Talouden näkymät epävarmat useiden Euroopan maiden velkaantuneisuuden takia. Suunnittelijoilla työkanta lyhentynyt ja uusia suuria hankkeita ei ole lähdössä liikkeelle. Urakoinnissa työkanta säilynyt viime vuoden tasolla, noin 4 kk:ssa Tarjoushinnat laskivat 2009 ja 2011 laskevat edelleen. Rakennuttajat saavat paljon tarjouksia ja hintakilpailu kireää rata- ja tieinvestoinnit kasvavat, 2013 ilman uusia päätöksiä investoinnit supistuvat paljon.

20 17 Urakoitsijoiden myyntihintojen kehitys (viim. 3 kk) 100 % 80 % Miinus 60 % Yhtäsuuri 40 % 20 % Plus 0 % Lähde: EK / II neljännes

21 Urakoitsijoiden tilauskannan pituus kuukausina kk Lähde: EK / II neljännes

22 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston investointitiedot ja niiden luokitukset Investointimenoista kerätään tietoja tehtäväluokittain ja tavaratyyppiluokitukseen perustuen Infrainvestoinnit sisältyvät tavaratyyppiluokkaan Kiinteät rakenteet ja laitteet 19 Sisältää mm. maarakenteiden eli katujen, teiden, pysäköintialueiden, siltojen sekä puistojen ja virkistysalueiden hankintamenot pl. maapohjan hankintamenot, vesirakenteiden eli patojen, kanavien ja altaiden hankintamenot, johtoverkostojen ja niiden laitteiden hankintamenot sekä muiden kiinteiden koneiden ja laitteiden hankintamenot, jotka eivät ole rakennuksen hankintamenoa. Myös vastaavien rakenteiden ja laitteiden perusparannusmenot. Tähän eivät kuulu viestintälaitteisiin sisällytettävät laitteet ja verkot tms. [2005]

23 Kunnat infran tilaajana - tilastotuotannon kannalta Kunta tai kuntayhtymä tilaajana (kysyntä) Investoinnit: Kuntien taloustilastoa varten kerättävästä aineistosta kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenot tehtäväluokittain, talonrakentamisen pohjatyöt arvioitavissa Tilastokeskuksen uudisrakentamisen tilastoaineiston perusteella 20 Kunnossapito: ehkä arvioitavissa kuntien taloustilaston perusaineistosta ja rakennusten ulkoalueiden hoidon osalta kuntien omistuksessa olevan rakennuskannan perusteella Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitos tilaajana (kysyntä) Investoinnit: kultakin liikelaitokselta kerätään erikseen tietoja liikelaitoksen pysyvien vastaavien investointihyödykkeiden tilikauden aikana tapahtuneista muutoksista (taulukko 15) mm. ryhmästä kiinteät rakenteet ja laitteet. [2005]

24 Kunnat infran tilaajana - kuntakonserniin kuuluva yritys 21 Kuntakonserniin kuuluva yritys tilaajana (kysyntä) Investoinnit: Yritysten kirjanpito? Kunnossapito: Yritysten kirjanpito?? Kuntakonserniin kuuluvan yrityksen tiedot eivät sisälly kuntien, kuntayhtymien eikä niiden liikelaitosten tietoihin. Kuntakonserniin kuuluvat infralan yritykset löytyvät Tilastokeskuksen konsernirekisterin tietojen avulla. Kuntakonserniin kuuluvilla yrityksillä voi olla myös tytäryrityksiä, jotka ovat myös tarvittaessa yksilöitävissä (näiden merkitys kokonaisuuden kannalta lienee vähäinen).

25 Kunnat infrapalveluiden tuottajana - tilastotuotannon kannalta 22 Kunta tai kuntayhtymä tuottajana (tarjonta) Investoinnit: Kuntien ja kuntayhtymien taloustilastossa investointihyödykkeiden ostot eritellään tavaratyypeittäin kolmeen luokkaan Rakennukset yhteensä, Kiinteät rakennelmat ja laitteet, sekä Muut investointihyödykkeet. Nämä luokat eritellään edelleen Omajohtoiseen rakentamiseen ja Rakennuttamiseen. Omajohtoisen rakentamisen investointimenot eritellään lisäksi neljään luokkaan: Henkilöstömenot, Palvelut, Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä Muut menot. Kunnan omajohtoisessa rakentamisessa tilaajana ja tuottajana on pääosin kunta. Kunnossapito: ehkä arvioitavissa kuntien taloustilaston tehtäväluokittaisten käyttötalousmenojen perusteella.

26 Investointihyödykkeiden ostojen erittely kuntien taloustilastossa 23 II Omajohtoinen rakentaminen yhteensä A. Rakennukset yhteensä B. Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Henkilöstömenot Palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut menot C. Muut investointihyödykkeet yhteensä III Rakennuttaminen yhteensä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut investointihyödykkeet

27 Paikallishallinnon prosenttiosuus koko kansantalouden maa- ja vesirakentamisen tuotannosta Tästä puuttuvat liikelaitosten ja kuntien omistamien yritysten infrarakentaminen Laitos, laitteet, kallionlouhinta: kaikki yhdessä S1313 Paikallishallinto

28 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston infra tehtäväluokat, suluissa kuntien ja liikelaitosten investoinnit 2008, milj. euroa. HUOM. Näiden lukujen päälle kunnan omistamien yritysten investoinnit 440 Ympäristön huolto (kunnat 22; liikelaitokset 0) 460 Liikenneväylät (kunnat 644, liikelaitokset 0) 470 Puistot ja yleiset alueet (kunnat 63; liikelaitokset 0) 610 Vesihuolto (kunnat 171; liikelaitokset 158) 620 Energiahuolto (kunnat 10; liikelaitokset 63) 640 Satama (kunnat 38; liikelaitokset 59) Edelliset yhteensä (kunnat 950 ~75%; liikelaitokset 280 ~25%) Listasta puuttuvat suunnittelusektoria kiinnostavat viranomaistehtävät, kuten mittaukset, rakentamiseen liittyvät rekisterit 25

29 Kuntien ja kuntien liikelaitosten mvr-investoinnit, milj euroa liikelaitokset kunnat

30 Kuntien/kuntayhtymien infratehtäväluokkien käyttömenot: palkat ja palkkiot, ostopalvelut, milj. euroa palvelujen ostot palkat ja palkkiot Suuntaa antava tieto oman työn ja ostopalvelujen suhteesta. Ei summaudu yhteen edellisen kalvon tietojen kanssa.

31 2. Infrarakentamisen rakenne - sisältö 28 Aluejakoehdotus Lopputuotteet Työlajit Lopputuotteet x työlajit Toimenpiteet

32 Aluejako 29 Etelä-Suomi (FI18) 50% Helsingin seutukunta 32% Turun seutukunta 8% Länsi-Suomi (FI19) 25% Tampereen seutukunta 7% Jyväskylän seutukunta 3% Itä-Suomi (FI13) 10% Kuopion seutukunta 3% Pohjois-Suomi (FI1A) 15% Oulun seutukunta 5%

33 30 Infrarakentaminen lopputuotteittain (alustava) milj. (CP) (7,6) 2010 (7,5) 2011 (7,7) * kaivosten perustaminen ** talorakentamisen pohjarakentaminen, pihat ja näiden korjaaminen *** kiinteistöjen ulkoalueiden hoito **** alkutuotannon infrarakenteet

34 MAKU 2005=100 työlajit 31

35 32 milj. (CP) Infrarakentaminen - työlajit (alustava)

36 Infrarakentaminen - työlajit (alustava) milj. (CP) 33

37 34 Infrarakentaminen - toimenpiteet (alustava) milj. (CP) ** * * ** * tiet:hoito; kadut: hoito + kunnossapito ** talojen piharemontit; kiinteistöjen ulkoalueiden hoito

38 4. Ennakointikonsepti esityksen sisältö 35 Lähtökohtana I kokouksen teoria: ennakointiin käytettävät muuttujat ovat toimintaympäristöön ja aikaan sidottuja. Kun toimintaympäristö muuttuu, muuttuvat myös ennakointimuuttujat. 1.Teoriaa on kehitetty ja esitelty kansainvälisissä konferensseissa: Eero Nippala: CIVIL ENGINEERING DRIVERS AND INDICATORS 6th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation Eero Nippala & Pekka Tienhaara: DRIVERS OF CIVIL ENGINEERING MISBE Proceedings of the international Conference on Management and Innovation for a Sustainable Built Environment 2.Teoriaa on todennettu: tilastoanalyysit

39 Infrarakentamisen rakenteelliset muutokset 36 suljettu avoin kansallinen kansainvälinen julkinen yksityinen investoinnit kunnossapito

40 Kontekstualismi muutoksen tutkimusmenetelmänä 37 Kontekstualistisessa analyysissä pureudutaan tarkasteltavaan ilmiöön sekä horisontaalisesti (aika) että vertikaalisesti (ulkoinen toimintaympäristö, tarkasteltavan ilmiön sisäinen kehitys) toimintaympäristö toimintaympäristö toimintaympäristö Infrarakentaminen Infrarakentaminen Infrarakentaminen toimiala Historia toimiala Nykyisyys toimiala Tulevaisuus

41 38 Indikaattorit Ennakoivat eli avainindikaattorit reagoivat markkinoiden muutokseen etukäteen (suunnitelmat, talonrakentamisessa rakennusluvat, ) Seurausindikaattorit reagoivat markkinoiden muutokseen jälkikäteen (työttömyys, liikevoitto, ) Yhtäaikaiset indikaattorit reagoivat samaan aikaan markkinamuutoksen kanssa (tuotanto, liikevaihto, )

42 Suhdanneodotukset vaihtelevat vuodenajoittain - laskusuhdanteessa kesä muuttuu talveksi Urakointisektorin odotukset - keväisin - syksyisin

43 Muita havaintoja MVR barometrin vastauksista 40 Toteutunut suhdannekehitys on suhteessa barometrivastauksiin säännönmukaisesti parempi mutta saman suuntainen Tilaajat vastaukset ja toteuma (saldoluvut) balance figures - owner / view of coming business cycle toteuma realisation Suunnittelijoiden vastaukset ja toteuma (saldoluvut) balance figures - planning sector / view of coming business cycle toteuma arvioitu Forecast 1v aiemmin Realisation forecasted one year before

44 Ennakointi on vaikeaa myös Euroopan tasolla 41 6/2009 6/2011

45 Infrarakentamisen indikaattorit - Euroconstruct 42 Yleinen taloudellinen tilanne Julkisen sektorin taloudellinen tilanne (hyvä/huono: ylimääräisiä hankkeita) Lakisääteiset velvoitteet (veden/ilman laatu, jäteveden puhdistus, energian kulutus) Politiikkaohjelmat (TEN väylät, TEN energia, TEN tietoliikenne) Poliittiset päätökset (Maastricht, vapaa kilpailu, CO2) Paikallishallinnon vaalit Öljyn hinta Kulutuksen kasvu (liikennemäärät, energiankulutus, vedenkulutus) Infrastruktuurin kapasiteetti ja ikä

46 Analysointimenetelmä 43 Alkuperäiset arvot => Arvojen muutokset => Logaritmiasteikolle MVR BKT D(MVR) D(BKT) D(log(MVR)) D(log(BKT)) y y y aika Korrelaatiot Viiveet & korrelaatiot Korrelaatiokerroin >0,3 hyvä >0,7 erinomainen Grangerin testit aika aika

47 Infrarakentaminen avainindikaattorit testi 1 44 Infrarakentaminen yhteensä rakennusinvestoinnit Ennakoivia indikaattoreita BKT vuotta aiemmin toimitilat ½ vuotta aikaisemmin Yhtäaikaisia Investoinnit pois lukien rakennusinvestoinnit BKT, julkinen kulutus asunto- ja toimitilarakentaminen investoinnit pl. 0,3 => Tämä tarkastelu ei tuottanut avainindikaattoreita vuosineljännes

48 Valtion infrarakentaminen 45 Euribori FI BKT EU BKT Vienti Venäjä BKT Öljyn hinta Transitoliikenne Tavaraliikenne tonni-km % muutos Muuttoliike Työllisyys Verotulot Valtion infra rakentaminen Väestönkasvu Valtion talouden alijäämä % bkt Eduskuntavaalit

49 Valtion infrarakentaminen Testatut muuttujat: tieliikennesuorite, BKT, budjetin alijäämä, valtion verotulot, öljyn hinta, LVM hintaindeksi => Näistä yksikään ei ollut merkittävä. Kääntäen kohtalaisesti merkittäviä olivat BKT, valtiontalouden alijäämä ja öljyn hinta Korrelaatio Ennakoiva indikaattori? M2 edeltää - tieliikennesuorite - BKT - valtion tal. alijäämä - verotulot - öljyn hinta - LVM hintaindeksi M1 - M2 infra - tls infra - BKT infra - alijäämä infra - öljy infra - verot infra - LVM Seuraava M1 indikaattori? edeltää 46 Suhteellisista arvoista Aika (vuosi)

50 Kuntien infrarakentaminen 47 Väestön kasvu Väestön keskittyminen BKT Työllisyys Talonrakentaminen Pääomakannan muutos Kuntien infra rakentaminen Kunnan tulot - menot = vuosikate Kunnallisvaalit, valtionvaalit Lainanotto Korkotaso Verotulot Omaisuuden myynti Valtion apu kunnille

51 Kuntien infrarakentaminen Ennakoiva indikaattori? M2 edeltää Seuraava indikaattori? M1 edeltää 48 Testatut muuttujat: kuntien verotulot, alijäämä, velat, BKT, rakennusluvat => Näistä merkittäviä muuttujia olivat BKT ja talonrakentaminen (luvat) sekä kohtalaisesti merkittäviä kuntien verotulot Korrelaatio BKT - rakennusluvat - kuntien velkaantuneisuus - kuntatalouden alijäämä - kuntien verotulot M1 - M2 infra - bkt infra - rakennusluvat infra - velat infra - verot infra - alijäämä Suhteellisista arvoista Aika (vuosi)

52 Yksityisen sektorin infrarakentaminen 49 yksityisten velkaantuminen luottamus EU25? euribori väestönkasvu työllisyys maailman bkt eu bkt luottamus - teollisuus suomi Yksityinen - energia, tietoliikenne, kaivos, talojen pohjat & pihat rakennusluvat tulotaso (palkat?) fi bkt maailmankauppa värimetallien hinta maakaasun hinta öljyn hinta kuluttajahin taindeksi sähköhinta nordpool

53 Yksityinen infrarakentaminen Ennakoiva indikaattori? M2 edeltää Seuraava M1 edeltää indikaattori? 50 Testatut muuttujat: teollisuuden luottamus (Suomi, EU), maailmankauppa, rakennusluvat, BKT, öljyn hinta, EKP ohjauskorko ja inflaatio => Merkittävä näistä oli teollisuuden luottamus, kohtalaisesti merkittäviä BKT, talonrakentaminen sekä kääntäen inflaatio. Korrelaatio M1 - M2 infra - BKT infra - öljy infra - kul.hintaindeksi infra - korko infra - teol. luot. EU infra - teol. luot. S maailmankauppa rakennusluvat - BKT - öljyn hinta - inflaatio - teollisuuden luottamus EU - teollisuuden luottamus FI - maailman kauppa - rakennusluvat Suhteellisista arvoista Aika (vuosi)

54 Infrarakentamisen ennakointi - yhteenveto 51 Tavoitteena on löytää infrarakentamista ennakoivat avainindikaattorit ( korrelaatio > 0.7) Alustavat tulos 8/2011 Kohtalainen Valtio ( BKT ) ( öljyn hinta ) ( valtion talouden alijäämä ) Merkittävä - Kunta Kuntien verotulot BKT Rakennusluvat Yksityinen Teollisuuden luottamus BKT Rakennusluvat (Inflaatio)

55 5. Tiedoksi muita julkisia tutkimuksia 52 ROTI Kuntien kadunpidon organisoituminen 2010 (2011) Infra kuntoon sivusto (2011) Kiinteistö- ja rakennusalan nykytila ja tulevaisuuden näkymät sekä liiketoiminta-ympäristön yleiset trendit ja muutostekijät / julkaisut (5/2011) Financial performance of Finnish technical networks (osa C-business projektia 5/2011) Kiinteistö- ja rakennusalan osaamistarveraportti VOSE projekti (6/2011)

56 Infrarakentamisen määrittely 53 Talon-rakentaminen Maa- ja vesirakentaminen Erikoisalojen rakentaminen Teollisuus Maanalaiset tilat Talot Tilat Talojen pihat Liikenneväylät Verkostot Ympäristörakenteet Talojen ja infrarakenteidenp ohjarakenteet Kaivosten maarakenteet tms. TOL 2008 Maa- ja vesirakentaminen Infrarakentaminen Infrarakentaminen = maa- ja vesirakentaminen (TOL2008) + maanalaiset tilat, talojen piharakenteet + talojen ja infrarakenteiden pohjarakenteet +kaivosten rakenteet +alkutuotannon infrarakenteet

57 54 Infra lopputuotteita (% kertoo arvioidun osuuden infrakannasta) Tieverkosto tiet sillat alikulut, tunnelit kevyen liikenteen. väylät Katuverkosto kadut sillat, alikulut liikennevalot pysäköintialueet Raideliikenneverkosto 25% 20% 10% rautatiet metro raitiotiet Yksityistiet Metsäautotiet Vesiväylät satamat kanavat Lentokentät 1 2% 1 2% 2 3% Vesihuoltoverkosto vesijohdot viemärit puhdistamot 5 6% Energiahuoltoverkosto kaukolämpö sähkö maakaasu öljy 10 15% Tietoliikenneverkosto maa ja ilmakaapelit linkkitornit keskukset 15% TV,radio, puhelin, intenet, Ympäristörakenteet kaatopaikat hautausmaat läjitysalueet meluvallit 5 10% Vapaa-ajan rakenteet urheilukentät puistot, leikkikentät laskettelurinteet tennis, golf, pururadat Talojen piharakenteet 1 2% 3 5% nurmikot pysäköintialueet puut, pensaat (ei perustus).

58 Yleiset tiet ja kadut 55 SISÄLTÄÄ: Teiden ja katujen päällystystyöt Yleisten teiden ja katujen laajennus ja uudisrakentaminen (rakennuttaminen, suunnittelu, materiaalit, kone ja henkilötyö, kalustovuokraus, maalunastukset ja valvonta) Yleisten teiden ja katujen kunnossapito, mikäli toimi on vaikutukseltaan yli 1 vuosi Maa-ainesalueiden hankinta Kaikki tie ja katurakenteeseen kuuluvat laitteet mukaan lukien, alikulut, sillat, kaiteet, valaistus, ojat, rummut jne. EI SISÄLLÄ: Yksityisteitä, tonttiteitä, kauppojen, virastojen, koulujen tms. pysäköintialueita

59 Yksityis- ja metsäautotiet 56 Teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelutyöt, rakennuttamistyöt, materiaalit, kone ja henkilötyöt pää ja aliurakoineen, erilaiset palvelut, kuten kone ja kalustovuokraus ja valvonta SISÄLTÄÄ: Yksityisteiden eli lähinnä omakotitalojen ja maatilojen tonttiteiden rakentaminen ja kunnostus Vapaa-ajan asuinrakennusten tonttiteiden rakentaminen ja kunnostus Valtion, kuntien, yritysten, yksityisten jne. metsäpalstoille johtavien teiden rakentaminen ja kunnostus EI SISÄLLÄ: esim. Liikerakennusten, erilaisten kenttien tai asuinkerrostaloalueiden pysäköintialueita tai kulkureittejä lyhyiden yksityisten teiden rakentamiskustannukset kirjautuvat usein talonrakentamisen kustannuksiin pihatöiden yhteydessä

60 Lentokentät 57 Lentokenttien rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelutyöt, rakennuttamistyöt, materiaalit, kone ja henkilötyöt pää ja aliurakoineen, erilaiset palvelut, kuten kone ja kalustovuokraus ja valvonta SISÄLTÄÄ: mm. sotilas ja pienlentokenttien sekä lentoasemien kiitoratojen, rullausteiden ja lentokoneiden pysäköintialueiden, lentoaseman sisäisen liikenteen väylien rakenteiden rakentaminen ja kunnossapito Kiito ja rullausteiden valo-opasteet ja ohjausjärjestelmien kiinteästi lentokenttärakenteeseen liittyvät osat Ei SISÄLLÄ: Lentoasemarakennuksia Autojen parkkitaloja Lentoasemalle johtavien liikenneväylien rakenteita

61 Raideliikenneverkosto 58 Rautateiden, metron ja raitioteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelutyöt, rakennuttamistyöt, materiaalit, kone ja henkilötyöt pää ja aliurakoineen, erilaiset palvelut, kuten kone ja kalustovuokraus ja valvonta SISÄLTÄÄ: mm. raiteiden perustusrakenteet, ratojen kuivatusrakenteet, kiskojen alusrakenne, kiskot, ratojen sähköistyksen laitteet ja varusteet, ratojen sillat ja eritasoristeykset, ratojen opastinlaitteet ja kulunvalvonnan rataan liittyvät rakenteet ja laitteet Ei SISÄLLÄ: rautatie tai metroasemarakennuksia tai varastoja autojen parkkitaloja tai parkkialueita rautatieasemalle johtavien liikenneväylien rakenteita

62 Satamat ja vesiliikenneväylät 59 Satamien, laitureiden, laivaväylien, uittoväylien ja kanavien rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelutyöt, rakennuttamistyöt, materiaalit, kone ja henkilötyöt pää ja aliurakoineen, erilaiset palvelut, kuten kone ja kalustovuokraus ja valvonta SISÄLTÄÄ: mm. laitureiden perustusrakenteet, laitureiden kuivatusrakenteet, satama-altaat, aallonmurtajat, majakat, merimerkit, Ei SISÄLLÄ: energiahuollon patorakenteita satamaterminaalirakennuksia tai tavaravarastoja sataman autojen parkkitaloja tai parkkialueita satamaan johtavien liikenneväylien rakenteita

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous 17.2.2011 klo 12 14 Otaniemessä

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous 17.2.2011 klo 12 14 Otaniemessä INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous 17.2.2011 klo 12 14 Otaniemessä 1 (2) Paikalla: Infra ry Destia Oy Energiateollisuus ry Koneyrittäjäjien liitto Kuntaliitto Liikennevirasto Liikennevirasto

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa

Infrarakentaminen muutoksessa Infrarakentaminen muutoksessa Infrarakentaminen muutoksessa - tutkimussuunnitelma Terttu Vainio, VTT Eero Nippala, TAMK Maa- ja vesirakentaminen / infrakentaminen? Maa- ja vesirakentaminen Talonrakentaminen

Lisätiedot

Pidetään infra kunnossa

Pidetään infra kunnossa Pidetään infra kunnossa Eero Nippala, TAMK Terttu Vainio, VTT Wanha Satama 4.3.2013 Toimiva infra pitää suomalaiset lämpimänä, liikkeellä, linkitettynä ja kasvu-uralla. Kylmässä ilmanalassa ja pitkien

Lisätiedot

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 6. kokous klo 13 15:25 Liikennevirastossa

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 6. kokous klo 13 15:25 Liikennevirastossa 1 (3) INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 6. kokous 18.9.2012 klo 13 15:25 Liikennevirastossa Paikalla: Infra ry Tapani Karonen (pj) Energiateollisuus ry Veli-Pekka Sirola Koneyrittäjien liitto ry

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö -tutkimusohjelman. Roadmap. Opetushallitus / VOSE Seminaari 16.6.2011 Erikoistutkija Terttu Vainio.

Rakennettu ympäristö -tutkimusohjelman. Roadmap. Opetushallitus / VOSE Seminaari 16.6.2011 Erikoistutkija Terttu Vainio. Rakennettu ympäristö -tutkimusohjelman Roadmap Opetushallitus / VOSE Seminaari 16.6.2011 Erikoistutkija Terttu Vainio tausta tavoitteita kiinteistö- ja rakennusalalle tutkimusaiheita korostuvia osaamisia

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi

Lisätiedot

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 4. kokous 30.1.2012 klo 13 15:30 Raklissa

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 4. kokous 30.1.2012 klo 13 15:30 Raklissa INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 4. kokous 30.1.2012 klo 13 15:30 Raklissa 1 (4) Paikalla: Infra ry Tapani Karonen (pj) Destia Oy Arto Kari Energiateollisuus ry Veli-Pekka Sirola Lemminkäinen

Lisätiedot

INFRA ALAN SUHDANNENÄKYMÄT

INFRA ALAN SUHDANNENÄKYMÄT INFRA ALAN SUHDANNENÄKYMÄT MVR tuotanto laskee selvästi 2009 2011 (indeksi 2000=100) 106 104 102 100 98 96 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lähde: Tilastokeskuksen tietojen pohjalta

Lisätiedot

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12 Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12 Yhteistyössä Työkaluja infra alalle (www.vtt.fi/sites/infra2030) Infrarakentamisen rakenne Suunnitteluun ja päätöksentekoon

Lisätiedot

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuus RT ry 23.4.2013 Rakentaminen kansantaloudessa 2011 Rakennusinvestoinnit investoinneista 66% Investoinnit, kunnossapito

Lisätiedot

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakentaminen kansantaloudessa 2011 Rakennusinvestoinnit investoinneista 66% Investoinnit, kunnossapito ja vienti bruttokansantuotteesta 18% Viennistä 8%

Lisätiedot

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät?

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen 13.12.21 12.12.21 2 Rakennuskoneala ja sen ennakointi - mitä haluttiin Määritellä markkina

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Kiviaines- ja murskauspäivät Sokos Hotel Ilves, Tampere Sami Pakarinen

Suhdannekatsaus. Kiviaines- ja murskauspäivät Sokos Hotel Ilves, Tampere Sami Pakarinen Suhdannekatsaus Kiviaines- ja murskauspäivät Sokos Hotel Ilves, Tampere 18.1.2018 Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailman talous myötätuulessa Rakennusteollisuus RT 18.1.2018 3 Euroopassa luottamusindikaattorit

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus. Betoniteollisuuden kesäkokous 7.8.2015 Sokos Hotel Kimmel, Joensuu Sami Pakarinen

Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus. Betoniteollisuuden kesäkokous 7.8.2015 Sokos Hotel Kimmel, Joensuu Sami Pakarinen Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus Betoniteollisuuden kesäkokous 7.8.2015 Sokos Hotel Kimmel, Joensuu Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Yhdysvaltain talous jatkaa vakaata kasvuaan Rakennusteollisuus

Lisätiedot

INFRA-ALA & ICT TARPEET JA MAHDOLLISUUDET

INFRA-ALA & ICT TARPEET JA MAHDOLLISUUDET INFRA-ALA & ICT TARPEET JA MAHDOLLISUUDET WORKSHOP 28.11.2013 MARKO MÄENPÄÄ RAMBOLL FINLAND ESITYKSEN SISÄLTÖ Ramboll Yleistä infra-alasta Trendit ja haasteet Mahdollisuuksia ICT yrityksille 2 Image size:

Lisätiedot

Infra alan lähivuosien haasteet. Terttu Vainio InfraExpo 11.10.2012. Infrarakentamisen ajurit

Infra alan lähivuosien haasteet. Terttu Vainio InfraExpo 11.10.2012. Infrarakentamisen ajurit Infra alan lähivuosien haasteet Terttu Vainio InfraExpo 11.10.2012 Infrarakentamisen ajurit Maantieteellisen sijainnin ja kansainvälisten yhteyksien merkitys kasvaa Yhteiskunnan riippuvuus infrastruktuurin

Lisätiedot

VTT lyhyesti. Rakentamisen tulevaisuuden näkymät Pekka Pajakkala, asiakasjohtaja, VTT. Henkilöstö: 2 740 Liikevaihto: 240 M

VTT lyhyesti. Rakentamisen tulevaisuuden näkymät Pekka Pajakkala, asiakasjohtaja, VTT. Henkilöstö: 2 740 Liikevaihto: 240 M Rakentamisen tulevaisuuden näkymät Pekka Pajakkala, asiakasjohtaja, VTT 1 VTT lyhyesti Henkilöstö: 2 740 Liikevaihto: 240 M Asiakastoimialat Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus Elektroniikka Energia

Lisätiedot

Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj.

Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj. Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj. Infran rooli on merkittävä yhteiskunnalle Suomen kansallisvarallisuus noin 770 mrd Rakennettu ympäristö 70 % Infrarakenteet

Lisätiedot

Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä

Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä 3.10.2013 1 Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä Pekka Pajakkala johtava asiantuntija VTT TAPRE päätösseminaari 3.10.20134, Tampere 3.10.2013 2 VTT on kumppanisi kestävän ja älykkään

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisalan suhdannenäkymät. Rakennusfoorumi Sami Pakarinen

Kiinteistö- ja rakentamisalan suhdannenäkymät. Rakennusfoorumi Sami Pakarinen Kiinteistö- ja rakentamisalan suhdannenäkymät Rakennusfoorumi 2.5.2017 Sami Pakarinen Suomen talous hyvässä kasvussa alkuvuonna Rakennusteollisuus RT 2.5.2017 2 Keskeiset ennusteluvut 2016 2016 2017 2018

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannekatsaus

Rakentamisen suhdannekatsaus Rakentamisen suhdannekatsaus Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Tilastokeskus 29.5.28 Tilastopäällikkö Jukka Oikarinen Rakentamisen osuus bruttokansantuotteesta, 1976 26* Construction as

Lisätiedot

5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin

5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin 5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin 5.12.2012 Pekka Pajakkala, Markku Riihimäki & Erkki Lehtinen,VTT Talous

Lisätiedot

Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015

Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015 Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015 Rakennustuotannon arvo vuonna 2014 Yhteensä 28,8 mrd. Talonrakentaminen 22,5 mrd. Korjausrakentaminen 11,7 mrd. Asuinrakennukset 6,8 mrd. Muut rakennukset 4,9 mrd. Maa

Lisätiedot

Koneyrittäjien maarakennuspäivä Tampere Infra-alan näkymiä lehtori Eero Nippala, Tampereen amk

Koneyrittäjien maarakennuspäivä Tampere Infra-alan näkymiä lehtori Eero Nippala, Tampereen amk Koneyrittäjien maarakennuspäivä Tampere 7.-8.4.2017 Infra-alan näkymiä lehtori Eero Nippala, Tampereen amk SISÄLTÖ MUUTOKSIA JA YHTEENVETO TALOUSTILANNE KUSTANNUKSET JA TARJOUSHINNAT SUHDANTEET JA NÄKYMÄT

Lisätiedot

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 9. kokous 10.9.2013 klo 9 11:15 Infra ry:ssä

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 9. kokous 10.9.2013 klo 9 11:15 Infra ry:ssä 1 (3) INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 9. kokous 10.9.2013 klo 9 11:15 Infra ry:ssä Paikalla: Infra ry Lemminkäinen Infra Oy NCC Infrapalvelut Energiateollisuus ry Koneyrittäjien liitto ry Liikennevirasto

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot. Yrityksen yhteystiedot. Yrityksen yhteyshenkilö tässä tiedustelussa

Yrityksen perustiedot. Yrityksen yhteystiedot. Yrityksen yhteyshenkilö tässä tiedustelussa RAKENNUSYRITYSTEN KORJAUSRAKENTAMINEN Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi 1.1.2014 31.12.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa 1 (4) Paikalla: Infra ry Tapani Karonen (pj) Energiateollisuus ry Veli-Pekka Sirola Koneyrittäjien

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 11-12 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan työlliset 1 298 henkilöä 14 % Autokauppa Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 55 % 31 % Vähittäiskauppa Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus.

Lisätiedot

Rakentamisen suhdanteet

Rakentamisen suhdanteet Rakentamisen suhdanteet Rakentamis- ja kiinteistöalan osaajatarpeet tulevaisuudessa Ennakointifoorumi Turun Ammatti-instituutti 7.9.2017 Sami Pakarinen Suomen talous hyvässä kasvussa, investoinnit ja vienti

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016).

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). 1(5) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Investoinnit Investoinnit kerätään kahdessa kokonaisuudessa; Investoinnit

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN NÄKYMÄT 2011 SUOMESSA

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN NÄKYMÄT 2011 SUOMESSA MAA- JA VESIRAKENNUSALAN NÄKYMÄT 2011 SUOMESSA Eero Nippala, koulutuspäällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK puh 040 5460174 eero.nippala@tamk.fi SISÄLTÖ YHTEENVETO TALOUSTILANNE ALUEELLINEN KUSTANNUKSET

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 Pirkanmaan rakennuspäivä 2.11.2009, Tampere Markku Riihimäki VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus 3.11.2010 2 BAROMETRIN RAHOITTAJAT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Suurten infrahankkeiden vaikutus koko infrarakentamisen resurssikysyntään Suomessa 2003...2008

Suurten infrahankkeiden vaikutus koko infrarakentamisen resurssikysyntään Suomessa 2003...2008 Suurten infrahankkeiden vaikutus koko infrarakentamisen resurssikysyntään Suomessa 23...28 13.6.23 toinen täydennetty versio Eero Nippala, VTT Tampere, puh 4 546174 Taustaa Kesäkuussa 21 päätös: Kerava

Lisätiedot

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015 Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle Simo Pinomaa 18.5.2015 Aiheita Mikä on lähtöpiste? Muutos vai taso? Reaaliset vai nimelliset yksikkötyökustannukset? Miten Suomen

Lisätiedot

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet LVI-treffit 14.10.2016 Sami Pakarinen Suomen talous vuosimuutos, % Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 4 3 2 1 0 2015

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

YHTEENVETO MVR-SUHDANTEISTA

YHTEENVETO MVR-SUHDANTEISTA YHTEENVETO MVR-SUHDANTEISTA Lokakuu 2016 INFRA ry 13.10.2016 Heikki Jämsä SISÄLTÖ Kuvioissa 4-16: Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannekatsaus Kuvioissa 17 26: MANK suhdannekatsaus Kuvioissa 27 37: VM:n

Lisätiedot

Kiinteistöalan kehitysnäkymiä Suomessa

Kiinteistöalan kehitysnäkymiä Suomessa Kiinteistöalan kehitysnäkymiä Suomessa Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit EKHHL 20a juubeli foorum 20.11. 2015, Tallinnas Harri Hiltunen Suomen Kiinteistöliitto ry (Soome Kinnisvaraliidu) Harri.hiltunen@kiinteistoliitto.fi

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät LVI-koulutus seminaari Sami Pakarinen

Rakentamisen suhdannenäkymät LVI-koulutus seminaari Sami Pakarinen Rakentamisen suhdannenäkymät 2018 LVI-koulutus 2018 -seminaari 28.9.2017 Sami Pakarinen Suomen talous hyvässä kasvussa, investoinnit ja vienti vetävät Rakennusteollisuus RT 28.9.2017 2 Rakennustuotannon

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Suhdannekatsaus Betonipäivät 3.11.2016, Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailman talous kasvaa kohtuullista vauhtia Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 3 vuosimuutos, % Suomessa

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Infra-teknologiaohjelman päätösseminaari 2.3.2006

Infra-teknologiaohjelman päätösseminaari 2.3.2006 Infra-teknologiaohjelman päätösseminaari Jaakko Heikkilä Ramboll Finland Oy Rakennus- ja kiinteistöalan klusteri Suomessa Energia Hyvinvointi Infra ja vesi Talonrakennusala Kiinteistöala Talotekniikkaala

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Rakennusalan suhdannenäkymät

Rakennusalan suhdannenäkymät Rakennusalan suhdannenäkymät Bo Salmén Bo Salmén 9.5.2012 1 Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys muutos edellisestä vuodesta, % Lähde: Tilastokeskus, RT 2 3 Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset,

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Rakentaminen kansantaloudessa 2007

Rakentaminen kansantaloudessa 2007 Rakentaminen kansantaloudessa 2007 Investoinneista 64 % Investoinnit, kunnossapito ja vienti bruttokansantuotteesta Tuote-, projekti- ja suunnitteluvienti viennistä 13 % 8 % 3 % 3 % Tuonti työmaille ja

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015 Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen MAAILMAN JA SUOMEN TALOUS Halventuneet öljy ja euro vauhdittavat taloutta Rakennusteollisuus RT 5.5.2015 3 Euroalueen

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

INKA- Älykäs kaupunki

INKA- Älykäs kaupunki INKA- Älykäs kaupunki Tilannekatsaus Northern Glow 29.8.2014 Matti Matinheikki Älykäs kaupunki teema Tulevaisuuden talot & tilat työpaketti Yritystoiminnan pilottialusta ja palvelutoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

INFRASUUNNITTELUN NÄKYMÄT JA UUDET MAHDOLLISUUDET

INFRASUUNNITTELUN NÄKYMÄT JA UUDET MAHDOLLISUUDET Image size: 7,94 cm x 25,4 cm INFRASUUNNITTELUN NÄKYMÄT JA UUDET MAHDOLLISUUDET Mikko Leppänen 9.4.2014 INFRARAKENTAMISEN MARKKINAT Infran rooli on merkittävä yhteiskunnalle Suomen kansallisvarallisuus

Lisätiedot

Betoniteollisuus tänään DI Seppo Petrow RTT ry

Betoniteollisuus tänään DI Seppo Petrow RTT ry Betoniteollisuus tänään DI Seppo Petrow RTT ry Betoni muutti maailmaa n. 2000 vuotta vanha Pantheon Roomassa on tunnetuimpia vanhoja betonirakenteita Portland-sementti keksittiin1800-luvulla Suomeen 1800-luvun

Lisätiedot

Vuonna 2013 talonrakennusalan yritysten tuotot korjausrakentamisesta olivat 6 miljardia euroa

Vuonna 2013 talonrakennusalan yritysten tuotot korjausrakentamisesta olivat 6 miljardia euroa Rakentaminen 2014 Korjausrakentaminen Rakennusyritysten korjaukset Vuonna 2013 talonrakennusalan yritysten tuotot korjausrakentamisesta olivat 6 miljardia euroa Tilastokeskuksen mukaan vähintään 5 hengen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2015 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne pysynee yhä ennallaan Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

VIROJOKI-VAALIMAA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Taloudellisten vaikutusten Tvrdy Jan Sisällysluettelo... 1 1 Johdanto... 1 1.1 Lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kevään 2017 tiedustelussa kysyttiin yritysten toteutuneita

Kevään 2017 tiedustelussa kysyttiin yritysten toteutuneita EK:n Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden kotimaisten arvo oli viime vuonna reilut 3,8 miljardia euroa eli noin 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Kuluvana vuonna investointien kasvu kiihtyisi

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2005 2007 Ennusteen taulukkoliite 30.3.2005 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2005 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 11. kokous 21.1.2014 klo 9:00 11:20 Kuntatalolla

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 11. kokous 21.1.2014 klo 9:00 11:20 Kuntatalolla 1 ( ) INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 11. kokous 21.1.2014 klo 9:00 11:20 Kuntatalolla Paikalla: Infra ry Energiateollisuus ry Koneyrittäjien liitto ry Lemminkäinen Infra Oy Rautaruukki Oyj Asunto-,

Lisätiedot

Talonrakennusalan yritysten korjausrakentamisen urakoista kertyi 7,6 miljardia euroa vuonna 2016

Talonrakennusalan yritysten korjausrakentamisen urakoista kertyi 7,6 miljardia euroa vuonna 2016 Rakentaminen 2017 Korjausrakentaminen Rakennusyritysten korjaukset 2016 Talonrakennusalan yritysten korjausrakentamisen urakoista kertyi 7,6 miljardia euroa vuonna 2016 Tilastokeskuksen mukaan vähintään

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Ne9sivusto INFRA KUNTOON Perussisältö: KäsiFeet Teoria: - pieni vaurio = pieni kunnossapitokustannus, - iso vaurio=

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 2015

Käyttötalous tehtävittäin 2015 Taloustilasto 2015 Käyttötalous tehtävittäin 4.10.2016/ 12:57 218 253 302 304 305 310 315 345 350 360 535 550 Käyttötalous tehtävittäin 2015 Muut lasten ja perheiden avopalvelut Perusterveydenhuollon avohoito

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Kevät 2013

Pk-yritysbarometri. Kevät 2013 Pk-yritysbarometri Kevät 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 70 50 BKT 8,0 6,0 30 10-10 -30-50 Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

Rakennustuotannon arvo vuonna 2011 Yhteensä 28,5 mrd.

Rakennustuotannon arvo vuonna 2011 Yhteensä 28,5 mrd. Rakennustuotannon arvo vuonna 211 Yhteensä 28,5 mrd. Talonrakentaminen 22,7 mrd. Maa- ja vesirakentaminen 5,7 mrd. Ko rja usrakent am in en 1,3 mrd. Kunnossapito 1,6 mrd. Asuinrakennukset Muut rakennukset

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Euro & talous 1/211 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Pääjohtaja 1 Aiheet Ajankohtaista tänään Maailmantalouden ennuste Suomen talouden näkymät vuosina 211-213 2 Ajankohtaista

Lisätiedot

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429 8.9.200 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 7 34 telefax: (09) 734 3429 Tiedustelut: Pasi Koikkalainen, +358 9 734 3332, e-mail: kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi Samu Hakala, +358 9

Lisätiedot

INFRA SUHDANTEET 1 / 2012. Infrarakentaminen supistuu 2012. Kriisit varjostavat talouskasvua

INFRA SUHDANTEET 1 / 2012. Infrarakentaminen supistuu 2012. Kriisit varjostavat talouskasvua INFRA SUHDANTEET 1 / 2012 Keväällä 2012 suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tarjoushalukkuuden vähentyminen ennakoi suhdannetilanteen käännettä parempaan. Tilannetta varjostaa talouden epävarmuuden lisäksi

Lisätiedot

Rakentamisen ajankohtaiskatsaus. Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti

Rakentamisen ajankohtaiskatsaus. Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti Rakentamisen ajankohtaiskatsaus Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti Rakentamisen suhdanteet Rakennustuotannon arvo vuonna 2013: korjausrakentaminen ohitti uudisrakentamisen Yhteensä 28,8

Lisätiedot

Pekka Pajakkala 8.11.2012 1 Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma

Pekka Pajakkala 8.11.2012 1 Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma Pekka Pajakkala 8.11.2012 1 Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma Pekka Pajakkala, VTT XXXVII RAKENNUSKONEPÄIVÄT 8.-9.11.2012 Pekka Pajakkala 8.11.2012 2 Rakentamisen suhdannenäkymät

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET. 17.2.2012 Teemu Perälä

OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET. 17.2.2012 Teemu Perälä OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET 17.2.2012 Teemu Perälä KATUOMAISUUDEN HALLINNAN MERKITYS Kuntien tämän hetken tehtävien tärkeysjärjestys: 1. Vesi- ja viemäriverkoston kunnossapito Sen tärkeydestä

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Lapinkylän vesiosuuskunta

Lapinkylän vesiosuuskunta Lapinkylän vesiosuuskunta Lappbölevattenandelslag Vuosikokous 10.5.2012 1 Toinen toimintavuosi, 2011 Ilmoitus Kirkkonummen kunnalle aiesopimuksen ehtojen täyttymisestä 2.2011 Rakennussuunnitelman edellyttämät

Lisätiedot

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa

Infrarakentaminen muutoksessa VTT-R-04583-10 Infrarakentaminen muutoksessa Terttu Vainio (VTT) & Eero Nippala (TAMK) Julkinen 1 (1) Raportin nimi Infrarakentaminen muutoksessa tutkimussuunnitelma Ohjausryhmän jäsenet Mank ry / Harri

Lisätiedot

Onko nyt oikea aika korjata - rakentamisen näkymät taloyhtiöiden kannalta

Onko nyt oikea aika korjata - rakentamisen näkymät taloyhtiöiden kannalta Onko nyt oikea aika korjata - rakentamisen näkymät taloyhtiöiden kannalta Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja Kiinteistöt ja rakentaminen VTT TALOYHTIÖPÄIVÄ, WANHA SATAMA 23.4.2009 ESITYKSEN SISÄLTÖ Talouden

Lisätiedot

Tutkimuksella tuottavuutta ja uutta kilpailukykyä kiinteistö- ja rakennusalalle

Tutkimuksella tuottavuutta ja uutta kilpailukykyä kiinteistö- ja rakennusalalle Tutkimuksella tuottavuutta ja uutta kilpailukykyä kiinteistö- ja rakennusalalle Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori, TkT RAKENNUSTEKNIIKAN LAITOKSEN VUOSIPÄIVÄ, RAKSA 3.0 - Rakennusalan uudistuva

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

Infrapanostusten tarve ja mahdollisuudet - kansainvälinen tarkastelukulma

Infrapanostusten tarve ja mahdollisuudet - kansainvälinen tarkastelukulma Infrapanostusten tarve ja mahdollisuudet - kansainvälinen tarkastelukulma Pekka Pajakkala johtava neuvonantaja, VTT INFRA13 Infrapoliittinen iltapäivä, Helsinki 5.3.2013 2 3 Infrapanostusten tarve ja mahdollisuudet

Lisätiedot