Infra-teknologiaohjelman päätösseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Infra-teknologiaohjelman päätösseminaari 2.3.2006"

Transkriptio

1 Infra-teknologiaohjelman päätösseminaari Jaakko Heikkilä Ramboll Finland Oy

2 Rakennus- ja kiinteistöalan klusteri Suomessa Energia Hyvinvointi Infra ja vesi Talonrakennusala Kiinteistöala Talotekniikkaala Rakennustuoteteollisuus Metsä Metalli ja kaivos Elintarvike Tietoliikenne Kuljetus Rakennetun ympäristön asiantuntijat

3 Infraan kuuluvia rakenteita Tieverkosto Tieverkosto Katuverkosto Katuverkosto Raideliikenneverkosto Raideliikenneverkosto tiet sillat alikulut, tunnelit kevyen liikenteen väylät 25 % 20 % 10 % kadut sillat, alikulut liikennevalot pysäköintialueet rautatiet metro raitiotiet Yksityistiet Yksityistiet Metsäautotiet Metsäautotiet Vesiväylät Vesiväylät Lentokentät Lentokentät 1-2 % 1-2 % 2-3 % Vesihuoltoverkosto Vesihuoltoverkosto vesijohdot viemärit puhdistamot 5-6 % Energiahuoltoverkosto Energiahuoltoverkosto Tietoliikenneverkosto Tietoliikenneverkosto kaukolämpö sähkö maakaasu öljy 10-15% 15 % maa- linkkitornit ja ilmakaapelit keskukset TV,radio, puhelin, internet jne Ympäristörakenteet Ympäristörakenteet kaatopaikat hautausmaat läjitysalueet meluvallit 5-10 % Vapaa-ajan Vapaa-ajan rakenteet rakenteet Talojen Talojen piharakenteet piharakenteet urheilukentät puistot, leikkikentät laskettelurinteet tennis, golf, pururadat 1-2 % 3-5 % nurmikot, pysäköintialueet puut, pensaat

4 MVR-alan analyysi 3/99 -> 9/02 -> 3/06 KOULUTUS IMAGO KEHITTÄMINEN ELINKEINOELÄMÄ ALAN KÄYTÄNNÖT Puutteet - Ala ei houkuttele opiskelijoita - Opetuksen taso - Koulutus uuden järjestelyn edessä - Älä Ala pelkää muutosta - Määrärahojen Pienuus pienuus - Miksi ala on olemassa; hyötyä ei tiedosteta - Hyvien asioiden ja uutisten heikko uutisarvo - Ansiokehitys - Korkea mediakynnys - Taustamateriaalin puute -Kansainvälisten kykyjen puute - Korkeakoulujen ja yrityselämän välinen kuilu - Yritysten mukanaolo vähäistä - Ilmapiiri ei kannusta kehittämään - Perusrahoituksen vähäisyys - Laatuasiat - Käyttäjät (elinkeinoelämä) liian vähän mukana osallistumassa - Kunnat ja valtio vastaa - mentaliteetti - Julkisen puolen murros - Infran hallintakeinot (kunnat) - Kehittymättömät mittaristot - Ala ei kykene osallistumaan sitä koskevaan päätöksentekoon - Teettämismenettelyt puutteellisia (kokonaistuotteiden suuntaan) - Heikot eväät viennille - Sirpaloituminen, ei yhtenäisyyttä - Määrärahojen pienentyminen - Verkottumisen vähäisyys -Näköalattomuus, lyhytjänteisyys - Hinnoittelu/epäterve markkina

5 Alan vision saavuttaminen Alan tapa = kulttuuri markkinat rakennusprosessit säännöt, ohjeet, käytännöt hankintamenettelyt perustutkimus koulutus kestävä kehitys, ym Alan tapa tukee liiketoimintaa - liiketoiminta edistää alan tapaa Visio 2010 Liiketoiminta (ala, yritykset) / tuottavuus kannattavuus henkilöstöjohtaminen investoinnit T&K, koulutus verkostoituminen vienti, ym.

6 Infra-teknologiaohjelman liittyminen alan tavoitteisiin Laatu ja tuoteominaisuudet ostokriteerejä Yritysten hyvä kannattavuus ja kv. kilpailukyky Alan myönteinen imago Muita klustereita hyödyntävää osaamista Suomalainen infraosaaminen kansainväliselle huipputasolle Osaamisen ja koulutuksen korkea taso Visio Ministeriöt, hallintovirastot Tutkimusyksiköt Ohjelman strategiset tavoitteet Ohjelman painopistealueet Yritykset Projektit Järjestöt Kaupungit, kunnat DM Copyright Tekes

7 Infra-ohjelma vaikuttaa koko alaan Infra-ohjelman tuloksena vuosikymmenen loppupuoliskolla: Hankintamenettelyt vastaavat avautuneita markkinoita ja tukevat yritysten osaamista ja kansainvälistymistä. Uusia osaamisalueita on kehittynyt, yritysten toimialat ovat laajentuneet ja kumppanuuksia on syntynyt runsaasti. Informaatioteknologiaa sovelletaan kaikissa alan toiminnoissa. Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat toimintatapoja. Alalla on kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista ja keihäänkärkituotteita ydinteknologioiden alueella.

8 Ohjelman johto- ja ohjausryhmät Ohjelman johtoryhmä Puheenjohtaja Jaakko Heikkilä, rakennusneuvos, toimitusjohtaja, Ramboll Finland Oy Jäsenet Juhani Kuusisto, johtaja, YIT Rakennus Oy Infrapalvelut Reijo Korhonen, rakennusneuvos, (HKR) ( ) Hannu Leinonen, toimitusjohtaja, YIT Primatel Oy ( ) Matti A. Mantere, toimitusjohtaja, LEMCON OY ( ) Matti Räinä, kaupungininsinööri, Oulun kaupunki ( ) Tom Schmidt, toimitusjohtaja, Skanska /Tieyhtiö Nelostie Oy Juhani Tervala, rakennusneuvos, Liikenne- ja viestintäministeriö Tom Warras, teknologia-asiantuntija, Tekes ( ) Osmo Rasimus, teknologia-asiantuntija, Tekes ( ) Asiantuntijaklubit Hankintaklubi: Juhani Kuusisto ( 2003), Matti-Pekka Rasilainen (2003 ) IT-klubi: Tom Warras Elinkaariklubi Aarno Valkeisenmäki Osaamisklubi Heikki Jämsä

9 Tekesin INFRA-teknologian johtoryhmä

10 Projektien lukumäärän jakautuminen ohjelman painopistealueille Laajuus 112 projektia 32 M

11 Infra-teknologiaohjelman vaikuttavuusarviointia Lowtechista Hightechiin Koko alan t&k-aloitteellisuus on lisääntynyt Hankintatavat ovat monipuolistuneet. Hankintatapojen muutoksella ja markkinoiden avaamisella on saatu kilpailuttamisen kautta säästöjä. Tiedonhallinnan kehittäminen etenee nopeasti (InfraModel, e-hankinta, tietomallit ) Elinkaaritekniikan systematiikka on luotu. Pilottityökalut on olemassa. Langaton, automatisoitu työmaa etenee. Perusta on luotu. Koneautomaatiossa konkreettisia tuloksia Haave alan yhteisestä `kielestä` toteutuu, InfraRYL nimikkeistö, laatumääritykset ja kustannusten hallintamenettelyt ovat käytössä. Uusia osaamisalueita ja palveluita on synnytetty, verkottuminen yleistä Alan luonne muuttunut virastokulttuurista yrityskulttuuriksi. Luonnonvaroja säästävä materiaaliteknologia on vahvasti tulossa

12 Infra-teknologiaohjelman Top10 -tuloksia Huipputekniikan soveltamista Automatisoitu tuotantoteknologia - suunnittelun, mittausten ja työkoneiden langaton tiedonsiirto - työkoneiden automatisointi Rakenteiden reaaliaikainen monitorointi ja käyttöiän hallinta - uudet maanalaiset mittausteknologiat (sensoriverkot) Laserskannaustekniikat rakenteiden mittauksissa - viemärikuvaus, tunneli- ja siltamittaus, tienpinnan mittaus Tekniikoita alan uuteen toimintatapaan Uudet hankintamallit InfraRYL - nimikkeet, tuoterakenteet, laatuvaatimukset, määrämittaus Projekti- ja kustannushallintajärjestelmät Tuotemallinnus, tiedonsiirto Elinkaarilaskenta (LCC/ LCA) Uusia teknisiä ratkaisuja Hiljaiset päällysteet Uusiomateriaalien käyttötekniikat

13 Infra Rakentaminen ja palvelut Infra 2010 (LVM) Uusi materiaaliteknologia (YM) Sensoriteknologia Hankintamenetelmät (RAKLI) Tuotetietomalli Elinkaaritekniikka Älykäs työmaa Kansainvälistyminen Ohjelman evaluointi 2006 Loppuseminaari Loppujulkaisu

14 Tuotemallipohjainen infrakohteen elinkaarenaikainen hallinta ELINKAAREN KATTAVA HALLINTAPROSESSI INVESTOINTI YLLÄPITO Toteutusmuoto elinkaarimalli ST T LÄHTÖ- TIETOJEN HANKINTA SUUN- NITTELU RAKEN- TAMINEN JA RAKENNETUN TODENTA- MINEN TOIMIVUUS- JA RAKENNE- MITTAUKSET LUOVUTUS- MITTAUKSET LÄHTÖTIETO- MALLI TUOTEMALLI GEOMETRIAMALLI RAKENNEMALLI TIETOMALLI TOTEUTUS- MALLI RAKENNEMALLI TIETOMALLI TOTEUMA- MALLI YLLÄPITO- MALLI JÄÄNNÖS- ARVO- MALLI 3D simulointi ja visualisointi työmaaautomaatio TUOTETIETOMALLI

15

16 Eko- ja kustannustehokkaassa rakentamisessa on kysymys hankkeen/ kohteen haluttujen ominaisuuksien (vaatimusten) toteuttamisesta tietyin elinkaaren aikaisin ympäristöpainein ja elinkaarikustannuksin Toimivuus, kelpoisuus Taloudellisuus - elinkaarikustannukset Ekologisuus -ympäristövaikutukset Kustannustehokkuus Ekotehokkuus

17 Käyttäjän/ omistajan/ yhteiskunnan tarpeet Toimivuustavoitteet Olosuhteet Rasitukset Käyttökokemukset Kokeelliset menetelmät Laskelmat Tuotetiedot Laatu Talous Ympäristö Vaati- Ratkaisun mukset (tuotteen) ja ominai- kriteerit suudet Todentaminen n ja ja valinta Työmenetelmät Materiaalit Toimivuustarkastelu Tuotehyväksyntä Ratkaisun kehittäminen Tuotteistus Tutkimus, tuotekehitys

18 Lentokoneesta tai helikopterista tehtävät skannaukset. Kevyillä laitteilla myös sisätiloissa Sisätilojen laserskannaus / E Härö & V-P Koskela

19 VTT BUILDING AND TRANSPORT Copyright VTT

20 Kansallisia osaamiskeskittymiä Metsä Metalli ja kone Hyvinvointi ja terveys Rakennettu ympäristö? Energia ICT

Infra Rakentaminen ja palvelut 2001 2005

Infra Rakentaminen ja palvelut 2001 2005 Infra Rakentaminen ja palvelut 2001 2005 Teknologiaohjelmaraportti 4/2006 Loppuraportti INFRA Rakentaminen ja palvelut 2001 2005 -teknologiaohjelma Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2006 Helsinki

Lisätiedot

Väylämarkkinat Suomessa. Syyskuu 2003 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE

Väylämarkkinat Suomessa. Syyskuu 2003 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE Väylämarkkinat Suomessa Syyskuu 2003 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 1 1. Esipuhe...2 2. Väylänpidon markkinat...2 2.1 Väylät ovat osa infraa...2 2.2 Väyliin sijoitetaan 0,9 prosenttia bruttokansantuotteesta...3

Lisätiedot

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous 24.8.2011 klo 12 15 Otaniemessä

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous 24.8.2011 klo 12 15 Otaniemessä INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous 24.8.2011 klo 12 15 Otaniemessä 1 (3) Paikalla: Infra ry Tapani Karonen (pj) Destia Oy Arto Kari Energiateollisuus ry Pertti Lindberg Koneyrittäjäjien

Lisätiedot

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Kalvosarja 2014

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Kalvosarja 2014 Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Kalvosarja 2014 Infraa ovat alkutuotannon rakenteet - metsäautotiet - yksityistiet - salaojat, metsäojat maantieverkko -tiet - sillat - kevyen liikenteen väylät

Lisätiedot

Elinkaarenaikaisen tiedonhallinnan hyödyntäminen infra-alalla

Elinkaarenaikaisen tiedonhallinnan hyödyntäminen infra-alalla Elinkaarenaikaisen tiedonhallinnan hyödyntäminen infra-alalla Tuotemallipohjaisen väyläomaisuudenhallinnan vaikutukset eri osapuolten toimintatapoihin ja vuosikustannuksiin Laura Apilo11.10.2006 Sisältö

Lisätiedot

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa 1 (4) Paikalla: Infra ry Tapani Karonen (pj) Energiateollisuus ry Veli-Pekka Sirola Koneyrittäjien

Lisätiedot

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 RYM-SHOKin esittely KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 SHOK-statuksen edellyttämä uusi toimintatapa rakennetun ympäristön tutkimustoiminnassa Osaamiskeskittymiä ja huippuyksiköitä RYM-SHOK RYM-SHOK

Lisätiedot

Miten tietomalli tulee muuttamaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori

Miten tietomalli tulee muuttamaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Miten tietomalli tulee muuttamaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tapaa toimia Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Esityksen pääkohdat InfraTM hanke, mikä se on Projektin nykytilanne ja

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

Tietomalli, tuotemalli - Mitä ne ovat, mihin niitä tarvitaan, mitä ne mahdollistavat. Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy

Tietomalli, tuotemalli - Mitä ne ovat, mihin niitä tarvitaan, mitä ne mahdollistavat. Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Tietomalli, tuotemalli - Mitä ne ovat, mihin niitä tarvitaan, mitä ne mahdollistavat Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Vianova Systems Finland Oy Omistus: Työntekijät 51 % Vianova Systems AS 35

Lisätiedot

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT Luonnos 19.11.2008 Juha Liukas Sito Oy Jari Niskanen Vianova Systems Finland Oy Esityksen sisältö OSA 1: Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne - esimerkkinä suunnittelu ja

Lisätiedot

Infra 2010 kokemuksia ja T&K -kehitystarpeita. Heikki Jämsä Rakennusteollisuus RT ry

Infra 2010 kokemuksia ja T&K -kehitystarpeita. Heikki Jämsä Rakennusteollisuus RT ry Infra 2010 kokemuksia ja T&K -kehitystarpeita Heikki Jämsä Rakennusteollisuus RT ry Painopisteet ja suunnitellut budjetit Osa A: Tuotemalli ja tiedonsiirto Tuotemalli ja automaatio Ekotehokkuus Tuotehyväksyntä

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4 Tulevaisuuden muutokset ja haasteet Terttu Vainio, VTT Eero Nippala, TAMK 7.4.2014 Raportti Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4 Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Lisätiedot

RYM Oy ja tutkimusohjelmat - kuntasektorin keskeinen rooli. KEHTO-foorumi 18.03.2010

RYM Oy ja tutkimusohjelmat - kuntasektorin keskeinen rooli. KEHTO-foorumi 18.03.2010 RYM Oy ja tutkimusohjelmat - kuntasektorin keskeinen rooli KEHTO-foorumi 18.03.2010 RYM Oy ja tutkimusohjelmat 1. Osakkaat 2. Tutkimusagenda 3. Tutkimusohjelmien valmisteluprosessi 4. Tietomalleja hyödyntävät

Lisätiedot

Suuntana arvoverkottunut rakentaminen. Sara-teknologiaohjelma 2003 2007

Suuntana arvoverkottunut rakentaminen. Sara-teknologiaohjelma 2003 2007 Suuntana arvoverkottunut rakentaminen Sara-teknologiaohjelma 2003 2007 OSA-ALUEET Asiakastarpeiden hallinta Tuotteet, järjestelmät ja palvelut Prosessien hallinta LAAJUUS 108 tutkimus- ja kehityshanketta

Lisätiedot

KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS. visioista ja strategioista käytännön tuloksiin

KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS. visioista ja strategioista käytännön tuloksiin KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS visioista ja strategioista käytännön tuloksiin SISÄLTÖ 4 Rakennusteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminta 6 Rakennustuotanto, laatu ja työturvallisuus 10 Rakennustuotteet,

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA UUMA2 DEMONSTRAATIO-OHJELMA 2013-2017 TUOTEKEHITYS - SUUNNITTELU - RAKENNUTTAMINEN 9.9.2013 UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Terttu Vainio (VTT) Eero Nippala (TAMK) Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Raportin sisällön esittely Raportti määrittelee uuden käsitteen

Lisätiedot

Klusterimalli infra-alan osaamisen kehittämisessä

Klusterimalli infra-alan osaamisen kehittämisessä Juhani Timonen, Markku Antikainen, Keijo Pulkkinen Klusterimalli infra-alan osaamisen kehittämisessä Tiehallinnon selvityksiä 30/2008 Juhani Timonen, Markku Antikainen, Keijo Pulkkinen Klusterimalli infra-alan

Lisätiedot

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Terttu Vainio (VTT) Eero Nippala (TAMK) 27.2.2013 Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Raportin sisältö Raporttiin on koottu tietoa infra

Lisätiedot

CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006. Teknologiaohjelmaraportti 19/2006

CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006. Teknologiaohjelmaraportti 19/2006 CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006 Teknologiaohjelmaraportti 19/2006 Loppuraportti CUBE 2002-2006 2 CUBE 2002-2006 CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI. Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto

SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI. Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto 1 SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto 2 Tiehallinnon hankintastrategian päivityksen periaatteita uuden teknologian ja tiedonhallinnan

Lisätiedot

Infrarakentaminen 2020

Infrarakentaminen 2020 Infrarakentaminen muutoksessa työpaketit 2 & 3 sisältösuunnitelma käsiteltävksi 17.1.2012 johtoryhmän kokouksessa 1 (4) Infrarakentaminen 2020 Projektin työnimi on ollut infrarakentaminen 2030. Projektin

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa Osa 1. Infrarakentamisen rakenne

Infrarakentaminen muutoksessa Osa 1. Infrarakentamisen rakenne Infrarakentaminen muutoksessa Osa 1. Infrarakentamisen rakenne Terttu Vainio (VTT) Eero Nippala (TAMK) Infrarakentamisen rakenne Raportin sisältö Raporttiin on koottu tietoa infra alan yritysten ja muiden

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 3. Työvoima, koulutus ja osaaminen

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 3. Työvoima, koulutus ja osaaminen Infrarakentaminen muutoksessa, osa 3 Työvoima, koulutus ja osaaminen Valokuva VR Track Eero Nippala, TAMK Terttu Vainio, VTT 7.4.2014 1 Reportti Infrarakentaminen muutoksessa, osa 3 työvoima, koulutus

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa RAPORTTI 4/2014 Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa Rakennettu ympäristö 2009 2014 Sampsa Nissinen, Eero Lukin, Tekes Suvi Nenonen, Robert Eriksson, Juha-Matti Junnonen, Jan-Erik Gussander,

Lisätiedot

Tekesin rahoitus Kuntien kehityshankkeisiin

Tekesin rahoitus Kuntien kehityshankkeisiin Tekesin rahoitus Kuntien kehityshankkeisiin Teknologia-asiantuntija Sini Uuttu Etelä-Suomen EAKR-ohjelman teemahankkeiden ideahaun verkostoitumistilaisuus 18.2.2010 Sisältö 1. Tekesin esittely 2. Tekesin

Lisätiedot