INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 11. kokous klo 9:00 11:20 Kuntatalolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 11. kokous 21.1.2014 klo 9:00 11:20 Kuntatalolla"

Transkriptio

1 1 ( ) INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 11. kokous klo 9:00 11:20 Kuntatalolla Paikalla: Infra ry Energiateollisuus ry Koneyrittäjien liitto ry Lemminkäinen Infra Oy Rautaruukki Oyj Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry SKOL ry Suomen Kuntaliitto ry Tekes Vesilaitosyhdistys ry VTT Poissa: Destia Oy Liikennevirasto Morenia Oy NCC Infrapalvelut Ramboll Finland Oy, MANK ry Sandvik Oy SKAL ry TAMK Turun kaupunki VR Track Oy YIT Rakennus Oyj / Infrapalvelut TAMK Tapani Karonen (pj) Veli-Pekka Sirola Markku Leskinen Tarja Merikallio Petri Nieminen Mikko Nousiainen Matti Kiiskinen Marika Kämppi Tom Warras Mika Rontu Terttu Vainio (siht.) Arto Kari Ari Huomo Eero Moilanen Ilkka Forsell Mikko Leppänen Maarit Mäkitalo Jari Pietilä Perttu Heino Jouko Turto Jouni Kekäle Jarkko Salmenoja Eero Nippala 1. Kokouksen avaus Marika Kämppi kertoi kuulumisia kuntasektorilta. Kuntien on säästettävä 2 miljardia euroa, josta ½ tuottavuusparannuksin ja ½ säästöillä. Kuntaliitto on osaltaan ohjeistamassa kuntia, miten tuottavuutta voidaan parantaa esim. alueurakoiden hankinnoissa. Kuntaliitto on laatinut yhdessä RIL:n kanssa ohjekirjan kuntien hankkeiden rakennuttamisesta. 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja Pöytäkirja hyväksyttiin. 3. Projektin tilannekatsaus ja jatko (kalvot 3-4) Sovituista viidestä raportista osat 1 ja 2 on julkaistu projektin internetsivuilla. Osista 3 5 on tehty versiot sisäiseen käyttöön. Nämä viimeistellään julkaisukelpoisiksi päätösseminaariin. Projektin tuloksia on esitelty sekä julkisesti että yrityksille räätälöidysti. Projektissa on käynnistetty 3 uutta insinöörityötä, joista yksi koskee ammattiopiston infraopetusta. Työ kiinnostaa MANK ry:n nuorisoprojektia, johon on palkattu työntekijäksi Panu Tuominen. Infrarakentaminen muutoksessa -projektin tuloksia esitellään Infra 2014 tapahtumassa sekä projektin loppuseminaarissa

2 2 ( ) INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 11. kokous klo 9:00 11:20 Kuntatalolla Loppuseminaarin ja viestinnän suunnittelupalaveri klo 11-12:30 Kuntaliitossa (Tapani Karonen, Marika Kämppi, Ari Huomo, Mikko Nousiainen, Terttu Vainio). Projektin johtoryhmän viimeisessä kokouksessa klo 14:30-16 Infra ry:ssä keskitytään projektin viestintään ja tulosten jalkautukseen. Projekti on edennyt ja voidaan viedä loppuun suunnitellun mukaisesti. 4. Tulevaisuus & Työvoima, koulutus, osaaminen työpajan purku (kalvot 5-9) Työpajan dokumentointi on lähetetty tiedoksi Kokouksessa oli esillä tiivistelmä. Johtoryhmä toivoi, että muutokset, osaamistarpeet ja toimenpiteet kiteytettäisiin iskulauseiksi tyyliin vähemmällä enemmän (=lisää tuottavuutta). Korostettava myös infrarakentamisen positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan, kuten osuutta rakennetun ympäristön uudistajana. 5. Projektin tulosten esittely Infra 2014 tilaisuudessa (kalvo 10) Tilaisuuden tuottaja on hyväksynyt projektin ehdotuksen. Suunnitelluista kommenttipuheenvuoroista kahteen ei ole saatu vahvistettua nimeä. 6. Projektin loppuseminaari (kalvo 11) Loppuseminaarin valmistelua jatketaan ehdotuksen pohjalta. 7. Kokouksen päätös Liite: kokouskalvot

3 Infrarakentaminen muutoksessa järkeä infrarakentamiseen johtoryhmä Kokousasiat 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus ja seuraavat tehtävät 4. Tulevaisuus & Työvoima, koulutus, osaaminen työpajan purku 5. Infra 14 seminaari klo 13:30 15:00 6. ½ päiväseminaari ohjelma 7. Kokouksen päätös 2

4 Tilannekatsaus aikaväliltä Työdokumentit ja julkaisut Osa 1. Rakenneraportin tiedot päivitetty tasolle 2013 ja julkaistu Osa 2. Seuranta ja ennakointi päivitetty ja julkaistu Osa 3. Työvoima, osaaminen ja koulutus (väliraportti työpajaa varten) Osa 4. Muutokset ja haasteet (väliraportti 10.9 kokoukseen) Osa 5. Kuntien infrarakentaminen (väliraportti työpajojen tuloksista ) Tulosten esittelytilaisuudet yritykset / yleiset Tuloksia esitelty henkilökohtaisesti projektin osakasyrityksille (2 kpl), valtionvarainministeriölle (Raksu) ja Pirkanmaan maarakentajille (1 kpl) Tulosesittely osa meneillään olevaa PILKE maakuntakiertuetta (6 koulutustilaisuutta) Talvitiepäivillä Jyväskylässä Käynnistetty 3 uutta insinöörityötä 1. Kuntien infratöiden organisointi (2010 tehdyn selvityksenpäivittäminen) 2. Infra alan koulutus (viralliset tilastot käsittelevät rakentamisen koulutusta kokonaisuutena) 3. Tietotekniikkaosaamistarpeet infra alalla (jatkoa uusiin infrateknologoihin) 3 Seuraavat tehtävät 1. Viestintä lounaspalaveri 3.2 klo 11 12:30 Kuntaliitossa 2. Infra 2014 esitykset & tilaisuus ( ) 3. XII jory 25.3 klo 14: Projektin raporttien 3 5 lopulliset versiot (DL ) 5. Loppuseminaari esitykset & tilaisuus ( ) 6. Päätöskokous 4

5 Osaamistarpeet 1(5) talous Omaisuuden hallinta (määrä, kunto, korjaustarve) Kestävä kehitys, ympäristöarvot, hiilineutraalius sekä ihmisten että asioiden johtaminen. Tiedonhallinta laajasti tulkittuna. Infranpidon talousosaaminen; kustannusosaaminen; sijoitusosaaminen (infra salkutus). Viestintä ja vuorovaikutus päättäjille, käyttäjille, muille sidosryhmille; ihmissuhdetaidot Julkisen sektorin velkaantuminen ja säästöt, kuntien rakenneuudistus Vakaa kuntasektori muuttuu rakenneuudistuksen ja säästöjen paineessa Palveluntuottajien opittava hyödyntämään liiketoimintatietoa Yritys/organisaatiotalous Kokonaisuuksien hallinta, toimintajärjestelmä, toiminta ja rahoitussuunnitelma (esim. liikennejärjestelmän tulevaisuuden hallinta) 5 Osaamistarpeet 2(5) sosiaaliset Henkilöstöhalllinto; työnjohto Henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen stressinhallintaan ja työurien pidentämiseen Henkilöjohtamisosaaminen (motivointi, palkitseminen) Vuokratyövoiman käyttö Kielitaito, ulkomaisen työntekijän johtaminen, kulttuurien tapaosaaminen Ulkomaisen yrityksen/työntekijän sopimus/työsuhdeosaaminen Työn tekeminen Työturvallisuus ammattiosaamiseksi Tietotekniiikkaosaaminen (esim. etätyö ja työmaatabletti käyttö). Yhteistyö perusprosesseissa Viestintä Kuulemismenettelyt / esittelyosaaminen. Median hyödyntäminen ja etiketin osaaminen Uusien viestintävälineiden käyttö, reaaliaikainen tiedotus Kuulemismenettelyt hyödyntäen sosiaalista mediaa ja sosiaalisen toimiluvan hankinnassa 6

6 Osaamistarpeet 3(5) teknologiat Mallinus & sähköinen tiedonsiirto läpi hankkeen elinkaaren 3D mallin lähtötietojen hankinta: laserskannaus UAV /mobiilimittausteknologia Mallipohjainen työmaan tuotannonohjaus, koneohjaus, toteutusmalli ylläpitoa ja käyttöä varten. Opettajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden mallinnusosaaminen Sähköinen asiointi Mobiilisähköposti, yrityksen ja projektien internet sivustot, elaskut Hanketietokannat, HILMA tarjouspyynnöt, sähköiset tarjoukset, sähköiset rakennusluvat Innovaatiot Tilaajat: uusien innovaatioiden tilaaminen ja kannustimet Tuottajat: T&K osaaminen ja teknologiatuontiosaaminen. Uudet liiketoimintamahdollisuudet, mobiilipalvelujen toteuttaminen 7 Osaamistarpeet 4(5) ympäristö Ekotehokkuus Ekotehokkaan yhdyskunnan rakentaminen; yhdyskuntarakenteen tiivistäminen (talonrakentaminen ja yhdyskuntatekniikka) Infran elinkaaren hallinta Infrarakenteiden monikäyttö Hajautettu energiantuotanto;res (tuulivoiman rakentaminen, aurinko ja maalämmön osaaminen Resurssitehokkuus Ympäristölupamenettelyt ja ympäristönormit Jätteiden lajitteluosaaminen, ylijäämämateriaalin kierrätys Läjitys(alueet!) ja uusiomateriaalien käyttö. Ilmastomuutos Runsaisiin sateisiin/pitkiin kuivakausiin varautuminen rakentamisessa ja infrarakenteissa Tulvasuojelu ja tulvapengerrakentaminen Huoltovarmuus. 8

7 Osaamistarpeet 5(5) Liiketoimintaympäristö Verkostoituminen Uudet toteutusmuodot, esim. allianssi, elinkaarihankkeet open books osaaminen Palkkiomenettelyt Hankinnat Urakoinnissa toimivuusvaatimukset; kaavoissa ekotehokkuusvaatimukset; suunnittelussa mallinnuksen tietojen käytettävyys. Ostopalvelujen ja vuokratyövoiman käytön osaaminen Vuosisopimukset (raaka ainehintojen vaihtelujen hallinta) Organisaatiorakenne Julkisten organisaatioiden ja demokraattisen päätöksenteko ja poliittinen ohjaus. Organisaation ohjaaminen yli hallintorajojen ja projektirajapintojen Kansainvälistyminen infra alan suunnittelun ja urakoinnin laaja etabloituminen lähialueille 9 (Pohjoismaat, Baltia, Pietari) Projektin esittely Infra14 tapahtumassa Wanhassa Satamassa klo 13:30 15 Osuuden puheenjohtajan toimii Tapani Karonen (Infra ry) Koulutusmääriä ja osaamista koskeva otsikolla: Lisää osaavia tekijöitä Esitys Terttu Vainio (VTT) Kommenttipuheenvuoro Harri Kailasalo (Lemminkäinen; Infra ry pj) Kommenttipuheenvuoro Hannele Kulmala (TAMK) Infraomaisuuden hallinta otsikolla: Pidetään infra kunnossa esitys Eero Nippala (TAMK) Kommenttipuheenvuoro Jouko Turto (Turun kaupunki) Kommenttipuheenvuoro Mikko Nousiainen (RAKLI) Infrasuhdannetilanteesta otsikolla: Suhdannenäkymät esitys Eero Nippala (TAMK) 10

8 Päätösseminaari klo Palacen kokoustilat 1. Tervetuloa mukaan infra alan muutokseen Projektin esittely 2. Infrarakentamisen rooli Yhteiskunnan toiminnassa ja toimivuudessa Kuntien rooli infrarakentamisesssa 3. Mikä muuttuu alan haasteisiin tarttuminen Uusilla teknologioilla rahat riittämään Ekotehokas infrarakentaminen 4. Haasteet mahdollisuuksiksi Rakennuttajan puheenvuoro Suunnittelijan puheenvuoro Rakentajan puheenvuoro 11

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4 Tulevaisuuden muutokset ja haasteet Terttu Vainio, VTT Eero Nippala, TAMK 7.4.2014 Raportti Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4 Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Lisätiedot

Kuntien infrarakentaminen

Kuntien infrarakentaminen Infrarakentaminen muutoksessa osa 5 Kuntien infrarakentaminen 30.4.2013 Terttu Vainio, VTT Eero Nippala, TAMK 2 Raportin nimi Infrarakentaminen muutoksessa, osa 5 - Kuntien infrarakentaminen Asiakkaat

Lisätiedot

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Terttu Vainio (VTT) Eero Nippala (TAMK) Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Raportin sisällön esittely Raportti määrittelee uuden käsitteen

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa (www.vtt.fi/sites/infra2030)

Infrarakentaminen muutoksessa (www.vtt.fi/sites/infra2030) Infrarakentaminen muutoksessa (www.vtt.fi/sites/infra2030) Erikoistutkija Terttu Vainio (VTT) Kehtofoorumi Porissa 20.3.2013 Sisältö 1. Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi raportti 2. Infrarakentaminen

Lisätiedot

Infrarakentaminen 2020

Infrarakentaminen 2020 Infrarakentaminen muutoksessa työpaketit 2 & 3 sisältösuunnitelma käsiteltävksi 17.1.2012 johtoryhmän kokouksessa 1 (4) Infrarakentaminen 2020 Projektin työnimi on ollut infrarakentaminen 2030. Projektin

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA UUMA2 DEMONSTRAATIO-OHJELMA 2013-2017 TUOTEKEHITYS - SUUNNITTELU - RAKENNUTTAMINEN 9.9.2013 UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 (15) TOIMINTAKERTOMUS /19.4.2012

1 (15) TOIMINTAKERTOMUS /19.4.2012 1 (15) TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 (17) 1. YLEISTÄ Vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että päällystealan suurimpana haasteena säilyy perustienpidon riittävän rahoitustason säilyttäminen ja tieliikennemuodon

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

1 KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN SUOSITUKSET

1 KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN SUOSITUKSET 1 (5) Tiivistelmä 27.1.2015 Rakennettu ympäristö ohjelma 2009 2014; Korjausrakentamisen kehittäminen -teema 1 KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN SUOSITUKSET Korjausrakentamisessa on valtava kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Ohjelma. Liikenne 2014. Ohjelma. Tampere 27. 28.8.2014. Tampere-talo. Tiistai 26.8. 11.15 Väylät Open Golf: Golf Pirkkala

Ohjelma. Liikenne 2014. Ohjelma. Tampere 27. 28.8.2014. Tampere-talo. Tiistai 26.8. 11.15 Väylät Open Golf: Golf Pirkkala Liikenne 2014 Tampere 27. 28.8.2014 Tampere-talo Ohjelma Tiistai 26.8. 11.15 Väylät Open Golf: Golf Pirkkala 19.00 Kaupungin vastaanotto: Raatihuone Keskiviikko 27.8. 8.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA VNK010:00/2003 9.6.2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 8.3.2005, klo 10.30-13.30 Paikka Osallistujat Säätytalo, sali 15 (Snellmaninkatu 9-11, Helsinki) Osallistujalista liitteenä 1 Kokouksen

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Suomen Kuntaliitto ry KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Tilanne syksyllä 2012 Anu Kerkkänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET... 2 2.1 Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen RAPORTTI VTT-S-08093-10 RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Kirjoittajat: Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen Tilaaja Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry Rakennuskonejaosto

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot

yhteiskuntavastuuraportti 2013

yhteiskuntavastuuraportti 2013 yhteiskuntavastuuraportti 2013 Vastuullisuus liiketoiminnan kehittäjänä jokapäiväistä toimintaa, jonka tulokset vuonna 2013 olivat huomattavat: kehityksen suunta ympäristötavoitteiden osalta oli oikea.

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Mila 1/ KOKOUSKUTSU. Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 9.2.2009

Mila 1/ KOKOUSKUTSU. Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 9.2.2009 Mila 1/ 2009 Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 9.2.2009 KOKOUSKUTSU Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry, MIL:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Maanmittauspäivien

Lisätiedot

VIR GO by SÄRMÄ. Älykkään, elinkaarta palvelevan vapaa ajan asunnon virtuaalinen mallintaminen Kolin loma asuntomessuille projektin

VIR GO by SÄRMÄ. Älykkään, elinkaarta palvelevan vapaa ajan asunnon virtuaalinen mallintaminen Kolin loma asuntomessuille projektin VIR GO by SÄRMÄ Älykkään, elinkaarta palvelevan vapaa ajan asunnon virtuaalinen mallintaminen Kolin loma asuntomessuille projektin LOPPURAPORTTI 2005 2006 Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu, Itsenäisen

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2014

Yhteiskuntavastuuraportti 2014 220 Työntekijää 1 700 Asiakasta Yhteiskuntavastuuraportti 2014 5 Maata 1 more than squares Vastuullisuudesta lisäarvoa sidosryhmille Vastuullisuus on strateginen valinta ja osa yhtiön eettistä arvomaailmaa.

Lisätiedot

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Tampere 2005 Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Alkusanat Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus esitutkimus oli toimialajärjestöjen yhteinen hanke, jossa perehdyttiin toimialatason

Lisätiedot