Tik Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 2 Projektin synty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 2 Projektin synty"

Transkriptio

1 Tik Ohjelmistoprojektien Hallinta Luento 2 Projektin synty

2 Projektin synty osuuden - tavoite Projektin synty -osuuden tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvä kuva siitä, mitä tapahtuu ennen projektin käynnistämistä ja mitkä ovat tärkeimmät tekijät projektin asettamisen kannalta. Lisäksi tässä osassa kerrotaan projektin toteutukseen liittyvistä sopimuskäytännöistä. Määritelty kesto, eri vaiheita Määritelty aloituspiste Määritelty lopetuspiste Tarve Resurssitarve Tarve tyydytetty Tuki ja / tai linja-organisaatio Projekti Yrityksen tukiorganisaatio tukee projektia (ja muita projekteja) peruspalveluilla synty suunnittelu käynnistys tekeminen päätös operointi ohjaus 2

3 Sisällysluettelo Projektin synty Tarjouspyyntö Sisäinen projekti - projektin asettaminen Business Case ja mittareiden asettaminen Sopimuksen sisältö Projektin ja projektisalkun hallinta ja priorisointi 3

4 Projektin Synty Projektin synty Tarjouspyyntö Sisäinen projekti - projektin asettaminen Business Case ja mittareiden asettaminen Sopimuksen sisältö Projektin ja projektisalkun hallinta ja priorisointi 4

5 Projektin synty - liiketoimintaarkkitehtuurin ymmärtäminen Liiketoiminta-arkkitehtuurin ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa voidaan käyttää apuna Accenturen liiketoiminta-arkkitehtuurin kuvaamismallia. Strategia Tavoitteena on liiketoiminnan parempi kannattavuus ja yrityksen kilpailukyvyn parantaminen Kulttuuri Organisaatio Prosessitiimit Työryhmät Toimenkuvat Proseduurit Prosessit Sovellukset Liiketoiminta 1 Liiketoiminta 2 Kirjanpito Data Warehouse Yhteistyö eri osapuolten välillä Yhteisten päämäärien ymmärtäminen Palveluasenne Yrityskulttuuri, fiilis Tilat Tuote Palvelu 1 Palvelu 2 Toimisto 1 Toimisto 2 Tuotetuki Kirjanpito Osaaminen Tuotetuntemus ATK:n käyttö Prosessien tuntemus Laitteet Työasemat Palvelimet Oheislaitteet Työkalut Tulos ja mittaaminen Varma ja toimiva liiketoimintaratkaisu Tehokas, edistyksellinen ja käyttäjäystävällinen ratkaisu Ratkaisun laajuus tarkasti rajattu Toteutus aikataulun mukaisesti Hyvin toimiva projekti Hallittu muutos Toteutus- ja tuotantoympäristöt Työasemaympäristö, verkko Keskuskonepalvelut serverillä Käyttöpalvelut Operointipalvelut Esimerkki: Projektin arkkitehtuurista 5

6 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri muodostuu tässä esimerkissä seuraavista komponenteista: Strategia = yrityksen liiketoiminnan suunnitelma Organisaatio = yrityksen rakenne ja vastuunjako Osaaminen = liiketoiminnan vaatimat tiedot ja taidot Kulttuuri = yrityksen arvot ja perinteet, tapa toimia Prosessit = tapahtumien läpiviennissä tarvittavat suoriteketjut Sovellukset = työn automatisoinnin välineet, ohjelmistot Laitteet = liiketoiminnan vaatimat koneet ja laitteet Tilat = fyysiset työtilat ja ympäristöt ja rakenteet Toteutus- ja tuotantoympäristöt = fyysiset ko. toimintoja tukevat rakenteet Tulos = mittaus ja suorituskyky, tavoitteet 6

7 Muutosvoimat Tarve projektin perustamiseksi voi syntyä ulkoisten tai sisäisten muutosvoimien vaikutuksesta. Ympäristön muutosvoimat Kulttuuri Strategia Osaaminen Organisaatio Tilat Tulos Sisäiset muutosvoimat Prosessit Sovellukset Laitteet Toteutus- ja tuotantoympäristöt Ympäristön muutosvoimat 7

8 Ympäristön muutosvoimia Ympäristön muutosvoimat vaikuttavat yrityksen toimintaan ja pakottavat sen ennen pitkää reagoimaan. Tämä tapahtuu muuttamalla liiketoimintastrategiaa tai sen osaa. Esimerkkejä ulkoisista muutosvoimista: Uuden talouden innovaatiot Verkostoituminen Valmisratkaisujen kasvava tarjonta Yleinen tekninen kehitys Toimialojen rajojen hämärtyminen Kansainvälistyminen Lainsäädännön muutokset Uudet jakelutiet, esim. internet Tietotekniikan hyödyntäminen laajenee liiketoiminnassa Allianssit ja ulkoistamisratkaisut yleistyvät 8

9 Sisäisiä muutosvoimia Sisäiset muutosvoimat syntyvät organisaation sisäisestä kehittämisestä tai muutoksista, jotka liittyvät esimerkiksi aloitteisiin tai muuhun toiminnan kehittämiseen. Esimerkkejä sisäisistä muutosvoimista: Aloitetoiminta, toiminnan kehittäminen Uudistamistarve, esim. vanhentuneiden järjestelmien korvaamiseen liittyvät tarpeet Riskien hallinta, riskeihin varautuminen ja niiltä suojautuminen Organisaatioon liittyvät muutostarpeet, urakierto, koulutus 9

10 Ohjelmisto osana liiketoimintaarkkitehtuuria Ohjelmisto on osa liiketoiminta-arkkitehtuurin kehittämistä. Liiketoimintaarkkitehtuuri kuvaa yrityksen yhden liiketoimintakyvykkyyden. Liiketoimintalähtöiset projektit perustuvat yrityksen strategiaan. Strategian toteuttamisen kannalta tärkeiden liiketoimintakyvykkyyksien toteuttamiseksi laaditaan hankesuunnitelma, joka kattaa projektit eri liiketoiminta-arkkitehtuurin alueilla. Strategia Liiketoiminta-arkkitehtuuri Osaaminen Organisaatio Sovellukset Kulttuuri Tilat Prosessit Toteutus- ja tuotantoympäristöt Laitteet Tulos Hankkeen ja projektin lopputulosta mitataan asetettuja odotuksia vasten. Odotusten perusteella kyetään priorisoimaan, kohdentamaan oikein, hankkeeseen liitettyjen resurssien käyttö. Ohjelmiston kehitys sovellukset muodostavat vain pienen osan kaikesta työstä vaadittavien liiketoimintakyvykkyyksien toteuttamiseksi. Liiketoiminta-arkkitehtuurin ymmärtäminen on oleellisen tärkeää, kun projektia ollaan suunnittelemassa. Projekti on yleensä aina osa suurempaa kokonaisuutta. Muutos vaatii uusia taitoja ja järjestelmiä, nämä toteutetaan hankkeina jotka koostuvat projekteista. Muutosmatka 1 -> Liiketoimintakyvykkyys n -> Hanke 1 -> Projekti n 10

11 Projektinhallinnan tasot Projektinhallinta muodostuu useasta eri tasosta, jotka kuvaavat eri tehtäviä liittyen yksittäisen projektin hallintaan, usean projektin hallintaan hankkeena sekä hankkeiden hallintaan. Accenture: Business Integration Methodology 11

12 Projektin synty Projektin synty Tarjouspyyntö Sisäinen projekti - projektin asettaminen Business Case ja mittareiden asettaminen Sopimuksen sisältö Projektin ja projektisalkun hallinta ja priorisointi 12

13 Tarjouskäytännöt Esimerkkinäkökulmia tarjouskäytäntöihin: Aktiivinen myyntityö. Myydään asiakkaille ratkaisuja perustuen liiketoiminta- tai ansaintalogiikkaan, jonka oletetaan huokuttelevan asiakasta. Tarjotaan valmiita ratkaisuja esim. ulkoistamispalvelua Tarjouspyyntöön vastaaminen. Muodostetaan pienimuotoinen projektitiimi vastaamaan asiakkaan esittämiin kysymyksiin ja ongelmanratkaisuun, hinnoitteluun ja suunnitteluun. Liiketoimintariskin tunnistaminen Tarjouspyynnön lähettäminen toimittajille. Pyydetään toimittajia tarjoamaan ratkaisua johonkin tunnistettuun ongelmaan ja kehittämistyöhön. Valitaan paras toimittaja. Toimittajariskin tunnistaminen 13

14 Tarjouspyyntö Tarjouspyyntö (RFP=Request For Proposal) on yleisin tapa tilata projekti toimittajalta. Tilaajan on varauduttava laajaan sisäiseen valintaprojektiin tarjouspyynnön ja prosessin hallitsemiseksi. Projektiin tarvitaan erityisosaamista tilaajaorganisaation eri osista koko liiketoimintaarkkitehtuurin kattamiseksi. Projekti on hallittava hyvän projektinhallinnan periaatteiden mukaisesti. Projektin organisointi Valintaprojektin vaiheistus - esimerkki Kartoitus ja esivalinta Toiminnallinen tarvemääritys ja arviointikriteereiden kiinnittäminen Lyhyen listan tekeminen vaatii työtä mutta vähentää kokonaistyömäärää, kun tarkasti arvioitavien tarjousten määrä on pieni. Arvionti ja valinta Tarvemääritysten tekeminen on oleellinen osa tarjouspyynnön muodostamisessa. Tilaajan on kyettävä kuvaamaan haluamansa ratkaisun toiminta, tekninen ympäristö sekä liittymät ympäröiviin järjestelmiin, jotta toimittaja kykenee vastaamaan tarjouspyyntöön. 14

15 Tarjouspyynnön tehtävät Tarjouspyynnön käsittely vaatii sekä ohjelmistotuntemusta että projektinhallinnan menetelmiä. Ohjelmistojen ostaminen on yleistä toimintaa yrityksissä ja monet työntekijät joutuvat sen kanssa tekemisiin. Alustava toiminnallisten ja teknisen tarpeiden kartoitus Ohjelmistotarjonnan kartoitus Esivalintakriteereiden määritys Esivalinta Tietojen täydentäminen Valintapäätösmateriaalin kokoaminen ja raportin laatiminen Toiminnallisten tarpeiden identifiointi ja dokumentointi Muiden vaatimusten identifiointi ja dokumentointi Nykyjärjestelmien ja nykytoimintojen läpikäynti Toiminnallisten arviointikriteereiden määritys Sopimusteknisen strategian laatiminen Valintakriteereitten kiinnittäminen Ohjelmistojen analysointi ja demotestaus Kustannusten ja hyötyjen vertailu Arviointi ja valinnan suorittaminen Sopimusneuvottelut Johdon hyväksyntä Tekniseen arkkitehtuuriin liittyvien vaatimusten identifiointi Teknisten vaihtoehtojen arviointi Teknisten arviointikriteereiden määritys Esimerkkinä tarjouspyyntöprojektin tehtävät eräässä Suomalaisessa liikepankissa. 15

16 Projektin synty Projektin synty Tarjouspyyntö Sisäinen projekti - projektin asettaminen Business Case ja mittareiden asettaminen Sopimuksen sisältö Projektin ja projektisalkun hallinta ja priorisointi 16

17 Sisäinen projekti Sisäinen projekti syntyy yrityksen toiminnan kehittämisestä omin voimin. Yritykset eivät yleensä ole hyvin organisoituneita laajojen tai monilukuisten projektien hallinnassa vaan pyrkivät ulkoistamaan osan koordinointivastuusta. Lisäksi yritykset pyrkivät keskittymään ydinosaamiseensa, koska osaavat sen parhaiten. Ohjelmistokehitysprojekti vaatii aina yrityksen henkilökunnan osallistumista projektiin esimerkiksi: Projektin johtajina, tiimien vetäjinä Arkkitehteinä Liiketoiminnan asiantuntijoina Suunnittelijoina Testaajina 17

18 Projektin asettaminen Yrityksen normaalin liiketoiminnan kuvaamisen lisäksi moni yritys on luonut itselleen projektien asettamismenettelyä koskeva säännöstön. Säännöstöissä (projektikäsikirja) voidaan ottaa kantaa esim. seuraaviin asioihin: Projektin määritelmä Vastuut ja päätöksentekovalta Asettamisen edellytykset Asettamisen kuvaamistapa ja valmiit formit Projektin kuvaus Käytettävät menetelmät Muutoshallintamenettely Projektin vaiheet Laadunvalvonta Luovutusmenettely 18

19 Projektiesimerkkejä Esimerkkejä suurista projekteista, jotka ovat kuormittaneet yrityksiä viime vuosina: Euro-projektit Y2K-projektit Yritysostoihin liittyvät projektit Kustannusten karsimiseen liittyvät projektit Prosessien automatisointiin liittyvät projektit Ohjelmistoprojektit vaativat yritykseltä määrittelyn lisäksi henkilökuntaa joka toteuttaa ohjelmistotyön 19

20 Projektin synty Projektin synty Tarjouspyyntö Sisäinen projekti - projektin asettaminen Business Case ja mittareiden asettaminen Sopimuksen sisältö Projektin ja projektisalkun hallinta ja priorisointi 20

21 Business Case Projektin taloudellinen perustelu voidaan kuvata ns. Business Case muodossa. Business Case kuvaa projektin mitattavissa olevat taloudelliset hyödyt ja kustannukset sekä muut hyödyt, jotka eivät ole mitattavissa. Business Casen tarkoitus on asettaa projektit vertailukelpoisiksi keskenään, kertoa päättäjille projektin vaikutuksesta liiketoimintaan sekä kuvata projektiin tehtävän investoinnin takaisinmaksuaika eli taloudellinen perustelu. Projektin kassavirrat tmk Esimerkki: Projektin kassavirrat eräässä projektissa, investointi noin 75 mmk, takaisinmaksuaika noin 6 vuotta (diskonttokorko 10%). Jakson Kumulatiivinen Kum ulatiivinen nykyarvo 21

22 Business Casen runko Business Casen sisältörunko voi pitää sisällään esimerkiksi seuraavat osat: Projektin tausta ja tarkoitus Miten projekti liittyy tulevaisuuden visioihin Projektin oletukset Projektilla saavutettavat hyödyt: konkreettiset hyödyt ei-mitattavissa olevat hyödyt Investoinnin määrä ja jakautuminen: työ (jakautuminen eri osastojen tai toimittajien kesken) koneet ja laitteet muut investoinnit operatiiviset kustannukset vuosittaiset ylläpitokustannukset Yhteenveto ja johtopäätökset 22

23 Mittarit Business Case määrittää mittarit, joiden avulla projektin lopputulosta voidaan arvioida. Mittareiden asettamisella ja seuraamisella on tärkeä merkitys projektin onnistumiseksi. Ohjelmistoprojektin lopputuotteen pitää valmistumisen lisäksi täyttää sille asetettu tehtävä tätä seurataan projektin ohjauksessa. The Business Case objectives as benefits and costs KPI = Metrics = a tool to measure the realisation of benefits and costs Business value impact determined in the Business Case INPUT: e.g. Streamline money market instruments business process KPI e.g. Number of all processed deals (and other transactions) in Back Office per month OUTCOME e.g. Increase of process capacity, efficiency and flexibility for volume changes KPI = Key Performance Indicator 23

24 Balanced Scorecard Balanced Scorecard mittaristoa ja nelikenttää voidaan soveltaa monella eri tavalla ja tasolla: Liiketoiminnan ohjaaminen ja johtamisjärjestelmä Kehittämishankkeen Business Casen seuranta ja liiketoiminnan kehittyminen Hankeohjaus Projektinohjaus Muutoksen suunnittelu ja hallinta nykytilasta tavoitetilaan. Johdon näkyvä tuki ja sitoutuminen muutoshankkeeseen. Navigointi Navigation Leadership Johdon mukanaolo Kriittiset lopputuotteet ja elementit jotka mahdollistavat tulosten saavuttamisen. Elementtejä ovat mm. Tiedot, taidot, työkalut, rakenteet ja muu tuki projektihenkilöstölle ja organisaatiolle. Enablement Ownership Muutoksen kohteena olevien yksilöiden omistajuus ja sitoutuminen hankkeeseen Omistajuus Muutosta tukevat rakenteet 24

25 Architect status as of Managing the Architect work Time available for Architect issues as planned Delivery on target Quality of the architect deliverables is good Issues and risks are managed effectively Coordination is working well Support to Architect function The reason for the Architect function is clear and widely understood Demontrated executive sponsorship, architect is well informed Real value added Architect outcomes and performance meet client expectations Enablement and co-operation Information is available for the architect Open and direct communication between counterparties and the architect Motivation is good Skilled resources are available as planned Cooperation between AC, vendors and the client is working well Ownership of issues All involved persons support activitely resolution of the dedicated issues The quality of the content is always top priority Project personnel are activitely seeking ways to improve their own knowledge capital and they participate in training events Project personnel seek ways to contribute on architectural work In good shape! Some concern Critical: urgent attention needed 25

26 Balanced Scorecard Balanced Scorecard mittaristo jakaa mitattavat asiat neljään eri näkökulmaan: Asiakkaan näkökulma miten asiakkaat meidät näkevät? Talousnäkökulma miten osakkeenomistaja meidät näkevät? Yrityksen sisäinen näkökulma ja tehokkuus missä meidän pitää olla hyviä? Jatkuvan kehittymisen ja innovaation näkökulma miten voimme kehittää toimintaamme ja luoda uutta lisäarvoa? 26

27 Balanced Scorecard Balanced Scorecard esimerkki eräästä Suomalaisesta liikepankista. Esimerkki kuvaa kehittämishankkeen hyötyjen seurantaa. GOALS Customer Perspective: How do customers see us? METRICS Financial Perspective: How do we look to shareholders? GOALS METRICS Quality customer service Number of customers per instrument per month Max/Avg/Min value of deals per customer per month Customer satisfaction rating Number of related customer complaints per month Contribution of project investment to business growth Cost-effective service delivery Total value of deals per month Bank s market share of domestic business Project personnel costs per Bank/provider per month Systems maintenance costs per month Systems operating costs per month 27

28 Balanced Scorecard Internal Perspective: What must we excel at? Innovation and Learning Perspective: Can we continue to improve and contribute value? GOALS METRICS GOALS METRICS Number of all processed deals (and other txs) in Back Office per month Streamlined money market instrument business process Average processing time per deal (and other tx) in BO Ratio of deals incorrectly processed by BO/all deals processed by BO per month Ratio of system downtime/total trading time per month Number of production Change Requests per month Continuous growth and innovation Number of employees in Front/Back/Middle offices Average number of working hours per employee in FO/BO/MO per month Number of EMU related production Change Requests per month Number of calls to help desk per month 28

29 Projektin synty Projektin synty Tarjouspyyntö Sisäinen projekti - projektin asettaminen Business Case ja mittareiden asettaminen Sopimuksen sisältö Projektin ja projektisalkun hallinta ja priorisointi 29

30 Sopimuksen sisältö Projektien läpiviennistä sovitaan toimittajan kanssa yhteisellä kirjallisella sopimuksella, joka kattaa sekä toimittajan että ostajan oikeudet. Sopimus voi olla hyvinkin monimutkainen jos kyseessä on projekti, joka toteuttaa liiketoiminnalle kriittisen ohjelmiston tai jos kyseessä on kokonaan uuden tekniikan tai sovelluksen luominen (Intellectual Property Rights). Sopimuksessa täsmennettäviä asioita ovat mm.: Projektin laajuus ja määrittely Vastuut ja resurssitarpeet ja -profiilit Aikataulut ja työmääräarviot Hyväksymisprosessi, muutostenhallinta ja hyväksynnät Organisaatio ja toimintaperiaatteet Palkkiot, ehdot palkkion määräytymiselle Projektin yksityiskohtainen laajuus Projektin aktiviteetit ja lopputuotteet Yksityiskohtaiset työmäärät Projektin oletukset ja avoimet asiat Yksityiskohtaiset vastuut 30

31 Sopimuksen sisältö Esimerkki sopimuksen sisällysluettelosta: 1. Definitions 2. Term and Termination 3. Supplier Responsibilities 4. The Client's Responsibilities 5. Intellectual Property Rights 6. Progress Meetings 7. Personnel Arrangements 8. Payment and Expenses 9. Termination 10. Warranty 11. Indemnities 12. Limitation of Liability 13. Force Majeure 14. Procedures 15. Confidentiality 16. General 17. Other Commitments Määritelmät Voimassaoloaika Toimittajan vastuut Tilaajan vastuut Intellectual Property Rights Seurantakokoukset Henkilöjärjestelyt Maksuaikataulu ja kulutlaskutus Irtisanomismenettelyt Takuu Vahingonkorvaus Vastuun rajaukset Force Majeure ylivoimainen este Menettelytavat Luottamuksellisuus Yleistä asiaa Muut sitoumukset 31

32 Projektin synty Projektin synty Tarjouspyyntö Sisäinen projekti - projektin asettaminen Business Case ja mittareiden asettaminen Sopimuksen sisältö Projektin ja projektisalkun hallinta ja priorisointi 32

33 Projektin ja projektisalkun hallinta Visiosta projekteihin ja projektisalkun hallintaan. Set the direction Implement the changes Manage the project portfolio Vision Strategy Strategic goals Goal 1 Goal 2 Goal 3 Goal 4 Strategic development areas - Projects Development project 1 Development project 2 Development project N Project categories Prioritisation criteria Decision making criteria The processes for the kicking off, following-up and completing the projects Project office discipline Balanced Scorecard Measure the performance 33

34 Projektin hallinta Muutosvoimat vaikuttavat projektin ja hankkeen ohjaukseen. Projektin olemassaolon oikeutus on tarkistettava säännöllisesti. Ympäristön muutosvoimat Hankkeen aikataulu ja ohjausmenetelmät Riskienhallinta Aikaseuranta Riippuvuuksien hallinta Projektin seuranta Vaiheet 11/00 Hankkeen aikataulu 12/01 Raportointi ja vastuut Päätöksenteko Dokumentointi Laadunvalvonta Re-engineering Organisaatiosuunnittelu Tekninen infrastruktuuri Järjestelmän toteuttamisprojekti Palaute ja kannustus Tiedottaminen Koulutusvastuut Asioiden hallinta/ongelmien ratkaisu... Standardit ja proseduurit Ympäristön muutosvoimat 34

35 Muutosvoimien vaikutus projektin ohjaukseen Muutosvoimat vaikuttavat projektin ja hankkeen ohjaukseen. Projektin ohjaaminen muodostuu useasta osatekijästä, joista yksi on muutosten hallinta. Jatkuva monitorointi ja viesteihin reagointi varmistaa projektin menestyksen. Esimerkkejä projektin etenemiseen vaikuttavista asioista eräässä projektissa: Korkean automaatioasteen sekä pitkälle viedyn integraation vaikutus Päätöksenteon keskittyminen Projektihenkilöstön väsyminen Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö Ylläpidon määrä sekä palvelutasosta sopiminen Kokonaisuuden hallinnan vaikeus Kommunikaation epäonnistuminen eri toimittajien välillä, väärinkäsitykset Monitasoisen teknisen arkkitehtuurin hallinta ja vastuut Kiinteä aikataulu Liiketoiminnan odotettua suurempi monimutkaisuus 35

36 Projektisalkun priorisointi Projektisalkun priorisointi on normaalia toimintaa, koska yrityksen resurssit ovat rajalliset ja kehittämiskohteita on yleensä rajattomasti. Tässä tilanteessa yrityksen on järkevää varmistaa tärkeimpien hankkeiden läpimeno antamalla niille etuoikeus resurssien käytössä. Priorisoinnin avulla: Allokoidaan rajallisia resursseja tärkeimpiin hankkeisiin Hallitaan projektien läpivientiin liittyviä riskejä Varmistetaan osaltaan liiketoiminnan häiriötön jatkuvuus Ohjataan yrityksen johto seuraamaan ja tukemaan kriittisiä hankkeita 36

37 Esimerkki projektisalkun priorisoinnista. Projektisalkun priorisointi Projekti Pri. Toiminto Spon- Aika- Resurs- Kok. Kok. Budj. Käyt. Tilanne sori taulu sointi Budj. Tot 8/ /00 Vakuutusjärjestelmä A Alue AS 4,0 3,6 5,2 3,6 Hyväksytty ja käynnistetty Call Center kehittäminen B Liike KL 4,0 4,0 Hyväksytty, ei käynnistetty Palkkajärjestelmä D Tuki TL 5,0 1,4 5,0 1,4 Hyväksytty ja käynnistetty Tarjousjärjestelmä D Liike TN 11,0 8,8 3,5 1,9 Hyväksytty ja käynnistetty Yritysten arvonmääritys C Alue JT 5,6 3,0 1,8 0,5 Hyväksytty ja käynnistetty Maksujärjestelmä C Tuki AS 2,5 0,4 0,4 0,2 Hyväksytty ja käynnistetty Ulkomaan maksuliike D Tuki KL 3,0 2,9 0,5 1,2 Hyväksytty ja käynnistetty Dealingjärjestelmä B Liike TL 1,2 0,2 1,5 0,3 Hyväksytty ja käynnistetty Raportointi A Tuki TN 1,0 0,4 0,9 0,3 Hyväksytty ja käynnistetty 37

38 Projektin synty osuus kertaus Opiskelijalla tulisi olla hyvä kuva siitä mitä tapahtuu ennen projektin käynnistämistä mitkä ovat tärkeimmät tekijät projektin asettamisen kannalta Määritelty kesto, eri vaiheita Määritelty aloituspiste Määritelty lopetuspiste Tarve Resurssitarve Tarve tyydytetty Tuki ja / tai linja-organisaatio Projekti synty suunnittelu käynnistys tekeminen päätös operointi Yrityksen tukiorganisaatio tukee projektia (ja muita projekteja) peruspalveluilla ohjaus 38

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seminaari Mikko Hakola Balanced Scorecard (BSC) Suorituskykymittaristo (nelikenttä) Taloudellinen näkökulma

Lisätiedot

Tik Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 4 Projektin käynnistäminen

Tik Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 4 Projektin käynnistäminen Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Luento 4 Projektin käynnistäminen Luentokartta Projektin elinkaaren vaiheet Aika Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Voiko strategian onnistumista mitata? Miten mittaaminen tukee strategian toimeenpanoa? Mitä mittarit kertovat strategian onnistumisesta?

Voiko strategian onnistumista mitata? Miten mittaaminen tukee strategian toimeenpanoa? Mitä mittarit kertovat strategian onnistumisesta? Voiko strategian onnistumista mitata? Miten mittaaminen tukee strategian toimeenpanoa? Mitä mittarit kertovat strategian onnistumisesta? Antti Lönnqvist TTY www.tut.fi/pmteam MITTARITIIMI Aineettoman pääoman

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Arkkitehtuuri muutosagenttina

Arkkitehtuuri muutosagenttina Arkkitehtuuri muutosagenttina Smarter Processes, Development & Integration Hannu Salminen CTO OP-Pohjola 2013 IBM Corporation Taustaa Nykyinen IT-arkkitehtuuri ja liiketoimintatarpeet eivät kohtaa OP-Pohjolan

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään?

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään? Prosessien kehittäminen Prosessien parantaminen Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 21.2.2007 Mitä kehitetään? CMMI, SPICE yms. Miten kehittämishanke saadaan toteutettua? Organisaation kehittämisen

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 4 Työmäärien arviointi

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 4 Työmäärien arviointi Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Luento 4 Työmäärien arviointi Luentokartta Projektin elinkaaren vaiheet Aika Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To 23.4

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Luennot ja projekti synty suunnittelu käynnistys ohjaus päätös operointi Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To 23.4 Kurssin

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

<> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Online-hanketyöpaja innovaatioiden siirto -hanketta valmisteleville 24.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Enterprise Architecture TJTSE25 2009 Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Jukka (Jups) Heikkilä Professor, IS (ebusiness) Faculty of Information Technology University of Jyväskylä e-mail: jups@cc.jyu.fi tel:

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Jarmo Nykänen, Director, EY Agenda: Tausta Ongelmankentän jäsentäminen Hankkeiden elinkaari ja näkökulmat Esimerkki onnistuneesta

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet Organisaation prosessikuvaus - CMMI Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 7.2.2007 Level5 Level4 Level3 Requirements Development Technical Solution Product Integration

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Estimointityökalut. Pekka Forselius, Senior Advisor Finnish Software Measurement Association FiSMA ry

Estimointityökalut. Pekka Forselius, Senior Advisor Finnish Software Measurement Association FiSMA ry Estimointityökalut Pekka Forselius, Senior Advisor Finnish Software Measurement Association FiSMA ry 1 Työkalujen rooli ohjelmistotyössä A fool with a tool is still a fool! Ohjelmistotyökalujen käyttäminen

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Projektin suunnittelu A71A00300

Projektin suunnittelu A71A00300 Projektin suunnittelu A71A00300 Projektisuunnitelma 1. Projektitiimi 2. Projektin tausta 3. Projektin tavoitteet 4. Tiimin roolit 5. Sisäinen viestintä 6. Riskianalyysi 7. Aikataulutus Projektisuunnitelman

Lisätiedot

Projektin suunnittelu A71A00300

Projektin suunnittelu A71A00300 Projektin suunnittelu A71A00300 PESTLE-malli Poliittinen - mitä poliittisia riskejä projektiin voi liittyä? (verotus, hallinto ) Ekonominen - mitä taloudellisia riskejä projektiin liittyy? (työvoiman saatavuus,

Lisätiedot

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP 27.9.2007 Juha Berghäll Efecte Oy juha.berghall@efecte.fi / +358 40 589 5121 Kuka puhuu? z Juha Berghäll z Country Manager Finland z Laaja kokemus

Lisätiedot

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Terveydenhuollon atk-päivät 30.-31.5.2005 Helsinki TIEDOLLA JOHTAMINEN - Päätöksenteko ja suunnittelu

Lisätiedot

Ketterämpi Sonera Matka on alkanut!

Ketterämpi Sonera Matka on alkanut! Ketterämpi Sonera Matka on alkanut! Muutamme maailmaa Asiakkaidemme ehdoilla Anne Rahkonen New Generation Telco Agenda Sonera tänään Matkalla muutokseen Digitalisaation ytimessä Globaali verkko maailma

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin Sipoo Suomen halutuin kunta Sipoo 2025 strategia 1 Sipoo 2025 yhteinen

Lisätiedot

Fujitsu SPICE Lite. Kimmo Vaikkola Fujitsu Finland Oy Laatu ja liiketoimintatavat. Copyright 2010 FUJITSU

Fujitsu SPICE Lite. Kimmo Vaikkola Fujitsu Finland Oy Laatu ja liiketoimintatavat. Copyright 2010 FUJITSU Fujitsu SPICE Lite Kimmo Vaikkola Fujitsu Finland Oy Laatu ja liiketoimintatavat Copyright 2010 FUJITSU Laatu ja prosessit Fujitsussa Laatujärjestelmän rakentaminen ja systemaattinen prosessijohtaminen

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Samuli Pekkola Aki Alanne Taru Salmimaa Novi Research Center Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö tausta, motiivi ja konteksti

Lisätiedot

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland 1 Sisältö Skaalautuva pilvipalvelu Käyttövaltuushallinnan käyttöönotto palveluna

Lisätiedot

Hankesuunnittelun lähtökohdat ja idean rajaus. TOI-työpaja

Hankesuunnittelun lähtökohdat ja idean rajaus. TOI-työpaja Hankesuunnittelun lähtökohdat ja idean rajaus TOI-työpaja 2.12.2010 Ideointi ja työryhmän perustaminen Hankeidean testaus Hankesuunnittelun prosessi Ideointi käynnistyy! Cimon koulutustilaisuus ja konsultointi

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj http://www.britannica.com/ blogs/2009/10/the-classictree-swing-example-ofproduction-and-customerservice-gone-awry/

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10. HCM Master Data tehoa laaja-alaisesti Matti Manninen / Arc Technology Oy Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.2009 PEOPLE ARE AT THE SOUL OF ANY BUSINESS 9:40-10:15

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida

Lisätiedot

PROJEKTI- PÄÄLLIKÖSTÄ PRODUCT OWNERIKSI MEERI CEDERSTRÖM

PROJEKTI- PÄÄLLIKÖSTÄ PRODUCT OWNERIKSI MEERI CEDERSTRÖM PROJEKTI- PÄÄLLIKÖSTÄ PRODUCT OWNERIKSI MEERI CEDERSTRÖM TAUSTA Otaniemi UX (User Experience) Teknologiaa kaikille Silta tekniikan ja bisneksen välillä Testaaja (Tanska) Scrum Käyttöliittymäsuunnittelija

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Presented by: Date: Juha Salmi 2.10.2014. Welcome to SYMFONI. IT mene rahan luo!

Presented by: Date: Juha Salmi 2.10.2014. Welcome to SYMFONI. IT mene rahan luo! Presented by: Date: Juha Salmi 2.10.2014 Welcome to SYMFONI IT mene rahan luo! Liiketoimintalähtöinen IT harvinaisen pitkään muodissa ollut klisee STRATEGIA Miten hyvin organisaation strategia on

Lisätiedot

IBM Iptorin pilven reunalla

IBM Iptorin pilven reunalla IBM Iptorin pilven reunalla Teppo Seesto Arkkitehti Pilvilinnat seesto@fi.ibm.com Cloud Computing Pilvipalvelut IT:n teollistaminen Itsepalvelu Maksu käytön mukaan Nopea toimitus IT-palvelujen webbikauppa

Lisätiedot

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Supplier development in SME network learning strategies for competitive advantage Vesa Kilpi & Harri Lorentz 12/5/2014 TUTKIMUKSEN TAUSTAA Teema: Tutkimuksessa tarkastellaan

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Projektinhallinta SFS-ISO mukaan

Projektinhallinta SFS-ISO mukaan Projektinhallinta SFS-ISO 21500 mukaan (Ohjeita projektinhallinnasta, 2012) 13.4.2017 Panu Kiviluoma Osaamistavoitteet Luennon jälkeen osaat selittää, mitä tarkoitetaan Projektilla Projektinhallinnalla

Lisätiedot

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen mittaamista Uudista ja Uudistu Vaihtuva johtajuus 2011 Vahingossa Hyvä? Taru From 28.9.2011 HR4 Solutions Oy 2011 HR4 Solutions Oy - 28.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

Tik Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 8 Projektien erilaisuudet

Tik Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 8 Projektien erilaisuudet Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Luento 8 Projektien erilaisuudet Luentokartta synty suunnittelu käynnistys ohjaus päätös operointi Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4.

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Organisaation prosessikuvaus - CMMI Level5 Level4 Organizational Innovation and Deployment Causal Analysis and Resolution

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Toteutusmuodot. Tilaaja. Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä. Urakoitsija. Hankesuunnittelu. Luonnossuunnittelu. Toteutussuunnittelu

Toteutusmuodot. Tilaaja. Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä. Urakoitsija. Hankesuunnittelu. Luonnossuunnittelu. Toteutussuunnittelu Toteutusmuodot Hankesuunnittelu Luonnossuunnittelu Toteutussuunnittelu Hankintatoimi, työmaan johtaminen Rakennustyöt Urakoitsija Tilaaja Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä Takuuvaihe Suunnittele

Lisätiedot

CMMI CMMI CMM -> CMMI. CMM Capability Maturity Model. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto

CMMI CMMI CMM -> CMMI. CMM Capability Maturity Model. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto CMM Capability Maturity Model CMMI Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 16.1.2007 Software Engineering Institute (SEI) www.sei.cmu.edu Perustettu vuonna 1984 Carnegie Mellon University 1985 SEI aloitti

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Vain sitä voi hallita, mitä voi mitata Mitä yhteistä? Walter Reed Army Medical Center, Washington DC,

Lisätiedot

Tietojärjestelmäkehityksen ja ylläpidon kilpailuttaminen. Hankintamenettelyjen parhaat käytännöt

Tietojärjestelmäkehityksen ja ylläpidon kilpailuttaminen. Hankintamenettelyjen parhaat käytännöt Tietojärjestelmäkehityksen ja ylläpidon kilpailuttaminen Hankintamenettelyjen parhaat käytännöt Mikko Vuorikoski Johtaja Ixonos Teknologiakonsultointi Oy Sisältö Järjestelmien hankinnan motiivit Miksi

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu seminaari 12.5.2011 Esityksen sisältö Mitä organisaation paikkatietokypsyys tarkoittaa? Miksi paikkatietokypsyyden

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen käyttöönotto yrityksissä STRAP PPO-tutkimusprojektin loppuseminaari

Ohjelmajohtamisen käyttöönotto yrityksissä STRAP PPO-tutkimusprojektin loppuseminaari Ohjelmajohtamisen käyttöönotto yrityksissä 20.5.2008 STRAP PPO-tutkimusprojektin loppuseminaari 20.5.2008 Lassi Lindblom, Projektijohtamisen konsultti, Suomen Projekti-Instituutti Sisältö Suomen Projekti-instituutti

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset

Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset A Basware Presentation Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Hallittu siirtymä

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

Our Purpose. Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff

Our Purpose. Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff Our Purpose Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff SANOFI LYHYESTI Toimintaa 100 maassa Suomessa noin 90 työntekijää Yli 110 000 työntekijää MISTÄ LÄHDIMME LIIKKEELLE JA MIKSI? Engagement

Lisätiedot

Näin me sen teimme, Reumasäätiön sairaalan järjestelmäuudistus TOIMI-hanke

Näin me sen teimme, Reumasäätiön sairaalan järjestelmäuudistus TOIMI-hanke Näin me sen teimme, Reumasäätiön sairaalan järjestelmäuudistus TOIMI-hanke Hankkeen hallinta hankejohtaja, johdon konsultti Jyrki Etelämäki Pivotal Consulting Oy Terveydenhuollon atk-päivät 19.-20.5.2008

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen Allianssimalli Kehto-foorumi 1.11.2012 Allianssimalli Allianssi on valtioliitto (Gummerus sssk 2001) Allianssi on valtioliitto ja myös aatteellinen, kaupallinen tai muu sellainen yhteenliittymä (wikipedia

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan ITSM Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy 31.8.2016 Esittely Mukana suomalaisten pankkijärjestelmien kehittämisessä ja ylläpitotyössä

Lisätiedot

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Timo Salmu 29.5.2013 NESTIX Oy 1982 perustettu ohjelmistotalo Tuotekehitys, myynti, johto, projektointija asiakastuki

Lisätiedot

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Kysymyssetti on tarkoitettu yrityksen asiakaskeskeisten käytäntöjen tarkasteluun. Tiimit

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot