Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014"

Transkriptio

1 Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

2 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät (diat 4-32) Toimintamallin kuvaus (diat 33-45) Toimintamallin uudistuksen tavoitteet ja nykytilan arviointia (diat 46-56) Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki kaupunkistrategia 2025 (diat 57-62) 2

3 3 Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät

4 Tampereen kaupungin organisaatio KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Liiketoimintajaosto Henkilöstöjaosto PORMESTARI KONSERNIHALLINTO Konserniohjausyksikkö Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus Tilaajaryhmä Hallinto- ja talousryhmä Kaupunkikehitysryhmä Konsernipalvelut Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta TILAAJALAUTAKUNNAT Ikäihmisten palvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Osaamis- ja elinkeinolautakunta Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Yhdyskuntalautakunta Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta apulaispormestari apulaispormestari apulaispormestari apulaispormestari Sopimus HYVINVOINTIPALVELUT JOHTOKUNNAT Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen koulutus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sara Hildénin taidemuseo Tampereen Ateria Tampereen Infra TYTÄRYHTIÖT JA -YHTEISÖT LIIKELAITOKSET JOHTOKUNNAT Tampereen Kaupunkiliikenne Tampereen Logistiikka Tampereen Tilakeskus Tampereen Vesi Tullinkulman Työterveys Pirkanmaan Pelastuslaitos

5 Pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) Apulaispormestarit Leena Kostiainen (kok.) Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Mikko Aaltonen (vas.) Ikäihmisten palvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Pekka Salmi (sdp.) Yhdyskuntalautakunta Olli-Poika Parviainen (vihr.) Osaamis- ja elinkeinolautakunta Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala Konsernihallinnon ryhmien johtajat Kari Kankaala Kaupunkikehitysryhmä Kirsi Koski Hallinto- ja talousryhmä Kari Hakari Tilaajajohtaja 5

6 Kaupunginvaltuusto Kaupunkilaisten vaaleilla valitsema kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa Tampereen kaupunginvaltuustossa on 67 valtuutettua ja yhtä monta varavaltuutettua Kokoomus ja RKP (17+1 valtuutettua), SDP (12), Vihreät (10), Vasemmistoliitto (7), Perussuomalaiset (8), Keskusta (4), Demarit työn ja tasa-arvon puolesta (4), Kristillisdemokraatit (2), Tampereen puolesta (1), SKP (1) Valtuuston puheenjohtajana toimii Sanna Marin (sdp.), 1. varapuheenjohtajana Irja Tulonen (kok.) ja 2. varapuheenjohtajana Maija Kajan (vihr.) 6

7 Kaupunginhallitus Tampereen kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii pormestari Kokoomus 4 jäsentä, SDP 3, Vihreät 1, Vasemmistoliitto 1, Keskusta 1 ja Perussuomalaiset 1 Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen määräämäkseen toimikaudeksi Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja taloutta sekä toimeenpanee valtuuston päätökset Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii pormestarin lisäksi konsernijohtaja Kaupunginhallituksella on kaksi jaostoa: henkilöstöjaosto ja liiketoimintajaosto 7

8 Kaupunginhallituksen tehtäviä vastata kaupungin hallinnosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuusvalvonnasta vastata kaupunkistrategian valmistelusta vastata talousarvion ja suunnitelman valmistelusta seurata valtuuston asettamien tavoitteiden ja talouden toteutumista vastata tilaaja- ja tuottajatoimintojen yhteensovittamisesta hyväksyä hankinnan ja kilpailuttamisen sekä markkinoilla toimimisen ohjeet ja menettelytavat päättää kuntademokratian ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien täytäntöönpanosta 8

9 Kaupunginhallituksen esittelijät Pormestari esittelee toimikautensa seutu- ja kaupunkistrategian, vuosittaisen varsinaisen talousarvion ja -suunnitelman, sisäiseen valvontaan liittyvät asiat sekä kuntademokratiaan liittyvät asiat. Konsernijohtaja esittelee muut asiat. Pormestari voi ottaa asian esiteltäväkseen. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja valmistelee ja esittelee pormestaria koskevat asiat. 9

10 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus valitsee henkilöstöjaostoon 7 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen kaupunginhallituksen varsinaisista tai varajäsenistä. Henkilöstöjaoston tehtävänä on mm. valmistella henkilöstöpoliittisen linjaukset hyväksyä henkilöstön kehittämisen periaatteet hyväksyä kaupungin ja henkilöstön yhteistoiminnan periaatteet hyväksyä kaupungin työnantajana käyttämän työvoimapolitiikan periaatteet hyväksyä tulospalkkausjärjestelmää koskevat periaatteet päättää kaupungin ansiomitalien myöntämisestä Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. 10

11 Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto Kaupunginhallitus valitsee liiketoimintajaostoon 7 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen kaupunginhallituksen varsinaisista tai varajäsenistä. Liiketoimintajaoston tehtävänä on mm. ohjata ja valvoa omistajana liikelaitoksia, yhtiöitä ja säätiöitä nimetä kaupungin edustajat kaupunkikonsernin yhteisöjen ja säätiöiden hallituksiin ja muihin vastaaviin toimielimiin paitsi ei kuntayhtymiin tehdä esitykset yhtiöiden perustamisesta ja lakkauttamisesta toimia konsernipalvelujen toimintayksiköistä vastaavana toimielimenä, hyväksyä niiden vuosisuunnitelmat ja henkilöstösuunnitelmat sekä päättää niiden tuotteiden ja palvelujen hinnoista Liiketoimintajaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. 11

12 Kaupunginhallituksen suunnittelukokous Kaupunginhallituksella on suunnittelukokous, joka ohjaa kaupungin kokonaisedun varmistamiseksi strategisesti merkittäviä päätettäväksi tulevia asioita. Kokoontuu samassa kokoonpanossa kuin varsinainen kaupunginhallituksen kokous Suunnittelukokouksessa ohjataan mm. seuraavien asioiden valmistelua: 12 Hallinnon ja johtamisen kehittäminen Talousarvio, kaupunkistrategia, muut strategiat ja kaupunkistrategiaa toteuttavat muut merkittävät strategiset asiakirjat Strategiset hankkeet Kuntayhteistyö Yleispiirteinen maankäyttö ja maapolitiikka, elinkeinopolitiikka, asuntopolitiikka ja ympäristöpolitiikka sekä kestävä kehitys Hyvinvointipalvelujen tuotantoa, tilaajaa, palvelutarvetta ja palveluverkkoa koskevat strategiset linjaukset

13 Pormestari Pormestari on valtuuston keskuudestaan valitsema päätoiminen luottamushenkilö Pormestari valitaan vaalikaudeksi eli neljäksi vuodeksi kerrallaan Pormestari on kaupunginhallituksen ja sen suunnittelukokouksen puheenjohtaja sekä kaupungin johtaja Pormestari johtaa sekä tilaaja- että tuottajaorganisaatioita Pormestari esittelee toimikautensa seutu- ja kaupunkistrategian, vuosittaisen talousarvion ja suunnitelman sekä kuntademokratiaan liittyvät asiat. Hän voi ottaa myös muita asioita esiteltäväkseen. Pormestari on vastuullinen valtuustolle Valtuusto voi erottaa pormestarin yksinkertaisella äänten enemmistöllä 13

14 Pormestarin tehtäviä määrätä kaupunginhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivoista johtaa, kehittää, ohjata ja valvoa kaupungin hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa sekä vastata hallinnollisen ja taloudellisen kokonaisuuden toimivuudesta ja tehdä sen edellyttämät päätökset toimivaltansa rajoissa vastata kaupungin toimintamallin kehittämisestä johtaa kaupunkistrategian valmistelua edistää kuntademokratiaa ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia vastata kuntayhteistyön valmistelusta johtaa tilaaja tuottaja-toimintojen yhteensovittamista sekä edistää kaupunginhallituksen ja kaupungin muiden toimielinten välistä yhteistoimintaa vastata kaupungin edunvalvonnasta, edustamisesta ja yhteydenpidosta eri sidosryhmiin 14

15 Apulaispormestarit Apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä, jotka valtuusto valitsee keskuudestaan vaalikaudeksi eli neljäksi vuodeksi kerrallaan Apulaispormestarit ovat kaupunkilaisille palveluja järjestävien tilaajalautakuntien puheenjohtajia Apulaispormestarit linjaavat asioiden valmistelua lautakuntien päätettäväksi ja vastaavat toimialueensa edunvalvonnasta sekä yhteydenpidosta sidosryhmiin Apulaispormestarit ovat vastuullisia valtuustolle - Valtuusto voi erottaa apulaispormestarin yksinkertaisella äänten enemmistöllä 15

16 Apulaispormestarien tehtäviä toimia lautakunnan puheenjohtajana määrätä lautakunnalle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivoista tilaajapäälliköille antaa lausuntoja, tehdä esityksiä ja käyttää lautakunnan puhevaltaa johtaa talousarvioprosessin varsinaisia palvelusopimusneuvotteluja ja seurata sopimusten toteuttamista yhdessä tilaajapäällikön kanssa johtaa vuosisuunnitelman ja hankintasuunnitelman valmistelua vastata kaupungin edunvalvonnasta, edustamisesta, kansainvälisistä suhteista ja yhteydenpidosta eri sidosryhmiin seurata lautakunnan alaisten viranomaisten päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tarvittaessa päättää otto-oikeuden käyttämisestä 16

17 Tilaajalautakunnat Tilaajalautakunnat määrittävät kaupungin tarjoamat palvelut, valitsevat palvelun tuottajat, rahoittavat palvelutuotannon sekä arvioivat tuotantojärjestelmän toimivuutta Lautakuntien puheenjohtajina toimivat apulaispormestarit Lautakunnissa on apulaispormestareiden lisäksi 10 Tampereen kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä, jotka ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lisäksi lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa, ikäihmisten palvelujen lautakunnassa ja terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnassa on Oriveden kaupunginvaltuuston valitsema yksi jäsen. Lisäksi sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnassa on Ylöjärven valtuuston valitsema yksi jäsen. Osaamis- ja elinkeinolautakunnassa on 14 jäsentä, joista 9 on Tampereelta ja 5 ympäryskunnista. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä, joista 7 on Tampereen kv:n valitsemia ja 1 jäsen sekä Nokialta, Orivedeltä, Ylöjärveltä, Kangasalta, Lempäälästä, Pirkkalasta että Vesilahdesta. 17

18 Tilaajalautakuntien tehtäviä vastata viranomaistoiminnasta vastata palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä vastata kuntalaisten ja muiden asiakkaiden palvelutarpeiden selvittämisestä selvittää vaihtoehtoiset palvelun tuottamistavat ja valita niistä kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisin valita palvelujen tuottajat päättämissään rajoissa hyväksyä palvelusopimukset ja muut merkittävät sopimukset sekä valvoa niiden noudattamista hyväksyä lautakunnan työtä ohjaava strateginen asiakirja, tilaajan vuosisuunnitelmaehdotus ja vuosisuunnitelma vastata sopimusohjauksesta, laadunvarmistuksesta, tilaajan tuoteryhmistä ja arvioinnista vastata kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä kehittää asiakasohjautuvuutta palvelujen järjestämisessä 18

19 Tilaajatoiminta Tilaajatoiminta on organisoitu asiakaslähtöisesti kuuteen ydinprosessiin Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen Ydinprosessit valmistelevat tilaajalautakuntien päätettäväksi tulevat asiat Kutakin ydinprosessia johtaa tilaajapäällikkö. Tilaajaryhmän toiminnasta kokonaisuudessaan vastaa tilaajajohtaja. 19 Tilaajaryhmä on osa konsernihallintoa

20 Hyvinvointipalvelujen tuotanto Kaupungin itse tuottamat hyvinvointipalvelut on organisoitu kuudeksi tuotantoalueeksi Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavat avopalvelut, laitoshoito ja erikoissairaanhoito Sivistyspalveluja tuottavat päivähoito ja perusopetus, toisen asteen koulutus sekä kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Tuotantoalueita johtavat valtuuston valitsemat 7-jäseniset johtokunnat ja johtokuntien valitsemat tuotantojohtajat Hyvinvointipalveluihin kuuluu lisäksi Sara Hildénin taidemuseo, jolla on oma johtokuntansa 20

21 Tuotannon johtokunnat vastaavat valtuuston ja kaupunginhallituksen palvelujen tuottamiselle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä konsernimääräysten noudattamisesta alaisensa toiminnan osalta johtavat palvelutuotantoa hyväksyvät omistajapoliittisiin linjauksiin perustuvan tuotannon strategisen asiakirjan ja varmistavat, että tuotantoalue toteuttaa sitä hyväksyvät palvelusopimukset ja varmistavat palvelusopimuksen toteutumisen sparraavat tuotannon johtoa palveluiden kehittämisessä ja tuottavuuden parantamisessa tuovat asiakkaan/käyttäjän ääntä palvelutuotantoon 21

22 Johtokuntien tehtäviä vastata palvelujen tuottamisesta valvoa palvelujen tuotannon kannattavuutta, kehittämistä, laatua ja kilpailukykyisyyttä hyväksyä palvelusopimus ja muut merkittävät sopimukset hyväksyä toimintaa ohjaava strateginen asiakirja hyväksyä ehdotus tuottajan vuosisuunnitelmaksi hyväksyä vuosisuunnitelma ja valvoa sen toteuttamista vastata toiminnan ja talouden seurannasta päättää palvelujen ja suoritteiden hinnoitteluperusteista vastata tuottajan tuotteistuksesta ja arvioinnista huolehtia asiakasnäkökulmasta päättää tuotantojohtajan ottamisesta ja erottamisesta sekä kelpoisuusvaatimuksista ja varahenkilöistä päättää henkilöstösuunnitelmasta 22

23 Liikelaitokset ja muut taseyksiköt Kaupunkikonserniin kuuluu 7 liikelaitosta, jotka huolehtivat osasta kaupungin palvelutuotantoa Liikelaitoksia johtavat valtuuston valitsemat johtokunnat ja johtokuntien valitsemat toimitusjohtajat Pirkanmaan pelastuslaitos toimii taseyksikkönä ja huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta 23

24 Kaupunkikonsernin tytäryhteisöt Kaupunkikonserniin kuuluu yhteensä 26 osakeyhtiötä tai säätiötä, jotka katsotaan omistusosuuden tai määräysvallan kautta kuuluvan konsernin tytäryhtiöksi tai säätiöksi. Tytäryhteisöjä (esimerkkejä) Tampereen Sähkölaitos Oy Ekokumppanit Oy Tredea Oy (Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö) Pirkanmaan Jätehuolto Oy Tampereen Särkänniemi Oy Tampereen Vuokra-asunnot Oy Tytäryhteisöjen lisäksi konserniyhteisöihin luetaan kuntayhtymät (4) ja konsernin kannalta olennaiset osakkuusyhtiöt (20) 24

25 Kuntayhtymät Tampereen kaupunki on mukana seuraavissa kuntayhtymissä (omistusosuus suluissa) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä (n. 63 %) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (n. 39 %) Pirkanmaan liitto (n. 46 %) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä (n. 34 %) 25

26 Konsernihallinto Konsernihallintoon kuuluu konsernijohtajan alaisuudessa toimiva konserniohjausyksikkö sekä kolme konsernitason tehtävistä vastaavaa ryhmää: hallinto- ja talousryhmä, kaupunkikehitysryhmä ja tilaajaryhmä. Konsernihallinnon ja sen ryhmien tehtävänä on osaltaan johtaa, ohjata, valvoa ja palvella koko kaupunkikonsernia ja avustaa pormestaria, kaupunginhallitusta ja muuta luottamushenkilöhallintoa. Konsernipalveluja tuottavia yksiköitä ovat hallintopalvelukeskus ja taloushallinnon palvelukeskus sekä työllisyydenhoidon palveluyksikkö. Konsernihallinnossa toimii pormestarin suorassa alaisuudessa konsernijohtaja, sisäinen tarkastus ja pormestarin esikunta. 26

27 Konsernihallinnon tehtäviä Konserniohjausyksikkö avustaa konsernijohtajaa konsernihallinnon ja kaupunkikonsernin ohjauksessa vastaa strategisesta ohjauksesta, oman tuotannon ohjauksesta ja konserniohjauksesta sekä rahoitusja sijoitustoiminnasta. Strategisen ohjauksen osalta yksikkö vastaa strategian ja siitä johdettavien tavoitteiden valmistelusta, toteutumisen analysoinnista ja seurannasta strategisen johtamisjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä strategialähtöisen projektikokonaisuuden ohjauksesta sekä strategian ja sitä toteuttavien projektisalkkujen vaikuttavuuden arvioinnista kaupungin toimintamallin kehittämisen valmistelusta kuntayhteistyöstä, kaupunkipolitiikasta ja kuntayhtymien omistajaohjauksesta. Oman tuotannon ja tytäryhteisöjen osalta yksikkö vastaa omistajapoliittisten linjausten valmistelusta ja omistajaohjauksesta konserniedun toteutumisen varmistamisesta ja osaoptimoinnin estämisestä tuotantoalueiden rajat ylittävän toiminnan yhteensovittamisesta sekä konsernirakenteen kehittämisestä ja muutoksista tuotanto-organisaatioihin tehtävien muutosten valmistelusta tuotannon ohjauksen ja konserniohjauksen kehittämishankkeista. Rahoitus- ja sijoitustoiminnan osalta yksikkö vastaa kaupungin lainoista, takauksista ja sijoituksista konsernin pääomien tehokkaasta käytöstä vakuutustoiminnan periaatteista ja yhteistyöstä vakuutusmeklarin kanssa rahastojen käytön periaatteista ja säännöistä 27

28 Konsernihallinnon tehtäviä Hallinto- ja talousryhmä vastaa talouden ohjauksesta henkilöstöjohtamisesta lakiasioista päätösvalmistelusta viestinnästä tietohallinnosta tiedolla johtamisesta hankintojen ohjauksesta riskienhallinnan organisoinnista ja siihen liittyvien suunnitelmien koordinoinnista ja ohjauksesta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asioiden koordinoinnista ja sihteeritehtävistä sekä lautakuntien sihteeritehtävistä 28

29 Konsernihallinnon tehtäviä Kaupunkikehitysryhmä vastaa yleispiirteisestä maankäytön suunnittelusta elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta aluekehittämisestä kansainvälisistä asioista maapolitiikasta asuntopolitiikasta ympäristöpolitiikasta ja kestävän kehityksen edistämisestä erikseen määriteltävien aluekehityshankkeiden johtamisesta ja koordinoinnista. Tilaajaryhmä vastaa palvelujen tilaamisen valmistelusta ja suunnittelusta tilaamiseen liittyvistä tuki- ja kehittämisprosesseista lautakuntien ja niiden jaostojen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta asiakasohjauksesta viranomais- ja asiamiestoiminnan järjestämisestä Tilaajaryhmä edistää kuntalaisten osallistumista ja heidän mielipiteidensä välittymistä päätöksentekijöiden tietoon. 29

30 Konsernihallinnon ryhmien johtajien yleisiä tehtäviä johtaa ja valvoa ryhmän toimintaa vastata vuosisuunnitelman valmistelusta vastata toiminnan sisäisestä järjestämisestä huolehtia tavoitteiden asettamisesta, toteutumisesta ja seurannasta vastata toiminnan kehittämisestä käyttää päätösvaltaa kaupunginhallituksen ja sen jaostojen, pormestarin ja konsernijohtajan delegointipäätösten mukaisesti vastata toimialueeseensa kuuluvista kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, sen jaostojen ja pormestarin päätettäväksi tulevien asioiden ja sopimusten valmistelusta ja täytäntöönpanosta huolehtia kaupungin edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta sidosryhmiin 30

31 Konsernipalvelut Konsernin tukipalveluita tuottavia yksiköitä ovat hallintopalvelukeskus ja taloushallinnon palvelukeskus Hallintopalvelukeskus toimii hallinto- ja talousryhmän alaisuudessa ja palvelukeskuksen johtajan johdolla vastaa henkilöstöhallinnon päivittäispalvelujen ja muiden hallintopalvelujen tuottamisesta Taloushallinnon palvelukeskus toimii hallinto- ja talousryhmän alaisuudessa ja palvelukeskuksen johtajan johdolla vastaa taloushallinnon päivittäispalvelujen tuottamisesta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö toimii hallinnollisesti kaupunkikehitysryhmän alaisuudessa vastaa työllisyyspalvelujen tuottamisesta 31

32 Konsernin operatiivinen johtaminen Tampereen kaupungin johtaminen perustuu johtoryhmätyöskentelyyn. Koko kaupungin johtamisen kannalta keskeiset johtoryhmät ovat pormestarin johtoryhmä, kaupungin johtoryhmä ja konsernihallinnon johtoryhmä. Pormestarin johtoryhmä Kokoonpano: pormestari, apulaispormestarit, konsernijohtaja ja yhteysjohtaja (sihteeri). Käsittelee ja linjaa merkittävimpiä valmistelussa olevia tai muutoin poliittisesti ajankohtaisia asioita, kaupungin edunvalvontaa ja edustustehtävien hoitamista. Kaupungin johtoryhmä Kokoonpano: pormestari, apulaispormestarit, konsernijohtaja, konsernihallinnon ryhmien johtajat, konserniohjausyksikön johtajat, viestintäjohtaja ja yhteysjohtaja (sihteeri). Käsittelee merkittävimpien kaupungin strategiseen johtamiseen liittyvien asioiden linjaamista, merkittävimpiä tilaaja tuottaja-yhteensovitukseen ja konserniohjaukseen liittyviä asioita sekä merkittävimpiä kaupunkiorganisaation johtamiseen, riskienhallintaan ja valvontaan liittyviä asioita. Konsernihallinnon johtoryhmä Kokoonpano: konsernijohtaja, konsernihallinnon ryhmien johtajat, konserniohjausyksikön johtajat, viestintäjohtaja ja johdon sihteeri (sihteeri). Johtoryhmän tehtävänä on kaupunginhallitukselle ja sen jaostoille menevien asioiden valmistelun linjaaminen ja yhdenmukaisuuden varmistaminen, konserniohjauksen linjausten yhteensovittaminen, konsernihallinnon ohjaukseen ja valvontaan liittyvät asiat, kuntayhteistyöasioiden valmistelun linjaaminen ja kaupungin johtoryhmän asioiden valmistelu. Pormestarin esikunta tukee pormestarin työtä Esikuntaan kuuluvat pormestarin yhteysjohtaja, erityisavustajat ja pormestarin sihteeri. 32

33 33 Toimintamallin kuvaus

34 Tampereen toimintamalli Tilaaja tuottajamalli Kuntalainen Asiakaslähtöinen prosessiajattelu Pormestarimalli 34

35 Tampereen toimintamalli pähkinänkuoressa Tampereen kaupunki on edelläkävijä kuntien toimintamallien kehittämisessä Poliittisen johtamisen uudistaminen pormestarimallin avulla Tilaaja tuottaja-malli Asiakaslähtöisyys Pormestarimallin myötä kaupungin poliittisella johtamisella on tunnistettavat kasvot ja asioiden valmistelu on demokraattisesti johdettua Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti tilaaja tuottajamallilla tavoitellen vaikuttavuutta, monipuolisuutta ja taloudellisuutta Kaupunkilaiset osallistuvat asioiden valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen 35

36 Pormestarimalli Tampereella Tampere siirtyi ensimmäisenä kuntana Suomessa pormestarimalliin ensimmäinen pormestari (Timo P. Nieminen) aloitti työnsä Valtuusto valitsee keskuudestaan pormestarin ja neljä apulaispormestaria Pormestarimallin myötä poliittisen johtajuuden asema on vahvistunut kaupungin johtamisella on tunnistettavat kasvot politiikan näkökulma on mukana jo asioiden valmistelussa 36

37 Kuntalaiset kumppaneina Alvarit ovat alueiden asukkaista ja eri järjestöjen edustajista koostuvia alueellisia työryhmiä, jotka ottavat kantaa valmistelussa oleviin asioihin ja tekevät esityksiä asukkaille tärkeiden asioiden ottamisesta kaupungin päätöksentekoon Vuonna 2013 Alvarit toimivat 4 alueella: Länsi-Tampereella, Etelä-Tampereella, Kaakkois-Tampereella ja Koillis- Tampereella Lisäksi keskikaupungin Alvari, jolla on sähköpostilista Internetissä toimivan Valma-valmistelufoorumin kautta asukkaat voivat ottaa kantaa valmistelussa oleviin asioihin Pormestari ja kaupunginvaltuusto järjestävät säännöllisesti asukastilaisuuksia Asiakaspalautetta palveluista kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti 37

38 Asiakaslähtöisyys organisaatiossa Palvelujen tilaamisesta vastaavat lautakunnat on organisoitu asiakaslähtöisen prosessiajattelun mukaisesti asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet lähtökohtana ikäryhmäjako lapset ja nuoret ikäihmiset, muut hyvinvointipalvelut jaettu kolmeen ydinprosessiin yhdyskuntapalvelut erikseen Palvelujen tuotanto-organisaatioita uudistetaan jatkuvasti vastaamaan uutta toimintamallia ja asiakkaiden muuttuvia tarpeita 38

39 Monituottajamalli Tampereella Kaupunki huolehtii järjestämisvastuullaan olevien palveluiden saatavuudesta ja laadusta riippumatta siitä, millä tavalla niitä tuotetaan Kaupungin oman tuotannon rinnalla on ulkopuolisten yritysten ja yhteisöjen palvelutuotantoa Uusia vaihtoehtoja palvelujen tuottamiseen etsitään hyödyntämällä olemassa olevia palvelumarkkinoita ja luomalla uusia markkinoita Kaupungin omaa palvelutuotantoa kehitetään ja sen tuottavuutta lisätään Tuotannon asiakaslähtöinen organisointi Palvelujen tuotteistus Henkilöstön työhyvinvointi 39

40 Tilaaja tuottaja-malli Tampereella Tampereen toimintamallissa tilaaja ja tuottaja on erotettu toisistaan Hierarkiaohjauksesta on siirrytty strategiseen kumppanuuteen Tilaaja vastaa palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä ( mitä ) arvioi palvelutarpeita, valitsee kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisen tuotantotavan ja hankkii palvelut Tuottaja vastaa palvelujen tuottamisesta ( miten ) kehittää tuotanto-organisaatiota sekä palvelutuotannon laatua ja kannattavuutta Tilaajan ja tuottajan solmima palvelusopimus on keskeinen ohjauksen ja yhteistyön väline sopimusta valmisteltaessa määritellään yhdessä tilattavien palvelujen sisältö, laatu, laajuus ja hinta sopimusohjauksen toimivuus keskeistä toimintamallissa onnistumiselle 40

41 Toiminta perustuu sopimusohjaukseen Tilaajalla ydinprosessi palvelukokonaisuudet tuoteryhmät tilaajalautakunnat tilaajaryhmä/ydinprosessit elämänkaariajatteluun pohjautuvat prosessimalli tilaaja hankkii palveluja myös ulkopuolisilta tuottajilta kilpailutus ja sopimusohjaus Sopimusohjaus Tuottajalla tuotteet tukipalvelutuotteet johtokunnat hyvinvointipalvelut/ tuotantoalueet infrapalvelut/ liikelaitokset funktiolähtöinen malli 41

42 Sopimusohjaus toiminnan ja talouden ohjausmallina Malli perustuu neuvotteluille, ei hierarkiaohjaukselle Työnjako tilaaja keskittyy palvelutarpeen kautta palveluiden sisältöihin, laajuuteen, laatuun ja kustannuksiin tuottaja keskittyy sovittujen palvelujen tuotantoprosessien hallintaan (mm. henkilöstöresurssit, muut tuotannontekijät) Kilpailuttaminen ulkoisen hankinnan välineenä julkisten hankintojen lainsäädäntö määrittelee Sopimusten laadinta- ja seurantaprosessi on keskeinen osa kaupungin talous- ja strategiaprosessia 42 On kyettävä osoittamaan palveluiden vaikutukset ja niiden toteuttamiseen käytettyjen resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö kuntalaisille/asiakkaille sekä poliittiselle päätöksenteolle

43 Sisäinen sopimusohjausprosessi Seuraavan vuoden suunnittelu käynnistyy alkuvuonna ja pohjautuu moneen eri tietolähteeseen edellisen vuoden viimeinen sopimusseurantaneuvottelu ja mahdolliset muut neuvottelut tilaajan ja tuottajan välillä, tilinpäätös, kuluvan vuoden vuosisuunnitelman tiedot, toimintaympäristötiedot ja palvelutarveselvitys, tuloperusteet ja taloudellinen liikkumavara, toiminnalliset tavoitteet Loppukeväästä tilaaja toimittaa sisäiset tarjouspyynnöt (palvelukokonaisuuksittain) kaupungin omille tuotantoyksiköille sisäinen tarjouspyyntömenettely on paljon yksinkertaisempi ja kevyempi kuin kilpailutettaessa julkisten hankintojen lainsäädännön säätelemä varsinainen tarjouspyyntömenettely tuottajat toimittavat tarjoukset kesäkuun aikana tilaajille Sopimusneuvottelut käydään kesän aikana tarkentavat neuvottelut jatkuvat syksyllä ja talousarvion hyväksymisen jälkeen palvelusopimukset ja vuosisuunnitelmat hyväksytään 43

44 Ulkoiset sopimukset Sopimus pohjautuu tarjouspyyntöön kilpailutetuissa sopimuksissa Sopimusohjausprosessi on erilainen kuin sisäisissä sopimuksissa (sopimuksia ei tehdä vuosittain) kilpailutetuissa pidemmät sopimusjaksot, sopimussisältöjen ja hintojen tarkistuksista sekä sopimusseurannasta (ajankohdat, toimintatavat) on sovittu sopimuksessa Kilpailutukselle varattava riittävästi aikaa edellyttää tilaajalta perehtymistä julkisten hankintojen lainsäädäntöön ja asiantuntemusta hankinnan käytännön toteutuksesta siitä huolimatta, että Logistiikka hoitaa käytännön kilpailutuksen palveluiden hankinta monimutkaisempaa kuin tavarahankinta 44

45 Sopimusohjauksen kehittäminen Sisällöllinen kehittäminen Tilattavien palvelujen ja niihin vastaavien palvelutuotteiden kuvaus ja määrittely eli mitä tilataan ja tuotetaan palvelujen laatu ja vaikuttavuus Millainen on asiakkaan palveluprosessi ja millä tuotantoprosesseilla se toteutuu? Mitä raportoidaan, seurataan, arvioidaan ja ennakoidaan? Välineiden kehittäminen Sopimusprosessi (vaiheet, työskentelytavat, raportointi- ja arviointitavat) Sopimusdokumentit (tarjouspyynnöt, palvelusopimukset) Sopimusten ja toimittajien hallinta (tietojärjestelmä) 45

46 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet ja nykytilan arviointia 46

47 Toimintamallin uudistuksen lyhyt historia Toimintamallin uudistaminen käynnistettiin vuonna 2002 Mallia pilotoitiin päivähoidossa ja yhdyskuntapalveluissa Tilaaja tuottaja-malli otettiin käyttöön koko kaupungissa Ensimmäinen pormestari aloitti työnsä

48 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet (2002) Poliittisen päätöksenteon vahvistaminen valtuuston strategisen ohjausvallan kasvattaminen poliittisen johtamisen ja virkamiesjohtamisen työnjaon selkeyttäminen tilaajan ja tuottajan tehtävien eriyttäminen Palvelutuotannon tehostaminen asiakaslähtöisyys: prosessiajattelun toteuttaminen poikkihallinnolliset toimintamallit vaihtoehtoisten tuotantotapojen etsiminen tilaajan ja tuottajan tehtävien eriyttäminen 48 Strategisen johtamisen vahvistaminen konsernijohtamisen uudistaminen omistajaohjauksen varmistaminen

49 Uudistuksen avainasiat Poliittisen johtamisen uudistaminen pormestarimallissa Toimiva tilaaja tuottaja-malli Aidon asiakaslähtöisyyden luominen Uudistuksen osatekijät nähtiin yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena pormestari tilaaja tuottaja asiakaslähtöisyys (prosessit) 49

50 Pormestarimallin tavoitteet Tuoda näkyville poliittisen johtajuuden kasvot Pormestari on valtuutettu, eli kansalta valtakirjan saanut luottamushenkilö. Hän johtaa kaupunkia ja vastaa tehdyistä päätöksistä kuntalaisille. Valtuuston enemmistö voi hänet myös erottaa, jos luottamus menetetään. Saada poliittinen päätöksenteko mukaan asioiden valmisteluun Poliittiset valinnat tehdään silloin, kun valmistelulle annetaan suunta, ei vasta päätöksenteossa. Pormestari ja apulaispormestarit johtavat ja osallistuvat asioiden valmisteluun kaupungin johtoryhmässä, kaupunginhallituksessa ja tilaajalautakunnissa. Selventää rajoja virkamiestoiminnan ja politiikan välillä Poliitikot päättävät linjauksista ja vastaavat niistä kuntalaisten suuntaan, virkamiehet toteuttavat tehtyjä päätöksiä. Pormestarilla on mandaatti johtaa myös sellaisia asioita, jotka ovat luonteeltaan poliittisia. 50 Siirtää tarkoituksenmukaisuusharkinta politiikan tehtäväksi Politiikka on tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Niistä asioista, jotka ovat kunnassa tämän harkinnan piirissä, pitäisi myös päättää poliittisella tasolla.

51 Tilaaja tuottaja-mallin tavoitteet Malliin siirtymisen tavoitteena Kustannustietoisuuden ja sitä kautta myös läpinäkyvyyden lisääminen Työvoiman saatavuuden varmistaminen Toimintojen tehostaminen Parempi kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin Tilaaja tuottaja-mallia käytetään välineenä, se ei ole itsetarkoitus sen avulla uudistetaan poliittinen ohjaus se tuo tuotteen eli asiakkaan saaman palvelun näkyvämmäksi (hinta-laatu) se mahdollistaa tuotanto-organisaatioiden uudistamisen se mahdollistaa palveluiden vaihtoehtoiset tuotantotavat se mahdollistaa uudenlaisen johtamisen 51

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN

PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN RAPORTTI Hyväksytty Pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunta 13.10.2011 PIRKKALAN KUNTA Suupantie 11, 33960 Pirkkala 03 565 24000 www.pirkkala.fi Taitto ja piirrokset:

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä.

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Uuden henkilöstön opas Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Sisällysluettelo Onneksi olkoon työpaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Tampereen kaupungille. Työpaikkasi on Pirkanmaan

Lisätiedot

Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot

Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot Jari Stenvall, Jenni Airaksinen Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot Acta nro 211 Jari Stenvall, Jenni Airaksinen Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014

KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014 KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014 Timo Ojala ja Seppo Määttä Broad Scope Management Consulting Oy Sisältö Yhteenveto uudistamisehdotuksista 3

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Eeva Torppa-Saarinen TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot