Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 24.3.2015"

Transkriptio

1 Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

2 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät (diat 4-32) Toimintamallin kuvaus (diat 33-45) Toimintamallin uudistuksen tavoitteet ja nykytilan arviointia (diat 46-56) Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki kaupunkistrategia 2025 (diat 57-62) 2

3 3 Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät

4 Tampereen kaupungin organisaatio KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Liiketoimintajaosto PORMESTARI Henkilöstöjaosto Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus KONSERNIHALLINTO Konsernijohtaja Konserniohjausyksikkö Tilaajaryhmä Hallinto- ja talousryhmä Kaupunkikehitysryhmä Konsernipalvelut Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta TILAAJALAUTAKUNNAT Ikäihmisten palvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Osaamis- ja elinkeinolautakunta Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Yhdyskuntalautakunta Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta apulaispormestari apulaispormestari apulaispormestari apulaispormestari Sopimus HYVINVOINTIPALVELUT JOHTOKUNNAT Avopalvelut Kotihoito ja asumispalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen koulutus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sara Hildénin taidemuseo Tampereen Ateria Tampereen Infra TYTÄRYHTIÖT JA -YHTEISÖT LIIKELAITOKSET JOHTOKUNNAT Tampereen Kaupunkiliikenne Tampereen Logistiikka Tampereen Tilakeskus Tampereen Vesi Tullinkulman Työterveys Pirkanmaan Pelastuslaitos

5 Pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) Apulaispormestarit Leena Kostiainen (kok.) Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Mikko Aaltonen (vas.) Ikäihmisten palvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Pekka Salmi (sdp.) Yhdyskuntalautakunta Olli-Poika Parviainen (vihr.) Osaamis- ja elinkeinolautakunta Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala Konsernihallinnon ryhmien johtajat Kari Kankaala Kaupunkikehitysryhmä Kirsi Koski Hallinto- ja talousryhmä Kari Hakari Tilaajajohtaja 5

6 Kaupunginvaltuusto Kaupunkilaisten vaaleilla valitsema kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa Tampereen kaupunginvaltuustossa on 67 valtuutettua ja 69 varavaltuutettua Kokoomus ja RKP (16+1 valtuutettua), SDP (16), Vihreät (10), Perussuomalaiset (7), Vasemmistoliitto (7), Keskusta (5), Kristillisdemokraatit (2), Tampereen puolesta (2), SKP (1) Valtuuston puheenjohtajana toimii Sanna Marin (sdp.), 1. varapuheenjohtajana Irja Tulonen (kok.) ja 2. varapuheenjohtajana Yrjö Schafeitel (TaPu) 6

7 Kaupunginhallitus Tampereen kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii pormestari Kokoomus 4 jäsentä, SDP 3, Vihreät 1, Vasemmistoliitto 1, Keskusta 1 ja Perussuomalaiset 1 Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen määräämäkseen toimikaudeksi Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja taloutta sekä toimeenpanee valtuuston päätökset Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii pormestarin lisäksi konsernijohtaja Kaupunginhallituksella on kaksi jaostoa: henkilöstöjaosto ja liiketoimintajaosto 7

8 Kaupunginhallituksen tehtäviä vastata kaupungin hallinnosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuusvalvonnasta vastata kaupunkistrategian valmistelusta vastata talousarvion ja suunnitelman valmistelusta seurata valtuuston asettamien tavoitteiden ja talouden toteutumista vastata tilaaja- ja tuottajatoimintojen yhteensovittamisesta hyväksyä hankinnan ja kilpailuttamisen sekä markkinoilla toimimisen ohjeet ja menettelytavat päättää kuntademokratian ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien täytäntöönpanosta 8

9 Kaupunginhallituksen esittelijät Pormestari esittelee toimikautensa seutu- ja kaupunkistrategian, vuosittaisen varsinaisen talousarvion ja -suunnitelman, sisäiseen valvontaan liittyvät asiat sekä kuntademokratiaan liittyvät asiat. Konsernijohtaja esittelee muut asiat. Pormestari voi ottaa asian esiteltäväkseen. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja valmistelee ja esittelee pormestaria koskevat asiat. 9

10 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus valitsee henkilöstöjaostoon 7 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen kaupunginhallituksen varsinaisista tai varajäsenistä. Henkilöstöjaoston tehtävänä on mm. valmistella henkilöstöpoliittisen linjaukset hyväksyä henkilöstön kehittämisen periaatteet hyväksyä kaupungin ja henkilöstön yhteistoiminnan periaatteet hyväksyä kaupungin työnantajana käyttämän työvoimapolitiikan periaatteet hyväksyä tulospalkkausjärjestelmää koskevat periaatteet päättää kaupungin ansiomitalien myöntämisestä Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. 10

11 Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto Kaupunginhallitus valitsee liiketoimintajaostoon 7 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen kaupunginhallituksen varsinaisista tai varajäsenistä. Liiketoimintajaoston tehtävänä on mm. ohjata ja valvoa omistajana liikelaitoksia, yhtiöitä ja säätiöitä nimetä kaupungin edustajat kaupunkikonsernin yhteisöjen ja säätiöiden hallituksiin ja muihin vastaaviin toimielimiin paitsi ei kuntayhtymiin tehdä esitykset yhtiöiden perustamisesta ja lakkauttamisesta toimia konsernipalvelujen toimintayksiköistä vastaavana toimielimenä, hyväksyä niiden vuosisuunnitelmat ja henkilöstösuunnitelmat sekä päättää niiden tuotteiden ja palvelujen hinnoista Liiketoimintajaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. 11

12 Kaupunginhallituksen suunnittelukokous Kaupunginhallituksella on suunnittelukokous, joka ohjaa kaupungin kokonaisedun varmistamiseksi strategisesti merkittäviä päätettäväksi tulevia asioita. Kokoontuu samassa kokoonpanossa kuin varsinainen kaupunginhallituksen kokous Suunnittelukokouksessa ohjataan mm. seuraavien asioiden valmistelua: 12 Hallinnon ja johtamisen kehittäminen Talousarvio, kaupunkistrategia, muut strategiat ja kaupunkistrategiaa toteuttavat muut merkittävät strategiset asiakirjat Strategiset hankkeet Kuntayhteistyö Yleispiirteinen maankäyttö ja maapolitiikka, elinkeinopolitiikka, asuntopolitiikka ja ympäristöpolitiikka sekä kestävä kehitys Hyvinvointipalvelujen tuotantoa, tilaajaa, palvelutarvetta ja palveluverkkoa koskevat strategiset linjaukset

13 Pormestari Pormestari on valtuuston keskuudestaan valitsema päätoiminen luottamushenkilö Pormestari valitaan vaalikaudeksi eli neljäksi vuodeksi kerrallaan Pormestari on kaupunginhallituksen ja sen suunnittelukokouksen puheenjohtaja sekä kaupungin johtaja Pormestari johtaa sekä tilaaja- että tuottajaorganisaatioita Pormestari esittelee toimikautensa seutu- ja kaupunkistrategian, vuosittaisen talousarvion ja suunnitelman sekä kuntademokratiaan liittyvät asiat. Hän voi ottaa myös muita asioita esiteltäväkseen. Pormestari on vastuullinen valtuustolle Valtuusto voi erottaa pormestarin yksinkertaisella äänten enemmistöllä 13

14 Pormestarin tehtäviä määrätä kaupunginhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivoista johtaa, kehittää, ohjata ja valvoa kaupungin hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa sekä vastata hallinnollisen ja taloudellisen kokonaisuuden toimivuudesta ja tehdä sen edellyttämät päätökset toimivaltansa rajoissa vastata kaupungin toimintamallin kehittämisestä johtaa kaupunkistrategian valmistelua edistää kuntademokratiaa ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia vastata kuntayhteistyön valmistelusta johtaa tilaaja tuottaja-toimintojen yhteensovittamista sekä edistää kaupunginhallituksen ja kaupungin muiden toimielinten välistä yhteistoimintaa vastata kaupungin edunvalvonnasta, edustamisesta ja yhteydenpidosta eri sidosryhmiin 14

15 Apulaispormestarit Apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä, jotka valtuusto valitsee keskuudestaan vaalikaudeksi eli neljäksi vuodeksi kerrallaan Apulaispormestarit ovat kaupunkilaisille palveluja järjestävien tilaajalautakuntien puheenjohtajia Apulaispormestarit linjaavat asioiden valmistelua lautakuntien päätettäväksi ja vastaavat toimialueensa edunvalvonnasta sekä yhteydenpidosta sidosryhmiin Apulaispormestarit ovat vastuullisia valtuustolle - Valtuusto voi erottaa apulaispormestarin yksinkertaisella äänten enemmistöllä 15

16 Apulaispormestarien tehtäviä toimia lautakunnan puheenjohtajana määrätä lautakunnalle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivoista tilaajapäälliköille antaa lausuntoja, tehdä esityksiä ja käyttää lautakunnan puhevaltaa johtaa talousarvioprosessin varsinaisia palvelusopimusneuvotteluja ja seurata sopimusten toteuttamista yhdessä tilaajapäällikön kanssa johtaa vuosisuunnitelman ja hankintasuunnitelman valmistelua vastata kaupungin edunvalvonnasta, edustamisesta, kansainvälisistä suhteista ja yhteydenpidosta eri sidosryhmiin seurata lautakunnan alaisten viranomaisten päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tarvittaessa päättää otto-oikeuden käyttämisestä 16

17 Tilaajalautakunnat Tilaajalautakunnat määrittävät kaupungin tarjoamat palvelut, valitsevat palvelun tuottajat, rahoittavat palvelutuotannon sekä arvioivat tuotantojärjestelmän toimivuutta Lautakuntien puheenjohtajina toimivat apulaispormestarit Lautakunnissa on apulaispormestareiden lisäksi 10 Tampereen kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä, jotka ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lisäksi lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa, ikäihmisten palvelujen lautakunnassa ja terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnassa on Oriveden kaupunginvaltuuston valitsema yksi jäsen. Lisäksi sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnassa on Ylöjärven valtuuston valitsema yksi jäsen. Osaamis- ja elinkeinolautakunnassa on 14 jäsentä, joista 9 on Tampereelta ja 5 ympäryskunnista. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä, joista 7 on Tampereen kv:n valitsemia ja 1 jäsen sekä Nokialta, Orivedeltä, Ylöjärveltä, Kangasalta, Lempäälästä, Pirkkalasta että Vesilahdesta. 17

18 Tilaajalautakuntien tehtäviä vastata viranomaistoiminnasta vastata palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä vastata kuntalaisten ja muiden asiakkaiden palvelutarpeiden selvittämisestä selvittää vaihtoehtoiset palvelun tuottamistavat ja valita niistä kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisin valita palvelujen tuottajat päättämissään rajoissa hyväksyä palvelusopimukset ja muut merkittävät sopimukset sekä valvoa niiden noudattamista hyväksyä lautakunnan työtä ohjaava strateginen asiakirja, tilaajan vuosisuunnitelmaehdotus ja vuosisuunnitelma vastata sopimusohjauksesta, laadunvarmistuksesta, tilaajan tuoteryhmistä ja arvioinnista vastata kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä kehittää asiakasohjautuvuutta palvelujen järjestämisessä 18

19 Tilaajatoiminta Tilaajatoiminta on organisoitu asiakaslähtöisesti kuuteen ydinprosessiin Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen Ydinprosessit valmistelevat tilaajalautakuntien päätettäväksi tulevat asiat Kutakin ydinprosessia johtaa tilaajapäällikkö. Tilaajaryhmän toiminnasta kokonaisuudessaan vastaa tilaajajohtaja. 19 Tilaajaryhmä on osa konsernihallintoa

20 Hyvinvointipalvelujen tuotanto Kaupungin itse tuottamat hyvinvointipalvelut on organisoitu kuudeksi tuotantoalueeksi Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavat avopalvelut, kotihoito ja asumispalvelut sekä sairaala- ja kuntoutuspalvelut Sivistyspalveluja tuottavat varhaiskasvatus ja perusopetus, toisen asteen koulutus sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut HYVINVOINTIPALVELUT JOHTOKUNNAT Avopalvelut Kotihoito ja asumispalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen koulutus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sara Hildénin taidemuseo Tuotantoalueita johtavat valtuuston valitsemat 7-jäseniset johtokunnat ja johtokuntien valitsemat tuotantojohtajat Hyvinvointipalveluihin kuuluu lisäksi Sara Hildénin taidemuseo, jolla on oma johtokuntansa 20

21 Tuotannon johtokunnat vastaavat valtuuston ja kaupunginhallituksen palvelujen tuottamiselle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä konsernimääräysten noudattamisesta alaisensa toiminnan osalta johtavat palvelutuotantoa hyväksyvät omistajapoliittisiin linjauksiin perustuvan tuotannon strategisen asiakirjan ja varmistavat, että tuotantoalue toteuttaa sitä hyväksyvät palvelusopimukset ja varmistavat palvelusopimuksen toteutumisen sparraavat tuotannon johtoa palveluiden kehittämisessä ja tuottavuuden parantamisessa tuovat asiakkaan/käyttäjän ääntä palvelutuotantoon 21

22 Johtokuntien tehtäviä vastata palvelujen tuottamisesta valvoa palvelujen tuotannon kannattavuutta, kehittämistä, laatua ja kilpailukykyisyyttä hyväksyä palvelusopimus ja muut merkittävät sopimukset hyväksyä toimintaa ohjaava strateginen asiakirja hyväksyä ehdotus tuottajan vuosisuunnitelmaksi hyväksyä vuosisuunnitelma ja valvoa sen toteuttamista vastata toiminnan ja talouden seurannasta päättää palvelujen ja suoritteiden hinnoitteluperusteista vastata tuottajan tuotteistuksesta ja arvioinnista huolehtia asiakasnäkökulmasta päättää tuotantojohtajan ottamisesta ja erottamisesta sekä kelpoisuusvaatimuksista ja varahenkilöistä päättää henkilöstösuunnitelmasta 22

23 Liikelaitokset ja muut taseyksiköt Kaupunkikonserniin kuuluu 7 liikelaitosta, jotka huolehtivat osasta kaupungin palvelutuotantoa Liikelaitoksia johtavat valtuuston valitsemat johtokunnat ja johtokuntien valitsemat toimitusjohtajat Pirkanmaan pelastuslaitos toimii taseyksikkönä ja huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta 23

24 Kaupunkikonsernin tytäryhteisöt Kaupunkikonserniin kuuluu yhteensä 26 osakeyhtiötä tai säätiötä, jotka katsotaan omistusosuuden tai määräysvallan kautta kuuluvan konsernin tytäryhtiöksi tai säätiöksi. Tytäryhteisöjä (esimerkkejä) Tampereen Sähkölaitos Oy Ekokumppanit Oy Tredea Oy (Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö) Pirkanmaan Jätehuolto Oy Tampereen Särkänniemi Oy Tampereen Vuokra-asunnot Oy Tytäryhteisöjen lisäksi konserniyhteisöihin luetaan kuntayhtymät (4) ja konsernin kannalta olennaiset osakkuusyhtiöt (20) 24

25 Kuntayhtymät Tampereen kaupunki on mukana seuraavissa kuntayhtymissä (omistusosuus suluissa) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä (n. 62 %) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (n. 39 %) Pirkanmaan liitto (n. 46 %) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä (n. 34 %) 25

26 Konsernihallinto PORMESTARI Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus KONSERNIHALLINTO Konsernijohtaja Konserniohjausyksikkö Tilaajaryhmä Hallinto- ja talousryhmä Kaupunkikehitysryhmä Konsernipalvelut Konsernihallintoon kuuluu konsernijohtajan alaisuudessa toimiva konserniohjausyksikkö sekä kolme konsernitason tehtävistä vastaavaa ryhmää: hallinto- ja talousryhmä, kaupunkikehitysryhmä ja tilaajaryhmä. Konsernihallinnon ja sen ryhmien tehtävänä on osaltaan johtaa, ohjata, valvoa ja palvella koko kaupunkikonsernia ja avustaa pormestaria, kaupunginhallitusta ja muuta luottamushenkilöhallintoa. Konsernipalveluja tuottavia yksiköitä ovat hallintopalvelukeskus, taloushallinnon palvelukeskus, viranomaispalvelujen yksikkö ja työllisyydenhoidon palveluyksikkö. Konsernihallinnossa toimii pormestarin suorassa alaisuudessa konsernijohtaja, sisäinen tarkastus ja pormestarin esikunta. 26

27 Konsernihallinnon tehtäviä Konserniohjausyksikkö avustaa konsernijohtajaa konsernihallinnon ja kaupunkikonsernin ohjauksessa vastaa strategisesta ohjauksesta, oman tuotannon ohjauksesta ja konserniohjauksesta sekä rahoitusja sijoitustoiminnasta. Strategisen ohjauksen osalta yksikkö vastaa strategian ja siitä johdettavien tavoitteiden valmistelusta, toteutumisen analysoinnista ja seurannasta strategisen johtamisjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä strategialähtöisen projektikokonaisuuden ohjauksesta sekä strategian ja sitä toteuttavien projektisalkkujen vaikuttavuuden arvioinnista kaupungin toimintamallin kehittämisen valmistelusta kuntayhteistyöstä, kaupunkipolitiikasta ja kuntayhtymien omistajaohjauksesta. Oman tuotannon ja tytäryhteisöjen osalta yksikkö vastaa omistajapoliittisten linjausten valmistelusta ja omistajaohjauksesta konserniedun toteutumisen varmistamisesta ja osaoptimoinnin estämisestä tuotantoalueiden rajat ylittävän toiminnan yhteensovittamisesta sekä konsernirakenteen kehittämisestä ja muutoksista tuotanto-organisaatioihin tehtävien muutosten valmistelusta tuotannon ohjauksen ja konserniohjauksen kehittämishankkeista. Rahoitus- ja sijoitustoiminnan osalta yksikkö vastaa kaupungin lainoista, takauksista ja sijoituksista konsernin pääomien tehokkaasta käytöstä vakuutustoiminnan periaatteista ja yhteistyöstä vakuutusmeklarin kanssa rahastojen käytön periaatteista ja säännöistä 27

28 Konsernihallinnon tehtäviä Hallinto- ja talousryhmä vastaa talouden ohjauksesta henkilöstöjohtamisesta lakiasioista päätösvalmistelusta viestinnästä tietohallinnosta tiedolla johtamisesta hankintojen ohjauksesta riskienhallinnan organisoinnista ja siihen liittyvien suunnitelmien koordinoinnista ja ohjauksesta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asioiden koordinoinnista ja sihteeritehtävistä sekä lautakuntien sihteeritehtävistä 28

29 Konsernihallinnon tehtäviä Kaupunkikehitysryhmä vastaa yleispiirteisestä maankäytön suunnittelusta elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta aluekehittämisestä kansainvälisistä asioista maapolitiikasta asuntopolitiikasta ympäristöpolitiikasta ja kestävän kehityksen edistämisestä erikseen määriteltävien aluekehityshankkeiden johtamisesta ja koordinoinnista. Tilaajaryhmä vastaa palvelujen tilaamisen valmistelusta ja suunnittelusta tilaamiseen liittyvistä tuki- ja kehittämisprosesseista lautakuntien ja niiden jaostojen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta asiakasohjauksesta viranomais- ja asiamiestoiminnan järjestämisestä Tilaajaryhmä edistää kuntalaisten osallistumista ja heidän mielipiteidensä välittymistä päätöksentekijöiden tietoon. 29

30 Konsernihallinnon ryhmien johtajien yleisiä tehtäviä johtaa ja valvoa ryhmän toimintaa vastata vuosisuunnitelman valmistelusta vastata toiminnan sisäisestä järjestämisestä huolehtia tavoitteiden asettamisesta, toteutumisesta ja seurannasta vastata toiminnan kehittämisestä käyttää päätösvaltaa kaupunginhallituksen ja sen jaostojen, pormestarin ja konsernijohtajan delegointipäätösten mukaisesti vastata toimialueeseensa kuuluvista kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, sen jaostojen ja pormestarin päätettäväksi tulevien asioiden ja sopimusten valmistelusta ja täytäntöönpanosta huolehtia kaupungin edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta sidosryhmiin 30

31 Konsernipalvelut Konsernin tukipalveluita tuottavia yksiköitä ovat hallintopalvelukeskus ja taloushallinnon palvelukeskus Hallintopalvelukeskus toimii hallinto- ja talousryhmän alaisuudessa ja palvelukeskuksen johtajan johdolla vastaa henkilöstöhallinnon päivittäispalvelujen ja muiden hallintopalvelujen tuottamisesta Taloushallinnon palvelukeskus toimii hallinto- ja talousryhmän alaisuudessa ja palvelukeskuksen johtajan johdolla vastaa taloushallinnon päivittäispalvelujen tuottamisesta Viranomaispalvelujen yksikkö Toimii tilaajaryhmän ohjauksessa ja yksikön johtajan johdolla Vastaa jätehuollon, katutilavalvonnan, kaupunkimittauksen, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden viranomaistehtävistä Työllisyydenhoidon palveluyksikkö toimii hallinnollisesti kaupunkikehitysryhmän alaisuudessa vastaa työllisyyspalvelujen tuottamisesta 31

32 Konsernin operatiivinen johtaminen Tampereen kaupungin johtaminen perustuu johtoryhmätyöskentelyyn. Koko kaupungin johtamisen kannalta keskeiset johtoryhmät ovat pormestarin johtoryhmä, kaupungin johtoryhmä ja konsernihallinnon johtoryhmä. Pormestarin johtoryhmä Kokoonpano: pormestari, apulaispormestarit, konsernijohtaja ja yhteysjohtaja (sihteeri). Käsittelee ja linjaa merkittävimpiä valmistelussa olevia tai muutoin poliittisesti ajankohtaisia asioita, kaupungin edunvalvontaa ja edustustehtävien hoitamista. Kaupungin johtoryhmä Kokoonpano: pormestari, apulaispormestarit, konsernijohtaja, konsernihallinnon ryhmien johtajat, konserniohjausyksikön johtajat, viestintäjohtaja ja yhteysjohtaja (sihteeri). Käsittelee merkittävimpien kaupungin strategiseen johtamiseen liittyvien asioiden linjaamista, merkittävimpiä tilaaja tuottaja-yhteensovitukseen ja konserniohjaukseen liittyviä asioita sekä merkittävimpiä kaupunkiorganisaation johtamiseen, riskienhallintaan ja valvontaan liittyviä asioita. Konsernihallinnon johtoryhmä Kokoonpano: konsernijohtaja, konsernihallinnon ryhmien johtajat, konserniohjausyksikön johtajat, viestintäjohtaja ja johdon sihteeri (sihteeri). Johtoryhmän tehtävänä on kaupunginhallitukselle ja sen jaostoille menevien asioiden valmistelun linjaaminen ja yhdenmukaisuuden varmistaminen, konserniohjauksen linjausten yhteensovittaminen, konsernihallinnon ohjaukseen ja valvontaan liittyvät asiat, kuntayhteistyöasioiden valmistelun linjaaminen ja kaupungin johtoryhmän asioiden valmistelu. Pormestarin esikunta tukee pormestarin työtä Esikuntaan kuuluvat pormestarin yhteysjohtaja, erityisavustajat ja pormestarin sihteeri. 32

33 33 Toimintamallin kuvaus

34 Tampereen toimintamalli Tilaaja tuottajamalli Kuntalainen Asiakaslähtöinen prosessiajattelu Pormestarimalli 34

35 Tampereen toimintamalli pähkinänkuoressa Tampereen kaupunki on edelläkävijä kuntien toimintamallien kehittämisessä Poliittisen johtamisen uudistaminen pormestarimallin avulla Tilaaja tuottaja-malli Asiakaslähtöisyys Pormestarimallin myötä kaupungin poliittisella johtamisella on tunnistettavat kasvot ja asioiden valmistelu on demokraattisesti johdettua Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti tilaaja tuottajamallilla tavoitellen vaikuttavuutta, monipuolisuutta ja taloudellisuutta Kaupunkilaiset osallistuvat asioiden valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen 35

36 Pormestarimalli Tampereella Tampere siirtyi ensimmäisenä kuntana Suomessa pormestarimalliin ensimmäinen pormestari (Timo P. Nieminen) aloitti työnsä Valtuusto valitsee keskuudestaan pormestarin ja neljä apulaispormestaria Pormestarimallin myötä poliittisen johtajuuden asema on vahvistunut kaupungin johtamisella on tunnistettavat kasvot politiikan näkökulma on mukana jo asioiden valmistelussa 36

37 Kuntalaiset kumppaneina Alvarit ovat alueiden asukkaista ja eri järjestöjen edustajista koostuvia alueellisia työryhmiä, jotka ottavat kantaa valmistelussa oleviin asioihin ja tekevät esityksiä asukkaille tärkeiden asioiden ottamisesta kaupungin päätöksentekoon Vuonna 2013 Alvarit toimivat 4 alueella: Länsi-Tampereella, Etelä-Tampereella, Kaakkois-Tampereella ja Koillis- Tampereella Lisäksi keskikaupungin Alvari, jolla on sähköpostilista Internetissä toimivan Valma-valmistelufoorumin kautta asukkaat voivat ottaa kantaa valmistelussa oleviin asioihin Pormestari ja kaupunginvaltuusto järjestävät säännöllisesti asukastilaisuuksia Asiakaspalautetta palveluista kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti 37

38 Asiakaslähtöisyys organisaatiossa Palvelujen tilaamisesta vastaavat lautakunnat on organisoitu asiakaslähtöisen prosessiajattelun mukaisesti asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet lähtökohtana ikäryhmäjako lapset ja nuoret ikäihmiset, muut hyvinvointipalvelut jaettu kolmeen ydinprosessiin yhdyskuntapalvelut erikseen Palvelujen tuotanto-organisaatioita uudistetaan jatkuvasti vastaamaan uutta toimintamallia ja asiakkaiden muuttuvia tarpeita 38

39 Monituottajamalli Tampereella Kaupunki huolehtii järjestämisvastuullaan olevien palveluiden saatavuudesta ja laadusta riippumatta siitä, millä tavalla niitä tuotetaan Kaupungin oman tuotannon rinnalla on ulkopuolisten yritysten ja yhteisöjen palvelutuotantoa Uusia vaihtoehtoja palvelujen tuottamiseen etsitään hyödyntämällä olemassa olevia palvelumarkkinoita ja luomalla uusia markkinoita Kaupungin omaa palvelutuotantoa kehitetään ja sen tuottavuutta lisätään Tuotannon asiakaslähtöinen organisointi Palvelujen tuotteistus Henkilöstön työhyvinvointi 39

40 Tilaaja tuottaja-malli Tampereella Tampereen toimintamallissa tilaaja ja tuottaja on erotettu toisistaan Hierarkiaohjauksesta on siirrytty strategiseen kumppanuuteen Tilaaja vastaa palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä ( mitä ) arvioi palvelutarpeita, valitsee kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisen tuotantotavan ja hankkii palvelut Tuottaja vastaa palvelujen tuottamisesta ( miten ) kehittää tuotanto-organisaatiota sekä palvelutuotannon laatua ja kannattavuutta Tilaajan ja tuottajan solmima palvelusopimus on keskeinen ohjauksen ja yhteistyön väline sopimusta valmisteltaessa määritellään yhdessä tilattavien palvelujen sisältö, laatu, laajuus ja hinta sopimusohjauksen toimivuus keskeistä toimintamallissa onnistumiselle 40

41 Toiminta perustuu sopimusohjaukseen Tilaajalla ydinprosessi palvelukokonaisuudet tuoteryhmät tilaajalautakunnat tilaajaryhmä/ydinprosessit elämänkaariajatteluun pohjautuvat prosessimalli tilaaja hankkii palveluja myös ulkopuolisilta tuottajilta kilpailutus ja sopimusohjaus Sopimusohjaus Tuottajalla tuotteet tukipalvelutuotteet johtokunnat hyvinvointipalvelut/ tuotantoalueet infrapalvelut/ liikelaitokset funktiolähtöinen malli 41

42 Sopimusohjaus toiminnan ja talouden ohjausmallina Malli perustuu neuvotteluille, ei hierarkiaohjaukselle Työnjako tilaaja keskittyy palvelutarpeen kautta palveluiden sisältöihin, laajuuteen, laatuun ja kustannuksiin tuottaja keskittyy sovittujen palvelujen tuotantoprosessien hallintaan (mm. henkilöstöresurssit, muut tuotannontekijät) Kilpailuttaminen ulkoisen hankinnan välineenä julkisten hankintojen lainsäädäntö määrittelee Sopimusten laadinta- ja seurantaprosessi on keskeinen osa kaupungin talous- ja strategiaprosessia 42 On kyettävä osoittamaan palveluiden vaikutukset ja niiden toteuttamiseen käytettyjen resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö kuntalaisille/asiakkaille sekä poliittiselle päätöksenteolle

43 Sisäinen sopimusohjausprosessi Seuraavan vuoden suunnittelu käynnistyy alkuvuonna ja pohjautuu moneen eri tietolähteeseen edellisen vuoden viimeinen sopimusseurantaneuvottelu ja mahdolliset muut neuvottelut tilaajan ja tuottajan välillä, tilinpäätös, kuluvan vuoden vuosisuunnitelman tiedot, toimintaympäristötiedot ja palvelutarveselvitys, tuloperusteet ja taloudellinen liikkumavara, toiminnalliset tavoitteet Loppukeväästä tilaaja toimittaa sisäiset tarjouspyynnöt (palvelukokonaisuuksittain) kaupungin omille tuotantoyksiköille sisäinen tarjouspyyntömenettely on paljon yksinkertaisempi ja kevyempi kuin kilpailutettaessa julkisten hankintojen lainsäädännön säätelemä varsinainen tarjouspyyntömenettely tuottajat toimittavat tarjoukset kesäkuun aikana tilaajille Sopimusneuvottelut käydään kesän aikana tarkentavat neuvottelut jatkuvat syksyllä ja talousarvion hyväksymisen jälkeen palvelusopimukset ja vuosisuunnitelmat hyväksytään 43

44 Ulkoiset sopimukset Sopimus pohjautuu tarjouspyyntöön kilpailutetuissa sopimuksissa Sopimusohjausprosessi on erilainen kuin sisäisissä sopimuksissa (sopimuksia ei tehdä vuosittain) kilpailutetuissa pidemmät sopimusjaksot, sopimussisältöjen ja hintojen tarkistuksista sekä sopimusseurannasta (ajankohdat, toimintatavat) on sovittu sopimuksessa Kilpailutukselle varattava riittävästi aikaa edellyttää tilaajalta perehtymistä julkisten hankintojen lainsäädäntöön ja asiantuntemusta hankinnan käytännön toteutuksesta siitä huolimatta, että Logistiikka hoitaa käytännön kilpailutuksen palveluiden hankinta monimutkaisempaa kuin tavarahankinta 44

45 Sopimusohjauksen kehittäminen Sisällöllinen kehittäminen Tilattavien palvelujen ja niihin vastaavien palvelutuotteiden kuvaus ja määrittely eli mitä tilataan ja tuotetaan palvelujen laatu ja vaikuttavuus Millainen on asiakkaan palveluprosessi ja millä tuotantoprosesseilla se toteutuu? Mitä raportoidaan, seurataan, arvioidaan ja ennakoidaan? Välineiden kehittäminen Sopimusprosessi (vaiheet, työskentelytavat, raportointi- ja arviointitavat) Sopimusdokumentit (tarjouspyynnöt, palvelusopimukset) Sopimusten ja toimittajien hallinta (tietojärjestelmä) 45

46 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet ja nykytilan arviointia 46

47 Toimintamallin uudistuksen lyhyt historia Toimintamallin uudistaminen käynnistettiin vuonna 2002 Mallia pilotoitiin päivähoidossa ja yhdyskuntapalveluissa Tilaaja tuottaja-malli otettiin käyttöön koko kaupungissa Ensimmäinen pormestari aloitti työnsä

48 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet (2002) Poliittisen päätöksenteon vahvistaminen valtuuston strategisen ohjausvallan kasvattaminen poliittisen johtamisen ja virkamiesjohtamisen työnjaon selkeyttäminen tilaajan ja tuottajan tehtävien eriyttäminen Palvelutuotannon tehostaminen asiakaslähtöisyys: prosessiajattelun toteuttaminen poikkihallinnolliset toimintamallit vaihtoehtoisten tuotantotapojen etsiminen tilaajan ja tuottajan tehtävien eriyttäminen 48 Strategisen johtamisen vahvistaminen konsernijohtamisen uudistaminen omistajaohjauksen varmistaminen

49 Uudistuksen avainasiat Poliittisen johtamisen uudistaminen pormestarimallissa Toimiva tilaaja tuottaja-malli Aidon asiakaslähtöisyyden luominen Uudistuksen osatekijät nähtiin yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena pormestari tilaaja tuottaja asiakaslähtöisyys (prosessit) 49

50 Pormestarimallin tavoitteet Tuoda näkyville poliittisen johtajuuden kasvot Pormestari on valtuutettu, eli kansalta valtakirjan saanut luottamushenkilö. Hän johtaa kaupunkia ja vastaa tehdyistä päätöksistä kuntalaisille. Valtuuston enemmistö voi hänet myös erottaa, jos luottamus menetetään. Saada poliittinen päätöksenteko mukaan asioiden valmisteluun Poliittiset valinnat tehdään silloin, kun valmistelulle annetaan suunta, ei vasta päätöksenteossa. Pormestari ja apulaispormestarit johtavat ja osallistuvat asioiden valmisteluun kaupungin johtoryhmässä, kaupunginhallituksessa ja tilaajalautakunnissa. Selventää rajoja virkamiestoiminnan ja politiikan välillä Poliitikot päättävät linjauksista ja vastaavat niistä kuntalaisten suuntaan, virkamiehet toteuttavat tehtyjä päätöksiä. Pormestarilla on mandaatti johtaa myös sellaisia asioita, jotka ovat luonteeltaan poliittisia. 50 Siirtää tarkoituksenmukaisuusharkinta politiikan tehtäväksi Politiikka on tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Niistä asioista, jotka ovat kunnassa tämän harkinnan piirissä, pitäisi myös päättää poliittisella tasolla.

51 Tilaaja tuottaja-mallin tavoitteet Malliin siirtymisen tavoitteena Kustannustietoisuuden ja sitä kautta myös läpinäkyvyyden lisääminen Työvoiman saatavuuden varmistaminen Toimintojen tehostaminen Parempi kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin Tilaaja tuottaja-mallia käytetään välineenä, se ei ole itsetarkoitus sen avulla uudistetaan poliittinen ohjaus se tuo tuotteen eli asiakkaan saaman palvelun näkyvämmäksi (hinta-laatu) se mahdollistaa tuotanto-organisaatioiden uudistamisen se mahdollistaa palveluiden vaihtoehtoiset tuotantotavat se mahdollistaa uudenlaisen johtamisen 51

52 Toimintamallin kehittäminen Toimintamalliin on sen käyttöönoton jälkeen tehty useita pienempiä muutoksia, joista on päättänyt muutoksen tekemiseen toimivaltainen viranomainen Vuoden 2008 aikana ja vuoden 2009 alusta toimintamalliin tehtiin laajempi kokonaisuudistus, jonka valmistelusta vastasi kaupunginhallituksen suunnittelujaosto hyvinvointipalvelujen tuotanto-organisaation madaltaminen ja keskitetyn hallinnon purkaminen konserniohjauksen vahvistaminen ja konsernihallinnon uudelleenorganisointi Tampereen Infra -liikelaitoksen perustaminen konsernipalveluyksiköiden asiakasohjauksen vahvistaminen neuvottelukunnilla yhtiöittämisselvitykset (Sähkölaitos, Seudullinen elinkeinoyhtiö, TAMK, oma erikoissairaanhoito) ja toteutukset tilaajaryhmän hallinnon uudelleenarviointi 52

53 Uudistuksen arviointi Muutosprosessin kesto vaikeuttaa arvioinnin tekemistä todelliset vaikutukset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä Tästäkin huolimatta tarvitaan jatkuvaa itsearviointia riippumattoman ulkopuolisen tekemää arviointia Arviointitutkimuksia sisäisiä arviointikyselyjä henkilöstölle ja luottamushenkilöille arviointitutkimuksia: graduja, väitöskirjoja, TTL, ym. kokonaisarviointi: yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa -> ensimmäinen raportti 11/09 (Manse mallillaan) 53

54 Toimintamallin keskeisiä kehittämishaasteita roolien ja työnjakojen selventäminen tuotteistuksen ja sopimusohjauksen kehittäminen ostetaanko suoritteita vai kokonaispalvelua laatumittarit bonukset ja sanktiot kilpailuttamisosaamisen vahvistaminen asiakaslähtöisen prosessiajattelun eteneminen aitojen yhteistyömuotojen ja luottamuksen rakentaminen konserniohjauksen selkiyttäminen tuotannon johtamisen (mm. johtokuntien roolin) selkiyttäminen toimintamallin edelleen jalkauttaminen henkilöstön osallistuminen; muutokset organisaatiossa vallitseviin kulttuureihin, työskentelytapoihin, suhtautumisessa asiakkaaseen jne. 54

55 Miksi toimintamalli vaatii kehittämistä edelleen? Tampereen toimintamallia kehitetään jatkuvasti, jotta palvelut voidaan järjestää laadukkaasti ja tehokkaasti. Toimintamalli on väline kunnan perustehtävissä onnistumiseksi. Toimintaympäristö muuttuu, jolloin toimintamallin osuvuutta suhteessa muuttuvan toimintaympäristön vaateisiin pitää arvioida ja selkeyttää jatkuvasti Toimintamallista nousee jatkuvasti esiin haasteita, jotka edellyttävät peilaamista toimintaympäristön muutoksia sekä toimintamallin tavoitteita ja loogisuutta vasten Uusia toimintamalleja on otettu käyttöön myös muissa kunnissa; muiden kuntien kokemusten hyödyntäminen tehostaa Tampereen toimintamallia 55

56 Toimintamallin kehittäminen Toimintamallin kehittämisestä vastaa pormestari. Vuoden 2010 kehittämiskohteet sopimusohjauksen kehittäminen tuotannon johtamisen kehittäminen pormestarijärjestelmän kehittäminen toimintamallin viestintämateriaalin uudistaminen vertailu- ja tutkimustiedon hyödyntäminen Vuoden 2011 kehittämiskohteita lautakuntien tehtävät ja kaupunginhallituksen jaostot Vuoden 2012 kehittämiskohteita poliittisen johtamisen kehittäminen asiakaslähtöisen palvelujen järjestämisen kehittäminen hyvinvointipalvelujen tuotannon organisoinnin ja johtamisen kehittäminen Vuosien kehittämiskohteita toimintamallia koskeva selvitys toteutetaan ja kehittämiskohteet valitaan sen perusteella 56

57 Toimintamallin kehittäminen 2015-> Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu ja Synergos toteutti Tampereen kaupungin toimintamallin arvioinnin vuoden 2014 aikana Arviointiraportin Syytön, sankari vai konna? julkistamisseminaari oli o Tutkimus löytyy sivulta: kaupungin nettisivut -> hallinto ja talous - > toimintamalli -> raportit ja tausta-aineistot Arvioinnin kohteena oli Tampereen toimintamalli laajasti o pormestarimalli o tilaaja-tuottaja malli o asiakaslähtöinen prosessiajattelu 57

58 Arviointi Pormestarimalli ja arvioinnin tulokset Pääpormestarimallilla on laaja kannatus. Pormestari on tuonut kasvot päätöksenteolle. Jonkin verran kritiikkiä ajankäytön keskittymiseen politiikan ja hallinnon johtamiseen henkilöstön ja organisaation johtamisen jäädessä takaalalle. Keskeisten luottamushenkilöiden valta on kasvanut suhteessa viranhaltijajohtoon. Poliittisen ja virkamiesjohtamisen välinen työnjako on epäselvä ja kaipaa määrittelyä. Apulaispormestarien rooli on osin epäselvä ja kohtaa monenlaista kritiikkiä (rooli valmistelussa, valtuustoryhmien puheenjohtajana, tilaajan edustajana). Apulaispormestarit koetaan ainakin jossain määrin hallinnon edustajina. Mitä tarkoittaa toimintamallin uudistukselle? Arvioitsijat esittävät pormestarimallin kehittämistä edelleen. Myös pormestarimallin tulisi olla osa toimintamallin uudistamista. Pormestarien rooli valmistelussa, päätöksenteossa ja johtamisessa on määriteltävä aikaisempaa paremmin. Työnjakoa poliittisen johdon ja viranhaltijajohdon välillä tulee selkiyttää.

59 Tiltu ja arvioinnin tulokset Arviointi Tuottavuuden paranemisesta on näyttöjä. Sisäisen sopimusohjauksen ja konserniohjauksen koetaan lisänneen hallinnollisia tehtäviä ja byrokratiaa. Tulee käynnistää sisäinen normipurku. Sopimusohjauksen ja konserniohjauksen roolit ovat epäselvät. Tämä on korostunut erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina. Sisäisen sopimusohjauksen vastustajat pitävät sitä turhana hallinnollisena näpertelynä, puolustajat katsovat sen mahdollistavan keskustelun vaikuttavista palvelukokonaisuuksista. Oman tuotannon johtokuntien rooli on epäselvä. Oman tuotannon johtokunnista tulee luopua. Kehittämisen johtaminen on koordinoimatonta. Tiltu-mallin kehittäminen on jäänyt kesken, poliittinen tuki mallille on epäselvä. Mitä tarkoittaa toimintamallin uudistukselle? Arvioitsijat esittävät tiltu-malli kehittämistä edelleen. Arvioitsijoiden mukaan olisi selkeintä, jos politiikka ohjaisi jatkossakin palvelukokonaisuuksien tilaamista, mutta tuotannolla olisi lisää toimintavapauksia reagoida tilauksiin. Toimintamallin kolmesta osa-alueesta arviointi on kaikkein kriittisin tiltu-mallia kohtaan; siinä on eniten uudistettavaa. Työntekijöiltä tulee runsaasti kritiikkiä. Muun kuin oman tuotannon osuus ydinprosessien menoista on yli 42 %. Tästä syystä tilaaja-tuottaja toiminto tulisi olla kaupungissa jatkossakin. Sisäisen tiltun osalta tulee ratkaista kehitetäänkö sitä vai luovutaanko siitä. Luopuminen edellyttää uuden ohjausmekanismin rakentamista.

60 Arviointi Asiakaslähtöinen prosessiajattelu ja arvioinnin tulokset Asiakaslähtöisyyttä on edistetty merkittävistä yksittäisissä kehittämishankkeissa. Lupaavia yhteiskehittämisen muotoja on käytössä yhä enemmän. Elämänkaarimalli on aktivoinut sisäistä palvelukehittämistä mutta toistaiseksi tapauskohtaisesti. Asiakastyytyväisyyttä mitataan hajanaisesti, mutta niiltä osin kuin mitataan palautteet ovat usein hyviä. Asiakaslähtöistä prosessien kehittämistä ja tuotteistusta kannattaa jatkaa. Henkilöstö tulee valtuuttaa kehittämään työtään yhdessä asiakkaan kanssa, viestintää tulee kehittää aktiiviseksi vuorovaikutukseksi. Mitä tarkoittaa toimintamallin uudistukselle? Asiakaslähtöisyyden edelleen kehittämisen tarve nousee selvästi esiin raportista. Asiakaslähtöisyydessä on otettu useita oikean suuntaisia askeleita, mutta koko kaupunkia ajatellen on vielä paljon tehtävää. Toimintamallin uudistuksessa tulee varmistaa, että asiakaslähtöisyyden kehittämissuunta vahvistuu edelleen. Mikäli sote-uudistus toteutuu siten, että järjestäminen ja/tai tuottaminen siirtyy kuntaorganisaation ulkopuolelle, tulee toimintamallin uudistuksessa linjata miten suhtaudutaan elämänkaarimalliin ja miten linjaukset heijastuvat organisaatiorakenteeseen.

61 Toimintamallin tilanteesta riippumattomat kehittämisehdotukset Ihmisten ja asioiden johtamisen kehittäminen, yhteisen vision määrittely tarve parantaa vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä ja suunnan osoittamista henkilöstölle jotta strategiset tavoitteet saadaan toteutettua, esimiestyön kehittäminen asioiden johtamisen osalta kehittämistarpeet liittyvät mm. tulevaisuuden ennakointiin, tulosraportointiin, viestintään, prosessien johtamiseen, hankintakäytäntöihin ja riskien arviointiin Asiakaslähtöisen toimintamallin kehittäminen niin, että palvelujen käyttäjät pääsevät itse suunnittelemaan uudentyyppisiä palvelukonsepteja. Myös asiakaspalvelukulttuuri vaatii kehittämistä. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen: kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen, tiedon avoimuuden lisääminen Palvelujen tuottamiseen yhä enemmän osana muuta kaupunki ja/tai alueyhteisöä, tuloksiin ja vaikutuksiin perustuvien tavoitteiden kautta ohjaamisen vahvistamiseen yksityiskohtaisten suoritteiden sijaan -> yksilöitävä keinot miten tartutaan, otettava huomioon myös Tampere 2017 projektissa

62

63 Toimintamallin uudistus mitä uudistetaan? Kyse ei ole vain formaalista organisaatiohierarkian muutoksesta tai asiakaslähtöisten prosessien uudistamisesta. Toimintamallin uudistus kohdistuu myös organisaation mikroprosesseihin, varsinaisen työn tekemisen tasolle. Organisaatiolaatikoiden muuttaminen on kohtuullisen helppoa mikäli yhteisymmärrys löytyy. Isoin juttu on organisaatiokulttuurin muutos! Vuoden 2015 aikana korostuu poliittiset linjaukset ja uuden mallin organisationaalinen rakentaminen. Samaan aikaan ja erityisesti 2016 ja 2017 korostuu uuden organisaatiokulttuurin luominen yhdessä henkilöstön kanssa.

64 Tampere Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti, Tampere 2017 projekti on käynnistetty maaliskuussa 2015 Projektin tavoite: Tampereen toimintamalli on uudistettu vastaamaan kunnan muuttuvaa roolia ja toimintaympäristön haasteita Aikataulu: Projektin omistajat: Pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja konsernijohtaja Juha Yli-Rajala Projektipäällikkö: Strategiajohtaja Reija Linnamaa Projektin ohjausryhmä: KhSuko täydennettynä valtuustoryhmien puheenjohtajilla (puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupungin johtoryhmällä, henkilöstön edustaja nimetty)

65 Projektin aikataulu ja vaiheistus Vaihe Vaihe Vaihe Tavoitevaihe Mitkä ovat keskeisimmät haasteet joiden vuoksi toimintamallia pitää uudistaa? Mitkä arvot ohjaavat uudistamista, millaista toimintamallia tavoittelemme uudistuksella? Mitkä ovat keskeiset uudistuslinjaukset? Täsmennysvaihe Miten linjauksia konkretisoidaan? Miten varmistetaan, että tehdyt linjaukset ovat käytännössä toteutettavissa ja siirtyminen uuteen malliin olisi mahdollista ja uusien poliittisten toimielinten osalta viimeistään ? Toimeenpanovaihe Miten varmistetaan muutoksen hallittu toteutus?

66 Osallistuminen ja viestintä Materiaalia jaetaan avoimesti, periaatteena noudattaa mahdollisimman hyvin Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki strategian periaatetta yhteisestä Tampereesta ja avoimuudesta. Toimintamallin uudistamisesta jaetaan tietoa kaupungin kotisivuilla: hallinto ja talous -> toimintamalli, myös linkki blogiin Viestinnässä hyödynnetään myös Twitteriä, kaupungin sisäistä intranetiä (Loora), Vilkkua, videoita, sähköisiä työskentelyalustoja jne.

67 Osallistujaryhmät Projektissa hyödynnetään olemassa olevia kokoonpanoja kh, khsuko, kv valtuustoseminaarit (mukana myös konsernihallinnon ja tuotannon johtajat, johtokuntien puheenjohtajat, henkilöstön edustus) kaupungin johtoryhmä, pormestarin johtoryhmä, konsernihallinnon johtoryhmät yhteistyöryhmä hyvinvointipalvelujen tuotantojohtajien kokoukset, liikelaitosten toimitusjohtajien kokoukset Henkilöstön, kuntalaisten ja sidosryhmien osallistuminen: sähköiset työskentelymuodot, keskustelutilaisuudet, sosiaalinen media Vaiheiden 2 ja 3 alatyöryhmät: ryhmissä luottamushenkilöitä, virkamiesjohtoa, henkilöstön edustajia, mahdollisesti ulkopuolisia asiantuntijoita

68 Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki Kaupunkistrategia

69 Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja, joka sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta VISIO 2025 Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki Tampereen kaupunkistrategia 2025 Teemme yhdessä Suomen parasta ja houkuttelevinta, pohjoismaista suurkaupunkia. Meillä on näköaloja tulevaisuuteen, uuden sukupolven toimivaan, kauniiseen ja kansainväliseen kulttuurikaupunkiin. Hyvinvointi on yhteinen päämäärämme. Tuemme koteja hyvän elämän mahdollistajina. Huolehdimme, että kaikki otetaan mukaan. Tuemme hyvinvointia vahvistavien valintojen tekemistä ja painotamme ennaltaehkäiseviä palveluja. Luomme houkuttelevat mahdollisuudet yrittäjyydelle ja työpaikkojen synnylle. Yrityksillä on näköaloja kasvuun ja kansainvälistymiseen.

70 Strategian toteutumista tukevat toimintatavat TOIMIMME YHDESSÄ Otamme kaikki mukaan kaupungin kehittämiseen. Toimintamme pohjautuu kumppanuuteen. Luomme yhdessä tekemiselle luottamuksellista ja kannustavaa ilmapiiriä. TOIMIMME VASTUULLISESTI Kannamme vastuuta kaupungin tasapainoisesta taloudesta ja toimimme kustannus- ja resurssitehokkaasti. Turvaamme kaupunkimme tulevaisuuden kantamalla vastuuta ympäristöstämme ja keventämällä ympäristökuormitustamme. Edistämme toiminnallamme yhdenvertaisuutta, monikulttuurisuutta ja turvallisuutta. TOIMIMME AVOIMESTI JA ROHKEASTI Kyseenalaistamme rohkeasti vakiintuneita toimintatapoja ja ideoimme uutta. Uudistumisen lähtökohtana on kuntalaisten etu. Mahdollistamme muutosten toteuttamisen johdonmukaisella ja avoimella päätöksenteolla ja johtamisella. Hyödynnämme tieto- ja viestintäteknologiaa tehokkaasti. Kehitämme vuorovaikutuksellista viestintää.

71 Kaupunkistrategian viisi näkökulmaa Visiota ja toimintatapoja konkretisoidaan strategian vuoteen 2025 ulottuvilla painotuksilla ja vuosille asetetuilla tavoitteilla. Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan: Yhdessä tekeminen Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Elinvoima ja kilpailukyky Kestävä yhdyskunta Tasapainoinen talous ja uudistuva organisaatio

72 Kaupunkistrategian näkökulmat ja painotukset Yhdessä tekeminen: Palvelujen kehittäminen yhdessä, osallistuminen, aktiiviset yhteisöt ja kuntalaiset, avoin data, yhtenäinen kaupunkiseutu. Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen: Toimivat peruspalvelut, harrastamisen ja terveiden elämäntapojen edistäminen, palvelujen kohdentaminen, kotien ja perheiden tukeminen. Elinvoima ja kilpailukyky: Yritysten synty, kasvu ja kansainvälistyminen, älykäs kasvu, innovaatioympäristöt, kansainvälinen vetovoima ja saavutettavuus, keskustan kehittäminen, tapahtumat ja kulttuuri Kestävä yhdyskunta: Tiivis, vihreä ja vähähiilinen, joukkoliikenne, pyöräily, kaupunkiraitiotie, laadukas ja sujuva kaavoitus, luonnonsuojelu. Tasapainoinen talous ja uudistuva organisaatio: Rohkea uudistuminen, hidas menojen kasvu, tuottavuus ja vaikuttavuus, pormestari- ja tilaaja tuottaja -mallien uudistus, tiedolla johtaminen, osaaminen

73 Tampereen kaupungin strateginen johtamisjärjestelmä (asiakirjat) YHTEINEN TAMPERE NÄKÖALOJEN KAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA Hyvinvointisuunnitelma Elinvoimasuunnitelma Kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelma Organisaation toimintakykysuunnitelma TALOUSARVIO TILAAJAN VUOSISUUNNITELMAT PALVELUSOPIMUKSET TUOTTAJIEN STRATEGISET ASIAKIRJAT JA VUOSISUUNNITELMAT

74 Kiitos!

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio. Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio. Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät Toimintamallin kuvaus 2 3 Kaupungin organisaatio,

Lisätiedot

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio TAMPERE TOIMII Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Näin Tampere toimii Tampereen kaupunki on edelläkävijä kuntien toimintamallien kehittämisessä. Uudistumisella vastataan toimintaympäristön kasvaviin

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät (diat 4-32) Toimintamallin kuvaus (diat 33-45) Toimintamallin uudistuksen

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Tampereen toimintamalli

Tampereen toimintamalli Tampereen toimintamalli Pormestarimalli ja väestöperusteiset lautakunnat Rovaniemen kaupunginvaltuuston seminaari 22.2.2010 Kari Hakari kehitysjohtaja Tampereen kaupunki 1 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet

Lisätiedot

Toimintamallin arvioinnin keskeiset tulokset ja Tampere 2017 projekti

Toimintamallin arvioinnin keskeiset tulokset ja Tampere 2017 projekti Toimintamallin arvioinnin keskeiset tulokset ja Tampere 2017 projekti Strategiajohtaja Reija Linnamaa 23.3.2015 Toimintamallin arvioinnin keskeiset viestit toimintamallin uudistukselle Tampereen toimintamallin

Lisätiedot

Konsernihallinnon toimintasääntö

Konsernihallinnon toimintasääntö Tampereen kaupunki 1 (6) Hyväksytty 2.6.2014, konsernijohtaja Yli-Rajala Voimaan 1.6.2014 1 Konsernihallinnon toimiala 2 Konsernihallinnon organisaatio ja tehtävät 3 Konserniohjausyksikkö Konsernihallinnon

Lisätiedot

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Toteutus Tableau-ohjelmistolla Tampereen kaupunki Konsernihallinto, controller Riikka Hannelius 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Tampereen kaupungin pormestarimalli - Kokemuksia ja näkemyksiä mallista ja sen toimivuudesta

Tampereen kaupungin pormestarimalli - Kokemuksia ja näkemyksiä mallista ja sen toimivuudesta Tampereen kaupungin pormestarimalli - Kokemuksia ja näkemyksiä mallista ja sen toimivuudesta Helsingin kaupungin demokratiaryhmä 8.9.2011 Kari Hakari kehitysjohtaja T A M P E R E E N K A U P U N K I Pormestarimalliin

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Projektisuunnitelma Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 9.3.2015 Tampere 2017 - Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti, perustiedot Projektin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Lapsinäkökulmaa Tampereella

Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsipolitiikkaa Lapsiasiamiestyötä Osallisuutta Tampereen toimintamalli Tilaaja tuottajamalli Uudistuksen avainasiat: uudistaa poliittista johtamista toimiva tilaaja tuottajamalli

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Tampereen liikelaitokset ja tytäryhteisöjä Tampereen Raitiotie Oy Konsernin avainlukuja 5 liikelaitosta:

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia

Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia Liikelaitosten johtokuntien koulutus 20.2.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 20.2.2013 Liiketoiminnan ohjaus Liikelaitosten johtokunnat iltapäivän

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Kehysorganisaation näkökulma 3.12.2013 tilaajapäällikkö Lauri Savisaari Kehysorganisaatio? KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Talousarvion 2016 toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion 2016 toiminnalliset tavoitteet Talousarvion 2016 toiminnalliset tavoitteet Kaupunginvaltuuston seminaari 4.5.2015 Matias Ansaharju, strategiasuunnittelija Konserniohjausyksikkö Toiminnalliset tavoitteet - perustana kuntalaki 65 Talousarviossa

Lisätiedot

Tampereen toimintamalli. Hyvinvointipalvelujen tuotanto ja konserniohjaus. Hyvinvointipalveluiden kehityssuuntia. Johtokuntakoulutus 20.2.

Tampereen toimintamalli. Hyvinvointipalvelujen tuotanto ja konserniohjaus. Hyvinvointipalveluiden kehityssuuntia. Johtokuntakoulutus 20.2. Hyvinvointipalvelujen tuotanto ja konserniohjaus Hyvinvointipalveluiden kehityssuuntia Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Kari Hakari Kehitysjohtaja 1 Tampereen toimintamalli Tilaaja tuottajamalli Kuntalainen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Tampereen kaupunginhallituksen johtosääntö

Tampereen kaupunginhallituksen johtosääntö Tampereen kaupunginhallituksen johtosääntö Hyväksytty: kaupunginvaltuusto 18.6.2008 Viimeksi muutettu: kaupunginvaltuusto 9.11.2015, voimaan 9.11.2015 1 Toimiala 2 Toimikausi 3 Kokoonpano 4 Kaupungin johtaminen

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Tilaaja tuottaja-malli Väline tuottaviin, tehokkaisiin ja vaikuttaviin palveluihin kokemuksia Tampereelta

Tilaaja tuottaja-malli Väline tuottaviin, tehokkaisiin ja vaikuttaviin palveluihin kokemuksia Tampereelta Tilaaja tuottaja-malli Väline tuottaviin, tehokkaisiin ja vaikuttaviin palveluihin kokemuksia Tampereelta Pori 3.6.2010 Kari Hakari kehitysjohtaja Toimintamallin uudistus 2002-2007 Tampere toteutti radikaalin

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina

Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina Palveluinnovaatiot kasvun lähteenä seminaari 2.5.2011 Tampereen yliopisto Kari Hakari kehitysjohtaja T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintamallin uudistus

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Tampere 2017 Yhteenveto ja johtopäätökset toimintamallin linjausnäkemyksistä. Strategiajohtaja Reija Linnamaa Talous- ja strategiaseminaari 4.5.

Tampere 2017 Yhteenveto ja johtopäätökset toimintamallin linjausnäkemyksistä. Strategiajohtaja Reija Linnamaa Talous- ja strategiaseminaari 4.5. Tampere 2017 Yhteenveto ja johtopäätökset toimintamallin linjausnäkemyksistä Strategiajohtaja Reija Linnamaa Talous- ja strategiaseminaari 4.5.2015 Tampere 2017 -projekti Projektin tavoite: Tampereen toimintamalli

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Tampereen kaupungin hallintoelinten pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Tampereen kaupungin hallintoelinten pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen TAMPERE Tampereen kaupungin hallintoelinten pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen Tampereen kaupungin hallintoelinten tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen lukuun ottamatta

Lisätiedot

Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän toimintaohje

Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän toimintaohje Sivu 1 / 8 Dno TRE:5065/00.01.01/2013 Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän toimintaohje Hyväksytty 2.1.2014, konsernijohtaja Kirsi Koski 1 Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän tehtävät ja toimiala Hallinto-

Lisätiedot

Tampereen kaupunginhallituksen johtosääntö

Tampereen kaupunginhallituksen johtosääntö Luonnos 27.10.2016 Tampereen kaupunginhallituksen johtosääntö Hyväksytty: kaupunginvaltuusto Viimeksi muutettu: kaupunginvaltuusto x.x.2016, voimaan 1.1.2017 1 Toimiala 2 Toimikausi 3 Kokoonpano 4 Kaupungin

Lisätiedot

258 Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen

258 Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen Dnro TRE: 1753 /00.01.05/2015 258 Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen Lisätietoja valmistelusta: strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi Kh 23.11.2015

Lisätiedot

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaminen ja organisointi

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaminen ja organisointi Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN...

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Kaupunkiympäristön kehittäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstöjaosto Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen. Open data TRE meetup 29.5.2013 Uusi Tehdas

Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen. Open data TRE meetup 29.5.2013 Uusi Tehdas Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen Open data TRE meetup Uusi Tehdas 1 Taustaa kaupungin talousdatan avaamiselle Konsernijohtaja Juha Yli Rajalan mukaan Tampereen kaupunki haluaa olla edistämässä

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin

Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin Valtuustoseminaari 23.5.2016 kehitysjohtaja Jarmo Asikainen johtava konsultti Anni Antila, FCG Konsultointi

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti Kysely henkilöstölle pormestarimallista Kysely pormestarimallista Loorassa e-lomakekysely 3.9.-25.9.2015 Kysymykset: Millaisia tehtäviä pormestarilla tulisi

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Organisaatiokuvat alkaen

Organisaatiokuvat alkaen Organisaatiokuvat 1.6.2017 alkaen Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 30.1.2012 8 Voimaan: 1.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2 Soveltamisala 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen

Lisätiedot

Tampere Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen

Tampere Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen Tampere 2017 - Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen Eläkeläisvaltuusto 16.11.2016 1 Tampereen nykyinen toimintamalli Tilaaja tuottajamalli Kuntalainen Asiakaslähtöinen prosessiajattelu Pormestarimalli

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talous ja strategiat

Tampereen kaupungin talous ja strategiat Tampereen kaupungin talous ja strategiat Uuden kaupunginvaltuuston koulutus Ikaalinen 7. 8.1.2008 7.1.2009 I 1 Konsernihallinto Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta Valtuusto päättää kunnan

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä.

Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. Kvalt 27.11.2017 Strategia on toiminnan tärkein ohjausväline Oriveden kaupunkistrategia on toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunnan hallinto Oulun konsernihallinto. Luottamushenkilöiden koulutus Konsernipalvelujen johtaja Ari Heikkinen

Tulevaisuuden kunnan hallinto Oulun konsernihallinto. Luottamushenkilöiden koulutus Konsernipalvelujen johtaja Ari Heikkinen Tulevaisuuden kunnan hallinto Oulun konsernihallinto Luottamushenkilöiden koulutus 30.5.2017 Konsernipalvelujen johtaja Ari Heikkinen Kunnan tehtävät tulevaisuudessa Kunnan elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella X.X.2012 Matti Meikäläinen Viestintä monituottajamallissa Monituottajamalli haastaa perinteisen viestinnän jaon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lisätiedot

Konsernihallinnon toimintasääntö

Konsernihallinnon toimintasääntö Tampereen kaupunki 1 (8) Hyväksytty 31.5.2016, konsernijohtaja Yli-Rajala Voimaan 1.6.2016 1 Konsernihallinnon tehtävät ja organisaatio 2 Konsernihallinnon tuleva rakenne Konsernihallinto toimii kaupungin

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Teemat. Strategiajohtaja Reija Linnamaa Johtokuntakoulutus, Tampere talo. Mihin strategiaa tarvitaan? Tampere virtaa kaupunkistrategia

Teemat. Strategiajohtaja Reija Linnamaa Johtokuntakoulutus, Tampere talo. Mihin strategiaa tarvitaan? Tampere virtaa kaupunkistrategia Strategiajohtaja Reija Linnamaa 20.2.2013 Johtokuntakoulutus, Tampere talo Teemat Mihin strategiaa tarvitaan? Tampere virtaa kaupunkistrategia Strategian uudistaminen Strategian jalkauttaminen Tarvitsemme

Lisätiedot

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Tausta Pohjautuu 40 ARTTU2-kunnalle tehtyyn kyselyyn Kuntien poliittisten johtamis-

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

1. PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT, ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2

1. PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT, ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2 1 (6) KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sisällysluet t elo 1. PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT, ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2 1 Palvelualueen tehtävät 2 2 Palvelualueen organisaatio 2 3 Palvelualueen

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Oriveden kaupunkistrategia Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä.

Oriveden kaupunkistrategia Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. LUONNOS 12.10.2017 Strategia on toiminnan tärkein ohjausväline Oriveden kaupunkistrategia on toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Organisaatiokuvat

Organisaatiokuvat Organisaatiokuvat 1.1.2018 Tampereen kaupungin organisaatio 1.1.2018 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI Tarkastustoimikunta

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Uudistuksen perusinfo, syksy 2016

Uudistuksen perusinfo, syksy 2016 Uudistuksen perusinfo, syksy 2016 Tällainen on Helsingin kaupungin uusi johtamisjärjestelmä Kaupunginkanslia 25.8.2016 Pormestarimalli ja toimialat Kaupunginvaltuusto päätti 16.3. ja 22.6. 2016 kaupungin

Lisätiedot

Tampere suurkaupunki

Tampere suurkaupunki Tampere suurkaupunki Teemme yhdessä Suomen parasta ja houkuttelevinta, pohjoismaista suurkaupunkia Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala Tampereen kaupunki Alue- ja paikallishallintopäivät 17. 18.8.2016 Kaupunkiseudun

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Kaupunginhallitus 26.6.2017 1 21.6.2017 Uusi strategia ja talousarvio 2018 Tampereen uutta strategiaa laaditaan parhaillaan. Strategia ulottuu vuoteen

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi

Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi Toisen asteen koulutuksen kehittämisseminaari Technopolis Yliopistonrinne 12.5.2015 palvelutuotantojohtaja Tarja

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Tampereen uusi strategia: miksi, milloin ja miten?

Tampereen uusi strategia: miksi, milloin ja miten? Tampereen uusi strategia: miksi, milloin ja miten? Tampereen kaupungin johdon yhteinen strategiastartti: Mitä olemme, miten erotumme, mitkä ovat keskeiset muutoshaasteemme? 25.4.2017, Tampere-talo, Maestro-auditorio

Lisätiedot

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu 2017-18 Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella Regina Saari ohjelmajohtaja Tampereen kaupunki Taustaa Tampereen kaupunkiseutu hakeutui

Lisätiedot

Virastojen ja vapaa-ajan palvelujen tuki. toimistoissa sosiaali- ja terveysasemilla harrastus-, kulttuuri- ja liikuntatiloissa kirjastoissa

Virastojen ja vapaa-ajan palvelujen tuki. toimistoissa sosiaali- ja terveysasemilla harrastus-, kulttuuri- ja liikuntatiloissa kirjastoissa Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 1 Organisaatio Ateria- ja puhtauspalvelutoiminta on organisoitu liiketoiminta-alueille asiakaslähtöisesti. Liiketoiminta-alueita ovat lasten ja nuorten palveluiden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys. Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys. Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa 3.10.2016 Luottamushenkilöorganisaation uudistaminen vuonna 2017 Luottamushenkilöorganisaation/toimielinrakenteen

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot