TIEDOLLA JOHTAMISEN VAATIMUKSET JA EDELLYTYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOLLA JOHTAMISEN VAATIMUKSET JA EDELLYTYKSET"

Transkriptio

1 TIEDOLLA JOHTAMISEN VAATIMUKSET JA EDELLYTYKSET DRG-käyttäjäpäivät , Vaasa Vuokko Herlevi HUS Tietohallinto, Johdon tietojärjestelmät

2 HELPPOA KUIN HEINÄN TEKO? 12/5/2014 2

3 TIEDOLLA JOHTAMISEN ELEMENTTEJÄ Kirjaamisen systemaattinen kehittäminen tuotteistuksen tueksi Kalle Ylinampa, suunnittelija, Vaasan sairaanhoitopiiri Auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta Kristiina Kahur

4 KYSYMYS ON SIIS TIEDOSTA JA JOHTAMISESTA

5 MITÄ TIEDOLTA EDELLYTETÄÄN (1): Ajantasaisuutta: joka päivä päivittyvä tieto Haastavaa: se myös muuttuu: tänään eri tieto näkyvillä kuin eilen! Laatua: oikea tieto tietoketjun varmennus: raportoinnissa sama tieto kuin perusjärjestelmissä Helposti saatavilla: ei eri oikeuksia / tunnuksia käyttöliittymä standardoitu, vakioitu, testattu oletusorganisaatio, lisävalinnat ja rajaukset mahdollisia

6 MITÄ TIEDOLTA EDELLYTETÄÄN (2): Mahdollisuus ohjata päätöksentekoa resurssien käyttö, hoitoisuustieto ennakoiva jonohallinta Kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta: kenen näkökulmasta? vrt. mikä osuus odottajista aika annettu päivän sakko-odottajat kerran vai jatkuvasti? mikä osuus palkoista on eri henkilöstöryhmillä? mikä on odottajien määrä tänään?

7 MITÄ TIEDOLTA EDELLYTETÄÄN (3): Tiedon saatavuus täytyy tuntea missä on mitä Tiedolle pitää olla kysyntää /seurannan tarve johdolta tai omasta kiinnostuksesta kysymys, johon haetaan vastausta: miksi meillä saman DRGryhmän hoitamiseen kuluu enemmän rahaa laboratoriotutkimuksiin kuin X:llä?

8 MITÄ TIETOA JOHTAMISEEN TARVITAAN?

9 SE MIKÄ TOI SINUT TÄNNE EI VIE SINUA SINNE MITÄ HYÖDYTTÄÄ KEKSIÄ PARAS MAHDOLLINEN KANSITUOLIJÄRJESTYS TITANICIIN, KUN SE ON PARHAILLAAN UPPOAMASSA? 12/5/2014 9

10 12/5/

11 Johtamisviesti on toimi näin, ohjaamisen viesti toimi näin, jos tiedossasi ei ole hyvää syytä toimia toisin. Ohjaussääntö tuottaa käyttäjälle ehdotuksen, varoituksen tai ehdotuksen seuraavasta toiminnosta. Johtamissääntö pakottaa käyttäjän toimimaan tietyllä tavalla. Pääsääntöisesti taho, joka ei tiedä, mihin johtaja työntekijää haluaa ohjata, saa päättää miten järjestettynä ja missä järjestyksessä työntekijälle tarjotaan tietoa. Pirkko Kortekangas: Gofore Tiedolla johtaminen

12 KESKEISET SISÄLLÖT ERIKOISSAIRAANHOIDON JOHTAMISESSA JA RAPORTOINNISSA 1. Liikkeenjohto suunnittelu- ja seurantanäkökulma - näkyvä tuottavuus kuvataan talouskäsitteillä: tuotteet, suoritteet, tuottavuus budjetti, ennuste vrs toteuma raportoinnin rutiinia On yleensä hyvässä tilassa, käsitteistö yhteistä ja tunnettua 2. Toiminnan johto - hoitamisen johtaminen kuvataan potilaan hoitoon liittyvillä käsitteillä Hoidon laatu: hoitosuositukset, käypä hoito ohjeet (ei jatkuvaa raportointia) Hoidon vaikuttavuus: potilasryhmät, hoitoprosessit (ei jatkuvaa raportointia) Tiedon saatavuus ei useinkaan ole kunnossa, käsitteet sekavat, monien määrittelemiä

13 Liikkeenjohto toiminnan näkyminen suoraan talouden tunnusluvuin tuotteet, suoritteet, tuottavuus, budjetti, ennuste vrs toteuma Autokauppaa? Tuottavuus lasketaan toteutuneen tuotannon ja kustannusten suhteesta DRG-pistein pyritään kuvaamaan hoidon vaativuutta kustannushomogeenisin potilasryhmin (vaativuus = käytetty resurssi) DRG-tuottavuus huomioi siten hoidon vaativuuden DRG ei kuitenkaan lähde kliinikon näkemistä potilasryhmistä, varsinkaan ei-operatiivisilla potilailla

14 JOITAKIN TEEMOJA HOITAMISEN JOHTAMISESSA: Sairaalakuolleisuus Readmissiot Hoidon haittavaikutukset/hilmo Muu potilasturvallisuus Tiedon louhinnan mahdollisuudet

15 ERIKOISSAIRAANHOIDON JOHTAMINEN TIEDOLLA: HOITAMISEN JOHTAMISESSA MERKITSEVÄT ASIAT ESIIN!

16 BACK TO BASICS: KOKONAISARKKITEHTUURI kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. toiminta: organisaatiolla on strategiset tavoitteensa, joiden saavuttamiseksi suunnitellaan toiminnot ja prosessit. tiedot: toiminnoissa tarvitaan ja käsitellään tietoja, jotka on jäsennettävä käyttökelpoisiin loogisiin kokonaisuuksiin. tietojärjestelmät ja teknologia: toimintaprosesseja ja tiedon hallintaa tukemaan tarvitaan tietojärjestelmäpalveluita.

17 BI-ARKKITEHTUURI Ei laisinkaan tietotekniikkaa?

18 YKKÖNEN: TOIMINTA Prosessit: Johtamisjärjestelmän kuvaus mihin kohtaan johtamisprosesseja järjestelmä tarvitsee mitä tietoa Palvelut Käyttäjäprofilointi: keskeiset käyttäjäryhmät (strategisesti, volyymillisesti) toimintatavoiltaan Johdon tietojärjestelmien käytössä eroavat toisistaan

19 KAKKONEN: TIEDOT Käsitteet Kuvataan johtamisjärjestelmän edellyttämän raportoinnin keskeinen tietosisältö toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisen tarpeisiin Toiminnalla eri käsitteistö talouden ja prosessien näkökulmasta Kuvataan puuttuvat käsitteet ja niiden suhteet olemassa oleviin tietokäsitteisiin. Tietomallit huomioidaan tietotuotannon (/raportoinnin) ulkopuolelle jääneet tietosisällöt ryhdytään tuottamaan johtamisen tarvitsemaa tietoa

20 TARPEISTA JOHDETAAN RATKAISUT:

21 TIETOJÄRJESTELMÄT Johtamisjärjestelmän ja eri käyttäjäryhmien tarpeet sanelevat tietojärjestelmille asetettavat vaatimukset ja tavoitteet Tietojärjestelmäratkaisut Tiedon keruu liiketoiminnan johtamisen tarpeisiin Jalostus: tietovarastointi liiketoiminnan johtamisen tarpeisiin Jakelu: raportointi ja tietopalvelu Analysointi Tuotantoprosessi

22 TEKNOLOGIA Tietojärjestelmävaatimuksista aiheutuvat tarvittavat teknologiaratkaisut käyttöliittymät lisenssit ïntegraatiot

23 CASE RUNSAAN RAPORTOINTIPORTAALIN TUOTTAMINEN: ASIAKASPALAUTE YLLÄTTÄÄ, MIKÄ MENI PIELEEN? Ohjeet puutteellisia, ei löydä mitään!

24 PALAUTETTA: RUNSAUDEN PULAA, OHJEITA KAIVATAAN Osastonhoitajille voisi olla ohje, mitä tulee seurata ja mikä milloinkin on ajan tasalla Perusohjeet kirjallisena siitä miten saa tarkasteltua seurattavia tietoja ja mitä ylipäätään pitää seurata Kirjallinen ohje siitä, mitä kannattaa etsiä johdon raportointijärjestelmästä ja minkä saa (helpommin) päivittäisraportoinnista olisi tarpeen Olisi oleellista, että tarkastelisimme esim. lähiesimiehinä kaikki samoja asioita Vuokko Herlevi 24

25 ONNISTUMISET Jatkuvasti uutta Liikaa! Entisten työkalujen korvaaminen Viranomaisnäkökulma on määrittänyt tiedon keruuta Esitystapa entisenlainen Yhdenmukaista tietoa Ajantasainen ja luotettava tieto Tieto ydintoiminnan laadusta puuttuu Tarvittava tieto suunnitteluun ja seurantaan Laatu vie resurssit! Vuokko Herlevvi 25

26 BSC-MITTARISTO

27 KUINKA RAPORTOINNILLA VOI TUKEA YHTEISEEN TAVOITTEESEEN PYRKIMISTÄ? Mittarit tukemaan kokonaisuuden optimointia Osaoptimointi vrs johtaminen organisaation eri tasoilla 12/5/

28 ESIMERKKEJÄ ONNISTUMISESTA 12/5/

29 CASE SAKKOPOTILAAT : Jonojen mystinen maailma Yli 6 kk odottaneita Yli 6 kk odottaneita HUS: 2009 HUS: 403 Näkyvyys vaikutti dramaattisesti

30 CASE ENNAKOIVA SUUNNITTELU Hoitoon odottavien määriä katsotaan eteenpäin, ei taaksepäin

31 CASE LÄPIMENOAIKARAPORTTI Uusi tieto merkitsee, ei lumoava esitysmuoto

32 TIEDOLLA JOHTAMISEN EDELLYTYKSET Johtamisjohtopäätöksiin riittävän laadukas tieto, joka kuvaa muutosta (tiedon laatuun fokusoinnissa omat riskinsä) Tiedon lisäksi tarvitaan FOKUSTA: kaikkien katse samaan tavoitteeseen! ASENNETTA: korkeat tavoitteet (oma, organisaation tai viranomaisen, case sakkopotilaat) UUTTA AJATTELUA: case Ennakoiva suunnittelu JULKISUUTTA, benchmarking

33 TIETOTUOTANNON OHJAUS - strategisia tavoitteita tukevat mittarit - tilausten priorisointi Vuokko Herlevi 33

34 CASE SOTE VARSINAIS-SUOMI by Pirkko Kkortekangas

35 Kokonaisarkkitehtuurinäkökulma q Toiminta q Tieto q Tietojärjestelmät q Teknologia

36 Tiedon jakaminen palvelujärjestelmän uudistumisen edellytyksenä Pirkko Kortekangas VSSHP tietohallintoylilääkäri

37 Asiakaspolku q johon osallisten pitäisi jakaa tiedot asiakkaasta, annetuista palveluista ja suunnitelmista q jonka vaikuttavuutta, laatua, kustannuksia ja toteuttamistavan merkitystä pitäisi voida tutkia, johtaa ja vertailla q jolle pitäisi voida tehdä potilasta ohjaavia malleja, sääntöjä ja tukipalveluita q johon tuotettavia palveluita ja niiden toteutusprosessia pitäisi voida ohjata asiakaskohtaisesti

38 Pääprosessi, aliprosessit, tietojärjestelmäpalvelut, tiedot

39 Johtamisen määrittelyt: Mikä asiakasryhmä, tavoitteet, mittarit, vaikuttavuus Tietojen käyttäjän ja kirjaajan määrittelyt: Mitä tietoja earkiston lisäksi, miksi, mille roolille Asiakaspolun ohjaamisen ja hallinnan määrittelyt (A+A): Vastuut, vireilletulot, herätteet, itsehoito, omahoito, henkilön ohjaus, asiakkuus, asiakkaan palveluiden valinnan ohjaus, ammattihenkilön ohjaus

40 Tiedolla johtamisen kypsyyttä kuvaa, kuinka organisaatio huolehtii siitä, että - johtamisen päämäärät ovat organisaation tietojärjestelmiä määrittelevien tiedossa - johtamisessa tarvittavat käsitteet on määritelty ja tuotu tietojärjestelmiin (perus-, raportointi) 12/5/2014 Vuokko Herlevi 40

41 kysymys on edelleen tiedosta ja johtamisesta - tiedon tuomisesta tarjolle - johtamisen tavoitteiden osoittamisesta - myös keskeisen seurattavan tiedon muodossa

42 ONNEA JA MENESTYSTÄ! Vuokko Herlevi 42

43 12/5/2014 Vuokko Herlevi 43

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN I MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN Harjoitustyö Tarkastaja: professori Tuomo Peltonen 31.1.2010 TETA-9500 Organisaatioteoria Op.nro. 199745 mika.p.aho@tut.fi

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot