Tilinpäätöskertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöskertomus 2011"

Transkriptio

1 Tilinpäätöskertomus 2011 Hallitus hyväksynyt Valtuusto hyväksynyt

2 Sisältö KATSAUS VUOTEEN KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING... 5 Valtuusto / Fullmäktige... 5 Hallitus / Styrelsen... 6 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden... 6 Kehitysvammahuollon neuvottelukunta / Delegationen för ombesörjandet av utvecklingshämmade... 6 Ruotsin kielen lautakunta / Nämnden för den svenskspråkiga minoriteten... 7 KATSAUS ERIKOISSAIRAANHOITOON HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN... 9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarvion toteutumisaste (kuntayhtymä ilman liikelaitosta) Toimintatuotot Toimintakulut Hallituksen esitys valtuustolle tuloksen käsittelystä SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Selonteon taustaa Arvioinnin ja valvonnan suorittaminen Sisäisen tarkastuksen organisointi HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Virat ja toimet Henkilöstön määrä Palvelussuhteen luonne Ikärakenne ja sukupuolirakenne Vaihtuvuus ja eläkkeelle siirtyminen Poissaolot Työpanos Henkilöstökustannukset Poissaolokustannukset Työterveyshuolto Työsuojelu Osaamisen kehittäminen Henkilöstön rekrytointi Työhyvinvointi Hoitohenkilöstön tarpeen ennakointityötä tehty alueellisessa yhteistyössä KUNTAYHTYMÄN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TILIKAUDELLA Henkilöstöön ja osaamiseen kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet Prosesseihin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet Asiakkaisiin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet Talouteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet MEDISIININEN TULOSALUE Medisiininen tulosalue tavoitteiden toteutuminen OPERATIIVINEN TULOSALUE Operatiivinen tulosalue tavoitteiden toteutuminen PSYKIATRIAN TULOSALUE Psykiatrian tulosalue - tavoitteiden toteutuminen Kehitysvammahuollon tulosyksikkö TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE Tutkimus- ja hoitopalvelujen tulosalue tavoitteiden toteutuminen TUKIPALVELUJEN TULOSALUE Tukipalvelujen tulosalue tavoitteiden toteutuminen SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN (ilman liikelaitosta) RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 2011, ilman liikelaitosta KUNTAYHTYMÄ JA LIIKELAITOS - Virallinen tuloslaskelma KUNTAYHTYMÄ JA LIIKELAITOS - Virallinen rahoituslaskelma

3 KUNTAYHTYMÄ JA LIIKELAITOS - Virallinen tase TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT, ilman liikelaitosta TASE, ilman liikelaitosta KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNIRAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITASE TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KUNTAYHTYMÄN KOKONAISTULOT JA -MENOT PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTA Tuloslaskelma JYTA, rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut JYTA:n tase Peruspalveluliikelaitos JYTA Tilinpäätöksen liitetiedot KUNTIEN OSUUDET KUNTAYHTYMÄN VAROIHIN TULOSLASKELMA VASTUUALUEITTAIN ERIKOISSAIRAANHOITO, TOTEUTUMINEN LAJEITTAIN, ilman liikelaitosta KUNTIEN PALVELUMAKSUT ERIKOISSAIRAANHOITOON KUNTIEN PALVELUMAKSUT ERIKOISSAIRAANHOITOON ALLEKIRJOITUKSET LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA Liite 1: JYTA:n tilinpäätöskertomus

4 KATSAUS VUOTEEN 2011 Vuosi 2011 oli monessa suhteessa haasteellinen sekä toimintaympäristössä tapahtuvan kehityksen että kuntayhtymän oman toiminnan kannalta. Toukokuun alussa viimein voimaan tullut uusi terveydenhuoltolaki toi osaltaan selkeyttä, mutta samalla uusia vaatimuksia terveyspalvelujen osalta. Sosiaalihuoltolakien uusimisen valmistelu jatkuu edelleen, samoin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelu. Jälkimmäiseen lakihankkeeseen liittyvä epävarmuus rajoittaa mahdollisuuksia saada aikaan yhteinen strateginen rakenne- ja toimintamalli alueen sosiaali- ja terveydenhuollosta. Toisaalta vuoden aikana ilmeni, että keskussairaalan strateginen asema päivystävänä sairaalana näyttää vahvistuvan. Terveydenhuoltolain säännöksistä hoitotakuun tiukkeneminen ja ensihoidon järjestämisvaatimukset tulevat aiheuttamaan kustannuspaineita tulevina vuosina. Vapaan palveluihin hakeutumisen vaikutuksia on vaikeampi ennakoida. Organisaation sisällä keskeisiä haasteita vuoden aikana olivat vuodeosastojen peruskorjauksiin liittyvien toiminnallisten järjestelyjen aiheuttamat häiriöt palvelujen tuottamisessa sekä eräiden erikoisalojen lääkärivajauksesta johtunut ostotyövoiman tarve sekä siitä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Kustannuskehityksen kannalta toinen huolestuttava asia on ostettujen hoitojen kokonaiskustannusten voimakas kasvu joka selittyy osittain uusien hoitomahdollisuuksien kasvu ja osittain satunnaistekijöilläkin. Peruspalvelujen osalta vuoden aikana käynnistyi konkreettinen keskustelu ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan järjestelyistä. Myös toimitilojen peruskorjaustarpeet ovat nousemassa yhä voimakkaammin esille. Keskussairaalan palvelutuotannossa osastohoidossa sekä hoitojaksojen (-3,7 %) että hoitopäivien (-4,7 %) määrä laski. Toimenpiteiden kokonaismäärä oli käytännössä ennallaan, leikkausten määrä väheni hieman ja vastaavasti synnytysten ja sydäntoimenpiteiden määrä kasvoi. Avohoitokäyntien kokonaismäärä pysyi ennallaan, mutta ensikäyntien osuus kasvoi. Kehitysvammahuollon toiminta jatkui vakiintuneena. Yhteistyö kuntien kanssa tiivistyi ja intervallihoitojen osuus asumispalveluissa on edelleen kasvava. Lähialueiden palvelukäytössä Kalajokilaakson kuntien osalta oli edelleen pientä laskua, mutta vastaavasti muiden kuntien ostot lisääntyivät. Palvelujen käyttäjien kokonaismäärä lisääntyi. Taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet. Toimintatuottojen kokonaismäärä oli , missä kasvua 6,5 % ja toimintakulujen kokonaismäärä , kasvua 7,2 %. Henkilöstökulujen osalta kasvu oli 3,8 %, piirin ulkopuolelta ostetun hoidon kustannusten kasvu oli voimakkainta, 18,1 %, myös muut ostopalvelut kasvoivat 9,7 %. Kiitän kuntayhtymän henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä hyvästä työstä ja yhteistyöstä vuoden aikana. Työ jatkuu. Hannu Pajunpää Toimitusjohtaja 4

5 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING Valtuusto / Fullmäktige Kunta / Kommun Jäsen / Medlem Varajäsen / Ersättare Halsua/Halso Jari Penttilä Antti Kujala Kannus Jaana Jylli Anu Syrjälä Lauri Perttula Erkki Ranto Kaustinen/Kaustby Tina Lindskog Jaana Huhtala Teemu Pesola Erkki Laide Kokkola/Karleby Gun Maria Biskop Sonja Smedjebacka Mats Brandt Bernhard Åström Tapani Hankaniemi Tuomo Puumala Mari Harmaala Sirkka Hyyppä Matti Kivistö Seppo Niemelä Kaarina Niemi Miia Pöppönen Pekka Nurmi Sauli Koivukoski Roy Sabel Erkki Mustasaari Seppo Tastula Vesa Pohjola Kruunupyy/Kronoby Elisabeth Hagström Susanne Hongell Stefan Högnabba Birgitta Källberg Lestijärvi Arja Huhtala Seppo Niemi Perho Markku Sahipakka Väinö Syrjälä Vuokko Möttönen Marjatta Humalajoki Toholampi Antti Välimäki Ilkka Piispanen Anna-Maija Kujala Johanna Oikemus- Määttälä Veteli/Vetil Maija-Liisa Pulkkinen Jussi Torppa Leo Saari Vuokko Lahti Puheenjohtaja/Ordförande: Pekka Nurmi I varapuheenjohtaja/i viceordförande: Mats Brandt II varapuheenjohtaja/ii viceordförande: Roy Sabel III varapuheenjohtaja/ii viceordförande: Teemu Pesola Pöytäkirjanpitäjä/Protokollförare: Hannu Pikkarainen Valtuusto on toimintavuoden aikana pitänyt kolme kokousta, 30.5., ja Kokouksissa käsiteltiin 25 asiaa. 5

6 Hallitus / Styrelsen Jäsen/Medlem Antti Hietaniemi, pj, Perho Anja Mehtälä, varapj., Kokkola Berit Haga, Kruunupyy Olli Joensuu, Kannus Paula Pensaari, Kokkola Mauri Lahti, Kokkola Pirjo Paavolainen, Kokkola Matti Kuusela, Kokkola Tiina Similä, Kokkola Liisa Veiskola, Veteli Antti Välimäki, Toholampi Varajäsen/Ersättare Eija Mastokangas, Halsua Pirkko Häli, Kokkola Sixten Dalvik, Kruunupyy Seppo Seppä, Kaustinen Juho Karhumaa, Kokkola Esa Mård, Kokkola Anne Kellosalo, Kokkola Annukka Bergroth, Kokkola Pekka Puolimatka, Kokkola Osmo Haasionmäki, Lestijärvi Maija-Liisa Pulkkinen, Veteli Hallituksen kokouksiin ovat jäsenten lisäksi osallistuneet valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Hallitus on toimintavuoden aikana pitänyt 12 kokousta ja käsitellyt niissä yhteensä 186 asiaa. Esittelijöinä ovat toimineet toimitusjohtaja Hannu Pajunpää, johtajaylilääkäri Sakari Telimaa ja hallintoylihoitaja Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä. Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut talousjohtaja Minna Korkiakoski. Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden Jäsen/Medlem Varajäsen/Ersättare Tapani Hankaniemi, pj., Kokkola Paavo Tuunala, Kokkola Stefan Högnabba, varapj., Kruunupyy Elisabeth Hagström, Kruunupyy Carita Söderbacka, Kruunupyy Tapani Myllymäki, Kruunupyy Aarre Similä, Lestijärvi Mari-Liisa Kiiskilä, Lestijärvi Anneli Eerikäinen, Kokkola Anne Rasi, Kokkola Sairaanhoitopiirin tilintarkastajana on toiminut Oy Audiator Ab:n JHTT Asko Vanhatupa Kokkolasta. Kehitysvammahuollon neuvottelukunta / Delegationen för ombesörjandet av utvecklingshämmade Jäsen/Medlem Markku Kallinen, pj., Kokkola Seija Haapalehto, varapj., Kokkola Eija Rustén, Kokkola Jouni Perttula, Kokkola Maija-Liisa Pulkkinen, Veteli Sihteerinä on toiminut psykologi Päivi Häggblom. Varajäsen/Ersättare Jouni Koskinen, Kaustinen Miia Pöppönen, Kokkola Terttu Passoja, Kokkola Helena Rimpioja, Kokkola Kaisu Valtonen, Lestijärvi 6

7 Ruotsin kielen lautakunta / Nämnden för den svenskspråkiga minoriteten Jäsen/Medlem Varajäsen/Ersättare Hans Snellman, pj. Helén Karrola, Kokkola Mikaela Dahlbacka, varapj., Kruunupyy Leena Furubacka, Kruunupyy Peter Ahlbäck, Kruunupyy Mårten Kankkonen, Kokkola Erica Nygård, Kokkola Einar Wargh, Kokkola Susanne Hongell, Kruunupyy Sixten Dalvik, Kokkola Esittelijänä on toiminut erikoislääkäri Ulrica Kujansivu ja sihteerinä toimistonhoitaja Mariann Rasmus. Föredragande har varit specialläkare Ulrica Kujansivu och sekreterare byråföreståndare Mariann Rasmus. Tilivelvollisia ovat johtavat viranhaltijat ja tulosjohtajat. 7

8 KATSAUS ERIKOISSAIRAANHOITOON 2011 Vuoden 2011 hoitopäivät vähenivät -3,7 % ja hoitojaksot -4,7 %. Keskimääräinen hoitoaika oli 4,5 vrk:tta ja sairaalan kokonaiskuormitus 86,1 %. Käyttösuunnitelman mukaiset hoitopäivät toteutuivat 91,5 %:sti ja hoitojaksot 89,4 %:sti. Toteumia alensi suunniteltua pitemmät sairaansijojen sulut, jotka johtuivat osittain kiinteistöjen saneerausten pitkittymisestä, toisaalta kesällä vallinneesta sairaanhoitajavajeesta. Sairaanhoitopiirin palveluja käytti eri henkilöä, missä on lisäystä +4,2 % Avohoitokäynnit lisääntyivät +0,5 % ja niitä oli yhteensä Käyttösuunnitelma toteutui 98,5 %:sti. Avohoidon ensikäynnit lisääntyivät +4,9 % (yhteensä kappaletta) ja uusintakäynnit vähenivät -1,6 % (yhteensä kappaletta) osoittaen hoidonporrastuksen parantuneen. Leikkaustoimenpiteitä tehtiin (-2,0 %). Suunnitelluista leikkauksista tehtiin päiväkirurgisesti 61 %, mikä on valtakunnallisesti korkeaa tasoa. Synnytyksiä oli 1 369, missä oli lisäystä +2,9 %. Äitejä tuli synnyttämään yhä enemmän Pietarsaaren seudulta (yht. 162). Voidaan arvioida, että Pietarsaaren seudun äideistä 30 % valitsi synnytyssairaalaksi Kokkolan, vaikka Pietarsaaren synnytysosaston sulku kesti vain 5 viikkoa. Sepelvaltimoiden angiografioita (=varjoainekuvauksia) tehtiin 589, ja pallolaajennuksia toimenpiteen yhteydessä 281. Käypä hoito ohjeen mukaisesti kyettiin hyvin hoitamaan akuutit St-nousuinfarkti-potilaat välittömästi angiografian ja tarvittavan pallolaajennuksen turvin ns. hätätyönä, mikä toisaalta heijastui henkilökunnan paineen lisääntymisenä sydänyksikössä. Yhteispäivystyksen erikoissairaanhoidon käynnit vähenivät edelleen, ja neljässä vuodessa vähentymistä on ollut 21 %. Perusterveydenhuollon päivystyskäynnit ovat vakiintuneet käynnin tasolle vuodessa, ja yhteydenottoja päivystävän sairaanhoitajan puhelinneuvontaan on vuosi tasolla saman verran. Pelättyä potilaiden siirtymistä erikoissairaanhoitoon yhteispäivystyksen kautta ei ole tapahtunut. Keski-Pohjanmaalla toimiva perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys tukee omalta osaltaan vahvasti keskussairaalan asemaa myös jatkossa yhtenä valtakunnallisena ns. täyden palvelun päivystävänä sairaalana. Laboratorion osalta jatkui yhteisen Pohjois-Suomen ERVA-laboratorio liikelaitoskuntayhtymän valmistelu, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta. Magneettitutkimuksia tehtiin hiukan yli Henkilöstönäkökulmasta lääkärien osalta vakanssien täyttöaste parani varsinkin sisätautien erikoisalalla. Virkoihin saatiin reumatologi ja infektiolääkäri. Ongelmia oli ortopedian alalla, ja siksi jouduttiin osin turvautumaan osin ostopalveluihin. Hoitohenkilökunnan osalta viittaan hoitotyön toimintakatsaukseen. Terveydenhuoltolain määräämä hoitoon pääsy polikliiniseen ensimmäiseen arvioon ja mahdolliseen leikkaushoitoon toteutui valtakunnan vertailussa selvästi paremmin Keski-Pohjanmaalla kuin keskimäärin maassa. Korvattavat potilasvahingot vähenivät neljäntenä vuonna peräkkäin, ja ovat laskeneet -37 %. Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ulkopuoliset potilaat ovat käyttäneet palveluista 17,9 %, mikä on korkein luku sairaalan historiassa osoittaen, että luottamus sairaalan palvelujen laatuun on parantunut myös sairaanhoitopiirin rajojen ulkopuolella (Kalajokilaakso ja Pietarsaaren seutu). Sakari Telimaa Johtajaylilääkäri 8

9 HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN Asiakas- ja potilasnäkökulma Hoitotyön kehittämisen toiminta- ja laadunhallintasuunnitelmassa asiakas- ja potilasnäkökulmassa keskityttiin edelleen potilaan ohjaukseen ja sen kehittämiseen. Oma potilaan ohjausta koskeva suositus on tulosalueilla osana perehdytysohjelmaa ja sen pohjalta on rakennettu ohjauskansioita ja ohjausrunkoja eri potilasryhmien hoitoprosessien parantamiseksi. Ryhmäohjausta on kehitetty mm. diabeetikoille, liikalihaville ja VLCD+ENE potilaille. Potilasohjausta on yhtenäistetty myös alueellisesti mm. päivystäviensairaanhoitajien verkostossa. Pohjois-Suomen vetovoimainen sairaala -hankkeeseen on osallistuttu lonkkaproteesipotilaiden, sydämen vajaatoiminta ja COPD-potilaiden työryhmissä. Aikuispsykiatrian osastot ovat osallistuneet Turun yliopiston MobileNet -hankkeeseen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sisältyy koko sairaanhoitopiirin alueen strategioihin. Terveyden edistäminen on oleellinen osa potilaiden hoitoprosessissa ja hoitoketjuissa. Sen vuoksi myös hoitotyön osalta tulee lisätä yhteistyötä perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa ja tehdä sopimuksia siitä mitä asioita potilaille ohjataan hoitoketjun eri vaiheissa. Keskussairaalassa on tehty kehittämistyötä mm. ravitsemussuositusten ja painonhallinnan, infektioiden ehkäisyn, varhaisen vuovaikutuksen, tupakoinnin puheeksi ottamisen osalta. Kuntouttamista tukeva hoitotyö tulisi olla keskeinen lähtökohta ja periaate hoitotyössä. Tavoitteena on ollut, että potilaiden omatoimisuutta ja kuntoutumista tuetaan hoitoprosessissa ja hoitoketjun kaikissa vaiheissa. Medisiinisellä tulosalueella on KYTKE-hankkeessa uudelleen organisoitu kuntoutusta AVH-potilaan hoitoketjussa yhteistyössä alueen terveyskeskusten kanssa. Turvallinen lääkehoito tulee toteutua kaikkien potilaiden kohdalla. Yksiköiden lääkehoitosuunnitelmat on päivitetty vuoden 2011 aikana. Sairaanhoitajien IV-lupia on päivitetty ohjeistuksen mukaisesti. Haipro-ohjelmaa on käytetty yksiköissä kiitettävästi. Jatkossa keskitytään tulosten analysointiin ja hyödyntämiseen toiminnan parantamisessa. Lääkkeiden jakoon on yksiköissä kiinnitetty huomiota. Lääkkeenjako tilat on rauhoitettu ja lääkepoikkeamia vähennetään kaksoistarkastusten avulla. Hyvin hoidettu ja laadukas opiskelijaohjaus on uusien työntekijöiden rekrytoinnin kannalta erittäin tärkeää. Hyvät kokemukset eri yksiköistä työharjoittelun ajalta tekevät sairaalan hyväksi työpaikaksi, jonne halutaan hakeutua. Opiskelijaohjaukseen kiinnitetään alueella erityistä huomiota ja opiskelijaohjauksen yhteistyöryhmä päivittää opiskelijaohjauksen laatukäsikirjaa säännöllisesti. Yhteistyöpalavereita koulutusorganisaatioiden kanssa järjestetään tulosalueiden ylihoitajien ja osastonhoitajien toimesta joka vuosi. Opiskelijoilla ja ohjaajilla on mahdollisuus antaa palautetta sähköisesti Webropol:in avulla. Saadut palautteet käsitellään säännöllisesti ja suunnitellaan kehittämistoimenpiteet. Prosessien näkökulma Psykiatrisella tulosalueella on RAI toimintakyvyn arviointimittaria hyödynnetty potilaiden hoidossa ja hoidonporrastuksessa. MH Rain käyttö on edennyt yhteistyössä THL:n kanssa, jonka vastuulla on valtakunnan tasolla menetelmän käyttöön otto ja kehittäminen. Kaikilla tulosalueilla on kehitetty eri potilasryhmien hoitoketjuja, joihin hoitohenkilökunta on osallistunut suurella panoksella. On kehitetty mm. proteesipotilaan, kriittisesti sairaan potilaan, saattohoitopotilaan ja aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoitoketjuja. Laajavastuisten asiantuntijasairaanhoitajien vastaanottotoiminnan kehittäminen ja lisääminen auttaa ja parantaa asiakkaiden ja potilaiden hoidon saatavuutta hoitoketjuun osallistuvissa yksiköissä. Haasteena on uusien vakanssien saaminen tai toiminnan suunnittelu ja uudelleenarviointi niin, että asiantuntijatehtäviin vapautuu 9

10 aikaa. Alueellisia verkostoja on työn alla ja niitä on rakennettu vuoden aikana mm. kivunhoidon, päivystävien sairaanhoitajien osalta. Hoitotyön henkilöstön näkökulma Uuden hoitotyön henkilöstön perehdyttämiseen on kiinnitetty huomiota ja perehdyttämistä on kehitetty mentoroinnin avulla. Tavoitteena on, että jokaiselle uudelle työntekijälle nimetään mentori. Käytäntö on levinnyt hyvin jokaiseen yksikköön. Keskeinen tavoite hoitotyössä on onnistunut rekrytointi ja mahdollisimman pysyvä henkilöstö. Keski- Pohjanmaan alueella on tehty laajassa yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilöstön ennakointikartoitus. Lisääntyvä tarve erikoissairaanhoidossa on sairaanhoitajien osalta. Ammattikorkeakouluun on tehty suunnitelma, jossa hoitotyön koulutusohjelmassa nimenomaan sairaanhoitajien aloituspaikkoja on lisätty. Sijaisten saaminen varsinkin vuosilomien ajaksi on vaikeutunut huomattavasti ja osastojen sairaansijamääriä on jouduttu laskemaan. Henkilöstön kokonaiskäytön suunnittelua on haitannut yksiköiden saneeraukset ja kokonaistoiminnan vaihtelut sekä niiden aiheuttamat vaikutukset. Talous- ja vaikuttavuus näkökulma Rafaela järjestelmän käyttöönottoa on jatkettu suunnitelman mukaisesti somaattisissa yksiköissä. Osastoilla ja poliklinikoilla on laadittu hyvän hoidon määritelmät ja Paoncil-koulutus sekä rinnakkaisluokittelu on toteutettu. Hoitotyön kirjaamisen kehittämistä on jatkettu. Perustettu asiantuntijaryhmä on määritellyt käyttöön otettavat hoitoyön otsikot ja yksiköissä on laadittu fraaseja kirjaamisen nopeuttamiseksi ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Alueellinen hoitotyön kehittämisen johtoryhmän toimesta on järjestetty hoitotyön johtajien ja opettajien seminaari, jossa käsiteltiin yhteisiä ajankohtaisia asioita. Hoitotiedepäivät järjestettiin jo yhdeksännen kerran. Ensimmäisen päivän teemana oli asiakkuus muuttuvassa toimintaympäristössä ja toisen päivänä potilasturvallisuus hoitotyössä. Päivien aikana esiteltiin omia alueellisia hoitotyön tutkimuksia ja projekteja. Ulkopuolisia luennoitsijoita oli mm. THL:lta, ProEt Oy:stä, Hoitotyön tutkimussäätiöstä, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä ja Chydenius-instituutista. Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä Hallintoylihoitaja 10

11 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kuntayhtymän tilinpäätös päätyi lähes nolla-tulokseen. Tilikauden tulos on ylijäämäinen ,25. Tavoitteena ollut euron eli kuntayhtymän lainanlyhennysohjelman suuruutta vastaavan ylijäämän saavuttaminen ei näin ollen täysimääräisesti toteutunut. Edellisvuoden noin 2,7 M :n tason palvelumaksupalautuksia ei tänä vuonna voitu tuloksesta kunnille tulouttaa. Tältä osin kuntayhtymän tulos heikkeni edellisvuodesta merkittävästi, noin 3,3 M. Osin tuloksen lasku selittyy vähentyneillä kuntalaskutettavilla suoritteilla. Korjausinvestoinneista johtuen osastot ovat toimineet osin vajain vuodeosastopaikkamäärin. Myös kesän sulut vähensivät laskutettavaa toimintaa. Keskussairaalan oman toiminnan suoriteperusteisesti laskutetut tuotot kasvoivat somatiikassa vain 2 % ja psykiatriassa laskivat -2,4 %. Samaan aikaan kuntayhtymän oman tuotannon kustannukset kasvoivat + 5,3 % eli ,09 (kokonaismenojen kasvu + 7,2 % eli ,26 ). Menojen kasvu ylitti selvästi tuottojen kasvun. Toki samaan aikaan myös jäsenkuntien käyttövolyymiin perustuvien kustannusten kasvu keskussairaalan oman toiminnan menoihin pieneni selvästi ollen somatiikassa keskimäärin vain + 1,7 % ja psykiatriassa 1,8 %. Kun huomioidaan edellisvuoden palvelumaksupalautukset, jäsenkuntien kassoista tosiasiallisesti vuonna 2011 maksamat eurosummat sairaalan oman toiminnan pyörittämiseen kasvoivat erikoissairaanhoidossa keskimäärin + 5,1 %, euroina M. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymällä on erityispiirteenään laaja palvelualue myös oman jäsenkunta-alueensa ulkopuolella. Kalajokiseudun ja Kallion sekä muiden sopimuskuntien potilaiden lisäksi yhä useampi keskussairaalan potilas tulee Pietarsaaren seudulta. Tuotetuista palveluista jo noin 17 % kohdistuu jäsenkuntien ulkopuolelta tuleville potilaille. Tuloista jäsenkuntien ulkopuolelta tulee somatiikassa noin 11,4 M eli 17,06 % ja psykiatriassa vajaa miljoona eli 8,11 %. Jäsenkuntien ulkopuolinen myynti on kuntayhtymän toiminnan ja talouden kannalta oleellinen kysymys. Laaja palvelualue on mahdollistamassa keskussairaalan toiminnan päivystävänä sairaalana alueen potilaille. Sairaalan oman tuotannon volyymimuutokset eivät kuitenkaan yksin selitä hidastunutta tulokehitystä. Osin on kysymys siitä, että kuntatuotteiden hinnastoa ei ole voitu pitää kohonneiden tuotantokustannusten tasolla. Kuntayhtymän taloudellisuus- ja tuottavuusajattelu on tulokehityksen varmistamisen osalta ristiriitainen, sillä todellista kustannuskehitystä vastaavilla kuntahintojen korotuksilla ja/tai tuotettujen palvelujen määrän kasvattamisella lisätään samalla jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannuksia. Sairaalan tuotantokustannuksia ovat nostaneet valitettavan kalliit ostopalvelusopimukset ja konsulttisopimukset, joilla on turvattu osaajaresurssien riittävyys kaikilla erikoisaloilla. Osa henkilöstömenojen kasvusta selittyy konsulttipalkkioiden kasvulla. Lääkäripalveluiden ostaminen palveluja myyviltä yrityksiltä (henkilöstövuokraus) on kasvanut yli 26 %, + 0,8 M ja lääkärityövoiman ostopalveluihin käytetään nyt rahaa vuodessa 3,9 M. Kilpailu erityisesti lääkärihenkilöstöresursseista on johtanut kustannusten nousuun. Yhä useampi lääkäri työskentelee virkasuhteen sijasta yksityisen sopimuksen tai ostopalveluyrityksen kautta. Päivystävän sairaalan luonne on toiminnan kulmakivi ja strateginen linjaus. Myös tällä on oma hintansa. Ostopalveluiden osuus kokonaisbudjetista on kasvamassa hyvää vauhtia lähes viidennekseen (16 %) 17,6 miljoonan euron potilla. Piirin ulkopuolisen hoidon kustannukset kasvoivat edellisvuodesta peräti 18,1 %. Suurin kasvaja on edelleen HUS, noin 50 %:n kasvuprosentilla ja miljoonalla eurolla. OYS:n kasvu oli maltillisesti noin 2 %:n tasoa ja 0,2 M. Vaasan keskussairaalan käyttö kasvoi sekin lähes 0,3 M. Yksityissairaaloiden käyttö on ensisijassa ortopediassa ilmenneen henkilöstöresurssipulan vuoksi kasvanut 11

12 merkittävästi, noin 0,6 M. Jäsenkuntien kasvaneesta kustannustaakasta ostopalveluiden kasvu on merkittävä; lähes 2,8 M eli 18, 2 %. Tulosta heikentää myös yllätyksenä tullut KVTES-muutos, joka johti lomapalkkavelkavarauksen laskentamuutokseen. Tämä sopimustekninen muutos heikensi tulosta erikoissairaanhoidon osalta noin Tämän vaikutus tuloksen heikentymiseen tai kustannuskasvuun on runsas 0,5 % -yksikköä. Tuloslaskelman eräitä oleellisimpia lukuja: (ulkoiset tulot/menot) muutos tp2010 TOIMINTATUOTOT ,9 % korvaukset kunnilta ,1 % maksutuotot ,9 % tuet ja avustukset ,7 % TOIMINTAKULUT ,2 % josta oma tuotanto ,3 % josta piirin ulk.hoito ,1 % POISTOT ,5 % TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 v v % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,9 Maksutuotot , ,9 Tuet, avustukset ja muut toim.tuotot , ,1 Yhteensä , ,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,8 Palvelujen ostot piirin ulkop , ,1 Muut palvelujen ostot , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 Muut kulut , ,8 0,0 Yhteensä , ,2 KÄYTTÖKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot , ,4 Rahoituskulut , ,8 Yhteensä , ,2 VUOSIKATE , POISTOT , ,9 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Rahastojen muutos Satunnaiset tuotot ja kulut 0 TILIKAUDEN TULOS

13 Talousarvion toteutumisaste (kuntayhtymä ilman liikelaitosta) Talousarvion toteutumisaste tarkistettuun talousarvioon (ulkoiset): yli/ali +/- Toimintatuotot Toteutunut Tot.% Poikkeama Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Muut toimintakulut , Yhteensä , Toimintatuottojen ylitys budjetoituun (alkuperäinen talousarvio + lisätalousarvio) nähden on ja toimintamenojen ylitys Ylitykset edellyttävät vastaavan lisämäärärahan hakemista tilinpäätöksen yhteydessä. Syksyllä 2011 tehtiin lisätalousarviopäätös, jolla käyttötalousmenoja ja tuloja lisättiin noin 6,8 M toteumaennusteen edellyttämällä tavalla. Loppuvuosi osoittautui kuitenkin vielä ennustettakin pahemmaksi menokaudeksi. Näin ollen menot ja tulot ylittyivät vielä elokuunkin arviosta. Talousarvion toteutumisen perusteella esitetään valtuustolle, että se hyväksyisi toimintatuottojen määrärahakorotukseksi 3,2 M ja toimintakulujen 3,2 milj.. Talousarvion toteutumista on selvitetty tarkemmin menolajikohtaisessa tarkastelussa. Toimintatuotot Toimintatuotot (ulkoiset) yhteensä ovat ,78. Tuottojen kasvu edellisvuoteen on + 6,5 %. Toimintatuotot yhteensä ,28, jossa kasvuprosentti 5,2. Kunnilta perityt palvelumaksut olivat , nousua vuoden 2010 tilinpäätökseen 7,1 %. Kokonaiskasvu oli prosentuaalisesti sama kuin edellisvuonna. Erikoissairaanhoidon toimintatuotot jakautuvat alueellisesti seuraavasti: Jäsenkunnat oma toiminta ,2 % (+ 1,1 % ilman palautusta 2010) Jäsenkunnat, piirin ulkop ,7 % Kalajokil. kunnat esh ,1 % Ulkokunnat ,5 % Kuntayhtymän tuloista jäsenkuntien ulkopuolelta tulee noin 13,2 M eli 13,4 % (keskussairaalan oman toiminnan tuloista 12,7 %). 13

14 Projektien kuntaosuudet olivat (-3,5 %). Valtio osallistui lääkäreiden koulutukseen ja tutkimustoimintaan 0,4 milj. :lla, mikä säilyi edellisvuoden tasolla. Liiketoiminnan myyntituotot (kanttiini ym.) olivat noin , jossa kasvu 2,5 %. Asiakasmaksutulot olivat 3,8 M, jossa vähennystä edellisvuoteen - 2,9 % eli Muut suoritteiden myyntituotot kasvoivat 5,2 % 8,4 M :n tasolle, toteutumisaste 109,3 %. Merkittävin yksittäinen erä on suoritteiden myynti JYTA:lle, jonka arvo on noin 3,6 M ja kasvua edellisvuoteen 11,2 %. Laboratoriopalveluiden ulkoinen myynti kasvoi + 9,8 % ja on nyt lähes 1,9 M. Myyntitulot Kokkolan terveyskeskukselle nousivat 15,7 % ja ovat noin 0,5 M. Eniten väheni ravintopalveluiden myynti ravintolan ulkopuolelle, - 61,4 % eli noin , mutta ravintolan oma myynti sitä vastoin kasvoi. Koulutuksen osallistumismaksujen kasvu oli peräti 76 % ( ), mikä osaltaan kertoo kuntayhtymän järjestämien koulutusmäärien kasvua. Toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintamenot (ulkoiset) yhteensä ovat ,83. Menojen kasvu edellisvuoteen on + 7,2 %. Toimintamenot yhteensä ,33, jossa kasvuprosentti 5,7. Henkilöstökulut Henkilöstökulut olivat Tässä on kasvua + 3,8 % eli 2,1 M. Palkkamenojen kasvu oli +3,5 % ja henkilöstösivukulujen + 4,2 %. Summa sisältää myös joukon palkkamenoina maksettavia konsulttisopimuksia, joiden muita palkkamenoja korkeampi taso kasvattaa hieman summaa. Henkilöstömenojen osuus kokonaisbudjetista on noin 52 %. Piirin ulkopuolinen hoito Piirin ulkopuolisen hoidon kustannukset olivat edelleen hurjassa kasvussa. Kustannukset olivat yhteensä peräti 17,6 M ja kasvua edellisvuoteen kertyy 2,7 M eli +18,1 %. Takana on usean vuoden kasvujatkumo. Edellisen tilinpäätöksen yhteydessä noteerattiin 12 %:n kasvu, tätä ennen +17,4 %. Piirin ulkopuolisen hoidon kustannuskasvun osalta voidaan puhua eräänlaisesta huippuvuodesta. Eräillä erikoisaloilla vallinneen henkilöstöresurssipulan vuoksi on osa toiminnasta jouduttu ohjaamaan kunnille läpilaskutettaviin ostopalveluihin, piirin ulkopuoliseen hoitoon yksityissairaaloissa, joissa kasvu oli noin 0,6 M. Sitäkin enemmän ovat lisääntyneet hoidon porrastukseen perustuvan piirin ulkopuolisen hoidon kustannukset. Pelkästään HUS:n käyttö kasvoi 50 % ja euromääräisesti lähes miljoonan. OYS:n osalta kasvu oli rauhallisempaa ollen vain noin 2 % eli vajaa Yhteensä piirin ulkopuolisen hoidon kustannukset kasvoivat yli 18 % eli 2,7 M (yht. 17,6 M ). Tältä osin sairaanhoitopiirin kustannuskehitystä on lähes mahdoton ennustaa. Kuukausittaiset heilahtelut, yksittäisiin potilastapauksiin perustuvat laskutukset johtavat lähes miljoonaheilahteluun kuukausitasolla. Jäsenkuntien kasvaneesta kustannustaakasta ostopalveluiden kasvu on merkittävä; lähes 2,8 M eli 18, 25 %. Piirin ulkopuolisen hoidon ostopalvelun osuus kokonaisbudjetista on noin 16 %. 14

Tilinpäätöskertomus 2014

Tilinpäätöskertomus 2014 Tilinpäätöskertomus 2014 Hallitus hyväksynyt 30.3.2015 Valtuusto hyväksynyt xxx SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2014... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 KATSAUS VUOTEEN 2014... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä TASEKIRJA 2013 Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupungin hallinto... 4 1.2.1.

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto puh. 015 783 111, fax 015 7831 298 etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Yhtymäkokous www.vaalijala.fi 10.6.2015

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto 11.5.2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄVALTUUSTO 8.6.2015 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tarkastuslautakunta 7.5.2015 2 (24) 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 TARKASTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot