Tilinpäätöskertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöskertomus 2011"

Transkriptio

1 Tilinpäätöskertomus 2011 Hallitus hyväksynyt Valtuusto hyväksynyt

2 Sisältö KATSAUS VUOTEEN KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING... 5 Valtuusto / Fullmäktige... 5 Hallitus / Styrelsen... 6 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden... 6 Kehitysvammahuollon neuvottelukunta / Delegationen för ombesörjandet av utvecklingshämmade... 6 Ruotsin kielen lautakunta / Nämnden för den svenskspråkiga minoriteten... 7 KATSAUS ERIKOISSAIRAANHOITOON HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN... 9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarvion toteutumisaste (kuntayhtymä ilman liikelaitosta) Toimintatuotot Toimintakulut Hallituksen esitys valtuustolle tuloksen käsittelystä SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Selonteon taustaa Arvioinnin ja valvonnan suorittaminen Sisäisen tarkastuksen organisointi HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Virat ja toimet Henkilöstön määrä Palvelussuhteen luonne Ikärakenne ja sukupuolirakenne Vaihtuvuus ja eläkkeelle siirtyminen Poissaolot Työpanos Henkilöstökustannukset Poissaolokustannukset Työterveyshuolto Työsuojelu Osaamisen kehittäminen Henkilöstön rekrytointi Työhyvinvointi Hoitohenkilöstön tarpeen ennakointityötä tehty alueellisessa yhteistyössä KUNTAYHTYMÄN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TILIKAUDELLA Henkilöstöön ja osaamiseen kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet Prosesseihin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet Asiakkaisiin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet Talouteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet MEDISIININEN TULOSALUE Medisiininen tulosalue tavoitteiden toteutuminen OPERATIIVINEN TULOSALUE Operatiivinen tulosalue tavoitteiden toteutuminen PSYKIATRIAN TULOSALUE Psykiatrian tulosalue - tavoitteiden toteutuminen Kehitysvammahuollon tulosyksikkö TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE Tutkimus- ja hoitopalvelujen tulosalue tavoitteiden toteutuminen TUKIPALVELUJEN TULOSALUE Tukipalvelujen tulosalue tavoitteiden toteutuminen SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN (ilman liikelaitosta) RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 2011, ilman liikelaitosta KUNTAYHTYMÄ JA LIIKELAITOS - Virallinen tuloslaskelma KUNTAYHTYMÄ JA LIIKELAITOS - Virallinen rahoituslaskelma

3 KUNTAYHTYMÄ JA LIIKELAITOS - Virallinen tase TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT, ilman liikelaitosta TASE, ilman liikelaitosta KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNIRAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITASE TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KUNTAYHTYMÄN KOKONAISTULOT JA -MENOT PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTA Tuloslaskelma JYTA, rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut JYTA:n tase Peruspalveluliikelaitos JYTA Tilinpäätöksen liitetiedot KUNTIEN OSUUDET KUNTAYHTYMÄN VAROIHIN TULOSLASKELMA VASTUUALUEITTAIN ERIKOISSAIRAANHOITO, TOTEUTUMINEN LAJEITTAIN, ilman liikelaitosta KUNTIEN PALVELUMAKSUT ERIKOISSAIRAANHOITOON KUNTIEN PALVELUMAKSUT ERIKOISSAIRAANHOITOON ALLEKIRJOITUKSET LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA Liite 1: JYTA:n tilinpäätöskertomus

4 KATSAUS VUOTEEN 2011 Vuosi 2011 oli monessa suhteessa haasteellinen sekä toimintaympäristössä tapahtuvan kehityksen että kuntayhtymän oman toiminnan kannalta. Toukokuun alussa viimein voimaan tullut uusi terveydenhuoltolaki toi osaltaan selkeyttä, mutta samalla uusia vaatimuksia terveyspalvelujen osalta. Sosiaalihuoltolakien uusimisen valmistelu jatkuu edelleen, samoin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelu. Jälkimmäiseen lakihankkeeseen liittyvä epävarmuus rajoittaa mahdollisuuksia saada aikaan yhteinen strateginen rakenne- ja toimintamalli alueen sosiaali- ja terveydenhuollosta. Toisaalta vuoden aikana ilmeni, että keskussairaalan strateginen asema päivystävänä sairaalana näyttää vahvistuvan. Terveydenhuoltolain säännöksistä hoitotakuun tiukkeneminen ja ensihoidon järjestämisvaatimukset tulevat aiheuttamaan kustannuspaineita tulevina vuosina. Vapaan palveluihin hakeutumisen vaikutuksia on vaikeampi ennakoida. Organisaation sisällä keskeisiä haasteita vuoden aikana olivat vuodeosastojen peruskorjauksiin liittyvien toiminnallisten järjestelyjen aiheuttamat häiriöt palvelujen tuottamisessa sekä eräiden erikoisalojen lääkärivajauksesta johtunut ostotyövoiman tarve sekä siitä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Kustannuskehityksen kannalta toinen huolestuttava asia on ostettujen hoitojen kokonaiskustannusten voimakas kasvu joka selittyy osittain uusien hoitomahdollisuuksien kasvu ja osittain satunnaistekijöilläkin. Peruspalvelujen osalta vuoden aikana käynnistyi konkreettinen keskustelu ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan järjestelyistä. Myös toimitilojen peruskorjaustarpeet ovat nousemassa yhä voimakkaammin esille. Keskussairaalan palvelutuotannossa osastohoidossa sekä hoitojaksojen (-3,7 %) että hoitopäivien (-4,7 %) määrä laski. Toimenpiteiden kokonaismäärä oli käytännössä ennallaan, leikkausten määrä väheni hieman ja vastaavasti synnytysten ja sydäntoimenpiteiden määrä kasvoi. Avohoitokäyntien kokonaismäärä pysyi ennallaan, mutta ensikäyntien osuus kasvoi. Kehitysvammahuollon toiminta jatkui vakiintuneena. Yhteistyö kuntien kanssa tiivistyi ja intervallihoitojen osuus asumispalveluissa on edelleen kasvava. Lähialueiden palvelukäytössä Kalajokilaakson kuntien osalta oli edelleen pientä laskua, mutta vastaavasti muiden kuntien ostot lisääntyivät. Palvelujen käyttäjien kokonaismäärä lisääntyi. Taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet. Toimintatuottojen kokonaismäärä oli , missä kasvua 6,5 % ja toimintakulujen kokonaismäärä , kasvua 7,2 %. Henkilöstökulujen osalta kasvu oli 3,8 %, piirin ulkopuolelta ostetun hoidon kustannusten kasvu oli voimakkainta, 18,1 %, myös muut ostopalvelut kasvoivat 9,7 %. Kiitän kuntayhtymän henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä hyvästä työstä ja yhteistyöstä vuoden aikana. Työ jatkuu. Hannu Pajunpää Toimitusjohtaja 4

5 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING Valtuusto / Fullmäktige Kunta / Kommun Jäsen / Medlem Varajäsen / Ersättare Halsua/Halso Jari Penttilä Antti Kujala Kannus Jaana Jylli Anu Syrjälä Lauri Perttula Erkki Ranto Kaustinen/Kaustby Tina Lindskog Jaana Huhtala Teemu Pesola Erkki Laide Kokkola/Karleby Gun Maria Biskop Sonja Smedjebacka Mats Brandt Bernhard Åström Tapani Hankaniemi Tuomo Puumala Mari Harmaala Sirkka Hyyppä Matti Kivistö Seppo Niemelä Kaarina Niemi Miia Pöppönen Pekka Nurmi Sauli Koivukoski Roy Sabel Erkki Mustasaari Seppo Tastula Vesa Pohjola Kruunupyy/Kronoby Elisabeth Hagström Susanne Hongell Stefan Högnabba Birgitta Källberg Lestijärvi Arja Huhtala Seppo Niemi Perho Markku Sahipakka Väinö Syrjälä Vuokko Möttönen Marjatta Humalajoki Toholampi Antti Välimäki Ilkka Piispanen Anna-Maija Kujala Johanna Oikemus- Määttälä Veteli/Vetil Maija-Liisa Pulkkinen Jussi Torppa Leo Saari Vuokko Lahti Puheenjohtaja/Ordförande: Pekka Nurmi I varapuheenjohtaja/i viceordförande: Mats Brandt II varapuheenjohtaja/ii viceordförande: Roy Sabel III varapuheenjohtaja/ii viceordförande: Teemu Pesola Pöytäkirjanpitäjä/Protokollförare: Hannu Pikkarainen Valtuusto on toimintavuoden aikana pitänyt kolme kokousta, 30.5., ja Kokouksissa käsiteltiin 25 asiaa. 5

6 Hallitus / Styrelsen Jäsen/Medlem Antti Hietaniemi, pj, Perho Anja Mehtälä, varapj., Kokkola Berit Haga, Kruunupyy Olli Joensuu, Kannus Paula Pensaari, Kokkola Mauri Lahti, Kokkola Pirjo Paavolainen, Kokkola Matti Kuusela, Kokkola Tiina Similä, Kokkola Liisa Veiskola, Veteli Antti Välimäki, Toholampi Varajäsen/Ersättare Eija Mastokangas, Halsua Pirkko Häli, Kokkola Sixten Dalvik, Kruunupyy Seppo Seppä, Kaustinen Juho Karhumaa, Kokkola Esa Mård, Kokkola Anne Kellosalo, Kokkola Annukka Bergroth, Kokkola Pekka Puolimatka, Kokkola Osmo Haasionmäki, Lestijärvi Maija-Liisa Pulkkinen, Veteli Hallituksen kokouksiin ovat jäsenten lisäksi osallistuneet valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Hallitus on toimintavuoden aikana pitänyt 12 kokousta ja käsitellyt niissä yhteensä 186 asiaa. Esittelijöinä ovat toimineet toimitusjohtaja Hannu Pajunpää, johtajaylilääkäri Sakari Telimaa ja hallintoylihoitaja Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä. Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut talousjohtaja Minna Korkiakoski. Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden Jäsen/Medlem Varajäsen/Ersättare Tapani Hankaniemi, pj., Kokkola Paavo Tuunala, Kokkola Stefan Högnabba, varapj., Kruunupyy Elisabeth Hagström, Kruunupyy Carita Söderbacka, Kruunupyy Tapani Myllymäki, Kruunupyy Aarre Similä, Lestijärvi Mari-Liisa Kiiskilä, Lestijärvi Anneli Eerikäinen, Kokkola Anne Rasi, Kokkola Sairaanhoitopiirin tilintarkastajana on toiminut Oy Audiator Ab:n JHTT Asko Vanhatupa Kokkolasta. Kehitysvammahuollon neuvottelukunta / Delegationen för ombesörjandet av utvecklingshämmade Jäsen/Medlem Markku Kallinen, pj., Kokkola Seija Haapalehto, varapj., Kokkola Eija Rustén, Kokkola Jouni Perttula, Kokkola Maija-Liisa Pulkkinen, Veteli Sihteerinä on toiminut psykologi Päivi Häggblom. Varajäsen/Ersättare Jouni Koskinen, Kaustinen Miia Pöppönen, Kokkola Terttu Passoja, Kokkola Helena Rimpioja, Kokkola Kaisu Valtonen, Lestijärvi 6

7 Ruotsin kielen lautakunta / Nämnden för den svenskspråkiga minoriteten Jäsen/Medlem Varajäsen/Ersättare Hans Snellman, pj. Helén Karrola, Kokkola Mikaela Dahlbacka, varapj., Kruunupyy Leena Furubacka, Kruunupyy Peter Ahlbäck, Kruunupyy Mårten Kankkonen, Kokkola Erica Nygård, Kokkola Einar Wargh, Kokkola Susanne Hongell, Kruunupyy Sixten Dalvik, Kokkola Esittelijänä on toiminut erikoislääkäri Ulrica Kujansivu ja sihteerinä toimistonhoitaja Mariann Rasmus. Föredragande har varit specialläkare Ulrica Kujansivu och sekreterare byråföreståndare Mariann Rasmus. Tilivelvollisia ovat johtavat viranhaltijat ja tulosjohtajat. 7

8 KATSAUS ERIKOISSAIRAANHOITOON 2011 Vuoden 2011 hoitopäivät vähenivät -3,7 % ja hoitojaksot -4,7 %. Keskimääräinen hoitoaika oli 4,5 vrk:tta ja sairaalan kokonaiskuormitus 86,1 %. Käyttösuunnitelman mukaiset hoitopäivät toteutuivat 91,5 %:sti ja hoitojaksot 89,4 %:sti. Toteumia alensi suunniteltua pitemmät sairaansijojen sulut, jotka johtuivat osittain kiinteistöjen saneerausten pitkittymisestä, toisaalta kesällä vallinneesta sairaanhoitajavajeesta. Sairaanhoitopiirin palveluja käytti eri henkilöä, missä on lisäystä +4,2 % Avohoitokäynnit lisääntyivät +0,5 % ja niitä oli yhteensä Käyttösuunnitelma toteutui 98,5 %:sti. Avohoidon ensikäynnit lisääntyivät +4,9 % (yhteensä kappaletta) ja uusintakäynnit vähenivät -1,6 % (yhteensä kappaletta) osoittaen hoidonporrastuksen parantuneen. Leikkaustoimenpiteitä tehtiin (-2,0 %). Suunnitelluista leikkauksista tehtiin päiväkirurgisesti 61 %, mikä on valtakunnallisesti korkeaa tasoa. Synnytyksiä oli 1 369, missä oli lisäystä +2,9 %. Äitejä tuli synnyttämään yhä enemmän Pietarsaaren seudulta (yht. 162). Voidaan arvioida, että Pietarsaaren seudun äideistä 30 % valitsi synnytyssairaalaksi Kokkolan, vaikka Pietarsaaren synnytysosaston sulku kesti vain 5 viikkoa. Sepelvaltimoiden angiografioita (=varjoainekuvauksia) tehtiin 589, ja pallolaajennuksia toimenpiteen yhteydessä 281. Käypä hoito ohjeen mukaisesti kyettiin hyvin hoitamaan akuutit St-nousuinfarkti-potilaat välittömästi angiografian ja tarvittavan pallolaajennuksen turvin ns. hätätyönä, mikä toisaalta heijastui henkilökunnan paineen lisääntymisenä sydänyksikössä. Yhteispäivystyksen erikoissairaanhoidon käynnit vähenivät edelleen, ja neljässä vuodessa vähentymistä on ollut 21 %. Perusterveydenhuollon päivystyskäynnit ovat vakiintuneet käynnin tasolle vuodessa, ja yhteydenottoja päivystävän sairaanhoitajan puhelinneuvontaan on vuosi tasolla saman verran. Pelättyä potilaiden siirtymistä erikoissairaanhoitoon yhteispäivystyksen kautta ei ole tapahtunut. Keski-Pohjanmaalla toimiva perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys tukee omalta osaltaan vahvasti keskussairaalan asemaa myös jatkossa yhtenä valtakunnallisena ns. täyden palvelun päivystävänä sairaalana. Laboratorion osalta jatkui yhteisen Pohjois-Suomen ERVA-laboratorio liikelaitoskuntayhtymän valmistelu, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta. Magneettitutkimuksia tehtiin hiukan yli Henkilöstönäkökulmasta lääkärien osalta vakanssien täyttöaste parani varsinkin sisätautien erikoisalalla. Virkoihin saatiin reumatologi ja infektiolääkäri. Ongelmia oli ortopedian alalla, ja siksi jouduttiin osin turvautumaan osin ostopalveluihin. Hoitohenkilökunnan osalta viittaan hoitotyön toimintakatsaukseen. Terveydenhuoltolain määräämä hoitoon pääsy polikliiniseen ensimmäiseen arvioon ja mahdolliseen leikkaushoitoon toteutui valtakunnan vertailussa selvästi paremmin Keski-Pohjanmaalla kuin keskimäärin maassa. Korvattavat potilasvahingot vähenivät neljäntenä vuonna peräkkäin, ja ovat laskeneet -37 %. Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ulkopuoliset potilaat ovat käyttäneet palveluista 17,9 %, mikä on korkein luku sairaalan historiassa osoittaen, että luottamus sairaalan palvelujen laatuun on parantunut myös sairaanhoitopiirin rajojen ulkopuolella (Kalajokilaakso ja Pietarsaaren seutu). Sakari Telimaa Johtajaylilääkäri 8

9 HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN Asiakas- ja potilasnäkökulma Hoitotyön kehittämisen toiminta- ja laadunhallintasuunnitelmassa asiakas- ja potilasnäkökulmassa keskityttiin edelleen potilaan ohjaukseen ja sen kehittämiseen. Oma potilaan ohjausta koskeva suositus on tulosalueilla osana perehdytysohjelmaa ja sen pohjalta on rakennettu ohjauskansioita ja ohjausrunkoja eri potilasryhmien hoitoprosessien parantamiseksi. Ryhmäohjausta on kehitetty mm. diabeetikoille, liikalihaville ja VLCD+ENE potilaille. Potilasohjausta on yhtenäistetty myös alueellisesti mm. päivystäviensairaanhoitajien verkostossa. Pohjois-Suomen vetovoimainen sairaala -hankkeeseen on osallistuttu lonkkaproteesipotilaiden, sydämen vajaatoiminta ja COPD-potilaiden työryhmissä. Aikuispsykiatrian osastot ovat osallistuneet Turun yliopiston MobileNet -hankkeeseen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sisältyy koko sairaanhoitopiirin alueen strategioihin. Terveyden edistäminen on oleellinen osa potilaiden hoitoprosessissa ja hoitoketjuissa. Sen vuoksi myös hoitotyön osalta tulee lisätä yhteistyötä perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa ja tehdä sopimuksia siitä mitä asioita potilaille ohjataan hoitoketjun eri vaiheissa. Keskussairaalassa on tehty kehittämistyötä mm. ravitsemussuositusten ja painonhallinnan, infektioiden ehkäisyn, varhaisen vuovaikutuksen, tupakoinnin puheeksi ottamisen osalta. Kuntouttamista tukeva hoitotyö tulisi olla keskeinen lähtökohta ja periaate hoitotyössä. Tavoitteena on ollut, että potilaiden omatoimisuutta ja kuntoutumista tuetaan hoitoprosessissa ja hoitoketjun kaikissa vaiheissa. Medisiinisellä tulosalueella on KYTKE-hankkeessa uudelleen organisoitu kuntoutusta AVH-potilaan hoitoketjussa yhteistyössä alueen terveyskeskusten kanssa. Turvallinen lääkehoito tulee toteutua kaikkien potilaiden kohdalla. Yksiköiden lääkehoitosuunnitelmat on päivitetty vuoden 2011 aikana. Sairaanhoitajien IV-lupia on päivitetty ohjeistuksen mukaisesti. Haipro-ohjelmaa on käytetty yksiköissä kiitettävästi. Jatkossa keskitytään tulosten analysointiin ja hyödyntämiseen toiminnan parantamisessa. Lääkkeiden jakoon on yksiköissä kiinnitetty huomiota. Lääkkeenjako tilat on rauhoitettu ja lääkepoikkeamia vähennetään kaksoistarkastusten avulla. Hyvin hoidettu ja laadukas opiskelijaohjaus on uusien työntekijöiden rekrytoinnin kannalta erittäin tärkeää. Hyvät kokemukset eri yksiköistä työharjoittelun ajalta tekevät sairaalan hyväksi työpaikaksi, jonne halutaan hakeutua. Opiskelijaohjaukseen kiinnitetään alueella erityistä huomiota ja opiskelijaohjauksen yhteistyöryhmä päivittää opiskelijaohjauksen laatukäsikirjaa säännöllisesti. Yhteistyöpalavereita koulutusorganisaatioiden kanssa järjestetään tulosalueiden ylihoitajien ja osastonhoitajien toimesta joka vuosi. Opiskelijoilla ja ohjaajilla on mahdollisuus antaa palautetta sähköisesti Webropol:in avulla. Saadut palautteet käsitellään säännöllisesti ja suunnitellaan kehittämistoimenpiteet. Prosessien näkökulma Psykiatrisella tulosalueella on RAI toimintakyvyn arviointimittaria hyödynnetty potilaiden hoidossa ja hoidonporrastuksessa. MH Rain käyttö on edennyt yhteistyössä THL:n kanssa, jonka vastuulla on valtakunnan tasolla menetelmän käyttöön otto ja kehittäminen. Kaikilla tulosalueilla on kehitetty eri potilasryhmien hoitoketjuja, joihin hoitohenkilökunta on osallistunut suurella panoksella. On kehitetty mm. proteesipotilaan, kriittisesti sairaan potilaan, saattohoitopotilaan ja aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoitoketjuja. Laajavastuisten asiantuntijasairaanhoitajien vastaanottotoiminnan kehittäminen ja lisääminen auttaa ja parantaa asiakkaiden ja potilaiden hoidon saatavuutta hoitoketjuun osallistuvissa yksiköissä. Haasteena on uusien vakanssien saaminen tai toiminnan suunnittelu ja uudelleenarviointi niin, että asiantuntijatehtäviin vapautuu 9

10 aikaa. Alueellisia verkostoja on työn alla ja niitä on rakennettu vuoden aikana mm. kivunhoidon, päivystävien sairaanhoitajien osalta. Hoitotyön henkilöstön näkökulma Uuden hoitotyön henkilöstön perehdyttämiseen on kiinnitetty huomiota ja perehdyttämistä on kehitetty mentoroinnin avulla. Tavoitteena on, että jokaiselle uudelle työntekijälle nimetään mentori. Käytäntö on levinnyt hyvin jokaiseen yksikköön. Keskeinen tavoite hoitotyössä on onnistunut rekrytointi ja mahdollisimman pysyvä henkilöstö. Keski- Pohjanmaan alueella on tehty laajassa yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilöstön ennakointikartoitus. Lisääntyvä tarve erikoissairaanhoidossa on sairaanhoitajien osalta. Ammattikorkeakouluun on tehty suunnitelma, jossa hoitotyön koulutusohjelmassa nimenomaan sairaanhoitajien aloituspaikkoja on lisätty. Sijaisten saaminen varsinkin vuosilomien ajaksi on vaikeutunut huomattavasti ja osastojen sairaansijamääriä on jouduttu laskemaan. Henkilöstön kokonaiskäytön suunnittelua on haitannut yksiköiden saneeraukset ja kokonaistoiminnan vaihtelut sekä niiden aiheuttamat vaikutukset. Talous- ja vaikuttavuus näkökulma Rafaela järjestelmän käyttöönottoa on jatkettu suunnitelman mukaisesti somaattisissa yksiköissä. Osastoilla ja poliklinikoilla on laadittu hyvän hoidon määritelmät ja Paoncil-koulutus sekä rinnakkaisluokittelu on toteutettu. Hoitotyön kirjaamisen kehittämistä on jatkettu. Perustettu asiantuntijaryhmä on määritellyt käyttöön otettavat hoitoyön otsikot ja yksiköissä on laadittu fraaseja kirjaamisen nopeuttamiseksi ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Alueellinen hoitotyön kehittämisen johtoryhmän toimesta on järjestetty hoitotyön johtajien ja opettajien seminaari, jossa käsiteltiin yhteisiä ajankohtaisia asioita. Hoitotiedepäivät järjestettiin jo yhdeksännen kerran. Ensimmäisen päivän teemana oli asiakkuus muuttuvassa toimintaympäristössä ja toisen päivänä potilasturvallisuus hoitotyössä. Päivien aikana esiteltiin omia alueellisia hoitotyön tutkimuksia ja projekteja. Ulkopuolisia luennoitsijoita oli mm. THL:lta, ProEt Oy:stä, Hoitotyön tutkimussäätiöstä, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä ja Chydenius-instituutista. Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä Hallintoylihoitaja 10

11 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kuntayhtymän tilinpäätös päätyi lähes nolla-tulokseen. Tilikauden tulos on ylijäämäinen ,25. Tavoitteena ollut euron eli kuntayhtymän lainanlyhennysohjelman suuruutta vastaavan ylijäämän saavuttaminen ei näin ollen täysimääräisesti toteutunut. Edellisvuoden noin 2,7 M :n tason palvelumaksupalautuksia ei tänä vuonna voitu tuloksesta kunnille tulouttaa. Tältä osin kuntayhtymän tulos heikkeni edellisvuodesta merkittävästi, noin 3,3 M. Osin tuloksen lasku selittyy vähentyneillä kuntalaskutettavilla suoritteilla. Korjausinvestoinneista johtuen osastot ovat toimineet osin vajain vuodeosastopaikkamäärin. Myös kesän sulut vähensivät laskutettavaa toimintaa. Keskussairaalan oman toiminnan suoriteperusteisesti laskutetut tuotot kasvoivat somatiikassa vain 2 % ja psykiatriassa laskivat -2,4 %. Samaan aikaan kuntayhtymän oman tuotannon kustannukset kasvoivat + 5,3 % eli ,09 (kokonaismenojen kasvu + 7,2 % eli ,26 ). Menojen kasvu ylitti selvästi tuottojen kasvun. Toki samaan aikaan myös jäsenkuntien käyttövolyymiin perustuvien kustannusten kasvu keskussairaalan oman toiminnan menoihin pieneni selvästi ollen somatiikassa keskimäärin vain + 1,7 % ja psykiatriassa 1,8 %. Kun huomioidaan edellisvuoden palvelumaksupalautukset, jäsenkuntien kassoista tosiasiallisesti vuonna 2011 maksamat eurosummat sairaalan oman toiminnan pyörittämiseen kasvoivat erikoissairaanhoidossa keskimäärin + 5,1 %, euroina M. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymällä on erityispiirteenään laaja palvelualue myös oman jäsenkunta-alueensa ulkopuolella. Kalajokiseudun ja Kallion sekä muiden sopimuskuntien potilaiden lisäksi yhä useampi keskussairaalan potilas tulee Pietarsaaren seudulta. Tuotetuista palveluista jo noin 17 % kohdistuu jäsenkuntien ulkopuolelta tuleville potilaille. Tuloista jäsenkuntien ulkopuolelta tulee somatiikassa noin 11,4 M eli 17,06 % ja psykiatriassa vajaa miljoona eli 8,11 %. Jäsenkuntien ulkopuolinen myynti on kuntayhtymän toiminnan ja talouden kannalta oleellinen kysymys. Laaja palvelualue on mahdollistamassa keskussairaalan toiminnan päivystävänä sairaalana alueen potilaille. Sairaalan oman tuotannon volyymimuutokset eivät kuitenkaan yksin selitä hidastunutta tulokehitystä. Osin on kysymys siitä, että kuntatuotteiden hinnastoa ei ole voitu pitää kohonneiden tuotantokustannusten tasolla. Kuntayhtymän taloudellisuus- ja tuottavuusajattelu on tulokehityksen varmistamisen osalta ristiriitainen, sillä todellista kustannuskehitystä vastaavilla kuntahintojen korotuksilla ja/tai tuotettujen palvelujen määrän kasvattamisella lisätään samalla jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannuksia. Sairaalan tuotantokustannuksia ovat nostaneet valitettavan kalliit ostopalvelusopimukset ja konsulttisopimukset, joilla on turvattu osaajaresurssien riittävyys kaikilla erikoisaloilla. Osa henkilöstömenojen kasvusta selittyy konsulttipalkkioiden kasvulla. Lääkäripalveluiden ostaminen palveluja myyviltä yrityksiltä (henkilöstövuokraus) on kasvanut yli 26 %, + 0,8 M ja lääkärityövoiman ostopalveluihin käytetään nyt rahaa vuodessa 3,9 M. Kilpailu erityisesti lääkärihenkilöstöresursseista on johtanut kustannusten nousuun. Yhä useampi lääkäri työskentelee virkasuhteen sijasta yksityisen sopimuksen tai ostopalveluyrityksen kautta. Päivystävän sairaalan luonne on toiminnan kulmakivi ja strateginen linjaus. Myös tällä on oma hintansa. Ostopalveluiden osuus kokonaisbudjetista on kasvamassa hyvää vauhtia lähes viidennekseen (16 %) 17,6 miljoonan euron potilla. Piirin ulkopuolisen hoidon kustannukset kasvoivat edellisvuodesta peräti 18,1 %. Suurin kasvaja on edelleen HUS, noin 50 %:n kasvuprosentilla ja miljoonalla eurolla. OYS:n kasvu oli maltillisesti noin 2 %:n tasoa ja 0,2 M. Vaasan keskussairaalan käyttö kasvoi sekin lähes 0,3 M. Yksityissairaaloiden käyttö on ensisijassa ortopediassa ilmenneen henkilöstöresurssipulan vuoksi kasvanut 11

12 merkittävästi, noin 0,6 M. Jäsenkuntien kasvaneesta kustannustaakasta ostopalveluiden kasvu on merkittävä; lähes 2,8 M eli 18, 2 %. Tulosta heikentää myös yllätyksenä tullut KVTES-muutos, joka johti lomapalkkavelkavarauksen laskentamuutokseen. Tämä sopimustekninen muutos heikensi tulosta erikoissairaanhoidon osalta noin Tämän vaikutus tuloksen heikentymiseen tai kustannuskasvuun on runsas 0,5 % -yksikköä. Tuloslaskelman eräitä oleellisimpia lukuja: (ulkoiset tulot/menot) muutos tp2010 TOIMINTATUOTOT ,9 % korvaukset kunnilta ,1 % maksutuotot ,9 % tuet ja avustukset ,7 % TOIMINTAKULUT ,2 % josta oma tuotanto ,3 % josta piirin ulk.hoito ,1 % POISTOT ,5 % TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 v v % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,9 Maksutuotot , ,9 Tuet, avustukset ja muut toim.tuotot , ,1 Yhteensä , ,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,8 Palvelujen ostot piirin ulkop , ,1 Muut palvelujen ostot , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 Muut kulut , ,8 0,0 Yhteensä , ,2 KÄYTTÖKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot , ,4 Rahoituskulut , ,8 Yhteensä , ,2 VUOSIKATE , POISTOT , ,9 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Rahastojen muutos Satunnaiset tuotot ja kulut 0 TILIKAUDEN TULOS

13 Talousarvion toteutumisaste (kuntayhtymä ilman liikelaitosta) Talousarvion toteutumisaste tarkistettuun talousarvioon (ulkoiset): yli/ali +/- Toimintatuotot Toteutunut Tot.% Poikkeama Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Muut toimintakulut , Yhteensä , Toimintatuottojen ylitys budjetoituun (alkuperäinen talousarvio + lisätalousarvio) nähden on ja toimintamenojen ylitys Ylitykset edellyttävät vastaavan lisämäärärahan hakemista tilinpäätöksen yhteydessä. Syksyllä 2011 tehtiin lisätalousarviopäätös, jolla käyttötalousmenoja ja tuloja lisättiin noin 6,8 M toteumaennusteen edellyttämällä tavalla. Loppuvuosi osoittautui kuitenkin vielä ennustettakin pahemmaksi menokaudeksi. Näin ollen menot ja tulot ylittyivät vielä elokuunkin arviosta. Talousarvion toteutumisen perusteella esitetään valtuustolle, että se hyväksyisi toimintatuottojen määrärahakorotukseksi 3,2 M ja toimintakulujen 3,2 milj.. Talousarvion toteutumista on selvitetty tarkemmin menolajikohtaisessa tarkastelussa. Toimintatuotot Toimintatuotot (ulkoiset) yhteensä ovat ,78. Tuottojen kasvu edellisvuoteen on + 6,5 %. Toimintatuotot yhteensä ,28, jossa kasvuprosentti 5,2. Kunnilta perityt palvelumaksut olivat , nousua vuoden 2010 tilinpäätökseen 7,1 %. Kokonaiskasvu oli prosentuaalisesti sama kuin edellisvuonna. Erikoissairaanhoidon toimintatuotot jakautuvat alueellisesti seuraavasti: Jäsenkunnat oma toiminta ,2 % (+ 1,1 % ilman palautusta 2010) Jäsenkunnat, piirin ulkop ,7 % Kalajokil. kunnat esh ,1 % Ulkokunnat ,5 % Kuntayhtymän tuloista jäsenkuntien ulkopuolelta tulee noin 13,2 M eli 13,4 % (keskussairaalan oman toiminnan tuloista 12,7 %). 13

14 Projektien kuntaosuudet olivat (-3,5 %). Valtio osallistui lääkäreiden koulutukseen ja tutkimustoimintaan 0,4 milj. :lla, mikä säilyi edellisvuoden tasolla. Liiketoiminnan myyntituotot (kanttiini ym.) olivat noin , jossa kasvu 2,5 %. Asiakasmaksutulot olivat 3,8 M, jossa vähennystä edellisvuoteen - 2,9 % eli Muut suoritteiden myyntituotot kasvoivat 5,2 % 8,4 M :n tasolle, toteutumisaste 109,3 %. Merkittävin yksittäinen erä on suoritteiden myynti JYTA:lle, jonka arvo on noin 3,6 M ja kasvua edellisvuoteen 11,2 %. Laboratoriopalveluiden ulkoinen myynti kasvoi + 9,8 % ja on nyt lähes 1,9 M. Myyntitulot Kokkolan terveyskeskukselle nousivat 15,7 % ja ovat noin 0,5 M. Eniten väheni ravintopalveluiden myynti ravintolan ulkopuolelle, - 61,4 % eli noin , mutta ravintolan oma myynti sitä vastoin kasvoi. Koulutuksen osallistumismaksujen kasvu oli peräti 76 % ( ), mikä osaltaan kertoo kuntayhtymän järjestämien koulutusmäärien kasvua. Toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintamenot (ulkoiset) yhteensä ovat ,83. Menojen kasvu edellisvuoteen on + 7,2 %. Toimintamenot yhteensä ,33, jossa kasvuprosentti 5,7. Henkilöstökulut Henkilöstökulut olivat Tässä on kasvua + 3,8 % eli 2,1 M. Palkkamenojen kasvu oli +3,5 % ja henkilöstösivukulujen + 4,2 %. Summa sisältää myös joukon palkkamenoina maksettavia konsulttisopimuksia, joiden muita palkkamenoja korkeampi taso kasvattaa hieman summaa. Henkilöstömenojen osuus kokonaisbudjetista on noin 52 %. Piirin ulkopuolinen hoito Piirin ulkopuolisen hoidon kustannukset olivat edelleen hurjassa kasvussa. Kustannukset olivat yhteensä peräti 17,6 M ja kasvua edellisvuoteen kertyy 2,7 M eli +18,1 %. Takana on usean vuoden kasvujatkumo. Edellisen tilinpäätöksen yhteydessä noteerattiin 12 %:n kasvu, tätä ennen +17,4 %. Piirin ulkopuolisen hoidon kustannuskasvun osalta voidaan puhua eräänlaisesta huippuvuodesta. Eräillä erikoisaloilla vallinneen henkilöstöresurssipulan vuoksi on osa toiminnasta jouduttu ohjaamaan kunnille läpilaskutettaviin ostopalveluihin, piirin ulkopuoliseen hoitoon yksityissairaaloissa, joissa kasvu oli noin 0,6 M. Sitäkin enemmän ovat lisääntyneet hoidon porrastukseen perustuvan piirin ulkopuolisen hoidon kustannukset. Pelkästään HUS:n käyttö kasvoi 50 % ja euromääräisesti lähes miljoonan. OYS:n osalta kasvu oli rauhallisempaa ollen vain noin 2 % eli vajaa Yhteensä piirin ulkopuolisen hoidon kustannukset kasvoivat yli 18 % eli 2,7 M (yht. 17,6 M ). Tältä osin sairaanhoitopiirin kustannuskehitystä on lähes mahdoton ennustaa. Kuukausittaiset heilahtelut, yksittäisiin potilastapauksiin perustuvat laskutukset johtavat lähes miljoonaheilahteluun kuukausitasolla. Jäsenkuntien kasvaneesta kustannustaakasta ostopalveluiden kasvu on merkittävä; lähes 2,8 M eli 18, 25 %. Piirin ulkopuolisen hoidon ostopalvelun osuus kokonaisbudjetista on noin 16 %. 14

15 Muut palvelujen ostot Palkkaratkaisut heijastuivat palvelujen ostojen ja urakkasopimusten kustannuksiin. Edellisvuoteen verrattuna yhteispäivystyksen ja eräiden erikoisalojen lääkärivajetta paikattiin yksityisillä lääkäripalveluilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijapalveluiden ostopalvelut kasvoivat 26,1 % ollen noin 3,9 M (kasvua lähes ). Lisäksi tulevat muiden asiantuntijapalveluiden ostot, joissa kasvu oli lähes 0,2 M. ATK-palveluiden ostopalveluiden kasvu oli peräti 10 % ja ATK-ostopalveluihin käytetään tällä hetkellä rahaa noin 2 M. Henkilökunnan työterveyshuollon kustannukset olivat vuoden 2009 ja 2010 tasolla, 0,5 milj.. Henkilöstön koulutusmenot ovat kasvaneet + 13,2 % ja koulutukseen käytetään tällä hetkellä rahaa lähes 0,6 M. Potilasvahinkovakuutusten kustannukset laskivat myönteisen potilasvahinkomäärän vuoksi - 7,1 % ja ovat nyt noin 1,1 M. Siivouspalveluiden kustannukset kasvoivat 3,8 % (2,6 M ). Ostopalvelumenot olivat yhteensä 32,8 M (sis. piirin ulkopuolinen hoito 17,6 M ), missä kasvua 14,1 %. Muiden palveluiden ostojen osuus (pl piirin ulkopuolinen hoito) kokonaisbudjetista on noin 14 %. Materiaalihankinnat; aineet, tarvikkeet ja tavarat Materiaaliostoihin käytettiin 17,1 M, kasvua edellisvuoteen 4,2 %. Menolajiryhmä kirjo on hyvin laaja. Elintarvikkeiden oston (1,2 M ) kasvu oli vain 2 %, mutta osin tätä selittää ravintopalveluiden myynnin lasku Kokkolan kaupungille. Lämmitys, sähkö ja vesi kasvoivat maltillisesti + 3,4 % ollen kokonaismenoina noin 1,5 M. Laite- ja kalustohankinnat kasvoivat suunnitellusti lähes 25 % ja olivat 0,7 M. Hoitotarvikkeiden hankinta (4,2 M ) laski 2,3 %, mitä selittää osin hoitopäivien ja suoritteiden väheneminen toimintavuonna. Röntgen- ja laboratoriotarvikkeiden hankinta lisääntyi noin 16 % ja hankintojen arvo on noin 1,3 M. Apteekkitarvikehankinta kasvoi + 3,8 % ja on nyt noin 5,9 M. Edellisvuosiin verrattuna kasvu on kuitenkin maltillinen. Kuntoutuksen apuvälineiden kunnille pääosin läpilaskutettavat kustannukset kasvoivat runsaalla neljänneksellä ja summa on tällä hetkellä jo yli 0,8 M (budjettiylitys ). Materiaalihankintojen osuus kokonaisbudjetista on noin 17 %. Muut toimintamenot Muut toimintamenot olivat vajaa 2,3 M, nousua 27,6 %. Kasvu selittyy pääosin sekä tilavuokrien että laitevuokrien sekä kiinteistöveron kasvulla. Vuokria maksetaan vuosittain noin 1,6 M, josta kiinteistöjen vuokrien osuus on noin 1,3 M (kasvu 32 %). Kiinteistövero nousi edelleen 16 % edellisvuodesta ja kiinteistöveroa kuntayhtymä maksoi Kokkolan kaupungille Asiakasmaksusaatavien poistot olivat , mikä on runsaan neljänneksen enemmän kuin edellisvuonna. Muiden toimintamenojen osuus kokonaisbudjetista on noin 2,1 %. Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot olivat noin (edellisvuonna ) ja lainojen korkokustannukset (edellisvuonna ). Rahoitustuotoissa ja -kuluissa syntyi lisäkustannuksia peräti 46 %. Rahoitustuottojen ja kulujen nettomeno oli

16 Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot olivat 3,9 milj., nousua 5,9 % (kasvua ). Tilikauden tuloksen käsittely Poistoeron vähennys, joka liittyy investointivarauksella rahoitettuihin hankkeisiin oli ,99. Rahastojen nettomuutos oli ,06. Tilikauden ylijäämä Tilikauden ylijäämäksi muodostui ,25. Investointihankkeiden toteutuminen Investointimenot olivat 7,7 M, talousarvion toteutumisaste 93,8 %. Rakennusten osalta toteutumisprosentti toteutui edellisvuodesta poiketen korkeana, tosin budjetoidusti. Yksittäiset merkittävimmät kohteet olivat laajennus B-siiven korjausrakennus ja parkkitason rakentamisen loppuunsaattaminen, jotka käynnistettiin edellisvuonna. ATK-hankintojen arvo oli Lisäksi ATKlaitteiden hankinnassa on käytetty leasing-rahoitusta. Koneiden ja kaluston sekä kiinteiden kojeiden ja laitteiden hankinta-arvo oli noin 1 M. Irtaimistohankinnat sisälsivät pääasiassa uusien tilojen varustamisen. Lisäksi investoinneissa on 1 euron suuruinen pääomasijoitus Tiera Oy:n osakkeisiin. INVESTOINNIT Määräraha Lisä- Määrraha Toteuma Tot% Toteuma Muut% määräraha yhteensä V V Käyttöomaisuuden myynti 756,85 Osakkeet ja osuudet 1,00 ATK yhteensä ,98 75, ,73-16,3 Irtain käyttöomaisuus ,02 81, ,01 77,6 Kiinteät kojeet ja laitteet , ,37-100,0 Rakennusten saneeraukset ,56 94, ,44 190,8 Parkkitasojen rakentaminen ,06 114, ,79 0,0 INVESTOINNIT ,62 93, ,34 141,6 LAAJENNUS ,00 0, ,86 3,5 INVESTOINNIT ,62 93, ,20 139,1 INVESTOINNITNETTO ,77 93, ,20 139,1 Lainat ja lainojen lyhennykset Kuntayhtymän lainakanta investointeihin rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta oli (edellisvuonna ), josta pitkäaikaisissa veloissa ja lyhytaikaisissa veloissa. Lyhytaikaisiin velkoihin kirjataan seuraavan vuoden lainojen lyhennys. Vuoden 2011 aikana nostettiin investointeihin uutta talousarviolainaa 4,1 M. Vastaavasti lainaa lyhennettiin Huomion arvoista on, että investointien kustannusten ajoittumisen vuoksi vuonna

17 investointirakentamisohjelman toteuttamisesta huolimatta talousarviolainaa ei nostettu lainkaan. Tämä toi vuodelle 2011 osin patoutunutta rahoitustarvetta. Tilinpäätöksen tunnusluvut (ilman liikelaitosta) Vuosikate laski edellisvuodesta selkeästi, eli - 10,6 %. Toimintakate puolestaan eli - 8,8 %. Vuosikate osoittaa tulorahoitusta, joka jää käytettäväksi investointeihin tai lainan lyhennyksiin. Rahoituslaskelmassa investointien tulorahoitusprosentti heikkeni merkittävästi ollen 50,91 % (109,07 %). Investointien tulorahoitustunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien hankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Sairaalarakennuksen laajennushankkeet on rahoitettu lainavaroin. Lainanhoitokate oli 3,46 (3,97) eli kuntayhtymän lainanhoitokyky on edelleen melko hyvä. Maksuvalmius heikkeni tulorahoituksen vähentyessä eli kassan riittävyys päivinä oli keskimäärin 14 päivää (19). Kuntayhtymän omavaraisuusaste laski lainannoston vuoksi edellisvuodesta ja oli 22,7 % (25,3 %) ja suhteellinen velkaantuneisuus nousi 32,3 %:n tasolle (29,6 %). Lainakanta oli ( ). Virallisen tuloslaskelman ja taseen (mukana liikelaitos) sekä konsernin mukaiset tunnusluvut esitellään tarkemmin tämän tilinpäätösasiakirjan laskelmatiedoissa. (suluissa vuoden 2010 vastaavat luvut). Jäsenkuntien maksut Jäsenkuntien kustannukset kasvoivat keskimäärin 7,7 % (sisältäen keskussairaalan oman käytön + piirin ulkopuolisen läpilaskutuksen). Kehitysvammahuollon kustannuskasvu oli + 5,1 %. Verrattaessa alkuperäiseen talousarvioon sisältyneeseen kokonaismaksujen kuntakohtaiseen ennusteeseen kaikki jäsenkunnat ylittivät talousarvion vuodelle Kuntien välinen jakauma on suuri. Suurimpina, yli 12 %:n kasvajina olivat Kannus, Toholampi ja Veteli. Eniten vähensivät käyttöänsä Lestijärvi yli 9 %:n laskulla ja Perho lähes 7 %:n laskulla. Osin muutokset selittyvät kuntien vuotuisilla, suurillakin satunnaisilla kustannusheilahteluilla. Kustannuskehitystä tulee siksi arvioida useamman vuoden tarkastelujaksolla. Jäsenkuntien palvelumaksuissa toteutettiin talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksytty maakunnallinen tasaus. Kalliiden hoitojen tasausraja oli /potilas. Nettotasausta saivat Kannus ( ) ja Veteli ( ). Vuotuisten kustannusten nousun tasausta ei saanut yksikään jäsenkunnista (tasausraja: ka kasvu- % + 5 %-yksikköä). Kokonaiskustannusten kasvu jakautui kunnille poikkeuksellisen tasaisesti. Vuotuisten kustannusten nousun tasausjärjestelmä leikkaa kustannuksia hurjimpina kasvuvuosina, jolloin kahden peräkkäisen vuoden kohonneet kustannukset johtavat yksittäiseen kasvuprosenttipiikkiin vaikka ko. tarkasteluvuosien välillä käytön kasvu ei olisikaan korkea. Myös tässä tarkastelussa on näkyvissä vuotuisten kustannusten nousun tasausjärjestelmän luonne: se leikkaa kustannuksia huippukasvun vuonna ja tasaa kustannuskasvua/-laskua kahdelle talousarviovuodelle. 17

18 Hallituksen esitys valtuustolle tuloksen käsittelystä Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy tilikauden 2011 tuloksen käsittelystä seuraavaa: vähennetään poistoeroa ,99 tuloutetaan opinto- ja viihdytysrahastosta ,51 siirretään opinto- ja viihdytysrahastoon ,57 siirretään ylijäämä omaan vapaaseen pääomaan ,25 Käyttötalouden toimintatuottojen (ilman liikelaitosta, ulkoinen) määrärahaylitys on ja toimintamenojen määrärahaylitys ,83. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Selonteon taustaa Selvityksen perusteena on riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeistus. Riskien ja epävarmuustekijöiden arviointiin sekä muihin toiminnan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyviä asioita on käsitelty mm. seuraavissa asiakirjoissa ja päätöksissä: sairaanhoitopiirin sertifioidun laatujärjestelmän SHQualityn mukaiset ulkoisen ja sisäisen laatuauditoinnin kehittämissuositukset talousarvion ja suunnitelman laadinnan yhteydessä tehty vaarojen arviointi talousarvion käyttösuunnitelma 2011 ja täytäntöönpano-ohjeet johdon katselmukset (kevät-kokouksessa erityisesti sisäinen valvonta ja riskien hallinta) sisäisen valvonnan ohje (hallitus ) riskienhallintapolitiikka toimintakertomus 2011 ja siihen sisältyvä henkilöstökertomus 2011 työsuojelun toimintakertomus 2011 tilintarkastuksen tarkastusohjelma ja tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma osavuosikatsaukset Arvioinnin ja valvonnan suorittaminen Ulkoisessa auditoinnissa (SHQS Qualitor) kohteena oli keskussairaalan organisaatio ja Peruspalveluliikelaitos JYTA. Kuntayhtymän laaduntunnustus on myönnetty kolmeksi vuodeksi tehdyllä päätöksellä. Erikoissairaanhoidon laaduntunnustuksen ylläpitoauditointi hyväksyttiin Uusi ylläpitoauditointi järjestettiin vuoden 2011 lopussa. 18

19 Talousarvion ja suunnitelman mukaisten taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan kuukausittain tulosalueilla ja johtoryhmässä sekä raportoidaan hallitukselle. Raportoinnin yhteydessä selvitetään toimintaympäristön muutoksia, ja niiden vaikutuksia sairaalan toimintaan sekä henkilöstön saatavuutta. Johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset tuodaan kuukausittain hallitukselle tiedoksi. Tulosalueittain valmisteltavissa osavuosikatsauksissa hallitus arvioi kolmannesvuosittain toiminnan tilaa neljän BSC-lähtöisen ja valtuustotasolla määritellyn tavoitenäkökulman kautta. Lisäksi arvioidaan erikseen sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan osuus. Tässä yhteydessä varmistetaan myös viranhaltijapäätösten valvonta tulosalueilla. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta arvioidaan erikseen ja erityisesti tulosalueittain järjestettävässä johdon katselmuksessa kevään tapaamisissa. Syksyn toiminta- ja taloussuunnitteluun painottuvassa johdon katselmuksessa sekä suunnitteluprosessissa tarkastellaan resurssien riittävyyttä suhteutettuna todettuihin riskitekijöihin. Talousarvion ja suunnitelman laadinnan yhteydessä on toteutettu liiketoimintariskien ja ympäristön sekä vaarojen arviointi toimipisteissä. Kuntayhtymän vakuutustoiminnan hallinnoinnissa käytetään ns. meklaritoimintaa. peruspalveluliikelaitoksen vakuutukset on pääosin eriytetty. Keskussairaalan ja Sisäistä valvontaa ja riskien arviointia tukevat sekä tarkastuslautakunta että tilintarkastaja. Työskentely on hyvin vuorovaikutteista ja vahvasti preventiivistä. Sisäisen tarkastuksen organisointi 2011 Sisäinen tarkastus on osittain ulkoistettu. Valtuustokaudella tilintarkastusyhteisönä on toiminut Oy Audiator Ab. Tarkastussuunnitelman mukaan sisäisessä tarkastuksessa todetaan, käyttääkö kuntayhtymän johto sisäistä valvontaa välineenä kohtuullisen varmuuden hankkimiseksi tavoitteiden saavuttamisessa. Tarkastuksessa todennetaan voimassa olevat sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäisen valvonnan asianmukaisuutta valvotaan jatkuvasti muun tarkastuksen yhteydessä sekä erikseen valituilla painopistealueilla. Tavoitteena on toteuttaa Oy Audiator Ab:n lanseeraama sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kysymyssapluunan mukainen arviointi. Viranhaltijat ovat omalta osaltaan suorittaneet sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti tarkastusta ja valvontaa ja raportoineet siitä esimiehilleen. Sisäisen valvonnan varmistamisesta tulee raportoida vähintään osavuosikatsausten yhteydessä. Sisäisen tarkastustoiminnan kannalta käytännössä oleellisia toimintamuotoja ovat ostolaskujen tarkastus-, hyväksymis- ja maksumääräysmenettely sekä sopimusten hyväksymiskäytännössä toteutettu päätöksenteosta osin eriytetty allekirjoitusmenettely. Tarkastuksesta vastasi omalta osaltaan myös valtuustokaudeksi valittu tarkastuslautakunta toimintakauden hyväksytyn arviointisuunnitelman ja vuoden 2011 työohjelman mukaisesti. Minna Korkiakoski Talousjohtaja 19

20 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Virat ja toimet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymässä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 1581 virkaa tai tointa. Erikoissairaanhoidossa ja yhteisissä tukipalveluissa on 1086 virkaa/tointa ja peruspalveluliikelaitoksessa virkoja ja toimia oli 495. Erikoissairaanhoidon ja yhteisten tukipalveluiden vakanssit lisääntyivät 44 ja peruspalveluliikelaitoksen 18 vakanssilla. Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2011 viimeisen päivän vakanssimäärät ammattiryhmittäin erikseen erikoissairaanhoidosta sekä yhteisistä tukipalveluista ja peruspalveluliikelaitos JYTA:sta. Saman taulukon alimmaisella rivillä on kaikkien vakanssien yhteenlasketut määrät ammattiryhmittäin. Suurin ryhmä vakansseina mitattuna on amk-/opistokoulutetut hoitohenkilöt 696, toiseksi muut hoitohenkilöt 372 ja seuraavaksi suurimpana ammattiryhmänä tulevat lääkärit, 153 vakanssia. Virkojen ja toimien määrät tulosalueittain Tulosalue Lääkärit Hoitohenkilöt (opisto) Taulukossa osa-aikainen vakanssi esitetty yhtenä täytenä Hoitohenkilöt Tutkimus Tutk. ja -henkilöt hoitoa (koulu) avust. Hallinto-, toimistoja talous Huoltohenkilöt Ravintohuolto YHT Keskushallinto + jakamaton Medisiininen tulosalue Operatiivinen tulosalue Psykiatria Tutkimus- ja hoitopalvelut Kehitysvammahuolto Tukipalvelut Yhteensä Sissit(=vakin.sijaiset) Reservi(=vakin.sijaiset) Yhteensä ilman Jytaa JYTA peruspalveluliikelaitos Sos.- ja terv.toimen hall Perheiden tukeminen Terveyden- ja sairaanhoito Kotihoito ja tukeminen Peruspalv.liikelaitos yht KUNTAYHTYMÄ YHT

Tilinpäätöskertomus 2011

Tilinpäätöskertomus 2011 Tilinpäätöskertomus 2011 Hallitus hyväksynyt 19.3.2012 Sisältö KATSAUS VUOTEEN 2011... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING... 5 Valtuusto / Fullmäktige... 5 Hallitus / Styrelsen... 6 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2010

Tilinpäätöskertomus 2010 Tilinpäätöskertomus 2010 Sisältö TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2010... 1 KATSAUS VUOTEEN 2010... 5 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING... 6 VALTUUSTO / FULLMÄKTIGE... 6 HALLITUS / STYRELSEN... 7 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2012

Tilinpäätöskertomus 2012 Tilinpäätöskertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO KATSAUS VUOTEEN 2012... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING... 5 VALTUUSTO / FULLMÄKTIGE...5 HALLITUS / STYRELSEN...6 TARKASTUSLAUTAKUNTA / REVISIONSNÄMNDEN...6

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2014

Tilinpäätöskertomus 2014 Tilinpäätöskertomus 2014 Hallitus hyväksynyt 30.3.2015 Valtuusto hyväksynyt 27.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2014... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 KATSAUS VUOTEEN 2014... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2013

Tilinpäätöskertomus 2013 Tilinpäätöskertomus 2013 Hallitus hyväksynyt 24.3.2014 Valtuusto hyväksynyt 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2013... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Työpaperi T17 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011 (VeTe) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 1 Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä.

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä. Yhtymähallitus 23 27.03.2014 Yhtymävaltuusto 3 21.05.2014 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 51/02.02.02/2014 Yh 27.03.2014 23 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Tilinpäätöskertomus 2009

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Tilinpäätöskertomus 2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Tilinpäätöskertomus 2009 Valtuusto 29.3.2010 Hannu Pajunpää Toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2009 Vuosi 2009 oli organisaatiomuutosten

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot