Turvallisempi ja puhtaampi merenkulku Itämerelle HELCOM ja kansainvälinen yhteistyö Johanna Laurila, HELCOM Laura Meski, HELCOM Kati Tahvonen, SYKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisempi ja puhtaampi merenkulku Itämerelle HELCOM ja kansainvälinen yhteistyö Johanna Laurila, HELCOM Laura Meski, HELCOM Kati Tahvonen, SYKE"

Transkriptio

1 Turvallisempi ja puhtaampi merenkulku Itämerelle HELCOM ja kansainvälinen yhteistyö Johanna Laurila, HELCOM Laura Meski, HELCOM Kati Tahvonen, SYKE SeaTec Helsinki

2 HELCOM ja kansainvälinen yhteistyö 1. Mikä HELCOM on? Miksi sitä tarvitaan? 2. Kohti turvallisempaa ja puhtaampaa Itämerta 3. Alusöljypäästöjen lento- ja satelliittivalvontayhteistyö Itämeren alueella

3 Itämeren ongelmat Rehevöityminen Meriympäristön kemiallinen saastuminen Merenkulusta aiheutuvat uhat Luonnon monimuotoisuuden väheneminen

4 Rehevöityminen (Itämeren toimintaohjelman segmentti 1)

5 Itämeren suojelukomissio = Helsinki-komissio = HELCOM Itämeren merellisen ympäristön suojelusopimus, Helsinki Convention (1974, 1992)

6 HELCOM Hallitusten välinen organisaatio Osapuoleet: 9 rannikkovaltiota ja EU Valuma-alue lähestymistapana 14 maata 90 miljoonaa ihmistä Merellisen ympäristön suojelu saasteiden vähentäminen luonnonsuojelu turvallinen merenkulku

7 HELCOM ja Itämeri Itämeren tietotoimisto HELCOM tuottaa mahdollisimman ajankohtaista tietoa koko Itämeren alueesta Yhteisten suojelutoimenpiteiden suunnittelu Yhteiset tavoitteet ja toimet

8 HELCOMin rooli Itämerensuojelun keskeisin kansainvälinen toimija Koordinoi yhteistyössä toteutettavaa meren tilan seurantaa, tekee arviointeja Kansainvälinen ympäristöpolitiikka Yhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden kehittäminen Toimenpiteet Policy advice Ympäristön tilaa koskevat arviointiraportit Konkreettiset tavoitteet Tieteelliset arviot, tutkimustieto

9 Miten toimimme? Itämeren valtioiden yhteiset aloitteet muisssa kansainvälisissä organisaatioissa (IMO, EU) Kansainvälisten ympäristösäädösten harmonisointi ja tarvittaessa tiukempi toimeenpaneminen Itämeren alueelliset toimet: toimenpiteet (Helsingin sopimus, HELCOMsuositukset, ministerikokousten päätökset) yhteiset aloitteet ja projektit

10 HELCOMin saavutuksia Yhteinen Itämeren tilan toimintaohjelma Kuormitus ja ekosysteemin tila Ravinteiden ja muiden haitallisten aineiden päästöjen väheneminen pistekuormitus Meriliikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen Öljyonnettomuuksien torjuntavalmiuden parantaminen Itämeren suojelualueverkon perustaminen Uhanalaisten lajien suojelu merikotka merimetso lohi hylkeet

11 Itämeren toimintaohjelma HELCOM Baltic Sea Action Plan Hyväksyttiin ympäristöministereiden kokouksessa 2007 Tavoitteena palauttaa Itämeri hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2021 mennessä Neljä osa-aluetta Rehevöityminen Meriympäristön kemiallinen saastuminen Luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu Merenkulusta aiheutuvat uhat

12 Itämeren toimintaohjelma Perustuu ekologisiin tavoitteisiin ymmärrettävä mitattava tieteellisesti pätevä poliittisesti sovittu Konkreettiset toimenpiteet yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi Laaja yhteistyö Sopimusvaltioiden poliittinen sitoutuminen korkealla tasolla

13 Ainutlaatuiset mahdollisuudet Hyvä alueellinen yhteistoiminta Hyvä tieteellisen tiedon taso ja yhteistyö Hyvä public awareness Yhtenäinen ympäristölainsäädäntö lähes koko valuma-alueella

14 HELCOM organisaationa Sihteeristö Helsinki Commission Eesti, EU, Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Venäjä Jäsenedustajisto (Heads of Delegations) HELCOM MONAS HELCOM HABITAT HELCOM LAND HELCOM MARITIME HELCOM RESPONSE Työryhmät ja projektit Seminaarit, työpajat, asiantuntijakokoukset

15 HELCOMin sihteeristö Tarvitsetko lisätietoja? Helsinki Commission Katajanokanlaituri 6 B FI Helsinki

16 Million tonnes Laivaliikenne Joka hetki noin 2000 laivaa Itämerellä 9% maailman rahtiliikenteestä ja 11% öljykuljetuksista Skagenin kautta Itämereen saapui ja Itämerestä poistui yhteensä laivaa vuonna % laivoista oli tankkereita Raskas laivaliikenne myös Kielen kanavan kautta laivaa Suurin kasvu öljykuljetuksissa on Suomenlahdelta Amount of oil turnover in the largest Baltic oil terminals

17 Monta toimijaa merellä WWF Germany

18 No. of accidents Laivaonnettomuudet 160 Number of reported accidents in the Baltic Sea during the period Year Pollution No No information Total number of accidents :

19 Suurimmat öljyonnettomuudet 1990 Volgoneft tonnia jäteöljyä 5 maata; yli 20 laivaa suurin osa öljystä saatiin talteen merellä 2001 Baltic Carrier 2700 tonnia öljyä 3 maata Noin 50% saatiin talteen vedestä 2003 Fu Shan Hai 1200 tonnia polttoöljyä 3 maata noin 1100 tonnia öljystä saatiin talteen merellä

20 Laittomat öljypäästöt

21 Muut laivaliikenteestä johtuvat uhat meriympäristölle Ilmasaasteet aluksista Matkustaja-alusten jätevesipäästöt Vieraslajit NOx emissions, 2008, ShipNODeff

22 Ympäristöystävällista ja turvallista merenkulkua HELCOM monitoroi: laittomia öljypäästöjä laivaonnettomuuksia HELCOM pyrkii toimillaan vähentämään laivaliikenteen päästöjä parantamaan navigoinnin turvallisuutta olemaan valmiustilassa mahdollisten merellä tapahtuvien saastumistapausten sattuessa

23 Merenkulun ympäristövaikutukset Tavoitteet: Kansainvälisten säädösten voimaansaattaminen ei laittomia päästöjä Turvallinen merenkulku, ei onnettomuuksista johtuvaa saastumista Tehokas ja riittävä hätätila- ja torjuntavalmius Minimaaliset jätevesipäästöistä johtuvat ravinnepäästöt aluksista Ei aluksista peräisin olevia vieraslajeja Minimaalisesti aluksista peräisin olevia ilmansaasteita Nollapäästöt avomeren toiminta-alustoilta Avomeren rakennelmien aiheuttamien uhkien minimointi

24 Merenkulun ympäristövaikutukset Toimenpiteet: Kansainvälisten sopimusten nopeutettu voimaansaattaminen ja toimeenpano Kiinnittäytymisen estoaineet - Antifouling Convention - vuoteen 2009 Painolastivedet - Ballast Water Management Convention - vuoteen 2013 Yhteiset kannanotot IMO:n: MARPOL 73/78 -sopimuksen liitteen IV alusten jätevesien ravinnepäästöjä koskevien vaatimusten muuttaminen MARPOL 73/78 -sopimuksen liitteen VI säädöksien tiukentaminen koskien alusten SOx- ja NOx-emissioita Automatic Identification System (AIS) järjestelmän muuttaminen merenkulun turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tehostamiseksi Karilleajoriskin pienentäminen nopeuttamalla Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) järjestelmän käyttöönottoa rahtia koskien Itämeren alueelliset toimet: HELCOM-suositukset, ministerikokousten päätökset, projektit

25 HELCOM ja merenkulun turvallisuuden parantaminen Itämerellä PSSA erityisstatus Uusien reititys- ja liikennejakojärjestelmien käyttöönotto Yksirunkoisten tankkereiden vaiheittainen poistaminen käytöstä Yksirunkoisten raskasöljytankkereiden havainnointijärjestelmä Laivojen automaattisen tunnistusjärjestelmän (AIS)perustaminen Meren uudelleenmittaus -> Sähköiset merikartat ->edellytys sähköisten karttapohjien käyttöä varten

26 Uusien reititys- ja liikennejakojärjestelmien käyttöönotto

27 HELCOM Laivojen automaattinen tunnistusjärjestelmä Reaaliaikaista tietoa laivaliikenteestä

28 Meren uudelleenmittaus

29 HELCOM ja merenkulun ympäristöhaittojen vähentäminen IMO:n sopimuksella Itämeri erityisalueeksi, jossa rajoitetaan laivojen jätevesipäästöjen aiheuttamaa ravinnekuormitusta Valmisteilla typpipäästöjen kontrollialueen (NECA) perustaminen Itämerelle. Itämeri on jo rikkipäästöjen kontrollialue (SECA) HELCOM-maiden kesken valmistelevaa työtä sen eteen, että jäsenvaltiot voisivat mahdollisimman pian ratifioida IMO:n painolastivesisopimuksen

30 HELCOM valmius ja torjuntatyö HELCOM Response-työryhmä koordinoi HELCOM suosituksia jotka kattavat mm.: Öljyn ja vaarallisten aineiden torjuntaa merellä Meripelastus ja öljyntorjuntavalmiutta Lentovalvonta HELCOM Response Manual (Vol. I Oil + Vol. II Hazardous Substances) Raportointi menettely Avun pyytäminen tai antaminen Johtamisrakenne ja tiedonvälitys operaation aikana Näytteenotto Lentovalvontayhteistyö

31 Öljypäästöjen lentovalvonta Säännöllistä ja koordinoitua päästövalvontalentotoimintaa koko Itämerellä Satelliittivalvontaa yhteistyössä Euroopan meriturvallisuusviraston kanssa Kansainväliset valvontaoperaatiot Vuosittainen raportointi HELCOM:lle

32 Meripelastus ja öljyntorjuntavalmius Itämerellä Paljon aluksia ympäri Itämerta Uusia tulossa lähivuosina Mutta onko tarpeeksi?

33 Öljyntorjuntaharjoituksia Kansallisia ja bilateraaleja öljyntorjunta-alusten yhteistoimintaharjoituksia Itämeren maiden kansainvälisiä yhteistoimintaharjoituksia (BALEX DELTA) 2003 Suomi: 5 maata, 16 alusta 2004 Saksa: 6 maata, 11 alusta, 1 lentokone 2005 Ruotsi: 7 maata, 19 alusta, 2 lentokonetta 2006 Puola: 7 maata + EMSA, 23 alusta, 3 lentokonetta 2007 Viro: 6 maata + EMSA, 17 alusta, 1 helikopteria 2008 Venäjä: 6 maata, EMSA, 17 alusta, 2 helikopteria 2009 Latvia: 5 maata + EMSA, 9 alusta 2010 Liettua: 7 maata + EMSA, 8 alusta 2011 Tanska: 8 maata + EMSA, 15 alusta 2012 Suomi Tavoite jokainen maa pystyy johtamaan suurta öljyntorjuntaoperaatiota

34 Merialuesuunnittelu HELCOM-VASAB merialuesuunnittelutyöryhmä WWF Germany

35 Loppupäätelmät - Menestyksen resepti Räätälöidyt yhteiset ja kansalliset toimenpiteet Sidosryhmien osallistaminen Toisiaan täydentävät menettelytavat globaalilla, EU- ja alueellisella tasolla Tarvitaan vahva poliittinen sitoutuminen ja päättäväinen sovittujen toimenpiteiden toteuttaminen

36 Kiitos! Helsinki Commission (HELCOM) Katajanokanlaituri 6 B FI Helsinki Finland

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET * * Ympäristöpolitiikan tuloksellisuutta tutkivan työryhmän (Working Party on Environmental Performance) 18.

Lisätiedot

t' --4ä: ffi -"* viiäiiinä -

t' --4ä: ffi -* viiäiiinä - ffi -"* viiäiiinä - t' --4ä: ut$ltntous Vol. XtVl Julkaisiia YMPÄRtsTövrtsTttitÄ vvr oy Kustantaja TAI.OITI(I{IIKKA-JUTKAISUT OY Harri Mannila E-mail: harri.mmnila@talotekniikka-julkaisut.fi Paatoimittaja

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Eija Maria Ranta 1 1. Johdanto Kestävä kehitys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Taloudellinen hyvinvointi jakautuu epätasa-arvoisesti

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA

ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 201 TUTKIMUKSIA Marika Karulinna, Anna Lipsanen, Katariina Kiviluoto & Jari Alanen ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA ARCHOIL-hankkeen loppuraportti TURUN

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kestävän liikkumisen suunnitelmien eurooppalainen konsepti Planning for People

Kestävän liikkumisen suunnitelmien eurooppalainen konsepti Planning for People Kestävän liikkumisen suunnitelmien eurooppalainen konsepti Planning for People Uusia välineitä kestävän liikkumisen suunnitteluun-seminaari Helsinki, 18. syyskuuta 2012 Maija Rusanen Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja Vesipolitiikan puitedirektiivi Vesi on elinehto Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja taloudellinen toimintamme on täysin riippuvaista tästä kallisarvoisesta luonnonvarasta. Vettä

Lisätiedot

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT REHEVÖITYMISESTÄ ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA FI EUROPEAN COMMISSION Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Lisätiedot

Euroopassa. nro 14. Syvänmerenkalastus EU vahvistaa säännöt. Vierailu Kööpenhaminassa ICES kulissien takana

Euroopassa. nro 14. Syvänmerenkalastus EU vahvistaa säännöt. Vierailu Kööpenhaminassa ICES kulissien takana Kalastus Euroopassa Euroopassa ISSN 1606-0873 nro 14 Lokakuu 2 0 0 2 Asiakirjat Syvänmerenkalastus EU vahvistaa säännöt Vierailu Kööpenhaminassa ICES kulissien takana Syvänmeren lajit Tuottajaorganisaatio

Lisätiedot

OSA 2 ONNETTOMUUTEEN LÄHEISESTI LIITTYVIÄ SEIKKOJA

OSA 2 ONNETTOMUUTEEN LÄHEISESTI LIITTYVIÄ SEIKKOJA OSA 2 ONNETTOMUUTEEN LÄHEISESTI LIITTYVIÄ SEIKKOJA estonia loppuraportti 135 136 estonia loppuraportti LUKU 9 Kansainväliset sopimukset, lainsäädäntö, säännöt ja yhteistyö 91 Kansainvälinen yhteistyö ja

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

Pohjoismainen yhteistyö. pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö. pohjoismainen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö pohjoismainen yhteistyö NORDISK MILJØMÆRKNING pohjoismainen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaiden ministerineuvosto, Kööpenhamina 2011 ANP 2010:790 ISBN 978-92-893-2177-8

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP SUOMEN PAIKKA

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA 99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA Vähemmistövaltuutettu 2014 Vähemmistövaltuutettu taitto: Kopijyvä Oy, 2014 2 Sisällys Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet'n alkusanat...9 I. Yleistä tietoa

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS 29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 06 Vertragstext finnisch (Normativer Teil) 1 von 99 EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

WWF Suomen raportteja 32

WWF Suomen raportteja 32 RAPORTTI 2014 WWF Suomen raportteja 32 Saaristomme on suojeltava Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot