Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & Jenni Kuronen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen"

Transkriptio

1 Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015 Jenni Kuronen 0

2 Suomenlahden meriliikennevirrat WP1 Tavoitteet: Selvittää Suomenlahden meriliikennevirrat v Tuottaa tulevaisuusskenaarioita Suomenlahden meriliikennevirroista v = Tuottaa tietoa Suomenlahden meriliikenteen rakenteista ja tulevaisuuden näkymistä WP1:n tietojen hyödyntäminen SAFGOF-projektin muissa työpaketeissa 1

3 Suomenlahden meriliikennevirrat Suomi: 17 satamaa Suomenlahdella + Saimaan kanavan liikenne; suurin osa liikenteestä kulkee viiden suurimman sataman kautta Venäjä: 5 satamaa Suomenlahdella Viro: 7 satamaa Suomenlahdella, suurin osa liikenteestä Tallinnan sataman kautta 2

4 Suomenlahden meriliikennevirrat 2007 Vuonna 2007 Suomenlahdella kuljetettiin 263 milj. tonnia tavaraa Tästä öljyn (raakaöljy + öljytuotteet) osuus oli 56 % Lasteista käsiteltiin Suomen satamissa 23 %, Venäjän satamissa 60 % ja Viron satamissa 17 % Tuonnin osuus alueella oli 22 %, viennin 75 % ja kotimaisen liikenteen osuus 3 % Suurimmat satamat olivat Primorsk (74,2 milj. t), Pietari (59,5 milj. t), Tallinna (35,9 milj. t) ja Sköldvik (19,8 milj. t) 3

5 Öljyliikenteen osuus merikuljetuksista Suomenlahdella Milj. tonnia Muut lastit Öljytuotteet 0 Suomi Venäjä Viro Yhteensä 4

6 Suomenlahden meriliikennevirrat 2007 Suomenlahden satamissa aluskäyntien lukumäärä n Siitä Suomen satamien osuus oli 41 %, Venäjän 35 % ja Viron 24 % Vilkkaimmin liikennöidyt satamat olivat Pietari ( aluskäyntiä), Helsinki (11 727) ja Tallinna (10 614) Tankkereiden osuus kaikista aluskäynneistä oli 12% Alusten keskimääräinen koko Itämerellä on suhteellisen pieni johtuen maantieteellisistä tekijöistä ja tavaravirtojen ohuudesta 5

7 Keskimääräinen aluskoko Suomenlahdella GT DWT Pituus Leveys Syväys Kuivalastialus Irtolastialus Konttialus Ro-ro alus Ro-pax alus Matkustaja-alus Risteilyalus Säiliöalus, raakaöljy Säiliöalus, öljytuote Säiliöalus, kemikaali Lähde: HELCOM AIS-data 6

8 Meriliikenneskenaariot - yleistä Kuljetusten määrän ajatellaan yleisesti olevan riippuvaista talouden kehityksestä Muita tekijöitä esim. liikennepolitiikka, ympäristöpolitiikka, yhteiskunnan sosiaaliset trendit Talouden ja kuljetusten välistä suhdetta tarkastellaan yleensä BKT:n ja ulkomaankaupan kehityksen kautta Tässä tutkimuksessa otettu huomioon: meriliikenne v. 2007, talouden, pääteollisuusalojen ja infrastruktuurin kehitys sekä ympäristövaatimukset Tutkimuksessa ei tehty omia skenaarioita, vaan ns. Safgof-skenaariot rakennettiin olemassa olevien ennusteiden pohjalta 7

9 Tulevaisuuden trendit Globaalit trendit: esim. turvallisuuden korostuminen, ympäristön korostuminen, ICT Talouden trendit: globalisaatio, Aasian kasvu Logistiikan trendit: yksiköityminen, tavaravirtojen keskittyminen, aluskoon kasvu, nopeuden ja palvelutason korostuminen Trendejä ilmentävät tällä hetkellä esim. talouden epävakaus, ilmastopolitiikka, energian hinta ja saatavuuskysymykset, konttiliikenteen kasvu 8

10 Safgof-skenaariot - Suomenlahti v Kolme vaihtoehtoista skenaariota: hitaan kasvun, keskimääräisen kasvun ja nopean kasvun skenaariot Hidas kasvu: syvä taloudellinen taantuma Keskimääräinen kasvu: talouden nykyinen epävakaus menee nopeasti ohi ja talouskasvu jatkuu Nopea kasvu: optimistisimmat ennusteet toteutuvat Tonnimääräiset skenaariot jaettu maittain öljykuljetuksiin ja muihin kuljetuksiin, tuontiin, vientiin sekä kotimaan kuljetuksiin, ja satamiin Öljykuljetukset jaettu lisäksi raakaöljyyn ja öljytuotteisiin sekä laskettu säiliöalusten satamakäyntimäärät eri skenaarioissa 9

11 Safgof-skenaariot kokonaistonnit Suomenlahdella Milj. tonnia Muut kuljetukset Öljykuljetukset Hidas kasvu Keskimääräinen kasvu Nopea kasvu 10

12 Safgof-skenaariot - tuonti ja vienti Suomenlahdella Venäjä nopea kasvu Milj. tonnia Suomi Viro Yhteensä kotimaa vienti tuonti 2007 hidas kasvu keskimääräinen kasvu nopea kasvu 2007 hidas kasvu keskimääräinen kasvu nopea kasvu 2007 hidas kasvu keskimääräinen kasvu nopea kasvu 2007 hidas kasvu keskimääräinen kasvu

13 Safgof-skenaariot - öljykuljetukset Suomenlahdella Milj. tonnia öljytuotteet raakaöljy Hidas kasvu Keskimääräinen kasvu Nopea kasvu 12

14 Safgof-skenaariot - öljykuljetukset Säiliöalusten lukumäärä Suomenlahdella ei kasva samassa suhteessa kuin tonnit Suurimmat öljysatamat: Primorsk, Ust-Luga (jos investoinnit toteutuu), Sköldvik, Tallinna (Muuga), Vysotsk 13

15 Safgof-skenaariot - öljykuljetukset Säiliöalusten käyntimäärät Suomenlahden satamissa eri skenaarioissa: Lukumäärä Hidas kasvu Keskimääräinen kasvu Nopea kasvu 14

16 Safgof-skenaariot - todennäköisyysjakaumat Skenaarioiden toteutumiseen sekä eri tekijöiden välisiin syy-seuraussuhteisiin liittyy runsaasti epävarmuutta Skenaarioiden epävarmuutta kuvaamaan muodostettiin skenaarioille asiantuntijaryhmässä vaihteluvälit ja todennäköisyysjakaumat 15

17 Safgof-skenaariot - todennäköisyysjakaumat Safgof-skenaariot 2015: todennäköisyysjakaumat 0,035 0,03 Todennäköisyys 0,025 0,02 0,015 0,01 0, "Strong growth" 2015 "Average growth" 2015 "Slow growth" Milj. tonnia 16

18 Safgof-skenaariot - todennäköisyysjakaumat Kolme skenaariota Suomenlahden merikuljetuksista v kolme vaihtoehtoista todennäköisyyden painotusta Todennäköisyys % - 33% - 33% Milj. tonnia 17

19 Safgof-skenaariot - todennäköisyysjakaumat Kolme skenaariota Suomenlahden merikuljetuksista v kolme vaihtoehtoista todennäköisyyden painotusta Todennäköisyys % - 33% - 33% 35% - 50% - 15% Milj. tonnia 18

20 Safgof-skenaariot - todennäköisyysjakaumat Kolme skenaariota Suomenlahden merikuljetuksista v kolme vaihtoehtoista todennäköisyyden painotusta Todennäköisyys % - 33% - 33% 35% - 50% - 15% 15% - 50% - 35% Milj. tonnia 19

21 Safgof-skenaariot - yhteenveto Siihen, mikä skenaarioista mahdollisesti toteutuu, on tällä hetkellä riippuvaista maailmantalouden kehityksestä Mikäli edessä maailmanlaajuinen taantuma, ollaan lähempänä hitaan kasvun skenaariota Mikäli nykyisestä epävakaudesta toivutaan nopeasti, ollaan lähempänä keskimääräisen kasvun tai jopa nopean kasvun skenaariota 20

22 Safgof-skenaariot - yhteenveto Suurin vaikutus merikuljetusten kehitykseen tulevaisuudessa Suomenlahdella on Venäjän talouden kehityksellä Suomessa ei vastaavaa kasvupotentiaalia Viron merikuljetusten merkitys kokonaisuudessa ei ole kovin suuri 21

23 Safgof-skenaariot - yhteenveto Öljykuljetukset pysyvät hallitsevassa asemassa Muissa lasteissa oletettavissa, että korkean arvon tuotteiden osuus kuljetuksista kasvaa lisää erityisesti konttikuljetuksia Satamissa voimakkain kasvu odotettavissa Ust-Lugan ja Primorskin satamissa Suuret satamat pärjäävät kilpailussa paremmin Aluskoot kasvavat jonkin verran, mutta kasvupotentiaali kuitenkin rajoittunutta 22

24 Safgof-skenaariot - yhteenveto Ilmastonmuutos ja muu ympäristökysymykset vaikuttavat tulevaisuudessa myös liikennepolitiikkaan ja meriliikenteeseen Näkynee merikuljetuksissa esim. alusten ilmapäästörajojen tiukentumisena Mikäli ympäristövaatimukset nostavat kuljetusten hintaa, se vaikuttaa ennen pitkää kuljetusten kysyntään Merikuljetukset pärjäävät kuitenkin hyvin suhteessa muihin kuljetusmuotoihin 23

25 Tutkimuksen haasteita AIS-tietoa hyödyntämällä voitaisiin päästä vielä tarkemmalle tasolle tulevaisuusskenaarioissa Vaarallisten aineiden kuljetusten tarkempi tilastointi hyödyttäisi esim. meriliikenteen riskianalyysia Yhtenäiset tilastointimenetelmät eri maissa helpottaisivat kokonaiskuvan luomista meriliikenteestä 24

26 Lopuksi Tutkimusraportti: Maritime transportation in the Gulf of Finland in 2007 and in 2007 (Kuronen, Helminen, Lehikoinen & Tapaninen) ladattavissa Internetissä: Painettu raportti saatavissa joulukuun aikana 25

27 Kiitos mielenkiinnosta! Lisätietoja: puh

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Marja Mattila Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT ELLO WP 3 Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010 Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus

Lisätiedot

pekka iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste 2040

pekka iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste 2040 51 214 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä tuomo lapp pekka iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste 24 Tuomo Lapp, Pekka Iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 135 2006 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA

Lisätiedot

Suomen merikuljetusten toimintaympäristön muutokset

Suomen merikuljetusten toimintaympäristön muutokset Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2009 Suomen merikuljetusten toimintaympäristön muutokset Helsinki 2009 ISBN 978-951-49-2154-4 ISSN 1456-7814 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2009 Suomen merikuljetusten

Lisätiedot

3 EU:N, VENÄJÄN JA KAUKOIDÄN VÄLISET KULJETUKSET JA LIIKEN- NEYHTEYDET

3 EU:N, VENÄJÄN JA KAUKOIDÄN VÄLISET KULJETUKSET JA LIIKEN- NEYHTEYDET 21 3 EU:N, VENÄJÄN JA KAUKOIDÄN VÄLISET KULJETUKSET JA LIIKEN- NEYHTEYDET 3.1 Aluemaantieteellinen näkökulma Euraasian luonnonvarat ovat keskittyneet alueen keskiosiin. Asutus ja tuotanto ovat puolestaan

Lisätiedot

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Tekniikan päivät 16.1.2008 klo 9 Dipoli, Espoo professori Ulla Tapaninen Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Merikotka tutkimuskeskus

Lisätiedot

TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT

TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 164 2009 TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT Antti

Lisätiedot

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 15.12.2011 Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 3 Sisältö JOHTOPÄÄTÖKSET 5 1 LIIKENTEEN MERKITYS YHTEISKUNNASSA 6 1.1 Liikenteen kustannukset 6 1.2 Alue-

Lisätiedot

463 MARKKINA- MEKANISMIT PALVELUJEN TUOTANNOSSA: ITÄMEREN LOGISTIIKKA- PALVELUT

463 MARKKINA- MEKANISMIT PALVELUJEN TUOTANNOSSA: ITÄMEREN LOGISTIIKKA- PALVELUT VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 463 MARKKINA- MEKANISMIT PALVELUJEN TUOTANNOSSA: ITÄMEREN LOGISTIIKKA- PALVELUT Inna Berg, Heikki Metsäranta, Paavo Moilanen, Erkki Siivonen Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Suomen konttikuljetukset meritse

Suomen konttikuljetukset meritse Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2008 Suomen konttikuljetukset meritse Helsinki 2008 ISBN 978-951-49-2141-4 ISSN 1456-7814 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2008 Suomen konttikuljetukset meritse Helsinki

Lisätiedot

Itämeren kuljetusjärjestelmän tulevaisuuden skenaarioita Vaikutukset Suomen näkökulmasta

Itämeren kuljetusjärjestelmän tulevaisuuden skenaarioita Vaikutukset Suomen näkökulmasta Itämeren kuljetusjärjestelmän tulevaisuuden skenaarioita Vaikutukset Suomen näkökulmasta Tommi Mäkelä, Erika Kallionpää, Jouni Paavilainen, Markus Pöllänen, Heikki Liimatainen Trafin julkaisuja Trafis

Lisätiedot

Venäjän ja Suomen välinen liikenne 2020 ja 2030. Tapani Särkkä, SITO Oy

Venäjän ja Suomen välinen liikenne 2020 ja 2030. Tapani Särkkä, SITO Oy Venäjän ja Suomen välinen liikenne 2020 ja 2030 Tapani Särkkä, SITO Oy KOUVOLA 29.01.2013 2 Tekijät Tilaaja Suomen liikenne- ja viestintäministeriö Rahoitus Suomen ulkoministeriö Tekijäkonsortio: - VTT

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

Etelä-Suomen logistiikkakäytävän tulevaisuus 2030 erityisesti ELLO -projektin tulosten valossa

Etelä-Suomen logistiikkakäytävän tulevaisuus 2030 erityisesti ELLO -projektin tulosten valossa Etelä-Suomen logistiikkakäytävän tulevaisuus 2030 erityisesti ELLO -projektin tulosten valossa Juhani Talvela/ Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Itämeri foorumi 7.6.2012 Turku 7.4.2010 ELLO hanke Etelä-Suomen

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välistä rautatieliikennettä koskevan sopimuksen taloudelliset vaikutukset

Suomen ja Venäjän välistä rautatieliikennettä koskevan sopimuksen taloudelliset vaikutukset Suomen ja Venäjän välistä rautatieliikennettä koskevan sopimuksen taloudelliset vaikutukset Julkaisuja 6/2015 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

Hangon sataman logistiikkaselvitys

Hangon sataman logistiikkaselvitys Hangon sataman logistiikkaselvitys Hanko 2007 1 2 ESIPUHE Uudenmaan liitto, Hangon Satama, Raaseporin elinkeinokeskus sekä Länsi-Uudenmaan kauppakamari ovat teettäneet Hangon sataman logistiikkaselvityksen,

Lisätiedot

SUOMEN TRANSITOLIIKENNE NYT JA TULEVAISUUDESSA SPC Finlandin transitoselvitys

SUOMEN TRANSITOLIIKENNE NYT JA TULEVAISUUDESSA SPC Finlandin transitoselvitys TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 180 2010 SUOMEN TRANSITOLIIKENNE NYT JA TULEVAISUUDESSA

Lisätiedot

HANKO-HYVINKÄÄ-RADAN SÄHKÖISTÄMISEN AIKAISTAMISEN KEINOT

HANKO-HYVINKÄÄ-RADAN SÄHKÖISTÄMISEN AIKAISTAMISEN KEINOT HANKO-HYVINKÄÄ-RADAN SÄHKÖISTÄMISEN AIKAISTAMISEN KEINOT 1.2.-31.10.2009 tehdyn selvityksen Loppuraportti Länsi-Uudenmaan kauppakamari Riihimäki-Hyvinkää alueen kauppakamari RealCase Oy: Marja Kallio,

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Jorma Rytkönen Tommy Ulmanen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulku ja Logistiikka Kotka 2009 Tiivistelmä Tämä raportti on nk. Feasibility - Tyyppinen selvitys

Lisätiedot

reitin kansainvälisen kehittämisyhteistyön vaikeus

reitin kansainvälisen kehittämisyhteistyön vaikeus 51 4 EU:N JA VENÄJÄN VÄLISET PÄÄKULJETUSREITIT Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjän käyttöön jäivät Itämerellä Suomenlahden pohjukan ja Kaliningradin satamat. Suomenlahden itäosan ongelmana on vaikeat

Lisätiedot

Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014. ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf)

Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014. ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu ja taitto: Proinno Design Oy, Sodankylä Paino: Litoset

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 Tulevaisuustarkastelu YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin (09) 156 11 faksi (09) 156 1369 www.ytv.

Lisätiedot

Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin

Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin Julkaisuja 17/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 Logistiikkastrategialuonnos v. 4.4 1.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 2 JULKISEN VALLAN PÄÄTÖKSENTEKO JA PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Tavaralogistiikan kehitys vuoteen 2030. Pekka Aaltonen toimitusjohtaja 4.3.2011

Tavaralogistiikan kehitys vuoteen 2030. Pekka Aaltonen toimitusjohtaja 4.3.2011 Tavaralogistiikan kehitys vuoteen 2030 Pekka Aaltonen toimitusjohtaja 4.3.2011 Logistiikan kehitys, yksittäisistä toiminnoista toimitusketjun hallinnaksi Mitä siis tämän jälkeen? 2010, 2020, 2030? Lähde:

Lisätiedot

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011 Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 on Huoltovarmuuskeskuksen, puolustusvoimien ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteishanke,

Lisätiedot