Luontoarvot puntarissa voidaanko uhanalaistietoa hyödyntää öljyntorjunnan ja meriliikenteen suunnittelussa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luontoarvot puntarissa voidaanko uhanalaistietoa hyödyntää öljyntorjunnan ja meriliikenteen suunnittelussa?"

Transkriptio

1 Luontoarvot puntarissa voidaanko uhanalaistietoa hyödyntää öljyntorjunnan ja meriliikenteen suunnittelussa?

2 Luontoarvot ja merenkulku

3 Johdanto Suomen merialueet poliittisesti rauhallisia alueita kauppa-aluksille ja satamat turvallisia Suomenlahti vilkkaimmin operoituja merialueita Haverit ja päästöt todennäköisiä Suomen rannikko ja vesiympäristö hyvin herkkiä päästöjen haitallisille vaikutuksille

4 Suomen meriympäristö Matala suolapitoisuus ja vesisyvyys Alhainen lajimäärä Hidas veden vaihtuvuus Suuri valuma-alue Tärkeä vesireitti muuttolinnuille Itämerestä PSSA-alue vuonna

5 Uhanalaiset lajit ja luontotyypit Luontainen säilyminen Suomessa vaarantunut Esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen kielletty Merikotka ja hiekkadyynit Pertti Saurola/WWF Mikko Kuusinen

6 Merenkulun päästöt Ravinnepäästöt Painolastivesi Päästöt ilmaan Öljy Hajapäästöt Öljyonnettomuudet

7 Ravinnepäästöt Rehevöityminen Itämeren pahimpia uhkia Typpi Fosfori Vuodesta 2018 lähtien matkustaja-alusten puhdistettava jätevetensä

8 Painolastivesi Vieraslajit kulkeutuvat laivojen mukana uusille elinalueille arvaamattomat vaikutukset alkuperäisluonnolle IMO:n yleissopimuksella (2004) pyritään ehkäisemään lajien leviäminen Säännöt veden ottamisesta, vaihtamisesta avomerellä ja tankkien tyhjentämisestä

9 Päästöt ilmaan Rikin oksidit vesien happamoituminen Typen oksidit rehevöityminen Kasvihuonekaasut ilmastonmuutos

10 Suomenlahden öljykuljetukset Kuljetetun öljyn määrä (milj. t) Suomenlahdella Troolari Saaristomerellä Rahtialus Ahvenanmerellä Rahtialus Viron rannikolla Vuosi MKK 2012 ja SYKE

11 Uhanalaistiedon vaikutus öljyriskiin Lehikoinen/SAFGOF

12 Öljyonnettomuuden vaikutukset luontoon Rantojen pilaantuminen Suomenlahti ja Saaristomeri herkkiä rikkonaisen rannikon takia Palautumisaika riippuu rantojen avoimuudesta ja aallokon määrästä

13 Mitä palautuminen tarkoittaa? Palautuminen Onnettomuus Onnettomuus Aika

14 Haittavaikutukset eläimiin ja kasveihin Välittömät vaikutukset Tahriintuminen Vastustuskyvyn ja kasvun heikkeneminen Käyttäytymismuutokset Pitkäaikaiset vaikutukset Lisääntyminen Elinympäristöt Ravinnonhankinta

15 Vedenalainen luonto Levien yhteyttäminen heikentyy Pohjan peittyminen öljyyn Eliöiden välillä eroja Simpukat voivat sulkea kuorensa Katkat herkkiä Rakkolevien lähteminen irti Mahdoton puhdistaa Suojaaminen vaikeaa, mutta tärkeää

16 Kalat Aikuiset Altistuvat vain kidusten ja ravinnon kautta Muutoksia maksassa, kasvunopeudessa, sykkeessä ja hengitysnopeudessa Voivat välttää öljyyntynyttä vettä Mäti ja nuoruusvaiheet Hyvin herkkiä! Kehityshäiriöitä

17 Linnut Altistuvat helposti Tahriintuminen Öljyn nieleminen Muutokset ravintotarjonnassa, lisääntymisessä, stressinsiedossa Altistumisajankohta vuodon suuruutta tärkeämpi Julian Bell

18 Merinisäkkäät Tahriintuminen ei suuri ongelma, jos ihonalainen rasvakudos paksu (hylkeet) Öljyhuurujen hengittäminen: keuhko- ja hermovauriot Suora kontakti: silmävauriot, aistielimet Nieleminen: suoliston verenvuodot, maksaja munuaisvauriot

19 Rantakasvit Peittyminen öljyyn, ilmarakojen tukkeutuminen Jos öljyä maaperään juuristo vaarassa Kukinta, siementen itäminen Kasvukausi herkintä aikaa! Vesikasveilla suojaava lima Toni Jokinen/WWF

20 Suomen torjuntavalmius Valtio omistaa 15 torjunta-alusta 3 Merivoimien hallinnassa 3 Rajavartiolaitoksen hallinnassa 9 Varustamoliikelaitoksen hallinnassa Ahvenanmaan maakuntahallituksella 1 alus Alukset keräävät itsenäisesti öljyä Molemmilla laidoilla öljynkeräysjärjestelmä

21 Vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot WWF kouluttaa vapaaehtoisia öljyntorjuntatoimiin Osallistunut operaatioihin Suomessa Vastaa kuljetettavista lintujenpuhdistuskonteista

22 OILRISK-hanke

23 Johdanto Selvitetään öljyonnettomuudelle herkkien lajien ja luontotyyppien sijainnit Luodaan karttatyökalu, jonka avulla öljyntorjuntahenkilöstö voi Yhdistää tieto öljyn kulkeutumisesta ja suojeltavista kohteista Selvittää millaiset torjuntaratkaisut edesauttavat luonnon suojelua Järjestää rantapuhdistus luontoarvot huomioiden

24 Tietokanta uhanalaisille lajeille ja luontotyypeille Öljylle herkkien luontokohteiden paikkatiedon yhdistäminen tietokantaan Torjunnan ja puhdistamisen kannalta merkittävän ekologisen tiedon kerääminen Suomenlahti Saaristomeri Metsähallitus

25 Kohteiden valinta Uhanalaiset rannikon lajit Herkät luontotyypit Tärkeät lintualueet SYKE

26 Karttasovellus Luontokohteiden arvottaminen Sopivan menetelmän valinta Rannikon öljyntorjunta Rantojen puhdistaminen Neuvoa-antava työkalu Öljyonnettomuudet Harjoitukset

27 Uhanalaisten kohteiden arvottaminen Tappio OILRISK Puhdistustehokkuus Esiintymistodennäköisyys Palautumiskyky Suojeluarvo Puomitushyöty

28 Torjuntakohteen valinta OILRISK Suojeluarvo Öljyntorjunta

29 Torjuntakohteen valinta Jan Ekebom Petri Päivärinta Anja Holmsten

30 Torjuntamenelmän valinta Rannansuojamatot Puomit Anja Holmsten Jan Ekebom

31 Torjuntamenetelmän valinta Etelänkiisla Rannansuojamatot Puomit Petri Päivärinta Ekologia Suojeluarvo Tulee ottaa huomioon!

32 Puhdistusmenetelmät KIELLETYT MENETELMÄT: Höyrypainepesu Maan vaihtaminen Uhanalainen kasvi: ÄLÄ ASETA LAITTEITA PÄÄLLE! Kasvustoa ei saa poistaa! Anja Holmsten HY

33 Lisätietoja

34 Uhanalaistiedon käyttö merenkulun suunnittelussa

35 Meriväylät Loviisaan Orregrundin luotsiasema Etelänkiislan pesimäluoto Pääväylälle

36 Uhanalaistiedon huomioiminen Satamien sijainti YVA-arviointi Väylien kulku Väylät riippuvaisia saaristosta ja syvyydestä Luotsaustoiminta

37 Päästövalvonta Päästöjen ilmaan ja mereen vähentäminen Lähtökohtana ympäristönsuojelu Riippuvaista varustamojen toiminnasta Yleiset säädökset tiukemmat päästömääräykset

38 Öljyaltistuksen hallinta Uhanalaistiedosta merkittävää hyötyä Onnettomuuksien ehkäisemisessä Torjunnan onnistumisessa Rikosoikeudellisissa kysymyksissä Jouko Langen

39 Kiitos

ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA

ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 201 TUTKIMUKSIA Marika Karulinna, Anna Lipsanen, Katariina Kiviluoto & Jari Alanen ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA ARCHOIL-hankkeen loppuraportti TURUN

Lisätiedot

WWF Suomen raportteja 32

WWF Suomen raportteja 32 RAPORTTI 2014 WWF Suomen raportteja 32 Saaristomme on suojeltava Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston

Lisätiedot

SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA

SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA Tämä käsikirja on tarkoitettu Itämeren alueen satamien pitäjille ja niiden henkilökunnalle. Käsikirja neuvoo käytännönläheisesti, miten turvallinen satama toteutetaan ja

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI Viite 82122257 Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin: +358 20 755 7800 www.ramboll.fi SISÄLLYS ESIPUHE... 1 1. JOHDANTO... 2 2. NATURA-ARVIOINNIN

Lisätiedot

Turvallisempi ja puhtaampi merenkulku Itämerelle HELCOM ja kansainvälinen yhteistyö Johanna Laurila, HELCOM Laura Meski, HELCOM Kati Tahvonen, SYKE

Turvallisempi ja puhtaampi merenkulku Itämerelle HELCOM ja kansainvälinen yhteistyö Johanna Laurila, HELCOM Laura Meski, HELCOM Kati Tahvonen, SYKE Turvallisempi ja puhtaampi merenkulku Itämerelle HELCOM ja kansainvälinen yhteistyö Johanna Laurila, HELCOM Laura Meski, HELCOM Kati Tahvonen, SYKE SeaTec Helsinki 17.4.2012 HELCOM ja kansainvälinen yhteistyö

Lisätiedot

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT REHEVÖITYMISESTÄ ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry Merikotka-tutkimuskeskus 11.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto vuodesta 2012... 4 2. Järjestötoiminta... 6 2.1 Yhdistys...

Lisätiedot

Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre

Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre TAPIO Metsätalous ja uhanalaiset lajit Kirjoittajat: Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre

Lisätiedot

Naantalin ympäristön tila

Naantalin ympäristön tila Arvokas ympäristö Naantalin ympäristön tila Ympäristöraportti 2002 Julkaisija: Naantalin kaupunki, kaavoitus- ja ympäristölautakunta. Tekstit: Marjut Taipaleenmäki. Taitto ja editointi: Viestintätoimisto

Lisätiedot

ja muita vinkkejä puhtaampaan veneilyyn

ja muita vinkkejä puhtaampaan veneilyyn ja muita vinkkejä puhtaampaan veneilyyn Valokuvat: Jukka Grönlund, Vesa Gran, Hannu Vallas Pekka Väisänen, Ulla Hassinen ja PSS ry Taitto: Kirsti Pohjapelto Painopaikka: Oy Edita Ab Helsinki 2000 2 SEPTITANKKI

Lisätiedot

IHMISTOIMINNAN JA SUOJELUN VAIKUTUKSET SUOMEN JA RUOTSIN VÄLISEEN SAARISTOON

IHMISTOIMINNAN JA SUOJELUN VAIKUTUKSET SUOMEN JA RUOTSIN VÄLISEEN SAARISTOON IHMISTOIMINNAN JA SUOJELUN VAIKUTUKSET SUOMEN JA RUOTSIN VÄLISEEN SAARISTOON MITÄ MIELTÄ OLET? Helsingin yliopisto, Göteborg University, Suomen Ympäristökeskus, Coastal Research and Planning Institute,

Lisätiedot

Mielipide Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Mielipide Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 1/7 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry PL 326 90101 Oulu pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi 22.12.2008 Työ- ja elinkeinoministeriö kuuleminen(at)tem.fi Viite: Dnro 7131/815/2008 Asia: Mielipide Fennovoima

Lisätiedot

LUOTSAUSLIIKELAITOS 2009. vuosikertomus

LUOTSAUSLIIKELAITOS 2009. vuosikertomus LUOTSAUSLIIKELAITOS 2009 vuosikertomus FINNPILOT l MERILIIKENTEEN OHJAUS l TURVALLISUUS l YMPÄRISTÖ l HUOLTOVARMUUS l TOIMINTAKERTOMUS 2009 3 finnpilot 2009 SISÄLTÖ Luotsauspalvelua 24/7 vuoden jokaisena

Lisätiedot

Suomen rannikkostrategia

Suomen rannikkostrategia Suomen rannikkostrategia Luonnos 15.12.2005 Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 2. Lähtökohtana rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon suositus...3 2.1 Suosituksen tausta...3 2.2 Strateginen lähestymistapa

Lisätiedot

TURMA. musta YLI PUOLET PELISTÄ POIS TUTKIMUSTA TALKOOVOIMIN SYKSY 3/2014

TURMA. musta YLI PUOLET PELISTÄ POIS TUTKIMUSTA TALKOOVOIMIN SYKSY 3/2014 SYKSY 3/2014 YLI PUOLET PELISTÄ POIS TUTKIMUSTA TALKOOVOIMIN musta TURMA KISSOJEN KUNINGAS AURINKOTALOUDEN AIKA SUOJELUA SORMENPÄILLÄ MAAILMANPARANTAJA PLANEETALTA Mustakulma-albatrossi (Thalassarche melanophrys)

Lisätiedot

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R KANSALAISEN ITÄMERI 70 0 10 20 30 40 70 Itämeren valuma-alue Norjanmeri Barentsinmeri Napapiiri 60 Atlantti Pohjanmeri Skagerrak Tanska Norja Oslo Kattegat Kööpenhamina Arkonan allas Ruotsi Öölanti Bornholmin

Lisätiedot

OILRISK -aineistojen keruu ja päivitysohje

OILRISK -aineistojen keruu ja päivitysohje OILRISK -aineistojen keruu ja päivitysohje Eva Ehrnsten, helmikuu 2013 Sisältö 1. Yleistä... 1 2. Lajit... 3 2.1 Öljylle herkkien lajien valinta... 3 2.2 Lajien ominaistiedot... 3 2.2.1 Lajit-taulun selite:...

Lisätiedot

Itämeri Ympäristö ja ekologia. Toimituskunta: Eeva Furman, Mia Pihlajamäki, Pentti Välipakka & Kai Myrberg

Itämeri Ympäristö ja ekologia. Toimituskunta: Eeva Furman, Mia Pihlajamäki, Pentti Välipakka & Kai Myrberg Itämeri Ympäristö ja ekologia Toimituskunta: Eeva Furman, Mia Pihlajamäki, Pentti Välipakka & Kai Myrberg Sisällysluettelo Saatteeksi 3A 3B 7A 7B 8A 8B 8C 1 Itämeren alue: osat ja valuma-alue 2 Itämeri:

Lisätiedot

ÖRÖN VÄYLÄN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

ÖRÖN VÄYLÄN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS ÖRÖN VÄYLÄN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Liite ympäristölupahakemukseen Sandskär. Kuva: Tuula Kohonen Turku 2002 ÖRÖN VÄYLÄN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Liite ympäristölupahakemukseen

Lisätiedot

Tarinoita muuttuvalta planeetalta

Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tarinoita muuttuvalta planeetalta 45 Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tarinoita ovat kirjoittaneet Vaskivuoren lukion oppilaat ja WWF Suomen työntekijät. Toimitus: Essi Aarnio-Linnanvuori, Mira Hannuksela

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja Lapin luonnonsuojelualueet

Ilmastonmuutos ja Lapin luonnonsuojelualueet Ilmastonmuutos Lapissa näkyvätkö muutokset sopeutuuko luonto? Metlan työraportteja 25: 49 53 Ilmastonmuutos ja Lapin luonnonsuojelualueet Pertti Itkonen 1 Luonnonsuojelun tilanne Lapissa Lakisääteiset

Lisätiedot

1 Johdanto 4. 2 Selkämeren yleiskuvaus 4

1 Johdanto 4. 2 Selkämeren yleiskuvaus 4 1 1 Johdanto 4 2 Selkämeren yleiskuvaus 4 2.1 Vesien kuormittajat ja veden laatu...5 2.2 Selkämeren virtaukset ja muilta merialueilta tuleva ravinnekuormitus...6 2.3 Kokemäenjoki ja sen veden laatu...7

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN PUROSELVITYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN PUROSELVITYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN PUROSELVITYS Nykytila ja kunnostus Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa, kevät 2015 Minna Sawkins TIIVISTELMÄ FORSSA Kestävän kehityksen koulutusohjelma

Lisätiedot

ÖRÖN VÄYLÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Turun yliopisto Saaristomeren tutkimuslaitos Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

ÖRÖN VÄYLÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Turun yliopisto Saaristomeren tutkimuslaitos Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Turun yliopisto Saaristomeren tutkimuslaitos Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Turku 2001 Kartat: Maanmittauslaitos, lupa nro 208/MYY/01 Aineiston kopiointi

Lisätiedot

Samaan aikaan toisaalla

Samaan aikaan toisaalla Samaan aikaan toisaalla Hetkiä Itämeren Kaupungissa Tarinoita, tietoa ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista Communicating the Baltic COBWEB SISÄLTÖ Samaan aikaan toisaalla Hetkiä Itämeren Kaupungissa

Lisätiedot

Geoinformatiikka öljyonnettomuuksien ekologisten riskien hallinnassa

Geoinformatiikka öljyonnettomuuksien ekologisten riskien hallinnassa Geoinformatiikka öljyonnettomuuksien ekologisten riskien hallinnassa Ari Jolma Professori, Aalto-yliopisto Lounaispaikan paikkatietopäivä Turku, 2.12.2011 Sisältö Geoinformatiikasta Öljyn kuljetuksesta

Lisätiedot

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 52014 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014 Maa- ja metsätalousministeriö 2014 Julkaisun

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot