Luovia ratkaisuja merenkulun ympäristöhaasteisiinmiksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luovia ratkaisuja merenkulun ympäristöhaasteisiinmiksi"

Transkriptio

1 Kansallinen Itämeri-foorum Turku, Finland Luovia ratkaisuja merenkulun ympäristöhaasteisiinmiksi ja mihin? Dosentti Anita Mäkinen Meriympäristöyksikön päällikkö Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

2 Sisältö 1. Trafi 2. Laivaliikenteen ympäristövaikutuksista 3. Kansainväliset ympäristösäädökset muutoksessa SO x - päästöt NO x - päästöt CO 2 ja kasvihuonekaasut MARPOL Annex IV:n muutosehdotus 4. Suomi ratifioimassa Painolastivesisopimusta (BWMC) 5. EU:n Itämeristrategia

3 1. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi alkaen

4 2. Laivaliikenteen ympäristövaikutuksista

5 HARMFUL DISCHARGES AND EMISSIONS FROM SHIPS Exhaust gases: SO x and NO x emissions CO 2 + GHG CFC, halon Volatile organic compounds, VOC Oil Sewage Ballast water Hazardous substances Garbage Antifouling paints

6 Itämeren meriliikenne kasvussa Joka hetki > 2000 alusta liikenteessä

7 Photo by WWF-Canon Suomenlahden öljykuljetukset > 150 miljoonaa tonnia/vuosi

8 3. Kansainväliset merenkulun ympäristösäädökset muutoksessa

9 SO x - päästöt Rikkipitoisuusmääräykset rikkipäästöjen kontrollialueilla (SECA), laskevat alkaen 1,5 prosentista 1,0 prosenttiin sekä alkaen 0,1 prosenttiin. SECA- alueet 2010 USA ja Kanada hakeneet SECA- statusta Aluevesilleen ja talousvyöhykkeelleen (200 mpk). Päätös MEPC60 maaliskuussa, voimaan Rikkipesureiden käyttö on edelleen sallittua, joten rikkipesurein varustetuissa aluksissa voidaan käyttää myös nykyään käytössä olevia polttoainelaatuja. Pohjanmeri Itämeri Englannin kanaali

10 LVM: Kustannusvaikutuksista Selvityksessä luodun laskentamallin mukaan Suomen ulkomaankaupan kuljetuksia hoitavien laivojen polttoainekulutuksen arvioidaan olevan 1,8 milj. 2,6 milj. tonnia/vuosi. Tulevaisuuden polttoaineen hintaa on vaikea arvioida ja vaikutusten arviointiin liittyy suuria epävarmuustekijöitä. Selvityksen kahden polttoainekulutusskenaarion perusteella lisäkustannusten vaihteluväli olisi 200 milj. 1,18 mrd. euroa. Laskelmissa ei ole otettu huomioon Itämeren olosuhteisiin soveltuvan rikkipesurin mahdollisesta käytöstä saavutettavaa säästöä polttoainekuluissa.

11 Kustannusvaikutuksista 2/2 Laskelmissa ei ole myöskään otettu huomioon uusien SECAalueiden vaikutusta. USA ja Kanada ovat perustaneet uuden SECA- alueen rannikoidensa ulkopuolelle. Lisääntyvä vähärikkisen polttoaineen kysyntä luo suuremmat markkinat ja vaikuttaa siten myös hinnanmuodostukseen?

12 Rehevöityminen Itämeren ongelmista pahin! Sinileväkukinnat seurausta ravinnekuormituksesta Photo by FIMR Photo by WWF/Mia Rönkä

13 ShipNOdex projektin tuloksia - EU-projekti joka arvioi NOxpäästöjä 1) Alusperäinen typpikuormitus voi olla jopa 30-50% typen ilmalaskeumasta Itämeren alueella! 2) Suomen talousvyöhykkeellä alusperäisen typpikuormituksen määrä n t/a ( > t/a maapuolen liikenne). 3) 83 % alusperäisestä typpikuormasta Itämeren alueella on peräisin EU:n lipun alla purjehtivista aluksista. 4) Tulokset raportoitu IMO:ssa.

14 NOx- päästöt (1) Itämeren maat suunnittelevat yhteisen typpipäästöjen kontrollialue (NECA) hakemuksen lähettämistä IMO:n. (2) Tällä hetkellä meneillä kustannus/hyötylaskema-arviot ts.paljonko aiheutuisi a) kustannuksia ja b) hyötyä Itämeren tilaan ja ihmisen terveydelle. (3) Itämeren alueen NECA- asiantuntijat kokoontuvat Helsingissä ensi viikolla ( ).

15 Uusi ilmastosopimus kiikarissa UN Convention on Climate Change, 1992 Kyoto Bali 2007 Copenhagen 2009 New Conv. from 2013

16 Merenkulun osuus CO 2 -päästöistä International shipping 2,7% of global CO 2 emissions

17 CO 2 - ja kasvihuonekaasut IMO:lla mandaatti keskustella merenkulun CO 2 ja kasvihuonekaasupäästöleikkauksista. Kolme tapaa päästä tavoitteeseen 1) Tekniset keinot EEDI (Energy Efficiency Design Index) uusille aluksille EEOI (Energy Efficiency Operational Index) operatiivinen indeksi kaikille aluksille SEEMP (Ship s Energy Efficiency Management Plan) 2) Taloudelliset keinot Päästökauppa cap and trade ja Kansainvälinen GHG-fund (GHG-levy) 3) Best practice

18 MARPOL Annex IV:n muutosehdotus (1) Helcomin ministerikokouksessa 2007 hyväksytty Itämeren toimenpideohjelma (BSAP) sisälsi jo ajatuksen Itämeren yhteisestä aloitteesta, jonka perusteella matkustaja-alusten jätevesipäästöjen ravinnekuormitusta leikattaisiin. (2) Joulukuussa 2009 Itämeren maat jättivät yhteisen esityksen, jossa ehdotetaan MARPOL Annex IV muuttamista niin, että Special area- status on mahdollinen ja että Itämeri julistettaisiin tällaiseksi alueeksi. Keskustelu alkoi MEPC60:ssa ja jatkuu MEPC61:ssä syyskuussa. (4) Laivojen typpipäästöt 356 t/a ja fosforipäästöt 119 t/a, tästä 63 % saataisiin kuriin uudistetuilla määräyksillä.

19 4. Suomi ratifioimassa Painolastivesisopimusta (BWMC) Itämeren maiden tiekartan (Helcom) mukaan Itämeren maat ratifioivat sopimuksen 2010 ja viimeistään vuonna Suomi valmistelee parhaillaan hallituksen esitystä sopimuksen ratifioimiseksi. Sopimus voimaan Suomessa kun sopimus astuu kansainvälisesti voimaan. Riskiarvioinnit meneillä Itämeren osalta. Poikkeusluvan saanti edellyttää, että on osoitettu, ettei riskiä lajien siirtymiselle ole.

20 5. EU:n Itämeristrategia (1) Suomalaisten meppien aloite (Stubb et al.) (2) Parlamentti antoi Komissiolle tehtäväksi valmistella strategia joulukuussa 2007 (3) Komissio julkaisi Strategian kesäkuussa 2009 (4) Hyväksyttiin Eurooppa-neuvostossa lokamarraskuussa Tavoite: Taata ympäristön kannalta kestävä ja taloudellisesti ja sosiaalisesti myönteinen kehitys Itämeren alueella.

21 STRATEGIAN NELJÄ PILARIA Ympäristön kannalta kestävä ja taloudellisesti ja sosiaalisesti myönteinen kehitys Kestävä ympäristö Taloudellinen menestys Toimivien yhteyksien houkutteleva alue Turvallinen alue Toimintasuunnitelman toteutus 15 ensisijaisen tavoitteen avulla

22 PAINOPISTEALUEIDEN KOORDINOINTI PL/FI DE SE DK DK RAVINNE- LUONNON PUHDAS VAARALLISET ILMASTON- PÄÄSTÖJEN MONIMUO- MEREN- AINEET MUUTOS VÄHENNYS TOISUUS KULKU SISÄMARKKI- NAESTEIDEN POISTO LIIKENNE- YHTEYDET EE SE/PL DK FI y) LV TUTKIMUS JA INNOVAATIOT KOULUTUS, MATKAILU JA TERVEYS YRITTÄJYYS, PK-YRITYKSET & INHIMILLISET VOIMAVARAT MERENKULUN TURVALLISUUS KESTÄVÄ MAA- JA METSÄTALOUS JA KALASTUS SUURONNETTO- MUUKSIIN VARAUTUMINEN ENERGIA- MARKKINAT LT DE x) FI/DK DK FI RAJAT YLITTÄVÄN RIKOLLISUUDEN TORJUNTA x) =DE/Mecklenburg-Vorpommern /NDPHS y) = kalastushankkeet koordinoi SE

23 Kiitos! Kiitos!

Esipuhe. Olof Widén Toimitusjohtaja Suomen Varustamot ry

Esipuhe. Olof Widén Toimitusjohtaja Suomen Varustamot ry Kuljetukset ja ympäristö 2013 Esipuhe Merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähennystoimia käsitellään tällä hetkellä kolmella eri taholla: IMO:ssa, YK:n ilmastoneuvotteluissa ja EU:ssa. Suomen Varustamot

Lisätiedot

Sisältö. Merenkulku ja ympäristövaatimusten kiristyminen

Sisältö. Merenkulku ja ympäristövaatimusten kiristyminen Kuljetukset ja ympäristö 2012 Merenkulku ja ympäristövaatimusten kiristyminen Merenkulkua, sen turvallisuutta ja ympäristöön vaikuttavia asioita säädellään globaalisti kansainvälisessä merenkulkujärjestössä

Lisätiedot

LNG merenkulun tulevaisuuden polttoaine? Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kaasua Satakunta -hankkeen loppuseminaari 11.12.

LNG merenkulun tulevaisuuden polttoaine? Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kaasua Satakunta -hankkeen loppuseminaari 11.12. LNG merenkulun tulevaisuuden polttoaine? Kaasua Satakunta -hankkeen loppuseminaari 11.12.2012 Dosentti Anita Mäkinen Trafi, Sääntely, Kansainväliset suhteet ja yhteistyö Vastuullinen liikenne. Yhteinen

Lisätiedot

RIKKISÄÄNTELY JA UUDET POLTTOAINEET

RIKKISÄÄNTELY JA UUDET POLTTOAINEET MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA TURUN YLIOPISTON BRAHEA-KESKUS PUBLICATIONS OF THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES BRAHEA CENTRE AT THE UNIVERSITY OF TURKU B 202 2015 RIKKISÄÄNTELY

Lisätiedot

Valmisteilla olevia metsäteollisuuden EU-asioita

Valmisteilla olevia metsäteollisuuden EU-asioita Valmisteilla olevia metsäteollisuuden EU-asioita Marraskuu 2013 1 2 Sisältö HORISONTAALISET ASIAT EU-politiikan yleiskatsaus...5 ENERGIA JA ILMASTO EU:n energia- ja ilmastopolitiikka vuoden 2020 jälkeiselle

Lisätiedot

Turvallisempi ja puhtaampi merenkulku Itämerelle HELCOM ja kansainvälinen yhteistyö Johanna Laurila, HELCOM Laura Meski, HELCOM Kati Tahvonen, SYKE

Turvallisempi ja puhtaampi merenkulku Itämerelle HELCOM ja kansainvälinen yhteistyö Johanna Laurila, HELCOM Laura Meski, HELCOM Kati Tahvonen, SYKE Turvallisempi ja puhtaampi merenkulku Itämerelle HELCOM ja kansainvälinen yhteistyö Johanna Laurila, HELCOM Laura Meski, HELCOM Kati Tahvonen, SYKE SeaTec Helsinki 17.4.2012 HELCOM ja kansainvälinen yhteistyö

Lisätiedot

Merenkulun toimintaedellytykset, kilpailukyky ja julkisen talouden sopeuttamistoimet

Merenkulun toimintaedellytykset, kilpailukyky ja julkisen talouden sopeuttamistoimet Merenkulun toimintaedellytykset, kilpailukyky ja julkisen talouden sopeuttamistoimet: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 18.4.212 No 127 Merenkulun toimintaedellytykset, kilpailukyky ja julkisen talouden

Lisätiedot

JUHA KALLI MERILIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN TALOUDELLISTEN OHJAUSKEINOJEN AIHEUTTAMAT LI- SÄKUSTANNUKSET SUOMALAISELLE ELINKEINOLLE

JUHA KALLI MERILIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN TALOUDELLISTEN OHJAUSKEINOJEN AIHEUTTAMAT LI- SÄKUSTANNUKSET SUOMALAISELLE ELINKEINOLLE i JUHA KALLI MERILIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN TALOUDELLISTEN OHJAUSKEINOJEN AIHEUTTAMAT LI- SÄKUSTANNUKSET SUOMALAISELLE ELINKEINOLLE Seminaarityö i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden

Lisätiedot

Merenkulun toimintaedellytykset,

Merenkulun toimintaedellytykset, Merenkulun toimintaedellytykset, tukipolitiikka ja sopeutustoimet 22/2012 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Merenkulun toimintaedellytykset, tukipolitiikka ja sopeutustoimet Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020. Ympäristöselostus

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020. Ympäristöselostus Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 Ympäristöselostus 5. helmikuuta 2015 1 Sisällys Lyhenteet... 2 Johdanto... 4 Yleistä CBC -ohjelmasta... 5 Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 -ohjelman sisällön alustavat

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Sarita Rauta ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET AUTO- JA AJONEUVOVEROLAKEIHIN

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Sarita Rauta ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET AUTO- JA AJONEUVOVEROLAKEIHIN TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Sarita Rauta ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET AUTO- JA AJONEUVOVEROLAKEIHIN Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2009 Tiivistelmä Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutusten tila 2014

Liikenteen ympäristövaikutusten tila 2014 Liikenteen ympäristövaikutusten tila 2014 Sisältö Alkusanat Ympäristötavoitteiden saavuttaminen Ilmastonmuutoksen hillitseminen Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt Kasvihuonekaasupäästöjen kehittyminen ja

Lisätiedot

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R KANSALAISEN ITÄMERI 70 0 10 20 30 40 70 Itämeren valuma-alue Norjanmeri Barentsinmeri Napapiiri 60 Atlantti Pohjanmeri Skagerrak Tanska Norja Oslo Kattegat Kööpenhamina Arkonan allas Ruotsi Öölanti Bornholmin

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

SISÄLTÖ MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 13 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14

SISÄLTÖ MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 13 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Finnlines vuonna 2013 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet 7 Toimintaympäristö 8 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 10 Matkustajaliikenne 13 Satamatoiminnot

Lisätiedot

Helsinki 11.03.08 Ole Norrback. Arvoisa Tasavallan Presidentti, hyvät kuulijat!

Helsinki 11.03.08 Ole Norrback. Arvoisa Tasavallan Presidentti, hyvät kuulijat! Helsinki 11.03.08 Ole Norrback Arvoisa Tasavallan Presidentti, hyvät kuulijat! Itämeri on ainoa meremme. Se on kaunis, luonnonvara, kuljetuskanava, tulolähde, kaatopaikka, "maailman likaisin meri" ja paljon

Lisätiedot

vuosikertomus FINNLINES 2012

vuosikertomus FINNLINES 2012 vuosikertomus 2012 FINNLINES 2012 3 sisältö Finnlines vuonna 2012 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet 6 Toimintaympäristö 8 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 10 Matkustajaliikenne

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja ympäristötekniikan osasto KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

ESISELVITYS 16ILS1376 26.11.2012. PORT OF HELSINKI Laivojen LNG-tankkausmahdollisuuksien selvittäminen Helsingin Sataman toiminta-alueella

ESISELVITYS 16ILS1376 26.11.2012. PORT OF HELSINKI Laivojen LNG-tankkausmahdollisuuksien selvittäminen Helsingin Sataman toiminta-alueella ESISELVITYS 16ILS1376 26.11.2012 PORT OF HELSINKI Laivojen LNG-tankkausmahdollisuuksien selvittäminen Helsingin Sataman toiminta-alueella 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 12 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14

VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 12 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14 VUOSIKERTOMUS 2009 FinnlinES on PohjOIS-EUROOPan SUURIMPIa roro- ja matkustajaliikennevarustamoita. Yhtiö on listattu nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ja se on osa italialaista Grimaldikonsernia, joka on maailman

Lisätiedot

Ekologinen logistiikka Suomessa 1990 2010

Ekologinen logistiikka Suomessa 1990 2010 Ekologinen logistiikka Suomessa 1990 2010 Vento, Laura 2010 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Ekologinen logistiikka Suomessa 1990 2010 Laura Vento Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä vuoteen 2010 Seuranta 2006

Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä vuoteen 2010 Seuranta 2006 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 26/2007 Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä vuoteen 2010 Seuranta 2006 Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.5.2007 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia MEMO/11/150 Bryssel/Strasbourg 8. maaliskuuta 2011 Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia Miksi komissio on laatinut etenemissuunnitelman

Lisätiedot

LNG ratkaisuna kohti uutta aikakautta. Ilmaston lämpeneminen kuriin globaalilla yhteistyöllä Borlängessä valmistaudutaan maakaasun käyttöön

LNG ratkaisuna kohti uutta aikakautta. Ilmaston lämpeneminen kuriin globaalilla yhteistyöllä Borlängessä valmistaudutaan maakaasun käyttöön Ilmaston lämpeneminen kuriin globaalilla yhteistyöllä Borlängessä valmistaudutaan maakaasun käyttöön MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2014 LNG ratkaisuna kohti uutta aikakautta pääkirjoitus Gasetti

Lisätiedot

Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus

Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus Salainen Monitoimimurtajat Jäänmurtajat Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lyhyt tausta-analyysi...

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta. Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1252. Jari Hyvärinen * 1.6.

Innovaatiotoiminta. Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1252. Jari Hyvärinen * 1.6. Innovaatiotoiminta: Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan I Keskusteluaiheita Discussion Papers 1.6.2011 No 1252 Innovaatiotoiminta Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan Jari Hyvärinen * * ETLA Elinkeinoelämän

Lisätiedot

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines Vuosikertomus 2004...... 2... Vuosikertomus 2004 Tietoja osakkeenomistajille Tulosjulkistusaikataulu ja keskeiset tapahtumat vuonna 2005 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 7.3.2005 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

LUOTSAUSLIIKELAITOS 2009. vuosikertomus

LUOTSAUSLIIKELAITOS 2009. vuosikertomus LUOTSAUSLIIKELAITOS 2009 vuosikertomus FINNPILOT l MERILIIKENTEEN OHJAUS l TURVALLISUUS l YMPÄRISTÖ l HUOLTOVARMUUS l TOIMINTAKERTOMUS 2009 3 finnpilot 2009 SISÄLTÖ Luotsauspalvelua 24/7 vuoden jokaisena

Lisätiedot