Rasitus-EKG-tutkimus HOITAJAN NÄKÖKULMASTA. LabQuality Tiina Palmroth Jorvin sairaala/ KFI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rasitus-EKG-tutkimus HOITAJAN NÄKÖKULMASTA. LabQuality Tiina Palmroth Jorvin sairaala/ KFI 6.2.2014"

Transkriptio

1 Rasitus-EKG-tutkimus HOITAJAN NÄKÖKULMASTA LabQuality Tiina Palmroth Jorvin sairaala/ KFI

2 Rasitus EKG:n tarkoitus Verenkiertoelimistön sairauksien diagnostiikka Hoidon tehon arviointi Työn ja toimintakyvyn arviointi.

3 Jorvin sairaala KFI Vuonna 2012 yksikössä tehtiin 623 kliinistä rasituskoetta Vuonna kliinistä rasituskoetta Tutkimusaika 1h

4 LAITTEIDEN ESIVALMISTELUT Pyörässä (tai juoksumatossa) virta päälle, rasituskone käynnissä Oksimetrialaite käynnistetään pääkytkimestä Varmistetaan, että tulostimessa on riittävästi paperia Kalibroidaan spirometrialaite Potilaan henkilötiedot kirjataan

5 TUTKIMUKSEN ALOITUS... Tutkimukseen vaaditaan aina lähete, josta selviää lähettävä yksikkö, lähettävä lääkäri, kliiniset esitiedot, lääkitys ja kysymyksenasettelu. Potilas kutsutaan odotustilasta ja ohjataan pukuhuoneeseen vaihtamaan vaatteet. Potilaan käyttämä lääkitys ja lääketauot tarkistetaan ja kirjataan koneelle Potilaalle kerrotaan tutkimuksen kulku

6 ...TUTKIMUKSEN ALOITUS... Potilaan pituus ja paino mitataan. Polkupyöräergometrin painorajoitus on 150 kg. Lapsipotilaiden pitää olla vähintään 120 cm, että ylettyy polkemaan Potilas pukee rasituskokeeseen sopivan vaatetuksen ja jalkineet Potilas istuu sängyn reunalle ja puhaltaa spirometriapuhallukset (kolmesta puhalluksesta valitaan paras)

7 ...TUTKIMUKSEN ALOITUS Satulan korkeus säädetään siten, että polvi oikenee lähes suoraksi Kerrotaan, että työtehon vakioimiseksi kierrosluvun pyörän mittarissa pitää olla 60 65, vaikka vastus kasvaa. Käydään läpi borgin asteikko. Max syke 205 ½ iästä, kirjataan koneelle

8

9 ESIVALMISTELUT... Ihon huolellinen valmistelu Iho puhdistetaan desinfektolilla, rapsutetaan karhennusteipillä, puhdistetaan uudelleen ja kuivataan harsotaitoksilla Lepoverenpaine mitataan olkavarresta sekä makuulla että istuen Kiinnitetään elektrodit rintaan Lepo-ekg:n ajaksi raajakytkennät ranteen- ja nilkkojen sisäsyrjälle, rekisteröidään 12-kytkentäinen lepo-ekg. Raajaelektrodit vartalolle raajojen tyviin (MASON-LIKAR kytkennät)

10 ...ESIVALMISTELUT Kiinnitetään tukivyö, potilas siirtyy pyörän päälle Pulssioksimetrianturi sormeen (tai korvalehteen) ja happisaturaatio kirjataan. Kutsutaan tutkimusta valvova lääkäri paikalle

11 RINTAKYTKENNÄT

12 EKG -elektrodien paikat V1 rintalastan oikeaan reunaan, neljännen ja viidennen kylkiluun väliin V2 rintalastan vasempaan reunaan, neljännen ja viidennen kylkiluun väliin V3 kytkentöjen v2 ja v4 väliin, viidennen kylkiluun päälle V4 vasempaan keskisolislinjaan viidennen ja kuudennen kylkiluun väliin V5 vasempaan etukainalolinjaan kytkentöjen v4 ja v6 väliin V6 vasempaan keskikainalolinjaan v4 kytkennän korkeuydelle

13 RAAJAKYTKENNÄT

14 EKG Hoitaja tarkistaa, että EKG on virheetön (kytkennät oikein) EKG on häiriötön EKG-käyrästä hoitaja tunnistaa esim. sinusrytmin, flimmerin, erilaiset lisälyönnit, haarakatkoksen, ST-muutoksen

15 RASITUS Hengitystaajuus lasketaan rasituksen aikana, jos lääkäri pyytää Mitataan verenpaine 3 minuutin välein sekä kysytään borgin asteikon avulla rasituksen tasoa Lääkäri ilmoittaa, koska rasitus päättyy Potilas siirtyy takaisin sängylle Palautumisvaihetta seurataan noin 5 minuutin ajan, tarvittaessa pitempäänkin

16 BORGIN ASTEIKKO (Borg 1982) 6 7 ERITTÄIN KEVYT 8 9 HYVIN KEVYT KEVYT HIEMAN RASITTAVA RASITTAVA HYVIN RASITTAVA ERITTÄIN RASITTAVA 20

17

18 VASTA-AIHEET... Liikuntaelin- tai muu vamma, jonka takia ei pysty polkemaan pyörää Akuutti infektiosairaus, tutkimus voidaan tehdä kahden viikon kuluttua kliinisestä paranemisesta Akuutti sydäninfarkti tai sen epäily Epästabiili angina pectoris Dekompensoitu sydämen vajaatoiminta Hoitamaton vaarallinen rytmihäiriö II - III eteiskammiokatkos

19 ...VASTA-AIHEET Akuutti myo- tai perikardiitti Metabolinen sairaus tasapainottomassa vaiheessa Akuutti keuhkoveritulppa Muu akuutti vaikea sairaus Suhteellisia vasta-aiheita: Nopea eteisvärinä tai lepatus Tuoreeksi epäilty vasen haarakatkos Hypertensio (levossa yli 220/120 mmhg) Aorttastenoosi Vaikea respiratorinen sairaus

20 RASITUSVAIHEEN AUTOMAATTISET OHEISMITTAUKSET Syketaajuus rekisteröityy automaattisesti. EKG rekisteröidään jatkuvana, tulostuu automaattisesti joka kuormaportaalla ja minuutin välein palautumisvaiheessa. Kytkennät Mason-Likar tai anatominen järjestys Cabrera: avl, I, -avr, II, avf, III

21 RASITUSVAIHEEN OHEISMITTAUKSET Ohjelmaan kirjataan sovitun aikavälein: Verenpaine mitataan olkavarresta jokaisella kuormaportaalla (jos 3 min portaat) tai joka toisella (jos 1 min portaat) ja heti rasituksen päätyttyä ja vielä 3 min kohdalla palautumisvaiheessa. Valtimoveren happikyllästeisyys rekisteröidään pulssioksimetrillä. Vain teknisesti luotettavat signaalit kirjataan (monitorin syketaajuuden pitää täsmätä ekg:llä mitattuun). Subjektiiviset tuntemukset, erityshuomio kysymyksenasetteluun liittyviin ja suoritusta rajoittaviin oireisiin. Rasittavuuden arviossa käytetään borgin asteikkoa (6-20). Tuntemusten kyselyssä käytetään johdattelematonta kysymyksen muotoa.

22 SPIROMETRIA JA LOPPURAPORTTI Mikrospirometriakäyrä (forseerattu uloshengitys) mitataan vielä rasituksen jälkeen. Tutkimuksen päätyttyä tulostetaan Yhteenvetosivut mediaanikomplekseineen, Trendit Rytmihäiriöt Lisänäytteet mielenkiintokohdista.

23 KÄYTÖSSÄ OLEVAT RASITUSPROTOKOLLAT Kuormannostoprotokollan valintakriteeri: tavoitettu rasitustaso saavutetaan noin 6-12 minuutissa. Vaihtoehdot löytyvät valmiina pudotusvalikosta. Sepelvaltimotaudin diagnostiikassa pyritään saavuttamaan vähintään % arvioidusta iänmukaisesta maksimisykkeestä (205 - ½ * ikä).

24 KÄYTÖSSÄ OLEVAT RASITUSPROTOKOLLAT Polkupyöräergometriassa Käytetään pääsääntöisesti portaittain etenevää ohjelmaa, 50 W/3 min (miehille) ja 40 W/3 min (naisille) tai Vaihtoehtoisesti voidaan 1 min portain etenevää ohjelmaa 10, 15, 20, 25 tai 30 W nostoilla. Lapsilla (yli 120 cm) käytetään 1 min portaan ohjelmia: Pienimmillä (noin 120 cm, pyörän käytön alaraja) 10 W / min Isommilla ja hyväkuntoisilla ( cm) 15 W/min Isoilla (yli 150 cm) 20 W/min

25 KÄYTÖSSÄ OLEVAT RASITUSPROTOKOLLAT Kävelymattorasituksessa Käytetään lähtökohtaisesti brucen ohjelmaa tai brucen modifioitua ohjelmaa (3 min portaat) tai Vaihtoehtoisesti heikkokuntoisemmilla Naughtonin ohjelmaa (2 min portaat). Ohjelmaa muokataan potilaan tarpeisiin sopivaksi (kulma ja vauhti).

26 KIRJAAMINEN Tutkimuksesta kirjataan käyntitiedot lähete/vastausjärjestelmään (QPati). PEF/FEV1-tutkimus kirjataan lisätutkimukseksi, jos puhallukset on tehty ennen ja jälkeen rasituksen. Lääkäri kirjoittaa lausunnon lähete/vastausjärjestelmään Myös raportit voidaan liittää sähköisinä HUSin digi-ekgjärjestelmään, josta tilaava yksikkö näkee lausunnon ja raportin (esim. Weblab Clinicalin avulla)

27 LAADUNVARMISTUS Rasituksesta vastaava hoitaja huolehtii, että Ohjeet, käsikirjat, tarvikkeet ja vikavihko ovat saatavilla Laitteen ohjeet ovat ajan tasalla (suoritusohjeet, laitteen huolto-ohjeet, potilasohjeet) Huoltopäivät merkitään laitekansioon Koko henkilökunnalla sama työtapa Määräaikaishuoltotoimet tulee tehtyä FINAS-akkreditoinnin piirissä oleva tutkimus

28 LAITTEISTOSTA JOHTUVAT ONGELMAT Häiriöinen signaali Tulostusongelmat Murtuneet piuhat Muut tekniset häiriöt (esim. laiteliitännät, staattinen sähkö)

29 POTILAASTA JOHTUVIA HAITTATEKIJÖITÄ Huono yhteistyöhalukkuus Ei ole noudatettu esivalmistelu- tai lääkitysohjeita Kieliongelmat, tulkki tarvittaessa Ei ole koskaan pyöräillyt, riittämätön rasitus Puutteelliset ohjeet (tilaava yksikkö ei ole antanut) Puhallustekniikka huono

30 jatkuu... Peijaksen sairaalan klf yksikössä voidaan rasitustesti tehdä istuen (painorajoitusta ei ole) Meilahden sairaalan klf yksikössä voidaan rasitustesti tehdä käsikammen avulla

31 Potilasohje

32 ONGELMATILANTEISSA Ongelmat selvitellään mahdollisimman pikaisesti Vastaavalle hoitajalle ilmoitetaan laitteen toimintaan liittyvistä ongelmista ja kirjataan vikavihkoon Vastaava hoitaja on yhteydessä laitetoimittajaan Vastaava hoitaja informoi muita käyttäjiä muutoksista Laitepäiväkirjasta voi seurata

33 SOVITTAVA LAITTEEN TOIMITTAJAN KANSSA Toimittajan tekemien vuosihuoltojen ja vuosikalibraatioiden tekoaika Mitä osia hoitajat voivat itse vaihtaa (esim. spirolaitteen akku, suodatin, EKG-johdot) Työnjako laitetoimittajan ja toimipisteen teknisen henkilökunnan kanssa (esim. tietokoneongelmat)

34 LÄHTEET Sovijärvi et al: kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, duodecim 2003 Menetelmäkäsikirja: kliininen rasituskoe, jorvi kfi 2013

35 TYÖTAVAT HUS-KFI-VASTUUALUEEN YKSIKÖISSÄ Jorvi ja Peijas: hoitaja mittaa verenpaineen ja lääkäri kirjaa lukeman koneelle. Ortostaattinen koe - ei tehdä. Meilahti: valmisteluvaiheessa verenpaineen mittaa hoitaja. Rasituksen aikana ja palautumisvaiheessa veranpaineen mittaa (yleensä erikoistuva) lääkäri. Hoitaja kirjaa koneelle. Ortostaattinen koe tehdään pyydettäessä. Hyvinkää: hoitaja mittaa verenpaineen. Hoitaja kirjaa lukeman paperille ja lääkäristä riippuen koneelle. Ortostaattinen koe tehdään pyydettäessä.

36 KIITOS

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala Sidonnaisuudet Ei aiheeseen liittyviä sidonnaisuuksia Tutkimusrahoitus Novartis Luennoitsija Sanofi-Aventis,

Lisätiedot

Kuntotesti. Firstbeat. Testaa yksilön tai ryhmän kunto inspiroivassa ympäristössä.

Kuntotesti. Firstbeat. Testaa yksilön tai ryhmän kunto inspiroivassa ympäristössä. Firstbeat Kuntotesti Testaa yksilön tai ryhmän kunto inspiroivassa ympäristössä. Uusi ja luotettava tapa selvittää kuntosi et edes huomaa olevasi testissä! Voidaan toteuttaa juoksemalla maastossa, juoksumatolla

Lisätiedot

- Aika ottaa sydämestä mittaa - Kenttäohje 18.1.2012

- Aika ottaa sydämestä mittaa - Kenttäohje 18.1.2012 - Aika ottaa sydämestä mittaa - Kenttäohje 18.1.2012 Versio 1.1 Kenttätyöversio Ohje muokattu FINRISKI 2007 ja Kuusamolaisten terveystutkimuksen kenttäohjeiden pohjalta Liisa Saarikoski, Kansantautien

Lisätiedot

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo HUS-piirin verisuonikirurgian hoito-ohjelma 2005 Sektorivastaavat: Carotis: Aortta: Alaraajat: Veritie: Laskimot: Haavanhoito: Endovaskulaariset: Hyytymishäiriöt:

Lisätiedot

Rytmihäiriötahdistin. Mitä potilaan tulee tietää

Rytmihäiriötahdistin. Mitä potilaan tulee tietää Rytmihäiriötahdistin Mitä potilaan tulee tietää HAKEMISTO Johdanto 4 Sydän - rakenne ja toiminta 6 Sydämen rytmihäiriöt 8 Rytmihäiriötahdistin 11 Rytmihäiriötahdistimen asentaminen 14 Rytmihäiriötahdistimen

Lisätiedot

Arto Hautala Laboratoriopäällikkö, Dosentti Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research Oulu

Arto Hautala Laboratoriopäällikkö, Dosentti Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research Oulu Sydänpotilaan fyysisen toimintakyvyn arviointi Arto Hautala Laboratoriopäällikkö, Dosentti Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research Oulu Sisältö 1. Sydän- ja verisuonisairaudet globaali terveysuhka

Lisätiedot

Mitä jokaisen lääkärin tulisi tietää sepelvaltimotaudin diagnostiikasta

Mitä jokaisen lääkärin tulisi tietää sepelvaltimotaudin diagnostiikasta Mitä jokaisen lääkärin tulisi tietää sepelvaltimotaudin diagnostiikasta Lääkärikeskuksen 13. Lääkäripäivät 5.3.2011 Marit Granér, LT Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Sydän- ja verisuonisairaudet

Lisätiedot

Laadukas EKG ja hoitajan tekemä esianalyysi. Arja Uusitalo, LT, Dosentti, Erikoislääkäri, oyl HUS-Kuvantaminen

Laadukas EKG ja hoitajan tekemä esianalyysi. Arja Uusitalo, LT, Dosentti, Erikoislääkäri, oyl HUS-Kuvantaminen Laadukas EKG ja hoitajan tekemä esianalyysi Arja Uusitalo, LT, Dosentti, Erikoislääkäri, oyl HUS-Kuvantaminen Living ECG http://www.youtube.com/watch?v=r9yuidnm Csw Merkitys Erittäin suuri! n. 1.5 miljoonaa

Lisätiedot

SISÄLTÖ HUOMAUTUKSET JA VAROITUKSET

SISÄLTÖ HUOMAUTUKSET JA VAROITUKSET KÄYTTÖOHJE C6 SISÄLTÖ HUOMAUTUKSET JA VAROITUKSET...76 ASENNUS...86 HARJOITTELU...77 MITTARI....85 HUOLTO....84 KULJETUS JA SÄILYTYS...84 MITAT......85 HUOMAUTUKSET JA VAROITUKSET Tämä opas on olennainen

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON How Not to Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON ihmisille, joilla ei ole varaa luottaa vain onneensa VARMISTA OPTIMAALINEN HARJOITTELUVAIKUTUS. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rasituskoe sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa

Rasituskoe sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa KASAUS IEEESSÄ RAIMO KEUNEN professori, ylilääkäri, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala, sisätautien klinikka raimo.kettunen@phsotey.fi JARI LAUKKANEN dosentti, osastonylilääkäri,

Lisätiedot

TERVETULOA SAHLGRENSKAN YLIOPISTOLLISEEN SAIRAALAAN!... 2 TERVE SYDÄN... 3 SAIRASTUNUT SYDÄN... 4 Sepelvaltimotauti... 4 Sepelvaltimoleikkaus...

TERVETULOA SAHLGRENSKAN YLIOPISTOLLISEEN SAIRAALAAN!... 2 TERVE SYDÄN... 3 SAIRASTUNUT SYDÄN... 4 Sepelvaltimotauti... 4 Sepelvaltimoleikkaus... Sydänleikkaus Potilasinformaatiotai f a TERVETULOA SAHLGRENSKAN YLIOPISTOLLISEEN SAIRAALAAN!... 2 TERVE SYDÄN... 3 SAIRASTUNUT SYDÄN... 4 Sepelvaltimotauti... 4 Sepelvaltimoleikkaus... 4 Sydänläppätaudit...

Lisätiedot

1. LASTEN TERVEYSSEURANNAN KEHITTÄMINEN HANKKEEN (LATE) TAUSTA JA TAVOITTEET... 3

1. LASTEN TERVEYSSEURANNAN KEHITTÄMINEN HANKKEEN (LATE) TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 SISÄLLYS 1. LASTEN TERVEYSSEURANNAN KEHITTÄMINEN HANKKEEN (LATE) TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2. TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄT... 4 2.1 Kohderyhmät lastenneuvolassa... 4 2.2 Kohderyhmät kouluterveydenhuollossa...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ASTMA

LASTEN JA NUORTEN ASTMA LASTEN JA NUORTEN ASTMA Sisältö Astma sairautena 5 Astmaoireet ja -epäily 5 Astmatutkimukset diagnoosin ja seurannan tukena 6 Astman hoito 10 - Lääkehoito 10 - Lääkelaitteet 11 - Lääkehoidon kesto 11 -

Lisätiedot

SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET

SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET JÄSENLEHTI 3 / 2010 Lasten rytmihäiriöt Nordic Youth Camp 2010 Tanskassa Sydännuorten infopäivän antia Sisällys 25 Nuorten kevättapaaminen Turussa 4 Pääkirjoitus, Lankakeristä

Lisätiedot

Polar FT60 käyttöohje SUOMI

Polar FT60 käyttöohje SUOMI Polar FT60 käyttöohje SUOMI SISÄLLYS 1. KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 3 Tutustu Polar FT60 -harjoitustietokoneeseesi... 3 Perusasetuksista aloittaminen... 3 Näppäimet ja valikkorakenne... 4 Näytön symbolit...

Lisätiedot

LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET

LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET Tärkeitä tietoja!usa Rx Only!USA Laitteen seuranta Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviranomainen vaatii, että defibrillaattorien valmistajat ja jälleenmyyjät

Lisätiedot

INL NO. A6242. PROJECT Medtronic. DESCRIPTION interstim patient bowel brochure A4 FI

INL NO. A6242. PROJECT Medtronic. DESCRIPTION interstim patient bowel brochure A4 FI INL NO. A6242 PROJECT Medtronic DESCRIPTION interstim patient bowel brochure A4 FI InterStim -hoito ULOSTEENKARKAILUONGELMIIN TAI UMMETUKSEEN Potilasohje Tiesitkö, että InterStim hoidolla voidaan hoitaa

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

Sydänlapset ja -aikuiset

Sydänlapset ja -aikuiset Sydänlapset ja -aikuiset 1 /2013 Tulossa monipuolinen kurssikesä mukana kurssiliite 2013 Sydänvikojen tutkimusmenetelmät Selvennystä termiviidakkoon kardiologien salakieli Sivuääniä teatteriproduktio Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

Suomen Sydänliitto ry

Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Kädessäsi oleva opas on tarkoitettu ensitiedoksi sydämen vajaatoimintaa sairastaville potilaille ja heidän läheisilleen. Opas sisältää perustietoja vajaatoiminnasta, sen syistä, hoidosta ja ennusteesta.

Lisätiedot

ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA KOULUTETUT LÄÄKÄRIT: MALLIKYSYMYKSET KLIININEN KUULUSTELU 25.2.2004 1 (12)

ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA KOULUTETUT LÄÄKÄRIT: MALLIKYSYMYKSET KLIININEN KUULUSTELU 25.2.2004 1 (12) ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA KOULUTETUT LÄÄKÄRIT: MALLIKYSYMYKSET 1 (12) KYSYMYS 1 Kesäkuun alussa vastaanotollesi terveyskeskukseen tulee 32-vuotias nainen, jolla on aikaisemmin todettu IgE-välitteinen kausiluonteinen

Lisätiedot

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas 1 Sisällys Esipuhe 4 Psykiatrian toimialue Satakunnassa 6 Psykiatrian osastot ja poliklinikat 9 Olennaisia asioita

Lisätiedot

ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA

ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA - Toiminnan nykytila ja tavoitetila Riitta Mononen TIE5K Kehittämistehtävä

Lisätiedot

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Hämeenlinna 04/2011 Jukka Ohtonen Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto... 1 2 Nykytilakuvaus... 2 2.1 Ajanvarausmenettely ja

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN ENSI- HOITOON

VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN ENSI- HOITOON Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Ensihoidon koulutusohjelma Minna Korhonen Niina Ryynänen VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN

Lisätiedot