Suomessa tehdyn työn palkkojen verotus. Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä Suonenjoki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomessa tehdyn työn palkkojen verotus. Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä Suonenjoki 28.1.2014"

Transkriptio

1 Lähdeverolain muutos Rajoitetusti verovelvollisen verotus muuttuu Suomessa tehdyn työn palkkojen verotus Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä Suonenjoki HE 80/2013, L 887/2013 EU:n komission virallinen huomautus SG-Greffe(2012)D5239 Veikko Ronkanen, Pohjois-Savon verotoimisto

2 Käytännön järjestelyt verohallinnon taholta? Jos rajoitetusti verovelvollisen verokortteja haetaan runsaasti, työmäärä lisääntyy työntekijällä, työnantajalla ja verohallinnolla Tällä hetkellä mietinnässä Millä tavoin verohallinto palvelee marjanpoimijoita muualla kuin toimistoissa Yhteistoiminta KELA:n ja maistraatin kanssa henkilötunnusten antamisessa Hyvin täytetyt hakemukset tärkeitä! Veikko Ronkanen POSA 2

3 Ohjeita Ohjeet ja lomakkeet löytyvät usti_verovelvollisen_henkilon_an(30375) Nyt vain lähdeverokorttihakemus ja vaatimus progressiivisesta verotuksesta venäjäksi. Ohje tulee myöhemmin ja muut kielet myöhemmin. Kaikkia ohjeisiin ei muutosta ole vielä päivitetty Rekisteröityminen = henkilötunnuksen saaminen Syventavat_veroohjeet/Kansainvaliset_tilanteet/Suomeen_tilapaisesti_toih in_tulevalle_su(12062) Veikko Ronkanen POSA 3

4 Rajoitetusti verovelvollinen Asunto ja koti ulkomailla, ei Suomessa Asunnolla ja kodilla tarkoitetaan pysyvämpää asuntoa eli henkilön kotia ja Enintään kuuden kuukauden oleskelu Suomessa Ei ole sidottu kalenterivuoteen Ei lasketa päiviä = yli kuusi kuukautta Tilapäinen poissaolo ei estä pitämästä oleskelua jatkuvana esim. viikonloput tai loma ulkomailla Verovelvollinen Suomeen vain täältä saadusta tulosta Yli 6kk Suomessa oleva ulkomaalainen on tavallinen yleisesti verovelvollinen Veikko Ronkanen POSA 4

5 Asuinmaan verotus ja kaksinkertaisen verotuksen estäminen Asuinmaa verottaa yleensä koko maapallolta saadut tulot (= ko maassa yleisesti verovelvollinen) Työntekovaltio verottaa mm siellä olevalle työnantajalle tehdyn työn palkat Asuinvaltio poistaa kaksinkertaisen verotuksen Tulot ilmoitettava asuinmaassa ja vaadittava huomioonotettavaksi työskentelymaan verotus Venäjän ja Ukrainan verosopimuksessa on nk hyvitysmenetelmä. Suomen vero vähennetään asuinmaan veroista, enintään kuitenkin suhteellinen osuus Lähdevero on lopullinen vero ja hyvitettävissä ehti Verokortin ennakonpidätys on ennakkoperintää, lopullisen verotuksen lopullinen verotuspäätös ja mahdollinen maksukuitti seuraavana vuonna vasta osoittaa lopullisen veron maksun. Veikko Ronkanen POSA 5

6 Verovapaat korvaukset 2013 loppuun, erot yleisesti verovelvollisen verovapauksiin Palkkaa pidetään sellaista palkkaa, jota ennakkoperintälain 13 :ssä tarkoitetaan Palkaksi luetaan myös luontoisedut ja oleskelukustannusten sekä muiden työn suorittamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksena maksetut hyvitykset Kuitenkin lähdeverovapaita ovat työn suorittamisesta aiheutuvat (= käytännössä tilapäisestä työmatkasta aiheutuvat): liikenteenharjoittajan antaman tositteen perusteella matkaliput ja rahtimaksut => mm kilometrikorvaus veronalainen tositteelliset majoittumismaksut => mm yömatkaraha veronalainen kotimaan päivärahan suuruinen päiväraha => mm ateriakorvaus ja ulkomaanpäivärahoista ylimenevä määrä veronalaisia Veikko Ronkanen POSA 6

7 Verovapaat korvaukset 2014 lähtien Rajoitetusti verovelvolliselle matkakustannusten korvaukset verovapaita kuten yleisestikin verovelvolliselle. Matkakustannukset tilapäisestä työmatkasta erityiselle työntekemispaikalle työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi tai Vaikka ei erityinen työntekemispaikka, on työmatka, jos + työntekemispaikka ei ole työnantajan tai tämän intressipiirin toimipaikka + työskentely tilapäistä (2 tai joskus alasta riippuen 3v) + työntekemispaikka yli 100 km:n päässä asunnosta ja + yöpynyt tilapäisissä majoitustiloissa Toissijaisen työpaikan matkojen korvaukset Veikko Ronkanen POSA 7

8 Kustannusten korvaukset maatilalla Maatila marjanpoimijalle nk varsinainen työpaikka matkakorvaukset eivät verovapaita = palkkaa Vuokratun työntekijän työpaikan luonne ratkaistaan samoin kuin suorassa palvelussuhteessa olevankin Maatila on tällöinkin työnantajan toimipaikka, ei työmatka KHO:2012:17 Matkakorvaukset eivät verovapaita = palkkaa Progressiivisessa verotuksessa sen sijaan työntekijällä on omassa verotuksessa vähennysmahdollisuuksia => vaikuttavat verokortin pidätys%:iin Veikko Ronkanen POSA 8

9 Verotus palkoista 2013 loppuun 1. Lähdevero, jonka työnantaja perii 35 %, lähdeverokortin perusteella vähennys 17 e/pv tai 510 e/kk ennen veroa Lopullinen, ei veroilmoitusta, ei vähennyksiä 2. ETA-alueella asuva voi jälkeenpäin seuraavana vuonna hakea progressiivista eli verotusmenettelylain mukaista, tavallista verotusta, jos vähintään 75 % maailmalaajuisista ansiotuloista on kertynyt Suomesta. Työnantaja ei voi huomioida. Urheilijanpalkasta ja -palkkiosta lähdevero 15 % tai oma progressiivinen Veikko Ronkanen POSA 9

10 Muutos alkaen, 3 vaihtoehtoa 1. Lähdeverotus samalla tavalla kuin nytkin 2. Jos tulee, ETA- alueelta (tai muualtakin tutkijadirektiivin mukainen) voi jälkeenpäin seuraavana vuonna hakea progressiivista eli verotusmenettelylain mukaista tavallista verotusta Suomen tuloihin, jos vähintään 75 % maailmanlaajuisista puhtaista ansiotuloista on kertynyt Suomesta. Työnantaja ei voi huomioida. Esitettävä asunmaan verohallinnon todistus kokonaistuloista Muualla saadut tulot eivät vaikuta progressioon. Ulkomaiset luonteeltaan veronalaiset palkka, eläke- ja sosiaalietuus tulot vaikuttavat vain, sopiiko 75 %:n sääntö Veikko Ronkanen POSA 10

11 Muutos alkaen, 3 vaihtoehtoa 3. Jos tulee vero- tai verotietojenvaihtosopimusmaasta - etukäteen saaja pyytää progressiivista verotusta hakemalla rajoitetusti verovelvollisen verokortin (tai ennakkoveron) -tai pyytää jälkeenpäin veroilmoituksella tai oikaisuvaatimuksella, jos on otettu maksettaessa lähdevero Valintaa ei voi muuttaa ko vuotta koskien lähdeverotukseksi Vaadittava vuosittain, ei voi muuttaa takaisin lähdeverotukseen Selvitettävä muualtakin saadut/saatavat palkka, eläke- ja sosiaalietuus tulot ja vähennykset ko vuotena, jotka ovat luonteeltaan veronalaisia asuinmaassa ja Suomessa Em tulot muualta vaikuttavat Suomen tulojen progressioon, mutta niistä ei määrätä veroja Suomeen (vapautusmenetelmä) Kaikki muutkin Suomiansiotulot verotetaan samalla tavalla Lisäksi Veroilmoituksessa seuraavana keväänä selvitettävä lopulliset tulot ja vähennykset ja ulkomaan todistus/selvitys Veikko Ronkanen POSA 11

12 + VEROILMOITUS ja veronpalautus Esitäytetty veroilmoitus tulovuodelta 2014 postitetaan keväällä 2015, palautusaika toukokuussa. Esitäyttöön tulee verokorttihakemuksen tiedot ulkomaisista tuloista ja vuosi-ilmoitustiedot Suomen tuloista. Lomake ja ohje tulostuu rekisteröinnissä valitulla kielellä suomi, ruotsi tai englanti Siinä ilmoitetaan lopulliset tulo- ja vähennystiedot koko vuodelta + lomake hakemus progressiiviseen verotukseen siirtymisestä asuinmaan verohallinnon todistuksin. Lomakkeita voi tulostaa myös vero.fi:stä ilman esitäyttöä Jos saa palautusta, maksetaan ulkomaille vain pankkitilille. Veikko Ronkanen POSA 12

13 Selvitys tuloista ja vähennyksistä Selvitys ulkomaan tuloista ja niihin kohdistuvista vähennyksistä Jotta vaatimus verotusmenettelylain eli VML:n mukaisesta verotuksesta voitaisiin hyväksyä, verovelvollisen tulee esittää Suomen verohallinnolle asuinvaltionsa veroviranomaisen todistus tai muu luotettava selvitys ulkomaan tuloista ja niihin kohdistuvista vähennyksistä (14 4 mom.) Tulovuonna ei asuinvaltion viranomainenkaan voi ennustaa koko vuoden tuloja ja vähennyksiä. Verokorttia haettaessa siis luotettava selvitys koko vuodelta Muu luotettava selvitys voi olla esim. palkkatodistus, eläkepäätös tai etuuspäätös Jos ei luotettavaa selvitystä => lähdeverotus Veikko Ronkanen POSA 13

14 Vähennykset progressiivisessa Verotusmenettelyssä verotettava verovelvollinen voi vähentää verotuksessaan samalla tavalla vähennyksiä kuin yleisesti verovelvollinen ko tuloon kohdistuvia vähennyksiä, esim. tulonhankkimiskulut, asunnon ja työpaikan väliset matkakulut, työasuntovähennys, ja yleisiä vähennyksiä, esim asuntolainan korot ja kotitalousvähennys huom! ei puolisosiirtoja Ulkomaan tuloihin kohdistuvina vähennyksinä voidaan vähentää tulojen hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot ja korot. Vähennyksen määrä ei saa ylittää ulkomaan tulojen määrää. (14 2 mom.) Veikko Ronkanen POSA 14

15 Vähennyksistä Asunnon ja työpaikan väliset matkat kun ylittävät 600 ja maks 7000 kalenterivuodessa halvimman kulkuneuvon mukaan Suomessa Matkat ulkomailta ko työhön ja takaisin? Majoituspaikan ja työntekopaikan väliset matkat Välikäynnit kotona, jos asuu siellä puolison tai alaikäisten lastensa kanssa (eli nk viikonloppumatkat tai vastaavat) Puolisot = asuvat yhdessä avioliiton solmittuaan tai avopuolisoina, joilla yhteisiä lapsia tai rekisteröidyssä parisuhteessa Ulkomailla asunnon ja työpaikan väliset matkat Veikko Ronkanen POSA 15

16 Tulonhankkimisvähennykset palkasta 620 ylittävältä osin Viisumi tai työntekijän oleskelulupa jos vain ko työtä varten Passi ei vähennyskelpoinen (käy muuhunkin kuin työhön) Työkalut ja käyttökustannukset Matkat erityiselle työntekemispaikoille Työasuntovähennys, Jos asuu puolison tai alaikäisten lasten kanssa muualla ja työpaikkakunnalta vuokrattu tai luontoisetuasunto enintään 250 täydeltä kalenterikuukaudelta ja enintään vuokra tai luontoisetuarvo Täysihoitoedusta erotettava asunnon osuus FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Tyoasuntovahennys_verotuksessa( FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Tulonhankkimisvahenn ys(25625) Veikko Ronkanen POSA 16

17 Vähennyksiä Korot Asuntolainan korot 75 % velkojensa koroista, jos velka kohdistuu verovelvollisen tai hänen perheensä vakituisen asunnon hankkimiseen tai peruskorjaukseen vähennetään pääomatuloista tai ansiotulojen veroista 30 % alijäämähyvityksenä Opintolainan korot vain jos on Suomen valtion tai Ahvenanmaan maakunnan hallituksen takaama opintovelka taikka toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion opintotukijärjestelmään kuuluva julkisyhteisön takaama tai myöntämä opintovelka => ei koske mm Venäjältä tai Ukrainasta tulevia Veikko Ronkanen POSA 17

18 Kotitalousvähennys Mahdollinen myös/vain ETA-alueella tehdystä työstä Jos työkorvauksena maksetun työn tekijä ei kuulu Suomen ennakkoperintärekisteriin, vaaditaan selvitys 14C Todistus ulkomaisen yrityksen verovelvoitteiden hoitamisesta Suomen veroviranomaisia varten (3027) Ohje FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Kotit alousvahennys% %29 Veikko Ronkanen POSA 18

19 Vähennykset Vakuutusmaksut Suomen Palkansaajan TYEL-maksu 5,55 % (7,05 % 53v->) Työttömyysvakuutusmaksu 0,50 % Päivärahamaksu (jos väh 4kk) 0,84 % Vastaavat ulkomaiset pakolliset vakuutusmaksut Kollektiivisen eläketurvan maksut Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut vain ETA- valtioista otettuina tietyin ehdoin Veikko Ronkanen POSA 19

20 Viran puolesta laskettavat vähennykset esim vero%-laskuri laskee ne Verovelvollisen ansiotulojen perusteella lasketaan viran puolesta tulonhankkimisvähennys 620, maks palkoista ansiotulovähennys, Kunnallisverotuksessa 51 prosenttia vähennykseen oikeuttavien tulojen euroa ylittävältä osalta tulojen euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 28 prosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin euroa. työtulovähennys, valtionverosta Vähennys on 7,3 prosenttia vähennykseen oikeuttavien tulojen euroa ylittävältä osalta. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 970 euroa perusvähennys kunnallisverotuksessa Puhtaat ansiotulosi eivät kaikkien muiden vähennysten tekemisen jälkeen ylitä euroa. Vähennyksen enimmäismäärä on euroa. Jos puhtaan ansiotulon määrä kaikkien kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten jälkeen on suurempi kuin euroa, vähennystä pienennetään 20 prosentilla ylimenevän tulon määrästä. eläketulovähennys, valtion ja kunnallisverotuksessa eri tavoin opintorahavähennys invalidivähennys merityötulovähennys. FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Viran_puolesta_tehtavat_vahennyk set_vero(26313) Valtion tulovero vasta ylittävästä tulosta Veikko Ronkanen POSA 20

21 Verosopimusten huojennukset Opiskelijalle tai harjoittelijalle voi am verosopimuksissa olla erilaisia huojennuksia Sovelletaan kummassakin menettelyssä Saksa, Korea, Belgia, Bulgaria, Indonesia, Serbia ja Montenegro, Luxemburg, Kreikka, Tansania, Thaimaa, Unkari, Alankomaat, Arabiemiraatit, Argentiina, Barbados, Brasilia, Georgia, Intia, Israel, Itävalta, Pakistan, Romania, Tsekki, Ukraina, Vietnam, Venäjä, Egypti, Ranska, Sambia, Iso-Britannia, Portugali, Japani, Malesia, Filippiinit, Färsaaret, Islanti, Sri Lanka Esitettävä todiste opiskelusta rajoitetusti verovelvollisen verokorttia haettaessa FI/Syventavat_veroohjeet/Kansainvaliset_tilanteet/Tyonantaja t/ulkomaiset_opiskelijat_ja_harjoittelijat(20200)b Veikko Ronkanen POSA 21

22 Venäjän ja Ukrainan opiskelijahuojennus 20 art 2k Sopimusvaltiossa olevan yliopiston, korkeakoulun tai muun ylemmän oppilaitoksen opiskelijaa tahi liikealan ammattioppilasta tai muuta harjoittelijaa, joka asuu tai välittömästi ennen oleskeluaan toisessa sopimusvaltiossa asui ensiksi mainitussa valtiossa ja joka yhtäjaksoisesti oleskelee toisessa sopimusvaltiossa enintään 183 päivää, ei veroteta tässä toisessa valtiossa hyvityksestä, joka saadaan tässä toisessa valtiossa tehdystä työstä, milloin työ liittyy hänen opintoihinsa tai harjoitteluunsa (= maatalouden tai Suomen kielen opiskelija) ja hyvitys koostuu hänen elatustaan varten välttämättömistä ansioista, (mikä käytännössä on 510 /kk tai 17 /vrk) Suomessa progressiivisessakin verotetaan vain em ylittävä määrä. Huomioidaan verokortissa, työnantaja ei vähennä Lähdeverokortin vähennys saman suuruinen, työnantaja vähentää. Veikko Ronkanen POSA 22

23 Mikä edullisinta? Progressiivinen yleensä edullisempi kuin lähdeverotus pienillä tuloilla Ei kuitenkaan aina, koska muualta saadut tulot otetaan huomioon. Progression takia veron määrä voi nousta korkeammaksi kuin 35 % tai 35 % -17e/pv tai 510 e/kk vähennysten jälkeen. Vähennys tekee lähdeveronkin tosiasiassa progressiiviseksi vero.fi > verokorttilaskuri voi laskea koko vuoden ao ansioiden perusteella vero%:a, (ei euroja) progressiivisessa verotuksessa. Progressiivisuus katkeaa kalenterivuoden vaihtuessa Jos asuinmaan verotus ankarampaa kuin Suomen, hyvitysmenetelmässä saa vähentää Suomen verot, mutta se ei vaikuta verojen yhteismäärään Kunkin yksilölliset tulot ja vähennykset vaikuttavat Asiakkaalla valintamahdollisuus nettotulo >< vaivat Jos työntekijä ei esitä maksajalle rajoitetusti verovelvollisen verokorttia, työnantajan perittävä lähdevero Veikko Ronkanen POSA 23

24 Aputaulukko Lähdevero 35 % -510 e/kk Tulo kk Vähennys Verotetta va tulo Verokant a % Vero e Vero % ,50 17, ,00 20, ,50 23, ,00 24, ,50 26, ,00 27, ,50 27, ,00 28, ,50 29,05 Veikko Ronkanen POSA 24

25 Rajoitetusti verovelvollisen verokortin hakemisesta Rekisteröityminen Progressiivinen verotus edellyttää Suomen henkilötunnusta Oikea henkilötunnus tarkoittaa rekisteröitymistä väestörekisteriin Keinotunnus annetaan, jos ei henkilötunnusta. Se ei kuitenkaan toimi välttämättä muitten järjestelmissä Voi rekisteröityä verohallinnossa tai Kelalla Henkilötunnus vaatii henkilön tunnistamista eli henkilökohtaista käyntiä Lähdevero toimii myös nimellä ja syntymäajalla Ohje: Syventavat_veroohjeet/Kansainvaliset_tilanteet/Suomeen_tilapai sesti_toihin_tulevalle_su(12062) Veikko Ronkanen POSA 25

26 Rajoitetusti verovelvollisen verokortin hakemisesta Lomakkeet Lähdeverokorttihakemus + Hakemus progressiiviseen verotukseen (Myöhemmin rekisteröinti- ja em lomakkeet yhdistetään) Jos ei luotettavaa selvitystä tuloista ja vähennyksistä, annetaan lähdeverokortti Miten ulkomaalaiset ymmärtävät, mitä pitää selvittää? Selvitettävä ulkomaiset tulot ja vähennykset jo ennen Suomeen tuloa Miten verohallinto ymmärtää selvitykset? Hyvin täytetyt hakemukset onnistumisen edellytys Veikko Ronkanen POSA 26

27 Koskee myös muita ansiotuloja Jo nytkin Lähdeverolain 13 :n mukaan verotetaan verotusmenettelylain mukaan mm. eläketulot, vuokratulot, luovutusvoitot, maatalouden tulo, puukaupat osingot vaatimuksesta erityisehdoin > uudistus koskee mm Työkorvauksia Onko palkkaa vai työkorvausta, ratkaistaan Suomen säännösten mukaan, ulkomaiset rekisteröinnit, vakuutuksen jne eivät vaikuta Urheilijanpalkkioita ja -palkkoja, lähdevero 15 % tai myös oma progressiivinen verotus. Veikko Ronkanen POSA 27

28 Työnantajan sotu ja vakuutetun savamaksu ulkomailta tulijoilla - Ei, jos työskentely Suomessa yhtäjaksoisesti alle 4 kk (4 kk:n alaraja aiottiin poistaa, mutta se säilyykin) - Ei, jos työntekijällä A1-todistus kuulumisesta asuinmaan sosturvaan Vakuutetun sava sisältyy pidätys%:iin verokorteissa Lähdeverotuksessa peritään lähdeveron lisäksi nk minipidätys 2,16 % Eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutuksissa ei 4 kk:n alarajaa. Veikko Ronkanen POSA 28

29 Ilmoittaminen yksityinen maksaja (julkisyhteisöillä oman ohjeet) Kausiveroilmoituksessa rajoitetusti verovelvollisen verokortin saajille maksetut ja pidätetyt ilmoitetaan ennakonpidätyksenalaisen alaisena palkkana 601 toimitettuna ennakonpidätyksenä 602 MUTTA Vuosi-ilmoituksella rajoitetusti verovelvolliselle maksettuina suorituslajilla AR Lähdeveromenettelyssä ilmoitetaan lähdeverona (605 ja 606) ja rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoituksella suorituslajina palkka A1 kts Kausiveroilmoitusohje Vuosi-ilmoitusohje Veikko Ronkanen POSA 29

Ulkomailta tulevien marjanpoimijoiden verotus 2016. Veikko Ronkanen Itä-Suomen verotoimisto 21.4.2016 Suonenjoki

Ulkomailta tulevien marjanpoimijoiden verotus 2016. Veikko Ronkanen Itä-Suomen verotoimisto 21.4.2016 Suonenjoki Ulkomailta tulevien marjanpoimijoiden verotus 2016 Veikko Ronkanen Itä-Suomen verotoimisto 21.4.2016 Suonenjoki Yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen Ero vaikuttaa työnantajan menettelyihinkin Yleisesti

Lisätiedot

Viisi vinkkiä ulkomailta tulevan

Viisi vinkkiä ulkomailta tulevan Viisi vinkkiä ulkomailta tulevan kausityöntekijän verotuksesta Henri Harvima, Itä-Suomen verotoimisto 10.4.2017 Suonenjoki Viisi vinkkiä marjanpoimijan verotuksesta 1 Rajoitetusti verovelvollisen progressiivinen

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus. 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto

Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus. 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto Ulkomaille muuttava eläkkeensaaja 1. Ulkomaille muutosta huolimatta Suomesta saatu eläke verotetaan

Lisätiedot

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Sari Wulff 1 Palkan ja työkorvauksen eroja Työstä maksettu korvaus voi olla palkkaa muuta työstä maksettua korvausta

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Ulkomailla työskentelevän suomalaisen verotuksesta Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus

Lisätiedot

Pohjoismainen verosopimus

Pohjoismainen verosopimus Pohjoismainen verosopimus Palkan ja eläkkeen verotus 24.3.2009 Iisa Väänänen veroasiantuntija Pääkaupunkiseudun verotoimisto Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 1 Sisältö 1. Verosopimukset 2.

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Marjanpoimijoiden verotus Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Luonnon marjojen poimimisen verotus Tuloverolain (TVL) 89 :n mukaan luonnonvaraisten

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Ulkomaan työskentelyn verotus

Ulkomaan työskentelyn verotus Ulkomaan työskentelyn verotus Tiedote työntekijälle www.vero.fi sivu 1 / 5 Auton maahantuontikysymyksiin vastaa Tullilaitos. PÄÄASIAT LYHYESTI Ulkomaille työskentelemään lähteneen on normaaliin tapaan

Lisätiedot

Ulkomaantyön verotus Kuuden kuukauden sääntö. Marja Nummela veroasiantuntija Verohallinto 27.8.2014

Ulkomaantyön verotus Kuuden kuukauden sääntö. Marja Nummela veroasiantuntija Verohallinto 27.8.2014 Ulkomaantyön verotus Kuuden kuukauden sääntö Marja Nummela veroasiantuntija Verohallinto Käsiteltävät asiat Yleistä ulkomaantyön verotuksesta Kuuden kuukauden sääntö (TVL 77 ) Soveltumisen edellytykset

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE Y/9/2013 30.12.2013 1(6) ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN VEROTUS JA SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT 2014 Tässä jäsenkirjeessä

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein.

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein. 1 EU-kansalaisen tulo Vantaalle SYKSY 2013 EU maita ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,

Lisätiedot

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus - yleistä Seuraavat apurahat ovat tuloverolain mukaan verovapaita: Valtiolta, kunnalta muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta

Lisätiedot

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomarin palkkioprosessin vaiheet 1. Erotuomari saa verohallinnolta sivutuloverokortin

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN TULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMI- SESTA

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN TULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMI- SESTA Valtiovarainministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN TULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMI- SESTA 1 Yleistä Suomen Veroasiantuntijat ry:ltä on pyydetty

Lisätiedot

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TYÖMATKAT JA VEROTUS Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2129-7 ISBN 978-952-14-2130-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Huom! VML:ään tullut ja tulossa merkittäviä muutoksia v. 2017-2019 Verovuosi

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Fulbright Finland Q&A on Grantee Taxation. Hannu Lignell Fondia Tax / Fiscales Oy

Fulbright Finland Q&A on Grantee Taxation. Hannu Lignell Fondia Tax / Fiscales Oy Fulbright Finland Q&A on Grantee Taxation Hannu Lignell Fondia Tax / Fiscales Oy 17.5.2017 Q&A on Grantee Taxation 1. Määräaikainen työsopimus (FIN yo) työskentely USA:ssa - missä tulo verotetaan? - mitä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä

Lisätiedot

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Kotitalousvähennys remonttityöstä Vakituisen ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu

Lisätiedot

Vuoden 2009 tuloveroasteikkolaki

Vuoden 2009 tuloveroasteikkolaki EDUSKUNNAN VASTAUS 157/2008 vp Hallituksen esitys vuoden 2009 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vuoden

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki

Vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki EDUSKUNNAN VASTAUS 148/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Tiedote suomalaiselle työnantajalle www.vero.fi sivu / 9 Sisältö: 1. Lyhyesti vakuutusmaksuista 2. Verotus ja Suomessa enintään 6 kuukautta oleskelevat 2.1 Ilmoitus-

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot.

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. 2015 Taskutilasto VEROTUS SUOMESSA.Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Verotietoa 8.3.2012 Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Miksi veroja kerätään? Veroilla katetaan julkisen sektorin menot Julkiset menot, milj. Osuus BKT:sta Per capita, milj. Per

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Tulonhankkimiskulut ovat kuluja, jotka liittyvät välittömästi tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen. Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan

Lisätiedot

Kotitalousvähennys ja päivähoitopalvelut Palveleva Helsinki -hanke 31.3.2010 Satu Grekin Veroasiantuntija Suomen Yrittäjät ry

Kotitalousvähennys ja päivähoitopalvelut Palveleva Helsinki -hanke 31.3.2010 Satu Grekin Veroasiantuntija Suomen Yrittäjät ry Kotitalousvähennys ja päivähoitopalvelut Palveleva Helsinki -hanke 31.3.2010 Satu Grekin Veroasiantuntija Suomen Yrittäjät ry 8.4.2010 1 Kotitalousvähennys pähkinänkuoressa 1. Kotona 2. Tavanomainen hoito-

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Kuluja, jotka välittömästi liittyvät tulon hankintaan tai säilyttämiseen Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan ja osa ei vähennyskelpoista

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 15.01.2016 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2016! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015

EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015 1 EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015 EU-maita ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet Matkalasku täytyy tehdä aina ja siitä on käytävä ilmi vähintään koko nimi, sotu, pankkitilinnumero, matkan tarkoitus ja kesto. Päivärahojen ja kilometrikorvausten maksamisessa noudatetaan verottajan ohjeita.

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä Tarkennettu ja koottu ohjeistus erotuomareille sarjamääräyksiin sisältyvistä palkkioista ja matkakustannusten korvauksista. Esityksessä

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut Valtio, kunnat,

Lisätiedot

Kansainvälisen verotuksen säännöksistä

Kansainvälisen verotuksen säännöksistä Kansainvälisen verotuksen säännöksistä 1 Kansainvälisen verotuksen säännöksistä Eurooppaoikeus Verosopimukset Suomen kansallinen lainsäädäntö TVL Laki ulkomailta tulevan palkansaajan verotuksesta EVL LähdeVL

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta

Ajankohtaista verotuksesta Ajankohtaista verotuksesta Konsultit 2HPO 1 Reaaliset käytettävissä olevat tulot desiileissä ja ylimmässä prosentissa Lähde: VATT 2 Bruttotulojen koostumuksen kehitys Lähde: VATT 3 Bruttotulojen koostumus

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen 2.9.2014 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1 Verottajat, verot

Lisätiedot

HE 135/2016 vp. Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen

HE 135/2016 vp. Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen HE 135/216 vp Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen Vero-osasto 16.9.216 Sisältö Vuoden 217 ansiotulon tuloveroasteikko Kunnallisverotuksen perusvähennys

Lisätiedot

KOTITALOUS- VÄHENNYS. Aalto Hoivapalvelut Oy

KOTITALOUS- VÄHENNYS. Aalto Hoivapalvelut Oy KOTITALOUS- VÄHENNYS Mitä kotitalousvähennys tarkoittaa? Kun hankit palveluita kotiin, esimerkiksi siivouspalvelua yritykseltä, saat vähentää yritykselle maksetusta summasta osan verotuksessa. Kotitalousvähennystä

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 2 Matalapalkkatuki 6 Rajoitetusti verovelvollisen lievennetty lähdevero vuonna 2006

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT 1+2= verovuosi 2016 KOULUTUS ELINKEINOELÄMÄ SOSIAALITURVA INFRA- STRUKTUURI TERVEYDENHUOLTO HALLINTO TURVALLISUUS

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

luonnos Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

luonnos Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta luonnos 14.12.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TILI PROFIILI OY ASIAKASTIEDOTE 2014 1

TILI PROFIILI OY ASIAKASTIEDOTE 2014 1 1 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2014 Verotili, kausiveroilmoitukset sekä maksujen eräpäivät työnantajasuoritukset ja arvonlisäverot (kuukausimenettelyn piiriin kuuluvilla) joka kuun 12. päivä Sekä työnantajasuoritusten

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 110/2004 vp. Hallituksen esitys vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 110/2004 vp. Hallituksen esitys vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 110/2004 vp Hallituksen esitys vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vapaaehtoisten eläkevakuutusten

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoitajan verotus

Yksityisen perhepäivähoitajan verotus Yksityisen perhepäivähoitajan verotus Yksityinen päivähoidon tuottaja Päivähoidon tuottajalla tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, joka tarjoaa päivähoitotoimintaa korvausta vastaan. Päivähoidon tuottaja

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2002 Tilastotietoja veroista vuodelta 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160 01 Telefaksi 09 160 33123 Internet www.vm.fi

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2004 Tilastotietoja veroista vuodelta 2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160 01 Telefaksi 09 160 33123 Internet www.vm.fi

Lisätiedot

Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015

Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015 Professori, ma. Juha Lindgren Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015 Kauppatieteellinen tiedekunta Tutkimusryhmästä ja oppiaineesta Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta EV 179/1996 vp- HE 105/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 105/1996 vp

Lisätiedot

Apurahojen verotuksesta

Apurahojen verotuksesta Apurahojen verotuksesta Jukka Puolakanaho Veroasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Esityksen sisältö apurahoja koskeva verolainsäädäntö verovapaat ja veronalaiset apurahat / suoritukset vähennykset

Lisätiedot

28.1.2014. Pauliina Kovanen

28.1.2014. Pauliina Kovanen 28.1.2014 Pauliina Kovanen Tarvittaessa ei palkanmaksua ilmoitus verohallintoon TVR:lle myös kausityönantajailmoitus Joulu-tammikuu: Kokonaispalkkojen ilmoitus vakuutusyhtiöille (työttömyysvakuutus TVR,

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Mikä on kotitalousvähennys?

Mikä on kotitalousvähennys? Kotitalousvähennys Mikä on kotitalousvähennys? Verosta tehtävä vähennys pienentää maksettavan veron määrää on henkilökohtainen poikkeuksena puolisovähennys Saat vähentää kuluja, jotka ovat aiheutuneet

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero Avaintiedot 2015 Pääomatulovero Pääomatulon verokanta on 30 prosenttia, mutta siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30.000 euroa, verokanta on 33 prosenttia. Yhteisövero

Lisätiedot

VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO

VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO Taskutilasto 2016 VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä

Lisätiedot

HE-LUONNOS /M.O. Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

HE-LUONNOS /M.O. Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta HE-LUONNOS 16.12.2015/M.O. Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2003 Tilastotietoja veroista vuodelta 2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160 01 Telefaksi 09 160 33123 Internet www.vm.fi

Lisätiedot