Suomessa tehdyn työn palkkojen verotus. Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä Suonenjoki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomessa tehdyn työn palkkojen verotus. Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä Suonenjoki 28.1.2014"

Transkriptio

1 Lähdeverolain muutos Rajoitetusti verovelvollisen verotus muuttuu Suomessa tehdyn työn palkkojen verotus Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä Suonenjoki HE 80/2013, L 887/2013 EU:n komission virallinen huomautus SG-Greffe(2012)D5239 Veikko Ronkanen, Pohjois-Savon verotoimisto

2 Käytännön järjestelyt verohallinnon taholta? Jos rajoitetusti verovelvollisen verokortteja haetaan runsaasti, työmäärä lisääntyy työntekijällä, työnantajalla ja verohallinnolla Tällä hetkellä mietinnässä Millä tavoin verohallinto palvelee marjanpoimijoita muualla kuin toimistoissa Yhteistoiminta KELA:n ja maistraatin kanssa henkilötunnusten antamisessa Hyvin täytetyt hakemukset tärkeitä! Veikko Ronkanen POSA 2

3 Ohjeita Ohjeet ja lomakkeet löytyvät usti_verovelvollisen_henkilon_an(30375) Nyt vain lähdeverokorttihakemus ja vaatimus progressiivisesta verotuksesta venäjäksi. Ohje tulee myöhemmin ja muut kielet myöhemmin. Kaikkia ohjeisiin ei muutosta ole vielä päivitetty Rekisteröityminen = henkilötunnuksen saaminen Syventavat_veroohjeet/Kansainvaliset_tilanteet/Suomeen_tilapaisesti_toih in_tulevalle_su(12062) Veikko Ronkanen POSA 3

4 Rajoitetusti verovelvollinen Asunto ja koti ulkomailla, ei Suomessa Asunnolla ja kodilla tarkoitetaan pysyvämpää asuntoa eli henkilön kotia ja Enintään kuuden kuukauden oleskelu Suomessa Ei ole sidottu kalenterivuoteen Ei lasketa päiviä = yli kuusi kuukautta Tilapäinen poissaolo ei estä pitämästä oleskelua jatkuvana esim. viikonloput tai loma ulkomailla Verovelvollinen Suomeen vain täältä saadusta tulosta Yli 6kk Suomessa oleva ulkomaalainen on tavallinen yleisesti verovelvollinen Veikko Ronkanen POSA 4

5 Asuinmaan verotus ja kaksinkertaisen verotuksen estäminen Asuinmaa verottaa yleensä koko maapallolta saadut tulot (= ko maassa yleisesti verovelvollinen) Työntekovaltio verottaa mm siellä olevalle työnantajalle tehdyn työn palkat Asuinvaltio poistaa kaksinkertaisen verotuksen Tulot ilmoitettava asuinmaassa ja vaadittava huomioonotettavaksi työskentelymaan verotus Venäjän ja Ukrainan verosopimuksessa on nk hyvitysmenetelmä. Suomen vero vähennetään asuinmaan veroista, enintään kuitenkin suhteellinen osuus Lähdevero on lopullinen vero ja hyvitettävissä ehti Verokortin ennakonpidätys on ennakkoperintää, lopullisen verotuksen lopullinen verotuspäätös ja mahdollinen maksukuitti seuraavana vuonna vasta osoittaa lopullisen veron maksun. Veikko Ronkanen POSA 5

6 Verovapaat korvaukset 2013 loppuun, erot yleisesti verovelvollisen verovapauksiin Palkkaa pidetään sellaista palkkaa, jota ennakkoperintälain 13 :ssä tarkoitetaan Palkaksi luetaan myös luontoisedut ja oleskelukustannusten sekä muiden työn suorittamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksena maksetut hyvitykset Kuitenkin lähdeverovapaita ovat työn suorittamisesta aiheutuvat (= käytännössä tilapäisestä työmatkasta aiheutuvat): liikenteenharjoittajan antaman tositteen perusteella matkaliput ja rahtimaksut => mm kilometrikorvaus veronalainen tositteelliset majoittumismaksut => mm yömatkaraha veronalainen kotimaan päivärahan suuruinen päiväraha => mm ateriakorvaus ja ulkomaanpäivärahoista ylimenevä määrä veronalaisia Veikko Ronkanen POSA 6

7 Verovapaat korvaukset 2014 lähtien Rajoitetusti verovelvolliselle matkakustannusten korvaukset verovapaita kuten yleisestikin verovelvolliselle. Matkakustannukset tilapäisestä työmatkasta erityiselle työntekemispaikalle työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi tai Vaikka ei erityinen työntekemispaikka, on työmatka, jos + työntekemispaikka ei ole työnantajan tai tämän intressipiirin toimipaikka + työskentely tilapäistä (2 tai joskus alasta riippuen 3v) + työntekemispaikka yli 100 km:n päässä asunnosta ja + yöpynyt tilapäisissä majoitustiloissa Toissijaisen työpaikan matkojen korvaukset Veikko Ronkanen POSA 7

8 Kustannusten korvaukset maatilalla Maatila marjanpoimijalle nk varsinainen työpaikka matkakorvaukset eivät verovapaita = palkkaa Vuokratun työntekijän työpaikan luonne ratkaistaan samoin kuin suorassa palvelussuhteessa olevankin Maatila on tällöinkin työnantajan toimipaikka, ei työmatka KHO:2012:17 Matkakorvaukset eivät verovapaita = palkkaa Progressiivisessa verotuksessa sen sijaan työntekijällä on omassa verotuksessa vähennysmahdollisuuksia => vaikuttavat verokortin pidätys%:iin Veikko Ronkanen POSA 8

9 Verotus palkoista 2013 loppuun 1. Lähdevero, jonka työnantaja perii 35 %, lähdeverokortin perusteella vähennys 17 e/pv tai 510 e/kk ennen veroa Lopullinen, ei veroilmoitusta, ei vähennyksiä 2. ETA-alueella asuva voi jälkeenpäin seuraavana vuonna hakea progressiivista eli verotusmenettelylain mukaista, tavallista verotusta, jos vähintään 75 % maailmalaajuisista ansiotuloista on kertynyt Suomesta. Työnantaja ei voi huomioida. Urheilijanpalkasta ja -palkkiosta lähdevero 15 % tai oma progressiivinen Veikko Ronkanen POSA 9

10 Muutos alkaen, 3 vaihtoehtoa 1. Lähdeverotus samalla tavalla kuin nytkin 2. Jos tulee, ETA- alueelta (tai muualtakin tutkijadirektiivin mukainen) voi jälkeenpäin seuraavana vuonna hakea progressiivista eli verotusmenettelylain mukaista tavallista verotusta Suomen tuloihin, jos vähintään 75 % maailmanlaajuisista puhtaista ansiotuloista on kertynyt Suomesta. Työnantaja ei voi huomioida. Esitettävä asunmaan verohallinnon todistus kokonaistuloista Muualla saadut tulot eivät vaikuta progressioon. Ulkomaiset luonteeltaan veronalaiset palkka, eläke- ja sosiaalietuus tulot vaikuttavat vain, sopiiko 75 %:n sääntö Veikko Ronkanen POSA 10

11 Muutos alkaen, 3 vaihtoehtoa 3. Jos tulee vero- tai verotietojenvaihtosopimusmaasta - etukäteen saaja pyytää progressiivista verotusta hakemalla rajoitetusti verovelvollisen verokortin (tai ennakkoveron) -tai pyytää jälkeenpäin veroilmoituksella tai oikaisuvaatimuksella, jos on otettu maksettaessa lähdevero Valintaa ei voi muuttaa ko vuotta koskien lähdeverotukseksi Vaadittava vuosittain, ei voi muuttaa takaisin lähdeverotukseen Selvitettävä muualtakin saadut/saatavat palkka, eläke- ja sosiaalietuus tulot ja vähennykset ko vuotena, jotka ovat luonteeltaan veronalaisia asuinmaassa ja Suomessa Em tulot muualta vaikuttavat Suomen tulojen progressioon, mutta niistä ei määrätä veroja Suomeen (vapautusmenetelmä) Kaikki muutkin Suomiansiotulot verotetaan samalla tavalla Lisäksi Veroilmoituksessa seuraavana keväänä selvitettävä lopulliset tulot ja vähennykset ja ulkomaan todistus/selvitys Veikko Ronkanen POSA 11

12 + VEROILMOITUS ja veronpalautus Esitäytetty veroilmoitus tulovuodelta 2014 postitetaan keväällä 2015, palautusaika toukokuussa. Esitäyttöön tulee verokorttihakemuksen tiedot ulkomaisista tuloista ja vuosi-ilmoitustiedot Suomen tuloista. Lomake ja ohje tulostuu rekisteröinnissä valitulla kielellä suomi, ruotsi tai englanti Siinä ilmoitetaan lopulliset tulo- ja vähennystiedot koko vuodelta + lomake hakemus progressiiviseen verotukseen siirtymisestä asuinmaan verohallinnon todistuksin. Lomakkeita voi tulostaa myös vero.fi:stä ilman esitäyttöä Jos saa palautusta, maksetaan ulkomaille vain pankkitilille. Veikko Ronkanen POSA 12

13 Selvitys tuloista ja vähennyksistä Selvitys ulkomaan tuloista ja niihin kohdistuvista vähennyksistä Jotta vaatimus verotusmenettelylain eli VML:n mukaisesta verotuksesta voitaisiin hyväksyä, verovelvollisen tulee esittää Suomen verohallinnolle asuinvaltionsa veroviranomaisen todistus tai muu luotettava selvitys ulkomaan tuloista ja niihin kohdistuvista vähennyksistä (14 4 mom.) Tulovuonna ei asuinvaltion viranomainenkaan voi ennustaa koko vuoden tuloja ja vähennyksiä. Verokorttia haettaessa siis luotettava selvitys koko vuodelta Muu luotettava selvitys voi olla esim. palkkatodistus, eläkepäätös tai etuuspäätös Jos ei luotettavaa selvitystä => lähdeverotus Veikko Ronkanen POSA 13

14 Vähennykset progressiivisessa Verotusmenettelyssä verotettava verovelvollinen voi vähentää verotuksessaan samalla tavalla vähennyksiä kuin yleisesti verovelvollinen ko tuloon kohdistuvia vähennyksiä, esim. tulonhankkimiskulut, asunnon ja työpaikan väliset matkakulut, työasuntovähennys, ja yleisiä vähennyksiä, esim asuntolainan korot ja kotitalousvähennys huom! ei puolisosiirtoja Ulkomaan tuloihin kohdistuvina vähennyksinä voidaan vähentää tulojen hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot ja korot. Vähennyksen määrä ei saa ylittää ulkomaan tulojen määrää. (14 2 mom.) Veikko Ronkanen POSA 14

15 Vähennyksistä Asunnon ja työpaikan väliset matkat kun ylittävät 600 ja maks 7000 kalenterivuodessa halvimman kulkuneuvon mukaan Suomessa Matkat ulkomailta ko työhön ja takaisin? Majoituspaikan ja työntekopaikan väliset matkat Välikäynnit kotona, jos asuu siellä puolison tai alaikäisten lastensa kanssa (eli nk viikonloppumatkat tai vastaavat) Puolisot = asuvat yhdessä avioliiton solmittuaan tai avopuolisoina, joilla yhteisiä lapsia tai rekisteröidyssä parisuhteessa Ulkomailla asunnon ja työpaikan väliset matkat Veikko Ronkanen POSA 15

16 Tulonhankkimisvähennykset palkasta 620 ylittävältä osin Viisumi tai työntekijän oleskelulupa jos vain ko työtä varten Passi ei vähennyskelpoinen (käy muuhunkin kuin työhön) Työkalut ja käyttökustannukset Matkat erityiselle työntekemispaikoille Työasuntovähennys, Jos asuu puolison tai alaikäisten lasten kanssa muualla ja työpaikkakunnalta vuokrattu tai luontoisetuasunto enintään 250 täydeltä kalenterikuukaudelta ja enintään vuokra tai luontoisetuarvo Täysihoitoedusta erotettava asunnon osuus FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Tyoasuntovahennys_verotuksessa( FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Tulonhankkimisvahenn ys(25625) Veikko Ronkanen POSA 16

17 Vähennyksiä Korot Asuntolainan korot 75 % velkojensa koroista, jos velka kohdistuu verovelvollisen tai hänen perheensä vakituisen asunnon hankkimiseen tai peruskorjaukseen vähennetään pääomatuloista tai ansiotulojen veroista 30 % alijäämähyvityksenä Opintolainan korot vain jos on Suomen valtion tai Ahvenanmaan maakunnan hallituksen takaama opintovelka taikka toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion opintotukijärjestelmään kuuluva julkisyhteisön takaama tai myöntämä opintovelka => ei koske mm Venäjältä tai Ukrainasta tulevia Veikko Ronkanen POSA 17

18 Kotitalousvähennys Mahdollinen myös/vain ETA-alueella tehdystä työstä Jos työkorvauksena maksetun työn tekijä ei kuulu Suomen ennakkoperintärekisteriin, vaaditaan selvitys 14C Todistus ulkomaisen yrityksen verovelvoitteiden hoitamisesta Suomen veroviranomaisia varten (3027) Ohje FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Kotit alousvahennys% %29 Veikko Ronkanen POSA 18

19 Vähennykset Vakuutusmaksut Suomen Palkansaajan TYEL-maksu 5,55 % (7,05 % 53v->) Työttömyysvakuutusmaksu 0,50 % Päivärahamaksu (jos väh 4kk) 0,84 % Vastaavat ulkomaiset pakolliset vakuutusmaksut Kollektiivisen eläketurvan maksut Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut vain ETA- valtioista otettuina tietyin ehdoin Veikko Ronkanen POSA 19

20 Viran puolesta laskettavat vähennykset esim vero%-laskuri laskee ne Verovelvollisen ansiotulojen perusteella lasketaan viran puolesta tulonhankkimisvähennys 620, maks palkoista ansiotulovähennys, Kunnallisverotuksessa 51 prosenttia vähennykseen oikeuttavien tulojen euroa ylittävältä osalta tulojen euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 28 prosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin euroa. työtulovähennys, valtionverosta Vähennys on 7,3 prosenttia vähennykseen oikeuttavien tulojen euroa ylittävältä osalta. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 970 euroa perusvähennys kunnallisverotuksessa Puhtaat ansiotulosi eivät kaikkien muiden vähennysten tekemisen jälkeen ylitä euroa. Vähennyksen enimmäismäärä on euroa. Jos puhtaan ansiotulon määrä kaikkien kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten jälkeen on suurempi kuin euroa, vähennystä pienennetään 20 prosentilla ylimenevän tulon määrästä. eläketulovähennys, valtion ja kunnallisverotuksessa eri tavoin opintorahavähennys invalidivähennys merityötulovähennys. FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Viran_puolesta_tehtavat_vahennyk set_vero(26313) Valtion tulovero vasta ylittävästä tulosta Veikko Ronkanen POSA 20

21 Verosopimusten huojennukset Opiskelijalle tai harjoittelijalle voi am verosopimuksissa olla erilaisia huojennuksia Sovelletaan kummassakin menettelyssä Saksa, Korea, Belgia, Bulgaria, Indonesia, Serbia ja Montenegro, Luxemburg, Kreikka, Tansania, Thaimaa, Unkari, Alankomaat, Arabiemiraatit, Argentiina, Barbados, Brasilia, Georgia, Intia, Israel, Itävalta, Pakistan, Romania, Tsekki, Ukraina, Vietnam, Venäjä, Egypti, Ranska, Sambia, Iso-Britannia, Portugali, Japani, Malesia, Filippiinit, Färsaaret, Islanti, Sri Lanka Esitettävä todiste opiskelusta rajoitetusti verovelvollisen verokorttia haettaessa FI/Syventavat_veroohjeet/Kansainvaliset_tilanteet/Tyonantaja t/ulkomaiset_opiskelijat_ja_harjoittelijat(20200)b Veikko Ronkanen POSA 21

22 Venäjän ja Ukrainan opiskelijahuojennus 20 art 2k Sopimusvaltiossa olevan yliopiston, korkeakoulun tai muun ylemmän oppilaitoksen opiskelijaa tahi liikealan ammattioppilasta tai muuta harjoittelijaa, joka asuu tai välittömästi ennen oleskeluaan toisessa sopimusvaltiossa asui ensiksi mainitussa valtiossa ja joka yhtäjaksoisesti oleskelee toisessa sopimusvaltiossa enintään 183 päivää, ei veroteta tässä toisessa valtiossa hyvityksestä, joka saadaan tässä toisessa valtiossa tehdystä työstä, milloin työ liittyy hänen opintoihinsa tai harjoitteluunsa (= maatalouden tai Suomen kielen opiskelija) ja hyvitys koostuu hänen elatustaan varten välttämättömistä ansioista, (mikä käytännössä on 510 /kk tai 17 /vrk) Suomessa progressiivisessakin verotetaan vain em ylittävä määrä. Huomioidaan verokortissa, työnantaja ei vähennä Lähdeverokortin vähennys saman suuruinen, työnantaja vähentää. Veikko Ronkanen POSA 22

23 Mikä edullisinta? Progressiivinen yleensä edullisempi kuin lähdeverotus pienillä tuloilla Ei kuitenkaan aina, koska muualta saadut tulot otetaan huomioon. Progression takia veron määrä voi nousta korkeammaksi kuin 35 % tai 35 % -17e/pv tai 510 e/kk vähennysten jälkeen. Vähennys tekee lähdeveronkin tosiasiassa progressiiviseksi vero.fi > verokorttilaskuri voi laskea koko vuoden ao ansioiden perusteella vero%:a, (ei euroja) progressiivisessa verotuksessa. Progressiivisuus katkeaa kalenterivuoden vaihtuessa Jos asuinmaan verotus ankarampaa kuin Suomen, hyvitysmenetelmässä saa vähentää Suomen verot, mutta se ei vaikuta verojen yhteismäärään Kunkin yksilölliset tulot ja vähennykset vaikuttavat Asiakkaalla valintamahdollisuus nettotulo >< vaivat Jos työntekijä ei esitä maksajalle rajoitetusti verovelvollisen verokorttia, työnantajan perittävä lähdevero Veikko Ronkanen POSA 23

24 Aputaulukko Lähdevero 35 % -510 e/kk Tulo kk Vähennys Verotetta va tulo Verokant a % Vero e Vero % ,50 17, ,00 20, ,50 23, ,00 24, ,50 26, ,00 27, ,50 27, ,00 28, ,50 29,05 Veikko Ronkanen POSA 24

25 Rajoitetusti verovelvollisen verokortin hakemisesta Rekisteröityminen Progressiivinen verotus edellyttää Suomen henkilötunnusta Oikea henkilötunnus tarkoittaa rekisteröitymistä väestörekisteriin Keinotunnus annetaan, jos ei henkilötunnusta. Se ei kuitenkaan toimi välttämättä muitten järjestelmissä Voi rekisteröityä verohallinnossa tai Kelalla Henkilötunnus vaatii henkilön tunnistamista eli henkilökohtaista käyntiä Lähdevero toimii myös nimellä ja syntymäajalla Ohje: Syventavat_veroohjeet/Kansainvaliset_tilanteet/Suomeen_tilapai sesti_toihin_tulevalle_su(12062) Veikko Ronkanen POSA 25

26 Rajoitetusti verovelvollisen verokortin hakemisesta Lomakkeet Lähdeverokorttihakemus + Hakemus progressiiviseen verotukseen (Myöhemmin rekisteröinti- ja em lomakkeet yhdistetään) Jos ei luotettavaa selvitystä tuloista ja vähennyksistä, annetaan lähdeverokortti Miten ulkomaalaiset ymmärtävät, mitä pitää selvittää? Selvitettävä ulkomaiset tulot ja vähennykset jo ennen Suomeen tuloa Miten verohallinto ymmärtää selvitykset? Hyvin täytetyt hakemukset onnistumisen edellytys Veikko Ronkanen POSA 26

27 Koskee myös muita ansiotuloja Jo nytkin Lähdeverolain 13 :n mukaan verotetaan verotusmenettelylain mukaan mm. eläketulot, vuokratulot, luovutusvoitot, maatalouden tulo, puukaupat osingot vaatimuksesta erityisehdoin > uudistus koskee mm Työkorvauksia Onko palkkaa vai työkorvausta, ratkaistaan Suomen säännösten mukaan, ulkomaiset rekisteröinnit, vakuutuksen jne eivät vaikuta Urheilijanpalkkioita ja -palkkoja, lähdevero 15 % tai myös oma progressiivinen verotus. Veikko Ronkanen POSA 27

28 Työnantajan sotu ja vakuutetun savamaksu ulkomailta tulijoilla - Ei, jos työskentely Suomessa yhtäjaksoisesti alle 4 kk (4 kk:n alaraja aiottiin poistaa, mutta se säilyykin) - Ei, jos työntekijällä A1-todistus kuulumisesta asuinmaan sosturvaan Vakuutetun sava sisältyy pidätys%:iin verokorteissa Lähdeverotuksessa peritään lähdeveron lisäksi nk minipidätys 2,16 % Eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutuksissa ei 4 kk:n alarajaa. Veikko Ronkanen POSA 28

29 Ilmoittaminen yksityinen maksaja (julkisyhteisöillä oman ohjeet) Kausiveroilmoituksessa rajoitetusti verovelvollisen verokortin saajille maksetut ja pidätetyt ilmoitetaan ennakonpidätyksenalaisen alaisena palkkana 601 toimitettuna ennakonpidätyksenä 602 MUTTA Vuosi-ilmoituksella rajoitetusti verovelvolliselle maksettuina suorituslajilla AR Lähdeveromenettelyssä ilmoitetaan lähdeverona (605 ja 606) ja rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoituksella suorituslajina palkka A1 kts Kausiveroilmoitusohje Vuosi-ilmoitusohje Veikko Ronkanen POSA 29

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Tiedote suomalaiselle työnantajalle www.vero.fi sivu / 9 Sisältö: 1. Lyhyesti vakuutusmaksuista 2. Verotus ja Suomessa enintään 6 kuukautta oleskelevat 2.1 Ilmoitus-

Lisätiedot

Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Ulkomailla työskentelevän suomalaisen verotuksesta Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 Ulkomaantyön opas Sisällys 1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 3. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖ SUHTEEN EHDOT 5 3.1 Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut

Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut 1 Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut Kansainvälisten asioiden koordinaattori Ulla Siltaloppi Tampereen teknillinen yliopisto, Kansainväliset palvelut Palvelut ulkomailta

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN Sisällys 1. ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN 1 2. EDUSTUSMENOJEN VÄHENNYSKELPOISUUDESTA 1 3. VUOSI-ILMOITUKSET AJANKOHTAISIA 2 4. TILINPÄÄTÖSAJAN LAATIJALLE MUISTETTAVIA ASIOITA 2 5. OSINKOTULOJEN VEROTUS 2 6.

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN...

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 Kansaneläke...4 Työeläke...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen...5 Eläkkeiden maksatus

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN...

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 Kansaneläke... 4 Työeläke... 5 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen... 6 Eläkkeiden

Lisätiedot

Vero-oikeuden perusteet

Vero-oikeuden perusteet Vero-oikeuden perusteet Matti Myrsky syyskuu 2010 1 I J O H D A N T O... 4 A VERO-OIKEUS OSANA OIKEUSJÄRJESTYKSEN SYSTEMATIIKKAA... 4 B VERON JA MAKSUN KÄSITTEET... 4 C KESKEISET SÄÄDÖKSET... 4 II VEROTUKSEN

Lisätiedot

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN...

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 Kansaneläke...4 Työeläke...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen...5 Eläkkeiden maksatus

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 26/91 Camilla Gustavsson - Risto Herrala 16.12~1991 RAHOITUSVAATEIDEN VEROTUS FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF :FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN...

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 Kansaneläke... 4 Työeläke... 5 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen... 6 Eläkkeiden

Lisätiedot

Kotitalous. työnanta

Kotitalous. työnanta Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana uudesta ran asiakk Hyödy Ete maksut ja jantasaiset Aja se t lennukse ale ava sta ja joust lvelu ja saava palv Osa ointi sio asi jan taja työnanta ritt

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN Koonnut: palveluohjaaja Irina Miettinen POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke Mikkeli 2010 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot