LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS"

Transkriptio

1 LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS Yritysten parhaat käytännöt Case: Finavia Oyj:n Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasema ELLO Etelä-Suomen logistiikka WP4: EcoHub konseptin kehittäminen Forssa, Virpi Pennanen Virpi Pennanen Kirsi Rautelin Kirsi Rautelin

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO FINAVIA OYJ Vuoden 2009 tunnuslukuja Finaviassa Finavia Oyj:n ympäristöpolitiikka Ympäristöjärjestelmä ja ympäristölupa Ympäristöorganisaatio Energia- ja ilmasto-ohjelma Vesistöjen kuormitus Jätehuolto Melu Päästöt ilmaan TAMPERE-PIRKKALA LENTOASEMA Rakennusten, varastojen koko ja muoto Ympäristölupa Lentoaseman vaikutukset vesistöön Jätehuolto, jätteet ja jätevedet Energia Melu Päästöt ilmaan TURUN LENTOASEMA Ympäristöpolitiikka ja lupa Jätteiden käsittely ja määrät Energia ja vesi Päästöt ilmaan LÄHTEET... 15

3 1 JOHDANTO Tämä raportti on osa Ello-hankkeen EcoHub konseptin kehittämistä, jonka tavoitteena on luoda konsepti ekologisesta logistiikka-alueesta. Tässä raportissa perehdytään Finavia Oyj:hin ja sen isännöimiin lentoasemiin: Tampere-Pirkkala ja Turku. Selvitämme näiden kahden kansainvälisen lentoaseman parhaat käytännöt painettujen dokumenttien pohjalta sekä haastatteluilla. Keskitymme ympäristöasioihin sekä käytössä oleviin energia- ja jäteratkaisuihin. Vierailimme Tampere-Pirkkalan lentoasemalla Isäntänämme toimi kunnossapitopäällikkö Sami Uusi-Niemi, joka hoitaa oman toimen ohella myös lentoaseman ympäristöasioita. Turun lentoasemalla vierailimme Turussa isäntänämme toimi kunnossapitopäällikkö Veli-Matti Paasikivi. 2 FINAVIA OYJ Finavia Oyj on palveluyritys, joka ylläpitää 25 lentoasemaa sekä koko maan kattavaa lennonvarmistusjärjestelmää. Finavia vastaa matkustajien ja matkatavaroiden turvatarkastuksista, kiitoteiden hoidosta sekä lentoonlähtöjen ja laskujen turvallisuudesta. Finavian asiakkaita ovat lentoyhtiöt, matkustajat, yritykset ja sotilasilmailu. (Finavia Oyj) Finavian liiketoiminta jakautuu seuraaviin osa-alueisiin: o Finavian lennonvarmistusliiketoiminta vastaa ilmatilan käytön hallinnasta ja lennonvarmistuspalveluista Suomen ja kansainvälisen merialueen yläpuolisessa ilmatilassa. o Lentoasemaliiketoiminta vastaa Finavian lentoasemaverkosta: tuottaa lentoasemapalvelut, vastaa lentoasemien infrastruktuurista ja näiden kehittämisestä. o Kaupallinen liiketoiminta vastaa Finavian lentoasemien kaupallisista palveluista, jotka tarjotaan suoraan matkustajille tai yhteistyössä muiden lentoasemalla toimivien palveluntarjoajien kanssa. o Finavia on kokonaan valtion omistama yhtiö ja omistajaohjaus on liikenne- ja viestintäministeriössä. Valtioneuvosto asettaa Finavialle yleiset toiminta- ja tulostavoitteet. o Finavian tytäryhtiöt ovat Airpro Oy ja Lentoasemakiinteistöt Oyj. Lentoasemakiinteistöt Oyj tarjoaa toimitilapalveluita lentoasemalla toimiville yrityksille ja toimii erilaisten lentoasemien yhteydessä sijaitsevien rakennushankkeiden kehittäjänä ja rakennusten omistajana. Airpro Oy kehittää ja tuottaa liikenne-, lentoasema- ja matkapalveluita liikenteen ja matkailun yrityksille sekä suoraan matkustajille. (Finavia Oyj) 1

4 2.1 Vuoden 2009 tunnuslukuja Finaviassa Vuosi 2009 oli Finavian viimeinen toimintavuosi valtion liikelaitoksena; vuoden 2010 alusta lukien toiminta jatkui Finavia Oyj nimisenä valtion kokonaan omistamana yhtiönä. Konsernin liikevaihto oli vuonna ,0 miljoonaa euroa ja konsernin toiminnallinen tulos oli 25,4 miljoonaa euroa. Yhtiöittämiseen liittyvät arvonalennukset ja satunnaiset erät veivät liikelaitos-konsernin viimeisen tilinpäätöksen 249,6 miljoonan euron tappiolle. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin henkilöä, joista Ilmailulaitoksessa työskenteli henkilöä ja Airpro Oy:ssä 491. (Finavia Oyj) 2.2 Finavia Oyj:n ympäristöpolitiikka Ilmailun kehitysedellytysten turvaamiseksi, Finavia huomioi ympäristöasiat jo ennakolta. Ilmailulaitoksen tavoitteena on turvallinen, säännöllisesti ja taloudellisesti toimiva lentoliikenne, joka ei kuormita ympäristöä tarpeettomasti. (Finavia Oyj) Finavia huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä niin, että se pystyy työskentelemään ympäristön kannalta vastuullisesti. Jokainen työntekijä huomioi työssään yrityksen ympäristöpäämäärät ja -velvoitteet. (Finavia Oyj) Finavia seuraa ja arvioi toimintansa ympäristövaikutuksia sekä tiedottaa seurannan tuloksista. Arvioiden perusteella toimintaa kehitetään jatkuvasti haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. (Finavia Oyj) Finavialla on käytössä ympäristöjohtamisjärjestelmää ja ympäristötavoitteiden seuraaminen on osa normaalia raportointia. Tämän lisäksi Finavia osallistuu aktiivisesti kansainvälisten ilmailuorganisaatioiden ympäristövaikutuksia vähentävään työhön. (Finavia Oyj) 2.3 Ympäristöjärjestelmä ja ympäristölupa Finavia hyödyntää toiminnassaan ISO standardin mukaista ympäristöjohtamisjärjestelmää. Ympäristötietoa kerätään etenkin melutilanteesta, lentoreiteistä, pinta- ja pohjavesitilanteesta (liukkaudentorjunta- ja jäänestoaineiden valumien ehkäisemiseksi) ja päästöistä ilmaan. (Finavia Oyj) Lentokenttätoiminta vaatii ympäristöluvan, joka on lentoasemakohtainen. Ympäristölupa on myönnetty seuraaville Finavian lentoasemille: Utti, Maarianhamina, Tampere-Pirkkala, Helsinki-Malmi, Joensuu, Oulu, Kuopio ja Jyväskylä. Lupahakemus on vireillä Turun, Hallin, Helsinki- Vantaan, Kittilän, Rovaniemen ja Ivalon lentoasemien osalta. (Finavia Oyj) 2

5 2.4 Ympäristöorganisaatio Finavian ympäristöorganisaatio ( alkaen) toimii Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa. Kuvio 1. Finavia Oyj:n ympäristöorganisaatio. 2.5 Energia- ja ilmasto-ohjelma Finavian energia- ja ilmasto-ohjelma aloitettiin vuonna Sen avulla Finavia pyrkii tekemään pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuudella tarkoitetaan tarkoituksenmukaista energian käyttöä turvallisuudesta ja työskentelyolosuhteista tinkimättä. Ohjelma kattaa energiatehokkuuden parantamisen lentokenttärakennuksissa ja - rakenteissa, ajoneuvoissa ja koneissa, liikkumisen ohjauksessa sekä lennonvarmistuksessa. (Finavia Oyj) Osana energia- ja ilmasto-ohjelmaa Finavia tutkii mahdollisuuksia hyödyntää lämmityksessä maa- ja ilmalämpöpumppuja. Muina tulevaisuuden energiansäästökohteina he tutkivat kiinteistöjen vapaajäähdytystä, jossa käytetään hyväksi ulkoilmaa. Lisäksi he selvittävät lentoasemilla käytettävien työkoneiden konekohtaista energiankulutusta sekä taloudellisen ajotavan vaikutusta kulutukseen. (Finavia Oyj) Uusiutuvaa energiaa käytetään kymmenellä lentoasemalla. Pellettilämmitys on käytössä Jyväskylässä, Joensuussa, Kokkola-Pietarsaaressa, Kajaanissa, Kemi-Torniossa, Ivalossa, Kuusamossa, Kuopiossa, Vaasassa sekä Maarianhaminassa. Kaikki (paitsi Maarianhamina) ovat VAPO:n toimittamia laitoksia. Maarianhaminassa on käytössä pelleteillä tuotettu kaukolämpö (Mariehamns Energi). (Kara, sähköpostiviesti ) 3

6 2.6 Vesistöjen kuormitus Lentoasemilla vesistöjen kuormitusta aiheuttavat lähinnä asematasolla tai keskitetyllä jäänpoistoalueella tehtävä lentokoneiden jäänestoruiskutukset sekä liukkaudentorjunta. Maahuolintayhtiöt käyttävät glykoli-vesiseosta lentokoneiden jäänestoon ja poistoon. Kiitoteiden liukkaudentorjuntaan Finavia käyttää asetaatteja ja formiaatteja. Aineet eivät ole haitallisiksi luokiteltuja, mutta ne aiheuttavat silti vesistökuormitusta. (Finavia Oyj) Kolmella Finavian lentoasemalla on käytössä kiitoteiden liukkauden torjunnassa sokerijuurikkaasta saatava betaiini (Ympäristöraportti 2009). Betaiini on aminohappo ((CH 3 ) 3 NCHCOO ) ja sisältää typpeä n. 15 % (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007). Betaiini hajoaa helposti luonnossa ja se on erittäin lievästi myrkyllinen vesieliöille (Ympäristövuosiraportti 2009). Ensisijaisesti kiitoteiden liukkaudentorjunnassa käytetään kuitenkin mekaanisia menetelmiä, harjausta ja aurausta. Kemiallisia sulatusaineita tarvitaan kiitotien pintaan muodostuneen kuuran ja jään poistossa sekä ennakoivaan liukkaudentorjuntaan. (Finavia Oyj) 2.7 Jätehuolto Lentoasemilla syntyy jätettä rakennusten, kaluston ja koneiden huolloissa ja korjauksissa, ravintoloissa, kahviloissa, kaupoissa ja lentoasemien toimistotiloissa sekä satunnaisissa talon- ja maanrakennusprojekteissa. Omassa toiminnasta syntyvän jätteen lisäksi Finavia huolehtii lentoasemilla toimivien yritysten tuottamista jätteistä. (Finavia Oyj) 2.8 Melu Finavia on velvoitettu suorittamaan lentomelumittauksia. Mittaustulokset toimitetaan tiedoksi terveyslautakunnalle sekä tarvittaessa maankäytön suunnittelusta vastaaville kunnallisille ja muille viranomaisille. (Länsi- Suomen ympäristölupavirasto 2007) Lentokoneiden melu on pääasiassa joko moottorimelua tai aerodynaamista melua. Lentokoneiden ja moottoritekniikan kehityksellä voidaan vaikuttaa oleellisesti lentomeluun. Uudet suihkumoottorit ovat yhä hiljaisempia ja niiden energiatehokkuus on entistä parempi. Lyhyillä reiteillä suositaan potkurikoneita, jotka ovat yleensä suihkukoneita hiljaisempia. Vuonna 2008 Finavia käynnisti kolmivuotisen jatkuvan liu'un lähestymisen kehityshankkeen (CD= Continous descent), joka tähtää ympäristöystävällisempien lentotapojen yleistymiseen. (Finavia Oyj) Lentotoiminnan ja lentoaseman työkoneiden lisäksi melua aiheuttavat tieliikenne mm. työmatka- ja matkustajaliikenne sekä polttoaine- ja tavarakuljetukset. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) 4

7 2.9 Päästöt ilmaan Lentopetrolin eli kerosiinin palaessa syntyy pakokaasuja, jotka sisältävät mm. typenoksideja, palamattomia hiilivetyjä, hiilimonoksidia, hiilidioksidia, vesihöyryä, rikinoksideja ja hiukkasia. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Lentoasema-alueella päästöjä ilmaan aiheuttavat useat erilaiset toiminnot ja toimijat, kuten lentoliikenne (lentokoneet), kenttäalueen maakaluston liikenne, maaliikennealueen autoliikenne ja lentoaseman omat energialaitokset. Lentokoneiden päästöt lentoasemilla arvioidaan kansainvälisesti määritellylle ns. LTO-syklille (Landing and Take Off Cycle). Laskentaan otetaan mukaan lentoonlähdön, laskeutumisen ja niihin liittyvien rullausten aiheuttamat päästöt jalan (915 m) korkeuteen asti. Esimerkiksi ison matkustajakoneen ollessa kyseessä päästöjä otetaan mukaan noususuunnassa noin kuuden kilometrin matkalta ja laskusuunnassa noin 18 kilometrin matkalta lentoasemasta. (Finavia Oyj) Maakaluston päästöt lentoasemilla selvitetään hankittujen polttoainemäärien perusteella. Päästölaskennassa sovelletaan VTT:n toteuttamaa Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä LIPASTO:a. (Finavia Oyj) Päästöjen lisäksi lentoasemilla tarkkaillaan ilmanlaatua. Ilmanlaatua voidaan arvioida mm. teoreettisten mallien, kuten päästöjen leviämismallien, ja ilmanlaatumittausten perusteella. Helsinki-Vantaan lentoasemalla tehtyjen tutkimusten pohjalta päästöjen vaikutukset ilmanlaatuun voivat muodostua merkittäviksi vain lentoaseman liikennealueilla tai aivan niiden välittömässä läheisyydessä. (Finavia Oyj) 3 TAMPERE-PIRKKALA LENTOASEMA Tampere-Pirkkala lentoaseman alue on kooltaan noin hehtaaria, josta puolustusvoimien käytössä on 600 hehtaaria. Kenttäalue muodostuu liikennealueesta eli kiito- ja rullausteistä sekä asematasosta, jossa lentokoneiden lastaus, purkaminen, tankkaus ja käyttöhuolto tehdään. Lentoasemalla on yksi kiitotie, jonka pituus on metriä ja leveys 45 metriä. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Finavian toimintoja varten Tampere-Pirkkalan lentoasemalla on kaksi terminaalia, kunnossapidon halli ja lentokonehalli. Tampere-Pirkkala lentokenttä on ns. välilaskukenttä, jonne lentokoneet tuovat matkustajia ja ottavat uusia matkustajia kyytiin. Lentokentällä yöpyvien koneiden määrä ei ole merkittävä. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Finavian toimintoihin kuuluvat lennonvarmistuspalvelut, lentoasemarakennusten ylläpito, terminaalipalvelut, kenttäalueen kunnossapito, kunnossapitokaluston huolto ja korjaus, palo- ja pelastustoiminta sekä katuverkon ja pysäköintialueiden ylläpito. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) 5

8 Tampere-Pirkkalan lentoasemalla on kaupallista liikenneilmailua, lentokoulutustoimintaa, harrastuslentotoimintaa sekä Ilmavoimien sotilaslentotoimintaa. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Lentoasemalla on maanvuokrasopimus usean eri toimijan kanssa. Alueella on mm. yksityisilmailijoiden lentokonehalleja, kaksi ajoharjoittelurataa sekä Oy Esso Ab:n ja Oy Shell Ab:n polttoainevarastot. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007). Pirkkalan kunnan aluepelastuslaitos on siirtämässä toimintojaan pois lentoasema-alueelta muutaman kilometrin päässä rakenteilla olevaan rakennukseen. Tampere-Pirkkala lentoasemalla toimii kunnossapidon yhteydessä pelastustoimi, jolla on kaksi erikoisvalmisteista paloautoa. Kunnossapidon henkilöstöstä 17 täyttää kelpoisuusehdot palomiehen tehtäviin. (Uusi- Niemi, haastattelu ). Pirkkalassa työskentelee 55 henkilöä Finavian palkkalistoilla. Kaikkiaan lentokenttäalueella työskentelee noin 160 henkeä. Ympärivuorokauden työskentelee vartioinnin, kunnossapidon ja lennonjohdon henkilöstöä. Henkilökunnalta edellytetään monitaitoisuutta. Tampere-Pirkkala lentoaseman ympäristövastaava oman toimen ohella on kunnossapitopäällikkö Sami Uusi-Niemi. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Tampere-Pirkkalan lentokentällä ei tällä hetkellä ole rahtiliikennettä muilla kuin Puolustusvoimilla. Aikaisemmin rahtia kuljettivat mm. DHL ja Finnair Cargo, mutta he ovat siirtäneet toimintonsa Turkuun. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Talouden taantumasta johtuen asiakaspalvelujen tarve on ollut maltillista, mutta Uusi-Niemi arvioi tarpeen kasvavan tulevaisuudessa. Hän uskoo JOT- toimintaa perustuvien palveluiden lisääntyvän. Konsepti näille palveluille on jo luotu. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Kuva 1. Tampere-Pirkkala lentoaseman terminaali 1, lennonjohtotorni ja vasemmalla takana lentokonehalli. 6

9 3.1 Rakennusten, varastojen koko ja muoto Tarkempia tietoja on pyydetty vierailun jälkeen sähköpostitse. 3.2 Ympäristölupa Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Tampere-Pirkkala lentoasemalle ympäristöluvan vuonna 2007 (lupapäätös Nro 36/2007/2). Ympäristöluvan hakijoina ovat Ilmailulaitos Finavia ja Satakunnan lennosto. 3.3 Lentoaseman vaikutukset vesistöön Tärkeimpiä ympäristönäkökohtia vesistön kannalta Tampere-Pirkkala lentoaseman toiminnassa ovat kiitoteiden liukkaudentorjunta-aineiden sekä lentokoneiden jäänesto- ja jäänpoistoaineiden joutuminen vesiin ja niiden hajoamisen aiheuttama hapenkulutus. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Lentoaseman valumavedet laskevat Pyhäjärveen kolmea reittiä. Pohjoisessa vedet kulkeutuvat Juoksijanojaa pitkin Kotolahteen. Idässä vedet kulkeutuvat Sikojärveen ja edelleen Sikojokeen, joka laskee Isolammin kautta Kirkonniitynlahteen. Etelässä valumavedet joutuvat Hahmojärvestä laskevaa Toritunojaa pitkin Urvantajärven ja Säijärven kautta Säijokeen ja edelleen Säijänselkään. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Pohjaveden tilaan liittyen lupapäätöksessä todetaan, että lentoasema ei ole tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Lentoaseman kenttäalue on päällystetty ja koko alueelle on rakennettu hulevesiviemäröinti. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Liukkaudentorjunnassa Tampere-Pirkkalan lentoasemalla käytetään Betafrost liukkaudentorjunta-ainetta (neste) ja lisäksi kaliumasetaattia (neste ja rae). Betaiinin käyttö on koeluontoista ja kokeilun jatkosta päätetään vuosittain. Urean käyttö liukkaudentorjunnassa on lopetettu. (Ympäristövuosiraportti 2009) Betafrost toimii 5 pakkasasteeseen saakka ja ruostuttaa vähemmän koneita. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Lentokoneiden jääesto- ja jäänpoistoainepitoisten vesien keräily imuriautolla aloitettiin Tampere-Pirkkalassa syksyllä Keräilyn tehokkuus määritetään laskennallisesti (BOD 7 -kuormitus) ja ympäristölupamääräyksen ehtona talteen keruulle on 50% käytetystä glykolinesteestä. Vuonna 2009 laskennallisesti Tampere-Pirkkalan lentoasemalta saatiin talteen 52% glykolinesteistä. Glykolineste toimitetaan Tampereen Veden Viinikanlahden vedenpuhdistamon mädättämöön. (Ympäristövuosiraportti 2009) Tampere-Pirkkalan lentoasemalla on käytössä liukkauden varoitusjärjestelmä. Sen avulla kemikaalien käyttömäärää voidaan vähentää. (Länsi- Suomen ympäristölupavirasto 2007) 7

10 Finavia Oyj on velvoitettu tarkkailemaan liukkaudentorjunta- ja jäänestoaineiden vaikutuksia vesistön veden laatuun. Tarkkailu hoitaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu ry ja tarkkailua valvoo Pirkanmaan ELYkeskuksen ympäristö- ja luonnonvaravastuualue. (Ympäristövuosiraportti 2009) 3.4 Jätehuolto, jätteet ja jätevedet Ympäristölupapäätöksen mukaan jätehuollon järjestämisessä tulee noudattaa kunnan antamia jätehuoltomääräyksiä ja tiedot jätemääristä (taulukko 1) on toimitettava vuosittain Pirkanmaan ympäristökeskukselle. Finavia on järjestänyt Tampere-Pirkkala lentoaseman alueella jätteen keräilyn ja sitä käyttää muutamat yritykset. Osa on järjestänyt jätehuollon itse. Satakunnan lennoston kiinteistöjen jätehuollosta vastaa Puolustushallinnon rakennuslaitos. Tukikohdan toiminnasta syntyneet jätteet tilastoidaan erikseen (ei mukana taulukossa 1). (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Tampere-Pirkkalan lentoasemalla jätehuolto kilpailutetaan muutaman vuoden välein. Tällä hetkellä suurin toimija on Pirkanmaan jätehuolto. Jätteenkeräilyastioita on lentoasemalla turva-alueesta johtuen alueen molemmilla puolilla. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Lentoasemalla syntyneet saniteettijätevedet johdetaan Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriin. Vuonna 2009 vettä käytettiin 3170 m 3.Ongelmajätteet varastoidaan lukitussa varastossa. Jäteöljy varastoidaan valuma-altaaseen sijoitetussa terässäiliössä, jonka tilavuus on 2 m 3. Työkonesuojasta jäteöljy kerätään keskitetysti putkistoa pitkin. (Länsi- Suomen ympäristölupavirasto 2007) Taulukko 1 Tampere-Pirkkala lentoaseman toiminnasta syntyneet jätteet vuonna JÄTELAJI TYYPPI MÄÄRÄ(t) TOIMITUSKOHDE KULJETTAJA Sekajäte Normaali 182,94 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Biojäte Normaali 89,63 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Metalli Normaali 4,12 Kuusakoski Oy, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Keräyspaperi Normaali 5,00 Paperinkeräys Oy, Tampere Keskisen keräys Oy Pahvi Normaali 6,00 Korenso, Tampere Keskisen keräys Oy Kaivojen tyhjennys Normaali 34,67 Tarastenjärvi, Tampere Kaivopumppu M. Kulmala Oy Voiteluöljyjjäte Ongelma 2,00 Ekokem Oy, Riihimäki Ekokem Oy Öljynerottimen jäte Ongelma 0,31 Tarastenjärvi, Tampere Kaivopumppu M. Kulmala Oy Kiinteä ongelmajäte Ongelma 0,49 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Loisteputket ja lamput Ongelma 0,30 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Pienakut ja paristot 0,03 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Ajoneuvojen renkaat Normaali 0,99 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Ajoneuvojen akut Ongelma 0,99 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto, Pirkanmaan akkupalvelu Sähkö- ja elektroniikkaromu Normaali 2,52 Kunnan varasto, Pirkkala Oma kuljetus 8

11 Uusi-Niemi arvioi jäteastioiden tekniikan kehittyvän tulevaisuudessa. Tällä voidaan saavuttaa kustannussäästöjä, koska tyhjennysvälejä on harvemmin ja siten myös kuljetustarve vähenee. (Uusi-Niemi, haastattelu ) 3.5 Energia Tampere-Pirkkala lentoasemalla on siirrytty kaukolämpöön toukokuussa Kaukolämpö tuotetaan mm. maakaasulla ja hakkeella. Vuoden 2009 energiankulutukset on esitetty taulukossa 2. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Aikaisempi lämmitysmuoto lentoaseman alueella oli Fortum Lämpö Oy:n raskasöljykäyttöinen polttoaineteholtaan 1,9 MW (1,3 MW + 0,57 MW) lämpökeskus. Polttoöljy varastoitiin tilavuudeltaan 20 m 3 :n säiliössä, joka oli sijoitettu tilavuudeltaan samankokoiseen valuma-altaaseen. Lämpökeskuksen polttoaineen kulutus oli vuonna 2000 n. 270 tonnia. (Länsi- Suomen ympäristölupavirasto 2007) Taulukko 2 Tampere-Pirkkala lentoaseman energian kulutus vuonna ENERGIAMUOTO Sähkö Lämpö KULUTUS 2003 MWh 1883 MWh Terminaalin 2 perusparannus on juuri alkamassa. Rakennus tullaan uusimaan kokonaan, jolloin myös energian kulutus vähenee. Remontin yhteydessä tullaan uusimaan mm. tekniikkaa. Tällä hetkellä käytössä on mm. ilmalämpöpumppuja (jäähdytykseen). (Uusi-Niemi, haastattelu ) Kuva 2. Tampere-Pirkkala lentoaseman terminaali 2. 9

12 3.6 Melu Ympäristölupapäätöksessä on määritelty toimenpiteet, joita Tampere- Pirkkala lentoaseman tulee tehdä yhdessä Satakunnan lennoston kanssa meluhaittojen ehkäisemiseksi. Määräysten lähtökohtana on, että melualue ei oleellisesti laajene, ja että melutasoja ja yksittäisiä melutapahtumia vähennetään. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Vuonna 2009 Tampere-Pirkkala lentoaseman toimintaa ympäristöaiheisia yhteydenottoja tuli 12 kpl, joista 10 koski lentoliikenteen melua ja 2 muita ympäristöasioita. (Ympäristövuosiraportti 2009) 3.7 Päästöt ilmaan Tampere-Pirkkala lentoaseman ympäristövuosiraportissa 2009 on esitetty polttoaineen kulutukset ja päästöt ilmaan (taulukot 3 ja 4). Taulukko 3 Finavian maakaluston polttoaineen kulutus ja päästöt vuonna Kulutus / päästö Määrä (t/v) Polttoaine 70 CO 1,0 HC 0,3 NO X 1,7 Hiukkaset 0,1 SO 2 0,002 CO Taulukko 4 Lentokoneiden polttoaineen kulutus ja LTO-syklin aikaisen päästöt vuonna 2009 (LTO-syklien määrä kpl). Kulutus / päästö Määrä (t/v) Polttoaine 2100 CO 80 HC 2,9 NO X 23 SO 2 2,1 CO

13 4 TURUN LENTOASEMA Lentoliikenne alkoi Suomessa 1920-luvulla. Aero Oy aloitti reittiliikenteen vuonna 1924 välillä Helsinki-Tallinna. Lentoasema sijaitsi Katajanokalla; kone oli talvella varustettu suksilla, kesällä kellukkeilla. Ensimmäinen lentokenttä valmistui Turun Artukaisiin vuonna Ensimmäiset siviilikäyttöiset suihkuturbiinikoneet otettiin käyttöön vuonna (Kuljetusopas). Turun Lentokenttää on rakennettu useassa otteessa ja nykyiselle paikalleen kenttä asettui Terminaali rakennettiin 1978 ja viimeisin vaihe oli kun kunnossapidon rakennus muutettiin kakkosterminaaliksi vuonna Tällöin kunnossapito sai uudet tilat hiukan etäämmälle terminaalirakennuksista. (Paasikivi, V-M., haastateltu ). Turun kentän kiitoradan pituus on 2650 m ja leveys 60 m. Alueella ei ole ajallisia tai muitakaan lentorajoituksia. Nousu- ja laskeutumisaikoja on hyvin saatavilla. Lentokentän eteläpuolelle on valmisteilla asemakaava, jonka pinta-ala on 274 ha, joista korttelialueita on 59 ha. Tälle alueelle on ehdotettu rakennusoikeutta yht kerros-m 2 toimitila- ja toimistorakentamiselle. Alueelle on ehdotettu myös hotellin rakentamismahdollisuutta. (Lentoasemakiinteistöt Oyj). Kuva 1 Turun lentokentän sijoittuminen Nykyisin Turun Lentoasemalla toimii Finavian alaisuudessa kaksi isompaa kuljetusalan rahtiliikennettä hoitavaa yritystä; DHL ja TNT. Lisäksi alueella toimii useita lentoliikennepalveluja tarjoavia yrityksiä; Finnair, Blue1, SAS, Wiss, Wingo sekä TurkuAir. Näiden lisäksi rajavartiolaitoksen lentue käyttää lentokenttää ja heidän käytössään olevat toimitilat sijaitsevat tällä alueella. (Paasikivi, haastateltu ). 11

14 Kentällä on toimintaa 24 tuntia seitsemänä päivänä viikossa. Operaatiomäärissä Turun lentoasema on kolmanneksi vilkkain Suomessa. Matkustajamäärä on kuitenkin Turussa pienempi kuin esimerkiksi Tampere- Pirkkalassa, johtuen Turun kentän keskittymisestä rahtiliikenteen kehittämiseen ja lisäämiseen. (Paasikivi, V-M, haastattelu ). 4.1 Ympäristöpolitiikka ja lupa sekä siihen vaikuttavat muutossuunnitelmat Finavian ympäristötyö perustuu lainsäädäntöön, kansainvälisten sopimusten ja eri sidosryhmien perusteltujen odotusten huomioonottamiseen lentoturvallisuuden puitteissa. (Ympäristöraportti 2009). Ympäristötyötä koordinoi ympäristöjohtoryhmä, johon ympäristöjohtajan ja asiantuntijoiden lisäksi kuuluu lentoasema ja lennonvarmistusliiketoiminnan operatiivisia johtajia. Finavia hyödyntää toiminnassaan ISO standardin mukaista ympäristöjohtamisjärjestelmää. Järjestelmässä ympäristötarkkailu on keskeisessä osassa. (Ympäristöraportti 2009). Finavia on hakenut Turun Lentoasemaa koskevan ympäristöluvan, jonka hakuprosessi on vielä kesken. Finavia haluaa kehittää sekä rahti- että henkilöliikennettä, mutta kansainvälisen rahtiliikenteen kasvu on nähty potentiaalisemmaksi. Uusien rakennussuunnitelmien mukaan kiitorataa tultaisiin pidentämään ja rakennuskantaa lisättäisiin logistiikan tarpeisiin. Tavoitteena on pidentää kiitorataa itä-länsisuunnassa, jolloin kiitoradan kokonaispituudeksi tulisi 3000 m. Alkuperäiseen suunnitelmaan on vaadittu muutoksia muun muassa liito-oravien reviirien ja pohjavesialueiden suojelun vuoksi. (Paasikivi, V-M, haastattelu ). 4.2 Jätteiden käsittely ja määrät Lentoasemilla muodostuu jätettä rakennusten, kaluston ja koneiden huolloissa ja korjauksissa, ravintoloissa, kahviloissa, kaupoissa ja lentoasemien toimistotiloissa sekä satunnaisissa talon- ja maanrakennusprojekteissa. Omasta toiminnasta syntyvän jätteen lisäksi Finavia huolehtii lentoasemilla toimivien yritysten tuottamista jätteistä, kulloinkin tehdyn sopimuksen mukaan. (Ympäristöraportti 2009). EU:n ulkopuolisesta lentoliikenteestä peräisin oleva ruokajäte kuuluu EU:n sivutuoteasetuksen soveltamisen piiriin. Vastuu lentoliikenteen jätteistä on ensisijassa jätteen tuottajilla eli lentoyhtiöillä ja yhtiöiden maahuolinnasta vastaavilla yrityksillä. (Ympäristöraportti 2009). Eri lentoasemien jätehuolto hoidetaan paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Turun lentoasemalla jätteiden käsittelystä vastaa maahuolinta, jolla on sopimus yhden ulkopuolisen toimijan kanssa jätteiden kuljetuksesta. Rahtitoimintaa harjoittavat yritykset hoitavat syntyvät jätteensä omien sopimustensa mukaisesti. (Paasikivi, V-M, haastattelu ). 12

15 Taulukko 5 Turun lentoasemalla syntyneiden jätteiden ilmoitetut määrät vuodelta 2009 Jätemäärät 2009 t / a Sekajäte 17 Hyötyjäte 32 Ongelmajätteet 0,4 Liukkaudentorjunta- ja jäänestokemikaalit asetaatti 75 glykoli 113 m Energia ja vesi Turun lentoasemalla ollaan siirtymässä lokakuussa 2010 kaukolämpöön. Tällä hetkellä on vielä käytössä oma, kevyttä polttoöljyä käyttävä, lämpökeskus. (Paasikivi, V-M, haastattelu ). Vuoden 2009 energiankulutus oli; o sähkö 2373 MWh o lämpö 2271 MWh Veden kulutus Turun lentoasemalla vuonna 2009 oli yhteensä 4557 m 3. Jätevedet on johdettu Turun kaupungin jätevedenpuhdistamolle. (Ympäristöraportti 2009). Kuva 2 Turun lentoaseman kiitorata ja rahtikoneiden purkualueita 13

16 Kuva 3 Turun lentoaseman kunnossapitokeskus 4.4 Päästöt ilmaan Lentokoneiden päästöt ilmaan lasketaan kansainvälisesti määritetylle LTO-syklille (Landing and Take Off Cycle). Laskentaan otetaan mukaan lentoonlähdön, laskeutumisen ja niihin liittyvien rullausten aiheuttamat päästöt 3000 jalan (noin 900 metrin) korkeuteen asti. (Ympäristöraportti 2009). Maakaluston osalta päästöt lasketaan polttoaineen kulutus- ja kalustotietojen perusteella. Finavian maakalustoa ovat muun muassa talvikunnossapidossa, asematasovalvonnassa sekä korjaus- ja huoltotoiminnassa käytettävät apuneuvot. (Ympäristöraportti 2009). Taulukko 6 Ilmapäästöjä koskevat tunnusluvut Turun lentoasemalla vuonna 2009 Päästöt vuonna 2009 LTO-sykli [kpl] CO [t] HC [t] NO x [t] SO 2 [t] CO 2 [t] Polttoaine [t] kaset Hiuk- [t] Lentokoneet Maakalusto

17 LÄHTEET HAASTATTELUT Finavia Oyj. Vastuullista ympäristötyötä. Viitattu Kara, J Finavia ympäristöpalaute. Vastaanottaja Markku Peltola. [sähköpostiviesti]. Viitattu Länsi-Suomen ympäristölupavirasto. Lupapäätös 36/2007/2, pdf-tiedosto. Viitattu Ympäristöraportti Finavia Oyj, pdf-tiedosto. Viitattu storaportti_2009.pdf Ympäristövuosiraportti Tampere-Pirkkala lentoasema. Finavia Oyj. Vuosikertomus Finavia Oyj, pdf-tiedosto. Viitattu A_vsk_FI.pdf Kuljetusopas. Yleistietoa. Viitattu Lentoasemakiinteistöt Oyj. Viitattu Uusi-Niemi, S Kunnossapitopäällikkö. Finavia Tampere-Pirkkalan lentoasema. Haastattelu Paasikivi, V-M Kunnossapitopäällikkö. Finavia Turun lentokenttä. Haastattelu

Ilmailulaitoksen ympäristökatsaus

Ilmailulaitoksen ympäristökatsaus 2002 Ilmailulaitoksen ympäristökatsaus 9 I L M A I L U L A I T O K S E N Y M P Ä R I S T Ö K A T S A U S 2 0 0 2 ENSIMMÄINEN YMPÄRISTÖRAPORTTI VALMISTUI Vuoden 2002 syyskuussa valmistui Ilmailulaitos-konsernin

Lisätiedot

Esitys Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston kulurakenteen ja hinnoittelun selvityksestä

Esitys Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston kulurakenteen ja hinnoittelun selvityksestä Esitys Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston kulurakenteen ja hinnoittelun selvityksestä Liikenne- ja viestintäministeriö 23.1.2013 Työn tarkoitus ja rajaus Selvitystyö on tehty lentoliikennestrategiatyön

Lisätiedot

Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014. Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj

Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014. Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014 Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj Finavia Oyj lyhyesti 25 lentoasemaa Koko maan kattava lennonvarmistusjärjestelmä

Lisätiedot

Järkevää joukkoliikennettä

Järkevää joukkoliikennettä Y M P Ä R I S T Ö R A P O R T T I Järkevää joukkoliikennettä Lentämistä pidetään energiatehottomana liikennemuotona. Sitä se onkin pahimmassa tapauksessa lennettäessä tyhjillä suihkukoneilla lyhyitä matkoja.

Lisätiedot

Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla

Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla VANTAAN OMAKOTIYHDISTYSTEN KESKUSJÄRJESTÖ ry. Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla Esitys 26.2.2009 VANTAAN LAURI - lehti - Stefan Skog - Vantaan ympäristöjohtaja Kansalaisten vaatimusten

Lisätiedot

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Sisällysluettelo 02 Mukana yhteisissä talkoissa 03 Lentoasemien ympäristövaikutukset 04 Finavian yritysvastuu lyhyesti 06 Finavian ympäristötyön tapahtumia 2011 10 Järkevää

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 3 Vantaa 11.11.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 28 Lentokonemelukatsaus 3/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Sisällysluettelo 02 Mukana yhteisissä talkoissa 03 Lentoasemien ympäristövaikutukset 04 Finavian yritysvastuu lyhyesti 06 Finavian ympäristötyön tapahtumia 2011 10 Järkevää

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Visio Seurantaryhmä: Lentoliikenne tukee Suomen talouden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sekä maamme kilpailukykyä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1 4450/11.01.00/2011 88 Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskien Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvasta tehtyjä valituksia Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 36/2007/2 Dnro LSY 2001 Y 301

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 36/2007/2 Dnro LSY 2001 Y 301 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 36/2007/2 Dnro LSY 2001 Y 301 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2007 ASIA Ilmailulaitos Finavian ja Satakunnan Lennoston ympäristönsuojelulain (86/2000)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2594/11.01.04/2013 62 Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics

Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics 2012 Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics Lentomatkustajien yhteismäärä Finavian lentoasemilla oli 19 187 508 was the total number of passengers in Finavia airports Matkustajamäärät

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Enontekiön lentoaseman ympäristölupa, Enontekiö Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 2 Vantaa 16.7.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 21 Lentokonemelukatsaus 2/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano Sami Rinne Ilmansuojelupäivät 23.8.2017 Suurten polttolaitosten (LCP, Large Combustion Plants) BAT -päätelmät BAT (Best Available Technology) paras käyttökelpoinen

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN MUISTIO 1 (3) Päivämäärä 17.11.2014 Liite 6, 12.12.2014 KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN Tässä muistiossa kuvataan Trafin lisäselvityspyynnössä 25.02.2014

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy 6. Lokakuuta 2011 Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema

Helsinki-Vantaan lentoasema Helsinki-Vantaan lentoasema ympäristöraportti 27 Jatkuvaa työtä ympäristön hyväksi. Noudatamme Finavian ympäristöpolitiikkaa. Jatkuvan seurannan avulla vähennämme suunnitelmallisesti toimintamme ympäristövaikutuksia.

Lisätiedot

Y M PÄ R I S T Ö T I E D O T 2 0 01

Y M PÄ R I S T Ö T I E D O T 2 0 01 YMPÄRISTÖTIEDOT 2001 TAVOITTEENA EKOTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Finnair on Euroopan johtavia lentoyhtiöitä ympäristöasioissa. Vastuuntuntoinen ja avoin ympäristöasioiden hoitaminen on kiinteä osa konsernin

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTYÖTÄ MAASSA JA ILMASSA

YMPÄRISTÖTYÖTÄ MAASSA JA ILMASSA YMPÄRISTÖTYÖTÄ MAASSA JA ILMASSA Lehdistötilaisuus 14.4.2008 1 13/04/2008 Kati Ihamäki Helsinki on aina matkan varrella Euroopan ja Aasian välillä kulkee nyt noin 30 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Markkinat

Lisätiedot

Päätös. Tampere-Pirkkalan lentoaseman toimintaa koskevassa ympäristöluvassa nro 36/2007/2, 3.9.2007 edellytetty hulevesiä koskeva selvitys, Pirkkala

Päätös. Tampere-Pirkkalan lentoaseman toimintaa koskevassa ympäristöluvassa nro 36/2007/2, 3.9.2007 edellytetty hulevesiä koskeva selvitys, Pirkkala Päätös Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 19/21/1 Dnro LSSAVI/258/4.8/21 Annettu julkipanon jälkeen 2.11.21 ASIA Tampere-Pirkkalan lentoaseman toimintaa koskevassa ympäristöluvassa nro 36/27/2, 3.9.27 edellytetty

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Moottoripäästöt, lentomelu ja jätehuolto keskeisimmät haasteet

Moottoripäästöt, lentomelu ja jätehuolto keskeisimmät haasteet YMPÄRISTÖRAPORTTI 2004 1 YMPÄRISTÖTYÖ POHJOLAN HERKÄSSÄ LUONNOSSA Nykyaikaisella kalustolla ja tekniikalla, laadukkaalla ympäristöjohtamisella sekä ympäristöä kunnioittavalla yrityskulttuurilla voidaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTIEDOT 2002. www.finnair.fi/konserni

YMPÄRISTÖTIEDOT 2002. www.finnair.fi/konserni YMPÄRISTÖTIEDOT 2002 www.finnair.fi/konserni SOPEUTUSTOIMILLA SUOTUISA YMPÄRISTÖVAIKUTUS Suuret muutokset kysynnässä ja tarjonnassa näkyivät vahvas ti Finnairin toiminnassa vuonna 2002. Kysynnän muutoksesta

Lisätiedot

Lausunto ympäristölupahakemuksesta: Finavia Oyj, Kokkola- Pietarsaaren lentoaseman ympäristölupahakemus, Kruunupyy

Lausunto ympäristölupahakemuksesta: Finavia Oyj, Kokkola- Pietarsaaren lentoaseman ympäristölupahakemus, Kruunupyy L IITE A 50 1(7) LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO Ympäristöluvat PL 200 65101 VAASA Asia Lausunto ympäristölupahakemuksesta: Finavia Oyj, Kokkola- Pietarsaaren lentoaseman ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Lentoliikenne, kotimaan lentoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Leena Sirkjärvi ja Timo Koskinen Liikennejaosto

Lentoliikenne, kotimaan lentoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Leena Sirkjärvi ja Timo Koskinen Liikennejaosto Lentoliikenne, kotimaan lentoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Leena Sirkjärvi ja Timo Koskinen Liikennejaosto 27.10.2016 1 Lentoasemaverkosto Finavia Oyj:n ylläpitämä 22 lentoaseman verkosto

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 29/11/1 Dnro PSAVI/17/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 29/11/1 Dnro PSAVI/17/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 29/11/1 Dnro PSAVI/17/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kemi-Tornion lentoaseman ympäristölupa, Kemi ja Keminmaa Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS

LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS Yritysten parhaat käytännöt Case: Helsingin satama, Vuosaari ELLO Etelä-Suomen logistiikka WP4: EcoHub konseptin kehittäminen Forssa, 4.8.2010 Virpi Pennanen Virpi

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010. Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010. Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II FNAVA OYJ MSTO 1(5) 11.12.2014 FNAVA OYJ:N HAKEMS MEN TTYVSTÄ TOMNTARAJOTKSSTA, VERTA DREKTVN 2002/30/EY TTEESEEN Finavian hakemusmateriaalit Finavia toimittanut Helsinki-Vantaan ympäristöluvassa listattujen

Lisätiedot

Suomen rakennettu ympäristö vuonna 2010. Bio Rex 26.10.2010 Miimu Airaksinen, VTT

Suomen rakennettu ympäristö vuonna 2010. Bio Rex 26.10.2010 Miimu Airaksinen, VTT Suomen rakennettu ympäristö vuonna 2010 Bio Rex 26.10.2010 Miimu Airaksinen, VTT Suomen päästöt 90 80 70 Milj. tn CO 2 ekv. 60 50 40 30 20 Kioto 10 0 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi Kuva: Jyrki Vesa Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi RAKENNUKSET JA RAKENTEET, TIET, KADUT, RADAT, LENTOKENTÄT, SATAMAT, VAPAA-AJAN ALUEET, KRIISIAIKOJEN RAKENTAMINEN, RAKENNUSKANNAN KORJAUS JA KUNNOSSAPITO

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 131/11/1 Dnro PSAVI/104/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 131/11/1 Dnro PSAVI/104/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 131/11/1 Dnro PSAVI/104/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Rovaniemen lentoaseman ympäristölupa, Rovaniemi Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa Ilmavoimien esikunta

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia miksi? Lentoliikennestrategia on yksi liikennepoliittisen selonteon jatkotoimenpiteistä

Lisätiedot

www.finnair.fi/konserni

www.finnair.fi/konserni YMPÄRIS TÖTIEDOT 2003 www.finnair.fi/konserni LENTOLIIKENNE YMPÄRIS TÖASIOISSA MAINETTAAN PAREMPI Lentoliikenne on muodostunut tärkeäksi jokapäiväiseksi toiminnaksi yhteiskunnassamme, ja se on kasvava

Lisätiedot

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Oiva-iltapäivä 29.10.2014 / kk SATO lyhyesti 2 Vastuullisuus SATOssa Ympäristövastuu Energiatehokkuus Elinkaari-investoinnit Jätemäärien pienentäminen Investointien

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015. Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt

Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015. Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015 Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt Yhteisellä Matkalla jo yli 150 vuotta Ensimmäinen säännöllinen junayhteys Helsinki Hämeenlinna maaliskuussa 1862 Valtionrautatiet

Lisätiedot

MODERNI LAIVASTO SÄÄSTÄÄ YMPÄRISTÖÄ

MODERNI LAIVASTO SÄÄSTÄÄ YMPÄRISTÖÄ YMPÄRISTÖRAPORTTI 2006 MODERNI LAIVASTO SÄÄSTÄÄ YMPÄRISTÖÄ 1 Finnairissa ympäristönäkökulmat otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Näin varmistetaan kestävä, kannattava kasvu myös ekologiselta kannalta.

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 3.3.2015 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Energiankulutus

Lisätiedot

Yksikkö 2011 2012 2013

Yksikkö 2011 2012 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 22.4.2014 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 1.1. Energiankulutus 2013...

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema

Helsinki-Vantaan lentoasema Helsinki-Vantaan lentoasema ympäristövuosiraportti 26 Jatkuvaa työtä ympäristön hyväksi. Noudatamme Finavian ympäristöpolitiikkaa. Jatkuvan seurannan avulla vähennämme suunnitelmallisesti toimintamme ympäristövaikutuksia.

Lisätiedot

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN 2016 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN SISÄLLYS 1.0 TOIMINNAN KUVAUS... 2 2.0 KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU... 2 2.1 Käyttötarkkailu... 2 2.2

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja bioenergiaratkaisut asuntoosakeyhtiöissä

Energiatehokkuus ja bioenergiaratkaisut asuntoosakeyhtiöissä Energiatehokkuus ja bioenergiaratkaisut asuntoosakeyhtiöissä Bioenergian ja energiatehokkuuden ajankohtaispäivä 25.01.2011, Rovaniemi DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Postinumero ja - toimipaikka

Postinumero ja - toimipaikka RISKIKARTOITUS NUMMELANHARJUN-NUMMENKYLÄN POHJAVESIALUUELLA - YRITYKSET 1 YRITYS Yrityksen nimi 2 TOIMIPAIKKA 3 LISÄTIETOJA YRITYKSESTÄ 4 TOIMINNAN KUVAUS Yrityksen toimiala Lähiosoite Puhelin Kiinteistön

Lisätiedot

Finavian osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011: Lentoliikenteen kysyntä jatkui poikkeuksellisen korkeana

Finavian osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011: Lentoliikenteen kysyntä jatkui poikkeuksellisen korkeana 1 (8) 25.10.2011 Finavian osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011: Lentoliikenteen kysyntä jatkui poikkeuksellisen korkeana Tammi-syyskuun 2011 avainluvut Liikevaihto kasvoi 17,6 prosenttia ja oli 272,7 milj. euroa

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ. Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008

ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ. Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008 ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008 Muistio, v. 1.0 19.10.2009 Konsernihallinto, Ympäristö Siviililentoliikenteen

Lisätiedot

I L M A I L U L A I T O S

I L M A I L U L A I T O S I L M A I L U L A I T O S 2005 Ympärisökasaus Lenoasemien ympärisölupahankkee sekä ympärisövaikuusen ja -vahinkoriskien selviäminen hallisiva Ilmailulaioksen ympärisöyöä koimaassa. Kansainvälisillä foorumeilla

Lisätiedot

Finavian osavuosikatsaus 1.1-31.3.2009: Matkustajamäärät vähenevät taantuman myötä

Finavian osavuosikatsaus 1.1-31.3.2009: Matkustajamäärät vähenevät taantuman myötä n osavuosikatsaus 1.1-31.3.2009: Matkustajamäärät vähenevät taantuman myötä Lentoliikenteen kehitys Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana matkustajamäärien kehitys on ollut selvässä laskussa. Kansainvälinen

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi - yleisesittely CTIF seminaari Lentoasemien pelastustoiminta Jari Nurmi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Visio Vastuullinen liikenne 27.11.2012 Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenne pää pilvissä jalat maassa

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenne pää pilvissä jalat maassa Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenne pää pilvissä jalat maassa LENTOLIIKENNE MUUTOKSEN PYÖRTEISSÄ Lentoliikenne muuttui rajusti 90 luvulla. Kilpailu vapautui > halpalentoyhtiöt tulivat markkinoille Jakelukanavat

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi 11.6.2013 / Mikko Sundström 1 Yhtiön tausta pääpiirteissään 60%:40% yhteisyritys Flybe ja Finnair, Finncommin osto 18.8.2011 Flyben brandi korvasi täysin

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

HUMPPILA - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO

HUMPPILA - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Voimamylly Oy Päivämäärä 21.3.2014 - mikava HUMPPILA - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HUMPPILAN LENTOASEMAN ESTERAJOITUSPINTOJEN TARKASTELU HUMPPILAN LENTOASEMAN ESTERAJOITUSPINTOJEN

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun hyödyntämiskaavio Ruskossa 2,0 milj. m 3 biokaasua (9

Lisätiedot

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040 Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 Finavia Oyj Ympäristö 18.6.2014 Tampere-Pirkkalan lentoaseman melutilannevisio vuodelle 2040

Lisätiedot

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTA Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitusta halutaan vähentää Energiahyötykäyttö lisääntynyt Orgaanisen

Lisätiedot

Hiilivapaa Loimaa. Kohti uusiutuvaa energiaa. Jari Rantala, kaupunginjohtaja Loimaa

Hiilivapaa Loimaa. Kohti uusiutuvaa energiaa. Jari Rantala, kaupunginjohtaja Loimaa Hiilivapaa Loimaa Kohti uusiutuvaa energiaa Kaukolämpöputki Nahinlahdelle Kaukolämpöverkko laajeni Loimaan uudelle asuinalueelle Nahinlahdelle. Kiinteistön liittyminen kaukolämpöverkkoon on mahdollista

Lisätiedot

Lentoasemaverkoston kehittäminen. Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013

Lentoasemaverkoston kehittäminen. Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Lentoasemaverkoston kehittäminen Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Finavia lyhyesti Finavia on palveluyritys, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen lentoliikenteen

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Kaasuautojen Edellytykset Suomessa Kaasukäyttöiset autot muodostavat varteenotettavan vaihtoehdon. Päästöt ovat huomattavan

Lisätiedot

Finavian osavuosikatsaus 1.1-30.6.2007

Finavian osavuosikatsaus 1.1-30.6.2007 Finavian osavuosikatsaus 1.1-30.6.2007 Lentoliikenteen kehitys Lentoliikenne on jatkanut kasvuaan maltillisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Matkustajamäärä Finavian lentoasemilla kasvoi reippaasti

Lisätiedot

Ympäristötiedot 2000

Ympäristötiedot 2000 Ympäristötiedot 2000 HAASTEENA YMPÄRISTÖNSUOJELU Lentoliikenteen kehittämiseksi on tehty paljon menneen vuosikymmenen aikana, mutta uudet haasteet odottavat. Yksi vaikeimmista kysymyksistä on, miten rajoittaa

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian n huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan

Lisätiedot

Valtra. Perustettu: 1951 Liikevaihto: 1 030 MEUR (* Henkilöstö: 2 100 (*

Valtra. Perustettu: 1951 Liikevaihto: 1 030 MEUR (* Henkilöstö: 2 100 (* AGCO Valtra on osa AGCOa, joka on maailman kolmanneksi suurin maatalouskoneiden valmistaja ja myyjä. Perustettu 1990 Yli 2700 myynti- ja jakelupistettä ympäri maailmaa. Avaintuotemerkit: Valtra Perustettu:

Lisätiedot