LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS"

Transkriptio

1 LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS Yritysten parhaat käytännöt Case: Finavia Oyj:n Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasema ELLO Etelä-Suomen logistiikka WP4: EcoHub konseptin kehittäminen Forssa, Virpi Pennanen Virpi Pennanen Kirsi Rautelin Kirsi Rautelin

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO FINAVIA OYJ Vuoden 2009 tunnuslukuja Finaviassa Finavia Oyj:n ympäristöpolitiikka Ympäristöjärjestelmä ja ympäristölupa Ympäristöorganisaatio Energia- ja ilmasto-ohjelma Vesistöjen kuormitus Jätehuolto Melu Päästöt ilmaan TAMPERE-PIRKKALA LENTOASEMA Rakennusten, varastojen koko ja muoto Ympäristölupa Lentoaseman vaikutukset vesistöön Jätehuolto, jätteet ja jätevedet Energia Melu Päästöt ilmaan TURUN LENTOASEMA Ympäristöpolitiikka ja lupa Jätteiden käsittely ja määrät Energia ja vesi Päästöt ilmaan LÄHTEET... 15

3 1 JOHDANTO Tämä raportti on osa Ello-hankkeen EcoHub konseptin kehittämistä, jonka tavoitteena on luoda konsepti ekologisesta logistiikka-alueesta. Tässä raportissa perehdytään Finavia Oyj:hin ja sen isännöimiin lentoasemiin: Tampere-Pirkkala ja Turku. Selvitämme näiden kahden kansainvälisen lentoaseman parhaat käytännöt painettujen dokumenttien pohjalta sekä haastatteluilla. Keskitymme ympäristöasioihin sekä käytössä oleviin energia- ja jäteratkaisuihin. Vierailimme Tampere-Pirkkalan lentoasemalla Isäntänämme toimi kunnossapitopäällikkö Sami Uusi-Niemi, joka hoitaa oman toimen ohella myös lentoaseman ympäristöasioita. Turun lentoasemalla vierailimme Turussa isäntänämme toimi kunnossapitopäällikkö Veli-Matti Paasikivi. 2 FINAVIA OYJ Finavia Oyj on palveluyritys, joka ylläpitää 25 lentoasemaa sekä koko maan kattavaa lennonvarmistusjärjestelmää. Finavia vastaa matkustajien ja matkatavaroiden turvatarkastuksista, kiitoteiden hoidosta sekä lentoonlähtöjen ja laskujen turvallisuudesta. Finavian asiakkaita ovat lentoyhtiöt, matkustajat, yritykset ja sotilasilmailu. (Finavia Oyj) Finavian liiketoiminta jakautuu seuraaviin osa-alueisiin: o Finavian lennonvarmistusliiketoiminta vastaa ilmatilan käytön hallinnasta ja lennonvarmistuspalveluista Suomen ja kansainvälisen merialueen yläpuolisessa ilmatilassa. o Lentoasemaliiketoiminta vastaa Finavian lentoasemaverkosta: tuottaa lentoasemapalvelut, vastaa lentoasemien infrastruktuurista ja näiden kehittämisestä. o Kaupallinen liiketoiminta vastaa Finavian lentoasemien kaupallisista palveluista, jotka tarjotaan suoraan matkustajille tai yhteistyössä muiden lentoasemalla toimivien palveluntarjoajien kanssa. o Finavia on kokonaan valtion omistama yhtiö ja omistajaohjaus on liikenne- ja viestintäministeriössä. Valtioneuvosto asettaa Finavialle yleiset toiminta- ja tulostavoitteet. o Finavian tytäryhtiöt ovat Airpro Oy ja Lentoasemakiinteistöt Oyj. Lentoasemakiinteistöt Oyj tarjoaa toimitilapalveluita lentoasemalla toimiville yrityksille ja toimii erilaisten lentoasemien yhteydessä sijaitsevien rakennushankkeiden kehittäjänä ja rakennusten omistajana. Airpro Oy kehittää ja tuottaa liikenne-, lentoasema- ja matkapalveluita liikenteen ja matkailun yrityksille sekä suoraan matkustajille. (Finavia Oyj) 1

4 2.1 Vuoden 2009 tunnuslukuja Finaviassa Vuosi 2009 oli Finavian viimeinen toimintavuosi valtion liikelaitoksena; vuoden 2010 alusta lukien toiminta jatkui Finavia Oyj nimisenä valtion kokonaan omistamana yhtiönä. Konsernin liikevaihto oli vuonna ,0 miljoonaa euroa ja konsernin toiminnallinen tulos oli 25,4 miljoonaa euroa. Yhtiöittämiseen liittyvät arvonalennukset ja satunnaiset erät veivät liikelaitos-konsernin viimeisen tilinpäätöksen 249,6 miljoonan euron tappiolle. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin henkilöä, joista Ilmailulaitoksessa työskenteli henkilöä ja Airpro Oy:ssä 491. (Finavia Oyj) 2.2 Finavia Oyj:n ympäristöpolitiikka Ilmailun kehitysedellytysten turvaamiseksi, Finavia huomioi ympäristöasiat jo ennakolta. Ilmailulaitoksen tavoitteena on turvallinen, säännöllisesti ja taloudellisesti toimiva lentoliikenne, joka ei kuormita ympäristöä tarpeettomasti. (Finavia Oyj) Finavia huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä niin, että se pystyy työskentelemään ympäristön kannalta vastuullisesti. Jokainen työntekijä huomioi työssään yrityksen ympäristöpäämäärät ja -velvoitteet. (Finavia Oyj) Finavia seuraa ja arvioi toimintansa ympäristövaikutuksia sekä tiedottaa seurannan tuloksista. Arvioiden perusteella toimintaa kehitetään jatkuvasti haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. (Finavia Oyj) Finavialla on käytössä ympäristöjohtamisjärjestelmää ja ympäristötavoitteiden seuraaminen on osa normaalia raportointia. Tämän lisäksi Finavia osallistuu aktiivisesti kansainvälisten ilmailuorganisaatioiden ympäristövaikutuksia vähentävään työhön. (Finavia Oyj) 2.3 Ympäristöjärjestelmä ja ympäristölupa Finavia hyödyntää toiminnassaan ISO standardin mukaista ympäristöjohtamisjärjestelmää. Ympäristötietoa kerätään etenkin melutilanteesta, lentoreiteistä, pinta- ja pohjavesitilanteesta (liukkaudentorjunta- ja jäänestoaineiden valumien ehkäisemiseksi) ja päästöistä ilmaan. (Finavia Oyj) Lentokenttätoiminta vaatii ympäristöluvan, joka on lentoasemakohtainen. Ympäristölupa on myönnetty seuraaville Finavian lentoasemille: Utti, Maarianhamina, Tampere-Pirkkala, Helsinki-Malmi, Joensuu, Oulu, Kuopio ja Jyväskylä. Lupahakemus on vireillä Turun, Hallin, Helsinki- Vantaan, Kittilän, Rovaniemen ja Ivalon lentoasemien osalta. (Finavia Oyj) 2

5 2.4 Ympäristöorganisaatio Finavian ympäristöorganisaatio ( alkaen) toimii Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa. Kuvio 1. Finavia Oyj:n ympäristöorganisaatio. 2.5 Energia- ja ilmasto-ohjelma Finavian energia- ja ilmasto-ohjelma aloitettiin vuonna Sen avulla Finavia pyrkii tekemään pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuudella tarkoitetaan tarkoituksenmukaista energian käyttöä turvallisuudesta ja työskentelyolosuhteista tinkimättä. Ohjelma kattaa energiatehokkuuden parantamisen lentokenttärakennuksissa ja - rakenteissa, ajoneuvoissa ja koneissa, liikkumisen ohjauksessa sekä lennonvarmistuksessa. (Finavia Oyj) Osana energia- ja ilmasto-ohjelmaa Finavia tutkii mahdollisuuksia hyödyntää lämmityksessä maa- ja ilmalämpöpumppuja. Muina tulevaisuuden energiansäästökohteina he tutkivat kiinteistöjen vapaajäähdytystä, jossa käytetään hyväksi ulkoilmaa. Lisäksi he selvittävät lentoasemilla käytettävien työkoneiden konekohtaista energiankulutusta sekä taloudellisen ajotavan vaikutusta kulutukseen. (Finavia Oyj) Uusiutuvaa energiaa käytetään kymmenellä lentoasemalla. Pellettilämmitys on käytössä Jyväskylässä, Joensuussa, Kokkola-Pietarsaaressa, Kajaanissa, Kemi-Torniossa, Ivalossa, Kuusamossa, Kuopiossa, Vaasassa sekä Maarianhaminassa. Kaikki (paitsi Maarianhamina) ovat VAPO:n toimittamia laitoksia. Maarianhaminassa on käytössä pelleteillä tuotettu kaukolämpö (Mariehamns Energi). (Kara, sähköpostiviesti ) 3

6 2.6 Vesistöjen kuormitus Lentoasemilla vesistöjen kuormitusta aiheuttavat lähinnä asematasolla tai keskitetyllä jäänpoistoalueella tehtävä lentokoneiden jäänestoruiskutukset sekä liukkaudentorjunta. Maahuolintayhtiöt käyttävät glykoli-vesiseosta lentokoneiden jäänestoon ja poistoon. Kiitoteiden liukkaudentorjuntaan Finavia käyttää asetaatteja ja formiaatteja. Aineet eivät ole haitallisiksi luokiteltuja, mutta ne aiheuttavat silti vesistökuormitusta. (Finavia Oyj) Kolmella Finavian lentoasemalla on käytössä kiitoteiden liukkauden torjunnassa sokerijuurikkaasta saatava betaiini (Ympäristöraportti 2009). Betaiini on aminohappo ((CH 3 ) 3 NCHCOO ) ja sisältää typpeä n. 15 % (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007). Betaiini hajoaa helposti luonnossa ja se on erittäin lievästi myrkyllinen vesieliöille (Ympäristövuosiraportti 2009). Ensisijaisesti kiitoteiden liukkaudentorjunnassa käytetään kuitenkin mekaanisia menetelmiä, harjausta ja aurausta. Kemiallisia sulatusaineita tarvitaan kiitotien pintaan muodostuneen kuuran ja jään poistossa sekä ennakoivaan liukkaudentorjuntaan. (Finavia Oyj) 2.7 Jätehuolto Lentoasemilla syntyy jätettä rakennusten, kaluston ja koneiden huolloissa ja korjauksissa, ravintoloissa, kahviloissa, kaupoissa ja lentoasemien toimistotiloissa sekä satunnaisissa talon- ja maanrakennusprojekteissa. Omassa toiminnasta syntyvän jätteen lisäksi Finavia huolehtii lentoasemilla toimivien yritysten tuottamista jätteistä. (Finavia Oyj) 2.8 Melu Finavia on velvoitettu suorittamaan lentomelumittauksia. Mittaustulokset toimitetaan tiedoksi terveyslautakunnalle sekä tarvittaessa maankäytön suunnittelusta vastaaville kunnallisille ja muille viranomaisille. (Länsi- Suomen ympäristölupavirasto 2007) Lentokoneiden melu on pääasiassa joko moottorimelua tai aerodynaamista melua. Lentokoneiden ja moottoritekniikan kehityksellä voidaan vaikuttaa oleellisesti lentomeluun. Uudet suihkumoottorit ovat yhä hiljaisempia ja niiden energiatehokkuus on entistä parempi. Lyhyillä reiteillä suositaan potkurikoneita, jotka ovat yleensä suihkukoneita hiljaisempia. Vuonna 2008 Finavia käynnisti kolmivuotisen jatkuvan liu'un lähestymisen kehityshankkeen (CD= Continous descent), joka tähtää ympäristöystävällisempien lentotapojen yleistymiseen. (Finavia Oyj) Lentotoiminnan ja lentoaseman työkoneiden lisäksi melua aiheuttavat tieliikenne mm. työmatka- ja matkustajaliikenne sekä polttoaine- ja tavarakuljetukset. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) 4

7 2.9 Päästöt ilmaan Lentopetrolin eli kerosiinin palaessa syntyy pakokaasuja, jotka sisältävät mm. typenoksideja, palamattomia hiilivetyjä, hiilimonoksidia, hiilidioksidia, vesihöyryä, rikinoksideja ja hiukkasia. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Lentoasema-alueella päästöjä ilmaan aiheuttavat useat erilaiset toiminnot ja toimijat, kuten lentoliikenne (lentokoneet), kenttäalueen maakaluston liikenne, maaliikennealueen autoliikenne ja lentoaseman omat energialaitokset. Lentokoneiden päästöt lentoasemilla arvioidaan kansainvälisesti määritellylle ns. LTO-syklille (Landing and Take Off Cycle). Laskentaan otetaan mukaan lentoonlähdön, laskeutumisen ja niihin liittyvien rullausten aiheuttamat päästöt jalan (915 m) korkeuteen asti. Esimerkiksi ison matkustajakoneen ollessa kyseessä päästöjä otetaan mukaan noususuunnassa noin kuuden kilometrin matkalta ja laskusuunnassa noin 18 kilometrin matkalta lentoasemasta. (Finavia Oyj) Maakaluston päästöt lentoasemilla selvitetään hankittujen polttoainemäärien perusteella. Päästölaskennassa sovelletaan VTT:n toteuttamaa Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä LIPASTO:a. (Finavia Oyj) Päästöjen lisäksi lentoasemilla tarkkaillaan ilmanlaatua. Ilmanlaatua voidaan arvioida mm. teoreettisten mallien, kuten päästöjen leviämismallien, ja ilmanlaatumittausten perusteella. Helsinki-Vantaan lentoasemalla tehtyjen tutkimusten pohjalta päästöjen vaikutukset ilmanlaatuun voivat muodostua merkittäviksi vain lentoaseman liikennealueilla tai aivan niiden välittömässä läheisyydessä. (Finavia Oyj) 3 TAMPERE-PIRKKALA LENTOASEMA Tampere-Pirkkala lentoaseman alue on kooltaan noin hehtaaria, josta puolustusvoimien käytössä on 600 hehtaaria. Kenttäalue muodostuu liikennealueesta eli kiito- ja rullausteistä sekä asematasosta, jossa lentokoneiden lastaus, purkaminen, tankkaus ja käyttöhuolto tehdään. Lentoasemalla on yksi kiitotie, jonka pituus on metriä ja leveys 45 metriä. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Finavian toimintoja varten Tampere-Pirkkalan lentoasemalla on kaksi terminaalia, kunnossapidon halli ja lentokonehalli. Tampere-Pirkkala lentokenttä on ns. välilaskukenttä, jonne lentokoneet tuovat matkustajia ja ottavat uusia matkustajia kyytiin. Lentokentällä yöpyvien koneiden määrä ei ole merkittävä. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Finavian toimintoihin kuuluvat lennonvarmistuspalvelut, lentoasemarakennusten ylläpito, terminaalipalvelut, kenttäalueen kunnossapito, kunnossapitokaluston huolto ja korjaus, palo- ja pelastustoiminta sekä katuverkon ja pysäköintialueiden ylläpito. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) 5

8 Tampere-Pirkkalan lentoasemalla on kaupallista liikenneilmailua, lentokoulutustoimintaa, harrastuslentotoimintaa sekä Ilmavoimien sotilaslentotoimintaa. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Lentoasemalla on maanvuokrasopimus usean eri toimijan kanssa. Alueella on mm. yksityisilmailijoiden lentokonehalleja, kaksi ajoharjoittelurataa sekä Oy Esso Ab:n ja Oy Shell Ab:n polttoainevarastot. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007). Pirkkalan kunnan aluepelastuslaitos on siirtämässä toimintojaan pois lentoasema-alueelta muutaman kilometrin päässä rakenteilla olevaan rakennukseen. Tampere-Pirkkala lentoasemalla toimii kunnossapidon yhteydessä pelastustoimi, jolla on kaksi erikoisvalmisteista paloautoa. Kunnossapidon henkilöstöstä 17 täyttää kelpoisuusehdot palomiehen tehtäviin. (Uusi- Niemi, haastattelu ). Pirkkalassa työskentelee 55 henkilöä Finavian palkkalistoilla. Kaikkiaan lentokenttäalueella työskentelee noin 160 henkeä. Ympärivuorokauden työskentelee vartioinnin, kunnossapidon ja lennonjohdon henkilöstöä. Henkilökunnalta edellytetään monitaitoisuutta. Tampere-Pirkkala lentoaseman ympäristövastaava oman toimen ohella on kunnossapitopäällikkö Sami Uusi-Niemi. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Tampere-Pirkkalan lentokentällä ei tällä hetkellä ole rahtiliikennettä muilla kuin Puolustusvoimilla. Aikaisemmin rahtia kuljettivat mm. DHL ja Finnair Cargo, mutta he ovat siirtäneet toimintonsa Turkuun. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Talouden taantumasta johtuen asiakaspalvelujen tarve on ollut maltillista, mutta Uusi-Niemi arvioi tarpeen kasvavan tulevaisuudessa. Hän uskoo JOT- toimintaa perustuvien palveluiden lisääntyvän. Konsepti näille palveluille on jo luotu. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Kuva 1. Tampere-Pirkkala lentoaseman terminaali 1, lennonjohtotorni ja vasemmalla takana lentokonehalli. 6

9 3.1 Rakennusten, varastojen koko ja muoto Tarkempia tietoja on pyydetty vierailun jälkeen sähköpostitse. 3.2 Ympäristölupa Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Tampere-Pirkkala lentoasemalle ympäristöluvan vuonna 2007 (lupapäätös Nro 36/2007/2). Ympäristöluvan hakijoina ovat Ilmailulaitos Finavia ja Satakunnan lennosto. 3.3 Lentoaseman vaikutukset vesistöön Tärkeimpiä ympäristönäkökohtia vesistön kannalta Tampere-Pirkkala lentoaseman toiminnassa ovat kiitoteiden liukkaudentorjunta-aineiden sekä lentokoneiden jäänesto- ja jäänpoistoaineiden joutuminen vesiin ja niiden hajoamisen aiheuttama hapenkulutus. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Lentoaseman valumavedet laskevat Pyhäjärveen kolmea reittiä. Pohjoisessa vedet kulkeutuvat Juoksijanojaa pitkin Kotolahteen. Idässä vedet kulkeutuvat Sikojärveen ja edelleen Sikojokeen, joka laskee Isolammin kautta Kirkonniitynlahteen. Etelässä valumavedet joutuvat Hahmojärvestä laskevaa Toritunojaa pitkin Urvantajärven ja Säijärven kautta Säijokeen ja edelleen Säijänselkään. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Pohjaveden tilaan liittyen lupapäätöksessä todetaan, että lentoasema ei ole tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Lentoaseman kenttäalue on päällystetty ja koko alueelle on rakennettu hulevesiviemäröinti. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Liukkaudentorjunnassa Tampere-Pirkkalan lentoasemalla käytetään Betafrost liukkaudentorjunta-ainetta (neste) ja lisäksi kaliumasetaattia (neste ja rae). Betaiinin käyttö on koeluontoista ja kokeilun jatkosta päätetään vuosittain. Urean käyttö liukkaudentorjunnassa on lopetettu. (Ympäristövuosiraportti 2009) Betafrost toimii 5 pakkasasteeseen saakka ja ruostuttaa vähemmän koneita. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Lentokoneiden jääesto- ja jäänpoistoainepitoisten vesien keräily imuriautolla aloitettiin Tampere-Pirkkalassa syksyllä Keräilyn tehokkuus määritetään laskennallisesti (BOD 7 -kuormitus) ja ympäristölupamääräyksen ehtona talteen keruulle on 50% käytetystä glykolinesteestä. Vuonna 2009 laskennallisesti Tampere-Pirkkalan lentoasemalta saatiin talteen 52% glykolinesteistä. Glykolineste toimitetaan Tampereen Veden Viinikanlahden vedenpuhdistamon mädättämöön. (Ympäristövuosiraportti 2009) Tampere-Pirkkalan lentoasemalla on käytössä liukkauden varoitusjärjestelmä. Sen avulla kemikaalien käyttömäärää voidaan vähentää. (Länsi- Suomen ympäristölupavirasto 2007) 7

10 Finavia Oyj on velvoitettu tarkkailemaan liukkaudentorjunta- ja jäänestoaineiden vaikutuksia vesistön veden laatuun. Tarkkailu hoitaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu ry ja tarkkailua valvoo Pirkanmaan ELYkeskuksen ympäristö- ja luonnonvaravastuualue. (Ympäristövuosiraportti 2009) 3.4 Jätehuolto, jätteet ja jätevedet Ympäristölupapäätöksen mukaan jätehuollon järjestämisessä tulee noudattaa kunnan antamia jätehuoltomääräyksiä ja tiedot jätemääristä (taulukko 1) on toimitettava vuosittain Pirkanmaan ympäristökeskukselle. Finavia on järjestänyt Tampere-Pirkkala lentoaseman alueella jätteen keräilyn ja sitä käyttää muutamat yritykset. Osa on järjestänyt jätehuollon itse. Satakunnan lennoston kiinteistöjen jätehuollosta vastaa Puolustushallinnon rakennuslaitos. Tukikohdan toiminnasta syntyneet jätteet tilastoidaan erikseen (ei mukana taulukossa 1). (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Tampere-Pirkkalan lentoasemalla jätehuolto kilpailutetaan muutaman vuoden välein. Tällä hetkellä suurin toimija on Pirkanmaan jätehuolto. Jätteenkeräilyastioita on lentoasemalla turva-alueesta johtuen alueen molemmilla puolilla. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Lentoasemalla syntyneet saniteettijätevedet johdetaan Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriin. Vuonna 2009 vettä käytettiin 3170 m 3.Ongelmajätteet varastoidaan lukitussa varastossa. Jäteöljy varastoidaan valuma-altaaseen sijoitetussa terässäiliössä, jonka tilavuus on 2 m 3. Työkonesuojasta jäteöljy kerätään keskitetysti putkistoa pitkin. (Länsi- Suomen ympäristölupavirasto 2007) Taulukko 1 Tampere-Pirkkala lentoaseman toiminnasta syntyneet jätteet vuonna JÄTELAJI TYYPPI MÄÄRÄ(t) TOIMITUSKOHDE KULJETTAJA Sekajäte Normaali 182,94 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Biojäte Normaali 89,63 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Metalli Normaali 4,12 Kuusakoski Oy, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Keräyspaperi Normaali 5,00 Paperinkeräys Oy, Tampere Keskisen keräys Oy Pahvi Normaali 6,00 Korenso, Tampere Keskisen keräys Oy Kaivojen tyhjennys Normaali 34,67 Tarastenjärvi, Tampere Kaivopumppu M. Kulmala Oy Voiteluöljyjjäte Ongelma 2,00 Ekokem Oy, Riihimäki Ekokem Oy Öljynerottimen jäte Ongelma 0,31 Tarastenjärvi, Tampere Kaivopumppu M. Kulmala Oy Kiinteä ongelmajäte Ongelma 0,49 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Loisteputket ja lamput Ongelma 0,30 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Pienakut ja paristot 0,03 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Ajoneuvojen renkaat Normaali 0,99 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Ajoneuvojen akut Ongelma 0,99 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto, Pirkanmaan akkupalvelu Sähkö- ja elektroniikkaromu Normaali 2,52 Kunnan varasto, Pirkkala Oma kuljetus 8

11 Uusi-Niemi arvioi jäteastioiden tekniikan kehittyvän tulevaisuudessa. Tällä voidaan saavuttaa kustannussäästöjä, koska tyhjennysvälejä on harvemmin ja siten myös kuljetustarve vähenee. (Uusi-Niemi, haastattelu ) 3.5 Energia Tampere-Pirkkala lentoasemalla on siirrytty kaukolämpöön toukokuussa Kaukolämpö tuotetaan mm. maakaasulla ja hakkeella. Vuoden 2009 energiankulutukset on esitetty taulukossa 2. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Aikaisempi lämmitysmuoto lentoaseman alueella oli Fortum Lämpö Oy:n raskasöljykäyttöinen polttoaineteholtaan 1,9 MW (1,3 MW + 0,57 MW) lämpökeskus. Polttoöljy varastoitiin tilavuudeltaan 20 m 3 :n säiliössä, joka oli sijoitettu tilavuudeltaan samankokoiseen valuma-altaaseen. Lämpökeskuksen polttoaineen kulutus oli vuonna 2000 n. 270 tonnia. (Länsi- Suomen ympäristölupavirasto 2007) Taulukko 2 Tampere-Pirkkala lentoaseman energian kulutus vuonna ENERGIAMUOTO Sähkö Lämpö KULUTUS 2003 MWh 1883 MWh Terminaalin 2 perusparannus on juuri alkamassa. Rakennus tullaan uusimaan kokonaan, jolloin myös energian kulutus vähenee. Remontin yhteydessä tullaan uusimaan mm. tekniikkaa. Tällä hetkellä käytössä on mm. ilmalämpöpumppuja (jäähdytykseen). (Uusi-Niemi, haastattelu ) Kuva 2. Tampere-Pirkkala lentoaseman terminaali 2. 9

12 3.6 Melu Ympäristölupapäätöksessä on määritelty toimenpiteet, joita Tampere- Pirkkala lentoaseman tulee tehdä yhdessä Satakunnan lennoston kanssa meluhaittojen ehkäisemiseksi. Määräysten lähtökohtana on, että melualue ei oleellisesti laajene, ja että melutasoja ja yksittäisiä melutapahtumia vähennetään. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Vuonna 2009 Tampere-Pirkkala lentoaseman toimintaa ympäristöaiheisia yhteydenottoja tuli 12 kpl, joista 10 koski lentoliikenteen melua ja 2 muita ympäristöasioita. (Ympäristövuosiraportti 2009) 3.7 Päästöt ilmaan Tampere-Pirkkala lentoaseman ympäristövuosiraportissa 2009 on esitetty polttoaineen kulutukset ja päästöt ilmaan (taulukot 3 ja 4). Taulukko 3 Finavian maakaluston polttoaineen kulutus ja päästöt vuonna Kulutus / päästö Määrä (t/v) Polttoaine 70 CO 1,0 HC 0,3 NO X 1,7 Hiukkaset 0,1 SO 2 0,002 CO Taulukko 4 Lentokoneiden polttoaineen kulutus ja LTO-syklin aikaisen päästöt vuonna 2009 (LTO-syklien määrä kpl). Kulutus / päästö Määrä (t/v) Polttoaine 2100 CO 80 HC 2,9 NO X 23 SO 2 2,1 CO

13 4 TURUN LENTOASEMA Lentoliikenne alkoi Suomessa 1920-luvulla. Aero Oy aloitti reittiliikenteen vuonna 1924 välillä Helsinki-Tallinna. Lentoasema sijaitsi Katajanokalla; kone oli talvella varustettu suksilla, kesällä kellukkeilla. Ensimmäinen lentokenttä valmistui Turun Artukaisiin vuonna Ensimmäiset siviilikäyttöiset suihkuturbiinikoneet otettiin käyttöön vuonna (Kuljetusopas). Turun Lentokenttää on rakennettu useassa otteessa ja nykyiselle paikalleen kenttä asettui Terminaali rakennettiin 1978 ja viimeisin vaihe oli kun kunnossapidon rakennus muutettiin kakkosterminaaliksi vuonna Tällöin kunnossapito sai uudet tilat hiukan etäämmälle terminaalirakennuksista. (Paasikivi, V-M., haastateltu ). Turun kentän kiitoradan pituus on 2650 m ja leveys 60 m. Alueella ei ole ajallisia tai muitakaan lentorajoituksia. Nousu- ja laskeutumisaikoja on hyvin saatavilla. Lentokentän eteläpuolelle on valmisteilla asemakaava, jonka pinta-ala on 274 ha, joista korttelialueita on 59 ha. Tälle alueelle on ehdotettu rakennusoikeutta yht kerros-m 2 toimitila- ja toimistorakentamiselle. Alueelle on ehdotettu myös hotellin rakentamismahdollisuutta. (Lentoasemakiinteistöt Oyj). Kuva 1 Turun lentokentän sijoittuminen Nykyisin Turun Lentoasemalla toimii Finavian alaisuudessa kaksi isompaa kuljetusalan rahtiliikennettä hoitavaa yritystä; DHL ja TNT. Lisäksi alueella toimii useita lentoliikennepalveluja tarjoavia yrityksiä; Finnair, Blue1, SAS, Wiss, Wingo sekä TurkuAir. Näiden lisäksi rajavartiolaitoksen lentue käyttää lentokenttää ja heidän käytössään olevat toimitilat sijaitsevat tällä alueella. (Paasikivi, haastateltu ). 11

14 Kentällä on toimintaa 24 tuntia seitsemänä päivänä viikossa. Operaatiomäärissä Turun lentoasema on kolmanneksi vilkkain Suomessa. Matkustajamäärä on kuitenkin Turussa pienempi kuin esimerkiksi Tampere- Pirkkalassa, johtuen Turun kentän keskittymisestä rahtiliikenteen kehittämiseen ja lisäämiseen. (Paasikivi, V-M, haastattelu ). 4.1 Ympäristöpolitiikka ja lupa sekä siihen vaikuttavat muutossuunnitelmat Finavian ympäristötyö perustuu lainsäädäntöön, kansainvälisten sopimusten ja eri sidosryhmien perusteltujen odotusten huomioonottamiseen lentoturvallisuuden puitteissa. (Ympäristöraportti 2009). Ympäristötyötä koordinoi ympäristöjohtoryhmä, johon ympäristöjohtajan ja asiantuntijoiden lisäksi kuuluu lentoasema ja lennonvarmistusliiketoiminnan operatiivisia johtajia. Finavia hyödyntää toiminnassaan ISO standardin mukaista ympäristöjohtamisjärjestelmää. Järjestelmässä ympäristötarkkailu on keskeisessä osassa. (Ympäristöraportti 2009). Finavia on hakenut Turun Lentoasemaa koskevan ympäristöluvan, jonka hakuprosessi on vielä kesken. Finavia haluaa kehittää sekä rahti- että henkilöliikennettä, mutta kansainvälisen rahtiliikenteen kasvu on nähty potentiaalisemmaksi. Uusien rakennussuunnitelmien mukaan kiitorataa tultaisiin pidentämään ja rakennuskantaa lisättäisiin logistiikan tarpeisiin. Tavoitteena on pidentää kiitorataa itä-länsisuunnassa, jolloin kiitoradan kokonaispituudeksi tulisi 3000 m. Alkuperäiseen suunnitelmaan on vaadittu muutoksia muun muassa liito-oravien reviirien ja pohjavesialueiden suojelun vuoksi. (Paasikivi, V-M, haastattelu ). 4.2 Jätteiden käsittely ja määrät Lentoasemilla muodostuu jätettä rakennusten, kaluston ja koneiden huolloissa ja korjauksissa, ravintoloissa, kahviloissa, kaupoissa ja lentoasemien toimistotiloissa sekä satunnaisissa talon- ja maanrakennusprojekteissa. Omasta toiminnasta syntyvän jätteen lisäksi Finavia huolehtii lentoasemilla toimivien yritysten tuottamista jätteistä, kulloinkin tehdyn sopimuksen mukaan. (Ympäristöraportti 2009). EU:n ulkopuolisesta lentoliikenteestä peräisin oleva ruokajäte kuuluu EU:n sivutuoteasetuksen soveltamisen piiriin. Vastuu lentoliikenteen jätteistä on ensisijassa jätteen tuottajilla eli lentoyhtiöillä ja yhtiöiden maahuolinnasta vastaavilla yrityksillä. (Ympäristöraportti 2009). Eri lentoasemien jätehuolto hoidetaan paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Turun lentoasemalla jätteiden käsittelystä vastaa maahuolinta, jolla on sopimus yhden ulkopuolisen toimijan kanssa jätteiden kuljetuksesta. Rahtitoimintaa harjoittavat yritykset hoitavat syntyvät jätteensä omien sopimustensa mukaisesti. (Paasikivi, V-M, haastattelu ). 12

15 Taulukko 5 Turun lentoasemalla syntyneiden jätteiden ilmoitetut määrät vuodelta 2009 Jätemäärät 2009 t / a Sekajäte 17 Hyötyjäte 32 Ongelmajätteet 0,4 Liukkaudentorjunta- ja jäänestokemikaalit asetaatti 75 glykoli 113 m Energia ja vesi Turun lentoasemalla ollaan siirtymässä lokakuussa 2010 kaukolämpöön. Tällä hetkellä on vielä käytössä oma, kevyttä polttoöljyä käyttävä, lämpökeskus. (Paasikivi, V-M, haastattelu ). Vuoden 2009 energiankulutus oli; o sähkö 2373 MWh o lämpö 2271 MWh Veden kulutus Turun lentoasemalla vuonna 2009 oli yhteensä 4557 m 3. Jätevedet on johdettu Turun kaupungin jätevedenpuhdistamolle. (Ympäristöraportti 2009). Kuva 2 Turun lentoaseman kiitorata ja rahtikoneiden purkualueita 13

16 Kuva 3 Turun lentoaseman kunnossapitokeskus 4.4 Päästöt ilmaan Lentokoneiden päästöt ilmaan lasketaan kansainvälisesti määritetylle LTO-syklille (Landing and Take Off Cycle). Laskentaan otetaan mukaan lentoonlähdön, laskeutumisen ja niihin liittyvien rullausten aiheuttamat päästöt 3000 jalan (noin 900 metrin) korkeuteen asti. (Ympäristöraportti 2009). Maakaluston osalta päästöt lasketaan polttoaineen kulutus- ja kalustotietojen perusteella. Finavian maakalustoa ovat muun muassa talvikunnossapidossa, asematasovalvonnassa sekä korjaus- ja huoltotoiminnassa käytettävät apuneuvot. (Ympäristöraportti 2009). Taulukko 6 Ilmapäästöjä koskevat tunnusluvut Turun lentoasemalla vuonna 2009 Päästöt vuonna 2009 LTO-sykli [kpl] CO [t] HC [t] NO x [t] SO 2 [t] CO 2 [t] Polttoaine [t] kaset Hiuk- [t] Lentokoneet Maakalusto

17 LÄHTEET HAASTATTELUT Finavia Oyj. Vastuullista ympäristötyötä. Viitattu Kara, J Finavia ympäristöpalaute. Vastaanottaja Markku Peltola. [sähköpostiviesti]. Viitattu Länsi-Suomen ympäristölupavirasto. Lupapäätös 36/2007/2, pdf-tiedosto. Viitattu Ympäristöraportti Finavia Oyj, pdf-tiedosto. Viitattu storaportti_2009.pdf Ympäristövuosiraportti Tampere-Pirkkala lentoasema. Finavia Oyj. Vuosikertomus Finavia Oyj, pdf-tiedosto. Viitattu A_vsk_FI.pdf Kuljetusopas. Yleistietoa. Viitattu Lentoasemakiinteistöt Oyj. Viitattu Uusi-Niemi, S Kunnossapitopäällikkö. Finavia Tampere-Pirkkalan lentoasema. Haastattelu Paasikivi, V-M Kunnossapitopäällikkö. Finavia Turun lentokenttä. Haastattelu

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Enontekiön lentoaseman ympäristölupa, Enontekiö Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ilmailulaitoksen vuosikertomus. A j a s sa e te e npäin

Ilmailulaitoksen vuosikertomus. A j a s sa e te e npäin Ilmailulaitoksen vuosikertomus A j a s sa e te e npäin 2 2000 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 2 Ilmailulaitos lyhyesti 6 Ilmailulaitoksen arvot 8 Liikelaitoksen tilikausi lyhyesti 9 Ilmailulaitos vuonna

Lisätiedot

5.3.2009 ILMAILULAITOS FINAVIA VAIHDE (09) 82 771

5.3.2009 ILMAILULAITOS FINAVIA VAIHDE (09) 82 771 1 (14) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Ilmailulaitos on valtion omistama liikelaitos. Ilmailulaitos ja sen omistamat tytäryhtiöt muodostavat Ilmailulaitos-konsernin. Ilmailulaitos käyttää aputoiminimenä

Lisätiedot

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1 Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1998 1 Toimitusjohtajan katsaus Ilmailulaitoksen ensisijainen tavoite on pitää yllä hyvää lentoturvallisuutta. Järjestelmällinen, vastuuntuntoinen ja poikkeamista

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ILMAILULAITOS LYHYESTI LIIKELAITOKSEN TILIKAUSI LYHYESTI

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ILMAILULAITOS LYHYESTI LIIKELAITOKSEN TILIKAUSI LYHYESTI I L M A I L U L A I T O S V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 SISÄLTÖ 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 ILMAILULAITOS LYHYESTI 6 LIIKELAITOKSEN TILIKAUSI LYHYESTI 7 7 8 13 13 19 23 30 31 34 38 38 39 39 40 41

Lisätiedot

23.2.2010 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771

23.2.2010 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771 1 (16) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kertomusvuosi oli Ilmailulaitoksen viimeinen toimintavuosi liikelaitoksena. Vuoden aikana liikelaitos yhtiöitettiin ja vuoden 2010 alusta lukien toimintaa on jatkettu

Lisätiedot

Puolustusvoimat. Ympäristöraportti 2010 2012

Puolustusvoimat. Ympäristöraportti 2010 2012 SISÄLLYS ESIPUHE 4 1 PUOLUSTUSHALLINNON TEHTÄVÄT JA ORGANISAATIO 6 Puolustusministeriö 6 6 Puolustushallinnon rakennuslaitos 6 Puolustushallinnon kumppanit 7 Ympäristöjohtaminen Puolustushallinnossa 7

Lisätiedot

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 2 Ilmailulaitos lyhyesti 6 Liikelaitoksen tilikausi lyhyesti 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Palvelu-, toiminta- ja tulostavoitteet

Lisätiedot

ILMAILULAITOKSEN VUOSIKERTOMUS E M A S N T L E N I A U K

ILMAILULAITOKSEN VUOSIKERTOMUS E M A S N T L E N I A U K ILMAILULAITOKSEN VUOSIKERTOMUS 2 0 0 5 A S E M A! O L E N T S N I A U K SISÄLTÖ Pääjohtajan katsaus 2 Viimeiselle matkalle 5 Ilmailulaitos vuonna 2005: Toiminta-ajatus, arvot ja palvelut 6 Liikelaitoksen

Lisätiedot

16.2.2011 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771

16.2.2011 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771 1 (11) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 LENTOLIIKENNEMARKKINAT Heikosti sujuneen vuoden 2009 jälkeen vuosi 2010 oli palautumisen aikaa globaalissa lentoliikenteessä. IATA:n keräämien tilastojen mukaan

Lisätiedot

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 www.ekokem.fi 6 Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille 4 Sirpa Juutinen: 10 Posivan tutkimuskumppanina 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys Akkreditoinnilla

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa Etelä-Suomi Päätös Nro 49/2011/1 Dnro ESAV/75/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ SITO OY 20.5.2008 2 ESIPUHE Tässä selvityksessä on tarkasteltu alustavasti mahdollisuuksia käynnistää uuden lentokentän suunnitteluhanke Lohjan kaupungin alueella. Selvityksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Finavia Suomen portti maailmalle

Vuosikertomus 2007. Finavia Suomen portti maailmalle Vuosikertomus 2007 Finavia Suomen portti maailmalle Finavia avaa yhteydet maailmalle SisälTÖ Finavia lyhyesti 4 2007 tapahtumat ja avainluvut 6 Pääjohtajan katsaus 8 Strategia 12 Lentoliikenne 16 Lentoasemaliiketoiminta

Lisätiedot

FINAVIA 2010. 365 mahdollisuutta VUOSIKATSAUS. Muotisuunnittelija Paola Suhosen matkassa s. 22. Kansanedustaja Pekka Haaviston matkassa s.

FINAVIA 2010. 365 mahdollisuutta VUOSIKATSAUS. Muotisuunnittelija Paola Suhosen matkassa s. 22. Kansanedustaja Pekka Haaviston matkassa s. 365 mahdollisuutta Vuosikertomus 2010 Muotisuunnittelija Paola Suhosen matkassa s. 22 FINAVIA 2010 365 mahdollisuutta VUOSIKATSAUS 4 Poimintoja vuodelta 2010 8 Toimitusjohtajan katsaus 12 Finavia lyhyesti

Lisätiedot

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2009. Toimitusjohtajan katsaus. Finavia lyhyesti. Lentämisen merkitys. Lentoliikenne ja toimintaympäristön muutos

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2009. Toimitusjohtajan katsaus. Finavia lyhyesti. Lentämisen merkitys. Lentoliikenne ja toimintaympäristön muutos M A T K O J A M A I S E M I A 1 F I N A V I A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 9 New York 8:40 F I N A V I A N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 9 S I S Ä LT Ö Toronto 8:40 Boston 8:30 Reykjavik 3:35 K A

Lisätiedot

SISÄLTÖ 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 ILMAILULAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 5 ILMAILULAITOKSEN TOIMIALA JA TEHTÄVÄT 6 LIIKELAITOKSEN TILIKAUSI LYHYESTI

SISÄLTÖ 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 ILMAILULAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 5 ILMAILULAITOKSEN TOIMIALA JA TEHTÄVÄT 6 LIIKELAITOKSEN TILIKAUSI LYHYESTI I L M A I L U L A I T O S T O I M I N T A K E R T O M U S 94 SISÄLTÖ 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 ILMAILULAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 5 ILMAILULAITOKSEN TOIMIALA JA TEHTÄVÄT 6 LIIKELAITOKSEN TILIKAUSI LYHYESTI

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA FCG Planeko Oy HUMPPILAN KUNTA HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA Loppuraportti 350-D1823 12.2.2009 FCG Planeko Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 1 1.1 Toimeksiannon

Lisätiedot

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Toimeksiantaja: Ympäristöministeriö 06/2009 2 Sisällys

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti Yhteiskuntavastuuraportti 212 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa

Lisätiedot

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1 Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 26 1 Sisältö Alkusanat... 2 Nokian Renkaat... 3 Laadunkehitys- ja turvallisuusjohtaminen... 4 Renkaan elinkaari... 8 Tuotekehitys... 1 Renkaan valmistuprosessi...

Lisätiedot

Räyskälä-Säätiö, Räyskäläntie 311, 12820 RÄYSKÄLÄ

Räyskälä-Säätiö, Räyskäläntie 311, 12820 RÄYSKÄLÄ H Ä M E E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro YSO/133/2007 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös Räyskälä - Säätiön ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

FINAVIA OYJ VuOsIkertOmus 2011

FINAVIA OYJ VuOsIkertOmus 2011 FINAVIA OYJ VuOsIkertOmus 2011 Chicago New York Toronto HELSINKI Dubai 2 Tokio Nagoya Osaka Suomi läsnä maailmassa Helsinki-Vantaan lentoasema yhdistää Euroopan ja Aasian lyhyimmällä reitillä, ja se on

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ILMANSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2008-2016

VANTAAN KAUPUNGIN ILMANSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2008-2016 OHJELMA VANTAAN KAUPUNGIN ILMANSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2008-2016 YMPÄRISTÖKESKUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. VISIO JA YLEISET TAVOITTEET 6 2. VANTAAN AIEMMAT TOIMET ILMANLAADUN PARANTAMISEKSI 7 2.1

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2012 laski edellisestä vuodesta 1,3 prosenttia ja oli 359,2 miljoonaa euroa (364,0 vuonna 2011).

Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2012 laski edellisestä vuodesta 1,3 prosenttia ja oli 359,2 miljoonaa euroa (364,0 vuonna 2011). 1 Finavia Oyj HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toimintaympäristö Toimialalla vuonna 2012 jatkuneet kustannuspaineet ja heikkenevät kysyntänäkymät aiheuttivat poikkeuksellisen paljon muutoksia

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS: VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 2008 Sisällysluettelo ja yhteystiedot 2 1. Kuvaus yhtiöstä 3 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 3 1.2 Strategiatyö 4 1.3 Johtaminen, hallinto 4 1.4 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot