LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS"

Transkriptio

1 LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS Yritysten parhaat käytännöt Case: Finavia Oyj:n Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasema ELLO Etelä-Suomen logistiikka WP4: EcoHub konseptin kehittäminen Forssa, Virpi Pennanen Virpi Pennanen Kirsi Rautelin Kirsi Rautelin

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO FINAVIA OYJ Vuoden 2009 tunnuslukuja Finaviassa Finavia Oyj:n ympäristöpolitiikka Ympäristöjärjestelmä ja ympäristölupa Ympäristöorganisaatio Energia- ja ilmasto-ohjelma Vesistöjen kuormitus Jätehuolto Melu Päästöt ilmaan TAMPERE-PIRKKALA LENTOASEMA Rakennusten, varastojen koko ja muoto Ympäristölupa Lentoaseman vaikutukset vesistöön Jätehuolto, jätteet ja jätevedet Energia Melu Päästöt ilmaan TURUN LENTOASEMA Ympäristöpolitiikka ja lupa Jätteiden käsittely ja määrät Energia ja vesi Päästöt ilmaan LÄHTEET... 15

3 1 JOHDANTO Tämä raportti on osa Ello-hankkeen EcoHub konseptin kehittämistä, jonka tavoitteena on luoda konsepti ekologisesta logistiikka-alueesta. Tässä raportissa perehdytään Finavia Oyj:hin ja sen isännöimiin lentoasemiin: Tampere-Pirkkala ja Turku. Selvitämme näiden kahden kansainvälisen lentoaseman parhaat käytännöt painettujen dokumenttien pohjalta sekä haastatteluilla. Keskitymme ympäristöasioihin sekä käytössä oleviin energia- ja jäteratkaisuihin. Vierailimme Tampere-Pirkkalan lentoasemalla Isäntänämme toimi kunnossapitopäällikkö Sami Uusi-Niemi, joka hoitaa oman toimen ohella myös lentoaseman ympäristöasioita. Turun lentoasemalla vierailimme Turussa isäntänämme toimi kunnossapitopäällikkö Veli-Matti Paasikivi. 2 FINAVIA OYJ Finavia Oyj on palveluyritys, joka ylläpitää 25 lentoasemaa sekä koko maan kattavaa lennonvarmistusjärjestelmää. Finavia vastaa matkustajien ja matkatavaroiden turvatarkastuksista, kiitoteiden hoidosta sekä lentoonlähtöjen ja laskujen turvallisuudesta. Finavian asiakkaita ovat lentoyhtiöt, matkustajat, yritykset ja sotilasilmailu. (Finavia Oyj) Finavian liiketoiminta jakautuu seuraaviin osa-alueisiin: o Finavian lennonvarmistusliiketoiminta vastaa ilmatilan käytön hallinnasta ja lennonvarmistuspalveluista Suomen ja kansainvälisen merialueen yläpuolisessa ilmatilassa. o Lentoasemaliiketoiminta vastaa Finavian lentoasemaverkosta: tuottaa lentoasemapalvelut, vastaa lentoasemien infrastruktuurista ja näiden kehittämisestä. o Kaupallinen liiketoiminta vastaa Finavian lentoasemien kaupallisista palveluista, jotka tarjotaan suoraan matkustajille tai yhteistyössä muiden lentoasemalla toimivien palveluntarjoajien kanssa. o Finavia on kokonaan valtion omistama yhtiö ja omistajaohjaus on liikenne- ja viestintäministeriössä. Valtioneuvosto asettaa Finavialle yleiset toiminta- ja tulostavoitteet. o Finavian tytäryhtiöt ovat Airpro Oy ja Lentoasemakiinteistöt Oyj. Lentoasemakiinteistöt Oyj tarjoaa toimitilapalveluita lentoasemalla toimiville yrityksille ja toimii erilaisten lentoasemien yhteydessä sijaitsevien rakennushankkeiden kehittäjänä ja rakennusten omistajana. Airpro Oy kehittää ja tuottaa liikenne-, lentoasema- ja matkapalveluita liikenteen ja matkailun yrityksille sekä suoraan matkustajille. (Finavia Oyj) 1

4 2.1 Vuoden 2009 tunnuslukuja Finaviassa Vuosi 2009 oli Finavian viimeinen toimintavuosi valtion liikelaitoksena; vuoden 2010 alusta lukien toiminta jatkui Finavia Oyj nimisenä valtion kokonaan omistamana yhtiönä. Konsernin liikevaihto oli vuonna ,0 miljoonaa euroa ja konsernin toiminnallinen tulos oli 25,4 miljoonaa euroa. Yhtiöittämiseen liittyvät arvonalennukset ja satunnaiset erät veivät liikelaitos-konsernin viimeisen tilinpäätöksen 249,6 miljoonan euron tappiolle. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin henkilöä, joista Ilmailulaitoksessa työskenteli henkilöä ja Airpro Oy:ssä 491. (Finavia Oyj) 2.2 Finavia Oyj:n ympäristöpolitiikka Ilmailun kehitysedellytysten turvaamiseksi, Finavia huomioi ympäristöasiat jo ennakolta. Ilmailulaitoksen tavoitteena on turvallinen, säännöllisesti ja taloudellisesti toimiva lentoliikenne, joka ei kuormita ympäristöä tarpeettomasti. (Finavia Oyj) Finavia huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä niin, että se pystyy työskentelemään ympäristön kannalta vastuullisesti. Jokainen työntekijä huomioi työssään yrityksen ympäristöpäämäärät ja -velvoitteet. (Finavia Oyj) Finavia seuraa ja arvioi toimintansa ympäristövaikutuksia sekä tiedottaa seurannan tuloksista. Arvioiden perusteella toimintaa kehitetään jatkuvasti haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. (Finavia Oyj) Finavialla on käytössä ympäristöjohtamisjärjestelmää ja ympäristötavoitteiden seuraaminen on osa normaalia raportointia. Tämän lisäksi Finavia osallistuu aktiivisesti kansainvälisten ilmailuorganisaatioiden ympäristövaikutuksia vähentävään työhön. (Finavia Oyj) 2.3 Ympäristöjärjestelmä ja ympäristölupa Finavia hyödyntää toiminnassaan ISO standardin mukaista ympäristöjohtamisjärjestelmää. Ympäristötietoa kerätään etenkin melutilanteesta, lentoreiteistä, pinta- ja pohjavesitilanteesta (liukkaudentorjunta- ja jäänestoaineiden valumien ehkäisemiseksi) ja päästöistä ilmaan. (Finavia Oyj) Lentokenttätoiminta vaatii ympäristöluvan, joka on lentoasemakohtainen. Ympäristölupa on myönnetty seuraaville Finavian lentoasemille: Utti, Maarianhamina, Tampere-Pirkkala, Helsinki-Malmi, Joensuu, Oulu, Kuopio ja Jyväskylä. Lupahakemus on vireillä Turun, Hallin, Helsinki- Vantaan, Kittilän, Rovaniemen ja Ivalon lentoasemien osalta. (Finavia Oyj) 2

5 2.4 Ympäristöorganisaatio Finavian ympäristöorganisaatio ( alkaen) toimii Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa. Kuvio 1. Finavia Oyj:n ympäristöorganisaatio. 2.5 Energia- ja ilmasto-ohjelma Finavian energia- ja ilmasto-ohjelma aloitettiin vuonna Sen avulla Finavia pyrkii tekemään pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuudella tarkoitetaan tarkoituksenmukaista energian käyttöä turvallisuudesta ja työskentelyolosuhteista tinkimättä. Ohjelma kattaa energiatehokkuuden parantamisen lentokenttärakennuksissa ja - rakenteissa, ajoneuvoissa ja koneissa, liikkumisen ohjauksessa sekä lennonvarmistuksessa. (Finavia Oyj) Osana energia- ja ilmasto-ohjelmaa Finavia tutkii mahdollisuuksia hyödyntää lämmityksessä maa- ja ilmalämpöpumppuja. Muina tulevaisuuden energiansäästökohteina he tutkivat kiinteistöjen vapaajäähdytystä, jossa käytetään hyväksi ulkoilmaa. Lisäksi he selvittävät lentoasemilla käytettävien työkoneiden konekohtaista energiankulutusta sekä taloudellisen ajotavan vaikutusta kulutukseen. (Finavia Oyj) Uusiutuvaa energiaa käytetään kymmenellä lentoasemalla. Pellettilämmitys on käytössä Jyväskylässä, Joensuussa, Kokkola-Pietarsaaressa, Kajaanissa, Kemi-Torniossa, Ivalossa, Kuusamossa, Kuopiossa, Vaasassa sekä Maarianhaminassa. Kaikki (paitsi Maarianhamina) ovat VAPO:n toimittamia laitoksia. Maarianhaminassa on käytössä pelleteillä tuotettu kaukolämpö (Mariehamns Energi). (Kara, sähköpostiviesti ) 3

6 2.6 Vesistöjen kuormitus Lentoasemilla vesistöjen kuormitusta aiheuttavat lähinnä asematasolla tai keskitetyllä jäänpoistoalueella tehtävä lentokoneiden jäänestoruiskutukset sekä liukkaudentorjunta. Maahuolintayhtiöt käyttävät glykoli-vesiseosta lentokoneiden jäänestoon ja poistoon. Kiitoteiden liukkaudentorjuntaan Finavia käyttää asetaatteja ja formiaatteja. Aineet eivät ole haitallisiksi luokiteltuja, mutta ne aiheuttavat silti vesistökuormitusta. (Finavia Oyj) Kolmella Finavian lentoasemalla on käytössä kiitoteiden liukkauden torjunnassa sokerijuurikkaasta saatava betaiini (Ympäristöraportti 2009). Betaiini on aminohappo ((CH 3 ) 3 NCHCOO ) ja sisältää typpeä n. 15 % (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007). Betaiini hajoaa helposti luonnossa ja se on erittäin lievästi myrkyllinen vesieliöille (Ympäristövuosiraportti 2009). Ensisijaisesti kiitoteiden liukkaudentorjunnassa käytetään kuitenkin mekaanisia menetelmiä, harjausta ja aurausta. Kemiallisia sulatusaineita tarvitaan kiitotien pintaan muodostuneen kuuran ja jään poistossa sekä ennakoivaan liukkaudentorjuntaan. (Finavia Oyj) 2.7 Jätehuolto Lentoasemilla syntyy jätettä rakennusten, kaluston ja koneiden huolloissa ja korjauksissa, ravintoloissa, kahviloissa, kaupoissa ja lentoasemien toimistotiloissa sekä satunnaisissa talon- ja maanrakennusprojekteissa. Omassa toiminnasta syntyvän jätteen lisäksi Finavia huolehtii lentoasemilla toimivien yritysten tuottamista jätteistä. (Finavia Oyj) 2.8 Melu Finavia on velvoitettu suorittamaan lentomelumittauksia. Mittaustulokset toimitetaan tiedoksi terveyslautakunnalle sekä tarvittaessa maankäytön suunnittelusta vastaaville kunnallisille ja muille viranomaisille. (Länsi- Suomen ympäristölupavirasto 2007) Lentokoneiden melu on pääasiassa joko moottorimelua tai aerodynaamista melua. Lentokoneiden ja moottoritekniikan kehityksellä voidaan vaikuttaa oleellisesti lentomeluun. Uudet suihkumoottorit ovat yhä hiljaisempia ja niiden energiatehokkuus on entistä parempi. Lyhyillä reiteillä suositaan potkurikoneita, jotka ovat yleensä suihkukoneita hiljaisempia. Vuonna 2008 Finavia käynnisti kolmivuotisen jatkuvan liu'un lähestymisen kehityshankkeen (CD= Continous descent), joka tähtää ympäristöystävällisempien lentotapojen yleistymiseen. (Finavia Oyj) Lentotoiminnan ja lentoaseman työkoneiden lisäksi melua aiheuttavat tieliikenne mm. työmatka- ja matkustajaliikenne sekä polttoaine- ja tavarakuljetukset. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) 4

7 2.9 Päästöt ilmaan Lentopetrolin eli kerosiinin palaessa syntyy pakokaasuja, jotka sisältävät mm. typenoksideja, palamattomia hiilivetyjä, hiilimonoksidia, hiilidioksidia, vesihöyryä, rikinoksideja ja hiukkasia. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Lentoasema-alueella päästöjä ilmaan aiheuttavat useat erilaiset toiminnot ja toimijat, kuten lentoliikenne (lentokoneet), kenttäalueen maakaluston liikenne, maaliikennealueen autoliikenne ja lentoaseman omat energialaitokset. Lentokoneiden päästöt lentoasemilla arvioidaan kansainvälisesti määritellylle ns. LTO-syklille (Landing and Take Off Cycle). Laskentaan otetaan mukaan lentoonlähdön, laskeutumisen ja niihin liittyvien rullausten aiheuttamat päästöt jalan (915 m) korkeuteen asti. Esimerkiksi ison matkustajakoneen ollessa kyseessä päästöjä otetaan mukaan noususuunnassa noin kuuden kilometrin matkalta ja laskusuunnassa noin 18 kilometrin matkalta lentoasemasta. (Finavia Oyj) Maakaluston päästöt lentoasemilla selvitetään hankittujen polttoainemäärien perusteella. Päästölaskennassa sovelletaan VTT:n toteuttamaa Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä LIPASTO:a. (Finavia Oyj) Päästöjen lisäksi lentoasemilla tarkkaillaan ilmanlaatua. Ilmanlaatua voidaan arvioida mm. teoreettisten mallien, kuten päästöjen leviämismallien, ja ilmanlaatumittausten perusteella. Helsinki-Vantaan lentoasemalla tehtyjen tutkimusten pohjalta päästöjen vaikutukset ilmanlaatuun voivat muodostua merkittäviksi vain lentoaseman liikennealueilla tai aivan niiden välittömässä läheisyydessä. (Finavia Oyj) 3 TAMPERE-PIRKKALA LENTOASEMA Tampere-Pirkkala lentoaseman alue on kooltaan noin hehtaaria, josta puolustusvoimien käytössä on 600 hehtaaria. Kenttäalue muodostuu liikennealueesta eli kiito- ja rullausteistä sekä asematasosta, jossa lentokoneiden lastaus, purkaminen, tankkaus ja käyttöhuolto tehdään. Lentoasemalla on yksi kiitotie, jonka pituus on metriä ja leveys 45 metriä. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Finavian toimintoja varten Tampere-Pirkkalan lentoasemalla on kaksi terminaalia, kunnossapidon halli ja lentokonehalli. Tampere-Pirkkala lentokenttä on ns. välilaskukenttä, jonne lentokoneet tuovat matkustajia ja ottavat uusia matkustajia kyytiin. Lentokentällä yöpyvien koneiden määrä ei ole merkittävä. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Finavian toimintoihin kuuluvat lennonvarmistuspalvelut, lentoasemarakennusten ylläpito, terminaalipalvelut, kenttäalueen kunnossapito, kunnossapitokaluston huolto ja korjaus, palo- ja pelastustoiminta sekä katuverkon ja pysäköintialueiden ylläpito. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) 5

8 Tampere-Pirkkalan lentoasemalla on kaupallista liikenneilmailua, lentokoulutustoimintaa, harrastuslentotoimintaa sekä Ilmavoimien sotilaslentotoimintaa. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Lentoasemalla on maanvuokrasopimus usean eri toimijan kanssa. Alueella on mm. yksityisilmailijoiden lentokonehalleja, kaksi ajoharjoittelurataa sekä Oy Esso Ab:n ja Oy Shell Ab:n polttoainevarastot. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007). Pirkkalan kunnan aluepelastuslaitos on siirtämässä toimintojaan pois lentoasema-alueelta muutaman kilometrin päässä rakenteilla olevaan rakennukseen. Tampere-Pirkkala lentoasemalla toimii kunnossapidon yhteydessä pelastustoimi, jolla on kaksi erikoisvalmisteista paloautoa. Kunnossapidon henkilöstöstä 17 täyttää kelpoisuusehdot palomiehen tehtäviin. (Uusi- Niemi, haastattelu ). Pirkkalassa työskentelee 55 henkilöä Finavian palkkalistoilla. Kaikkiaan lentokenttäalueella työskentelee noin 160 henkeä. Ympärivuorokauden työskentelee vartioinnin, kunnossapidon ja lennonjohdon henkilöstöä. Henkilökunnalta edellytetään monitaitoisuutta. Tampere-Pirkkala lentoaseman ympäristövastaava oman toimen ohella on kunnossapitopäällikkö Sami Uusi-Niemi. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Tampere-Pirkkalan lentokentällä ei tällä hetkellä ole rahtiliikennettä muilla kuin Puolustusvoimilla. Aikaisemmin rahtia kuljettivat mm. DHL ja Finnair Cargo, mutta he ovat siirtäneet toimintonsa Turkuun. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Talouden taantumasta johtuen asiakaspalvelujen tarve on ollut maltillista, mutta Uusi-Niemi arvioi tarpeen kasvavan tulevaisuudessa. Hän uskoo JOT- toimintaa perustuvien palveluiden lisääntyvän. Konsepti näille palveluille on jo luotu. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Kuva 1. Tampere-Pirkkala lentoaseman terminaali 1, lennonjohtotorni ja vasemmalla takana lentokonehalli. 6

9 3.1 Rakennusten, varastojen koko ja muoto Tarkempia tietoja on pyydetty vierailun jälkeen sähköpostitse. 3.2 Ympäristölupa Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Tampere-Pirkkala lentoasemalle ympäristöluvan vuonna 2007 (lupapäätös Nro 36/2007/2). Ympäristöluvan hakijoina ovat Ilmailulaitos Finavia ja Satakunnan lennosto. 3.3 Lentoaseman vaikutukset vesistöön Tärkeimpiä ympäristönäkökohtia vesistön kannalta Tampere-Pirkkala lentoaseman toiminnassa ovat kiitoteiden liukkaudentorjunta-aineiden sekä lentokoneiden jäänesto- ja jäänpoistoaineiden joutuminen vesiin ja niiden hajoamisen aiheuttama hapenkulutus. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Lentoaseman valumavedet laskevat Pyhäjärveen kolmea reittiä. Pohjoisessa vedet kulkeutuvat Juoksijanojaa pitkin Kotolahteen. Idässä vedet kulkeutuvat Sikojärveen ja edelleen Sikojokeen, joka laskee Isolammin kautta Kirkonniitynlahteen. Etelässä valumavedet joutuvat Hahmojärvestä laskevaa Toritunojaa pitkin Urvantajärven ja Säijärven kautta Säijokeen ja edelleen Säijänselkään. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Pohjaveden tilaan liittyen lupapäätöksessä todetaan, että lentoasema ei ole tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Lentoaseman kenttäalue on päällystetty ja koko alueelle on rakennettu hulevesiviemäröinti. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Liukkaudentorjunnassa Tampere-Pirkkalan lentoasemalla käytetään Betafrost liukkaudentorjunta-ainetta (neste) ja lisäksi kaliumasetaattia (neste ja rae). Betaiinin käyttö on koeluontoista ja kokeilun jatkosta päätetään vuosittain. Urean käyttö liukkaudentorjunnassa on lopetettu. (Ympäristövuosiraportti 2009) Betafrost toimii 5 pakkasasteeseen saakka ja ruostuttaa vähemmän koneita. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Lentokoneiden jääesto- ja jäänpoistoainepitoisten vesien keräily imuriautolla aloitettiin Tampere-Pirkkalassa syksyllä Keräilyn tehokkuus määritetään laskennallisesti (BOD 7 -kuormitus) ja ympäristölupamääräyksen ehtona talteen keruulle on 50% käytetystä glykolinesteestä. Vuonna 2009 laskennallisesti Tampere-Pirkkalan lentoasemalta saatiin talteen 52% glykolinesteistä. Glykolineste toimitetaan Tampereen Veden Viinikanlahden vedenpuhdistamon mädättämöön. (Ympäristövuosiraportti 2009) Tampere-Pirkkalan lentoasemalla on käytössä liukkauden varoitusjärjestelmä. Sen avulla kemikaalien käyttömäärää voidaan vähentää. (Länsi- Suomen ympäristölupavirasto 2007) 7

10 Finavia Oyj on velvoitettu tarkkailemaan liukkaudentorjunta- ja jäänestoaineiden vaikutuksia vesistön veden laatuun. Tarkkailu hoitaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu ry ja tarkkailua valvoo Pirkanmaan ELYkeskuksen ympäristö- ja luonnonvaravastuualue. (Ympäristövuosiraportti 2009) 3.4 Jätehuolto, jätteet ja jätevedet Ympäristölupapäätöksen mukaan jätehuollon järjestämisessä tulee noudattaa kunnan antamia jätehuoltomääräyksiä ja tiedot jätemääristä (taulukko 1) on toimitettava vuosittain Pirkanmaan ympäristökeskukselle. Finavia on järjestänyt Tampere-Pirkkala lentoaseman alueella jätteen keräilyn ja sitä käyttää muutamat yritykset. Osa on järjestänyt jätehuollon itse. Satakunnan lennoston kiinteistöjen jätehuollosta vastaa Puolustushallinnon rakennuslaitos. Tukikohdan toiminnasta syntyneet jätteet tilastoidaan erikseen (ei mukana taulukossa 1). (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Tampere-Pirkkalan lentoasemalla jätehuolto kilpailutetaan muutaman vuoden välein. Tällä hetkellä suurin toimija on Pirkanmaan jätehuolto. Jätteenkeräilyastioita on lentoasemalla turva-alueesta johtuen alueen molemmilla puolilla. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Lentoasemalla syntyneet saniteettijätevedet johdetaan Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriin. Vuonna 2009 vettä käytettiin 3170 m 3.Ongelmajätteet varastoidaan lukitussa varastossa. Jäteöljy varastoidaan valuma-altaaseen sijoitetussa terässäiliössä, jonka tilavuus on 2 m 3. Työkonesuojasta jäteöljy kerätään keskitetysti putkistoa pitkin. (Länsi- Suomen ympäristölupavirasto 2007) Taulukko 1 Tampere-Pirkkala lentoaseman toiminnasta syntyneet jätteet vuonna JÄTELAJI TYYPPI MÄÄRÄ(t) TOIMITUSKOHDE KULJETTAJA Sekajäte Normaali 182,94 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Biojäte Normaali 89,63 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Metalli Normaali 4,12 Kuusakoski Oy, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Keräyspaperi Normaali 5,00 Paperinkeräys Oy, Tampere Keskisen keräys Oy Pahvi Normaali 6,00 Korenso, Tampere Keskisen keräys Oy Kaivojen tyhjennys Normaali 34,67 Tarastenjärvi, Tampere Kaivopumppu M. Kulmala Oy Voiteluöljyjjäte Ongelma 2,00 Ekokem Oy, Riihimäki Ekokem Oy Öljynerottimen jäte Ongelma 0,31 Tarastenjärvi, Tampere Kaivopumppu M. Kulmala Oy Kiinteä ongelmajäte Ongelma 0,49 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Loisteputket ja lamput Ongelma 0,30 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Pienakut ja paristot 0,03 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Ajoneuvojen renkaat Normaali 0,99 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto Ajoneuvojen akut Ongelma 0,99 Tarastenjärvi, Tampere Pirkanmaan jätehuolto, Pirkanmaan akkupalvelu Sähkö- ja elektroniikkaromu Normaali 2,52 Kunnan varasto, Pirkkala Oma kuljetus 8

11 Uusi-Niemi arvioi jäteastioiden tekniikan kehittyvän tulevaisuudessa. Tällä voidaan saavuttaa kustannussäästöjä, koska tyhjennysvälejä on harvemmin ja siten myös kuljetustarve vähenee. (Uusi-Niemi, haastattelu ) 3.5 Energia Tampere-Pirkkala lentoasemalla on siirrytty kaukolämpöön toukokuussa Kaukolämpö tuotetaan mm. maakaasulla ja hakkeella. Vuoden 2009 energiankulutukset on esitetty taulukossa 2. (Uusi-Niemi, haastattelu ) Aikaisempi lämmitysmuoto lentoaseman alueella oli Fortum Lämpö Oy:n raskasöljykäyttöinen polttoaineteholtaan 1,9 MW (1,3 MW + 0,57 MW) lämpökeskus. Polttoöljy varastoitiin tilavuudeltaan 20 m 3 :n säiliössä, joka oli sijoitettu tilavuudeltaan samankokoiseen valuma-altaaseen. Lämpökeskuksen polttoaineen kulutus oli vuonna 2000 n. 270 tonnia. (Länsi- Suomen ympäristölupavirasto 2007) Taulukko 2 Tampere-Pirkkala lentoaseman energian kulutus vuonna ENERGIAMUOTO Sähkö Lämpö KULUTUS 2003 MWh 1883 MWh Terminaalin 2 perusparannus on juuri alkamassa. Rakennus tullaan uusimaan kokonaan, jolloin myös energian kulutus vähenee. Remontin yhteydessä tullaan uusimaan mm. tekniikkaa. Tällä hetkellä käytössä on mm. ilmalämpöpumppuja (jäähdytykseen). (Uusi-Niemi, haastattelu ) Kuva 2. Tampere-Pirkkala lentoaseman terminaali 2. 9

12 3.6 Melu Ympäristölupapäätöksessä on määritelty toimenpiteet, joita Tampere- Pirkkala lentoaseman tulee tehdä yhdessä Satakunnan lennoston kanssa meluhaittojen ehkäisemiseksi. Määräysten lähtökohtana on, että melualue ei oleellisesti laajene, ja että melutasoja ja yksittäisiä melutapahtumia vähennetään. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007) Vuonna 2009 Tampere-Pirkkala lentoaseman toimintaa ympäristöaiheisia yhteydenottoja tuli 12 kpl, joista 10 koski lentoliikenteen melua ja 2 muita ympäristöasioita. (Ympäristövuosiraportti 2009) 3.7 Päästöt ilmaan Tampere-Pirkkala lentoaseman ympäristövuosiraportissa 2009 on esitetty polttoaineen kulutukset ja päästöt ilmaan (taulukot 3 ja 4). Taulukko 3 Finavian maakaluston polttoaineen kulutus ja päästöt vuonna Kulutus / päästö Määrä (t/v) Polttoaine 70 CO 1,0 HC 0,3 NO X 1,7 Hiukkaset 0,1 SO 2 0,002 CO Taulukko 4 Lentokoneiden polttoaineen kulutus ja LTO-syklin aikaisen päästöt vuonna 2009 (LTO-syklien määrä kpl). Kulutus / päästö Määrä (t/v) Polttoaine 2100 CO 80 HC 2,9 NO X 23 SO 2 2,1 CO

13 4 TURUN LENTOASEMA Lentoliikenne alkoi Suomessa 1920-luvulla. Aero Oy aloitti reittiliikenteen vuonna 1924 välillä Helsinki-Tallinna. Lentoasema sijaitsi Katajanokalla; kone oli talvella varustettu suksilla, kesällä kellukkeilla. Ensimmäinen lentokenttä valmistui Turun Artukaisiin vuonna Ensimmäiset siviilikäyttöiset suihkuturbiinikoneet otettiin käyttöön vuonna (Kuljetusopas). Turun Lentokenttää on rakennettu useassa otteessa ja nykyiselle paikalleen kenttä asettui Terminaali rakennettiin 1978 ja viimeisin vaihe oli kun kunnossapidon rakennus muutettiin kakkosterminaaliksi vuonna Tällöin kunnossapito sai uudet tilat hiukan etäämmälle terminaalirakennuksista. (Paasikivi, V-M., haastateltu ). Turun kentän kiitoradan pituus on 2650 m ja leveys 60 m. Alueella ei ole ajallisia tai muitakaan lentorajoituksia. Nousu- ja laskeutumisaikoja on hyvin saatavilla. Lentokentän eteläpuolelle on valmisteilla asemakaava, jonka pinta-ala on 274 ha, joista korttelialueita on 59 ha. Tälle alueelle on ehdotettu rakennusoikeutta yht kerros-m 2 toimitila- ja toimistorakentamiselle. Alueelle on ehdotettu myös hotellin rakentamismahdollisuutta. (Lentoasemakiinteistöt Oyj). Kuva 1 Turun lentokentän sijoittuminen Nykyisin Turun Lentoasemalla toimii Finavian alaisuudessa kaksi isompaa kuljetusalan rahtiliikennettä hoitavaa yritystä; DHL ja TNT. Lisäksi alueella toimii useita lentoliikennepalveluja tarjoavia yrityksiä; Finnair, Blue1, SAS, Wiss, Wingo sekä TurkuAir. Näiden lisäksi rajavartiolaitoksen lentue käyttää lentokenttää ja heidän käytössään olevat toimitilat sijaitsevat tällä alueella. (Paasikivi, haastateltu ). 11

14 Kentällä on toimintaa 24 tuntia seitsemänä päivänä viikossa. Operaatiomäärissä Turun lentoasema on kolmanneksi vilkkain Suomessa. Matkustajamäärä on kuitenkin Turussa pienempi kuin esimerkiksi Tampere- Pirkkalassa, johtuen Turun kentän keskittymisestä rahtiliikenteen kehittämiseen ja lisäämiseen. (Paasikivi, V-M, haastattelu ). 4.1 Ympäristöpolitiikka ja lupa sekä siihen vaikuttavat muutossuunnitelmat Finavian ympäristötyö perustuu lainsäädäntöön, kansainvälisten sopimusten ja eri sidosryhmien perusteltujen odotusten huomioonottamiseen lentoturvallisuuden puitteissa. (Ympäristöraportti 2009). Ympäristötyötä koordinoi ympäristöjohtoryhmä, johon ympäristöjohtajan ja asiantuntijoiden lisäksi kuuluu lentoasema ja lennonvarmistusliiketoiminnan operatiivisia johtajia. Finavia hyödyntää toiminnassaan ISO standardin mukaista ympäristöjohtamisjärjestelmää. Järjestelmässä ympäristötarkkailu on keskeisessä osassa. (Ympäristöraportti 2009). Finavia on hakenut Turun Lentoasemaa koskevan ympäristöluvan, jonka hakuprosessi on vielä kesken. Finavia haluaa kehittää sekä rahti- että henkilöliikennettä, mutta kansainvälisen rahtiliikenteen kasvu on nähty potentiaalisemmaksi. Uusien rakennussuunnitelmien mukaan kiitorataa tultaisiin pidentämään ja rakennuskantaa lisättäisiin logistiikan tarpeisiin. Tavoitteena on pidentää kiitorataa itä-länsisuunnassa, jolloin kiitoradan kokonaispituudeksi tulisi 3000 m. Alkuperäiseen suunnitelmaan on vaadittu muutoksia muun muassa liito-oravien reviirien ja pohjavesialueiden suojelun vuoksi. (Paasikivi, V-M, haastattelu ). 4.2 Jätteiden käsittely ja määrät Lentoasemilla muodostuu jätettä rakennusten, kaluston ja koneiden huolloissa ja korjauksissa, ravintoloissa, kahviloissa, kaupoissa ja lentoasemien toimistotiloissa sekä satunnaisissa talon- ja maanrakennusprojekteissa. Omasta toiminnasta syntyvän jätteen lisäksi Finavia huolehtii lentoasemilla toimivien yritysten tuottamista jätteistä, kulloinkin tehdyn sopimuksen mukaan. (Ympäristöraportti 2009). EU:n ulkopuolisesta lentoliikenteestä peräisin oleva ruokajäte kuuluu EU:n sivutuoteasetuksen soveltamisen piiriin. Vastuu lentoliikenteen jätteistä on ensisijassa jätteen tuottajilla eli lentoyhtiöillä ja yhtiöiden maahuolinnasta vastaavilla yrityksillä. (Ympäristöraportti 2009). Eri lentoasemien jätehuolto hoidetaan paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Turun lentoasemalla jätteiden käsittelystä vastaa maahuolinta, jolla on sopimus yhden ulkopuolisen toimijan kanssa jätteiden kuljetuksesta. Rahtitoimintaa harjoittavat yritykset hoitavat syntyvät jätteensä omien sopimustensa mukaisesti. (Paasikivi, V-M, haastattelu ). 12

15 Taulukko 5 Turun lentoasemalla syntyneiden jätteiden ilmoitetut määrät vuodelta 2009 Jätemäärät 2009 t / a Sekajäte 17 Hyötyjäte 32 Ongelmajätteet 0,4 Liukkaudentorjunta- ja jäänestokemikaalit asetaatti 75 glykoli 113 m Energia ja vesi Turun lentoasemalla ollaan siirtymässä lokakuussa 2010 kaukolämpöön. Tällä hetkellä on vielä käytössä oma, kevyttä polttoöljyä käyttävä, lämpökeskus. (Paasikivi, V-M, haastattelu ). Vuoden 2009 energiankulutus oli; o sähkö 2373 MWh o lämpö 2271 MWh Veden kulutus Turun lentoasemalla vuonna 2009 oli yhteensä 4557 m 3. Jätevedet on johdettu Turun kaupungin jätevedenpuhdistamolle. (Ympäristöraportti 2009). Kuva 2 Turun lentoaseman kiitorata ja rahtikoneiden purkualueita 13

16 Kuva 3 Turun lentoaseman kunnossapitokeskus 4.4 Päästöt ilmaan Lentokoneiden päästöt ilmaan lasketaan kansainvälisesti määritetylle LTO-syklille (Landing and Take Off Cycle). Laskentaan otetaan mukaan lentoonlähdön, laskeutumisen ja niihin liittyvien rullausten aiheuttamat päästöt 3000 jalan (noin 900 metrin) korkeuteen asti. (Ympäristöraportti 2009). Maakaluston osalta päästöt lasketaan polttoaineen kulutus- ja kalustotietojen perusteella. Finavian maakalustoa ovat muun muassa talvikunnossapidossa, asematasovalvonnassa sekä korjaus- ja huoltotoiminnassa käytettävät apuneuvot. (Ympäristöraportti 2009). Taulukko 6 Ilmapäästöjä koskevat tunnusluvut Turun lentoasemalla vuonna 2009 Päästöt vuonna 2009 LTO-sykli [kpl] CO [t] HC [t] NO x [t] SO 2 [t] CO 2 [t] Polttoaine [t] kaset Hiuk- [t] Lentokoneet Maakalusto

17 LÄHTEET HAASTATTELUT Finavia Oyj. Vastuullista ympäristötyötä. Viitattu Kara, J Finavia ympäristöpalaute. Vastaanottaja Markku Peltola. [sähköpostiviesti]. Viitattu Länsi-Suomen ympäristölupavirasto. Lupapäätös 36/2007/2, pdf-tiedosto. Viitattu Ympäristöraportti Finavia Oyj, pdf-tiedosto. Viitattu storaportti_2009.pdf Ympäristövuosiraportti Tampere-Pirkkala lentoasema. Finavia Oyj. Vuosikertomus Finavia Oyj, pdf-tiedosto. Viitattu A_vsk_FI.pdf Kuljetusopas. Yleistietoa. Viitattu Lentoasemakiinteistöt Oyj. Viitattu Uusi-Niemi, S Kunnossapitopäällikkö. Finavia Tampere-Pirkkalan lentoasema. Haastattelu Paasikivi, V-M Kunnossapitopäällikkö. Finavia Turun lentokenttä. Haastattelu

Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014. Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj

Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014. Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014 Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj Finavia Oyj lyhyesti 25 lentoasemaa Koko maan kattava lennonvarmistusjärjestelmä

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 3 Vantaa 11.11.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 28 Lentokonemelukatsaus 3/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2594/11.01.04/2013 62 Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 36/2007/2 Dnro LSY 2001 Y 301

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 36/2007/2 Dnro LSY 2001 Y 301 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 36/2007/2 Dnro LSY 2001 Y 301 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2007 ASIA Ilmailulaitos Finavian ja Satakunnan Lennoston ympäristönsuojelulain (86/2000)

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 2 Vantaa 16.7.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 21 Lentokonemelukatsaus 2/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS

LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS Yritysten parhaat käytännöt Case: Helsingin satama, Vuosaari ELLO Etelä-Suomen logistiikka WP4: EcoHub konseptin kehittäminen Forssa, 4.8.2010 Virpi Pennanen Virpi

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Lentoliikenne, kotimaan lentoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Leena Sirkjärvi ja Timo Koskinen Liikennejaosto

Lentoliikenne, kotimaan lentoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Leena Sirkjärvi ja Timo Koskinen Liikennejaosto Lentoliikenne, kotimaan lentoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Leena Sirkjärvi ja Timo Koskinen Liikennejaosto 27.10.2016 1 Lentoasemaverkosto Finavia Oyj:n ylläpitämä 22 lentoaseman verkosto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTIEDOT 2002. www.finnair.fi/konserni

YMPÄRISTÖTIEDOT 2002. www.finnair.fi/konserni YMPÄRISTÖTIEDOT 2002 www.finnair.fi/konserni SOPEUTUSTOIMILLA SUOTUISA YMPÄRISTÖVAIKUTUS Suuret muutokset kysynnässä ja tarjonnassa näkyivät vahvas ti Finnairin toiminnassa vuonna 2002. Kysynnän muutoksesta

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia miksi? Lentoliikennestrategia on yksi liikennepoliittisen selonteon jatkotoimenpiteistä

Lisätiedot

Lausunto ympäristölupahakemuksesta: Finavia Oyj, Kokkola- Pietarsaaren lentoaseman ympäristölupahakemus, Kruunupyy

Lausunto ympäristölupahakemuksesta: Finavia Oyj, Kokkola- Pietarsaaren lentoaseman ympäristölupahakemus, Kruunupyy L IITE A 50 1(7) LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO Ympäristöluvat PL 200 65101 VAASA Asia Lausunto ympäristölupahakemuksesta: Finavia Oyj, Kokkola- Pietarsaaren lentoaseman ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

I L M A I L U L A I T O S

I L M A I L U L A I T O S I L M A I L U L A I T O S 2005 Ympärisökasaus Lenoasemien ympärisölupahankkee sekä ympärisövaikuusen ja -vahinkoriskien selviäminen hallisiva Ilmailulaioksen ympärisöyöä koimaassa. Kansainvälisillä foorumeilla

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Päätös. Tampere-Pirkkalan lentoaseman toimintaa koskevassa ympäristöluvassa nro 36/2007/2, 3.9.2007 edellytetty hulevesiä koskeva selvitys, Pirkkala

Päätös. Tampere-Pirkkalan lentoaseman toimintaa koskevassa ympäristöluvassa nro 36/2007/2, 3.9.2007 edellytetty hulevesiä koskeva selvitys, Pirkkala Päätös Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 19/21/1 Dnro LSSAVI/258/4.8/21 Annettu julkipanon jälkeen 2.11.21 ASIA Tampere-Pirkkalan lentoaseman toimintaa koskevassa ympäristöluvassa nro 36/27/2, 3.9.27 edellytetty

Lisätiedot

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II FNAVA OYJ MSTO 1(5) 11.12.2014 FNAVA OYJ:N HAKEMS MEN TTYVSTÄ TOMNTARAJOTKSSTA, VERTA DREKTVN 2002/30/EY TTEESEEN Finavian hakemusmateriaalit Finavia toimittanut Helsinki-Vantaan ympäristöluvassa listattujen

Lisätiedot

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa INURDECO TYÖPAJA 25.8.2014 ENERGIA- JA ILMASTOTAVOITTEET ASEMAKAAVOITUKSESSA Paikka: Business Kitchen, Torikatu 23 (4.krs) Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi 11.6.2013 / Mikko Sundström 1 Yhtiön tausta pääpiirteissään 60%:40% yhteisyritys Flybe ja Finnair, Finncommin osto 18.8.2011 Flyben brandi korvasi täysin

Lisätiedot

Finavian osavuosikatsaus 1.1-31.3.2009: Matkustajamäärät vähenevät taantuman myötä

Finavian osavuosikatsaus 1.1-31.3.2009: Matkustajamäärät vähenevät taantuman myötä n osavuosikatsaus 1.1-31.3.2009: Matkustajamäärät vähenevät taantuman myötä Lentoliikenteen kehitys Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana matkustajamäärien kehitys on ollut selvässä laskussa. Kansainvälinen

Lisätiedot

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi VTT 9.5.2006 Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen energiansäästöpolitiikka

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 131/11/1 Dnro PSAVI/104/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 131/11/1 Dnro PSAVI/104/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 131/11/1 Dnro PSAVI/104/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Rovaniemen lentoaseman ympäristölupa, Rovaniemi Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa Ilmavoimien esikunta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Finavian osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011: Lentoliikenteen kysyntä jatkui poikkeuksellisen korkeana

Finavian osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011: Lentoliikenteen kysyntä jatkui poikkeuksellisen korkeana 1 (8) 25.10.2011 Finavian osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011: Lentoliikenteen kysyntä jatkui poikkeuksellisen korkeana Tammi-syyskuun 2011 avainluvut Liikevaihto kasvoi 17,6 prosenttia ja oli 272,7 milj. euroa

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Lentoasemaverkoston kehittäminen. Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013

Lentoasemaverkoston kehittäminen. Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Lentoasemaverkoston kehittäminen Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Finavia lyhyesti Finavia on palveluyritys, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen lentoliikenteen

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja

LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja 31.10.2013 Tilaisuuden tavoitteet, organisointi ja työskentelytapa Ympäristösi parhaat tekijät Työpajan tavoitteet 2 Lisätä yhteistä tietopohjaa lentoasemaverkostoa

Lisätiedot

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee Joroisten Kartano-Golf Oy Päivitetty 14.12.2016 Ympäristötoimenpiteet Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna

Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna Parhaat käytännöt käyttöön Miksi? ESD Energiapalvelu direktiivi Tavoitteena säästää 50 milj. bensiinilitraa vastaava energiamäärä

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Liikenteen vaikutukset ympäristöön

Liikenteen vaikutukset ympäristöön 1 Liikenteen vaikutukset ympäristöön Liikkumismahdollisuuksien ja yhteyksien paranemisen hintana ovat liikenteen aiheuttamat kustannukset, onnettomuudet ja moottoriajoneuvoliikenteen ympäristövaikutukset

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Porvoon jalostamon ympäristötulos

Porvoon jalostamon ympäristötulos Porvoon jalostamon ympäristötulos 2015 Sisältö Syötöt ja tuotanto Käytetyt polttoaineet Päästöt ilmaan Päästöt veteen Jäähdytysvesi Jätteet Energiatehokkuus Ympäristöinvestoinnit Vaikutukset ympäristöön

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Tulevaisuuden bioenergia Lahden seudulla Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Päijät-Häme 9 kuntaa 200.000 asukasta FINLAND RUSSIA SWEDEN ESTONIA LADEC lyhyesti Tukee Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22 PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0197Y0014 111 No YS 22 ASIA Päätös toimintaa koskevien lupapäätösten rauettamisesta. LUVAN HALTIJA Altia Oyj Rajamäen tehtaat Valta akseli

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutuksia

Liikenteen ympäristövaikutuksia Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tavoitteemme & tahtotilamme Rakennamme Suomen liikennejärjestelmän turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä kansainväliselle huipputasolle. Tavoitteen toteuttamiseksi

Lisätiedot

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä 2 3 N=585 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

27.10.2010 FINAVIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010 30.9.2010: LENTOLIIKENTEEN KYSYNTÄ TOIPUMASSA

27.10.2010 FINAVIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010 30.9.2010: LENTOLIIKENTEEN KYSYNTÄ TOIPUMASSA 1 (7) FINAVIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010 30.9.2010: LENTOLIIKENTEEN KYSYNTÄ TOIPUMASSA Yhteenveto tammi-syyskuun avainluvuista Vertailutietona on esitetty Finavia-konsernin vastaavat avainluvut edelliseltä

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN KULUTUSPERUSTEISET KASVIHUONE- KAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009

KUOPION KAUPUNGIN KULUTUSPERUSTEISET KASVIHUONE- KAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 KUOPION KAUPUNGIN KULUTUSPERUSTEISET KASVIHUONE- KAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 LÄHTÖTIEDOT Kuopion kaupungilla tarkoitetaan tässä raportissa seuraavia kohteita: kaikki kaupungin kiinteistöt (hoitoalan rakennukset,

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 Pirkanmaan ELY-keskus 1 ESITYS Kuntavastuullisen sekajätteen energiana hyödyntämisen

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia ja Lentotekniikkalaitos Ilmavoimien Koelentokeskus PL 50 PL 5 01531 VANTAA 35601 HALLI

Ilmailulaitos Finavia ja Lentotekniikkalaitos Ilmavoimien Koelentokeskus PL 50 PL 5 01531 VANTAA 35601 HALLI PÄÄTÖS Nro 112/09/1 Dnro ISY-2007-Y-164 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2009 ASIA Hallin lentoaseman ympäristölupa, Jämsä. HAKIJAT Ilmailulaitos Finavia ja Lentotekniikkalaitos Ilmavoimien Koelentokeskus

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit resurssit hyötykäyttöön, Lieksa 31.3.2015 Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy perustettu v. 2001, 13

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2011 Finavia A2/211, Vol 4 Vantaa 27.1.212 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 211 Lentokonemelukatsaus 4/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö STM OKM OM TEM VM MMM SM YM Ylijohtaja Työsuojelu

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT Kari Mäkelä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 11 MOBILE2-vuosiraportti 2002 Projektin koodi Projektin nimi Liikennevälineiden yksikköpäästöt Vastuuorganisaatio

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot