KANSALAISTEN SÄHKÖISET ITSEHOITOPALVELUT-HANKE (KASIO)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALAISTEN SÄHKÖISET ITSEHOITOPALVELUT-HANKE (KASIO)"

Transkriptio

1 KANSALAISTEN SÄHKÖISET ITSEHOITOPALVELUT-HANKE (KASIO) Oulun omahoito kehitysosio & teknologiaterveyskeskus LOPPURAPORTTI Riikka Hirvasniemi Virpi Kanto

2 2 SISÄLTÖ HANKETIIVISTELMÄ 4 PROJECT SUMMARY 7 1 KASIO-HANKKEEN TAUSTA Omahoitopalvelun kehittäminen, rahoitus ja hankkeen rajaukset Hankkeen yhteys Oulun kaupungin strategioihin Ekat kansallinen koordinaatio 12 2 HANKKEEN TAVOITTEET 12 3 HANKKEEN TOTEUTUS Kehitysosio Omahoitopalvelun ydinpalvelujen kehittäminen Omahoitopalvelun tietosisällöt Omahoitopalvelun muiden tuotemoduuleiden kehittäminen Omahoitopalvelun käyttöönoton suunnittelu Omahoitopalvelun pilotointi Omahoitopalvelun ansaintalogiikan selvitystyö Koulutusosio Henkilökunnan perehdyttäminen / koulutus Investointi osio Teknologiaterveyskeskuksen fyysisen tuotetestausympäristön rakentaminen 22 4 HANKKEEN TULOKSET Kehitysosio Omahoitopalvelun ydinpalvelut Omahoitopalvelun tietosisällöt Omahoitopalvelun muut tuotemoduulit Omahoitopalvelun pilotoinnin tulokset Omahoitopalvelun ansaintalogiikka Koulutusosio Investointi-osio Ilmoittautumisteknologia Langattomat mittauslaitteet 30

3 3 4.4 Pilotoinnin arviointi KASIO-hankkeessa Henkilökunta Kansalaiset 32 5 HANKEORGANISAATIO JA TOIMIJOIDEN ROOLIT Hankehenkilöstö Johtoryhmän ja projektiryhmän toiminta Yhteistyöyritykset ja muut tukipalvelut Tutkimusyhteistyö 35 6 HANKKEEN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 37 7 HANKKEEN VIESTINTÄ VUOSINA OMAHOITOPALVELUN ARVIOINTI Zef-arviointi Kyselylomake-arviointi Valt It:n kriteerien mukainen arviointi käytön osalta Omahoitopalvelun vaikuttavuuden arviointi Pro Gradu-tutkielmat 46 9 JATKOTOIMENPITEET 48 LÄHTEET 51

4 4 HANKETIIVISTELMÄ Hankkeen nimi: Kansalaisten sähköiset itsehoitopalvelut (KASIO); Oulun omahoito kehitysosio & teknologiaterveyskeskus Projektinumero: Toteuttava yksikkö: Oulun kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimi Vastuullinen johtaja: Terveysjohtaja Keijo Koski Hanketyyppi: Yhteistyökumppanit: Toteutusaika: Tavoitteet: Yhteistyöhanke Mawell Oy, Coronaria Impact Oy, Coronaria Media Oy, ProWellness Oy, Kustannusosakeyhtiö Duodecim Oy, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja THL 1) Kehittää Omahoitopalvelua yhteistyössä yritysten kanssa ja ottaa käyttöön uusia tuotemoduuleita: ajanvaraus, maksamismenettely, suostumus, terveyskirjaston liittäminen osaksi palvelua (Duodecim), ilmoittautuminen ja laboratoriotietojen välittäminen. 2) Toteuttaa uusien tuotteiden tuote ja käyttötestaus ammattilais- ja/tai asiakasryhmillä. 3) Perehdyttää terveydenhuollon ammattilaiset toimimaan Omahoitotoimintamallin mukaiseen työskentelyyn. Palvelutuotannossa perehdytään prosessilähtöiseen työskentelyyn omahoitopalveluidean mukaisesti. 1.vaiheessa toimintamallin muutos koskee ehkäisevän työn ja kroonisten sairauksien järjestämistä, toimintakulttuurin muuttamista organisaatiolähtöisyydestä asiakaslähtöiseen toimintaan. Tuetaan tehtävän jaon hallittua muutosta. 4) Asiakkaan valtuuttaminen: tarkennetaan käytössä olevat välineet ja menetelmät omahoitoa ohjaamaan ja tukemaan, jotta asiakas olisi aktiivinen toimija oman terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. 5) Rakentaa selkeä fyysinen testausympäristö Teknologiaterveyskeskus Kaakkuriin (investoinnit ja laitehankinnat). 6) Osallistua kansalliseen yhteistyöhön koordinaation kautta ja vaikuttaa aktiivisesti lainsäädännön muodostumiseen. Lisätä Omahoitopalvelun ulkoista ja sisäistä tiedotusta. Tulokset: Kehittämistyön tuloksena Omahoitopalvelu on koekäytössä Kaakkurin, Höyhtyän, Kontinkankaan ja Rajakylän terveysasemapiireissä ja se laajenee koskemaan kaikkia terveysasemia vuoden 2010 aikana. Yhteistyössä yritysten kanssa määriteltiin Omahoitoalustan palveluja. 1)Yritysyhteistyön tuloksena Omahoitopalveluun kehitettiin: a) Ajanvarauspalvelu, jonka kautta voi tehdä ajanvarauksia oman terveysaseman laboratorioon, vastaanottoon lääkärin tai sairaanhoitajan määräaikaistarkastuksiin, neuvolaan ja suunterveydenhuoltoon b) Laboratoriotulosnäyttöpalvelu, jonka avulla kuntalaiset voivat saada tietyt laboratoriotulokset omaan terveyskansioon c) Verkkoneuvontapalvelu, jonka kautta kuntalaiset voivat esittää terveydenhuollon ammattilaisille ei-kiireellisiä terveyteen tai sairauksien hoitoon liittyviä kysymyksiä d) Monipuolisia tietosisältöjä (Duodecim Oy), joista kuntalaiset saavat luotettavaa tietoa hyvinvoinnista, terveydestä ja sairauksien hoidosta e) Omahoitopalvelun mobiiliversio, joka on käytettävissä Nokia S60/80- sarjan päätelaitteilla ja se otettiin käyttöön keväällä 2008 f) ProWellness OmaHoidon kotimittausosioon verenohennushoito-välilehti, johon asiakkaat ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat merkitä P-TT- Inr- laboratorio- tai kotimittausarvon 2) Omahoitopalvelua pilotoitiin Teknologiaterveyskeskus Oulussa Pilotoinnilla saatiin kokemusta laaja-alaisesta tuotekehitystyöstä, jota hyödynnettiin Ote 2-rinnakkaishankkeessa kehitetyssä tuotetestausmallissa. Pilotointia arvioitiin terveyskeskuksen henkilökunnan ja kuntalaisten näkökulmasta.

5 5 3) Omahoitopalvelun käyttöönottoa tuettiin laajalla koulutuskokonaisuudella, joka muodostui käyttökoulutuksesta ja asiantuntijoiden toteuttamasta muutoskoulutuksesta sekä verkkoneuvontakoulutuksesta. Koulutuksen tuloksena neljän eri terveysasemapiirin henkilökunnalla on valmiudet käyttää Omahoitopalvelua ja ohjata kuntalaisia sen käytössä. Muutoskoulutuksella tuettiin toimintatapojen muuttumista organisaatiolähtöisyydestä asiakaslähtöiseen toimintatapaan ja annettiin esimiehille tukea ja valmiuksia muutosprosessin läpiviemiseen. Lääkäreille järjestettiin myös erikseen oma työpaja muutoskoulutukseen liittyen. Muutoskoulukseen osallistui yhteensä noin 400 terveydenhuollon ammattilaista Oulun kaupungin terveysasemilta ja suunterveydenhuollosta sekä keskitetyistä palveluista. 4) Hankkeessa testattiin asiakkaan valtuuttamisprosessia. Alaikäisen lapsen vanhemmalla on mahdollisuus tehdä ajanvaraus lastenneuvolaan sekä hammashoitolaan lasten määräaikaistarkastuksiin, mikäli vanhemmalle ajanvaraaminen on erikseen sallittu. Testauksen myötä Oulun kaupungilla on tulevaisuudessa toimintaedellytykset asiakkaan valtuuttamiseen. 5) Kuntalaisilla on mahdollisuus ilmoittautua Teknologiaterveyskeskus Oulun aulassa olevalla itsepalvelupäätteellä. Teknologiaterveyskeskuksen omahoitohuoneeseen hankittiin kuntalaisten käyttöön langatonta teknologiaa (mm. verenpaine-, inr- ja pef-mittari sekä vaaka), joista mittaustieto välittyy suoraan Aktiivisen OmaHoidon-osioon kuntalaisen niin halutessa. Kaakkurin terveysasemapiirin asukkailla on mahdollisuus saada langattomia mittauslaitteita, joita voidaan käyttää myös mobiilisti kotikäytössä, mikäli se on hoidon kannalta tarpeellista. Hankitut investoinnit tukevat Omahoitopalvelun käyttöä ja mahdollistavat omahoidon lisääntymisen. Teknologiaterveyskeskukseen investoitiin myös tuotetestaustoimintaa tukevia laitteita (tietokoneita, videotykki, kämmentunnisteita, videokamera, sanelunauhuri ja tulostin) ja sinne on palkattu tuotetestausasiantuntija, joka vastaa hankkeen aikaisten investointiosion tulosten ylläpidosta. Omahoitopalveluun laadittiin ansaintalogiikka, jonka tuloksena todettiin Omahoitopalvelun tuovan ajallista säästöä hoitotyöhön, mikäli palvelu olisi integroitu perustietojärjestelmään. 6) KASIO-hankkeen aikana osallistuttiin kansalliseen sähköisten palvelujen kehittämistyöhön ekat-hankkeen kautta, jossa Oulun kaupungilla oli koordinaatiovastuu. Hankkeesta saadut hyvät käytännöt ja kokemukset on viety tiedoksi kansalliseen kehittämistyöhön. Muutosprosessin tukemiseksi Omahoitopalvelusta on tiedotettu laajasti sisäisen ja ulkoisen viestinnän kautta. Tiedottamisen myötä kuntalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten tietoisuus Omahoitopalvelusta ja valmiudet käyttää palvelua ovat lisääntyneet Oulun kaupungissa ja myös kansallisesti. Jatkotoimenpiteet: Omahoitopalvelu on ylläpitovaiheessa maaliskuun loppuun 2010 saakka ja palvelun ylläpitäjänä toimii sovelluskoordinaattori Tuula Tähtinen palvelutuotannosta. Hankkeessa on laadittu kilpailutusta varten toiminnalliset vaatimusmäärittelyt. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi yhdessä tietohallinnon kanssa kilpailuttaa Omahoitopalvelun loppuvuodesta Tavoitteena on, että uusi kilpailutettu Omahoitopalvelu on kaikkien oululaisten käytössä vuoden 2010 aikana. Omahoitopalvelun ylläpito, tuleva kilpailutus ja Teknologiaterveyskeskus Oulussa olevan itseilmoittautumispisteen kustannukset on huomioitu vuoden 2010 talousarvioon. Tuotetestaustoimintaa jatketaan Teknologiaterveyskeskuksen kautta yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Kilpailutettua Omahoitopalvelua hyödynnetään Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen keväällä 2009 käynnistyneissä Pisara- ja TERO-Terveempi Oulu-hankkeissa, joissa kehitetään uusia toimintamalleja pitkäaikaissairauksien hoitoon ja terveyden edistämiseen. Lisätietoa: Loppuraportti on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun kaupungin kehittämishankesivustolta (www.ouka.fi/kehittamishankkeet) sekä Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen intranetistä (Akkuna).

6 6 Rahoitus: Rahoitus Yht. STM 62,5 % , , , ,27 Ouka , , , ,76 Yhteensä , , , ,03

7 7 PROJECT SUMMARY Project name: Electronic health care services for the public (KASIO), Oulu Self-Care Services development section and Technology Health Centre Project number: Implementer: The City of Oulu / Social and Health Services Director in charge: Mr Keijo Koski, Health Director Project type: In cooperation with: Co-operation project Mawell Oy, Coronaria Impact Oy, Coronaria Media Oy, ProWellness Oy, Duodecim Medical Publications Ltd., Oulu University of Applied Sciences, the University of Oulu and National Institute for Health and Welfare Implementation period: 1 April 2007 to 30 November 2009 Objectives: 1) To develop Self-Care Services in co-operation with companies and introduce new product modules: booking, payment procedures, approval, integration of Health Library (Duodecim) to other services, check-in practices and laboratory test results. 2) To implement product and user testing of new products on selected professional and/or client groups. 3) To induce health care professionals to work practices complying with Self- Care approach. When producing services, we focus on process-oriented working methods in accordance with the self-care service vision. In the first phase, the change of approach relates to preventive work and organisation of chronic illnesses shifting the focus of operational culture from organisation-oriented approach to client-oriented one. Support for controlled change in task division. 4) Authorisation of the client: definition of available tools and methods to guide and support self-care in order to enhance client-activity in promoting his or her health and wellbeing. 5) To build functional physical test environment in Technology Health Centre Kaakkuri (investments and equipment purchases). 6) To participate in national co-operation through co-ordination and actively affect formation of legislation. To increase the internal and external communication of Self-Care Services. Results: As a result of the development process, Self-Care Services are in demonstration use in Kaakkuri, Höyhtyä, Kontinkangas and Rajakylä Health Centre catchment areas with the project extending to all health centres by the end of Self-Care Platform services were defined in cooperation with various enterprises. 1) As a result of corporate cooperation, Self-Care Services were developed as follows: a) Appointment booking service to make appointments for health centre laboratory, surgery to see a doctor or nurse for a periodic medical examination, mother and baby clinic and dental clinic. b) Laboratory test result display service, which forwards client s test results to his or her personal health file. c) Net advice service, through which residents can make health care professionals non-urgent enquiries about health and treatment of illnesses. d) Versatile information (by Duodecim Medical Publications Ltd.), providing residents with reliable information about wellbeing, health and treatment of illnesses. e) The mobile version of Self-Care Services, which was introduced early in 2008, is accessible to Nokia series S60/80 mobile devices. f) The home monitoring section of Prowellness Self-Care includes a worksheet for anticoagulation therapy to which the patient or health care professional may enter laboratory or home monitored INR values. 2) Self-Care Services were piloted at Technology Health Centre Oulu between 4 February 2008 and 30 September Piloting provided

8 8 experience from an extensive development process, which was implemented in a product testing model developed by a parallel project called Ote 2. Piloting was assessed from the personnel s and residents viewpoint. 3) The launch of Self-Care Services was supported by an extensive training programme combining end-user training as well as change management and net advice training carried out by a team of experts. As a result, the personnel in four health centres are competent to implement Self-Care Services and provide advice to residents. Change management training supported the change of practices when replacing the organization-oriented approach with a customer-oriented one and also provided the management with support and competence to carry out the change process. A workshop was organised for doctors in relation to change management training. Approximately 400 health care professionals in Oulu City health and dental care and centralised services participated in the change management training. 4) The project tested client authorisation process. The parent of a minor has an opportunity to book appointments with child welfare clinic and dental clinic for periodic medical examination, if he or she has access to booking information. With the testing process, the City of Oulu gained a future facility for client authorisation. 5) The residents have an opportunity to check in through the self-service terminal at the entrance hall in the Technology Health Centre Oulu. At the self-care room in the Technology Health Centre, clients have an opportunity to implement wireless technology (e.g. blood pressure monitor, scales, INR meter and PEF meter) which forwards the measurements directly to the Active Self-Care file if the client so wishes. Residents in the Kaakkuri Health Care catchment area can also implement the mobile use of wireless tools at their home if that would be necessary for their treatment. The investments acquired enhance the use of Self-Care Services and enable more active selfcare. Furthermore, equipment promoting testing activities was invested in the Technology Health Centre (computers, a video projector, palm print identifiers, a video camera, Dictaphone and printer) and a product testing specialist was employed to process the results in the investment section during the project. Profit Generation Programme was produced for Self-Care Services; the results indicate time saving which could be directed towards care if the service was integrated in the basic data system. 6) During the KASIO project, the team participated in a national e-service development programme through ekat Project where the City of Oulu shouldered the responsibility for coordination. Very good practices and experience gained from the project were forwarded to the parties working on national development programme. Information about Self-Care Services has been widely distributed through internal and external communication channels in support of the change process. With the information, residents and health care professionals awareness of Self-Care Services and their competence to implement the services have been enhanced not only in Oulu, but also on national level. Further measures: Self-Care Services will remain in the maintenance stage until the end of March 2010 with Ms Tuula Tähtinen, Application Coordinator from service provision, as the maintenance programmer. Functional requirement description was prepared for future competitive tendering during the project. Oulu Social and Health Services in co-operation with IT Administration Services shall organise competitive tendering for Self-Care Services in the fourth quarter of Once the tendering is completed, the goal is to launch new Self-Care Services for the use of all Oulu residents by the end of Self-Care Services maintenance, future competitive tendering and the costs of the self-service check-in kiosk in the Technology Heath Centre Oulu were entered in the 2010 budget. Product testing will continue in the Technology Health Centre in cooperation with enterprises and research

9 9 institutes. Self-Care Services will be implemented in two Oulu Social and Health Services projects, Pisara and TERO - Healthier Oulu, which were initiated in the first half of 2009 and develop new approaches for the treatment of long-term illnesses and health promotion. Further information: The final report is available in Finnish in the City of Oulu Development Projects site (www.ouka.fi/kehittamishankkeet) and in the Oulu Social and Health Services intranet (Akkuna). Financing: Financing Total Ministry of Social Affairs and Health 62,5 % , , , ,27 City of Oulu , , , ,76 Total , , , ,03

10 10 1 KASIO-HANKKEEN TAUSTA 1.1 Omahoitopalvelun kehittäminen, rahoitus ja hankkeen rajaukset Kansallisten suunnitelmien mukaan suomalaisen terveydenhuollon tärkeä kehittämisen painopiste on sähköisten asiointipalvelujen rakentamisessa (Iivari & Ruotsalainen 2007). Terveydenhuoltoon ollaan rakentamassa uudenlaisia sähköisiä terveyspalveluja ammattilaisten käyttöön ja myös asiakkaiden kotiin. Tarkoituksena on vastuuttaa asiakkaita enemmän omahoitoon. Uusilla terveyspalveluilla pyritään vapauttamaan terveydenhuollon resursseja hoitotyöhön ja parantamaan palvelujen laatua ja tehokkuutta. Kehitys tuo mukanaan uusia haasteita liittyen kysymyksiin hoitovastuusta, sähköisten palvelujen käytettävyydestä erilaisille asiakkaille sekä myös sähköisesti välitettävän tiedon ja ohjauksen laadusta. (Hyppönen & Niska 2008) Terveydenhuollon sähköisiä palveluja on kehitetty viime vuosina erilaisissa kehittämishankkeissa. Teknologian hyödyntämishankkeiden onnistuminen edellyttää hankkeiden tiivistä liittämistä arkityöhön ja sen keskeisiin kehittämishaasteisiin. (Hyppönen 2004.) Omahoitohankekokonaisuuden lähtökohtana oli kehittää nykyistä terveyspalvelujärjestelmää ja tukea kuntalaisten asemaa ja vastuuta terveyspalveluiden käyttäjänä. Omahoitopalvelua ryhdyttiin suunnittelemaan, jotta Oulun kaupunki pystyisi vastaamaan palvelujärjestelmän tuleviin haasteisiin. Omahoitohankkeilla oli korkeat elinkeinopoliittiset tavoitteet, joiden mukaan kehitettiin sosiaali- ja terveystoimen palveluita ja niiden kustannustehokkuutta Oulun alueella (ks. Oulun kaupunki; Sosiaali-ja terveyslautakunta, Pöytäkirja , 66). Omahoitohankekokonaisuuden kehittämistyön taustalla vaikutti Oulun kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon strateginen näkemys siitä, että Oulun kaupungin sosiaali- ja terveydenhuolto on vuonna 2015 kansainvälinen edelläkävijä asiakaslähtöisten hyvinvointiteknologiatuotteiden käyttäjänä ja kehittäjänä. (OTE1-projektin asettamispäätös 174 SOTE 5310/2003). Oulun kaupungin siirtyminen tilaaja-tuottajamalliin vuoden 2007 alusta toi haasteita omahoitohankkeiden kehittämistyöhön. Mallin mukaan tilaaja vastaa lain ja asetuksen mukaisesta palveluiden järjestämisestä kuntalaisille sekä vastaa asiakkaiden palveluiden saannista sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Tuottaja puolestaan tuottaa asiakaskohtaisen palvelun lakien ja asetusten sekä sopimusten mukaisesti. (Tietoa Oulusta 09-10). Kansalaisten sähköiset itsehoitopalvelut hanke (KASIO hanke) on ollut osa Oulun Omahoitohankekokonaisuutta, jossa rinnakkaishankkeena oli mukana Tekesin rahoittama

11 11 OTE2 ja Ttk-hanke ( ). KASIO-hanke käynnistyi keväällä 2007 sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen terveyshankkeen rahoituksella. Omahoitopalvelun kehittämistyötä on tehty vuosina yhteistyössä yritysten (Mawell Oy, Coronaria Media Oy, Coronaria Impact Oy, Prowellness Oy) ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa (Oulu Wellness Instituuttisäätiö, Oulun yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, THL, Kustannusosakeyhtiö Duodecim Oy). Omahoitohankekokonaisuudessa kehitetty Omahoitopalvelu on uusi kansallisesti palkittu terveydenhuollon internet-pohjainen palvelu, joka tukee monipuolisesti asiakkaan omahoitoa. Palvelun avulla on mahdollista saada terveyteen liittyvää luotettavaa informaatiota, neuvontaa ja ohjausta helposti ajasta ja paikasta riippumatta. Luotettavat tietosisällöt toimivat ammattilaisten hoidonohjauksen tukena. Asiakkaalla on käytössään oma terveyskansio, joka vaatii kirjautumisen verkkopankkitunnuksilla. Terveyskansio on asiakkaan itse hallinnoima ja sen kautta on mahdollista tehdä ajanvarauksia, katsella omia laboratoriotuloksia, tallentaa omia henkilökohtaisia terveystietoja sekä lähettää terveyteen liittyviä kysymyksiä omalle terveysasemalle. Omahoitopalvelun tavoitteena on tukea asiakkaan voimaantumista ja saada hänet aktiiviseksi toimijaksi hoitoprosessissa yhteistyössä ammattilaisen kanssa. Omahoitopalvelu on tällä hetkellä koekäytössä Oulun kaupungin neljässä eri terveysasemapiirissä. Noin kolmasosalla oululaisista on mahdollisuus käyttää palvelun kirjautumista vaativia osioita. Omahoitopalvelu kilpailutetaan syksyllä 2009 ja se on kaikkien oululaisten käytössä vuoden 2010 aikana. Kasio-hankkeen kehittämistyön taustalla vaikutti olennaisesti omahoitohankekokonaisuuden ensimmäinen hanke, OTE 1 ( ) sekä Tekesin rinnakkaishanke Ote 2 ja Ttk ( ). OTE 1-hankkeessa tapahtui Omahoitopalvelun alkukehitys ja siinä yhdistettiin palvelumoduulit (käyttäjätietokanta, asiakaskäyttöliittymä, tunnistamismoduli, oma terveyskortti, kysymys-vastaustietopankki, terveystietoinformaatiopankki, palveluhaku, palvelupistetietojärjestelmä; terveyspalvelut, konsultaatiokanava, chat-käyttöliittymä, Aktiivinen omahoitojärjestelmä, terveysneuvonta sekä mukautetut ja selkokieliset sisällöt) teknologian kehityshankkeessa toteutettuun Omahoitopalvelualustaan sekä varmistettiin kokonaisuuden käytettävyys ja kehitettyjen sisällöllisten elementtien toimivuus. OTE 1-vaiheessa saavutetut tulokset tukivat hyvinvointiteknologian edelleen kehittämistä ja terveydenhuollon palveluprosessien uudistamista sähköisiä palvelukanavia hyödyntämällä. Tämä toimi taustana Kasiohankkeen moduulien valinnoille ja jatkokehitystarpeille. Oulun Omahoito- ja Teknologiaterveyskeskus-hankekokonaisuus (Ote 2 ja Ttk) koostui Omahoitopalvelun jatkokehittämisestä, teknologiaterveyskeskus Kaakkurin prosessilähtöisen toiminta- ja testausprosessimallin rakentamisesta ja verkottumisesta.

12 12 Tavoitteena oli myös muuttaa hoitohenkilöstön työ- ja toimintatapoja teknologiaterveyskeskus Kaakkurissa. 1.2 Hankkeen yhteys Oulun kaupungin strategioihin Oulun kaupunki on edistänyt erilaisilla tietoyhteiskuntahankkeilla, kehittämisalustoilla sekä pilotoinneilla mobiili- ja verkkopalveluiden kehittymistä ja integraatiota. KASIO-hankkeen taustalla ovat Oulun kaupungin vahvat tahdonilmaisut toimia kansainvälisenä edelläkävijänä hyvinvointiteknologian käyttöönotossa ja kehityksessä. Lisäksi palvelurakenteiden kehittäminen ja asiakaslähtöisyys on nostettu esiin kaupungin palveluja elinkeinopoliittisissa strategioissa. Oulun kaupungin terveydenhuollon strategisena tavoitteena on luoda toimenpiteitä ja palveluita, joiden avulla asukkaille on mahdollisuus hyvään itsenäiseen elämänhallintaan. Toimenpiteiden ja palvelurakenteiden kehittämisellä on pyritty tukemaan asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. KASIOhankkeen tavoitteet ja toteutus suunniteltiin vastaamaan kaupungin strategioita. (ks. Talousarvio 2009 ja suunnitelma ) 1.3 Ekat kansallinen koordinaatio KASIO-hanke kuului laajaan ekat-koordinaatioon, jossa Oulun kaupunki koordinoi seitsemää kansalaisen sähköisiä palveluita kehittävää hanketta. KASIO-hanke oli yhtenä osahankkeena koordinaatiossa, jonka puitteissa tehtiin kansallisen tason kehitystä tukevaa määrittelytyötä liittyen ajanvaraukseen, suostumusten hallintaan ja valtuuttamiseen. Lisäksi koordinaatio järjesti verkostoyhteistyötä tukevia työpajoja ja seminaareja. EKatkoordinaation hankkeissa kerättiin vaatimuksia sähköisten palveluiden arkkitehtuurin määrittelyn pohjaksi. Oulun kaupungissa ekat-koordinaatioon kuuluvassa KASIOhankkeessa keskityttiin erityisesti ajanvarauspalvelun ja kansalaisen omahoitoa tukevien palveluiden kehittämiseen. Koordinaation tavoitteena oli yhdistää eri alueiden kehittämishankkeiden tulokset sekä mallintaa ja arvioida niissä muodostuneet hyvät käytännöt. EKat-koordinaatiohankkeista on koottu yhteinen loppuraportti (liite 1), joka löytyy sosiaali- ja terveysministeriön internet-sivustolta (ks. Valkeakari S. (toim.) 2009) 2 HANKKEEN TAVOITTEET Seuraavaksi kuvatut KASIO hankkeen tavoitteet perustuvat 11/2007 tehtyyn hankesuunnitelmaan (Niska ym. 2007).

13 13 Kasio-hankkeen tavoitteet: Kehittää Omahoitopalvelua yhteistyössä yritysten kanssa ja ottaa käyttöön uusia tuotemoduuleita: ajanvaraus, maksamismenettely, suostumus, terveyskirjaston liittäminen osaksi palvelua (Duodecim), ilmoittautuminen ja laboratoriotietojen välittäminen. Toteuttaa uusien tuotteiden tuote ja käyttötestaus ammattilais ja/tai asiakasryhmillä. Perehdyttää terveydenhuollon ammattilaiset toimimaan Omahoito-toimintamallin mukaiseen työskentelyyn. Palvelutuotannossa perehdytään prosessilähtöiseen työskentelyyn omahoitopalveluidean mukaisesti. 1.vaiheessa toimintamallin muutos koskee ehkäisevän työn ja kroonisten sairauksien järjestämistä, toimintakulttuurin muuttamista organisaatiolähtöisyydestä asiakaslähtöiseen toimintaan: tehtävän jaon hallittu muutos. Asiakkaan valtuuttaminen: tarkennetaan käytössä olevat välineet ja menetelmät omahoitoa ohjaamaan ja tukemaan, jotta asiakas olisi aktiivinen toimija oman terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Rakentaa selkeä fyysinen testausympäristö Teknologiaterveyskeskus Kaakkuriin (investoinnit ja laitehankinnat). Osallistua kansalliseen yhteistyöhön koordinaation kautta ja vaikuttaa aktiivisesti lainsäädännön muodostumiseen. Lisätä Omahoitopalvelun ulkoista ja sisäistä tiedotusta. 3 HANKKEEN TOTEUTUS Seuraavaksi kuvataan projektin toteutus hankesuunnitelman mukaisesti jaettuna kehitys-, koulutus- ja investointiosioihin. Kehitysosion päätavoitteena oli Omahoitopalvelukokonaisuuden jatkokehittäminen uusien palvelumoduulien avulla. Kehitysosioon kuuluivat myös uusien palvelumoduulien pilotointi sekä ansaintalogiikan selvittäminen. Koulutusosiossa perehdytettiin terveydenhuollon henkilökunta Omahoitopalvelun toimintamallin mukaiseen työskentelyyn ja investointiosiossa rakennettiin testausympäristö kansalaisten omahoitoa ja terveydenhuollon prosesseja tukeville teknologioille.

14 Kehitysosio Omahoitopalvelun ydinpalvelujen kehittäminen KASIO-hanke käynnistyi projektihenkilökunnan rekrytoinnilla huhtikuussa 2007 ja henkilöstö aloitti työskentelyn elokuussa. Toukokuussa 2007 käynnistettiin yhteistyöyritysten (Coronaria Impact Oy, Mawell Oy ja Prowellness Oy) kanssa neuvottelut uusien palvelumoduulien tuottamisesta. Syksyllä 2007 määriteltiin yhteistyössä em. yhteistyöyritysten, projektihenkilökunnan ja Kaakkurin terveysaseman henkilökunnan kanssa Omahoitopalvelun ydinpalveluita sekä niihin liittyviä prosesseja (ajanvaraus, laboratoriotulosnäyttö, verkkoneuvontapalvelu) sekä tietosisältöihin, maksamiseen, suostumuksen hallintaan, mobiili integraatioihin ja muihin tuotemoduuleihin liittyviä asioita. Määrittelytyötä tehtiin intensiivisesti koko syksyn ajan ja hankesuunnitelmassa esitettyjen palvelujen määrittelytyö Omahoitopalvelun pilotoinnin aloittamiseksi saatiin tehtyä määräajassa. Ajanvaraus Neuvotteluja nettiajanvarauspalvelun toteuttamisesta osaksi Omahoitopalvelua käytiin TietoEnator Oy:n ja Mawell Oy:n kanssa vuosina Ajanvarausjärjestelmän kehittämisen lähtökohtana oli integraatio perustietojärjestelmä Efficaan. Integraation vaatimat kehittämistyön kustannukset ja pitkä toteutusaika nousivat kuitenkin perustietojärjestelmään integroitavan nettiajanvarauspalvelun hankinnan esteeksi, joten nettiajanvarauspalvelu päätettiin toteuttaa kehittämishankkeessa perustietojärjestelmästä irrallisena ratkaisuna käyttökokemusten keräämiseksi ja tarkempien toiminnallisten vaatimusten kartoittamiseksi. Nettiajanvarauspalvelun Omahoitopalveluun toimitti Mawell Oy. Koekäytön aikaiset nettiajanvarauspalvelut määriteltiin yhteistyössä Kaakkurin terveysaseman henkilökunnan kanssa. Kun koekäyttöaluetta päätettiin Kaakkurin kokeilun jälkeen laajentaa koskemaan myös Höyhtyän terveysasemapiiriä, toteutettiin ratkaisuun paremmin laajenemista tukevia muutoksia. Alkuperäinen toteutus oli tehty vain yhden terveysaseman alueella tapahtuvaa kokeilua varten, joten laajennusvaiheessa järjestelmään tehtiin konfiguraatiomuutoksia, joiden avulla palvelu skaalautui paremmin usean eri terveysaseman tarpeisiin. Konfiguraatiomuutokset liittyivät järjestelmän toiminnalliseen arkkitehtuuriin sekä muutoksiin, joiden avulla kuntalaisen ajanvaraukset voidaan ohjata osoitteen perusteella lähimmän terveysaseman palveluihin. Lisäksi toteutettiin muutos, jonka avulla laboratorioajanvaraus on kaikille omahoitopalvelun käyttäjille aina oletusarvoisesti mahdollinen ilman, että sitä tarvitsee kuntalaiselle henkilökunnan käyttöliittymästä erikseen sallia. Omahoitopalvelun nettiajanvarausjärjestelmä otettiin koekäyttöön

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Virpi Kuvaja-Köllner, Marina Steffansson ja Aija Kettunen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö, mahdollisuudet ja haasteet terveyden etäseurannassa

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 168 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 168 EIJA PELTONEN Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina

Lisätiedot

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan Hannele Hyppönen Ilkka Winblad Katariina Reinikainen Minna Angeria Riikka Hirvasniemi Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset RAPORTTI 25 2010 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-305-1

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Käyttöönotto- ja juurruttamissuunnitelma

TIIVISTELMÄ. Käyttöönotto- ja juurruttamissuunnitelma TIIVISTELMÄ Esko Hänninen, Mari Koivunen, Pia Paaso. Hyvinvointia tietoteknologiahankkeilla. Hyviksi arvioitujen toimintamallien ja teknisten ratkaisujen käyttöönotto ja juurrutus. Helsinki 2001. 93 s.

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille Tietoa työstä Pia Siekkinen Hanna Jurvansuu Maria Rautio Päivi Husman Pauliina Toivio Jaana Laitinen Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Hämeenlinna 04/2011 Jukka Ohtonen Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto... 1 2 Nykytilakuvaus... 2 2.1 Ajanvarausmenettely ja

Lisätiedot

Satakunnan Makropilotti: tulosten arviointi

Satakunnan Makropilotti: tulosten arviointi FINOHTAN RAPORTTI 21 1 Jukka Ohtonen (toim.) Satakunnan Makropilotti: tulosten arviointi FinOHTAn raportti 21/2002. E 0 6 ) 6 A H L A O @ A D K A A J A EA = H L E E J EO I E. E EI D B B E? A B H 0 A =

Lisätiedot

Julkinen terveyspalvelu kauppakeskuksessa

Julkinen terveyspalvelu kauppakeskuksessa Sitran selvityksiä 56 Julkinen terveyspalvelu kauppakeskuksessa Ylöjärven terveyskioskin loppuarviointi 1.9.2011 Tampereen yliopisto Anna-Aurora Kork Riikka Kivimäki Arja Rimpelä Jarmo Vakkuri 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Sähköisen reseptin pilotin arviointi II (2005 2006)

Sähköisen reseptin pilotin arviointi II (2005 2006) S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 1 / 2 0 0 6 Hannele Hyppönen (toim.), Kirsi Hännikäinen, marja pajukoski, pekka ruotsalainen, lauri salmivalli, emmi tenhunen Sähköisen reseptin pilotin arviointi

Lisätiedot

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen loppuarviointi Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen

Lisätiedot

Tietoa työstä SEITTI ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ KOHTI PAREMPAA TYÖTERVEYTTÄ -HANKKEEN LOPPURAPORTTI

Tietoa työstä SEITTI ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ KOHTI PAREMPAA TYÖTERVEYTTÄ -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Tietoa työstä Verkostosta vaikuttavuutta työterveyshuollon kehittämiseen SEITTI ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ KOHTI PAREMPAA TYÖTERVEYTTÄ -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Hanna Hakulinen Sanna Pesonen Maire Laaksonen

Lisätiedot

MONI-lääke-hankkeen tuloksia

MONI-lääke-hankkeen tuloksia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 168 tutkimuksia 41 Virpi Sulosaari, Riikka Teuri, Taina Soini, Arja Pekonen, Katja Ojanperä, Heikki Alanko, Hanne Juuti, Petter Tuderman & Elli Leppä Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten yritysten Living lab tukimallia rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30

Yhteiskunnallisten yritysten Living lab tukimallia rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30 Ulla Korhonen, Elina Vanhapiha, Jari Karjalainen, Harri Kostilainen, Karoliina Ahonen ja Ritva Karinsalo Yhteiskunnallisten yritysten Living lab

Lisätiedot

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 4/2006 POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Toimittaneet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

Projektiryhmän työraportti. Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä

Projektiryhmän työraportti. Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä Projektiryhmän työraportti Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee alan toimijoiden pyrkimystä sopia yhteisistä standardeista ja

Lisätiedot

Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi

Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi Sitran selvityksiä 78 Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi Jussi Kleemola Kesäkuu 2014 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 6 1 Lähtökohdat ja taustaa arviointityöhön 8 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 3 Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena Openrisk-hankkeen loppuraportti Jouko Heikkilä Asta Bäck Anna-Mari Heikkilä

Lisätiedot

DEHKON 2D -HANKE KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2003-2007

DEHKON 2D -HANKE KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2003-2007 Kaija Korpela, Nina Peränen, Arja Lyytikäinen, Jouni Airola, Tanja Onatsu, Mauno Vanhala ja Juha Saltevo DEHKON 2D -HANKE KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2003-2007 122/2008 KESKI-SUOMEN SAIRAAHOITOPIIRIN

Lisätiedot

POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA

POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA Eija Karman Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I. Loppuraportti. Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja

Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I. Loppuraportti. Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I Loppuraportti Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 1/2005 ISBN 951-33-1183-X Stakesin monistamo, Helsinki 2 Tiivistelmä Hannele

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot