Kansallinen yhteistyöhanke. - kohti Euroopan parasta työelämää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen yhteistyöhanke. - kohti Euroopan parasta työelämää"

Transkriptio

1 Kansallinen yhteistyöhanke - kohti Euroopan parasta työelämää EK-STTK tuottavuusseminaari Margita Klemetti hankejohtaja

2 Sisältö Taustaa Työelämästrategian ydin Työelämän nykytila Tulevat näkymät Yhteistyö- hanke

3 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan työelämän kehittämisstrategian, joka valmistuu vuoden 2012 alkupuolella. Strategian tavoitteena on parantaa työllisyysastetta, työelämän laatua, työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Strategian toteuttamiseksi yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoilla käynnistetään laaja kansallinen yhteistyöhanke. Työelämän kehittämisstrategia 2012 käsitelty hallituksen iltakoulussa toukokuussa 2012 hyväksytty osana työmarkkinoiden toimivuuden ja työvoiman saatavuuden turvaamisesta tehtyä Valtioneuvoston periaatepäätöstä Suomen työelämä EUROOPAN PARAS VUONNA 2020 Työelämän kansallinen yhteistyöhanke 2013 johtoryhmä nimetty elokuussa 2012 Tekesin Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työn iloa, Liideri-ohjelma käynnistetty elokuussa 2012 hankejohtaja alkaen.

4 Toimijaverkostot Ministeriöt Työmarkkinakeskusja muut järjestöt Asiantuntijat Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Valtiovarainministeriö Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Akava ry Elinkeinoelämän keskusliitto EK KT Kuntatyönantajat Valtion työmarkkinalaitos VTML Kirkon työmarkkinalaitos Suomen Yrittäjät ry VATES -säätiö Työsuojelurahasto Työterveyslaitos Työturvallisuuskeskus Tekes

5 Mihin strategia nojaa? Työelämän laadun myönteinen kehittyminen pohjaa viime kädessä korkeaan työllisyyteen ja riittävään työvoimaan. Hyvän työelämän ja Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat jatkossa hyvin toimivat tulokselliset työpaikat, jotka luovat uutta työtä. Työelämäämme pitää kehittää joustavin uudistuksin siihen suuntaan, että vahvistetaan mahdollisimman monen ihmisen halua ja kykyä jatkaa työelämässä riittävän kauan motivoituneina. Se tarkoittaa luottamuksen ja yhteistyön syvenemistä, innovoinnin ja tuloksellisuuden vahvistamista, osaavan työvoiman sekä ihmisten ja työyhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin varmistamista.

6 Työelämästrategian painopistealueet Innovointi ja tuottavuus ovat talouskasvun moottoreita. Luottamus ja yhteistyö ovat suomalainen tapa toimia. Työhyvinvointi ja terveys panostetaan hyvin toimivissa työyhteisöissä: nämä panostukset tuottavat itsensä takaisin. Osaava työvoima kykenee vastaamaan työn muutoksiin ja omaksumaan uusia taitoja koko työuransa ajan.

7 Työpaikkojen kehityspolut 1. Hyvä perustaso Perusasiat kunnossa, arki ja velvoitteiden hoitaminen sujuvaa 2. Kehittäjät 3. Edelläkävijät Panostetaan kehittämiseen aluksi erillisillä hankkeilla, sitten monipuolisesti ja suunnitelmallisesti Erinomaiset tai maailmanluokan tuotteet, palvelut, toimintakonseptit, työyhteisöt ja niiden jatkuva kehittäminen Kehittämisen lähdettävä työpaikan omista lähtökohdista Toimintatapojen parantaminen on mahdollista kaikilla työpaikoilla ja aloilla 7

8 Innovointi ja tuottavuus Luottamus ja yhteistyö Työhyvinvointi ja terveys Osaava työvoima Edelläkävijät Kehitetään samanaikaisesti tuottavuutta ja työelämän laatua osana työyhteisön arkea, kaikkien osaamista hyödyntäen ja kehittäen, jaetaan saadut hyödyt oikeudenmukaisesti Yhteistyö jatkuvaa ja vastavuoroista, avoin, salliva ja aktivoiva toimintakulttuuri, yhteistoiminnan tilaa seurataan ja kehitetään, yhteistoimintaan osallistuvien osaamista kehitetään järjestelmällisesti Työhyvinvointi osa strategista toimintaa ja johtamista, työterveyshuolto on strateginen kumppani, työyhteisössä innostunut ilmapiiri ja voimakas työn imu, onnistumiset huomioidaan Strategista henkilöstöjohtamista, osaamista kehitetään ennakoivasti tutkimuksia ja kumppaneita hyödyntäen, osaamisesta palkitaan ja palkitsemisjärjestelmiä kehitetään Kehittäjät Kehittäminen on suunnitelmallista, on tavoitteet ja mittarit, kuuluu jokaiselle, kohteena tuotteet, palvelut ja toimintatavat Arkipäivän yhteistyö sujuvaa, henkilöstöä kuunnellaan ja kannustetaan aloitteellisuuteen, yhteistoimintaosapuolten osaamista kehitetään Työhyvinvointityötä suunnitellaan ja arvioidaan, työterveyshuoltoa hyödynnetään, henkilöstöä osallistetaan, ennakoivaa toimintaa Suunnitelmallista osaamisen kehittämistä ja hyödyntämistä yhteistyössä henkilöstön kanssa ja kumppanien kanssa Perustason työpaikat Satunnaista kehittämistä, tavoitteena tehokkuuden lisääminen, henkilöstöllä mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön Toiminta perustuu lakeihin, normeihin ja sopimuksiin, tavoitteena poistaa ongelmia, henkilöstöllä mahdollisuus kehitysehdotuksiin Normit täyttävä työympäristö, ongelmiin puututaan ja niitä poistetaan, työterveyshuolto järjestetty, henkilöstöä kuullaan Osaamista kehitetään työn vaatimusten mukaan, laaditaan tarvittavat henkilöstöja koulutussuunnitelmat

9 Työelämän nykytila? Eurooppa Suomi Työpaikat Paras vuonna 2020

10 Suomen työelämästä eurooppalaisessa vertailussa Suomessa tehty organisaatiouudistuksia viime vuosina enemmän kuin missään muussa EU-maassa. Suomea lähellä Ruotsi ja Tanska. Aktiivinen uudistaminen sinänsä hyvä asia, mutta onko muutostahti ollut välillä liiankin kovaa? Moni suomalainen (erityisesti vuotiaista) katsoo, ettei pysty tekemään nykyistä työtään enää 60-vuotiaana. Olemme tässä jäljessä muita Pohjoismaita. Uudistuksia on tehtävä jatkossakin. Niiden toteutus myös inhimillisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla on avainkysymys. Henkilöstön osallistuminen organisaatiouudistuksissa! Uudistusten vaikutusten ennakointi ja jälkihoito!

11 Työpaikalla on toteutettu viimeisen 3 vuoden aikana mittavia uudelleenorganisointeja (%) (Eurooppalainen työolotutkimus 2010) Copyright Tekes

12 Katsoo, että pystyy tekemään nykyistä työtään 60-vuotiaana (%) (Eurooppalainen työolotutkimus 2010) Copyright Tekes

13 Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Eniten kehitettävää Vahvuudet 13

14 Työolobarometri 2012 Työolobarometri kuvaa työelämän laadun kehitystä palkansaajien näkökulmasta. Se on tehty joka syksy vuodesta 1992 lähtien. Työmarkkinatilanteen epävarmuus näkyy palkansaajien arvioissa työllisyyden ja oman työpaikan talouden kehityksestä. Vuonna 2010 suurempi osa vastaajista arvioi työllisyystilanteen kehittyvän parempaan suuntaan kuin huonompaan, mutta vuonna 2011 tilanne kääntyi päinvastaiseksi. Edelleen vuonna 2012 selvästi suurempi osa palkansaajista uskoi työllisyystilanteen huonenevan (46%) kuin paranevan (10%). Palkansaajien usko siihen, että he löytäisivät omaa ammattitaitoaan ja työkokemustaan vastaavaa työtä, jos jäisivät työttömäksi, on vahvistunut vuoden 2009 pudotuksen jälkeen. Vuonna % arvioi mahdollisesti löytävänsä uuden, sopivan työn ja 36% oli varma uuden työn saamisesta. Nuoret työntekijät uskovat selvästi vanhoja vahvemmin saavansa uuden työn työttömyyden sattuessa.

15 Usko omia taitoja vastaavan työn saantiin, jos jää työttömäksi, ikäryhmät 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % % 91 % 88 % 87 % 88 % 81 % 86 % 86 % 90 % 97 % 94 % 76 % 92 % 87 % 92 % % 85 % 89 % 93 % 88 % 91 % 90 % 89 % 91 % 91 % 93 % 84 % 89 % 87 % 91 % % 73 % 77 % 78 % 80 % 82 % 82 % 84 % 88 % 89 % 86 % 79 % 83 % 84 % 89 % % 52 % 56 % 60 % 63 % 61 % 62 % 62 % 71 % 71 % 79 % 64 % 70 % 72 % 80 % % 28 % 30 % 37 % 32 % 39 % 32 % 38 % 40 % 50 % 54 % 41 % 48 % 42 % 46 %

16 Vaikutusmahdollisuudet työtehtäviin, työtahtiin ja työnjakoon 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % työtehtävät 43 % 37 % 39 % 37 % 37 % 35 % 37 % 39 % 38 % 38 % 36 % 36 % työtahti 49 % 45 % 45 % 45 % 47 % 44 % 41 % 46 % 44 % 46 % 41 % 40 % työnjako 30 % 27 % 28 % 28 % 27 % 29 % 29 % 28 % 28 % 31 % 28 % 27 %

17 Vaikutusmahdollisuudet työtehtäviin, työtahtiin ja työnjakoon, sektori 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % teoll. yks. palv. valtio kunnat teoll. yks. palv. valtio kunnat teoll. yks. palv. työtehtävät työtahti työnjako valtio kunnat melko paljon 28 % 24 % 21 % 21 % 29 % 23 % 31 % 19 % 18 % 17 % 18 % 16 % paljon 13 % 14 % 14 % 10 % 18 % 20 % 21 % 9 % 9 % 12 % 6 % 8 %

18 Esimiestyö/Työolobarometri 2012 kohtelee oikeudenmukaisesti rohkaisee osallistumaan kysyy mielipidettä päätöksissä kannustaa kehittymään työssä antaa palautetta antaa tukea ja apua 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % antaa tukea ja apua antaa palautetta kannustaa kehittymään työssä kysyy mielipidettä päätöksissä rohkaisee osallistumaan kohtelee oikeudenmukai sesti täysin samaa mieltä 49 % 31 % 30 % 43 % 33 % 45 % jokseenkin samaa mieltä 41 % 45 % 46 % 41 % 41 % 40 % jokseenkin eri mieltä 8 % 17 % 17 % 12 % 18 % 12 % täysin eri mieltä 3 % 8 % 8 % 4 % 8 % 4 %

19 Arviot työn mielekkyyden ja työhalujen muutossuunnasta, ikäryhmä % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % parempaan 14 % 13 % 10 % 7 % 10 % ennallaan 67 % 61 % 57 % 54 % 55 % huonompaan 19 % 26 % 33 % 39 % 36 %

20 Työurat Suomessa 22 27v Keskim. töihintuloikä Keskim. 52v tk-eläkkeelle 60,4v Keskim. töistälähtöikä 63 68v Joustava eläkeikä Työssäoloaikaiset toimenpiteet (työhyvinvointi) 1. Työllisyysaste 69 % ( %) 2. Työttömyysaste ~8 % (2013) 3. Keskimääräinen työhistoria 35,4v 4. Työsuhteiden kokoaikaisuuden ja pätkätyön suhde on 75/25 Strateginen toiminta osana johtamisjärjestelmää Käytännöt poikkeustilanteita varten 20

21 Strategian näkemys tulevaisuuden tavoitetyöpaikoista Kilpailukykyiset ja tuottavat yritykset luovat uusia työpaikkoja. Menestyvillä työpaikoilla luodaan uusia tuotteita, palveluja ja tapoja toimia. Ne menestyvät taloudellisesti ja palvelevat asiakkaitaan hyvin. Julkisella sektorilla menestyksestä kertoo vaikuttavuus niin yhteiskunnassa kuin kansalaisten kokemana. Ne ovat ketteriä ja vastaanottavaisia henkilöstön tarpeille.

22 Työelämän muutosten suuntia, jotka jo nyt nähtävissä Toimintatapojen joustavoituminen Kansainvälistyminen ja globalisaatio Työsuhteiden epätyypillistyminen Työntekijän asema muutoksessa Palvelutyövaltaistuminen Tietoyhteiskunnallistuminen Verkostoituminen 22

23 Miten yhteistoimintaa jatketaan? Hallitusohjelmaan liittyvät muut, työelämän laatuun ja työpaikkojen toimintatapojen kehittämiseen liittyvät toimenpide-esitykset Tekesin Liideri Johtamisen kehittämisverkosto Työhyvinvointifoorumi Kansallinen yhteistyöhanke työpaikoille Työmarkkinajärjestöjen toimet Raamisopimus Työurasopimus 23

24 Kansallinen yhteistyöhanke työelämästrategia Kriittinen menestystekijä Laajan työelämäverkoston saumaton yhteistyö Visio Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 Missio Rakentaa tulevaisuuden työpaikkoja Hankkeen tavoitteet 1) Työelämän eri toimijoiden työn koordinointi, ohjaus ja seuranta 2) Vahvistaa työelämätoimijoiden mahdollisuuksia tavoittaa entistä useammat työpaikat ja niiden tarpeet siirtyä kehitysvaiheesta toiselle 3) Kannustaa ja innostaa työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikaiseen kehittämiseen 4) Rakentaa ja turvata hankkeen toimintaedellytykset. Toiminta- ja viestintäsuunnitelma

25 Yhteistyöhankkeen elinkaari ja painotukset 2013 Verkostot Rakennusvaihe Arvopohja Ydintoimijoiden yhteistyön tiivistäminen Hankkeen tavoitteet näkyviksi 2014 Oppiminen Työelämätoimijat Verkostot Kehittämisohjelmat Erityisteemat Uudet toimenpiteet Viestintä 2015 Tulokset, välitilinpäätös Kehittämistoiminta käynnissä työpaikoilla Seuranta ja arviointi Hankkeen jatkosta päättäminen 2020 Suomen työelämä Euroopan paras

26 Yhteistyöhankkeen kulmakivet Työpaikat Toimijaverkostot Tiedon hyödyntäminen Työelämän arvot

27 Työpaikoilla tapahtuva kehitys Tavoitettavuus Tarve Kiinnostus

28 Erilaisten hankkeeseen sitoutuneiden verkostojen merkitys strategian toteutuksessa korostuu Alueellisten toimijoiden verkostot Virkamiesverkosto Tiede- ja tutkimusverkostot Liitto- ja yhdistysverkostot Valtakunnallisten hankkeiden verkosto 28

29 Liideri-ohjelman rooli osana kansallista yhteistyöhanketta Tekesin Liideri-ohjelman toimintaajatuksena on tuottaa johtamis- ja organisaatiokäytäntöjä, jotka uudistavat liiketoimintaa ja työelämää Euroopan parhaaksi vuonna Ohjelma toteutetaan osana pääministeri Kataisen hallitusohjelmaa sekä työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaa kansallista yhteistyöhanketta vuoteen 2020.

30 Tiedon hyödyntäminen TULEVAI- SUUDEN TYÖPAIKAT INNO- VOINTI JA TUOTTA- VUUS VISIO Suomen työelämä EUROOPAN PARAS 2020 LUOTTA- MUS JA YHTEISTYÖ OSAAVA TYÖVOIMA TYÖHYVIN- VOINTI JA TERVEYS 30

31 Työelämän arvot Yhteiskunnan arvot Toimialan arvot Työpaikan arvot Yksilön arvot Yhteinen arvopohja kansallisella tasolla Suunnan osoittamiseksi työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämisessä Näkökulma tulevaisuudessa - muutostarpeet Antaa pohjan laajemmalle arvokeskustelulle Yhdistävä voima havaita asioiden yhteydet ja toimia tämän näkemyksen pohjalta.

32 Työelämän tulevaisuus KOULU- TUS Työ Opiskelu Työ Opiskelu Opiskelu Työ ELÄKE Yhteiskunta Hallitusohjelmatavoitteet: - työllisyysaste 72% - työttömyys 5% Keskimääräinen eläkeikä 62,2 v (2025) TYÖURA Työpaikat hyvä uudistumiskyky tuloksellisuus hyvä maine Työntekijät työ kokemus hyvästä työelämästä

33 Työelämän kehittämisstrategian perusteet ja toteuttaminen Taloudelliset perusteet (Sininen kirja, VN tulevaisuusselontekoluonnos eduskunnalle, Kestävän kasvun malli) Työurien pituuteen + 1v. (2 mrd ) Työllisyysasteeseen + 1%-yks. (2 mrd ) Hyvinvointipalvelujen tuottavuuteen + 0,25% -yks. (2 mrd ) Työpahoinvoinnin alentaminen 20% (2 mrd ) ja mielenterveysongelmien vähentäminen 20% estämään ennenaikaista eläköitymistä (2 mrd ) MERKITSEE taloudellisesti vuoteen 2015 mennessä yhtä paljon kuin valtion tuloveron tuotto/vuosi = STM:n budjetti/vuosi (10 mrd euroa)

34 Tervetuloa mukaan työelämätalkoisiin! Margita Klemetti hankejohtaja

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Silmäys työelämästrategiaan 2020. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen

Silmäys työelämästrategiaan 2020. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen Silmäys työelämästrategiaan 2020 KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden

Lisätiedot

Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 5.5.2014

Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 5.5.2014 Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 5.5.2014 Työelämästrategia 2 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK KANSALLINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISSTRATEGIA. MITÄ SE ON? JUHA ANTILA / SAK MAAN HALLITUKSEN OHJELMA SANOO S. 65 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan työelämän kehittämisstrategian,

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 1 TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 2 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kohta 1.2 mukaan valmistellaan toimenpidekkonaisuus,

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Innovatiivisuuden edistäminen ja innovaatioiden hyödyntäminen ovat Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn, yhteiskunnan uudistumisen sekä

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja Suomen Kuntaliitto Vuosikertomus 2014 Sisältö Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta... 2 Kuntaliitto lyhyesti... 2 Toimintaympäristö... 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2014... 6

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot