Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJAT 3/ (5) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Keskiviikko klo Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1, Helsinki Kutsutut Kai Ekholm, Kansalliskirjasto, puheenjohtaja Dorrit Gustafsson, Kansalliskirjasto Tuula Haavisto, Yleisten kirjastojen neuvosto Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto Hanna Isoranta, Erikoiskirjastojen neuvosto Annu Jauhiainen, Kansalliskirjasto Aki Kangas, Erikoiskirjastojen neuvosto Eeva Klinga-Hyöty, AMKIT-konsortio Hanna Lahtinen, AMKIT-konsortio Tapani Sainio, Kansalliskirjasto, sihteeri Susanna Parikka, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Kimmo Tuominen, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa osallistujat. Keskustelu Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja liitteineen on osoitteessa Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Päätös Hyväksyttiin 3. listan hyväksyminen Sektorikokouksen esityslista liitteineen on lähetetty kutsutuille keskiviikkona Hyväksytään esityslista. Päätös Hyväksyttiin. 4. Kirjastoverkkopalveluiden toiminnan painopisteet vuonna 2014 (Liite 1) Kansalliskirjaston toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2014 on käynnistynyt. Kirjastojen yhteisten palveluiden kansalliset kehittämishankkeet jatkuvat:

2 PÖYTÄKIRJAT 3/ (5) Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) asiakasliittymä Finna Kansallinen metatietovaranto Melinda ja artikkelien metatietovaranto Artiva Ontologiapalvelu ONKI Uusi kirjastojärjestelmä, UKJ Kärkihankkeiden ohella tärkeää on perustoiminnan kehittäminen ja laadunvarmistus. Keskeisiä toiminta-alueita ovat verkkoaineiston hankinta, kirjastojen järjestelmäinfrastruktuurin tarjonta ja kehittäminen (kansalliset tietokannat, Voyager-kirjastojärjestelmä, Nelli-palvelu, julkaisuarkistopalvelut, URN-palvelu). Panostamme myös viestintään ja vuorovaikutukseen asiakaskentän kanssa, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä palvelujen ja vaikuttavuuden arviointiin. Erityinen painopiste vuonna 2014 on kirjastoverkkopalveluiden työyhteisön kehittäminen ja osaamisen jakaminen. Hyvinvoiva työyhteisö sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö mahdollistavat hyvät palvelut ja uusien ideoiden kehittämisen ja hyvän vuorovaikutuksen asiakaskentän kanssa. Kristiina Hormia-Poutanen esittelee kirjastojen yhteisiin palveluihin liittyviä kehittämishankkeita ja toiminnan painopisteitä kirjastoverkkopalveluiden vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa. Keskustellaan esityksen pohjalta. Esittelydiat on liitteenä 1. Finna, keskustelua Yleiset kirjastot toivovat Finnan tunnettuuden lisäämistä. Hormia-Poutasen mukaan haasteena Finnan viestinnässä on sen oikea-aikaisuus, jotta loppukäyttäjien odotukset voidaan täyttää. Vuonna 2015 ollaan laajassa tuotannossa, jolloin viimeistään panostetaan markkinointiin. Yliopistokirjastoille on noussut ongelmaksi kansainvälisiltä kustantajilta hankittujen e-kirjojen kuvailutietoon liittyvät rajoitukset. Sama ongelma koskee myös osittain muita kirjastosektoreita. Kristiina Hormia-Poutanen totesi, että osan, lähinnä FinELibin kautta hankittujen aineistojen oikeuksia selvitetään Kansalliskirjastossa, kirjastojen hankkimien aineistojen osalta oikeuksien selvittäminen kuuluu kirjaston vastuulle. Kansalliskirjasto toimittaa sektorikokouksen pöytäkirjan mukana tiedon, mikä Kansalliskirjaston selvittämien aineistojen tilanne on. Ammattikorkeakoulujen edustajat kysyivät miten Finnaan omaa näkymää muokatessa toteutetaan varaukset ym. kirjastojärjestelmän toiminnallisuudet. Hormia-Poutasen mukaan taustajärjestelmien integroinnista vastaa Kansalliskirjasto ja se toteutetaan yhdessä osallistuvan kirjaston kanssa. Oman näkymän ylläpito organisaation vastuulla. Yliopistokirjastot tarvitsivat tietoa siitä, missä menevät Finna-palvelun rajat suhteessa kirjastojärjestelmään ja mitä esimerkiksi organisaationäkymässä pystyy tekemään hakurelevanssin suhteen. Myös yleisillä kirjastoilla on odotuksia Finnasta nykyisten verkkokirjastojen korvaajina, mutta tarkempaa tieto tarvittaisiin. Hormia-Poutasen mukaan Finnan toisen aallon sektorikohtaiset tapaamiset ja sektorien omat Finna-tapaamiset ovat hyviä foorumeita näiden kysymysten käsittelyyn. Tiedetään, että tarpeet ovat erilaisia ja räätälöinti tarpeiden mukaisesti on turvattu. Sovittiin, että kirjastosektorit lähettävät selkeän tarvelistauksen, johon Kansalliskirjasto voi vastata, millä aikataululla asioihin voidaan tarttua ja selventää reunaehdot; mitä ei voi muuttaa ja mihin voi vaikuttaa ja esim. sektorikohtaisesti räätälöidä. Kansalliskirjastolle on tärkeää, että Finna on kaikkien sektorien yhteinen palvelu.

3 PÖYTÄKIRJAT 3/ (5) Erikoiskirjastot totesivat, että heidän kohdallaan kenttä on niin monipuolinen, että yhteisen kannan muodostaminen voi olla hankalaa. Metatietovaranto, keskustelua: Metatietovarannon myötä kuvailua voidaan tehdä suoraan metatietovarantoon, ensi vuonna ammattikorkeakoulujen mukaanotto jatkuu ja vuoden vuoden 2014 jälkeen jatkuu laajentaminen yleisiin kirjastoihin. Yleiset kirjastot ovat perustaneet oman kuvailuryhmän. Ammattikorkeakoulut selvittävät, mitä Melinda tarkoittaa luettelointiprosessin ja kustannustehokkuuden näkökulmasta. Yleisten kirjastojen mukaan kirjastojen mielikuva Melindasta on muuttunut paremmaksi sen jälkeen kun aloitetta on otettu enemmän omiin käsiin. Artiva, keskustelua: Artivalla pyritään parantamaan Arton katetta ja laatua. Siihen on tehty automaattinen syöttölomake jolla mm. kustantajat pystyvät viemään tietoja. Artivassa on kytkentä myös tutkimuksen laadun arviointiin. Ensi vuodelle pyritään saamaan lisäresursseja tekniseen ympäristön kehittämiseen. Yliopistokirjastot totesivat Artivan kiinnostavaksi hankkeeksi, jonka yhtenä haasteena on saada kustantajat sitoutettua. Tarpeena olisi saada importoitua dataa korkeakoulujen julkaisutietokantoihin. Onki, keskustelua: Onki on tällä hetkellä toiminnassa Kansalliskirjaston palvelimilla. Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta ensi vuoden rahoitus on vielä keskustelussa valtiovarainministeriön kanssa. Onkin ohjausryhmä pitää tärkeänä muiden ontologioiden päivitystä. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Sanastokeskuksen kanssa, joka ylläpitää erikoisalan sanastoja. Hankkeen uudeksi nimeksi on juuri sovittu Finto (Finnish thesaurus and ontology) UKJ, keskustelua: Vuonna 2013 Uutta Kirjastojärjestelmää on suunniteltu OKMn rahoituksella, ensi vuonna olisi tärkeä päästä kehittämään infrastruktuureja. UKJ ja Finto ovat kiinnostuneita pilotoimaan julkishallinnon palveluiden viestinvälitysympäristöksi toteutettavaa palveluväylää. Suunnitelman mukaan UKJ:ään viedään ensin Arto, seuraavaksi Melinda ja sitten Voyagerit Keskusteltiin kehittämishankkeiden rahoituksesta: OKM edellyttää korkeakoulujen osallistuvan UKJ:n kustannuksiin. Vuosille on anottu rahoitusta, mutta sen saamisesta ei ole tietoa. Kustannustenjakomalli pitää rakentaa 2014, joka voi johtaa tarpeeseen uudesta hallintomallista. Dorrit Gustafsson totesi, että OKMn kanssa käydyissä neuvotteluissa ollaan edellytetty keskitettyä rahoitusta, mutta nyt keskitettyjen palveluiden rahoituksessa täytyy etsiä uusia malleja. Gustafssonin mukaan palvelujen kustannushyödyt ja niiden osoittaminen tulee ottaa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Erikoiskirjastot toivoivat etukäteen suuntaa-antavaa tietoa kustannusvaikutuksista. Yliopistokirjastojen mukaan kirjastot eivät pysty kantamaan samanaikaisesti nykyisten palveluiden ja tulevien hankkeiden rahoitusta. Puheenjohtaja lupasi tiedottaa sektoreita rahamyönnöistä lähiviikkoina.

4 PÖYTÄKIRJAT 3/ (5) 5. Kirjastoverkkopäivät Kirjastoverkkopalvelut järjestää vuosittain 2-3 päivää kestävät Kirjastoverkkopäivät, jotka pidetään lokakuun lopussa Helsingin yliopiston tiloissa. Tilaisuuden ohjelma kattaa Kansalliskirjaston kirjastoverkolle tarjoamat palvelut. Tänä vuonna Kirjastoverkkopäivät olivat kaksipäiväiset, Osallistujia oli 472, joista noin puolet paikalla ja puolet etäyhteydellä. Tilaisuuden järjestäminen on osa Kirjastoverkkopalveluiden palvelutarjontaa ja niin ollen osallistujille maksuton. Kirjastoverkkopäivien juuret ovat Voyager- ja Nelli-käyttäjäryhmissä ja Triangeli-päivissä, joiden tapahtumapaikka ja järjestelyvastuu kiersi. Järjestävä taho vastasi kustannuksista. Kansalliskirjasto vastasi ohjelman suunnittelusta ja mahdollisista esiintyjien matkakustannuksista. Kansalliskirjasto toivoo sektoreiden edustajilta palautetta Kirjastoverkkopäivien ajankohdasta. On noussut myös kysymys, onko Helsinki paras tapahtumapaikka joka vuosi, vai onko syytä miettiä tilaisuuden jalkauttamista. Keskustellaan, miten saisimme enemmän osallistujia yleisistä kirjastoista ja erikoiskirjastoista. Keskustelu: Keskustelun perusteella Kirjastoverkkopäivien järjestämispaikkana Helsinki on paras, koska sinne on parhaat yhteydet. Yliopiston luentotauko sallii yliopistojen tilojen käytön Kirjastoverkkopäivillä, tätä ajankohtaa pidettiin hyvänä. Seuraamismahdollisuutta etäyhteydellä kiitettiin. Todettiin, että kaksikin päivää on monelle melko pitkä aika osallistua työpaikan ulkopuoliseen tapahtumaan. Yleisillä kirjastoilla on monia omia tapahtumia, ja vaikka Kirjastoverkkopäivien aiheet koskettavat yleisiäkin kirjastoja, ne saattavat olla kaukana kirjastolaisten käytännön työstä. Sektorit kannattivat Kansalliskirjaston näkemystä, että Kirjastoverkkopäivät on Kansalliskirjaston kirjastoverkolle tarjoama palvelu, johon Kansalliskirjasto tarjoaa tilat. 6. Ajankohtaista sektoreilta Keskustellaan kirjastosektoreille ajankohtaisista asioista. AMKIT-konsortio Ammattikorkeakoulujen toimintaa määrittää tulevat toimiluvat ja valmistellut yhdistymiset. Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut on kutsuttu OKM:öön yhteiseen palaveriin. Amk-päivät järjestetään Arcadassa 2-päiväisinä, teemana muutos ja palveluiden uudistaminen. Opinnäytetyötietokanta Theseuksen kanssa on tehty yhteistyötä Kansalliskirjaston kanssa. E- aineistot ja niiden prioriteetit kustantajien kanssa keskusteltaessa ovat olleet ajankohtaisina. Erikoiskirjastojen neuvosto Erikoiskirjastojen neuvosto on muuttanut nimensä syyskokouksessa Erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden neuvostoksi, sillä monella erikoiskirjastolla perinteinen kokoelmatyö on jäänyt vähemmälle. Verkostossa on 75 jäsentä, joista noin 20 aktiivisia. Neuvosto on verkoston toimiva elin. Muutoksia tapahtuu paljon, tutkimuslaitosten yhdistymisen kautta. Trendinä on kirjastotoimintojen uudelleenorganisointi ja kirjaston lakkaaminen olemasta. Erikoiskirjastoja on esitelty Kirjastokaistan ohjelmassa.

5 PÖYTÄKIRJAT 3/ (5) Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN) Yliopistokirjastojen johdossa on tapahtunut sukupolvenvaihdos: Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen yliopiston, Tritonian sekä Tampereen teknillisen yliopiston kirjastot ovat saaneet tämän vuoden aikana uudet johtajat. Mentoroinnin käyttöönottomista suunnitellaan ja henkilökuntavaihdon periaattteet on tehty ja ensimmäinen vaihto toteutettu. Uusi työryhmä on perustettu tarkastelemaan järjestelmiä yliopistosektorien näkökulmasta. Yleisten kirjastojen neuvosto Yleisten kirjastojen konsortio on käynnistymässä, lähtökohtana on e-aineiston hankinta yleisille kirjastoille. E-kirjoille ollaan toteuttamassa käyttöliittymää. YLEn aineistojen välittämistä yleisten kirjastojen kautta on suunniteltu. Kansallisen käyttäjäkyselyn vastaamisaktiivisuutta pyritään parantamaan. Kirjastojen äänimaisema-tutkimukseen ollaan saatu esiselvitysrahat. Laajalla rintamalla ryhdytään suunnittelemaan digitaalisuutta kirjastotilassa. Ajankohtaisena puheenaiheena on vapaaehtoisten käyttö kirjastoissa. 7. Muut asiat Puheenjohtaja ehdotti, että Kansalliskirjasto-lehdessä voisi olla haastattelu kirjastosektorien uusista puheenjohtajista. Helsingin yliopisto on saanut digitaalisten aineistojen professorin, ja tehtävään on valittu henkilö, joka tulee edistämään mm. kirjastolähtöisten aineistojen näkyvyyttä. Suomi100 hanke on lähivuosien projekti, johon sisältyy mm luvun sanomalehti-sisältöjen digitoimista. Kansalliskirjaston Engelin suunnitteleman osan rakennuslupa on saatu. Kirjastoverkkopalveluiden muutto keskustaan tapahtuu todennäköisesti Tiedotusasiat - Open Repositories järjestetään 2014 Helsingissä, Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston kirjaston järjestämänä, - Liber 2014, Riika: Call for papers julkaistaan marraskuussa - Liber architectural group vierailee Helsingissä Liber-konferenssi järjestetään Suomessa Seuraavan kokouksen ajankohta Sovitaan seuraavan sektorikokouksen ajankohta. 10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen Liitteet Liite 1: Kirjastoverkkopalveluiden toiminnan painopisteet vuonna 2014

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (7) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Tiistai 12.2.2013 klo 13.07 15.10 Paikka Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. krs, huone D 326, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien kokous Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Kai Ekholm Kansalliskirjasto,

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi, Hallituksen kokoushuone, E-siipi

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi, Hallituksen kokoushuone, E-siipi Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 2/2014 Aika: 27.5.2014 klo 10 15.40 Paikka: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi, Hallituksen kokoushuone, E-siipi Osallistujat:

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

FinELibin toimintasuunnitelma 2013

FinELibin toimintasuunnitelma 2013 FinELibin toimintasuunnitelma 2013 1. Johdanto... 1 2. FinELibin perustehtävä ja strategiset päämäärät... 2 2.1. Infrastruktuurihaku... 2 3. Aineistohankinta... 2 3.1. Aineistoneuvottelut... 2 3.2. Irtaantumislauseke...

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 3.11.2004 klo 13:10-15:20 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Nanna Hakala (sihteeri) Annu Jauhiainen

Lisätiedot

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi.

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi. ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTON KEVÄTKOKOUS Aika Torstai 16.2.2006 klo 13 15.40 Paikka Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Sörnäisten rantatie 25 00500 Helsinki Puheenjohtaja Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Tiedotustilaisuus erikoiskirjastoille 28.11.2014 Minna-Liisa Kivinen, suunnittelupäällikkö Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kansallisten kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2010

Kansalliskirjaston kansallisten kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2010 Kansalliskirjaston kansallisten kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2010 Raporttiin on poimittu kirjastoverkkopalveluja koskevat kohdat Kansalliskirjaston vuosiraportista Käsitelty Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (10) FinELib 29.9.2009

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (10) FinELib 29.9.2009 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (10) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika Tiistai 29.9. klo 10.00 13.00 Paikka Läsnä Teollisuuskatu 23 25 A, 4. krs, Huone B453 Ari Muhonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto, Teollisuuskatu 23, kokoushuone B453

Helsingin yliopiston kirjasto, Teollisuuskatu 23, kokoushuone B453 KATVE-RYHMÄN KOKOUS Aika: torstai 15.12.2005 klo 13:00-15:45 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Teollisuuskatu 23, kokoushuone B453 Läsnä: Aho, Lauri - HYK Autio-Tuuli, Marjatta - HYK Hakala, Juha

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 2/2015 Aika: 4.5.2015 klo 10 16 Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki Osallistujat: Tua

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: 6.6.2008 klo 9.13-11.12 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Läsnä: Ari Muhonen, TKK:n kirjasto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen,

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142.

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 3/2014 Aika: 8.10.2014 klo 9:30-16 Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142. Osallistujat: Tua

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (8) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2009 Aika 26.5.2009 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS

YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS KOKOUSMUISTIO 3.12.2001 Irma Reijonen YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS Aika: 19.11.2001 kello 10-16.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, auditorio (Yliopistonkatu 1) Osallistujat: Osallistujalista

Lisätiedot

KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012

KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012 KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012 2008-04-23 URN:NBN:FI-FE200804221251 KANSALLISKIRJASTO 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO... 3 2 NYKYTILA... 4 2.1 Organisaatio ja talous...

Lisätiedot

UKJ-kyselyn kooste (2015)

UKJ-kyselyn kooste (2015) UKJ-kyselyn kooste (2015) Minna-Liisa Kivinen, suunnittelupäällikkö, Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut UKJ-projektin arviointi taustaa UKJ-projekti 2011-2012 valmisteluvaihe ilman erillisrahoitusta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Toimintakertomus 2014 4.12.2014

Sisällysluettelo. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Toimintakertomus 2014 4.12.2014 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Toimintakertomus 2014 4.12.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöt ja toimijat... 2 2. Neuvoston kokoukset 2014... 2 3. Strategiset päämäärät (strategia 2013 2017)... 2 4.

Lisätiedot

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 (5) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 16.3.2012 klo 13.09 15.47 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.)

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2014 Aika: 4.12.2014 klo 10-16 Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Osallistujat: Tua Hindersson-Söderholm,

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS

YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS Yliopistokirjastojen neuvoston työvaliokunta MUISTIO 1(5) YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 2. maaliskuuta 2005, klo 10.15 13 Paikka: Oppimiskeskus Aleksandria, Huone

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous Linnea2-konsortion yleiskokous Aika: 27.3.2003 klo 13-15.45 Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, Auditorium VII, Unioninkatu 34, Helsinki Läsnä: Osallistujalista liitteenä 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän

Lisätiedot