Konsortioryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsortioryhmän kokous 6.2.2015"

Transkriptio

1 1/ (5) Konsortioryhmän kokous Aika Perjantai klo Paikka Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut, kokoushuone Hemuli (D326), Teollisuuskatu 23, Helsinki Paikalla Poissa osastonjohtaja Vesa Hongisto, Museovirasto (puheenjohtaja) tietokanta-asiantuntija Pertti Föhr, Lahden ammattikorkeakoulu arkistonjohtaja Lauri Harvilahti, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura erityisasiantuntija Juho Helminen, Opetushallitus johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, tietotekniikka-asiantuntija Hanna Koivula, Luonnontieteellinen keskusmuseo etäyhteydellä erityisasiantuntija Markku Mäenpää, Kansallisarkisto johtava suunnittelija Matti Sarmela, Kirjastot.fi tutkija Tuomas Myrén, Helsingin kaupunginmuseo koulutuspäällikkö Leena Tokila, Suomen museoliitto arkisto- ja kirjastopäällikkö Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria kirjastonjohtaja Pentti Vattulainen, Varastokirjasto yliopistotutkija Pekka Henttonen, Tampereen yliopisto apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti johtava suunnittelija Erkki Lounasvuori, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto johtaja Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopisto johtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto, Tutkimuskirjasto projektipäällikkö Sanna Marttila, Open Knowledge Finland ry Kutsutut asiantuntijat tietojärjestelmäpäällikkö Markku Heinäsenaho, Kansalliskirjasto palvelukoordinaattori Anna Niemelä, Kansalliskirjasto kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto palvelusuunnittelija Susanna Eklund, Kansalliskirjasto (sihteeri) 1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja asialistan hyväksyminen Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat, asialista hyväksytään. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokouksen osallistujat esittäytyivät. Asialista hyväksyttiin. 2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

2 1/ (5) Edellisen kokouksen muistio hyväksytään. Liite 1: Konsortioryhmän kokous Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 3. Finna -strategian tilannekatsaus Markku Heinäsenaho esittelee Finnan strategiatyöskentelyn tilannetta. Liite 2: Finna-strategia Tilannekatsaus Liite 3: Talent Vectia: Finnan strategiatyö, Työpaja 1 alustavat tulokset Strategiatyö on vasta alussa, mutta kokonaisuutta pidettiin hyvin hahmottuneena. Jatkossa käsittelyyn nousee kuvailutiedon kehittyminen, avoin data, linkittäminen sekä datan rikastaminen. Myös lainsäädännön muutokset ja tulkinta sekä loppukäyttäjät olisi huomioitava strategiatyössä. Asiantuntijoiden strategiatyöpajassa esiin nousseesta hitaasta päätöksentekoprosessista todettiin, että koska kaikilla muutoksilla on laajat vaikutukset, on niistä keskusteltava monen eri tahon kanssa. Todettiin, että seuraava konsortiokokous keskittyy strategiatyöhön, joten silloin asioista keskustellaan perusteellisemmin. Toivottiin, että asiakasorganisaatioissa kerätään tausta-aineistoa strategiatyötä varten. 4. Vuosiraportti 2014 Erkki Tolonen esittelee Finnan vuosiraportin. Esitetään raporttia hyväksyttäväksi. Liite 4: Finnan vuosiraportti 2014 a käytiin Finnan tunnusluvuista, lisensoitujen aineistojen näkymisestä eri näkymissä sekä oppilaitosyhteistyöstä. Tunnuslukujen määrittely jatkuu kuluvana vuonna. Todettiin, että oppilaitosyhteistyö on osa Finnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Linkit opinnäytteisiin olisi hyvä koota Finna-wikin julkisille sivuille, jotta niihin voisi tutustua helposti. Oppilaitosprojekteista esiin nostettiin Demolan Finna Learning Management System, jota kehitetään perusopetuksen tueksi. Finnan vuosiraportti 2014 hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 5. Finnan projektisuunnitelman päivitys Erkki Tolonen esittelee Finnan projektisuunnitelmaa. Finnan projektisuunnitelman päivitykset. Muutetut kohdat on merkitty punaisella. Esitetään, että päivitykset hyväksytään. Liite 5: Finnaprojektisuunnitelma2015_v1

3 1/ (5) Hyväksytään näillä muutoksilla. Päätettiin esityksen mukaan. 6. Finna-tilannekatsaus 7. Finnan käyttäjäkysely Erkki Tolonen esittelee Finnan ajankohtaisia asioita. Liite 6: Finna-tilannekatsaus Käytiin läpi työpakettien tilanne. Keskusteltiin kansainvälisien verkostojen huomioimisesta. Nyt sitä ei ole merkitty erityisesti minkään työpaketin alle, vaan siihen liittyvää työskentelyä, kuten Europeana-yhteistyötä sisältyy useisiin työpaketteihin. ssa nostettiin esiin Vaskikirjastojen pilotin merkitys yleisille kirjastoille. Kirjastot.fi on mukana tekemässä Finna-konseptia yleisille kirjastoille yhteistyössä Kansalliskirjaston ja Vaski-kirjastojen kanssa. Anna Niemelä kertoo Finnan käyttäjäkyselyn tuloksista. Finnan käyttäjille toteutettiin loka-marraskuussa kysely, jossa kerättiin palautetta ja selvitettiin Finnan käyttötapoja. Kyselyyn saatiin 3239 vastausta. Liite 7: Käyttäjäkyselyn tuloksia lyhyesti. Tuloksiin voi tutustua laajemmin koosteissa, jotka löytyvät käytettävyystyöryhmän Kiwi-alueelta. Kyselyn tuloksia pidettiin hyvinä Finnan kannalta. Etenkin voidaan olla ylpeitä siitä, että Finnan hakuominaisuuksia pidettiin hyvinä. Todettiin, että olisi mielenkiintoista tietää, miten Finna vastaa perusopiskelijoiden ja tohtorikoulutettavien erilaisiin tarpeisiin ja että kysymys olisi hyvä aihe opinnäytetyölle. 8. Finnan asiakasorganisaatiokysely Anna Niemelä kertoo Finnan asiakasorganisaatiokyselyn tuloksista. Kysely toteutettiin marrasjoulukuussa 2014 kaikille Finnassa mukana oleville organisaatioille. Liite 8: Asiakasorganisaatiokyselyn tuloksia. Arkistot ja yleiset kirjastot todettiin tyytyväisimmiksi asiakassektoreiksi. Kyselyn tuloksista yllätti yliopistokirjastojen kriittisyys. Pohdittiin, mistä sektorien erilaiset kokemukset johtuvat. Osaaminen, projektinhallinta ja keskustelufoorumi saivat positiivista palautetta. Sen sijaan kykyä ymmärtää asiakasorganisaatioiden tarpeita kritisoitiin. Työryhmien ja konsortion toiminta sai palautetta siitä, ettei tieto leviä riittävästi, eivätkä vaikutusmahdollisuuden avaudu organisaatioille riittävästi. Todettiin, että tähän kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota uusien organisaatioiden koulutuksissa. Todettiin myös, että sektoreilla käytävää keskustelua ja viestintää olisi syytä aktivoida.

4 1/ (5) 9. Käyttöoikeuksien selventäminen Maria Virtanen ja Erkki Tolonen esittelevät Finnan metadatan käyttöoikeuksien selventämistä ja digitaalisten objektien käyttöoikeuksien merkitsemiseen liittyviä kysymyksiä. Liite 9: Käyttöoikeuksien selventäminen. keskittyi digitaalisten objektien käyttöoikeustietoihin. Todettiin että tietuekohtaisten käyttöoikeustietojen puuttuminen heikentää Finnan käytettävyyttä. Todettiin myös, että käyttöoikeuteen liittyvän tiedon on tultava Finnaan metadatasta. Esityksessä ehdotettu sektoreille yhteinen käyttöoikeustietosalkku nähtiin hyödylliseksi. Todettiin, että edellä mainitut asiat koskevat konsortion kaikkia organisaatioita ja ne olisi ratkaistava nopeasti. Vapaan aineiston helpolle hakuominaisuudelle olisi käyttöä myös opetuksessa sekä aineiston jatkokäyttöön keskittyvän toiminnan kannalta. Tärkeänä pidettiin että koska tulevat ratkaisut koskevat laajasti koko alaa, asiasta olisi keskusteltava KAM-juridiikkaryhmän kanssa ja opetus- ja kulttuuriministeriön sekä KDK-hankkeen kanssa. Lopuksi keskusteltiin Kansallisgallerian tekijänoikeuksien alaisten aineistojen tuomisesta Finnaan. Asian mahdollistaa Kansallisgallerian, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä tekijänoikeusjärjestöjen välinen sopimus. Ongelmakohdaksi on noussut erityisesti sosiaalisen median jakamispainikkeet Finnassa. Toistaiseksi on päädytty tuomaan Finnaan vain aineiston metatiedot ilman kuvaa sekä linkki Kansallisgallerian omille verkkosivuille. Jatkoa varten keskustelua jatketaan opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. 10. Finnan työryhmien tilanne 11. Tiedotusasiat Avoimen lähdekoodin yhteistyöryhmä Ei tiedotettavaa. Kansallisen näkymän työryhmä Ei tiedotettavaa. Käytettävyystyöryhmä On kokoontunut Konsortioryhmän alainen Vaski-kirjastojen Finna-mukaantulon ohjausryhmä on perustettu. Ryhmän jäsenet: o Matti Sarmela, puheenjohtaja / Kirjastot.fi o Aart de Heer / Turun kaupunginkirjasto, Vaski-kirjastot o Kristiina Hormia-Poutanen / Kansalliskirjasto o Ulla-Maija Maunu / Turun kaupunginkirjasto, Vaski-kirjastot o Ritva Nurminoro / Kaarinan kaupunki, Vaski-kirjastot o Kari Pohjola / Paimion kirjasto, Vaski-kirjastot o Jarko Rahkala / Turun kaupunginkirjasto, Vaski-kirjastot o Erkki Tolonen / Kansalliskirjasto o Maria Virtanen, sihteeri / Kansalliskirjasto Ryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran Todettiin työryhmien tilanne. Merkitään tiedoksi. Finnan käytön trendit raportin käsittely siirtyy konsortioryhmän maaliskuun kokoukseen. Tapahtumat ja tilaisuudet o Kevään Finna-tapaamiset (tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin)

5 1/ (5) 14. Muut asiat Finna-tapaamiset: (Korkeakoulukirjastot) (Museot) (Arkistot) (Yleiset kirjastot) (Yleiset) (Korkeakoulut) (Museot) (Arkistot) Finna-koulutukset: (Museot ja arkistot) (Kirjastot) Todettiin tiedotusasiat. Merkitään tiedoksi. - Seuraava konsortioryhmän kokous pidetään torstaina klo Alustavat ajankohdat muille vuoden 2015 kokouksille, ks. konsortiokokoukset Luonnos vuoden 2015 kokouksissa käsiteltävistä asioista, ks. konsortiokokousten vuosikello. Todettiin esityslistalla olleet asiat, muita asioita ei ollut. 15. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo LIITTEET Liite 1: Konsortioryhmän kokous Liite 2: Finna-strategia Tilannekatsaus Liite 3: Talent Vectia: Finnan strategiatyö, Työpaja 1 alustavat tulokset Liite 4: Finnan vuosiraportti 2014 Liite 5: Finna-projektisuunnitelma2015_v1 Liite 6: Finna-tilannekatsaus Liite 7: Käyttäjäkyselyn tuloksia lyhyesti Liite 8: Asiakasorganisaatiokyselyn tuloksia Liite 9: Käyttöoikeuksien selventäminen

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (7) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Tiistai 12.2.2013 klo 13.07 15.10 Paikka Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. krs, huone D 326, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi, Hallituksen kokoushuone, E-siipi

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi, Hallituksen kokoushuone, E-siipi Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 2/2014 Aika: 27.5.2014 klo 10 15.40 Paikka: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi, Hallituksen kokoushuone, E-siipi Osallistujat:

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 2/2015 Aika: 4.5.2015 klo 10 16 Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki Osallistujat: Tua

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien kokous Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Kai Ekholm Kansalliskirjasto,

Lisätiedot

FINNA-PALVELUN VUOSIRAPORTTI 2014

FINNA-PALVELUN VUOSIRAPORTTI 2014 1 (5) FINNA-PALVELUN VUOSIRAPORTTI 2014 FINNA-PALVELUN VUOSIRAPORTTI 2014... 1 VERSIOHISTORIA... 2 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 2 AIKATAULU... 2 SISÄLTÖ... 2 KUSTANNUKSET JA RESURSSIT... 2 OHJAUKSEN JA

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 (5) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 16.3.2012 klo 13.09 15.47 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.)

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2014 Aika: 4.12.2014 klo 10-16 Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Osallistujat: Tua Hindersson-Söderholm,

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142.

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 3/2014 Aika: 8.10.2014 klo 9:30-16 Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142. Osallistujat: Tua

Lisätiedot

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi.

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi. ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTON KEVÄTKOKOUS Aika Torstai 16.2.2006 klo 13 15.40 Paikka Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Sörnäisten rantatie 25 00500 Helsinki Puheenjohtaja Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS

YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS Yliopistokirjastojen neuvoston työvaliokunta MUISTIO 1(5) YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 2. maaliskuuta 2005, klo 10.15 13 Paikka: Oppimiskeskus Aleksandria, Huone

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.15.

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.15. Kirjastot.fi:n ohjausryhmän kokous 11.10.2007 Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.15. Läsnä: Erkki Lounasvuori, puheenjohtaja Ulla Ikäheimo Janne Ranta Ari Rouvari Anni

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: 6.6.2008 klo 9.13-11.12 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Läsnä: Ari Muhonen, TKK:n kirjasto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Toimintakertomus 2014 4.12.2014

Sisällysluettelo. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Toimintakertomus 2014 4.12.2014 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Toimintakertomus 2014 4.12.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöt ja toimijat... 2 2. Neuvoston kokoukset 2014... 2 3. Strategiset päämäärät (strategia 2013 2017)... 2 4.

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio

Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio TOP School -hanke Muistio 12.12.2012 Sivu 1/5 Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 14.00 Paikka Sampola, Sammonkatu 2, Tampere Läsnä Riitta Juusenaho, TOP School -hanke

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS

YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS KOKOUSMUISTIO 3.12.2001 Irma Reijonen YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS Aika: 19.11.2001 kello 10-16.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, auditorio (Yliopistonkatu 1) Osallistujat: Osallistujalista

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50.

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50. Kirjastot.fi:n ohjausryhmän kokous 23.4.2007 Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50. Läsnä: Hannu Taskinen, puheenjohtaja Ulla Ikäheimo Ritva Nurminoro Janne Ranta Ari

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00

Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00 Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00 Poukaman leirikeskus, Kuopio Paikalla: Janne Eronen, Noora Hytönen, Ulla-Sisko Jauhiainen, Tiina Keinänen, Johanna Kesti, Marika Latva-Kyyny, Leena Mehtätalo,

Lisätiedot

KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 27

KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 27 KSHJ-hankkeen ohjausryhmä Pöytäkirja Sivu 1/6 KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 27 Aika: 16.6.2014 klo 12.30-15.30 Paikka: OKM, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kalevala Osallistujat: Ylitarkastaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Sanna Marttila & Laura Sillanpää

Sanna Marttila & Laura Sillanpää Sanna Marttila & Laura Sillanpää Tämän oppaan käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 -lisenssi (CC BY- 4.0). Lisenssi on saatavilla osoitteessa: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Lisätiedot

FinELibin toimintasuunnitelma 2013

FinELibin toimintasuunnitelma 2013 FinELibin toimintasuunnitelma 2013 1. Johdanto... 1 2. FinELibin perustehtävä ja strategiset päämäärät... 2 2.1. Infrastruktuurihaku... 2 3. Aineistohankinta... 2 3.1. Aineistoneuvottelut... 2 3.2. Irtaantumislauseke...

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä

Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Aika: torstai 17.6.2010 klo 9.00-11.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu

Lisätiedot