Varkauden seudun kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus) ICT-muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varkauden seudun kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus) ICT-muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma"

Transkriptio

1 Varkaudenseudunkuntien (Heinävesi,Joroinen, Leppävirta,Varkaus) ICT-muutostuen Toteutussuunnitelma

2 Valtiovarainministeriö 2 (15) Sisällys 1. Projektin tiivistelmä Suunnitelman lähtökohdat Projektin sisältö Projektin tavoitteet Aikataulu ja päävaiheet Projektin työmääräarvio ja kustannukset Projektin sisältö Projektin kuvaus ja kohde Lopputulokset Projektin omistaja Sidosryhmät Toteutus Aikataulu ja vaiheistus Toteutuksessa käytettävät menetelmät ja työvälineet Projektin organisointi Projektiorganisaatio ja ohjaus Roolit, vastuut ja velvollisuudet Työmääräarvio ja kustannukset Kustannustenjakomalli Viestintäsuunnitelma Projektin riskit ja niiden hallinta Liite 1: Nykytilaselvityksen sisältö Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus V JHe, EPa Toteutussuunnitelman ensimmäinen versio EPa Istekin tarjouksesta tietoja

3 Valtiovarainministeriö 3 (15) 1. Projektintiivistelmä 1.1. Suunnitelmanlähtökohdat Tämä dokumentti on suunnitelma Varkauden seudun kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus) ICT-muutostuen n käynnistämiseksi. Projektin lähtökohtana on Varkauden seudun kuntien yhdistymisselvityksen toteutukseen liittyvä nykyisten ICT-ympäristöjen kartoitus ja analysointi kuntien palvelutoiminnan kehittämisen ja tulevan päätöksenteon pohjaksi. Kuva 1. Selvitykseen osallistuvat kunnat 1.2. Projektinsisältö Varkauden seudun kuntien ICT-muutostuen ssa kartoitetaan toteutukseen osallistuvien kuntien ICT-ympäristöjen nykytila. Kartoitus kattaa kuntien konsernirakenteen siltä osin kun konsernin osien ICT-ympäristöt liittyvät ydintoiminnan toteutukseen. Kartoituksen laajuus ja kohteet tarkennetaan kunnittain työn käynnistämisen yhteydessä. Selvitysalueen erityispiirteenä on kuntien kuuluminen kahteen eri maakuntaan (Pohjois- Savo ja Etelä-Savo) sekä kolmeen eri sairaanhoitopiiriin (PSSHP, ESSHP, PKSSK).

4 Valtiovarainministeriö 4 (15) 1.3. Projektintavoitteet Projektin tavoitteena on tuottaa Varkauden seudun kunnille 1. tilannekuva kuntien nykyisestä ICT-ympäristöstä palvelutoiminnan kehittämistä, yhteistä kehitystyötä sekä kuntaliitosselvityksen toteutusta varten, näkemys yhteisestä tavoitetilasta ja optiona suunnitelma tavoitetilaan pääsemiseksi. Suunnitelman tuottamista ei ole huomioitu esitetyssä aikataulussa tai työmääräarvioissa. 2. tietoa ICT-ympäristöön liittyvistä kehittämiskohteista 1.4. Aikataulujapäävaiheet Projekti toteutetaan välisenä aikana. Taulukko 1. Aikataulu Tehtävä Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Käynnistys Toteutussuunnitelman tarkentaminen Olemassa olevien tietojen kokoaminen Puuttuvien tietojen kerääminen Nykytilan dokumentointi Nykytilan analysointi Väliraportti Kehittämiskohteiden kuvaaminen Projektin päättäminen

5 Valtiovarainministeriö 5 (15) 1.5. Projektintyömääräarviojakustannukset Taulukko 2. Projektin toteutuksen työmääräarvio Vaiheet Kuntien oma työ Projektipäällikkö Asiantuntijatyö VM, Ohjausryhmätyö Toteutuksen suunnittelu Käynnistys 1,5 0, Yhteensä Toteutussuunnitelman tarkentaminen Olemassa olevien tietojen kokoaminen Puuttuvien tietojen kerääminen 2 0, , Nykytilan dokumentointi 4 0,5 6 10,5 Nykytilan analysointi Väliraportti 1 0,5 2 3,5 Kehittämiskohteiden kuvaaminen Projektin päättäminen 1, Yhteensä Projektiin osallistuvat kunnat vastaavat projektin toteutukseen tarvittavan kuntien asiantuntijaresurssien järjestämisestä ja projektityöskentelyyn liittyvistä tila- ja kokouskustannuksista. Istekki Oy vastaa projektipäällikkö- ja asiantuntijatyön toteutuksesta ostopalveluna. Projektipäällikön osuus on 6 htp (49,5 h), selvitysasiantuntijan osuus 31 htp (247,5 h) ja sisäisen neuvonantajan osuus 4 htp (33 h). 9 4,5 2. Projektinsisältö 2.1. Projektinkuvausjakohde Projektin tavoitteena on tuottaa Varkauden seudun kunnille palvelutoiminnan kehittämistä, yhteistä kehitystyötä sekä kuntaliitosselvityksen toteutusta varten tilannekuva kuntien nykyisistä ICT-ympäristöistä ja analysoida ympäristöihin liittyvät kehittämiskohteet. Kartoitus kattaa kuntien ns. konsernirakenteen siltä osin, kuin konsernin osien ICTympäristöt liittyvät ydintoiminnan toteutukseen. Kartoituksen laajuus ja kohteet tarkennetaan työn käynnistämisen yhteydessä.

6 Valtiovarainministeriö 6 (15) Projekti toteutetaan yhteistyössä työhön osallistuvien Varkauden seudun kuntien kanssa. Projektin keskeisimmät tavoitteet ovat: Kartoittaa ja kuvata Varkauden seudun kuntien ICT-ympäristöjen nykytila ja ohjausrakenteet Analysoida ICT-ympäristöjen nykytila tulevien kehittämiskohteiden tunnistamiseksi Yksilöidä ja kuvata analyysin pohjalta tulevaisuuden kehittämiskohteet Suunnitella kuntien palvelutoimintaa tukeva ICT-ympäristön tavoitetila (tämän tavoitteen toteuttamisesta päätetään erikseen nykytilan kartoittamisen ja analysoinnin jälkeen). Projektissa suunnitellaan myös kuntien yhteisten uusien toimintamallien toteutusta nykyaikaisen ja yhtenäisen ICT:n sekä uusien sähköisten lähipalveluiden avulla 2.2. Lopputulokset Projektin tuloksia ovat: Varkauden seudun kuntien ICT-ympäristön nykytilan kuvaus: o sovellukset o päätietovirrat o laitteet o tietoliikenne- ja verkkoratkaisut o sopimukset o järjestämismallit (mm. johtamismallit, palvelumallit, rakenteet, alueen kuntien nykyinen yhteistyö) o kustannukset o henkilöstömäärä o merkittävimmät kumppanit Väliraportti nykytilasta ( ) Analyysi nykytilan kehittämiskohteista Suunnitelma tavoitetilasta. Tavoitetilan kuvaavan suunnitelman toteutuksesta, aikataulusta ja resursoinnista päätetään erikseen nykytilan kartoittamisen ja analysoinnin valmistuttua Projektinomistaja Projektin toteutuksen läpiviennistä vastaa Varkauden seudun kuntien kunnanjohtajista ja asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Varkauden kaupungin kaupunginjohtaja Hannu Tsupari Sidosryhmät Taulukko 3. Projektin toteutukseen liittyvät sidosryhmät Sidosryhmä Sidosryhmän rooli Miten huomioidaan projektissa? Muut kuntajakoselvityksen työryhmät Asettavat tavoitteita työlle ja tuottavat pohja-aineistoksi selvityksen palvelutoiminnan nykytilasta

7 Valtiovarainministeriö 7 (15) Kuntayhtymät Kuntien palvelujen tarjoajat Valtiovarainministeriö, kuntaja palvelurakennemuutosten muutostuki Vastaavat tai tuottavat osan kuntien ICT-ympäristöön liittyvistä palveluista Vastaavat tai tuottavat osan kuntien ICT-ympäristöön liittyvistä palveluista Selvityksen tukeminen ja rahoitus Toimittavat nykytilan kuvaamisessa tarvittavaa tietoa Toimittavat nykytilan kuvaamisessa tarvittavaa tietoa Tuottaa kuvauksessa käytettävät työ- ja kuvausmenetelmät 3. Toteutus 3.1. Aikataulujavaiheistus Projektin toteutuksen päävaiheet ovat: Toteutuksen suunnittelu Käynnistys Toteutussuunnitelman tarkentaminen Olemassa olevien tietojen kokoaminen Puuttuvien tietojen kerääminen Nykytilan dokumentointi Nykytilan analysointi Väliraportti Kehittämiskohteiden kuvaaminen Tavoitetilan suunnittelu (tämän vaiheen käynnistämisestä ja resursoinnista päätetään erikseen nykytilan kartoittamisen ja analyysin valmistumisen jälkeen) Projektin päättäminen

8 Valtiovarainministeriö 8 (15) Taulukko 4. Päävaiheiden ajoittuminen. Tehtävä Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Toteutuksen suunnittelu Käynnistys Toteutussuunnitelman tarkentaminen Olemassa olevien tietojen kokoaminen - työpaja 1 - työpaja 2 Puuttuvien tietojen kerääminen - työpaja 3: nykytiladokumentaation katselmointi Nykytilan dokumentointi väliraportin luovuttaminen Nykytilan analysointi ICT-palvelu-odotusten läpikäynti väliraportin pohjalta Kehittämiskohteiden kuvaaminen - loppuraportin 1. version katselmointi - loppuraportin katselmointi ja luovutus Projektin päättäminen Projektin tavoiteaikataulu on Projekti käynnistetään elokuussa 2014 pidettävässä ohjausryhmän kokouksessa. Projektin toteutuksen tavoitteita, vaiheita, tuotoksia sekä työmenetelmiä tarkennetaan projektin käynnistymisen yhteydessä. Suunnitelmaa ylläpidetään toteutuksen eri vaiheiden käynnistyessä ja vaiheiden päättyessä Toteutuksessakäytettävätmenetelmätjatyövälineet Projektissa tietojen keruu- ja kuvausmenetelminä sovelletaan valtiovarainministeriön kuntaja palvelurakennemuutosten ICT-tuessa toteutettuja työvälineitä. Menetelmät ja työvälineet perustuvat olemassa oleviin JHS-suosituksiin (www.jhs-suositukset.fi). Seuraavassa kuvassa on nykytilan kuvauksen yhteydessä kerättävät tiedot esitetty JHS kehyksen mukaisina osakuvauksina. Projektissa toteutettavat osakuvaukset on merkitty kuvaan punaisella kehyksellä.

9 Valtiovarainministeriö 9 (15) Kehyksen laajennuksena kerätään ja kuvataan (merkitty edelliseen kuvaan tummansiniselle pohjalle): ICT-toiminnan organisointia koskevat tiedot ICT-ympäristöjä koskevien sopimusten tiedot ICT-ympäristöjen ja -toiminnan kustannustiedot Toiminta-näkökulman (Toiminta-arkkitehtuuri) osalta selvitystyö fokusoidaan tietohallinnon toimintaan ja organisointiin. Nykytilan tietojen keruuseen käytettävä taulukkopohja esitellään työryhmän jäsenille pidettävässä projektin avauskokouksessa. Työvälineenä projektissa käytetään Microsoft Office -dokumentteja. Yhteensopivuuden varmistamiseksi käytettävästä tallennusmuodosta sovitaan projektin avauskokouksessa. Projektin tuotoksina nykytilan kuvaus tullaan raportoimaan Word-muotoisena dokumenttina. Tämän lisäksi tuotetaan varsinainen loppuraportti, jossa nykytilan lisäksi esitetään sitä koskevan analyysi kehityskohteineen. Projektissa kerättävä ja syntyvä aineisto on luonteeltaan julkista. Aineistoa voidaan näin ollen tarvittaessa siirtää projektin osapuolien välillä myös normaalia sähköpostiyhteyttä käyttäen. Projektin aineistojen, välituotosten sekä lopputulosten keräämiseen ja jakeluun käytetään VM:n JulkICT-toiminnon projektille tarjoamaa työtilaa. Projektin työryhmän jäsenille luodaan työtilan käyttöä varten tarvittavat tunnukset projektin avauskokouksen jälkeen. Tämän työtilan käyttöä varten tarvitaan erillinen tunnus ja salasana sekä käyttäjän käyttöoikeus-

10 Valtiovarainministeriö 10 (15) ryhmään liittäminen. Materiaalin tähän siirtämisen ja ylläpitämisen hoitavat ensisijaisesti projektipäällikkö ja työryhmän puheenjohtaja. JulkICT-toiminnon tavoitteena on kerätä tähän materiaalia asiantuntijakäyttöön kuntarakenneuudistukseen liittyen käynnissä olevista selvitysprojekteista. Valtionvarainministeriö kerää ja ylläpitää myös kuntarakenneuudistus-tietopankkia. Tämä kaikille käyttäjille avoin tietopankki on osoitteessa: 4. Projektinorganisointi 4.1. Projektiorganisaatiojaohjaus Projektin organisointi Ohjausryhmä o Puheenjohtaja o Jäsenet (osallistuvat kunnat) o VM Työryhmä o kuntien edustajat Valtiovarainministeriö Istekki Oy o Projektipäällikkö o Asiantuntijat Taulukko 5. ICT-muutostuen ohjausryhmä Nimi Organisaatio Rooli Hannu Tsupari Varkauden Kaupunki kaupunginjohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Raatikainen Leppävirran kunta kunnanjohtaja Tenho Hotarinen Joroisten kunta kunnanjohtaja Riitta A. Tilus Heinäveden kunta kunnanjohtaja Ossi Korhonen Valtiovarainministeriö ohjelmapäällikkö avoin Istekki Oy konsultin edustaja Jarmo Heinonen Varkauden Kaupunki tietohallintojohtaja, työryhmän puheenjohtaja Taulukko 6. ICT-muutostuen työryhmä Nimi Organisaatio Rooli Jarmo Heinonen Varkauden kaupunki tietohallintojohtaja, työryhmän puheenjohtaja Esa Paakkanen Varkauden Kaupunki tietohallintosuunnittelija Petri Kapanen Varkauden Kaupunki paikkatietosuunnittelija

11 Valtiovarainministeriö 11 (15) Timo Haikarainen Joroisten kunta järjestelmäasiantuntija avoin Joroisten kunta Jari Heiskanen Heinäveden kunta atk-suunnittelija avoin Heinäveden kunta Jukka Airaksinen Leppävirran kunta atk-asiantuntija avoin Leppävirran kunta Hanna Majurinen Valtiovarainministeriö projektipäällikkö avoin Istekki Oy konsultin projektipäällikkö Taulukko 7. Osallistujaluettelo Nimi Organisaatio Rooli Osallistujaluettelon osalta varataan mahdollisuus täydentää ja muokata kokoonpanoa Roolit,vastuutjavelvollisuudet Projektin ohjausryhmä Ohjaa projektin toimintaa Seuraa projektin tilaa ja läpivientiä ja käsittelee projektin seurantaraportit Tekee päätökset vaiheiden hyväksymisestä ja uusien vaiheiden aloittamisesta Hyväksyy projektin tavoitteet ja rajaukset, tehtävät suoritetuiksi, valvoo työn kulkua ja päättää mahdollisista muutostöistä työn kuluessa Jäsenet vastaavat oman organisaationsa resurssien käytettävyydestä projektin toteutukseen ja annettujen tehtävien toteutuksesta Jäsenet osallistuvat työkokouksiin ja työpajoihin sekä noudattavat projektin toteutuksessa määriteltyjä käytäntöjä ja työtapoja Projektin työryhmä Toteuttaa selvitystyötä ohjausryhmän ohjauksen mukaan Jäsenet osallistuvat työkokouksiin ja työpajoihin sekä noudattavat projektin toteutuksessa määriteltyjä käytäntöjä ja työtapoja Raportoi ohjausryhmälle Projektipäällikkö Projektipäällikkö ohjaa operatiivisella tasolla projektia ja vastaa projektin tuotosten ja tavoitteiden toteutumisesta sekä projektin aikataulussa ja kustannusarviossa pysymisestä. Projektipäällikkö raportoi projektin tilasta työryhmälle Projektipäällikkö vastaa projektin käytännön suunnittelusta ja läpiviennistä

12 Valtiovarainministeriö 12 (15) 5. Työmääräarviojakustannukset Taulukko 8. Projektin vaihekohtainen työmääräarvio Vaiheet Kuntien oma työ Projektipäällikkö Asiantuntijatyö VM, Ohjausryhmätyö Toteutuksen suunnittelu Käynnistys 1,5 0, Toteutussuunnitelman tarkentaminen Olemassa olevien tietojen kokoaminen Puuttuvien tietojen kerääminen 2 0, , Nykytilan dokumentointi 4 0,5 6 10,5 Nykytilan analysointi Väliraportti 1 0,5 2 3,5 Kehittämiskohteiden kuvaaminen Projektin päättäminen 1, Yhteensä Yhteensä 9 4,5 Taulukko 9. Projektin vaihekohtainen kustannusarvio (hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero) Vaiheet Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palveluiden ostot Istekki Oy:ltä Toteutuksen suunnittelu Käynnistys Toteutussuunnitelman tarkentaminen Olemassa olevien tietojen kokoaminen Puuttuvien tietojen kerääminen Nykytilan dokumentointi Henkilöstö Tilat Muut kustannukset

13 Valtiovarainministeriö 13 (15) Nykytilan analysointi Väliraportti Kehittämiskohteiden kuvaaminen Projektin päättäminen Yhteensä Kustannusarvio perustuu tässä suunnitelmassa kuvattuihin tehtäviin ja työmääriin sekä toteutuksen läpiviemisessä alustavasti suunniteltuun työskentelytapaan. Kustannusarviota tarkennetaan projektin käynnistyessä Kustannustenjakomalli Projektin toteutuksen kustannusten jakaminen: Projektiin osallistuvat kunnat: o aineet, tarvikkeet, tavarat o henkilöstökustannukset o tilakustannukset o muut kustannukset (mm. kokouskustannukset) Valtiovarainministeriö: o palveluiden ostot (konsulttipalvelu ja palvelun matkakustannukset) 6. Viestintäsuunnitelma Työn viestinnässä noudatetaan Varkauden seudun kuntien yhdistymisselvityksen viestintäkäytäntöjä ja organisaatiota.

14 Valtiovarainministeriö 14 (15) 7. Projektinriskitjaniidenhallinta Projektin riskit ja niihin varautuminen käsitellään tarpeen mukaan Ohjausryhmän kokouksissa. Projektin riskit ja niiden hallinta on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukko 10. Riskit. Riskin kuvaus Vaikutukset Todennäköisyys Vakavuus Varautumistoimenpiteet ja vastuuhenkilöt Yksittäisen kunnan ICT-nykytilan tietoja ei saada kerättyä vastuuhenkilön sairastumisen tai muun esteen takia Kuvaukset ovat puutteellisia tai epätarkkoja Projektiaikataulu on liian tiukka työmäärään nähden Jokaisella vastuuhenkilöllä tulee olla nimetty varahenkilö. Vastuuhenkilöt ilmoittavat varahenkilönsä projektipäällikölle mennessä Ohjeistetaan kuvausten tekoa riittävän tarkasti. Ohjausryhmä seuraa seurataan kuvausten tekemistä Ohjausryhmä seuraa työn etenemistä. Varataan projektiin nimetyille henkilöille riittävästi työaikaa tehtävien tekemiseen.

15 Valtiovarainministeriö 15 (15) Liite1:Nykytilaselvityksensisältö Nykytilatietojen kuvaus tehdään alla olevalla otsikoinnilla Word-dokumentiksi 1. Nykytila 1.1 Kunnan verkostoituminen ICT-palveluissa 1.2 Linjaukset ja toimintatavat Tietohallinnon organisointi Tietohallintostrategia Hankintapolitiikka Tietoturva ja tietosuoja Sopimushallinta Toimittajahallinta ICT-omaisuudenhallinta 1.3 Tietojärjestelmät, palvelutasot ja tietojärjestelmien tukipalvelujen organisointi osastoittain Hallinto-osasto ja yleishallinnon palvelut Sivistysosasto Ympäristöosasto Perusturvaosasto 1.4 ICT- Infrastruktuuri ja tukipalvelut Tietoliikenneverkko ja sen palvelut Konesali- ja palvelinpalvelut Työasema- ja oheislaitepalvelut sekä työasemalisensointi Perustoimistojärjestelmät ja sähköpostipalvelut Käyttäjän ICT-tukipalvelut Vikatilanteet ja vastuut 1.5 ICT- henkilöstö ja roolit 2 Kehittämiskohteita 2.1 Tietohallintostrategian laatiminen 2.2 Sopimushallinnan keskittäminen 2.3 Palvelusopimusten ja -tasojen hallinta 2.4 Tietojärjestelmäympäristöjen alustojen päivitystarpeet 2.5 Tietoturvavastaavan tehtävien ja vastuiden kuvaaminen 2.6 Koulutus / Tiedottaminen 2.7 Palvelinten laitetilan käyttövarmuus 2.8 Älypuhelimiin virustorjunta ja asianmukaiset lisenssit 3 Yhteenveto ja jatkotoimenpide-ehdotukset

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut PROJEKTISUUNNITELMA Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 1.2 Sami Kivivasara 1.1 Sami Kivivasara

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Porin seutu 14.10.2013 Muutostuen sisältö kunnille 10/2013 Muutosjohtaminen Lähipalvelut Lähidemokratia Suurten kaupunkiseutujen hanke ICT-muutostuki Yhteisten

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

18.9.2013. Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA. Tausta ja tavoitteet

18.9.2013. Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA. Tausta ja tavoitteet 18.9.2013 Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA Tausta ja tavoitteet Selvityksen lähtökohtana on kuntauudistus, kuntarakennelaki ja metropolialueen esiselvitys. Kuntarakennelaki

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma

Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma 10.6.2014 Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma Versionhallinta: Versio Pvm Tila (Luonnos / Ehdotus / Tekijä(t) Hyväksytty) 0.1 12.08.2013 Luonnos Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko (Oulun Kaupunki)

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 1 Loppuraportti 5.12.2014 Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 2 Sisällysluettelo YHTEENVETO... 3 JOHDANTO... 4 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 5 Kuntien ICT-henkilöstö ja kustannukset...

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

Valmistelukomitean kokous 23.6.2010

Valmistelukomitean kokous 23.6.2010 Valmistelukomitean kokous 23.6.2010 KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat Tilanne 22.6.2010 klo 18.00 ICT myönteiset 92 kpl 33,9 % väestöstä ICT kielteiset 46 kpl 6,0 % väestöstä ICT avoimet

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke

LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke HETA hanke 9.12.2007 Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 1.1 Lähtökohdat, taustat ja päätökset...2 2 Tiivistelmä...3 3 Projektin kulku...6 4 Taloushallinnon tila...8 4.1 Ostolaskujen käsittely...9 4.2 Myyntilaskutus...9

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA v. 1.3 (19.12.2012) Hankesuunnitelma perustuu Kainuun maakuntajohtajan nimittämän erikoissairaanhoidon tulevaisuus työryhmän työskentelyyn. Työryhmän kokoonpano

Lisätiedot

MMMO52:00/2012. Asettamispäätöksen muutos

MMMO52:00/2012. Asettamispäätöksen muutos MMMO52:00/2012 Asettamispäätöksen muutos Maa- ja metsätalousministeriön hallmnonalan tieto- ja paikkatietotekniikan kehittäinis-, tukija tutkimustehtävien kokoamishanke, suunnitteluvaiheen jatkaminen 1

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista Sopimus Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme -hankkeen yhteistyöstä ja hallinnoinnista - osallistujien logot, KASTE-logo LUONNOS 6.5.2011 / tp SISÄLLYS 1. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ

JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ Projektin nimi (lyhenne): Jätepoliittisen ohjelman päivitystyö Suunnitelman laatimispäivä: 16.3.2015 Suunnitelman laatijat: Leena Karppinen, Saija Pöntinen Lyhyt kuvaus:

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot