Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti"

Transkriptio

1 Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti

2 Loppuraportti 2(46) Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t) Hyväksyjä Voimassaoloaika ICT-muutostuki ohry alkaen -> Muutoshistoria Versio Päivä Muokkaaja Kuvaus Väliraportin runko käsitelty työpaja 1:ssä Päivitetty kuntien ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristön tunnusluvut , ja ja ja ja Työpaja2:ssa kunnat täsmentäneet keräämiään tietoja. Päivitetty kuntien tietojen keruun pohjalta. Kuntien korjaukset JHS179 taulukoihin. Lisätty verkkokaavio Analysointivaiheen tietoliikenne tietojen päivitys ja Analysointivaiheen tietojen päivitys. Lisätty johtopäätökset kappale raportin loppuun ja ICT työryhmän muutokset ICT työryhmän täsmennykset kehittämisehdotuksiin ja Kunnilta tulleita muutoksia. Korvattu kappale johtopäätökset yhteenveto kappaleella ja ICT-muutostuki ohry:n hyväksyntä Kuntarakenneselvitys ohry:n hyväksyntä /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

3 Loppuraportti 3(46) Sisällys 1 Projektin yleiskuvaus... 5 Projektin kohde ja taustaa... 5 Projektin tavoitteet ja lopputuotokset... 6 Projektin rajaus... 7 Projektin omistaja ja projektin organisaatio Projektin eteneminen... 9 Projektin aikataulu ja vaiheet... 9 Projektin toteutusvaiheet, työpajat ja tarkistuspisteet Projektin dokumentit Projektin työmäärä ja kustannukset Kuntien ICT -ympäristöjen nykytilan yleiskuvaus Kuntien tietohallinnon edustajien luonnehdinnat kuntien ICT-ympäristöistä ja kuntien talousarvioihin kirjatuttuja kehittämistoimenpiteitä: Heinävesi Joroinen Leppävirta Varkaus Selvitysalueen kuntien ICT-toiminnan volyymit Keski-Savon kuntien ICT-ympäristön nykytila Keski-Savon kuntien yhteiset sidosryhmät Kuntakohtaiset sidosryhmätaulukot Tietohallinto yleisesti, määritelmä ja käsitteet Keski-Savon kuntien tietohallinnot Heinäveden kunnan tietohallinto Heinäveden kunnan tietohallinnon hallintamalli Joroisten kunnan tietohallinto Joroisen kunnan tietohallinnon hallintamalli Leppävirran kunnan tietohallinto Leppävirran kunnan tietohallinnon hallintamalli Varkauden kaupungin tietohallinto Varkauden kaupungin tietohallinnon hallintamalli Keski-Savon kuntien ICT-palveluiden järjestämismallit Keski-Savon kuntien tietojärjestelmäsalkku ja ICT-toimintaan liittyvien ostojen kustannukset ja selvitysalueen kuntien tietojärjestelmäsalkun prosenttiosuudet suurimpien toimittajien kannalta Keski-Savon selvitysalueen kuntien yhteistyö /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

4 Loppuraportti 4(46) 16 Keski-Savon selvitysalueen kuntien sairaanhoitopiirien alueet Keski-Savon selvityskuntien laitekanta Keski-Savon selvityskuntien tietoliikenne ja konesalipalvelut Joroinen Heinävesi Varkaus Leppävirta ICT-kehitystarpeet Kuntien nykytilanteesta esille nousseet ICT-kehitystarpeet Kehittämisestä yleisesti ICT-strategia ja hallinto Esitykset kehitystoimenpiteiksi Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Muiden kehittämisryhmien vaikutukset selvitysalueen kuntien ICT-toimintoihin Sote-ICT Tietoliikenne Palvelimet ja konesalipalvelut ICT-toimintojen yhteistyön tiivistäminen ICT- yhteistyön kehittäminen tiettyjen osa-alueiden osalta ICT-toimintojen yhdistäminen Yhteenveto ICT-muutostuen ohjausryhmän linjaukset Projektissa hyödynnetyt menetelmät ja välineet Liitteet /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

5 Loppuraportti 5(46) 1 Projektin yleiskuvaus Projektin kohde ja taustaa Projektin lähtökohtana on Varkauden seudun kuntien yhdistymisselvityksen toteutukseen liittyvä nykyisten ICT-ympäristöjen kartoitus ja analysointi kuntien palvelutoiminnan kehittämisen ja tulevan päätöksenteon pohjaksi ja projektin kohteena on Keski-Savon kuntien (Varkaus, Joroinen, Heinävesi ja Leppävirta) ICT-ympäristöjen nykytilan kartoitus meneillään olevan kuntarakenneselvitykseen liittyen. Valtiovarainministeriön tekemän päätöksen mukaisesti oli tällä perusteella Joroisten ja Leppävirran kuntien sekä Varkauden kaupungin selvitettävä kuntien yhdistymistä yhdessä. Sittemmin Heinäveden kunta oli ilmoittanut valtiovarainministeriölle, että myös se osallistuu selvitykseen. Varkauden, Leppävirran, Joroisten ja Heinäveden edustajat kokoontuivat kuntarakenneselvittäjä Reijo Vuorennon johdolla Varkaudessa ja käynnistivät kuntien kesken vapaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Seitsemän kuntien keskinäistä alatyöryhmää selvittävät oman alansa kokonaisuudet. Tämä projekti on yksi seitsemästä alatyöryhmästä (Talous, elinvoima- ja elinkeinopolitiikka, kilpailukyky, Maankäyttö, asuminen, liikenne, tekniset palvelut, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Sivistystoimi (koulutus ja kulttuuri, liikunta), Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut, Demokratiaryhmä, ICT-palvelut) ja projektin kohteena on Keski-Savon kuntien ICT-palvelujen kuvaaminen. ICT -selvitystä varten päätettiin touko-kesäkuun kokouksessa hakea Valtionvarainministeriöltä rahoitusta. Rahoitusta haettiin ennen juhannusta 2014 ja päätös selvitysvaiheen ICT -tuesta saatiin Valtionvarainministeriöltä 3.7. Istekiltä saatiin tarjous asiantuntijatyöstä. ICT-työryhmän ohjausryhmä hyväksyi Istekin tekemän tarjouksen ensimmäisessä kokouksessaan. Projektille saatiin siten sekä Valtionvarainministeriön päätös hankerahoituksesta, että ohjausryhmän tasolla päätös ja hyväksyntä projektille toteutettavasta asiantuntijatyöstä. Projekti toteutettiin yhteistyössä selvitykseen kuuluvien Keski-Savon kuntien (Varkaus, Joroinen, Heinävesi ja Leppävirta) sekä valtiovarainministeriön JulkICT -toiminnon kanssa. Selvitysalueen erityispiirteenä on kuntien kuuluminen kahteen eri maakuntaan (Pohjois- Savo ja Etelä-Savo) sekä kolmeen eri sairaanhoitopiiriin (PSSHP, ESSHP, PKSSK). Joroinen kuuluu Pieksämäen seutukuntaan, Leppävirta Varkauden seutukunta ja Heinävesi Savonlinnan seutukuntaa. /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

6 Loppuraportti 6(46) Kuva 1 Selvitysalueen kuntien sijoittuminen Projektin tavoitteet ja lopputuotokset Projektin tavoitteena on tuottaa Varkauden seudun kunnille palvelutoiminnan kehittämistä, yhteistä kehitystyötä sekä kuntaliitosselvityksen toteutusta varten tilannekuva kuntien nykyisistä ICT-ympäristöistä ja analysoida ympäristöihin liittyvät kehittämiskohteet. Kartoitus kattaa kuntien ns. konsernirakenteen siltä osin, kuin konsernin osien ICTympäristöt liittyvät ydintoiminnan toteutukseen. Projekti toteutetaan yhteistyössä työhön osallistuvien Varkauden seudun kuntien kanssa. /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

7 Loppuraportti 7(46) Projektin keskeisimmät tavoitteet ovat: Kartoittaa ja kuvata Varkauden seudun kuntien ICT-ympäristöjen nykytila ja ohjausrakenteet Analysoida ICT-ympäristöjen nykytila tulevien kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Yksilöidä ja kuvata analyysin pohjalta tulevaisuuden kehittämiskohteet Suunnitella kuntien palvelutoimintaa tukeva ICT-ympäristön tavoitetila (tämän tavoitteen toteuttamisesta päätetään erikseen nykytilan kartoittamisen ja analysoinnin jälkeen). Projektissa suunnitellaan myös kuntien yhteisten uusien toimintamallien toteutusta nykyaikaisen ja yhtenäisen ICT:n sekä uusien sähköisten lähipalveluiden avulla Projektin tuloksia ovat: Varkauden seudun kuntien ICT-ympäristön nykytilan kuvaus: o sovellukset o päätietovirrat o laitteet o tietoliikenne- ja verkkoratkaisut o sopimukset o järjestämismallit (muun muassa johtamismallit, palvelumallit, rakenteet, alueen kuntien nykyinen yhteistyö) o kustannukset o henkilöstömäärä o merkittävimmät kumppanit Väliraportti nykytilasta ( ), loppuraportti ( ) Analyysi nykytilan kehittämiskohteista Suunnitelma tavoitetilasta. Tavoitetilan kuvaavan suunnitelman toteutuksesta, aikataulusta ja resursoinnista päätetään erikseen nykytilan kartoittamisen ja analysoinnin valmistuttua. Projektin rajaus Kartoitus kattaa kuntien konsernirakenteen siltä osin kun konsernin osien ICT-ympäristöt liittyvät ydintoiminnan toteutukseen. Kartoituksen laajuus ja kohteet tarkennetaan kunnittain työn käynnistämisen yhteydessä. Rajausta tarkennetaan tarvittaessa vielä projektin aikana. Kuntien em. konsernirakenteen osalta projektityön ulkopuolelle on rajattu alueellinen yhteistyö niiltä osin kuin sen ICT-ympäristön toteuttaminen ei ole ko. kuntien vastuulla. Projektissa rajoituttiin keräämään kunnista kaikki kunnan budjettitalouden piirissä olevat vuotuiset ICT-kustannukset koskien tarkasteluvuotta Kustannusten keräämisen ohessa selvitettiin keskeiset tietojärjestelmät sekä kunnissa käytössä olevat laitekannat ja nykyinen tietoverkkojen tilanne. Projektin omistaja ja projektin organisaatio Projektin toteutuksen läpiviennistä vastaa Varkauden seudun kuntien kunnanjohtajista ja asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Varkauden kaupungin kaupunginjohtaja Hannu Tsupari. /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

8 Loppuraportti 8(46) Projektin organisaatio koostuu ohjausryhmästä ja ICT-työryhmästä. Kunnilla on käynnissä myös sektorikohtaisia kuntarakenneselvitystyöryhmiä, joissa käsitellään myös ICTympäristöä ja sen kehittämistä kohti yhteisiä palveluita. Näiden työryhmien toiminta oli käynnistynyt aiemmin ja osa sektorikohtaisista työryhmistä oli saanut työnsä jo päätökseen ennen kuin ICT-työryhmän toiminta käynnistyi. ICT- työryhmällä ei näin ole ollut mahdollisuutta osallistua muiden sektorikohtaisten työryhmien toimintaan. Jäljellä olevien työryhmien ohjausryhmiin osallistuminen tapahtuu raporttien esittelyn kautta. Työryhmän jäsenet VM:n, Varkauden, Leppävirran, Joroisten, Heinäveden ja Istekin osalta on päätetty pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa (ICT Ohryn kokous 1 muistio). Työryhmää on täydennetty toimialojen edustajilla ja tehty työtilanteista johtuvia henkilövaihdoksia. Syksyllä 4.9. pidetyssä kokouksessa päätettiin Varkauden kaupungin tietohallintojohtajan Jarmo Heinosen toimivan työryhmän puheenjohtajana ja :n projektipäällikkö Anita Johanssonin toimivan työryhmän sihteerinä. Kuva 2 Keski-Savon kuntarakenneselvitystyöryhmän organisaatio ICT-muutostuen ohjausryhmä: kaupunginjohtaja Hannu Tsupari, kunnanjohtaja Tenho Hotarinen, kunnanjohtaja Riitta A.Tilus, kunnanjohtaja Matti Raatikainen VM:n edustajaohjelmapäällikkö Ossi Korhonen :n asiakasjohtaja Matti Hakomäki Varkauden tietohallintojohtaja Jarmo Heinonen /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

9 Loppuraportti 9(46) 2 Projektin eteneminen ICT-työryhmä Jarmo Heinonen, Varkaus, puheenjohtaja Petri Kapanen, Varkaus Esa Paakkanen, Varkaus Jukka Airaksinen, Leppävirta Paula Tiihonen, Leppävirta Jari Heiskanen, Heinävesi Jyrki Tiippana, Heinävesi Timo Haikarainen, Joroinen Merja Mikkonen, Joroinen, Hanna Majurinen, Valtionvarainministeriö Matti Hakomäki, Pekka Ruippo,,,, sihteeri Projektin aikataulu ja vaiheet Projektin tavoiteaikataulu: /2014, (hankkeen aikataulu:08-12/2014) Projekti käynnistettiin elokuussa 2014 pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa. Projektin toteutuksen tavoitteita, vaiheita, tuotoksia sekä työmenetelmiä tarkennetaan projektin käynnistymisen yhteydessä. Suunnitelmaa ylläpidetään toteutuksen eri vaiheiden käynnistyessä ja vaiheiden päättyessä. Projektin vaiheet: Tehtävä Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Toteutuksen suunnittelu Käynnistys Toteutussuunnitelman tarkentaminen Olemassa olevien tietojen kokoaminen työpaja työpaja Puuttuvien tietojen kerääminen nykytila-dokumentaation katselmointi s-postilla - työpaja 3: Analysointi klo Varkaus Nykytilan dokumentointi väliraportin luovuttaminen (3.11.) Nykytilan analysointi Analysointivaiheen tuotosten läpikäynti Lync klo /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

10 Loppuraportti 10(46) - ICT-palvelu-odotusten läpikäynti väliraportin pohjalta Lync Kehittämiskohteiden kuvaaminen loppuraportin 1. version katselmointi Lync - loppuraportin katselmointi ja luovutus klo 9.00 Lync Projektin päättäminen Projektin toteutusvaiheet, työpajat ja tarkistuspisteet 3 Projektin dokumentit Projektin käynnistyessä ja projektin aikana on syntynyt ja valmistuu seuraavia projektiin vaikuttavia dokumentteja: - Päätökset kuntarakenneselvityksestä kunnittain - Projektin hakemus, toteutussuunnitelma ja rahoituspäätös - Konsultointisopimus :n ja kuntien välille projektin toteuttamista - Ohjausryhmän ja ICT-työryhmän esityslistat ja pöytäkirjat - Väliraportti liitteineen (ICT-ympäristöjen yleiskuvaus, (PowerPoint -kalvot ), kunnista JHS179-lomakkeille kerätyt laite-, tietojärjestelmä-, kustannus- ja hallinnolliset tiedot. - Loppuraportti liitteineen (ICT-ympäristöjen analysointi, kehittämiskohteet ja alustava suunnitelma ympäristöjen yhtenäistämisestä kuntaliitoksen mahdollistamiseksi) /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

11 Loppuraportti 11(46) Dokumentaation hallinnointia varten Valtiovarainministeriö on perustanut wiki-sivuston, jota kautta hoidetaan projektin aikainen dokumentointi ja niiden jakelu. Sivustoon on luotu käyttäjätunnukset jokaiselle projektin ohjaus- ja työryhmiin osallistuville henkilöille. Sivusto löytyy osoitteesta https://wiki.julkict.fi/julkict/kuntauudistus/varkauden-seutu. 4 Projektin työmäärä ja kustannukset Varkauden kaupungin ja Istekin välinen konsulttisopimus solmittiin koskien ICTselvitystä ja se sisältää projektille suunnattua työmäärä 330 tuntia, joka tarkoittaa kustannuksina Kuntien kanssa on sovittu, että Istekki laskuttaa Varkauden kaupunkia ja Varkauden kaupunki jyvittää kustannukset selvitystyöhän osallistuvien kuntien kanssa. 5 Kuntien ICT -ympäristöjen nykytilan yleiskuvaus Seuraavissa kappaleissa on koottuna kuntien toimittamista aineistoista koottu ICTtoiminnan nykytila. Kunnista saatujen tietojen perusteella varsinaista tietohallintoa ei selvityksen kohteena olevissa kunnissa ole muuta kuin Varkaudessa. ICT-asioiden hoitaminen perustuu talousarvioon (vastuu valtuusto-hallitus-kunnanjohtaja -akselilla), yksittäisiin ICT-henkilöihin, ostopalveluihin ja hallintokuntien tekemiin hankintapäätöksiin. Myöskään tietohallintostrategiaa, toimintasuunnitelmaa tai vuosikelloa ei ole määritelty muualla kuin Varkaudessa. Selvityksen perusteena on käytetty vuoden 2013 kustannuksia, alv 0 %. Kustannusten selvittäminen oli kireästä aikataulusta johtuen työlästä, eikä kaikkia kustannuksia ole näin ollen voitu selvittää kovin yksityiskohtaisesti. Kerätyt kustannukset ovat siten suuruusluokaltaan suuntaa-antavia. 6 Kuntien tietohallinnon edustajien luonnehdinnat kuntien ICT-ympäristöistä ja kuntien talousarvioihin kirjatuttuja kehittämistoimenpiteitä: Seuraavassa on kuvattu lyhyesti ICT-ympäristöjen nykytilaa kunnittain ja mahdollisia kehittämiskohteita. Heinävesi Heinäveden kunnassa uusittavia laitteita vielä 30 kpl, jotka koostuvat lähinnä XP-laitteista. Ympäristönä työasemissa käytetään Windows 7:aa. Heinäveden kunnan laitekannan kokonaistilanne on kohtuullinen. Tietojärjestelmiin tulee aika ajoin päivityksiä ja palvelimia vaihdetaan, mutta tietojärjestelmien uusimistarpeita ei ole. Tietoliikenneyhteydet tulevat Varkauden kautta Kuopioon. Yhteyksien välillä on välipisteitä turhan paljon esimerkiksi Joensuun yhteydet kulkevat myös Varkauden kautta, joten tietoliikenneyhteyksissä koetaan olevan näiltä osin kehittämistarpeita. /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

12 Loppuraportti 12(46) Varkaus on ottanut käyttöön MPLS-verkon, joten Heinävedellä pitäisi selvittää pystytäänkö MPLS verkkoa hyödyntämään. Tietoliikenneyhteyksiä on hankittu Istekin kautta. Nyt kuntarakenneselvityksen ja tietojen keruun yhteydessä kokonaisarkkitehtuuria on jonkin verran kartoitettu, mutta suuremmassa mittakaavassa kokonaisarkkitehtuurin työstämistä ei ole vielä tehty. Atk-palveluiden tehtävänä on atk-välineiden toimivuudesta ja ajantasaisuudesta huolehtiminen sekä atk-toimintojen ja käytön ohjaaminen ja kehittäminen. Talousarvioon kirjattuna tavoitteena on vuoden 2014 aikana: Tehostetaan tietoliikennepalveluiden käyttöä ja kartoitetaan uusia palveluja. Kunnan atk-ohjelmat ja -laitteet pidetään ajan tasalla. Joroinen Joroisten kunnan laitekanta on suhteellisen uutta, työasemaympäristönä on Windows 7, koulupuolen laitteissa on Linux-käyttöjärjestelmät. Koulupuolella käytetään pääsääntöisesti tyhmiä päätteitä ja Opinsys järjestelmää. Joroinen selvittää verkkotulostimiensa uusimistarpeita. Lexmarkin tulostimet ovat elinkaarensa lopussa. Tietojärjestelmät ovat kunnossa, uusimistarvetta ei ole. Yhteistyötä Joroinen, Rantasalmi ja Juva välillä on toteutettu yhteiskäyttöisten palvelimien osalla. Konesalipalvelut hankitaan MPY:ltä, joka toimittaa myös tietoliikenneyhteydet. Keskeisimpinä riskeinä toiminnan kannalta ovat palvelujen riippuvaisuudet atk-järjestelmien toimivuudesta. Sote:n tietojärjestelmät ja infran tuottaa Varkauden kaupunki. Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista. Etelä-Savon valmiusharjoituksen yhteydessä vuosi sitten täydennettiin tietojärjestelmien luettelointia, joten kokonaisarkkitehtuurityö aloitettiin jo siinä vaiheessa ja työtä jatketaan nyt kuntarakenneselvitystyön yhteydessä. Työn alla on sekä kunnan nettisivujen, että intran uudistaminen. Intraa Joroisten kunnassa ei aiemmin ole ollut. Intran ja nettisivujen toimitusprojekti on menossa ja vuoden vaihteessa 2015 tapahtuu käyttöönotto. Talousarvioon kirjattuna tavoitteena on vuoden 2014 aikana: Asiakirjahallintoa kehitetään niin, että sähköistä asiointia ja toimintatapaa pystytään lisäämään Nettisivuston uudistaminen ja intranetin uudistaminen Leppävirta Leppävirran koulupuolella on käytössä XP -koneita, jotka uusitaan tämän vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2015 alkupuolella uusitaan Windows 2003 palvelimia. Tietojärjestelmis- /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

13 Loppuraportti 13(46) tä AluePegasoksen mobiilikotihoitoliittymä otetaan käyttöön. Muihin tietojärjestelmiin ei ole tulossa päivityksiä. Kesällä on tehty kartoitus tietoverkkojen valokuitujen osalta. Kartoituksessa haluttiin selvittää voidaanko lähiverkkojen Soneran valokuidut korvata omilla valokuiduilla. Valokuituyhteyksiä Leppävirran kunnassa on noin kymmenkunta ja lisäksi kohdetta on kupariyhteydellä. Savon Kuitu teki selvityksen kunnalle. Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen koettiin tärkeäksi, mutta omien töiden lisäksi kehittäminen koettiin haasteelliseksi. Aika ei riitä, tarvitaan lisäresursseja. Kokonaisarkkitehtuurityön kehittämiseen oli anottu investointirahaa, jota ei saatu. Kokonaisarkkitehtuurityötä on nyt toteutettu kuntarakenneselvitystyön yhteydessä. Tietohallinnon tulevia kokonaisratkaisuja sekä valtakunnan että maakunnallisen palvelutarjoajan tasolla seurataan. Tietotekniikan toimivuus ja käyttövarmuus palvelutuotannossa on hyvällä tasolla. Ohjelmistopäivitykset tai muut toimenpiteet eivät ole aiheuttaneet merkittäviä käyttökatkoja. Talousarvioon kirjattuna tavoitteena on vuoden 2014 aikana: Tietohallintopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen kartoittaminen ja tulevaisuuden tietohallintostrategiaratkaisu Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa Tasapainottamistoimikunnan, joka on perustettu vuoden 2013 alusta ja jonka tehtävänä on välittömien kustannuksiin vaikuttavien toimenpiteiden etsiminen (2013 -), rakenteellisten uudistusten aikaansaaminen pitemmällä aikavälillä ( ), yleinen taloudellinen kehitys huomioiden. Taloushallinnon toiminnan kustannustehokkuuden ja toimialojen kustannusseurannan kehittäminen jatkuvana toimintana Tietohallintostrategian noudattaminen ja kumppanuudet Varkaus Varkauden XP - projekti loppusuoralla. Päivitettäviä työasemia oli toista tuhatta. Suurin osa vakiotyöasemista on päivitetty, ainoastaan muutamia erikoisympäristön laitteita on vielä päivittämättä. Varkauden kaupungin laitekanta on hyvässä mallissa ja käytössä on vakioidut työasemat. Työasemat hankitaan periaatteella yksi laitemerkki ja niistä valittavana on muutama vaihtoehto. Palvelimista, joita on yhteensä 40kpl, pitäisi vaihtaa n. 20kpl Windows 2003 Server - palvelinta tuoreempaan versioon. Varkauden kaupungin tietojärjestelmistä on taloushallintojärjestelmän uudistaminen ajankohtaista. Tietojärjestelmän vaihtoa käydään yhdessä läpi Taitoa Oy:n kanssa, joka tuottaa kaupungille talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Aromin tilanne on vielä selvityksen alla. Odotetaan päätöksiä muilta Aromi -ratkaisua selvittäviltä ja Aromiin mahdollisesti liittyviltä kunnilta. Ratkaisua siitä, toteutuuko Aromi laajempana ratkaisuna, johon useampi kunta voisi liittyä, ei ole vielä tiedossa. /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

14 Loppuraportti 14(46) Varkaus odottaa Pohjois-Savon liitosta päätöstä sähköisestä tiedonhallinnasta, mikäli Pohjois-Savon liitosta ei tule päätöstä, Varkaus toteuttaa hankkeen omana toteutuksena. Varkaus on liittynyt KYS erva (68 kunnan muodostama sairaanhoidon eritysvastuualue) alueen MPLS-verkkoon. Tietoverkon toiminnallisuus on parempi, koska käytössä on varmistettu verkkoratkaisu. Lähiverkon Soneran vuokrakuitujen korvaaminen omilla kuidulla on kehittämiskohteena. Lisäksi Varkaudessa on vielä useita kymmeniä kupariyhteyksiä. Viime vuosina Varkaus on panostanut kokonaisarkkitehtuurityöhön. Varkaus on ollut mukana Valtionvarainministeriön kokonaisarkkitehtuuri -kehittämistyössä, Karkki hankkeessa. Käyttöön on otettu projektityömalli ja hankkeiden viedään ohjatusti läpi. Hallintamallit on otettu myös käyttöön. Merkittävintä on ollut, että projektityömalli otettu hyvin käyttöön myös muilla toimialoilla ja muissakin kuin ICT-työssä. Kehittämiskohteena tällä hetkellä on kokonaisarkkitehtuurityön tietoisuuden levittäminen ja miksi KA-työtä kannattaa tehdä. Varkaus on myös mukana kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä valtakunnallisella tasolla. Kaupungin toimintaympäristö on tullut yhä enemmän tietojärjestelmäriippuvaiseksi. Tämän myötä tietohallinnon merkitys johtamisessa ja toiminnan järjestämisessä kasvaa yhä suuremmaksi. Kokonaisarkkitehtuurityöllä varmistetaan, että toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologianäkökulmat huomioidaan kehittämistyössä. Talousarvioon kirjattuna tavoitteena on vuoden 2014 aikana: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Sähköisen asioinnin ja tiedonhallinnan kehittäminen Työasemien WIN7 teknologiauudistus, lähiverkon toimintamallin ajantasaistaminen Taloushallinnon tietojärjestelmäuudistus Sote- ja kuntarakenneuudistus /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

15 Loppuraportti 15(46) 7 Selvitysalueen kuntien ICT-toiminnan volyymit Kuva 3. Keski-Savon kuntien ICT-ympäristön toimintaympäristön yleiskuvaus. Yhteensä selvitysalueen kuntien asukasmäärä vuoden 2013 oli henkilöä ja työntekijöitä kunnissa oli yhteensä 2823 henkilöä. Kunnissa oli yhteensä 12 ICT-henkilöä. 8 Keski-Savon kuntien ICT-ympäristön nykytila Nykytilatietojen keruuseen käytetyn tietojenkeruutaulukoihin kerättiin tiedot kunnan ICTtoiminnan laajuudesta. ICT-ympäristön yleiskuva sekä laitteistoiden ja järjestelmien määrät on kuvattu alla. Selvitysalueen kuntien tietoteknisten laitteiden lukumäärät sekä tietohallintoon käytettävissä olevien henkilöstöresurssien määrä on esitetty seuraavassa taulukossa, josta käyvät ilmi kuntakohtaiset määrät. /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

16 Loppuraportti 16(46) Heinävesi Joroinen Leppävirta Varkaus Yhteensä Asukasluku ( ) Työtekijöiden määrä ICT-henkilöiden määrä Työasemien lukumäärä (pöytäkoneet) Työasemien lukumäärä (kannettavat) Verkkotulostinten lukumäärä Oheistulostimien lukumäärä Palvelinympäristöjen lukumäärä Fyysisten palvelinten lukumäärä Älypuhelimien lukumäärä Matkapuhelimien lukumäärä Lankapuhelimien lukumäärä Tablettien lukumäärä Älytaulujen lukumäärä Videoneuvottelulaitteiden lukumäärä Taulukko 1 Selvitysalueen kuntien tietoteknisten laitteiden lukumäärät sekä tietohallintoon käytettävissä olevien henkilöstöresurssien määrä Työasemia selvitysalueen kunnissa oli yhteensä 2040 kpl, joista pöytäkoneita oli 1488 kpl ja kannettavia 552 kpl. Verkon tulostimia kunnissa oli yhteensä 129 kpl. Palvelinympäristöjä oli 64 kpl, joista fyysisiä palvelimia oli 64 kpl. Fyysisiä palvelimia oli omassa ylläpidossa sekä Leppävirralla, että Heinävedellä ja Varkaudella. Joroinen oli hankkinut palvelinpalvelut ulkoisilta toimittajilta. Älypuhelimia oli yhteensä 451 kpl ja tabletteja oli yhteensä 291 kpl, älytauluja oli 40 kpl ja videoneuvottelulaitteita oli yhteensä 4 kpl. /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

17 Loppuraportti 17(46) Keski-Savon kuntien ICT-toiminnan volyymit Kuva 4 Selvitysalueen ICT-ympäristön yleiskuvaus Yleishallinnon toimialueilla sovelluksia selvitysalueen kunnilla oli käytössä 76 kpl ja yleishallinnon kustannuksien määrä oli yhteensä Lukuun on laskettu mukaan DNA:n ja Soneran tuottamat puhelinpalvelut, sekä vaihdepalvelut, koska ne muodostivat euromääräisesti huomattavan osan selvitysalueen kuntien yleishallinnon kustannuksista. Sovelluksista selvitysalueen kunnissa oli käytössä CGI:n Raindance -järjestelmä, Populus, AdeEko -kirjanpidon järjestelmä sekä CGI:n PRO elaskutus -järjestelmä ja ProEconomica -järjestelmä. Lisäksi käytettiin CGI:n Pegasos henkilöstöhallinnon järjestelmää, kassatoimintojen järjestelmää, matkalaskujärjestelmää ja sähköinen laskujen kiertojärjestelmää, asiahallinnan järjestelmää, Maisa-tilausjärjestelmää ja Halo-Aromi ruokahuollon järjestelmää sekä muita pienempiä yleishallinnon järjestelmiä. Asumisen ja rakentamisen ja maankäytön toimialueilla sovelluksia oli yhteensä 36 kpl, ja yhteismäärältä kustannuksia niistä muodostui Järjestelmistä kunnissa käytettiin AutoCad:ia, FIKSU -kaavasovellusta, -maankäytön suunnittelua ja rakentamista, Haahtelan kiinteistösovellusta, Kuntanettia, Factaa, Tekla GIS:ia ja joitakin pienempiä järjestelmiä. Terveydenhuollon toimialalla sovelluksia oli yhteensä 28 kpl ja kustannuksia niistä muodostui selvitysalueen kunnissa yhteensä Sovelluksista kunnat käyttivät Efficapotilastieto-, vanhustenhuolto- ja suun terveydenhuoltojärjestelmiä. Lisäksi käytettiin Me- /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

18 Loppuraportti 18(46) diatri -järjestelmää, Commitin RISC/PACS -kuvantamisjärjestelmiä, Physiotoolsin järjestelmää ja Titanian työvuorosuunnittelun järjestelmiä. Joroisissa on käytössä Varkauden terveydenhuollon tietojärjestelmiä. Joroinen ja Varkaus kuuluvat yhteiseen sote-alueeseen ja Leppävirta kuuluu Kysteriin. Sosiaalitoimen toimialalla järjestelmiä oli yhteensä 12 kpl, yhteensä Suurimmat kustannukset muodostuivat ProConsona - sosiaalityön, elatusturva, päivähoidon ja lastensuojelun järjestelmistä, SOKY -palveluista ja Kelan (KELMU) etuisuuksien katselu-, kyselyja hakupalveluista. Lisäksi käytettiin Pegasos- ja Titania- järjestelmiä ja joitakin pienempiä sovelluksia sekä Tieran mobiilikotihoitosovellusta. Ympäristötoimen puolella sovelluksia oli käytössä yhteensä viisi järjestelmää. Ympäristötoimessa käytetään jätevesi ja puhdistusvesi käyttöjärjestelmäsovellusta (Tamitech Automation Oy). Varkaudella oli käytössään kaksi ympäristöpuolen järjestelmää, FIKSU- vihersovellus ja JHL-jätehuollon järjestelmä. Ympäristötoimen puolella Leppävirralla on käytössä yksi terveystarkastajien käytössä oleva Tervekuu-järjestelmä. Varhaiskasvatuksen toimialalla sovelluksia oli yhteensä neljä järjestelmää. Joroisilla niistä oli käytössään kaksi CGI:n järjestelmää, päivähoidon ProConsona, laskutuksen ja palkanlaskennan sovellukset ja Facta väestöselailu ja seutuväestö. Heinävedellä ProConsona sovellusta käytettiin varhaiskasvatuksen toimialalla. Varkaudessa käytettiin yhtä ProConsona päivähoidon järjestelmää (CGI). Leppävirta käytti myös yhtä järjestelmää, ProConsona päivähoidon sovellusta (CGI). Kulttuuritoimen toimialalla järjestelmiä oli käytössä yhteensä kolme, joista koostui kustannuksia selvitysalueen kunnille yhteensä Kaikissa kunnissa käytettiin Axiell Oy:ltä hankittuja ATP Origo ja Web Origo kirjastojärjestelmiä. Varkaudessa käytettiin E- kuva museon kokoelmajärjestelmää. Opetuksen toimialalla sovelluksia kunnilla oli yhteensä neljä, yhteismäärältään Lähes kaikki olivat hankkineet Starsoftin Primus, Kurre ja Wilma järjestelmät. Lisäksi yksittäiset kunnat käyttivät muun muassa ruokahuollon Aromi-järjestelmää, Mäntsälän ATK Palvelun kautta hankittua kansalaisopiston hallintojärjestelmää sekä avitamusiikki oppilashallinto-ohjelmistoa. Tietohallinnon järjestelmiä oli käytössä kahdeksan ja kustannuksia niistä muodostui yhteensä Käytetyimmät järjestelmät olivat Microsoft Exchange sähköposti, MS Windows AD käyttäjänhallinnan järjestelmä, DameWare ja Remoteus etähallintasovellukset, HP IMC verkonhallinnan järjestelmä sekä Deltagon suojatun sähköpostijärjestelmän sovellukset. /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

19 Loppuraportti 19(46) Esimerkkinä Varkauden kaupungin tietojärjestelmäsalkun ICT-kulujen rakenne Varkauden kaupungin TOP 10 Tieto Oy CGI Suomi Oy Dna Oy BusinessForum Oy Acute FDS Oy Sonera Oy Call Waves Solutions Finland Oy Data-Enter Ky Kustannukset / Toimittaja Tieto Oy CGI Suomi Oy Dna Oy BusinessForum Oy Acute FDS Oy Sonera Oy Call Waves Solutions Finland Oy Data-Enter Ky Tekla Oy Tekla Oy Kuva 5. Varkauden kaupungin tietojärjestelmäsalkun kymmenen suurinta kustannusta toimittajittain Varkauden kaupungin toimialakohtaiset kustannukset ICT-kustannus / Toimiala Yleishallinto Terveydenhuolto Sosiaalihuolto Opetus Varhaiskasvatus Kulttuuri Liikunta / vapaa-aika Asuminen ja rakentaminen Maankäyttö Ympäristö Elinkeino Tietohallinto/ATK Liikenne Luokittelematta Kuva 6. Varkauden kaupungin tietojärjestelmäsalkun ICT-kustannukset toimialoittain Toimialoittain kustannukset Varkauden kaupungissa jakaantuvat siten, että tietohallinnon ja atk kustannukset ( ) muodostuvat suurimmaksi menoeräksi ja toiseksi suurimman menoerän muodostavat yleishallinnosta ( ) aiheutuvat kustannukset. Kolmanneksi suurimman menoerän muodostavat asumisen ja rakentamisen kustannukset ( ). /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

20 Loppuraportti 20(46) Luokittelemattomat, kaikkia toimialoja koskevat yhteiset kustannukset, muodostuivat myös kohtuullisen suureksi, yhteensä Luokittelemattomat kustannukset koostuvat sellaisista tietojärjestelmistä ja tietoliikenneyhteyksistä, päätelaitteista, kapasiteettipalveluista ja ICT-henkilöstökuluista, joita ei ole voitu osoittaa minkään toimialan yksittäisiksi kustannuksiksi vaan ovat kaikkia toimialoja koskevia yhteisiä kustannuksia. Varkauden kaupungin tietojärjestelmäsalkun ICT -ympäristön kustannukset ICT -ympäristö / Kustannus Päätelaitteet Palvelimet Asiakassovellukset (toimiala) Asiakassovellukset (hallinto) Ohjelmistolisenssit Tietoliikenne (data) Puhelinkulut Infrastruktuuri ICT-henkilökulut Kapasiteettipalvelu Luokittelematta Kuva 7. Varkauden kaupungin ICT-ympäristöntietojärjestelmäsalkun kustannukset ICT-ympäristön osalta Varkauden kaupungin kustannuksista suurin osa muodostuu toimialakohtaisista asiakassovelluksista ( ). Toiseksi suurimman menoerän ICTympäristön kustannuksista aiheutuu ICT-henkilöstökuluista ( ). Kolmanneksi suurin menoerä aiheutuu puhelinkuluista ( ). Neljäntenä tulevat päätelaitteet ( ) ja viidenneksi tietoliikennekulut ( ). 9 Keski-Savon kuntien yhteiset sidosryhmät Kaikilla Keski-Savon kunnilla oli sekä yhteisiä valtakunnallisia sidosryhmätyyppejä, että paikallisia ja alueellisia kuntakohtaisia sidosryhmiä. Alla olevassa taulukossa on kuvattuna tyypillisimmät kaikille Keski-Savon kunnille yhteiset sidosryhmätyypit: /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Yleisesittely Markku Hämäläinen Esityksen sisältö: 1) Kuntarakenneselvityksen toimeksianto 2) Työryhmät 3) Selvityksen sisältö 4) Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

Kuntarakennelain sisältö - Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Kuntarakennelain sisältö - Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Kuntarakennelain sisältö - Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Reijo Vuorento Apulaisjohtaja, Kuntaliitto Kuntien uudistumisen kokonaisuus Rakennelaki Ohjaa uudistuksen eteneminen ja toteuttamistapa

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa KA-opit hyötykäyttöön Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa Lähtötilanne - Täysin hajautettu tietohallinto, jossa toimialoilla omat IT-tukihenkilöt, yksi ATKsuunnittelija

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö

ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö Hyvinkää ICT-henkilöstö: 13 Henkilöstö: 2933 ICT-kulut: 5,3 M ICT kulut/asukas: 116 Mäntsälä ICT-henkilöstö: 10 Henkilöstö: 1345 ICT-kulut: 2,5 M ICT kulut/asukas:

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Uudistuva sote. 8.8.2014 Kuopio/KYS auditorio, Keskustelu/Pohjois-Savo Tarja Kauppila, johtaja, ISO

Uudistuva sote. 8.8.2014 Kuopio/KYS auditorio, Keskustelu/Pohjois-Savo Tarja Kauppila, johtaja, ISO Uudistuva sote 8.8.2014 Kuopio/KYS auditorio, Keskustelu/Pohjois-Savo Tarja Kauppila, johtaja, ISO Normiuudistukset JATKUVA PROSESSI Useita normeja uusitaan (Esim. Sosiaalihuoltoon liittyen/mukaellen Sami

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys

Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys Työryhmien työn käynnistys 16.1.2014 klo 14 Hämeenlinna Jarkko Majava FCG konsultointi 0503252306 24.1.2014 Page 1 Selvityksen

Lisätiedot

OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ. Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP

OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ. Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP 26.11.2014 MITEN YHTEISTYÖTÄ ON TEHTY TÄHÄN ASTI? - Tuotekohtainen yhteistyö, ns. toimittajalukitus - Sairaanhoitopiirien tietohallintojohtajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa Eira Isoniemi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pirjo Juvonen Ylä-Savon ICT-palvelut Oy Ylä-Savo Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmen kaupunki Kiuruveden kaupunki Sonkajärven

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Kansallisen projektin projektipäällikkö 18.4.2013 sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen Esityksen rakenne Sote-uudistuksen tavoitteet Sote-ICTn tilanne Kansallisen ja alueellisen tietohallinnon ohjaus ja järjestäminen

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN Vaikutukset ICT-yhteistyön sisältöön ja organisointiin Maritta Korhonen 5.5.2015 Taustaa Sote-rakenneuudistuksen valmistelu käynnissä jo kahden edellisen vaalikauden aikana.

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö Esityksen sisältö Sote-uudistuksen

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät SosKes - MediKes Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008, Lahti Projektipäällikkö Pirkko Uuttu, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN. PoSoTen tilanne ja jatkosuunnitelmat

POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN. PoSoTen tilanne ja jatkosuunnitelmat POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN PoSoTen tilanne ja jatkosuunnitelmat PoSoTe yhteiskokous 4.5.2015 Kuultiin työryhmien väliraportit ja ehdotukset jatkotoimiksi. Esittelyjen pohjalta päätettiin,

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Tomi.Voutilainen@uef.fi 25.11.2015 1 Lähtökohta Tietohallintolaki

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 23.1.2014 Erityisen kuntajakoselvitysalueen kunnat Joensuu www.joensuu.fi

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA Tilannekatsaus JUHTA, 11.6.2013 Tommi Oikarinen Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri. Museo aloitusseminaari Kansallismuseon auditorio, Helsinki

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri. Museo aloitusseminaari Kansallismuseon auditorio, Helsinki Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri Museo 2015 -aloitusseminaari 23.11.2011 Kansallismuseon auditorio, Helsinki 23.11.2011 Riitta Autere museo 2015 Esityksen sisältö Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori 1. KYS Erva tietohallintotoimikunnan tavoitteet johtoryhmän asettamien vaatimusten

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä Marja Heikkilä Workshop 6 Peurunka 6.10.2014 2 SOTE-ALUE Järjestämisvastuu Kunnat

Lisätiedot

Mika Riipi. SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi

Mika Riipi. SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Mika Riipi SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Etunimi Sukunimi / 11.10.2012 Kuntarakennelaki 30.11.2013 ilmoitus siitä minkä kunnan tai kuntien kanssa kunta selvittää yhdistymistä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Pelastustoimi valmistelutyöryhmä 11.01.2017 Kokousaika 11.01.2017 kello 13:00 13:50 Kokouspaikka Juvan paloasema, Yhdystie 3, 51900 Juva Asialista: Sivu 1

Lisätiedot

Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun

Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun askelmerkit Kanta-Hämeen vetovoima- ja kuntapäivä Jukka Lindberg Projektipäällikkö Hämeen liitto Hämeen parasta kehittämistä! 2015 Kanta-Hämeen sote-valmistelun

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5. Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö Maakuntien Sote ICT muutos isokuva Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.2016 Kansallinen AKUSTI -foorumi STM THL VM KELA www.kunnat.net/akusti Pohjois-Suomi

Lisätiedot

Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia

Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 4.3.2016 6.3.2016 1 Miksi sote -uudistus: tavoitteet Julkisen talouden kestävyysvajeen pienentäminen VM arvio 3

Lisätiedot

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät Maakuntauudistus Järjestämistehtävät 31.1.2017 Keskeiset muutokset lausuntokierroksen jälkeen, maakuntalaki (1/4) Maakunnan palvelulaitos korvattiin maakunnan liikelaitossääntelyllä Maakunnan tehtävät:

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote-hanke

Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuoltolain järjestämislain j i valmisteluryhmä l - väliraportti 27.6.2013 Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Uudistamisen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari, 10.12.2014 Karri Vainio Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN JA KAUHAJO- EN/KURIKAN KAUPUNKIEN YHDISTYMISSELVITYKSESTÄ

TYÖSUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN JA KAUHAJO- EN/KURIKAN KAUPUNKIEN YHDISTYMISSELVITYKSESTÄ 1 TYÖSUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN JA KAUHAJO- EN/KURIKAN KAUPUNKIEN YHDISTYMISSELVITYKSESTÄ 1. Tavoitteet Selvityksen tavoitteena on: 1. Luoda kuva siitä, millainen olisi 1.1. Teuvan kunnan ja Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

Sote: riittävätkö rahat ja kenelle?

Sote: riittävätkö rahat ja kenelle? Sote: riittävätkö rahat ja kenelle? Alivaltiosihteeri, OTT Tuomas Pöysti 26.4.2016 28.4.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja tämän mahdollisuus saada asiakaskeskeisiä,

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Länsi-Uudenmaan kuntakierros, Lohja 24.11.2011 Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Kehitystrendejä Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUS JA MUUT AJANKOHTAISET HANKKEET

SOTE-UUDISTUS JA MUUT AJANKOHTAISET HANKKEET 23-24.9.2015 Sopimusohjausneuvottelut SOTE-UUDISTUS JA MUUT AJANKOHTAISET HANKKEET Juha Kinnunen, Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen Soten tilanne Kansallinen IHA valmistelu etenee Tuomas Pöysti

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Risto Kortelainen, kuntayhtymän johtaja, ESSOTE, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 25.8.2016 1 Heinävesi Pieksämäki

Lisätiedot

AKUSTI-foorumi yhteistyön muotona

AKUSTI-foorumi yhteistyön muotona AKUSTI-foorumi yhteistyön muotona Minna Saario projektipäällikkö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Yhteistyöllä parempaa sosiaali- terveydenhuollon tietohallintoa - verkostoitumista sähköisiä palvelu Kehittämisen

Lisätiedot