Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti"

Transkriptio

1 Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti

2 Loppuraportti 2(46) Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t) Hyväksyjä Voimassaoloaika ICT-muutostuki ohry alkaen -> Muutoshistoria Versio Päivä Muokkaaja Kuvaus Väliraportin runko käsitelty työpaja 1:ssä Päivitetty kuntien ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristön tunnusluvut , ja ja ja ja Työpaja2:ssa kunnat täsmentäneet keräämiään tietoja. Päivitetty kuntien tietojen keruun pohjalta. Kuntien korjaukset JHS179 taulukoihin. Lisätty verkkokaavio Analysointivaiheen tietoliikenne tietojen päivitys ja Analysointivaiheen tietojen päivitys. Lisätty johtopäätökset kappale raportin loppuun ja ICT työryhmän muutokset ICT työryhmän täsmennykset kehittämisehdotuksiin ja Kunnilta tulleita muutoksia. Korvattu kappale johtopäätökset yhteenveto kappaleella ja ICT-muutostuki ohry:n hyväksyntä Kuntarakenneselvitys ohry:n hyväksyntä /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

3 Loppuraportti 3(46) Sisällys 1 Projektin yleiskuvaus... 5 Projektin kohde ja taustaa... 5 Projektin tavoitteet ja lopputuotokset... 6 Projektin rajaus... 7 Projektin omistaja ja projektin organisaatio Projektin eteneminen... 9 Projektin aikataulu ja vaiheet... 9 Projektin toteutusvaiheet, työpajat ja tarkistuspisteet Projektin dokumentit Projektin työmäärä ja kustannukset Kuntien ICT -ympäristöjen nykytilan yleiskuvaus Kuntien tietohallinnon edustajien luonnehdinnat kuntien ICT-ympäristöistä ja kuntien talousarvioihin kirjatuttuja kehittämistoimenpiteitä: Heinävesi Joroinen Leppävirta Varkaus Selvitysalueen kuntien ICT-toiminnan volyymit Keski-Savon kuntien ICT-ympäristön nykytila Keski-Savon kuntien yhteiset sidosryhmät Kuntakohtaiset sidosryhmätaulukot Tietohallinto yleisesti, määritelmä ja käsitteet Keski-Savon kuntien tietohallinnot Heinäveden kunnan tietohallinto Heinäveden kunnan tietohallinnon hallintamalli Joroisten kunnan tietohallinto Joroisen kunnan tietohallinnon hallintamalli Leppävirran kunnan tietohallinto Leppävirran kunnan tietohallinnon hallintamalli Varkauden kaupungin tietohallinto Varkauden kaupungin tietohallinnon hallintamalli Keski-Savon kuntien ICT-palveluiden järjestämismallit Keski-Savon kuntien tietojärjestelmäsalkku ja ICT-toimintaan liittyvien ostojen kustannukset ja selvitysalueen kuntien tietojärjestelmäsalkun prosenttiosuudet suurimpien toimittajien kannalta Keski-Savon selvitysalueen kuntien yhteistyö /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

4 Loppuraportti 4(46) 16 Keski-Savon selvitysalueen kuntien sairaanhoitopiirien alueet Keski-Savon selvityskuntien laitekanta Keski-Savon selvityskuntien tietoliikenne ja konesalipalvelut Joroinen Heinävesi Varkaus Leppävirta ICT-kehitystarpeet Kuntien nykytilanteesta esille nousseet ICT-kehitystarpeet Kehittämisestä yleisesti ICT-strategia ja hallinto Esitykset kehitystoimenpiteiksi Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Muiden kehittämisryhmien vaikutukset selvitysalueen kuntien ICT-toimintoihin Sote-ICT Tietoliikenne Palvelimet ja konesalipalvelut ICT-toimintojen yhteistyön tiivistäminen ICT- yhteistyön kehittäminen tiettyjen osa-alueiden osalta ICT-toimintojen yhdistäminen Yhteenveto ICT-muutostuen ohjausryhmän linjaukset Projektissa hyödynnetyt menetelmät ja välineet Liitteet /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

5 Loppuraportti 5(46) 1 Projektin yleiskuvaus Projektin kohde ja taustaa Projektin lähtökohtana on Varkauden seudun kuntien yhdistymisselvityksen toteutukseen liittyvä nykyisten ICT-ympäristöjen kartoitus ja analysointi kuntien palvelutoiminnan kehittämisen ja tulevan päätöksenteon pohjaksi ja projektin kohteena on Keski-Savon kuntien (Varkaus, Joroinen, Heinävesi ja Leppävirta) ICT-ympäristöjen nykytilan kartoitus meneillään olevan kuntarakenneselvitykseen liittyen. Valtiovarainministeriön tekemän päätöksen mukaisesti oli tällä perusteella Joroisten ja Leppävirran kuntien sekä Varkauden kaupungin selvitettävä kuntien yhdistymistä yhdessä. Sittemmin Heinäveden kunta oli ilmoittanut valtiovarainministeriölle, että myös se osallistuu selvitykseen. Varkauden, Leppävirran, Joroisten ja Heinäveden edustajat kokoontuivat kuntarakenneselvittäjä Reijo Vuorennon johdolla Varkaudessa ja käynnistivät kuntien kesken vapaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Seitsemän kuntien keskinäistä alatyöryhmää selvittävät oman alansa kokonaisuudet. Tämä projekti on yksi seitsemästä alatyöryhmästä (Talous, elinvoima- ja elinkeinopolitiikka, kilpailukyky, Maankäyttö, asuminen, liikenne, tekniset palvelut, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Sivistystoimi (koulutus ja kulttuuri, liikunta), Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut, Demokratiaryhmä, ICT-palvelut) ja projektin kohteena on Keski-Savon kuntien ICT-palvelujen kuvaaminen. ICT -selvitystä varten päätettiin touko-kesäkuun kokouksessa hakea Valtionvarainministeriöltä rahoitusta. Rahoitusta haettiin ennen juhannusta 2014 ja päätös selvitysvaiheen ICT -tuesta saatiin Valtionvarainministeriöltä 3.7. Istekiltä saatiin tarjous asiantuntijatyöstä. ICT-työryhmän ohjausryhmä hyväksyi Istekin tekemän tarjouksen ensimmäisessä kokouksessaan. Projektille saatiin siten sekä Valtionvarainministeriön päätös hankerahoituksesta, että ohjausryhmän tasolla päätös ja hyväksyntä projektille toteutettavasta asiantuntijatyöstä. Projekti toteutettiin yhteistyössä selvitykseen kuuluvien Keski-Savon kuntien (Varkaus, Joroinen, Heinävesi ja Leppävirta) sekä valtiovarainministeriön JulkICT -toiminnon kanssa. Selvitysalueen erityispiirteenä on kuntien kuuluminen kahteen eri maakuntaan (Pohjois- Savo ja Etelä-Savo) sekä kolmeen eri sairaanhoitopiiriin (PSSHP, ESSHP, PKSSK). Joroinen kuuluu Pieksämäen seutukuntaan, Leppävirta Varkauden seutukunta ja Heinävesi Savonlinnan seutukuntaa. /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

6 Loppuraportti 6(46) Kuva 1 Selvitysalueen kuntien sijoittuminen Projektin tavoitteet ja lopputuotokset Projektin tavoitteena on tuottaa Varkauden seudun kunnille palvelutoiminnan kehittämistä, yhteistä kehitystyötä sekä kuntaliitosselvityksen toteutusta varten tilannekuva kuntien nykyisistä ICT-ympäristöistä ja analysoida ympäristöihin liittyvät kehittämiskohteet. Kartoitus kattaa kuntien ns. konsernirakenteen siltä osin, kuin konsernin osien ICTympäristöt liittyvät ydintoiminnan toteutukseen. Projekti toteutetaan yhteistyössä työhön osallistuvien Varkauden seudun kuntien kanssa. /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

7 Loppuraportti 7(46) Projektin keskeisimmät tavoitteet ovat: Kartoittaa ja kuvata Varkauden seudun kuntien ICT-ympäristöjen nykytila ja ohjausrakenteet Analysoida ICT-ympäristöjen nykytila tulevien kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Yksilöidä ja kuvata analyysin pohjalta tulevaisuuden kehittämiskohteet Suunnitella kuntien palvelutoimintaa tukeva ICT-ympäristön tavoitetila (tämän tavoitteen toteuttamisesta päätetään erikseen nykytilan kartoittamisen ja analysoinnin jälkeen). Projektissa suunnitellaan myös kuntien yhteisten uusien toimintamallien toteutusta nykyaikaisen ja yhtenäisen ICT:n sekä uusien sähköisten lähipalveluiden avulla Projektin tuloksia ovat: Varkauden seudun kuntien ICT-ympäristön nykytilan kuvaus: o sovellukset o päätietovirrat o laitteet o tietoliikenne- ja verkkoratkaisut o sopimukset o järjestämismallit (muun muassa johtamismallit, palvelumallit, rakenteet, alueen kuntien nykyinen yhteistyö) o kustannukset o henkilöstömäärä o merkittävimmät kumppanit Väliraportti nykytilasta ( ), loppuraportti ( ) Analyysi nykytilan kehittämiskohteista Suunnitelma tavoitetilasta. Tavoitetilan kuvaavan suunnitelman toteutuksesta, aikataulusta ja resursoinnista päätetään erikseen nykytilan kartoittamisen ja analysoinnin valmistuttua. Projektin rajaus Kartoitus kattaa kuntien konsernirakenteen siltä osin kun konsernin osien ICT-ympäristöt liittyvät ydintoiminnan toteutukseen. Kartoituksen laajuus ja kohteet tarkennetaan kunnittain työn käynnistämisen yhteydessä. Rajausta tarkennetaan tarvittaessa vielä projektin aikana. Kuntien em. konsernirakenteen osalta projektityön ulkopuolelle on rajattu alueellinen yhteistyö niiltä osin kuin sen ICT-ympäristön toteuttaminen ei ole ko. kuntien vastuulla. Projektissa rajoituttiin keräämään kunnista kaikki kunnan budjettitalouden piirissä olevat vuotuiset ICT-kustannukset koskien tarkasteluvuotta Kustannusten keräämisen ohessa selvitettiin keskeiset tietojärjestelmät sekä kunnissa käytössä olevat laitekannat ja nykyinen tietoverkkojen tilanne. Projektin omistaja ja projektin organisaatio Projektin toteutuksen läpiviennistä vastaa Varkauden seudun kuntien kunnanjohtajista ja asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Varkauden kaupungin kaupunginjohtaja Hannu Tsupari. /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

8 Loppuraportti 8(46) Projektin organisaatio koostuu ohjausryhmästä ja ICT-työryhmästä. Kunnilla on käynnissä myös sektorikohtaisia kuntarakenneselvitystyöryhmiä, joissa käsitellään myös ICTympäristöä ja sen kehittämistä kohti yhteisiä palveluita. Näiden työryhmien toiminta oli käynnistynyt aiemmin ja osa sektorikohtaisista työryhmistä oli saanut työnsä jo päätökseen ennen kuin ICT-työryhmän toiminta käynnistyi. ICT- työryhmällä ei näin ole ollut mahdollisuutta osallistua muiden sektorikohtaisten työryhmien toimintaan. Jäljellä olevien työryhmien ohjausryhmiin osallistuminen tapahtuu raporttien esittelyn kautta. Työryhmän jäsenet VM:n, Varkauden, Leppävirran, Joroisten, Heinäveden ja Istekin osalta on päätetty pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa (ICT Ohryn kokous 1 muistio). Työryhmää on täydennetty toimialojen edustajilla ja tehty työtilanteista johtuvia henkilövaihdoksia. Syksyllä 4.9. pidetyssä kokouksessa päätettiin Varkauden kaupungin tietohallintojohtajan Jarmo Heinosen toimivan työryhmän puheenjohtajana ja :n projektipäällikkö Anita Johanssonin toimivan työryhmän sihteerinä. Kuva 2 Keski-Savon kuntarakenneselvitystyöryhmän organisaatio ICT-muutostuen ohjausryhmä: kaupunginjohtaja Hannu Tsupari, kunnanjohtaja Tenho Hotarinen, kunnanjohtaja Riitta A.Tilus, kunnanjohtaja Matti Raatikainen VM:n edustajaohjelmapäällikkö Ossi Korhonen :n asiakasjohtaja Matti Hakomäki Varkauden tietohallintojohtaja Jarmo Heinonen /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

9 Loppuraportti 9(46) 2 Projektin eteneminen ICT-työryhmä Jarmo Heinonen, Varkaus, puheenjohtaja Petri Kapanen, Varkaus Esa Paakkanen, Varkaus Jukka Airaksinen, Leppävirta Paula Tiihonen, Leppävirta Jari Heiskanen, Heinävesi Jyrki Tiippana, Heinävesi Timo Haikarainen, Joroinen Merja Mikkonen, Joroinen, Hanna Majurinen, Valtionvarainministeriö Matti Hakomäki, Pekka Ruippo,,,, sihteeri Projektin aikataulu ja vaiheet Projektin tavoiteaikataulu: /2014, (hankkeen aikataulu:08-12/2014) Projekti käynnistettiin elokuussa 2014 pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa. Projektin toteutuksen tavoitteita, vaiheita, tuotoksia sekä työmenetelmiä tarkennetaan projektin käynnistymisen yhteydessä. Suunnitelmaa ylläpidetään toteutuksen eri vaiheiden käynnistyessä ja vaiheiden päättyessä. Projektin vaiheet: Tehtävä Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Toteutuksen suunnittelu Käynnistys Toteutussuunnitelman tarkentaminen Olemassa olevien tietojen kokoaminen työpaja työpaja Puuttuvien tietojen kerääminen nykytila-dokumentaation katselmointi s-postilla - työpaja 3: Analysointi klo Varkaus Nykytilan dokumentointi väliraportin luovuttaminen (3.11.) Nykytilan analysointi Analysointivaiheen tuotosten läpikäynti Lync klo /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

10 Loppuraportti 10(46) - ICT-palvelu-odotusten läpikäynti väliraportin pohjalta Lync Kehittämiskohteiden kuvaaminen loppuraportin 1. version katselmointi Lync - loppuraportin katselmointi ja luovutus klo 9.00 Lync Projektin päättäminen Projektin toteutusvaiheet, työpajat ja tarkistuspisteet 3 Projektin dokumentit Projektin käynnistyessä ja projektin aikana on syntynyt ja valmistuu seuraavia projektiin vaikuttavia dokumentteja: - Päätökset kuntarakenneselvityksestä kunnittain - Projektin hakemus, toteutussuunnitelma ja rahoituspäätös - Konsultointisopimus :n ja kuntien välille projektin toteuttamista - Ohjausryhmän ja ICT-työryhmän esityslistat ja pöytäkirjat - Väliraportti liitteineen (ICT-ympäristöjen yleiskuvaus, (PowerPoint -kalvot ), kunnista JHS179-lomakkeille kerätyt laite-, tietojärjestelmä-, kustannus- ja hallinnolliset tiedot. - Loppuraportti liitteineen (ICT-ympäristöjen analysointi, kehittämiskohteet ja alustava suunnitelma ympäristöjen yhtenäistämisestä kuntaliitoksen mahdollistamiseksi) /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

11 Loppuraportti 11(46) Dokumentaation hallinnointia varten Valtiovarainministeriö on perustanut wiki-sivuston, jota kautta hoidetaan projektin aikainen dokumentointi ja niiden jakelu. Sivustoon on luotu käyttäjätunnukset jokaiselle projektin ohjaus- ja työryhmiin osallistuville henkilöille. Sivusto löytyy osoitteesta https://wiki.julkict.fi/julkict/kuntauudistus/varkauden-seutu. 4 Projektin työmäärä ja kustannukset Varkauden kaupungin ja Istekin välinen konsulttisopimus solmittiin koskien ICTselvitystä ja se sisältää projektille suunnattua työmäärä 330 tuntia, joka tarkoittaa kustannuksina Kuntien kanssa on sovittu, että Istekki laskuttaa Varkauden kaupunkia ja Varkauden kaupunki jyvittää kustannukset selvitystyöhän osallistuvien kuntien kanssa. 5 Kuntien ICT -ympäristöjen nykytilan yleiskuvaus Seuraavissa kappaleissa on koottuna kuntien toimittamista aineistoista koottu ICTtoiminnan nykytila. Kunnista saatujen tietojen perusteella varsinaista tietohallintoa ei selvityksen kohteena olevissa kunnissa ole muuta kuin Varkaudessa. ICT-asioiden hoitaminen perustuu talousarvioon (vastuu valtuusto-hallitus-kunnanjohtaja -akselilla), yksittäisiin ICT-henkilöihin, ostopalveluihin ja hallintokuntien tekemiin hankintapäätöksiin. Myöskään tietohallintostrategiaa, toimintasuunnitelmaa tai vuosikelloa ei ole määritelty muualla kuin Varkaudessa. Selvityksen perusteena on käytetty vuoden 2013 kustannuksia, alv 0 %. Kustannusten selvittäminen oli kireästä aikataulusta johtuen työlästä, eikä kaikkia kustannuksia ole näin ollen voitu selvittää kovin yksityiskohtaisesti. Kerätyt kustannukset ovat siten suuruusluokaltaan suuntaa-antavia. 6 Kuntien tietohallinnon edustajien luonnehdinnat kuntien ICT-ympäristöistä ja kuntien talousarvioihin kirjatuttuja kehittämistoimenpiteitä: Seuraavassa on kuvattu lyhyesti ICT-ympäristöjen nykytilaa kunnittain ja mahdollisia kehittämiskohteita. Heinävesi Heinäveden kunnassa uusittavia laitteita vielä 30 kpl, jotka koostuvat lähinnä XP-laitteista. Ympäristönä työasemissa käytetään Windows 7:aa. Heinäveden kunnan laitekannan kokonaistilanne on kohtuullinen. Tietojärjestelmiin tulee aika ajoin päivityksiä ja palvelimia vaihdetaan, mutta tietojärjestelmien uusimistarpeita ei ole. Tietoliikenneyhteydet tulevat Varkauden kautta Kuopioon. Yhteyksien välillä on välipisteitä turhan paljon esimerkiksi Joensuun yhteydet kulkevat myös Varkauden kautta, joten tietoliikenneyhteyksissä koetaan olevan näiltä osin kehittämistarpeita. /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

12 Loppuraportti 12(46) Varkaus on ottanut käyttöön MPLS-verkon, joten Heinävedellä pitäisi selvittää pystytäänkö MPLS verkkoa hyödyntämään. Tietoliikenneyhteyksiä on hankittu Istekin kautta. Nyt kuntarakenneselvityksen ja tietojen keruun yhteydessä kokonaisarkkitehtuuria on jonkin verran kartoitettu, mutta suuremmassa mittakaavassa kokonaisarkkitehtuurin työstämistä ei ole vielä tehty. Atk-palveluiden tehtävänä on atk-välineiden toimivuudesta ja ajantasaisuudesta huolehtiminen sekä atk-toimintojen ja käytön ohjaaminen ja kehittäminen. Talousarvioon kirjattuna tavoitteena on vuoden 2014 aikana: Tehostetaan tietoliikennepalveluiden käyttöä ja kartoitetaan uusia palveluja. Kunnan atk-ohjelmat ja -laitteet pidetään ajan tasalla. Joroinen Joroisten kunnan laitekanta on suhteellisen uutta, työasemaympäristönä on Windows 7, koulupuolen laitteissa on Linux-käyttöjärjestelmät. Koulupuolella käytetään pääsääntöisesti tyhmiä päätteitä ja Opinsys järjestelmää. Joroinen selvittää verkkotulostimiensa uusimistarpeita. Lexmarkin tulostimet ovat elinkaarensa lopussa. Tietojärjestelmät ovat kunnossa, uusimistarvetta ei ole. Yhteistyötä Joroinen, Rantasalmi ja Juva välillä on toteutettu yhteiskäyttöisten palvelimien osalla. Konesalipalvelut hankitaan MPY:ltä, joka toimittaa myös tietoliikenneyhteydet. Keskeisimpinä riskeinä toiminnan kannalta ovat palvelujen riippuvaisuudet atk-järjestelmien toimivuudesta. Sote:n tietojärjestelmät ja infran tuottaa Varkauden kaupunki. Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista. Etelä-Savon valmiusharjoituksen yhteydessä vuosi sitten täydennettiin tietojärjestelmien luettelointia, joten kokonaisarkkitehtuurityö aloitettiin jo siinä vaiheessa ja työtä jatketaan nyt kuntarakenneselvitystyön yhteydessä. Työn alla on sekä kunnan nettisivujen, että intran uudistaminen. Intraa Joroisten kunnassa ei aiemmin ole ollut. Intran ja nettisivujen toimitusprojekti on menossa ja vuoden vaihteessa 2015 tapahtuu käyttöönotto. Talousarvioon kirjattuna tavoitteena on vuoden 2014 aikana: Asiakirjahallintoa kehitetään niin, että sähköistä asiointia ja toimintatapaa pystytään lisäämään Nettisivuston uudistaminen ja intranetin uudistaminen Leppävirta Leppävirran koulupuolella on käytössä XP -koneita, jotka uusitaan tämän vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2015 alkupuolella uusitaan Windows 2003 palvelimia. Tietojärjestelmis- /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

13 Loppuraportti 13(46) tä AluePegasoksen mobiilikotihoitoliittymä otetaan käyttöön. Muihin tietojärjestelmiin ei ole tulossa päivityksiä. Kesällä on tehty kartoitus tietoverkkojen valokuitujen osalta. Kartoituksessa haluttiin selvittää voidaanko lähiverkkojen Soneran valokuidut korvata omilla valokuiduilla. Valokuituyhteyksiä Leppävirran kunnassa on noin kymmenkunta ja lisäksi kohdetta on kupariyhteydellä. Savon Kuitu teki selvityksen kunnalle. Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen koettiin tärkeäksi, mutta omien töiden lisäksi kehittäminen koettiin haasteelliseksi. Aika ei riitä, tarvitaan lisäresursseja. Kokonaisarkkitehtuurityön kehittämiseen oli anottu investointirahaa, jota ei saatu. Kokonaisarkkitehtuurityötä on nyt toteutettu kuntarakenneselvitystyön yhteydessä. Tietohallinnon tulevia kokonaisratkaisuja sekä valtakunnan että maakunnallisen palvelutarjoajan tasolla seurataan. Tietotekniikan toimivuus ja käyttövarmuus palvelutuotannossa on hyvällä tasolla. Ohjelmistopäivitykset tai muut toimenpiteet eivät ole aiheuttaneet merkittäviä käyttökatkoja. Talousarvioon kirjattuna tavoitteena on vuoden 2014 aikana: Tietohallintopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen kartoittaminen ja tulevaisuuden tietohallintostrategiaratkaisu Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa Tasapainottamistoimikunnan, joka on perustettu vuoden 2013 alusta ja jonka tehtävänä on välittömien kustannuksiin vaikuttavien toimenpiteiden etsiminen (2013 -), rakenteellisten uudistusten aikaansaaminen pitemmällä aikavälillä ( ), yleinen taloudellinen kehitys huomioiden. Taloushallinnon toiminnan kustannustehokkuuden ja toimialojen kustannusseurannan kehittäminen jatkuvana toimintana Tietohallintostrategian noudattaminen ja kumppanuudet Varkaus Varkauden XP - projekti loppusuoralla. Päivitettäviä työasemia oli toista tuhatta. Suurin osa vakiotyöasemista on päivitetty, ainoastaan muutamia erikoisympäristön laitteita on vielä päivittämättä. Varkauden kaupungin laitekanta on hyvässä mallissa ja käytössä on vakioidut työasemat. Työasemat hankitaan periaatteella yksi laitemerkki ja niistä valittavana on muutama vaihtoehto. Palvelimista, joita on yhteensä 40kpl, pitäisi vaihtaa n. 20kpl Windows 2003 Server - palvelinta tuoreempaan versioon. Varkauden kaupungin tietojärjestelmistä on taloushallintojärjestelmän uudistaminen ajankohtaista. Tietojärjestelmän vaihtoa käydään yhdessä läpi Taitoa Oy:n kanssa, joka tuottaa kaupungille talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Aromin tilanne on vielä selvityksen alla. Odotetaan päätöksiä muilta Aromi -ratkaisua selvittäviltä ja Aromiin mahdollisesti liittyviltä kunnilta. Ratkaisua siitä, toteutuuko Aromi laajempana ratkaisuna, johon useampi kunta voisi liittyä, ei ole vielä tiedossa. /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

14 Loppuraportti 14(46) Varkaus odottaa Pohjois-Savon liitosta päätöstä sähköisestä tiedonhallinnasta, mikäli Pohjois-Savon liitosta ei tule päätöstä, Varkaus toteuttaa hankkeen omana toteutuksena. Varkaus on liittynyt KYS erva (68 kunnan muodostama sairaanhoidon eritysvastuualue) alueen MPLS-verkkoon. Tietoverkon toiminnallisuus on parempi, koska käytössä on varmistettu verkkoratkaisu. Lähiverkon Soneran vuokrakuitujen korvaaminen omilla kuidulla on kehittämiskohteena. Lisäksi Varkaudessa on vielä useita kymmeniä kupariyhteyksiä. Viime vuosina Varkaus on panostanut kokonaisarkkitehtuurityöhön. Varkaus on ollut mukana Valtionvarainministeriön kokonaisarkkitehtuuri -kehittämistyössä, Karkki hankkeessa. Käyttöön on otettu projektityömalli ja hankkeiden viedään ohjatusti läpi. Hallintamallit on otettu myös käyttöön. Merkittävintä on ollut, että projektityömalli otettu hyvin käyttöön myös muilla toimialoilla ja muissakin kuin ICT-työssä. Kehittämiskohteena tällä hetkellä on kokonaisarkkitehtuurityön tietoisuuden levittäminen ja miksi KA-työtä kannattaa tehdä. Varkaus on myös mukana kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä valtakunnallisella tasolla. Kaupungin toimintaympäristö on tullut yhä enemmän tietojärjestelmäriippuvaiseksi. Tämän myötä tietohallinnon merkitys johtamisessa ja toiminnan järjestämisessä kasvaa yhä suuremmaksi. Kokonaisarkkitehtuurityöllä varmistetaan, että toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologianäkökulmat huomioidaan kehittämistyössä. Talousarvioon kirjattuna tavoitteena on vuoden 2014 aikana: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Sähköisen asioinnin ja tiedonhallinnan kehittäminen Työasemien WIN7 teknologiauudistus, lähiverkon toimintamallin ajantasaistaminen Taloushallinnon tietojärjestelmäuudistus Sote- ja kuntarakenneuudistus /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

15 Loppuraportti 15(46) 7 Selvitysalueen kuntien ICT-toiminnan volyymit Kuva 3. Keski-Savon kuntien ICT-ympäristön toimintaympäristön yleiskuvaus. Yhteensä selvitysalueen kuntien asukasmäärä vuoden 2013 oli henkilöä ja työntekijöitä kunnissa oli yhteensä 2823 henkilöä. Kunnissa oli yhteensä 12 ICT-henkilöä. 8 Keski-Savon kuntien ICT-ympäristön nykytila Nykytilatietojen keruuseen käytetyn tietojenkeruutaulukoihin kerättiin tiedot kunnan ICTtoiminnan laajuudesta. ICT-ympäristön yleiskuva sekä laitteistoiden ja järjestelmien määrät on kuvattu alla. Selvitysalueen kuntien tietoteknisten laitteiden lukumäärät sekä tietohallintoon käytettävissä olevien henkilöstöresurssien määrä on esitetty seuraavassa taulukossa, josta käyvät ilmi kuntakohtaiset määrät. /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

16 Loppuraportti 16(46) Heinävesi Joroinen Leppävirta Varkaus Yhteensä Asukasluku ( ) Työtekijöiden määrä ICT-henkilöiden määrä Työasemien lukumäärä (pöytäkoneet) Työasemien lukumäärä (kannettavat) Verkkotulostinten lukumäärä Oheistulostimien lukumäärä Palvelinympäristöjen lukumäärä Fyysisten palvelinten lukumäärä Älypuhelimien lukumäärä Matkapuhelimien lukumäärä Lankapuhelimien lukumäärä Tablettien lukumäärä Älytaulujen lukumäärä Videoneuvottelulaitteiden lukumäärä Taulukko 1 Selvitysalueen kuntien tietoteknisten laitteiden lukumäärät sekä tietohallintoon käytettävissä olevien henkilöstöresurssien määrä Työasemia selvitysalueen kunnissa oli yhteensä 2040 kpl, joista pöytäkoneita oli 1488 kpl ja kannettavia 552 kpl. Verkon tulostimia kunnissa oli yhteensä 129 kpl. Palvelinympäristöjä oli 64 kpl, joista fyysisiä palvelimia oli 64 kpl. Fyysisiä palvelimia oli omassa ylläpidossa sekä Leppävirralla, että Heinävedellä ja Varkaudella. Joroinen oli hankkinut palvelinpalvelut ulkoisilta toimittajilta. Älypuhelimia oli yhteensä 451 kpl ja tabletteja oli yhteensä 291 kpl, älytauluja oli 40 kpl ja videoneuvottelulaitteita oli yhteensä 4 kpl. /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

17 Loppuraportti 17(46) Keski-Savon kuntien ICT-toiminnan volyymit Kuva 4 Selvitysalueen ICT-ympäristön yleiskuvaus Yleishallinnon toimialueilla sovelluksia selvitysalueen kunnilla oli käytössä 76 kpl ja yleishallinnon kustannuksien määrä oli yhteensä Lukuun on laskettu mukaan DNA:n ja Soneran tuottamat puhelinpalvelut, sekä vaihdepalvelut, koska ne muodostivat euromääräisesti huomattavan osan selvitysalueen kuntien yleishallinnon kustannuksista. Sovelluksista selvitysalueen kunnissa oli käytössä CGI:n Raindance -järjestelmä, Populus, AdeEko -kirjanpidon järjestelmä sekä CGI:n PRO elaskutus -järjestelmä ja ProEconomica -järjestelmä. Lisäksi käytettiin CGI:n Pegasos henkilöstöhallinnon järjestelmää, kassatoimintojen järjestelmää, matkalaskujärjestelmää ja sähköinen laskujen kiertojärjestelmää, asiahallinnan järjestelmää, Maisa-tilausjärjestelmää ja Halo-Aromi ruokahuollon järjestelmää sekä muita pienempiä yleishallinnon järjestelmiä. Asumisen ja rakentamisen ja maankäytön toimialueilla sovelluksia oli yhteensä 36 kpl, ja yhteismäärältä kustannuksia niistä muodostui Järjestelmistä kunnissa käytettiin AutoCad:ia, FIKSU -kaavasovellusta, -maankäytön suunnittelua ja rakentamista, Haahtelan kiinteistösovellusta, Kuntanettia, Factaa, Tekla GIS:ia ja joitakin pienempiä järjestelmiä. Terveydenhuollon toimialalla sovelluksia oli yhteensä 28 kpl ja kustannuksia niistä muodostui selvitysalueen kunnissa yhteensä Sovelluksista kunnat käyttivät Efficapotilastieto-, vanhustenhuolto- ja suun terveydenhuoltojärjestelmiä. Lisäksi käytettiin Me- /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

18 Loppuraportti 18(46) diatri -järjestelmää, Commitin RISC/PACS -kuvantamisjärjestelmiä, Physiotoolsin järjestelmää ja Titanian työvuorosuunnittelun järjestelmiä. Joroisissa on käytössä Varkauden terveydenhuollon tietojärjestelmiä. Joroinen ja Varkaus kuuluvat yhteiseen sote-alueeseen ja Leppävirta kuuluu Kysteriin. Sosiaalitoimen toimialalla järjestelmiä oli yhteensä 12 kpl, yhteensä Suurimmat kustannukset muodostuivat ProConsona - sosiaalityön, elatusturva, päivähoidon ja lastensuojelun järjestelmistä, SOKY -palveluista ja Kelan (KELMU) etuisuuksien katselu-, kyselyja hakupalveluista. Lisäksi käytettiin Pegasos- ja Titania- järjestelmiä ja joitakin pienempiä sovelluksia sekä Tieran mobiilikotihoitosovellusta. Ympäristötoimen puolella sovelluksia oli käytössä yhteensä viisi järjestelmää. Ympäristötoimessa käytetään jätevesi ja puhdistusvesi käyttöjärjestelmäsovellusta (Tamitech Automation Oy). Varkaudella oli käytössään kaksi ympäristöpuolen järjestelmää, FIKSU- vihersovellus ja JHL-jätehuollon järjestelmä. Ympäristötoimen puolella Leppävirralla on käytössä yksi terveystarkastajien käytössä oleva Tervekuu-järjestelmä. Varhaiskasvatuksen toimialalla sovelluksia oli yhteensä neljä järjestelmää. Joroisilla niistä oli käytössään kaksi CGI:n järjestelmää, päivähoidon ProConsona, laskutuksen ja palkanlaskennan sovellukset ja Facta väestöselailu ja seutuväestö. Heinävedellä ProConsona sovellusta käytettiin varhaiskasvatuksen toimialalla. Varkaudessa käytettiin yhtä ProConsona päivähoidon järjestelmää (CGI). Leppävirta käytti myös yhtä järjestelmää, ProConsona päivähoidon sovellusta (CGI). Kulttuuritoimen toimialalla järjestelmiä oli käytössä yhteensä kolme, joista koostui kustannuksia selvitysalueen kunnille yhteensä Kaikissa kunnissa käytettiin Axiell Oy:ltä hankittuja ATP Origo ja Web Origo kirjastojärjestelmiä. Varkaudessa käytettiin E- kuva museon kokoelmajärjestelmää. Opetuksen toimialalla sovelluksia kunnilla oli yhteensä neljä, yhteismäärältään Lähes kaikki olivat hankkineet Starsoftin Primus, Kurre ja Wilma järjestelmät. Lisäksi yksittäiset kunnat käyttivät muun muassa ruokahuollon Aromi-järjestelmää, Mäntsälän ATK Palvelun kautta hankittua kansalaisopiston hallintojärjestelmää sekä avitamusiikki oppilashallinto-ohjelmistoa. Tietohallinnon järjestelmiä oli käytössä kahdeksan ja kustannuksia niistä muodostui yhteensä Käytetyimmät järjestelmät olivat Microsoft Exchange sähköposti, MS Windows AD käyttäjänhallinnan järjestelmä, DameWare ja Remoteus etähallintasovellukset, HP IMC verkonhallinnan järjestelmä sekä Deltagon suojatun sähköpostijärjestelmän sovellukset. /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

19 Loppuraportti 19(46) Esimerkkinä Varkauden kaupungin tietojärjestelmäsalkun ICT-kulujen rakenne Varkauden kaupungin TOP 10 Tieto Oy CGI Suomi Oy Dna Oy BusinessForum Oy Acute FDS Oy Sonera Oy Call Waves Solutions Finland Oy Data-Enter Ky Kustannukset / Toimittaja Tieto Oy CGI Suomi Oy Dna Oy BusinessForum Oy Acute FDS Oy Sonera Oy Call Waves Solutions Finland Oy Data-Enter Ky Tekla Oy Tekla Oy Kuva 5. Varkauden kaupungin tietojärjestelmäsalkun kymmenen suurinta kustannusta toimittajittain Varkauden kaupungin toimialakohtaiset kustannukset ICT-kustannus / Toimiala Yleishallinto Terveydenhuolto Sosiaalihuolto Opetus Varhaiskasvatus Kulttuuri Liikunta / vapaa-aika Asuminen ja rakentaminen Maankäyttö Ympäristö Elinkeino Tietohallinto/ATK Liikenne Luokittelematta Kuva 6. Varkauden kaupungin tietojärjestelmäsalkun ICT-kustannukset toimialoittain Toimialoittain kustannukset Varkauden kaupungissa jakaantuvat siten, että tietohallinnon ja atk kustannukset ( ) muodostuvat suurimmaksi menoeräksi ja toiseksi suurimman menoerän muodostavat yleishallinnosta ( ) aiheutuvat kustannukset. Kolmanneksi suurimman menoerän muodostavat asumisen ja rakentamisen kustannukset ( ). /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

20 Loppuraportti 20(46) Luokittelemattomat, kaikkia toimialoja koskevat yhteiset kustannukset, muodostuivat myös kohtuullisen suureksi, yhteensä Luokittelemattomat kustannukset koostuvat sellaisista tietojärjestelmistä ja tietoliikenneyhteyksistä, päätelaitteista, kapasiteettipalveluista ja ICT-henkilöstökuluista, joita ei ole voitu osoittaa minkään toimialan yksittäisiksi kustannuksiksi vaan ovat kaikkia toimialoja koskevia yhteisiä kustannuksia. Varkauden kaupungin tietojärjestelmäsalkun ICT -ympäristön kustannukset ICT -ympäristö / Kustannus Päätelaitteet Palvelimet Asiakassovellukset (toimiala) Asiakassovellukset (hallinto) Ohjelmistolisenssit Tietoliikenne (data) Puhelinkulut Infrastruktuuri ICT-henkilökulut Kapasiteettipalvelu Luokittelematta Kuva 7. Varkauden kaupungin ICT-ympäristöntietojärjestelmäsalkun kustannukset ICT-ympäristön osalta Varkauden kaupungin kustannuksista suurin osa muodostuu toimialakohtaisista asiakassovelluksista ( ). Toiseksi suurimman menoerän ICTympäristön kustannuksista aiheutuu ICT-henkilöstökuluista ( ). Kolmanneksi suurin menoerä aiheutuu puhelinkuluista ( ). Neljäntenä tulevat päätelaitteet ( ) ja viidenneksi tietoliikennekulut ( ). 9 Keski-Savon kuntien yhteiset sidosryhmät Kaikilla Keski-Savon kunnilla oli sekä yhteisiä valtakunnallisia sidosryhmätyyppejä, että paikallisia ja alueellisia kuntakohtaisia sidosryhmiä. Alla olevassa taulukossa on kuvattuna tyypillisimmät kaikille Keski-Savon kunnille yhteiset sidosryhmätyypit: /Lääketieteellinen tekniikka /Lääketieteellinen tekniikka Kuopio Faksi Y-tunnus

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus) ICT-muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Varkauden seudun kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus) ICT-muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma Varkaudenseudunkuntien (Heinävesi,Joroinen, Leppävirta,Varkaus) ICT-muutostuen Toteutussuunnitelma 27.6.2014 Valtiovarainministeriö 2 (15) Sisällys 1. Projektin tiivistelmä... 3 1.1. Suunnitelman lähtökohdat...

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. Lahden seutu. Tommi Oikarinen 29.10.2013

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. Lahden seutu. Tommi Oikarinen 29.10.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Lahden seutu Tommi Oikarinen 29.10.2013 Muutosprosessi ja ICT-muutostuki Yhdistymispäätös Yhdistymissopimuksen hyväksyntä Uuden kunnan päätöksentekojärjestelmän

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

13.11.2013. Porin seudun kuntien ICT ympäristöjen kartoitusprojekti. Toteutussuunnitelma

13.11.2013. Porin seudun kuntien ICT ympäristöjen kartoitusprojekti. Toteutussuunnitelma 13.11.2013 Porin seudun kuntien ICT ympäristöjen kartoitusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.5 13.11.2013 Porin seudun kunnat 2 (14) Sisällysluettelo 1. Projektin tiivistelmä... 3 2. Projektin sisältö...

Lisätiedot

23.2.2015. PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen

23.2.2015. PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen Muistio 1/2015 1 (2) 23.2.2015 PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen Aika Paikka Osallistujat torstai 19.2.2015 klo 12.00 14.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen)

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus 1. Tampereen seutukunta 2. Volyymit 3. Miksi hankkia yhdessä 4. Seudullinen tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Tieto- ja asiakirjahallinto. Nykytilaselvitys

Tieto- ja asiakirjahallinto. Nykytilaselvitys Kuntajakoselvitys Porin seutu Tieto- ja asiakirjahallinto Nykytilaselvitys 11.2.2014 Henna Lempiäinen 1 Asiakirjahallinto, nykytilaselvitys Resurssit Arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) Tehtäväluokitus

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö

ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö Hyvinkää ICT-henkilöstö: 13 Henkilöstö: 2933 ICT-kulut: 5,3 M ICT kulut/asukas: 116 Mäntsälä ICT-henkilöstö: 10 Henkilöstö: 1345 ICT-kulut: 2,5 M ICT kulut/asukas:

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Muutostuen sisältö ja toimintamalli 6.10.2013 Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa Eira Isoniemi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pirjo Juvonen Ylä-Savon ICT-palvelut Oy Ylä-Savo Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmen kaupunki Kiuruveden kaupunki Sonkajärven

Lisätiedot

OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ. Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP

OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ. Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP 26.11.2014 MITEN YHTEISTYÖTÄ ON TEHTY TÄHÄN ASTI? - Tuotekohtainen yhteistyö, ns. toimittajalukitus - Sairaanhoitopiirien tietohallintojohtajien

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Uudistuva sote. 8.8.2014 Kuopio/KYS auditorio, Keskustelu/Pohjois-Savo Tarja Kauppila, johtaja, ISO

Uudistuva sote. 8.8.2014 Kuopio/KYS auditorio, Keskustelu/Pohjois-Savo Tarja Kauppila, johtaja, ISO Uudistuva sote 8.8.2014 Kuopio/KYS auditorio, Keskustelu/Pohjois-Savo Tarja Kauppila, johtaja, ISO Normiuudistukset JATKUVA PROSESSI Useita normeja uusitaan (Esim. Sosiaalihuoltoon liittyen/mukaellen Sami

Lisätiedot

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti.

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti. Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 19.3.2015 PoSoTe talous ja rahoitus työryhmä/ 2. kokous Aika keskiviikko 18.3.2015 klo 13.00 13.55 Paikka Läsnä Poissa KYS/ rak. 10, 1. krs. hallituksen kokoushuone Vesa Lötjönen

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Ympäristöterveydenhuolto ja Ympäristönsuojelu Lappeenranta, Joutseno, Taipalsaari, Savitaipale, Suomenniemi, Lemi, Luumäki, Ylämaa Alue Lappeenranta, Joutseno,

Lisätiedot

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen Esityksen rakenne Sote-uudistuksen tavoitteet Sote-ICTn tilanne Kansallisen ja alueellisen tietohallinnon ohjaus ja järjestäminen

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Tukipalvelukeskustyöryhmä. 5.2.2015/tl

Tukipalvelukeskustyöryhmä. 5.2.2015/tl Tukipalvelukeskustyöryhmä 5.2.2015/tl Työryhmien tilannekatsaus Palvelusopimukset Alustavia malleja on käyty lävitse. Päätetty viime kokouksessa, että sopimusneuvotteluihin ja sopimusten valmisteluun sekä

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille LÄNSI-POHJASSA SAIRAANHOITOPIIRI TARJOAA TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille Alueellisten hankevastaavien seminaari 14.09.2009

Lisätiedot

Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa

Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa Kuntainfo, 25.2.2015 Tuire Mikola Arvolupaus on Medbitin brändin lähtökohta ja ydin Miksi? Miten? Mitä? Miksi? Medbit on kokonaisvaltainen sote ICT-ratkaisujen

Lisätiedot

JulkICT strategian aluekierros, Pori 4.4.2012. Jukka Ehto tietohallintopäällikkö

JulkICT strategian aluekierros, Pori 4.4.2012. Jukka Ehto tietohallintopäällikkö JulkICT strategian aluekierros, Pori 4.4.2012 Jukka Ehto tietohallintopäällikkö Kankaanpään kaupunki Pohjois Satakunta n. 24 000 asukasta Tietohallinnon organisointi Kankaanpäässä tietohallintopäällikkö,

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 1909/07.01.00/2015 Kaupunginhallitus 189 25.5.2015 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander,

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN RAHOITUS KUNNILLE

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN RAHOITUS KUNNILLE 1 (6) OHJE VM139:00/2013 30.4.2014 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN RAHOITUS KUNNILLE 1. Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT -tuki Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö Esityksen sisältö Sote-uudistuksen

Lisätiedot

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hanke (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hankkeen taustaa Tällä hetkellä pääsääntöisesti kukin ammattikorkeakoulu suunnittelee, hankkii, toteuttaa

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen tietohallinto

Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen tietohallinto Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen Tampere, 11.5.2004 Esityksen sisältö Taustaa seudulliselle tietohallinnolle Etelä-Pirkanmaan tieto- / seutuverkko Nykyiset tietoverkon käyttökohteet Tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Tomi.Voutilainen@uef.fi 25.11.2015 1 Lähtökohta Tietohallintolaki

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5. Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö Maakuntien Sote ICT muutos isokuva Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.2016 Kansallinen AKUSTI -foorumi STM THL VM KELA www.kunnat.net/akusti Pohjois-Suomi

Lisätiedot

Kuntalaiskuuleminen, Varkaus, 2.12.2014.

Kuntalaiskuuleminen, Varkaus, 2.12.2014. VARKAUDEN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Leppävirta Heinävesi Joroinen Varkaus Kuntalaiskuuleminen, Varkaus, 2.12.2014. Selvitys Varkauden Seudun kuntarakenteesta Valtuustojen yhteisseminaari 25.8. 17.12.2014

Lisätiedot

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät SosKes - MediKes Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008, Lahti Projektipäällikkö Pirkko Uuttu, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Kotihoidon toiminnanohjaushanke

Kotihoidon toiminnanohjaushanke Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 154 14.8.2013 252 Kotihoidon toiminnanohjaushanke Asianro 777/05.05.00/2013 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Lisätiedot

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Katsaus SOTE-valmisteluun Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän valmistelu kuntien yhteistyönä Kuntien päätöksenteko

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 23.1.2014 Erityisen kuntajakoselvitysalueen kunnat Joensuu www.joensuu.fi

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori 1. KYS Erva tietohallintotoimikunnan tavoitteet johtoryhmän asettamien vaatimusten

Lisätiedot

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus 1. Millaista yhteistyötä alueellanne tehdään tietohallinnossa erva-laajuisesti (perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, erikoissairaanhoito)? 2. Entä muilla sote:n osa-alueilla

Lisätiedot

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Toimintaa ylläpitävä organisaatio Vaalijalan Kuntayhtymä -Kotipaikka Pieksämäki

Lisätiedot

Kuntajakoselvitys Porin seutu Tieto- ja asiakirjahallinto Johtopäätöksiä. 19.5.2014 Henna Lempiäinen 1

Kuntajakoselvitys Porin seutu Tieto- ja asiakirjahallinto Johtopäätöksiä. 19.5.2014 Henna Lempiäinen 1 Kuntajakoselvitys Porin seutu Tieto- ja asiakirjahallinto Johtopäätöksiä 19.5.2014 Henna Lempiäinen 1 Asiakirjahallinnon tavoitteet Sähköinen asianhallinta ja päätöksenteon tukeminen koko asian elinkaaren

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain toimeenpanoa? 14.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä Marja Heikkilä Workshop 6 Peurunka 6.10.2014 2 SOTE-ALUE Järjestämisvastuu Kunnat

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla Muokkaa perustyylejä naps. Yhteisiä ratkaisuja Muokkaa perustyylejä naps. TUOTAMME informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. TARJOAMME keskeisten

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT MUUTOSTUKIOHJELMAN TILANNERAPORTTI MUUTOSTUEN KOORDINAATIO- JA SEURANTARYHMÄLLE

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT MUUTOSTUKIOHJELMAN TILANNERAPORTTI MUUTOSTUEN KOORDINAATIO- JA SEURANTARYHMÄLLE MUISTIO 26.5.2014 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT MUUTOSTUKIOHJELMAN TILANNERAPORTTI MUUTOSTUEN KOORDINAATIO- JA SEURANTARYHMÄLLE ICT-muutostukiohjelman kuntakohtaiset ICT-muutostuen projektit Hallituksen

Lisätiedot

Arkkitehtuurityö kunnassa

Arkkitehtuurityö kunnassa Arkkitehtuurityö kunnassa Varkauden kaupungin kokonaisarkkitehtuuri Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö 1 Tietohallintolaki Kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmien ja kansallisesti yhteisiksi

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote-hanke

Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen.

Lisätiedot

Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun

Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun askelmerkit Kanta-Hämeen vetovoima- ja kuntapäivä Jukka Lindberg Projektipäällikkö Hämeen liitto Hämeen parasta kehittämistä! 2015 Kanta-Hämeen sote-valmistelun

Lisätiedot

Nykytilanne 20.4.2012 *

Nykytilanne 20.4.2012 * Avoin kirjasto 2013 Nykytilanne Kolme järjestelmää: PallasPro, Origo, Libra Kolme kirjastoryhmää ja Valtimo yksinään Palvelimet: PTTK/Joensuu, PTTK/Nurmes, Kirkas/Axiell, Valtimo/Axiell Kustannukset Axiellille

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikka 2013

Kuntien tietotekniikka 2013 Kuntien tietotekniikka 2013 Kuntien tietotekniikkakartoitus on Kuntaliiton tekemä selvitys kuntien ja kuntayhtymien tietotekniikasta ja tietohallinnasta. Kysely tuottaa vertailutietoa Kuntaliiton ja kuntien

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tuki - toteutussuunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tuki - toteutussuunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tuki - toteutussuunnitelma - JUHTA 10.2.2015 Tommi Oikarinen Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tuki ICT muutostukiohjelman uudelleen suunnittelu vastaamaan muuttunutta

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot