ERITYISLIIKUNTA FORSSASSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISLIIKUNTA FORSSASSA"

Transkriptio

1 ERITYISLIIKUNTA FORSSASSA PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTAA Erityisliikunnan käsite Erityisliikuntaa kuntiin kehittämisprojekti 5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET JA TARKOITUS 6 4. ERITYISRYHMIIN KUULUVA VÄESTÖ FORSSASSA 7 5. FORSSAN LIIKUNTATILAT JA NIIDEN SOVELTUVUUS Ulkoliikuntatilat Sisäliikuntatilat Muut tilat FORSSAN NYKYISET ERITYISLIIKUNTARYHMÄT KOULUTUS JA OHJAAJARESURSSIT ERITYISRYHMIEN LIIKUNTATOIMINNAN KEHITTÄMISEHDOTUKSET ESTEITÄ LIIKUNTATOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ FORSSASSA JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-ESITYKSET LIITTEET 18 Liite 1. Liikuntatoimen erityisliikuntakysely Liite 2. Yhdistysten ja järjestöjen yhteystiedot 2

3 1. JOHDANTO Forssan kaupunki on mukana valtakunnallisessa erityisliikuntaa kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojektissa (ERIKU). Pääorganisoijana toimii Liikuntatieteellinen Seura tukenaan projektin ohjausryhmä, jossa on edustajat opetusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Suomen kuntaliitosta. Forssan kaupungissa ERIKU projektille perustettiin työryhmä, joka koostuu eri hallinnonalojen työntekijöistä ja toimijoista. Työryhmään kuuluu: vs. liikuntasihteeri Tiia Lyytikäinen Vapaan sivistystyön lautakunnasta Paavo Avila Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymästä (FSTKY) Raija Vähätalo Vammaisneuvostosta Ritva Aho Aikuisopistosta Marja-Leena Kangasniemi-Saari Invalidit ry:stä Liisa Jalasjoki Eläkeläiset ry:stä Veikko Mäntylä Eläkeliiton Forssan yhdistyksestä Pentti Jolanki Jokioisten vapaa-aikasihteeri Jari Menna Tammelan liikuntasihteeri Rauli Ranta Työryhmän tehtäväksi tuli selvittää erityisliikunnan nykytilanne Forssassa. Tämän selvityksen pohjalta työryhmä päätti tehdä erityisliikunnan peruskartoituksen. Kartoitusta varten laadittiin kaksi kyselylomaketta sekä yhdistyksille että fysioterapioille. Kyselylomakkeet liitteenä (liite 1). Peruskartoitus sisältää raportin kyselylomakkeen toteuttamisesta, vastauksien analysoinnista sekä johtopäätöksistä. Peruskartoituksen alussa käsitellään yleisesti erityisliikunnan käsitettä, Erityisliikuntaa kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojektia valtakunnallisesti sekä Forssan kaupungin tasolla. 3

4 2. TAUSTAA Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan niiden väestöryhmien liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. (Komiteamietintö 1996:15) Erityisliikunta tai soveltava liikunta on suurelta osin terveyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa, jonka avulla voidaan luoda edellytyksiä mahdollisimman itsenäiselle arjessa selviytymiselle. 2.1 Erityisliikunnan merkitys Liikunnan myönteisistä terveysvaikutuksista on kiistatonta tutkimusnäyttöä (Reinikka & Anttila 1997). Liikuntaa lisäämällä voidaan väestön toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia merkittävästi parantaa sekä säästää kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Erityisryhmiin kuuluvat henkilöt hyötyvät säännöllisestä liikunnan harjoittamisesta - kukin vähän eri tavalla. Liikunnalla on lapsen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kehittymiselle sekä aikuisen yleiselle terveydelle, kunnolle ja liikuntakykyisyydelle, vapaa-ajan harrastamiselle, työkykyisyydelle sekä elämän laadulle yleensä tärkeä merkitys. Liikunnan ennaltaehkäisevän merkityksen lisäksi vammainen, iäkäs tai pitkäaikaissairas henkilö voi hyödyntää liikuntaa kuntoutuksensa eri vaiheissa. Liikunta liittyy kaikkiin kuntoutuksen, sosiaalisuuden ja kasvatuksen- alueisiin. Kuntoutuksen kohde ei välttämättä tiedä tai tiedosta liikunnan merkitystä kuntoutusmuotona eikä ehkä osaa hakea tukea oikeista paikoista. Kuntoutuksen ja liikuntatoimen ammattilaisille jää näin ollen suuri vastuu arvioida, opastaa ja motivoida vammaista, iäkästä tai pitkäaikaissairasta henkilöä hänen liikunnan tarpeensa määrittämisessä sekä hänen mahdollisuuksiensa ja rajoitustensa tiedostamisessa. ( Mälkiä, Esko Rintala, Pauli; 2002). Uusi Erityisliikunta - Liikunnan sovellukset erityisryhmille. Tammer-Paino Oy, Tampere) 4

5 2.2. Erityisliikuntaa kuntiin kehittämisprojekti Valtakunnallinen opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, Liikuntatieteellisen seuran ja 9 kunnan yhteishanke Erityisliikuntaa kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojekti käynnistyi vuoden 2007 huhtikuussa. Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaosto kutsui projektiin 9 hieman yli asukkaan kuntaa, joissa erityisliikunta vaatii kokonaisuudessaan kehittämistä. Projektikunnat ovat Kempele, Kiiminki, Nurmo, Nivala, Mustasaari, Forssa, Akaa, Parainen ja Liperi. Kolmivuotisen projektin tavoitteena on kuntien erityisliikuntatoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen ja toimivan mallin luominen. Kuntia kannustetaan seudulliseen- sekä eri hallintokuntien väliseen yhteistyöhön. Muita tavoitteita on mm. erityisliikunnanohjauksen laadun varmistaminen. Projekti tukee kuntia välittämällä tietoa erityisliikunnan kehittämisen yksityiskohdista, opastamalla erityisliikuntaohjelmien laatimisessa ja erityisliikunnanohjaajien toimien perustamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä järjestämällä koulutusta aiheesta. Projektin tavoitteena on: luoda erityisryhmille nykyistä tasa-arvoisemmat liikuntaedellytykset ja vähentää erityisliikunnan alueellista eriarvoisuutta hankkia uusia ammattitaitoisia erityisliikuntaohjaajia varmistaa tuntiohjaajien laatu käynnistää uusia erityisliikuntaryhmiä lisätä ja kehittää erityisliikuntatoiminnan järjestäjien yhteistyötä selkiinnyttää työn- ja vastuunjakoa eri toimijoiden kesken luoda perusteita kuntien liikuntatoimen määrärahojen kohdentamiseksi erityisliikuntatoimintaan synnyttää uutta toimintaa, joka synnyttää pysyviä toimintakäytäntöjä tuottaa yhteistoimintamalli, jota voidaan käyttää mallina kokeilukuntien ulkopuolisissa kunnissa. 5

6 3. PROJEKTIN TAVOITTEET JA TARKOITUS Forssassa tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiin luonnollisen toimintatapajärjestelmän luominen kunnan ja yhdistysten välille. Projektin tausta-ajatuksena oli myös vähentää kuntalaisten eriarvoisuutta liikuntatoiminnassa luomalla nykyistä tasa-arvoisemmat liikuntaedellytykset erityisryhmille. Lisäksi tavoitteeksi tuli kouluttaa uusia vertaisohjaajia sekä vanhoja, jotta liikuntaryhmien toiminta pysyisi laadukkaana. Projektin ensimmäisenä asiana oli peruskartoituksen teko. Ensimmäisenä toimenpiteenä kartoitettiin Forssan kaupungin nykyinen tilanne erityisliikunnassa. Tarkoituksena oli selvittää, minkälaista liikuntatoimintaa erityisliikuntaan kuuluville löytyy, mitkä asiat tai tekijät estävät erityisliikunnan harrastamista sekä mahdolliset toiveet/ideat liikunnan kehittämisen suhteen. Forssan paikallistyöryhmä valtuutti vs. liikuntasihteeri Tiia Lyytikäisen kartoittamaan erityisliikunnan tilanteen Forssassa. Kyselylomakkeet lähetettiin Forssan ja seutukuntien (Tammela, Jokioinen) rekisteröidyille yhdistyksille ja järjestöille yhteensä 43 kpl sekä kunnan fysioterapian osastolle/yksityisille fysioterapioille yhteensä 18 kpl. Vastauksia määräpäivään mennessä ( ) tuli yhteensä 28 kpl. Yhdistyksiltä 21 kpl ja fysioterapioilta 7 kpl. 6

7 4. ERITYISRYHMIIN KUULUVA VÄESTÖ FORSSASSA Erityisryhmiin kuuluu vammaiset pitkäaikaissairaat ja iäkkäät. Valtakunnallisesti on arvioitu erityisryhmiin kuuluvien osuuden olevan 20-25% väestöstä. (Tiihonen 2005) Ikärakenne Alla nähdään Forssan ikärakenne: Asukkaita (v lopussa) Ikärakenne: Naisia 51,57 % Miehiä 48,43 % Lapsia 0-14 v. 14,6 % Työikäisiä v. 65,8 % Yli 65- v. 19,6 % KELA: n mukaan Forssassa on: Vanhuuseläkkeellä on 1915 (62-v. tai vanhempia) Työkyvyttömyyseläkkeellä 558 YHTEENSÄ: 2473 Vammaistuen piiriin kuuluu 39 henkeä Eläkkeensaajan hoitotuen piiriin kuuluu 733 Lasten hoitotuen piiriin 110 YHTEENSÄ: 882 KAIKKI YHTEENSÄ: 3355 Forssassa on tällä hetkellä väestöä noin , joista erityisryhmiin KELA: n rekisterin mukaan kuuluu 3355 henkilöä (18, 7%). Pitkäaikaissairaiden tarkkaa määrää on vaikea arvioida, mutta voidaan olettaa Forssan erityisryhmiin kuuluvien määrän olevan valtakunnallisella tasolla. 7

8 5. FORSSAN LIIKUNTATILAT JA NIIDEN SOVELTUVUUS Yhdistysten käytössä olevia tiloja ovat: 5.1 Ulkoliikuntatilat: Urheilukenttä Ei erikseen merkittyjä invapaikkoja, parkkipaikalta pääsee rullaamaan kentän viereen, pukeutumis- ja pesutiloihin korkeat kynnykset, inva wc löytyy kentän vierestä. Jäähalli Pyörätuolilla ei pääse jäähalliin, liikkuminen sisällä hallissa on myös vaikeaa. Harjoitusjäähalli Jäälle pääsee ulko-ovesta (liuska), mutta pukutiloihin ei pääse pyörätuolilla. Jalkapallokentät (6 kpl) Kenttien viereen pääsee autolla, ei erillisiä puku- ja pesutiloja (paitsi urheilukentän vieressä olevalla kentällä). Tenniskentät (2 kpl) Pesäpallokentät (2 kpl) Kentän viereen pääsee autolla, ei erillisiä puku- ja pesutiloja. Beach kentät (4 kpl) Autolla pääsee kentän viereen, ei erillisiä puku- ja pesutiloja. Vieremän kuulan/moukarin heittopaikka Kuntoradat + kiintorastiverkosto: Kaikula, Paavola Uimarannat: Linikkalanlammi + lastenallas, Mäkilammi, Kaukjärven ranta, Raitoonlammi, Matkunjärvi, Valijärvi Rannan viereen pääsee autolla, ainoastaan Linikkalanlammilla ja Mäkilammilla pukeutumis- ja pesutilat. 8

9 5.2 Sisäliikuntatilat: Urheilutalo Feeniks Päivisin urheilutalo koulun käytössä, ei erikseen merkittyjä invapaikkoja, Autolla pääsee hyvin oven viereen, puku- ja pesutiloissa matalat kynnykset sekä rakennuksesta löytyy erillinen inva wc, pohjakerroksessa pääsee kelaamaan hyvin, mutta ylätasanteelle ja budosaliin ei pyörätuolin kanssa pääse. Viihdeuimala Vesihelmi + kuntosali & liikuntasali Kuntouinti-, terapia-, sekä monitoimiallas. Parkkipaikalla 2 invapaikkaa, ulko-ovelta pääsee hyvin kelaamaan pukuhuoneisiin asti, naisten sekä miesten puolilla inva wc:t, pukuhuoneiden ja suihkujen ovet ovat heiluriovia, käytävät ovat tarpeeksi leveitä pyörätuolille, suihkutuolilla pääsee saunaan, terapia-altaassa on allasnostin, monitoimi- ja kuntouintialtaaseen pääsee helposti rampin kautta. Kutomon liikuntakeskus Parkkipaikalla 2 kpl invapaikkoja, hissillä pääsee liikuntakeskukseen, pukuhuoneet ovat tilavia pyörätuolille, inva wc löytyy. Kuntosali Kuntohaka Kuntosalia ei ole suunniteltu liikuntarajoitteiselle, laitteilla liian ahtaat välit pyörätuolilla kulkemiseen. Balettisali, teatteritalo Ei pääse pyörätuolin kanssa. Biljardisali Keilahallin yhteydessä, oven viereen pääsee autolla, ramppi ulko-ovella, tilat helppokulkuisia. Keilahalli Oven viereen pääsee autolla, löytyy inva wc, helppokulkuiset tilat liikkua. Salibandyhalli Pääsee liikkumaan pyörätuolilla, esteetön eteneminen hallissa. Squash Pääsee liikkumaan pyörätuolilla, Budosali Pyörätuolilla ei budosaliin pääse, koska se on urheilutalon 2 kerroksessa eikä käytössä ole hissiä. 9

10 Koulujen liikuntasalit (8 kpl): Suurimmalla osalla ala-asteista liikkuminen helppoa, koulu on yhdessä tasossa, inva wc löytyy sekä käytävät ovat leveitä, ulko-ovet ovat yleensä jäykkiä (ei automaattisia). Linikkalan ala-aste + yläaste (ei hissiä käytössä, kulkeminen vaikeaa) Talsoilan ala-aste Heikan ala-aste Tölön ala-aste Matkun ala-aste (osiin tiloista pääsee pyörätuolilla, ei hissiä käytössä) Koijärven ala-aste (ei hissiä käytössä, kulkeminen vaikeaa) Kuhalan ala-aste + yläaste (käyttävät urheilutalo Feeniksin liikuntatiloja) Forssan yhteislyseo (ei hissiä käytössä kulkeminen vaikeaa) Ammattikoulun liikuntasali ja kuntosali (pääsee pyörätuolilla saliin, inva wc löytyy) 5.3 Muut tilat: Työväentalo Kulku takaoven kautta (ramppi), melko hyvä liikkua, ovet ovat jäykkiä, kynnyksiäkin löytyy. Tehtaankoulu Rampin kautta pääsee sisälle, leveät tilat liikkua. TK/fysioterapia Ryhmäliikuntatila on 91 m2 jaettavissa kahteen osaan. Mahtuu noin 10 henkeä kunnolla. Välineinä on mattoja, tuoleja, jumppakeppejä, tasapainolautoja, flexibar-tankoja, vetoharj.laite, kuntopyöriä, soutulaite 1-2, jumppapalloja jne. Allas on 8x 4 m ja 130 cm syvä. 2 pukuhuonetta, molemmat 11,5 m2 ja 2 pesuhuonetta kummatkin 6,5 m2, pesuhuoneissa suihkujakkarat. Tila on maan tasalla, sisällä ei kynnyksiä, ulko-ovessa pieni kynnys. Ovet aukeavat roikkuvista naruista vetämällä. Kaksi invaparkkiruutua sijaitsee lähellä ulko-ovea. Seurakuntatalo kulku etuoven kautta (ramppi), hyvät tilat liikkua, hissin avulla pääsee 2. kerrokseen, inva-wc löytyy. Forssan ratsutalli Mikroautorata Jousiammuntarata 10

11 6. FORSSAN NYKYISET ERITYISLIIKUNTARYHMÄT Forssan liikuntatoimi: ryhmissä n kävijää, ilmoittautuminen puhelimitse vuodenvaihteessa sekä syksyllä elokuussa, ohjaajina Vanhan Kutomon fysioterapian ohjaajat (ostopalveluna). o Kuntojumppa (1 krt./vko) o Kuntosali/vesijumppa TI (vuoroviikoin kuntosalilla ja vesijumpassa) o Kuntosali/vesijumppa TO (- -) o Vesijumppa (torstaisin) o Vesijumppa (perjantaisin) o Allergia- ja astmalasten vesiliikunta (parillisten viikkojen tiistaisin) o Erityislasten vesiliikunta (parittomien viikkojen tiistaisin) o Kehitysvammaisten vesiliikunta (parillisten viikkojen torstaisin/2ryhmää) Aikuisopisto: ryhmissä osallistujaa o Kevyt jumppa: keski-ikä 47 v. (jumppaa ilman hyppyjä) o Varttuneiden liikunta A: keski-ikä 70 v. (toimintakyvyn ylläpito) o Varttuneiden liikunta B: keski-ikä 72 v. (- -) o Ohjaajat: Ulla Skogberg, Tarja Lindqvist, Anni Kantonen TK/sairaalan fysioterapia: ryhmät kooltaan 5-8 henkeä, lääkärin lähetteellä, ohjaajina fysioterapeutit. o Neurologinen: keski-ikä 65 v. o Tasapainoryhmä: keski-ikä 70 v. o Parkinson ryhmä: 70 v. o TULES ryhmä: keski-ikä v. o Allasryhmät: keski-ikä 60 v. Vuosia lisää kotona hanke: ryhmät kooltaan 5-15 henkeä, hankeasiakkaille, ohjaajana Sirpa Polo (kuntohoitaja). o Tyykihovi: keski-ikä v. o Matku: keski-ikä v. o Koijärvi: keski-ikä v. o Peräjoki: keski-ikä v. o Korkeavaha: keski-ikä v. o Allasjumppa: keski-ikä v. 11

12 Forssan Reumayhdistys ry./ vain jäsenille o Vesivoimistelu (3 krt./vko) o Ohjaaja: Miia Torkkel (liikuntaneuvoja) o Jäsenmäärä: n. 850 Forssan Seudun Mielenterveysseura ry./ avoin o Sähly (1 krt./vko) o Ohjaajat: Suvi Mäkinen (sosionomi), Janne Varvikko (koripallovalmentaja) o Jäsenmäärä: 120 Forssan Seudun Sydänyhdistys ry./ avoin/jäsenille o Sydänystävä-jumppa (1krt./vko) o Ohjaaja: Eevi Luoto (käynyt ohjaajakoulutuksia) o Jäsenmäärä: 430 Forssan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry./avoin o Kuntojumppa (3 krt./vko) o Ohjaajat: Anni Kantonen (lähihoitaja), Merja Kauppinen (hammashoitaja) o Jäsenmäärä: 153 Forssan Seudun Invalidit ry./ vain jäsenille o Allasjumppa (1krt./vko) o Boccia (1 krt./vko) o Ohjaajat: Aarre Syrjälä, Vanhan kutomon fysioterapian ohjaajat o Jäsenmäärä: 559 Forssan Eläkkeensaajat ry./ vain jäsenille o Jumppa (venyttelyä) (2 krt./vko) o Ohjaajat: Toini Haapasaari, Kirsti Vehmanen o Jäsenmäärä: 207 Forssan Eläkeläiset ry./ vain jäsenille o Jumppa (1krt./vko) o Tanhu (1krt./vko) o Ohjaajat: Antti Paunila, Elmi Huusela (käyneet ohjauskursseja) o Jäsenmäärä: 100 Eläkeliitto Forssan Yhdistys ry./ vain jäsenille o Kuntojumppa (1 krt./vko) o Ohjaajat: Eeva Timonen, Maiju Nurminen o Jäsenmäärä:

13 Forssan Ukkokerho/ vain jäsenille/avoin o Lentopallo (2 krt./vko) o Jumppa (1 krt./vko) o Kuntosali/uinti (2 krt./vko) o Petanki (2 krt./vko) o Ohjaajat: Pertti Jokinen, Toivo Tarri, Ville Vogjolen o Jäsenmäärä: n. 400 Sotainvalidien Veljesliiton Tammelan osasto ry./ vain jäsenille o Boccia (1krt./vko) o Ohjaaja: Hilkka Ruukala o Jäsenmäärä: 51 Eläkeliiton Tammelan yhdistys ry./ vain jäsenille o Liikuntaa (1krt./vko) o Ohjaaja: Päivi Uusimäki o Jäsenmäärä: 311 Tammelan Eläkkeensaajat ry./ vain jäsenille o Boccia (1krt./vko) o Ohjaaja: Raimo Laajalehto o Jäsenmäärä: n KOULUTUS JA OHJAAJARESURSSIT Forssan kaupungin palveluksessa on tällä hetkellä kaksi tuntiohjaajaa, jotka ohjaavat liikuntatoimen järjestämää liikuntaa sekä liikuntasihteeri, joka organisoi ryhmien toimintaa. Forssan terveydenhuollon kuntayhtymässä työskentelee 9 fysioterapeuttia, kuntohoitaja sekä toimintaterapeutti. Yksityisiä fysioterapioita Forssasta löytyy 10. Aikuisopiston jumppiin on palkattu kolme tuntiohjaajaa. Vertaisohjaajia taas on eniten erilaisissa yhdistyksissä. Kyselyssä kysyttiin yhdistyksien ja järjestöjen mielipidettä ohjaajakoulutuksen järjestämisestä asiasta kiinnostuneille jäsenille. Yhdistyksissä oltiin asiasta kahta mieltä; erityisesti vammaisjärjestöt olivat kiinnostuneita, kun taas eläkeläisjärjestöt eivät. Eläkeläisjärjestöissä ei koettu tarvetta lisäkoulutukseen, koska yhdistystyö järjestetään vapaaehtoisvoimin ja ohjaajia oli heidän mielestään jo riittävästi. Vammaisjärjestöissä taas oli selvästi pulaa pätevistä ohjaajista. 13

14 Fysioterapian puolella lähinnä yksityiset yrittäjät olisivat halunneet lisäkoulutusta kehitysvammaisten liikunnasta, kun taas terveyskeskuksen henkilökunta ei kokenut tarvetta lisäkoulutukselle. 8. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTATOIMINNAN KEHITTÄMISEHDOTUKSET Yhdistyksille lähetetyssä kyselyssä tiedusteltiin parannusehdotuksia ryhmien osalta sekä mielipiteitä minkä erityisryhmän liikuntamahdollisuuksia tulisi parantaa pikimmiten. Erityisesti näkö- ja liikuntavammaisille tulisi suunnata ryhmiä, koska niitä ei ole vielä kaupungin puolesta ollut. Mielenterveysongelmista kärsiviä, kehitys- ja vaikeavammaisia tulisi myös ottaa huomioon enemmän. Yhdistyksissä toivottiin erilaisia liikuntaryhmiä kuten; tuolijumppaa, venyttelyä, tanssia (myös kehitysvammaisille), näkövammaisille vesijumppaa, lentopalloa, sauvakävelyä sekä kehitysvammaisille lapsille suunnattuja pelailu-ryhmiä. TK/fysioterapian puolella toivottiin ikäihmisille suunnattua kuntosalia Forssaan (ei ole vielä olemassa). Fysioterapian puoli haluaisi tulevaisuudessa myös tehdä enemmän yhteistyötä liikuntatoimen kanssa. Tällöin voitaisiin miettiä millaisille ryhmille olisi tarvetta, jolloin fysioterapiasta voitaisiin ohjata asiakkaita suoraan liikuntatoimen ryhmiin jatkamaan liikuntaa. Vuosia lisää kotona hankkeen vetäjä oli sitä mieltä, että toimintakyvyiltään heikentyneille pitäisi suunnata ryhmä, jolloin he pystyisivät elämään pitempään kotona (vrt. laitoshoitoon). Ryhmissä käyville tulisi myös järjestää kuljetus, koska välimatkat ovat pitkiä ja ikäihmisille vaikeita toteuttaa. Eniten liikuntamahdollisuuksien parannusta tarvitsisivat jo edellä mainitut toimintakyvyiltään heikentyneet ikäihmiset. Hankkeen vetäjän mielestä liikuntatoimi voisi tehdä yhteistyötä tiedottamisessa sekä kuljetuspalvelun järjestämisessä. Yhdistyksien vastauksissa tuli esiin se, että tiedottamisessa on myös parannettavaa. Yhdistykset pääsääntöisesti tiedottavat toimintaansa vain paikallislehdissä ja omissa kokouksissaan. Liikuntatoimi hoitaa tiedotuksen omista ryhmistään sähköpostin kautta yhdistyksille, lehti-ilmoituksilla sekä ympäri kaupunkia ilmoitustauluilla. Kyselyn mukaan jokaiselle kuntalaiselle jaettava tiedote, joka koskisi soveltavaa liikuntaa, olisi tarpeellinen tulevaisuudessa. Esitteen muodossa oleva koko Forssaa koskeva liikuntatarjontakalenteri, olisi myös kätevä jakaa asukkaille. 14

15 9. ESTEITÄ ERITYISLIIKUNTATOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ FORSSASSA Alla olevista taulukoista nähdään, mitkä seikat estävät erityisliikunnan järjestämistä yhdistys- ja fysioterapian puolella. Tekijät, jotka voivat olla esteenä erityisliikunnan toteutuksessa. Kaavio 1 YHDISTYKSET A B C D E F G H A: Sopivia tiloja ei ole B: Ohjaajapula C: Rahoitusongelmat D: Kuljetusongelmat E: Avustajapula F: Huono tiedotus ryhmistä G: Liikuntaesteet H: Muut ongelmat Yhdistyksillä suurimmiksi ongelmiksi nousivat ¹) rahoitusongelmat, ²) ohjaajapula sekä ³) kuljetus- & muut ongelmat. Kaaviosta voi hyvin vetää johtopäätöksen, että yhdistysten omat resurssit eivät riitä järjestämään uutta liikuntatoimintaa vaikka sille olisi tarvetta. Erityisesti vammaisjärjestöillä ongelmaksi nousi löytää ohjaajia ryhmiin, kun taas eläkeläisryhmissä ohjaaja löytyi yhdistyksen sisältä. Lähes kaikki yhdistykset ja järjestöt olivat kyselyn mukaan sitä mieltä että parannettavaa on myös kuljetuksissa liikuntapaikoille. Erityisryhmien liikunnan ongelmat. Kaavio 2 15

16 FYSIOTERAPIAT A B C D E F G H I A: Sopivien tilojen puute B: Ohjaajapula C: Liikuntaryhmiä liian vähän D: Suppea lajivalikoima E: Avustajien puute F: Kuljetukset liik. paik G: Harrastaminen kallista H: Tiedotus ryhmistä huonoa I: Liikuntavälineiden puute Numeroi:(suurin ongelma = 1, toiseksi suurin = 2, jne. vähäisin ongelma = 9) Fysioterapian kyselystä nousivat suurimmiksi ongelmiksi ¹) kuljetukset liikuntapaikoille, ²) ohjaajapula sekä ³) liikuntaryhmien vähäinen määrä. Kyselyn vastauksissa oli kyllä toivomisen varaa, koska kaikki eivät numeroineet lukuja 9:n asti, vaan vain tärkeimmät (1-3) kohdat. Kaavion mukaan erityisesti kuljetuksiin liikuntapaikoille tulisi löytää ratkaisu, koska kauempana taajamasta asuvat liikuntakyvyiltään heikentyneet henkilöt jäävät nykyisen palvelun ulkopuolelle. Toisena lueteltu ohjaajapula on myös tiiviisti sidoksissa kolmanteen ongelmaan, eli liikuntaryhmien vähäiseen määrään. Saamalla uusia ohjaajia erityisliikunnan pariin myös ryhmiä voitaisiin lisätä. 10. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-ESITYKSET 16

17 Yhdistyksillä suurimmiksi ongelmiksi nousivat ¹) rahoitusongelmat, ²) ohjaajapula sekä ³) kuljetus- & muut ongelmat. Yhdistyksien kanssa tulee projektin myötä pohtia heidän mahdollisuuksiinsa yhteistyöhön toistensa kanssa, koska joidenkin haluamaa toimintaa saatetaan järjestää jo toisessa yhdistyksessä. Fysioterapian kyselystä nousivat suurimmiksi ongelmiksi ¹) kuljetukset liikuntapaikoille, ²) ohjaajapula sekä ³) liikuntaryhmien vähäinen määrä. ERIKU - projektin myötä ongelmien ratkaisemiseksi yhteistyötä tulee parantaa eri toimijoiden kesken. Kuljetuspalveluja tulee myös kehittää sekä pyrkiä siihen, että Forssaan saataisiin oma erityisliikunnanohjaaja. Työryhmä toteaa suunnitteilla olevan erityisliikunnan kehittämissuunnitelman tarpeellisuuden. Tulevassa työssä tullaan käsiteltyjä ongelmia pohtimaan tarkemmin. LÄHTEET Mälkiä, Esko Rintala, Pauli; Uusi Erityisliikunta - Liikunnan sovellukset erityisryhmille. Tammer-Paino Oy, Tampere Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö (1996). Komitean mietintö 1996:15. Opetusministeriö. Helsinki 11. LIITTEET 17

18 Liite 1. Yhdistyksen nimi: Jäsenmäärä: Yhdistyksen puheenjohtaja: Osoite: Puh: Liikuntavastaava: Osoite: Puh: GSM: GSM: Yhdistyksenne omat liikuntaryhmät: on omia ryhmiä ei ole Kuinka monta ihmistä keskimäärin osallistuu ryhmiin/kerta?: n. henkeä Laji: Paikka, päivä ja kellonaika: Vetäjä: Vetäjän koulutustausta: Tarkoitettu vain jäsenille myös muille kuntalaisille myös ulkopaikkakuntalaisille Paljonko maksaa yhdistyksen jäsenelle: muille: Laji: Paikka, päivä ja kellonaika: Vetäjä: Vetäjän koulutustausta: Tarkoitettu vain jäsenille myös muille kuntalaisille myös ulkopaikkakuntalaisille Paljonko maksaa yhdistyksen jäsenelle: muille: Laji: Paikka, päivä ja kellonaika: Vetäjä: Vetäjän koulutustausta: Tarkoitettu vain jäsenille myös muille kuntalaisille myös ulkopaikkakuntalaisille Paljonko maksaa yhdistyksen jäsenelle: muille: Laji: Paikka, päivä ja kellonaika: Vetäjä: Vetäjän koulutustausta: 18

19 Tarkoitettu vain jäsenille myös muille kuntalaisille myös ulkopaikkakuntalaisille Paljonko maksaa yhdistyksen jäsenelle: muille: (jos enemmän niin jatka toiselle puolelle ->) Yhdistyksenne muu liikuntatoiminta: Mitkä tekijät ovat/voivat olla esteenä erityisryhmien liikuntatoiminnan toteutuksessa?(rastita): Sopivia tiloja ei ole Ohjaajapula Rahoitusongelmat(vuokrat, palkat yms.) Kuljetusongelmat Avustajapula Liikuntaryhmiä määrällisesti liian vähän Suppea lajivalikoima Liikuntaesteet (esim. kynnykset) Harrastaminen liian kallista Huono tiedotus ryhmistä Muut ongelmat, mitkä? Mitä mieltä olette Forssan seudun kuntien järjestämistä erityisliikuntaryhmistä? (esim. kellonaika, ohjaus, ryhmäkoko)? Kuntojumppa to klo 11: Kuntosali/vesijumppa ti klo 15: Kuntosali/vesijumppa to klo 17: Vesijumppa to klo 10.15: Vesijumppa pe klo 13: Allergia/astmalasten vesiliikunta ti 19: Erityislasten vesiliikunta ti klo 19: Kehitysvammaisten vesiliikunta to klo 17: Kehitysvammaisten vesiliikunta (lähikunnat) to klo 13: Keilausvuoro to klo 16: Ovatko yhdistyksenne jäsenet osallistuneet liikuntaryhmiin? kyllä n. hlöä ei en osaa sanoa Ovatko ryhmät teidän mielestänne: sopivan hintaisia liian kalliita en osaa sanoa Liikunnan erityisryhmiin kuuluvien osallistumismahdollisuudet ohjattuun liikuntaan ovat muihin liikunnan harrastajiin verrattuna Forssan seudulla? (ympyröi) 1. Erittäin hyvät 2. Melko hyvät 19

20 3. Melko huonot 4. Erittäin huonot Mitä ryhmiä ehdottaisitte kokeiltavaksi? Oletteko mainostaneet liikuntatoimen erityisliikuntaryhmiä? omissa yhdistystiedotteissanne tapahtumissanne, yhdistyspalstalla (FL, Seutu-Sanomat, Viikkouutiset yms.) emme ole Haluaisitteko ohjaajakoulutusta järjestettävän yhdistyksille? kyllä ei en osaa sanoa Montako ohjaajaa teillä on yhdistyksessä? Omia jäseniä: Ostopalveluna: Haluaisiko joku heistä vetää myös liikuntatoimen erityisliikuntaryhmiä? kyllä ei en osaa sanoa Onko yhdistyksenne kiinnostunut käynnistämään uutta, erityisryhmille suunnattua liikuntatoimintaa? Kyllä ei, miksi? Minkä liikunnan erityisryhmän liikuntamahdollisuuksien parantamisen näkisitte kiireellisimpänä? Perustelkaa miksi. Muita ajatuksiasi voit kirjoittaa paperin toiselle puolelle! Kyselyn palautus viimeistään pe mennessä! Kiitos vaivannäöstä! Liite 2. YHDISTYSTEN JA JÄRJESTÖJEN YHTEYSTIEDOT Yhdistykset, joilla omaa liikuntatoimintaa: 20

21 Liikuntatoimen yhdyshenkilö: vs. liikuntasihteeri Tiia Lyytikäinen puh , TK/fysioterapian johtaja Anitta Vainio, Vuosia lisää kotona hankkeen vetäjä; Sirpa Polo, Aikuisopisto; Marja-Leena Kangasniemi-Saari, Forssan Seudun Invalidit ry; Raili Virtaranta puh , Forssan Reumayhdistys; Ritva Aho puh , Forssan Seudun Mielenterveysseura ry; Marja-Liisa Heikkilä puh , Forssan Seudun Sydänyhdistys ry; Jukka Okslahti puh , Forssan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry; Taina Saarinen puh Tammelan Eläkkeensaajat ry; Raimo Laajalehto puh Eläkeliiton Tammelan yhdistys ry; Heikki Vihervaara puh Sotainvalidien Veljesliiton Tammelan osasto ry; Kosti Kaislasalo puh Forssan Eläkkeensaajat ry; Anneli Mäkelä puh Forssan Eläkeläiset ry; Unto Lundell puh , Eläkeliitto Forssan yhdistys ry; Pentti Jolanki puh , Forssan Ukkokerho; Toivo Tarri puh

22 Yhdistykset, joilla ei ole liikuntatoimintaa: Forssan Seudun Hengitysyhdistys ry; Sirkka-Liisa Ilvonen puh , Forssan Seudun Näkövammaiset ry; Leila Miettinen puh Forssan Seudun Diabeetikot ry; Keijo Karlsson puh , Etelä-Hämeen Lihastautiyhdistys; Jaakko Hulmi puh , Forssan Seudun Muisti ry; Anne Saarinen puh , Forssan Aivohalvaus ja Afasiakerho; Tuula Rintala Jokioisten Seudun Eläkeläiset; Antti Friman Sotainvalien Veljesliiton Koijärven osasto ry; Arvo Vähä-Pietilä ph

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja toimintatapa 2. Aiemmat hankkeet 3. Erityisryhmäläiset

Lisätiedot

FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI KEVÄT 2013

FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI KEVÄT 2013 FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI KEVÄT 2013 Sisältö Yhteystiedot 3 Kuntokaudet 4 Kalenterin tarkoitus ja käyttö 5 Erityisliikuntaryhmät 6 Vesijumpat 6 Tasapainoa ja toimintakykyä

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007

ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007 ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Valtakunnallisen projektin taustaa 2 Liperin erityisliikunnan peruskartoitus 3 Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN JA SENIORIEN LIIKUNTAKALENTERI TALVI/KEVÄT 2011

ERITYISRYHMIEN JA SENIORIEN LIIKUNTAKALENTERI TALVI/KEVÄT 2011 FORSSA TAMMELA JOKIOINEN ERITYISRYHMIEN JA SENIORIEN LIIKUNTAKALENTERI TALVI/KEVÄT 2011 Kuva: KKI-ohjelma/Studio Juha Sorri SISÄLTÖ Kuntolaatikoiden sijainnit ja lisätietoa kuntokausista saa kuntien liikuntatoimista.

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007-

ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007- ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007- Suvi Hänninen 2007 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 ERITYISLIIKUNNAN KÄSITE JA MERKITYS... 4 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 ERITYISLIIKUNTAA

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI SYKSY 2014

FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI SYKSY 2014 FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI SYKSY 2014 Sisältö Yhteystiedot 3 Kuntokaudet 4 Kalenterin tarkoitus ja käyttö 5 Erityisliikuntaryhmät 6 Vesijumpat 6 Voima ja tasapainoharjoittelu

Lisätiedot

FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI KEVÄT 2015

FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI KEVÄT 2015 FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI KEVÄT 2015 Sisältö Yhteystiedot 3 Kuntokaudet 4 Kalenterin tarkoitus ja käyttö 5 Erityisliikuntaryhmät 6 Vesijumpat 6 Voima ja tasapainoharjoittelu

Lisätiedot

FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI KEVÄT 2014

FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI KEVÄT 2014 FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI KEVÄT 2014 Sisältö Yhteystiedot 3 Kuntokaudet 4 Kalenterin tarkoitus ja käyttö 5 Erityisliikuntaryhmät 6 Vesijumpat 6 Voima ja tasapainoharjoittelu

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007-

ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007- ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007- Kari Näppä 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ERITYISRYHMÄT 4 3. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007-2009 KEHITTÄMIS- JA KONSULTOINTIPROJEKTI

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

SOVELTAVA LIIKUNTA LIIKUNTAKALENTERI ERITYISRYHMILLE JA IKÄIHMISILLE SYKSY 2015

SOVELTAVA LIIKUNTA LIIKUNTAKALENTERI ERITYISRYHMILLE JA IKÄIHMISILLE SYKSY 2015 SOVELTAVA LIIKUNTA LIIKUNTAKALENTERI ERITYISRYHMILLE JA IKÄIHMISILLE SYKSY 2015 Sisältö Yhteystiedot 3 Kuntokaudet 4 Kalenterin tarkoitus ja käyttö 5 Erityisliikuntaryhmät 6 Vesijumpat 6 Allasryhmien laskutus

Lisätiedot

Forssan kaupungin erityisliikunnan työryhmä (ERIKU)

Forssan kaupungin erityisliikunnan työryhmä (ERIKU) Forssan kaupungin erityisliikunnan työryhmä (ERIKU) SISÄLLYS FORSSAN KAUPUNGIN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISOHJELMA 1. Johdanto 3 1.1. Taustaa 3 1.2. Perustelut hankkeelle 4 1.3. Tavoitteet 4 2. Erityisliikunnan

Lisätiedot

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke KESÄ 2014 TIIVISTELMÄ Erityisliikuntapalvelut on kohdennettu väestöryhmille,

Lisätiedot

LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014

LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014 1 LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014 1.1. Liikuntapalvelut Erityislasten liikuntakerho Sunnuntaisin 12.1., 26.1., 9.2., klo 10.00 11.00 ja 23.2. klo 10.00 11.30 Euran urheilutalo

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntapalvelut

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntapalvelut UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntapalvelut & Kädessäsi on Uudenkaupungin liikuntatoimen erityisliikunnan opas. Oppaasta löydät tietoa liikuntatoimen, Vakka- Opiston sekä eri vammais-, eläkeläis-

Lisätiedot

%ffir. s"äoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi:

%ffir. säoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi: s"äoa 'g'( l*t %ffir YHDSTYKSET, YHTESOT EURA L2.9.20L3 Erityisryhmien liikunta on niiden vöestöryhmien liikuntaa, joillo on vammon, soirauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosioalisen tilonteen

Lisätiedot

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma. Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma. Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 2014 Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Lainsäädännöllinen

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI ERITYISLIIKUNTAKALENTERI Syksy 2015 kevät 2016 Erityisliikuntakalenterista löydät Mänttä-Vilppulassa toimivat erityisliikuntaryhmät, jotka soveltuvat pitkäaikaissairaiden, eri vammaisryhmien ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

2. luento hallinnollinen näkökulma

2. luento hallinnollinen näkökulma JOHDATUS ERITYISLIIKUNTAAN (LPE.A007) Pauli Rintala, erityisliikunnan professori 2. luento hallinnollinen näkökulma erityisryhmien väestöosuudet liikunnan merkitys eri erityisryhmille erityisliikunnan

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kalajoen erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikuntaa kuntiin 2013-2015 -hanke Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikunnan

Lisätiedot

Soveltavan liikunnan kalenteri 2015 2016

Soveltavan liikunnan kalenteri 2015 2016 S O V E L T A V A N L I I K U N N A N K A L E N T E R I 2015 2016 Sisällys Soveltavan liikunnan kalenteri 2015 2016... 1 Seinäjoen Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortti... 2 Seniorikortti 70+... 2 Sotaveteraanit

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke, Seinäjoen työpaja I, 4.12.2015

Liikunta ja osallisuus -hanke, Seinäjoen työpaja I, 4.12.2015 1 Liikunta ja osallisuus -hanke, Seinäjoen työpaja I, 4.12.2015 Tehtävä 1: Miten Seinäjoen liikunta- ja vapaa-ajan toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä voitaisiin edistää? Mitä haluaisitte tehdä

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI ERITYISLIIKUNTAKALENTERI Syksy 2017 kevät 2018 Erityisliikuntakalenterista löydät Mänttä-Vilppulassa toimivat erityisliikuntaryhmät, jotka soveltuvat pitkäaikaissairaiden, eri vammaisryhmien ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen.

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen. VUOSISUUNNITELMA 2005 LIIKUNTATOIMEN JÄRJESTÄMÄSTÄ OHJATUSTA TOIMINNASTA 1. UIMAKOULUT 1. Uimakoulut uimahalleissa Liikuntatoimi järjestään vuoden aikana Lauritsalan uimahallissa lasten alkeis-, jatko-

Lisätiedot

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Liisa Lähdesmäki LitL, projektikoordinaattori, lehtori Liikkumisreseptihanke / EPSHP Mikä on liikkumisresepti? on työkalu terveysliikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 17 MARJO-KAISA KONTTISEN PUHEENVUORO 4 18 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 5 19 MUUT ASIAT 6

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 17 MARJO-KAISA KONTTISEN PUHEENVUORO 4 18 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 5 19 MUUT ASIAT 6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Vammaisneuvosto 27.11.2014 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 17 MARJO-KAISA KONTTISEN PUHEENVUORO 4 18 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 5 19 MUUT ASIAT 6 NURMIJÄRVEN

Lisätiedot

Vakiovaraukset JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT. Sivu 1 / 8 03.08.2015-26.06.2016

Vakiovaraukset JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT. Sivu 1 / 8 03.08.2015-26.06.2016 Sivu 1 / 8 WELLAMO RYHMÄ 2 17:30-19:00 Laturi / omatoiminen uintivuoro 31.08.2015-25.04.2016 Sivu 2 / 8 WESIHIISI LASTENALLAS LASTENALLAS 17:30-18:00 Erityislasten uintikurssi 14.09.2015-09.05.2016 LASTENALLAS

Lisätiedot

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten kaupungin liikuntapalvelut I Kesä 2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikuntapalvelut

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

SOVELTAVA LIIKUNTA LIIKUNTAKALENTERI ERITYISRYHMILLE JA IKÄIHMISILLE KEVÄT 2016

SOVELTAVA LIIKUNTA LIIKUNTAKALENTERI ERITYISRYHMILLE JA IKÄIHMISILLE KEVÄT 2016 SOVELTAVA LIIKUNTA LIIKUNTAKALENTERI ERITYISRYHMILLE JA IKÄIHMISILLE KEVÄT 2016 Sisältö Tervetuloa liikkumaan. 3 Kalenterin käyttö ja tarkoitus 3 Kuntokaudet. 3 Erityisliikuntaryhmät. 5 Vesijumpat 5 Allasryhmien

Lisätiedot

Erityisliikunnan kesäkalenteri

Erityisliikunnan kesäkalenteri 2013 Erityisliikunnan kesäkalenteri Liikuntapalvelut Nurmijärven kunta Erityisliikunnan kesäkalenteri 2013 Liikuntapalvelut Tämä erityisliikunnan kesäkalenteri pitää sisällään Nurmijärven kunnan alueella

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

1. Liikuntaryhmät eläkeläisille 2. Kevennetyt liikuntaryhmät 3. Lasten erityisliikunta sekä kehitysvammaisten liikuntaryhmät

1. Liikuntaryhmät eläkeläisille 2. Kevennetyt liikuntaryhmät 3. Lasten erityisliikunta sekä kehitysvammaisten liikuntaryhmät Kädessäsi on Uudenkaupungin nuoriso- ja liikuntatoimen erityisliikunnan opas. Oppaasta löydät tietoa nuoriso- ja liikuntatoimen, Vakka- Opiston sekä eri vammais-, eläkeläis- ja liikuntajärjestöjen tarjoamista

Lisätiedot

Pieksämäen Erityisliikunta. Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016)

Pieksämäen Erityisliikunta. Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016) Pieksämäen Erityisliikunta Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016) YHTEYSTIETOJA ERITYISLIIKUNTA Erityisliikunta on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman, sairauden ja muun toimintakyvyn

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN KEHITTÄMIS- JA KONSULTOINTIPROJEKTI 2007-2009 AKAAN KAUPUNKI PERUSKARTOITUS Haaga-Helia AMK Vierumäen yksikkö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma Harri Heiskanen Akaan kaupungin

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2013

JÄRVI-POHJANMAAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2013 JÄRVI-POHJANMAAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2013 Soini- Vimpeli- Alajärvi Alajärven Kaupunki 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. ERITYISRYHMIEN LIIKUNNAN MERKITYS...

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin erityisliikunta

Pieksämäen kaupungin erityisliikunta Pieksämäen kaupungin erityisliikunta Syksy 2017 (4.9. 8.12.2017) Kevät 2018 (8.1. 27.4.2018) Syksy 2017 (4.9. 8.12.2017) Kevät 2018 (8.1. 27.4.2018) YHTEYSTIETOJA ERITYISLIIKUNTA Erityisliikunta on tarkoitettu

Lisätiedot

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta Tämä on Uudenkaupungin liikuntapalveluiden kokoama opas. Oppaasta löydät tietoa liikuntapalveluiden, Vakka-Opiston sekä eri seurojen ja yhdistysten tarjoamista liikuntapalveluista. Yksityisten tarjoamista

Lisätiedot

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät 26. 27.8.2014 Kyselyn kohderyhmän kunnat Erityisliikunnan verkoston ulkopuoliset 207 Manner- Suomen kuntaa: Reilu

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KERAVALLA

ERITYISLIIKUNTAA KERAVALLA ERITYISLIIKUNTAA KERAVALLA Tiedustelut ja ilmoittautumiset Keravan liikuntapalvelut 040 318 2489 HINNAT: erityisryhmät, ohjattu 3,50e vapaa vuoro 2,35e ohjattu 10x kortti 30,40e vapaa vuoro 10x kortti

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

ERITYIS- JA TERVEYSLIIKUNNAN KALENTERI LUKUVUONNA

ERITYIS- JA TERVEYSLIIKUNNAN KALENTERI LUKUVUONNA ERITYIS- JA TERVEYSLIIKUNNAN KALENTERI LUKUVUONNA 2017-2018 Tämä kalenteri sisältää tietoja Äänekosken kaupungin liikuntapalveluiden, perusturvan, järjestöjen sekä urheiluseurojen järjestämistä viikoittaisista

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA Inarin kunnan liikuntatoimen toimintasuunnitelma

LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA Inarin kunnan liikuntatoimen toimintasuunnitelma LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2017 31.7.2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 I Yleiset tavoitteet Liikuntatoimen uutta toimintakautta ohjaa kuntastrategian neljä määrettä: innovatiivisuus, aktiivisuus,

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö. Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö. Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry Järjestöjen ja kuntien yhteistyö Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry Esitys - SoveLi ry:n esittely - Järjestöjen soveltava liikunta - Kuntien soveltava liikunta - Järjestöjen ja kuntien yhteistyö

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 HANKE... 5 3. ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS... 6

SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 HANKE... 5 3. ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS... 6 ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2011 Nivalan Liikuntakeskus Oy kevät 2009 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 HANKE... 5 3. ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS... 6

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010

ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010 ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010 KIIMINGIN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN TYÖRYHMÄ 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 PROJEKTI

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI KEURUU MULA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2015-2016 KEURUULLA LIIKUNTAIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli (58 ) klo 15.00-16.00

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI Kevät 2015

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI Kevät 2015 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI Kevät 2015 Euran liikuntapalvelut Euran erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat

Lisätiedot

Tämä on Uudenkaupungin liikuntapalveluiden kokoama opas. Oppaasta löydät tietoa liikuntapalveluiden, Vakka-Opiston sekä eri seurojen ja yhdistysten tarjoamista liikuntapalveluista. Toivottavasti löydät

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

HYVINKÄÄN LIIKUNTAPALVELUT KAUSI ALKAA 4.9. Vesijumppa. Tuolijumppa. Kuntosali. Lyhytkurssit. Lajikokeilu. Erityisryhmät.

HYVINKÄÄN LIIKUNTAPALVELUT KAUSI ALKAA 4.9. Vesijumppa. Tuolijumppa. Kuntosali. Lyhytkurssit. Lajikokeilu. Erityisryhmät. L e Lisätietoja: Katarina Kiki Norrena puh. 0400 197150 www.hyvinkaa.fi/liikunta Vesijumppa Tuolijumppa Lyhytkurssit Erityisryhmät HYVINKÄÄN LIIKUNTAPALVELUT KAUSI ALKAA 4.9. LIIKKUEN ILOA ARKEEN! Säännöllinen

Lisätiedot

uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika

uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika Tämä on Uudenkaupungin liikuntapalveluiden kokoama opas. Oppaasta löydät tietoa liikuntapalveluiden, Vakka-Opiston sekä eri seurojen ja yhdistysten tarjoamista liikuntapalveluista. Toivottavasti löydät

Lisätiedot

Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015

Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015 2014 Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015 ORIMATTILAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ JA ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 HANKE TEEMU MÄKIPAAKKANEN Sisällys TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Kuntokeidas Sandels. Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4, Helsinki Puh. (09)

Kuntokeidas Sandels. Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4, Helsinki Puh. (09) Kuntokeidas Sandels Kuntokeidas Sandels Puh. (09) 4368 8070 Kuntokeidas Sandels on Töölössä sijaitseva, kesällä 2000 valmistunut ikääntyvien liikuntapaikka. Tiloihin kuuluu viihtyisä uima-allasosasto saunoineen,

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

Soveltavan liikunnan ryhmät kevät 2018 Työikäiset ja ikääntyneet

Soveltavan liikunnan ryhmät kevät 2018 Työikäiset ja ikääntyneet Soveltavan liikunnan ryhmät kevät 2018 Työikäiset ja ikääntyneet Löydä liikunnan ilo soveltavan liikunnan ryhmät aikuisille Soveltavan liikunnan ryhmät on tarkoitettu liikunnassa erityistä tukea tarvitseville

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT 2016 RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TERVEYS- JA SOVELTAVAN LIIKUNNAN RYHMÄT 2016 Raision kaupungin liikuntapalveluiden kevätkausi alkaa pääsääntöisesti viikolla

Lisätiedot

Erityisliikuntaa kuntiin 2007 2009 hankkeen tavoitteena on:

Erityisliikuntaa kuntiin 2007 2009 hankkeen tavoitteena on: AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut Timo Toivonen Syksy 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 PROJEKTI... 2 3 ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMINEN LIIKUNTATOIMESSA... 3 3.1 ERITYISLIIKUNNANOHJAAJA...

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA NIVALASSA

ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA NIVALASSA ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA NIVALASSA kartoitus 2008 1 TIIVISTELMÄ Nivala on mukana valtakunnallisessa Erityisliikuntaa kuntiin 2007-2009-projektissa. Projekti on Liikuntatieteellisen Seuran, opetusministeriön,

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2014-2015 KEURUULLA LIIKUNTATOIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli, (58e)

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Vanhus- ja vammaisneuvosto 15.01.2018 Aika 15.01.2018 klo 10:00-13:55 Paikka Iso seurakuntatalo, Pappilantie 6 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KOUVOLAN ALUEELLA

LIIKUNTAPALVELUT KOUVOLAN ALUEELLA LIIKUNTAPALVELUT KOUVOLAN ALUEELLA Eläkejärjestöt Kouvolan alueella toimii huomattava määrä eläkeläisjärjestöjä, joiden toimintaan kuuluu erilainen virkistystoiminta, kuten matkailu, päivätanssit, teatteri

Lisätiedot

Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli. Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto

Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli. Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto Joensuun seudun kansalaisopisto Joensuun kaupungin organisaatio Joensuun seudun

Lisätiedot

Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta

Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 46 20.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 50 17.09.2015 Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS

LOVIISAN KAUPUNGIN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013 2015 - Erityisliikunnan kehittämishanke LOVIISAN KAUPUNGIN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS Loviisan vapaa-aikatoimi 2 Loviisan kaupungin erityisliikunnan peruskartoitus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI Kaupunginhallitus 97 27.02.2012 TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI 783/012/2011 KH 97 Valtuustoaloite 12.12.2011: Yksi hyvä vaihtoehto ikäihmisten liikunnalle on

Lisätiedot

SENIORILIIKUNTA KEVÄT 2013

SENIORILIIKUNTA KEVÄT 2013 KEVÄT 2013 Helsingin kaupunki Liikuntavirasto Paavo Nurmen kuja 1 C 00250 Helsinki Puhelin: 09 310 87932 Faksi: 09 310 87771 Sähköp.: minna.ekman@hel.fi Liikuntaviraston kurssitoimintaan voi ilmoittautua

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2016-2017 KEURUULLA LIIKUNTATOIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli (60 ) klo

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITYSSUUNNITELMA 2009 2011

KEMPELEEN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITYSSUUNNITELMA 2009 2011 KEMPELEEN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITYSSUUNNITELMA 2009 2011 Maarit Sihvonen Fysioterapeutti OAMK/SOTE/ KOH8 30.9.2008 0 Sisältö JOHDANTO... 3 1 LIIKUNTATOIMEN HALLINTOALA... 4 1.1 Liikuntatoimen oma

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Lisätietoja: Irma Marttila p. 040 913 8323 ja Kaarina Anttila p. 050 304 4659

Lisätietoja: Irma Marttila p. 040 913 8323 ja Kaarina Anttila p. 050 304 4659 KAUHAVA Aijjoos-jumppa Lisätietoja: Irma Marttila p. 040 913 8323 ja Kaarina Anttila p. 050 304 4659 Aijjoos-kerho Ylikylässä Parillisilla viikoilla maanantaisin klo 12 14 Huhmarkosken kylätalolla (Huhmarkoskentie

Lisätiedot

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT KEVÄT 2016

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT KEVÄT 2016 12.4.2016 HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT KEVÄT 2016 AKAA Paikka: Seurantalo Sampola, Sampolantie 3, Toijala Aika: Kevään 2016 kokoontumiset maanantaisin 25.1., 29.2, 21.3, 25.4 ja 23.5. kello 14.15-15.15.

Lisätiedot

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Lääkärin rooli toimintakykyä tukevan ja edistävän työn korostamisessa Kunnon Hoitaja koulutus kaipaa tuekseen laajan organisaation tuen

Lisätiedot

Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 1 1. TAUSTAA... 2 2. TAVOITTEET JA PERIAATTEET... 2 3. RAHOITUS, HALLINNOINTI JA ORGANISOINTI... 3 4.

Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 1 1. TAUSTAA... 2 2. TAVOITTEET JA PERIAATTEET... 2 3. RAHOITUS, HALLINNOINTI JA ORGANISOINTI... 3 4. Loppuraportti Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 1 1. TAUSTAA... 2 2. TAVOITTEET JA PERIAATTEET... 2 3. RAHOITUS, HALLINNOINTI JA ORGANISOINTI... 3 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 5. TOTEUTUS... 5 5.1 Kohderyhmä...

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI ERITYISLIIKUNTAKALENTERI Syksy 2015-kevät 2016 Erityisliikuntakalenterista löydät Loviisan eri toimijoiden järjestämät liikuntaryhmät, jotka soveltuvat pitkäaikaissairaiden, eri vammaisryhmien ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Erityisryhmien liikunta Eurassa

Erityisryhmien liikunta Eurassa Erityisryhmien liikunta Eurassa Euran erityisliikunnan peruskartoitus 2014 Tekijät: Pia Malja ja Euran Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Saku Rikala 1 Sisällysluettelo 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO...2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 ALKAEN

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 ALKAEN LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 ALKAEN Sisäliikuntapaikkojen vuokrat Kuntosalien käyttömaksut Ohjaus- ja muut palvelut - 1 - YLÖJÄRVEN SISÄLIIKUNTAPAIKKOJEN VUOKRAUS Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut

Lisätiedot

Vammaisneuvoston sihteeri Päivi Aaltonen Kotikuja VIRRAT puh

Vammaisneuvoston sihteeri Päivi Aaltonen Kotikuja VIRRAT puh Virtain kaupunki VAMMAISNEUVOSTO 17.1.2017 ALUEELLA TOIMIVIEN ELÄKELÄIS- JA VAMMAISJÄRJESTÖJEN yms. + VIRTAIN VAMMAIS- JA VANHUSNEUVOSTON YHTEYSTIEDOT Muistathan ilmoittaa järjestönne yhteystiedoissa tapahtuvista

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN TERVEYS- JA ERITYISRYHMIEN

RAISION KAUPUNGIN TERVEYS- JA ERITYISRYHMIEN RAISION KAUPUNGIN TERVEYS- JA ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA 2011-2012 LIIKUNTAPALVELUIDEN TERVEYS- JA SOVELTAVAN LIIKUNNAN RYHMÄT Raision kaupungin liikuntapalveluiden syyskausi alkaa pääsääntöisesti viikolla

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot