ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007-"

Transkriptio

1 ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA Kari Näppä 2007

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ERITYISRYHMÄT 4 3. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN KEHITTÄMIS- JA KONSULTOINTIPROJEKTI 5 4. KIIMINGIN IKÄRAKENNE JA ERITYISRYHMÄT Kiimingin ikärakenne 4.2 Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrä Työpaja Kiimingissä toimivat erityisluokat 5. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTAA JÄRJESTÄVÄT TAHOT KIIMINGISSÄ OHJAAJARESURSSIT LIIKUNTATILAT KIIMINGISSÄ YHDISTYSTEN JA JÄRJESTÖJEN YHTEYSTIEDOT POHDINTA ERITYISLIIKUNTAA KIIMINKIIN TYÖRYHMÄ YHDISTYSKYSELY 19 LÄHTEET 2

3 1.JOHDANTO Suomessa liikunnan erityisryhmiin kuuluu yli miljoona ihmistä. Erityisryhmiin kuuluvat henkilöt, joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus tai joilla muusta syystä on tarvetta erityiseen tukeen. Erityisryhmiin kuuluvia ovat esimerkiksi henkilöt, joilla on tuki- ja liikuntaelimistön vamma tai sairaus, keskushermoston vamma tai sairaus, aineenvaihduntasairaus, mielenterveyshäiriö tai muu sairaus. Myös ikääntyneet ja erilaiset etniset ryhmät voidaan lukea joissakin tapauksissa erityisryhmiin kuuluviksi. Kiimingin kunnassa on asukkaita yli , joista erityisryhmiin voidaan katsoa kuuluvan noin neljännes eli n Iäkkäiden henkilöiden ( yli 65 v. ) osuus kunnan väestöstä on 6,9 %. Määrä on keskimääräistä vähemmän kuin koko maan iäkkäiden henkilöiden määrä. Kiimingin kunta on mukana Erityisliikuntaa kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojektissa. Projektia varten perustettiin työryhmä johon kutsuttiin mukaan sosiaali- ja terveystoimen, vammaisneuvoston, Kiiminkijoki-opiston, vapaaaikapalveluiden ja eläkeläisjärjestöjen edustus. Projektin alussa jokainen projektiin osallistuva kunta tekee peruskartoituksen kunnan erityisliikunnan tarpeesta. Peruskartoitus luo hyvän pohjan kehittää kunnan erityisliikuntaa. Peruskartoituksen tavoite on selvittää Kiimingin kunnan erityisliikunnan tilanne. Peruskartoituksesta tulee ilmi perustiedot erityisryhmistä sekä heidän liikunnasta, taustat valtakunnalliselle projektille, erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrä. nykyiset erityisliikuntaryhmät, olemassa oleva ohjaajaresurssi, liikuntatilojen kartoitus sekä kyselytutkimus eri toimijoille. 3

4 2. ERITYISRYHMÄT Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista ( Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö 1996:15). Liikuntalaki määrittelee kunnan tehtävän seuraavasti: Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Suomessa on n. miljoona eläkeläistä. Vanhuuseläkkeellä on n ja työkyvyttömyyseläkkeellä n henkilöä. Vammaisia Suomessa on n. puoli miljoonaa eli 10 % väestöstä. Tämän ryhmän muodostavat liikunta-, aisti- ja kehitysvammaiset. Pitkäaikaissairaita on n. miljoona. Yleisimmät pitkäaikaissairaudet ovat astma, reuma, sydänsairaudet, diabetes, syöpä sekä mielenterveyshäiriöt. ( Mälkiä & Rintala 2002 ) Erityisliikunnalla pyritään edistämään ja ylläpitämään terveyttä ja toimintakykyä sekä luomaan edellytyksiä selviytymään arjesta mahdollisimman itsenäisesti. Liikuntatilojen ja ympäristön esteettömyyteen ja vaaratilanteiden minimoimiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota järjestettäessä soveltavaa liikuntaa. Erityisryhmien liikuntaa järjestäviä tahoja ovat: kunnat, erityisryhmien liikuntajärjestöt, sosiaali- ja terveydenhuollon laitokset ja koulut. Erityisliikunta pyrkii vaikuttamaan niin yhteiskunnallisella kuin yksilöllisellä tasolla. Yhteiskunnallisesti erityisliikunnan merkitys korostuu taloudellisesti siten, että se vähentää sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä, lykkää laitoshoitoon joutumista ja edistää työhön kuntoutumista. Erityisliikunta edistää sosiaalisuutta vähentäen ihmisten eristäytymistä, opettaa toimimaan ryhmässä ja tarjoaa harrastuksia. Yksilöllisellä tasolla erityisliikunta ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä sekä luo pohjan tietoisuudelle oman kehon toiminnasta, auttaa löytämään sopivia liikuntamuotoja ja sopivia apuvälineitä. Henkisellä tasolla erityisliikunta edistää mielenterveyttä, kehittää itseluottamusta ja itsekunnioitusta. 4

5 3. ERITYISLIIKUNTA KUNTIIN KEHITTÄMIS- JA KONSULTOIN- TIPROJEKTI Erityisliikuntaa kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojekti on Liikuntatieteellisen Seuran. opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen kuntaliiton ja yhdeksän ( 9 ) projektikunnan yhteishanke. Kaikki projektikunnat ovat yli asukkaan kuntia joissa ei toistaiseksi ole suunnitelmallista ja säännöllistä erityisliikuntatoimintaa tai joiden erityisliikunta vaatii muutoin kehittämistä ( ERLI-projektin esite) Mukaan kutsutuista kunnista jäi projektin alussa yksi kunta pois. Mukana projektissa on kahdeksan ( 8 ) kuntaa. Projektikunnat: Akaa Forssa Kempele Kiiminki Liperi Mustasaari Nivala Nurmo Projektin tavoitteet: Luoda erityisryhmille nykyistä tasa-arvoisemmat liikuntaedellytykset Vähentää erityisliikunnan alueellista eriarvoisuutta Hankkia uusia ammattitaitoisia erityisliikunnan ohjaajia Varmistaa tuntiohjaajien laatu Käynnistää uusia erityisliikuntaryhmiä Lisätä ja kehittää erityisliikuntatoiminnan järjestäjien yhteistyötä Selkiinnyttää työn- ja vastuunjakoa eri toimijoiden kesken Luoda perusteita kuntien liikuntatoimen määrärahojen kohdentamiseksi erityisliikuntatoimintaan Synnyttää uutta toimintaa, joka synnyttää pysyviä toimintakäytäntöjä Tuottaa yhteistoimintamalli, jota voidaan käyttää mallina kokeilukuntien ulkopuolisissa kunnissa (ERLI-Projektin esite) Projektissa pyritään tehostamaan erityisryhmien liikunnan tiedottamista, lisäämään 5

6 harraste- ja ammattiohjaajiksi tähtäävien ohjaajakoulutusta sekä käynnistämään erityisryhmien liikuntatoimintaa. Projektikuntien erityisliikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana liikuntatoimi, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninen toimi, laitokset, vammais- ja kansanterveysyhdistykset sekä alan muut kansalaisjärjestöt. ( ERLI-Projektin esite. ) Projektissa mukana oleville kunnille tarjotaan tukea ja apua välittämällä tietoa erityisliikunnan kehittämisen yksityiskohdista, tekemällä yhteistyössä kuntien kanssa erityisryhmien liikunnan kehittämisohjelmia, opastamalla erityisliikunnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä sekä järjestämällä koulutusta eri osa-alueilla. Projekti on jatkoa vuosina toteutettuun hankkeeseen, jossa oli mukana 13 kuntaa eri puolilta Suomea. ( esim. Haukipudas ). Projektin tulokset olivat hyvät. Projektikunnissa mm. palkattiin seitsemän erityisryhmien liikunnasta vastaavaa työntekijää, liikuntaan osallistuvien määrä kasvoi 76 %, liikuntaryhmien määrä kasvoi 56 %. ( ERLI-projektin esite.) 6

7 2. IKÄRAKENNE JA ERITYISRYHMÄT 2.1. Kiimingin ikärakenne Kiimingin kunnan väestön keski-ikä n. 30 vuotta, joka osoittaa, että lasten ja nuorten määrä kunnassamme on suuri ja vastaavasti vanhusten määrä keksimääräistä alhaisempi. Vuonna 2006 syyskuussa Kiimingin kunnassa asukkaita oli Väestön ikärakenne: 0-6v 1751 asukasta % 7-15v 1988 asukasta % 16-19v 588 asukasta 5,23 % 20-64v 7032 asukasta % yli 65v 886 asukasta 7.88 % ( Kiimingin kunnan talousarviokirja 2007 ) 2.2. Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrä Kiimingissä yli 65-vuotiaita vanhuksia on 886 asukasta, joista yli 75-vuotiaita on 325 asukasta. Vammaispalvelun piirissä Kiimingissä on tällä hetkellä (2007 tammikuussa) noin henkilöä. Kiimingissä työkyvyttömyys eläkkeen saajia on yhteensä 229 henkilöä, joista suurimmat ryhmät koostuvat mielenterveys sairauksista, tuki- ja liikuntaelinsairauksista, pehmytkudossairauksista (esim. reuma) sekä sydän- ja verenkiertoelinsairauksista. Erityiskorvattavien lääkkeiden saajia Kiimingissä on n henkilöä. ( KELA:n rekisteri ) 2.2.1Työpaja Kiimingissä työpajan toiminnassa 2006 mukana on ollut yhteensä 96 henkilöä, mutta sama henkilö on voinut olla vuoden 2006 aikana esim. kahdella eri sopimuksella (tukitoimi) töissä. Sopimuksia on kirjattu 109 Alle 17-vuotiaat, yhteensä 7 henkilöä Tet-jaksolla: 1 henkilö Muu tukitoimi: 6 henkilöä vuotiaat, yhteensä 16 henkilöä Kuntouttavassa työtoiminnassa: 2 henkilöä 7

8 Työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa: 13 henkilöä Tukityöllistettynä: 1 henkilö vuotiaat, yhteensä 31 henkilöä Kuntouttavassa työtoiminnassa: 8 henkilöä Työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa 17 henkilöä Tukityöllistettynä: 3 henkilöä Muu tukitoimi: 2 henkilöä Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksessa: 1 henkilö vuotiaat, yhteensä 9 henkilöä Tukityöllistettynä: 1 henkilö Työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa: 6 henkilöä Mielenterveyskuntoutujien työhön valmennuksessa: 1 henkilö Muu tukitoimi: 1 henkilö Yli 29-vuotiaat, yhteensä 46 henkilöä Kuntouttavassa työtoiminnassa: 25 henkilöä Tukityössä 7 henkilöä Mielenterveyskuntoutujien työhön valmennuksessa: 5 henkilöä Työelämävalmennuksessa: 3 henkilöä Työkokeilussa: 1 henkilö Oppisopimuksen harjoittelujaksolla: 1 henkilö Kotouttamistoimenpiteissä: 2 henkilöä Muu tukitoimi: 2 henkilöä Kiimingissä toimivat erityisluokat Kiimingissä oli erityisopetukseen otettuja ja siirrettyjä oppilaita 2006, yhteensä 64 oppilasta. Alakylä autuasp. 1, muu. 2 yht. 3 Hannus kuulo. 1 yht. 1 Jääli lieki. 2, sosem. 1, kieli. 2, yht. 5 Tirinkylä muu. 1 yht. 1 Jaaranharju lieki. 30, sosem. 7, kieli. 2 yht. 39 Yläaste lieki 15 yht. 15 Jaaranharjussa on viisi ryhmää (yksi sosem ja neljä lieki) ja viisi erityisluokanopettajaa. autuasp= Autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet. kuulu= Kuulovamma lieki= Lievä kehitysviivästymä 8

9 sosem= Tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumattomuus kieli= kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) johtuvat oppimisen vaikeudet muu= Muu kuin edellä mainitut syyt 9

10 3. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTAA JÄRJESTÄVÄT TAHOT KIIMINGISSÄ 1. Kiimingin kunta - Vapaa-aikapalvelut - Terveyskeskus - Jaarankartanon Palvelukeskus 2.Kiiminkijoen opisto 3. Eläkeläisjärjestöt ja yhdistykset 4. Yksityiset fysioterapiat 5.1 Kiimingin kunta a) Vapaa-aikapalvelut - ei ryhmiä tällä hetkellä. b) Terveyskeskus SISU-kuntosaliryhmä Kuntola, suljettu ryhmä kerran viikossa. 10 x sarjat keväisin ja syksyisin. Lääkärin lähetteellä Kunnanhallituksen päätöksellä , 191 liite nro. 3 tähän kuntoutusjaksoon voi kunnan viranhaltija/työntekijät osallistua työajalla yhden kuntoutusjakson Kevennetty kuntosaliryhmä maanantaisin klo Mm. henkilöille joille SISU - ryhmä liian rankka, lieviä neurologisia ongelmia sekä reumaatikot. Ei ohjaajaa. Ilm. terveyskeskuksen fysioterapiaan. Kevennetty jumpparyhmä tiistaisin klo Ulkopuolinen ohjaaja. Seniori kuntoryhmä keskiviikkoisin klo Ilm. terveyskeskuksen fysioterapiaan. MT-ryhmä keskiviikkoisin Suljettu ryhmä mielenterveyskuntoutujille TULE - kuntoryhmä torstaisin klo ja Leikkausten jälkitilat 10

11 Osallistumiskertojen määrä rajoitettu 15 kertaan. Ilmoittautuminen terveyskeskuksen fysioterapiaan. Aktiiviryhmä Suljettu ryhmä neurologisille kuntoutujille Perhevalmennusryhmät Ensisynnyttäjille. Ohjaus ryhmiin äitiysneuvolan kautta Fysioterapeutin / palvelukeskuksen ryhmät Ikäihmisten ryhmä, Laivakankaan koulu. Torstaisin Kesto 60 min. - avoin ryhmä Mielenterveys ryhmä, terveyskeskus. Torstaisin suljettu ryhmä Kuntosali ryhmä +60, Kiimun kuntosali. Keskiviikkoisin itseohjautuvasti Ikäihmisten tuolijumppa, Kolamäen kerhohuone. Torstaisin avoin ryhmä Ikäihmisten tuolijumppa, Kotirinteen kerhohuone. Keskiviikkoisin (parittomat viikot) avoin ryhmä c) Jaarankartanon ryhmät: Palveluasuntojen ryhmä: Jaarankartano, aurinkosali. Maanantaisin avoin ryhmä Hoivaosaston ryhmä: Jaarankartano, rentukan aula. Tiistaisin hoivan asukkaille Dementia yksikön ryhmä, Jaarankartano, Harjula. Torstaisin Harjulan asukkaille d) Tyky- toiminta Työkykyä ylläpitävä liikuntaryhmä kunnan työntekijöille maanantaisin klo Kiimingin lukion salissa 11

12 5.2. Kiiminkijoki opisto Seniorijooga: lukio torstaisin Avoin ryhmä, kurssimaksu Senioritanssi: Honkimaan päiväkoti torstaisin Avoin ryhmä,kurssimaksu Äitiysjooga: Laivakankaan päiväkoti, tiistaisin ja torstaisin 6 viikon periodeissa. Avoin ryhmä, kurssimaksu Eläkeläisjärjestöt ja yhdistykset. Eläkeliiton Kiimingin yhdistys 3krt/vko kuntosalitoimintaa Kiimingin Eläkeläiset ei ohjattua toimintaa, jokainen harrastaa omatoimisesti esim. uimassa, sauvakävelyä, kuntosalitoimintaa. Kiimingin Sydänyhdistys Kiimingin Vanhustentaloyhdistys ry Jaarankartanon fysioterapeutti pitää kerran viikossa jumppaa kerhohuoneessa Jäälin Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry 5.4. Yksityiset fysioterapiat Kiimingin Fysioterapia tarjoaa seuraavia ryhmäterapiamuotoja rankaryhmä fysiokimppa painonhallinta sydän- ja verenpaineryhmä paastoryhmä varhaiskuntoutuskurssi työkyky- ja työhyvinvointikurssi kävelykoulu yksilöllisesti räätälöidyt kurssit 12

13 4. OHJAAJARESURSSIT - Fysioterapeutit, kunnan omat 4 - Kiiminkijoen opisto 9 ( 6 liik.opett. + 3 tanssinopett.) - Yksityiset fysioterapiat 2 - Liikuntasihteeri 1 Kiimingin kunnan palveluksessa on tällä hetkellä neljä fysioterapeuttia, heistä kolme toimii terveyskeskuksen fysioterapiassa ja yksi palvelukeskuksessa. Vapaaaikapalveluiden palveluksessa on liikuntasihteeri. Kiiminkijoen opiston palveluksessa on heidän yksi kuukausipalkkainen ja tuntipalkkaista ohjaajaa. Yksityisillä fysioterapioilla on palveluksessaan seitsemän fysioterapeuttia. 13

14 5. LIIKUNTATILAT KIIMINGISSÄ 5.1. Koulujen liikuntasalit Alakylän koulu Ulko-ovella liian korkea kynnys. Inva-WC:t sisääntulo aulassa, pukuhuoneisiin, pesuhuoneisiin ja liikuntasaliin esteetön kulku. Jäälin koulu Ulko-ovella liian korkea kynnys. Pukuhuoneiden ja pesutilojen ovet kapeat. Pesutiloihin korkea kynnys. Sisääntuloaulan inva-wc siivousvälinevarastona. Lukio Liikuntasaliin, pukuhuoneisiin ja liikuntasaliin pääsee pyörätuolilla. Ulko-ovet avautuvat sähköisesti. Kiiminkijoen koulu Pääovesta pääsee pyörätuolilla eteisaulaan, josta kulku liikuntasaliin. Pukuhuoneisiin pääsee pyörätuolilla. Inva-WC sisääntuloaulassa. Ylikylän koulu Kouluntiloihin hyvät luiskat. Pukuhuoneisiin, pesu- ja wc-tiloihin kapeat ovet. Ei inva.wc:tä. Yläaste Liikuntasaliin pääsee pääovesta. Pukuhuoneet alakerrassa, kulku portaita pitkin, pyörätuolilla ei pääse pukuhuoneisiin. Laivakankaan koulu Esteettömyys otettu huomioon suunnittelussa ( vammaisneuvoston lausunto ). Pukeutumistiloihin, sijaitsevat maanalaisessa kerroksessa, hissi. Kirkonkylän kenttä Kentällä ei ole huoltorakennusta. WC-tilat tuodaan tapahtumien yhteydessä kentälle Inva-WC:tä ei ole. Jäälin kenttä Kentälle kulku esteetön. Pukeutumis- ja WC-tiloihin portaat. Lukion alueen kentät ( jalkapallo, pesäpallo ja jääkiekkorata/tenniskenttäalue ) Huoltotiloihin portaat. Inva-WC:tä ei ole. 14

15 5.2. Yksityiset / urheiluseurojen tilat Jäälihalli Halliin kulku esteetön. Kahviotilat toisessa kerroksessa. Hallissa ei ole hissiä, joten kahvioon ei pääse esim. pyörätuolilla. Kimmoke ( ent. VePo-talo ) Uudisrakennus. Sisätiloihin hyvä luiskat. Inva-wc sisääntulo-aulassa. Esteettömyys otettu huomioon, ei korkeita kynnyksiä. Pukeutumis- ja pesutilojen ovet riittävän leveät. Pukuhuoneet hieman ahtaita. KKP:n kuntosali Jäälin ostoskeskuksessa toisessa kerroksessa. Ei hissiä. 15

16 6. Yhdistysten ja järjestöjen yhteystiedot Eläkeliiton Kiimingin yhdistys Pj. Seppo Matilainen Honkitie Kiiminki Puh: Siht. Pentti Hanhela Jäälin Vanhusten ja Vammaisten tuki ry Mäntykuja Jääli Pj. Tapani Siira Museokuja 11 p Kiimingin Eläkeläiset Pj. Sirkka Vengasaho Peltotie jääli p Kiimingin sydänyhdistys Kiimingin Vanhustentaloyhdistys ry Pj. Arto Kouri Loukkojärventie Kiiminki p

17 7. Pohdinta Liikunnasta vastaavana lautakuntana Kiimingissä toimii vapaa-aikalautakunta ( vastaa liikunta- ja nuorisopalveluista ). Liikuntatoimen bruttokäyttömenot ovat 32,36 / as ( Oulun läänin keskiarvo /as ). Erityisryhmien liikuntaa, liikuntapalveluiden omana tuotteena, ei Kiimingissä ole järjestetty. Suurin ongelma on henkilöstön puute. Liikuntapalveluilla yksi vakituinen työntekijä, liikuntasihteeri. Viimeiset kolme vuotta liikuntatoimen palveluksessa on ollut oppisopimuksella liikuntaneuvoja opiskelija. Hänen sopimuksensa päättyi vuoden 2007 toukokuun lopussa. Liikuntasihteeri toimii vapaa-aikapalveluiden tulosalueen esimiehenä ja myös vapaa-aikalautakunnan esittelijänä/sihteerinä. Terveyskeskuksen fysioterapeuttien työpanos menee tällä hetkellä olemassa olevan toiminnan hoitamiseen. Uusien toimintojen ( ryhmien ) aloittaminen ei ole mahdollista ellei jotain olemassa olevaa lopeteta. Yhteistyötä eri järjestöjen kanssa on tehty jossakin määrin esim. avustamalla järjestöjen tapahtumia ja olemalla mukana omalla työpanoksella. Tämän hetkisestä tilanteesta voidaan todeta, että uimahallikuljetuksia on tiedusteltu ja kokeiluluonteisesti järjestetty kotipalvelun toimesta.. Toiminta kaatui kuitenkin siihen, että osanottaja määrä laski niin alhaiseksi ja lopussa mukaan oli lähtemässä vain sellaisia henkilöitä jotka vaativat saattajan. Saattajatoimintaan ei kotipalvelun henkilöstö riittänyt. Lisäksi on selvitetty mahdollisuutta seniori-kortin hankkimiseen Oulun uimahalliin. Hanke kaatui kuitenkin siihen, että kaupungilla ei ole mahdollisuutta laajentaa toimintaa. Eriku-projektin myötä tulee tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tiedotustoiminnassa tulee käyttää hyväksi vapaa-aikapalveluiden omaa tiedotuslehteä ja kuntatiedotetta. Urheiluseurojen kanssa tulee pohtia heidän mahdollisuuksia kouluttaa ohjaajia erityisryhmien tarpeeseen. Kiiminkijoen Opiston kanssa yhteistyötä ns. päiväryhmien osalta kehittää ja tiivistää. Tämä on mahdollista ostopalveluna. Vapaa-aikapalveluiden roolina tulee olemaan koulutuksen järjestäminen ja palveluiden ostaminen. Tärkein tavoite tulee olemaan erityisryhmien liikunnanohjaajan toimen perustaminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Projektin myötä tulee lautakunnan tietoisuus lisääntymään ja päätöksenteossa tullaan huomioimaan entistä paremmin erityisryhmien tarpeet. 17

18 8. ERITYISLIIKUNTAA KIIMINKIIN TYÖRYHMÄ Kari Näppä, liikuntasihteeri Johanna Ruokola, vapaa-aikaltk:n jäsen Seppo Matilainen, eläkeläisjärjestöt Maisa Hanhela, Kiiminkijoki Opisto Irene Räty, Kiiminkijoen Opisto Mikko Marjomaa, vammaisneuvosto 18

19 9. YHDISTYSKYSELY Kyselytutkimus suoritettiin kaksiosaisena kesän 2007 aikana. Yhdistyksille lähetettiin oma ja kunnan omille toimijoille omat kyselykaavake. Kyselyllä kartoitettiin Kiimingin kunnan toimijoiden/osastojen ja kunnassa toimivien yhdistysten ja yhteisöjen järjestämää erityisryhmien liikuntatoimintaa. Kyselyllä haluttiin myös mitkä tekijät ovat ongelmana tai esteenä erityisryhmien liikunnan järjestämiselle sekä toiveet/ideat kehittämisen suhteen Kysely lähetettiin 25 toimijalle/ yhdistykselle. Kyselyyn haluttiin ottaa mukaan myös viisi oululaista yhdistystä, joilla tiedettiin olevan kiiminkiläisiä jäseniä. Oululaisista yhdistyksistä kyselyn palautti kolme. Kiiminkiläisistä toimijoista/ järjestöistä kyselyn palautti muistutuskierroksen jälkeen 15 Vastausprosentiksi muodostui 72 %. KOULUTUS Kysyttäessä ohjaajien kiinnostusta koulutukseen kuntapuolella oltiin hyvin vähän kiinnostuneita tai ei oltu vastattu ollenkaan. Järjestö puolella, niissä vastauksissa joissa kysymykseen vastattiin (kaksi vastausta), vastattu oltiin kiinnostuneita. Muuten vastattiin tyhjää. TILOJEN KÄYTTTÖ Liikuntatilat, joita kotikunnassa käytetään ovat koulujen salit, KiimU:n kuntosali, terveyskeskuksen fysioterapian ryhmätila ja ulkoliikuntapaikat. Naapurikuntien puolella käytetään uimahallia. TIEDOTUS Tiedotuksessa yhdistykset käyttävät paikallislehteä, omia www-sivuja ja kirjeitä. Kunnan toimijat käyttävät tiedottamiseen kuntatiedotetta, www-sivuja ja jonkin verran paikallislehteä myös ilmoitustauluja käytetään. Kiiminkijoki opisto tiedottaa toiminnastaan omalla jokaiseen talouteen jaettavalla esitteellä. Tiedotuksen kehittämistoiveena esitettiin yhteisen tiedotteen tekemistä kaikista Kiimingissä toimivista ryhmistä. 19

20 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Yhteistyön kehittäminen ja liikunnanohjaajan palkkaaminen erityisliikuntaa varten nähtiin tärkeimmiksi kehittämistavoitteeksi kunnan toimijoiden taholta. Yhdistyksistä vain yksi oli vastannut tähän kysymykseen. Siinä toivottiin omia ryhmiä mielenterveyskuntoutujille. Yhteistyöhön kaikki yhdistykset olivat halukkaita osallistumaan. SUURIMMAT JA ONGELMAT ESTEET JÄRJESTÄÄ ERITYISRYHMIEN LIIKUNTAA. Suurimmaksi esteeksi nousi erityisryhmien liikunnan kartoituksen puuttuminen ja rahoitusongelmat. Toiseksi suurin este oli mielenkiinnon suuntautuminen muihin asioihin. Seuraavana esteenä ilmeni sopivien tilojen puute ja ohjaajapula. Avustajapula oli seuraavana esteenä. 20

21 LÄHTEET: Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö ( 1996 ). Komitean mietintö 1996:15. Opetusministeriö Helsinki Mälkiä, Esko & Rintala, Pauli: Uusi erityisliikunta. Liikunnan sovellukset erityisryhmille. Liikuntatieteellinen Seura julkaisu nro 154. Tammer- Paino, Tampere Kiimingin kunnan talousarviokirja 2007 Erityisliikuntaa kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojektiesite 21

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja toimintatapa 2. Aiemmat hankkeet 3. Erityisryhmäläiset

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010

ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010 ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010 KIIMINGIN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN TYÖRYHMÄ 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 PROJEKTI

Lisätiedot

2. luento hallinnollinen näkökulma

2. luento hallinnollinen näkökulma JOHDATUS ERITYISLIIKUNTAAN (LPE.A007) Pauli Rintala, erityisliikunnan professori 2. luento hallinnollinen näkökulma erityisryhmien väestöosuudet liikunnan merkitys eri erityisryhmille erityisliikunnan

Lisätiedot

Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. KIIMINKI IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET SYKSY 2016 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Tiedustele Oulun kaupungin liikuntalaitosten yleisövuoroja suoraan liikuntalaitoksista.

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke KESÄ 2014 TIIVISTELMÄ Erityisliikuntapalvelut on kohdennettu väestöryhmille,

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007

ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007 ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Valtakunnallisen projektin taustaa 2 Liperin erityisliikunnan peruskartoitus 3 Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kalajoen erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikuntaa kuntiin 2013-2015 -hanke Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikunnan

Lisätiedot

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät 26. 27.8.2014 Kyselyn kohderyhmän kunnat Erityisliikunnan verkoston ulkopuoliset 207 Manner- Suomen kuntaa: Reilu

Lisätiedot

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten kaupungin liikuntapalvelut I Kesä 2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikuntapalvelut

Lisätiedot

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma. Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma. Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 2014 Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Lainsäädännöllinen

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007-

ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007- ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007- Suvi Hänninen 2007 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 ERITYISLIIKUNNAN KÄSITE JA MERKITYS... 4 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 ERITYISLIIKUNTAA

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTA FORSSASSA

ERITYISLIIKUNTA FORSSASSA ERITYISLIIKUNTA FORSSASSA PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTAA 4 2.1 Erityisliikunnan käsite 4 2.2 Erityisliikuntaa kuntiin 2007-09 kehittämisprojekti

Lisätiedot

Erityisliikunnan kesäkalenteri

Erityisliikunnan kesäkalenteri 2013 Erityisliikunnan kesäkalenteri Liikuntapalvelut Nurmijärven kunta Erityisliikunnan kesäkalenteri 2013 Liikuntapalvelut Tämä erityisliikunnan kesäkalenteri pitää sisällään Nurmijärven kunnan alueella

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN ROOLI ELINTAPAOHJAUKSESSA VESOTE Tiina Pekkala, sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut

LIIKUNTATOIMEN ROOLI ELINTAPAOHJAUKSESSA VESOTE Tiina Pekkala, sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut LIIKUNTATOIMEN ROOLI ELINTAPAOHJAUKSESSA 5.9.2017 VESOTE Tiina Pekkala, sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut Liikuntatoimen rooli elintapaohjauksessa Liikuntalaki määrittää kunnan tehtävät

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014

LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014 1 LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014 1.1. Liikuntapalvelut Erityislasten liikuntakerho Sunnuntaisin 12.1., 26.1., 9.2., klo 10.00 11.00 ja 23.2. klo 10.00 11.30 Euran urheilutalo

Lisätiedot

Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. HAUKIPUDAS IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2017 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Tiedustele Oulun kaupungin liikuntalaitosten yleisövuoroja suoraan liikuntalaitoksista.

Lisätiedot

Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. HAUKIPUDAS IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET SYKSY 2016 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Tiedustele Oulun kaupungin liikuntalaitosten yleisövuoroja suoraan liikuntalaitoksista.

Lisätiedot

Pauli Salonpää x Marjatta Suominen x. Marketta Rouvinen - Juhani Räihä Olavi Tuikkanen x * Hellevi Pekkarinen *poistui kokouksesta 15.

Pauli Salonpää x Marjatta Suominen x. Marketta Rouvinen - Juhani Räihä Olavi Tuikkanen x * Hellevi Pekkarinen *poistui kokouksesta 15. KINNULAN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Kokousaika 21.9.2017 kello 15 16 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) pj x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

%ffir. s"äoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi:

%ffir. säoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi: s"äoa 'g'( l*t %ffir YHDSTYKSET, YHTESOT EURA L2.9.20L3 Erityisryhmien liikunta on niiden vöestöryhmien liikuntaa, joillo on vammon, soirauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosioalisen tilonteen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 2014-2016 Siilinjärven kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Käyntiosoite: Kasurilantie 1 Postitusosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi Puhelin: 017 401 111, faksi:

Lisätiedot

Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015

Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015 2014 Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015 ORIMATTILAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ JA ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 HANKE TEEMU MÄKIPAAKKANEN Sisällys TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Pieksämäen Erityisliikunta. Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016)

Pieksämäen Erityisliikunta. Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016) Pieksämäen Erityisliikunta Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016) YHTEYSTIETOJA ERITYISLIIKUNTA Erityisliikunta on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman, sairauden ja muun toimintakyvyn

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2013

JÄRVI-POHJANMAAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2013 JÄRVI-POHJANMAAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2013 Soini- Vimpeli- Alajärvi Alajärven Kaupunki 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. ERITYISRYHMIEN LIIKUNNAN MERKITYS...

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2014

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2014 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2014 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntapalvelut

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntapalvelut UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntapalvelut & Kädessäsi on Uudenkaupungin liikuntatoimen erityisliikunnan opas. Oppaasta löydät tietoa liikuntatoimen, Vakka- Opiston sekä eri vammais-, eläkeläis-

Lisätiedot

PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN

PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET SYKSY 2016 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista, ellei toisin mainita. Tiedustele

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITYSSUUNNITELMA 2009 2011

KEMPELEEN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITYSSUUNNITELMA 2009 2011 KEMPELEEN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITYSSUUNNITELMA 2009 2011 Maarit Sihvonen Fysioterapeutti OAMK/SOTE/ KOH8 30.9.2008 0 Sisältö JOHDANTO... 3 1 LIIKUNTATOIMEN HALLINTOALA... 4 1.1 Liikuntatoimen oma

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013

MULTIAN KUNNAN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013 Mikko Mäkinen MULTIAN KUNNAN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013 Yleistä liikuntatoimen tehtävistä ja liikuntapaikoista Multian liikuntatoimen kenttä on vuonna 2013 mahdollisesti hyvin erilainen nykyiseen tilanteeseen

Lisätiedot

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Oulun kaupunki /Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Ohjattuihin liikuntaryhmiin pitää ilmoittautua, ellei erikseen

Lisätiedot

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2017 Ohjattuihin liikuntaryhmiin on ilmoittautuminen, ellei erikseen muuta mainita. Oulun uimahallin vesivoimisteluun ja KunnonLähteen>65

Lisätiedot

Kuntien erityisliikunnan tilanne 2013. Timo Ala Vähälä Erityisliikunnan päivät, Jyväskylä 27.8.2014

Kuntien erityisliikunnan tilanne 2013. Timo Ala Vähälä Erityisliikunnan päivät, Jyväskylä 27.8.2014 Kuntien erityisliikunnan tilanne 2013 Timo Ala Vähälä Erityisliikunnan päivät, Jyväskylä 27.8.2014 Erityisliikunnan arviointi Nelivuosittain vuodesta 1986 Vertailukelpoisia aikasarjoja vuodesta 2000 2000

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS

LOVIISAN KAUPUNGIN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013 2015 - Erityisliikunnan kehittämishanke LOVIISAN KAUPUNGIN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS Loviisan vapaa-aikatoimi 2 Loviisan kaupungin erityisliikunnan peruskartoitus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli. Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto

Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli. Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto Joensuun seudun kansalaisopisto Joensuun kaupungin organisaatio Joensuun seudun

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT 2016 RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TERVEYS- JA SOVELTAVAN LIIKUNNAN RYHMÄT 2016 Raision kaupungin liikuntapalveluiden kevätkausi alkaa pääsääntöisesti viikolla

Lisätiedot

USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä

USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä ruumissa TOIVO = maan paras liikuntapalvelu vuonna 2015. RAKKAUS

Lisätiedot

PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN

PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2017 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista, ellei toisin mainita. Tiedustele

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN KEHITTÄMIS- JA KONSULTOINTIPROJEKTI 2007-2009 AKAAN KAUPUNKI PERUSKARTOITUS Haaga-Helia AMK Vierumäen yksikkö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma Harri Heiskanen Akaan kaupungin

Lisätiedot

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Liisa Lähdesmäki LitL, projektikoordinaattori, lehtori Liikkumisreseptihanke / EPSHP Mikä on liikkumisresepti? on työkalu terveysliikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI KEVÄT 2013

FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI KEVÄT 2013 FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI KEVÄT 2013 Sisältö Yhteystiedot 3 Kuntokaudet 4 Kalenterin tarkoitus ja käyttö 5 Erityisliikuntaryhmät 6 Vesijumpat 6 Tasapainoa ja toimintakykyä

Lisätiedot

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Tampere 17.3.2014 ohjelmajohtaja Elina Karvinen,

Lisätiedot

Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. PATENIEMEN SUURALUEEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET SYKSY 2016 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Tiedustele Oulun kaupungin liikuntalaitosten yleisövuoroja suoraan

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA NIVALASSA

ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA NIVALASSA ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA NIVALASSA kartoitus 2008 1 TIIVISTELMÄ Nivala on mukana valtakunnallisessa Erityisliikuntaa kuntiin 2007-2009-projektissa. Projekti on Liikuntatieteellisen Seuran, opetusministeriön,

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus

1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus PERTUNMAAN KUNTA 1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Tehtävänkuvaus ja toiminta-ajatus

Lisätiedot

VoiTas-projekti Nurmijärvellä

VoiTas-projekti Nurmijärvellä VoiTas-projekti 2003-2006 Nurmijärvellä Liikuntapalvelut oma tulosalue sosiaali- ja terveystoimen toimialalla asukkaita: vuonna 2003 36 000 vuonna 2011 40 000 kolme isoa päätaajamaa: Kirkonkylä Klaukkala

Lisätiedot

ERITYIS- JA TERVEYSLIIKUNNAN KALENTERI LUKUVUONNA

ERITYIS- JA TERVEYSLIIKUNNAN KALENTERI LUKUVUONNA ERITYIS- JA TERVEYSLIIKUNNAN KALENTERI LUKUVUONNA 2017-2018 Tämä kalenteri sisältää tietoja Äänekosken kaupungin liikuntapalveluiden, perusturvan, järjestöjen sekä urheiluseurojen järjestämistä viikoittaisista

Lisätiedot

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI Kaupunginhallitus 97 27.02.2012 TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI 783/012/2011 KH 97 Valtuustoaloite 12.12.2011: Yksi hyvä vaihtoehto ikäihmisten liikunnalle on

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta

Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 46 20.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 50 17.09.2015 Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta

Lisätiedot

Soveltavan liikunnan kalenteri 2015 2016

Soveltavan liikunnan kalenteri 2015 2016 S O V E L T A V A N L I I K U N N A N K A L E N T E R I 2015 2016 Sisällys Soveltavan liikunnan kalenteri 2015 2016... 1 Seinäjoen Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortti... 2 Seniorikortti 70+... 2 Sotaveteraanit

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan! Erityisliikunnan Päivät Jyväskylä 27.8.2014

Lisätiedot

1. Liikuntaryhmät eläkeläisille 2. Kevennetyt liikuntaryhmät 3. Lasten erityisliikunta sekä kehitysvammaisten liikuntaryhmät

1. Liikuntaryhmät eläkeläisille 2. Kevennetyt liikuntaryhmät 3. Lasten erityisliikunta sekä kehitysvammaisten liikuntaryhmät Kädessäsi on Uudenkaupungin nuoriso- ja liikuntatoimen erityisliikunnan opas. Oppaasta löydät tietoa nuoriso- ja liikuntatoimen, Vakka- Opiston sekä eri vammais-, eläkeläis- ja liikuntajärjestöjen tarjoamista

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Vapaa-aikapalvelut 19.10.2015 PL 50 21531 PAIMIO LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyys aiheuttaa merkittäviä ja yhä kasvavia

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 HANKE... 5 3. ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS... 6

SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 HANKE... 5 3. ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS... 6 ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2011 Nivalan Liikuntakeskus Oy kevät 2009 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 HANKE... 5 3. ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS... 6

Lisätiedot

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen.

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen. VUOSISUUNNITELMA 2005 LIIKUNTATOIMEN JÄRJESTÄMÄSTÄ OHJATUSTA TOIMINNASTA 1. UIMAKOULUT 1. Uimakoulut uimahalleissa Liikuntatoimi järjestään vuoden aikana Lauritsalan uimahallissa lasten alkeis-, jatko-

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA. 4 pitkän aikavälin ehdotukset (1 10 vuotta)...5 4.1 Liikunta-alueet. 5 ehdotuksia kunnan liikuntapalvelujen kehittämiseksi...

PADASJOEN KUNTA. 4 pitkän aikavälin ehdotukset (1 10 vuotta)...5 4.1 Liikunta-alueet. 5 ehdotuksia kunnan liikuntapalvelujen kehittämiseksi... PADASJOEN KUNTA 1 johdanto...3 2 lyhyen aikavälin tavoitteet (0 1 vuotta)...4 2.1 Lasten ja nuorten liikuntaharrastusten lisääminen 2.2 Liikunta-alueet 2.3 Ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksien lisääminen

Lisätiedot

Erityisryhmien liikunta Eurassa

Erityisryhmien liikunta Eurassa Erityisryhmien liikunta Eurassa Euran erityisliikunnan peruskartoitus 2014 Tekijät: Pia Malja ja Euran Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Saku Rikala 1 Sisällysluettelo 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO...2

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI KEURUU MULA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2015-2016 KEURUULLA LIIKUNTAIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli (58 ) klo 15.00-16.00

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Erityisryhmien liikunta Eurassa

Erityisryhmien liikunta Eurassa Erityisryhmien liikunta Eurassa Euran erityisliikunnan peruskartoitus 2014 Tekijät: Pia Malja ja Euran Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Saku Rikala Sisällysluettelo 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO...2

Lisätiedot

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA 2015 SALVAN KUNTOUTUS FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Ilo liikkua! Uudelleen toimintaan! Tervetuloa fysioterapiaan ja toimintaterapiaan Ilolansaloon! SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLA Palvelukeskus Ilolansalo

Lisätiedot

Uudenkaupungin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Virkistys / kulttuuriseteli eläkeläisille

Uudenkaupungin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Virkistys / kulttuuriseteli eläkeläisille UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 111 Sosiaalilautakunta 38 Ote pöytäkirjasta 02. 11.2015 21. 04.2016 Uudenkaupungin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Virkistys / kulttuuriseteli eläkeläisille

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA Tiina Pekkala, liikuntakoordinaattori 11.11.2015 Pohjois-Suomen AVI Muutosta liikkeellä! Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu LINJAUS 3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö. Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö. Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry Järjestöjen ja kuntien yhteistyö Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry Esitys - SoveLi ry:n esittely - Järjestöjen soveltava liikunta - Kuntien soveltava liikunta - Järjestöjen ja kuntien yhteistyö

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Erityisliikuntaa kuntiin 2007 2009 hankkeen tavoitteena on:

Erityisliikuntaa kuntiin 2007 2009 hankkeen tavoitteena on: AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut Timo Toivonen Syksy 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 PROJEKTI... 2 3 ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMINEN LIIKUNTATOIMESSA... 3 3.1 ERITYISLIIKUNNANOHJAAJA...

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Lääkärin rooli toimintakykyä tukevan ja edistävän työn korostamisessa Kunnon Hoitaja koulutus kaipaa tuekseen laajan organisaation tuen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

1. JOHDANTO. 1.1. Taustaa

1. JOHDANTO. 1.1. Taustaa HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2014 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 1.1. Taustaa... 3 1.2. Erityisryhmäläisten määrittelyä... 4 1.3. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 hanke... 5 1.4. Huittisten

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA Inarin kunnan liikuntatoimen toimintasuunnitelma

LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA Inarin kunnan liikuntatoimen toimintasuunnitelma LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2017 31.7.2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 I Yleiset tavoitteet Liikuntatoimen uutta toimintakautta ohjaa kuntastrategian neljä määrettä: innovatiivisuus, aktiivisuus,

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

Keravan vanhusneuvosto. Toimintakertomus , poikkeuksellisesti vanhusneuvosto jatkoi toimintaansa asti.

Keravan vanhusneuvosto. Toimintakertomus , poikkeuksellisesti vanhusneuvosto jatkoi toimintaansa asti. Keravan vanhusneuvosto Toimintakertomus 2015 2016, poikkeuksellisesti vanhusneuvosto jatkoi toimintaansa 31.5.2017 asti. 2 (5) 1. Vanhusneuvoston kokoonpano 2015-2016 Keravan vanhusneuvosto on yhteistyö-

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 17 MARJO-KAISA KONTTISEN PUHEENVUORO 4 18 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 5 19 MUUT ASIAT 6

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 17 MARJO-KAISA KONTTISEN PUHEENVUORO 4 18 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 5 19 MUUT ASIAT 6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Vammaisneuvosto 27.11.2014 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 17 MARJO-KAISA KONTTISEN PUHEENVUORO 4 18 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 5 19 MUUT ASIAT 6 NURMIJÄRVEN

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunta

Mänttä-Vilppulan erityisliikunta Mänttä-Vilppulan erityisliikunta ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2014 MÄNTTÄ-VILPPULAN LIIKUNTAPALVELUT ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKE Sisällys 1. JOHDANTO...2 1.1. Erityisryhmien liikunnan

Lisätiedot

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 2 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2014 3 Ennuste 2014 Kelan sopeutumisvalmennus Kela järjestää sopeutumisvalmennusta

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007

ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007 ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007 NURMON KUNTA Liikuntatoimi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...2 2. ERITYISRYHMÄT...3 2.1 Erityisryhmien liikunnan määrittely...3 2.2 Erityisliikunnan tärkeimmät toimintamuodot...4

Lisätiedot