ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010"

Transkriptio

1 ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KIIMINGIN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN TYÖRYHMÄ 2008

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN PROJEKTI 4 3. LIIKUNTATOIMEN HALLINNOALA Liikuntatoimen oma ohjaustoiminta ja sen resurssit Erityisliikunnan järjestötoiminta kunnassa ja sen tukeminen Erityisliikuntatoiminnan keskeiset tilat Erityisliikunnasta tiedottaminen Liikuntatoimen koulutus erityisliikuntaa ohjaaville 7 4. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Terveyskeskuksen fysioterapia Vanhustyön fysioterapia Koulutussuunnitelma KOULUJEN SOVELTAVAN LIIKUNNAN OPETUS Erityisryhmiin kuuluvien oppilaiden liikunnanopetus Liikuntaa opettavien opettajien täydennyskoulutus Kerhojen käyttö erityisopetuksessa olevien oppilaiden liikunnanopetuksessa MUIDEN HALLINNON ALOJEN TOIMINTA ERITYISLIIKUNNASSA Kansalaisopiston liikuntaryhmät Yhteistyö teknisen sektorin kanssa Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa Yhteistyö Työpajan kanssa TOIMINTAORGANISAATIOT JA RESURSSIT Kunnan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikunnan resurssit vuosibudjetissa Toiminnan tuloksellisuuden seuranta TOIMENPIDE-EHDOTUKSET.. 17 Liite 1: Erityisliikunnanohjaajan yleinen toimenkuva Suomessa ja talousarvio 2009 ja

3 1. JOHDANTO Kiimingin kunta on mukana valtakunnallisessa Erityisliikuntaa kuntiin projektissa. Projekti on opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Liikuntatieteellisen Seuran ja Suomen Kuntaliiton yhteishanke. Projektissa on mukana 9 yli asukkaan kuntaa, joissa ei ole erityisliikunnanohjaajaa. Kolmivuotisen projektin tavoitteena on projektikuntien erityisliikuntatoiminnan käynnistäminen, lisääminen ja kokonaisvaltainen kehittäminen sekä toimivan toimintatapamallin luominen. Erityisliikunnan kehittämis- ja konsultointiprojektin ( ERIKU ) myötä on Kiimingissä tehty erityisliikunnan peruskartoitus ( Erityisliikuntaa Kiimingissä peruskartoitus erityisliikunnasta 2007 ). Peruskartoitus valmistui syksyllä Peruskartoituksessa selvitettiin kunnan erityisliikunnan nykytila. Peruskartoituksen pohjalta tulee kuntaan laatia erityisryhmien liikunnan kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelma tulee olemaan erityisliikunnan suunnittelun ja toteutuksen tukena. Kiimingissä ei tällä hetkellä ole erityisryhmien liikunnanohjaajaa. Vapaaaikalautakunta on kokouksessaan / 21 päättänyt perustaa erityisliikunnanohjaajan toimen alkaen. Erityisliikunnanohjaajan toimi tullaan täyttämään alkaen. 3

4 2. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN PROJEKTI Erityisliikuntaa kuntiin kehittämishanke on Liikuntatieteellisen Seuran koordinoima hanke, jonka johtoryhmässä on mukana edustus opetus-, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Suomen Kuntaliitosta. Hankkeessa on mukana 9 hieman yli asukkaan kuntaa, joissa erityisliikunta vaatii kehittämistä. Kiimingin kunta oli mukana vastaavansisältöisessä hankkeessa jo vuosina Hankkeen myötä Kiiminkiin perustettiin poikkihallinnollinen erityisliikunnan kehittämistyöryhmä. Erityisliikunnan kehittämistyöryhmään kuuluvat: liikuntasihteeri Kari Näppä, fysioterapeutti Pirkko Saarela, vapaaaikalautakunnan edustajana Johanna Ruokola, vammaisneuvoston puheenjohtaja Mikko Marjomaa, eläkeläisjärjestöjen edustajana Seppo Matilainen, Kiiminkijoki opiston edustajina Irene Räty ja Maisa Hanhela. Vuoden 2008 kesäkuussa mukaan tuli suunnittelija Virpi Rajala seudullisen Yhdessä liikkuen terveemmäksi erityisliikunnan seutuhankkeesta. Erityisliikuntaa kuntiin hankkeen tavoitteena on: luoda erityisryhmille tasa-arvoiset liikuntaedellytykset projektikunnissa lisätä ja kehittää hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja verkostoitumista luoda perusteita kuntien liikuntatoimen määrärahojenkohdentamiseksi erityisliikuntatoimintaan käynnistää uusia erityisliikuntaryhmiä Projektiin osallistuvia kuntia tuetaan välittämällä tietoa erityisliikunnan kehittämisestä, työstämällä yhteistyössä kuntien kanssa erityisliikunnan kehittämisohjelmia sekä järjestämällä tarpeita vastaavaa koulutusta. Hanke on Kiimingissä edennyt siten, että erityisliikunnan kehittämistyöryhmä kartoitti vuoden 2007 aikana kunnan erityisliikunnan tilanteen. Peruskartoituksen pohjalta laadittiin erityisliikunnan kehittämissuunnitelma, joka sisältää selvityksen liikuntaryhmien määrästä ja toimivuudesta, liikuntaesteettömyydestä, erityisliikunnasta tiedottamisesta, koulutustarpeista ja hallinnon alojen yhteistyöstä sekä toimenpide-ehdotukset vuosille

5 3. LIIKUNTATOIMEN HALLINNONALA 3.1. Liikuntatoimen oma ohjaustoiminta ja sen resurssit Kiimingin kunnan liikuntatoimella ei ole, kaudella , ollut erityisliikunnan ryhmiä. Aikaisempina vuosina joitakin ryhmiä on toteutettu ostopalveluna. Erityisliikunnan peruskartoitus osoitti, ettei Kiimingissä ole tarjontaa erityisliikunnan osalle tarpeeksi. Erityisryhmiin kuuluville ei ole pystytty tarjoamaan liikuntaa lainkaan. Syynä tähän on ollut, ettei kunnassa ole ollut kokopäiväistä erityisryhmien liikunnanohjaajaa. Täytetään erityisryhmien liikunnanohjaajan toimi alkaen. Erityisryhmien liikunnanohjaajan tehtäviin kuuluu suunnitella ja organisoida erityisryhmien liikuntatoimintaa sekä huolehtia erityisryhmien liikuntatoiminnan kehittämisestä yhteistyössä kunnan eri hallinnonalojen, järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa Erityisliikunnan järjestötoiminta kunnassa ja sen tukeminen Kiimingin kunnassa on erilaisia eläkeläisyhdistyksiä 2, Eläkeliiton Kiimingin yhdistys ja Kiimingin Eläkeläiset. Lisäksi kunnan alueella toimii muita yhdistyksiä 3, Kiimingin Sydänyhdistys, Kiimingin Vanhustentaloyhdistys ja Jäälin Vanhusten ja Vammaisten Tuki. Kiiminkiläiset osallistuvat aktiivisesti sellaisten, Oulussa toimivien vammais- ja kansanterveysjärjestöjen toimintaan, joita ei ole Kiimingissä. Peruskartoituksen yhteydessä tehty kysely osoitti, että Eläkeliiton Kiimingin osastolla on säännöllistä kuntosalitoimintaa kolme kertaa viikossa. Heillä on myös koulutettuja vertaisohjaajia. Kiimingissä ei ole myönnetty avustuksia erityisryhmien liikuntajärjestöille koska toimintaan ei ole varattu erikseen määrärahaa. Erityisryhmien liikuntaa tuetaan antamalla ilmaiset tilat ryhmien käyttöön. 5

6 Tulevaisuudessa liikuntatoimen tulee tukea yhdistysten toimintaa järjestämällä koulutusta ja konsultointi apua. Kohdeavustuksiin tulee varata erityisliikunnalle oma määräraha. Erityisryhmien liikunnanohjaajan tehtäväksi tulee yhteyden pitäminen järjestöihin niin, että yhteistapaamisia on vähintään 1-2 kertaa vuodessa Erityisliikuntatoiminnan keskeiset tilat Erityisliikuntaa Kiimingissä 2007 peruskartoituksessa on käyty läpi Kiimingin kunnan alueen liikuntatilat. Kartoitus suoritettiin käymällä kaikki liikuntatilat läpi. Syyskuussa 2008 aloitettiin liikuntapaikkaselvitys, jossa tullaan kartoittamaan kaikki liikuntapaikat ja sen perusteella tekemään toimenpide ohjelma liikuntapaikkojen kehittämiseksi. Kartoituksen yhteydessä kävi ilmi, että jopa uusissa liikuntatiloissa, on puutteellisuuksia esteettömyyden osalta. Luiskia rakentamalla ja kynnyksiä mataloittamalla voidaan tilojen esteetöntä käyttöä parantaa. Liikuntapaikkarakentamisessa tulee ottaa esteettömyys ja saavutettavuus jo suunnitteluvaiheessa huomioon entistä paremmin. Laivakankaan liikuntahallin suunnittelussa pyydettiin Vammaisneuvostolta lausunto, jonka pohjalta tehtiin tiloihin joitakin muutoksia. Liikuntapalvelut antoi oman lausuntonsa. Koulujen liikuntasalit ovat pääsääntöisesti hyvät. Sosiaalitilat sitä vastoin olivat osittain vaikeakulkuisia ja ahtaita, etenkin vanhemmissa liikuntasaleissa. Toimenpide-ehdotukset: Liikuntatiloja suunniteltaessa sekä niitä kunnostettaessa tulee suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon esteettömyys ja saavutettavuus. Suunnitteluun tulee ottaa mukaan erityisliikunnan käyttäjien näkökulma ja pyytää lausunto vammaisneuvostolta Erityisliikunnasta tiedottaminen Peruskartoituksen pohjalta voidaan todeta, että erityisliikunnasta tiedottamisessa on puutteita. Yhdistykset käyttävät tiedottamisessa paikallislehteä, omia www-sivuja ja kirjeitä. 6

7 Liikuntatoimi tiedottaa kaikesta toiminnastaan, jokaiseen talouteen paikallislehden mukana, jaettavassa kuntatiedotteessa ja www-sivuilla. Kiiminkijoki opisto tiedottaa toiminnastaan omalla kurssi-esitteellä, joka jaetaan jokaiseen talouteen ja löytyy opiston www-sivuilla. Tilaaja-tuottaja-malliin siirtymisen myötä vapaa-aikapalveluiden tiedotustoimintaa ollaan, vapaa-aikapalveluiden tiimiytymisen myötä, tehostamassa. Vapaa-aikapalveluiden tiedotusvastaavaksi on nimetty nuorisosihteeri. Hänen vastuullaan on vapaa-aikapalveluiden internetsivut ja oman tiedotuslehden tekeminen. Pyritään saamaan vapaa-aikapalveluiden oman tiedotuslehden, Kiiminki-fiilinki, ilmestyminen säännölliseksi kaksi kertaa vuodessa. Internet-sivun päivitys pyritään saamaan jatkuvaksi ja ajantasaiseksi. Kuntatiedotetta hyödynnetään edelleen jokaiseen talouteen jaettavana tiedotuskanavana. Seudullisen Yhdessä liikkuen terveemmäksi- hankkeen kanssa yhteistyössä kootaan erityisliikunnan kalenteri, jota erityisliikunnanohjaaja ylläpitää jatkossa Liikuntatoimen koulutus erityisliikuntaa ohjaaville. Liikuntatoimi ei ole ollut mukana järjestämässä säännöllistä koulutustoimintaa alueen eri yhdistyksille ja urheiluseuroille. Omia ohjaajia liikuntatoimelle ei ole. Eläkeläisjärjestöistä on muutamia henkilöitä osallistunut vertaisohjaajakoulutukseen. Liikuntatoimi tulee järjestämään koulutuksia yhteistyössä Pohjois- Pohjanmaan Liikunta ry:n kanssa. Virpiniemen liikuntaopiston koulutustarjontaa tullaan hyödyntämään. Yhdessä liikkuen terveemmäksi erityisliikunnan seutuhankkeen kanssa kehitetään alueellista koulutusta ja hyödynnetään valtakunnallista koulutusjärjestelmää Järjestöjen omaehtoiseen koulutuksen tukemiseen tulee varata määräraha. 7

8 4. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 4.1. Terveyskeskuksen fysioterapia Kuntouttavan liikunnan ryhmätoiminta terveyskeskuksessa. Terveyskeskuksen ryhmiin pääsee terveyskeskuslääkäreiden tai fysioterapeuttien ohjaamana, kun taustalla on todettu tuki- ja liikuntaelinongelma, toiminnan vajaus tai häiriö. Terveyskeskuksessa toimii 9 fysioterapeuttien ohjaamaa liikuntaryhmää. Terveyskeskuksen fysioterapia tekee ryhmien ohjaamisessa yhteistyötä Kiiminkijoen Opiston, päiväkodin henkilökunnan ja yksityissektorin kanssa. Terveyskeskuksen avopuolella työskentelee 3 fysioterapeuttia. Fysioterapeuteilla on peruskoulutukseen liittyen koulutusta erityisryhmien liikunnasta. Työntekijöillä on lisäkoulutusta erityisryhmien- ja soveltavan liikunnan alalta, joka tukee fysioterapeuttien perustehtävää perusterveydenhuollossa. Terveyskeskuksen ryhmistä asiakkaita ohjataan kolmannen sektorin liikuntaryhmiin. Suurin osa asiakkaista jää kuitenkin menemättä niihin, sillä he kokevat etteivät selviä ryhmissä niiden vaativuuden vuoksi. Nykyinen ryhmätarjonta terveyskeskuksen fysioterapiassa on mitoitettu olemassa oleviin henkilöstöresursseihin. Fysioterapeuttien työn pääpaino on fysioterapian erityisosaamisessa ja resurssit kohdennetaan näiltä osin terveyskeskuksessa lääkinnälliseen kuntoutukseen. Tavoitteena on, että fysioterapeuttien erityisosaaminen kohdennetaan ns. diagnoosipohjaisiin ryhmiin, kuten reuma-, polvenja lonkan keinonivel- sekä aivohalvaus ryhmät. Terveyskeskuksessa toimivat tuki- ja liikuntaelinryhmät sekä ikäihmisten ryhmät voisivat jatkossa toimia kolmannen sektorin alaisuudessa, kansalaisopiston ja liikuntatoimen hallinnoimina. Erityisryhmien liikunnanohjaajan toimialana on organisoida ja koordinoida ko. toimintaa. 8

9 4.2 Vanhustyön fysioterapia Kuntouttavan ja toimintakykyä ylläpitävän liikunnan ryhmät vanhustyössä. Vanhustyön, kotihoidon ja Palvelukeskus Jaarankartanon ryhmiin pääsee fysioterapeutin ja kotihoidon henkilökunnan ohjaamana. Ryhmillä pyritään ennaltaehkäisemään toimintakyvyn alenemista ja tukemaan kotikuntoisuutta. Vanhustyön fysioterapeutti ohjaa ryhmiä yhteistyössä Kiiminkijoen opiston kanssa. Ryhmiä on 6. Vanhustyön fysioterapiassa työskentelee yksi fysioterapeutti. Hänen työnsä pääpaino on vanhusten kotona ennaltaehkäisevässä kuntouttavassa toiminnassa, yhteistyössä kotihoidon kanssa. Nykyinen ryhmätarjonta vanhustyön fysioterapiassa on mitoitettu olemassa oleviin henkilöstöresursseihin. Fysioterapeutin työn pääpaino on fysioterapian erityisosaamisessa ja resurssit kohdennetaan näiltä osin vanhustyössä ennaltaehkäisevään kotikuntoutukseen. Tavoitteena on, että fysioterapeutin erityisosaaminen kohdennetaan ns. diagnoosipohjaisiin ryhmiin, kuten reuma- ja aivohalvaus ryhmät. Ryhmätoiminnan kehittäminen mielenterveystyön ja kehitysvamma avopuolen kanssa. Erityisryhmien liikunnanohjaaja organisoi ja koordinoi ko. toimintaa. Vanhustyössä, Palvelukeskus Jaarankartanossa, työskentelee kuntoutukseen suuntautuneita lähihoitajia. Heidän ammattitaidon hyödyntäminen palvelukeskuksen ryhmien ohjaamisessa, fysioterapeutin toimiessa ohjaajana ja neuvojana omalla erityisosaamisalueellaan. 4.3 Koulutussuunnitelma Terveyskeskuksen ja vanhustyön fysioterapia henkilöstön koulutussuunnitelmissa ei ole huomioitu erityisryhmien liikunnan koulutusta. Koulutusmäärärahat menevät fysioterapian erityisosaamisen kehittämiseen. 9

10 Vanhustyön ja fysioterapian henkilöstön osallistumiseksi liikunnallisen kuntoutuksen kehittämiseen ja koulutuksiin tulee resursoida jatkossa. Tavoitteena on laaja-alainen kunnan erityisliikuntaa tukeva yhteistyö. 5. KOULUJEN SOVELTAVAN LIIKUNNAN OPETUS 5.1 Erityisryhmiin kuuluvien oppilaiden liikunnanopetus Jäälin koulussa toimii kolme POMO-luokkaa ( pidennetyn oppivelvollisuuden mukaan opiskelevat ). Liikunnanopetusta on tällä hetkellä kahdesta kolmeen tuntia viikossa. Liikuntatoimen tulisi tukea koululiikuntaa erityisoppilaiden osalta. Erityisliikunnan ohjaaja voisi tulevaisuudessa vierailla koululla ja osallistua osaltaan erityisliikunnan opetukseen mm. seuraavasti: 1. Erityisliikunnan konsultointi opettajille. Osallistua opetukseen mukaan 2.Kuntaan yhteisesti hankittavien soveltavan liikunnan välineiden ja materiaalien lainaus. 3. Opastus materiaalien käyttöön 4. Oppitunneille lainaaminen 5.Mahdollisuus vaikuttaa välinehankintoihin Koulun sisätilojen ja pihan alueen kehittäminen POMO-luokkien oppilaiden liikunnan tarpeita vastaaviksi. Liikuntatunnit koulun ulkopuolella: Uinti: Uinnin opetus tulee olla vuosittaista. Mielellään uintikerrat jaksotettuina säännöllisesti koko lukuvuoden ajaksi, kerran kuukaudessa toiminta-alueittain opiskeleville oppilaille, joilla toimii myös kuntoutusmuotona. Oppiaineittain opiskelevien oppilaiden uintijaksot voivat olla tiiviimmässä periodissa, 1-2 uintiviikkoa lukuvuodessa. Muut koulun ulkopuolella olevat liikuntamuodot: esim. kuntosali, keilaus, palloilulajit, erilaiset retket. Kaikki koulun ulkopuolella tapahtuva liikuntatoiminta edellyttää taksikuljetusta, johon tulisi varata määrärahat. 10

11 Liikuntatoimi tukee kouluhenkilöstön osaamista yhteistyössä koulutusjärjestelyin, välineiden hankinnoin, kerhotoimintaa edistämällä ja kuljetuspalveluja järjestämällä. Soveltavan liikunnan välineiden lainausta ja käytön opetusta kehitetään, ottaen huomioon käyttäjien toiveet. Koulun ulkopuolella järjestettävää toimintaa kehitetään erityisliikunnanohjaajan johdolla siten, että käyttäjien toiveet otetaan entistä paremmin huomioon. 5.2 Liikuntaa opettavien opettajien täydennyskoulutus Erityisliikunnan täydennyskoulutusta tulisi tarjota POMO-luokkien opettajille ja avustajille. Henkilöstön koulutusta tulisi tukea sekä kannustaa tarjoamalla koulutukset työajalla ja työnantajan kustantamana. Koulutusta voidaan järjestää liikuntatoimen (erityisliikunnan ohjaaja) puolesta, omien liikunnan opettajien toimesta tai ulkopuolisten kouluttajien taholta. Kannustetaan, tiedotetaan ja tuetaan opettajia hakemaan erityisliikunnan täydennyskoulutuksiin ja ideapäiviin. Koulutus toteutetaan henkilöstön työajalla ja työnantajan kustannuksella. 5.3 Kerhojen käyttö erityisopetuksessa olevien oppilaiden liikunnan opetuksessa Koulupäivien ulkopuolella olisi hyvä järjestää erilaisia liikuntakerhoja (esim. POMO-oppilaille räätälöidyt kerhot, integroidut kerhot, perhekerhot). Tällä tuettaisiin oppilaiden itsenäistä liikkumista ja harrastuneisuutta. Monipuoliset kokemukset erilaisista liikuntalajeista ja ryhmistä kehittävät laaja-alaisesti oppilaita ja antaisivat mahdollisuuden säännölliseen harrastamiseen. Kerhojen vetäjien osaamista tulee vahvistaa koulutusmahdollisuuksia tarjoamalla. Erityisliikunnanohjaaja osallistuu erityisopetuksen kerhojen suunnitteluun ja toteutukseen. Koulunkäyntiavustajia pyritään saamaan mukaan säännölliseen kerhotoimintaan ja innostetaan heitä mukaan 11

12 erityislasten liikunnanohjaukseen ja tarjotaan heille koulutusmahdollisuuksia. 6. MUIDEN HALLINNON ALOJEN TOIMINTA ERITYISLIIKUNNASSA 6.1. Kiiminkijoen opiston liikuntaryhmät Kiiminkijoen opiston erityisliikunnan tarjonta painottuu senioriliikuntaan. Senioreille suunnattuja ryhmiä on tällä hetkellä senioritanssi, seniorijumppa ja kaksi VoiTas-ryhmää. Lisäksi odottaville äideille on tarjolla äitiysjoogan tiiviskurssi. Lisäksi opistolla on matalan kynnyksen liikuntaryhmiä, joissa otetaan huomioon aiemmin liikkumattomat henkilöt ja sellaiset, jotka kokevat, etteivät pärjää tavallisessa liikuntaryhmässä. Tällainen ryhmä on mm. Niskahartiaseudun ja selän hyvinvointi. Liikuntatoimen tulee tiivistää yhteistyötä Kiiminkijoen opiston kanssa, hyödyntäen opiston ohjaajaresursseja. Yhteistyötä on tiivistettävä myös muiden vastaavien toimijoiden kanssa. Salivuorojen myöntämisen osalta Kiiminkijoki opiston kanssa tulee neuvotella toiminnan keskittämisestä erityisliikunnalle soveltuviin tiloihin Yhteistyö teknisen sektorin kanssa Yleisten ja liikunta-alueiden suunnittelussa tulee yhteistyötä teknisen sektorin kanssa tiivistää. Kevyen liikenteen väylien suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös liikuntatoimen näkökanta. Liikuntapaikkoja ja kevyenliikenteen väyliä suunniteltaessa tulee erityisryhmien tarpeet huomioida esim. sijoittamalla liikunta-alueille tarpeeksi penkkejä ja levähdyspaikkoja Yhteistyötä teknisen sektorin kanssa tulee tiivistää. Vuoden 2009 aikana valmistuvassa liikuntasuunnitelmassa tulee huomioida erityisryhmät. Esteettömyys tulee huomioida uudis- ja korjausrakentamisessa. Kaikessa liikenne- ja ympäristönsuunnittelussa on huomioitava erityisryhmien tarpeet. 12

13 6.3. Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa Kiimingin kunta on tehnyt jonkin verran yhteistyötä Oulun Sosiaalialan oppilaitoksen fysioterapia ja lähihoitaja opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ovat suorittaneet työharjoittelua terveyskeskuksen fysioterapiassa, palvelukeskus Jaarankartanossa ja päiväkodeissa. Erityisryhmien liikunnanohjaajan yhtenä tehtävänä on kehittää yhteistyötä sosiaalialan oppilaitosten kanssa erityisliikunnan tukemiseksi Yhteistyö Työpajan kanssa Kiimingin työpaja tuottaa valmentavia ja kuntouttavia palveluja työttömälle tai muutoin tukea tarvitsevalle henkilölle vuosittain. Samanaikaisesti työpajan palveluihin osallistuu henkilöä. Kohderyhmään kuuluvien henkilöiden ikä vaihtelee 15 ja 60 vuoden välillä. Heidän asennoitumisessaan liikuntaan on myös suuria eroja. Osa harrastaa liikuntaa aktiivisesti, mutta normaalia väestörakennetta suurempi osuus suhtautuu liikuntaan passiivisesti. Passiivisuuden taustalla voi olla negatiivinen asenne liikuntaan, elämäntavat sekä liikuntaan liittyvä fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen rajoite. Joidenkin kohdalla rajoittavana tekijänä voi olla jopa tavanomaiseen perusliikuntaan soveltuvien varusteiden puute. Työpajan palvelutarjontaan sisältyy säännöllinen viikoittainen liikunta, johon osallistuu lähes kaikki työpajan asiakkaat. Sen toteuttamiselle aiheuttaa haasteita kohderyhmän heterogeenisuus ja osittain tavanomaista passiivisempi suhtautuminen liikuntaan. Työpajalla on tarve erityisryhmien liikuntaan erikoistuneille liikuntapalveluille. Tarvetta on kohderyhmää motivoivalle valistukselle sekä liikuntatapahtumien asiantuntevalle suunnittelulle sekä ohjaukselle. Myös suorituspaikkojen tulee vastata kohderyhmän tarpeita ja palvelujen toteutua kohde-ryhmähenkilöiden työaikana (arkityöpäivinä). 13

14 Myös työpajan valmennushenkilöstöllä on työhönsä liittyvä tarve liikunnallisuutta tukevalle koulutukselle sekä henkilökohtaista työkykyä ylläpitäville liikuntapalveluille. Erityisryhmien liikunnanohjaaja tukee työpajan toimintaa osallistumalla liikuntatapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi työpajan valmennushenkilöstölle tullaan järjestämään liikuntaa tukevaa koulutusta. Valmennushenkilöstön TYKY-toimintaa kehitetään osana kunnan muun henkilöstön TYKY-toimintaa. 7. TOIMINTAORGANISAATIOT JA RESURSSIT 7.1. Kunnan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Kiimingin kunnassa on toiminut Erityisliikunnan- työryhmä vuodesta 2007 alkaen. Työryhmä perustettiin siinä vaiheessa kun Kiiminki ilmoittautui Eriku-projektiin mukaan. Työryhmään on kuulunut liikuntasihteeri Kari Näppä, fysioterapeutti Pirkko Saarela, vapaa-aikalautakunnan edustajana Johanna Ruokola, vammaisneuvoston puheenjohtaja Mikko Marjomaa, eläkeläisjärjestöjen edustajana Seppo Matilainen, Kiiminkijoki opiston edustajina Irene Räty ja Maisa Hanhela. Vuoden 2008 kesäkuussa mukaan tuli suunnitelija Virpi Rajala seudullisen Yhdessä liikkuen terveemmäksi erityisliikunnan seutuhankkeesta. Työryhmän tarkoituksena on projektin myötä kehittää Kiimingin erityisliikuntaa sekä valmistella ja esittää toimenpide ehdotuksia päättäjille erityisliikunnan kehittämiseksi ja toiminnan vakiinnuttamiseksi. Työryhmä on kokoontunut vuoden aikana yhdeksän kertaa. Kiimingin kunnassa toteutetaan vuoden 2009 alussa lautakunta uudistus, joka todennäköisesti merkitsee sitä, että vapaa-aikalautakunta lakkautetaan. Vapaa-aikapalveluiden asiat tullaan käsittelemään yhdessä sivistyspalveluiden hallintoelimessä. Lautakunta uudistuksen myötä, vapaa-aikalautakunnan toiminnan lakatessa, tulee erityisryhmien liikunnan työryhmän toimintaa 14

15 jatkaa. Työryhmää tulee täydentää ja keskeisistä erityisliikunnan toimijoista kootaan työryhmä, joka erityisliikunnanohjaajan koordinoimana suunnittelee ja organisoi erityisryhmille liikuntapalveluja eri hallinnonalojen, järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Työryhmä toimii aluksi uuden erityisliikunnan ohjaajan tukena ja osittaisena ohjausryhmänä Erityisliikunnan resurssit vuosibudjetissa. Kiimingin kunnassa, liikuntatoimella, ei ole ollut erityisliikuntaan korvamerkittyä rahaa. Liikuntatoimi on kuitenkin maksanut yhden ryhmän ohjaajan palkan. Perusselvityksen mukaisesti ryhmiä on ollut kuusitoista. Erityisliikunnan peruskartoituksen perusteella on käynyt selväksi, että nuorille ei ole tarjolla erityisryhmien liikuntaa Kiimingissä. Toimintaa tuleekin suunnata entistä monipuolisemmin myös toimintarajoitteisille lapsille ja nuorille. Urheiluseurat tekevät hyvää ja monipuolista työtä nuorisourheilun hyväksi. Lisäksi voidaan todeta, että yhdistyksillä ja järjestöillä on toimivia liikuntaryhmiä myös ikääntyneille. Tästä oivana esimerkkinä Eläkeliiton Kiimingin osaston kolme kertaa viikossa kokoontuva kuntosaliryhmä. Tulevaisuudessa tilannetta helpottaa erityisryhmien liikunnanohjaajan toimen täyttäminen vuoden 2009 elokuun alussa. Nykyisellä henkilökunnalla ei voida turvata erityisliikunnan kehittämistä sille tasolle mitä liikuntalaki vaatii ja edellyttää. Kokopäiväinen erityisliikunnanohjaaja pystyy suunnittelemaan ja ohjaamaan käytännössä uusia ryhmiä kunnan alueella ja tekemään yhteistyötä kunnan omien toimijoiden, järjestöjen ja eri yhteisöjen kanssa. Sekä alueellisesti seutukunnan muiden kuntien kanssa. Erityisryhmien liikunnanohjaajan yleinen toimenkuva Suomessa ja alustava Kiimingin kunnan erityisliikunnan budjettiesitys liitteenä 1. Erityisliikunnan osalle tulee liikuntatoimen talousarvioon huomioida noin määrärahan lisäys. Tämä summa sisältää erityisryhmien liikunnanohjaajan palkan sivukuluineen, matkakulut, välinehankinnat, kalustomäärärahan, koulutukset ja mahdolliset tilavuokrat. 15

16 7.3. Toiminnan tuloksellisuuden seuranta Erityisryhmien liikunnalle laaditaan, osana yhteisten hyvinvointipalveluiden sivistyspalveluiden palvelutuotantoaluetta, BSC:n mukaiset mittarit. Näillä mittareilla tullaan arvioimaan erityisliikuntaa asiakaan näkökannalta, prosesseja ja rakenteita, henkilöstöä ja taloutta. Erityisliikunta toimintaa seurataan pitämällä tilastoja kävijämääristä sekä järjestämällä kyselyitä liikuntaryhmistä kävijöille. Tulevaisuudessa sama seuranta voidaan toteuttaa myös yhdistyksille, joilla on omia liikuntaryhmiä. Käyttäjäkyselyiden avulla erityisliikuntaryhmien toimintaa pystytään kehittämää, parantamaan ohjaustoimintaa sekä kartoittamaan osallistujien liikunnan tarve. Tilastojen kautta saadaan selville ryhmien kävijämäärät ja heidän jakautuminen. Tätä kautta toiminnan seuraaminen helpottuu ja turhilta virheiltä vältytään. 16

17 8. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Kiimingin kunta palkkaa erityisliikunnanohjaajan alkaen, joka ohjaa ja koordinoi erityisliikuntatoimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tuetaan yhdistysten toimintaa järjestämällä koulutusta ja antamalla konsultointi apua. Järjestöjen kanssa säännölliset tapaamiset 1-2 kertaa vuodessa. Liikuntapaikkarakentamisessa tulee ottaa huomioon esteettömyys. Suunnitelmista tulee pyytää lausunto tiloja käyttäviltä erityisryhmien edustajilta ja ohjaajilta. Kattava tieto toimivista ja ohjatuista erityisliikuntaryhmistä kunnan www-sivuille. Kuntatiedotteen hyödyntäminen ja vapaaaikapalveluiden tiedotuslehden ilmestyminen säännölliseksi. Kiimingin kunta tukee erityisliikuntaa toteuttavia järjestöjä, yhdistyksiä ja urheiluseuroja järjestämällä koulutusta ja tiloja. Järjestöjen omaehtoista koulutukseen kohdennetaan määrärahoja. Kehitetään liikuntapolku terveystoimen läheteryhmistä liikuntatoimen matalankynnyksen jatkoryhmiin erityisliikunnan alueella Erityistukea tarvitsevien oppilaiden koululiikuntaa kehitetään erityisliikunnanohjaajan tukemana. Keskeisistä erityisliikunnan toimijoista kootaan työryhmä, joka erityisliikunnanohjaajan koordinoimana suunnittelee ja organisoi erityisryhmille liikuntapalveluja eri hallinnonalojen, järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Työryhmä toimii erityisliikunnanohjaajan tukena ja ohjausryhmänä. 17

18 Liite 1. Erityisliikunnanohjaajan yleinen toimenkuva 1. Vastaa erityisryhmien liikuntatoiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä palvelusopimuksen mukaisesti 2. Erityisryhmienliikunnan suunnittelu, organisointi ja toteutus. 3. Yhteistyö kunnan eri hallinnonalojen, järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa 4. Erityisryhmien liikunnasta tiedottaminen ja tätä sektoria varten hankitun kaluston ja välineistön lainaustoiminta. 5. Päättää toimintasäännön määrittelemän ratkaisuvallan mukaisesti erityisryhmien liikuntaan liittyvistä hankinnoista ja palveluiden ostoista. 6. Muut esimiehen määräämät tehtävät. 18

19 BUDJETTI 2009 PALKKA JA SIVUKULUT ,00 MUUT TOIMINTAKULUT SISÄLTYVÄT ENSIMMÄISEN TOIMINTA KAUDEN AIKANA LIIKUNTAPALVELUIDEN TUOTTEISIIN. BUDJETTI PALKKA ,00 HENKILÖSTÖN SIVUKULUT 9 026,00 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET 1 000,00 TELEPALVELUT 750,00 POSTIPALVELUT 750,00 MATKUSTUSPALVELUT 3 000,00 TOIMISTO- JA KOULUTARVIKKET 500,00 KALUSTO 2 000,00 MUUT KULUT 3 000,00 YHTEENSÄ ,00 19

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke KESÄ 2014 TIIVISTELMÄ Erityisliikuntapalvelut on kohdennettu väestöryhmille,

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITYSSUUNNITELMA 2009 2011

KEMPELEEN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITYSSUUNNITELMA 2009 2011 KEMPELEEN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITYSSUUNNITELMA 2009 2011 Maarit Sihvonen Fysioterapeutti OAMK/SOTE/ KOH8 30.9.2008 0 Sisältö JOHDANTO... 3 1 LIIKUNTATOIMEN HALLINTOALA... 4 1.1 Liikuntatoimen oma

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007-

ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007- ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007- Kari Näppä 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ERITYISRYHMÄT 4 3. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007-2009 KEHITTÄMIS- JA KONSULTOINTIPROJEKTI

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja toimintatapa 2. Aiemmat hankkeet 3. Erityisryhmäläiset

Lisätiedot

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten kaupungin liikuntapalvelut I Kesä 2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikuntapalvelut

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma. Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma. Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 2014 Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Lainsäädännöllinen

Lisätiedot

KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kalajoen erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikuntaa kuntiin 2013-2015 -hanke Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikunnan

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 3 2. LIIKUNTATOIMEN HALLINNONALA... 4

1. JOHDANTO... 3 2. LIIKUNTATOIMEN HALLINNONALA... 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LIIKUNTATOIMEN HALLINNONALA... 4 2.1 Liikuntatoimen oma ohjaustoiminta ja sen resurssit... 4 2.2 Erityisliikunnan järjestötoiminta kunnassa ja sen tukeminen... 5 2.3

Lisätiedot

Erityisliikuntaa kuntiin 2007 2009 hankkeen tavoitteena on:

Erityisliikuntaa kuntiin 2007 2009 hankkeen tavoitteena on: AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut Timo Toivonen Syksy 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 PROJEKTI... 2 3 ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMINEN LIIKUNTATOIMESSA... 3 3.1 ERITYISLIIKUNNANOHJAAJA...

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kuntien erityisliikunnan tilanne 2013. Timo Ala Vähälä Erityisliikunnan päivät, Jyväskylä 27.8.2014

Kuntien erityisliikunnan tilanne 2013. Timo Ala Vähälä Erityisliikunnan päivät, Jyväskylä 27.8.2014 Kuntien erityisliikunnan tilanne 2013 Timo Ala Vähälä Erityisliikunnan päivät, Jyväskylä 27.8.2014 Erityisliikunnan arviointi Nelivuosittain vuodesta 1986 Vertailukelpoisia aikasarjoja vuodesta 2000 2000

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007

ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007 ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Valtakunnallisen projektin taustaa 2 Liperin erityisliikunnan peruskartoitus 3 Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

Meidän koulumme on Liikkuva koulu

Meidän koulumme on Liikkuva koulu Meidän koulumme on Liikkuva koulu Opettajista liikuntatiimi Liikkuva koulu -ohjelman toteutus Liikuntatapahtumien suunnittelu mm. koululaisten liikuntapäivä seuraesittelyrastien merkeissä perheliikuntapäivät

Lisätiedot

Oulun Liikkuvat koulut. Susanna Hellsten Kai Lotvonen

Oulun Liikkuvat koulut. Susanna Hellsten Kai Lotvonen Oulun Liikkuvat koulut Susanna Hellsten Kai Lotvonen Liikkuvat koulut Oulussa Liikkuva koulu hankkeessa on tällä hetkellä mukana 3+1 koulua On lähdetty liikkeelle koulujen omista lähtökohdista Uusia hankekouluja

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta. Yleiset tavoitteet. Toimenpiteet. I Urheiluseurojen tukeminen. Inarin kunnan liikuntatoimen toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta. Yleiset tavoitteet. Toimenpiteet. I Urheiluseurojen tukeminen. Inarin kunnan liikuntatoimen toimintakertomus TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta Yleiset tavoitteet Vähän liikkuville kuntalaisille järjestettiin erilaisia liikuntatapahtumia ja matalan kynnyksen liikuntakerhoja. Yhteensä liikuntapalveluja hyödynsi

Lisätiedot

2. luento hallinnollinen näkökulma

2. luento hallinnollinen näkökulma JOHDATUS ERITYISLIIKUNTAAN (LPE.A007) Pauli Rintala, erityisliikunnan professori 2. luento hallinnollinen näkökulma erityisryhmien väestöosuudet liikunnan merkitys eri erityisryhmille erityisliikunnan

Lisätiedot

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI Kaupunginhallitus 97 27.02.2012 TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI 783/012/2011 KH 97 Valtuustoaloite 12.12.2011: Yksi hyvä vaihtoehto ikäihmisten liikunnalle on

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Liikuntakulttuurin kokonaisarviointi: valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi liikunnan alueella (Liikuntal. 4, 2 mom.) arvioitu muutamia keskeisiä

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015

Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015 2014 Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015 ORIMATTILAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ JA ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 HANKE TEEMU MÄKIPAAKKANEN Sisällys TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN 23.9.2016 Matti Kettunen Vapaa-aikajohtaja Asikkalan kunnan toimenpiteet terveysliikuntaprosessissa 2005 2006 2008 2009 2011 Liikuntastrategian

Lisätiedot

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät 26. 27.8.2014 Kyselyn kohderyhmän kunnat Erityisliikunnan verkoston ulkopuoliset 207 Manner- Suomen kuntaa: Reilu

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot

Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot Kevään 2014 Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaarit Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot Kevään 2014 Liikkeellä voimaa vuosiin seminaarit Eläkevuodet edessä (60+) Liikkumisympäristöt ja olosuhteet

Lisätiedot

Forssan kaupungin erityisliikunnan työryhmä (ERIKU)

Forssan kaupungin erityisliikunnan työryhmä (ERIKU) Forssan kaupungin erityisliikunnan työryhmä (ERIKU) SISÄLLYS FORSSAN KAUPUNGIN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISOHJELMA 1. Johdanto 3 1.1. Taustaa 3 1.2. Perustelut hankkeelle 4 1.3. Tavoitteet 4 2. Erityisliikunnan

Lisätiedot

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa KOKKOLA KARLEBY Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa Sisällys 1 Liikuntapoliittisen ohjelman tarkoitus...2 2 Liikuntapoliittisen

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015

Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli. Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto

Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli. Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto Joensuun seudun kansalaisopisto Joensuun kaupungin organisaatio Joensuun seudun

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta

Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2008 2/2008 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aikapalveluiden osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2008 1. Yleistä 1. tilaaja-tuottaja- toimintamalli vapaa-aikapalveluissa

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan! Erityisliikunnan Päivät Jyväskylä 27.8.2014

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VAPAA-AIKAPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VAPAA-AIKAPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 20 VAPAA-AIKAPALVELUT Liite HYVINVOINTILAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. NUORISOTYÖ Nuorisotilatoiminta nuorisotila 53692 2 07384 Leiritoiminta leiri 999,2

Lisätiedot

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa Valeria Denisenko, Petroskoin pedagogisen opiston johtaja PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Pietarin valtiollisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 2014-2016 Siilinjärven kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Käyntiosoite: Kasurilantie 1 Postitusosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi Puhelin: 017 401 111, faksi:

Lisätiedot

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY Sisällys 1. UUSI TOIMINTA VUONNA 2014... 3 1.1. Aiemmin käynnistyneet projektit... 3 1.2. Uudet projektit... 3 2. VAKIINTUNUT TOIMINTA VUONNA 2014... 4 2.1. TUrVoKe ry... 4 2.2. Hallinto... 4 2.3. Jäsenpalvelut...

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

14.4. 2015 Mai-Brit Salo

14.4. 2015 Mai-Brit Salo 14.4. 2015 Mai-Brit Salo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 18 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä Autamme urheiluseuroja

Lisätiedot

LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014

LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014 1 LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014 1.1. Liikuntapalvelut Erityislasten liikuntakerho Sunnuntaisin 12.1., 26.1., 9.2., klo 10.00 11.00 ja 23.2. klo 10.00 11.30 Euran urheilutalo

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2015. Voimassa 31.8.2015 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2015. Voimassa 31.8.2015 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2015 Voimassa 31.8.2015 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 19.3.2015 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntatilat ja -alueet Liikuntatilojen

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Henkilöstöltä on saatu esitys, että Inarin kunta tukisi henkilöstön saamen kielen opiskelua nykyistä pontevammin. Ohessa saapunut sähköposti asiasta.

Henkilöstöltä on saatu esitys, että Inarin kunta tukisi henkilöstön saamen kielen opiskelua nykyistä pontevammin. Ohessa saapunut sähköposti asiasta. Yhteistyötoimikunta 41 26.08.2015 Kunnanhallitus 299 07.09.2015 Henkilöstön saamen kielen opiskelun tukeminen 327/01.03.00/2015 YTTMK 41 Henkilöstösihteeri-suunnittelija Henkilöstöltä on saatu esitys,

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Liisa Lähdesmäki LitL, projektikoordinaattori, lehtori Liikkumisreseptihanke / EPSHP Mikä on liikkumisresepti? on työkalu terveysliikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Miksi Voimaa vanhuuteen -ohjelma? Tiedetään, että Liikkumiskyvyn ongelmat, muistisairaudet, alakulo ja yksinäisyys jouduttavat koti- tai laitoshoitoon siirtymistä

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 Liite A 6 Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Jessica Sundström, johtava sosiaalityöntekijä Juha Joki, vastaava työvoimaohjaaja Johdanto Työvoiman

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta. Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009

Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta. Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009 . Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009 VISIO 2015 Kiimingissä on seudullisesti kilpailukykyiset ja kaikkien saavutettavissa olevat sivistys- ja vapaa-aikapalvelut.

Lisätiedot

Katsaus Taipalsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Taipalsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Taipalsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Heli Starck ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin terveysliikunnan toimenpidesuunnitelman lähtökohtana on Päijät-Hämeen maakunnan yhteinen terveysliikuntastrategia.

Orimattilan kaupungin terveysliikunnan toimenpidesuunnitelman lähtökohtana on Päijät-Hämeen maakunnan yhteinen terveysliikuntastrategia. ORIMATTILAN KAUPUNKI 1 johdanto...3 2 liikunnallinen orimattila...4 3 toimenpidesuunnitelman tavoitteet...4 3.1 Tietoa liikunnan merkityksestä jaetaan 3.2 Kaupungin panostus liikuntaan on kuntalaisten

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterisen ja Ilpo Hakulan valtuustoaloite ikäliikuntakeskuksen perustamisesta

Marja-Liisa Vesterisen ja Ilpo Hakulan valtuustoaloite ikäliikuntakeskuksen perustamisesta Kaupunginhallitus 81 11.02.2013 Marja-Liisa Vesterisen ja Ilpo Hakulan valtuustoaloite ikäliikuntakeskuksen perustamisesta 578/012/2012 KH 81 Valtuustoaloite 24.9.2012: Vanhusten hyvinvoinnissa ja toimintakyvyn

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Tampere 17.3.2014 ohjelmajohtaja Elina Karvinen,

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Vuoden 2013 toiminnan painopistealueet ovat: Edunvalvonnallisiin ja koulupoliittisiin kysymyksiin vaikuttaminen Koululiikunnan

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin puolesta Hyvinvoinnin puolesta Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Tavoite Tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään Visio WAU ry tulee

Lisätiedot

Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. KIIMINKI IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET SYKSY 2016 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Tiedustele Oulun kaupungin liikuntalaitosten yleisövuoroja suoraan liikuntalaitoksista.

Lisätiedot

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 480. Vastaajien määrä: 480

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 480. Vastaajien määrä: 480 Liikuntakysely 1. Sukupuoli 2. Kotikunta 3. Syntymävuosi Keski-ikä 46,2 4. Koulutustaso 5. Työtilanne ja ammatti 6. Kuinka suuren osan päivittäisestä valveillaoloajasta vietät oman arviosi mukaan passiivisesti

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Pieksämäen Erityisliikunta. Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016)

Pieksämäen Erityisliikunta. Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016) Pieksämäen Erityisliikunta Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016) YHTEYSTIETOJA ERITYISLIIKUNTA Erityisliikunta on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman, sairauden ja muun toimintakyvyn

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot