PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso "

Transkriptio

1 PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso <jaksonumero, alkupäivä - päättymispäivä> <Yrityksen nimi> <Projektin nimi> -projekti <Projektiryhmän nimi, projektipäällikön nimi> <päiväys>

2 PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTIN LAATIJALLE Tämä "työkirja" on laadittu helpottamaan projektin työn ja tulosten edistymisen raportointia ja seurantaa. Edistymisraporttihan on projektin ohjauksen väline kuten projektisuunnitelma. Edistymisraportti laaditaan jokaisesta seurantajaksosta. Edistymisraportti ei ole versioitava dokumentti. Ohjausryhmän kokousten aikataulut ja seurantajaksot on sovittu projektin aloituksen yhteydessä. Projektin vetäjä (projektipäällikkö) informoi projektin ohjausryhmää (johtoryhmää) projektinsa edistymisestä. Edistymisraportti laaditaan aina hyvissä ajoin, viimeistään ohjausryhmän kokousta edeltävällä viikolla. Edistymisraportissa esitetään kokouksen osallistujille projektin tilaa koskevaa tietoa mm. päätöksenteon tueksi. Projektipäällikkö toimittaa edistymisraportin liitteineen ja esityslistan kokouksen osallistujille sovitun aikataulun mukaisesti siten, että osallistujat voivat valmistautua kokouksessa käsiteltäviin ja päätettäviin asioihin. Projektipäällikkö toimii ohjausryhmän kokouksessa sihteerinä ja projektin edistymisen sekä tulosten esittelijänä. Ohjausryhmän puheenjohtaja toimii ohjauskokouksen puheenjohtajana. Työkirjan copyright-merkintä koskee vain työkirja-asua, ei siitä johdettua edistymisraporttia. Onnistuvaa projektia!

3 PROJEKTIN NIMI PROJEKTIN TEHTÄVÄ (lyhyesti, muista myös tehtävän rajaus) SEURANTAJAKSO < jakson alkupäivämäärä jakson loppumispäivämäärä>, <viikkono. viikkono.> Seurantajaksot kannattaa valita kokonaisina työviikkoina, jolloin työ aidosti katkeaa edellisen viikon loppuun. Ilmaise seurantajakso myös kalenteriviikkoina, jotta ajoitussuunnitelmasta ja toteumaseurannasta lukijan on helpompi paikantaa ao. seurantajakso. Edistymisraportin laajuus vaihtelee ollen n tekstisivua. SISÄLTÖ 1 AIKATAULUTILANNE TULOSTEN TILA KÄYTETYT RESURSSIT KOKEMUKSET ONGELMAT, RATKAISUEHDOTUKSET JA TEHDYT RATKAISUT ARVIO PROJEKTIN KESTOSTA EHDOTUS JATKOTOIMENPITEIKSI MUUTA...2 LIITTEET Ajoitussuunitelma Toteumaseuranta...1 JAKELU Projektin ohjausryhmän jäsenet Muut ohjausryhmän kokoukseen osallistuvat henkilöt Projektiryhmän jäsenet

4 Proj-Amo Oy Edistymisraportti <numero> 1 (2) Projektipäällikön nimi Projektin nimi tunniste Päiväys 1 AIKATAULUTILANNE Esitä yhteenveto projektin aikataulustilanteesta suhteessa suunniteltuun: onko projekti aikataulussa vai ei? Mieti, mikä kuvaa aikataulussa olemista. 2 TULOSTEN TILA Esitä raportointikaudella valmistuneet tulokset ja niiden valmistumisajankohta. Vertaa tulosten valmistumista ja laatua suunniteltuun (aikataulu, vaatimukset, mittaustulokset, ks. projektisuunnitelma) ja totea tarvittaessa katselmoinnin tulokset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Selvitä tässä myös tällä seurantajaksolla aloittamatta jääneet ja keskeneräiset tehtävät, tekeillä olevat (esim. valmis katselmoitavaksi, katselmoitu tai korjattavana, viimeisteltävänä) tulokset sekä niiden aikataulu- ja työmääräarviot suhteessa suunniteltuun. Tuo tarvittaessa ikävätkin asiat ohjauskokouksen päätettäviksi. Se auttaa kokonaistilanteen palauttamisessa raiteilleen. Seuraavan raportointikauden tehtävät auttavat myös hahmottamaan, missä projektin vaiheessa mennään ja paikantamaan projektin kokonaistilannetta. 3 KÄYTETYT RESURSSIT Selvitä projektin aktiviteettien (tehtävien) resurssitilanne. Tarkoituksena on verrata keskenään niin suunnitellun kuin käytetyn eli toteutuneen työmäärän suhdetta sekä arvioida jäljellä oleva työmäärän tarve päätöksen tekoa varten. Esitä projektin kokonaistyömäärä (n tuntia) käynnistämisestä seurantakauden päättymiseen eli kumulatiivinen työkertymä ja seurantajakson työmäärä (m tuntia) henkilöittäin (ja/tai tehtävittäin). Ilmoita myös toteutuneen työmäärän prosenttiosuus suunnitellusta. Taulukko n. Työmäärän jakautuminen seurantajaksolla projektin alusta jäljellä oleva työ suunniteltu toteutunut suunniteltu toteutunut suunniteltu arvio Henkilö/ tehtävä tuntia tuntia % tuntia tuntia % tuntia tuntia Yhteensä Selvitä suurten työmääräpoikkeamien (henkilötasolla >20 % seurantajaksolla, kokonaistyömäärässä > 10 %) syyt ja arvioi, miten tilanne korjaantuu seuraavien seurantajaksojen aikana. Kerro myös henkilövaihdokset tms. resurssien käyttöä koskeva informaatio ohjausryhmälle.

5 Proj-Amo Oy Edistymisraportti <numero> 2 (2) Projektipäällikön nimi Projektin nimi tunniste Päiväys Tehtäväkohtainen työmääräseuranta esitetään liitteessä 2 Toteumaseuranta. Toteumaseurannan pohjana käytetään projektisuunnitelman ajoitussuunnitelmaa (liite 1). 4 KOKEMUKSET Kerää tähän merkittävät havainnot, joita työn aikana on tehty: esim. vaikeudet, onnistumiset ja oppimiskokemukset. Kerro, mitä niistä on opittu, miten selvitty. Käytä tässä hyväksesi projektin sisäisen ohjauksen (viikottaiset projektipalaverit) muistioita. Muista myös projektisuunnitelmassa esitetyt (oppimis)tavoitteet. 5 ONGELMAT, RATKAISUEHDOTUKSET JA TEHDYT RATKAISUT Kuvaa kukin projektin työssä esiintynyt ongelma, toteutunut riski tai ennakoitava tilanne, josta on seurannut tai saattaa seurata ongelmia projektin tehtävän toteuttamiseksi. Esitä kunkin ongelman tai riskin osalta joko jo tehty ratkaisu tai ehdotus ratkaisuksi ohjausryhmän päätettäväksi. Projektin uudelleen suunnittelu tai keskeyttäminen ovat äärimmäisiä vaihtoehtoja, joista ohjausryhmä tekee päätöksen. 6 ARVIO PROJEKTIN KESTOSTA Esitä arvio projektin kestoksi suhteessa suunniteltuun. Vastaa kysymyksiin: Miten tulokset aikaansaadaan (muuttuneissakin olosuhteissa), mitä toimintaa joudutaan tehostamaan, miten projektiryhmä toimii tehokkaammin? 7 EHDOTUS JATKOTOIMENPITEIKSI Laadi tähän ehdotus projektin tulosten valmistumisen varmistamiseksi. Vastaa kysymykseen: millaisia päätöksiä odotat ohjauskokouksen tekevän? Projektin ohjausryhmä tekee kokouksessaan päätöksiä mm. tässä esitettyjen ehdotusten pohjalta pyrkiäkseen parantamaan projektin mahdollisuuksia ja valmiuksia suoriutua tehtävästään. 8 MUUTA Esitä muut ohjausryhmälle tiedotettavat asiat.

6 LIITTEET Liite 1 Ajoitussuunitelma (viimeisestä hyväksytystä projektisuunnitelmasta) Liite 2 Toteumaseuranta (ajoitussuunnitelma pohjana tarvittavat sarakkeet lisättyinä)

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet PROJEKTINHALLINTA Projektityön tausta ja lähtökohdat Projektityötä kannattaa käyttää tehtävissä, joissa on useita osapuolia ja joissa toivotaan tehostettavan asiantuntijoiden hyväksikäyttöä. Projekteiksi

Lisätiedot

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003 Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 TAUSTA... 1 1.1.1 Aikaisempi kehitys... 1 1.1.2 Nykytilanne...

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTIN YLEISVAIHEET Esimerkkinä tyypillinen ohjelmistokehitysprojekti (verkkopalvelu tms.) Tarve projektille Esimääritys Tarjouspyyntö Tarjous Toimittajan

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA OSANA KURSSIA Opettaja: Tomi Jokitulppo email: Tomi.Jokitulppo@metropolia.fi puhelin: 040 5430197 4 opetuskertaa: 2.10., 9.10., 16.10.

Lisätiedot

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Sosiaalinen tilinpito Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Julkaisija: Suomen Kylätoiminta ry, 2005 Teoksen kirjoittajat: Håkan Björk ja Tytti Siltanen Kuvat:

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN

HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN Tätä henkisen kuormituksen kartoitusmenetelmää käytettäessä pitää ottaa huomioon seuraavaa: 1. Menetelmä on tarkoitettu henkisen kuormituksen kartoittamiseen

Lisätiedot

JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus

JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus Versio: 24.5.2006 Julkaistu: 15.6.2005 Voimassaoloaika: Toistaiseksi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. EU-HANKKEET... 2 Uudenkaupungin kaupungin roolit EU-hankkeissa... 2 Menettelytavat hallinnossa... 3 Päätöksenteko kaupungin

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Luku 3 Projektisuunnittelu ja raportointi

Luku 3 Projektisuunnittelu ja raportointi Luku 3 Projektisuunnittelu ja raportointi Jos et varaudu mihinkään, se tapahtuu varmasti. Tuntematon Johdanto Projektisuunnittelun onnistuminen edellyttää syvällistä projektin, toimialan ja metodologian

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä PROJEKTISUUNNITELMA Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Joulukuu 2013 Johdanto Yritysten toiminta nojaa nykyään hyvin toimiviin ja turvallisiin tietojärjestelmiin. Kuitenkin neljä viidestä tietoturvatarkastuskohteesta

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot