Lonkkakivun yleiset syyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lonkkakivun yleiset syyt"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Antti Joukainen LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, vs. kliininen opettaja KYS, ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka Itä-Suomen yliopisto Hannu Miettinen LKT, dosentti. kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, palveluyksikön johtaja KYS, ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka Heikki Kröger kirurgian, ortopedian ja traumatologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, kirurgian oppiaine KYS, ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka Lonkkakivun yleiset syyt Nivelrikko, ahdas lonkka -oireyhtymä ja ison sarvennoisen kipuoireyhtymä Lonkkakivun diagnoosi perustuu hyvään anamneesiin ja kliiniseen tutkimukseen. Siihen kuuluvat aina liikkumiskyvyn arviointi, kipupaikan selvittäminen ja lonkkanivelen liikelaajuuksien tutkiminen. Lonkan natiiviröntgenkuvaus on tärkein radiologinen tutkimus. Magneettikuvausta on hyvä käyttää, kun epäillään lonkkakivun taustalla vakavia syitä, kuten lonkan alueen maligniteettia, rasitusmurtumaa tai luunekroosia. Vanhuksen tavallisin nivuskivun syy on lonkkanivelrikko. Lonkan lateraalisen kivun tavallisin syy on reiden loitontajajänteiden rappeuma. Ahdas lonkka -oireyhtymä, FAI eli femoroasetabulaarinen impingement, voi olla nuoren aikuisen lonkkakivun syy. Vertaisarvioitu VV Nivusen ja lonkan seudun kipu on tuki- ja liikuntaelinpotilaita hoitavalle lääkärille tavallinen, mutta haasteellinen vaiva monien diagnoosivaihtoehtojensa vuoksi. Tavallisimpien tautien toteamiseksi riittää hyvä kliininen tutkimus ja lonkan natiiviröntgenkuvaus. Potilaan antamat esitiedot ja lääkärin tekemä perusteellinen kliininen tutkimus ovat lonkkakivun syyn ja sen erotusdiagnostiikan perusta (1,2,3,4). Lonkkakivun sijainnin mahdollisimman tarkka määrittäminen auttaa diagnostiikassa. Liikkumisen aikana tai sen jälkeen ilmenevä lonkkakipu viittaa lonkkanivelen vaivaan. Perustutkimuksia ovat potilaan kävelyn, istuutumisen ja tuolilta nousun, tutkimuspöydälle käynnin, lantion asennon ja selkärangan ryhdin tarkastelu. Lonkkien liikelaajuudet (rotaatiot, koukistus ja ojennus, loitonnus ja lähennys) tutkitaan, tunnustellaan nivunen, lonkan lateraalinen osa, pulssit, pakaranseutu ja sakroiliakanivel. Alaraajojen neurologinen tutkimus kuuluu niin ikään lonkkapotilaan perustutkimukseen. Tärkein kuvantamistutkimus on lonkan röntgenkuvaus. Magneetti- tai kaikukuvausta tarvitaan, jos lonkkakivun syy ei muuten selviä. Lonkkakivun erotusdiagnostisia vaihtoehtoja esitetään taulukoissa 1 ja 2. Nivelrikko Tavallisin lonkan ja nivusen kipua aiheuttava sairaus on lonkkanivelrikko. Alle 45-vuotiaista lonkkanivelrikkoa on noin 0,5 %:lla, vuotiaista 12 %:lla ja vuotiaista 20 %:lla (5). Miehillä lonkkanivelrikko on yleisempi kuin naisilla (2). Primaarisen nivelrikon etiologia on tuntematon, mutta useita siihen liittyviä riskitekijöitä tunnetaan (2). Femoroasetabulaarisen ahtauden osuus nivelrikon kehittymisessä on avoin tällä hetkellä (6). Nivelrikon tavallisin oire on nivuskipu rasituksessa ja sen jälkeen. Ison sarvennoisen seudun kipua voi myös esiintyä. Pakaran kipu on harvinainen lonkka-artroosin oire. Lonkkanivelrikko voi aiheuttaa kiputuntemusta myös etureiteen ja polveen saakka. Liikkeellelähtökipu, esimerkiksi istumasta nousun jälkeen, ensimmäisten askelten jäykkyys ja arkuus ennen nivelen jonkinasteista vetreytymistä ovat tyypillisiä lonkkanivelrikon oireita. Nivelen jäykistyminen rajoittaa usein sairauden alkuvaiheessa lonkan sisäkiertoa ja sairauden edetessä myös koukistusta, ojennusta ja ulkokiertoa. Lonkkanivelen jäykkyys voi rajoittaa esim. kenkien pukemista ja jalkojen hoitoa. Lonkkanivelrikkoa epäiltäessä kliiniseen tutkimukseen kuuluvat potilaan liikkumisen arviointi, Trendelenburgin koe, alaraajojen neurologinen status ja pituuseron määrittäminen, lonkkien liikelaajuuksien tutkiminen sekä lonkan seudun tunnustelu. Tyypillisiä löydöksiä ovat kivulias kävely ja kivuliaat liikerajoitukset niin lonkan aktiivisissa kuin passiivisissa liikkeissä. Erotusdiagnostiikan kannalta on otettava huomioon, onko potilaalla nivustyrää, arvioitava arteria femoraliksen pulssi ja mahdollinen reisiluun ison sarvennoisen tunnusteluarkuus. 2195

2 Katsaus Kirjallisuutta 1 Anderson B, Fields K, Grayzel J. Evaluation of the adult with hip pain. UpToDate Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Polvi- ja lonkkanivelrikko. Käypä hoito -suositus Fearon AM, Scarvell JM, Neeman T, Cook JL, Cormick W, Smith PN. Greater trochanteric pain syndrome: defining the clinical syndrome. Br J Sports Med 2013;47; Julkaistu verkossa Seppänen M, Itälä A, Mäkelä K, Mokka J, Virolainen P. Kivulias lonkka ei aina merkitse artroosia. Suom Lääkäril 2010;65: Aromaa A, Koskinen S, toim. Terveys ja toimintakyky Suomessa. Terveys tutkimuksen perustulokset. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B3/2002. Helsinki Ganz R, Leunig M, Leunig-Ganz K, Harris WH. The etiology of osteoarthritis of the hip: an integrated mechanical concept. Clin Orthop Relat Res 2008;466: Byrd J, Jones K. Arthroscopic management of femoroacetabular impingement: minimum 2-year follow-up. Arthroscopy 2011;27; Myers SR, Eijer H, Ganz R. Anterior femoroacetabular impingement after periacetabular osteotomy. Clin Orthop Relat Res 1999;363: Murray RO. The aetiology of primary osteoarthritis of the hip. Br J Radiol 1965;38: Reichenbach S, Jüni P, Werlen S ym. Prevalence of cam-type deformity on hip magnetic resonance imaging in young males: a crosssectional study. Arthritis Care Res 2010;62: Laborie LB, Lehmann TG, Engesæter IØ, Eastwood DM, Engesæter LB, Rosendahl K. Prevalence of radiographic findings thought to be associated with femoroacetabular impingement in a population-based cohort of 2081 healthy young adults. Radiology 2011;260: Pollard TC, Villar RN, Norton MR ym. Genetic influences in the aetiology of femoroacetabular impingement: a sibling study. J Bone Joint Surg Br 2010;92: Siebenrock KA, Ferner F, Noble PC, Santore RF, Werlen S, Mamisch TC. The cam-type deformity of the proximal femur arises in childhood in response to vigorous sporting activity. Clin Orthop Relat Res 2011;469: Wall PD, Fernandez M, Griffin D, Foster N. Nonoperative treatment for femoroacetabular impingement: a systematic review of the literature. PM R 2013;5: Julkaistu verkossa Taulukko 1. Yleisiä lonkkakivun diagnostistisia vaihtoehtoja ja niiden mahdollisia kuvantamistutkimuksia ja sairauksien erityispiirteitä. Diagnoosi Usein käytetty kuvantamistapa ja löydös Erityispiirteitä Lonkan nivelrikko Ahdas lonkka -oireyhtymä (FAI) Lonkan lateraalinen kipuoireyhtymä Lähentäjäjänteiden tulehdus, adduktoritendiniitti Röntgen Löydös: nivelraon kaventuminen, osteofyytit Röntgen, ennen leikkaus hoitoa varjoainetehosteinen MK tai TT Löydös: kyhmymuodostus caputissa tai ylikatteisuus acetabulumissa Röntgen, MK Röntgen, MK Iliopsoas- tai adduktoritendiniitti voivat aiheuttaa myös nivuskipua. Näitä diagnooseja voidaan arvioida lonkan isometrisillä koukistustesteillä tai lonkan lähentäjien voimatesteillä. Radiologiset löydökset Lonkkanivelrikon radiologisina löydöksinä todetaan röntgenkuvasta nivelraon kaventuma, reunakielekkeiden eli osteofyyttien ja luukystien muodostuminen ja pidemmälle edenneessä nivelrikossa nivelraon häviäminen ja reisiluun pään muodon muutokset (kuva 1). Nivel rikon radiologisena luokituksena käytetään tavallisimmin viisiportaista (luokat 0 4) Kellgrenin ja Lawrencen luokitusta (2). Magneettiku vausta tarvitaan harvoin, mutta se voi olla erotusdiagnostiikan kannalta täydentävä tutkimus lonkkanivelrikon diagnostiikassa, ja erityisen hyödyllinen kun epäillään esimerkiksi luunekroosia tai -kasvainta. Nivelrikkopotilaan hoito on aluksi aina konservatiivinen. Myös potilaille, joille suunnitellaan tekonivelleikkausta, tulee antaa konserva- Ikä tärkein riskitekijä. Nivuskipu tavallisin oire. Lonkan liikerajoitus. Nuorempi potilas. Nivuskipu ja/tai lateraalinen kipu. Positiivinen internal impingement -testi. Kipu ja arkuus ison sarvennoisen kohdalla. FABER-testi (fleksio, abduktio, ulkorotaatio), Trendelenburgin testi (yhden jalan seisonta) kivuliaat. Usein urheiluperäinen. Tunnusteluarkuus adduktori jänteiden insertiossa, kipu vastustetussa isometrisessä adduktiossa. Nivustyrä Kaikututkimus Tyypillinen nivusen pullistuva tunnustelulöydös. Lonkan liikkeet normaalit. Reisityrä myös mahdollinen, sen diagnostiikka vaikeampi ja harvoin tunnusteltavissa. Lannerankaperäinen hermojuurikipu Lannerangan röntgen, MK Löydös: Iskiasneurologialöydökset Normaali lonkan status kuva 1. Selkä- ja pakarakipu, kipusäteily reiteen, distaalisesti raajaan. 57-vuotiaan nivuskipuja potevan miehen lonkkien röntgenkuva. Molemmissa lonkissa todetaan selkeät nivelrikkomuutokset: oikeassa lonkassa Kellgren-Lawrenceluokituksella määrittäen KL 4: nivelrako hävinnyt, isot osteofyytit, luukystat ja merkittävä reisiluun pään deformiteetti. Vasemmassa lonkassa näkyy KL 3 nivelraon merkittävä kaventuminen, skleroosi, osteofyytit ja luukystat. 2196

3 tieteessä Taulukko 2. Harvinaisempia lonkkakivun erotusdiagnostisia vaihtoehtoja ja niiden erityispiirteitä. Erotusdiagnostinen vaihtoehto Lonkan labrumvaurio Luunekroosi Iliopsoastendiniitti Napsulonkka, sisempi tai ulompi Iliopsoasbursiitti Urheilijan tyrä, nivusen kiputila Meralgia paresthetica (N. cutaneus femoris lateraliksen pinne) Pubiksen tai reisiluun yläosan rasitusmurtuma Aortoiliakaalinen verisuoniperäinen ahtauma Diagnostinen erityispiirre Usein FAI:iin liittyvä ilmiö. Varjoainetehosteinen MK, lonkan artroskopia diagnostisia. Nopea lonkkakivun alku, voimakas kipu. Röntgenkuva alkuvaiheessa normaali. MK diagnostinen. Altistava tekijä usein glukokortikoidihoito, alkoholi. Usein urheiluperäinen. Vastustettu isometrinen lonkan fleksio: arkuus, mahdollinen voimaheikkous. Kuormitukseen liittyvä kuuluva ja/tai tuntuva napsaus nivusessa (sisempi) tai trokanteerisesti (ulompi). Dynaaminen kaikututkimus voi olla diagnostinen. Sekundaarinen, lonkan nivelrikko tai reumatauti usein perussyy. Usein liikunnasta provosoitunut. Kipupaikka tyypillisesti häpyluun ylälateraalireuna. Arkuus isometrisessä vatsalihastestauksessa. Hermokipu ja tuntohäiriö reiden anterolateraalisella pinnalla. Tinelin testi positiivinen ingvinaaliligamentin tasolla. Arkuus häpyluussa tai reisiluun yläosassa. Kuormitus pahentaa oiretta. MK diagnostinen. Klaudikaatio. Kipu, voimaheikkous. Heikko tai puuttuva pulssi nivusessa tai distaalisesti. Lonkan status normaali. tiivisen hoidon ohjeet. Nivelrikkopotilaat hyötyvät lihas- ja liikeharjoittelusta, painonhallinnasta ja sopivasta kipulääkityksestä (2). Liikuntaa suositetaan jatkamaan vaivan sallimissa rajoissa. Kivunhoitoon suositetaan ensisijaisesti parasetamolia, minkä lisäksi voidaan käyttää lisälääkityksenä tulehduskipulääkettä ja/tai opioidia (tramadoli tai kodeiini) (2). Lonkkanivelrikkoa ei voi hoitaa tähystysleikkauksella. Degeneratiivinen reunarustovaurio eli labrumruptuura on usein artroosiin liittyvä ilmiö, jonka kirurginen hoito (labrumin vaurioituneen osan poisto ja nivelen puhdistusleikkaus) ei yleensä auta ( kuva 2). Tällainen nivelrikko joudutaan hoitamaan tekonivelleikkauksella (7). Tekonivelleikkaus Tekonivelleikkausta pitää harkita, jos potilaalla on lonkkanivelrikon konservatiiviseen hoitoon reagoimaton vaikea (lepo)kipu ja hänen toimintakykynsä on selvästi huonontunut. Se ilmenee kävelykyvyn rajoittumisena ja vaikeuksina päivittäisissä toiminnoissa. Kivun ja toimintahaitan arviointia helpottavat kipumittarien käyttö (100 mm:n VAS-kipujana tai 0 10 numeroasteikko) ja selkeiden toimintahaittojen kuvaus, kuten kävelyn metrimääräisen rajoittumisen ilmoittaminen. SI-nivelperäinen kipu Luutuumori ja/tai patologinen murtuma Osteoidi osteooma Legg-Calvé-Perthesin tauti Lonkan epifyseolyysi Lonkan septinen artriitti Ristiluun seudun kipu, FABER-testin kipu SI-nivelen kohdalla. Aiheuttaja primaarinen luukasvain tai etäpesäke. Röntgen-, MK-, TT- ja luustokarttatutkimuskset. Tarvitsee arvion luukasvaimia hoitavasta yksiköstä. Lapsi: usein hyvänlaatuinen (luukysta tai aneurysmaattinen kysta), epäile maligniteettia v: usein pahan laatuinen, tavallisia lymfooma tai sarkooma. Yli 30 v: etäpesäke tavallisin, mutta primaarinen kasvain mahdollinen, esim. myelooma, sarkooma tai lymfooma. Tavallisin hyvänlaatuinen luukasvain. Tyypillisesti lapsi tai nuori aikuinen, tyyppioire on yökipu, johon NSAID-lääkitys auttaa. Röntgenkuvassa voi näkyä huonosti, mutta hyvin TT- tai MK-tutkimuksissa. Skleroosireunainen tuumori, lisäksi tiivis sentraalinen nidus. Erityisesti pojilla, ikähuippu 5 7 vuoden iässä, voi johtaa FAI:iin. Erityisesti pojilla, ikähuippu vuotiailla. Voi johtaa FAI:iin. Nopea alku, kuume, yleisoireet. Päivystystutkimukset: röntgen, veriviljely. Punktionäyte ultraääniohjatusti nivelestä bakteeriviljelyä varten. kuva 2. Lonkkanivelen rustorengas. Rustorenkaan eli labrumin vaurio liittyy usein FAI:iin tai nivelrikkoon. Vaurioitunut osa voidaan joskus kiinnittää tai poistaa leikkauksella. 2197

4 katsaus 15 Ng VY, Arora N, Best TM, Pan X, Ellis TJ. Efficacy of surgery for femoroacetabular impingement. A systematic review. Am J Sports Med 2010;20: Ayeni OR, Wong I, Chien T, Musahl V, Kelly BT, Bhandari M. Surgical indications for arthroscopic management of femoroacetabular impingement. Arthroscopy 2012;28: Byrd JW, Jones KS. Hip arthroscopy for labral pathology: prospective analysis with 10-year follow-up. Arthroscopy 2009;25: Verhelst L, Guevara V, De Schepper J, Van Melkebeek J, Pattyn C, Audenaert EA. Extra-articular hip endoscopy: a review of the literature. Bone Joint Res 2012;1; Brinks A, Van Rijn R, Willemsen S ym. Corticosteroid injections for greater trochanteric pain syndrome: a randomized controlled trial in primary care. Ann Fam Med 2011;9: Lequesne M, Dijan P, Vuillemin V, Mathieu P. Prospective study of refractory greater trochanter pain syndrome. MRI findings of gluteal tendon tears seen at surgery. Clinical and MRI results of tendon repair. Joint Bone Spine 2008;75: Rompe J, Segal N, Cacchio A, Furia J, Morral A, Maffulli N. Home training, local cortcosteroid injection, or radial shock wave therapy for greater trochanter pain syndrome. Am J Sports Med 2009;37: Lustenberger D, Ng V, Best T, Ellis T. Efficacy of treatment of trochanteric bursitis: a systematic review. Clin J Sport Med 2011;21; Babis G, Sakellariou V, Parvizi J, Soucacos P. Osteonecrosis of the femoral head. Orthopedics 2011;34: Sormaala M, Visuri T, Kiuru M, Pihlajamäki H. Varusmiesten rasitusmurtumien diagnoosi ja hoito. Duodecim 2007;123: Laitinen M. Koska pitää epäillä patologista murtumaa? Suom Lääkäril 2011;66: sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Antti Joukainen: Luentopalkkiot (MSD, Synthes), matka-, majoitustai kokouskulut (Arthrex, Depuy- Synthes, Sanofi, Smith-Nephew). Hannu Miettinen: Luentopalkkiot (eri lääkeyritykset). Heikki Kröger: Advisory board - jäsenyys (Amgen, Servier, MSD), luentopalkkiot (Amgen, Servier, Lilly). Onnistuneen ja hyvin ajoitetun tekonivelleikkauksen jälkeen kipu häviää ja potilaan toimintakyky paranee merkittävästi. Tekonivelleikkaukseen voi liittyä merkittäviä komplikaatioita, jotka on otettava huomioon leikkausta suunniteltaessa. Leikkausriskiä lisäävät mm. huomattava ylipaino, tupakointi ja useat yleissairaudet. Paikallinen aktiivinen tai yleisinfektio ovat leikkauksen vasta-aiheita. Kaikki potilaat, joille suunnitellaan tekonivelleikkausta, ohjataan ensin hammaslääkärin konsultaatioon tekonivelinfektiokomplikaation ehkäisemiseksi (2). Tekonivelen käyttöä hoitona voi rajoittaa myös potilaan nuori ikä. Odotettavissa olevan eliniän pidentyessä voi vuosia vaivatta toimineeseen tekoniveleen ilmaantua komplikaatio, joka voi johtaa ensileikkausta vaativampaan uusintaleikkaukseen. Ahdas lonkka -oireyhtymä Ahdas lonkka (FAI, femoroasetabulaarinen impingement) tarkoittaa lonkkanivelen maljan tai reisiluun pään niveltä ahtauttavaa muotohäiriötä (kuva 3). Sekamuotoinen oireyhtymä tarkoittaa tilaa, jossa potilaalla todetaan sekä lonkka maljan että reisiluun pään impingementlöydöksiä. Ahdas lonkka -oireyhtymä on kuvattu ensimmäiseksi dysplastisen lonkkamaljan korjausosteotomiaan liittyvänä nivelen ahtausilmiönä (8). Ahtaan lonkan tapaisia rakennepoikkeavuuksia on kuvattu ilman acetabulumin kuva vuotiaan metsurin ahdas lonkka -oireyhtymä (FAI). Työntekoa rajoitti molemminpuolinen nivuskipu ja lonkkien jäykkyys. Oikealla caputin lateraalisessa reunassa on kyhmymuodostus ja alfakulma on suurentunut. Lonkkamaljan reuna on ylikatteinen ja siinä on kaksiosainen os acetabulare, eli lisäluumuodostus. Nivelrako on lateraalisesti hiukan kaventunut sopien alkavaan artroosiin. dysplasiaakin, ja näillä radiologisilla löydöksillä on epäilty olevan merkitystä nivelrikon synnyssä (9). Ahdas lonkka -oireyhtymä aiheuttaa lonkan kipua varsinkin liikunnallisille henkilöille. Epidemiologisissa selvityksissä on havaittu, että ahtaan lonkan oireyhtymään sopivia lantion röntgen- tai magneettikuvalöydöksiä todetaan %:lla oireettomista nuorista aikuisista (10,11). Kaikki radiologisesti ahtaaseen lonkkaan viittaavat löydökset eivät aiheuta potilaalle haittaa. Perinnöllisillä tekijöillä näyttäisi olevan merkitystä ahtaan lonkan ilmenemisessä. Leikkaushoitoon ohjautuneiden potilaiden sisaruksilla on 2,8-kertainen määrä radiologisia muutoksia kuin verrokeilla (12). Oireyhtymän syyt Reisiluun pään aiheuttaman ahtaan lonkan syntymekanismina voi olla reisiluun yläosan kasvulevyn kuormituksen aikaansaama reaktiivinen muotohäiriö. Tällöin reisiluun pään anterolateraaliselle osalle muotoutuu kyhmy (13). Muita tunnettuja syitä ovat mm. reisiluun pään epifyseolyysi. Vaiva on tavallisempi miehillä. Se aiheuttaa lonkan koukistuksessa painekuormituksen lonkkamaljan nivelpinnan etuosaan ja reunarustoon, jotka voivat ajan myötä vaurioitua. Vaikeassa ja pitkälle edenneessä tapauksessa lonkan liikerajoitukset ilmenevät jo nuorella iällä (kuva 4). Lonkkamaljasta johtuvassa ahtaustilassa lonkkamalja on ylikatteinen joko pieneltä alueelta (fokaalinen) tai koko nivelen alueella (globaali). Muotohäiriön aiheuttama nivelen osan ylikuormitus johtaa nivelen reunaruston ja/tai nivelpinnan rikkoutumiseen. Tyypillinen ahdas lonkka -oire on ajoittainen kipu lonkan koukistuksessa (esim. matalalla istuessa, urheilussa). Kliinisessä tutkimuksessa nivuskipu tulee esiin nk. internal impingement -testissä, missä tutkija liikuttaa potilaan lonkkaa fleksioon, adduktioon ja sisäkiertoon (4). Testiä kutsutaan myös lyhenteellä FADIR (flexion, adduction, internal rotation). Ahdas lonkka -diagnoosi voidaan asettaa, jos potilaalla on sille tyypillisiä nivuskipuoireita, kliininen tutkimus tukee diagnoosia ja kuvantamistutkimuksissa todetaan oireyhtymälle tyypillisiä löydöksiä. Ahdas lonkka -oireyhtymää epäiltäessä on otettava huomioon myös muut nivuskivun syyt. 2198

5 tieteessä Ahdas lonkka -oire tulee tyypillisesti esiin lonkan koukistuessa yli 90 astetta. kuva 4. Ahtaan lonkan radiologisena perustutkimuksena käytetään suoraa lantion AP-röntgenkuvaa (kuva 4) ja sivuprojektiona suositetaan cross lateral -projektiota, mikä näyttää hyvin reisiluun kaulan etuosan muodon. Näillä peruskuvauksilla voidaan todeta luiset epämuotoisuudet, jotka liittyvät ahdas lonkka -oireyhtymään. Lonkkamaljasta johtuva ahdas lonkka on aina arvioitava suorasta, koko lantion AP-röntgenkuvasta, koska yhden lonkan kuvassa vähäinenkin kierto vaikuttaa merkittävästi kuvauslöydökseen ja lonkkamaljan muodon ja aseman ar viointiin. Tutkimuksena käytetään usein myös lonkan varjoainetehosteista magneettikuvausta tai TTtutkimusta, joiden avulla voidaan tarkemmin määrittää eri leiketasoissa samanlaisia oireyhtymään liittyviä muuttujia kuin röntgenkuvauksessa. Magneettikuvan etu on, että pehmytkudosten tilanne voidaan arvioida, mutta TTkuvauksella voidaan tuottaa kolmiulotteista informaatiota luisista rakenteista. Usein ahdas lonkka -oireyhtymään on liitetty lonkkamaljan reunaa kiertävän reunaruston, labrumin, vaurio. Myös nivelrikkopotilailla labrumin vauriot ovat hyvin tavallisia. Oireettomillakin henkilöillä on labrumvaurioita, joten magneettikuvassa todettu reunarustovaurio ei välttämättä ole lonkkakivun syy. 15-vuotiaan tytön vasemman lonkan epifyseolyysi. Lonkkaan on kaksi vuotta aiemmin tehty ruuvikiinnitys. Epifyseolyysi on luutunut, mutta reisiluun kaulaan on jäänyt poikkeuksellisen kookas luinen pullistuma ( nuoli). Lisäksi caputin keskipisteestä vertikaalin suoran ja keskipisteestä lonkkamaljan reunaan suuntaavan suoran välinen CE-kulma on suurentunut. Vasemman lonkan sisäkierto on koukistuksessa vain 5 astetta ja ulkorotaatio 25 astetta. Hoito Ahtaan lonkan konservatiivisen hoidon tutkimusnäyttö on toistaiseksi puutteellisesta. Tavallisimmin konservatiivisena hoitona potilaalle suositetaan liikkumisen mukauttamista oireiden sallimalle tasolle ja fysioterapiaa (14). Leikkaushoidolla on saatu hyviä tuloksia, mutta ei ole näyttöä, voidaanko sen avulla estää tai hidastaa lonkan nivelrikon ilmaantumista (15,7). Oireyhtymän leikkausindikaatioista ei ole vielä olemassa konsensusta (16), mutta alle 45-vuotias potilas voidaan lähettää asiaan perehtyneen ortopedin arvioon leikkaushoidon harkintaa varten. Edellytyksenä on, että lonkan kiputila on kestänyt vähintään kolme kuukautta, konservatiivinen hoito ei ole helpottanut oireita riittävästi ja kliinisesti sekä röntgenkuvassa voidaan todeta oireyhtymään (mutta ei edenneeseen artroosiin) sopivat kuvantamislöydökset. Ahtaan lonkan leikkaushoito voidaan toteuttaa joko avo- tai tähystyskirurgiana. Suomessa suurin osa näistä leikkauksista tehdään tähystyksellisesti. Toimenpiteessä reisiluun kaulan yläosan ahtauttava patti muotoillaan vastaamaan normaalia anatomiaa, ja lonkkamaljan ylikatteinen reuna tasoitetaan acetabulumin normaalin anatomian mukaiseksi. Tarvittaessa reunarustovaurio kiinnitetään ja paikalliset rustovauriot hoidetaan mikrofraktuuratekniikalla. Jos lonkkaniveleen on kehittynyt artroosi, ei kirurgiasta voida odottaa hyvää vastetta (15,17). Tulevaisuuden haaste on saada tutkimusnäyttö siitä, onko ahtaan lonkan kirurgialla nivelrikkoa estävä ja toimintakykyä parantava vaikutus. Prospektiivisia satunnaistettuja tutkimuksia tästä ei ole, joten näitä tarvitaan, jotta voidaan arvioida objektiivisesti toimenpiteen hyödyllisyys. Ison sarvennoisen kipuoireyhtymä Etiologia ja diagnostiikka Ison sarvennoisen kipuoireyhtymä tarkoittaa reisiluun proksimaalipään ulkosivun kiputilaa, jossa ison sarvennoisen päällä voidaan todeta tunnusteluarkuus, kun potilas on kylkimakuulla (3,4). Oireyhtymän etiologia on nykytiedon mukaan monitekijäinen, ja siihen kuuluvat keskimmäisen ja pienen pakaralihaksen sekä ison sarvennoisen bursan patologiset tilat ja ulkoinen napsulonkka (18). Aiemmin tätä vaivaa on pidetty trokanteerisena bursiittina, mutta ison sarvennoisen limapussin turvotusta ja tulehdustilaa todetaan harvoin, esim. reumapotilailla. 2199

6 katsaus kuva 5. Kliinisessä tutkimuksessa voidaan todeta 30 sekunnin pitkitetyssä Trendelenburgin testissä kivun paheneminen reiden proksimaaliosan ulkosivulla. Reiden abduktiovoima on harvoin huonontunut, mutta etenevä loitontajajännerappeuma voi johtaa jännerepeämään ja reiden abduktioheikkouteen ja kävelyhaittaan (kuva 5). Jos reiden loitontajalihaksissa on heikkoutta, muuttuu Trendelenburgin testi positiiviseksi, lantio kallistuu ja kävely muuttuu vaappuvaksi. Ison sarvennoisen kipuoireyhtymän diagnoosia voi varmentaa ja kipua hoitaa kortikoidipuuduteinjektiolla, esimerkiksi 20 mg:n triamsinolonin ja 5 ml:n bupivakaiinin tai lidokaiinin pistoksella ison sarvennoisen kohdalta faskian läpi Trendelenburgin testi. Kuvassa A oikean lonkan loitontajavoima on normaali. Kuvassa B oikean lonkan loitonnusvoima on heikentynyt. Reisiluun ison sarvennoisen kipuoireyhtymän epäilyssä tutkittavaa pyydetään seisomaan tutkittavan puolen jalalla 30 sekuntiin saakka. Ison sarvennoisen kipu tai voiman heikkeneminen viittaa ison sarvennoisen kipuoire yhtymä -diagnoosiin. A B kipualueelle tähdäten trokanteeriseen bursaan. Jos injektio helpottaa kipua, on ison sarvennoisen kipuoireyhtymän diagnoosi kokemuksen perusteella todennäköinen. Hollantilaistutkimuksen perusteella triamsinoloni- injektion hyöty kestää kolmen kuukauden ajan (19). Reiden loitontajalihasten (m. gluteus medius, m. gluteus minimus) jänteiden histologiset rappeumamuutokset ovat yhteydessä ison sarvennoisen kipuoireyhtymään (20). Reiden abduktorijänteiden tendinoosi on samankaltainen kuin olkanivelen kiertäjäkalvosimen rappeuma, ja jännerappeuman edetessä kiertäjäkalvosimen repeämän tapaisia jännevaurioita voidaan todeta reiden loitontajissakin. Hoito Ison sarvennoisen kipuoireyhtymää voidaan hoitaa kuormituksen muutoksella, kipulääkkeellä (parasetamoli, tulehdussärkylääke, vaikeaan kipuun opioidi) ja injisoida trokanteeriseen bursaan kortikoidipuudute enimmillään neljä kertaa vuodessa. Potilasta voidaan opastaa lonkan liikeharjoitteluun ja fascia latan ja abduktorien venyttelyyn (21) (kuva 6). Liikeharjoittelua voi opastaa fysioterapeutti (22). Vaiva voi olla kiusallinen ja pitkäaikainen. Vähintään puolen vuoden hyvää konservatiivista hoitoa suositetaan ennen kirurgisen hoidon harkintaa. Tutkimusten perusteella potilaat ovat yhden vuoden seurannassa hyötyneet enemmän kotiharjoittelusta kuin kortikoidi-injektiosta (21). Myös leikkaushoidolla (trokanteerisen bursan poisto, fascia latan halkaisu tai tarvittaessa irronneiden loitontajajänteiden kiinnitys isoon sarvennoiseen) on useiden tutkimussarjojen mukaan voitu potilaita hoitaa menestyksellisesti, mutta korkealaatuiset kontrolloidut tutkimussarjat aiheesta puuttuvat (18). Useimmat lateraalisesta kipuoireyhtymästä kärsivät potilaat voidaan hoitaa konservatiivisin keinoin, ja vain vaikeimmat tapaukset on syytä ohjata leikkaushoitoon (22) Erotusdiagnostiikan ongelmia Reiden lateraalisen kipuoireyhtymän erotusdiagnostisia hankaluuksia voi tuottaa nivelrikko. Erotusdiagnostiikassa voi käyttää hyväksi FABER-testiä (kuva 7) (selinmakuulla olevan potilaan lonkka viedään fleksioon, abduktioon ja ulkokiertoon): ison sarvennoisen kipuoireyhtymässä lonkan ulkosivun kipu pahenee, kun 2200

7 tieteessä Nivelrikkopotilaan hoito on aluksi aina konservatiivinen. kuva 6. Lonkan lihakset takaa. m. gluteus medius kuva 7. FABER-testissä tutkittavan lonkka viedään fleksioon, abduktioon ja ulkokiertoon. Testissä ilmaantuva nivusen kipu viittaa lonkkanivelperäiseen sairauteen, kun taas pakarapuolen kipu viittaa ristiluu-suoliluunivelperäiseen sairauteen. Liikerajoitus viittaa nivelrikkoon tai muuhun lonkkanivelperäiseen sairauteen. m. piriformis m. gluteus maximus m. vastus lateralis ti pinnepaikassa, 2,5 cm spina iliaca anteriorin mediaali- ja alapuolella, on usein positiivinen ja aiheuttaa säteilykivun reiden etu-ulkosivulle (kuva 8) Tinel. Meralgia paresthetica hoidetaan lähes aina konservatiivisesti oireenmukaisesti kipulääkkeillä ja kortikoidipuuduteinjektioilla. taas lonkan nivelrikossa näin ei useimmiten käy (3). Erotusdiagnostisesti vaikea voi olla myös iskias, johon usein liittyy reiden ulkosivun kipu. Kolmas erotusdiagnostisesti merkittävä sairaus on ulkoinen napsulonkka, joka johtuu lonkan fleksioliikkeessä tuntuvasta fascia latan napsausoireesta isoa sarvennoista vasten. Meralgia paresthetica, eli nervus cutaneus femoris lateraliksen pinteestä johtuva lonkan etu-ulkosivun kipu, on myös erotusdiagnostisesti otettava huomioon. Tämä vaiva aiheuttaa myös lonkan ulkosivun kipua, mutta suora paine tai tunnustelu ison sarvennoisen seudusta ei kipua pahenna. Sen sijaan meralgiaan liittyy usein tuntohäiriö (tunnon huonontuminen tai hyperestesia) tyypillisellä kipualueella reiden etuulkosivulla. Myös Tinelin hermoprovokaatiotes- Harvinaisia lonkkakivun syitä Iliopsoas- ja iskiogluteaalibursiitti ovat edellisiä harvinaisempia lonkan seudun kivun syitä. Nämä tilat voivat liittyä reumatautiin, nivelrikkoon tai poikkeukselliseen raskaaseen kuormitukseen. Diagnostiikkaan kuuluvat kliininen tutkimus, lonkan tai lantion röntgenkuvaus ja harkinnan mukaan kaiku- tai magneettikuvaus. Ärhäkkä bursiitti voi tuntua palpoitavana tuumorina nivusessa tai istuinkyhmyn kohdalla. Hoito suunnitellaan syynmukaisesti, ja oireeseen auttavat sopiva kuormituksen kevennys, fysioterapiaohjelma ja kortikoidipuuduteinjektio. Reisiluun pään nivelpinnan alla oleva luunekroosi (osteonekroosi, avaskulaarinen luunekroosi, AVN) on harvinainen lonkkakivun syy, joka voi johtua monista erilaisista luun ve- 2201

8 katsaus kuva 8. Tinelin testi meralgia parethetican epäilyssä. Nervus cutaneus femoris lateraliksen pinne esiintyy tyypillisesti hermon ja ingvinaaliligamentin risteyskohdassa, jonka koputtelu sormella voi aiheuttaa tyypillisen säväyttävän kiputuntemuksen reiden etu-ulkosivulle. renkiertoon vaikuttavista syistä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi trauma, rasva-aineenvaihdunnan häiriö ja sukeltajantauti (23). Luunekroosin tavallisia aiheuttajia ovat suun kautta otettu pitkäkestoinen ja suuriannoksinen glukokortikoidi sekä alkoholismi. Etenevä luunekroosi aiheuttaa nopeasti pahenevan lonkkakivun. Painonvaraus raajalle pahentaa kipua, potilaalle voi kehittyä varauskyvyttömyys ja lepokipu. Luunekroosin varhainen diagnoosi on tärkeää, koska varauskevennyksellä voidaan estää luutuhon aiheuttama luhistuma reisiluun päässä, mikä taas voi johtaa nivelen tuhoutumiseen ja tekonivelleikkaukseen. Riskipotilailla on epäiltävä luunekroosia, jos lonkan kipu on edennyt nopeasti, ja tällöin on tehtävä lonkan röntgen- ja magneettikuvaukset. Reisiluun pään luunekroosin kirurgisena hoitona käytetään usein paineen tasaavaa luuydindekompressiota. Luunekroosin luhistama nivel hoidetaan tekonivelleikkauksella (23). Reisiluun kaulan tai häpyluun rasitusmurtuma tai väsymismurtuma on harvinainen, mutta erotusdiagnostisesti merkittävä lonkkakivun syy (24). Tätä täytyy epäillä, jos potilaan lonkan seudun kipu on alkanut poikkeuksellisen kuormituksen jälkeen nopeasti, ja kuormitus pahentaa kipua. Lonkan kiertoarkuus on luunmurtuman tavallinen oire. Myös luukasvaimet on pidettävä mielessä lonkkakivun syytä selviteltäessä (25). Kuvantamistutkimuksina rasitusmurtumissa ja luukasvaimissa käytetään lonkan röntgen- ja magneettikuvauksia. Selästä johtuva hermojuurikipu on erotusdiagnostisesti tärkeä lonkkavaivojen selvittelyssä (1,2). Kipu tuntuu selkäpuolella tai pakarassa, säteilee takareiteen, sääriin ja jalkateriin. Hermojuuriperäiseen kipuun viittaavat sensomotoriikan häiriöt alaraajassa, lonkan normaali liikelaajuus ja normaali röntgentutkimus. n English summary > in english Common causes of hip pain 2202

9 tieteessä english summary Antti Joukainen M.D., Specialist in Orthopaedics and Traumatology Kuopio University Hospital, Department of Orthopaedics, Traumatology and Hand Surgery University of Eastern Finland Hannu Miettinen Heikki Kröger Common causes of hip pain Hip pain is a common symptom seen regularly by physicians treating musculoskeletal patients. The diagnosis of the cause of hip pain may be challenging due to several possible causes. However, in most cases thorough clinical examination and hip X-ray will reveal the diagnosis. Fourteen percent of people aged 60+ suffer from chronic hip pain, osteoarthritis being the most common cause. Femoroacetabular impingement (FAI) has been identified as a common cause of inguinal pain in young adult patients. Lateral hip pain can be caused by greater trochanter pain syndrome (GTPS). In this review the most common causes and differential diagnostics of hip pain are presented. 2202a

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

CASE 1 65-vuotias nainen, jolla puutuu 2-3 sormet ja 4 sormen mediaalireuna oikeasta yläraajasta. Keskikaularangassa ja scapulan angulus inferiorisella alueella särkyä. Lepo helpottaa jonkun verran kipua.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Lonkan artroskopian indikaatiot ja hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Lonkan artroskopian indikaatiot ja hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Lonkan artroskopian indikaatiot ja hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Olli Savolainen, Antti Joukainen, Heikki Kröger Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka, Kuopion yliopistollinen

Lisätiedot

Luuston kasvuhäiri ja liikuntaelinten sairauksia

Luuston kasvuhäiri ja liikuntaelinten sairauksia Luuston kasvuhäiri iriöt t ja muita tuki- ja liikuntaelinten sairauksia Anu Lappalainen Pieneläinsairauksien insairauksien Erikoiseläinl inlääkäri SPL:n kasvattajakurssi 24.2.2006 Termejä dysplasia = kasvuhäiri

Lisätiedot

Näin hoidan kierukkavammaa

Näin hoidan kierukkavammaa Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen Ortopedi, Diacor Urheilulääketiede 2016 Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen ortopedi Diacor Ruoholahti Diacor Leppävaara Diacor Tikkurila Leikkaukset Diacorin

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

Tervetuloa. Nivelristeilylle viihtymään ja viisastumaan!

Tervetuloa. Nivelristeilylle viihtymään ja viisastumaan! Suomen Nivelyhdistys ry Tervetuloa Nivelristeilylle viihtymään ja viisastumaan! Nivelrikko mikä se on ja mitä se meille merkitsee?! Esko Kaartinen Ortopedi Miksi nivelrikosta ylipäätänsä pitää väkeä valistaa?

Lisätiedot

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Polven tekonivelleikkauksessa korvataan kuluneet nivelpinnat tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Leikkauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ryhti ja perusliikkuminen lähtökohtana

Ryhti ja perusliikkuminen lähtökohtana Ryhti ja perusliikkuminen lähtökohtana - pystyasennon hahmottaminen ja hallinta - kävely juoksu - kyykky - hyppääminen, heittäminen Juha Koskela Pystyasennon hahmottaminen ja hallinta Motorinen homunculus

Lisätiedot

Luutuumorit IAP Turku Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY

Luutuumorit IAP Turku Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY Luutuumorit IAP Turku 7.5.2010 Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY Luutuumori tiimi älä tee diagnoosia yksin Ortopedi Radiologi Onkologi Geneetikko ja Patologi -kliiniset tiedot/löydökset -natiivi-rtg,

Lisätiedot

Lonkkanivelrikon riskitekijöitä

Lonkkanivelrikon riskitekijöitä Lonkan nivelrikko on tavallisin lonkan ja nivusen alueen kipua aiheuttava sairaus. Kivun lisäksi se rajoittaa toimintakykyä eikä sen etenemistä kyetä estämään tai parantamaan enää taudin syntymisen jälkeen.

Lisätiedot

Nivelrikkoisen liikunta

Nivelrikkoisen liikunta Nivelrikkoisen liikunta Jari Arokoski, dos. Nivelristeily Tukholmaan 17.-19.4.2016 Nivelen kuormitusta vaimentavat passiiviset rakenteet Kudos Vaimentuminen (%) Nivelkapseli / synovium Nivelneste 0 35

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Agilium Freestep Agilium Freestep Ottobock 1 Uutta ajattelua Tuore lähestymistapa hoitoon Nivelrikko on maailman yleisin aikuisten nivelsairaus. Väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Jarkko Pajarinen HUS/HYKS, Ortopedian ja traumatologian klinikka Charles Neer raportoi ensimmäisenä olkanivelen puoliproteesin käytöstä olkaluun

Lisätiedot

Olkapään sairauksien kuntoutus

Olkapään sairauksien kuntoutus Hyvinvointia työstä Olkapään sairauksien kuntoutus Esa-Pekka Takala Dos., ylilääkäri 16.2.2016 Työterveyslaitos E-P Takala:Olkapään sairauksien kuntous www.ttl.fi 2 Esa-Pekka Takala Sidonnaisuudet LKT,

Lisätiedot

Lonkkaortoosit. www.camp.fi

Lonkkaortoosit. www.camp.fi www.camp.fi NewCamp-lonkkaortoosi Tukeva lonkkaortoosi, jossa on alumiinikisko. Ortoosin lantio- ja reisiosat kiinnitetään toisiinsa säädettävällä nivelellä. Mahdollisuus säätää fleksiota ja ekstensiota

Lisätiedot

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Lonkan nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma TIETOA REUMATAUDEISTA 1 Selkärankareuma Selkärankareuma (muita nimiä Bechterewin tauti, spondyloarthritis ankylopoetica) on reumasairaus joka nimensä mukaisesti aiheuttaa oireita ja tulehdusta selkärangassa.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

OPERATIIVISEN HOIDON TULOSALUE - KIRURGIA

OPERATIIVISEN HOIDON TULOSALUE - KIRURGIA OPERATIIVISEN HOIDON TULOSALUE - KIRURGIA ARCTIC CENTRE FOR SURGERY Joulupukin sairaala Rovaniemellä 26.5.2009 Hannu Halme KIRURGIA VISIO 2010 S 16.11.2008 KIRURGIA VUOSI 2011 uusissa olosuhteissa Hannu

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Traumakurssi 6.4.-8.4.2008 Su 6.4.08 13-18 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18-19 Avajaiset

Lisätiedot

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Polven nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

Postoperatiivisen i peroneushermovaurion hoitokäytännöistä Suomen endoproteesihoitajat ry. Tietoja ja ajatuksia tekonivelpotilaan hoidosta 19.- 21.4.2007 Katri Patteri fysioterapeutti Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea lonkan/lonkkien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005

Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 1 Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005 LONKAN PINNOITETEKONIVELLEIKKAUS Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksen

Lisätiedot

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Päänsärky, purenta ja TMD 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Etiologia Epäselvä, monitekijäinen Useita etiologialtaan ja patologialtaan erilaisia

Lisätiedot

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Hermovauriokivun tunnistaminen Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kipu IASP (Kansainvälinen kuvuntutkimusyhdistys): Kipu on epämiellyttävä sensorinen tai emotionaalinen kokemus,

Lisätiedot

POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE

POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE Sisällys 1. Johdanto 3 2. Normaali olan rakenne ja toiminta 4 3. Tavallisimmat vammat 5 4. Fysioterapia 5 5. Leikkaushoito 6 Leikkausta edeltävä haastattelu 6

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea polven/polvien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012

Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012 Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012 Su 25.3.2012 13:00 18:00 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18:00 19:00 Avajaiset Maanantai 26.3.2012

Lisätiedot

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS.

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS. Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016 Spondylodiskiitti Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS Ortopediset selkäsairaudet Degeneratiiviset prolapsi stenoosi

Lisätiedot

Hyvä selkäleikattu. Kuopion Yliopistollinen sairaala, Fysiatrian klinikka 2012 1

Hyvä selkäleikattu. Kuopion Yliopistollinen sairaala, Fysiatrian klinikka 2012 1 0 Hyvä selkäleikattu Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa selkäleikkauksesta ja leikkauksen jälkeisestä kuntoutumisesta. Sopivalla harjoittelulla voit edistää toipumistasi. Liikkumattomuus tai liian

Lisätiedot

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 1 POLVI KUNTOON OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Polven tekonivelleikkauksen yleisin syy on polvinivelen nivelrikko

Lisätiedot

Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS. Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe).

Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS. Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe). Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS ID: Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe). Lääke klo Puheen tuotto 0 Normaalia. Puheen ilmeikkyys, ääntäminen

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Kuvassa kulunut lonkkanivel on korvattu tekonivelellä eli endoproteesilla.

Kuvassa kulunut lonkkanivel on korvattu tekonivelellä eli endoproteesilla. TYKS POTILASOHJE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS Lonkan tekonivelleikkaus Lonkan tekonivelleikkauksen yleisin syy on lonkan nivelrikko eli lonkan kuluma. Nivelrikko kehittyy tavallisesti ikääntymisen myötä ilman

Lisätiedot

TULE- vaivat, liikunta ja terveys

TULE- vaivat, liikunta ja terveys TULE- vaivat, liikunta ja terveys Jukka Pekka Kouri Kipuklinikan ylilääkäri, ORTON Fysiatrian ja yleislääket. erikoislääkäri Kivunhoidon erityispätevyys Kuntoutuksen erityispätevyys 2 Sisältö Tule- vaivojen

Lisätiedot

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Toni-Karri Pakarinen 1, Piia Suomalainen 1, Hannu Kuokkanen 2, Minna Laitinen 1 1 Sarkoomayksikkö, Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualue, TAYS

Lisätiedot

OHJE LÄHETTÄVÄLLE YKSIKÖLLE RADIOLOGIA NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUKSET

OHJE LÄHETTÄVÄLLE YKSIKÖLLE RADIOLOGIA NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUKSET Sivu 1/5 NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUKSET Potilaan ohjaaminen tutkimukseen... 2 Tutkimukset, joista on harvoin hyötyä potilaan hoidon kannalta... 2 Häntäluu... 2 Kallo... 2 Kasvojen luut... 2 Kitarisa... 2 Korva,

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Pia Salo, Pirjo Honkanen, Aleksi Reito, Jorma Pajamäki, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö Apuvälineiden käytön tavoitteena on tukea kuntoutujan itsenäistä selviytymistä leikkauksen jälkeen. Leikattua alaraajaa saa

Lisätiedot

Lonkan artroskopian hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Lonkan artroskopian hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Lonkan artroskopian hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Sonja Aukee Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Kuopion yliopistollinen

Lisätiedot

Lumbaalinen Spinaalistenoosi (LSS) Yleislääkäripäivät 26.11.2015 Jyrki Salmenkivi, ortopedi HYKS, Jorvin sairaala

Lumbaalinen Spinaalistenoosi (LSS) Yleislääkäripäivät 26.11.2015 Jyrki Salmenkivi, ortopedi HYKS, Jorvin sairaala Lumbaalinen Spinaalistenoosi (LSS) Yleislääkäripäivät 26.11.2015 Jyrki Salmenkivi, ortopedi HYKS, Jorvin sairaala Määritelmä =selkäydinkanavan tai juurikanavan ahtaus Kliininen LSS (ICD-10:M47.1, M47.2,

Lisätiedot

Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10. Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka

Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10. Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10 Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka Lastenreuma Määritelmä ja luokittelu Yleisyys Lastenreuman erityispiirteet

Lisätiedot

Ohjeita nilkan luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita nilkan luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita nilkan luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää nilkan luudutuksen jälkeistä kuntoutumista.

Lisätiedot

HYKS, Jorvin sairaala. Lonkka kuntoon! Opas lonkan tekonivelleikkauspotilaalle

HYKS, Jorvin sairaala. Lonkka kuntoon! Opas lonkan tekonivelleikkauspotilaalle HYKS, Jorvin sairaala Lonkka kuntoon! Opas lonkan tekonivelleikkauspotilaalle SISÄLLYS Lonkka kuntoon!... 3 Yleistä lonkan tekonivelleikkauksesta... 3 Valmistautuminen leikkaukseen... 4 Yleiskunto... 4

Lisätiedot

Vahva lihas on myös joustava lihas

Vahva lihas on myös joustava lihas Terve Urheilija iltaseminaari Vahva lihas on myös joustava lihas koulutuksen käytännön osuus Kouluttajana fysioterapeutti Jarmo Ahonen 10.5.2011 Varalan Urheiluopisto Tekstit Reetta Korkki ja Hannele Hiilloskorpi,

Lisätiedot

Apuvälineet Teidän tulee ennen leikkaukseen tuloa hakea itsellenne kyynärsauvat omasta terveyskeskuksesta / apuvälineyksiköstä.

Apuvälineet Teidän tulee ennen leikkaukseen tuloa hakea itsellenne kyynärsauvat omasta terveyskeskuksesta / apuvälineyksiköstä. TYKS POTILASOHJE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Polven tekonivelleikkauksen yleisin syy on polvinivelen nivelrikko eli polven kuluma. Nivelrikko kehittyy tavallisesti ikääntymisen myötä ilman erityistä syytä.

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri POTILASOHJE KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Fysiatrian klinikka / Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka 16.1.2013 1 (9) Postiosoite Käyntiosoite Puijon sairaala

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro LASTENREUMA 2. LASTENREUMAN ALATYYPIT 2.1 Esiintyykö taudista erilaisia muotoja? Lastenreuma jaetaan alatyyppeihin sen mukaan, monessako nivelessä tulehdusta

Lisätiedot

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus Lymfosytoosin määritelmä veren lymfosyyttien määrä >3.5 x 10 9 /l lymfosyyttien kohonnut %-osuus erittelyjakaumassa voi johtua joko

Lisätiedot

AVH-potilaan siirtymisen ohjaaminen. TYKS fysioterapia / os.964

AVH-potilaan siirtymisen ohjaaminen. TYKS fysioterapia / os.964 AVH-potilaan siirtymisen ohjaaminen TYKS fysioterapia / os.964 AVH potilaan kuntoutus Ohjataan ja tuetaan potilasta käyttämään voimavarojaan oikein erilaisissa päivittäisissä tilanteissa Tavoitteena on

Lisätiedot

Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset

Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset Markku Heliövaara, Pär Slätis ja Pekka Paavolainen NIVELRIKKO Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset Nivelrikko on yleisin nivelsairaus. Etenkin polven ja lonkan nivelrikko ovat kustannuksiltaan kalliita

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Entry-tekniikat GKS 23.9.2010

Entry-tekniikat GKS 23.9.2010 Entry-tekniikat Päivi Härkki GKS 23.9.2010 Laparoskopia Vakavien komplikaatioiden riski laparoskopioissa 0.3% 50% laparoskopian vakavista komplikaatioista johtuu sokkona tehtävästä alkuvaiheesta/entrystä

Lisätiedot

PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot

PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot TARVITAAN SIIS VEISTÄ PIENNIVELTEN LEIKKAUSMENETELMIÄ Puhdistus- ja pehmytkudosleikkaukset Luudutusleikkaukset Tekonivelleikkaukset Kudosteknologinen vaihtoehto Puhdistus-

Lisätiedot

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era)

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) 1. MIKÄ ON NUORUUSIÄN SPONDYLARTRIITTI JA ENTESIITTIIN LIITTYVÄ NIVELTULEHDUS

Lisätiedot

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE Postiosoite: Puhelin : (08) 315 2011 Internet: http://www.ppshp.fi/ POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) YLEISTÄ

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

HOITAJIEN OPASVIHKO LONKKAMURTUMAPOTILAAN KUNTOUTUMISTA TUKEVAAN HOITOTYÖHÖN

HOITAJIEN OPASVIHKO LONKKAMURTUMAPOTILAAN KUNTOUTUMISTA TUKEVAAN HOITOTYÖHÖN HOITAJIEN OPASVIHKO LONKKAMURTUMAPOTILAAN KUNTOUTUMISTA TUKEVAAN HOITOTYÖHÖN Jokitalo Marjaana, Mäkitaavola Anna-Lena, Söderlund Sanna & Tervaniemi Satu SISÄLLYSLUETTELO KUNTOUTUMINEN... 3 KORJAUSMATERIAALIT...

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

NIVELRIKKO OHJEITA NIVELRIKKOPOTILAALLE

NIVELRIKKO OHJEITA NIVELRIKKOPOTILAALLE NIVELRIKKO OHJEITA NIVELRIKKOPOTILAALLE 1 NIVELRIKKO OHJEITA NIVELRIKKOPOTILAALLE Oppaan tekstin on toimittanut: Olavi Airaksinen Fysiatrian dosentti, ylilääkäri Kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys

Lisätiedot

STEROIDI-INJEKTIOT. Trond Iversen Bindal legekontor, 7980 Terråk [trond.iversen@bindal.kommune.no]

STEROIDI-INJEKTIOT. Trond Iversen Bindal legekontor, 7980 Terråk [trond.iversen@bindal.kommune.no] STEROIDI-INJEKTIOT Trond Iversen Bindal legekontor, 7980 Terråk [trond.iversen@bindal.kommune.no] Käännös: OMI-Finland Ry Alkuperäinen julkaisu internetissä: NSAM - Norsk selskap for allmennmedisin. Referansegruppe

Lisätiedot

TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN HYVINVOINTI RASKAUDEN AIKANA

TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN HYVINVOINTI RASKAUDEN AIKANA TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN HYVINVOINTI RASKAUDEN AIKANA Haitallisen fyysisen kuormituksen ennaltaehkäisy Tekijät: Henna Lindberg, Eveliina Niemi-Langinen & Nelli Parviainen Fysioterapian opinnäytetyö,

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 1 Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 2 ASCO GU 2013 Radikaali prostatektomian jälkeinen sädehoito ARO 92-02 / AUO AP 09/95 10v

Lisätiedot

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Puhdistusleikkaukset Osteotomiat Niveljäykistykset Tekonivelleikkaukset tutkimustieto ei tue vaikutuksen

Lisätiedot

ALARAAJOJEN PITUUSERON ARVIOINTI

ALARAAJOJEN PITUUSERON ARVIOINTI 32 ALARAAJOJEN PITUUSERON ARVIOINTI LUKIJALLE 2 7 MUISTIINPANOT 31 Tämä opas sisältää tietoa alaraajojen pituuseron arviointimenetelmistä. Arviointimenetelmät on jaettu rakenteellisen ja toiminnallisen

Lisätiedot

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus Sidonnaisuudet: Mundipharma,

Lisätiedot

Ikääntyminen ja fyysinen harjoittelu: Tutkitusta tiedosta käytäntöön

Ikääntyminen ja fyysinen harjoittelu: Tutkitusta tiedosta käytäntöön Liikuntalääketieteen päivät 2015 Ikääntyminen ja fyysinen harjoittelu: Tutkitusta tiedosta käytäntöön Sarianna Sipilä Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto MIKSI? Ikääntyvien

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart)

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415

Lisätiedot

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti.

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti. Putkirullaus 1. Selän päivittäinen rankahuolto Asetu makuulle putken päälle, pidä kädet pään alla tukena ja lantio maassa. Päästä pää maahan ja anna selän venyä hetki. Nosta sitten yläkroppa ilmaan, ihan

Lisätiedot

FOAM ROLLER MOBILISOINNIT WWW.MONKEYMOBILITY.NET

FOAM ROLLER MOBILISOINNIT WWW.MONKEYMOBILITY.NET FOAM ROLLER MOBILISOINNIT WWW.MONKEYMOBILITY.NET Mobilisointitekniikat Näitä tekniikoita voit soveltaa lähes jokaiseen lihakseen. Tekniikat on sovellettu erilaisista mekaanisista hierontatekniikoista,

Lisätiedot

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7957 7971 7271 7328 7734 7772 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2007-2012 RATKAISTUT

Lisätiedot

VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, Tampere

VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, Tampere VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere Ilmoittautuminen ja kahvi klo 8.00 9.00 Keskiviikko 19.4.2017 9.00 9.05 Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5

Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5 Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5 Erikoissairaanhoidon palvelusetelien hinnat 1.7.2015 alkaen Erikoissairaanhoidon toimenpiteiden hankkimisessa rekisteröidyiltä palveluntuottajilta noudatetaan

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailututkimus nopeasti leikattujen ja ei-leikattujen (jonossa olevien) potilaiden välillä Blom M 1, Tuominen U 2,7, Seitsalo S 3,

Lisätiedot

KROONISTA HENGITYSVAJETTA AIHEUTTAVAT SAIRAUDET ULLA ANTTALAINEN, LT, KEUHKOSAIRAUKSIEN JA ALLEROLOGIAN EL., TYKS/KEU 1

KROONISTA HENGITYSVAJETTA AIHEUTTAVAT SAIRAUDET ULLA ANTTALAINEN, LT, KEUHKOSAIRAUKSIEN JA ALLEROLOGIAN EL., TYKS/KEU 1 KROONISTA HENGITYSVAJETTA AIHEUTTAVAT SAIRAUDET 5.10.2016 ULLA ANTTALAINEN, LT, KEUHKOSAIRAUKSIEN JA ALLEROLOGIAN EL., TYKS/KEU 1 LUENNON SISÄLTÖ KROONISEN HENGITYSVAJAUKSEN MÄÄRITELMÄ UNEN VAIKUTUS HENGITYKSEEN

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

Kyynärnivelestä. Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu. Pan-14

Kyynärnivelestä. Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu. Pan-14 Kyynärnivelestä Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu Pan-14 Kyynärnivel 1. Humero-ulnaarinivel Lepoasento: 70º fleksio ja 10º supinaatio. Lukkoasento: Max. ekstensio ja supinaatio. 2. Humero-radiaalinivel

Lisätiedot

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle Harjoituksia nivelrikkopotilaalle www.parempaaelamaa.fi/kipu Lonkat ja polvet Lihasvoima Asetu kylkimakuulle Nosta hitaasti ylempi jalka ilmaan ja tuo se hitaasti takaisin alas Toista 5 10 kertaa kummallakin

Lisätiedot

MIHIN MINÄ TÄSSÄ MITÄ LÄÄKÄRI VASTAA KUOLEN? KUOLEVALLE?

MIHIN MINÄ TÄSSÄ MITÄ LÄÄKÄRI VASTAA KUOLEN? KUOLEVALLE? MIHIN MINÄ TÄSSÄ KUOLEN? MITÄ LÄÄKÄRI VASTAA KUOLEVALLE? Kristiina Tyynelä-Korhonen, LT, erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Syöpäkeskus, KYS 15.2.2016 2 PALLIATIIVISEN HOIDON JA

Lisätiedot

Testistö selkäpotilaiden liikekontrollin häiriöiden tunnistamiseksi

Testistö selkäpotilaiden liikekontrollin häiriöiden tunnistamiseksi Hannu Luomajoki Testistö selkäpotilaiden liikekontrollin häiriöiden tunnistamiseksi Fysioterapeuttien ja lääkäreiden työkaluksi on kehitetty helppo ja nopeakäyttöinen testistö, jolla voi tunnistaa liikekontrollin

Lisätiedot

olkapään tekonivelleikkaukseen. tulevalle potilaalle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Ortopedian ja traumatologian klinikka

olkapään tekonivelleikkaukseen. tulevalle potilaalle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Ortopedian ja traumatologian klinikka 2 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Ortopedian ja traumatologian klinikka Olkapään tekonivelleikkaukseen tulevalle potilaalle Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa Teitä valmistautumaan olkapään tekonivelleikkaukseen.

Lisätiedot

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB IAP Kuopio 27.9.2007 Mesenkymaalisia kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB Pehmytkudoskasvainten patologiaa Valtaosa pehmytkudoskasvaimista benignejä, malignit harvinaisia,

Lisätiedot

MITEN TULKITSEN LUUNTIHEYSMITTAUSTA?

MITEN TULKITSEN LUUNTIHEYSMITTAUSTA? MITEN TULKITSEN LUUNTIHEYSMITTAUSTA? Arja Uusitalo, Dosentti, m.a. professori, oyl, HUS-Kuvantaminen, Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 13.9.2016 7.9.2016 1 OIKEAN TULKINNAN EDELLYTYS ON LAADUKAS

Lisätiedot

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LL, silmätautien

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Potilasohje Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan ohjaus

Rintasyöpäpotilaan ohjaus Rintasyöpäpotilaan ohjaus Lähete rintarauhaskirurgian yksikköön - mammografia,uä ja PNB oltava tehty - kuvat ja patologin vastaukset lähetteen mukaan! - potilaalle ilmoitettu diagnoosi - potilaalle rintasyöpähoitajan

Lisätiedot

Muistisairaudet saamelaisväestössä

Muistisairaudet saamelaisväestössä Muistisairaudet saamelaisväestössä Anne Remes Professori, ylilääkäri Kliininen laitos, neurologia Itä-Suomen yliopisto, KYS Esityksen sisältö Muistisairauksista yleensä esiintyvyys tutkiminen tärkeimmät

Lisätiedot