Lonkat kovilla jääkiekkomaalivahdin perhostorjunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lonkat kovilla jääkiekkomaalivahdin perhostorjunnassa"

Transkriptio

1 KATSAUS Tapio Kallio ja Seppo K. Koskinen Lonkat kovilla jääkiekkomaalivahdin perhostorjunnassa Jääkiekkoilijoiden lonkkavaivojen raportointi on lisääntynyt erityisesti nuorten ikäryhmässä ja perhostorjuntatyylillä torjuvilla maalivahdeilla. Lonkkanivelen pinne (ahtaan lonkan oire yhtymä, FAI) on tavallinen oireiden syy. Vaikka pinne voi esiintyä oireettomanakin, se saattaa vuosien saatossa altistaa nivelvaurioille erityisesti lonkkaa kuormittavilla maalivahdeilla. Lonkkanivelen pinteen diagnosointi on tärkeää haittavaikutusten vähentämiseksi. Magneettikuvaus on tärkein tutkimus anamneesin ja kliinisen tilan selvittelyn lisäksi. Konservatiiviseen hoitoon kuuluvat harjoittelun muuttaminen ja lantiota tukevat harjoitteet. Jos toissijaisia nivelvaurioita on jo päässyt syntymään, leikkaus on tarpeen. Tavallisimmin se tehdään lonkan tähystyksessä. Vielä ei ole riittävästi tutkimustietoa, jotta voitaisiin arvioida, onko perhostyylin torjunta lonkille niin haitallinen, että rajoituksia tulisi harkita Lonkkanivelellä on suuri merkitys useimmissa liikuntasuorituksissa. Se ei pelkästään muuta voiman suuntaa suorasta alaraajasta viistosti poikittaiseen lantioon, vaan sallii pallonivelenä myös laajan liikkuvuuden. Lonkkanivelen kautta välittyvät voimat juostessa ja hyppiessä saattavat olla 3 5-kertaiset kehon painoon verrattuna (1). Kasvuikäisten urheiluvammoista noin % liittyy lonkan seutuun, ja aikuisilla osuus on 5 6 % (2). Lonkan alueen vammojen diagnosointi on haastavaa, sillä alueella tuntuvat oireet voivat olla lähtöisin nivelen lisäksi esimerkiksi limapusseista, alavatsan tyristä, häpyliitoksesta, lihaksista ja jänteistä tai selästä. Toisaalta lonkan ongelma saattaa harhaanjohtavasti heijastaa oireena tuntuvan kivun reiteen ja polveenkin asti. Viimeaikainen kehitys kuvantamisessa ja operatiivisessa hoidossa (magneettikuvaus ja lonkan tähystys) on antanut paljon uutta tietoa lonkkanivelen erilaisista vaivoista ja herättänyt keskustelua vaivojen syntymekanismeista. Perhostorjunta altistaa lonkkavaurioille Jääkiekossa lonkkanivel saattaa vaurioitua sivulta tulevan suoran iskun seurauksena. Tällöin löydöksenä voi olla nivelruston lohkeama tai rustoreunuksen repeämä. Akuutin tapaturman lisäksi lonkkaan voi kehittyä myös rasitusvammoja. Luisteluasento kuormittaa lonkkaa koukistettuna, loitonnettuna ja hieman sisään kiertyneenä. Maalivahdin torjunta-asento lisää tätä koukistusta ja sisäkiertoa, etenkin nykymallin mukaisessa perhostorjunnassa (V tyyli), jossa maalivahti menee jäihin ja suojat makaavat sisäreunoiltaan tiiviisti jään pinnassa (KUVA 1). Kuvatussa asennossa lieväkin reisiluun kaulan ja pään rakennepoikkeama voi kuormittaa lonkkamaljan etuyläosan rakenteita ja rustoreunusta. Toistuessaan tällainen rasitus aiheuttaa pinnevaurion eli FAIn (femoro-acetabular impingement). Jääkiekkoilijoiden lonkkavaivojen raportointi on lisääntynyt. Näin on tapahtunut erityisesti nuorilla ja perhostorjuntatyylillä torjuvilla maalivahdeilla (3). Lonkan tähystyksissä onkin havaittu, että jääkiekkoilijoilla ja varsinkin maalivahdeilla esiintyy paljon pinnetiloja, jotka johtuvat reisiluun pään ja kaulan välisen yhtymäkohdan loiventumisesta ( FAI-cam Duodecim 2015;131:1554 8

2 A B KUVA 1. A) Jääkiekkomaalivahdin pystytorjunta. B) Perhostojunta. Kuvassa Axel Ackermann, Espoon Blues, juniorit. Kuvat: Studio Petteri Kitti Oy. -tyypin pinnetila) (4). Jääkiekon turvallisuutta arvioitaessa on herännyt paljon keskustelua siitä, onko tämä merkki pienen rakennepoikkeavuuden aiheuttamasta lajikohtaisesta ongelmasta vai onko kyse toistuvan rasituksen aiheuttamasta rakennemuutoksesta. Kun nuoria jääkiekkoilijoita verrattiin nuoriin hiihtäjiin, kiekkoilijoilla todettiin yli nelinkertaisesti enemmän FAI-oireistoon sopivia radiologisia muutoksia. Päätelmänä oli, että jääkiekon pelaaminen kuormittaa luisia rakenteita siten, että se todennäköisesti voi johtaa reisiluun kaulan rakennemuutoksiin ja pinnetilaan (5). Tuoreessa tutkimuksessa lonkkakipuisilla perhostyylin maalivahdeilla todettiin enemmän FAI-löydöksiä ( cam -tyyppi, suurempi alfakulma) kuin muilla jääkiekkoilijoilla, joilla oli vastaavia oireita (6). Maalivahdeilla havaittiin myös enemmän asetabulaarista dysplasiaa. Myös maalivahdin suojien vaikutusta on tutkittu. Suojien leveydellä ei todettu olevan merkitystä, mutta käytössä muovautuneet suojat vaikuttivat lonkkien kinematiikkaan siten, että sisäkierto oli vähäisempää kuin uusia suojia käytettäessä (7). Toisaalta magneettikuvauksessa havaittu lonkan poikkeavuus on usein jääkiekkoilijoillakin niin sanottu viaton sattumalöydös. Suurin osa oireettomista kilpatason jääkiekkoilijoista, joilla oli kuvauksessa tullut esiin jokin lonkkanivelen patologinen löydös (tavallisimmin labrumin repeämä), ei muuttunut neljän vuoden seurannassakaan oireisiksi (8). Lonkan kuvantaminen Lonkkakipuisen jääkiekkomaalivahdin tutkimukset pitävät sisällään normaalin anamneesin, kliinisen tutkimuksen FAI-testeineen ja kuvantamiset, joista magneettikuvaus on tärkein. Lonkan pinnetila voidaan jakaa cam - ja pincer -tyyppiseen sekä niiden yhdistelmiin. Pinnetiloilla on tyypilliset radiologiset löydökset (9). Cam-muodossa reisiluun pään ja kaulan välinen yhtymäkohta on loiventunut, minkä seurauksena kohta ottaa labrumiin kontaktin tavallista herkemmin. Yhtymäkohtaa voidaan arvioida alfakulmalla (KUVA 2) (10, 11). Yli 55 asteen kulma katsotaan poikkeavaksi. Pincer-tyyppisessä pinnetilassa lonkkamaljan kattavuus on lisääntynyt, mikä estää reisiluun pään esteettömän liikkeen (KUVA 3). Lonkkamaljan kattavuutta voidaan arvioida esimerkiksi lateraalisella kulmalla, joka muodostuu reisiluun pään keskiosan kautta kulkevan sagittaalisen referenssilinjan sekä reisiluun pään keskiosan ja lonkkamaljan lateraalisen reunan 1555 Lonkat kovilla jääkiekkomaalivahdin perhostorjunnassa

3 KATSAUS A B C KUVA 2. A) Alfakulma. B) Reisiluun kaulaa kohtisuoraan olevassa tasossa otetaan viistoaksiaalikuvia, joista voidaan mitata reisiluun pään ja kaulan välisen yhtymäkohdan muodostama kulma eli alfakulma. Kulma on suurentunut 43-vuotiaalla miehellä. C) Pinnetilaan usein liittyvä labrumvaurio tulee esiin magneetti artro grafia ssa (sagittaalisuunnan kuva) yhdistävän viivan välisellä kulmalla. Yli 40 asteen kulma viittaa ylikattavuuteen (KUVA 3). Pinnetilaa voidaan arvioida tavallisella röntgenkuvauksella ja nykyään lisääntyvässä määrin tietokonetomografialla tai magneettikuvauksella. Pinnetilaan usein liittyvät labrum- ja rustovauriot tulevat parhaiten näkyviin nivelensisäisellä varjoaineella tehdyllä magneettikuvauksella. Radiologiset löydökset on aina suhteutettava kliinisiin löydöksiin. Lonkkavaurion ehkäiseminen Nuoren jääkiekkomaalivahdin lonkkaongelmien riski on tiedostettu Suomessakin. Perhostyylin torjunnasta tiedetään, että eniten lonkkia kuormittaa polvien leviäminen ja takapuolen putoaminen lähelle jään pintaa. Siksi pitää pyrkiä siihen, että lantio on mahdollisimman ylhäällä ja polvet lähempänä toisiaan. Tähän päästään vahvistamalla lantion seudun ja keskivartalon lihaksia sekä opettelemalla heti alusta lähtien oikea tapa torjua. Nuorilla ikäluokilla perusteet harjoitellaan ensin pystytyylistä, ja sitten toispolvitorjunnasta edetään hallittuun perhostorjuntaan. Tasapainoharjoitteet ovat tärkeä osa taustavahvistusta. Kaikki vahvistavat harjoitteet tulee omaksua rutiineiksi, jotka liittyvät esimerkiksi jokaisen harjoittelu- ja pelikerran lämmittelyyn (henkilökohtainen tiedonanto Antti Heikkinen, maalivahtivastaava, Bluesin juniorit). Lisäksi harjoittelusta on mahdollista karsia lonkkia tarpeettomasti kuormittavat yleisharjoitteet, jotka eivät suoraan paranna maalivahdin torjuntatyöskentelyä. Hoito Hoitoa suunniteltaessa tulee ymmärtää eri rakenteiden kuten luiden, nivelsiteiden ja rustoreunuksen sekä lihas-jännekompleksien merkitys havaitun ongelman synnyssä (12). Samassa katsauksessa kuvataan kattavasti myös urheilijan lonkan tutkiminen. Hoito on alkuun konservatiivista (12). Harjoittelua tulee muuttaa lonkkia vähemmän kuormittavaksi. Lantion asentoa tukevien lihasten vahvistaminen on tärkeää. Jos on jo kehittynyt toissijaisia nivelvaurioita, leikkaushoitoa tulee harkita. Tavallisimmin se tehdään tähystystekniikalla (13). Vaurion etenemisen ehkäisyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota, jottei vaurio etene artroosiksi ja vaadi myöhemmin mahdollisesti jopa lonkkaproteesia. Lopuksi Suomalaiset jääkiekkomaalivahdit ovat menestyneet maailmalla erinomaisesti. Maali vahtivalmen nus on huippuluokkaa, ja pelipaikalle T. Kallio ja S. K. Koskinen

4 KUVA 3. A) Lonkkamaljan lisääntynyt kattavuus 40-vuo tiaalla miehellä. Lisäksi molemmin puolin reisiluun pään ja kaulan yhtymäkohdan luinen prominenssi korostaa pinne tilaa. Lonkassa on siis myös cam -tyyppinen löydös. B) Lonkka maljan molemminpuolinen ylikattavuus tulee hyvin näkyviin 3Dtietokonetomografiassa. A B saadaan yhä enemmän junioreita. Valitettavasti uudet torjunta-asennot ovat tuoneen mukanaan lonkkavaurioita. Niiden ehkäisy on mahdollista parantamalla fyysisiä valmiuksia ja harjoittamalla erityisesti selän, lantion ja lonkkien alueen lihaksia aktiivisesti ja oikein. TAPIO KALLIO, LL, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, ylilääkäri Terveystalo Sport SIDONNAISUUDET Kirjoittajilla ei ole sidonnaisuuksia SEPPO K. KOSKINEN, MD, PhD, professori Division of Medical Imaging and Technology Department of Clinical Science, Invention and Technology (CLINTEC) Department of Radiology Karolinska Institutet, Tukholma Summary Hips have a hard time in ice hockey goalkeeper s butterfly technique Hip problems have increased especially among young ice hockey goalkeepers and those using the butterfly technique. Femoroacetabular impingement (FAI) is a common cause of the symptoms. Although hip impingement may also be symptomless, it may later predispose to joint damages, especially in case of goalkeepers who are loading their hip. Diagnosis of the impingement is important in order to lessen any harmful effects. Magnetic resonance imaging is the most important investigation in addition to the elucidation of patient history and clinical condition. Conservative treatment includes changing the exercise, and making use of exercises supporting the hip. If secondary joint damages have already developed, surgical treatment is required Lonkat kovilla jääkiekkomaalivahdin perhostorjunnassa

5 KATSAUS KIRJALLISUUTTA 1. Scopp JM, Moorman CT 3rd. The assessment of athletic hip injury. Clin Sports Med 2001;20: Boyd KT, Peirce NS, Batt ME. Common hip injuries in sport. Sports Med 1997;24: Ayeni OR, Kowalczuk M, Farag J, ym. Trends in reporting of mechanisms and incidence of hip injuries in males playing minor ice hockey in Canada: a cross-sectional study. Open Access J Sports Med 2014;5: Epstein DM, McHugh M, Yorio M, Neri B. Intra-articular hip injuries in national hockey league players: a descriptive epidemiological study. Am J Sports Med 2013;41: Philippon MJ, Ho CP, Briggs KK, Stull J, LaPrade RF. Prevalence of increased alpha angles as a measure of cam-type femoroacetabular impingement in youth ice hockey players. Am J Sports Med 2013;41: Ross JR, Bedi A, Stone RM, ym. Characterization of symptomatic hip impingement in butterfly ice hockey goalies. Arthroscopy 2015;31: Wijdicks CA, Philippon MJ, Civitarese DM, LaPrade RF. A mandated change in goalie pad width has no effect on ice hockey goaltender hip kinematics. Clin J Sport Med 2014;24: Gallo RA, Silvis ML, Smetana B, ym. Asymptomatic hip/groin pathology identified on magnetic resonance imaging of professional hockey players: outcomes and playing status at 4 years follow-up. Arthroscopy 2014;30: Pun S, Kumar D, Lane NE. Femoroacetabular impingement. Arthritis Rheumatol 2015;67: Nötzli HP, Wyss TF, Stoecklin CH, Schmid MR, Treiber K, Hodler J. The contour of the femoral head-neck junction as a predictor for the risk of anterior impingement. J Bone Joint Surg Br 2002;84: Chakraverty JK, Sullivan C, Gan S, Narayanaswamy S, Kamath S. Cam and pincer femoroacetabular impingement: CT findings of features resembling femoroacetabular impingement in a young population without symptoms. AJR Am J Roentgenol 2013;200: Braly BA, Beall DP, Martin HD. Clinical examination of the athletic hip. Clin Sports Med 2006;25: Byrd JW. Femoroacetabular impingement in athletes: current concepts. Am J Sports Med 2014;42:

Lonkkakivun yleiset syyt

Lonkkakivun yleiset syyt Katsaus tieteessä Antti Joukainen LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, vs. kliininen opettaja KYS, ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka Itä-Suomen yliopisto antti.joukainen@kuh.fi

Lisätiedot

Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän hoito

Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän hoito Katsaus tieteessä Ville Äärimaa LT ville.aarimaa@tyks.fi Juha Kukkonen LL Juho Rantakokko LT Keijo Mäkelä LT Kari Isotalo LL Petri Virolainen dosentti Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän hoito Kiertäjäkalvosimen

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Salibandyvammojen riskitekijät naispelaajilla

Salibandyvammojen riskitekijät naispelaajilla Salibandyvammojen riskitekijät naispelaajilla Juuso Kujanpää Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Tampereen urheilulääkäriasema UKK-instituutti Kesäkuu 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

11 18-VUOTIAIDEN JÄÄKIEKKOILIJOIDEN SELKÄKIVUT JA VOIMAHARJOITTELU

11 18-VUOTIAIDEN JÄÄKIEKKOILIJOIDEN SELKÄKIVUT JA VOIMAHARJOITTELU 11 18-VUOTIAIDEN JÄÄKIEKKOILIJOIDEN SELKÄKIVUT JA VOIMAHARJOITTELU Mikael Kojo Pro gradu -tutkielma Liikuntalääketiede Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Toukokuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Terveystieteiden

Lisätiedot

Noin kaksikymmentä vuotta sitten artroskopia

Noin kaksikymmentä vuotta sitten artroskopia Endoskooppinen kirurgia Alaraajan nivelten artroskooppinen kirurgia Jerker Sandelin Harva menetelmä on vaikuttanut niin laajasti kirurgiaan kuin artroskopia. Tekniikkaa alettiin käyttää kliinisessä työssä

Lisätiedot

Lasten lievät aivovammat

Lasten lievät aivovammat KATSAUS tieteessä Atte Karppinen neurokirurgian erikoislääkäri HYKS, Töölön sairaala, neurokirurgian klinikka atte.karpinen@hus.fi Minna Oinas LT, neurokirurgian erikoislääkäri HYKS, Töölön sairaala, neurokirurgian

Lisätiedot

LONKAN JA POLVEN NIVELRIKKO

LONKAN JA POLVEN NIVELRIKKO Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö 2011 Teija Kurra LONKAN JA POLVEN NIVELRIKKO Työikäisten Terveysnetti OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Nilkan nivelsidevammat

Nilkan nivelsidevammat KATSAUS TIETEESSÄ TUOMAS LASSILA LL, osastonlääkäri HUS, Töölön sairaala, Ortopedian ja traumatologian klinikka, alaraajayksikkö tuomas.lassila@hus.fi MIKKO KIRJAVAINEN LT, osastonlääkäri HUS, Töölön sairaala,

Lisätiedot

Kunnon Selkä! Opas nuorelle kilpatason yleisurheilijalle selkävammojen ennaltaehkäisyyn

Kunnon Selkä! Opas nuorelle kilpatason yleisurheilijalle selkävammojen ennaltaehkäisyyn Kunnon Selkä! Opas nuorelle kilpatason yleisurheilijalle selkävammojen ennaltaehkäisyyn Silla Tenkula Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala

Lisätiedot

Olkanivelen kiertäjäkalvosin

Olkanivelen kiertäjäkalvosin S U O M E N L Ä Ä K Ä R I L E H T I 1 7 / 2 0 0 2 V S K 5 7 1915 Katsausartikkeli Olkanivelen kiertäjäkalvosimen repeämä älä viivyttele hoidossa! M A R T T I VA S TA M Ä K I Olkanivelen kiertäjäkalvosimen

Lisätiedot

Selkävaivoja esiintyy noin miljoonalla suomalaisella

Selkävaivoja esiintyy noin miljoonalla suomalaisella Selkävaivat Olavi Airaksinen ja Karl-August Lindgren Lääkärin vastaanotolla tehty kliininen tutkimus on keskeisessä asemassa päätettäessä potilaan jatkotutkimustarpeesta ja hoitolinjasta. Tärkein ja ensimmäinen

Lisätiedot

Akuutti polvikipu voi olla vamman aiheuttama

Akuutti polvikipu voi olla vamman aiheuttama Näin tutkin TIMO JÄRVELÄ Kipeä polvi Polvivaivat ovat jokapäiväisiä ongelmia lääkärien vastaanotoilla. Kyseessä voi olla vamman äkillisesti aiheuttama tai vähitellen alkanut ja ajan kuluessa pahentunut

Lisätiedot

Urheilu ja runsas liikunta kasvuiässä voivat

Urheilu ja runsas liikunta kasvuiässä voivat Liikuntalääketiede Kasvuikäisen urheilijan ongelmat Olli J Heinonen ja Urho M Kujala Varhain omaksutulla liikunnallisella elämäntavalla on monia positiivisia vaikutuksia tulevaan terveydentilaan ja elämänlaatuun.

Lisätiedot

AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat

AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat Kuva 1. Lapset seuraavat St. Patric High Schoolin juoksijoita Itenissä Turun ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

viesti Maaliskuu 2010 Kipu tuki- ja liikuntaelinsairauksissa Kivunhoito säästöpaineissa Suupolteoireyhtymä

viesti Maaliskuu 2010 Kipu tuki- ja liikuntaelinsairauksissa Kivunhoito säästöpaineissa Suupolteoireyhtymä KIPUNo 1 viesti Maaliskuu 2010 S U O M E N K I V U N T U T K I M U S Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N L E H T I Kipu tuki- ja liikuntaelinsairauksissa Kivunhoito säästöpaineissa Suupolteoireyhtymä 1 KIPU

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen aiheena on muulle hoidolle. Lonkan pinnoitetekonivel vaihtoehto perinteiselle tekonivelelle. lääketiede.

Lonkan tekonivelleikkauksen aiheena on muulle hoidolle. Lonkan pinnoitetekonivel vaihtoehto perinteiselle tekonivelelle. lääketiede. Katsausartikkeli Ioannis Stogiannidis, Timo Puolakka, Pekka Halonen, Jorma Pajamäki, Hannu Syrjä, Yrjö T. Konttinen, Sannakaisa Virtanen, Matti U.K. Lehto Lonkan pinnoitetekonivel vaihtoehto perinteiselle

Lisätiedot

Aivotärähdykset urheilussa

Aivotärähdykset urheilussa Katsaus tieteessä Teemu Luoto LL TAYS, neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualue teemu.luoto@pshp.fi Laura Hokkanen professori Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos Matti Vartiainen TtM, fysioterapeutti

Lisätiedot

Yleisimpien hermopinteiden nykyiset leikkausaiheet

Yleisimpien hermopinteiden nykyiset leikkausaiheet TIETEESSÄ MARTTI VASTAMÄKI LKT, käsikirurgian dosentti, ylilääkäri Sairaala ORTON HEIDI VASTAMÄKI LL Tieteellinen Tutkimus ORTON Yleisimpien hermopinteiden nykyiset leikkausaiheet Hermopinteen oireita

Lisätiedot

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa Katsaus tieteessä Jari Ylinen LT, dosentti, ylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri jari.ylinen@ksshp.fi Riku Nikander TtT, professori, fysioterapeutti Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Raskaana olevan potilaan kuvantaminen

Raskaana olevan potilaan kuvantaminen Irina Rinta-Kiikka LT, hallinnollinen apulaisylilääkäri TAYS, Kuvantamiskeskus Reita Nyberg LL, erikoislääkäri TAYS, naistentautien ja synnytysten vastuualue Päivi Laarne TkT, sairaalafyysikko TAYS, Kuvantamiskeskus

Lisätiedot

Tenniskyynärpää pitkällinen ja kivulias vaiva

Tenniskyynärpää pitkällinen ja kivulias vaiva TIETEESSÄ MARTTI VASTAMÄKI LKT, käsikirurgian dosentti Tieteellinen tutkimus ORTON, Invalidisäätiö Bulevardin klinikka, Helsinki martti.vastamaki@orton.fi PASI PAAVILAINEN LT, käsikirurgian erikoislääkäri

Lisätiedot

uutiset Liikkeellä turvallisesti

uutiset Liikkeellä turvallisesti uutiset 2015 Liikkeellä turvallisesti Terveysliikuntauutiset 2015 Liikkeellä turvallisesti UKK-instituutin Terveysliikuntauutiset käsittelee tänä vuonna liikuntaturvallisuutta. Voit tilata Terveysliikuntauutiset

Lisätiedot

KOLMEN ALIMMAN KYLKILUUN RUSTOREPEÄMÄT Costochondral ruptures of the three lowest ribs

KOLMEN ALIMMAN KYLKILUUN RUSTOREPEÄMÄT Costochondral ruptures of the three lowest ribs KOLMEN ALIMMAN KYLKILUUN RUSTOREPEÄMÄT Costochondral ruptures of the three lowest ribs Anitra Hirvinen Opinnäytetyö Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen

Lisätiedot

Ensiapu- ja teippausopas koripalloseura Tikkurila-Seuralle. Reetta Auvinen

Ensiapu- ja teippausopas koripalloseura Tikkurila-Seuralle. Reetta Auvinen Ensiapu- ja teippausopas koripalloseura Tikkurila-Seuralle Reetta Auvinen Opinnäytetyö Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma 21.10.2011 Tekijä

Lisätiedot

Polven takaristisiteen korjausleikkauksen jälkeinen toipuminen

Polven takaristisiteen korjausleikkauksen jälkeinen toipuminen Polven takaristisiteen korjausleikkauksen jälkeinen toipuminen Marjo Janhunen Liikuntalääketieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2013 TIIVISTELMÄ Polven takaristisiteen

Lisätiedot

PESÄPALLOILIJOIDEN OLKANIVELVAIVAT-

PESÄPALLOILIJOIDEN OLKANIVELVAIVAT- Seppo Parta, Tuomas Salo & Juha Suorauha PESÄPALLOILIJOIDEN OLKANIVELVAIVAT- ENNALTAEHKÄISY JA FYSIOTERAPIA Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Huhtikuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Tietokonetomografian käytön perusteet traumapotilaan diagnostiikassa

Tietokonetomografian käytön perusteet traumapotilaan diagnostiikassa Katsaus tieteessä Teemu Helkamaa LT, erikoistuva lääkäri HUS, ortopedian ja traumatologian klinikka teemu.helkamaa@helsinki.fi tai teemu.helkamaa@hus.fi Lauri Handolin LT, vs. osastonylilääkäri HUS, ortopedian

Lisätiedot

Luuliikunta. lapsuudesta vanhuuteen unohtamatta osteoporoosia sairastavia

Luuliikunta. lapsuudesta vanhuuteen unohtamatta osteoporoosia sairastavia Luuliikunta lapsuudesta vanhuuteen unohtamatta osteoporoosia sairastavia Suomen Osteoporoosiliitto ry, Helsinki UKK-instituutti, Tampere Tampere 2006 SISÄLTÖ Tiivistelmä 3 Esipuhe 5 1. Systemaattisen tiedonhaun

Lisätiedot