Lähijunaliikenne Tampellan joukkoliikenteen osana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähijunaliikenne Tampellan joukkoliikenteen osana"

Transkriptio

1 Lähijunaliikenne Tampellan joukkoliikenteen osana Taustaa Tampellan alueen halkaisee kaksiraiteinen Tampere Lielahti-rautatie, joka haarautuu Kokemäen ja Seinäjoen suuntiin. Rataosalla liikennöi päivittäin xx henkilöjunaa ja yy tavarajunaa. Keskimäärin junia on päivän tunteina 1 2 henkilöjunaa suuntaansa, jotka taittavat Tampere Lielahti-välin 7 minuutissa. Rataosa on kolmiraiteinen Tampereen rautatieaseman ja Tammerkosken välillä, eli Tampellan kohdalla radalla on kolme raidetta rinnakkain. Myös Lielahden asemalta noin kilometri Tampereen suuntaan on yksi sähköistämätön sivuraide, joka jatkui aiemmin pääraiteiden pohjoispuolella rinnakkaisena pistoraiteena aina Santalahden tehtaille asti. Rataosalla on yksi henkilölaituri, 1990-luvulla Särkänniemen tilausjunia varten rakennettu Amurin seisake pohjoisella raiteella, jolla ei ole säännöllistä henkilöliikennettä eikä siten myöskään kunnossapitoa. Aiemmin säännöllistä henkilöliikennettä on ollut lopetettujen Amurin seisakkeen ja Lielahden aseman pysähdysten lisäksi Santalahden pysäkillä (henkilöliikenne lopetettu ) [Lähde: Radan varrella Suomen rautatieliikennepaikat]. Tiettävästi Tampellan kohdalla ei ole koskaan ollut henkilöliikennettä rautatieseisaketta, vaikka rataosalla on kulkenut työläisjunia. Aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset Rataosaa koskien on viimeisien 10 vuoden tehty aikana seuraavat selvitykset: Tampereen henkilöratapihan liikenteellinen selvitys (Tampereen kaupunki, RHK 2006) Tampellan tausta-aineisto Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 (Tampereen kaupunkiseutu 2010) Tampereen seudun lähijunaliikenteen kehittämisselvitys (Tampereen kaupunkiseutu 2012 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennekäytävien kehittämisvaihtoehdot (Tampereen kaupunkiseutu 2013) Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvitys (Liikennevirasto 24/2013) TASE 2025-liikennejärjestelmätyön taustaselvityksenä olleessa Tampereen henkilöratapihan liikenteellisessä selvityksessä päädyttiin suosittelemaan lähiliikennettä Tampereelta Nokialle ja Ylöjärvelle 30 minuutin vuorovälillä siten, että lähiliikenteen aikataulusolmut Tampereen asemalla ovat minuuttien :15 ja :45 ympärillä, jolloin vältytään konflikteilta kaukoliikenteen tasatunnin ympärillä olevan solmun kanssa. Selvityksessä ei tutkittu seisakkeen sijoittamista Tampellan alueelle, vaan pysähdyspaikat Tampereelta länteen olisivat Särkänniemi, Pispala ja Lielahti. Tampere Lielahti-välin liikennöinti kestäisi 8 minuuttia, Tampere Särkänniemi-väli 2 minuuttia.

2 Selvityksen mukaan edellytyksenä liikennöinnille on lisäraide Tampere Lielahti Nokia/ Ylöjärvi. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa on osoitettu lähijunalle seisake Tampellan kohdalle. Selvityksen työraportin mukaan Tampellan asema tulisi maksamaan 4,3 miljoonaa euroa. Seisake on II toteutusluokassa eli 2015 jälkeen toteutettavien hankkeiden korissa, jotka ovat tarpeen toteuttaa, mutta joiden rahoitus- tai toteutuspäätöksistä ei ole tietoa. Tampereen seudun lähijunaliikenteen kehittämisselvityksessä visiotilanteessa lähtökohtana on kaksi junaa tunnissa reiteillä Tampere Nokian Harjuniitty ja Tampere Ylöjärven Siltatie. Tampereen ja Lielahden asemien välille ei kuitenkaan ehdoteta tässä selvityksessä pysähdyspaikkoja, mutta todetaan lisäraiteen tarve Tampereen ja Lielahden välillä. Selvityksen lopussa todetaan, että kokonaistaloudellisesti ajatellen Ylöjärven suunnalla raitiotie saattaa olla lähijunaa perustellumpi vaihtoehto. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennekäytävien kehittämisvaihtoehdoissa rataosan seisakkeet ovat Amuri ja Pispala Lielahti. Selvityksen mukaan Ylöjärven suunnalla lähijunavaihtoehdon kannattavuus edellyttäisi sitä, että sen vaatimat lisäraiteet toteutettaisiin mm. tavaraliikenteen hyötyjen saamiseksi, pelkän lähijunaliikenteen vuoksi investointi ei ole kannattava. Nokian suunta voisi toimia Lempäälän lähijunaliikenteen luonnollisena parina. Nokian suuntaan puolen tunnin vuorovälin toteuttaminen on mahdollista melko pienin investointikustannuksin. Selvityksen pohjalta Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan xx.xx.2013 kehittää Ylöjärven keskustaa ja Siltatietä jatkossa raitiotievaihtoehdon pohjalta, jolloin rataosalle kehittyisi lähijunaliikennettä vain Tampere Nokia-radalle. Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvitys keskittyi tutkimaan ratakapasiteetin riittävyyttä eri skenaariotilanteissa. Selvityksen mukaan Tampere Lielahtivälin kehittämistarpeet riippuvat lähiliikenteen kehittymisestä Nokian ja Ylöjärven suunnilla. Kapasiteetti on riittävä, jos lähiliikenne alkaa ainoastaan Nokian suunnalla puolen tunnin vuorovälillä. Jos lähiliikenne alkaa myös Ylöjärven suunnalla puolen tunnin vuorovälillä, vaaditaan kolmas raide. Neljäs raide olisi tällöin optimaalisin ratkaisu, mutta se ei ole välttämätön ennustetuilla junamäärillä. Myös turvalaitemuutoksilla ja ajonopeuksien harmonisoinnilla voidaan mahdollisesti tehostaa kapasiteetin käyttöä. Tampere Lielahtivälille ei tule selvityksen mukaan toteuttaa uusia lähijunaseisakkeita, koska pysähtymiset kasvattavat kapasiteetin käyttöastetta merkittävästi. Selvityksen liikenne-ennusteen lähtökohtana toimii henkilökaukoliikenteen perusennuste, jonka mukaan: Tampere Seinäjoki-välin junatarjonta kasvaa vuoteen 2020 mennessä yhdellä Pendolino-parilla. Vuoteen 2030 mennessä junatarjontaa kasvatetaan siten, että junia kulkee kaikkina tunteina klo 6 22 välillä. Vuoteen 2040 mennessä junatarjonta on muuttunut edellä kuvatulla tavalla, eli ruuhkasuuntaan kulkee kaksi junaa tunnissa. Tampere Pori-välin junatarjonta on vuonna 2020 sama kuin nykyisin. Vuoteen 2030 mennessä tarjontaa on lisätty yhdellä junaparilla. IC-vaunujen käyttöhuoltovalmiuden toteuttaminen mahdollistaa useampien IC2-vuorojen liikennöinnin Tampereelta Poriin. Tampere Lielahti-rataosan junamäärät ovat siis: 2013: 44 junaa / vrk 2020: 47 junaa / vrk

3 Vaikka käyttöastetta voidaan laskea uusilla kohtauspaikoilla useita kymmeniä prosentteja, suuren junamäärän vuoksi liikenne olisi kuitenkin hyvin altista häiriöille. Useat kohtaamiset kasvattavat sekä kauko- että lähiliikenteen ajoaikoja useilla minuuteilla. Pelkästään lähijunilla tapahtuvassa liikennöinnistä vuorovälistä ei pystyttäisi muodostamaan säännöllistä. Myös tavaraliikenteen kulku päiväaikaan vaikeutuu. 2030: 53 junaa / vrk 2040: 61 junaa / vrk Maksimiskenaario: 77 junaa / vrk Käyttöasteita voidaan yleisesti tulkita seuraavasti: Käyttöaste %: Kapasiteetista on pulaa, eikä liikenne palaudu häiriöistä 43 normaalisti, vaan viiveet kertautuvat. Aikataulurakenne on erittäin häiriöherkkä. Käyttöaste %: kapasiteetista on pulaa ruuhkaisimpien tuntien aikana ja liikenteen kyky Taulukko palautua 9. häiriötilanteista Kapasiteetin käyttöasteet on rajoittunut. Tampere Lielahti-välillä eri tarkastelutilanteissa. %: liikenteen määrä ja sujuvuus ovat tasapainossa. Käyttöaste Käyttöaste alle 40 %: rataosalla on runsaasti käyttämätöntä kapasiteettia. Kapasiteetin käyttöasteet Tampere Lielahti-välillä eri tarkastelutilanteissa: 6.6 Lielahti Nokia Harjuniitty Taulukon mukaan lähiliikenne 2 vuoroa tunnissa nostaa vuoteen 2030 mennessä radan käyttöasteen 63 %:iin ja kolmannen raiteen kanssa 46 %:iin. Tästä huolimatta selvityksessä todetaan näin: Ilman uutta lähiliikennettä Lielahti Nokia Harjuniitty-välin kapasiteetin käyttöaste pysyy alhaisella tasolla kaikissa ennustetilanteissa. Vuonna 2020 käyttöaste on 36 % ja nousee 39 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Maksimiskenaarioilla käyttöaste on 41 %. Vuonna 2013 valmistuneessa Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennekäytävien kehittämisvaihtoehdot Lähiliikenteen aloittaminen -selvityksessä nostaa rataosan Tampere Lielahti-välille junamäärän todella korkeaksi on ehdotettu yksiraiteiselle rataosalle. Kapasiteetin Jos lähiliikenne käytön aloitetaan tehokkuuden lähijunien näkökulmasta ja kaukojunien kyseisellä yhdistelmänä, välille on ei uusia seisakkeita. kuitenkaan junamäärä tule 67 junaa lisätä vuorokaudessa. uusia pysähdyksiä, Jos lähiliikenne koska muodostuu ne nostavat pelkästään kapasiteetin lähijunista, käyttöastetta huomattavasti. on junamäärä Junien 83 junaa ajonopeudet vuorokaudessa. tulisi säilyttää mahdollisimman yhtenäisinä. Yksiraiteiden rataosan käytännöllisenä maksimijunamääränä on tavallisesti pidetty noin junaa vuorokaudessa. Tällä hetkellä suurin yksiraiteisen radan junamäärä on Kokkola Ylivieska-välillä, jossa junia kulkee 60 vuorokaudessa. Kyseistä väliä ollaan parhaillaan rakentamassa kaksiraiteiseksi. Kokkola Ylivieska-välillä junamäärä jakautuu melko tasaisesti koko vuorokaudelle, mutta tässä tapauksessa suurin osa junista kulkisi klo 6 22 välisenä aikana. Kuitenkin neljäs raide mainittiin optimaalisimmaksi ratkaisuksi, mutta se ei olisi ennustetuilla junamäärillä välttämätön. Ranta-Tampellan alustavan maankäyttösuunnitelman (nro 8290) selostuksessa todetaan seuraavaa: Rautatiealueelle järjestettävä paikallisliikenne ei tarvitse näillä näkymin omaa seisaketta Ranta-Tampellaan, koska etäisyys rautatieasemalle on hyvin lyhyt. Seisakkeeseen tulee kuitenkin varautua. Rautatieliikenteen määrät ovat olleet v päiväaikaan 55 junaa ja yöaikaan 30 junaa. Mahdollisen paikallisliikenteen sijoittaminen rautatiealueelle edellyttää kolmannen raiteen jatkamista länteen mm. Tammerkosken yli uudella sillalla. Suunnittelussa ollaan varautumassa myös neljännen raiteen rakentamiseen paikallisliikennettä varten. Yksiraiteisen rataosan kapasiteetin käyttöastetta on mahdollista alentaa uusilla kohtauspaikoilla. Jos sekä Kalkun että Tesoman seisakkeiden yhteyteen toteutetaan kohtauspaikat, käyttöaste laskee ensimmäisessä liikennöintivaihtoehdossa (kaukojunat + lähijunat) 63 %:iin vuonna Toisessa liikennöintivaihtoehdossa uusilla kohtauspaikoilla päästään 82 %:iin ja näiden sekä läntisen ratayhteyden yhdistelmällä 76 %:iin.

4 Ranta-Tampellan suunnittelukilpailun ( ) kilpailuohjelman mukaan Rautatiealueelle sijoitettavaan paikallisliikenteeseen ja sen seisakkeeseen tulee suunnitelmassa varautua varaamalla tilaa neljälle kiskoparille ja seisakkeen laitureille päivätyn arvostelupöytäkirjan mukaan päärataa on suunniteltu laajennettavaksi Ranta-Tampellan kohdalla neljännellä kiskoparilla paikallisliikenteen mahdollistamiseksi. Nykyisten kolmen kiskoparin lisäksi tarvitaan 4,5 m tilaa. Mikäli Tampellan kohdalle tulee myöhemmin paikallisliikenteen seisake, laitureiden vaatima lisätila on enimmillään 7,5 m seisakkeen kohdalla portaiden sijoituspaikasta riippuen. Neljäs kiskopari sijoittuu mahdollisesti nykyisten pohjoispuolelle. Sen rakentamista ei ole suunniteltu eikä ajoitettu. Jatkotyösuosituksena todetaan, että rautatieliikenteelle tulee varata todellinen laajennustila sekä neljää kiskoparia että seisaketta varten. Erillistä asematilaa ei tarvita. Kiskot edellyttävät myös uutta siltaa koskenniskan yli. Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvityksestä ei kuitenkaan ilmene rataosan käyttöastetta tilanteessa, jossa lähiliikennejunilla on välipysähdykset. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä käytettävissä aikatauluissa yksi välipysähdys lisää matka-aikaa yhdellä minuutilla, joten Tampere Lielahti-välillä seisakkeiden määrä lisäisi matka-aikaa 1 3 minuutilla (maksimissaan seisakkeita olisivat Tampella, Amuri ja Santalahti) selvityksen mukaan lähijunan matka-aika välillä Tampere Lielahti on 8 min, kun pysähdykset ovat Pispalassa ja Amurissa. Tampellan pysähdys lisäisi yhdeksännen minuutin. Vertailun vuoksi kaukojunien graafisissa aikatauluissa Tpe Llh-rataosa taittuu 7 minuutissa. Aikataulujen harmonisointi siis kasvattaisi kaukoliikenteen matka-aikaa välipysähdysten määrästä riippuen 1 2 minuutilla, mikäli se on tarpeen. Operatiivisessa suunnittelussa tällainen lisäaika kaukoliikenteen aikatauluissa käytettäisiin todennäköisesti myöhästymisten kirimiseen. Rataosan mahdolliset lähijunaseisakkeet Tampere Lielahti-rataosalle kaavailluista lähijunien väliseisakkeista Santalahti on merkitty Santalahden osayleiskaavaan Ahjolan kohdalle. Seisakkeen rooli olisi palvella Pispalan nykyistä asutusta ja Santalahteen tulevaa kerrostalovaltaista kaupunkia, jossa se olisi osittain päällekkäinen raitiotien ja bussilinjatarjonnan kanssa. Käytännössä seisake loisi toisen tason joukkoliikenneyhteyden, jossa vuoroväli ja pysähdysväli on suhteellisen pitkä, mutta matka-aika lyhyt korostuen erityisesti seudullisilla, nykyiset kuntarajat ylittävillä matkoilla. Santalahden seisakkeen rakentaminen tulee ratkaista erikseen Santalahden kaavoituksen yhteydessä tai viimeistään sen jälkeen, eikä tässä työssä oteta siihen kantaa. Santalahden seisakkeen toteuttaminen ei vaikuta Tampellan liikenteeseen juuri millään tavalla.

5 Amurin seisaketta ei ole merkitty kaavoihin, mutta sen rooli olisi monitahoisempi. Toisaalta se palvelisi auttavasti Amurin ja Onkiniemen asutusta raitiotietä ja bussilinjoja täydentävänä toisen tason joukkoliikennepalveluna, mutta ennen kaikkea Onkiniemen Särkänniemen Mustanlahden alueen palveluita, jolloin erityisesti vaihtoyhteys kaukojunasta lähijunaan Tampereen asemalla loisi helpon ja nopean yhteyden Särkänniemeen matkustaville ulkopaikkakuntalaisille. Muita työ- ja asiointikohteita seisakkeen ympärillä olisi vähemmän, lähinnä maininnanarvoisina Haarlan alueen liikkeet Onkiniemessä ja Tampereen kansainvälinen koulu Fista. Tampellan seisake olisi kenties monipuolisin näistä kolmesta. Tampellan alueen epäedullisesta sijainnista kaukana olemassaolevista bussireiteistä ja mutkikkaan katuverkon päässä Hämeenkadusta, mutta rautatien varrella johtuen Tampellan seisakkeen rakentaminen on perusteltua tutkia tarkemmin. Olemassaolevien KantaTampellan ja Armonkallion asukkaiden ja työpaikkojen lisäksi tuleva Ranta-Tampella toisi seisakkeelle riittävän asukaspohjan. Näiden lisäksi seisakkeelta olisi kohtuullinen kävelymatka Palatsinsillan yli Finlaysonin alueelle, jolloin se toimisi yleisestikin keskustan pohjoisosien lähijuna-asemana. Seisakkeen sijainti lähellä päärautatieasemaa edellyttää, että sillä pysähtyvän lähijunaliikenteen palvelutaso on riittävä: vuorovälin on oltava vähintään 30 minuuttia, ja sujuvat vaihtoyhteydet Tampereen asemalla muuhun joukkoliikenteeseen ovat erityisen tärkeät. <tähän karttakuva Amurin, Tampellan ja Tampereen asemien kävelymatkasäteistä>

6 On huomattava, että Tampellan seisakkeen palvelualue on osittain päällekkäinen Amurin seisakkeen ja Tampereen aseman kanssa. Tampellan näkökulmasta tulee kuitenkin huomata, että pelkkä Amurin seisake ei palvele Tampellan aluetta juuri mitenkään, vaan mikäli Tampellassa halutaan hyödyntää aluetta halkaisevaa rautatietä, Tampella tarvitsee oman seisakkeensa ja päin vastoin, Tampellan seisake ei olisi Särkänniemen ja sen ympäristön kannalta relevantti. Seisakkeen sijoittuminen Seisakkeen sijoituspaikkojen problematiikka itäinen (Tampellan esplanadi) keskinen (Herrainmäen loveaminen) läntinen (Verstaankatu)

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys 2010 Tiivistelmä Luumäki Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on noussut esille mahdollisuus aloittaa taajamajunaliikenne rataosalla tulevaisuudessa.

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS N OPEAT I TÄRADAT PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS TEKNINEN MUISTIO HENKILÖJUNALIIKENTEEN PALAUTTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ, 3.1.2011 2 Alkusanat Pieksämäki Savonlinna-rataosuuden

Lisätiedot

Lisätietoja Reijo Lehtinen, puh 0400 622009, reijo.lehtinen@prorautatie.net

Lisätietoja Reijo Lehtinen, puh 0400 622009, reijo.lehtinen@prorautatie.net Pro Rautatie järjesti maanantaina 23.8 kaupunkiseutujen lähiliikennettä koskevan seminaarin. Tavoitteena oli tarkastella konkreettisen esimerkkiseudun (Tampereen kaupunkiseutu) sekä sen osa-alueen (Lempäälän

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

Rauman yleiskaavan strateginen osa

Rauman yleiskaavan strateginen osa Rauman yleiskaavan strateginen osa RATA- JA RATAPIHASELVITYS Rauman sataman laajennus 2030 VR-Track Oy Suunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy RAUMAN SATAMAN LAAJENNUS 2030 LIIKENTEELLINEN TARKASTELU VR

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys 12.2.2010 Kohateam Oy, Reijo Lehtinen Työraportti Työryhmän kokouksen 13.1.2010 tarkistusten ja lisätäsmennysten mukaisena 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Tausta... 4

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO

YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO Y L E I S K A A V A T O I M I S T O YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO Selvitys Mikko Laaksonen PIKARAITIOTIE TURUN KAUPUNKISEUDULLA Keskusakseli Naantali - Raisio - Turku - Kaarina, Runosmäki, Varissuo 2002

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Lentoaseman kaukoliikennerata Ratayhteysselvitys. Liikenneviraston

Lentoaseman kaukoliikennerata Ratayhteysselvitys. Liikenneviraston Lentoaseman kaukoliikennerata Ratayhteysselvitys 02 2010 Liikenneviraston SUUNNITELMIA Lentoaseman kaukoliikennerata Ratayhteysselvitys Liikenneviraston suunnitelmia 2/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 TAUSTAA... 4 2 LÄHTÖKOHTA... 4 2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2.2 KOULU- JA OPISKELUMATKAT... 6 2.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN MATKAT...

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Nopea ratayhteys Helsingistä itään

Nopea ratayhteys Helsingistä itään Ramboll Finland Oy Nopea ratayhteys Helsingistä itään Selvitys maakuntakaavaluonnosta varten Väliraportti, 23.5.2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI Puhelin 020 637 373

Lisätiedot

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMPEREEN RAITIOTIE, yleissuunnitelma Huhtikuu 2014 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE 4 2. TIIVISTELMÄ 5 3. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 7 3.1. Raitiotien

Lisätiedot

kansilehti METROLINJA PASILASTA HELSINKI VANTAAN LENTOASEMALLE 1

kansilehti METROLINJA PASILASTA HELSINKI VANTAAN LENTOASEMALLE 1 2006 kansilehti METROLINJA PASILASTA HELSINKI VANTAAN LENTOASEMALLE 1 TYÖRYHMÄ Seppo Vepsäläinen Paavo Vuonokari Pertti Kare Timo Lepistö Teo Tammivuori Pekka Holopainen Pentti Myllymäki Tuula Helasvuo

Lisätiedot

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä ESPOO 2005 TUTKIMUSRAPORTTI RTE2523/05 Matkahuolto - älykortti VR - näyttölippu Matkahuolto -älykortti yhteensopivuutta selvitetään YTV -matkakortti Liityntälippu - kaupunkilippu Lahti - seutulippu Asikkala,

Lisätiedot

Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi 15.3.2011

Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi 15.3.2011 Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi 15.3.2011 Liikennevirasto Helsingin kaupunki Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITTELY 2012-2016

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITTELY 2012-2016 Kaupunkiympäristön kehittäminen Joukkoliikenne Dno TRE:2942/08.01.01/2011 1.12.2011 - Esitys 1 (5) TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITTELY 2012-2016 Esitykseen tehdyt muutokset

Lisätiedot

RAUTATIEtekniikka 2-2014

RAUTATIEtekniikka 2-2014 RAUTATIEtekniikka 2-2014 Rautatiealan Teknisten Liitto RTL ry Rautatietekniikan johtava ammattijulkaisu Helsingin ratapihan uudistaminen Leipzigin alitse uutta rautatietä Oulun uusi huolto- ja korjaushalli

Lisätiedot

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD 23.9.2004 Vantaan kaupunki Kaupungintalo Asematie 7 01300 Vantaa Puhelin (09) 83911 VARISTO-PETIKKO-VANTAANKOSKI -ALUEEN

Lisätiedot

Tietoja rataverkosta 31.12.2008

Tietoja rataverkosta 31.12.2008 2008 VUOSIKERTOMUS Tietoja rataverkosta 31.12.2008 Ensimmäinen rata Raideleveys Ratapituus yhteensä Kaksi- tai useampiraiteista rataa Ratapölkkyjä/km Sähköistettyä rataa Kauko-ohjattua rataa Tunneleita

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratahankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratahankkeiden arviointiohje 15 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA t Liikenneviraston ohjeita 15/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ SITO OY 20.5.2008 2 ESIPUHE Tässä selvityksessä on tarkasteltu alustavasti mahdollisuuksia käynnistää uuden lentokentän suunnitteluhanke Lohjan kaupungin alueella. Selvityksen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

VR-yhtymä Oy:n ja Ratahallintokeskuksen kiinteistövarallisuutta selvittäneen työryhmän muistio

VR-yhtymä Oy:n ja Ratahallintokeskuksen kiinteistövarallisuutta selvittäneen työryhmän muistio VR-yhtymä Oy:n ja Ratahallintokeskuksen kiinteistövarallisuutta selvittäneen työryhmän muistio VR-yhtymä Oy:n ja Ratahallintokeskuksen kiinteistövarallisuutta selvittäneen työryhmän muistio Julkaisija

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot