Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet"

Transkriptio

1 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere,

2 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet ja -alueet Alue- ja yhdyskuntarakenne Liikenne ja logistiikka Tampereen läntiset väylähankkeet Maisemat ja muut kulttuuriympäristöt Luonnonsuojelu, luonnon monimuotoisuus ja ekologiset yhteydet Virkistys, retkeily, ulkoilu ja matkailu Energia ja luonnonvarat Maaseutuelinkeinot Tekninen huolto Ympäristöhäiriöt

3 Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin, Pirkanmaan ELY-keskus

4 Selvityksen sisältö Maakuntakaavaluonnoksen taustaselvityksessä tarkasteltu kyseisten väylien ja näihin liittyvän maankäytön vaihtoehtoja tarkoituksena: löytää sijainti Lempäälästä Rajasalmen kautta Ylöjärvelle kulkevalle läntiselle ratayhteydelle sekä yhdysradalle, määrittää sijainti ja aluevaraus uudelle järjestelyratapihalle, tarkistaa uuden, moottoritietasoisen valtatien 3 Lempäälä-Pirkkala aiemmat suunnitelmat, tarkistaa uuden, maankäyttöä palvelevan seututietasoisen 2-kehätien sijainti Sääksjärven ja lentoaseman välillä sekä luonnostella maankäyttömahdollisuuksia etenkin suunnittelualueen eteläosassa

5 Läntinen ratayhteys Tarkoitettu Pirkkalan ja Ylöjärven välillä vain tavaraliikenteelle. Heijastusvaikutuksia koko valtakunnan rataverkon toimintaan. Luo vaihtoehtoisen reitin Tampereen kannaksen ohi. Tavoitteena mahdollistaa myös henkilöliikenne lentoasemalle. Lempäälän ja lentoaseman väli sekä yhdysrata lentoasemalta. Tampereen suuntaan suunniteltu henkilöliikenteelle. Huomioon yhteydet Porin rataan sekä pohjoisesta että etelästä. Kohdasta riippuen radalla 2-3 vaihtoehtoista pintaratkaisua ja näiden lisäksi tarkasteltu pitkää tunnelia. Eri vaihtoehdot voivat mennä ristiin lentoaseman eteläpuolella, Pirkkalassa ennen Pyhäjärveä tai Tampereen ja Ylöjärven rajan tuntumassa. Kustannukset 480 (rata pinnalla ja yhdysrata tunnelissa) M (rata tunnelissa)

6 Läntinen ratayhteys, eteläosa Vt 3 Pirkkala Tampere Läntinen linjaus ja asuinrakennukset Aseman läheisyys lentoasemasta: pintaratkaisuista läntisemmässä päästään lähemmäs Hyväksyttävyys lentoaseman kohdalla puolustustoiminnan kannalta Järjestelyratapihan toteutusmahdollisuudet: eteläisimmässä vähiten leikkauksia, mutta jää irralleen muusta maankäytöstä ja rata halkoo Siisjärvenkukkulaa Päärata Järjestelyratapihavaihtoehtoja Yhdysradalla tunnelivaihtoehto ja pintavaihtoehto (joka pääosin tunnelissa ja toteuttaminen mahdollista vain, jos järjestelyratapiha siirretään ja päärataa siirretään) Lentoasema Vt 3 Lempäälä

7 Läntinen ratayhteys, keskiosa Porin radan yhteydet puolustustoimintaan liittyvien alueiden halki kaikissa vaihtoehdoissa Etenkin läntisessä pintavaihtoehdossa paljon tieja katujärjestelyjen muutoksia Pohjavesialueen kautta kulkeminen kaikissa vaihtoehdoissa Nokia Itäisen vaihtoehdon Kalkun alittava tunneli Tampere Siltaratkaisut Pyhäjärven kohdalla: itäisessä ratkaisussa korkea silta Pirkkalan puolella ja silta tiejärjestelyjen tasossa Tampereen puolella, läntisessä vaihtoehdossa silta tiejärjestelyjen tasossa Pirkkalassa ja korkea silta Nokian puolella Vt 12 Pirkkala Vt 3

8 Läntinen ratayhteys, pohjoisosa Rata Elovainion kohdalla johtaa korkeisiin siltaratkaisuihin Läntinen linjaus ja teollisuusrakennukset Pohjavesialueen kautta kulkeminen kaikissa vaihtoehdoissa Läntisin vaihtoehto halkoo Pikku- Ahvenistonharjun luonnonsuojelualuetta Vt 3 Uusi vt 3 Metsäkylä Elovainio Vt 3 Selvityksessä tarkasteltu Elovainiossa myös valtatien 3 itäpuolista vaihtoehtoa, mutta maakuntakaavaluonnokseen tätä ei ole nostettu. Vaihtoehto todettu valtatien 3 länsipuolista vaihtoehtoa huonommaksi sekä nykyisen että tulevan maankäytön kannalta. Kt 65 Rata Pohjanmaalle

9 Ratavaihtoehdot ja luonnonarvot Ratavaihtoehtojen sijoittuminen pohjavesialueille ja vedenottamoihin nähden

10 Järjestelyratapihan siirto Hyödyt nykyisen järjestelyratapihan uusista käyttömahdollisuuksista ja uuden ratapihan mahdollistamista elinkeinoelämän alueista. Avaa mahdollisuuksia muuttaa nykyinen ratapiha-alue keskustaan tukeutuvaksi asunto- ja palvelutoimintojen alueeksi. Helpottaisi Lakalaivan alueen rakentumista aluekeskukseksi. Paras paikka uudelle järjestelyratapihalle läntisen radan varsi Lempäälässä, jossa eri sijoittamismahdollisuuksia radan mukaan. Pohjoisimmissa vaihtoehdoissa suuria kallioleikkauksia. Eteläisimmässä vaihtoehdossa rata jää myös irralleen uudesta suunnitellusta maankäytöstä. Siirtämisen kustannukset 850 M. Lentoasema Järjestelyratapihan vaihtoehdot Kuljun as. kylä Vanattara

11 Valtatie 3 Nykyisen tien liikenne kapasiteetti tulee väistämättä loppumaan. Uusi maankäyttö vauhdittaa kehitystä. Uusi yhteys pitkälti myös edellytys uudelle maankäytölle. Uuteen moottoritietasoiseen yhteyteen varauduttu pitkään. Suunnitelmassa tarkasteltu kahta vaihtoehtoa, joista eteläisempi nostettu maakuntakaavaluonnokseen. Tämä tukee paremmin rakenteen kehittämistä. Ei merkittäviä vaikutuksia asutukselle. Melusuojaustarpeita. Virkistysalueet ja ekologiset yhteydet huomioon jatkosuunnittelussa. Luontokohteiden kiertäminen. Kustannusarvio110 M

12 2-kehätie Sääksjärvi - Lentoasema Seututietasoinen tie kerää liikenteen uusilta maankäyttöalueilta ja yhdistää ne pääväyliin. Tie parantaa lentoaseman saavutettavuutta. Suunnitelmassa ja maakuntakaavaluonnoksessa kaksi vaihtoehtoa. Liikenneverkollisesti vaihtoehdoilla ei oleellisia eroja, eteläinen palvelee uutta maankäyttöä paremmin keskeisellä sijainnillaan. Vaihtoehdot kiertävät luonnonarvoja, eteläinen linjaus tältä osin parempi. Pääasiassa alueille, joilla ei asutusta. Jatkosuunnittelussa huomioitava mm. melusuojaustarpeet, virkistysmahdollisuudet ja kulttuurihistoria. Kustannusarvio M riippuen kaistamääristä, vaiheittainen toteutus mahdollista ilman muita liikennehankkeita

13 Maankäyttömahdollisuudet Maankäyttömahdollisuuksia luonnosteltu suunnittelualueen eteläosaan Lempäälän ja Pirkkalan alueille erilaisilla teiden ja ratojen vaihtoehtoehtojen yhdistelmillä. Lähtökohtina potentiaalinen kasvu asukasta ja työpaikkaa. Uuden maankäytön peruslinjat samankaltaiset kaikilla väyläratkaisujen yhdistelmillä, alueiden keskinäinen kytkeytyvyys sen sijaan vaihtelee. Uuden maankäytön kehittymisen kannalta merkityksellisintä 2- kehän ja valtatien 3 kehittäminen

14

15 Kiitos!

Tampereen läntiset väylähankkeet

Tampereen läntiset väylähankkeet RAPORTTEJA 103 2014 Tampereen läntiset väylähankkeet Ratojen, teiden ja maankäytön vaihtoehtojen tarkastelu maakuntakaavan luonnosta varten PIRKANMAAN ELY-KESKUS PIRKANMAAN LIITTO LIIKENNEVIRASTO SITO

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

Kooste kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista

Kooste kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista Pirkanmaan maakuntakaavaluonnos Kooste kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista Pirkanmaan kunnat, ELY-keskus ja Liikennevirasto TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Pirkanmaan maakuntakaava

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Väliraportista saadut lausunnot Alueellisesti kohdennettu palaute Masto+ LJ -työryhmä 27.3.2014 TYÖ- SUUNNI- TELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LUONNOS EHDOTUS Väliraportista saadut

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 28.4.2014

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 28.4.2014 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 28.4.2014 Taustaselvitykset ja suunnitelmat Strategiset Väestö- ja työpaikkasuunnite, kehitysskenaariot Maankäyttövaihtoehdot Etelä-Pirkanmaan

Lisätiedot

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere 2005 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere TIEHALLINTO

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Kuntajohtajakokous 12.2.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudun kuntien - Tampere,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 17:00-19:20 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Esiselvitys Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani Esiselvitys Ramboll Finland Oy Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Pirkanmaan liitto PL 76 33201 Tampere pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi

Pirkanmaan liitto PL 76 33201 Tampere pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi Pirkanmaan liitto PL 76 33201 Tampere pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi Viite Asia 2040 Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi-raportti Lausunto kyseisestä raportista Maakuntakaava tulee ydinkaupunkiseudun

Lisätiedot

Kooste kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista

Kooste kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista Pirkanmaan maakuntakaavaluonnos Kooste kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista Ministeriöt, maakuntien liitot, asiantuntijalaitokset, yhdistykset, yhteisöt ja yritykset MKH 17.8.2015 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ

Lisätiedot

Kooste kaavaluonnoksesta saaduista mielipiteistä

Kooste kaavaluonnoksesta saaduista mielipiteistä Pirkanmaan maakuntakaavaluonnos Kooste kaavaluonnoksesta saaduista mielipiteistä PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan maakuntakaava 2040 1/70 Kooste kaavaluonnoksesta saaduista

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET 11.4.2006 LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET KESKI-SUOMEN KUNNAT...1 NAAPURILIITOT...22 NAAPURIKUNNAT...24 VIRANOMAISET...26 YRITYKSET...57 YHDISTYKSET...63 YKSITYISET...85 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntavaltuusto 11.3.2013 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Muut suunnitelmat ja selvitykset Maakuntakaavoitusseminaari

Lisätiedot

LAUSUNTO MARJA-RADAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA

LAUSUNTO MARJA-RADAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA LAUSUNTO MARJA-RADAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA Vantaan kaupunki on Uudenmaan ympäristökeskukseen 3.4.2001 saapuneella kirjeellä saattanut vireille ympäristövaikutusten arviointiselostuksen

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2015

Kaavoituskatsaus 2015 Kangasalan kunta Tekninen keskus 1 Kaavoituskatsaus 2015 Kaavoitus tontteja takomassa 2 Vuosi 2014 oli merkittävä kaupunkisuunnittelun vuosi. Viime vuonna laadittiin vuoteen 2040 tähtäävät Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

MOUHIJÄRVI - HÄIJÄÄ SALMI OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA 2030

MOUHIJÄRVI - HÄIJÄÄ SALMI OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA 2030 MOUHIJÄRVI - HÄIJÄÄ SALMI OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA 2030 Osayleiskaavaselostus 9.9.2013 Sastamalan kaupunki Yhdyskunta ja ympäristö Yhdyskuntasuunnittelu 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. ASEMAKAAVAN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE. LAKALAIVA, 6030 4, 8, 9, 6032 5, 6034 3, 5, 9, 6055 5 JA MESSUKYLÄN KYLÄ 19, SEKÄ KATU, VIRKISTYS, SUOJAVIHER, LIIKENNE JA ERITYISALUETTA, LAHDESJÄRVI, KATU JA SUOJAVIHERALUETTA,

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt ALUEVAAUSSUUNNITELMA Oulunsalo, Oulu, empele, km Oulusalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA VIHTI, NUMMELA NUMMELAN KEHITYSKUVA JA ETELÄOSIEN RAKENNEMALLI. Selostus

VIHDIN KUNTA VIHTI, NUMMELA NUMMELAN KEHITYSKUVA JA ETELÄOSIEN RAKENNEMALLI. Selostus asia: 130/2003 OAS Ympa 25.9.2003 Ympa liite 6 Kehityskuvavaihtoehtojen käsittely Ympa 4.3.2004 30 Ympa liite 1-3 Kehityskuvavaihtoehtojen käsittely Ympa 29.4.2004 60 Ympa liite 6 Kehityskuvavaihtoehtojen

Lisätiedot

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus

Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KÄRSÄMÄEN KUNTA Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus Kaavaselostus luonnos Hyväksytty: KVALT..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2015 P270-P27069

Lisätiedot

SUORAMAN OSAYLEISKAAVA

SUORAMAN OSAYLEISKAAVA SUORAMAN OSAYLEISKAAVA LUONNOS RAPORTTI 1234567 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 4 1 SUUNNITTELUTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 5 2 SUORAMAN KEHITYSKUVATARKASTELU 6 3 OSAYLEISKAAVAVAIHTOEHTOJEN KUVAUS 7 3.1

Lisätiedot

ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA ESITETYT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET SEKÄ NIIHIN ANNETTAVAT VASTINEET

ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA ESITETYT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET SEKÄ NIIHIN ANNETTAVAT VASTINEET LLH 27.4.2015 51 LIITE 6 1/242 ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA ESITETYT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET SEKÄ NIIHIN ANNETTAVAT VASTINEET Luonnosvaiheen kuuleminen 15.12.-30.1.2015

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot