Lisätietoja Reijo Lehtinen, puh ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisätietoja Reijo Lehtinen, puh 0400 622009, reijo.lehtinen@prorautatie.net"

Transkriptio

1 Pro Rautatie järjesti maanantaina 23.8 kaupunkiseutujen lähiliikennettä koskevan seminaarin. Tavoitteena oli tarkastella konkreettisen esimerkkiseudun (Tampereen kaupunkiseutu) sekä sen osa-alueen (Lempäälän kunta) pohjalta yleisemminkin mahdollisuuksia käyttää ja kehittää rautatietä kaupunkiseutujen runkoliikenteenä. Rautateiden käyttö osana paikallista liikennejärjestelmää on romahtanut viimeisten vuosikymmenten aikana lukuun ottamatta pääkaupunkiseudun lähiliikennettä. Taustalla on aikanaan tehdyt junaliikenteen ratkaisut, joissa luovuttiin paikallisten junayhteyksien tiheästä tarjonnasta ja lyhyistä pysähtymisväleistä. Syinä olivat joustavamman tieliikenteen nopeasti kehittyneet monipuoliset ja junaa paremmat palvelut sekä kysynnän hajaantuminen mm. maankäytön muutosten seurauksena. Erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla on 90-luvun alkupuolelta lähtien mietitty raideliikenteen käyttömahdollisuuksia. Tällä hetkellä selvityksiä on vireillä noin 10: llä kaupunkiseudulla. 90-luvulla pikaraitiotie tuli muotiin ja 2000-luvun puolella on mietitty erilaisia erityisesti junaan liittyviä ratkaisumalleja. Kaikilla isoilla kaupunkiseuduilla tulevaisuuden liikennejärjestelmän perusratkaisut ovat edelleen hakemassa muotoaan. Suunnitelmia ja selvityksiä on syntynyt, mutta käytännössä merkittäviä kehittämisen linjauksia on edelleen vain pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla. Muualla esim. Saksassa ja Ruotsissa uudet seudulliset junayhteydet ovat osoittautuneet todellisiksi menestystarinoiksi. Pro Rautatie kutsuu jatkokeskusteluun mukaan kaikki kehittyvää ja kestävää liikennepolitiikkaa etsivät tahot. Miten päästään ottamaan ensimmäiset konkreettiset kehitysaskeleet raideliikenteeseen vahvasti tukeutuvan liikennejärjestelmän kehittämisessä muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla Lisätietoja Reijo Lehtinen, puh ,

2 Ohjelma ja tiivistetty sisältö (esitysten aineisto löytyy Pro Rautatien sivuilta) Seminaarin puheenjohtajana Lempäälän valtuuston puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult, Pro Rautatien toiminnanjohtaja Reijo Lehtinen (muistion kokoaja). Aluksi lyhyt Pro Rautatien esittely ja tilaisuuden järjestelyt, Reijo Lehtinen Avaus valtuuston puheenjohtaja Tuula Petäkoski Hult Lempäälä odottaa sijainniltaan paljon ja rautatie on yksi merkittävistä kehitystä edistävistä tekijöistä. Lempäälä haluaa kehittyä Tampereen kaupunkiseudun eteläiseksi keskukseksi Pääradan kapasiteetti ja junaliikenteen kehittäminen Kari Korpela, Liikenne- ja viestintäministeriö Lempäälä ainoa maalaiskunta, joka on saanut 3 moottoritieliittymää! Helsingin lähijunaliikenne toimii kunnan alueella + liitännnäisjäsenet. Liikenne kasvussa ja uusiutumassa. Päätöksentekojäreejestelmä monimutkainen HSL kuntien V:t lisäksi. Poikkeaa selvästi Tukholman ja Kööpehaminen organisaatioista, joilla on enemmän itsenäistä päätöksentekovaltaa. Uusi joukkoliikennelaki ja -asetus kesään suoja vanhoilla liikenneluville. 10 vuoden suoja rautateillä VR yhtymä Oy:llä olevalla rataverkolla henkilöliikenteessä. Joukkoliikenne rahoitus n 1000 m eur, juna n 40 m eur. Lähiliikenne n 10 milj. Painetta supistukseen ensi vuonna. Määräraha pienenemässä.. Syksyllä tulossa supistuksia. Rautatieden kannattavuus on parantunut viime vuosikymmeninä. Hlöliikenteen osuus VR:llä v 80 n 25 % - toiminta tappiollista. v %, v ,7 % ja nyt yli 50 %. VR maksaa ratamaksuissa n 45 M eur. VR tuottaa voittoa. V on ongelmallinen. V 89 tehty viimeinen slma VALI VALIn ehdotukset on toteutettu tai toteutumassa kaikki jo tähän mennessä. Rataverkko 2020 ehdotukset ovat jo toteutumassa. Panostettu paljon (suunnitelmien mukaan), mutta silti tilanne on tukkoinen. Henkilöliikenne kaksinkertaistanut erityisesti Lahden oikoradan valmistumisen jälkeen. Kaupunkiliikenne ja käyttäjien tarpeet v Turun seudun Ratatekninen selvitys. Turun seudulla pitää tehdä nopeaa pikaraitiotietä koskeva selvitys, joka on hylätty keväällä Tampere ym selvittely menossa. Ministeriö osallistunut suunnitelmien rahoittamiseen. Ministeriö ei ole sitoutunut muihin kuin pääkaupunkiseudulle. Lähiliikenne: vaaditaan kaksoisraide puuttuu Tampereella paitsi Hkiin ja Orivedelle. Tarvitaan 0 km raidetta 300 Meur. Ongelma tulee hintalapun näkyessä. Kustannukset etupainoisia suuri kynnys. Toivon menestystä ponnisteluille Tampereen seudulla seudullinen järjestelmä.? PP-järjestely: V: Keskusta-alueet ongelma monimutkaisuutensa takia esim. Tre.?? Kommentit VR:n henkilöliikenne on kaksinkertaistunut ei kaukoliikenteessä, jossa kasvu on ollut 2-3 %/v. PP-hanke Kokkola-Ylivieska tulossa juuri käsittelyyn.??? radan vartta ei ole kaavoitettu tehokkaasti paljonko väestöä tarvitaan? esim kilometrin säteellä. Jos 8 junaa suuntaansa// m kävelym, 2 km vaikutusalue.???? invesstoinnit vaiheittain lähiliikenne käynnistyy vaiheittain. Mutta kolmannen raiteen sijoittaminen Tre-Toijala on ajankohtaista. Suunnittelu kaavoitustarkkuudella. Puuttuu yleissuunnitelma-ajattelu. LiiVin alaa (Anne Herneoja).

3 ??!; raidekapasiteetti ei auta ellei Helsinkiin mahdu. Pisara ykkösena, Rm-Kerava pullonkaulat pois.???!: Tre-Pori-radan kehittämistyöryhmä nopeuttaa Tre-Pori väliä. Seutulippu VR:lle Seudullisen paikallisjunaliikenteen mahdollisuudet Antero Alku, Alkutieto Oy Mikroyrittäjä, joka tekee väitöskirjaa joukkoliikenteestä ja yhdyskuntasuunnittelusta. Liikenne ja yhdyskuntarakenne liittyvät toisiinsa. Tarvittava an väestöpohjaa ei ole yksinkertaista vastausta. Riippuu junavuoroista. Junaliikenne ei ole kallista. MUTTA investoinnit ovat suuria ja takaisinmaksuaika pitkä. Miten tähän on tultu? 191 oli 1501 junapysäkkiä - nyt 2009 (kso kuva:kehityskäyrä). Radat on saneerattu kaukoliikenteelle (pysäkit ja asemat poistettu). Yhdyskuntarakenne muuttunut (ABC-kulttuuri auton varassa). Maankäyttö ei voi perustua epävarmaan raideliikenteeseen varmuus liikenneverkosta? Liikenteen on toimittava. Kaavoitus ja liikenne yhteen hanskaan - jos rata suunnitellaan, se myös tule ja juna kulkee. VR yhtymä keskittynyt kaukoliikenteeseen. PKS:lla kunnat maksavat alijäämän. VR:N monopoli 10 v eli v 2019 saakka. PKS:lla erillinen hieman lyhyempi sopimus (2007). VR: n tavoite voitto eduskunnan päättämä. Muita tavoitteita VR yhtymän toiminnalle ei ole asetettu (eduskunta). Yritys ei voi ottaa vastuuta kaavoitusratkaisuista. Julkisen palvelun velvoite (sopimuksessa) ei ole kestävä ratkaisu. Mitä on nykyaikainen paikallisliikenne? Päivittäistä liikkumista palvelevaa joukkoliikennettä. Pysäkkiväli 1-4 km. Vuoroväli enintään 1 h. Paikallisjuna osa joukkoliikennettä; yhteen sovitetut aikataulut, Yhteiset pysäkit, yhtenäinen lippujärjestelmä, toimiva matkaketju. Asiakas tarvitsee matkan! Joukkoliikenteen tulisi toimia kuten tieverkko toimii aurtoilijalle. 10 kiinnostunutta seutua/kuntaa. Miksi: tiivistää ja laajentaa yhdyskuntarakennetta edullista kunnilla. Ulkomaiden hyvät kokemukset; Skåne,. Kunnalla ei vaikutusvaltaa junaliikenteeseen. Mitä pitäisi tehdä? Tekniset edellytykset; VR yhtymältä vapautuu junia edullisia saneerattavia voi saneerata myös esteettömäksi? estettävä romuttaminen. Laiturit LIIVIn omaisuutta purettujen tilalle uudet. Hallinto; Junaliikenne Aina sovittava LVM:n kanssa (muilla ELY-keskus) Kalustokysymys kalustoyhtiö?. Operaattorikysymykset kilpailuttaminen?, oma liikenneyhtiö/kunnat, bussiyrittäjät? bussisopimukset?. Taloudelliset edellytykset: Jl ei lipputuloilla kannattavaa liiketoimintaa. Alussa tarvitaan subventiota. hyödyt yhteiskunnallisia, menot liiketaloudellisia. KAUPALLISET NEUVOTTELUT: Kunnallinen päätöksenteko: Kestoaika_ tahdosta kiinni muualla 2-3 v.? Päivi Nurminen; Liikutaan abstraktisella tasolla. On totuttu nopeisiin tuloksiin. Riittävän pitkä aikaperspektiivi. Pitkän aikavälin suunnittelu vs päätöksenteon aikataulu. Pitäisi lähteä liikkeelle. Muitakin lobbaajia liikkeellä (Huom. seutujohtaja odottaa valtion rahaa).?! Pekka S.. VRllä 100 kpl Sm 1 ja 2.Huoltojärjestelmä ja epävarmuus. Levittäminen ympäri s Suomea. V: Saneerauksella voi saada tuloksia edullisemmin kuin uusien hankinta.?? Lähijunaliikenne keskustan yleiskaavoituksessa Marita Palokoski, Lempäälän kunta Ongelma nykytilanteessa keskustaajama saarella vanhan, jossa kulkee päärata läpi. Turun ja Helsingin tiet kohtaavat (sivat). Nyt 2000 ihmistä keskustassa. Kavoitus hierarkista toimintaa

4 valtakunnalliset tavoitteet, maakuntakaava (+raideliikenteen ohjelmasopimus), ei kuitenki kaan tiedetä tilartarvetta. Tavoite Yli asukkaan Lempäälä. Kuntakeskus Treen seudun ykköskeskus. Hyvän liikenteellisen sijainnin hyväksikäyttö. Väestöpohja yli 7000 as n 150 ha lähialueen kanssa yli as. Rata jakaa keskustaa. Palvelut keskustassa. Paljon uudelleenrakennetavaa aluetta lähellä asemaa mm. entisiä teollisuualueita. Saadaan palveluja ja asutusta aseman läheisyyteen. 2 Kaavaluonnosta ollut nähtävillä. Varattu lisäraiteille tilaa esiselvityksen (Pili) mukaan 3. ja 4. raiteet. Liikennevirasto vaatii alueita molemmin puolin. Oyk joukkoliikennesuositus. Matkakeskus. Uudet yhteydet ja liityntäpysäköinti ym. Tampereen kaupunkiseudun eteläinen toiminnallinen keskus, jota vahvistetaan liikenteen ratkaisuin. Lisäraiteiden sijoittaminen? Aluevaraukset suuruus ja sijoittuminen. Meluhaitat? Tärinä? jakohaitan minimointi? pysäköinnin järjestäminen. Selkeä visio on olemassa, pitäisi päästä eteenpäin. Raidekapasiteetti? Epävarmuus junaliikenteen kehittymisestä. Tarkempi aluevaraussuunnittelu Mitä VR tarjoaa lähijunaliikenteeseen Pekka Söderling VR yhtymä VR keskittyy liikenteen hoitoon. Uusi toimitusjohtaja Mikael Aro muutosohjelma Kilpailu rataverkolla on jo alkamassa. 4 hakemusta vireillä tavaraliikenteessä. Henkilöliikenne kilpailutus PKS:lla 2017 ja 2018 koko maassa mahdollista. Uudistus kysyntäpohjainen hinnoittelu aloitetaan v vrt lentoliikenne. Suomen rautatiehistorian suurin lippu-uudistus. VR taloustilanne vahva omavarainen ja kassassa on rahaa. Ohjausvaunu IC tulossa. Ravintolavaunuja. Venäjän nopea junayhtiö. Veturi-investoinnit tulossa. Hlö/tavara 0/40 muuttuu taloustilanteen mukaan. Rataverkon osalta 70-luvun laiminlyöntien taakka. Olisi hyvä jos olisi muitakin toimijoita puolustamassa ratojen kunnon ja laadun. Tampereen rakennemalli viiden radan solmu. Tampere haluaa ratikan suunnittelutarjoukset tulleet. Samalla halutaan lisätä junapalveluja. Kaukoliikenteellä ei pysty hoitamaan nykyistä enempää TKS:n Treon Suomen vilkkain kaukoliikenteen solmu rataverkko on tukossa. V. 9 Tampereen lähijunaliikenneselvitys Tase (kso kalvo) Lisää lähijunaliikennettä mitä? Tarvitaan oma liikennejärjestelmä lähiliikennettä ei voida hoitaa riittävän hyvin kaukoliikenteellä. Rataverkkoon raidetarpeita? Entä muuta? Kalusto, asemat, liikenteen ostaja/tilaaja, operaattori, sopimukset. Maankäytön painopisteet. Kalustoyhtiö vrt PKS - VR on kiinnostunut operoinnista. Matkakortti. Logistiikkakeskus läntinen oikorata keskusta henkilöliikenteelle uusi oma lähiliikenteen toimiva järjestelmä. Liikenteen ja logistiika vaihemaakuntakaavan tekeminen Pirkanmaan liiitossa meneillä. Tampereen asemakapasiteetti pullonkaula nykyisin 3. välilaituri antaa kapasiteettia lähiliikenteelle. Huoltoraide. Kansi ja Areena huhtikuussa 2011 kaava valtuustoon. Totetus avaa uusia mahdollisuuksia ja merkitsee tilanteen helpottumista. Paljon on vireillä iso ratkaisu puuttuu. Toimijat odottavat valtion osallistumista. Rahoitus on avoin ongelma. Muut tarpeet Suomessa menevät helposti edelle esim. pohjoisen kaivostoiminta mistä rahaa??? Vaikuttaako hajautettu logistiikkakeskus positiivisesti lähijunaliikenteen mahdollisuuksiin? VASTAUS: ei Junaliikenne ja Tampereen rakennemalli Hanna Kalenoja, Tampereen teknillinen yliopisto (esitys peruttu)

5 14.50 Riittääkö ratojen kapasiteetti paikallisliikenteelle Arja Aalto, Liikennevirasto Liikennevirasto; V 2010 aikana uusitaan organisaatiota. Väyläkohtaisuudesta toiminnallisuuteen. Liikennevirasto on tilaajavirasto, jonka rooli ja tehtävät ovat varsin moninaiset. Rahoituskehys on1,8 mrd/v, väyläomaisuus 19 mrd euroa. Liikennevirasto mahdollistaa tehokkaat, toimivat kuljetukset ja liikenteen. Tällä hetkellä tärkeintä väylänpidon toimivuuden jatkuminen,. Maankäytön ja liikenteen vuorovaikutus noussut vahvasti esille. Resurssipula ongelmana. Toiminnan painopisteet PTS slu, kehittämisohjelma työn alla. Priorisoinnit. Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien kehittäminen. Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen KS rakennemallityö päätyi maankäyttöä keskittävään ratkaisuun. Vaikutukset paremmat liikkumismahdollisuudet, vaihtoehtoja liikkumiseen, positiiviset ilmastovaikutukset TASEssa on esitetty varautuminen lisäraiteisiin ei rakentamista,? mitähän on ajateltu. Lisäraiteiden toteuttaminen ja liikennöintimallit tarvitaan konkretiaa suunnitteluun Ei edes aiesopimusta jatkosta. Jatkuu Pirkanmaan liiton LJS suunnitelmana. Henkilöliikennepaikkojen kehittäminen Tampere henkilöratapiha suunnitelma lausunnoilla parhaillaan. Luo edellytyksiä seudulliselle lähiliikenteelle. Lisäraidetarpeet Tampereella: 4 etelään ja muihin suuntiin kaksi - läntinen oikorata lisäselvityksiä. PKS pullonkaulat kaukoliikenteen kehittämisen tiellä. Tavaraliikenteen merkitys ja tilatarpeet. Asemaluokitus ja palvelutasomääritys Henkilöliikenteen asema (Henkilöliikennepaikkojen kehittäminen, LIIVI tekee, luonnos valmiina).? Päivi Nurminen: TASE ei aiesopimusta sen sijaan maankäytön ja liikenteen aiesopimus (uusi kaupunkiseutujen lähetymistapa, MAL työ) Raideliikenteen kehittäminen Pirkanmaalla Reijo Väliharju, Pirkanmaan liitto Pirkanmaan kehityskäytävät ovat ratojen varrella (melkein kaikki). Tampere on valtakunnallinen solmupiste liikennekäytävät viiteen suuntaan. Junatarjonta vaihtele eri liikennepaikoilla sitä kuitenkin on jo nykyisinkin 3-30 vuoroa/vrk. Junaliikenne on vahvassa kasvussa esim. Nokialla yli 70 %, Lempäälässä lähes 50% muutamassa vuodessa. Juna on löydetty uudelleen. Liikenteen kasvua on ennustettu (RHK tavaraliikenne-ennuste 2015). Tampereen asema ahdistaa ja rajoittava tekijä välittömässä kehittämisessä. 2. maakuntavaihekaava läntinen oikoraide, uusi ratakäytävä, Lentoaseman yhteys. Maakunnallinen lähiliikenne ennuste; puolen tunnin lähijunatarjonta. Raidetarpeet. Läntinen oikoraide keventää lisaraidetarpeita. Mitä tarvitaan? Erityisesti; Yhteinen lippujärjestelmä tahdon asia Valmisteltuja puheenvuoroja ja loppukeskustelu Seppo Mäkinen, Pirkanmaan ELY -keskus Yhdyskuntarakenteen ja joukkoliikenteen kohtalonyhteys on selviö. Poliittinen päätöksenteko lyhyen tähtäyksen edut ohittavat helposti pitkäjänteisen kehittämisen tarpeet. Liikennepaikkojen maankäyttö + jatkoyhteydet yhteensopivuus liikenteen palvelujen välillä. Lähiympäristön vastustus estää usein hyvät ratkaisu osa alueista ei onnistu. Tarvitaan määrätietoista toimintaa.

6 Kimmo Kurunmäki, Mal verkosto Tampereen kaupunkiseutu kärkijoukossa valtakunnallisessa MAL toiminnassa. Vetää valtakunnallista MAL-verkostoa (KOKO). 20 aluetta (kaupunkiseuta) mukana. MAL-verkosto kehittää prosesseja, vapaamuotoiseen suunnitteluun liittyviä prosesseja ja mittareita sekä levitettää hyviä käytäntöjä. Pyritään vakiinnuttamaan vapaaehtoista seutuyhteistyötä. 4 kärkiteemaa. MAL-Kysely keväällä 2010; - ei juurikaan liikenneasioita noussut esille. - Ei lainkaan raiteisiin liittyviä asioita. MALlikortit, joita tulee olemaan kaikkiaan 30 valmistuvat lähiaikoina päivitetään jatkossa. Seudullinen joukkoliikenneviranomainen aloittaa toimintansa v 2011 alussa Tampereen kaupunkiseudulla. TKS LJS jatkuu kehittämisohjelma käynnistymässä. Jouni Koskela Pirkanmaan liitosta Esitteli Pirkanmaan liiton toimintaa ja päätöksentekoa edunvalvonnan näkökulmasta. Pirkanmaan - Pirkanmaan kansanedustajain neuvottelukunta (pj Arto Satonen). - Pirkanmaan budjettitavoitteet; TEN-T, 12 kohdetta budjettitavoitteissa - Liikennepoliittinen selonteko 2011; valmistelu jo meneillään, Pirkanmaan liiton listoilla rautateistä; Rakentaminen: Pääradan lisäraiteet, Valmistelu: Tampereen lähiliikennejärjestely, Tre-Pori peruskorjaus, Suunnitteluun: Tampereen läntinen oikorata ja järjestelyratapihan siirto. - Mukana työryhmissä; Päärata, Ten - T, Porin rata, - Poliittiset tilaisuudet omien etujen edistämiseksi. Pirkanmaan liiton raideliikennettä koskevat budjettitavoitteet ovat pienehköjä ja pääosin junaliikenteeseen liittyviä: Riihimäen kolmioraiteen rakentamisen aloittaminen Parkanon raakapuuterminaalin rakentaminen Henkilöliikenteen kehittäminen Tampere - Mänttä-Vilppula -rataosalla Henkilöliikenteen kehittäminen Tampereen seudun rataosilla Henkilöjunien pysähtyminen Urjalassa Nopeiden junayhteyksien lisääminen tukemaan Pietarin suunnan liikennettä Pirkanmaan liiton raideliikenteen asiat tulevaan liikennepoliittiseen selontekoon ovat konkreettisia: Mittavat hankkeet seuraavalle hallituskaudelle (4 vuotta): Pääradan lisäraiteet välille Tampere Toijala Muut väylähankkeet: Tampereen lähiliikennejärjestelyt mukaan lukien joukkoliikenteen laatukäytävät. Tampere-Pori radan peruskorjaus Merkittävät väylänsuunnittelutarpeet (yksityiskohtainen suunnittelu) (4+4 vuotta): Pääradan lisäraiteet välille Tampere - Seinäjoki Merkittävät pitkän tähtäyksen maankäytön suunnittelutarpeet: Tampereen läntinen oikorata Tampereen järjestelyratapihan siirto Keskustelu ja muut kokouksen alussa pyydetyt valmistellut puheenvuorot Ossian von Konow esitteli Etelä-Suomen ratoihin ja puurahakaupunkiyksiköihin perustuvaa alerakennemalliaan. Miten koko maa voisi elää paremmin. Puutarhakaupunkiaate ja E-S raideliikennejärjestelmä mahdollistajina. Uudet ratalinjat vain Pori-Uusikaupunki välille. Ratarenkaat ja ooo asukkaan asemaseudut. Valtakunnansuunnittelutoimisto tarvittaisiin asian läpiviemiseen. Keskustelusta: Seudullinen yhteistyö kuntayhteistyöllä eteenpäin. Hyvää tahtoa on, mutta rahaa puuttuu! Odotellaan valtionkin päätöksiä mukaantulosta seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen.

7 Kuva-aineistoa Ennuste 2015 (RHK): Raideliikenne esillä: PORI RAUMA SEINÄJOKI (+35 %) PARKANO (+35 %) NOKIA (+3 %) TAMPERE LEMPÄÄLÄ (+3 %) (+14 %) VILPPULA ORIVESI JYVÄSKYLÄ TURKU TOIJALA TOIJALA HELSINKI Tampereen asema pullonkaulana: Selite 44+ kaukojunia+lähijunia / päivä (poikkileikkausliikenne) 79 tavarajunia / päivä (+3 %) kokonaismäärien muutos nykytilanteeseen Kehärata ja logistiikkakeskus ratkaisuina:

8 Liikenne-ennuste 2030 ja ennusteen vaatimat lisäraiteet lähiliikenne mukana SEINÄJOKI VILPPULA (+50 %) PARKANO YLÖJÄRVI 8 35 ORIVESI TAMPERE (+28 %) PORI 1 RAUMA NOKIA 32 (+50 %) VAMMALA TURKU (+58 %) Selite LEMPÄÄLÄ TOIJALA 7 0 TOIJALA HELSINKI lisäraide kaukojunia+lähijunia / päivä 90 tavarajunia / päivä (+58 %) kokonaismäärien muutos nykytilanteeseen poikkileikkausliikenne Tampereen läntisen oikoradan vaikutukset liikenneverkkoon 2030 SEINÄJOKI VILPPULA (+50 %) PARKANO YLÖJÄRVI 35 ORIVESI TAMPERE (+28 %) 1+40 PORI NOKIA 30 (+50 %) VAMMALA (+58 %) RAUMA 0 2 LEMPÄÄLÄ TURKU Lempäälän asemanseutu: TOIJALA 7 0 HELSINKI Selite lisä/uusi-raide kaukojunia+lähijunia / päivä 30 tavarajunia / päivä (+58 %) kokonaismäärien muutos nykytilanteeseen JYVÄSKYLÄ Uudistuva kuntakeskusta edellyttää: Lempäälän kapealla keskusta-alueella ei ole mahdollista jättää ylimääräisiä ylimalkaisia suoja-alueita, vaan lisäraiteiden ja laitureiden tarkempaa aluevaraussuunnittelua tulee jatkaa välittömästi yleiskaavaja asemakaavatöiden pohjaksi.

Paikallisjunaliikenteen mahdollisuudet

Paikallisjunaliikenteen mahdollisuudet Paikallisjunaliikenteen mahdollisuudet Lempäälä 23.8.2010 Antero Alku, DI, Alkutieto Oy 23.8.2010 Antero Alku, Alkutieto Oy Sivu 1 Esityksen sisältö Nykytila ja miten siihen on tultu Nykyaikainen paikallisjunaliikenne

Lisätiedot

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Pirkanmaan maakuntahallitus kokous 17.6.2013 Ville-Mikael Tuominen, projektipäällikkö, Pirkanmaan liitto Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvitys

Lisätiedot

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä Pro Rautatie seminaari 29.11.2017 Seutujohtaja Päivi Nurminen NYT 380 000 as TULEVAISUUDESSA 480 000 Tampere, 228 173 Nokia, 33 206 Ylöjärvi,

Lisätiedot

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu Nykyinen junatarjonta Oriveden keskusta Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk Oriveden asema Tampere-Jyväskylä IC-junat 6+6 junaa/arkivrk Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk kaupunki lähijunaliikenteen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 355 749 asukasta Kasvu 1 % Kasvun kärki kehyksellä Väestö

Lisätiedot

Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään

Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään 29.11.2017 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Pirkanmaan liitto Sisältö Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Lisätiedot

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Jarmo Nirhamo ja Heidi Mäenpää Liikennevirasto 12.5.2014 Sisältö Nykytilanne Ratahankkeet Pasilan alueella Läntinen lisäraide 2 Nykytilanne

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9. Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.2013 Pääradan merkitys Suomen rataverkolla Päärata on Suomen

Lisätiedot

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Esittely Tenho Aarnikko tenho.aarnikko@sito.fi 28.11.2012 SATAKUNTAVALTUUSKUNTA 2 TYÖRYHMÄ Jäsenet: Porin kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, työryhmän

Lisätiedot

tavoitteeksi henkilöautolle kilpailukykyinen joukkoliikenne, ja tavoitteena on luoda edellytykset seudullisen lähijunaliikenteen aloittamiseksi.

tavoitteeksi henkilöautolle kilpailukykyinen joukkoliikenne, ja tavoitteena on luoda edellytykset seudullisen lähijunaliikenteen aloittamiseksi. Liite 1: Tehtävän määrittely 28.1.2011 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LÄHIJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Tämä tehtävän määrittely on laadittu tarjousmenettelyn ja tarjousten

Lisätiedot

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Liikenneministeri Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Helsingin ratapihan liikenteellinen toimivuus on nousemassa junaliikenteen kasvun esteeksi. Eri selvityksissä tilanne on

Lisätiedot

Paikallisjunaliikenteen mahdollisuudet

Paikallisjunaliikenteen mahdollisuudet Paikallisjunaliikenteen mahdollisuudet osana joukkoliikennettä osana alueiden elinvoimaisuutta vallitsevat kehitystrendit Kalvitsa 3.10.2009 Antero Alku, DI Alkutieto Oy 3.10.2009 Antero Alku, Alkutieto

Lisätiedot

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella 15.2.2011 TIMO HUHTINEN Taustaa: Lentoaseman kaukoliikennerata, Ratayhteysselvitys, Liikennevirasto 2010 30 km:n tunnelirata Ilmalasta Keravan pohjoispuolelle

Lisätiedot

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta 1 Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta 7.6.2011 TIMO HUHTINEN 2 Työn tavoitteet Työn tarkoituksena oli selvittää millä alueilla Lahden Oikoradalla Ristikydön

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014,

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset Visio vuoteen

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

Tampereen seudun joukkoliikenteen kehittämiseen liittyvät keskeiset selvitykset ja päätökset

Tampereen seudun joukkoliikenteen kehittämiseen liittyvät keskeiset selvitykset ja päätökset Ylöjärvi, Tekniikka- ja ympäristöosasto, kaavoitus Tampereen seudun joukkoliikenteen kehittämiseen liittyvät keskeiset selvitykset ja päätökset Tampereen seudullista joukkoliikennettä on kehitetty pitkäjänteisesti

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestäminen tulevaisuudessa Pirkanmaan maakunnassa - joukkoliikenteen viranomaistoiminta

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestäminen tulevaisuudessa Pirkanmaan maakunnassa - joukkoliikenteen viranomaistoiminta Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestäminen tulevaisuudessa Pirkanmaan maakunnassa - joukkoliikenteen viranomaistoiminta Paikallisliikenneliiton vuosikokousseminaari 16.3.2017 joukkoliikennejohtaja

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Suoma Sihto

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Suoma Sihto Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Suoma Sihto 5.11.2009 HLJ 2011 -suunnitelma Laadintaprosessi ja aikataulu Syyskuu 2009 HLJ 2011:n puiteohjelma, YTV:n hallitus 13.6.2008 Liikennejärjestelmäsuunnitelmat

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Tähänastisia seurantakohteita: Tampereella seurattiin indikaattoreita ja pari hanketta Kaupunkiseudun aiesopimus 2011-2012 Kulkutapajakauman kehitys

Lisätiedot

Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Tampere Siuro Liite 1 /1

Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Tampere Siuro Liite 1 /1 Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Tampere Siuro Liite 1 /1 Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Siuro Heinoo Liite 1 /2 Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Heinoo Ahvenus Liite 1 /3 Perinteisen kaluston

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla 5.4.2016 VARELY / Hanna Lindholm Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittäminen Linea Konsultit Oy 5.4.2016

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Niko Setälä, 6.9.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Selvityksen sisältö Liikenteellinen tarkastelu Mahdolliset liikennöintimallit ja kapasiteettitarpeet

Lisätiedot

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Sujuva arki tärkeä osa alueen kilpailukykyä Työ- ja asiointimatkojen helppous Joukkoliikenteen

Lisätiedot

MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA

MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA Matti Viialainen 14.9.2015 9.9.2015 1 LUUMÄKI-IMATRA IMATRANKOSKI KAKSOISRAIDE ON KÄRKIHANKE Yhteysväli on priorisoitu ensimmäiseksi Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Turku Uusikaupunki -radan henkilöliikenne

Turku Uusikaupunki -radan henkilöliikenne Turku Uusikaupunki -radan henkilöliikenne 8.2.2006 Antero Alku, DI Mikko Laaksonen, FM Alkutieto Oy Sivu 1 Nykytilanne Rataan tukeutuvaa maankäyttöä ei ole Maankäyttö suuntautunut pois radasta Kiinnostusta

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 28.9.2017 Hankkeen tavoitteet 28.9.2017 Heidi Mäenpää 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja

Lisätiedot

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto Valtatiet 1, 8 ja 9 Varsinais-Suomen tieliikenteen pääsuunnat ja niitä yhdistävällä Turun Kehätiellä suurimmat liikennemäärät Samat runkoyhteydet raskaalla liikenteellä Keskimääräinen raskas liikenne 2015

Lisätiedot

Tampereen seudun lähijunaliikenteen kehittäminen: seisakkeiden, asemien ja liikenteen suunnittelu

Tampereen seudun lähijunaliikenteen kehittäminen: seisakkeiden, asemien ja liikenteen suunnittelu Tampereen seudun lähijunaliikenteen kehittäminen: seisakkeiden, asemien ja liikenteen suunnittelu 1. Työn tavoitteet Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäyhteistyön tavoitteena vuonna 2015 on selvittää

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Väliraportista saadut lausunnot Jatkosuunnittelu Masto+ LJ -työryhmä 27.3.2014 TYÖ- SUUNNI- TELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LUONNOS EHDOTUS Väliraportista saadut lausunnot JATKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Ehdotus kestävän liikkumisen n perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Taustat ja tavoitteet Nykyisessä Turvallisen ja kestävän liikkumisen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/2013 6.3.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/2013 6.3.2013 Aika: 6.3.2013 klo 13.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj. Mäkelä

Lisätiedot

Tampere Helsinki Vantaa Airport Express kehäradan kautta

Tampere Helsinki Vantaa Airport Express kehäradan kautta Tampere Helsinki Vantaa Airport Express kehäradan kautta Luonnos Jani Hyvärinen 2010 Tausta ja perustelut Lentorata uhkaa viivästyä, kehärata rakenteilla Lentoradan tarjoama nopea, vaihdoton yhteys tärkeä

Lisätiedot

ASEMANSEUDUT KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KESKIÖSSÄ - TYÖPAJA KAUPUNGEILLE, SEUDUILLE JA VALTIOLLE. Tero Piippo, projektipäällikkö MAL-VERKOSTO

ASEMANSEUDUT KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KESKIÖSSÄ - TYÖPAJA KAUPUNGEILLE, SEUDUILLE JA VALTIOLLE. Tero Piippo, projektipäällikkö MAL-VERKOSTO ASEMANSEUDUT KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KESKIÖSSÄ - TYÖPAJA KAUPUNGEILLE, SEUDUILLE JA VALTIOLLE Aika: keskiviikko 14.5.2014, klo 12.30-16.45 Paikka: Scandic Tampere Station, Amuri kabinetti Tero Piippo, projektipäällikkö

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

TASE Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

TASE Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma - Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R100 R101 katuraitiotie lähijuna linja-auto 0-1000000 0-1000000 0-1000000 R303 R301 R303 8000 Passengers 8000 Passengers 8000 Passengers R100 R305 R304

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 8.10.2015 Ruut-Maaria Rissanen Pirkanmaan liitto Käynnissä Pirkanmaan maakuntakaava kokonaismaakuntakaavan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisohjelma. Väliraportti

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisohjelma. Väliraportti Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisohjelma Väliraportti VÄLIRAPORTIN SISÄLTÖ 1. Rakennesuunnitelma ja työn tavoitteet 2. Maankäyttö ja joukkoliikennejärjestelmä 3. Junaliikenteen kehitysaskeleet

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ työryhmä 14.10.2015 1. Kokouksen avaus, läsnäolijat ja järjestäytyminen 2. Edellisen kokouksen muistio 31.8.2015 ja ajankohtaiset asiat 3. MAL (aie)sopimusvalmistelu

Lisätiedot

Liikenneinfrastruktuuri 2040 ja järjestöjen yhteishanke

Liikenneinfrastruktuuri 2040 ja järjestöjen yhteishanke Liikenneinfrastruktuuri 2040 ja 2030 - järjestöjen yhteishanke Hankekokonaisuuden tarkoitus Tarkastella liikenneverkon kehittämistarpeita erityisesti talouden, elinkeinoelämän ja yhdyskuntarakenteen näkökulmista.

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Pekka Normo, kaavoituspäällikkö Maakuntakaava Yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen Seminaari 8.2.2006, Laitila Ohjelma 14.00 seminaarin avaus liikennestrategian ja aiesopimuksen esittely 15.10 Turku-Uusikaupunki -radan henkilöliikenne 15.30 kahvitauko 15.50 Lääninhallituksen kommentit

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä

VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä Kouvolan rautatieseminaari 13.12.2011 Ari Vanhanen Matkustajaliikenne VR-Yhtymä Oy VR on kehittynyt yhtä matkaa Suomen kanssa 1857: Asetus Suomen ensimmäisen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liitto pyytää HSL:n lausuntoa Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 18.10.2013 mennessä.

Päijät-Hämeen liitto pyytää HSL:n lausuntoa Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 18.10.2013 mennessä. Hallitus 149 22.10.2013 LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMASTA 326/07/70/700/2013 Hallitus 149 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Sini Puntanen, p.

Lisätiedot

Tampereen seudun 12.2.2010 12.2.2010 1. Markku Kivari TASE 2025

Tampereen seudun 12.2.2010 12.2.2010 1. Markku Kivari TASE 2025 - Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Johtoryhmä h / seurantaryhmäkokous k 1 Asialista Kokouksen k avaus ja asialistan hyväksyminen Edellisten kokousten muistioiden hyväksyminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Kaupunginhallitus 9.5.2016 liite nro 3 (1/17) PIKERA hankkeen projekti 2016 31.3.2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski henkilöjuna

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke

Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke 27.4.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Tampereen seudulta Lahden ja Kouvolan seuduille ulottuva vyöhyke Palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti eri tahojen

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016)

Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016) KEURUUN KAUPUNKI LAUSUNTO Liikenne- ja viestintäministeriö Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016) KEURUUN KAUPUNGIN LAUSUNTO JUNIEN OSTO- JA VELVOITELIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

Miten liikennejärjestelmää tulisi kehittää

Miten liikennejärjestelmää tulisi kehittää Miten liikennejärjestelmää tulisi kehittää Yleinen liikennepolitiikka Liikennepolitiikan tulee olla pitkäjänteistä, yli vaalikauden ulottuvaa Suurista väylähankkeista päätökset pitää tehdä myös rahoituksen

Lisätiedot

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 13.8.2012

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 13.8.2012 Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen Timo Välke 13.8.2012 Yhteinen suunnitelma Metsäteollisuuden, metsähallituksen, rautatieyrityksen ja Liikenneviraston yhteistyönä pyritään

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 105/10.00.00.00/2012 41 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2016-2019 Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Raideliikenteen näkymiä Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Sitten aloitusseminaarin Liikenneverkon kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon

Lisätiedot

Kaupallinen rataliikenne

Kaupallinen rataliikenne Kaupallinen rataliikenne Kimmo Rahkamo Pori Parkano Haapamäki rataseminaari Parkano Proxion Train Proxion Train on ensimmäinen kaupallinen rautatieoperaattori Suomen rataverkolla Tavoitteena varmistaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA korjaus

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA korjaus HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 a 2 LAUSUNTO LENTOASEMAN KAUKOLIIKENNERADAN ESISELVITYKSEN LUONNOKSESTA Kslk 2010-317 Hankenro 1103_9 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee antaa asiasta

Lisätiedot

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset 22.3.2010 Tavoitetila ja -verkko Perustuu laajaan asiantuntijakäsittelyyn ja innovatiiviseen mallinnusprosessiin Käyty läpi seudulla

Lisätiedot

Eteläisen Suomen liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen haasteet

Eteläisen Suomen liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen haasteet Eteläisen Suomen liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen haasteet Liikennejohtaja Anne Herneoja Ratahallintokeskus 1 15.3.04/Anne Herneoja Ratahallintokeskus (RHK) on vuonna 1995 perustettu liikenne-

Lisätiedot

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä Strategia Toiminnan ohjaus Suunnittelu Hankkeet Väylänpito

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI 31.1.2012

Lisätiedot

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013 Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta Ote Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta,

Lisätiedot

Lahden radanvarsi mahdollisuutena Kari Ruohonen Ylijohtaja Hankkeet 15.1.2014

Lahden radanvarsi mahdollisuutena Kari Ruohonen Ylijohtaja Hankkeet 15.1.2014 Lahden radanvarsi mahdollisuutena Kari Ruohonen Ylijohtaja Hankkeet 15.1.2014 15.1.2014 Kari Ruohonen 2 Hankkeet Mitä uusi liikennepolitiikka on? Liikennepolitiikka osa muuta yhteiskuntapolitiikkaa Palvelutasoon

Lisätiedot

Radanvarsi ja matkakeskus

Radanvarsi ja matkakeskus Radanvarsi ja matkakeskus VT 12 ja radanvarsi 3.6.2015 Uinuvasta radanvarresta keskustan kasvualueeksi Mikkeli Tampere Kouvola Helsinki 3.6.2015 Rautatieaseman alueesta matkakeskukseksi VR Yhtymä Oy Liikennevirasto

Lisätiedot

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu 9.12.2016 Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Nopean ratayhteyden kokonaisuus Uusi nopea Helsinki Turkurata rakentuu

Lisätiedot

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Tavaraliikenteessä 25%:n markkinaosuus Yhtenäiset 25 tonnin akselipainon reitit tärkeitä esim. tehtaalta satamaan (Jämsänkoski Rauma) Tavaraliikennemarkkina

Lisätiedot

OULUN SEUTU - YHDYSKUNTARAKENTEEN TIIVISTÄMINEN HYVÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ POHJOISKALOTIN YKKÖSEKSI

OULUN SEUTU - YHDYSKUNTARAKENTEEN TIIVISTÄMINEN HYVÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ POHJOISKALOTIN YKKÖSEKSI - YHDYSKUNTARAKENTEEN TIIVISTÄMINEN HYVÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ POHJOISKALOTIN YKKÖSEKSI 30.3.2010 SUOMEN SUURIN VÄESTÖNKASVU Virallinen ennuste 275.000 asukasta vuoteen 2025 mennessä 295.000 asukasta vuoteen

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Kotimaan liikenteen ennakoitu päästökehitys ja tavoite vuoteen 2030 2 Liikenteen tavoitteet/keinot

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen eteneminen

Raitiotiehankkeen eteneminen 23.2.2016 Raitiotiehankkeen eteneminen Raitiotien suunnittelu alkaa 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta 15.6. Valtuusto päätti

Lisätiedot

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen 27.2.2014 1 1: TAUSTATIETOJA TÄMÄN HETKISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Liikennevirasto uuden liikennepolitiikan toteuttajana Kari Ruohonen

Liikennevirasto uuden liikennepolitiikan toteuttajana Kari Ruohonen Liikennevirasto vastaa liikennejärjestelmästä Liikennevirasto uuden liikennepolitiikan toteuttajana Kari Ruohonen Liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet Pariisin

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä 6.11.2012 Liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistäminen 1. Aiempi LJ-suunnitteluhistoria 2. Perusteet/tarve suunnittelun käynnistämiselle MAL-aiesopimus

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO info@lvm.fi kirjaamo@lvm.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO info@lvm.fi kirjaamo@lvm.fi Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO info@lvm.fi kirjaamo@lvm.fi VIITE ASIA Liikenneministeriön tulevaisuuskatsaus puolueille Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka Esitettyjä

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Suunnitteluvaiheet ja aikataulu 2011-2012 ALOITUSVAIHE Käynnistäminen (MKV), Ohjelmointi, OAS (MKH) GIS-pohjainen palautesovellus (INSPIRE) Selvitykset, Maankäyttövaihtoehdot Viranomaisneuvottelu

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus 1 Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 2 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI

Lisätiedot

Liite Katsaus taustaindikaattoreihin

Liite Katsaus taustaindikaattoreihin Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus vuosiseurantaraportti 2014 Liite Katsaus taustaindikaattoreihin Indikaattoreiden pohjalta voidaan arvioida toimintaympäristön muutosta sekä siihen

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA ESLogC -tulevaisuusverstas 26.3.2010, Pekka Normo Tavaraliikenteen logistiikka vahvistetussa maakuntakaavassa 2 Kaava sisältää valtakunnallisesti ja maakunnallisesti

Lisätiedot

Tampere Lielahti Nokia/Ylöjärvivälityskykytarkastelut

Tampere Lielahti Nokia/Ylöjärvivälityskykytarkastelut Tampere Lielahti Nokia/Ylöjärvivälityskykytarkastelut 2014 Tampere Lielahti Nokia/Ylöjärvivälityskykytarkastelut Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu

Lisätiedot

LVM:N JA VR OY:N VÄLINEN HENKILÖJUNALIIKENTEEN YKSINOIKEUTTA KOSKEVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

LVM:N JA VR OY:N VÄLINEN HENKILÖJUNALIIKENTEEN YKSINOIKEUTTA KOSKEVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 18.11.2009 Talouspoliittinen ministerivaliokunta 24.11.2009 klo 10.00 LVM:N JA VR OY:N VÄLINEN HENKILÖJUNALIIKENTEEN YKSINOIKEUTTA KOSKEVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Taustaa Euroopan

Lisätiedot

Hannu Pesonen Strafica Oy

Hannu Pesonen Strafica Oy Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Maankäyttövaihtoehdot Prosessi Pyrkimys avoimeen ja vuorovaikutteiseen prosessiin; keskustelua periaateratkaisuista ja arvovalinnoista Väestösuunnite ja skenaariotyö (kevät 2012

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Tehtävä: Liikennepalveluiden maakunnallinen kehittäminen ja järjestäminen - Joukkoliikenne - Tehtävien nykytilan kartoitus Lakiperusta: Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ Seurantaraportti 2016, Keskeiset tulokset Turun seudun kannalta Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Liikennestrategian seuranta Liikennestrategia valmistui vuonna

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 12.9.2017 Hankkeen tavoitteet 12.9.2017 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja elinkeinoelämälle.

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI Turun kaupunkiseudun keskeisten osien kehittäminen joukkoliikenteen käyttöä suosivana joukkoliikennepainotteisena keskusvyöhykkeenä Keskusvyöhykkeen

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Perusratkaisut

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Perusratkaisut Pirkanmaan maakuntakaava Perusratkaisut Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Ote maakuntakaavayhdistelmästä Tavoitteet Erityisenä tavoitteena on korostaa maakuntakaavan strategista luonnetta.

Lisätiedot