Lisätietoja Reijo Lehtinen, puh ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisätietoja Reijo Lehtinen, puh 0400 622009, reijo.lehtinen@prorautatie.net"

Transkriptio

1 Pro Rautatie järjesti maanantaina 23.8 kaupunkiseutujen lähiliikennettä koskevan seminaarin. Tavoitteena oli tarkastella konkreettisen esimerkkiseudun (Tampereen kaupunkiseutu) sekä sen osa-alueen (Lempäälän kunta) pohjalta yleisemminkin mahdollisuuksia käyttää ja kehittää rautatietä kaupunkiseutujen runkoliikenteenä. Rautateiden käyttö osana paikallista liikennejärjestelmää on romahtanut viimeisten vuosikymmenten aikana lukuun ottamatta pääkaupunkiseudun lähiliikennettä. Taustalla on aikanaan tehdyt junaliikenteen ratkaisut, joissa luovuttiin paikallisten junayhteyksien tiheästä tarjonnasta ja lyhyistä pysähtymisväleistä. Syinä olivat joustavamman tieliikenteen nopeasti kehittyneet monipuoliset ja junaa paremmat palvelut sekä kysynnän hajaantuminen mm. maankäytön muutosten seurauksena. Erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla on 90-luvun alkupuolelta lähtien mietitty raideliikenteen käyttömahdollisuuksia. Tällä hetkellä selvityksiä on vireillä noin 10: llä kaupunkiseudulla. 90-luvulla pikaraitiotie tuli muotiin ja 2000-luvun puolella on mietitty erilaisia erityisesti junaan liittyviä ratkaisumalleja. Kaikilla isoilla kaupunkiseuduilla tulevaisuuden liikennejärjestelmän perusratkaisut ovat edelleen hakemassa muotoaan. Suunnitelmia ja selvityksiä on syntynyt, mutta käytännössä merkittäviä kehittämisen linjauksia on edelleen vain pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla. Muualla esim. Saksassa ja Ruotsissa uudet seudulliset junayhteydet ovat osoittautuneet todellisiksi menestystarinoiksi. Pro Rautatie kutsuu jatkokeskusteluun mukaan kaikki kehittyvää ja kestävää liikennepolitiikkaa etsivät tahot. Miten päästään ottamaan ensimmäiset konkreettiset kehitysaskeleet raideliikenteeseen vahvasti tukeutuvan liikennejärjestelmän kehittämisessä muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla Lisätietoja Reijo Lehtinen, puh ,

2 Ohjelma ja tiivistetty sisältö (esitysten aineisto löytyy Pro Rautatien sivuilta) Seminaarin puheenjohtajana Lempäälän valtuuston puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult, Pro Rautatien toiminnanjohtaja Reijo Lehtinen (muistion kokoaja). Aluksi lyhyt Pro Rautatien esittely ja tilaisuuden järjestelyt, Reijo Lehtinen Avaus valtuuston puheenjohtaja Tuula Petäkoski Hult Lempäälä odottaa sijainniltaan paljon ja rautatie on yksi merkittävistä kehitystä edistävistä tekijöistä. Lempäälä haluaa kehittyä Tampereen kaupunkiseudun eteläiseksi keskukseksi Pääradan kapasiteetti ja junaliikenteen kehittäminen Kari Korpela, Liikenne- ja viestintäministeriö Lempäälä ainoa maalaiskunta, joka on saanut 3 moottoritieliittymää! Helsingin lähijunaliikenne toimii kunnan alueella + liitännnäisjäsenet. Liikenne kasvussa ja uusiutumassa. Päätöksentekojäreejestelmä monimutkainen HSL kuntien V:t lisäksi. Poikkeaa selvästi Tukholman ja Kööpehaminen organisaatioista, joilla on enemmän itsenäistä päätöksentekovaltaa. Uusi joukkoliikennelaki ja -asetus kesään suoja vanhoilla liikenneluville. 10 vuoden suoja rautateillä VR yhtymä Oy:llä olevalla rataverkolla henkilöliikenteessä. Joukkoliikenne rahoitus n 1000 m eur, juna n 40 m eur. Lähiliikenne n 10 milj. Painetta supistukseen ensi vuonna. Määräraha pienenemässä.. Syksyllä tulossa supistuksia. Rautatieden kannattavuus on parantunut viime vuosikymmeninä. Hlöliikenteen osuus VR:llä v 80 n 25 % - toiminta tappiollista. v %, v ,7 % ja nyt yli 50 %. VR maksaa ratamaksuissa n 45 M eur. VR tuottaa voittoa. V on ongelmallinen. V 89 tehty viimeinen slma VALI VALIn ehdotukset on toteutettu tai toteutumassa kaikki jo tähän mennessä. Rataverkko 2020 ehdotukset ovat jo toteutumassa. Panostettu paljon (suunnitelmien mukaan), mutta silti tilanne on tukkoinen. Henkilöliikenne kaksinkertaistanut erityisesti Lahden oikoradan valmistumisen jälkeen. Kaupunkiliikenne ja käyttäjien tarpeet v Turun seudun Ratatekninen selvitys. Turun seudulla pitää tehdä nopeaa pikaraitiotietä koskeva selvitys, joka on hylätty keväällä Tampere ym selvittely menossa. Ministeriö osallistunut suunnitelmien rahoittamiseen. Ministeriö ei ole sitoutunut muihin kuin pääkaupunkiseudulle. Lähiliikenne: vaaditaan kaksoisraide puuttuu Tampereella paitsi Hkiin ja Orivedelle. Tarvitaan 0 km raidetta 300 Meur. Ongelma tulee hintalapun näkyessä. Kustannukset etupainoisia suuri kynnys. Toivon menestystä ponnisteluille Tampereen seudulla seudullinen järjestelmä.? PP-järjestely: V: Keskusta-alueet ongelma monimutkaisuutensa takia esim. Tre.?? Kommentit VR:n henkilöliikenne on kaksinkertaistunut ei kaukoliikenteessä, jossa kasvu on ollut 2-3 %/v. PP-hanke Kokkola-Ylivieska tulossa juuri käsittelyyn.??? radan vartta ei ole kaavoitettu tehokkaasti paljonko väestöä tarvitaan? esim kilometrin säteellä. Jos 8 junaa suuntaansa// m kävelym, 2 km vaikutusalue.???? invesstoinnit vaiheittain lähiliikenne käynnistyy vaiheittain. Mutta kolmannen raiteen sijoittaminen Tre-Toijala on ajankohtaista. Suunnittelu kaavoitustarkkuudella. Puuttuu yleissuunnitelma-ajattelu. LiiVin alaa (Anne Herneoja).

3 ??!; raidekapasiteetti ei auta ellei Helsinkiin mahdu. Pisara ykkösena, Rm-Kerava pullonkaulat pois.???!: Tre-Pori-radan kehittämistyöryhmä nopeuttaa Tre-Pori väliä. Seutulippu VR:lle Seudullisen paikallisjunaliikenteen mahdollisuudet Antero Alku, Alkutieto Oy Mikroyrittäjä, joka tekee väitöskirjaa joukkoliikenteestä ja yhdyskuntasuunnittelusta. Liikenne ja yhdyskuntarakenne liittyvät toisiinsa. Tarvittava an väestöpohjaa ei ole yksinkertaista vastausta. Riippuu junavuoroista. Junaliikenne ei ole kallista. MUTTA investoinnit ovat suuria ja takaisinmaksuaika pitkä. Miten tähän on tultu? 191 oli 1501 junapysäkkiä - nyt 2009 (kso kuva:kehityskäyrä). Radat on saneerattu kaukoliikenteelle (pysäkit ja asemat poistettu). Yhdyskuntarakenne muuttunut (ABC-kulttuuri auton varassa). Maankäyttö ei voi perustua epävarmaan raideliikenteeseen varmuus liikenneverkosta? Liikenteen on toimittava. Kaavoitus ja liikenne yhteen hanskaan - jos rata suunnitellaan, se myös tule ja juna kulkee. VR yhtymä keskittynyt kaukoliikenteeseen. PKS:lla kunnat maksavat alijäämän. VR:N monopoli 10 v eli v 2019 saakka. PKS:lla erillinen hieman lyhyempi sopimus (2007). VR: n tavoite voitto eduskunnan päättämä. Muita tavoitteita VR yhtymän toiminnalle ei ole asetettu (eduskunta). Yritys ei voi ottaa vastuuta kaavoitusratkaisuista. Julkisen palvelun velvoite (sopimuksessa) ei ole kestävä ratkaisu. Mitä on nykyaikainen paikallisliikenne? Päivittäistä liikkumista palvelevaa joukkoliikennettä. Pysäkkiväli 1-4 km. Vuoroväli enintään 1 h. Paikallisjuna osa joukkoliikennettä; yhteen sovitetut aikataulut, Yhteiset pysäkit, yhtenäinen lippujärjestelmä, toimiva matkaketju. Asiakas tarvitsee matkan! Joukkoliikenteen tulisi toimia kuten tieverkko toimii aurtoilijalle. 10 kiinnostunutta seutua/kuntaa. Miksi: tiivistää ja laajentaa yhdyskuntarakennetta edullista kunnilla. Ulkomaiden hyvät kokemukset; Skåne,. Kunnalla ei vaikutusvaltaa junaliikenteeseen. Mitä pitäisi tehdä? Tekniset edellytykset; VR yhtymältä vapautuu junia edullisia saneerattavia voi saneerata myös esteettömäksi? estettävä romuttaminen. Laiturit LIIVIn omaisuutta purettujen tilalle uudet. Hallinto; Junaliikenne Aina sovittava LVM:n kanssa (muilla ELY-keskus) Kalustokysymys kalustoyhtiö?. Operaattorikysymykset kilpailuttaminen?, oma liikenneyhtiö/kunnat, bussiyrittäjät? bussisopimukset?. Taloudelliset edellytykset: Jl ei lipputuloilla kannattavaa liiketoimintaa. Alussa tarvitaan subventiota. hyödyt yhteiskunnallisia, menot liiketaloudellisia. KAUPALLISET NEUVOTTELUT: Kunnallinen päätöksenteko: Kestoaika_ tahdosta kiinni muualla 2-3 v.? Päivi Nurminen; Liikutaan abstraktisella tasolla. On totuttu nopeisiin tuloksiin. Riittävän pitkä aikaperspektiivi. Pitkän aikavälin suunnittelu vs päätöksenteon aikataulu. Pitäisi lähteä liikkeelle. Muitakin lobbaajia liikkeellä (Huom. seutujohtaja odottaa valtion rahaa).?! Pekka S.. VRllä 100 kpl Sm 1 ja 2.Huoltojärjestelmä ja epävarmuus. Levittäminen ympäri s Suomea. V: Saneerauksella voi saada tuloksia edullisemmin kuin uusien hankinta.?? Lähijunaliikenne keskustan yleiskaavoituksessa Marita Palokoski, Lempäälän kunta Ongelma nykytilanteessa keskustaajama saarella vanhan, jossa kulkee päärata läpi. Turun ja Helsingin tiet kohtaavat (sivat). Nyt 2000 ihmistä keskustassa. Kavoitus hierarkista toimintaa

4 valtakunnalliset tavoitteet, maakuntakaava (+raideliikenteen ohjelmasopimus), ei kuitenki kaan tiedetä tilartarvetta. Tavoite Yli asukkaan Lempäälä. Kuntakeskus Treen seudun ykköskeskus. Hyvän liikenteellisen sijainnin hyväksikäyttö. Väestöpohja yli 7000 as n 150 ha lähialueen kanssa yli as. Rata jakaa keskustaa. Palvelut keskustassa. Paljon uudelleenrakennetavaa aluetta lähellä asemaa mm. entisiä teollisuualueita. Saadaan palveluja ja asutusta aseman läheisyyteen. 2 Kaavaluonnosta ollut nähtävillä. Varattu lisäraiteille tilaa esiselvityksen (Pili) mukaan 3. ja 4. raiteet. Liikennevirasto vaatii alueita molemmin puolin. Oyk joukkoliikennesuositus. Matkakeskus. Uudet yhteydet ja liityntäpysäköinti ym. Tampereen kaupunkiseudun eteläinen toiminnallinen keskus, jota vahvistetaan liikenteen ratkaisuin. Lisäraiteiden sijoittaminen? Aluevaraukset suuruus ja sijoittuminen. Meluhaitat? Tärinä? jakohaitan minimointi? pysäköinnin järjestäminen. Selkeä visio on olemassa, pitäisi päästä eteenpäin. Raidekapasiteetti? Epävarmuus junaliikenteen kehittymisestä. Tarkempi aluevaraussuunnittelu Mitä VR tarjoaa lähijunaliikenteeseen Pekka Söderling VR yhtymä VR keskittyy liikenteen hoitoon. Uusi toimitusjohtaja Mikael Aro muutosohjelma Kilpailu rataverkolla on jo alkamassa. 4 hakemusta vireillä tavaraliikenteessä. Henkilöliikenne kilpailutus PKS:lla 2017 ja 2018 koko maassa mahdollista. Uudistus kysyntäpohjainen hinnoittelu aloitetaan v vrt lentoliikenne. Suomen rautatiehistorian suurin lippu-uudistus. VR taloustilanne vahva omavarainen ja kassassa on rahaa. Ohjausvaunu IC tulossa. Ravintolavaunuja. Venäjän nopea junayhtiö. Veturi-investoinnit tulossa. Hlö/tavara 0/40 muuttuu taloustilanteen mukaan. Rataverkon osalta 70-luvun laiminlyöntien taakka. Olisi hyvä jos olisi muitakin toimijoita puolustamassa ratojen kunnon ja laadun. Tampereen rakennemalli viiden radan solmu. Tampere haluaa ratikan suunnittelutarjoukset tulleet. Samalla halutaan lisätä junapalveluja. Kaukoliikenteellä ei pysty hoitamaan nykyistä enempää TKS:n Treon Suomen vilkkain kaukoliikenteen solmu rataverkko on tukossa. V. 9 Tampereen lähijunaliikenneselvitys Tase (kso kalvo) Lisää lähijunaliikennettä mitä? Tarvitaan oma liikennejärjestelmä lähiliikennettä ei voida hoitaa riittävän hyvin kaukoliikenteellä. Rataverkkoon raidetarpeita? Entä muuta? Kalusto, asemat, liikenteen ostaja/tilaaja, operaattori, sopimukset. Maankäytön painopisteet. Kalustoyhtiö vrt PKS - VR on kiinnostunut operoinnista. Matkakortti. Logistiikkakeskus läntinen oikorata keskusta henkilöliikenteelle uusi oma lähiliikenteen toimiva järjestelmä. Liikenteen ja logistiika vaihemaakuntakaavan tekeminen Pirkanmaan liiitossa meneillä. Tampereen asemakapasiteetti pullonkaula nykyisin 3. välilaituri antaa kapasiteettia lähiliikenteelle. Huoltoraide. Kansi ja Areena huhtikuussa 2011 kaava valtuustoon. Totetus avaa uusia mahdollisuuksia ja merkitsee tilanteen helpottumista. Paljon on vireillä iso ratkaisu puuttuu. Toimijat odottavat valtion osallistumista. Rahoitus on avoin ongelma. Muut tarpeet Suomessa menevät helposti edelle esim. pohjoisen kaivostoiminta mistä rahaa??? Vaikuttaako hajautettu logistiikkakeskus positiivisesti lähijunaliikenteen mahdollisuuksiin? VASTAUS: ei Junaliikenne ja Tampereen rakennemalli Hanna Kalenoja, Tampereen teknillinen yliopisto (esitys peruttu)

5 14.50 Riittääkö ratojen kapasiteetti paikallisliikenteelle Arja Aalto, Liikennevirasto Liikennevirasto; V 2010 aikana uusitaan organisaatiota. Väyläkohtaisuudesta toiminnallisuuteen. Liikennevirasto on tilaajavirasto, jonka rooli ja tehtävät ovat varsin moninaiset. Rahoituskehys on1,8 mrd/v, väyläomaisuus 19 mrd euroa. Liikennevirasto mahdollistaa tehokkaat, toimivat kuljetukset ja liikenteen. Tällä hetkellä tärkeintä väylänpidon toimivuuden jatkuminen,. Maankäytön ja liikenteen vuorovaikutus noussut vahvasti esille. Resurssipula ongelmana. Toiminnan painopisteet PTS slu, kehittämisohjelma työn alla. Priorisoinnit. Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien kehittäminen. Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen KS rakennemallityö päätyi maankäyttöä keskittävään ratkaisuun. Vaikutukset paremmat liikkumismahdollisuudet, vaihtoehtoja liikkumiseen, positiiviset ilmastovaikutukset TASEssa on esitetty varautuminen lisäraiteisiin ei rakentamista,? mitähän on ajateltu. Lisäraiteiden toteuttaminen ja liikennöintimallit tarvitaan konkretiaa suunnitteluun Ei edes aiesopimusta jatkosta. Jatkuu Pirkanmaan liiton LJS suunnitelmana. Henkilöliikennepaikkojen kehittäminen Tampere henkilöratapiha suunnitelma lausunnoilla parhaillaan. Luo edellytyksiä seudulliselle lähiliikenteelle. Lisäraidetarpeet Tampereella: 4 etelään ja muihin suuntiin kaksi - läntinen oikorata lisäselvityksiä. PKS pullonkaulat kaukoliikenteen kehittämisen tiellä. Tavaraliikenteen merkitys ja tilatarpeet. Asemaluokitus ja palvelutasomääritys Henkilöliikenteen asema (Henkilöliikennepaikkojen kehittäminen, LIIVI tekee, luonnos valmiina).? Päivi Nurminen: TASE ei aiesopimusta sen sijaan maankäytön ja liikenteen aiesopimus (uusi kaupunkiseutujen lähetymistapa, MAL työ) Raideliikenteen kehittäminen Pirkanmaalla Reijo Väliharju, Pirkanmaan liitto Pirkanmaan kehityskäytävät ovat ratojen varrella (melkein kaikki). Tampere on valtakunnallinen solmupiste liikennekäytävät viiteen suuntaan. Junatarjonta vaihtele eri liikennepaikoilla sitä kuitenkin on jo nykyisinkin 3-30 vuoroa/vrk. Junaliikenne on vahvassa kasvussa esim. Nokialla yli 70 %, Lempäälässä lähes 50% muutamassa vuodessa. Juna on löydetty uudelleen. Liikenteen kasvua on ennustettu (RHK tavaraliikenne-ennuste 2015). Tampereen asema ahdistaa ja rajoittava tekijä välittömässä kehittämisessä. 2. maakuntavaihekaava läntinen oikoraide, uusi ratakäytävä, Lentoaseman yhteys. Maakunnallinen lähiliikenne ennuste; puolen tunnin lähijunatarjonta. Raidetarpeet. Läntinen oikoraide keventää lisaraidetarpeita. Mitä tarvitaan? Erityisesti; Yhteinen lippujärjestelmä tahdon asia Valmisteltuja puheenvuoroja ja loppukeskustelu Seppo Mäkinen, Pirkanmaan ELY -keskus Yhdyskuntarakenteen ja joukkoliikenteen kohtalonyhteys on selviö. Poliittinen päätöksenteko lyhyen tähtäyksen edut ohittavat helposti pitkäjänteisen kehittämisen tarpeet. Liikennepaikkojen maankäyttö + jatkoyhteydet yhteensopivuus liikenteen palvelujen välillä. Lähiympäristön vastustus estää usein hyvät ratkaisu osa alueista ei onnistu. Tarvitaan määrätietoista toimintaa.

6 Kimmo Kurunmäki, Mal verkosto Tampereen kaupunkiseutu kärkijoukossa valtakunnallisessa MAL toiminnassa. Vetää valtakunnallista MAL-verkostoa (KOKO). 20 aluetta (kaupunkiseuta) mukana. MAL-verkosto kehittää prosesseja, vapaamuotoiseen suunnitteluun liittyviä prosesseja ja mittareita sekä levitettää hyviä käytäntöjä. Pyritään vakiinnuttamaan vapaaehtoista seutuyhteistyötä. 4 kärkiteemaa. MAL-Kysely keväällä 2010; - ei juurikaan liikenneasioita noussut esille. - Ei lainkaan raiteisiin liittyviä asioita. MALlikortit, joita tulee olemaan kaikkiaan 30 valmistuvat lähiaikoina päivitetään jatkossa. Seudullinen joukkoliikenneviranomainen aloittaa toimintansa v 2011 alussa Tampereen kaupunkiseudulla. TKS LJS jatkuu kehittämisohjelma käynnistymässä. Jouni Koskela Pirkanmaan liitosta Esitteli Pirkanmaan liiton toimintaa ja päätöksentekoa edunvalvonnan näkökulmasta. Pirkanmaan - Pirkanmaan kansanedustajain neuvottelukunta (pj Arto Satonen). - Pirkanmaan budjettitavoitteet; TEN-T, 12 kohdetta budjettitavoitteissa - Liikennepoliittinen selonteko 2011; valmistelu jo meneillään, Pirkanmaan liiton listoilla rautateistä; Rakentaminen: Pääradan lisäraiteet, Valmistelu: Tampereen lähiliikennejärjestely, Tre-Pori peruskorjaus, Suunnitteluun: Tampereen läntinen oikorata ja järjestelyratapihan siirto. - Mukana työryhmissä; Päärata, Ten - T, Porin rata, - Poliittiset tilaisuudet omien etujen edistämiseksi. Pirkanmaan liiton raideliikennettä koskevat budjettitavoitteet ovat pienehköjä ja pääosin junaliikenteeseen liittyviä: Riihimäen kolmioraiteen rakentamisen aloittaminen Parkanon raakapuuterminaalin rakentaminen Henkilöliikenteen kehittäminen Tampere - Mänttä-Vilppula -rataosalla Henkilöliikenteen kehittäminen Tampereen seudun rataosilla Henkilöjunien pysähtyminen Urjalassa Nopeiden junayhteyksien lisääminen tukemaan Pietarin suunnan liikennettä Pirkanmaan liiton raideliikenteen asiat tulevaan liikennepoliittiseen selontekoon ovat konkreettisia: Mittavat hankkeet seuraavalle hallituskaudelle (4 vuotta): Pääradan lisäraiteet välille Tampere Toijala Muut väylähankkeet: Tampereen lähiliikennejärjestelyt mukaan lukien joukkoliikenteen laatukäytävät. Tampere-Pori radan peruskorjaus Merkittävät väylänsuunnittelutarpeet (yksityiskohtainen suunnittelu) (4+4 vuotta): Pääradan lisäraiteet välille Tampere - Seinäjoki Merkittävät pitkän tähtäyksen maankäytön suunnittelutarpeet: Tampereen läntinen oikorata Tampereen järjestelyratapihan siirto Keskustelu ja muut kokouksen alussa pyydetyt valmistellut puheenvuorot Ossian von Konow esitteli Etelä-Suomen ratoihin ja puurahakaupunkiyksiköihin perustuvaa alerakennemalliaan. Miten koko maa voisi elää paremmin. Puutarhakaupunkiaate ja E-S raideliikennejärjestelmä mahdollistajina. Uudet ratalinjat vain Pori-Uusikaupunki välille. Ratarenkaat ja ooo asukkaan asemaseudut. Valtakunnansuunnittelutoimisto tarvittaisiin asian läpiviemiseen. Keskustelusta: Seudullinen yhteistyö kuntayhteistyöllä eteenpäin. Hyvää tahtoa on, mutta rahaa puuttuu! Odotellaan valtionkin päätöksiä mukaantulosta seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen.

7 Kuva-aineistoa Ennuste 2015 (RHK): Raideliikenne esillä: PORI RAUMA SEINÄJOKI (+35 %) PARKANO (+35 %) NOKIA (+3 %) TAMPERE LEMPÄÄLÄ (+3 %) (+14 %) VILPPULA ORIVESI JYVÄSKYLÄ TURKU TOIJALA TOIJALA HELSINKI Tampereen asema pullonkaulana: Selite 44+ kaukojunia+lähijunia / päivä (poikkileikkausliikenne) 79 tavarajunia / päivä (+3 %) kokonaismäärien muutos nykytilanteeseen Kehärata ja logistiikkakeskus ratkaisuina:

8 Liikenne-ennuste 2030 ja ennusteen vaatimat lisäraiteet lähiliikenne mukana SEINÄJOKI VILPPULA (+50 %) PARKANO YLÖJÄRVI 8 35 ORIVESI TAMPERE (+28 %) PORI 1 RAUMA NOKIA 32 (+50 %) VAMMALA TURKU (+58 %) Selite LEMPÄÄLÄ TOIJALA 7 0 TOIJALA HELSINKI lisäraide kaukojunia+lähijunia / päivä 90 tavarajunia / päivä (+58 %) kokonaismäärien muutos nykytilanteeseen poikkileikkausliikenne Tampereen läntisen oikoradan vaikutukset liikenneverkkoon 2030 SEINÄJOKI VILPPULA (+50 %) PARKANO YLÖJÄRVI 35 ORIVESI TAMPERE (+28 %) 1+40 PORI NOKIA 30 (+50 %) VAMMALA (+58 %) RAUMA 0 2 LEMPÄÄLÄ TURKU Lempäälän asemanseutu: TOIJALA 7 0 HELSINKI Selite lisä/uusi-raide kaukojunia+lähijunia / päivä 30 tavarajunia / päivä (+58 %) kokonaismäärien muutos nykytilanteeseen JYVÄSKYLÄ Uudistuva kuntakeskusta edellyttää: Lempäälän kapealla keskusta-alueella ei ole mahdollista jättää ylimääräisiä ylimalkaisia suoja-alueita, vaan lisäraiteiden ja laitureiden tarkempaa aluevaraussuunnittelua tulee jatkaa välittömästi yleiskaavaja asemakaavatöiden pohjaksi.

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Pirkanmaan maakuntahallitus kokous 17.6.2013 Ville-Mikael Tuominen, projektipäällikkö, Pirkanmaan liitto Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvitys

Lisätiedot

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu Nykyinen junatarjonta Oriveden keskusta Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk Oriveden asema Tampere-Jyväskylä IC-junat 6+6 junaa/arkivrk Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk kaupunki lähijunaliikenteen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Esittely Tenho Aarnikko tenho.aarnikko@sito.fi 28.11.2012 SATAKUNTAVALTUUSKUNTA 2 TYÖRYHMÄ Jäsenet: Porin kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, työryhmän

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Ehdotus kestävän liikkumisen n perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Taustat ja tavoitteet Nykyisessä Turvallisen ja kestävän liikkumisen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Niko Setälä, 6.9.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Selvityksen sisältö Liikenteellinen tarkastelu Mahdolliset liikennöintimallit ja kapasiteettitarpeet

Lisätiedot

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto Valtatiet 1, 8 ja 9 Varsinais-Suomen tieliikenteen pääsuunnat ja niitä yhdistävällä Turun Kehätiellä suurimmat liikennemäärät Samat runkoyhteydet raskaalla liikenteellä Keskimääräinen raskas liikenne 2015

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/2013 6.3.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/2013 6.3.2013 Aika: 6.3.2013 klo 13.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj. Mäkelä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 105/10.00.00.00/2012 41 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2016-2019 Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen Seminaari 8.2.2006, Laitila Ohjelma 14.00 seminaarin avaus liikennestrategian ja aiesopimuksen esittely 15.10 Turku-Uusikaupunki -radan henkilöliikenne 15.30 kahvitauko 15.50 Lääninhallituksen kommentit

Lisätiedot

TASE Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

TASE Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma - Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R100 R101 katuraitiotie lähijuna linja-auto 0-1000000 0-1000000 0-1000000 R303 R301 R303 8000 Passengers 8000 Passengers 8000 Passengers R100 R305 R304

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset 22.3.2010 Tavoitetila ja -verkko Perustuu laajaan asiantuntijakäsittelyyn ja innovatiiviseen mallinnusprosessiin Käyty läpi seudulla

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen eteneminen

Raitiotiehankkeen eteneminen 23.2.2016 Raitiotiehankkeen eteneminen Raitiotien suunnittelu alkaa 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta 15.6. Valtuusto päätti

Lisätiedot

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Kaupunginhallitus 9.5.2016 liite nro 3 (1/17) PIKERA hankkeen projekti 2016 31.3.2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski henkilöjuna

Lisätiedot

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä Strategia Toiminnan ohjaus Suunnittelu Hankkeet Väylänpito

Lisätiedot

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Raideliikenteen näkymiä Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Sitten aloitusseminaarin Liikenneverkon kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA ESLogC -tulevaisuusverstas 26.3.2010, Pekka Normo Tavaraliikenteen logistiikka vahvistetussa maakuntakaavassa 2 Kaava sisältää valtakunnallisesti ja maakunnallisesti

Lisätiedot

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu 9.12.2016 Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Nopean ratayhteyden kokonaisuus Uusi nopea Helsinki Turkurata rakentuu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA korjaus

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA korjaus HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 a 2 LAUSUNTO LENTOASEMAN KAUKOLIIKENNERADAN ESISELVITYKSEN LUONNOKSESTA Kslk 2010-317 Hankenro 1103_9 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee antaa asiasta

Lisätiedot

Hannu Pesonen Strafica Oy

Hannu Pesonen Strafica Oy Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa 25.1.2017 Maija Stenvall Palvelutasotavoitteet perustuvat joukkoliikennekysyntään Myös maankäytön kehittämisessä on tavoitteena

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Maankäyttövaihtoehdot Prosessi Pyrkimys avoimeen ja vuorovaikutteiseen prosessiin; keskustelua periaateratkaisuista ja arvovalinnoista Väestösuunnite ja skenaariotyö (kevät 2012

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 365 000 asukasta Tampereen kaupunkiseudun lähtökohdat Toinen sopimuskausi MAL1 sopimuksen

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit 9.10.2007 MAL seminaari, Siuntio Liikenneneuvos Petri Jalasto 1 Liikenne 2030 Liikennepolitiikan valinnat ovat osa Suomen hyvinvoinnin perustaa Ihmisten

Lisätiedot

Väitöskirja netissä:

Väitöskirja netissä: Väitöskirja netissä: www.uta.fi/ajankohtaista/vaitokset/ www.yy-optima.fi 1 Jatkopohdintaa väitöskirjaan Liikennesuunnittelun käytännöt ja (kaupunkiseutujen) liikennepolitiikka Onko valtiolla kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 1. Liikennepoliittinen selonteko: hallituksen ja eduskunnan mandaatti uudelle liikennepolitiikalle

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 12.12.2014

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 12.12.2014 Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen Timo Välke 12.12.2014 Yhteinen suunnitelma Metsäteollisuuden, metsähallituksen, rautatieyrityksen ja Liikenneviraston yhteistyönä pyritään

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Perusratkaisut

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Perusratkaisut Pirkanmaan maakuntakaava Perusratkaisut Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Ote maakuntakaavayhdistelmästä Tavoitteet Erityisenä tavoitteena on korostaa maakuntakaavan strategista luonnetta.

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto 24.10.2012 MAL-aiesopimusmenettelyn poliittinen viitekehys Hallitusohjelmassa mm.: Jatketaan valtion ja

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

Liikenneverkkojen luokittelu ja TEN-T verkot

Liikenneverkkojen luokittelu ja TEN-T verkot Liikenneverkkojen luokittelu ja TEN-T verkot 10.11.2015 Maanteiden ja ratojen luokitus Valtatiet palvelevat valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä. Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 VESA VERRONEN LÄHTÖKOHTIA Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 laatiminen

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/2016 18.5.2016

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/2016 18.5.2016 Aika: torstai 21.4.2016 klo 9:15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Korhonen Jouni tekninen johtaja Pirkkala,

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE

HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE 2016 2040 Hyväksytty Hämeen liiton maakuntahallituksessa 15.2.2016 käytettäväksi maakuntakaavan 2040 mitoituksen lähtökohtana. Päivitetty 2015 väestötietojen osalta 27.4.2016

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU 29.4.2013 HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU Suunnittelualue 1,3 miljoonaa asukasta (2012) 0,7 miljoonaa työpaikkaa (2010) 0,7 miljoonaa asuntoa (2011) 29.4.2013 Yhteinen maankäyttösuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 22.4.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (PLJ

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto Joukkoliikenteen valtionrahoitus 14.1.2016 Toni Bärman, Liikennevirasto 12.1.2016 2 Joukkoliikenteen määrärahat 2016 Valtion talousarvioesitys 2016 Leikkaukset junaliikenteen ostoihin, toisaalta lisättiin

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Ratahanke Seinäjoki-Oulu

Ratahanke Seinäjoki-Oulu Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 20.6.2016 20.6.2016 Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 24.8.2015 Ohjelma: 11:00 Ratahankkeen yleisinfo, Tommi Rosenvall (Liikennevirasto) Kempele: Kempeleen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) Momentille myönnetään 84 474 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4 Valmisteluryhmä 4 Siirtyvistä tehtävistä ja sidosryhmäyhteistyöstä tulevassa maakunnassa / Satakuntaliitto Maakuntauudistukseen liittyvä sidosryhmätilaisuus koskien alueiden käyttöä, luonnonvaroja ja liikennettä

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT Siuntio 9.10.2007 Johtaja Seija Vanhanen 2 MAL-SUUNNITTELU Maankäyttö- ja rakennuslaki Vapaaehtoinen suunnittelu Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto

kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto Liikkumistarpeet kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Hanna Kalenoja Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto 1 Liikkumistarpeet yksilön näkökulmasta

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi OHJELMA 9.00 Tilaisuuden avaus, yksikön päällikkö Janne Kojo, Uudenmaan ELY-keskus 9.15 Raskaan liikenteen taukopaikkojen

Lisätiedot

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaaksossa - Vuoden 2011 toiminnan arviointi ja - Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2012 Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja päätehtävät ät TARVE:

Lisätiedot

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelma Rakennesuunnitelman tavoitekokonaisuus: Väestön kasvuun varaudutaan Yhdyskuntarakennetta tiivistetään Keskustoja

Lisätiedot

Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori

Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori Potentiaalinen lähiraideliikenteen yhteys? Joona Packalén Pori 11.4.2012 Lähtökohdat Esityksen taustalla selvitys kahden eri liikennöintimallin kustannuksista

Lisätiedot

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt 16.8.2016 päivätyllä kirjeellään lausuntoa vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä.

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Työpajan 27.5 teemat 1. Sopimusmenettelyn tavoitteet 2. Sopimuksen teemat ja

Lisätiedot

AIESOPIMUS LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA

AIESOPIMUS LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2014 AIESOPIMUS LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2014 2019 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2014 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia 18.12.2008 Kaukoliikenteen radat 1. Helsinki Turku -yhteys, uusi linjaus (ELSA-rata) Nopea junayhteys Turkuun ja Saloon Samassa

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat. Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto

Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat. Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto Joukkoliikenteen historiaa Suomessa Perinteisesti ollut työnjako eri tahojen välillä (noin 1980-luvulle asti) Helsingin,

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

Reunaehdot. Tavoitteet tähän kokoukseen:

Reunaehdot. Tavoitteet tähän kokoukseen: Reunaehdot Sopimukseen strategiset tavoitteet Tavoitteena jäsentynyt, jäntevä sopimus ja vähemmän toimenpiteitä Strategiset, valtion ja kuntien välistä sopimista edellyttävät asiat vs. toimenpiteet joita

Lisätiedot

Viranomaisneuvottelun muistio

Viranomaisneuvottelun muistio 1 (5) Pasi Ronkainen UPM-Kymmene Oyj Jänisjoen ranta-asemakaava, Tohmajärvi UPM-Kymmene Oyj, Kyyrönlammen ja Mäntylammen ympäristöjen ranta-asemakaava, Joensuu Tornator Oyj, Palojärven, Tekojärven ja Ala-Koitajoen

Lisätiedot

Tietoisku Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiasta

Tietoisku Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiasta Tietoisku Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiasta Pirkanmaan ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012 Ritva Asula-Myllynen Seutukoordinaattori Tampereen kaupunkiseutu Maankäytön rakennesuunnitelma

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Tieto ja sen jakaminen LJ-työssä

Tieto ja sen jakaminen LJ-työssä Tieto ja sen jakaminen LJ-työssä Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitusjohtaja Pirkanmaan liitto Esityksen sisältö Pirkanmaan LJS, laadintavaiheen tiedonkeruu ja -jako Aiesopimus ja sen seuranta

Lisätiedot

Espoon liikenneverkkovisio. Petri Suominen Soukan palvelutalo

Espoon liikenneverkkovisio. Petri Suominen Soukan palvelutalo Espoon liikenneverkkovisio Petri Suominen Soukan palvelutalo 16.4.2015 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 16.4.2015 2 Tavoitteet Ohjaa liikenneverkon strategista suunnittelua ja palvelee maankäytön kehityskuvaa

Lisätiedot

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla MUISTIO 31.3.2010 Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla Tarkastelun sisältö Tässä muistiossa on kuvattu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja rakennemallityöhön

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

MAL-aiesopimusmenettely Väliarviointi. Matti Vatilo Suurkaupunkijaosto

MAL-aiesopimusmenettely Väliarviointi. Matti Vatilo Suurkaupunkijaosto MAL-aiesopimusmenettely Väliarviointi Matti Vatilo Suurkaupunkijaosto 24.4.2014 Taustaa Paras-selonteon linjaukset lähtökohtana Valtio-osapuolen valmisteluryhmän (LVM, TEM, VM, YM, ARA, LiVi) tehtävänä

Lisätiedot

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä suunnitteluprosessin hallinta Heidi Mäenpää 24.9.2015 Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

KUUMA-seudun yhteistyö painopisteet ja sisältö

KUUMA-seudun yhteistyö painopisteet ja sisältö KUUMA-johtokunta 7.2.2017-6 Liite 6a KUUMA-seudun yhteistyö 2017- painopisteet ja sisältö Komission esitys johtokunnan päätettäväksi rev. 13.9.2016 (29.8.2016) Antti Kuusela KUUMA-yhteistyön filosofia

Lisätiedot

Jalankulun reunavyöhyke

Jalankulun reunavyöhyke LiikkumistottumuksetToimintojen sijoittuminen Alakeskukset Joukkoliikennevyöhyke Vyöhykeanalyysi Jalankulkuvyöhyke Matkatuotokset Jalankulun reunavyöhyke Työssäkäyntialu Liikkumisprofiilit Autovyöhyke

Lisätiedot

Loppuseminaari

Loppuseminaari DI, VTM Seppo Lampinen, YY-Optima Oy Fil. lis. Anna Saarlo, YY-Optima Oy HTT Ilari Karppi, Tampereen yliopisto HTL Ville Viljanen, Tampereen yliopisto DI, HTM Sakari Somerpalo, Linea Oy YTM Jaana Martikainen,

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta Jyrki Karhula 20.10.2016 Johto Vastuualueen johtaja Johdon assistenttipalvelut Viestintä Kansainväliset asiat Kaakkois-Suomen

Lisätiedot