Lisätietoja Reijo Lehtinen, puh ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisätietoja Reijo Lehtinen, puh 0400 622009, reijo.lehtinen@prorautatie.net"

Transkriptio

1 Pro Rautatie järjesti maanantaina 23.8 kaupunkiseutujen lähiliikennettä koskevan seminaarin. Tavoitteena oli tarkastella konkreettisen esimerkkiseudun (Tampereen kaupunkiseutu) sekä sen osa-alueen (Lempäälän kunta) pohjalta yleisemminkin mahdollisuuksia käyttää ja kehittää rautatietä kaupunkiseutujen runkoliikenteenä. Rautateiden käyttö osana paikallista liikennejärjestelmää on romahtanut viimeisten vuosikymmenten aikana lukuun ottamatta pääkaupunkiseudun lähiliikennettä. Taustalla on aikanaan tehdyt junaliikenteen ratkaisut, joissa luovuttiin paikallisten junayhteyksien tiheästä tarjonnasta ja lyhyistä pysähtymisväleistä. Syinä olivat joustavamman tieliikenteen nopeasti kehittyneet monipuoliset ja junaa paremmat palvelut sekä kysynnän hajaantuminen mm. maankäytön muutosten seurauksena. Erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla on 90-luvun alkupuolelta lähtien mietitty raideliikenteen käyttömahdollisuuksia. Tällä hetkellä selvityksiä on vireillä noin 10: llä kaupunkiseudulla. 90-luvulla pikaraitiotie tuli muotiin ja 2000-luvun puolella on mietitty erilaisia erityisesti junaan liittyviä ratkaisumalleja. Kaikilla isoilla kaupunkiseuduilla tulevaisuuden liikennejärjestelmän perusratkaisut ovat edelleen hakemassa muotoaan. Suunnitelmia ja selvityksiä on syntynyt, mutta käytännössä merkittäviä kehittämisen linjauksia on edelleen vain pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla. Muualla esim. Saksassa ja Ruotsissa uudet seudulliset junayhteydet ovat osoittautuneet todellisiksi menestystarinoiksi. Pro Rautatie kutsuu jatkokeskusteluun mukaan kaikki kehittyvää ja kestävää liikennepolitiikkaa etsivät tahot. Miten päästään ottamaan ensimmäiset konkreettiset kehitysaskeleet raideliikenteeseen vahvasti tukeutuvan liikennejärjestelmän kehittämisessä muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla Lisätietoja Reijo Lehtinen, puh ,

2 Ohjelma ja tiivistetty sisältö (esitysten aineisto löytyy Pro Rautatien sivuilta) Seminaarin puheenjohtajana Lempäälän valtuuston puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult, Pro Rautatien toiminnanjohtaja Reijo Lehtinen (muistion kokoaja). Aluksi lyhyt Pro Rautatien esittely ja tilaisuuden järjestelyt, Reijo Lehtinen Avaus valtuuston puheenjohtaja Tuula Petäkoski Hult Lempäälä odottaa sijainniltaan paljon ja rautatie on yksi merkittävistä kehitystä edistävistä tekijöistä. Lempäälä haluaa kehittyä Tampereen kaupunkiseudun eteläiseksi keskukseksi Pääradan kapasiteetti ja junaliikenteen kehittäminen Kari Korpela, Liikenne- ja viestintäministeriö Lempäälä ainoa maalaiskunta, joka on saanut 3 moottoritieliittymää! Helsingin lähijunaliikenne toimii kunnan alueella + liitännnäisjäsenet. Liikenne kasvussa ja uusiutumassa. Päätöksentekojäreejestelmä monimutkainen HSL kuntien V:t lisäksi. Poikkeaa selvästi Tukholman ja Kööpehaminen organisaatioista, joilla on enemmän itsenäistä päätöksentekovaltaa. Uusi joukkoliikennelaki ja -asetus kesään suoja vanhoilla liikenneluville. 10 vuoden suoja rautateillä VR yhtymä Oy:llä olevalla rataverkolla henkilöliikenteessä. Joukkoliikenne rahoitus n 1000 m eur, juna n 40 m eur. Lähiliikenne n 10 milj. Painetta supistukseen ensi vuonna. Määräraha pienenemässä.. Syksyllä tulossa supistuksia. Rautatieden kannattavuus on parantunut viime vuosikymmeninä. Hlöliikenteen osuus VR:llä v 80 n 25 % - toiminta tappiollista. v %, v ,7 % ja nyt yli 50 %. VR maksaa ratamaksuissa n 45 M eur. VR tuottaa voittoa. V on ongelmallinen. V 89 tehty viimeinen slma VALI VALIn ehdotukset on toteutettu tai toteutumassa kaikki jo tähän mennessä. Rataverkko 2020 ehdotukset ovat jo toteutumassa. Panostettu paljon (suunnitelmien mukaan), mutta silti tilanne on tukkoinen. Henkilöliikenne kaksinkertaistanut erityisesti Lahden oikoradan valmistumisen jälkeen. Kaupunkiliikenne ja käyttäjien tarpeet v Turun seudun Ratatekninen selvitys. Turun seudulla pitää tehdä nopeaa pikaraitiotietä koskeva selvitys, joka on hylätty keväällä Tampere ym selvittely menossa. Ministeriö osallistunut suunnitelmien rahoittamiseen. Ministeriö ei ole sitoutunut muihin kuin pääkaupunkiseudulle. Lähiliikenne: vaaditaan kaksoisraide puuttuu Tampereella paitsi Hkiin ja Orivedelle. Tarvitaan 0 km raidetta 300 Meur. Ongelma tulee hintalapun näkyessä. Kustannukset etupainoisia suuri kynnys. Toivon menestystä ponnisteluille Tampereen seudulla seudullinen järjestelmä.? PP-järjestely: V: Keskusta-alueet ongelma monimutkaisuutensa takia esim. Tre.?? Kommentit VR:n henkilöliikenne on kaksinkertaistunut ei kaukoliikenteessä, jossa kasvu on ollut 2-3 %/v. PP-hanke Kokkola-Ylivieska tulossa juuri käsittelyyn.??? radan vartta ei ole kaavoitettu tehokkaasti paljonko väestöä tarvitaan? esim kilometrin säteellä. Jos 8 junaa suuntaansa// m kävelym, 2 km vaikutusalue.???? invesstoinnit vaiheittain lähiliikenne käynnistyy vaiheittain. Mutta kolmannen raiteen sijoittaminen Tre-Toijala on ajankohtaista. Suunnittelu kaavoitustarkkuudella. Puuttuu yleissuunnitelma-ajattelu. LiiVin alaa (Anne Herneoja).

3 ??!; raidekapasiteetti ei auta ellei Helsinkiin mahdu. Pisara ykkösena, Rm-Kerava pullonkaulat pois.???!: Tre-Pori-radan kehittämistyöryhmä nopeuttaa Tre-Pori väliä. Seutulippu VR:lle Seudullisen paikallisjunaliikenteen mahdollisuudet Antero Alku, Alkutieto Oy Mikroyrittäjä, joka tekee väitöskirjaa joukkoliikenteestä ja yhdyskuntasuunnittelusta. Liikenne ja yhdyskuntarakenne liittyvät toisiinsa. Tarvittava an väestöpohjaa ei ole yksinkertaista vastausta. Riippuu junavuoroista. Junaliikenne ei ole kallista. MUTTA investoinnit ovat suuria ja takaisinmaksuaika pitkä. Miten tähän on tultu? 191 oli 1501 junapysäkkiä - nyt 2009 (kso kuva:kehityskäyrä). Radat on saneerattu kaukoliikenteelle (pysäkit ja asemat poistettu). Yhdyskuntarakenne muuttunut (ABC-kulttuuri auton varassa). Maankäyttö ei voi perustua epävarmaan raideliikenteeseen varmuus liikenneverkosta? Liikenteen on toimittava. Kaavoitus ja liikenne yhteen hanskaan - jos rata suunnitellaan, se myös tule ja juna kulkee. VR yhtymä keskittynyt kaukoliikenteeseen. PKS:lla kunnat maksavat alijäämän. VR:N monopoli 10 v eli v 2019 saakka. PKS:lla erillinen hieman lyhyempi sopimus (2007). VR: n tavoite voitto eduskunnan päättämä. Muita tavoitteita VR yhtymän toiminnalle ei ole asetettu (eduskunta). Yritys ei voi ottaa vastuuta kaavoitusratkaisuista. Julkisen palvelun velvoite (sopimuksessa) ei ole kestävä ratkaisu. Mitä on nykyaikainen paikallisliikenne? Päivittäistä liikkumista palvelevaa joukkoliikennettä. Pysäkkiväli 1-4 km. Vuoroväli enintään 1 h. Paikallisjuna osa joukkoliikennettä; yhteen sovitetut aikataulut, Yhteiset pysäkit, yhtenäinen lippujärjestelmä, toimiva matkaketju. Asiakas tarvitsee matkan! Joukkoliikenteen tulisi toimia kuten tieverkko toimii aurtoilijalle. 10 kiinnostunutta seutua/kuntaa. Miksi: tiivistää ja laajentaa yhdyskuntarakennetta edullista kunnilla. Ulkomaiden hyvät kokemukset; Skåne,. Kunnalla ei vaikutusvaltaa junaliikenteeseen. Mitä pitäisi tehdä? Tekniset edellytykset; VR yhtymältä vapautuu junia edullisia saneerattavia voi saneerata myös esteettömäksi? estettävä romuttaminen. Laiturit LIIVIn omaisuutta purettujen tilalle uudet. Hallinto; Junaliikenne Aina sovittava LVM:n kanssa (muilla ELY-keskus) Kalustokysymys kalustoyhtiö?. Operaattorikysymykset kilpailuttaminen?, oma liikenneyhtiö/kunnat, bussiyrittäjät? bussisopimukset?. Taloudelliset edellytykset: Jl ei lipputuloilla kannattavaa liiketoimintaa. Alussa tarvitaan subventiota. hyödyt yhteiskunnallisia, menot liiketaloudellisia. KAUPALLISET NEUVOTTELUT: Kunnallinen päätöksenteko: Kestoaika_ tahdosta kiinni muualla 2-3 v.? Päivi Nurminen; Liikutaan abstraktisella tasolla. On totuttu nopeisiin tuloksiin. Riittävän pitkä aikaperspektiivi. Pitkän aikavälin suunnittelu vs päätöksenteon aikataulu. Pitäisi lähteä liikkeelle. Muitakin lobbaajia liikkeellä (Huom. seutujohtaja odottaa valtion rahaa).?! Pekka S.. VRllä 100 kpl Sm 1 ja 2.Huoltojärjestelmä ja epävarmuus. Levittäminen ympäri s Suomea. V: Saneerauksella voi saada tuloksia edullisemmin kuin uusien hankinta.?? Lähijunaliikenne keskustan yleiskaavoituksessa Marita Palokoski, Lempäälän kunta Ongelma nykytilanteessa keskustaajama saarella vanhan, jossa kulkee päärata läpi. Turun ja Helsingin tiet kohtaavat (sivat). Nyt 2000 ihmistä keskustassa. Kavoitus hierarkista toimintaa

4 valtakunnalliset tavoitteet, maakuntakaava (+raideliikenteen ohjelmasopimus), ei kuitenki kaan tiedetä tilartarvetta. Tavoite Yli asukkaan Lempäälä. Kuntakeskus Treen seudun ykköskeskus. Hyvän liikenteellisen sijainnin hyväksikäyttö. Väestöpohja yli 7000 as n 150 ha lähialueen kanssa yli as. Rata jakaa keskustaa. Palvelut keskustassa. Paljon uudelleenrakennetavaa aluetta lähellä asemaa mm. entisiä teollisuualueita. Saadaan palveluja ja asutusta aseman läheisyyteen. 2 Kaavaluonnosta ollut nähtävillä. Varattu lisäraiteille tilaa esiselvityksen (Pili) mukaan 3. ja 4. raiteet. Liikennevirasto vaatii alueita molemmin puolin. Oyk joukkoliikennesuositus. Matkakeskus. Uudet yhteydet ja liityntäpysäköinti ym. Tampereen kaupunkiseudun eteläinen toiminnallinen keskus, jota vahvistetaan liikenteen ratkaisuin. Lisäraiteiden sijoittaminen? Aluevaraukset suuruus ja sijoittuminen. Meluhaitat? Tärinä? jakohaitan minimointi? pysäköinnin järjestäminen. Selkeä visio on olemassa, pitäisi päästä eteenpäin. Raidekapasiteetti? Epävarmuus junaliikenteen kehittymisestä. Tarkempi aluevaraussuunnittelu Mitä VR tarjoaa lähijunaliikenteeseen Pekka Söderling VR yhtymä VR keskittyy liikenteen hoitoon. Uusi toimitusjohtaja Mikael Aro muutosohjelma Kilpailu rataverkolla on jo alkamassa. 4 hakemusta vireillä tavaraliikenteessä. Henkilöliikenne kilpailutus PKS:lla 2017 ja 2018 koko maassa mahdollista. Uudistus kysyntäpohjainen hinnoittelu aloitetaan v vrt lentoliikenne. Suomen rautatiehistorian suurin lippu-uudistus. VR taloustilanne vahva omavarainen ja kassassa on rahaa. Ohjausvaunu IC tulossa. Ravintolavaunuja. Venäjän nopea junayhtiö. Veturi-investoinnit tulossa. Hlö/tavara 0/40 muuttuu taloustilanteen mukaan. Rataverkon osalta 70-luvun laiminlyöntien taakka. Olisi hyvä jos olisi muitakin toimijoita puolustamassa ratojen kunnon ja laadun. Tampereen rakennemalli viiden radan solmu. Tampere haluaa ratikan suunnittelutarjoukset tulleet. Samalla halutaan lisätä junapalveluja. Kaukoliikenteellä ei pysty hoitamaan nykyistä enempää TKS:n Treon Suomen vilkkain kaukoliikenteen solmu rataverkko on tukossa. V. 9 Tampereen lähijunaliikenneselvitys Tase (kso kalvo) Lisää lähijunaliikennettä mitä? Tarvitaan oma liikennejärjestelmä lähiliikennettä ei voida hoitaa riittävän hyvin kaukoliikenteellä. Rataverkkoon raidetarpeita? Entä muuta? Kalusto, asemat, liikenteen ostaja/tilaaja, operaattori, sopimukset. Maankäytön painopisteet. Kalustoyhtiö vrt PKS - VR on kiinnostunut operoinnista. Matkakortti. Logistiikkakeskus läntinen oikorata keskusta henkilöliikenteelle uusi oma lähiliikenteen toimiva järjestelmä. Liikenteen ja logistiika vaihemaakuntakaavan tekeminen Pirkanmaan liiitossa meneillä. Tampereen asemakapasiteetti pullonkaula nykyisin 3. välilaituri antaa kapasiteettia lähiliikenteelle. Huoltoraide. Kansi ja Areena huhtikuussa 2011 kaava valtuustoon. Totetus avaa uusia mahdollisuuksia ja merkitsee tilanteen helpottumista. Paljon on vireillä iso ratkaisu puuttuu. Toimijat odottavat valtion osallistumista. Rahoitus on avoin ongelma. Muut tarpeet Suomessa menevät helposti edelle esim. pohjoisen kaivostoiminta mistä rahaa??? Vaikuttaako hajautettu logistiikkakeskus positiivisesti lähijunaliikenteen mahdollisuuksiin? VASTAUS: ei Junaliikenne ja Tampereen rakennemalli Hanna Kalenoja, Tampereen teknillinen yliopisto (esitys peruttu)

5 14.50 Riittääkö ratojen kapasiteetti paikallisliikenteelle Arja Aalto, Liikennevirasto Liikennevirasto; V 2010 aikana uusitaan organisaatiota. Väyläkohtaisuudesta toiminnallisuuteen. Liikennevirasto on tilaajavirasto, jonka rooli ja tehtävät ovat varsin moninaiset. Rahoituskehys on1,8 mrd/v, väyläomaisuus 19 mrd euroa. Liikennevirasto mahdollistaa tehokkaat, toimivat kuljetukset ja liikenteen. Tällä hetkellä tärkeintä väylänpidon toimivuuden jatkuminen,. Maankäytön ja liikenteen vuorovaikutus noussut vahvasti esille. Resurssipula ongelmana. Toiminnan painopisteet PTS slu, kehittämisohjelma työn alla. Priorisoinnit. Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien kehittäminen. Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen KS rakennemallityö päätyi maankäyttöä keskittävään ratkaisuun. Vaikutukset paremmat liikkumismahdollisuudet, vaihtoehtoja liikkumiseen, positiiviset ilmastovaikutukset TASEssa on esitetty varautuminen lisäraiteisiin ei rakentamista,? mitähän on ajateltu. Lisäraiteiden toteuttaminen ja liikennöintimallit tarvitaan konkretiaa suunnitteluun Ei edes aiesopimusta jatkosta. Jatkuu Pirkanmaan liiton LJS suunnitelmana. Henkilöliikennepaikkojen kehittäminen Tampere henkilöratapiha suunnitelma lausunnoilla parhaillaan. Luo edellytyksiä seudulliselle lähiliikenteelle. Lisäraidetarpeet Tampereella: 4 etelään ja muihin suuntiin kaksi - läntinen oikorata lisäselvityksiä. PKS pullonkaulat kaukoliikenteen kehittämisen tiellä. Tavaraliikenteen merkitys ja tilatarpeet. Asemaluokitus ja palvelutasomääritys Henkilöliikenteen asema (Henkilöliikennepaikkojen kehittäminen, LIIVI tekee, luonnos valmiina).? Päivi Nurminen: TASE ei aiesopimusta sen sijaan maankäytön ja liikenteen aiesopimus (uusi kaupunkiseutujen lähetymistapa, MAL työ) Raideliikenteen kehittäminen Pirkanmaalla Reijo Väliharju, Pirkanmaan liitto Pirkanmaan kehityskäytävät ovat ratojen varrella (melkein kaikki). Tampere on valtakunnallinen solmupiste liikennekäytävät viiteen suuntaan. Junatarjonta vaihtele eri liikennepaikoilla sitä kuitenkin on jo nykyisinkin 3-30 vuoroa/vrk. Junaliikenne on vahvassa kasvussa esim. Nokialla yli 70 %, Lempäälässä lähes 50% muutamassa vuodessa. Juna on löydetty uudelleen. Liikenteen kasvua on ennustettu (RHK tavaraliikenne-ennuste 2015). Tampereen asema ahdistaa ja rajoittava tekijä välittömässä kehittämisessä. 2. maakuntavaihekaava läntinen oikoraide, uusi ratakäytävä, Lentoaseman yhteys. Maakunnallinen lähiliikenne ennuste; puolen tunnin lähijunatarjonta. Raidetarpeet. Läntinen oikoraide keventää lisaraidetarpeita. Mitä tarvitaan? Erityisesti; Yhteinen lippujärjestelmä tahdon asia Valmisteltuja puheenvuoroja ja loppukeskustelu Seppo Mäkinen, Pirkanmaan ELY -keskus Yhdyskuntarakenteen ja joukkoliikenteen kohtalonyhteys on selviö. Poliittinen päätöksenteko lyhyen tähtäyksen edut ohittavat helposti pitkäjänteisen kehittämisen tarpeet. Liikennepaikkojen maankäyttö + jatkoyhteydet yhteensopivuus liikenteen palvelujen välillä. Lähiympäristön vastustus estää usein hyvät ratkaisu osa alueista ei onnistu. Tarvitaan määrätietoista toimintaa.

6 Kimmo Kurunmäki, Mal verkosto Tampereen kaupunkiseutu kärkijoukossa valtakunnallisessa MAL toiminnassa. Vetää valtakunnallista MAL-verkostoa (KOKO). 20 aluetta (kaupunkiseuta) mukana. MAL-verkosto kehittää prosesseja, vapaamuotoiseen suunnitteluun liittyviä prosesseja ja mittareita sekä levitettää hyviä käytäntöjä. Pyritään vakiinnuttamaan vapaaehtoista seutuyhteistyötä. 4 kärkiteemaa. MAL-Kysely keväällä 2010; - ei juurikaan liikenneasioita noussut esille. - Ei lainkaan raiteisiin liittyviä asioita. MALlikortit, joita tulee olemaan kaikkiaan 30 valmistuvat lähiaikoina päivitetään jatkossa. Seudullinen joukkoliikenneviranomainen aloittaa toimintansa v 2011 alussa Tampereen kaupunkiseudulla. TKS LJS jatkuu kehittämisohjelma käynnistymässä. Jouni Koskela Pirkanmaan liitosta Esitteli Pirkanmaan liiton toimintaa ja päätöksentekoa edunvalvonnan näkökulmasta. Pirkanmaan - Pirkanmaan kansanedustajain neuvottelukunta (pj Arto Satonen). - Pirkanmaan budjettitavoitteet; TEN-T, 12 kohdetta budjettitavoitteissa - Liikennepoliittinen selonteko 2011; valmistelu jo meneillään, Pirkanmaan liiton listoilla rautateistä; Rakentaminen: Pääradan lisäraiteet, Valmistelu: Tampereen lähiliikennejärjestely, Tre-Pori peruskorjaus, Suunnitteluun: Tampereen läntinen oikorata ja järjestelyratapihan siirto. - Mukana työryhmissä; Päärata, Ten - T, Porin rata, - Poliittiset tilaisuudet omien etujen edistämiseksi. Pirkanmaan liiton raideliikennettä koskevat budjettitavoitteet ovat pienehköjä ja pääosin junaliikenteeseen liittyviä: Riihimäen kolmioraiteen rakentamisen aloittaminen Parkanon raakapuuterminaalin rakentaminen Henkilöliikenteen kehittäminen Tampere - Mänttä-Vilppula -rataosalla Henkilöliikenteen kehittäminen Tampereen seudun rataosilla Henkilöjunien pysähtyminen Urjalassa Nopeiden junayhteyksien lisääminen tukemaan Pietarin suunnan liikennettä Pirkanmaan liiton raideliikenteen asiat tulevaan liikennepoliittiseen selontekoon ovat konkreettisia: Mittavat hankkeet seuraavalle hallituskaudelle (4 vuotta): Pääradan lisäraiteet välille Tampere Toijala Muut väylähankkeet: Tampereen lähiliikennejärjestelyt mukaan lukien joukkoliikenteen laatukäytävät. Tampere-Pori radan peruskorjaus Merkittävät väylänsuunnittelutarpeet (yksityiskohtainen suunnittelu) (4+4 vuotta): Pääradan lisäraiteet välille Tampere - Seinäjoki Merkittävät pitkän tähtäyksen maankäytön suunnittelutarpeet: Tampereen läntinen oikorata Tampereen järjestelyratapihan siirto Keskustelu ja muut kokouksen alussa pyydetyt valmistellut puheenvuorot Ossian von Konow esitteli Etelä-Suomen ratoihin ja puurahakaupunkiyksiköihin perustuvaa alerakennemalliaan. Miten koko maa voisi elää paremmin. Puutarhakaupunkiaate ja E-S raideliikennejärjestelmä mahdollistajina. Uudet ratalinjat vain Pori-Uusikaupunki välille. Ratarenkaat ja ooo asukkaan asemaseudut. Valtakunnansuunnittelutoimisto tarvittaisiin asian läpiviemiseen. Keskustelusta: Seudullinen yhteistyö kuntayhteistyöllä eteenpäin. Hyvää tahtoa on, mutta rahaa puuttuu! Odotellaan valtionkin päätöksiä mukaantulosta seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen.

7 Kuva-aineistoa Ennuste 2015 (RHK): Raideliikenne esillä: PORI RAUMA SEINÄJOKI (+35 %) PARKANO (+35 %) NOKIA (+3 %) TAMPERE LEMPÄÄLÄ (+3 %) (+14 %) VILPPULA ORIVESI JYVÄSKYLÄ TURKU TOIJALA TOIJALA HELSINKI Tampereen asema pullonkaulana: Selite 44+ kaukojunia+lähijunia / päivä (poikkileikkausliikenne) 79 tavarajunia / päivä (+3 %) kokonaismäärien muutos nykytilanteeseen Kehärata ja logistiikkakeskus ratkaisuina:

8 Liikenne-ennuste 2030 ja ennusteen vaatimat lisäraiteet lähiliikenne mukana SEINÄJOKI VILPPULA (+50 %) PARKANO YLÖJÄRVI 8 35 ORIVESI TAMPERE (+28 %) PORI 1 RAUMA NOKIA 32 (+50 %) VAMMALA TURKU (+58 %) Selite LEMPÄÄLÄ TOIJALA 7 0 TOIJALA HELSINKI lisäraide kaukojunia+lähijunia / päivä 90 tavarajunia / päivä (+58 %) kokonaismäärien muutos nykytilanteeseen poikkileikkausliikenne Tampereen läntisen oikoradan vaikutukset liikenneverkkoon 2030 SEINÄJOKI VILPPULA (+50 %) PARKANO YLÖJÄRVI 35 ORIVESI TAMPERE (+28 %) 1+40 PORI NOKIA 30 (+50 %) VAMMALA (+58 %) RAUMA 0 2 LEMPÄÄLÄ TURKU Lempäälän asemanseutu: TOIJALA 7 0 HELSINKI Selite lisä/uusi-raide kaukojunia+lähijunia / päivä 30 tavarajunia / päivä (+58 %) kokonaismäärien muutos nykytilanteeseen JYVÄSKYLÄ Uudistuva kuntakeskusta edellyttää: Lempäälän kapealla keskusta-alueella ei ole mahdollista jättää ylimääräisiä ylimalkaisia suoja-alueita, vaan lisäraiteiden ja laitureiden tarkempaa aluevaraussuunnittelua tulee jatkaa välittömästi yleiskaavaja asemakaavatöiden pohjaksi.

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikenteen. kilpailulle: edellytykset ja etenemispolku

Rautateiden henkilöliikenteen. kilpailulle: edellytykset ja etenemispolku Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle: edellytykset ja etenemispolku Julkaisuja 17/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS N OPEAT I TÄRADAT PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS TEKNINEN MUISTIO HENKILÖJUNALIIKENTEEN PALAUTTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ, 3.1.2011 2 Alkusanat Pieksämäki Savonlinna-rataosuuden

Lisätiedot

VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...

VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö... Sisältö VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...18 Maantieteellinen sijainti...19 Ilmastonmuutos...20

Lisätiedot

Rautatien aika. Rautatien aika RAIDERYHMÄ

Rautatien aika. Rautatien aika RAIDERYHMÄ Rautatien aika Pamfletti Suomen raideliikennepolitiikasta Rautatieliikenteellä olisi Suomessa selvästi nykyistä suuremmat mahdollisuudet, jos ne haluttaisiin käyttää. Junalla voitaisiin hoitaa kannattavaa

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Eläkepäivät odottavat

Eläkepäivät odottavat 4/2006 Eläkepäivät odottavat Rautatieviraston käsitys yhteistoiminnasta alamaisuusajattelua Veturimies lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

Lisätiedot

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ 2015

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Nopea ratayhteys Helsingistä itään

Nopea ratayhteys Helsingistä itään Ramboll Finland Oy Nopea ratayhteys Helsingistä itään Selvitys maakuntakaavaluonnosta varten Väliraportti, 23.5.2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI Puhelin 020 637 373

Lisätiedot

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä ESPOO 2005 TUTKIMUSRAPORTTI RTE2523/05 Matkahuolto - älykortti VR - näyttölippu Matkahuolto -älykortti yhteensopivuutta selvitetään YTV -matkakortti Liityntälippu - kaupunkilippu Lahti - seutulippu Asikkala,

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty kandidaatintyö Espoossa 10.2.2015 Lari Tuominen Ohjaaja: Professori

Lisätiedot

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 15.6.2011 WSP Finland Oy Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 1/155 Esipuhe Tämä työ sisältää Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman, joka on laadittu Lahden

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ

MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ KOKO ALUE Etelä Pirkanmaa SEUDULLISEN MAL TOIMINNAN SUHDE KUNNAN JA MAAKUNNAN VASTAAVAAN TOIMINTAAN Ei juurikaan ole suhdetta. Tampereen kaupunkiseutu ja Pirkanmaan liitto

Lisätiedot

On yhteistyön tiivistämisen aika

On yhteistyön tiivistämisen aika R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 8. 1 2. 2 0 0 9 n : o 8 On yhteistyön tiivistämisen aika s. 6 Kuva: Jaana Ahjokangas YMPÄRISTÖMERKKI tässä numerossa Puheenjohtaja Tarja Turtiainen Puh. (09) 5422 1522

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA)

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) 22 2012 HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) Toteuttamisohjelma 2013 2016 HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot