Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Kukkiva kirkonmäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki"

Transkriptio

1 Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Kukkiva kirkonmäki

2 TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT VUOTEEN TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT...5 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET...8 SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS...8 SEURAKUNNAN TOIMINTASTRATEGIA VÄESTÖTIEDOT...8 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAPERIAATTEET HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO Hallintoelimet...17 Talous- ja henkilöstöhallinto...18 Kirkonkirjojen pito...19 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto...20 SEURAKUNTATYÖ Yleinen seurakuntatyö...22 Tiedotus ja viestintä...24 Musiikkityö...25 Päiväkerho-, iltapäiväkerho- ja pyhäkoulutyö...26 Perhekerhotyö...27 Partiotyö...30 Rippikoulutyö...31 Nuorisotyö...32 Erityisnuorisotyö...33 Muu lapsi- ja nuorisotyö / A. Venäläisen rahasto...35 Diakoniatyö...36 Sairaalasielunhoito...38 Sielunhoito...39 Perhetyö...39 Lähetystyö...41 Kansainvälinen diakonia...42 HAUTAUSTOIMI Hautausmaakiinteistöt...44 Varsinainen hautaustoimi...45 KIINTEISTÖTOIMI Kirkko...47 Seurakuntatalo...48 Toivala-Vuorelan seurakuntakeskus...48 Ruokoniemen leirikeskus...49 Osakehuoneistot...49 Maa- ja metsätalous...50 Keittiötoimi...50 TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSLASKELMA ERILLISKIRJANPITONA HOIDETTAVAT RAHASTOT Sivu 2

3 JOHDANTO Kirkon toiminnalliset lähtökohdat vuoteen 2015 Koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kehitykselle yhteistä suuntaa ja päämääriä vuoteen 2015 saakka antaa kirkon strategia "Meidän Kirkko - osallisuuden yhteisö". Strategiassa on määritelty kirkon missio, visio ja arvot sekä strategiset suuntaviivat vuoteen Missio kertoo kirkon perustehtävän eli mitä varten kirkko on olemassa. Visio on kuva siitä millainen kirkko ja sen toiminta ovat tulevaisuudessa. Arvot kuvaavat niitä periaatteita, joita kirkko kunnioittaa ja noudattaa. Strategia on toimintamalli, jota noudattamalla päästään vision kuvaamaan tilanteeseen. Kokonaiskirkon strategian pohjalta seurakunta voi luoda omat käytännölliset ja toiminnalliset tavoitteet strategian toteuttamiseksi. Kirkon Missio Kirkon perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kirkon Visio Vuonna 2015 jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen. Kirkkoon tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa. Kirkon arvot Pyhän kunnioitus kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ainutlaatuisuuden näemme Jumalan kuvan ihmisessä ja ihmisen syntisyyden tunnistamme pyhyyden kaipauksen muissa uskonnoissa Vastuullisuus huolehdimme lähimmäisistämme varjelemme luomakuntaa käytämme kaikkia voimavaroja vastuullisesti tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa Oikeudenmukaisuus taistelemme oikeudenmukaisuuden puolesta puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja kaiken tarkastelun kestävästi Totuudellisuus puhumme rohkeasti Jumalasta uskomme ja elämme niin kuin opetamme pidämme kirkon toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä Kirkon strategiset suuntaviivat vuoteen 2015 Hengellinen elämä vahvistuu Huolehdimme siitä, että seurakuntien jumalanpalveluselämä on monipuolista, luontevaa ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. Tuemme kotien hengellistä elämää ja perheitä arkielämässä, myös sen vaikeuksissa ja ristiriidoissa. Kirkollisissa toimituksissa tarjoamme ihmisille mahdollisuuden pysähtyä Jumalan eteen. Olemme avoimia hengelliselle etsinnälle, julistamme evankeliumin sanomaa kaikille ihmisille ja olemme valmiit keskusteluun uskosta. Sivu 3

4 Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta Tarjoamme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkauden puolesta ja kantaa vastuuta. Toimimme heikommassa asemassa olevien puolestapuhujina yhteiskunnallisessa keskustelussa. Osallistumme toimintaan luomakunnan, oikeudenmukaisuuden ja rauhan hyväksi. Kasvatamme tukeamme lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle. Olemme aktiivisessa kanssakäymisessä kehitysmaiden kirkkojen kanssa. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä Tavoitamme jokaisen jäsenemme laadukkaasti vähintään viisi kertaa vuodessa. Kiinnitämme erityistä huomiota nuorten ja nuorten aikuisten jäsenyyteen sekä seurakuntaan muuttavien uusien jäsenten vastaanottamiseen. Käännämme kirkon elämään osallistuvien määrän kasvuun kaikissa ikäluokissa. Luovumme työntekijäkeskeisestä ajattelutavastamme ja luomme seurakuntalaisille mielekkäitä toimintamahdollisuuksia. Viemme viestiä Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää myös median välityksellä. Osallistumme aktiivisesti mediassa käytävään keskusteluun. Lisäämme panostusta uuden median käyttöön. Kehitämme sisäistä viestintäämme. Koulutamme keskeisiä toimijoita viestinnän taidoissa. Rakenteet palvelevat toimintaa Kehitämme kirkon henkilöstörakenteen sellaiseksi, että strategian tavoitteet saavutetaan. Tuemme työntekijöiden hengellistä kasvua. Rakennamme osallisuuden kirkosta unelmien työpaikkaa. Pidämme hallinnon tehokkaana, riittävän kevyenä ja toimintaa tukevana. Säilytämme toiminnalliset yksiköt inhimillisen kokoisina. Investoimme lisää strategian mukaisiin kehittämisalueisiin. Kirkon uudistuminen jatkuu Seuraamme toimintaympäristön muutoksia ja uudistamme toimintaa perustehtävälle uskollisena. Selvitämme rakenneuudistusten toiminnalliset vaikutukset ja kehitämme keinoja tukea yhdistyneiden seurakuntien toimintaa. Pidämme huolta, että talousarvioissamme jää liikkumavaraa kehittämiskohteiden tarpeisiin. Rakennamme yhdessä osallisuuden kirkkoa ja teemme paikalliset strategiat huolella ja laajan yhteistyön avulla. Huolehdimme siitä, että strategiasta muodostuu jatkuva prosessi. Kirkkohallitus esitti marraskuussa kokoontuneelle kirkolliskokoukselle nykyiseen seurakuntayhtymämalliin pohjautuvan Uusi seurakuntayhtymä mallin seurakuntien rakenteiden kehittämiseksi paikallisella tasolla. Kirkolliskokous päätti lähettää asian hallintovaliokuntaan, jolle perustevaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausuntonsa. Kirkkohallituksen esittämän mallin kehittämistyössä on otettu huomioon yhteiskunnastakin nousevat väestön ikääntymisen, muuttoliikkeen, kirkon jäsenkehityksen, ihmisten uskonnollisuudessa tapahtuvien muutosten tai esimerkiksi uusyhteisöllisyyden tuomat haasteet. Samoin on huomioitu nykyisessä yhtymämallissa esiintyvät ongelmat. Mallissa katsotaan vahvasti siihen, millaisina seurakunnat nähdään tulevaisuudessa. Tavoitteena on yhtymämalli, jonka rakenteet palvelevat jatkossa parhaiten sekä seurakuntien elämää että seurakuntalaisten hengellistä etsintää. Uuden mallin käyttöönoton aikataulussa seurataan kuntauudistuksen aikataulua. Hallitusohjelmaan sisältyvän kuntauudistuksen tavoitteena on pyrkiä työssäkäyntialueista muodostuviin vahvoihin peruskuntiin. Sivu 4

5 Taloudelliset lähtökohdat Yleinen taloustilanne Valtiovarainministeriön julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan Euroalueen taantuma päättyy vuonna Jatkossa kasvu pysyy hitaana alhaisen työllisyyden, kotitalouksien ja julkisen sektorin tasesopeutusten sekä kehnona pysyttelevän kilpailukyvyn vuoksi. Finanssi- ja velkakriisi on rapauttanut euroalueen kasvupotentiaalia. Yhdysvaltain talous jatkaa hidasta elpymistään. Maailmankaupan kasvu jatkuu poikkeuksellisen hitaana. Vuonna 2013 Suomen BKT supistuu 0,5. Talouden ennustetaan pääsevän hitaalle kasvu-uralle vasta vuoden lopulla. Ensi vuonna kokonaistuotanto lisääntyy 1,2 kotimaisen kulutuksen ja viennin tukemana. Kasvua tukee euroalueen asteittainen elpyminen, vientikysynnän lisääntyminen ja alhaisena säilyvä korkotaso. Kuluvan vuoden keskimääräinen inflaatio on 1,6 ja ensi vuonna 2,1. Molempina vuosina välillisen verotuksen kiristäminen nostaa hintoja 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömyys nousee kuluvana vuonna 8,3 prosenttiin. Työttömyys vähenee hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi. Julkinen velka lisääntyy sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna ja velkasuhde ylittää jo ensi vuonna 60 prosentin rajan. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen. Seurakuntien yleinen talouskehitys ja talousarvion perusteita Seurakuntien talous heikkeni vuonna Kirkollisveron tilitykset kasvoivat 0,8, mutta yhteisöveron tilitykset alenivat peräti 26,1. Kokonaisverotulot alenivat 2,8. Seurakuntatalouksista yli kolmasosalla eli 111:lla oli negatiivinen vuosikate vuonna Negatiivisen vuosikatteen omaavien seurakuntatalouksien määrä kasvoi 37:llä. Tilikauden tulos oli negatiivinen 196 seurakunnassa, vuotta aiemmin lukumäärä oli 150. Kahdella kolmasosalla seurakunnista tulos oli negatiivinen. Vuonna 2013 verotilitykset ovat kasvaneet lokakuun loppuun mennessä 1,5 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kirkollisverotilitykset ovat kasvaneet lokakuun loppuun mennessä 1,0. Kirkollisveron tilitysten jakoosuuden muutosten vuoksi vertailu vuoteen 2012 ei anna oikeaa kuvaa tilityksen kehityksestä. Vuonna 2012 jako-osuutta alennettiin joulukuussa lähes 3. Siksi alkuvuoden tilitykset vuosien välillä eivät ole vertailukelpoisia. Lisäksi kuluvan vuoden elokuussa tehtiin verovuoden 2012 jako-osuuteen tarkistus ylöspäin ja seurakunnille tilitettiin 14 miljoonaa euroa verovuoden 2012 kirkollisveroa. Elokuisen tarkistustilityksen ja tavanomaisen suuruisen maksuunpanotilityksen ansiosta kirkollisverotilitysten odotetaan kasvavan viime vuoteen verrattuna noin 4. Yhteisöveron tilitykset ovat vuonna 2013 verokannan alentumisesta huolimatta kasvaneet. Lokakuun loppuun mennessä kasvua oli 6,7. Mikäli loppuvuoden tilitykset noudattavat tavanomaista kehitystä, kasvaa koko vuoden tilitysmäärä lähes 4. Vuosi sitten tilityksiä vähensi poikkeuksellisen suuri kaksinkertaisen verotuksen estämisestä johtunut veron takaisinmaksu. Yhteisöveron jako-osuus seurakunnille oli 2,3 vuonna 2012 ja vuonna 2013 se on 2,35. Kunnallisveron ennustetaan kasvavan vuonna 2014 noin 0,6. Kirkollis- ja kunnallisveron tilitysten kasvun ero on viime vuosina ollut noin kaksi prosenttia kuntien eduksi. Tähän nähden kirkollisveron tilitysten voidaan odottaa laskevan vuonna 2014 noin 1,5. Yhteisöjen verokanta alenee 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta lukien. Hallituksen budjettiesityksessä mainitaan, että koko verotuottomenetys kohdistuu valtion osuuteen. Verokannan alentamisesta aiheutuva verotuottojen menetys kompensoidaan kunnille ja seurakunnille niiden yhteisöveron jako-osuutta korottamalla ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti. Muutokset verontilityslakiin tehdään syksyn aikana ja lopullinen jako-osuuden suuruus saadaan selville mahdollisesti vasta joulukuussa. Kuntaliiton ennusteen mukaan yhteisövero kasvaisi vuonna 2014 lähes 6. Koska kuntien ja seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta kehittyy pää osin samassa suhteessa, voi Kuntaliiton ennustetta käyttää myös seurakuntia koskevana. Sivu 5

6 Palkkaperusteista eläkemaksua korotettiin kaksi vuotta sitten 28 prosenttiin. Kirkon keskusrahaston talousarviossa on esitetty, että maksu pysyisi samana myös vuonna Uutta kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien. Sen suuruudeksi kirkolliskokous päätti 1,2. Eläkemaksun korottamista vuodelle 2014 ei ole esitetty. Molemmista eläkerahastoa kartuttavista maksuista lopullisen päätöksen tekee marraskuussa kokoontuva kirkolliskokous. Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Palkkasummaan lisätään seuraavat sivukulut: eläkevakuutusmaksu 28, sosiaaliturvamaksut 2,12, työttömyysvakuutusmaksu eurosta 0,8 ja ylittävältä osalta 3,2. Ryhmähenkivakuutus on keskimäärin 0,08 ja tapaturmavakuutus keskimäärin 0,7. Muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveydenhuollosta, työpaikkaruokailusta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistäytymisestä aiheutuvat kulut. Nykyinen kirkon yleinen virka ja työehtosopimus on voimassa saakka. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat allekirjoittaneet Työllisyys- ja kasvusopimuksen, jonka tarkoituksena on turvata Suomen kansantalouden työllistämiskykyä ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukseen tarvittavaa talouskasvua. Sopimuksella pyritään myös lisäämään taloudellisen toimintaympäristön ennakoitavuutta ja kustannuskilpailukykyä. Kirkon sektori on mukana Työllisyys- ja kasvusopimuksessa ja Kirkon uusi sopimusratkaisu vuosille on solmittu tämän sopimuksen mukaisesti. Uusi sopimuskausi on Se on jaettu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen sisältää kaksi palkantarkistuspistettä, ja Toisen jakson sopimuskorotusten kustannusvaikutus ja toteutusajankohta on sidottu työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä mennessä käytäviin neuvotteluihin. Jos niissä ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään Palkkaratkaisultaan sopimuksen kustannuksia korottava vaikutus on keskimäärin 0,9 vuonna 2014 ja 0,4 vuonna Palkkasumma kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna vuositasolla palkkaperintö huomioon ottaen 0,8 prosenttia vuonna 2014 ja 0,7 prosenttia vuonna Sopimuskauden ensimmäisen jakson palkantarkistus toteutetaan kirkon kaikissa palkkausjärjestelmissä 20 euron/12 sentin yleiskorotuksena peruspalkkoihin. Lisiä ei tarkisteta muuta kuin silloin, kun ne lasketaan prosenttiosuutena peruspalkoista. Ensimmäisen jakson toinen palkantarkistus toteutetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena. Myös euromääräisiä lisiä tarkistetaan silloin. Palkantarkistuksen suuruuteen tuolloin voivat vaikuttaa kustannukset, joita aiheutuu mahdollisista tekstimuutoksista. Jollei sellaisia sopijaosapuolten toimesta toteuteta, tarkistuksen suuruus on 0,4 pro-senttiyksikköä. Toisen sopimusjakson eli vuoden 2016 sopimuskorotuksen toteuttamisesta on sovittu niin, että palkantarkistus kohdennetaan käytettäväksi ensisijaisesti paikallisena järjestelyeränä harkinnanvaraiseen palkanosaan (HAVA:aan). Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän uudistamiseksi käynnistetään kokeilu, joka alkaa ja kestää saakka. Palkkausjärjestelmän kokeilu koskee kaikkia seurakuntia/seurakuntayhtymiä. Niiden työnantajavelvollisuudet laajenevat koskemaan ylimmän johdon palkan määrittämistä ja sen tarkistamista. Kirkon keskusrahastomaksu vuonna 2013 on 8,2 laskennallisesta kirkollisverosta. Kirkolliskokous päättää marraskuussa vuoden 2014 maksusta, jonka jälkeen Kirkkohallituksessa lasketaan seurakuntakohtaiset keskusrahastomaksut. Maksuprosentin esitetään pysyvän nykyisellään. Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulisi olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. (Lähteet: Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2013, Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirje A15/2013) Sivu 6

7 Siilinjärven seurakunnan taloustilanne Seurakunnan taloustilanne on jo pitkään säilynyt vakaana ja maksuvalmius on ollut erittäin korkea. Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan seurakunnan rahavarat riittivät 448 päivän kuluihin. Seurakunnalla ei ole myöskään rasitteena pitkäaikaista vierasta pääomaa. Seurakunnan tuloveroprosentti 1,25 on Kuopion hiippakunnan alhaisin ja se on myös kokonaiskirkon keskiarvoa alhaisempi. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan seurakuntatalouksissa tulisi tarkistaa, antaako tase oikeaa tietoa edellisten tilikausien ylijäämistä, rahastoista ja varauksista. Taseen vastaavaa -puolen rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten sekä muiden helposti rahaksi muutettavan omaisuuden raha-arvon tulee olla enemmän kuin vastattavaa -puolella olevien oman pääoman yleiskatteisten rahastojen, ylijäämien ja varausten yhteismäärä. Mikäli määrissä on epäsuhta, tulee asia korjata tai ryhtyä toimiin tilanteen korjaamiseksi. Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan Siilinjärven seurakunnan taseen vastaavaa puolen rahoitusarvopapereiden ja rahavarojen yhteismäärä oli 14,6 suurempi kuin vastattavaa puolen ylijäämien ja varausten yhteismäärä, joten näiltä osin taseen voidaan katsoa olevan kunnossa ja antavan oikeaa tietoa. Toisaalta taseen vastattavaa puolen peruspääoman määrä oli vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan 99,9 vastaavaa puolen pysyvien vastaavien määrästä, kun kirkkohallituksen ohjeen mukaan peruspääoman pitäisi kattaa vähintään 2/3 pysyvien vastaavien määrästä. Vuonna 2013 taloustilanne on heikkenemässä, joka aiheutuu toimintakulujen kasvamisesta verotuloja nopeammin. Vuonna 2013 päästäneen kuitenkin vielä lähes 0-tulokseen, kun talousarviossa oli ennakoitu lähes euron alijäämää. Tämä on seurausta toimintakulujen toteutumisesta hieman arvioitua pienempänä. Verotulot näyttäisivät lokakuun loppuun mennessä kertyneiden tilitysten perusteella kertyvän talousarvion mukaisesti ja kokonaiskasvu edellisvuoteen olisi noin 2. Kirkollisveron osalta kasvuennuste on noin 0,5 kun taas yhteisöverotulot kasvavat noin 20. Suunnitelmakaudella toimintakulut kasvavat edelleen selvästi verotuloja nopeammin. Kulujen kasvun taustalla ovat erityisesti parina edellisvuonna päätetyt henkilöstöresurssilisäykset ja harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto vuonna Toiminnan vuosikate ei suunnittelukaudella riitä täysin kattamaan käyttöomaisuuden poistoja, joten suunnitelmakauden tulosennusteet ovat negatiivisia. Vuosikatteiden yhteismäärä ei myöskään riitä aivan kattamaan suunnittelukauden korvausinvestointeja, joten talouden tasapaino ei tällä mittarilla ole aivan tasapainossa. Vuosien mittavista korvausinvestoinneista johtuen poistotaso on kasvanut, jolla on tilikausien tulosta heikentävä vaikutus. Vuosikatteen pienenemisestä huolimatta seurakunnan ei ole tarvetta toimintojen supistamiseen vaan alijäämäiset tulokset voidaan tasapainottaa talouden kasvun vuosina kertyneillä ylijäämillä. Korvausinvestointeihin ei suunnittelukaudella tarvita edelleenkään vierasta pääomaa. Uhkatekijöinä seurakunnan talouskehitykselle ovat pitemmällä tähtäimellä talouden taantuman ohella kuolleisuuden kasvu, kirkosta eroaminen ja muuttoliikkeen kääntyminen tappiolliseksi. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on kirkosta eroamisten seurauksena jatkuvasti laskenut. Seurakunnan jäsenmäärä on luvulla paria poikkeusvuotta lukuun ottamatta kuitenkin kasvanut. Tämä on luonnollisen väestönkasvun ja muuttovoiton ansiota. Luonnollinen väestönkasvu hidastuu tulevaisuudessa kuolleisuuden lisääntyessä. Kunnan vuoteen 2030 saakka ulottuvien väestöennusteiden mukaan Siilinjärvi säilyisi muuttovoittoisena. Muuttovoitto takaisi myös seurakunnan jäsenmäärän hienoisen kasvun edellyttäen, ettei kirkosta eroamisvauhti nykyisestään merkittävästi muutu. Kirkkohallituksen kirkolliskokoukselle esittämä Uusi seurakuntayhtymä 2015 malli ja hallitusohjelmaan sisältyvä työssäkäyntialueista muodostuviin vahvoihin peruskuntiin tähtäävä kuntauudistustavoite ovat merkittäviä rakenneuudistuksia, joilla tulee väistämättä olemaan vaikutuksia seurakunnan toiminnalle. Niitä ei hankkeiden keskeneräisyyden vuoksi kuitenkaan pystytä vielä tarkemmin yksilöimään. Seurakunnalla olisi selkeät taloudelliset edellytykset toimia itsenäisenä seurakuntana jatkossakin, mutta rakenneuudistukset johtanevat ennen pitkää myös Siilinjärven seurakunnan liittämiseen seurakuntayhtymään. Mahdollista on, että asiaan liittyvät valmistelut on käynnistettävä jo suunnittelukaudella Sivu 7

8 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Seurakunnan toiminta-ajatus Siilinjärven seurakunta on osa Suomen ev.lut. kirkkoa ja maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa. Seurakunta on uskon ja rakkauden yhteisö, joka rakentaa elämänsä yhteisen uskon ja Jumalan sanan perustukselle. Seurakunta todistaa Jumalan rakkaudesta sanoin ja teoin, kutsuu yhteyteensä kaikkia ja tarjoaa jäsenilleen kestäviä perusteita kristityn ihmisen elämään, kasvuun ja vastuuseen. Seurakunnan toimintastrategia Toimintastrategiassa määritellään seurakunnan toiminnan perusteet sekä ne painopisteet ja päätavoitteet, joihin seurakunta toiminnassaan pitemmällä aikajänteellä pyrkii. Toimintastrategialla luodaan seurakunnan tulevaisuuskuvaa. Toimintastrategia ohjaa vuosittain laadittavien toiminta- ja taloussuunnitelmien tehtäväaluekohtaisia tavoiteasetteluja. Tulevaisuuden tarkastelussa otetaan huomioon odotettavissa olevat seurakunnan väestön määrän ja rakenteen muutokset, muutokset seurakunnan toimintaympäristössä ja muutokset seurakunnan taloudessa. Strategian perusteet, strategiset painopisteet ja päätavoitteet Kirkon strategia 2015 Meidän kirkko osallisuuden yhteisö, jonka arvot ja linjaukset ovat seurakunnan strategiatyön pohjana. o yhteiset arvot ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus Kuopion hiippakunnan toimintalinjauksen soveltaminen seurakunnan omassa toimintaympäristössä o linjaus sisältää neljä painopistettä ja niiden mukaiset toimenpideluettelot: hengellisen elämän vahvistaminen, kirkon sisäisen ykseyden vahvistaminen, seurakuntarakenteen hallitun muutoksen tukeminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Seurakunnan strategiatyöskentelyssä työstetyt keskeiset näkökohdat ovat perustana kaikkien tehtäväalueiden toiminnassa o Evankeliumin hyvästä sanomasta eläminen ja sen välittäminen, osallisuuden ja identiteetin vahvistaminen, kasvatuksen kautta toteutuva kasvu uskossa ja rakkaudessa sekä palvelu. Avoin, läpinäkyvä ja aktiivinen viestintä o viestinnän monipuolisuus ja korkea taso, graafisen ilmeen luominen ja muu viestinnän yhtenäistäminen, työntekijöiden viestintäosaamisen kehittäminen Seurakunnallisen yhteistyön haasteet o nopea reagointi mahdollisiin kunta- ja seurakuntarakennemuutoksiin sekä seurakuntalaisia ja seurakunnan eri alueita mahdollisimman hyvin palvelevan toimintaorganisaation luominen o hallittu siirtyminen kirkon yhteisen henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi turvaten riittävät henkilöstöresurssit myös liittymisen jälkeen ja hyvän palvelutason säilyttäminen kirkon uudessa jäsentietojärjestelmässä Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö o johtamisen ja lähiesimiesjärjestelmien kehittäminen o selkeät tehtävänkuvaukset ja vastuut o kannustava ja oikeudenmukainen palaute o ammattitaidosta huolehtiminen, kehittäminen ja koulutus Kestävästä kehityksestä huolehtiminen o ympäristöarvot ja turvallisuus huomioidaan seurakunnan eri toiminnoissa Talouden vakauden ylläpitäminen o tuloveroprosentin säilyttäminen hiippakunnan alhaisimpana o velattomuuden säilyttäminen o toimintakulujen ja verotulojen keskinäisen suhteen säilyttäminen siten, että vuosikate riittää käyttöomaisuuden poistoihin Tilaresursseista huolehtiminen o kiinteistökannasta huolehtiminen suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti o korvausinvestointien toteuttaminen ilman vierasta pääomaa. Sivu 8

9 Väestötiedot Kunnan koko väestö ikäryhmittäin Ikä Muutos Muutos v v v v v v v Yhteensä Muutos /v +117/v Väestötiedot perustuvat Siilinjärven kunnan väestöennusteeseen. Siilinjärven väestön kasvu on hidastunut huomattavasti aiempien vuosikymmenien kasvusta luku oli voimakkaan kasvun aikaa, kasvua asukasta. Vuosien kasvu oli 1040 asukasta ja vuosien kasvu 1380 asukasta. Kuluvalla vuosikymmenellä väestön kasvu kuntastrategian mukaan on asukasta. Kunnan valitseman rohkean kasvupolitiikan mukaan pienenevä luonnollinen kasvu korvataan kasvavalla muuttovoitolla. Siilinjärven väestö on varsin nuorta. Keski-ikä vuonna 2012 oli 39,1 vuotta, mikä on 16:ksi alhaisin :n asukkaan kuntien joukossa. Alle 15 -vuotiaiden osuus oli 20,6 (Pohjois-Savo 15,4 ). Kunnan asukkaista vajaa puolet asuu kirkonkylässä, runsas neljännes maaseutualueella ja neljännes Toivala-Vuorela -alueella. Kunnan väestö on hyvin koulutettua, vuonna 2011 oli 73,3 15 vuotta täyttäneistä suorittanut vähintään keskiasteen ammatillisen tutkinnon (Pohjois-Savo 67,7 ja koko maa 67,7 ). Seurakunnan väestömuutokset Vuosi Läsnäoleva väestö Osuus kunnan väestöstä Kastetut Kuolleet Solmitut avioliitot /avioerot Srk:aan liittyneet / srk:sta eronneet Tulomuutto Lähtömuutto , / / , / / , / / , / / , / / , / / Seurakunnan väestöennusteen pohjana on kunnan väestöennuste huomioiden arvioitu syntyvyyden ja kuolleisuuden kehitys sekä muuttovoitto suhteutettuna väestön seurakuntaan kuulumiseen. Oletuksena on, että seurakuntaan liittyneiden ja seurakunnasta eronneiden määrä säilyy vuoden 2012 tasolla. Lähivuosina seurakunnan väestömäärä hieman kasvaa muuttovoiton ja korkeana jatkuvan syntyvyyden ansiosta. Kasvua hidastaa kuolleisuuden kasvu ja toisaalta seurakunnasta erot. Mikäli seurakunnasta eronneiden määrä säilyy nykytasolla, laskee seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kunnan väestöstä vuosittain 0,4 -yksikköä. Seurakunnan osuus kunnan väestöstä säilyy kuitenkin hieman korkeampana kuin seurakunnissa keskimäärin. Vuonna 2012 ev.lut. kirkkoon kuului 76,4 suomalaisista (edellisvuonna 77,2 ). Kuopion hiippakunnassa kirkkoon kuulumisprosentti vuonna 2012 oli 80,0. Sivu 9

10 Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaperiaatteet Kirkkohallituksen virastokollegio on antanut ohjeen seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi. Ohje korostaa toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä ja suunnittelun realistisuutta. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan myös pidemmällä aikavälillä. Toiminnan ja talouden suunnittelun tavoite on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtäväänsä ja selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Toiminnan ja talouden strateginen suunnittelu on mahdollisuuksien selvittämistä ja hyödyntämistä, erilaisten toimintavaihtoehtojen etsimistä, palveluiden asettamista tärkeysjärjestykseen, ongelmien ratkaisuvaihtoehtojen hakemista ja toiminnan sopeuttamista seurakunnan tuloperustaan. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa on kyse ns. operatiivisesta suunnittelusta, jossa konkretisoidaan lyhyen aikavälin toiminta yksilöimällä tarkoituksenmukaiset toimintatavat tavoitteiden toteuttamiseksi ja sovittujen vaikutusten aikaansaamiseksi sekä osoitetaan toiminnan rahoitus. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen Kirkkojärjestyksen mukaan talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle sitovana hyväksymä määrärahan käyttötarkoitusta, seurakunnan palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Tavoitteet johdetaan seurakunnan toiminta-ajatuksesta ja keskeisistä painopistealueista. Toiminnalliset tavoitteet voidaan asettaa määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteina sen mukaan, mitä eri toimintayksiköissä ja tehtäväalueilla katsotaan tarkoituksenmukaisiksi ja mahdolliseksi käyttää. Ne asetetaan tunnuslukuina, mikäli mahdollista. Tavoitteet on asetettava siten, että niiden toteutumista voidaan arvioida. Jokaisen tehtäväalueen on tullut esittää toimintasuunnitelmassaan 1-3 keskeistä toiminnallista/taloudellista tavoitetta. Tavoiteasettelussa on tullut kiinnittää erityistä huomiota siihen, että asetettu tavoite - ohjaa seurakunnan toimintaa ja työntekijöitä hyväksytyn vision ja strategisten linjausten toteuttamiseen - on konkreettinen, yksiselitteinen ja realistinen - on arvioitavissa oleva, kriteerit asetetaan tavoitteita asetettaessa - lähtee seurakuntalaisten tarpeista ja odotuksista - auttaa toiminnan suunnittelussa ja pitkäjänteisyydessä sekä priorisoinnissa - on haasteellinen, mutta annettujen resurssien mukainen. Seurakunnan tavoitteiden tulee olla sisäisesti samansuuntaiset, vaikka ne asetetaan erilaisina organisaation eri työmuodoille. Tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa koko seurakunnan yhteisten strategioiden, tavoitteiden ja taloudellisen tilanteen kanssa. Taloudellisella tavoitteella tarkoitetaan kirkkojärjestyksen mukaan talousarvioon otettavan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämää määrärahaa ja tuloarviota. Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuudesta. Sitovuustasona käytetään tehtäväalueen nettomääräistä toimintakatetta kirkkoneuvostolle asti ja pääluokkatason toimintakatetta kirkkovaltuustolle asti. Bruttomääräinen sitovuus on käytössä tuloslaskelman toimintakatteen jälkeisissä tuloarvioissa ja määrärahoissa. Sivu 10

11 Talousarvion käyttötalousosan määrärahoissa ja tuloarvioissa esitetään myös toiminnan ja talouden ohjauksen sekä seurannan kannalta tärkeät sisäiset ja laskennalliset erät. Talousarviossa sisäisten ja laskennallisten tuotto- ja kuluerien tulee olla yhtä suuret eikä niillä ole vaikutusta tilikauden tulokseen. Sisäiset tuotto- ja kuluerät, sisäiset korot ja hallinnon vyörytyserät jätetään talousarvion sitovuustason ulkopuolelle. Taloussuunnitelman osalta määrärahat ja tuloarviot hyväksytään kirkkovaltuustossa ohjeellisena. Kustannusten kohdentaminen Seurakunnan laskentatoimessa on käytössä kirkkohallituksen ohjeen mukainen kustannuslaskenta, jonka tarkoituksena on saada todellista tietoa varojen käytöstä ja eri tehtäväalueiden todellisista kustannuksista. Kustannusten kohdentaminen seurakunnan perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan antaa tietoa, onko voimavarojen käyttö toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden mukaista. Kustannusten kohdentaminen toimii seurakunnan johtamisen yhtenä apuvälineenä. Työajan ja muiden taloudellisten voimavarojen suunnittelu ja kohdentaminen etukäteen sekä toteutuneen toiminnan arviointi tukevat jokaisen työntekijän omaa työtä ja sen kehittämistä. Kirkkohallitus tarvitsee täsmällistä tietoa voimavarojen jakautumisesta perustehtävien kesken tarvitaan mm. kirkon yhteiskuntasuhteitten hoitamisessa. Kustannusten kohdentamisen keskeinen sisältö talousarviossa on seuraava: 1. Henkilöstön palkkakustannukset kirjataan suoraan tehtäväalueille aiheuttamisperiaatteen mukaan käyttäen pohjana työntekijän omaa arviota työajan jakaantumisesta. Jakoa on tarkistettu papiston osalta työnjaon muutosten perusteella. 2. Käyttöomaisuuden poistot kirjataan tehtäväalueiden kuluksi kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti. 3. Kiinteistöjen nettokustannukset jaetaan tilinpäätöksessä sisäisinä vuokrina käytön mukaisessa suhteessa yleishallinnon ja seurakuntatyön tehtäväalueille. Hautaustoimen kiinteistöjen nettokustannukset kohdentuvat kuitenkin vain hautaustoimen tehtäväalueille. Maa- ja metsätalouden sekä sijoitusasuntojen kustannuksia ei kohdenneta vaan ne jäävät kiinteistötoimen tuotoksi ja kuluiksi sellaisenaan. 4. Keittiötoiminnan kustannukset kohdennetaan käytön mukaan tehtäväalueille sisäisinä ateriapalveluina ja vuokrina. 5. Hallintoelinten, talous- ja henkilöstöhallinnon, kirkkoherranviraston ja muun yleishallinnon kustannukset sekä verotuskulut ja kirkon keskusrahastomaksut vyörytetään seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen tehtäväalueille bruttokulujen mukaisessa suhteessa tilinpäätöksen yhteydessä. Kirkonkirjojen pidosta aiheutuneita kuluja ei vyörytetä, koska kirkonkirjojen pito on luonteeltaan oma itsenäinen yhteiskunnallinen palvelunsa. Käyttöomaisuuden laskennalliset korot kohdistetaan tehtäväalueille sisäisinä korkokuluina ja tuottoina. Arviot vyörytettävistä tuotoista ja kuluista sekä käyttöomaisuuden laskennallisista koroista on esitetty laskelmissa informatiivisina eränä kohdassa Laskennalliset erät. Sivu 11

12 Henkilöstösuunnitelma vuosille Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille perustuu henkilöstön osalta kirkkovaltuuston vahvistamaan henkilöstösuunnitelmaan vuosille Henkilöstösuunnitelman laadinnan lähtökohta on seurakunnan toimiminen itsenäisenä eikä mahdollisten seurakuntaliitosten vaikutuksia ole suunnitelmassa huomioitu. Seurakuntaliitosten toteutuessa henkilöstökysymykset tulevat liitosselvityksen yhteydessä uudelleen tarkasteltavaksi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille on henkilöstökuluissa huomioitu seuraavat virka- ja henkilöstömuutokset: Vuosi Virka/tehtävä Tehtäväalue Vuonna 2013 täytettyjen uusien virkojen kustannukset kohdentuvat täysimääräisesti koko vuodelle Kiinteistöt, Diakoniatyö Yhden toimistosihteerin viran lakkauttaminen nykyisen viranhaltijan eläkkeelle siirtymisen ja Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (KiPa) asiakkaaksi siirtymisen yhteydessä Taloustoimisto Henkilöstön rekrytoinnin lähtökohta on, että kirkkoneuvosto antaa luvan avoimeksi tulevan viran/tehtävän täyttämiseen. Ennen virkojen/tehtävien täyttämistä suoritetaan tarvittaessa tehtävä-/virkajärjestelyjä. Vakinainen henkilöstö Tehtävänimike Virka Työsop Kirkkoherra x Kappalainen x Seurakuntapastori x Tiedottaja x Kanttori x Lapsityönohjaaja x Lastenohjaaja x 13 13,5 13,5 13,5 Nuorisotyönohjaaja x Johtava diakonianviranhaltija x 0, Diakonianviranhaltija x Lähetyssihteeri x Perhetyöntekijä x Talousjohtaja x Toimistosihteeri x (4) x (1) 5 5 4,7 4 Kiinteistötyönjohtaja x 0, Haudankaivaja x Puutarhuri x (Pää)emäntä x Emäntä x Keittäjä x Siivooja x Suntio x Siivooja-emäntä x Yhteensä (henkilötyövuotta) 55,1 56,5 56,2 55,5 Sivu 12

13 Määräaikainen henkilöstö Määräaikaisen henkilöstön tarve kohdentuu ensisijaisesti kesäajalle nuoriso- ja rippikoulutyöhön, hautausmaiden ja puistoalueiden hoitoon sekä Ruokoniemen leirikeskuksen ruokahuoltoon ja kiinteistön siivoustyöhön. Kesäteologit ja nuorisotyöntekijä palkataan tilapäiseen virkasuhteeseen. Tehtävä Virkas. Työsop Kesäteologi/rippikoulutyö, 2 kpl x 0,4 0,4 0,4 0,4 Nuorisotyöntekijä/erityisnuorisotyö x 0,3 0,3 0,3 0,3 Yövalvojat/rippikoulutyö x 0,4 0,4 0,4 0,4 Toimistosihteeri/k-herranvirasto x 0,2 0,2 0,2 0,2 Keittiöapulainen-siivooja/leirikeskus x 0,2 0,2 0,2 0,2 Kiinteistötyöntekijä/hautatoimi x 0,5 0,5 0,5 0,5 Kesätyöntekijät/hautatoimi x 2,0 2,0 2,0 2,0 Yhteensä (henkilötyövuotta) 4,0 4,0 4,0 4,0 HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ (henkilötyövuotta) 59,1 60,5 60,2 59,5 Henkilöstön kehittämissuunnitelma Vuoden 2012 alusta on otettu käyttöön kirkkovaltuuston vahvistama Kirkon henkilöstön kehittämissopimus. Suunnitelmallisella henkilöstön kehittämisellä varmistetaan seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen, edistetään työhyvinvointia, tuetaan uusien tehtävien omaksumista sekä muutoksen hallintaa. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista. Henkilöstön kehittämistarpeet ja kehittämisen painopistealueet on määritelty osana seurakunnan kolmivuotista toiminnan ja talouden suunnittelua. Talousarvion liitteenä on henkilöstön kehittämissuunnitelma, josta ilmenee tehtäväalueittain kehittämisen painopistealueet, kehittämiskeinot ja kehittämisen käytännön toteutus työntekijöittäin. Suunnitelma perustuu henkilöstön esityksiin omista koulutustarpeistaan, esimiehen ja työntekijän välisiin kehityskeskusteluihin tai esimiehen ja työyksikön työntekijöiden välisiin keskusteluihin. Talousarvioon on varattu kehittämissuunnitelman mukaiset koulutusmäärärahat ao. tehtäväalueelle. Koulutusmäärärahan suuruus on euroa, johon sisältyy luottamuselinten tehtäväalueelle tehty euron koulutusmäärärahavaraus. Kirkkoneuvosto voi käyttää määrärahavarausta toimintasuunnitelmavuonna välttämättömäksi tai tarkoituksenmukaiseksi katsomaansa muuhun henkilöstön koulutukseen. Sivu 13

14 Maankäyttösuunnitelma Nykytilanne Kunta Kylä Pinta-ala ha Vuokrattu ha Metsä- ja puistoalueet Palosaari 19:0 Siilinjärvi Pöljä Repomäki 5:22 Siilinjärvi Pöljä Suontaus 4:39 Siilinjärvi Pöljä Välimaa 9:27 Siilinjärvi Pöljä 6.62 Särkiniemensuo 6:28 Siilinjärvi Pöljä Palopaikka 14:15 Siilinjärvi Pöljä Kurkisuo 7:11 Siilinjärvi Hamula Ruokokallio 7:54 Siilinjärvi Väänälänranta Ryhjänpuro 2:10 Siilinjärvi Kehvo Kilpiniitty 6:125 Siilinjärvi Kehvo Hämeensuo 3:80 Maaninka Tavinsalmi Narnia 3:79 Maaninka Tavinsalmi 1.14 Savonneva 27:30 Lapinlahti Nerkoo Saari-Julkula 1:40 Kuopio Julkula Lehtoniitty 1:49 Kuopio Julkula 0.56 Soramäki 14:65 Siilinjärvi Hakkarala 2.27 Kirkkopuisto 14:54 Siilinjärvi Hakkarala 0.56 Hietaranta 1:113 Siilinjärvi Kasurila 3.81 Yhteensä Vesialueet Ilvesvesi 1:37 Kuopio Julkula Tonttialueet Hietaranta 1:113 Siilinjärvi Kasurila Kirkkotontti 18:378 Siilinjärvi Kasurila 3.79 Lepomäki 5:178 Siilinjärvi Kasurila 0.24 Louhela 5:344 Siilinjärvi Kasurila 1.18 Mäntylä 5:345 Siilinjärvi Kasurila 0.17 Peltomäki 5:343 Siilinjärvi Kasurila 0.01 Räihäntupa 5:354 Siilinjärvi Kasurila Peltokulma 9:121 Siilinjärvi Toivala Seurakuntakeskus 9:120 Siilinjärvi Toivala 1.53 Kilperi 9:357 Siilinjärvi Toivala Saari-Julkula 1:40 Kuopio Julkula Yhteensä Hautausmaat Viinamäki 49:0 Siilinjärvi Kasurila 4.06 Rauhanpuisto 14:33 Siilinjärvi Hakkarala 4.82 Yhteensä 8.86 Maa- ja vesialueet yhteensä Vuokratut tonttialueet käsittävät 31 omakotitalo- ja neljä rivitalotonttia, yhden kerrostalotontin sekä 79 huvilatonttia, joiden vuokra-ajat vaihtelevat vuoteen. Nykyisiä vuokrasopimuksia on tarve uusia seuraavan kerran vuonna Rakennuskaava-alueella olevista tonttialueista noin 7 ha on seurakunnan omistamien rakennuskiinteistöjen tonttialueita. Sivu 14

15 Maankäytön tavoitteet Metsäalueet: Metsäalueilla suorittavat toimenpiteet perustuvat seurakunnan metsäsuunnitelmaan Savon Ammatti- ja aikuisopiston luonnonvara- ja ympäristöalan metsäopetusyksikkö huolehtii keskinäiseen sopimukseen perustuen metsien hoidosta, leimauksista, mittauksista, suunnitelmien laadinnasta ja seurannasta ja tarvittaessa myös hakkuu- ja ajotöistä. Puutavaraa myydään vuosittain metsätaloussuunnitelman hakkuusuunnitteen mukaisesti. Metsästysoikeuden vuokraamista alueella toimiville metsästysseuroille jatketaan. Saari-Julkulan tilalla olevia rakentamattomia saaria voidaan hyödyntää virkistysalueina jokamiehen oikeudella. Maankäytössä huomioidaan tilaan kuuluvat luonnonsuojelualueet, joita ovat Mäntysaari sekä Honka-, Havukkaja Lokkisaariin ja niiden läheisyydessä oleville luodoille vuoden 2011 lopulla perustettu 21,2 ha:n suuruinen Rauniohonka-niminen luonnonsuojelualue. Tomperin saareen rakennetun virkistyskohteen ylläpitoa jatketaan yhteistoiminnassa Vuorelan Kunnon kanssa. Kirkon ja seurakuntatalon ympäristössä olevia metsiä (Kirkkopuisto, Soramäki) hoidetaan puistometsinä. Talvella 2014 metsissä suoritetaan maisemahakkuita. Vesialueet: Pohjois-Kallavedellä sijaitseva Ilvesvesi- vesialue on vuokrattu Saari-Julkulan osakaskunnalle toistaiseksi. Siilinjärveläisillä on mahdollisuus saada osakaskunnan kautta alueelle kalastuslupia. Osakaskunta valvoo samalla saarialueiden virkistyskäyttöä. Tonttialueet: Vuokrattuja tontteja ei suunnittelukaudella myydä, ellei se taloustilanteen tasapainottamiseksi ole tarpeen tai myynti ole muutoin seurakunnan kannalta tarkoituksenmukaista. Suunnittelukaudella toteutetaan yhteistyössä kunnan kanssa Pappilan ympäristön alueen asemakaavamuutos. Sivu 15

16 KÄYTTÖTALOUSOSA Yleishallinto Yleishallinnon ulkoiset toimintakulut ovat , jossa on kasvua edellisvuodesta 9,1. Ulkoiset toimintatuotot ovat , jossa on kasvua 2,8. Yleishallinnon ulkoiseksi toimintakatteeksi muodostuu , joka on 9,4 edellisvuotta heikompi. Sisäiset toimintakulut ovat 0,4 edellisvuotta suuremmat. Yleishallinnon toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin Palvelujen ostot 23,6 Henkilöstökulut 53,3 Vuokrakulut 3,4 Aineet, tarvikkeet 6,7 Sisäiset kuluerät 12,8 Muut kulut 0,3 Yleishallinnon toimintakatteen jakaantuminen tehtäväalueittain Kirkonkirjojenpito 11,2 Talous- ja henkilöstöhallinto 61,8 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto 17,0 Hallintoelimet 10,0 Sivu 16

17 Hallintoelimet Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Tehtäväalue käsittää kirkkovaltuuston ja -neuvoston toiminnan ja seurakuntavaalien järjestämisen, joista keskeiset säädökset ovat Kirkkolaissa, Kirkkojärjestyksessä ja Kirkon Vaalijärjestyksessä. Toimintasuunnitelma Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella Ympäristöasioiden huomioon ottaminen kaikessa toiminnassa. Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Ympäristödiplomin saaminen seurakunnalle hyväksyttävän ympäristöohjelman perusteella. 2. Piispantarkastuksen toteuttaminen. 3. Seurakuntavaalien järjestäminen syksyllä Perustelut Kirkkoneuvoston asettama ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä laatii ympäristökatselmuksen vuoden 2013 aikana ja laatii sen perusteella ympäristöohjelman kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi mennessä. Kirkkoneuvoston pyynnöstä hiippakunnan asettama auditoija suorittaa tämän jälkeen katselmuksen seurakunnassa ja antaa lausunnon tuomiokapitulille, joka esittää kirkkohallitukselle ympäristödiplomin myöntämistä seurakunnalle. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Tunnusluvut Yks. Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Kirkkovaltuuston kokoukset kpl Osallistuminen kokouksiin 94, Kirkkoneuvoston kokoukset kpl Osallistuminen kokouksiin Talous Toimintatuotot (ulkoiset) Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Muutos Toimintakulut (ulkoiset) , Toimintakate 1 (ulkoinen) , Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät , Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) Sivu 17

18 Talous- ja henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: talousjohtaja Urpo Reponen. Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakunnan talousarvioon, kirjanpitoon, reskontranhoitoon, maksuliikenteeseen ja tietohallintoon liittyvät palvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille. Taloushallintoon sisältyy myös tilintarkastustoiminta. Henkilöstöhallinto tuottaa palkanlaskentaan, työpaikkaruokailuun, työterveyshuoltoon, työsuojelutoimintaan ja työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan liittyvät palvelut sekä huolehtii seurakunnan hallinnollisen toiminnan vakuuttamisesta. Toimintasuunnitelma Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella Harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) käyttöönotto ja siirtyminen kirkon yhteisen henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (KiPa) asiakkaaksi. Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Käynnistetään kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen liittyvät valmistelut. 2. Uusitaan henkilökunnan käytössä olevat matkapuhelimet huomioiden sähköisen kalenterin ja sosiaalisen median käyttömahdollisuudet. 3. Laaditaan ympäristökatselmuksen pohjalta ympäristöohjelmaan ympäristötavoitteet hankintojen, sijoitustoiminnan, toimistotyön ja liikenteen osalta. Perustelut Seurakunta siirtyy kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi alkaen. Siirtoon liittyvät valmistelut koulutuksineen käynnistyvät noin vuotta aiemmin. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Tunnusluvut Yks. Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Palkansaajia hlö Kirjanpidon tositemäärä kpl Nettokulut / palkansaaja Nettokulut / tositemäärä 73,26 76,74 80,62 89,01 86,47 Talous Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Muutos Toimintatuotot (ulkoiset) , Toimintakulut (ulkoiset) , Toimintakate 1 (ulkoinen) , Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , , Poistot ja arvonalentumiset ,0 Laskennalliset erät , Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) Sivu 18

19 Kirkonkirjojen pito Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkoherranvirasto ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja, joita ovat seurakunnan jäsenrekisteri sekä luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista, henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä. Kirkkoherranvirasto huolehtii myös kirkonkirjojen arkistoinnista. Toimintasuunnitelma Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella Kirkon uuden Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käytön hallinta. Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöön perehtymistä jatketaan ja otetaan järjestelmän ominaisuuksia tehokkaaseen käyttöön. Perustelut Kirkon uusi Kirjuri- jäsentietojärjestelmä on otettu seurakunnassa käyttöön alkaen. Tietojärjestelmä ei kaikilta osin ole vielä valmis ja vaatii jatkuvaa perehtymistä sekä tietojen tarkistamista. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Tunnusluvut Yks. Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Nettokulut / srk:n jäsen 6,60 3,62 3,63 3,67 3,75 Talous Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Muutos Toimintatuotot (ulkoiset) , Toimintakulut (ulkoiset) , Toimintakate 1 (ulkoinen) , Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , Laskennalliset erät , Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , Sivu 19

20 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisiin toimituksiin liittyvistä alkuvalmisteluista ja -neuvotteluista, seurakunnan tilojen varauksista, kirkollisten ilmoitusten laadinnasta sekä muista hallintoon ja toimintaan liittyvistä avustavista tehtävistä. Toimintasuunnitelma Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella Tietotekniikan hyväksikäytön edistäminen. Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Jäsentietojärjestelmän tietojen hyväksikäyttöä edistetään seurakunnallisten toimintojen suunnittelussa. 2. Jatketaan päätearkiston järjestämistä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Tunnusluvut Yks. Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Nettokulut / srk:n jäsen 5,32 5,20 5,54 5,62 5,76 Talous Toimintatuotot (ulkoiset) Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Muutos Toimintakulut (ulkoiset) , Toimintakate 1 (ulkoinen) , Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , , Laskennalliset erät , Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) Sivu 20

TALOUSARVIO 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 Siilinjärven seurakunta LOUSARVIO TOIMIN- JA LOUSSUUNNITELMA - Siilinjärven seurakunta Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi puhelin 017 288 4600 faksi 017 288 4644 siilinjarven.seurakunta@evl.fi www.siilinjarvenseurakunta.fi

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET...

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET... Yhdessä Pyhässä ja arjessa Hollolan seurakunnan strategia 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 1. Kaksi kuntaa 1.1. Hollolan kunta 1.2. Hämeenkosken kunta 2. Hollolan seurakunta 2.1.

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 6/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 6/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 6/2013 Viranomainen Sivu 51 Kokousaika Ke 27.11.2013 klo 18-20.20 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet Malinen Oiva puheenjohtaja Hakulinen Tuomo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Puhumme rohkeasti Jumalasta

Puhumme rohkeasti Jumalasta Puhumme rohkeasti Jumalasta Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan Viestintäohjelma 2015 2 Sisällys Johdanto 3 Arvot 4 Tiedotustyön perustehtävä 5 Tiedotustyön toiminta-ajatus 5 Painopistealueet matkalla

Lisätiedot

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Vuositilasto 2014 Vuositilasto 2014 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2014

Lisätiedot

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin:

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin: 417/2014 42 Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää (1) hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman 2015 17 kokouksessa esitetyin tarkistuksin; (2) talousarvion vuodelle

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2014 Sisällysluettelo

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2014 Sisällysluettelo TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 6 Henkilöstö... 8 Seurakunnan väkilukumuutokset 2010... 8

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015. Lappeenrannan evankelisluterilaisten seurakuntien arvot ovat:

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015. Lappeenrannan evankelisluterilaisten seurakuntien arvot ovat: USKOON JA VASTUUSEEN LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015 A. JOHDANTO Missio Lappeenrannan evankelis-luterilaiset seurakunnat ja seurakuntayhtymän yhteiset työmuodot kutsuvat ihmisiä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

1. YLEISKATSAUS. 1.1. Toiminnan perusteet

1. YLEISKATSAUS. 1.1. Toiminnan perusteet 1 1. YLEISKATSAUS 1.1. Toiminnan perusteet Tuusulan seurakunta on osa Suomen evankelisluterilaista kirkkoa. Voimakkaasti kasvavalla keskeisellä Uudellamaalla sijaitsevalla Tuusulan seurakunnalla on nyt

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 4.6.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Kai Kauppinen sihteeri Marco Björkskog,

Lisätiedot

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien.

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien. Yhdistymismallit 1. Seurakunta lakkautetaan ja liitetään toiseen seurakuntaan 2. Yhdistettävät seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi seurakunta 3. Muodostetaan seurakuntayhtymä 4. (Kappeliseurakunnan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 20.10.2015 klo 17.00 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari Seija

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

1. MeidänSeurakunta Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015

1. MeidänSeurakunta Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015 MEIDÄNSEURAKUNTA Haapajärven strategia vuoteen 2015 Periaatteista käytäntöön 2 1. MeidänSeurakunta Haapajärven strategia vuoteen 2015 1.1. Strategiatyöskentely Haapajärven strategiatyöskentelyn ensimmäiset

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

Tulevaisuussuunnitelma 2015. Muhoksen seurakunta

Tulevaisuussuunnitelma 2015. Muhoksen seurakunta Tulevaisuussuunnitelma 2015 Muhoksen seurakunta Alkusanat Kunnissa käynnissä olevat palvelurakenneuudistukset ovat taustana myös seurakuntien hallinnon ja rakenteiden laajamittaiseen muutokseen. Kuitenkin

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2013

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2013 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 6 Henkilöstö... 8 Seurakunnan väkilukumuutokset 2009... 8

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10/2014 Kirkkoneuvosto 21.10.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10/2014 Kirkkoneuvosto 21.10.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 21.10.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Kn. 28.11.2011 142. Kv. 12.12.2011 51

Kn. 28.11.2011 142. Kv. 12.12.2011 51 Kn. 28.11.2011 142 Kv. 12.12.2011 51 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME Pudasjärven seurakunta elää monen muutoksen keskellä. Näiden muutosten huomioiminen ja niihin varautuminen on tärkeää. Tätä prosessia tukee myös

Lisätiedot

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NYKYTILANNE (SWOT) Vahvuutemme Pitkä kristillinen perinne, osaava henkilöstö, viranomais- ja järjestöyhteistyö, kaupunkiseurakunnan resurssit, monipuolisuus

Lisätiedot

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 Hyväksytty Kurikan kirkkovaltuuston kokouksessa 29.5.2012 2 JOHDANTO Jurvan ja Kurikan seurakuntaliitos toteutui 1.1.2009. Kaksi ensimmäistä vuotta kului liitoksesta

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 6-2015 Aika 12.08.2015 kello 18.00 19.40 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen

Lisätiedot

Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa. Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely

Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa. Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely Mihin tarvitaan toiminnan suunnittelua? Onhan sitä ennenkin selvitty. Jokainen etenee omaan tahtiinsa.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1. Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 30.8.2013

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014 16 15 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 17.4.2014 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1. Yleisperustelut

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

SEURAKUNTA malliraportteja

SEURAKUNTA malliraportteja SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 33 Kirkkovaltuusto 5/2015 12.10.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 33 Kirkkovaltuusto 5/2015 12.10.2015 33 31 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 12.10.2015 31 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA. Aika Kokous torstaina 19.11.2015 kello 18.00, kahvitarjoilu klo 17.

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA. Aika Kokous torstaina 19.11.2015 kello 18.00, kahvitarjoilu klo 17. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA Aika Kokous torstaina 19.11.2015 kello 18.00, kahvitarjoilu klo 17.45 Paikka Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna Jakelu Kalaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Mihin hyvään sinä uskot?

Mihin hyvään sinä uskot? Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 1 RAULAMMIN SEURAKUNNAN LOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - 2 SISÄLTÖ Samassa veneessä Rautalammin seurakunnan tulevaisuusasiakirja 3 Vuoden talousarvion rakenne ja perusteet 5 Talousarvio, toiminta-

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen 632/2015 148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Talous Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 Sopeutustoimet Investointisuunnitelma

Talous Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 Sopeutustoimet Investointisuunnitelma Talous Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 Sopeutustoimet Investointisuunnitelma Koulutus 17.1.2015 Talousjohtaja Kari J. Hietala TALOUDEN SOPEUTTAMINEN KJ 15: 1 Talouden tasapainovaatimus Strategia

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA

LOHJAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA Kirkkoneuvosto Kokouspäivä KOKOUSKUTSU 6/2016 Sivu Kokouksen paikka Seurakuntakeskus, sali Sibeliuksenkatu 2, 08100 LOHJA aika Tiistai 14.6.2016 klo 17.30 asiat - esityslistan mukaiset asiat Lohjalla 7.6.2016

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ ja sen PERUSTAMISPROSESSI

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ ja sen PERUSTAMISPROSESSI YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ ja sen PERUSTAMISPROSESSI Lauri Jäntti / Kuopio 17.9.2015 Yhtymän seurakuntien jäsenet 31.12.2009 Iisalmi 19 175 (53%) Lapinlahti 6 139 (17%) Pielavesi 4 486 (12%) Sonkajärvi

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 5/2015 Kirkkoneuvosto 23.9.2015 1 (6)

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 5/2015 Kirkkoneuvosto 23.9.2015 1 (6) Kirkkoneuvosto 23.9.2015 1 (6) Kokousaika kello 18.00 20.40 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Jukka Kämäräinen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA TALOUSARVIO SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA TALOUSARVIO SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA TALOUSARVIO SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 . SISÄLLYSLUETTELO YLEISKATSAUS 3 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA 5 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 6 TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

45 27.09.2011 63 23.11.2011 71 14.12.2011

45 27.09.2011 63 23.11.2011 71 14.12.2011 Sastamalan Tilakeskuksen Sastamalan Tilakeskuksen Sastamalan Tilakeskuksen 45 27.09.2011 63 23.11.2011 71 14.12.2011 Tilakeskuksen talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2015 - liikelaitoksen talousarvion

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot