Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Kukkiva kirkonmäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki"

Transkriptio

1 Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Kukkiva kirkonmäki

2 TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT VUOTEEN TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT...5 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET...8 SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS...8 SEURAKUNNAN TOIMINTASTRATEGIA VÄESTÖTIEDOT...8 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAPERIAATTEET HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO Hallintoelimet...17 Talous- ja henkilöstöhallinto...18 Kirkonkirjojen pito...19 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto...20 SEURAKUNTATYÖ Yleinen seurakuntatyö...22 Tiedotus ja viestintä...24 Musiikkityö...25 Päiväkerho-, iltapäiväkerho- ja pyhäkoulutyö...26 Perhekerhotyö...27 Partiotyö...30 Rippikoulutyö...31 Nuorisotyö...32 Erityisnuorisotyö...33 Muu lapsi- ja nuorisotyö / A. Venäläisen rahasto...35 Diakoniatyö...36 Sairaalasielunhoito...38 Sielunhoito...39 Perhetyö...39 Lähetystyö...41 Kansainvälinen diakonia...42 HAUTAUSTOIMI Hautausmaakiinteistöt...44 Varsinainen hautaustoimi...45 KIINTEISTÖTOIMI Kirkko...47 Seurakuntatalo...48 Toivala-Vuorelan seurakuntakeskus...48 Ruokoniemen leirikeskus...49 Osakehuoneistot...49 Maa- ja metsätalous...50 Keittiötoimi...50 TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSLASKELMA ERILLISKIRJANPITONA HOIDETTAVAT RAHASTOT Sivu 2

3 JOHDANTO Kirkon toiminnalliset lähtökohdat vuoteen 2015 Koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kehitykselle yhteistä suuntaa ja päämääriä vuoteen 2015 saakka antaa kirkon strategia "Meidän Kirkko - osallisuuden yhteisö". Strategiassa on määritelty kirkon missio, visio ja arvot sekä strategiset suuntaviivat vuoteen Missio kertoo kirkon perustehtävän eli mitä varten kirkko on olemassa. Visio on kuva siitä millainen kirkko ja sen toiminta ovat tulevaisuudessa. Arvot kuvaavat niitä periaatteita, joita kirkko kunnioittaa ja noudattaa. Strategia on toimintamalli, jota noudattamalla päästään vision kuvaamaan tilanteeseen. Kokonaiskirkon strategian pohjalta seurakunta voi luoda omat käytännölliset ja toiminnalliset tavoitteet strategian toteuttamiseksi. Kirkon Missio Kirkon perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kirkon Visio Vuonna 2015 jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen. Kirkkoon tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa. Kirkon arvot Pyhän kunnioitus kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ainutlaatuisuuden näemme Jumalan kuvan ihmisessä ja ihmisen syntisyyden tunnistamme pyhyyden kaipauksen muissa uskonnoissa Vastuullisuus huolehdimme lähimmäisistämme varjelemme luomakuntaa käytämme kaikkia voimavaroja vastuullisesti tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa Oikeudenmukaisuus taistelemme oikeudenmukaisuuden puolesta puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja kaiken tarkastelun kestävästi Totuudellisuus puhumme rohkeasti Jumalasta uskomme ja elämme niin kuin opetamme pidämme kirkon toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä Kirkon strategiset suuntaviivat vuoteen 2015 Hengellinen elämä vahvistuu Huolehdimme siitä, että seurakuntien jumalanpalveluselämä on monipuolista, luontevaa ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. Tuemme kotien hengellistä elämää ja perheitä arkielämässä, myös sen vaikeuksissa ja ristiriidoissa. Kirkollisissa toimituksissa tarjoamme ihmisille mahdollisuuden pysähtyä Jumalan eteen. Olemme avoimia hengelliselle etsinnälle, julistamme evankeliumin sanomaa kaikille ihmisille ja olemme valmiit keskusteluun uskosta. Sivu 3

4 Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta Tarjoamme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkauden puolesta ja kantaa vastuuta. Toimimme heikommassa asemassa olevien puolestapuhujina yhteiskunnallisessa keskustelussa. Osallistumme toimintaan luomakunnan, oikeudenmukaisuuden ja rauhan hyväksi. Kasvatamme tukeamme lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle. Olemme aktiivisessa kanssakäymisessä kehitysmaiden kirkkojen kanssa. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä Tavoitamme jokaisen jäsenemme laadukkaasti vähintään viisi kertaa vuodessa. Kiinnitämme erityistä huomiota nuorten ja nuorten aikuisten jäsenyyteen sekä seurakuntaan muuttavien uusien jäsenten vastaanottamiseen. Käännämme kirkon elämään osallistuvien määrän kasvuun kaikissa ikäluokissa. Luovumme työntekijäkeskeisestä ajattelutavastamme ja luomme seurakuntalaisille mielekkäitä toimintamahdollisuuksia. Viemme viestiä Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää myös median välityksellä. Osallistumme aktiivisesti mediassa käytävään keskusteluun. Lisäämme panostusta uuden median käyttöön. Kehitämme sisäistä viestintäämme. Koulutamme keskeisiä toimijoita viestinnän taidoissa. Rakenteet palvelevat toimintaa Kehitämme kirkon henkilöstörakenteen sellaiseksi, että strategian tavoitteet saavutetaan. Tuemme työntekijöiden hengellistä kasvua. Rakennamme osallisuuden kirkosta unelmien työpaikkaa. Pidämme hallinnon tehokkaana, riittävän kevyenä ja toimintaa tukevana. Säilytämme toiminnalliset yksiköt inhimillisen kokoisina. Investoimme lisää strategian mukaisiin kehittämisalueisiin. Kirkon uudistuminen jatkuu Seuraamme toimintaympäristön muutoksia ja uudistamme toimintaa perustehtävälle uskollisena. Selvitämme rakenneuudistusten toiminnalliset vaikutukset ja kehitämme keinoja tukea yhdistyneiden seurakuntien toimintaa. Pidämme huolta, että talousarvioissamme jää liikkumavaraa kehittämiskohteiden tarpeisiin. Rakennamme yhdessä osallisuuden kirkkoa ja teemme paikalliset strategiat huolella ja laajan yhteistyön avulla. Huolehdimme siitä, että strategiasta muodostuu jatkuva prosessi. Kirkkohallitus esitti marraskuussa kokoontuneelle kirkolliskokoukselle nykyiseen seurakuntayhtymämalliin pohjautuvan Uusi seurakuntayhtymä mallin seurakuntien rakenteiden kehittämiseksi paikallisella tasolla. Kirkolliskokous päätti lähettää asian hallintovaliokuntaan, jolle perustevaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausuntonsa. Kirkkohallituksen esittämän mallin kehittämistyössä on otettu huomioon yhteiskunnastakin nousevat väestön ikääntymisen, muuttoliikkeen, kirkon jäsenkehityksen, ihmisten uskonnollisuudessa tapahtuvien muutosten tai esimerkiksi uusyhteisöllisyyden tuomat haasteet. Samoin on huomioitu nykyisessä yhtymämallissa esiintyvät ongelmat. Mallissa katsotaan vahvasti siihen, millaisina seurakunnat nähdään tulevaisuudessa. Tavoitteena on yhtymämalli, jonka rakenteet palvelevat jatkossa parhaiten sekä seurakuntien elämää että seurakuntalaisten hengellistä etsintää. Uuden mallin käyttöönoton aikataulussa seurataan kuntauudistuksen aikataulua. Hallitusohjelmaan sisältyvän kuntauudistuksen tavoitteena on pyrkiä työssäkäyntialueista muodostuviin vahvoihin peruskuntiin. Sivu 4

5 Taloudelliset lähtökohdat Yleinen taloustilanne Valtiovarainministeriön julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan Euroalueen taantuma päättyy vuonna Jatkossa kasvu pysyy hitaana alhaisen työllisyyden, kotitalouksien ja julkisen sektorin tasesopeutusten sekä kehnona pysyttelevän kilpailukyvyn vuoksi. Finanssi- ja velkakriisi on rapauttanut euroalueen kasvupotentiaalia. Yhdysvaltain talous jatkaa hidasta elpymistään. Maailmankaupan kasvu jatkuu poikkeuksellisen hitaana. Vuonna 2013 Suomen BKT supistuu 0,5. Talouden ennustetaan pääsevän hitaalle kasvu-uralle vasta vuoden lopulla. Ensi vuonna kokonaistuotanto lisääntyy 1,2 kotimaisen kulutuksen ja viennin tukemana. Kasvua tukee euroalueen asteittainen elpyminen, vientikysynnän lisääntyminen ja alhaisena säilyvä korkotaso. Kuluvan vuoden keskimääräinen inflaatio on 1,6 ja ensi vuonna 2,1. Molempina vuosina välillisen verotuksen kiristäminen nostaa hintoja 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömyys nousee kuluvana vuonna 8,3 prosenttiin. Työttömyys vähenee hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi. Julkinen velka lisääntyy sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna ja velkasuhde ylittää jo ensi vuonna 60 prosentin rajan. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen. Seurakuntien yleinen talouskehitys ja talousarvion perusteita Seurakuntien talous heikkeni vuonna Kirkollisveron tilitykset kasvoivat 0,8, mutta yhteisöveron tilitykset alenivat peräti 26,1. Kokonaisverotulot alenivat 2,8. Seurakuntatalouksista yli kolmasosalla eli 111:lla oli negatiivinen vuosikate vuonna Negatiivisen vuosikatteen omaavien seurakuntatalouksien määrä kasvoi 37:llä. Tilikauden tulos oli negatiivinen 196 seurakunnassa, vuotta aiemmin lukumäärä oli 150. Kahdella kolmasosalla seurakunnista tulos oli negatiivinen. Vuonna 2013 verotilitykset ovat kasvaneet lokakuun loppuun mennessä 1,5 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kirkollisverotilitykset ovat kasvaneet lokakuun loppuun mennessä 1,0. Kirkollisveron tilitysten jakoosuuden muutosten vuoksi vertailu vuoteen 2012 ei anna oikeaa kuvaa tilityksen kehityksestä. Vuonna 2012 jako-osuutta alennettiin joulukuussa lähes 3. Siksi alkuvuoden tilitykset vuosien välillä eivät ole vertailukelpoisia. Lisäksi kuluvan vuoden elokuussa tehtiin verovuoden 2012 jako-osuuteen tarkistus ylöspäin ja seurakunnille tilitettiin 14 miljoonaa euroa verovuoden 2012 kirkollisveroa. Elokuisen tarkistustilityksen ja tavanomaisen suuruisen maksuunpanotilityksen ansiosta kirkollisverotilitysten odotetaan kasvavan viime vuoteen verrattuna noin 4. Yhteisöveron tilitykset ovat vuonna 2013 verokannan alentumisesta huolimatta kasvaneet. Lokakuun loppuun mennessä kasvua oli 6,7. Mikäli loppuvuoden tilitykset noudattavat tavanomaista kehitystä, kasvaa koko vuoden tilitysmäärä lähes 4. Vuosi sitten tilityksiä vähensi poikkeuksellisen suuri kaksinkertaisen verotuksen estämisestä johtunut veron takaisinmaksu. Yhteisöveron jako-osuus seurakunnille oli 2,3 vuonna 2012 ja vuonna 2013 se on 2,35. Kunnallisveron ennustetaan kasvavan vuonna 2014 noin 0,6. Kirkollis- ja kunnallisveron tilitysten kasvun ero on viime vuosina ollut noin kaksi prosenttia kuntien eduksi. Tähän nähden kirkollisveron tilitysten voidaan odottaa laskevan vuonna 2014 noin 1,5. Yhteisöjen verokanta alenee 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta lukien. Hallituksen budjettiesityksessä mainitaan, että koko verotuottomenetys kohdistuu valtion osuuteen. Verokannan alentamisesta aiheutuva verotuottojen menetys kompensoidaan kunnille ja seurakunnille niiden yhteisöveron jako-osuutta korottamalla ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti. Muutokset verontilityslakiin tehdään syksyn aikana ja lopullinen jako-osuuden suuruus saadaan selville mahdollisesti vasta joulukuussa. Kuntaliiton ennusteen mukaan yhteisövero kasvaisi vuonna 2014 lähes 6. Koska kuntien ja seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta kehittyy pää osin samassa suhteessa, voi Kuntaliiton ennustetta käyttää myös seurakuntia koskevana. Sivu 5

6 Palkkaperusteista eläkemaksua korotettiin kaksi vuotta sitten 28 prosenttiin. Kirkon keskusrahaston talousarviossa on esitetty, että maksu pysyisi samana myös vuonna Uutta kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien. Sen suuruudeksi kirkolliskokous päätti 1,2. Eläkemaksun korottamista vuodelle 2014 ei ole esitetty. Molemmista eläkerahastoa kartuttavista maksuista lopullisen päätöksen tekee marraskuussa kokoontuva kirkolliskokous. Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Palkkasummaan lisätään seuraavat sivukulut: eläkevakuutusmaksu 28, sosiaaliturvamaksut 2,12, työttömyysvakuutusmaksu eurosta 0,8 ja ylittävältä osalta 3,2. Ryhmähenkivakuutus on keskimäärin 0,08 ja tapaturmavakuutus keskimäärin 0,7. Muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveydenhuollosta, työpaikkaruokailusta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistäytymisestä aiheutuvat kulut. Nykyinen kirkon yleinen virka ja työehtosopimus on voimassa saakka. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat allekirjoittaneet Työllisyys- ja kasvusopimuksen, jonka tarkoituksena on turvata Suomen kansantalouden työllistämiskykyä ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukseen tarvittavaa talouskasvua. Sopimuksella pyritään myös lisäämään taloudellisen toimintaympäristön ennakoitavuutta ja kustannuskilpailukykyä. Kirkon sektori on mukana Työllisyys- ja kasvusopimuksessa ja Kirkon uusi sopimusratkaisu vuosille on solmittu tämän sopimuksen mukaisesti. Uusi sopimuskausi on Se on jaettu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen sisältää kaksi palkantarkistuspistettä, ja Toisen jakson sopimuskorotusten kustannusvaikutus ja toteutusajankohta on sidottu työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä mennessä käytäviin neuvotteluihin. Jos niissä ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään Palkkaratkaisultaan sopimuksen kustannuksia korottava vaikutus on keskimäärin 0,9 vuonna 2014 ja 0,4 vuonna Palkkasumma kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna vuositasolla palkkaperintö huomioon ottaen 0,8 prosenttia vuonna 2014 ja 0,7 prosenttia vuonna Sopimuskauden ensimmäisen jakson palkantarkistus toteutetaan kirkon kaikissa palkkausjärjestelmissä 20 euron/12 sentin yleiskorotuksena peruspalkkoihin. Lisiä ei tarkisteta muuta kuin silloin, kun ne lasketaan prosenttiosuutena peruspalkoista. Ensimmäisen jakson toinen palkantarkistus toteutetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena. Myös euromääräisiä lisiä tarkistetaan silloin. Palkantarkistuksen suuruuteen tuolloin voivat vaikuttaa kustannukset, joita aiheutuu mahdollisista tekstimuutoksista. Jollei sellaisia sopijaosapuolten toimesta toteuteta, tarkistuksen suuruus on 0,4 pro-senttiyksikköä. Toisen sopimusjakson eli vuoden 2016 sopimuskorotuksen toteuttamisesta on sovittu niin, että palkantarkistus kohdennetaan käytettäväksi ensisijaisesti paikallisena järjestelyeränä harkinnanvaraiseen palkanosaan (HAVA:aan). Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän uudistamiseksi käynnistetään kokeilu, joka alkaa ja kestää saakka. Palkkausjärjestelmän kokeilu koskee kaikkia seurakuntia/seurakuntayhtymiä. Niiden työnantajavelvollisuudet laajenevat koskemaan ylimmän johdon palkan määrittämistä ja sen tarkistamista. Kirkon keskusrahastomaksu vuonna 2013 on 8,2 laskennallisesta kirkollisverosta. Kirkolliskokous päättää marraskuussa vuoden 2014 maksusta, jonka jälkeen Kirkkohallituksessa lasketaan seurakuntakohtaiset keskusrahastomaksut. Maksuprosentin esitetään pysyvän nykyisellään. Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulisi olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. (Lähteet: Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2013, Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirje A15/2013) Sivu 6

7 Siilinjärven seurakunnan taloustilanne Seurakunnan taloustilanne on jo pitkään säilynyt vakaana ja maksuvalmius on ollut erittäin korkea. Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan seurakunnan rahavarat riittivät 448 päivän kuluihin. Seurakunnalla ei ole myöskään rasitteena pitkäaikaista vierasta pääomaa. Seurakunnan tuloveroprosentti 1,25 on Kuopion hiippakunnan alhaisin ja se on myös kokonaiskirkon keskiarvoa alhaisempi. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan seurakuntatalouksissa tulisi tarkistaa, antaako tase oikeaa tietoa edellisten tilikausien ylijäämistä, rahastoista ja varauksista. Taseen vastaavaa -puolen rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten sekä muiden helposti rahaksi muutettavan omaisuuden raha-arvon tulee olla enemmän kuin vastattavaa -puolella olevien oman pääoman yleiskatteisten rahastojen, ylijäämien ja varausten yhteismäärä. Mikäli määrissä on epäsuhta, tulee asia korjata tai ryhtyä toimiin tilanteen korjaamiseksi. Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan Siilinjärven seurakunnan taseen vastaavaa puolen rahoitusarvopapereiden ja rahavarojen yhteismäärä oli 14,6 suurempi kuin vastattavaa puolen ylijäämien ja varausten yhteismäärä, joten näiltä osin taseen voidaan katsoa olevan kunnossa ja antavan oikeaa tietoa. Toisaalta taseen vastattavaa puolen peruspääoman määrä oli vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan 99,9 vastaavaa puolen pysyvien vastaavien määrästä, kun kirkkohallituksen ohjeen mukaan peruspääoman pitäisi kattaa vähintään 2/3 pysyvien vastaavien määrästä. Vuonna 2013 taloustilanne on heikkenemässä, joka aiheutuu toimintakulujen kasvamisesta verotuloja nopeammin. Vuonna 2013 päästäneen kuitenkin vielä lähes 0-tulokseen, kun talousarviossa oli ennakoitu lähes euron alijäämää. Tämä on seurausta toimintakulujen toteutumisesta hieman arvioitua pienempänä. Verotulot näyttäisivät lokakuun loppuun mennessä kertyneiden tilitysten perusteella kertyvän talousarvion mukaisesti ja kokonaiskasvu edellisvuoteen olisi noin 2. Kirkollisveron osalta kasvuennuste on noin 0,5 kun taas yhteisöverotulot kasvavat noin 20. Suunnitelmakaudella toimintakulut kasvavat edelleen selvästi verotuloja nopeammin. Kulujen kasvun taustalla ovat erityisesti parina edellisvuonna päätetyt henkilöstöresurssilisäykset ja harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto vuonna Toiminnan vuosikate ei suunnittelukaudella riitä täysin kattamaan käyttöomaisuuden poistoja, joten suunnitelmakauden tulosennusteet ovat negatiivisia. Vuosikatteiden yhteismäärä ei myöskään riitä aivan kattamaan suunnittelukauden korvausinvestointeja, joten talouden tasapaino ei tällä mittarilla ole aivan tasapainossa. Vuosien mittavista korvausinvestoinneista johtuen poistotaso on kasvanut, jolla on tilikausien tulosta heikentävä vaikutus. Vuosikatteen pienenemisestä huolimatta seurakunnan ei ole tarvetta toimintojen supistamiseen vaan alijäämäiset tulokset voidaan tasapainottaa talouden kasvun vuosina kertyneillä ylijäämillä. Korvausinvestointeihin ei suunnittelukaudella tarvita edelleenkään vierasta pääomaa. Uhkatekijöinä seurakunnan talouskehitykselle ovat pitemmällä tähtäimellä talouden taantuman ohella kuolleisuuden kasvu, kirkosta eroaminen ja muuttoliikkeen kääntyminen tappiolliseksi. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on kirkosta eroamisten seurauksena jatkuvasti laskenut. Seurakunnan jäsenmäärä on luvulla paria poikkeusvuotta lukuun ottamatta kuitenkin kasvanut. Tämä on luonnollisen väestönkasvun ja muuttovoiton ansiota. Luonnollinen väestönkasvu hidastuu tulevaisuudessa kuolleisuuden lisääntyessä. Kunnan vuoteen 2030 saakka ulottuvien väestöennusteiden mukaan Siilinjärvi säilyisi muuttovoittoisena. Muuttovoitto takaisi myös seurakunnan jäsenmäärän hienoisen kasvun edellyttäen, ettei kirkosta eroamisvauhti nykyisestään merkittävästi muutu. Kirkkohallituksen kirkolliskokoukselle esittämä Uusi seurakuntayhtymä 2015 malli ja hallitusohjelmaan sisältyvä työssäkäyntialueista muodostuviin vahvoihin peruskuntiin tähtäävä kuntauudistustavoite ovat merkittäviä rakenneuudistuksia, joilla tulee väistämättä olemaan vaikutuksia seurakunnan toiminnalle. Niitä ei hankkeiden keskeneräisyyden vuoksi kuitenkaan pystytä vielä tarkemmin yksilöimään. Seurakunnalla olisi selkeät taloudelliset edellytykset toimia itsenäisenä seurakuntana jatkossakin, mutta rakenneuudistukset johtanevat ennen pitkää myös Siilinjärven seurakunnan liittämiseen seurakuntayhtymään. Mahdollista on, että asiaan liittyvät valmistelut on käynnistettävä jo suunnittelukaudella Sivu 7

8 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Seurakunnan toiminta-ajatus Siilinjärven seurakunta on osa Suomen ev.lut. kirkkoa ja maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa. Seurakunta on uskon ja rakkauden yhteisö, joka rakentaa elämänsä yhteisen uskon ja Jumalan sanan perustukselle. Seurakunta todistaa Jumalan rakkaudesta sanoin ja teoin, kutsuu yhteyteensä kaikkia ja tarjoaa jäsenilleen kestäviä perusteita kristityn ihmisen elämään, kasvuun ja vastuuseen. Seurakunnan toimintastrategia Toimintastrategiassa määritellään seurakunnan toiminnan perusteet sekä ne painopisteet ja päätavoitteet, joihin seurakunta toiminnassaan pitemmällä aikajänteellä pyrkii. Toimintastrategialla luodaan seurakunnan tulevaisuuskuvaa. Toimintastrategia ohjaa vuosittain laadittavien toiminta- ja taloussuunnitelmien tehtäväaluekohtaisia tavoiteasetteluja. Tulevaisuuden tarkastelussa otetaan huomioon odotettavissa olevat seurakunnan väestön määrän ja rakenteen muutokset, muutokset seurakunnan toimintaympäristössä ja muutokset seurakunnan taloudessa. Strategian perusteet, strategiset painopisteet ja päätavoitteet Kirkon strategia 2015 Meidän kirkko osallisuuden yhteisö, jonka arvot ja linjaukset ovat seurakunnan strategiatyön pohjana. o yhteiset arvot ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus Kuopion hiippakunnan toimintalinjauksen soveltaminen seurakunnan omassa toimintaympäristössä o linjaus sisältää neljä painopistettä ja niiden mukaiset toimenpideluettelot: hengellisen elämän vahvistaminen, kirkon sisäisen ykseyden vahvistaminen, seurakuntarakenteen hallitun muutoksen tukeminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Seurakunnan strategiatyöskentelyssä työstetyt keskeiset näkökohdat ovat perustana kaikkien tehtäväalueiden toiminnassa o Evankeliumin hyvästä sanomasta eläminen ja sen välittäminen, osallisuuden ja identiteetin vahvistaminen, kasvatuksen kautta toteutuva kasvu uskossa ja rakkaudessa sekä palvelu. Avoin, läpinäkyvä ja aktiivinen viestintä o viestinnän monipuolisuus ja korkea taso, graafisen ilmeen luominen ja muu viestinnän yhtenäistäminen, työntekijöiden viestintäosaamisen kehittäminen Seurakunnallisen yhteistyön haasteet o nopea reagointi mahdollisiin kunta- ja seurakuntarakennemuutoksiin sekä seurakuntalaisia ja seurakunnan eri alueita mahdollisimman hyvin palvelevan toimintaorganisaation luominen o hallittu siirtyminen kirkon yhteisen henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi turvaten riittävät henkilöstöresurssit myös liittymisen jälkeen ja hyvän palvelutason säilyttäminen kirkon uudessa jäsentietojärjestelmässä Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö o johtamisen ja lähiesimiesjärjestelmien kehittäminen o selkeät tehtävänkuvaukset ja vastuut o kannustava ja oikeudenmukainen palaute o ammattitaidosta huolehtiminen, kehittäminen ja koulutus Kestävästä kehityksestä huolehtiminen o ympäristöarvot ja turvallisuus huomioidaan seurakunnan eri toiminnoissa Talouden vakauden ylläpitäminen o tuloveroprosentin säilyttäminen hiippakunnan alhaisimpana o velattomuuden säilyttäminen o toimintakulujen ja verotulojen keskinäisen suhteen säilyttäminen siten, että vuosikate riittää käyttöomaisuuden poistoihin Tilaresursseista huolehtiminen o kiinteistökannasta huolehtiminen suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti o korvausinvestointien toteuttaminen ilman vierasta pääomaa. Sivu 8

9 Väestötiedot Kunnan koko väestö ikäryhmittäin Ikä Muutos Muutos v v v v v v v Yhteensä Muutos /v +117/v Väestötiedot perustuvat Siilinjärven kunnan väestöennusteeseen. Siilinjärven väestön kasvu on hidastunut huomattavasti aiempien vuosikymmenien kasvusta luku oli voimakkaan kasvun aikaa, kasvua asukasta. Vuosien kasvu oli 1040 asukasta ja vuosien kasvu 1380 asukasta. Kuluvalla vuosikymmenellä väestön kasvu kuntastrategian mukaan on asukasta. Kunnan valitseman rohkean kasvupolitiikan mukaan pienenevä luonnollinen kasvu korvataan kasvavalla muuttovoitolla. Siilinjärven väestö on varsin nuorta. Keski-ikä vuonna 2012 oli 39,1 vuotta, mikä on 16:ksi alhaisin :n asukkaan kuntien joukossa. Alle 15 -vuotiaiden osuus oli 20,6 (Pohjois-Savo 15,4 ). Kunnan asukkaista vajaa puolet asuu kirkonkylässä, runsas neljännes maaseutualueella ja neljännes Toivala-Vuorela -alueella. Kunnan väestö on hyvin koulutettua, vuonna 2011 oli 73,3 15 vuotta täyttäneistä suorittanut vähintään keskiasteen ammatillisen tutkinnon (Pohjois-Savo 67,7 ja koko maa 67,7 ). Seurakunnan väestömuutokset Vuosi Läsnäoleva väestö Osuus kunnan väestöstä Kastetut Kuolleet Solmitut avioliitot /avioerot Srk:aan liittyneet / srk:sta eronneet Tulomuutto Lähtömuutto , / / , / / , / / , / / , / / , / / Seurakunnan väestöennusteen pohjana on kunnan väestöennuste huomioiden arvioitu syntyvyyden ja kuolleisuuden kehitys sekä muuttovoitto suhteutettuna väestön seurakuntaan kuulumiseen. Oletuksena on, että seurakuntaan liittyneiden ja seurakunnasta eronneiden määrä säilyy vuoden 2012 tasolla. Lähivuosina seurakunnan väestömäärä hieman kasvaa muuttovoiton ja korkeana jatkuvan syntyvyyden ansiosta. Kasvua hidastaa kuolleisuuden kasvu ja toisaalta seurakunnasta erot. Mikäli seurakunnasta eronneiden määrä säilyy nykytasolla, laskee seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kunnan väestöstä vuosittain 0,4 -yksikköä. Seurakunnan osuus kunnan väestöstä säilyy kuitenkin hieman korkeampana kuin seurakunnissa keskimäärin. Vuonna 2012 ev.lut. kirkkoon kuului 76,4 suomalaisista (edellisvuonna 77,2 ). Kuopion hiippakunnassa kirkkoon kuulumisprosentti vuonna 2012 oli 80,0. Sivu 9

10 Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaperiaatteet Kirkkohallituksen virastokollegio on antanut ohjeen seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi. Ohje korostaa toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä ja suunnittelun realistisuutta. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan myös pidemmällä aikavälillä. Toiminnan ja talouden suunnittelun tavoite on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtäväänsä ja selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Toiminnan ja talouden strateginen suunnittelu on mahdollisuuksien selvittämistä ja hyödyntämistä, erilaisten toimintavaihtoehtojen etsimistä, palveluiden asettamista tärkeysjärjestykseen, ongelmien ratkaisuvaihtoehtojen hakemista ja toiminnan sopeuttamista seurakunnan tuloperustaan. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa on kyse ns. operatiivisesta suunnittelusta, jossa konkretisoidaan lyhyen aikavälin toiminta yksilöimällä tarkoituksenmukaiset toimintatavat tavoitteiden toteuttamiseksi ja sovittujen vaikutusten aikaansaamiseksi sekä osoitetaan toiminnan rahoitus. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen Kirkkojärjestyksen mukaan talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle sitovana hyväksymä määrärahan käyttötarkoitusta, seurakunnan palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Tavoitteet johdetaan seurakunnan toiminta-ajatuksesta ja keskeisistä painopistealueista. Toiminnalliset tavoitteet voidaan asettaa määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteina sen mukaan, mitä eri toimintayksiköissä ja tehtäväalueilla katsotaan tarkoituksenmukaisiksi ja mahdolliseksi käyttää. Ne asetetaan tunnuslukuina, mikäli mahdollista. Tavoitteet on asetettava siten, että niiden toteutumista voidaan arvioida. Jokaisen tehtäväalueen on tullut esittää toimintasuunnitelmassaan 1-3 keskeistä toiminnallista/taloudellista tavoitetta. Tavoiteasettelussa on tullut kiinnittää erityistä huomiota siihen, että asetettu tavoite - ohjaa seurakunnan toimintaa ja työntekijöitä hyväksytyn vision ja strategisten linjausten toteuttamiseen - on konkreettinen, yksiselitteinen ja realistinen - on arvioitavissa oleva, kriteerit asetetaan tavoitteita asetettaessa - lähtee seurakuntalaisten tarpeista ja odotuksista - auttaa toiminnan suunnittelussa ja pitkäjänteisyydessä sekä priorisoinnissa - on haasteellinen, mutta annettujen resurssien mukainen. Seurakunnan tavoitteiden tulee olla sisäisesti samansuuntaiset, vaikka ne asetetaan erilaisina organisaation eri työmuodoille. Tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa koko seurakunnan yhteisten strategioiden, tavoitteiden ja taloudellisen tilanteen kanssa. Taloudellisella tavoitteella tarkoitetaan kirkkojärjestyksen mukaan talousarvioon otettavan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämää määrärahaa ja tuloarviota. Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuudesta. Sitovuustasona käytetään tehtäväalueen nettomääräistä toimintakatetta kirkkoneuvostolle asti ja pääluokkatason toimintakatetta kirkkovaltuustolle asti. Bruttomääräinen sitovuus on käytössä tuloslaskelman toimintakatteen jälkeisissä tuloarvioissa ja määrärahoissa. Sivu 10

11 Talousarvion käyttötalousosan määrärahoissa ja tuloarvioissa esitetään myös toiminnan ja talouden ohjauksen sekä seurannan kannalta tärkeät sisäiset ja laskennalliset erät. Talousarviossa sisäisten ja laskennallisten tuotto- ja kuluerien tulee olla yhtä suuret eikä niillä ole vaikutusta tilikauden tulokseen. Sisäiset tuotto- ja kuluerät, sisäiset korot ja hallinnon vyörytyserät jätetään talousarvion sitovuustason ulkopuolelle. Taloussuunnitelman osalta määrärahat ja tuloarviot hyväksytään kirkkovaltuustossa ohjeellisena. Kustannusten kohdentaminen Seurakunnan laskentatoimessa on käytössä kirkkohallituksen ohjeen mukainen kustannuslaskenta, jonka tarkoituksena on saada todellista tietoa varojen käytöstä ja eri tehtäväalueiden todellisista kustannuksista. Kustannusten kohdentaminen seurakunnan perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan antaa tietoa, onko voimavarojen käyttö toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden mukaista. Kustannusten kohdentaminen toimii seurakunnan johtamisen yhtenä apuvälineenä. Työajan ja muiden taloudellisten voimavarojen suunnittelu ja kohdentaminen etukäteen sekä toteutuneen toiminnan arviointi tukevat jokaisen työntekijän omaa työtä ja sen kehittämistä. Kirkkohallitus tarvitsee täsmällistä tietoa voimavarojen jakautumisesta perustehtävien kesken tarvitaan mm. kirkon yhteiskuntasuhteitten hoitamisessa. Kustannusten kohdentamisen keskeinen sisältö talousarviossa on seuraava: 1. Henkilöstön palkkakustannukset kirjataan suoraan tehtäväalueille aiheuttamisperiaatteen mukaan käyttäen pohjana työntekijän omaa arviota työajan jakaantumisesta. Jakoa on tarkistettu papiston osalta työnjaon muutosten perusteella. 2. Käyttöomaisuuden poistot kirjataan tehtäväalueiden kuluksi kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti. 3. Kiinteistöjen nettokustannukset jaetaan tilinpäätöksessä sisäisinä vuokrina käytön mukaisessa suhteessa yleishallinnon ja seurakuntatyön tehtäväalueille. Hautaustoimen kiinteistöjen nettokustannukset kohdentuvat kuitenkin vain hautaustoimen tehtäväalueille. Maa- ja metsätalouden sekä sijoitusasuntojen kustannuksia ei kohdenneta vaan ne jäävät kiinteistötoimen tuotoksi ja kuluiksi sellaisenaan. 4. Keittiötoiminnan kustannukset kohdennetaan käytön mukaan tehtäväalueille sisäisinä ateriapalveluina ja vuokrina. 5. Hallintoelinten, talous- ja henkilöstöhallinnon, kirkkoherranviraston ja muun yleishallinnon kustannukset sekä verotuskulut ja kirkon keskusrahastomaksut vyörytetään seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen tehtäväalueille bruttokulujen mukaisessa suhteessa tilinpäätöksen yhteydessä. Kirkonkirjojen pidosta aiheutuneita kuluja ei vyörytetä, koska kirkonkirjojen pito on luonteeltaan oma itsenäinen yhteiskunnallinen palvelunsa. Käyttöomaisuuden laskennalliset korot kohdistetaan tehtäväalueille sisäisinä korkokuluina ja tuottoina. Arviot vyörytettävistä tuotoista ja kuluista sekä käyttöomaisuuden laskennallisista koroista on esitetty laskelmissa informatiivisina eränä kohdassa Laskennalliset erät. Sivu 11

12 Henkilöstösuunnitelma vuosille Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille perustuu henkilöstön osalta kirkkovaltuuston vahvistamaan henkilöstösuunnitelmaan vuosille Henkilöstösuunnitelman laadinnan lähtökohta on seurakunnan toimiminen itsenäisenä eikä mahdollisten seurakuntaliitosten vaikutuksia ole suunnitelmassa huomioitu. Seurakuntaliitosten toteutuessa henkilöstökysymykset tulevat liitosselvityksen yhteydessä uudelleen tarkasteltavaksi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille on henkilöstökuluissa huomioitu seuraavat virka- ja henkilöstömuutokset: Vuosi Virka/tehtävä Tehtäväalue Vuonna 2013 täytettyjen uusien virkojen kustannukset kohdentuvat täysimääräisesti koko vuodelle Kiinteistöt, Diakoniatyö Yhden toimistosihteerin viran lakkauttaminen nykyisen viranhaltijan eläkkeelle siirtymisen ja Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (KiPa) asiakkaaksi siirtymisen yhteydessä Taloustoimisto Henkilöstön rekrytoinnin lähtökohta on, että kirkkoneuvosto antaa luvan avoimeksi tulevan viran/tehtävän täyttämiseen. Ennen virkojen/tehtävien täyttämistä suoritetaan tarvittaessa tehtävä-/virkajärjestelyjä. Vakinainen henkilöstö Tehtävänimike Virka Työsop Kirkkoherra x Kappalainen x Seurakuntapastori x Tiedottaja x Kanttori x Lapsityönohjaaja x Lastenohjaaja x 13 13,5 13,5 13,5 Nuorisotyönohjaaja x Johtava diakonianviranhaltija x 0, Diakonianviranhaltija x Lähetyssihteeri x Perhetyöntekijä x Talousjohtaja x Toimistosihteeri x (4) x (1) 5 5 4,7 4 Kiinteistötyönjohtaja x 0, Haudankaivaja x Puutarhuri x (Pää)emäntä x Emäntä x Keittäjä x Siivooja x Suntio x Siivooja-emäntä x Yhteensä (henkilötyövuotta) 55,1 56,5 56,2 55,5 Sivu 12

13 Määräaikainen henkilöstö Määräaikaisen henkilöstön tarve kohdentuu ensisijaisesti kesäajalle nuoriso- ja rippikoulutyöhön, hautausmaiden ja puistoalueiden hoitoon sekä Ruokoniemen leirikeskuksen ruokahuoltoon ja kiinteistön siivoustyöhön. Kesäteologit ja nuorisotyöntekijä palkataan tilapäiseen virkasuhteeseen. Tehtävä Virkas. Työsop Kesäteologi/rippikoulutyö, 2 kpl x 0,4 0,4 0,4 0,4 Nuorisotyöntekijä/erityisnuorisotyö x 0,3 0,3 0,3 0,3 Yövalvojat/rippikoulutyö x 0,4 0,4 0,4 0,4 Toimistosihteeri/k-herranvirasto x 0,2 0,2 0,2 0,2 Keittiöapulainen-siivooja/leirikeskus x 0,2 0,2 0,2 0,2 Kiinteistötyöntekijä/hautatoimi x 0,5 0,5 0,5 0,5 Kesätyöntekijät/hautatoimi x 2,0 2,0 2,0 2,0 Yhteensä (henkilötyövuotta) 4,0 4,0 4,0 4,0 HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ (henkilötyövuotta) 59,1 60,5 60,2 59,5 Henkilöstön kehittämissuunnitelma Vuoden 2012 alusta on otettu käyttöön kirkkovaltuuston vahvistama Kirkon henkilöstön kehittämissopimus. Suunnitelmallisella henkilöstön kehittämisellä varmistetaan seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen, edistetään työhyvinvointia, tuetaan uusien tehtävien omaksumista sekä muutoksen hallintaa. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista. Henkilöstön kehittämistarpeet ja kehittämisen painopistealueet on määritelty osana seurakunnan kolmivuotista toiminnan ja talouden suunnittelua. Talousarvion liitteenä on henkilöstön kehittämissuunnitelma, josta ilmenee tehtäväalueittain kehittämisen painopistealueet, kehittämiskeinot ja kehittämisen käytännön toteutus työntekijöittäin. Suunnitelma perustuu henkilöstön esityksiin omista koulutustarpeistaan, esimiehen ja työntekijän välisiin kehityskeskusteluihin tai esimiehen ja työyksikön työntekijöiden välisiin keskusteluihin. Talousarvioon on varattu kehittämissuunnitelman mukaiset koulutusmäärärahat ao. tehtäväalueelle. Koulutusmäärärahan suuruus on euroa, johon sisältyy luottamuselinten tehtäväalueelle tehty euron koulutusmäärärahavaraus. Kirkkoneuvosto voi käyttää määrärahavarausta toimintasuunnitelmavuonna välttämättömäksi tai tarkoituksenmukaiseksi katsomaansa muuhun henkilöstön koulutukseen. Sivu 13

14 Maankäyttösuunnitelma Nykytilanne Kunta Kylä Pinta-ala ha Vuokrattu ha Metsä- ja puistoalueet Palosaari 19:0 Siilinjärvi Pöljä Repomäki 5:22 Siilinjärvi Pöljä Suontaus 4:39 Siilinjärvi Pöljä Välimaa 9:27 Siilinjärvi Pöljä 6.62 Särkiniemensuo 6:28 Siilinjärvi Pöljä Palopaikka 14:15 Siilinjärvi Pöljä Kurkisuo 7:11 Siilinjärvi Hamula Ruokokallio 7:54 Siilinjärvi Väänälänranta Ryhjänpuro 2:10 Siilinjärvi Kehvo Kilpiniitty 6:125 Siilinjärvi Kehvo Hämeensuo 3:80 Maaninka Tavinsalmi Narnia 3:79 Maaninka Tavinsalmi 1.14 Savonneva 27:30 Lapinlahti Nerkoo Saari-Julkula 1:40 Kuopio Julkula Lehtoniitty 1:49 Kuopio Julkula 0.56 Soramäki 14:65 Siilinjärvi Hakkarala 2.27 Kirkkopuisto 14:54 Siilinjärvi Hakkarala 0.56 Hietaranta 1:113 Siilinjärvi Kasurila 3.81 Yhteensä Vesialueet Ilvesvesi 1:37 Kuopio Julkula Tonttialueet Hietaranta 1:113 Siilinjärvi Kasurila Kirkkotontti 18:378 Siilinjärvi Kasurila 3.79 Lepomäki 5:178 Siilinjärvi Kasurila 0.24 Louhela 5:344 Siilinjärvi Kasurila 1.18 Mäntylä 5:345 Siilinjärvi Kasurila 0.17 Peltomäki 5:343 Siilinjärvi Kasurila 0.01 Räihäntupa 5:354 Siilinjärvi Kasurila Peltokulma 9:121 Siilinjärvi Toivala Seurakuntakeskus 9:120 Siilinjärvi Toivala 1.53 Kilperi 9:357 Siilinjärvi Toivala Saari-Julkula 1:40 Kuopio Julkula Yhteensä Hautausmaat Viinamäki 49:0 Siilinjärvi Kasurila 4.06 Rauhanpuisto 14:33 Siilinjärvi Hakkarala 4.82 Yhteensä 8.86 Maa- ja vesialueet yhteensä Vuokratut tonttialueet käsittävät 31 omakotitalo- ja neljä rivitalotonttia, yhden kerrostalotontin sekä 79 huvilatonttia, joiden vuokra-ajat vaihtelevat vuoteen. Nykyisiä vuokrasopimuksia on tarve uusia seuraavan kerran vuonna Rakennuskaava-alueella olevista tonttialueista noin 7 ha on seurakunnan omistamien rakennuskiinteistöjen tonttialueita. Sivu 14

15 Maankäytön tavoitteet Metsäalueet: Metsäalueilla suorittavat toimenpiteet perustuvat seurakunnan metsäsuunnitelmaan Savon Ammatti- ja aikuisopiston luonnonvara- ja ympäristöalan metsäopetusyksikkö huolehtii keskinäiseen sopimukseen perustuen metsien hoidosta, leimauksista, mittauksista, suunnitelmien laadinnasta ja seurannasta ja tarvittaessa myös hakkuu- ja ajotöistä. Puutavaraa myydään vuosittain metsätaloussuunnitelman hakkuusuunnitteen mukaisesti. Metsästysoikeuden vuokraamista alueella toimiville metsästysseuroille jatketaan. Saari-Julkulan tilalla olevia rakentamattomia saaria voidaan hyödyntää virkistysalueina jokamiehen oikeudella. Maankäytössä huomioidaan tilaan kuuluvat luonnonsuojelualueet, joita ovat Mäntysaari sekä Honka-, Havukkaja Lokkisaariin ja niiden läheisyydessä oleville luodoille vuoden 2011 lopulla perustettu 21,2 ha:n suuruinen Rauniohonka-niminen luonnonsuojelualue. Tomperin saareen rakennetun virkistyskohteen ylläpitoa jatketaan yhteistoiminnassa Vuorelan Kunnon kanssa. Kirkon ja seurakuntatalon ympäristössä olevia metsiä (Kirkkopuisto, Soramäki) hoidetaan puistometsinä. Talvella 2014 metsissä suoritetaan maisemahakkuita. Vesialueet: Pohjois-Kallavedellä sijaitseva Ilvesvesi- vesialue on vuokrattu Saari-Julkulan osakaskunnalle toistaiseksi. Siilinjärveläisillä on mahdollisuus saada osakaskunnan kautta alueelle kalastuslupia. Osakaskunta valvoo samalla saarialueiden virkistyskäyttöä. Tonttialueet: Vuokrattuja tontteja ei suunnittelukaudella myydä, ellei se taloustilanteen tasapainottamiseksi ole tarpeen tai myynti ole muutoin seurakunnan kannalta tarkoituksenmukaista. Suunnittelukaudella toteutetaan yhteistyössä kunnan kanssa Pappilan ympäristön alueen asemakaavamuutos. Sivu 15

16 KÄYTTÖTALOUSOSA Yleishallinto Yleishallinnon ulkoiset toimintakulut ovat , jossa on kasvua edellisvuodesta 9,1. Ulkoiset toimintatuotot ovat , jossa on kasvua 2,8. Yleishallinnon ulkoiseksi toimintakatteeksi muodostuu , joka on 9,4 edellisvuotta heikompi. Sisäiset toimintakulut ovat 0,4 edellisvuotta suuremmat. Yleishallinnon toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin Palvelujen ostot 23,6 Henkilöstökulut 53,3 Vuokrakulut 3,4 Aineet, tarvikkeet 6,7 Sisäiset kuluerät 12,8 Muut kulut 0,3 Yleishallinnon toimintakatteen jakaantuminen tehtäväalueittain Kirkonkirjojenpito 11,2 Talous- ja henkilöstöhallinto 61,8 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto 17,0 Hallintoelimet 10,0 Sivu 16

17 Hallintoelimet Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Tehtäväalue käsittää kirkkovaltuuston ja -neuvoston toiminnan ja seurakuntavaalien järjestämisen, joista keskeiset säädökset ovat Kirkkolaissa, Kirkkojärjestyksessä ja Kirkon Vaalijärjestyksessä. Toimintasuunnitelma Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella Ympäristöasioiden huomioon ottaminen kaikessa toiminnassa. Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Ympäristödiplomin saaminen seurakunnalle hyväksyttävän ympäristöohjelman perusteella. 2. Piispantarkastuksen toteuttaminen. 3. Seurakuntavaalien järjestäminen syksyllä Perustelut Kirkkoneuvoston asettama ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä laatii ympäristökatselmuksen vuoden 2013 aikana ja laatii sen perusteella ympäristöohjelman kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi mennessä. Kirkkoneuvoston pyynnöstä hiippakunnan asettama auditoija suorittaa tämän jälkeen katselmuksen seurakunnassa ja antaa lausunnon tuomiokapitulille, joka esittää kirkkohallitukselle ympäristödiplomin myöntämistä seurakunnalle. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Tunnusluvut Yks. Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Kirkkovaltuuston kokoukset kpl Osallistuminen kokouksiin 94, Kirkkoneuvoston kokoukset kpl Osallistuminen kokouksiin Talous Toimintatuotot (ulkoiset) Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Muutos Toimintakulut (ulkoiset) , Toimintakate 1 (ulkoinen) , Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät , Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) Sivu 17

18 Talous- ja henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: talousjohtaja Urpo Reponen. Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakunnan talousarvioon, kirjanpitoon, reskontranhoitoon, maksuliikenteeseen ja tietohallintoon liittyvät palvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille. Taloushallintoon sisältyy myös tilintarkastustoiminta. Henkilöstöhallinto tuottaa palkanlaskentaan, työpaikkaruokailuun, työterveyshuoltoon, työsuojelutoimintaan ja työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan liittyvät palvelut sekä huolehtii seurakunnan hallinnollisen toiminnan vakuuttamisesta. Toimintasuunnitelma Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella Harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) käyttöönotto ja siirtyminen kirkon yhteisen henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (KiPa) asiakkaaksi. Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Käynnistetään kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen liittyvät valmistelut. 2. Uusitaan henkilökunnan käytössä olevat matkapuhelimet huomioiden sähköisen kalenterin ja sosiaalisen median käyttömahdollisuudet. 3. Laaditaan ympäristökatselmuksen pohjalta ympäristöohjelmaan ympäristötavoitteet hankintojen, sijoitustoiminnan, toimistotyön ja liikenteen osalta. Perustelut Seurakunta siirtyy kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi alkaen. Siirtoon liittyvät valmistelut koulutuksineen käynnistyvät noin vuotta aiemmin. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Tunnusluvut Yks. Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Palkansaajia hlö Kirjanpidon tositemäärä kpl Nettokulut / palkansaaja Nettokulut / tositemäärä 73,26 76,74 80,62 89,01 86,47 Talous Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Muutos Toimintatuotot (ulkoiset) , Toimintakulut (ulkoiset) , Toimintakate 1 (ulkoinen) , Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , , Poistot ja arvonalentumiset ,0 Laskennalliset erät , Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) Sivu 18

19 Kirkonkirjojen pito Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkoherranvirasto ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja, joita ovat seurakunnan jäsenrekisteri sekä luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista, henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä. Kirkkoherranvirasto huolehtii myös kirkonkirjojen arkistoinnista. Toimintasuunnitelma Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella Kirkon uuden Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käytön hallinta. Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöön perehtymistä jatketaan ja otetaan järjestelmän ominaisuuksia tehokkaaseen käyttöön. Perustelut Kirkon uusi Kirjuri- jäsentietojärjestelmä on otettu seurakunnassa käyttöön alkaen. Tietojärjestelmä ei kaikilta osin ole vielä valmis ja vaatii jatkuvaa perehtymistä sekä tietojen tarkistamista. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Tunnusluvut Yks. Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Nettokulut / srk:n jäsen 6,60 3,62 3,63 3,67 3,75 Talous Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Muutos Toimintatuotot (ulkoiset) , Toimintakulut (ulkoiset) , Toimintakate 1 (ulkoinen) , Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , Laskennalliset erät , Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , Sivu 19

20 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisiin toimituksiin liittyvistä alkuvalmisteluista ja -neuvotteluista, seurakunnan tilojen varauksista, kirkollisten ilmoitusten laadinnasta sekä muista hallintoon ja toimintaan liittyvistä avustavista tehtävistä. Toimintasuunnitelma Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella Tietotekniikan hyväksikäytön edistäminen. Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Jäsentietojärjestelmän tietojen hyväksikäyttöä edistetään seurakunnallisten toimintojen suunnittelussa. 2. Jatketaan päätearkiston järjestämistä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Tunnusluvut Yks. Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Nettokulut / srk:n jäsen 5,32 5,20 5,54 5,62 5,76 Talous Toimintatuotot (ulkoiset) Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Muutos Toimintakulut (ulkoiset) , Toimintakate 1 (ulkoinen) , Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , , Laskennalliset erät , Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) Sivu 20

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007 Läsnäolon yhteisö Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti tammikuu 2007 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto Sarja C 2007:1 Miksi on puhuttava seurakuntien rakenteista

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011 leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi SISÄLLYSLUETTELO I KUNNAN

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Kv 08.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2009 2011...

Lisätiedot