Sosiaalinen ja psykologinen pääoma työntekijän ja työyhteisön voimavaroina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalinen ja psykologinen pääoma työntekijän ja työyhteisön voimavaroina"

Transkriptio

1 Sosiaalinen ja psykologinen pääoma työntekijän ja työyhteisön voimavaroina KTM Kehittämisasiantuntija Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopisto, Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä

2 Psykologia ei ole vain heikkouksien ja vaurioiden tutkimista se on myös vahvuuksien ja hyvien puolien tutkimista. Ei pidä vain hoitaa kuntoon rikkimennyttä, vaan huolehtia pikemminkin sen ravitsemisesta, mikä meissä on parasta. - Martin E. P. Seligman Myönteisyys avaa mielemme ja tekee meidät vastaanottavaisemmiksi ja luovemmiksi. - Barbara L. Fredrickson 2

3 Työhyvinvoinnin tekijät 3

4 Mitä on psykologinen pääoma? Voidaan Mitata Kehittää, lisätä ja muuttaa Johtaa Toiveikkuus Optimismi Sitkeys Itseluottamus Vaikuttaa esim. työssä suoriutumiseen, tyytyväisyyteen ja sitoutumiseen myönteisesti Kaikilla ulottuvuuksilla on vankka teoriatausta, useimmiten vuosikymmenten tutkimus ( evidence based ) Ks. Esim. Rauhala jne 2013: Pääasia: Organisaation psykologinen pääoma.

5 Psykologisen pääoman merkityksestä Kyky hyväksyä ja säilyttää mielenrauha Henkinen tasapainomme ja hyvinvointimme on paljolti kiinni siitä, miten tulkitsemme eteemme tulevia tilanteita ja miten reagoimme niihin jokaisen eteen tulee paljon sellaista, mihin ei voi vaikuttaa Kyky olla oman elämänsä ohjaksissa Uskallus ja kysy tarttua mahdollisuuksiin Rohkeus tehdä valintoja ja elää omien arvojen mukaista elämää

6 Mistä se syntyy? Tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä- Tammi Tampereen yliopisto 6

7 Psykologisen pääoman ulottuvuudet Realistinen optimismi Olen havainnut, että omilla ponnisteluillani voin vaikuttaa siihen, miten asiat onnistuvat, ja uskon, että vahvuuteni kantavat myös jatkossa. Huomioin, että epäonnistuminen voi johtua myös ulkoisista syistä, ja vastoinkäymiset ovat todennäköisesti tilapäisiä. Toiveikkuus Olen motivoitunut saavuttamaan tavoitteeni ja pystyn arvioimaan, millainen toiminta vie minua kohti tavoitettani. Jos en edisty toivomallani tavalla, kokeilen jotain toista keinoa. Psykologinen pääoma Itseluottamus Luotan omiin kykyihini haastavienkin tehtävien suorittamisessa. Uskallan yrittää. Sitkeys Kohdatessani haasteita ja vastoinkäymisiä en luovuta, vaan palaudun takaiskuista ja jatkan yrittämistä. 7

8 Onko minulla psykologista pääomaa? Selviän työssäni haasteista, koska olen kohdannut ennenkin vastoinkäymisiä. Jos töissä on epävarma tilanne, luotan asioiden yleensä järjestyvän parhain päin. Näen töihini liittyvissä asioissa aina myös positiivisen puolen. Pyrin tarmokkaasti työhön liittyviin tavoitteisiini. Minun on helppo ottaa esille ongelmia ja haasteita yhteistyökumppanieni kanssa. Uskon, että kaikki ongelmat voidaan ratkaista useilla eri tavoilla. Luthans jne

9 Psykologisen pääoman eri osa-alueiden kehittäminen Kehittäminen Osa-alueet Tulokset Tavoitteet ja polkujen suunnittelu Toiveikkuus Esteiden ylittämisen suunnittelu Itsetehokkuuden kehittäminen Myönteisten odotusten luominen Toisilta oppiminen Psyykkinen hyvinvointi Relistinen optimismi Itseluottamus Kestävä ja mitattava suorituksen kehittyminen Voimien lisääminen ja riskien välttäminen Vaikuttaminen tulkintaan Sitkeys Lähde: Luthans ym. (2010). The development and Resulting Performance Impact of Positive Psychological Capital,

10 Omat voimavarat käyttöön psykologisen pääoman valmennus Kolme toteutusta kahdella eri paikkakunnalla Toteutettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, jonka kautta tuli myös valtaosa osallistujista Valmennuksen kesto: 4 päivää ja jonkin verran itsenäistä harjoittelua / tehtäviä

11 Psykologisen pääoman valmennuksen kulmakivet Oppien ja harjoitusten soveltaminen oman elämän tilanteisiin Myönteisten voimavarojen vahvistaminen Yhteinen jakaminen ryhmässä Pysähtyminen ja oman toiminnan reflektointi

12 Mitä osallistujat kokivat oppineensa? Mielenrauhaa ja optimismia Suuntaamaan omaa toimintaansa tarkoituksenmukaisemmin Tunnistamaan oman vastuunsa vs. muiden vastuun, omien rajojen kunnioittaminen Pyytämään ja ottamaan vastaan apua Panostamaan omaan hyvinvointiin hyvällä omallatunnolla Kokeilemaan rohkeammin uutta

13 Mun luonne murehtia on kääntynyt parempaan päin. Luotan enemmän, että kaikki voi mennä hyvin. Olin ostanut skilloja silloin unelmia kirjatessa, nousee toukokuussa kuin mun unelmani. Töissä olemme tulleet suoremmiksi, avoimemmiksi. Rajojen vetäminen on tärkeää. Pitää ottaa oma tila, jotta voi hyvin. Se on kuitenkin aika taiteilemista joskus, ei mitenkään helppoa. Vuorovaikutustyylitesti - missä huomasin että tuollainen, "juuri noin punainen" tosiaan olenkin. Pisti ajattelemaan mitä luonteen piirteitä, toimintatapoja voisi muuttaa ja kehittää. Saattaisi yhteistyö muitten kanssa sujua paremmin. Valmennukseen osallistuneiden palautetta

14 Meillä on yhteiset arvot ja normit, esim. pelisäännöt Voin luottaa ja minuun luotetaan Sosiaalinen pääoma voitelee yhteistyön rattaat Muodostamme yhteistyötä edistäviä verkostoja Tunnen kuuluvani ryhmään Toimimme aktiivisesti yhteiseksi hyväksi Riitta-Liisa Larjovuori, mukaillen Coleman (1988) ja Putnam (1993)

15 Millaisia asioita työpaikoilla kehitetään, kun halutaan parantaa yhteisöllisyyttä? Enemmän aikaa ja paikkoja yhteiselle tekemiselle Erityisesti ammattiryhmien välinen yhteys Tiedonkulku ja osallistumismahdollisuudet Kaikille tasa-arvoisesti Vuorovaikutuksen laatu (enemmän myönteistä, toisen arvostaminen, kaikkien ääni kuuluville) Myös alais-esimiessuhteet ja viestintä Parannetaan työnteon edellytyksiä

16 JAMIT-hankkeen tukema työyhteisön kehittämisen prosessi 1 Työyhteisön tilanteen kartoittaminen Kartoittavat keskustelut Työyhteisökysely Kyselyn tulosten käsittely 2 Kehittämiskohteiden valinta Tarpeiden ja mahdollisuuksien arvioiminen yhdessä 3 Yhteiskehittäminen (työpajat, sparraus, tietoiskut), teemoja esim.: Työyhteisön Arvojen ja Yhteisöllisyyden Vuorovaikutus pelisääntöjen perustehtävän lisääminen työpaikalla luominen kirkastaminen 4 Arvioiminen ja seuranta Käytännössä kehittämisprosessi koostuu esim.: Työyhteisökyselystä (ennen ja jälkeen) ja noin 3-4 puolen päivän työpaja / - 16 sparraustilaisuuksista asiantuntijoidemme ohjaamina. Osa tapaamisista voi olla esim. pelkästään työyhteisön esimiesten kanssa.

17 Mikä luo puitteita hyvälle yhteisöllisyydelle? Selkeät tavoitteet toiminnalle (tarkkuustaso, tarkoituksenmukaisuus, reiluus, johdonmukaisuus, seuranta) Tehtäväsuuntautuneisuus (keskitytään olennaiseen, kerätään palautetta, kehitetään ja arvioidaan toimintaa) Osaava, läsnäoleva ja kannustava esimiestyö Myönteinen, avoin ja osallistumiseen kannustava arvoilmasto

18 Luottamuksen tarkistuslista Futurice Hanno Nevanlinna Luotetaanko teillä siihen, että kun työntekijä on luvannut tehdä jotain niin se tapahtuu, vai täytyykö hänen kirjoittaa tekemisistään esimiehelleen raportti? Tarkistaako joku sinunkin kululaskusi? Onko kaikilla yrityksessäsi käytössä yrityksen luottokortti? Tehdäänkö teillä päätökset siellä missä tekijät ja tieto ovat, vai kuuluuko päättäminen vain esimiehen työnkuvaan? Päättääkö työntekijä itse milloin on hyvä hetki pitää kesäloma? Luottaako asiakas siihen, että antamasi vastaukset ovat varmasti heidän eikä sinun tai yrityksesi parasta ajatellen annettuja? Luotatko sinä asiakkaisiisi? Siis ihan oikeasti?

19 Onko meillä sosiaalista pääomaa? Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa Jokainen tuntee olevansa hyväksytty ja ymmärretty Asenteemme on: toimimme yhdessä Toimimme yhdessä toteuttaaksemme uusia ideoita Työyhteisön jäsenet ottavat huomioon muiden tekemät parannusehdotukset päästäkseen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen Esimieheeni voi luottaa Esimieheni kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia Esimiehemme kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti Lähde: Tuula Oksanen ja Työhyvinvoinnin Tikkataulu

20 Pitää keskustella toisten kanssa työpaikalla, se on aika tärkeää. Ei ole kunnossa meidän työpaikalla. Jotkut juttelee ja jotkut ei, mä luulen et se on vähän kaikissa paikoissa. Sit on sellasia jotka ei halua tulla juttelee, ne vetäytyy ja voi todella huonosti sillon jo. JAMIT-valmennukseen osallistuneen kommentti

21 Miksi sosiaalinen pääoma on tärkeää? Hyvin toimivassa työyhteisössä on myös paremmat asiakastulokset ja toiminnan laatu on korkeampaa Heikko sosiaalinen pääoma työpaikalla: jopa 80 % suurempi sairastumisen riski työntekijälle Masennus % todennäköisempää Sairauslomia on huomattavasti enemmän, jos työyhteisön toiminta arvioidaan huonoksi Hyvin toimivaan työyhteisöön palataan pitkiltä sairauslomilta merkittävästi aikaisemmin Oikeudenmukainen kohtelu esimiesten ja organisaation taholta pienentää työntekijöiden sairastumisriskiä huomattavasti Lähde: Oksanen, Kivimäki 2001, 2003 ja 2005; Elovainio 2002

22 Hyvin ja heikosti menestyvien tiimien erot ovat niiden vuorovaikutustyyleissä Losadan pohjalta mukaeltu. Innottomuus Kriittisyys Kyynisyys Joustamattomuus Vähäinen yhteenkuuluvudun tunne Jumittuminen yhteen vaihtoehtoon Väittäminen Rajoittava/suitsiva ilmapiiri Näköalattomuus Me/minä-keskeisyys Myönteisyys (min. 3:1) Kiitollisuus/kiitos Kannustus Visionäärisyys Avoimuus uudelle / prosessille Joustavuus Kysyminen Avoimuus ryhmän ulkopuolisiille asioille Perustuu Martin Losadan tutkimuksiin

23 Myönteiset tunteet Hyvä terveys, onnellisuus Myönteiset tunteet Rakentavat kestäviä Rakentaa kestäviä henkilökohtaisia voimavaroja (sos.tuki, sitkeys, luovuus, taidot ja osaaminen) Uudet ajatukset, teot, suhteet Avartavat havaintokykyä Cohn & Fredrickson,

24 Vastuu työkaverista Omasta jaksamisesta huolehtiminen Yhteistyökyky ja vuorovaikutus työyhteisössä Työyhteisötaidot Vuorovaikutus esimiehen kanssa Työn ja työyhteisön kehittämiseen osallistuminen Lojaalisuus työantajaa kohtaan Muutosjoustavuus

25 Työnantaja ja johto tukevat työyhteisötaitojen käyttöä: Selkeä organisaatio, roolit ja tehtävänkuvat Tasa-arvoisuus ja jokaisen vaikutusmahdollisuudet ja hallinnan tunne Jokaisen työ on tärkeää asenne, huomioidaan ja palkitaan tasa-arvioisesti Vähäinen hierarkia ja byrokratia Työntekijöiden työhyvinvoinnin huomioiminen, työkuormituksen hallinta

26 Stressi ei kannata, voi delegoida ja puhuu toisten kanssa. Pitäis auttaa, jos jollain on liikaa, ottaa rasitteet pois. Neuvotella, kuten isot herrat sanoo. KIITOS!!

Yhteisöllisyydellä menestykseen

Yhteisöllisyydellä menestykseen Yhteisöllisyydellä menestykseen opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja-Liisa Manka ja Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Työnilo pää(n)asia Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset Työnilon reseptiikkaa Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Iloa työhön? Ennen suomalaiset pitivät työtä mahdollisuutena. Nyt on levinnyt käsitys,

Lisätiedot

Mitä yhteisöllisyys merkitsee työssä jatkajalle ja miten sitä voi kehittää?

Mitä yhteisöllisyys merkitsee työssä jatkajalle ja miten sitä voi kehittää? Mitä yhteisöllisyys merkitsee työssä jatkajalle ja miten sitä voi kehittää? Marja-Liisa Manka, professori 1 Inhimillinen pääoma tulevaisuuden arvonluoja Sosiaalinen pääoma = yhteisön kunto: johtaminen,

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia. - Myönteisyys voimavarana - Mitä työhyvinvointi on? - Reseptiikkaa. Dosentti Marja-Liisa Manka

Työnilo pää(n)asia. - Myönteisyys voimavarana - Mitä työhyvinvointi on? - Reseptiikkaa. Dosentti Marja-Liisa Manka Työnilo pää(n)asia - Myönteisyys voimavarana - Mitä työhyvinvointi on? - Reseptiikkaa Inhimillinen pääoma indeksi 2015 terveys ja hyvinvointi, lapsuudesta aikuisuuteen koulutus työvoima ja työllisyys toimintaympäristö

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä HYVINVOIVANA TYÖYHTEISÖSSÄ Näin syntyy mielekäs työyhteisö Voitko hyvin terveydenhoitaja? Elisa Valtanen ja Nina Olin 5.2.2015 Elisa Valtanen ja Nina Olin 1 Näin syntyy mielekäs työyhteisö

Lisätiedot

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 Käsiteltäviä näkökulmia Mitä muutos on? Mitä ihmiselle muutoksessa tapahtuu? Työkaluja muutoksessa kipuilevan tukemiseen. Muutos Tilanteen tai

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia. Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1

Työnilo pää(n)asia. Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Työnilo pää(n)asia Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Kuka oli vihollinen: 14 -vuotias jengiläinen, joka ampui poikani, vai yhteiskunta? Miten voin antaa anteeksi? Siihen tarvitaan empatiaa,

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia. Inhimillinen pääoma kova arvo Voimavaralähtöinen työhyvinvointikäsitys Työnilon reseptiikkaa itse kullekin.

Työnilo pää(n)asia. Inhimillinen pääoma kova arvo Voimavaralähtöinen työhyvinvointikäsitys Työnilon reseptiikkaa itse kullekin. Työnilo pää(n)asia Inhimillinen pääoma kova arvo Voimavaralähtöinen työhyvinvointikäsitys Työnilon reseptiikkaa itse kullekin Kuva Juho Manka Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Iloa työhön?

Lisätiedot

Työyhteisötaidot osa työhyvinvointia Työn merkitys ihmiselle iloa ja imua

Työyhteisötaidot osa työhyvinvointia Työn merkitys ihmiselle iloa ja imua Työyhteisötaidot osa työhyvinvointia Työn merkitys ihmiselle iloa ja imua Iloa työhön? Suomen budjetti 2012 52,2 miljardia Ennenaikaisen eläköitymisen hinta 24 miljardia Miksi katse työniloon? työn mielekkyys

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot