TYÖN IMU JA POSITIIVISEN PSYKOLOGIAN NÄKÖKULMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖN IMU JA POSITIIVISEN PSYKOLOGIAN NÄKÖKULMA"

Transkriptio

1 TYÖN IMU JA POSITIIVISEN PSYKOLOGIAN NÄKÖKULMA - Professori Marja-Liisa Manka Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1

2 Eva: Hyvä henki tärkeintä työpaikalla "työ on tärkein osa ihmisen elämänsisältöä", kaksi kolmasosaa yli 56-vuotiaista allekirjoittaa väitteen 70 % alle 36-vuotiaista on täysin eri mieltä 82 % oli sitä mieltä, että töissä mennään jo ylikierroksilla ja moni palaa loppuun työpaikan hyvä henki, työn mielenkiintoisuus ja hyvä pomo tärkeimmät viihtyvyystekijät EVA:n arvo ja asennetutkimus 2010 Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 2

3 Miten työt muuttuvat.. Fyysisestä työstä Ei intensiivisestä työrytmistä Työn ja kodin erottamisesta Yksilöllisestä työstä Elinikäisistä työpaikoista Pysyvyydestä Mentaaliseen ja tunnetyöhön Kiihtyvään työrytmiin Työn ja kodin sekoittumiseen Tiimityöhön Epävarmuuteen Jatkuvaan muutokseen ja joustavuuteen Schaufeli 2009 Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 3

4 Huomiota vahvuuksiin Psykologia ei ole vain heikkouksien ja vaurioiden tutkimista; se on myös vahvuuksien ja hyvien puolien tutkimista. Ei pidä vain hoitaa kuntoon rikkimennyttä, vaan huolehtia pikemminkin sen ravitsemisesta, mikä meissä on parasta. Opitusta avuttomuudesta opittuun avuliaisuuteen. - Martin E. P. Seligman Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 4

5 Työhyvinvoinnin käsitteen historia Yksilön sairaus Työyhteisön toimivuus Työhyvinvointi on strateginen menestystekijä! 1900-luvun alku 2010 Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 5

6 Työhyvinvointi strategisesti johdettua? työhyvinvointi suunnitelmallisesti johdettu vain 1/3:ssa organisaatioista esimiehille on määritelty rooli 37 %:ssa perinteiset asiantuntijatoiminnot hyvässä kunnossa keskimäärin työhyvinvointiin käytettiin 789 euroa henkeä kohti vuodessa. henkilöstön koulutus 392 työterveyshuolto 223 virkistys- ja kulttuuri 132, liikunta 73, projektit 43 ja viestintä 15 valtio ja liike-elämän palvelut satsaavat henkilöstöönsä eniten, kunnat ja kuljetusala vähiten. Aura O, Ahonen G & Ilmarinen J Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 6

7 Menestyksen uusi perusta menestystä ei voida enää perustaa niukkeneville fyysisille, taloudellisille tai teknologisille resursseille, vaan kilpailuetu löytyy inhimillisistä tekijöistä yhteisöllisyys sosiaalinen pääoma yksilön voimavarat psykologinen pääoma kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa Tampereen yliopisto, Koulutus- ja tutkimuskeskus Synergos, HyWin- Marja-Liisa Manka Työhyvinvointi Tampereen yliopisto 7

8 Sosiaalinen pääoma = yhteisöllisyys työyhteisön vähäiseen sosiaaliseen pääomaan liittyi 1,3-kertainen sairastumisen riski, myös 20-50% korkeampi masennuksen ilmenemisen riski sosiaalinen pääoma: vastavuoroisuus, luottamus, yhteisölliset arvot ja normit, aktiivinen toiminta yhteiseksi hyväksi vähäiseen yksilön sosiaaliseen pääomaan liittyi 1,8 -kertainen sairastumisriski. Kouvonen ym. 2006; Oksanen 2009 Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 8

9 Psykologinen pääoma oli yhteydessä parempaan suoriutumiseen työssä. vaikutti siihenkin, miten työyhteisön tukea pystyttiin hyödyntämään työssä on opittavissa psykologinen pääoma: itseluottamus, toiveikkuus, optimismi ja sitkeys Luthans, Norman, Avolio & Avey 2008 Seligman M Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 9

10 Psykologinen pääoman ulottuvuudet Itseluottamus: ihmisellä on tarvittava itseluottamus ja tehokkuususkomukset omista kyvyistä onnistua haasteellisten tehtävien suorittamisesta= hallinnan tunne Toivo: on halua kulkea tavoitteita kohti ( tahtovoima ) ja tarvittaessa löytää vaihtoehtoisia polkuja niiden saavuttamiseen ( keinovoima ) Realistinen optimismi: ihminen ajattelee menestyvänsä nyt ja tulevaisuudessa. Sitkeys, joustavuus, palautumiskyky: kohdattaessa ongelmia ja esteitä, ne eivät lannista, vaan ihminen kestää ne ja aloittaa alusta. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 10

11 Henkisen hyvinvoinnin malli työpaikalla Työn voimavarat Johtamistapa Oikeudenmukaisuus Innovatiivisuus Työn hallinta Sosiaalinen tuki Yksilön voimavarat Itseluottamus Toivo Optimismi Sitkeys Kokemukset ja asenteet liittyen työhön Flow Työn imu Työn merkityksellisyys Sitoutuneisuus Tulokset yksilön ja organisaation näkökulmasta Jatkuvuus Tulokset Hyvinvointi Toipuminen Terveys mukaellen Christensen 2009 Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 11

12 Flow ja tuloksellisuus nettikysely norjalaisille pankkityöntekijöille (n=360) vastausprosentti 51%, 52% naisia ja 48% miehiä tutkimustulosten mukaan työn voimavaroilla (sosiaalinen tuki, työn kontrolli) ja yksilön voimavaroilla (optimistisuus) oli positiivinen vaikutus flow-tilaan, jolla oli puolestaan positiivinen vaikutus työn tuloksellisuuteen. flown vaikutus työn tuloksellisuuteen oli suhteellisen voimakas. flow -kokemusten tukeminen työpaikalla samalla kun työn voimavaroja vahvistetaan näyttää olevan hyvä strategia pyrittäessä vaikuttamaan työntekijöiden työsuoritukseen. (Christensen 2009) Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 12

13 Organisaation keinoja henkisen pääoman kasvattamiseen yhteinen tavoite jokaisella työyhteisön jäsenellä on yhteinen käsitys tavoitteista ja he toimivat yhdessä niiden toteuttamiseksi palasiin pilkkominen, toteutumisen seuraaminen ja itsearviointi - työhyvinvointisuunnitelma joustava rakenne itseohjautuvuuden kasvattaminen - tiimimäinen organisaatio mahdollistaa vaikuttamisen ja helpottaa viestintää osaamisen kehittäminen ja sosiaalistuminen itseluottamuksen vahvistaminen, onnistumisen kokemusten mahdollistaminen ja oppimisen kulttuuri Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 13

14 Mikä lisäisi työhyvinvointia? Mitä tarvitsemme? tieto, taito, tuki? Karikot? 1. Toimenpiteet: ensimmäiset askeleet Tavoiteajankohta Hyödyt: itselle/työnantajalle/asiakkaalle Tämä hetki Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 14

15 Johtamisen keinoja - valtuuttaminen vastavuoroisuus hyvät esimiestaidot synnyttävät hyviä työyhteisötaitoja henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen otetaan ajoissa puheeksi henkisen hyvinvoinnin esteet sosiaalisen tuen antaminen emotionaalista ja psykologista tukea tarjolla, minkä ansiosta työntekijät kokevat olevansa arvokkaita ja arvostettuja optimismin vahvistaminen: menneisyyden armollinen tulkinta ei syyllistämistä nykyisyyden hyväksyminen tulevaisuuden mahdollisuuksien hakeminen Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 15

16 Kahden kauppa Oikeudenmukaisuus Vuorovaikutteinen esimies-alaissuhde Luottamus esimieheen Valtauttaminen mielekkyys osaaminen päätöksenteon mahdollisuus vaikuttamisen mahdollisuus Työyhteisötaidot tunnollisuus reiluus epäitsekkyys kohteliaisuus Wat &Shaffer Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 16

17 Työyhteisön keinoja positiivinen vuorovaikutus ystävällisyys, kiitollisuus, hyvien uutisten jakaminen, tähtihetket työyhteisötaitojen opetteleminen avoimuus, reiluus, auttaminen ja aktiivisuus kognitiiviset lähestymistavat hyvien asioiden miettiminen, nautiskeleminen, reflektointi porukalla: mikä meillä on hyvin ja missä on kehittämisen varaa? Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 17

18 Työhön liittyviä keinoja työn suunnittelu haasteellisia tehtäviä, vaikutusmahdollisuuksia, työnkiertoa positiivisen palautteen tuottaminen saavutusspiraalit: missä on onnistuttu toisilta oppiminen sananvalta jokaisella tiimin jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa, miten yhdessä työskennellään tavoitteiden saavuttamiseksi Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 18

19 Työntekijän keinoja itsetuntemuksen lisääminen, itsearviointi, peiliin katsominen, harjoitteleminen positiivisten tavoitteiden kuvittelu mielessä terveellinen elämäntapa (liikunta ja ruokavalio) palautuminen ja rentoutuminen (riittävä uni, huvittelu, rentoutuminen esim. meditaatio) keho vaikuttaa tulkintaan: miiminen onnellisuus (esim. kynä huulille) Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 19

20 Psykologinen pääoma Psykologinen pääoma Toiveikkuus Optimismi Sitkeys, joustavuus Pystyvyys Myönteiset tunteet Työntekijöiden asenteet +sitoutuminen -kyynisyys Työntekijöiden käyttäytyminen +työyhteisötaidot - poikkeavuus Tietoinen läsnäolo voimistunut tietoisuus Avey, Wernsing. Luthans 2008 Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 20

21 Myönteiset tunteet pääosassa psykologinen pääoma on yhteydessä positiivisiin tunteisiin (emootioihin), jotka puolestaan olivat yhteydessä asenteisiin (innostus ja kyynisyys) ja muutosta edistävään käyttäytymiseen = työyhteisötaitoihin (OCB ja poikkeavuus) läsnäolo (mindfullnes) oli yhteydessä psykologiseen pääomaan ennustamalla myönteisiä tunteita myönteiset tunteet vaikuttivat välillisesti psykologisen pääoman, asenteiden ja käyttäytymisen väliseen suhteeseen Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 21

22 Psykologisen pääoman interventio tutkimuksen toteutus: internet-osoite kaikille, osallistujat rekisteröityvät sisään ja täyttävät kyselylomakkeen jakaudutaan satunnaisesti tutkimusryhmään ja kontrolliryhmään -> I valmennus (45 min) kaikki toteutuu verkossa viikon kuluttua toinen tapaaminen II valmennus (45 min) kolmen päivän kuluttua viimeinen kysely kummallakin ryhmällä Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 22

23 I valmennus: sitkeys ja iteluottamus esitettiin powerpoint ja flash animaatio sitkeydestä ja itseluottamuksesta yleensä ja työpaikalla, näytettiin pätkiä elokuvista (dramatisoituja tilanteita sitkeydestä ja itseluottamuksesta) mietittiin omia haasteellisia tilanteita työpaikalla, joihin oli jumiuduttu, ja joihin liittyi sitkeys tai itseluottamus ajatteluna tai toimintana pyydettiin kirjaamaan ylös tilanteita mihin ei voitu vaikuttaa ja mihin voitiin vaikuttaa, näiden kautta oli mahdollista miettiä omaa toimintaa haasteellisissa tilanteissa lopuksi toteutettiin kirjoittamalla itsereflektioharjoitus, jossa mietittiin omia aiempia ajattelutapoja, tunteita ja toimintaa sekä tulevaisuuden toimintatapoja istunto päättyi yhteenvetoon ja tiivistykseen ja muistutukseen siitä mitä on opittu ja kuinka sitä on mahdollista soveltaa työpaikalla Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 23

24 II valmennus: toivo ja optimismi lähtökohtana oli ajatus yksilön tavoitteisiin ja tehtävien suorittamiseen suuntautuneisuudesta esityksessä kerrottiin henkilökohtaisten arvojen tärkeydestä, tavoitteiden saavuttamisen realistisuudesta pyydettiin kirjaamaan ylös useita tavoitteita, jotka haluttiin saavuttaa, olivat realistisesti saavutettavissa, toteutettavissa työpaikalla ja henkilökohtaisesti arvokkaita. näistä valittiin yksi tavoite lopputyöskentelyyn. tavoite pilkottiin pienempiin osiin (osittaminen lisää toivoa ja itseluottamusta pienemmät tavoitteet helpompi saavuttaa). mietittiin miten eri tavoin voidaan päästä samaan tavoitteeseen ja keinoja esteiden ja ongelmien ratkaisuun. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 24

25 Intervention tulokset kontrolliryhmän psykologisessa pääomassa (mitatussa) ei tapahtunut muutosta (45,2%, PsyCap instrument score) koeryhmällä tapahtui intervention myötä selvä muutos (54,8%, PsyCap instrument score) => psykologiseen pääomaan voidaan vaikuttaa (aiemmin pidetty vain lahjakkaiden ominaisuutena) ryhmien koostumus oli heterogeeninen (erilaisia organisaatioita, aloja jne.), joten tuloksia voidaan yleistää Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 25

26 Miten tästä eteenpäin? pk-yrittäjällä psykologinen pääoma on tärkeässä roolissa miten lisätä sosiaalista ja psykologista pääomaa? Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 26