Projekteissa työskentely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projekteissa työskentely"

Transkriptio

1 Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A

2 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel 1 Jhdant Prjektin määrittelyä Prjektin vaiheet Prjektirganisaati Prjektin vaiheet Prjektin asettaminen Prjektin suunnittelu Prjektin tteutus Prjektin seuranta Prjektin päättäminen Prjektissa timiminen Prjektin asettajan tehtävät Prjektin jhtryhmä Prjektipäällikkö Prjektisihteeri Prjektiryhmän jäsen Prjektinhallinta Prjektisuunnitelman kirjaaminen Prjektin käynnistäminen Prjektin seuranta Prjektin päättäminen... 25

3 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 3(25) 1 Jhdant 1.1 Prjektin määrittelyä Prjekti n tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi. On lemassa selkeä tavite Tavite pyritään saavuttamaan prjektiksi kutsutulla työllä Timintaa hjataan jhdetusti ja suunnitelmallisesti Prjektin läpiviennille n tehty suunnitelma Prjektissa tapahtuu ihmisten välistä yhteistimintaa Aikataulu ja alkamis-/päättymispäivä n määritelty Taludelliset reunaehdt Etenemistä ja tulksia seurataan ja valvtaan Prjekti n ainutlaatuinen Prjektin kanssa hyvin läheisiä käsitteitä vat esimerkiksi: hanke (usein prjektin synnyymi, erityisesti julkishallinnssa) urakka (rakennustellisuudessa käytettävä ilmaus, usein synnyymi prjektille) timeksiant (paljn yleisempi ja epämääräisempi käsite kuin prjekti) prsessi n jatkuvien yhteen liittyvien timintjen sarja tulksen aikaansaamiseksi Prjektin lunne Prjektin tarkitus vi lla esim. rakentaminen, järjestäminen, hankkiminen, timittaminen, kuluttaminen tai kehittäminen. Kehittämisprjektit vat erilaisia siinä, että alitettaessa ei le selkeästi tiedssa mikä tulee lemaan tuls.

4 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 4(25) 1.2 Prjektin vaiheet Perinteisesti prjektihallinnassa n tiettyjä vaiheita, jtka tehdään aina samassa järjestyksessä: prjektin asettaminen prjektin suunnittelu prjektin tteutus prjektin seuranta prjektin päättäminen Vaiheet vidaan tteuttaa ajallisesti peräkkäin tai niitä vidaan tistaa (palata edelliseen vaiheeseen) tarpeen mukaan. Esimerkki: Jkaisesta vaiheesta n ma kuvauksensa tässä edempänä.

5 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 5(25) 1.3 Prjektirganisaati Prjektissa n yleensä Prjektin asettaja Jhtryhmä Prjektipäällikkö Prjektisihteeri Prjektin jäsenet Lisäksi vi lla alihankkijita ja asiantuntijita sekä sisäisiä että ulkisia arviijia. Kuvaukset tässä edempänä khdassa Prjektissa timiminen. Jhtryhmä vi lla nimeltään hjausryhmä tai jhtkunta. Prjektipäällikköä vidaan nimittää myös prjektin hjaajaksi tai prjektivastaavaksi. Prjektisihteeri vi lla assistentti. Jäsenet edustavat eri saamisalja.

6 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 6(25) 2 Prjektin vaiheet 2.1 Prjektin asettaminen Prjekti vidaan asettaa työpaikalla sisäisesti. Se vidaan asettaa työpaikan ja timittajan tai asiakkaan välisellä spimuksella. Kehitysprjekteissa asettajana saattaa lla viranmainen, EU tai jkin laits. Prjektispimus timittajan kanssa spimuksen sapulet prjektin tavite ja tulkset, jihin tähdätään prjektin rganisituminen ja valvnta prjektin aikataulu ja viivästysseuraamukset prjektin hinta, maksuehdt ja maksuaikataulu prjektin raprtintikäytännöt työn luvuttaminen asiakkaalle ja prjektin päättäminen mikä n tehdyn työn takuu mistusikeudet ja immateriaaliikeudet rekrytintikielt sapulten välillä nk timittajalla ikeus alihankkijiden käyttämiseen millä ehdilla prjekti vidaan keskeyttää klmansien sapulien mahdllinen lukkaaminen (luva työ) vik spimuksen siirtää salassapit prjektin aikana ilmenevistä asiista svellettava laki ja erimielisyyksien ratkminen allekirjitukset

7 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 7(25) 2.2 Prjektin suunnittelu Prjektisuunnittelun vaiheet prjektin tavitteiden asettaminen (tekniset tavitteet, kustannustavitteet, pääaikataulu) prjektin rganisinti (prjektirganisaati, timenkuvaukset) prjektin sittaminen (prjektisitus, tehtäväluettel) aikasuunnittelu (hankinta-aikataulut, aikataulut) resurssisuunnittelu (resurssilaskelmat, työsuunnitelmat) kustannussuunnittelu (prjektibudjetti) hjausjärjestelmän suunnittelu (kkussuunnitelma, prjektihjeist, dkumentintihje, raprtintihjeet, atk-työkalut) Prjektisuunnittelu suunnittele työ yksityiskhtaisesti, mikä n prjektin missi, mitä töitä prjektivisin tteuttamiseksi n tehtävä ja mitä tutteita täytyy timittaa ta ikeat henkilöt suunnittelemaan ta prjektitiimi ja asiakas mukaan suunnitteluun arvii kest ja kustannukset tee yksityiskhtainen arvi kehitysprjektin jkaisesta vaiheesta, ennen kuin alitat kyseisen vaiheen sittele työ käyttämättä XX tunnin sääntöä jaa työ timituskelpisiin tutteisiin, jiden valmiiksi saaminen kestää enintään 10, 20, 30 tai 40 tuntia laadi prjektistandardi prjektin perusstandardit ja niiden käyttäminen vat avaimia jatkuvasti krkealaatuisten lppututteiden timittamiseen lu menettelytavat muutsten varalta svi hyväksymiskriteereistä määritä etukäteen millainen n hyväksyttävä järjestelmä Prjektiehdtuksen testaus vastaak prjekti sidsryhmien asettamiin vaatimuksiin? nk prjektin tavite mitattavissa (yksilöity, mitattava, saavutettavissa, relevantti, aikaan sidttu)? tukeek prjektiehdtus rganisaatin ja yksilön lemassaln tarpeita, visita ja arvja? parantaak prjekti rganisaatin avaintulksia? pystyykö prjekti täyttämään sille pririsidut surituskykyvaatimukset? nk prjektin kriittisten pisteiden riskitas hyväksyttävissä ja hjattavissa? saadaank prjektin tarvitsemat resurssit ajissa? vatk prjektin tuttamat hyödyt suuremmat kuin prjektin kustannukset? Heikn prjektisuunnittelun merkkejä prjektit myöhästelevät spimusajista prjekteissa n jatkuvasti kiire, ylitöitä prjekteja pririsidaan, mille tänään annetaan resursseja prjektit timitetaan asiakkaille keskeneräisinä tarvittavia resursseja ei le käytettävissä ikeaan aikaan aikatauluja judutaan tiheään muuttamaan törmätään ngelmiin, jtka lisi vitu ennakida j prjektin suunnittelussa

8 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 8(25) Prjektisuunnitelman sisältö vi lla seuraavanlainen: Määrittelyt Jhdant ja tausta Prjektin tulstavitteet Rajaus ja liittymät Vahvistettu timeksiant, esim. prjektin asettamiskirje Prjektissa käytettävät standardit Sanast ja termit Organisaati Prjektiryhmä Jhtryhmä Yhteyshenkilöt Prjektin rganisaatikaavi Tteutussuunnitelma Ositus ja tteutusvaiheet Työsuunnitelma ja työpaketit Aikataulu Tehtäväluettel Välietapit Resurssisuunnitelma Riskien kartitus ja lieventämissuunnitelma Budjetti Prjektibudjetti Kustannusseuranta Ohjaussuunnitelma Kkussuunnitelma Tiedttaminen, viestintäsuunnitelma Valvnta Hyväksymiskriteerit eri työpaketeille Raprtinti (Riskiraprtit, laaturaprtit, prjektin lppuraprtti) Kulutussuunnitelma Laadunvarmistus, laatusuunnitelma Ongelma- ja muutsdkumentit (muutspyynnöt ja määräykset, ngelmienarviintilmakkeet Prjektinhallintasuunnitelma

9 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 9(25) 2.3 Prjektin tteutus Tteutusvaiheessa edetään suunnitelmien mukaisesti khti tavitetta. Työtä tehdään, aikaa kuluu ja kustannuksia syntyy. Tehdään tulsta. Tteutusta uhkaavat mnenlaiset riskit. Prjektien riskejä Ulkiset riskit markkiniden tapahtumat ulkpulisten hankintjen ja timittajiin liittyvät riskit viranmaisvaatimusten muutkset uudet standardit ja tuteversit lakiasiat fuusit ja yritysstt muutstekijät asiakkaiden lisävaatimukset yritysstrategian ja pririteettien muutkset ympäristötekijöihin ja lunnnlsuhteisiin liittyvät riskit nnettmuudet kuten tulipalt, tulvat ym ulkisista sähkölähteistä jhtuvat häiriöt lämmitys-, tuuletus-, ilmastintihäiriöt sabtaasit, hakkerinti, turvallisuusrikkmukset viestintäjärjestelmien ja turvalaitteiden timintahäiriöt tietknevirukset viestintäyhteyksien häiriöt viennissä khdemaahan liittyvät riskit Taludelliset eli kustannusriskit prjektitiimien, alihankkijiden ym. kustannusten ylitykset tutteen ja prjektin laajuuden muutkset, hallitsematn kasvu hun kustannusarviinti budjetin ja aikataulun ylitykset asiakkaisiin liittyvät maksuvaikeudet Aikatauluriskit epätarkat aikatauluarvit lisääntyneiden teknisten, timinnan ja ulkisten ngelmien ratkaisemiseen käytetty työ resurssivajaukset dttamattmat resurssimenetykset

10 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 10(25) Tekniikkariskit epäkypsän tekniikan aiheuttamat ngelmat väärien työkalujen käyttö testaamattmat hjelmistt tai spimattmalla tavalla timivat hjelmistt vaatimusmuutkset ilman muutstenhallintaa tutteen mnimutkaisuutta ei le ymmärretty tai selitetty integraati-ngelmat hjelmistn tai laitteistn surituskyvyn ngelmat, heikt vasteajat, viat ja virheet Timinnan riskit puutteellinen ristiriitjen ratkaiseminen ei le timivaa asiiden pririsintimenettelyä avainhenkilöiden riittämättömät valtuudet rganisaati-, henkilöstö- ja tiednkulun riskit heikk asiantuntemus spimuksiin liittyvät riskit riittämätön viestintä Riskien hallinta prjektisuunnitelman systemaattinen analysinti ja riskien tunnistaminen riskien lukittelu riskien trjunnan suunnittelu riskien pist tdennäköisyyden pienentäminen riskien siirt prjektisuunnitelman muuttaminen riskin hyväksyntä riskiin varautuminen riskien valvnta vastuiden määrittely hälytin varasuunnitelma krjaustimenpiteet

11 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 11(25) Alihankinnan hallinta Alihankkija valitaan alihankintatarjukset tehneistä yrityksistä yritysten kyvykkyydestä tehtyjen arviintien perusteella. Arviinti tapahtuu ennalta suunnitellun menettelyn mukaan Alihankkijan tehtäväksi annettava työ määritellään ja suunnitellaan dkumentidun, ennalta svitun menettelyn, työkuvauksen ja prjektisuunnitelman mukaisesti Pää- ja alihankkijan välistä spimusta käytetään alihankinnan hallinnan phjana Päähankkija tarkastaa ja hyväksyy säännöllisesti alihankkijan tekemän dkumentidun prjektisuunnitelman Alihankkijan dkumentitua ja hyväksyttyä prjektisuunnitelmaa käytetään hjelmisttehtävien seuraamisessa ja prjektin edistymisen raprtinnissa Alihankkijan työkuvauksen, alihankintaspimuksen ehtihin ja muihin velvitteisiin tehtävät muutkset käsitellään ennalta svitun ja dkumentidun menettelyn mukaisesti tai tarvittaessa välimiesmenettelyn kautta Päähankkijan jht surittaa yhdessä alihankkijan jhdn kanssa määräajin prjektin edistymis- ja krdinaatikatselmuksia ja auditinteja Alihankkijan kanssa pidetään säännöllisiä teknisiä katselmuksia ja palavereja Alihankkijan aikaansaamia tutteita ja tulksia katselmidaan valituissa välietapeissa dkumentidun ja ennalta svitun menettelyn mukaisesti Päähankkijan laadunvarmistusryhmä seuraa alihankkijan laadunvarmistustimia dkumentidun ja ennalta svitun menettelyn mukaisesti Päähankkijan kknpannhallintaryhmä seuraa alihankkijan kknpannhallinnan timia dkumentidun ja ennalta svitun menettelyn mukaisesti Päähankkija surittaa hyväksymistestauksen sana alihankkijan valmistamien hjelmisttutteiden timitusta dkumentidun ja ennalta svitun menettelyn mukaisesti Alihankkijan surituksia arviidaan määräajin, ja arviinnin tulkset käydään läpi alihankkijan kanssa

12 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 12(25) 2.4 Prjektin seuranta Prjektin 4 suurta haastetta kustannusten ylittäminen aikataulujen ylittäminen asiakkaiden tyytymättömyys henkilöstön vaihtuvuus ja alhainen työmraali Prjektin viestinnän, hjauksen ja valvnnan avainasiita tiimeillä n selkeät visit ja tavitteet prjektin situs saprjekteiksi ja töiksi sittaa selkeästi yksityiskhtaiset työt, vastuut ja aikataulut prjektin katselmukset vat tdellisia katselmuksia, jissa tarkastellaan mitä n tehty? mitä n vielä tehtävä? mitä hankaluuksia, selvitettäviä kysymyksiä n nussut esille? Miten ne ratktaan? sähköisen tiednsiirrn apujen lisäksi kasvista kasvihin prjektipalaverit vat lennaisen tärkeitä Prjektien mittaamista edistävät piirteet prjekti kstuu saprsesseista, jista mnet vat mitattavissa mnissa prjekteissa prjektin lpputulksella n kytkentä rganisaatin myynnin, tutannn tai kannattavuuden kehittämiseen prjektien yksittäiset tehtävät vat yksilöityjä, mitattavia ja aikaan sidttuja prjekteilla n budjetti, jsta prjektipäällikkö n vastuussa Prjektien mittaristn puuttuminen aiheuttaa taludellisten resurssien tuhlausta ajan hukkaa avainresurssien kannalta demralisi henkilöstön työkulttuuria, "hällä väliä"-asenne kasvaa yksilöiden työurakehityksen lamaantumista

13 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 13(25) Miksi prjektien työmääräarvit pettävät? prjektin sisällön laajentuminen muutkset määrittelyissä heiksti määritelty prjektin tavite ja sisältö rganisaati muuttuu, lait ja määräykset muuttuvat arviiden tekijöiden kkemattmuus arviinti n tehty liian suurina kknaisuuksina käytettävissä ei le llut kkemusaineista aikaisemmista töistä henkilöstön vaihtuvuus ylhäältä sanellut arvit lepsu prjektin jhtaminen Prjektiaikataulun hallinta työt tehdään ikeassa järjestyksessä kriittiset tehtävät varmistetaan pyritään jättämään pelivarja alitetaan ajissa käytetään aikataulutekniikita ajattelun apuna tiedetään missä llaan ja mitä tehdään jatkssa suunnitelmallisuus ja hjaus Prjektien ansja puutteellinen suunnittelu prjektiryhmän sisäisen yhteishengen lumiseen ei laitettu riittävästi aikaa prjekti n liian sekava prjekti etenee ilman että hjausryhmä tarkistaa mennäänkö prjektisuunnitelman mukaan prjektipäällikkö ei pysty innstamaan eikä mtivimaan prjektiryhmää prjektia ei le rajattu tai se n rajattu liian löysästi prjektipäällikön n vaikea sana ei prjektiryhmässä n liian samanlaisia ihmisiä prjekti n liian is

14 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 14(25) Katastrfiprjektin piirteitä prjekti n kklukaltaan hyvin is työmääräarvit vat menneet ttaalisesti pieleen, 2-3x alkuperäinen... työmääräarvit tehtiin mutu-phjalta perehtymättä prjektin lunteeseen timintaympäristö ymmärrettiin väärin prjektin laajuus käsitettiin väärin timintaympäristöä ei ymmärretty riittävän syvältä teknlgian kypsyyttä ei sattu arviida ei tunnettu käytettävää teknlgiaa budjetti n mninkertaistunut hankkeen aikana prjektipäälliköllä ei le käsitystä mitä eri saprjekteille kuuluu ja missä ne menevät eri timittajat syyttelevät tisiaan ja pallttelevat vastuuta prjektissa n paljn ulkpulisia tahja. Niiden väliset suhteet vivat tulehtua sisäiset henkilösuhteet vat tulehtuneet Prjektien epännistumisen syitä selkeä prjektin päämäärä tai visi puuttui prjektin tavitteita muutettiin kesken prjektin ristiriidat prjektin pririsinneissa epärealistiset dtukset resurssit eivät riittäneet viestintä li heikka asiakasvaatimusten täyttämättä jääminen heikk prjektin suunnittelu prjektista puuttui selkeä metdiikka ei tiedetty kuka teki ja mitä ja mihin hintaan prjektien rajausta muutettiin sidsryhmien tukea ei hankittu prjektin jht li heikk prjektia ei le sattu sittaa ikein prjektin seurantaa ei sattu

15 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 15(25) 2.5 Prjektin päättäminen Prjektin viimeistelyvaiheessa prjektin työntekijöitä kaipaillaan j uusiin prjekteihin. Tisaalta prjektissa n mnia khtia jita pitäisi vielä ehdttmasti parantaa. Prjekti n kuitenkin päätettävä aikataulussaan, sillä budjetti perustuu aikataulun nudattamiseen. Prjektin lpussa n varmistettava, että asiakkaalle n timitettu kaikki prjektin luvatut tulkset. Prjektille n hankittava asiakkaan hyväksyntä. Myös esimerkiksi takuuaika n humiitava. Hyväksynnän jälkeen prjekti laskutetaan asiakkaalla. Olennainen asia n prjektin lppututteen lpullinen dkumentinti. Prjektin tteuttamisen vaiheiden dkumentinti: vertailukhtana prjektin alkuperäinen suunnitelma phjana prjektin tuleville versiille apuna uusien prjektien suunnittelussa ja arviissa sekä prjektikulutuksessa lähtökhtana prjektin työntekijöiden arviinnissa Prjektin päätöskatselmuksen tteuttaminen Päätöskatselmuksen tarkituksena n saatujen kkemusten kerääminen, tallentaminen ja siirtäminen eteenpäin. Tavitteena n ngelmatilanteiden ja niiden ratkaisujen, parannusehdtusten ja jatksuunnitelmien kerääminen tulevaisuutta varten. Tästä n hyötyä nimenmaan myöhemmille prjekteille eli siten rganisaatille kknaisuudessaan. Prjektin mudllinen päättäminen Prjekti pitää päättää myös mudllinen ja hallinnllisesti. Tällöin prjektille ei saa enää kertyä lisää kustannuksia, vaan mahdllisia jatkkuviita varten pitää perustaa uusi, itsenäinen prjekti, jlla n ma hyväksytty suunnitelmansa. Prjektin päättymisen juhlistaminen Vaikka prjektin alussa työntekijöiden situttaminen saattaa kestää, prjektin päättyessä työntekijöille vi lla vaikeaa päästää prjektista irti. Tällöin prjektin päättymisen juhlistaminen timii selkeänä viestinä, että nyt n aika siirtyä eteenpäin. Kyseessä n siis eräänlainen irtipäästämisriitti. Tisaalta n tärkeää myös juhlistaa nnistunutta prjektia ja näin palkita salliset hyvin tehdystä työstä.

16 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 16(25) Prjektin päättämisen ngelmia henkilöt siirtyvät uuteen prjektiin vaikka entinen n vielä kesken dkumenttien saattaminen lpputulksen tasalle prjektin vastaantt vaikeaa, kuka hyväksyy ei palkita hyvistä surituksista ei tiedteta päättämisestä eikä tulksista prjekti lppuu kun rahat lppuvat henkilöstön ktiuttaminen takaisin linjarganisaatin käyttööntt keskeneräisenä päättymistä ei le rajattu selkeästi siirrytään ilman päättämistä ylläpitn Prjektin arviinti saavutimmek tavitteet? mitä teimme hyvin ja mitä hunmmin? lisik miehityksen pitänyt lla tisenlainen? lisik prjektissa tarvittu tisenlaista saamista? pitivätkö aikataulut? pitikö etappijak? lik dkumentaati riittävän hyvä? mitä hallinnllisia hjauskeinja prjektissa käytettiin? miten tiedttaminen eri sidsryhmille sujui? miten tiedttamista pitää kehittää? mikä li budjetin ja tteutuneiden kustannusten välinen suhde? miten yhteistyö sujui prjektin sisällä ja ulkpulella? livatk prjektikkukset, hjausryhmän kkukset ja muut tapaamiset spivan mittaisia? Tarpeeksi tehkkaita? Riittävän usein? Olisimmek vineet timia tisin? millainen timeksiant meillä li? Riittävän selkeä? täytimmekö timeksiantajan vaatimukset? tiedtettiink prjektista riittävän hyvin? teimmekö realistisia ehdtuksia? timivatk prjektin hjauskeint? limmek varautuneet ennaklta tilanteisiin, jissa suunnitelmat eivät lisi tteutuneet? mikä li lyhyen ja pitkän aikavälin tuls? missä vaiheessa lppukäyttäjät tettiin prjektiin mukaan? Tapahtuik se tarpeeksi varhain?

17 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 17(25) 3 Prjektissa timiminen Prjektin rganisaatikaavi rakennetaan selventämään hierarkiaa ja asemaa. Kaaviissa vidaan ttaa näkyviin myös sidsryhmät. Eräs esimerkki:

18 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 18(25) 3.1 Prjektin asettajan tehtävät päättää prjektin alittamisesta, keskeyttämisestä ja päättämisestä nimeää prjektin jhtryhmän vastaa viimekädessä siitä, että prjektilla n käytettävissään tarvittavat resurssit ratkaisee mahdlliset prjekti- ja linjarganisaatin ristiriidat 3.2 Prjektin jhtryhmä Prjektin asettajaa edustaa jhtryhmä, jka valv prjektin timintaa. Pienissä prjekteissa jhtryhmän työn hitaa yksi henkilö, jka n prjektin valvja. Jhtryhmä n prjektin krkein päättävä alin. Jhtryhmän tehtävät määrittää prjektin ajalliset, tekniset ja kustannukselliset tavitteet nimeää prjektipäällikön hyväksyy prjektipäällikön laatiman prjektisuunnitelman antaa prjektille sen tarvitsemat henkilö- ja muut resurssit tekee prjektin kannalta keskeiset päätökset hyväksyy prjektin tulksen päättää prjektin lpettamisesta Prjektin hjauksen tärkeimmät kriteerit hjausinfrmaatin n ltava lutettavaa hjauskierrksen tulee sujua lyhyessä ajassa raprtinnin vaatima työmäärä n pidettävä minimissä hjauksen tutava ngelmat selkeästi esille hjausjärjestelmään tulee sisältyä päätöksentekjärjestelmä, jlla ngelmat ratkaistaan

19 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 19(25) 3.3 Prjektipäällikkö Prjektipäällikön tehtävät laatii prjektin taludelliset perustelut ja vaatimukset ja seuraa niiden tteutumista varmistaakseen, että asiakas saa tarvitsemansa käynnistää ja suunnittelee prjektin määrittelemällä sen mudn, suunnan ja perusmenetelmät siten, että niissä tetaan humin varianssin mittaaminen ja muutsten valvnta lu kumppanuussuhteen lppukäyttäjien kanssa sekä tekee yhteistyötä prjektin tukijiden ja muun jhdn kanssa, jille prjektin edistyminen sitetaan päämäärien tteutumisella, tavitteisiin pääsemisellä, ngelmien ratkaisemisella ja riskien lieventämisellä hallitsee tekniikkaa, ihmisiä ja muutsta päämäärien tteuttamiseksi, tavitteisiin pääsemiseksi sekä prjektin päättämiseksi aikataulun ja budjetin rajissa jhtaa prjektin henkilöstöä lumalle sellaisen työympäristön, jka mahdllistaa uuden svelluksen timittamisen kustannustehkkaimmalla tavalla kykenee hallitsemaan epävarmuutta, npeaa muutsta, epäselvyyttä, yllätyksiä ja epävakaata ympäristöä hallitsee asiakassuhdetta käyttämällä riittävästi surasanaista mutta kattavaa ja virallista raprtintitapaa, jka kunniittaa arvstettua ja tuttavaa suhdetta jhtaa prjektia malla esimerkillään ja mtivi kaikkia sallistumaan, kunnes prjektin tavite n saavutettu laatii prjektisuunnitelman tai jhtaa sen laatimista käynnistää prjektityöskentelyn ja hjaa prjektiryhmää jhtaa prjektin timeenpana ja tehtävien anta sekä valv työn etenemistä varustaa prjektiryhmän tarvittavilla tiedilla ja kulutuksella hulehtii prjektin dkumentinnista ja arkistinnista laatii prjektin lppuraprtin ja päättää prjektin

20 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 20(25) Prjektipäällikön tulshakuisuuden arviinti nk prjektipäällikölläsi tulksia aiemmista prjekteista? uskaltaak prjektipäällikkösi antaa takuun prjektille aituista tulksista? nk prjektipäällikkösi määritellyt hulellisesti prjektin vaatimukset? nk hankkeessa selkeä tulsten krstaminen j prjektiehdtuksesta alkaen? nk prjektissa arviitu niin prjektin vaikutukset rganisaatinne taludelliseen tulkseen kuin yksilöiden työnkuviin? ennustetaank prjektissa siinä käytettyjen päämien tutta? nk prjektin tavitteet jalkautettu pienempiin siinsa? nk prjektille laadittu prjektijhtamisen arviintitapaa? nk prjektissa selvitetty kaikkien avainsidsryhmien dtukset? nk prjektissa timiva palautteen hankinta- ja hyödyntämismenettely? nk prjektipäälliköllä taitja luda prjektille ma prjektimittarist? pystyykö prjektipäällikkö erittelemään prjektin eri saratkaisujen vaikutukset prjektille asetettuihin avaintulstavitteisiin? Syy seurausvaikutukset? nk prjektissa mahdllista seurata prjektin pitkän tähtäimen vaikutusten kehittymistä?

21 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 21(25) Prjektipäällikön kymmenen käskyä Suunnittele prjekti hulellisesti Dkumenti kaikki svitut asiat ja keskustelut. Jakele dkumentit tarvitseville. Kirjaa muutkset hulellisesti ja hanki muutksille hyväksyntä. Muista muutsten kustannukset Valv prjektin etenemistä ja hulehdi, että sinulle raprtidaan säännöllisesti Ole rehellinen ja avin prjektin mistajalle Tartu ngelmiin heti kun ne ilmenevät Jaa tehtäviä ja vaadi raprtintia Uskalla kieltäytyä ja vaadi perusteluja Hulehdi prjektiryhmän jaksamisesta ja hengestä Tee prjektista riskianalyysi. Ennaki miten riskit saattavat realisitua Pririsi töitä. Keskity leellisiin Prjektipäällikön taitja esimerkillä jhtaminen rehellinen, sura, avin, asiantunteva, paiskii töitä, mutta saa pitää hauskaa psitiivinen asenne suhtautuu asiihin psitiivisesti sillinkin kun vaikeuksia kasaantuu dtusten määrittäminen selkeä määrittely mitä tiimin jäseniltä dtetaan humaavaisuus humaavainen ja kunniittava, ihmisten pnnistusten arvstaminen suruus sura ja avin ja valmis puuttumaan kaikenlaisiin ngelmiin lupaa varen, tteuta yli dtusten

22 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 22(25) Prjektipäällikön jhtamistaidt prjektin suunnittelu, käynnistäminen ja rganisinti henkilöstön rekrytinti ja situttaminen tehkas neuvttelutait prjektinhallinnan hjelmisttyökalut tarkka kustannusarviinti ja valvnta prjektin tteutus ja valvnta ihmisten ja prjektin jhtaminen riskienhallinta ja päätöksentek tehkas ngelmien hallinta surituskyvyn hallinta rganisaatin sisäisten prjektien hallinta prjektinhallinnan ammattilaisten sertifiintitutkintn valmentautuminen tehkkaan tiimin kkaminen ja ylläpitäminen Menestyksekkään prjektipäällikön minaisuuksia tehkkuussuuntautuneisuus timinnallisuus diagnstiset kyvyt kyky jhtaa ja vaikuttaa itseluttamus suullinen esitystait lgisuus kknaisvaltaisuus ssiaalisen vallan käyttö myönteinen ihmiskäsitys ryhmäprsessien hallinta realistinen minäkuva

23 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 23(25) 3.4 Prjektisihteeri Prjektisihteeri krdini työryhmätyöskentelyä yhteistyössä puheenjhtajan kanssa. Sihteeri hitaa tiedttamista, asiakirjahallinta ja arkistintia. Prjektisihteeriltä tivtaan tehtävään sveltuvaa kulutusta sekä ktimaisten kielten taidn lisäksi hyvää prjektissa käytettävän kielen suullista ja kirjallista taita. Prjektisihteeri vastaa talushallinnn timivuudesta ja raprtinnista, jnka vuksi tehtävässä tarvitaan tarkkuutta. Tehtävä edellyttää myös hyvää yhteistyökykyä, mnipulisia viestintätaitja ja hyvää tiettekniikan hallintaa. Kkemus prjektinhallinnasta ja talushallinnsta katstaan eduksi. prjektisihteeri n prjektin hjausryhmän sihteeri ja käytännössä hitaa järjestelyt hjausryhmän kkuksia varten, hulehtii prjektin dkumentinnista sekä valmistelee prjektin seurantaraprtit. Prjektisihteerin timenkuva n aika laaja ja prjektikhtainen. Työtä svelletaan yhdessä työnantajan kanssa. Yleensä timenkuvaan kuuluu esim. timisttyöt, kehittämis-,tutant-,hjaus- ja suunnittelutehtävät ja niiden tteutus erilaisissa tapahtumissa, prjekteissa ym. hienja nimityksiä, jtka eivät lppujenlpuksi le mitään. Saa tehdä kaikki hanttihmmat. Mutta hiena lla esim. prj.siht...

24 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 24(25) 3.5 Prjektiryhmän jäsen Prjektiryhmän jäsenten tehtävät sallistuu prjektisuunnitelman laatimiseen malta tehtäväalueeltaan hulehtii prjektipäällikön määrittelemien tehtävien surittamisesta laadullisesti hyvin raprti työnsä edistymisestä prjektipäällikölle dkumenti työnsä tulkset nudattaa annettuja teknisiä standardeja kehittää maa ammattitaitaan ja prjektin puitteissa työmenetelmiä

25 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 25(25) 4 Prjektinhallinta Prjektin hallitsemista varten n tarjlla prjektinhallintahjelmistja. Ne vat työkaluja sekä prjektin suunnittelussa, tteutuksessa että seurannassa ja raprtinnissa. 4.1 Prjektisuunnitelman kirjaaminen Nimeä prjekti ja määrittele sen alitusajankhta ja perustiedt. Mukkaa prjektinhallintahjelmistn asetukset vastaamaan prjektin vaatimuksia. Määrittele käytettävä kalenteri. Kirjaa henkilöresurssit tietineen. Kirjaa muut resurssit, kuten tilat ja tarvikkeet. Luettele prjektissa tehtävät työt hierarkisesti (päätehtävät ja alatehtävät). Asettele töiden järjestys. Liitä jkaiseen tehtävään siihen kuuluvat resurssit. Merkitse prjektin tarkastuspisteet. 4.2 Prjektin käynnistäminen Tallenna phjasuunnitelma. 4.3 Prjektin seuranta Päivitä tehtävien surituksia. Krjaa muuttuneet kustannustiedt. Krjaa muuttuneet suunnitelmat. Tulsta raprtteja. 4.4 Prjektin päättäminen Tulsta lppuraprtit. Arkisti prjektin tiedt.

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Arvioijana toimiminen

Arvioijana toimiminen Arviijana timiminen Arviinti prsessina Tutkintjen ert arviinnissa Lutettava dkumentinti Arviinti prsessina Ennen tutkinttilaisuutta Arviijien valinta, mahdllinen hyväksyttäminen Arviijien perehdytys Arviijien

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi).

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi). 1 TIEDONANTOPOLITIIKKA MALLI 1 Jhdant Pörssiyhtiöiden, viranmaisten ja pörssin mudstama työryhmä n yhteistyössä IR-yhdistys r.y:n edustajien kanssa laatinut yleisen tiednantplitiikka-mallin ja päätöksentekpuita

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä Pöytäkirja 1 (5) Timintsiirrt/ Mikael Jkela 22.5.2015 SM:n hallinnnalan TORI-tehtävien siirtprjektin hjausryhmä Aika tiistai 19.5.2015 kl 8:00-9:42 Paikka Helsinki, Mariankatu 9 (VM:n kkuskeskus), nh Nusukausi

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA Kusmanen, Vitt & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA 2 Sisältö 1 JULKAISUN IDEASTA... 3 2 OHJAUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1 Ohjaamisen

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Hittieteen laits VALINTAKOE 15.5.2013, Kysymykset ja arviintikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedn kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Erikssn K, Isla A, Kyngäs H,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä N. 1/2013 Käytäntölähtöisen innvaatitiminnan timintamallien analysinti (Mdi 2a) Millaiset timintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä ja tulevaisuussignaaleja hyödyntävää innvaati-timintaa? Kaksi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja Tutanttaluden laits Palvelujen tutteistamisen käsikirja Osallistavia menetelmiä palvelujen kehittämiseen Tiina Tuminen, Katriina Järvi, Mikk H. Lehtnen, Jesse Valtanen, Miia Martinsu TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 HL7 Finland ry. Bard 2015: c/ Juha Mykkänen, THL, P.O.B. 95, FI-70701 Kupi, Finland tel: +358295248038 Tim Kistinen, FiHTA Juha Mykkänen, THL (chair) Jaakk Lähteenmäki, VTT Jani Kariniemi, Medi-IT Jyrki

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot