Projekteissa työskentely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projekteissa työskentely"

Transkriptio

1 Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A

2 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel 1 Jhdant Prjektin määrittelyä Prjektin vaiheet Prjektirganisaati Prjektin vaiheet Prjektin asettaminen Prjektin suunnittelu Prjektin tteutus Prjektin seuranta Prjektin päättäminen Prjektissa timiminen Prjektin asettajan tehtävät Prjektin jhtryhmä Prjektipäällikkö Prjektisihteeri Prjektiryhmän jäsen Prjektinhallinta Prjektisuunnitelman kirjaaminen Prjektin käynnistäminen Prjektin seuranta Prjektin päättäminen... 25

3 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 3(25) 1 Jhdant 1.1 Prjektin määrittelyä Prjekti n tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi. On lemassa selkeä tavite Tavite pyritään saavuttamaan prjektiksi kutsutulla työllä Timintaa hjataan jhdetusti ja suunnitelmallisesti Prjektin läpiviennille n tehty suunnitelma Prjektissa tapahtuu ihmisten välistä yhteistimintaa Aikataulu ja alkamis-/päättymispäivä n määritelty Taludelliset reunaehdt Etenemistä ja tulksia seurataan ja valvtaan Prjekti n ainutlaatuinen Prjektin kanssa hyvin läheisiä käsitteitä vat esimerkiksi: hanke (usein prjektin synnyymi, erityisesti julkishallinnssa) urakka (rakennustellisuudessa käytettävä ilmaus, usein synnyymi prjektille) timeksiant (paljn yleisempi ja epämääräisempi käsite kuin prjekti) prsessi n jatkuvien yhteen liittyvien timintjen sarja tulksen aikaansaamiseksi Prjektin lunne Prjektin tarkitus vi lla esim. rakentaminen, järjestäminen, hankkiminen, timittaminen, kuluttaminen tai kehittäminen. Kehittämisprjektit vat erilaisia siinä, että alitettaessa ei le selkeästi tiedssa mikä tulee lemaan tuls.

4 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 4(25) 1.2 Prjektin vaiheet Perinteisesti prjektihallinnassa n tiettyjä vaiheita, jtka tehdään aina samassa järjestyksessä: prjektin asettaminen prjektin suunnittelu prjektin tteutus prjektin seuranta prjektin päättäminen Vaiheet vidaan tteuttaa ajallisesti peräkkäin tai niitä vidaan tistaa (palata edelliseen vaiheeseen) tarpeen mukaan. Esimerkki: Jkaisesta vaiheesta n ma kuvauksensa tässä edempänä.

5 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 5(25) 1.3 Prjektirganisaati Prjektissa n yleensä Prjektin asettaja Jhtryhmä Prjektipäällikkö Prjektisihteeri Prjektin jäsenet Lisäksi vi lla alihankkijita ja asiantuntijita sekä sisäisiä että ulkisia arviijia. Kuvaukset tässä edempänä khdassa Prjektissa timiminen. Jhtryhmä vi lla nimeltään hjausryhmä tai jhtkunta. Prjektipäällikköä vidaan nimittää myös prjektin hjaajaksi tai prjektivastaavaksi. Prjektisihteeri vi lla assistentti. Jäsenet edustavat eri saamisalja.

6 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 6(25) 2 Prjektin vaiheet 2.1 Prjektin asettaminen Prjekti vidaan asettaa työpaikalla sisäisesti. Se vidaan asettaa työpaikan ja timittajan tai asiakkaan välisellä spimuksella. Kehitysprjekteissa asettajana saattaa lla viranmainen, EU tai jkin laits. Prjektispimus timittajan kanssa spimuksen sapulet prjektin tavite ja tulkset, jihin tähdätään prjektin rganisituminen ja valvnta prjektin aikataulu ja viivästysseuraamukset prjektin hinta, maksuehdt ja maksuaikataulu prjektin raprtintikäytännöt työn luvuttaminen asiakkaalle ja prjektin päättäminen mikä n tehdyn työn takuu mistusikeudet ja immateriaaliikeudet rekrytintikielt sapulten välillä nk timittajalla ikeus alihankkijiden käyttämiseen millä ehdilla prjekti vidaan keskeyttää klmansien sapulien mahdllinen lukkaaminen (luva työ) vik spimuksen siirtää salassapit prjektin aikana ilmenevistä asiista svellettava laki ja erimielisyyksien ratkminen allekirjitukset

7 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 7(25) 2.2 Prjektin suunnittelu Prjektisuunnittelun vaiheet prjektin tavitteiden asettaminen (tekniset tavitteet, kustannustavitteet, pääaikataulu) prjektin rganisinti (prjektirganisaati, timenkuvaukset) prjektin sittaminen (prjektisitus, tehtäväluettel) aikasuunnittelu (hankinta-aikataulut, aikataulut) resurssisuunnittelu (resurssilaskelmat, työsuunnitelmat) kustannussuunnittelu (prjektibudjetti) hjausjärjestelmän suunnittelu (kkussuunnitelma, prjektihjeist, dkumentintihje, raprtintihjeet, atk-työkalut) Prjektisuunnittelu suunnittele työ yksityiskhtaisesti, mikä n prjektin missi, mitä töitä prjektivisin tteuttamiseksi n tehtävä ja mitä tutteita täytyy timittaa ta ikeat henkilöt suunnittelemaan ta prjektitiimi ja asiakas mukaan suunnitteluun arvii kest ja kustannukset tee yksityiskhtainen arvi kehitysprjektin jkaisesta vaiheesta, ennen kuin alitat kyseisen vaiheen sittele työ käyttämättä XX tunnin sääntöä jaa työ timituskelpisiin tutteisiin, jiden valmiiksi saaminen kestää enintään 10, 20, 30 tai 40 tuntia laadi prjektistandardi prjektin perusstandardit ja niiden käyttäminen vat avaimia jatkuvasti krkealaatuisten lppututteiden timittamiseen lu menettelytavat muutsten varalta svi hyväksymiskriteereistä määritä etukäteen millainen n hyväksyttävä järjestelmä Prjektiehdtuksen testaus vastaak prjekti sidsryhmien asettamiin vaatimuksiin? nk prjektin tavite mitattavissa (yksilöity, mitattava, saavutettavissa, relevantti, aikaan sidttu)? tukeek prjektiehdtus rganisaatin ja yksilön lemassaln tarpeita, visita ja arvja? parantaak prjekti rganisaatin avaintulksia? pystyykö prjekti täyttämään sille pririsidut surituskykyvaatimukset? nk prjektin kriittisten pisteiden riskitas hyväksyttävissä ja hjattavissa? saadaank prjektin tarvitsemat resurssit ajissa? vatk prjektin tuttamat hyödyt suuremmat kuin prjektin kustannukset? Heikn prjektisuunnittelun merkkejä prjektit myöhästelevät spimusajista prjekteissa n jatkuvasti kiire, ylitöitä prjekteja pririsidaan, mille tänään annetaan resursseja prjektit timitetaan asiakkaille keskeneräisinä tarvittavia resursseja ei le käytettävissä ikeaan aikaan aikatauluja judutaan tiheään muuttamaan törmätään ngelmiin, jtka lisi vitu ennakida j prjektin suunnittelussa

8 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 8(25) Prjektisuunnitelman sisältö vi lla seuraavanlainen: Määrittelyt Jhdant ja tausta Prjektin tulstavitteet Rajaus ja liittymät Vahvistettu timeksiant, esim. prjektin asettamiskirje Prjektissa käytettävät standardit Sanast ja termit Organisaati Prjektiryhmä Jhtryhmä Yhteyshenkilöt Prjektin rganisaatikaavi Tteutussuunnitelma Ositus ja tteutusvaiheet Työsuunnitelma ja työpaketit Aikataulu Tehtäväluettel Välietapit Resurssisuunnitelma Riskien kartitus ja lieventämissuunnitelma Budjetti Prjektibudjetti Kustannusseuranta Ohjaussuunnitelma Kkussuunnitelma Tiedttaminen, viestintäsuunnitelma Valvnta Hyväksymiskriteerit eri työpaketeille Raprtinti (Riskiraprtit, laaturaprtit, prjektin lppuraprtti) Kulutussuunnitelma Laadunvarmistus, laatusuunnitelma Ongelma- ja muutsdkumentit (muutspyynnöt ja määräykset, ngelmienarviintilmakkeet Prjektinhallintasuunnitelma

9 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 9(25) 2.3 Prjektin tteutus Tteutusvaiheessa edetään suunnitelmien mukaisesti khti tavitetta. Työtä tehdään, aikaa kuluu ja kustannuksia syntyy. Tehdään tulsta. Tteutusta uhkaavat mnenlaiset riskit. Prjektien riskejä Ulkiset riskit markkiniden tapahtumat ulkpulisten hankintjen ja timittajiin liittyvät riskit viranmaisvaatimusten muutkset uudet standardit ja tuteversit lakiasiat fuusit ja yritysstt muutstekijät asiakkaiden lisävaatimukset yritysstrategian ja pririteettien muutkset ympäristötekijöihin ja lunnnlsuhteisiin liittyvät riskit nnettmuudet kuten tulipalt, tulvat ym ulkisista sähkölähteistä jhtuvat häiriöt lämmitys-, tuuletus-, ilmastintihäiriöt sabtaasit, hakkerinti, turvallisuusrikkmukset viestintäjärjestelmien ja turvalaitteiden timintahäiriöt tietknevirukset viestintäyhteyksien häiriöt viennissä khdemaahan liittyvät riskit Taludelliset eli kustannusriskit prjektitiimien, alihankkijiden ym. kustannusten ylitykset tutteen ja prjektin laajuuden muutkset, hallitsematn kasvu hun kustannusarviinti budjetin ja aikataulun ylitykset asiakkaisiin liittyvät maksuvaikeudet Aikatauluriskit epätarkat aikatauluarvit lisääntyneiden teknisten, timinnan ja ulkisten ngelmien ratkaisemiseen käytetty työ resurssivajaukset dttamattmat resurssimenetykset

10 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 10(25) Tekniikkariskit epäkypsän tekniikan aiheuttamat ngelmat väärien työkalujen käyttö testaamattmat hjelmistt tai spimattmalla tavalla timivat hjelmistt vaatimusmuutkset ilman muutstenhallintaa tutteen mnimutkaisuutta ei le ymmärretty tai selitetty integraati-ngelmat hjelmistn tai laitteistn surituskyvyn ngelmat, heikt vasteajat, viat ja virheet Timinnan riskit puutteellinen ristiriitjen ratkaiseminen ei le timivaa asiiden pririsintimenettelyä avainhenkilöiden riittämättömät valtuudet rganisaati-, henkilöstö- ja tiednkulun riskit heikk asiantuntemus spimuksiin liittyvät riskit riittämätön viestintä Riskien hallinta prjektisuunnitelman systemaattinen analysinti ja riskien tunnistaminen riskien lukittelu riskien trjunnan suunnittelu riskien pist tdennäköisyyden pienentäminen riskien siirt prjektisuunnitelman muuttaminen riskin hyväksyntä riskiin varautuminen riskien valvnta vastuiden määrittely hälytin varasuunnitelma krjaustimenpiteet

11 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 11(25) Alihankinnan hallinta Alihankkija valitaan alihankintatarjukset tehneistä yrityksistä yritysten kyvykkyydestä tehtyjen arviintien perusteella. Arviinti tapahtuu ennalta suunnitellun menettelyn mukaan Alihankkijan tehtäväksi annettava työ määritellään ja suunnitellaan dkumentidun, ennalta svitun menettelyn, työkuvauksen ja prjektisuunnitelman mukaisesti Pää- ja alihankkijan välistä spimusta käytetään alihankinnan hallinnan phjana Päähankkija tarkastaa ja hyväksyy säännöllisesti alihankkijan tekemän dkumentidun prjektisuunnitelman Alihankkijan dkumentitua ja hyväksyttyä prjektisuunnitelmaa käytetään hjelmisttehtävien seuraamisessa ja prjektin edistymisen raprtinnissa Alihankkijan työkuvauksen, alihankintaspimuksen ehtihin ja muihin velvitteisiin tehtävät muutkset käsitellään ennalta svitun ja dkumentidun menettelyn mukaisesti tai tarvittaessa välimiesmenettelyn kautta Päähankkijan jht surittaa yhdessä alihankkijan jhdn kanssa määräajin prjektin edistymis- ja krdinaatikatselmuksia ja auditinteja Alihankkijan kanssa pidetään säännöllisiä teknisiä katselmuksia ja palavereja Alihankkijan aikaansaamia tutteita ja tulksia katselmidaan valituissa välietapeissa dkumentidun ja ennalta svitun menettelyn mukaisesti Päähankkijan laadunvarmistusryhmä seuraa alihankkijan laadunvarmistustimia dkumentidun ja ennalta svitun menettelyn mukaisesti Päähankkijan kknpannhallintaryhmä seuraa alihankkijan kknpannhallinnan timia dkumentidun ja ennalta svitun menettelyn mukaisesti Päähankkija surittaa hyväksymistestauksen sana alihankkijan valmistamien hjelmisttutteiden timitusta dkumentidun ja ennalta svitun menettelyn mukaisesti Alihankkijan surituksia arviidaan määräajin, ja arviinnin tulkset käydään läpi alihankkijan kanssa

12 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 12(25) 2.4 Prjektin seuranta Prjektin 4 suurta haastetta kustannusten ylittäminen aikataulujen ylittäminen asiakkaiden tyytymättömyys henkilöstön vaihtuvuus ja alhainen työmraali Prjektin viestinnän, hjauksen ja valvnnan avainasiita tiimeillä n selkeät visit ja tavitteet prjektin situs saprjekteiksi ja töiksi sittaa selkeästi yksityiskhtaiset työt, vastuut ja aikataulut prjektin katselmukset vat tdellisia katselmuksia, jissa tarkastellaan mitä n tehty? mitä n vielä tehtävä? mitä hankaluuksia, selvitettäviä kysymyksiä n nussut esille? Miten ne ratktaan? sähköisen tiednsiirrn apujen lisäksi kasvista kasvihin prjektipalaverit vat lennaisen tärkeitä Prjektien mittaamista edistävät piirteet prjekti kstuu saprsesseista, jista mnet vat mitattavissa mnissa prjekteissa prjektin lpputulksella n kytkentä rganisaatin myynnin, tutannn tai kannattavuuden kehittämiseen prjektien yksittäiset tehtävät vat yksilöityjä, mitattavia ja aikaan sidttuja prjekteilla n budjetti, jsta prjektipäällikkö n vastuussa Prjektien mittaristn puuttuminen aiheuttaa taludellisten resurssien tuhlausta ajan hukkaa avainresurssien kannalta demralisi henkilöstön työkulttuuria, "hällä väliä"-asenne kasvaa yksilöiden työurakehityksen lamaantumista

13 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 13(25) Miksi prjektien työmääräarvit pettävät? prjektin sisällön laajentuminen muutkset määrittelyissä heiksti määritelty prjektin tavite ja sisältö rganisaati muuttuu, lait ja määräykset muuttuvat arviiden tekijöiden kkemattmuus arviinti n tehty liian suurina kknaisuuksina käytettävissä ei le llut kkemusaineista aikaisemmista töistä henkilöstön vaihtuvuus ylhäältä sanellut arvit lepsu prjektin jhtaminen Prjektiaikataulun hallinta työt tehdään ikeassa järjestyksessä kriittiset tehtävät varmistetaan pyritään jättämään pelivarja alitetaan ajissa käytetään aikataulutekniikita ajattelun apuna tiedetään missä llaan ja mitä tehdään jatkssa suunnitelmallisuus ja hjaus Prjektien ansja puutteellinen suunnittelu prjektiryhmän sisäisen yhteishengen lumiseen ei laitettu riittävästi aikaa prjekti n liian sekava prjekti etenee ilman että hjausryhmä tarkistaa mennäänkö prjektisuunnitelman mukaan prjektipäällikkö ei pysty innstamaan eikä mtivimaan prjektiryhmää prjektia ei le rajattu tai se n rajattu liian löysästi prjektipäällikön n vaikea sana ei prjektiryhmässä n liian samanlaisia ihmisiä prjekti n liian is

14 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 14(25) Katastrfiprjektin piirteitä prjekti n kklukaltaan hyvin is työmääräarvit vat menneet ttaalisesti pieleen, 2-3x alkuperäinen... työmääräarvit tehtiin mutu-phjalta perehtymättä prjektin lunteeseen timintaympäristö ymmärrettiin väärin prjektin laajuus käsitettiin väärin timintaympäristöä ei ymmärretty riittävän syvältä teknlgian kypsyyttä ei sattu arviida ei tunnettu käytettävää teknlgiaa budjetti n mninkertaistunut hankkeen aikana prjektipäälliköllä ei le käsitystä mitä eri saprjekteille kuuluu ja missä ne menevät eri timittajat syyttelevät tisiaan ja pallttelevat vastuuta prjektissa n paljn ulkpulisia tahja. Niiden väliset suhteet vivat tulehtua sisäiset henkilösuhteet vat tulehtuneet Prjektien epännistumisen syitä selkeä prjektin päämäärä tai visi puuttui prjektin tavitteita muutettiin kesken prjektin ristiriidat prjektin pririsinneissa epärealistiset dtukset resurssit eivät riittäneet viestintä li heikka asiakasvaatimusten täyttämättä jääminen heikk prjektin suunnittelu prjektista puuttui selkeä metdiikka ei tiedetty kuka teki ja mitä ja mihin hintaan prjektien rajausta muutettiin sidsryhmien tukea ei hankittu prjektin jht li heikk prjektia ei le sattu sittaa ikein prjektin seurantaa ei sattu

15 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 15(25) 2.5 Prjektin päättäminen Prjektin viimeistelyvaiheessa prjektin työntekijöitä kaipaillaan j uusiin prjekteihin. Tisaalta prjektissa n mnia khtia jita pitäisi vielä ehdttmasti parantaa. Prjekti n kuitenkin päätettävä aikataulussaan, sillä budjetti perustuu aikataulun nudattamiseen. Prjektin lpussa n varmistettava, että asiakkaalle n timitettu kaikki prjektin luvatut tulkset. Prjektille n hankittava asiakkaan hyväksyntä. Myös esimerkiksi takuuaika n humiitava. Hyväksynnän jälkeen prjekti laskutetaan asiakkaalla. Olennainen asia n prjektin lppututteen lpullinen dkumentinti. Prjektin tteuttamisen vaiheiden dkumentinti: vertailukhtana prjektin alkuperäinen suunnitelma phjana prjektin tuleville versiille apuna uusien prjektien suunnittelussa ja arviissa sekä prjektikulutuksessa lähtökhtana prjektin työntekijöiden arviinnissa Prjektin päätöskatselmuksen tteuttaminen Päätöskatselmuksen tarkituksena n saatujen kkemusten kerääminen, tallentaminen ja siirtäminen eteenpäin. Tavitteena n ngelmatilanteiden ja niiden ratkaisujen, parannusehdtusten ja jatksuunnitelmien kerääminen tulevaisuutta varten. Tästä n hyötyä nimenmaan myöhemmille prjekteille eli siten rganisaatille kknaisuudessaan. Prjektin mudllinen päättäminen Prjekti pitää päättää myös mudllinen ja hallinnllisesti. Tällöin prjektille ei saa enää kertyä lisää kustannuksia, vaan mahdllisia jatkkuviita varten pitää perustaa uusi, itsenäinen prjekti, jlla n ma hyväksytty suunnitelmansa. Prjektin päättymisen juhlistaminen Vaikka prjektin alussa työntekijöiden situttaminen saattaa kestää, prjektin päättyessä työntekijöille vi lla vaikeaa päästää prjektista irti. Tällöin prjektin päättymisen juhlistaminen timii selkeänä viestinä, että nyt n aika siirtyä eteenpäin. Kyseessä n siis eräänlainen irtipäästämisriitti. Tisaalta n tärkeää myös juhlistaa nnistunutta prjektia ja näin palkita salliset hyvin tehdystä työstä.

16 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 16(25) Prjektin päättämisen ngelmia henkilöt siirtyvät uuteen prjektiin vaikka entinen n vielä kesken dkumenttien saattaminen lpputulksen tasalle prjektin vastaantt vaikeaa, kuka hyväksyy ei palkita hyvistä surituksista ei tiedteta päättämisestä eikä tulksista prjekti lppuu kun rahat lppuvat henkilöstön ktiuttaminen takaisin linjarganisaatin käyttööntt keskeneräisenä päättymistä ei le rajattu selkeästi siirrytään ilman päättämistä ylläpitn Prjektin arviinti saavutimmek tavitteet? mitä teimme hyvin ja mitä hunmmin? lisik miehityksen pitänyt lla tisenlainen? lisik prjektissa tarvittu tisenlaista saamista? pitivätkö aikataulut? pitikö etappijak? lik dkumentaati riittävän hyvä? mitä hallinnllisia hjauskeinja prjektissa käytettiin? miten tiedttaminen eri sidsryhmille sujui? miten tiedttamista pitää kehittää? mikä li budjetin ja tteutuneiden kustannusten välinen suhde? miten yhteistyö sujui prjektin sisällä ja ulkpulella? livatk prjektikkukset, hjausryhmän kkukset ja muut tapaamiset spivan mittaisia? Tarpeeksi tehkkaita? Riittävän usein? Olisimmek vineet timia tisin? millainen timeksiant meillä li? Riittävän selkeä? täytimmekö timeksiantajan vaatimukset? tiedtettiink prjektista riittävän hyvin? teimmekö realistisia ehdtuksia? timivatk prjektin hjauskeint? limmek varautuneet ennaklta tilanteisiin, jissa suunnitelmat eivät lisi tteutuneet? mikä li lyhyen ja pitkän aikavälin tuls? missä vaiheessa lppukäyttäjät tettiin prjektiin mukaan? Tapahtuik se tarpeeksi varhain?

17 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 17(25) 3 Prjektissa timiminen Prjektin rganisaatikaavi rakennetaan selventämään hierarkiaa ja asemaa. Kaaviissa vidaan ttaa näkyviin myös sidsryhmät. Eräs esimerkki:

18 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 18(25) 3.1 Prjektin asettajan tehtävät päättää prjektin alittamisesta, keskeyttämisestä ja päättämisestä nimeää prjektin jhtryhmän vastaa viimekädessä siitä, että prjektilla n käytettävissään tarvittavat resurssit ratkaisee mahdlliset prjekti- ja linjarganisaatin ristiriidat 3.2 Prjektin jhtryhmä Prjektin asettajaa edustaa jhtryhmä, jka valv prjektin timintaa. Pienissä prjekteissa jhtryhmän työn hitaa yksi henkilö, jka n prjektin valvja. Jhtryhmä n prjektin krkein päättävä alin. Jhtryhmän tehtävät määrittää prjektin ajalliset, tekniset ja kustannukselliset tavitteet nimeää prjektipäällikön hyväksyy prjektipäällikön laatiman prjektisuunnitelman antaa prjektille sen tarvitsemat henkilö- ja muut resurssit tekee prjektin kannalta keskeiset päätökset hyväksyy prjektin tulksen päättää prjektin lpettamisesta Prjektin hjauksen tärkeimmät kriteerit hjausinfrmaatin n ltava lutettavaa hjauskierrksen tulee sujua lyhyessä ajassa raprtinnin vaatima työmäärä n pidettävä minimissä hjauksen tutava ngelmat selkeästi esille hjausjärjestelmään tulee sisältyä päätöksentekjärjestelmä, jlla ngelmat ratkaistaan

19 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 19(25) 3.3 Prjektipäällikkö Prjektipäällikön tehtävät laatii prjektin taludelliset perustelut ja vaatimukset ja seuraa niiden tteutumista varmistaakseen, että asiakas saa tarvitsemansa käynnistää ja suunnittelee prjektin määrittelemällä sen mudn, suunnan ja perusmenetelmät siten, että niissä tetaan humin varianssin mittaaminen ja muutsten valvnta lu kumppanuussuhteen lppukäyttäjien kanssa sekä tekee yhteistyötä prjektin tukijiden ja muun jhdn kanssa, jille prjektin edistyminen sitetaan päämäärien tteutumisella, tavitteisiin pääsemisellä, ngelmien ratkaisemisella ja riskien lieventämisellä hallitsee tekniikkaa, ihmisiä ja muutsta päämäärien tteuttamiseksi, tavitteisiin pääsemiseksi sekä prjektin päättämiseksi aikataulun ja budjetin rajissa jhtaa prjektin henkilöstöä lumalle sellaisen työympäristön, jka mahdllistaa uuden svelluksen timittamisen kustannustehkkaimmalla tavalla kykenee hallitsemaan epävarmuutta, npeaa muutsta, epäselvyyttä, yllätyksiä ja epävakaata ympäristöä hallitsee asiakassuhdetta käyttämällä riittävästi surasanaista mutta kattavaa ja virallista raprtintitapaa, jka kunniittaa arvstettua ja tuttavaa suhdetta jhtaa prjektia malla esimerkillään ja mtivi kaikkia sallistumaan, kunnes prjektin tavite n saavutettu laatii prjektisuunnitelman tai jhtaa sen laatimista käynnistää prjektityöskentelyn ja hjaa prjektiryhmää jhtaa prjektin timeenpana ja tehtävien anta sekä valv työn etenemistä varustaa prjektiryhmän tarvittavilla tiedilla ja kulutuksella hulehtii prjektin dkumentinnista ja arkistinnista laatii prjektin lppuraprtin ja päättää prjektin

20 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 20(25) Prjektipäällikön tulshakuisuuden arviinti nk prjektipäällikölläsi tulksia aiemmista prjekteista? uskaltaak prjektipäällikkösi antaa takuun prjektille aituista tulksista? nk prjektipäällikkösi määritellyt hulellisesti prjektin vaatimukset? nk hankkeessa selkeä tulsten krstaminen j prjektiehdtuksesta alkaen? nk prjektissa arviitu niin prjektin vaikutukset rganisaatinne taludelliseen tulkseen kuin yksilöiden työnkuviin? ennustetaank prjektissa siinä käytettyjen päämien tutta? nk prjektin tavitteet jalkautettu pienempiin siinsa? nk prjektille laadittu prjektijhtamisen arviintitapaa? nk prjektissa selvitetty kaikkien avainsidsryhmien dtukset? nk prjektissa timiva palautteen hankinta- ja hyödyntämismenettely? nk prjektipäälliköllä taitja luda prjektille ma prjektimittarist? pystyykö prjektipäällikkö erittelemään prjektin eri saratkaisujen vaikutukset prjektille asetettuihin avaintulstavitteisiin? Syy seurausvaikutukset? nk prjektissa mahdllista seurata prjektin pitkän tähtäimen vaikutusten kehittymistä?

21 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 21(25) Prjektipäällikön kymmenen käskyä Suunnittele prjekti hulellisesti Dkumenti kaikki svitut asiat ja keskustelut. Jakele dkumentit tarvitseville. Kirjaa muutkset hulellisesti ja hanki muutksille hyväksyntä. Muista muutsten kustannukset Valv prjektin etenemistä ja hulehdi, että sinulle raprtidaan säännöllisesti Ole rehellinen ja avin prjektin mistajalle Tartu ngelmiin heti kun ne ilmenevät Jaa tehtäviä ja vaadi raprtintia Uskalla kieltäytyä ja vaadi perusteluja Hulehdi prjektiryhmän jaksamisesta ja hengestä Tee prjektista riskianalyysi. Ennaki miten riskit saattavat realisitua Pririsi töitä. Keskity leellisiin Prjektipäällikön taitja esimerkillä jhtaminen rehellinen, sura, avin, asiantunteva, paiskii töitä, mutta saa pitää hauskaa psitiivinen asenne suhtautuu asiihin psitiivisesti sillinkin kun vaikeuksia kasaantuu dtusten määrittäminen selkeä määrittely mitä tiimin jäseniltä dtetaan humaavaisuus humaavainen ja kunniittava, ihmisten pnnistusten arvstaminen suruus sura ja avin ja valmis puuttumaan kaikenlaisiin ngelmiin lupaa varen, tteuta yli dtusten

22 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 22(25) Prjektipäällikön jhtamistaidt prjektin suunnittelu, käynnistäminen ja rganisinti henkilöstön rekrytinti ja situttaminen tehkas neuvttelutait prjektinhallinnan hjelmisttyökalut tarkka kustannusarviinti ja valvnta prjektin tteutus ja valvnta ihmisten ja prjektin jhtaminen riskienhallinta ja päätöksentek tehkas ngelmien hallinta surituskyvyn hallinta rganisaatin sisäisten prjektien hallinta prjektinhallinnan ammattilaisten sertifiintitutkintn valmentautuminen tehkkaan tiimin kkaminen ja ylläpitäminen Menestyksekkään prjektipäällikön minaisuuksia tehkkuussuuntautuneisuus timinnallisuus diagnstiset kyvyt kyky jhtaa ja vaikuttaa itseluttamus suullinen esitystait lgisuus kknaisvaltaisuus ssiaalisen vallan käyttö myönteinen ihmiskäsitys ryhmäprsessien hallinta realistinen minäkuva

23 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 23(25) 3.4 Prjektisihteeri Prjektisihteeri krdini työryhmätyöskentelyä yhteistyössä puheenjhtajan kanssa. Sihteeri hitaa tiedttamista, asiakirjahallinta ja arkistintia. Prjektisihteeriltä tivtaan tehtävään sveltuvaa kulutusta sekä ktimaisten kielten taidn lisäksi hyvää prjektissa käytettävän kielen suullista ja kirjallista taita. Prjektisihteeri vastaa talushallinnn timivuudesta ja raprtinnista, jnka vuksi tehtävässä tarvitaan tarkkuutta. Tehtävä edellyttää myös hyvää yhteistyökykyä, mnipulisia viestintätaitja ja hyvää tiettekniikan hallintaa. Kkemus prjektinhallinnasta ja talushallinnsta katstaan eduksi. prjektisihteeri n prjektin hjausryhmän sihteeri ja käytännössä hitaa järjestelyt hjausryhmän kkuksia varten, hulehtii prjektin dkumentinnista sekä valmistelee prjektin seurantaraprtit. Prjektisihteerin timenkuva n aika laaja ja prjektikhtainen. Työtä svelletaan yhdessä työnantajan kanssa. Yleensä timenkuvaan kuuluu esim. timisttyöt, kehittämis-,tutant-,hjaus- ja suunnittelutehtävät ja niiden tteutus erilaisissa tapahtumissa, prjekteissa ym. hienja nimityksiä, jtka eivät lppujenlpuksi le mitään. Saa tehdä kaikki hanttihmmat. Mutta hiena lla esim. prj.siht...

24 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 24(25) 3.5 Prjektiryhmän jäsen Prjektiryhmän jäsenten tehtävät sallistuu prjektisuunnitelman laatimiseen malta tehtäväalueeltaan hulehtii prjektipäällikön määrittelemien tehtävien surittamisesta laadullisesti hyvin raprti työnsä edistymisestä prjektipäällikölle dkumenti työnsä tulkset nudattaa annettuja teknisiä standardeja kehittää maa ammattitaitaan ja prjektin puitteissa työmenetelmiä

25 Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 25(25) 4 Prjektinhallinta Prjektin hallitsemista varten n tarjlla prjektinhallintahjelmistja. Ne vat työkaluja sekä prjektin suunnittelussa, tteutuksessa että seurannassa ja raprtinnissa. 4.1 Prjektisuunnitelman kirjaaminen Nimeä prjekti ja määrittele sen alitusajankhta ja perustiedt. Mukkaa prjektinhallintahjelmistn asetukset vastaamaan prjektin vaatimuksia. Määrittele käytettävä kalenteri. Kirjaa henkilöresurssit tietineen. Kirjaa muut resurssit, kuten tilat ja tarvikkeet. Luettele prjektissa tehtävät työt hierarkisesti (päätehtävät ja alatehtävät). Asettele töiden järjestys. Liitä jkaiseen tehtävään siihen kuuluvat resurssit. Merkitse prjektin tarkastuspisteet. 4.2 Prjektin käynnistäminen Tallenna phjasuunnitelma. 4.3 Prjektin seuranta Päivitä tehtävien surituksia. Krjaa muuttuneet kustannustiedt. Krjaa muuttuneet suunnitelmat. Tulsta raprtteja. 4.4 Prjektin päättäminen Tulsta lppuraprtit. Arkisti prjektin tiedt.

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta PalveluLutsi Kehitä asiakaskkemusta PalveluLutsi Tavitteena asiakas- ja palvelukkemuksen kehittäminen Analysi eri tutkimusmenetelmin ja yrityksen maa tutkimusaineista hyödyntäen asiakaskhtaamisten kriittiset

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

M U U TO S TA L A A D U N E H D O I L L A W W W. A R T E R. F I

M U U TO S TA L A A D U N E H D O I L L A W W W. A R T E R. F I M U U TO S TA L A A D U N E H D O I L L A Auditintien painpisteitä Jussi Misi, Qualitas Fennica / Arter Oy 01/2018 09/2015 Auditinnin missi selväksi: Tutkitaan jhtamisjärjestelmän riittävyyttä ja spivuutta

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna ARD-Technlgy Oy Elektrniikan tutekehitys ideasta ylläpitn elinkaaripalveluna REFERENSSEJÄ Kne Oyj n maailman jhtava hissien ja liukuprtaiden valmistaja. Esmi Oy n sa kansainvälistä Esmi knsernia ja n edelläkävijä

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 539, www.valtiknttri.fi Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki)

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki) TOJ:n hankinta- ja käyttööntt Espn kaupunki 29.11.2012 Hannu Rajala (asiakirjahallinnn suunnittelija, asiakirjahallint, Espn kaupunki) Sisältö Taustaa Espn TOJ:n hankinnasta vaatimusmäärittelyprjektit

Lisätiedot

kriisiviestintäohjeistus esimiehille

kriisiviestintäohjeistus esimiehille . Espn kaupungin 11.2.2009 kriisiviestintähjeistus esimiehille 1 (5) Espn kriisiviestintähje esimiehille Kun ikävää sattuu Pelasta ja varita välittömässä vaarassa levia. Estä lisävahinkjen syntyminen.

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet 2015-03-16 1 (6) TeliaSneran eettiset timintaperiaatteet TeliaSnera n hyväksynyt yhteiset periaatteet knsernimme timinnan perustaksi. Odtamme TeliaSneran kaikkien työntekijöiden nudattavan päivittäisessä

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

WSP/SSP: Taustaa. Jarkko Rapala Sosiaali- ja terveysministeriö

WSP/SSP: Taustaa. Jarkko Rapala Sosiaali- ja terveysministeriö WSP/SSP: Taustaa Jarkk Rapala Ssiaali- ja terveysministeriö Jhdant WSP/SSP -kulutusmateriaaliin Kulutusmateriaali tavitteena n tarjta valmiudet ymmärtää, mistä WSP:n ja SSP:n laatimisessa ja käyttööntssa

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Hoivamaatalous: huipputasolla

Hoivamaatalous: huipputasolla ECVET yksikkö nr 1 Edellytykset: Hiva -maataluden yrittäjä Hivamaatalus: huipputaslla Tavite: Pystyä tekemään päätös hivamaatalusyrityksen perustamisesta ttaen humin maatilan mahdllisuudet sekä hivamaataluteen

Lisätiedot

Seminaariohjelmassa luvassa uutta ja yllättävää

Seminaariohjelmassa luvassa uutta ja yllättävää Uudistuva PIMA-hje MUTKU-PÄIVÄT, 20.-21.3.2013 TAMPERE Mutku-irniaa? www.mutku.fi: Seminaarihjelmassa luvassa uutta ja yllättävää 2 Lähtökhdat ja aikataulut Uudistamistarve säädösmuutsten ja käyttökkemusten

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS

PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS Olli Nieminen, arkkitehti safa Arkkitehtitimist ON Oy Kuka Olli Nieminen, arkkitehti SAFA Arkkitehtitimist ON Oy Syntynyt

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Oulun kaupunki Kansankadun saneeraus TUKEFIN 2 - kannustinpilotti. tavoitteet, kannusteet ja läpimenoajat ja tuottavuus

Oulun kaupunki Kansankadun saneeraus TUKEFIN 2 - kannustinpilotti. tavoitteet, kannusteet ja läpimenoajat ja tuottavuus Oulun kaupunki Kansankadun saneeraus TUKEFIN 2 - kannustinpiltti tavitteet, kannusteet ja läpimenajat ja tuttavuus Piltin tavitteena li: Piltin taustaa Testata spimuskannusteita ja tutannnhajusmenetelyitä

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot