HÄMEENLINNAN KAUPUNKI - ASUKASKYSELY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN KAUPUNKI - ASUKASKYSELY"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI - ASUKASKYSELY 1. Sukupuoli TAUSTATIEDOT 1. mies 2. nainen 2. Ikä vuotta tai alle vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 9. yli vuotta 3. Asuinalue 1. Ahoinen 30. Lieso 2. Alihauho 31. Linnanniemi 3. Asemanseutu 32. Loimalahti 4. Eteläinen 33. Luolaja 5. Evo 34. Miemala 6. Harviala 35. Myllymäki 7. Hattelmala 36. Nummenkylä 8. Hauhonkirkonkylä 37. Nummi-Voutila 9. Hirsimäki 38. Nuppola 10. Idänpää 39. Ojoinen-Puistomäki 11. Iittala 40. Paavolankulma 12. Iittalan ympäristö 41. Paikkala 13. Jukola 42. Papinniitty 14. Juttila 43. Pikku-Parola 15. Kankaantausta 44. Pirttikoski 16. Kantola 45. Pohjoinen 17. Kataloinen 46. Rengonkirkonkylä 18. Katinen 47. Ronni-Tanttila 19. Katuma 48. Sairiala 20. Kauriala 49. Sairio 21. Keskikaupunki I-II 50. Sankola 22. Keskikaupunki III-IV 51. Syrjäntaka 23. Kirstula 52. Velssi-Kankainen 24. Koillishauho 53. Viisari 25. Kostila 54. Virveli 26. Kukostensyrjä 55. Vuorentaka 27. Käikälä 56. Ylihauho 28. Käikälä teollisuusalue 57. Äikäälä 29. Lamminkirkonkylä 4. Asutteko 1. haja-alueella 3. kyläkeskustassa 2. taajamassa 4. kaupungissa 5. Taloutenne koko itsenne mukaan lukien 1. 1 aikuinen 4. 2 aikuista ja lapsia, montako? 2. 2 aikuista lapsi 3. 1 aikuinen ja lapsia, montako? lasta lapsi lasta lasta lasta tai enemmän lasta 5. muu lasta tai enemmän 1

2 6. Mikä seuraavista vastaa lähinnä siviilisäätyänne? 1. naimaton 5. eronnut 2. avoliitossa 6. leski 3. avioliitossa 7. muu 4. uusioperhe 7. Mikäli taloudessanne on lapsia, mihin ikäryhmään tai ikäryhmiin he kuuluvat? vuotta vuotta vuotta vuotta 8. Kaikkien taloudessanne asuvien ylin suoritettu tutkinto? 1. kansakoulu tai vastaava 6. ammattikoulu tai opisto 2. peruskoulu 7. amk tai alempi korkeakoulututkinto 3. keskikoulu, peruskoulu 8. ylempi korkeakoulututkinto tai jatkotutkinto 4. lukio, ylioppilas 9. A. Mikä seuraavista pääasiassa vastaa työtilannettanne / asemaanne tällä hetkellä? 1. johto tai ylempi toimihenkilö 6. eläkkeellä 2. alempi toimihenkilö 7. opiskelija 3. yrittäjä 8. työtön tai lomautettu, tukityöllistetty? 4. työntekijä 9. varusmies/siviilipalvelusmies 5. kotiäiti/-isä, omaishoitaja (hoitotyö) 10. muu B. Mikä seuraavista pääasiassa vastaa puolisonne työtilannetta / asemaa tällä hetkellä? 1. johto tai ylempi toimihenkilö 6. eläkkeellä 2. alempi toimihenkilö 7. opiskelija 3. yrittäjä 8. työtön tai lomautettu, tukityöllistetty? 4. työntekijä 9. varusmies/siviilipalvelusmies 5. kotiäiti/-isä, omaishoitaja (hoitotyö) 10. muu 10. A. Mikäli opiskelette tai olette mukana työelämässä, mikä on työpaikkanne/opiskelupaikkanne sijainti? B. Mikäli puolisonne opiskelee tai on mukana työelämässä, mikä on hänen työssäkäyntialueensa? A. B. 1. Hämeenlinnan seutu 1. Hämeenlinnan seutu 2. Muu Kanta-Häme (Forssa ja Riihimäki) 2. Muu Kanta-Häme (Forssa ja Riihimäki) 3. Päijät-Häme (Lahden seutu ja muu Päijät- 3. Päijät-Häme (Lahden seutu ja muu Päijät- Häme) Häme) 4. Pirkanmaa (Tampereen seutu, Valkeakoski, 4. Pirkanmaa (Tampereen seutu, Valkeakoski, Pälkäne ym. ja muu Pirkanmaa) Pälkäne ym. ja muu Pirkanmaa) 5. Uusimaa (pääkaupunkiseutu välillä Hyvinkää- 5. Uusimaa (pääkaupunkiseutu välillä Hyvinkää Helsinki) Helsinki) 6. muu 6. muu 11. Taloutenne yhteenlasketut tulot vuodessa? (Taloutenne yhteenlasketuilla tuloilla tarkoitetaan teidän ja puolisonne bruttotuloja, eli tuloja joista vähennetään tulonsaajan verot) euroa tai vähemmän yli euroa Asumistapanne 1. omakotitalo 3. kerrostalo 2. rivitalotalo tai paritalo 4. muu 13. Asumismuotonne 1. vuokra 3. omistus 2. osaomistus- tai asumisoikeusasunto 4. muu 2

3 14. Asuinvuotenne Hämeenlinnassa? Pyöristäkää lähimpään täyteen vuoteen vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 11. yli 50 vuotta vuotta VIESTINTÄ 15. Mitä kaupungin palveluita käytätte useimmin tällä hetkellä? Voit valita useamman. 1. päivähoitopalvelut 5. liikuntapalvelut 2. terveyspalvelut 6. tekniset palvelut 3. ikäihmisten palvelut 7. muu, mikä? 4. kulttuuripalvelut 16. Mitä kautta saatte useimmiten tietoa kaupungin palveluista? Voit valita useamman. 1. kaupungin Internet-sivut 5. asukaskuulemiset- ja tilaisuudet 2. kaupungin asukaslehti 6. kaupungin ilmoitustaulu 3. kaupungin palvelupisteet 6. sosiaalinen media 4. paikallinen media (lehdet, radio) 7. muu, mikä? 17. Mitä kautta haluaisitte mieluiten saada tietoa kaupungin toiminnasta ja palveluista? Valitse yksi. 1. kaupungin Internet-sivut 5. asukaskuulemiset- ja tilaisuudet 2. kaupungin asukaslehti 6. kaupungin ilmoitustaulu 3. kaupungin palvelupisteet 7. sosiaalinen media 4. paikallinen media (lehdet, radio) 8. muu, mikä? 18. Saatteko riittävästi tietoa useimmiten käyttämistänne palveluista? 1. kyllä 2. ei 19. Mistä asioista kaupungin tulisi tiedottaa enemmän tai tehokkaammin? 1. päätöksenteko 4. isot hankkeet 2. päätösten vaikutukset 5. palvelut. mitkä palvelut erityisesti? 3. valmisteilla olevat asiat 6. muu, mikä? 20. Kuinka tärkeäksi koette tietää kuka käyttämänne palvelun tuottaa? 1. erittäin tärkeäksi 4. ei juurikaan tärkeää 2. melko tärkeäksi 5. ei lainkaan tärkeää 3. ei tärkeää, mutta ei merkityksetöntäkään 6. en osaa sanoa 3

4 21. Mitä seuraavista Hämeenlinnan kaupungin palveluita olette käyttäneet viimeisen vuoden aikana? Valitkaa kaikki käyttämänne palvelut. Voitte myös valita palveluita, joista haluatte antaa palautetta vaikka kukaan taloudessanne oleva ei olisi niitä käyttänyt. 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT HÄMEENLINNASSA neuvola, lapsiperheiden kotipalvelu, Vaahteramäen perhetyö (ennaltaehkäisevää apua perheille/asiakkaille), ankkurityö (poliisi, sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja sekä nuorisotyöntekijä yhdessä), koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, nuorten terveysneuvontapiste, kasvatus- ja perheneuvola, perheasiain yksikkö (isyysasiat, lapsen elatus, huolto- ja tapaamisoikeus), oppilashuollon erityispalvelut (koulupsykologi, koulukuraattori), puhe- ja toimintaterapia, lapsen tai nuoren avustajatoiminta (opetuspalveluiden kouluohjaajat ja varhaiskasvatuksen avustajat), lastensuojelu, perhehoitoyksikkö Kanerva (lastensuojelun perhehoidon palveluita avo- ja sijaishuoltoon) 2. VARHAISKASVATUS päiväkoti, perhepäivähoito, yksityinen päivähoito, kotihoidontuki, kuntalisä, erityisvarhaiskasvatus, avoin varhaiskasvatus (kerhotoiminta), palveluohjaus (Kastellin palvelut varhaiskasvatuksessa), palveluseteli 3. OPETUSPALVELUT perusopetus (ala- ja yläkoulu), toisen asteen opetus (lukio ja ammatillinen koulutus), nuorisopalvelut (nuorisotilat jne.), lasten kulttuuritarjonta 4. KULTTUURIPALVELUT kirjastot, teatterit, Vanajaveden opisto, Sibelius opisto, Hämeenlinnan taidemuseo, Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo (myös Sibeliuksen syntymäkoti, Vankilamuseo, Palanderin talo), konsertit, tapahtumat ja festivaalit 5. LIIKUNTAPALVELUT ulkoilualueet ja -reitit, ladut, ulkokentät, uimarannat, uimahallit, jäähallit, muut urheiluhallit, muut sisäliikuntatilat (koulujen liikuntasalit), ohjatut liikuntapalvelut (eritysliikunta, ikäihmisten ohjatut liikuntaryhmät ja uimakoulut) 6. TERVEYSPALVELUT avosairaanhoito ( terveysasemalla), erikoissairaanhoito (esim. keskussairaalahoito tai poliklinikka), terveyskeskussairaalat (Vanajaveden sairaala, Lammin sairaala), hammashoito, fysioterapia, laboratoriopalvelut, röntgenpalvelut, yhteispäivystys, sairaankuljetus 7. SOSIAALISEN TUEN PALVELUT aikuissosiaalityö, työvoiman palvelukeskus, kuntouttava työtoiminta,lähiötyö, toimeentulotuki, talous- ja velkaneuvonta, maahanmuuttajapalvelut, sosiaalinen luotto, sosiaaliasiamiestoiminta 8. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto terveysasemalla, psykologin vastaanotto terveysasemalla, ryhmävastaanotto terveysasemalla, psykologin tai psykiatrisen sairaanhoitajan puhelinneuvonta, psykiatrinen päivätoiminta, palveluasuminen mielenterveyskuntoutujille, työtoiminta mielenterveyskuntoutujille, kriisiapu (esim. jälkipuinti), päihdevastaanotto, katkaisuhoito, Living Roomin terveysneuvonta, päihdekuntoutujien asumispalvelut, päihdekuntoutus 9. IKÄIHMISTEN PALVELUT ikäihmisten palveluohjaus ja neuvonta, kotihoito, palveluasuminen, vanhainkodit, ateriapalvelut, kuljetuspalvelut, turvapuhelinpalvelut, päivätoiminta, kuntouttavat ryhmät, omaishoidon tuki 10. VAMMAISPALVELUT kehitysvammaisten asumispalvelut, vammaisten asumispalvelut, henkilökohtainen avustaja, päivätoiminta, kodin muutostyöt, kuljetuspalvelut, neuvonta, kuntoutus, perhehoito ja tilapäishoito, sopeutumisvalmennus, välineet, koneet ja laitteet 11. TEKNISET PALVELUT kaupungin tiet, kaupunkien vesialueet, tonttipalvelut, kaavoituspalvelut, kartta- ja paikkatietopalvelut 4

5 LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT HÄMEENLINNASSA 22. A. Mitä seuraavista Hämeenlinnan kasvua tukevista palveluista tunnette? Voitte valita useamman. B. Entä mitä seuraavista Hämeenlinnan kasvua tukevista palveluista joku taloudessanne on käyttänyt viimeisen vuoden aikana? Voitte valita useamman. C. Arvioikaa kukin käyttämänne kasvua tukeva palvelu kouluarvosana-asteikolla 4 10 A. Mitä palveluita tunnette B. Mitä palveluita joku perheessänne on käyttänyt C. Kouluarvosanaasteikolla 4 10 käyttämällenne palvelulle 1. neuvola 2. lapsiperheiden kotipalvelu 3. Vaahteramäen perhetyö (ennaltaehkäisevää apua perheille/asiakkaille) 4. ankkurityö (poliisi, sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja sekä nuorisotyöntekijä yhdessä) 5. koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 6. nuorten terveysneuvontapiste 7. kasvatus- ja perheneuvola 8. perheasiain yksikkö (isyysasiat, lapsen elatus, huolto- ja tapaamisoikeus) 9. oppilashuollon erityispalvelut (koulupsykologi, koulukuraattori) 10. puhe- ja toimintaterapia 11. lapsen tai nuoren avustajatoiminta 12. (opetuspalveluiden kouluohjaajat ja 13. varhaiskasvatuksen avustajat) 14. muu, mikä 23. Mistä saitte tietoa käyttämistänne palveluista? Voitte valita useamman? 1. en ole käyttänyt näitä palveluita 7. ystäviltä tai tuttavilta 2. henkilökunnalta 8. ammattilaisilta 3. kaupungin virastosta 9. radio 4. kaupungin Internet-sivuilta 10. paperinen esite ( 11. sosiaalinen media 5. Palvelupiste Kastellista ja muut palvelupisteet 12. muualta, mistä? 6. sanomalehdestä 24. A. Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4 10, kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat Teille yleisesti kasvua tukevissa palveluissa ja niiden järjestämisessä. 4=merkityksetön, 10=ratkaisevan tärkeä B. Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4 10 Hämeenlinnan kaupungin kasvua tukevien palveluiden onnistumista näiden tekijöiden suhteen. Asteikko: 4 = epäonnistunut, 10 = erinomainen A. Tärkeys B. Onnistuminen 1. kasvua tukevien palveluiden laatu tiedonsaanti kasvua tukevista palveluista kasvua tukevien palveluiden yksilöllisyys kasvua tukevien palveluiden riittävyys kasvua tukevien palveluiden valvonta henkilökunnan motivoituneisuus asiakkaiden tarpeiden kokonaisvaltainen huomiointi palveluihin pääsyn nopeus henkilökunnan ammattitaito palveluntarjonta vastaa asiakkaiden todellisia tarpeita palveluiden hyödyllisyys yksittäiselle perheelle... 5

6 25. Mitkä kasvua tukevista palveluista tulisi olla nk. lähipalveluita, eli sijaita lähellä palveluiden käyttäjiä? 1. neuvola 8. perheasiain yksikkö (isyysasiat, lapsen elatus, 2. lapsiperheiden kotipalvelu huolto- ja tapaamisoikeus) 3. Vaahteramäen perhetyö (ennaltaehkäisevää 9. oppilashuollon erityispalvelut (koulupsykologi, apua perheille/asiakkaille) koulukuraattori) 4. ankkurityö (poliisi, sosiaalityöntekijä ja 10. puhe- ja toimintaterapia psykiatrinen sairaanhoitaja sekä 11. lapsen tai nuoren avustajatoiminta nuorisotyöntekijä yhdessä) (opetuspalveluiden kouluohjaajat ja 5. koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto varhaiskasvatuksen avustajat) 6. nuorten terveysneuvontapiste 12. lastensuojelu 7. kasvatus- ja perheneuvola 13. perhehoitoyksikkö Kanerva (lastensuojelun perhehoidon palveluita avo- ja sijaishuoltoon) 26. Tulisiko Hämeenlinnan ottaa käyttöön palveluseteli kasvua tukevissa palveluissa? Palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan asukkaalleen tietyn, kaupungin päättämän osan yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta. 1. kyllä 3. en osa sanoa 2. ei 27. Ovatko kasvua tukevat palvelut tai mielikuvat niistä vaikuttaneet asumistyytyväisyyteenne Hämeenlinnassa? 1. kyllä, positiivisella tavalla 3. kyllä, negatiivisella tavalla 2. ei vaikutusta 4. en osaa sanoa Perustelut: 28. Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Hämeenlinnan kaupungin kasvua tukeville palveluille kokonaisuudessaan? Jos teillä ei ole kokemusta palveluista, vastatkaa mielikuvanne perusteella. (Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4-10, ympyröikää sopivin arvosana) Kokonaisarvosana palveluille: Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita? Sana on vapaa! 6

7 VARHAISKASVATUS 30. A. Mitä seuraavista Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen palveluista tunnette? Voitte valita useamman. B. Entä mitä seuraavista varhaiskasvatuksen palveluista joku taloudessanne on käyttänyt viimeisen vuoden aikana? Voitte valita useamman. C. Arvioikaa kukin käyttämänne varhaiskasvatuksen palvelu kouluarvosana-asteikolla 4 10 A. Mitä palveluita tunnette B. Mitä palveluita joku perheessänne on käyttänyt C. Kouluarvosanaasteikolla 4 10 käyttämällenne palvelulle 1. päiväkoti 2. perhepäivähoito 3. yksityinen päivähoito 4. kotihoidontuki 5. kuntalisä 6. eritysvarhaiskasvatus 7. avoin varhaiskasvatus (kerhotoiminta) 8. palveluohjaus (Kastellin palvelut varhaiskasvatuksessa) 9. palveluseteli 10. muu, mikä? 31. Mistä saitte tietoa käyttämistänne palveluista? Voitte valita useamman? 1. en ole käyttänyt näitä palveluita 7. ystäviltä tai tuttavilta 2. henkilökunnalta 8. ammattilaisilta 3. kaupungin virastosta 9. radio 4. kaupungin Internet-sivuilta 10. paperinen esite ( 11. sosiaalinen media 5. Palvelupiste Kastellista ja muut palvelupisteet 12. muualta, mistä? 6. sanomalehdestä 32. A. Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4 10, kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat Teille varhaiskasvatuspalveluissa ja niiden järjestämisessä. 4=merkityksetön, 10=ratkaisevan tärkeä B. Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4 10 Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden onnistumista näiden tekijöiden suhteen. Asteikko: 4 = epäonnistunut, 10 = erinomainen A. Tärkeys B. Onnistuminen 1. varhaiskasvatuksen palveluiden laatu tiedonsaanti kasvua tukevista palveluista varhaiskasvatuksen palveluiden yksilöllisyys varhaiskasvatuksen palveluiden riittävyys varhaiskasvatuksen palveluiden valvonta henkilöstön motivoituneisuus asiakkaan tarpeiden kokonaisvaltainen huomioiminen palveluihin pääsyn nopeus henkilöstön ammattitaito palveluntarjonta vastaa asiakkaiden todellisia tarpeita Mitkä varhaiskasvatuksen palveluista tulisi olla nk. lähipalveluita, eli sijaita lähellä palveluiden käyttäjiä? 1. päiväkoti 4. eritysvarhaiskasvatus 2. perhepäivähoito 5. avoin varhaiskasvatus (kerhotoiminta) 3. yksityinen päivähoito 7

8 34. Tulisiko Hämeenlinnan ottaa käyttöön palveluseteli kokopäiväisen varhaiskasvatuksen palveluissa? Palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan asukkaalleen tietyn, kaupungin päättämän osan yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta. 1. kyllä 3. en osa sanoa 2. ei 35. Ovatko varhaiskasvatuspalvelut vaikuttaneet asumistyytyväisyyteenne Hämeenlinnassa? 1. kyllä, positiivisella tavalla 3. kyllä, negatiivisella tavalla 2. ei vaikutusta 4. en osaa sanoa Perustelut: 36. Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuspalveluista kokonaisuudessaan? Jos teillä ei ole kokemusta palveluista, vastatkaa mielikuvanne perusteella. (Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4-10, ympyröikää sopivin arvosana) Kokonaisarvosana palveluille: Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen palveluita? Sana on vapaa! 8

9 OPETUSPALVELUT 38. A. Mitä seuraavista Hämeenlinnan opetuspalveluista tunnette? Voitte valita useamman. B. Entä mitä seuraavista opetuspalveluista joku taloudessanne on käyttänyt viimeisen vuoden aikana? Voitte valita useamman. C. Arvioikaa kukin käyttämänne opetuspalvelu kouluarvosana-asteikolla 4 10 A. Mitä palveluita tunnette B. Mitä palveluita joku perheessänne on käyttänyt C. Kouluarvosanaasteikolla 4 10 käyttämällenne palvelulle 1. perusopetus (ala- ja yläkoulu) 2. toisen asteen opetus (lukio ja ammatillinen koulutus) 3. nuorisopalvelut (nuorisotilat jne.) 4. lasten kulttuuritarjonta 5. muut palvelut, mitkä? 39. Mistä saitte tietoa käyttämistänne palveluista? Voitte valita useamman? 1. en ole käyttänyt näitä palveluita 7. ystäviltä tai tuttavilta 2. henkilökunnalta 8. ammattilaisilta 3. kaupungin virastosta 9. radio 4. kaupungin Internet-sivuilta 10. paperinen esite ( 11. sosiaalinen media 5. Palvelupiste Kastellista ja muut palvelupisteet 12. muualta, mistä? 6. sanomalehdestä 40. A. Arvioikaa asteikolla 4 10, kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat Teille opetuspalveluissa ja niiden järjestämisessä. Asteikko: 4=merkityksetön, 10=ratkaisevan tärkeä B. Arvioikaa asteikolla 4 10 Hämeenlinnan kaupungin opetuspalvelujen onnistumista näiden tekijöiden suhteen. Asteikko: 4 =epäonnistunut, 10 =erinomainen Mikäli teillä ei ole kokemusta kysytystä asiasta, vastatkaa mielikuvanne perusteella. A. Tärkeys B. Onnistuminen 1. opetuspalveluiden laatu tiedonsaanti opetuspalveluista opetuspalveluiden yksilöllisyys opetuspalveluiden riittävyys opetuspalveluiden valvonta henkilöstön motivoituneisuus asiakkaiden tarpeiden kokonaisvaltainen huomiointi henkilökunnan ammattitaito palvelutarjonta vastaa asiakkaiden todellisia tarpeita palvelujen käyttäjäystävällinen sijainti (esim. päivähoito ja neuvola samassa rakennuksessa) Mitkä opetuspalveluista tulisi olla nk. lähipalveluita, eli sijaita lähellä palveluiden käyttäjiä? 1. perusopetus (ala- ja yläkoulu) 3. nuorisopalvelut (nuorisotilat jne.) 2. toisen asteen opetus (lukio ja ammatillinen 4. lasten kulttuuritarjonta koulutus) 42. Tulisiko Hämeenlinnan ottaa käyttöön palveluseteli opetuspalveluissa? Palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan asukkaalleen tietyn, kaupungin päättämän osan yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta. 1. kyllä 3. en osa sanoa 2. ei 9

10 43. Ovatko opetuspalvelut vaikuttaneet asumistyytyväisyyteenne Hämeenlinnassa? 1. kyllä, positiivisella tavalla 3. kyllä, negatiivisella tavalla 2. ei vaikutusta 4. en osaa sanoa Perustelut: 44. Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Hämeenlinnan kaupungin opetuspalveluille kokonaisuudessaan? Jos teillä ei ole kokemusta palveluista, vastatkaa mielikuvanne perusteella. (Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4-10, ympyröikää sopivin arvosana) Kokonaisarvosana palveluille: Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan opetuspalveluita? Sana vapaa! 10

11 KULTTUURIPALVELUT 46. A. Mitä seuraavista Hämeenlinnan kulttuuripalveluista tunnette? Voitte valita useamman. B. Entä mitä seuraavista kulttuuripalveluista joku taloudessanne on käyttänyt viimeisen vuoden aikana? Voitte valita useamman. C. Arvioikaa kukin käyttämänne kulttuuripalvelu kouluarvosana-asteikolla 4 10 A. Mitä palveluita tunnette B. Mitä palveluita joku perheessänne on käyttänyt C. Kouluarvosanaasteikolla 4 10 käyttämällenne palvelulle 1. kirjastot 2. teatterit 3. Vanajaveden opisto 4. Sibelius opisto 5. Hämeenlinnan taidemuseo 6. Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo (myös Sibeliuksen syntymäkoti, Vankilamuseo, Palanderin talo) 7. konsertit 8. tapahtumat ja festivaalit 9. muu, mikä? 47. Mistä saitte tietoa käyttämistänne palveluista? Voitte valita useamman? 1. en ole käyttänyt näitä palveluita 7. ystäviltä tai tuttavilta 2. henkilökunnalta 8. ammattilaisilta 3. kaupungin virastosta 9. radio 4. kaupungin Internet-sivuilta 10. paperinen esite ( 11. sosiaalinen media 5. Palvelupiste Kastellista ja muut palvelupisteet 12. muualta, mistä? 6. sanomalehdestä 48. A. Arvioikaa asteikolla 4 10, kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat Teille kulttuuripalveluissa ja niiden järjestämisessä. Asteikko: 4=merkityksetön, 10=ratkaisevan tärkeä B. Arvioikaa asteikolla 4 10 Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden onnistumista näiden tekijöiden suhteen. Asteikko: 4 =epäonnistunut, 10 =erinomainen A. Tärkeys B. Onnistuminen 1.. kulttuuripalveluiden laatu 2.. tiedonsaanti kulttuuripalveluista 3. kulttuuripalveluiden riittävyys henkilökunnan motivoituneisuus asiakastarpeiden kokonaisvaltainen huomiointi henkilökunnan ammattitaito palvelutarjonta vastaa asiakkaiden todellisia tarpeita kulttuuripalveluiden tarjonnan monipuolisuus kulttuuripalveluiden kattavuus eri ikäisille kaupunkilaisille Mitkä kulttuuripalveluista tulisi olla nk. lähipalveluita, eli sijaita lähellä palveluiden käyttäjiä? 1. kirjastot 4. kansalaisopisto 2. teatterit 5. musiikkiopisto ja muu taiteen perusopetus 3. konsertit 50. Ovatko kulttuuripalvelut kokonaisuutena vaikuttaneet asumistyytyväisyyteenne Hämeenlinnassa? 1. kyllä, positiivisella tavalla 3. kyllä, negatiivisella tavalla 2. ei vaikutusta 4 en osaa sanoa Perustelut: 11

12 51. Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Hämeenlinnan kulttuuripalveluille kokonaisuudessaan? Jos teillä ei ole kokemusta palveluista, vastatkaa mielikuvanne perusteella. (Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4-10, ympyröikää sopivin arvosana) Kokonaisarvosana palveluille: Haluaisitteko antaa muuta palautetta Hämeenlinnan kulttuuripalveluihin liittyen? Sana on vapaa! 12

13 LIIKUNTAPALVELUT 53. A. Mitä seuraavista Hämeenlinnan liikuntapalveluista tunnette? Voitte valita useamman. B. Entä mitä seuraavista liikuntapalveluista joku taloudessanne on käyttänyt viimeisen vuoden aikana? Voitte valita useamman. C. Arvioikaa kukin käyttämänne liikuntapalvelu kouluarvosana-asteikolla 4 10 A. Mitä palveluita tunnette B. Mitä palveluita joku perheessänne on käyttänyt C. Kouluarvosanaasteikolla 4 10 käyttämällenne palvelulle 1. ulkoilualueet ja -reitit 2. ladut 3. ulkokentät 4. uimarannat 5. uimahallit 6. jäähallit 7. muut urheiluhallit 8. muut sisäliikuntatilat (koulujen liikuntasalit) 9. ohjatut liikuntapalvelut (erityisliikunta, ikäihmisten ohjatut liikuntaryhmät ja uimakoulut) 10. muu, mikä? 54. Mistä saitte tietoa käyttämistänne palveluista? Voitte valita useamman? 1. en ole käyttänyt näitä palveluita 7. ystäviltä tai tuttavilta 2. henkilökunnalta 8. ammattilaisilta 3. kaupungin virastosta 9. radio 4. kaupungin Internet-sivuilta 10. paperinen esite ( 11. sosiaalinen media 5. Palvelupiste Kastellista ja muut palvelupisteet 12. muualta, mistä? 6. sanomalehdestä 55. A. Arvioikaa asteikolla 4 10, kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat Teille liikuntapalveluissa ja niiden järjestämisessä. Asteikko: 4=merkityksetön, 10=ratkaisevan tärkeä B. Arvioikaa asteikolla 4 10 Hämeenlinnan kaupungin liikuntapalveluiden onnistumista näiden tekijöiden suhteen. Asteikko: 4 =epäonnistunut, 10 =erinomainen A. Tärkeys B. Onnistuminen 1. liikuntapalveluiden laatu tiedonsaanti liikuntapalveluista liikuntapalveluiden yksilöllisyys liikuntapalveluiden riittävyys liikuntapalveluiden valvonta henkilökunnan motivoituneisuus asiakastarpeiden kokonaisvaltainen huomiointi henkilökunnan ammattitaito liikuntapalveluiden tarjonnan monipuolisuus liikuntapalveluiden kattavuus eri ikäisille kaupunkilaisille Mitkä liikuntapalveluista tulisi olla nk. lähipalveluita, eli sijaita lähellä palveluiden käyttäjiä? 1. ulkoilualueet ja -reitit 7. muut urheiluhallit 2. ladut 8. muut sisäliikuntatilat (koulujen liikuntasalit) 3. ulkokentät 9. ohjatut liikuntapalvelut (erityisliikunta, 4. uimarannat ikäihmisten ohjatut liikuntaryhmät ja 5. uimahallit uimakoulut) 6. jäähallit 13

14 57. Ovatko liikuntapalvelut kokonaisuutena vaikuttaneet asumistyytyväisyyteenne Hämeenlinnassa? 1. kyllä, positiivisella tavalla 3. kyllä, negatiivisella tavalla 2. ei vaikutusta 4. en osaa sanoa Perustelut: 58. Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Hämeenlinnan kaupungin liikuntapalveluille kokonaisuudessaan? Jos teillä ei ole kokemusta palveluista, vastatkaa mielikuvanne perusteella. (Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4-10, ympyröikää sopivin arvosana) Kokonaisarvosana palveluille: Haluaisitteko antaa muuta palautetta Hämeenlinnan liikuntapalveluihin liittyen? Sana on vapaa! 14

15 TERVEYSPALVELUT 60. A. Mitä seuraavista Hämeenlinnan terveyspalveluista tunnette? Voitte valita useamman. B. Entä mitä seuraavista terveyspalveluista joku taloudessanne on käyttänyt viimeisen vuoden aikana? Voitte valita useamman. C. Arvioikaa kukin käyttämänne terveyspalvelu kouluarvosana-asteikolla 4 10 A. Mitä palveluita tunnette B. Mitä palveluita joku perheessänne on käyttänyt C. Kouluarvosanaasteikolla 4 10 käyttämällenne palvelulle 1. avosairaanhoito (terveysasemalla) 2. erikoissairaanhoito (esim. keskussairaalahoito tai poliklinikka) 3. terveyskeskussairaalat (Vanajaveden Sairaala, Lammin sairaala) 4. hammashoito 5. fysioterapia 6. laboratoriopalvelut 7. röntgenpalvelut 8. yhteispäivystys 9. sairaankuljetus 10. muut palvelut, mitkä? 61. Mistä saitte tietoa käyttämistänne palveluista? Voitte valita useamman? 1. en ole käyttänyt näitä palveluita 7. ystäviltä tai tuttavilta 2. henkilökunnalta 8. ammattilaisilta 3. kaupungin virastosta 9. radio 4. kaupungin Internet-sivuilta 10. paperinen esite ( 11. sosiaalinen media 5. Palvelupiste Kastellista ja muut palvelupisteet 12. muualta, mistä? 6. sanomalehdestä 62. A. Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4 10, kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat Teille terveyspalveluissa ja niiden järjestämisessä. Asteikko: 4=merkityksetön, 10=ratkaisevan tärkeä B. Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4 10 Hämeenlinnan kaupungin terveyspalveluiden onnistumista näiden tekijöiden suhteen. Asteikko: 4=epäonnistunut, 10=erinomainen A. Tärkeys B. Onnistuminen 1. terveyspalveluiden laatu tiedonsaanti terveyspalveluista terveyspalveluiden yksilöllisyys terveyspalveluiden riittävyys terveyspalveluiden valvonta henkilöstön motivoituneisuus asiakkaiden tarpeiden kokonaisvaltainen huomiointi palveluihin pääsyn nopeus henkilöstön ammattitaito palveluntarjonta vastaa asiakkaiden todellisia tarpeita hoitohenkilökunnan vastuunotto hoitotyössä Mitkä terveyspalvelut tulisi olla nk. lähipalveluita, eli sijaita lähellä palveluiden käyttäjiä? 1. avosairaanhoito (terveysasemalla) 5. fysioterapia 2. erikoissairaanhoito (esim. keskussairaalahoito 6. laboratoriopalvelut tai poliklinikka) 7. röntgenpalvelut 3. terveyskeskussairaalat (Vanajaveden 8. yhteispäivystys Sairaala, Lammin sairaala) 9. sairaankuljetus 4. hammashoito 15

16 64. Tulisiko Hämeenlinnan ottaa käyttöön palveluseteli terveyspalveluissa? Palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan asukkaalleen tietyn, kaupungin päättämän osan yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta. 1. kyllä 3. en osa sanoa 2. ei 65. Kuinka suuri osa käyttämistänne terveyspalveluista on julkisia terveyspalveluita ja kuinka suuri osa yksityisiä terveyspalveluita? Arvioikaa käyttöänne prosentteina siten, että yhteissummaksi muodostuu 100 %. Käyttämistäni terveyspalveluista.. 1. julkisia terveyspalveluita (Hämeenlinnan kaupungin tarjoamia) on prosenttia 2. yksityisiä terveyspalveluita (esim. työterveys) on prosenttia 66. Mikäli ette käytä lainkaan tai käytätte vain osittain Hämeenlinnan kaupungin terveyspalveluita, mitä muuta kautta saatte terveydenhoitopalvelunne? Listatkaa myös mitä terveyspalveluita saatte. 1. työterveyden kautta Mitä palveluita? 2. yksityinen terveydenhoito 2.1. minulla ei ole vakuutusta 2.2. minulla on vakuutus Mitä palveluita? 3. muu, mikä? Mitä palveluita? 67. Mikäli ette käytä tai käytätte vain osittain Hämeenlinnan kaupungin terveyspalveluita, kertokaa kolme tärkeintä syytä miksi että käytä niitä? Oletteko kuulleet eomahoito-palvelusta? 1. kyllä 2. en eomahoito eomahoito on Hämeenlinnan Terveyspalveluiden uusi sähköinen palvelu potilaille. Palvelussa potilas saa käyttöönsä sähköisen Terveyskansion, jossa hän voi tarkastella yhteenvetoa terveystilanteestaan, hoitosuunnitelmaansa, rokotustietojansa sekä lähettää ja vastaanottaa viestejä terveysaseman henkilöstön kanssa. Palvelu täydentää potilaan saamaa muuta hoitoa. Palvelu edellyttää, että potilaalla on käytettävissään tietokone, Internet-yhteys sekä henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. 69. Oletteko käyttäneet eomahoito-palvelua? 1. kyllä 2. en 70. Voisitteko kuvitella käyttävänne eomahoito-palvelua? 1. kyllä 2. en Perustelut, miksi tai miksi ei? 71. Ovatko terveyspalvelut vaikuttaneet asumistyytyväisyyteenne Hämeenlinnassa? 1. kyllä, positiivisella tavalla 3. kyllä, negatiivisella tavalla 2. ei vaikutusta 4. en osaa sanoa Perustelut: 72. Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Hämeenlinnan kaupungin terveyspalveluille kokonaisuudessaan? Jos teillä ei ole kokemusta palveluista, vastatkaa mielikuvanne perusteella. (Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4-10, ympyröikää sopivin arvosana) Kokonaisarvosana palveluille:

17 73. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan terveyspalveluita? Sana on vapaa! 17

18 SOSIAALISEN TUEN PALVELUT 74. A. Mitä seuraavista Hämeenlinnan sosiaalisen tuen palveluista tunnette? Voitte valita useamman. B. Entä mitä seuraavista sosiaalisen tuen palveluista joku taloudessanne on käyttänyt viimeisen vuoden aikana? Voitte valita useamman. C. Arvioikaa kukin käyttämänne sosiaalisen tuen palvelu kouluarvosana-asteikolla 4 10 A. Mitä palveluita tunnette B. Mitä palveluita joku perheessänne on käyttänyt C. Kouluarvosanaasteikolla 4 10 käyttämällenne palvelulle 1. aikuissosiaalityö 2. työvoiman palvelukeskus 3. kuntouttava työtoiminta 4. lähiötyö 5. toimeentulotuki 6. talous- ja velkaneuvonta 7. maahanmuuttajapalvelut 8. sosiaalinen luotto 9. sosiaaliasiamiestoiminta 10. muut palvelut, mitkä? 75. Mistä saitte tietoa käyttämistänne palveluista? Voitte valita useamman? 1. en ole käyttänyt näitä palveluita 7. ystäviltä tai tuttavilta 2. henkilökunnalta 8. ammattilaisilta 3. kaupungin virastosta 9. radio 4. kaupungin Internet-sivuilta 10. paperinen esite ( 11. sosiaalinen media 5. Palvelupiste Kastellista ja muut palvelupisteet 12. muualta, mistä? 6. sanomalehdestä 76. A. Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4 10, kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat Teille sosiaalisen tuen palveluissa ja niiden järjestämisessä. Asteikko: 4=merkityksetön, 10=ratkaisevan tärkeä B. Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4 10 Hämeenlinnan kaupungin sosiaalisen tuen palveluiden onnistumista näiden tekijöiden suhteen. Asteikko: 4=epäonnistunut, 10=erinomainen A. Tärkeys B. Onnistuminen 1. sosiaalisen tuen palveluiden laatu tiedonsaanti sosiaalisen tuen palveluista sosiaalisen tuen palveluiden yksilöllisyys sosiaalisen tuen palveluiden riittävyys sosiaalisen tuen palveluiden valvonta henkilöstön motivoituneisuus asiakkaiden tarpeiden kokonaisvaltainen huomiointi palveluihin pääsyn nopeus henkilöstön ammattitaito palvelutarjonta vastaa asiakkaiden todellisia tarpeita Ovatko sosiaalisen tuen palvelut tai mielikuvat niistä vaikuttaneet asumistyytyväisyyteenne Hämeenlinnassa? 1. kyllä, positiivisella tavalla 3. kyllä, negatiivisella tavalla 2. ei vaikutusta 4. en osaa sanoa Perustelut: 18

19 78. Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Hämeenlinnan kaupungin sosiaalisen tuen palveluille kokonaisuudessaan? Jos teillä ei ole kokemusta palveluista, vastatkaa mielikuvanne perusteella. (Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4-10, ympyröikää sopivin arvosana) Kokonaisarvosana palveluille: Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan sosiaalisen tuen palveluita? Sana on vapaa! 19

20 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT 80. A. Mitä seuraavista Hämeenlinnan mielenterveys- ja päihdepalveluista tunnette? Voitte valita useamman. B. Entä mitä seuraavista mielenterveys- ja päihdepalveluista joku taloudessanne on käyttänyt viimeisen vuoden aikana? Voitte valita useamman. C. Arvioikaa kukin käyttämänne mielenterveys- ja päihdepalvelu kouluarvosana-asteikolla 4 10 A. Mitä palveluita tunnette B. Mitä palveluita joku perheessänne on käyttänyt C. Kouluarvosanaasteikolla 4 10 käyttämällenne palvelulle 1. psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto terveysasemalla 2. psykologin vastaanotto terveysasemalla 3. ryhmävastaanotto terveysasemalla 4. psykologin tai psykiatrisen sairaanhoitajan puhelinneuvonta 5. psykiatrinen päivätoiminta 6. palveluasuminen mielenterveyskuntoutujille 7. työtoiminta mielenterveyskuntoutujille 8. kriisiapu (esim. jälkipuinti) 9. päihdevastaanotto 10. katkaisuhoito 11. Living Roomin terveysneuvonta 12. päihdekuntoutujien asumispalvelut 13. päihdekuntoutus 14. muut palvelut, mitkä? 81. Mistä saitte tietoa käyttämistänne palveluista? Voitte valita useamman? 1. en ole käyttänyt näitä palveluita 7. sanomalehdestä 2. henkilökunnalta 8. ystäviltä tai tuttavilta 3. kaupungin virastosta 9. ammattilaisilta 4. kaupungin Internet-sivuilta 10. radio ( 11. paperinen esite 5. A-Klinikkatoimen internet-sivuilta 12. sosiaalinen media 6. Palvelupiste Kastellista ja muut palvelupisteet 13. muualta, mistä? 82. A. Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4 10, kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat Teille mielenterveysja päihdepalveluissa ja niiden järjestämisessä. Asteikko: 4=merkityksetön, 10=ratkaisevan tärkeä B. Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4 10 Hämeenlinnan kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden onnistumista näiden tekijöiden suhteen. Asteikko: 4=epäonnistunut, 10=erinomainen A. Tärkeys B. Onnistuminen 1. mielenterveys- ja päihdepalveluiden laatu tiedonsaanti mielenterveys- ja päihdepalveluista mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksilöllisyys mielenterveys- ja päihdepalveluiden riittävyys mielenterveys- ja päihdepalveluiden valvonta henkilöstön motivoituneisuus asiakkaiden tarpeiden kokonaisvaltainen huomiointi palveluihin pääsyn nopeus henkilöstön ammattitaito palvelutarjonta vastaa asiakkaiden todellisia tarpeita mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotona asumisen tukeminen palveluiden tavoitteisuus, eli palvelut saavuttavat asetetut tavoitteet palveluihin on mahdollista päästä ilman lähetettä (matalan kynnyksen palvelut)... 20

21 14. mahdollisuus valita omaan tilanteeseen sopivat palvelut päivystyspalveluiden saatavuus Tulisiko Hämeenlinnan ottaa käyttöön palveluseteli mielenterveys- ja päihdepalveluissa? Palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan asukkaalleen tietyn, kaupungin päättämän osan yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta. 1. kyllä 3. en osaa sanoa 2. ei 84. Ovatko mielenterveys- ja päihdepalvelut tai mielikuvat niistä vaikuttaneet asumistyytyväisyyteenne Hämeenlinnassa? 1. kyllä, positiivisella tavalla 3. kyllä, negatiivisella tavalla 2. ei vaikutusta 4. en osaa sanoa Perustelut: 85. Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Hämeenlinnan kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluille? Jos teillä ei ole kokemusta palveluista, vastatkaa mielikuvanne perusteella. (Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4-10, ympyröikää sopivin arvosana) Kokonaisarvosana mielenterveys- ja päihdepalveluille: Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan mielenterveys- ja päihdepalveluita? Sana on vapaa! 21

22 IKÄIHMISTEN PALVELUT 87. A. Mitä seuraavista Hämeenlinnan ikäihmisille tarjoamista palveluista tunnette? Voitte valita useamman. B. Entä mitä seuraavista ikäihmisille suunnatuista palveluista joku taloudessanne on käyttänyt viimeisen vuoden aikana? Voitte valita useamman. C. Arvioikaa kukin käyttämänne ikäihmisille tarjottu palvelu kouluarvosana-asteikolla 4 10 A. Mitä palveluita tunnette B. Mitä palveluita joku perheessänne on käyttänyt C. Kouluarvosanaasteikolla 4 10 käyttämällenne palvelulle 1. ikäihmisten palveluohjaus ja neuvonta 2. kotihoito 3. palveluasuminen 4. vanhainkodit 5. ateriapalvelut 6. kuljetuspalvelut 7. turvapuhelinpalvelut 8. päivätoiminta 9. kuntouttavat ryhmät 10. omaishoidon tuki 11. muut palvelut, mitkä? 88. Mistä saitte tietoa käyttämistänne palveluista? Voitte valita useamman? 1. en ole käyttänyt näitä palveluita 7. ystäviltä tai tuttavilta 2. henkilökunnalta 8. ammattilaisilta 3. kaupungin virastosta 9. radio 4. kaupungin Internet-sivuilta 10. paperinen esite ( 11. sosiaalinen media 5. Palvelupiste Kastellista ja muut palvelupisteet 12. muualta, mistä? 6. sanomalehdestä 89. A. Arvioikaa asteikolla 4 10, kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat Teille ikäihmisten palveluissa ja niiden järjestämisessä. Asteikko: 4=merkityksetön, 10=ratkaisevan tärkeä B. Arvioikaa asteikolla 4 10 Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten palvelujen onnistumista näiden tekijöiden suhteen. Asteikko: 4 =epäonnistunut, 10 =erinomainen A. Tärkeys B. Onnistuminen 1. ikäihmisten palveluiden sisältö ja laatu tiedonsaanti kaupungin järjestämistä palveluista ikäihmisille.. 3. tiedonsaanti yritysten järjestämistä palveluista ikäihmisille tiedonsaanti järjestöjen ym. tahojen järjestämistä palveluista ikäihmisille ikäihmisten palveluiden riittävyys ikäihmisten palveluiden valvonta palveluihin pääsyn nopeus henkilöstön ammatillinen osaaminen palvelutarjonta vastaa asiakkaiden todellisia tarpeita esteettömien asuntojen määrä ja hyvät asumisympäristöt palveluneuvonta koskien ikäihmisten palveluita ikäihmisten kotona asumisen tukeminen omaisten huomioon ottaminen ikäihmisten palveluissa sähköisten palvelujen kehittäminen ikäihmisten palveluissa henkilöstön määrä (mitoitus) ikäihmisten palveluissa palvelurakenteen muutos raskaista palveluista kevyempiin (laitospaikkojen vähentäminen, kotihoidon lisääminen)... 22

23 17. hyvinvointikeskusten suunnittelu (kotona asuvan) ikäihmisen turvallisuuden tunteen luominen 19. (kotona asuvan) ikäihmisen yksinäisyyden tunteen ehkäiseminen asiakaslähtöinen palvelukulttuuri ikäihmisten kuuleminen palvelujen kehittämisessä ikäihmisten arvostaminen vammaisneuvosto toiminta Mitkä ikäihmisten palveluista tulisi olla nk. lähipalveluita, eli sijaita lähellä palveluiden käyttäjiä? 1. päivätoiminta 2. kuntouttavat ryhmät 91. Tulisiko Hämeenlinnan ottaa käyttöön palveluseteli ikäihmisten palveluissa? Palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan asukkaalleen tietyn, kaupungin päättämän osan yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta. 1. kyllä, mihin palveluihin? 3. en osaa sanoa 2. ei 92. Ovatko ikäihmisten palvelut tai mielikuvat niistä vaikuttaneet asumistyytyväisyyteenne Hämeenlinnassa? 1. kyllä, positiivisella tavalla 3. kyllä, negatiivisella tavalla 2. ei vaikutusta 4. en osaa sanoa Perustelut: 93. Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten palveluille kokonaisuudessaan? Jos teillä ei ole kokemusta palveluista, vastatkaa mielikuvanne perusteella. (Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4-10, ympyröikää sopivin arvosana) Kokonaisarvosana palveluille: Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan ikäihmisten palveluita? Sana on vapaa! 23

24 VAMMAISPALVELUT 95. A. Mitä seuraavista Hämeenlinnan vammaispalveluista tunnette? Voitte valita useamman. B. Entä mitä seuraavista vammaispalveluista joku taloudessanne on käyttänyt viimeisen vuoden aikana? Voitte valita useamman. C. Arvioikaa kukin käyttämänne vammaispalvelu kouluarvosana-asteikolla 4 10 A. Mitä palveluita tunnette B. Mitä palveluita joku perheessänne on käyttänyt C. Kouluarvosanaasteikolla 4 10 käyttämällenne palvelulle 1. kehitysvammaisten asumispalvelut 2. vammaisten asumispalvelut 3. henkilökohtainen avustaja 4. päivätoiminta 5. kodin muutostyöt 6. kuljetuspalvelut 7. neuvonta 8. kuntoutus 9. perhehoito ja tilapäishoito 10. sopeutumisvalmennus 11. välineet, koneet, laitteet 12 muu, mikä? 96. Mistä saitte tietoa käyttämistänne palveluista? Voitte valita useamman? 1. en ole käyttänyt näitä palveluita 7. ystäviltä tai tuttavilta 2. henkilökunnalta 8. ammattilaisilta 3. kaupungin virastosta 9. radio 4. kaupungin Internet-sivuilta 10. paperinen esite ( 11. sosiaalinen media 5. Palvelupiste Kastellista ja muut palvelupisteet 12. muualta, mistä? 6. sanomalehdestä 97. A. Arvioikaa asteikolla 4 10, kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat Teille vammaispalveluissa ja niiden järjestämisessä. Asteikko: 4=merkityksetön, 10=ratkaisevan tärkeä B. Arvioikaa asteikolla 4 10 Hämeenlinnan kaupungin vammaispalvelujen onnistumista näiden tekijöiden suhteen. Asteikko: 4 =epäonnistunut, 10 =erinomainen A. Tärkeys B. Onnistuminen 1. vammaispalveluiden laatu tiedonsaanti vammaispalveluista vammaispalveluiden yksilöllisyys vammaispalveluiden riittävyys vammaispalveluiden valvonta henkilöstön motivoituneisuus asiakkaiden tarpeiden kokonaisvaltainen huomiointi palveluihin pääsyn nopeus henkilöstön ammattitaito palvelutarjonta vastaa asiakkaiden todellisia tarpeita vammaisten kotona asumisen tukeminen Tulisiko Hämeenlinnan ottaa käyttöön palveluseteli vammaispalveluissa? Palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan asukkaalleen tietyn, kaupungin päättämän osan yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta. 1. kyllä 3. en osa sanoa 2. ei 24

25 99. Ovatko vammaispalvelut kokonaisuutena vaikuttaneet asumistyytyväisyyteenne Hämeenlinnassa? 1. kyllä, positiivisella tavalla 3. kyllä, negatiivisella tavalla 2. ei vaikutusta 4. en osaa sanoa Perustelut: 100. Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Hämeenlinnan kaupungin vammaispalveluille kokonaisuudessaan? (Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4-10, ympyröikää sopivin arvosana) Kokonaisarvosana vammaispalveluille: Haluaisitteko antaa palautetta Hämeenlinnan vammaispalveluihin liittyen? Sana on vapaa! 25

26 TEKNISET PALVELUT 102. A. Mitä seuraavista Hämeenlinnan teknisistä palveluista tunnette? Voitte valita useamman. B. Entä mitä seuraavista teknisistä palveluista joku taloudessanne on käyttänyt viimeisen vuoden aikana? Voitte valita useamman. C. Arvioikaa kukin käyttämänne tekninen palvelu kouluarvosana-asteikolla 4 10 A. Mitä palveluita tunnette B. Mitä palveluita joku perheessänne on käyttänyt C. Kouluarvosanaasteikolla 4 10 käyttämällenne palvelulle 1. kaupungin tiet 2. kaupungin vesialueet 3. tonttipalvelut 4. kaavoituspalvelut 5. kartta- ja paikkatietopalvelut 6. muu, mikä? 103. Mistä saitte tietoa käyttämistänne palveluista? Voitte valita useamman? 1. en ole käyttänyt näitä palveluita 7. ystäviltä tai tuttavilta 2. henkilökunnalta 8. ammattilaisilta 3. kaupungin virastosta 9. radio 4. kaupungin Internet-sivuilta 10. paperinen esite ( 11. sosiaalinen media 5. Palvelupiste Kastellista ja muut palvelupisteet 12. muualta, mistä? 6. sanomalehdestä 104. A. Arvioikaa asteikolla 4 10, kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat Teille teknisissä palveluissa ja niiden järjestämisessä. Asteikko: 4=merkityksetön, 10=ratkaisevan tärkeä B. Arvioikaa asteikolla 4 10 Hämeenlinnan kaupungin teknisten palveluiden onnistumista näiden tekijöiden suhteen. Asteikko: 4 =epäonnistunut, 10 =erinomainen A. Tärkeys B. Onnistuminen 1. teknisten palveluiden laatu tiedonsaanti teknisistä palveluista teknisten palveluiden riittävyys henkilökunnan motivoituneisuus asiakastarpeiden kokonaisvaltainen huomiointi henkilöstön ammattitaito palvelutarjonta vastaa asiakkaiden todellisia tarpeita tieverkoston laatu tieverkoston ylläpito kesäisin (esim. asfaltointi) tieverkoston ylläpito talvisin (esim. lumen auraus) ympäristön valvonnan tehokkuus vesialueiden hoito tiedottamisen riittävyys tieverkoston kattavuus Mitkä teknisistä palveluista tulisi olla nk. lähipalveluita, eli sijaita lähellä palveluiden käyttäjiä? 1. tonttipalvelut 3. kartta- ja paikkatietopalvelut 2. kaavoituspalvelut 4. rakennuslupapalvelut 26

27 106. Mikäli tunnette Hämeenlinnan kaupungin tonttipalveluita, vastatkaa seuraaviin tonttipalveluita koskeviin kysymyksiin. Kyllä Ei En osaa sanoa 1. Onko asuntotontteja riittävästi tarjolla? 2. Onko asuntotonttien sijainti sopiva? 3. Onko asuntotonttien koko sopiva? 4. Ovatko asuntotonttien rakentamismääräykset sopivat? 107. Ovatko tekniset palvelut kokonaisuutena vaikuttaneet asumistyytyväisyyteenne Hämeenlinnassa? 1. kyllä, positiivisella tavalla 3. kyllä, negatiivisella tavalla 2. ei vaikutusta 4. en osaa sanoa Perustelut: 108. Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Hämeenlinnan kaupungin teknisille palveluille kokonaisuudessaan? Jos teillä ei ole kokemusta palveluista, vastatkaa mielikuvanne perusteella. (Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla 4-10, ympyröikää sopivin arvosana) Kokonaisarvosana palveluille: Haluaisitteko antaa muuta palautetta Hämeenlinnan teknisiin palveluihin liittyen? Sana on vapaa! 27

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen.

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASKYSELY 2013

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASKYSELY 2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASKYSELY 2013 Kokonaisraportti Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin Innolink Research Oy Sisällys Tutkimuskokonaisuus ja taustatiedot OSA 1: Kokonaistyytyväisyys OSA 2: Asuinalueet

Lisätiedot

Hämeenlinna on Suomen toiseksi suurin kesäasukaskunta ja siksi haluammekin tehostaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä kesäasukkaiden kanssa.

Hämeenlinna on Suomen toiseksi suurin kesäasukaskunta ja siksi haluammekin tehostaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä kesäasukkaiden kanssa. Hyvä kesäasukkaamme Hämeenlinna on Suomen toiseksi suurin kesäasukaskunta ja siksi haluammekin tehostaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä kesäasukkaiden kanssa. Kyselyn täyttämiseen menee vain hetki, mutta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASKYSELY

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASKYSELY T I E D O S T A M E N E S T Y S HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASKYSELY 2012-2013 Kokonaisraportti 5.4.2013 Mikko Kesä Minna Joutsen Anssi Mäkelä Innolink Research Oy Sisällys Tutkimuskokonaisuus ja taustatiedot

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKAS- JA ASIAKASTUTKIMUKSET Yhteenveto Mikko Kesä Tutkimusjohtaja, Innolink Research Oy

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKAS- JA ASIAKASTUTKIMUKSET Yhteenveto Mikko Kesä Tutkimusjohtaja, Innolink Research Oy HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKAS- JA ASIAKASTUTKIMUKSET 2011-2012 Yhteenveto 21.12.2011 Mikko Kesä Tutkimusjohtaja, Innolink Research Oy TUTKIMUSKOKONAISUUS Tavoitteet: Mitattavat asiat: Hämeenlinnan löytää

Lisätiedot

- Kesäasukaskysely 2012

- Kesäasukaskysely 2012 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI - Kesäasukaskysely 2012 Tutkimusraportti i 13.9.2012 MIKKO KESÄ MEIJU AHOMÄKI ANSSI MÄKELÄ ANNE PULKKINEN INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjintä ja osallisuus Perusturva (N=194)

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuskokonaisuus muodostui mm. seuraavista aihealueista:

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Pienaluelistaus. Läntinen kantakaupunki. Pohjoinen kantakaupunki. Eteläinen kantakaupunki. Keskusta. Kaakkoinen kantakaupunki. Itäinen kantakaupunki

Pienaluelistaus. Läntinen kantakaupunki. Pohjoinen kantakaupunki. Eteläinen kantakaupunki. Keskusta. Kaakkoinen kantakaupunki. Itäinen kantakaupunki Sisältö Pienaluelistaus... 3 Taulukko 1: Alueiden koot, 31.12.2011... 4 Taulukko 2: Alueiden asukasmäärät, 31.8.2012... 4 Kuvio 1: Alueiden asukasmäärät kaikista Hämeenlinnan asukkaista, 31.8.2012... 5

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 3.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella Kysely lähipalveluista

Lisätiedot

Talousarvion 2016 oheismateriaali

Talousarvion 2016 oheismateriaali Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku 379490,82 38003 9,99 426949

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin palvelukysely:

Kajaanin kaupungin palvelukysely: Kajaanin kaupungin palvelukysely: alustavia tuloksia 5. 30.9.2013 707 vastasi (2 % yli 14 vuotiaista kajaanilaisista) 609 avoimen linkin kautta ja 97 paperikyselyllä llä 16.10.2013 Vastaajat 500 450 400

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA Päivätoiminta on kotihoidon tukipalvelu, joka on tarkoitettu: hoivaa tarvitseville tai muistisairaille virkistykseksi ja vertaistueksi, toimintakykyä

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kyselyt 1992, 1999, 2005 ja 2010

Sosiaali- ja terveysalan kyselyt 1992, 1999, 2005 ja 2010 Tutkimukseen osallistuneiden määrä toimintasektoreittain na 1992, 1999, 2005 ja 2010 03:38 Friday, February 04, 2011 1 Toimintasektori 1992 1999 2005 2010 sosiaalipalvelut 96 110 143 137 yleinen sosiaalityö

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIEN KUVAAMISEN MERKITYS Kuvaa organisaation toiminnan ja toimintatavat Helpottaa kokonaisuuden hahmottamista Auttaa havaitsemaan prosessien vahvuudet, ongelmakohdat ja

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen? Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Terveydenhuolto ja perusturva (lääkäri, hammaslääkäri, kuntoutus, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sairaalapalvelut, mielenterveystyö, päihdehoito, lapsiperhepalvelut,

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA Vastaa kysymyksiin valitsemalla/rengastamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Jos vastauksellesi ei ole riittävästi tilaa, niin voit jatkaa kääntöpuolelle.

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Valtuustoseminaari 21.2.2011 Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Kasvu, oppiminen, perheet - palveluja SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SIVISTYSPALVELUT Terveydenhuollon palvelut Lasten

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Kunnallis K t unnallis en t palvelujen palv ta t rjon a t rjon a t tulevaisuudessa Kys Ky e s l e y l markkinakadulla markkinak 2013

Kunnallis K t unnallis en t palvelujen palv ta t rjon a t rjon a t tulevaisuudessa Kys Ky e s l e y l markkinakadulla markkinak 2013 Kunnallisten palvelujen tarjonta tulevaisuudessa Kysely markkinakadulla 20 Kysely tehtiin Kajaanin markkinakadulla. 6.7.20 Kyselylomakkeita oli jaossa eri puolueiden markkinapaikoilla Kysely oli osittain

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Lähipalvelut ja palveluverkko. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut ja palveluverkko. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut ja palveluverkko Riitta Pylvänen hankesuunnittelija 8.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

21702174 Mielenterveystyö

21702174 Mielenterveystyö Kaupunginhallitus 30 01.02.2016 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja vakanssien lakkauttaminen 2016 170/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 01.02.2016 30 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ulottuvuus 1 Ulottuvuus 2 Ulottuvuus 3 Ulottuvuus 4 Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen (6-Q3) + (6-Q4) + Q10 +

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot