EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA Keskiviikko klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50"

Transkriptio

1 NRO 2/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT AIKA Keskiviikko klo PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola Seppo Kiviranta Mikko Kylämarttila Hilkka Lammila Tapani Nurmi Veikko Paassilta Raimo Paavilainen Hannu Ranne Auli Saarinen Tuula Vahanen Hannu, varajäsen Viilto Tero Wikström Virpi POISSA Vahanen Veera MUUT SAAPUVILLA OLLEET Sulonen Ritva, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Koivunen Simo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Järvinen Anneli, pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kemppainen puheenjohtaja Anneli Järvinen pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa Veikko Nurmi Raimo Paassilta ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa.2012 Jukka Kemppainen

2 KOKOUSKUTSU Sivu 2 Kirkkoneuvosto 2/2012 KOKOUSAIKA Keskiviikkona klo 18, kahvitus klo KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 28 N TARKASTUS 29 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS 31 3 SEURAKUNNAN STRATEGIASUUNNITELMAN LAATIMINEN 32 KUNTOKARTOITUKSEN LAATIMINEN 33 RUOKOKARIN MYYMINEN 34 HINNERJOEN PAPPILAN MYYMINEN 35 4 KORVAAVIEN TILOJEN HANKKIMINEN PÄIVÄKERHO- JA PERHEKERHOTYÖLLE PANELIASSA JA HINNERJOELLA 36 5 EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN YKKÖSVAIHEEN KORJAUKSEN URAKKATARJOUKSET 37 TUEN HAKEMINEN KIRKON KESKUSRAHASTOLTA SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEEN 38 6 KIUKAISTEN KIRKON VESIKATON MAALAUS JA KORJAUSTYÖ 39 KIUKAISTEN KIRKON ULLAKON LISÄERISTÄMINEN 40 7 EURAN SEURAKUNNAN KUKKASRAHASTON SÄÄNNÖT 41 8 HINNERJOEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 1/ HONKILAHDEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 1/ KIUKAISTEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON PANELIAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/ LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/ DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/ LAPSI- JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUU- RYHMÄN KOKOUSMUISTIO 1/ KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN KORJAUS- JA MUUTOS- TÖIDEN TAKUUTARKASTUS ILMOITUSASIAT 52 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 53 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 54 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kemppainen

3 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 3 26 KOKOUKSEN AVAUS - Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Kokouskutsut on postitettu Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 28 N TARKASTUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Veikko Nurmi ja Raimo Paassilta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 29 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena. Päätettiin yksimielisesti ottaa kokouksen käsittelyyn talouspäällikön ennen kokousta jakama lisälista 52-58, sekä Tero Viillon kokoukselle tuoma lisäasia. Hyväksyttiin myös Tapani Lammilan ehdotus, että korvaavien tilojen hankkiminen päiväkerho- ja perhekerhotyölle Paneliassa ja Hinnerjoella käsitellään ennen Hinnerjoen pappilan myyminen asiakohtaa.

4 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 4 30 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS Euran seurakunnan vuoden 2011 tilinpäätös, tasekirja, on esityslistan liitteenä. LIITE 1. Tasekirja eli toimintakertomus sisältää tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilinpäätösmerkinnät sekä kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot. Seurakunnan tilinpäätöksen liitetietona esitetään omana taseyksikkönä hautainhoitorahaston tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Talousarvion toteutuminen esitetään kustannuspaikkatasolla. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2011 liitteen 1 mukaisena sekä samalla tilinpäätöksen liitetietona esitetyn hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2011, ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. LIITE 1 Vuoden 2011 tilinpäätöksen tuloslaskelman mukaan Toimintakate on ,77 euroa Vuosikate on ,51 euroa Poistot ovat ,74 euroa Tilikauden tulos on ,23 euroa Kirkkoneuvosto hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyerät: 1. Kauttuan seurakuntakodin peruskorjauksen poistoeroa on purettu tuloslaskelmaan euroa. 2. Honkilahden kirkon peruskorjauksen poistoeroa on purettu tuloslaskelmaan ,80 euroa. 3. Seurakuntakeskuksen taloustoimiston peruskorjauksen poistoeroa on purettu tuloslaskelmaan euroa. Edellä esitettyjen rahastosiirtojen jälkeen tilikauden alijäämä on ,43 euroa. Tilikauden alijäämä on kirjattuna taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämätilille, jossa se vähentää seurakunnan vapaata omaa pääomaa ,43 eurolla. Tämän jälkeen seurakunnan taseessa edellisten tilikausien ylijäämätilille jää ,51 euroa. Kirkkoneuvoston hyväksymä tilinpäätös vuodelta 2011 jätetään tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto päättää samalla hyväksyä Oy Audiator Ab/tilintarkastaja Risto Pohjanpiirin laatiman tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen, mikä sisältää: - tilintarkastustoimeksiannon tavoitteet ja laajuuden - tilintarkastajien velvollisuudet - tarkastettavan seurakunnan kirkkoneuvoston ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet - raportoinnin - palkkiot, sekä - voimassaolon. LIITE 2

5 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 5 31 SEURAKUNNAN STRATEGIASUUNNITELMAN LAATIMINEN Euran seurakunnan strategia on suunniteltu laadittavan vuoden 2012 aikana. Kokouksessa kirkkoneuvosto päätti, että seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa tuodaan käsiteltäväksi alustava strategiasuunnitelma. Kirkkoherra on ollut yhteydessä dosentti Juha Kauppiseen, joka on useissa seurakunnissa ollut konsulttina ja strategian kirjoittajana. Strategiatyö alkaisi huhtikuussa ja päättyisi lokakuussa, jolloin linjaukset saadaan jo TTS päätöksiin. Strategiatyön aikana kuullaan kaikkia työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä pari kertaa, tapaamisten välillä on myös kotitehtäviä. Tuomiokapituli on luvannut osallistua tähän seurakunnan kehittämishankkeeseen osallistumalla kustannuksiin. Juha Kauppisen tarjous Euran seurakunnan strategiatyön ohjauskonsultoinnista on liitteenä. LIITE 3 Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy Juha Kauppisen tarjouksen strategiatyön ohjauskonsultoinnista, joka samalla on seurakunnan strategiatyön suunnitelma ja 2) päättää kattaa konsultoinnista aiheutuneet kustannukset ( alv23% ) seurakunnan taseessa olevilla rahastojen varoilla sekä tuomiokapitulilta saatavalla avustuksella sekä 3) valitsee strategiaa laatimaan työryhmän ( 9 henkilöä), viisi luottamushenkilöä sekä neljä työntekijää. Hyväksyttiin yksimielisesti Juha Kauppisen tarjous strategiatyön ohjauskonsultoinnista, joka samalla on seurakunnan strategiatyön suunnitelma. Päätettiin yksimielisesti kattaa konsultoinnista aiheutuneet kustannukset ( alv 23% ) seurakunnan taseessa olevilla rahastojen varoilla sekä tuomiokapitulilta saatavalla avustuksella. Päätettiin yksimielisesti valita strategiaa laatimaan työryhmä (9 henkilöä), viisi luottamushenkilöä sekä neljä työntekijää seuraavasti: kirkkoherra Jukka Kemppainen, puheenjohtajaksi talouspäällikkö Anneli Järvinen vastaava lastenohjaaja Riikka Rantanen vs. diakonian viranhaltija Pirjo Vapaakallio kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ritva Sulonen kirkkoneuvoston jäsen Seppo Juhola kirkkoneuvoston jäsen Mikko Kiviranta kirkkoneuvoston jäsen Auli Ranne lähetystyön johtokunnan puheenjohtaja Sanna Jalonen

6 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 6 32 KUNTOKARTOITUSTEN LAATIMINEN Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että Hinnerjoen pappilaan, Honkilahden pappilaan, Panelian pappilaan ja Ruokokarin rakennuksiin teetetään kuntokartoitukset. Kuntokartoitusten laatijaksi vastuuryhmä esittää Rakennus Vesa Heikkilä Oy:tä. Talousarviossa ei ole määrärahaa kuntokartoitusten teettämistä varten. Alustava kustannusarvio kuntokartoituksista on yhteensä noin 6000 euroa. Kirkkoneuvosto päättää, että Hinnerjoen pappilaan, Honkilahden pappilaan, Panelian pappilaan ja Ruokokarin rakennuksiin teetetään kuntokartoitukset. Kuntokartoituksista aiheutuvat kustannukset kirjataan asiantuntijapalveluksiin kunkin kiinteistön kustannuspaikalle. Kuntokartoitukseen meneviä kustannuksia vastaavat säästöt pyritään löytämään muilta ao. kustannuspaikkojen tileiltä.

7 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 7 33 RUOKOKARIN MYYMINEN Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaan Ruokokari laitetaan myyntiin. Ruokokarin tilan Rno alue sijaitsee Eurajoen rantayleiskaava-alueella. Rantayleiskaavassa tila on kokonaisuudessaan osoitettu korttelialueeksi merkinnällä RL, leirikeskuksen alue. Kaavamääräyksen mukaan alueelle saa rakentaa yhteisöjen leiritoimintaa palvelevia rakennuksia. Alueen toteuttamisen tulee perustua yksityiskohtaiseen kaavaan. Leirikeskusalue sellaisenaan soveltuu paitsi julkisten yhteisöjen, niin myös kaupallisten yritysten (virkistys) käyttöön. Lisärakentaminen edellyttää ranta-asemakaavan laatimista tai vähäisessä rakennushankkeessa vaihtoehtoisesti poikkeamislupaa. Eurajoen kunnanjohtajan mukaan korttelialue on kaavoitettavissa (ranta-asemakaava) loma-asuntojen alueeksi (mahdollisesti kaksi tonttia). Yksityinen loma-asuntokäyttö edellyttää ranta-asemakaavan laatimista. Ranta-asemakaava on ns. maanomistajakaava, jolloin maanomistaja vastaa kaikista kaavan laatimiskustannuksista lukuun ottamatta hallinnollisia kuluja. Eurajoen kunnanjohtajan mukaan Eurajoen kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeutta. Vaihtoehtoiset etenemistavat Ruokokarin markkinoinnissa ovat: 1. Leirikeskus on sellaisenaan markkinoitavissa yhteisöille välittömästi. Yksityisille niin, että ostaja hakee kaavamuutosta itse. 2. Seurakunta päättää käynnistää ranta-asemakaavan laatimisen. Laatimiskustannukset arviolta noin 8000 euroa. Kaavaprosessin kulku pääpiirteissään (kesto noin 18 kuukautta). - alustavat neuvottelut viranomaisten kanssa (kunta/ely-keskus) - kaavoittajan valinta - kaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen - kaavaluonnoksen laadinta - luonnoksen ja OAS:n jättäminen kuntaan käsittelyä varten - kuulemiset/neuvottelut/vastineet - kaavaehdotuksen laadinta - kuulemiset/neuvottelut/vastineet - ehdotuksen käsittely/hyväksyminen - ranta-asemakaavan vahvistaminen Vahvistetun ranta-asemakaavan mukaiset tontit ovat markkinoitavissa yksityisille. Kirkkoneuvosto päättää laittaa Ruokokarin myyntiin. Myynti tapahtuu kiinteistönvälittäjän toimesta, tarjousten perusteella. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Tarjoukset tuodaan kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto tekee ehdotuksen mahdollisen ostotarjouksen hyväksymisestä kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto tekee myyntipäätöksen. Kirkkohallitus vahvistaa kirkkovaltuuston tekemän myyntipäätöksen. Hyväksyttiin päätösehdotus. Kirkkoneuvoston jäsen Auli Ranne ilmoitti, ettei ole valmis tehtyyn myyntipäätökseen.

8 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 8 34 KORVAAVIEN TILOJEN HANKKIMINEN PÄIVÄKERHO- JA PERHEKERHOTYÖLLE PANELIASSA JA HINNERJOELLA Kirkkoneuvoston (8 ) nimeämä työryhmä kartoitti korvaavia päiväkerho- ja perhekerhotiloja Paneliassa ja Hinnerjoella. Kartoituksesta laadittu muistio on esityslistan liitteenä. LIITE 4 Työryhmä tutustui Paneliassa Tarmo Koivusen johdolla Euran kunnan omistamiin, mahdollisiin päiväkerhotiloiksi muutettavissa oleviin kohteisiin Panelian vanhalla terveystalolla, Tarkinpuistossa ja Hiukon koululla. Työryhmä kävi myös Mikko Rintamaan omistamassa rivitalokaksiossa. Työryhmän mielestä mikään näistä em. kohteista ei täytä päiväkerho- ja perhekerhotyölle asetettuja vaatimuksia. Työryhmä tutustui Hinnerjoella Antti Heinosen omistamiin vanhan Säästöpankin tiloihin. Huoneisto käsittää kaksi erillistä huonetta. Myös keittiö on käytettävissä. Piha-alueelle sopii aidattu leikkialue. Työryhmä piti em. tiloja pienin korjauksin/hankinnoin sopivina päivä- ja perhekerhotyölle. Työryhmän mielestä myös Harjunummen kappeliin saataisiin melko pienillä järjestelyillä päiväkerhoja perhekerhotyölle sopivat kokoontumistilat. Kustannusarvio on noin 5100 euroa. Lastenohjaaja Satu Tammisto oli eri mieltä asiasta. Hänen mielestään päiväkerhotoimintaa ei voida pitää Harjunummen kappelissa. kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi työryhmän muistion korvaavien päiväkerho- ja perhekerhotilojen kartoittamisesta. Koska Paneliasta ei korvaavia tiloja löytynyt päiväkerho- ja perhekerhotoimintaa jatketaan pappilassa. Hinnerjoen päiväkerho- ja perhekerholle järjestetään tilat Harjunummen kappelista. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi muistio korvaavien päiväkerho- ja perhekerhotilojen kartoittamisesta. Koska Paneliasta ei korvaavia tiloja löytynyt päätettiin päiväkerho- ja perhekerhotoimintaa jatkaa Panelian pappilassa. Hinnerjoen päiväkerho- ja perhekerhotoiminnan korvaavien tilojen käsitteleminen päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle. EURAN SEURAKUNTA

9 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 9 35 HINNERJOEN PAPPILAN MYYMINEN Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaan Hinnerjoen pappila laitetaan myyntiin. Korvaavat päiväkerhotilat löytyvät joko Harjunummen kappelista tai entiseltä Säästöpankilta. Kirkkoneuvosto päättää laittaa Hinnerjoen pappilan myyntiin. Myynti tapahtuu kiinteistönvälittäjän toimesta, tarjousten perusteella. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Tarjoukset tuodaan kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto tekee ehdotuksen mahdollisen ostotarjouksen hyväksymisestä kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto tekee myyntipäätöksen. Kirkkohallitus vahvistaa kirkkovaltuuston tekemän myyntipäätöksen.

10 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN YKKÖSVAIHEEN KORJAUKSEN URAKKATARJOUKSET Kirkkovaltuusto valtuutti pitämässään kokouksessaan kirkkoneuvoston pyytämään Euran seurakuntakeskuksen ykkösvaiheen urakkatarjoukset sekä käsittelemään saadut tarjoukset ja tekemään tarjousten perusteella päätöksen urakoitsijoiden valinnoista. Siinä tapauksessa, jos saadut urakkatarjoukset ylittävät kuluvan vuoden talousarviossa seurakuntakeskuksen korjaukseen varatun määrärahan ( euroa), tarjoukset viedään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Tarjouspyyntö seurakuntakeskuksen vesikaton peruskorjaus- ja muutostöistä, julkisivun osan korjaustöistä ja sadevesijärjestelmän muutostöistä oli HILMASSA välisen ajan. VV-urakkatarjoukset pyydettiin neljältä yritykseltä. Tarjouskilpailu oli avoin ja tarjoukset avattiin tiistaina klo Urakkaneuvottelut käydään Urakkakilpailutulosten vertailu on esityslistan liitteenä. LIITE 5 Kirkkoneuvosto päättää rakennusurakan osalta, että edullisimman vertailuhinnan perusteella Rakennustyöt Ville Kauppi Oy:n kanssa käynnistetään urakkaneuvottelut, ja VV-urakan osalta, että edullisimman vertailuhinnan perusteella Euran Putki- ja LVI- Palvelu Ay:n kanssa käynnistetään urakkaneuvottelut. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy tätä investointikohdetta koskevan euron lisämäärärahan, koska talousarviossa oleva euroa ei riitä tähän seurakuntakeskuksen ykkösvaiheen korjaukseen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy rakennusurakan osalta Rakennustyöt Ville Kauppi Oy:n ja VV-urakan osalta Euran Putki- ja LVI- Palvelu Ay:n urakkatarjoukset, edellä esitettyjen tarjoushintojen mukaisesti.

11 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu TUEN HAKEMINEN KIRKON KESKUSRAHASTOLTA SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEEN Euran seurakuntakeskuksen koko peruskorjaus- ja muutoshankkeen kustannusarvio on euroa. Seurakuntakeskuksen korjaus toteutetaan kolmessa erässä. Ensimmäisen vaiheen, mikä toteutetaan kuluvan vuoden (2012) aikana, kustannusarvio on euroa. Toisen vaiheen, mikä on toimintasuunnitelmassa sijoitettu vuoteen 2014 (B-osa) kustannusarvio on euroa ja kolmannen vaiheen (A-osan) euroa. Kirkkoneuvosto päättää anoa kirkon keskusrahastolta tukea Euran seurakuntakeskuksen korjaushankkeeseen 50 % kustannusarviosta. 38 KIUKAISTEN KIRKON VESIKATON MAALAUS- JA KORJAUSTYÖ Kiukaisten kirkon katon uusintamaalaukseen ja ullakon lisäeristämiseen on talousarviossa varattu euron määräraha. Kirkon katon uusintamaalauksesta on laadittu maalaus- ja korjaustyöselitys. LIITE 6 Maalausurakasta pyydetään urakkatarjoukset pääurakkana käsittäen kaikki telinetyöt, työmaapalvelut sekä pelti- ja puurakenteiden korjaukset räystäillä ja katossa. Työselityksen mukaan maalattavat kohteet ovat peltikatto, metalliset räystäslistat, vesikourut, ja muut pellitykset vesikatolla. Kaikki maalattavat pinnat maalataan sävyyn vanha kupari. Tarjoukset pyydetään viideltä maalaus/rakennusliikkeeltä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kiukaisten kirkon vesikaton uudelleen maalauksen ja korjaustyön maalaus- ja korjaustyöselityksen (liite 6) mukaisena. Maalaus- ja korjaustyöselityksen mukaan kaikki maalattavat pinnat maalataan sävyyn vanha kupari, jolloin katon nykyinen väri muuttuu. Kirkkoneuvosto päättää pyytää vesikaton maalaus- ja korjaustöistä tarjoukset viideltä maalaus- ja rakennusliikkeeltä.

12 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu KIUKAISTEN KIRKON ULLAKON LISÄERISTÄMINEN Kiukaisten kirkon ullakon lisäeristäminen tulisi toteuttaa kuluvan vuoden kesän aikana. : Kirkkoneuvosto päättää, että Kiukaisten kirkon ullakon lisäeristämisestä pyydetään tarjoukset vähintään kolmelta yritykseltä. 40 EURAN SEURAKUNNAN KUKKASRAHASTON SÄÄNNÖT Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Euran seurakunnan kukkasrahaston säännöt. LIITE 7 41 HINNERJOEN KIRKKOPIIRIN NRO 1/2012 Hinnerjoen kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. kokous on pidetty Hinnerjoen seurakuntakodilla. LIITE 8 Piirineuvoston Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Hinnerjoen kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja nro 1/ HONKILAHDEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 1/2012 Honkilahden kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous on pidetty Honkilahden seurakuntakodilla. LIITE 9 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Honkilahden kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja nro 1/2012.

13 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu KIUKAISTEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON Kiukaisten kirkkopiirin piirineuvoston pitämän kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous pidettiin Kiukaisten seurakuntakodilla. LIITE 10 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Kiukaisten kirkkopiirin piirineuvoston pitämän kokouksen pöytäkirja. 44 PANELIAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON Panelian kirkkopiirin piirineuvoston pitämän kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous pidettiin Panelian meijerillä. LIITE 11 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Panelian kirkkopiirin piirineuvoston pitämän kokouksen pöytäkirja. 45 KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/2012 Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. Kasvatustyön johtokunnan kokous on pidetty Kauttuan seurakuntakodilla. LIITE 12 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/2012.

14 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/2012 Lähetystyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. Lähetystyön johtokunnan kokous on pidetty Hinnerjoen seurakuntakodilla. LIITE 13 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lähetystyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/2012. Johtokunnan kokouksen 12 :ssä mainittu lähetyksen retki Viron ystävyysseurakuntiin toteutuu DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/2012 Diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. Diakoniatyön johtokunnan kokous on pidetty Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 14 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/ LAPSI- JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän kokousmuistio on esityslistan liitteenä. Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän kokous on pidetty Kauttuan seurakuntakodilla. LIITE 15 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän kokousmuistio pidetystä kokouksesta.

15 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO NRO 1/2012 Euran seurakunnan kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän kokousmuistio nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. Kokous on pidetty Euran seurakuntakeskuksessa, taloustoimistossa. LIITE 16 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän kokousmuistio 1/ KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN KORJAUS- JA MUUTOSTÖIDEN TAKUUTARKASTUS Esityslistan liitteenä on pöytäkirja Kauttuan seurakuntakodin korjaus- ja muutostöiden takuutarkastuksesta Takuutarkastuksessa sovittiin, että vakuudet voidaan palauttaa urakoitsijoille tämän pöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen. LIITE 17 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan ja hyväksytään pöytäkirja Kauttuan seurakuntakodin korjaus- ja muutostöiden takuutarkastuksesta ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien tulos. Arkkihiippakunnan vaalilautakunta on vahvistanut vaalien tuloksen, mikä kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun 15 :n 1 momentin nojalla ilmoitetaan seurakunnalle tiedoksi. Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien tulos lähetetään kirkkovaltuustolle ja kirkkoneuvostolle. LIITE 18 Ehdokkaiden saamat äänimäärät ja vertausluvut sisältävät tulosteet ovat nähtävillä arkkihiippakunnan nettisivulla.

16 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset. Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. 1. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: 2/2012: Merja Kekäläisen luottamusmieskoulutus 3/2012: Riikka Rantasen palkaton opiskeluvapaa 4/2012: Arja Valjasen palkaton työsuhdevapaa 5/2012: Marke Viljasen palkkaaminen Arja Valjasen sijaiseksi 6/2012: Sirkka Nurmen ottaminen suntion viran sijaiseksi ( ) 7/2012: Kesätyöntekijät: kesäteologi Liisa Fiskaali ja kesäkanttori Risto Sojakka /2012: Anu Salon palkaton vapaapäivä 9/2012: maksuvapautuksen antaminen rippikoululaiselle 2. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 3/2012: Työhönvalmennuksen avosijoitussopimuksen solmiminen alkaen toistaiseksi. 3. Vastaavan lastenohjaajan viranhaltijapäätökset: 7/2012: Sijaisen ottaminen koululaisten iltapäiväkerhoon 9.2. ja /2012: Sijaisen ottaminen koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon /2012: Sijaisen ottaminen koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon /2012: Sijaisen ottaminen koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon , sekä KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS Euran kunnan kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pitämässään kokouksessaan järjestää vain iltapäivätoimintaa (ma-pe klo 12-17) Kirkonkylän koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloissa. Kirkkoneuvosto hyväksyi ostopalvelua koskevan sopimusluonnoksen Kunnanhallitus on kuitenkin päättänyt, että kasvatus- ja opetuspalvelut säilyttävät aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelut toimikaudella samanlaisina kuin ne ovat toimintakaudella , edellyttäen että ryhmäkoot täyttyvät toimintasuunnitelman mukaisesti. Eli siis aamupäivätoiminnan ryhmät jatkavat myös Kirkonkylän koulun tiloissa. Kirkkoneuvosto hyväksyy koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoa koskevan ostopalvelusopimuksen tehdyn päätöksen mukaisena lisättynä aamupäivätoiminnalla. -

17 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu LISÄHUONEIDEN VUOKRAAMINEN PIRKKO HALMISELLE Pirkko Halminen haluaisi vuokrata Hinnerjoen pappilasta entisen viraston puoleiset huoneet, yhteensä 36 m2 siihen asti kunnes kiinteistö saadaan myydyksi. Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Pirkko Halmiselle Hinnerjoen pappilan entiset virastotilat, 36 m2 siihen asti kunnes ko. kiinteistö saadaan myydyksi TARJOUKSET KIINTEISTÖN VÄLITYKSESTÄ Tarjoukset kiinteistönvälityksestä on pyydetty mennessä Pyhäjärviseudun Opkiinteistökeskukselta, Euran Kiinteistönvälitykseltä ja Euran Asuntopalvelulta. Tarjoukset saatiin kaikilta edellä mainituilta kiinteistönvälittäjiltä. Käsitellään tarjouksia ja tehdään päätös kiinteistönvälittäjän valinnasta. Talouspäällikkö esitti saadut tarjoukset kokoukselle. Päätettiin yksimielisesti, että talouspäällikkö ja kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän puheenjohtaja Mikko Kiviranta tekevät tarjousten perusteella päätöksen kiinteistönvälittäjän valinnasta. 56 EURAN KIRKKOKUORON ANOMUS Euran kirkkokuoro anoo kirkkoneuvostolta euron avustusta, että he voisivat osallistua Jyväskylässä pidettäville Kirkon musiikkijuhlille. Kirkon musiikkijuhlat järjestetään viiden vuoden välein. Kustannukset eriteltynä: osallistumismaksut 600, ruoka 270, majoitus 414 ja linja-auto 930. Kirkkoneuvosto päättää avustuksen myöntämisestä. Päätettiin yksimielisesti, että Euran kirkkokuorolle myönnetään heidän anomansa euron avustus Jyväskylässä pidettäviin Kirkon musiikkijuhliin osallistumiseen. Avustus maksetaan seuraavasti: kirkkoneuvoston käyttövaroista 100 euroa ja loput musiikkityön kustannuspaikalta.

18 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu KANTTORIN VIRAN AUKIJULISTAMINEN Mikko Pelkonen saanee tänään valtakirjan Säkylän seurakunnan kanttorin virkaan 1.4. lukien. Vuosiloman aikana viran tehtäviä on hoidettu toimituspalkkioperusteella. Seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa, Mikko Pelkosen virka on ollut ns. muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorin virka, jota ennen kutsuttiin kanttorin C-viraksi. Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille, että Euran seurakunnan kanttorin virkaa, joka nyt jää avoimeksi, ei julisteta auki vuoden 2012 aikana. Seurakunta haluaa rauhassa miettiä ko. viran tulevaisuutta. Perusteluina ovat nyt seurakunnassa alkava ja lokakuussa päättyvä strategiatyö, johon sisältyy myös henkilöstöstrategia sekä yleinen taloustilanteen heikkeneminen seurakunnassa ja toisaalta hyvä sijaisten saaminen toimituspalkkioperustein RATSASTUSRIPPIKOULU Kiukaisissa on suunnitteilla ratsastusrippikoulu ajalla Leiri alkaa jumalanpalveluksella Kiukaisten kirkossa 10.6., konfirmaatio Kiukaisten kirkossa Leirin käytännön puitteista vastaa Tupuna Kangas-Männistö, nuoriso-ohjaajana on Kaisu Pihlavisto, leirin pappina Hannu Salonoja. Leiriin liittyy myös etukäteiskokoontuminen, etukäteistehtävät, seurakuntaan tutustumiset kunkin kotiseurakunnassa. Myös Eurajoen srk-pastori Sakari Leppänen vierailee opettajana. Euran seurakunnan työntekijät tekevät myös vierailuja ko. leirille. Euran kirkkoherra valvoo ko. rippikoulua. Euran seurakunnalle ei tule kustannuksia rippikoululeiristä, leiriläiset ovat vakuutetut Suomen Ratsastajainliiton vakuutuksella. Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää, että Kiukaisten ratsastusrippikoulu voidaan järjestää paikallisseurakunnan, Euran seurakunnan, alaisuudessa niin, että Euran kirkkoherra valvoo ko. rippikoulun toteutumista. Rippileiristä tulee laatia vaadittava turvallisuussuunnitelma. Rippikoulun kustannuksista ei Euran seurakunta vastaa, Suomen Ratsastajienliitosta otettavan vakuutuksen tulee kattaa sekä leiriläiset että työntekijät leirillä. -

19 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu TERO VIILLON TERVEISET Kirkkoneuvoston jäsen Tero Viilto toivoi, että tapaninpäivän myrskytuhojen kaltaisten tapahtumien jälkeen kiinteistöpuoli ottaisi yhteyttä paikallisiin toimijoihin myrskytuhojen korjaamiseksi. Näin saataisiin seurakunnalle säästöjä. 60 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 NRO 2/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.2.2014 Maanantai klo 18 20.00 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 NRO 1/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 3.2.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 3.2.2009 Tiistai 19.00 21.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2015 Maanantai klo 18 19.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 15.3.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjantarkastus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 24 Kokouksen avaus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 13.5.2015 klo 19 Seurakuntakoti Ari Pelkonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2009 ======================== 80 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS 81 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 82 s. 4 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013 Kokousaika Tiistai 12.11.2013 Klo 18.36 19.28 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto Kippilä Satu Knuuttila Raimo Kolehmainen Laura

Lisätiedot