EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA Keskiviikko klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50"

Transkriptio

1 NRO 2/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT AIKA Keskiviikko klo PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola Seppo Kiviranta Mikko Kylämarttila Hilkka Lammila Tapani Nurmi Veikko Paassilta Raimo Paavilainen Hannu Ranne Auli Saarinen Tuula Vahanen Hannu, varajäsen Viilto Tero Wikström Virpi POISSA Vahanen Veera MUUT SAAPUVILLA OLLEET Sulonen Ritva, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Koivunen Simo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Järvinen Anneli, pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kemppainen puheenjohtaja Anneli Järvinen pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa Veikko Nurmi Raimo Paassilta ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa.2012 Jukka Kemppainen

2 KOKOUSKUTSU Sivu 2 Kirkkoneuvosto 2/2012 KOKOUSAIKA Keskiviikkona klo 18, kahvitus klo KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 28 N TARKASTUS 29 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS 31 3 SEURAKUNNAN STRATEGIASUUNNITELMAN LAATIMINEN 32 KUNTOKARTOITUKSEN LAATIMINEN 33 RUOKOKARIN MYYMINEN 34 HINNERJOEN PAPPILAN MYYMINEN 35 4 KORVAAVIEN TILOJEN HANKKIMINEN PÄIVÄKERHO- JA PERHEKERHOTYÖLLE PANELIASSA JA HINNERJOELLA 36 5 EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN YKKÖSVAIHEEN KORJAUKSEN URAKKATARJOUKSET 37 TUEN HAKEMINEN KIRKON KESKUSRAHASTOLTA SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEEN 38 6 KIUKAISTEN KIRKON VESIKATON MAALAUS JA KORJAUSTYÖ 39 KIUKAISTEN KIRKON ULLAKON LISÄERISTÄMINEN 40 7 EURAN SEURAKUNNAN KUKKASRAHASTON SÄÄNNÖT 41 8 HINNERJOEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 1/ HONKILAHDEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 1/ KIUKAISTEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON PANELIAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/ LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/ DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/ LAPSI- JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUU- RYHMÄN KOKOUSMUISTIO 1/ KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN KORJAUS- JA MUUTOS- TÖIDEN TAKUUTARKASTUS ILMOITUSASIAT 52 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 53 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 54 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kemppainen

3 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 3 26 KOKOUKSEN AVAUS - Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Kokouskutsut on postitettu Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 28 N TARKASTUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Veikko Nurmi ja Raimo Paassilta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 29 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena. Päätettiin yksimielisesti ottaa kokouksen käsittelyyn talouspäällikön ennen kokousta jakama lisälista 52-58, sekä Tero Viillon kokoukselle tuoma lisäasia. Hyväksyttiin myös Tapani Lammilan ehdotus, että korvaavien tilojen hankkiminen päiväkerho- ja perhekerhotyölle Paneliassa ja Hinnerjoella käsitellään ennen Hinnerjoen pappilan myyminen asiakohtaa.

4 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 4 30 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS Euran seurakunnan vuoden 2011 tilinpäätös, tasekirja, on esityslistan liitteenä. LIITE 1. Tasekirja eli toimintakertomus sisältää tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilinpäätösmerkinnät sekä kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot. Seurakunnan tilinpäätöksen liitetietona esitetään omana taseyksikkönä hautainhoitorahaston tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Talousarvion toteutuminen esitetään kustannuspaikkatasolla. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2011 liitteen 1 mukaisena sekä samalla tilinpäätöksen liitetietona esitetyn hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2011, ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. LIITE 1 Vuoden 2011 tilinpäätöksen tuloslaskelman mukaan Toimintakate on ,77 euroa Vuosikate on ,51 euroa Poistot ovat ,74 euroa Tilikauden tulos on ,23 euroa Kirkkoneuvosto hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyerät: 1. Kauttuan seurakuntakodin peruskorjauksen poistoeroa on purettu tuloslaskelmaan euroa. 2. Honkilahden kirkon peruskorjauksen poistoeroa on purettu tuloslaskelmaan ,80 euroa. 3. Seurakuntakeskuksen taloustoimiston peruskorjauksen poistoeroa on purettu tuloslaskelmaan euroa. Edellä esitettyjen rahastosiirtojen jälkeen tilikauden alijäämä on ,43 euroa. Tilikauden alijäämä on kirjattuna taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämätilille, jossa se vähentää seurakunnan vapaata omaa pääomaa ,43 eurolla. Tämän jälkeen seurakunnan taseessa edellisten tilikausien ylijäämätilille jää ,51 euroa. Kirkkoneuvoston hyväksymä tilinpäätös vuodelta 2011 jätetään tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto päättää samalla hyväksyä Oy Audiator Ab/tilintarkastaja Risto Pohjanpiirin laatiman tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen, mikä sisältää: - tilintarkastustoimeksiannon tavoitteet ja laajuuden - tilintarkastajien velvollisuudet - tarkastettavan seurakunnan kirkkoneuvoston ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet - raportoinnin - palkkiot, sekä - voimassaolon. LIITE 2

5 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 5 31 SEURAKUNNAN STRATEGIASUUNNITELMAN LAATIMINEN Euran seurakunnan strategia on suunniteltu laadittavan vuoden 2012 aikana. Kokouksessa kirkkoneuvosto päätti, että seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa tuodaan käsiteltäväksi alustava strategiasuunnitelma. Kirkkoherra on ollut yhteydessä dosentti Juha Kauppiseen, joka on useissa seurakunnissa ollut konsulttina ja strategian kirjoittajana. Strategiatyö alkaisi huhtikuussa ja päättyisi lokakuussa, jolloin linjaukset saadaan jo TTS päätöksiin. Strategiatyön aikana kuullaan kaikkia työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä pari kertaa, tapaamisten välillä on myös kotitehtäviä. Tuomiokapituli on luvannut osallistua tähän seurakunnan kehittämishankkeeseen osallistumalla kustannuksiin. Juha Kauppisen tarjous Euran seurakunnan strategiatyön ohjauskonsultoinnista on liitteenä. LIITE 3 Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy Juha Kauppisen tarjouksen strategiatyön ohjauskonsultoinnista, joka samalla on seurakunnan strategiatyön suunnitelma ja 2) päättää kattaa konsultoinnista aiheutuneet kustannukset ( alv23% ) seurakunnan taseessa olevilla rahastojen varoilla sekä tuomiokapitulilta saatavalla avustuksella sekä 3) valitsee strategiaa laatimaan työryhmän ( 9 henkilöä), viisi luottamushenkilöä sekä neljä työntekijää. Hyväksyttiin yksimielisesti Juha Kauppisen tarjous strategiatyön ohjauskonsultoinnista, joka samalla on seurakunnan strategiatyön suunnitelma. Päätettiin yksimielisesti kattaa konsultoinnista aiheutuneet kustannukset ( alv 23% ) seurakunnan taseessa olevilla rahastojen varoilla sekä tuomiokapitulilta saatavalla avustuksella. Päätettiin yksimielisesti valita strategiaa laatimaan työryhmä (9 henkilöä), viisi luottamushenkilöä sekä neljä työntekijää seuraavasti: kirkkoherra Jukka Kemppainen, puheenjohtajaksi talouspäällikkö Anneli Järvinen vastaava lastenohjaaja Riikka Rantanen vs. diakonian viranhaltija Pirjo Vapaakallio kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ritva Sulonen kirkkoneuvoston jäsen Seppo Juhola kirkkoneuvoston jäsen Mikko Kiviranta kirkkoneuvoston jäsen Auli Ranne lähetystyön johtokunnan puheenjohtaja Sanna Jalonen

6 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 6 32 KUNTOKARTOITUSTEN LAATIMINEN Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että Hinnerjoen pappilaan, Honkilahden pappilaan, Panelian pappilaan ja Ruokokarin rakennuksiin teetetään kuntokartoitukset. Kuntokartoitusten laatijaksi vastuuryhmä esittää Rakennus Vesa Heikkilä Oy:tä. Talousarviossa ei ole määrärahaa kuntokartoitusten teettämistä varten. Alustava kustannusarvio kuntokartoituksista on yhteensä noin 6000 euroa. Kirkkoneuvosto päättää, että Hinnerjoen pappilaan, Honkilahden pappilaan, Panelian pappilaan ja Ruokokarin rakennuksiin teetetään kuntokartoitukset. Kuntokartoituksista aiheutuvat kustannukset kirjataan asiantuntijapalveluksiin kunkin kiinteistön kustannuspaikalle. Kuntokartoitukseen meneviä kustannuksia vastaavat säästöt pyritään löytämään muilta ao. kustannuspaikkojen tileiltä.

7 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 7 33 RUOKOKARIN MYYMINEN Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaan Ruokokari laitetaan myyntiin. Ruokokarin tilan Rno alue sijaitsee Eurajoen rantayleiskaava-alueella. Rantayleiskaavassa tila on kokonaisuudessaan osoitettu korttelialueeksi merkinnällä RL, leirikeskuksen alue. Kaavamääräyksen mukaan alueelle saa rakentaa yhteisöjen leiritoimintaa palvelevia rakennuksia. Alueen toteuttamisen tulee perustua yksityiskohtaiseen kaavaan. Leirikeskusalue sellaisenaan soveltuu paitsi julkisten yhteisöjen, niin myös kaupallisten yritysten (virkistys) käyttöön. Lisärakentaminen edellyttää ranta-asemakaavan laatimista tai vähäisessä rakennushankkeessa vaihtoehtoisesti poikkeamislupaa. Eurajoen kunnanjohtajan mukaan korttelialue on kaavoitettavissa (ranta-asemakaava) loma-asuntojen alueeksi (mahdollisesti kaksi tonttia). Yksityinen loma-asuntokäyttö edellyttää ranta-asemakaavan laatimista. Ranta-asemakaava on ns. maanomistajakaava, jolloin maanomistaja vastaa kaikista kaavan laatimiskustannuksista lukuun ottamatta hallinnollisia kuluja. Eurajoen kunnanjohtajan mukaan Eurajoen kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeutta. Vaihtoehtoiset etenemistavat Ruokokarin markkinoinnissa ovat: 1. Leirikeskus on sellaisenaan markkinoitavissa yhteisöille välittömästi. Yksityisille niin, että ostaja hakee kaavamuutosta itse. 2. Seurakunta päättää käynnistää ranta-asemakaavan laatimisen. Laatimiskustannukset arviolta noin 8000 euroa. Kaavaprosessin kulku pääpiirteissään (kesto noin 18 kuukautta). - alustavat neuvottelut viranomaisten kanssa (kunta/ely-keskus) - kaavoittajan valinta - kaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen - kaavaluonnoksen laadinta - luonnoksen ja OAS:n jättäminen kuntaan käsittelyä varten - kuulemiset/neuvottelut/vastineet - kaavaehdotuksen laadinta - kuulemiset/neuvottelut/vastineet - ehdotuksen käsittely/hyväksyminen - ranta-asemakaavan vahvistaminen Vahvistetun ranta-asemakaavan mukaiset tontit ovat markkinoitavissa yksityisille. Kirkkoneuvosto päättää laittaa Ruokokarin myyntiin. Myynti tapahtuu kiinteistönvälittäjän toimesta, tarjousten perusteella. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Tarjoukset tuodaan kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto tekee ehdotuksen mahdollisen ostotarjouksen hyväksymisestä kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto tekee myyntipäätöksen. Kirkkohallitus vahvistaa kirkkovaltuuston tekemän myyntipäätöksen. Hyväksyttiin päätösehdotus. Kirkkoneuvoston jäsen Auli Ranne ilmoitti, ettei ole valmis tehtyyn myyntipäätökseen.

8 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 8 34 KORVAAVIEN TILOJEN HANKKIMINEN PÄIVÄKERHO- JA PERHEKERHOTYÖLLE PANELIASSA JA HINNERJOELLA Kirkkoneuvoston (8 ) nimeämä työryhmä kartoitti korvaavia päiväkerho- ja perhekerhotiloja Paneliassa ja Hinnerjoella. Kartoituksesta laadittu muistio on esityslistan liitteenä. LIITE 4 Työryhmä tutustui Paneliassa Tarmo Koivusen johdolla Euran kunnan omistamiin, mahdollisiin päiväkerhotiloiksi muutettavissa oleviin kohteisiin Panelian vanhalla terveystalolla, Tarkinpuistossa ja Hiukon koululla. Työryhmä kävi myös Mikko Rintamaan omistamassa rivitalokaksiossa. Työryhmän mielestä mikään näistä em. kohteista ei täytä päiväkerho- ja perhekerhotyölle asetettuja vaatimuksia. Työryhmä tutustui Hinnerjoella Antti Heinosen omistamiin vanhan Säästöpankin tiloihin. Huoneisto käsittää kaksi erillistä huonetta. Myös keittiö on käytettävissä. Piha-alueelle sopii aidattu leikkialue. Työryhmä piti em. tiloja pienin korjauksin/hankinnoin sopivina päivä- ja perhekerhotyölle. Työryhmän mielestä myös Harjunummen kappeliin saataisiin melko pienillä järjestelyillä päiväkerhoja perhekerhotyölle sopivat kokoontumistilat. Kustannusarvio on noin 5100 euroa. Lastenohjaaja Satu Tammisto oli eri mieltä asiasta. Hänen mielestään päiväkerhotoimintaa ei voida pitää Harjunummen kappelissa. kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi työryhmän muistion korvaavien päiväkerho- ja perhekerhotilojen kartoittamisesta. Koska Paneliasta ei korvaavia tiloja löytynyt päiväkerho- ja perhekerhotoimintaa jatketaan pappilassa. Hinnerjoen päiväkerho- ja perhekerholle järjestetään tilat Harjunummen kappelista. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi muistio korvaavien päiväkerho- ja perhekerhotilojen kartoittamisesta. Koska Paneliasta ei korvaavia tiloja löytynyt päätettiin päiväkerho- ja perhekerhotoimintaa jatkaa Panelian pappilassa. Hinnerjoen päiväkerho- ja perhekerhotoiminnan korvaavien tilojen käsitteleminen päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle. EURAN SEURAKUNTA

9 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 9 35 HINNERJOEN PAPPILAN MYYMINEN Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaan Hinnerjoen pappila laitetaan myyntiin. Korvaavat päiväkerhotilat löytyvät joko Harjunummen kappelista tai entiseltä Säästöpankilta. Kirkkoneuvosto päättää laittaa Hinnerjoen pappilan myyntiin. Myynti tapahtuu kiinteistönvälittäjän toimesta, tarjousten perusteella. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Tarjoukset tuodaan kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto tekee ehdotuksen mahdollisen ostotarjouksen hyväksymisestä kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto tekee myyntipäätöksen. Kirkkohallitus vahvistaa kirkkovaltuuston tekemän myyntipäätöksen.

10 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN YKKÖSVAIHEEN KORJAUKSEN URAKKATARJOUKSET Kirkkovaltuusto valtuutti pitämässään kokouksessaan kirkkoneuvoston pyytämään Euran seurakuntakeskuksen ykkösvaiheen urakkatarjoukset sekä käsittelemään saadut tarjoukset ja tekemään tarjousten perusteella päätöksen urakoitsijoiden valinnoista. Siinä tapauksessa, jos saadut urakkatarjoukset ylittävät kuluvan vuoden talousarviossa seurakuntakeskuksen korjaukseen varatun määrärahan ( euroa), tarjoukset viedään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Tarjouspyyntö seurakuntakeskuksen vesikaton peruskorjaus- ja muutostöistä, julkisivun osan korjaustöistä ja sadevesijärjestelmän muutostöistä oli HILMASSA välisen ajan. VV-urakkatarjoukset pyydettiin neljältä yritykseltä. Tarjouskilpailu oli avoin ja tarjoukset avattiin tiistaina klo Urakkaneuvottelut käydään Urakkakilpailutulosten vertailu on esityslistan liitteenä. LIITE 5 Kirkkoneuvosto päättää rakennusurakan osalta, että edullisimman vertailuhinnan perusteella Rakennustyöt Ville Kauppi Oy:n kanssa käynnistetään urakkaneuvottelut, ja VV-urakan osalta, että edullisimman vertailuhinnan perusteella Euran Putki- ja LVI- Palvelu Ay:n kanssa käynnistetään urakkaneuvottelut. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy tätä investointikohdetta koskevan euron lisämäärärahan, koska talousarviossa oleva euroa ei riitä tähän seurakuntakeskuksen ykkösvaiheen korjaukseen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy rakennusurakan osalta Rakennustyöt Ville Kauppi Oy:n ja VV-urakan osalta Euran Putki- ja LVI- Palvelu Ay:n urakkatarjoukset, edellä esitettyjen tarjoushintojen mukaisesti.

11 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu TUEN HAKEMINEN KIRKON KESKUSRAHASTOLTA SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEEN Euran seurakuntakeskuksen koko peruskorjaus- ja muutoshankkeen kustannusarvio on euroa. Seurakuntakeskuksen korjaus toteutetaan kolmessa erässä. Ensimmäisen vaiheen, mikä toteutetaan kuluvan vuoden (2012) aikana, kustannusarvio on euroa. Toisen vaiheen, mikä on toimintasuunnitelmassa sijoitettu vuoteen 2014 (B-osa) kustannusarvio on euroa ja kolmannen vaiheen (A-osan) euroa. Kirkkoneuvosto päättää anoa kirkon keskusrahastolta tukea Euran seurakuntakeskuksen korjaushankkeeseen 50 % kustannusarviosta. 38 KIUKAISTEN KIRKON VESIKATON MAALAUS- JA KORJAUSTYÖ Kiukaisten kirkon katon uusintamaalaukseen ja ullakon lisäeristämiseen on talousarviossa varattu euron määräraha. Kirkon katon uusintamaalauksesta on laadittu maalaus- ja korjaustyöselitys. LIITE 6 Maalausurakasta pyydetään urakkatarjoukset pääurakkana käsittäen kaikki telinetyöt, työmaapalvelut sekä pelti- ja puurakenteiden korjaukset räystäillä ja katossa. Työselityksen mukaan maalattavat kohteet ovat peltikatto, metalliset räystäslistat, vesikourut, ja muut pellitykset vesikatolla. Kaikki maalattavat pinnat maalataan sävyyn vanha kupari. Tarjoukset pyydetään viideltä maalaus/rakennusliikkeeltä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kiukaisten kirkon vesikaton uudelleen maalauksen ja korjaustyön maalaus- ja korjaustyöselityksen (liite 6) mukaisena. Maalaus- ja korjaustyöselityksen mukaan kaikki maalattavat pinnat maalataan sävyyn vanha kupari, jolloin katon nykyinen väri muuttuu. Kirkkoneuvosto päättää pyytää vesikaton maalaus- ja korjaustöistä tarjoukset viideltä maalaus- ja rakennusliikkeeltä.

12 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu KIUKAISTEN KIRKON ULLAKON LISÄERISTÄMINEN Kiukaisten kirkon ullakon lisäeristäminen tulisi toteuttaa kuluvan vuoden kesän aikana. : Kirkkoneuvosto päättää, että Kiukaisten kirkon ullakon lisäeristämisestä pyydetään tarjoukset vähintään kolmelta yritykseltä. 40 EURAN SEURAKUNNAN KUKKASRAHASTON SÄÄNNÖT Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Euran seurakunnan kukkasrahaston säännöt. LIITE 7 41 HINNERJOEN KIRKKOPIIRIN NRO 1/2012 Hinnerjoen kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. kokous on pidetty Hinnerjoen seurakuntakodilla. LIITE 8 Piirineuvoston Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Hinnerjoen kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja nro 1/ HONKILAHDEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 1/2012 Honkilahden kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous on pidetty Honkilahden seurakuntakodilla. LIITE 9 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Honkilahden kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja nro 1/2012.

13 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu KIUKAISTEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON Kiukaisten kirkkopiirin piirineuvoston pitämän kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous pidettiin Kiukaisten seurakuntakodilla. LIITE 10 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Kiukaisten kirkkopiirin piirineuvoston pitämän kokouksen pöytäkirja. 44 PANELIAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON Panelian kirkkopiirin piirineuvoston pitämän kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous pidettiin Panelian meijerillä. LIITE 11 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Panelian kirkkopiirin piirineuvoston pitämän kokouksen pöytäkirja. 45 KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/2012 Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. Kasvatustyön johtokunnan kokous on pidetty Kauttuan seurakuntakodilla. LIITE 12 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/2012.

14 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/2012 Lähetystyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. Lähetystyön johtokunnan kokous on pidetty Hinnerjoen seurakuntakodilla. LIITE 13 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lähetystyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/2012. Johtokunnan kokouksen 12 :ssä mainittu lähetyksen retki Viron ystävyysseurakuntiin toteutuu DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/2012 Diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. Diakoniatyön johtokunnan kokous on pidetty Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 14 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/ LAPSI- JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän kokousmuistio on esityslistan liitteenä. Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän kokous on pidetty Kauttuan seurakuntakodilla. LIITE 15 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän kokousmuistio pidetystä kokouksesta.

15 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO NRO 1/2012 Euran seurakunnan kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän kokousmuistio nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. Kokous on pidetty Euran seurakuntakeskuksessa, taloustoimistossa. LIITE 16 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän kokousmuistio 1/ KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN KORJAUS- JA MUUTOSTÖIDEN TAKUUTARKASTUS Esityslistan liitteenä on pöytäkirja Kauttuan seurakuntakodin korjaus- ja muutostöiden takuutarkastuksesta Takuutarkastuksessa sovittiin, että vakuudet voidaan palauttaa urakoitsijoille tämän pöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen. LIITE 17 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan ja hyväksytään pöytäkirja Kauttuan seurakuntakodin korjaus- ja muutostöiden takuutarkastuksesta ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien tulos. Arkkihiippakunnan vaalilautakunta on vahvistanut vaalien tuloksen, mikä kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun 15 :n 1 momentin nojalla ilmoitetaan seurakunnalle tiedoksi. Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien tulos lähetetään kirkkovaltuustolle ja kirkkoneuvostolle. LIITE 18 Ehdokkaiden saamat äänimäärät ja vertausluvut sisältävät tulosteet ovat nähtävillä arkkihiippakunnan nettisivulla.

16 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset. Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. 1. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: 2/2012: Merja Kekäläisen luottamusmieskoulutus 3/2012: Riikka Rantasen palkaton opiskeluvapaa 4/2012: Arja Valjasen palkaton työsuhdevapaa 5/2012: Marke Viljasen palkkaaminen Arja Valjasen sijaiseksi 6/2012: Sirkka Nurmen ottaminen suntion viran sijaiseksi ( ) 7/2012: Kesätyöntekijät: kesäteologi Liisa Fiskaali ja kesäkanttori Risto Sojakka /2012: Anu Salon palkaton vapaapäivä 9/2012: maksuvapautuksen antaminen rippikoululaiselle 2. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 3/2012: Työhönvalmennuksen avosijoitussopimuksen solmiminen alkaen toistaiseksi. 3. Vastaavan lastenohjaajan viranhaltijapäätökset: 7/2012: Sijaisen ottaminen koululaisten iltapäiväkerhoon 9.2. ja /2012: Sijaisen ottaminen koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon /2012: Sijaisen ottaminen koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon /2012: Sijaisen ottaminen koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon , sekä KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS Euran kunnan kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pitämässään kokouksessaan järjestää vain iltapäivätoimintaa (ma-pe klo 12-17) Kirkonkylän koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloissa. Kirkkoneuvosto hyväksyi ostopalvelua koskevan sopimusluonnoksen Kunnanhallitus on kuitenkin päättänyt, että kasvatus- ja opetuspalvelut säilyttävät aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelut toimikaudella samanlaisina kuin ne ovat toimintakaudella , edellyttäen että ryhmäkoot täyttyvät toimintasuunnitelman mukaisesti. Eli siis aamupäivätoiminnan ryhmät jatkavat myös Kirkonkylän koulun tiloissa. Kirkkoneuvosto hyväksyy koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoa koskevan ostopalvelusopimuksen tehdyn päätöksen mukaisena lisättynä aamupäivätoiminnalla. -

17 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu LISÄHUONEIDEN VUOKRAAMINEN PIRKKO HALMISELLE Pirkko Halminen haluaisi vuokrata Hinnerjoen pappilasta entisen viraston puoleiset huoneet, yhteensä 36 m2 siihen asti kunnes kiinteistö saadaan myydyksi. Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Pirkko Halmiselle Hinnerjoen pappilan entiset virastotilat, 36 m2 siihen asti kunnes ko. kiinteistö saadaan myydyksi TARJOUKSET KIINTEISTÖN VÄLITYKSESTÄ Tarjoukset kiinteistönvälityksestä on pyydetty mennessä Pyhäjärviseudun Opkiinteistökeskukselta, Euran Kiinteistönvälitykseltä ja Euran Asuntopalvelulta. Tarjoukset saatiin kaikilta edellä mainituilta kiinteistönvälittäjiltä. Käsitellään tarjouksia ja tehdään päätös kiinteistönvälittäjän valinnasta. Talouspäällikkö esitti saadut tarjoukset kokoukselle. Päätettiin yksimielisesti, että talouspäällikkö ja kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän puheenjohtaja Mikko Kiviranta tekevät tarjousten perusteella päätöksen kiinteistönvälittäjän valinnasta. 56 EURAN KIRKKOKUORON ANOMUS Euran kirkkokuoro anoo kirkkoneuvostolta euron avustusta, että he voisivat osallistua Jyväskylässä pidettäville Kirkon musiikkijuhlille. Kirkon musiikkijuhlat järjestetään viiden vuoden välein. Kustannukset eriteltynä: osallistumismaksut 600, ruoka 270, majoitus 414 ja linja-auto 930. Kirkkoneuvosto päättää avustuksen myöntämisestä. Päätettiin yksimielisesti, että Euran kirkkokuorolle myönnetään heidän anomansa euron avustus Jyväskylässä pidettäviin Kirkon musiikkijuhliin osallistumiseen. Avustus maksetaan seuraavasti: kirkkoneuvoston käyttövaroista 100 euroa ja loput musiikkityön kustannuspaikalta.

18 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu KANTTORIN VIRAN AUKIJULISTAMINEN Mikko Pelkonen saanee tänään valtakirjan Säkylän seurakunnan kanttorin virkaan 1.4. lukien. Vuosiloman aikana viran tehtäviä on hoidettu toimituspalkkioperusteella. Seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa, Mikko Pelkosen virka on ollut ns. muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorin virka, jota ennen kutsuttiin kanttorin C-viraksi. Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille, että Euran seurakunnan kanttorin virkaa, joka nyt jää avoimeksi, ei julisteta auki vuoden 2012 aikana. Seurakunta haluaa rauhassa miettiä ko. viran tulevaisuutta. Perusteluina ovat nyt seurakunnassa alkava ja lokakuussa päättyvä strategiatyö, johon sisältyy myös henkilöstöstrategia sekä yleinen taloustilanteen heikkeneminen seurakunnassa ja toisaalta hyvä sijaisten saaminen toimituspalkkioperustein RATSASTUSRIPPIKOULU Kiukaisissa on suunnitteilla ratsastusrippikoulu ajalla Leiri alkaa jumalanpalveluksella Kiukaisten kirkossa 10.6., konfirmaatio Kiukaisten kirkossa Leirin käytännön puitteista vastaa Tupuna Kangas-Männistö, nuoriso-ohjaajana on Kaisu Pihlavisto, leirin pappina Hannu Salonoja. Leiriin liittyy myös etukäteiskokoontuminen, etukäteistehtävät, seurakuntaan tutustumiset kunkin kotiseurakunnassa. Myös Eurajoen srk-pastori Sakari Leppänen vierailee opettajana. Euran seurakunnan työntekijät tekevät myös vierailuja ko. leirille. Euran kirkkoherra valvoo ko. rippikoulua. Euran seurakunnalle ei tule kustannuksia rippikoululeiristä, leiriläiset ovat vakuutetut Suomen Ratsastajainliiton vakuutuksella. Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää, että Kiukaisten ratsastusrippikoulu voidaan järjestää paikallisseurakunnan, Euran seurakunnan, alaisuudessa niin, että Euran kirkkoherra valvoo ko. rippikoulun toteutumista. Rippileiristä tulee laatia vaadittava turvallisuussuunnitelma. Rippikoulun kustannuksista ei Euran seurakunta vastaa, Suomen Ratsastajienliitosta otettavan vakuutuksen tulee kattaa sekä leiriläiset että työntekijät leirillä. -

19 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu TERO VIILLON TERVEISET Kirkkoneuvoston jäsen Tero Viilto toivoi, että tapaninpäivän myrskytuhojen kaltaisten tapahtumien jälkeen kiinteistöpuoli ottaisi yhteyttä paikallisiin toimijoihin myrskytuhojen korjaamiseksi. Näin saataisiin seurakunnalle säästöjä. 60 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2011. Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2011. Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1 NRO 4/2011 Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.3.2011 Maanantai klo 18 20.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola Seppo Kerola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8/2013. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 2.12.2013

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8/2013. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 2.12.2013 NRO 8/2013 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 2.12.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 2.12.2013 Maanantaina klo 18 18.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2012. Kirkkovaltuusto 13.2.2012 Sivu 1. AIKA 13.2.2012 Keskiviikko klo 19.48 20.23

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2012. Kirkkovaltuusto 13.2.2012 Sivu 1. AIKA 13.2.2012 Keskiviikko klo 19.48 20.23 NRO 2/ 2012 Kirkkovaltuusto 13.2.2012 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.2.2012 Keskiviikko klo 19.48 20.23 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2012 NRO 3/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 2.5.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 2.5.2012 Keskiviikko klo 18 19.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Kiviranta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2016 Keskiviikko klo 18.00 18.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009 NRO 3/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 26.3.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 26.3.2009 Torstai 18.15 20.45 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta Jalonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 11/2011. AIKA 21.11.2011 Maanantai klo 18.00 21.55

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 11/2011. AIKA 21.11.2011 Maanantai klo 18.00 21.55 NRO 11/2011 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 21.11.2011 KOKOUSTIEDOT AIKA 21.11.2011 Maanantai klo 18.00 21.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 16.3.2016

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 16.3.2016 NRO 2/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 16.3.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 16.3.2016 Keskiviikko klo 18.00 19.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8/2010 NRO 8/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 22.9.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 22.9.2010 Keskiviikko klo 17 18.22 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31 NRO 12/2011 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 27.12.2011 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2013

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2013 NRO 1/2013 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 9.1.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 9.1.2013 Keskiviikko klo 18.00 19.16 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10/2008. AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10/2008. AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40 NRO 10/2008 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Einola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2013. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 9.10.2013

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2013. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 9.10.2013 NRO 6/2013 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 9.10.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 9.10.2013 Keskiviikkona klo 18 20.10 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 9/2011. Kirkkoneuvosto 6.9.2011 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 9/2011. Kirkkoneuvosto 6.9.2011 Sivu 1 NRO 9/2011 Kirkkoneuvosto 6.9.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 6.9.2011 Tiistai klo 18 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola Seppo

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.1.2015 Keskiviikko klo 18 19.30 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015. Kirkkovaltuusto 26.11.2015 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015. Kirkkovaltuusto 26.11.2015 Sivu 1 NRO 5/2015 Kirkkovaltuusto 26.11.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 26.11.2015 klo 18.30 19.53 PAIKKA Euran seurakuntakeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen Hannu, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2012 NRO 4/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 30.5.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 30.5.2012 Keskiviikko klo 18 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015. Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015. Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1 NRO 2/2015 Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.4.2015 klo 18.44 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen Hannu,

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 NRO 2/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.2.2014 Maanantai klo 18 20.00 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2008. AIKA 9.6.2008 keskiviikko kello 18 19.30

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2008. AIKA 9.6.2008 keskiviikko kello 18 19.30 NRO 5/2008 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 9.6.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 9.6.2008 keskiviikko kello 18 19.30 PAIKKA Honkilahden seurakuntakodilla SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2009. Kirkkovaltuusto 4.3.2009 Sivu 1. AIKA 4.3.2009 keskiviikkona klo 18.30 20.17

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2009. Kirkkovaltuusto 4.3.2009 Sivu 1. AIKA 4.3.2009 keskiviikkona klo 18.30 20.17 NRO 2 / 2009 Kirkkovaltuusto 4.3.2009 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 4.3.2009 keskiviikkona klo 18.30 20.17 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2009 NRO 5/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 5.5.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 5.5.2009 Tiistai 17 18.17 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2012 NRO 7/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 22.10.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 22.10.2012 Maanantai klo 18 19.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 17.11.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 17.11.2014 NRO 8/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 17.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 17.11.2014 Maanantai klo 18 20.22 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 11/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 11/2010 NRO 11/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.12.2010 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2009 NRO 6 / 2009 Kirkkovaltuusto 29.10.2009 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.10.2009 Torstai klo 17.30 19.55 PAIKKA Honkilahden seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen Simo,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2011. Kirkkoneuvosto 6.6.2011 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2011. Kirkkoneuvosto 6.6.2011 Sivu 1 NRO 6/2011 Kirkkoneuvosto 6.6.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 6.6.2011 Maanantai klo 18 20.25 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola Seppo

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2013. AIKA 24.4.2013 Keskiviikko klo 18.00 19.00

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2013. AIKA 24.4.2013 Keskiviikko klo 18.00 19.00 NRO 3/2013 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.4.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.4.2013 Keskiviikko klo 18.00 19.00 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalava

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4 / 2010. Kirkkovaltuusto 22.9.2010 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4 / 2010. Kirkkovaltuusto 22.9.2010 Sivu 1 NRO 4 / 2010 Kirkkovaltuusto 22.9.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 22.9.2010 Keskiviikko klo 19 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Koivunen Simo, puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2009. AIKA 11.3.2009 Keskiviikko 18.00 21.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2009. AIKA 11.3.2009 Keskiviikko 18.00 21.35 NRO 2/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 11.3.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.3.2009 Keskiviikko 18.00 21.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 9/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 7.10.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 9/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 7.10.2015 NRO 9/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 7.10.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 7.10.2015 Keskiviikko klo 18.00 19.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg 27 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012 KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012 KOKOUSPAIKKA JÄSENET seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 NRO 2/ 2011 Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen Simo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 Aika keskiviikko 26.03.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 18 4 19 4 TILINPÄÄTÖS 2013 20 4 RUHTINANSALMEN PAPPILAN

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.6.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.6.2015 NRO 6/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.6.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.6.2015 Keskiviikko klo 18 19.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4 / 2008. AIKA 25.6.2008 keskiviikkona klo 18.30 19.37

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4 / 2008. AIKA 25.6.2008 keskiviikkona klo 18.30 19.37 PÖYTÄKIRJA NRO 4 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 25.6.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 25.6.2008 keskiviikkona klo 18.30 19.37 PAIKKA Harjunummen kappeli SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Einola

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Meriheinän ja Virpi Suhosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Meriheinän ja Virpi Suhosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen Aika: 28.4.2010 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2012. KOKOUSAIKA torstaina 23.päivänä helmikuuta 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2012. KOKOUSAIKA torstaina 23.päivänä helmikuuta 2012 13 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2012 KOKOUSAIKA torstaina 23.päivänä helmikuuta 2012 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2012 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Tiistaina 28.8.2012 klo 18.00-18.45 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2010 NRO 5/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 16.6.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 16.6.2010 Keskiviikko klo 18 19.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 9/2008. AIKA 26.11.2008 Keskiviikko 18.00 21.10

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 9/2008. AIKA 26.11.2008 Keskiviikko 18.00 21.10 NRO 9/2008 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 26.11.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 26.11.2008 Keskiviikko 18.00 21.10 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 5/2012. KOKOUSAIKA keskiviikkona 6. päivänä kesäkuuta 2012 klo 15.00. Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 5/2012. KOKOUSAIKA keskiviikkona 6. päivänä kesäkuuta 2012 klo 15.00. Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen 56 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 5/2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 6. päivänä kesäkuuta 2012 klo 15.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 11/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 22.10.2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 11/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 22.10.2009 NRO 11/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 22.10.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 22.10.2009 Torstai 18 20.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Paikka Seurakuntatalo, kahvio Läsnä Mervi Arraste-Kihlakaski Reino Honkanen Simo Kaukonen Olli Koivisto poissa Juha Korkeamäki Esko Kulonen Raija Kuparinen

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2010 NRO 2/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.2.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.2.2010 Keskiviikko klo 18 21.20. PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Ritva Nuorala, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuure Turpeinen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Irja Visuri, vs.talouspäällikkö

Ritva Nuorala, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuure Turpeinen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Irja Visuri, vs.talouspäällikkö NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 10/2013 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 11.11.2013 klo 18.00-18.55 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013 VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.15 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 85. Kokouksen avaus 86. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 88. Ääntenlaskijoiden valinta 89.

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2011. Kirkkoneuvosto 4.7.2011 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2011. Kirkkoneuvosto 4.7.2011 Sivu 1 NRO 7/2011 Kirkkoneuvosto 4.7.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 4.7.2011 Maanantai klo 18 20.00 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola Seppo

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 9/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 9/2010 NRO 9/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.11.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2010 Keskiviikko klo 18 20.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2009 NRO 7/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 16.6.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 16.6.2009 Tiistai 18 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 31.5.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Lypsyniemen leirikeskus, Lypsyniementie 41 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 15 Kokouksen avaus 16 Kokouksen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot