EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA Keskiviikko klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50"

Transkriptio

1 NRO 2/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT AIKA Keskiviikko klo PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola Seppo Kiviranta Mikko Kylämarttila Hilkka Lammila Tapani Nurmi Veikko Paassilta Raimo Paavilainen Hannu Ranne Auli Saarinen Tuula Vahanen Hannu, varajäsen Viilto Tero Wikström Virpi POISSA Vahanen Veera MUUT SAAPUVILLA OLLEET Sulonen Ritva, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Koivunen Simo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Järvinen Anneli, pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kemppainen puheenjohtaja Anneli Järvinen pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa Veikko Nurmi Raimo Paassilta ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa.2012 Jukka Kemppainen

2 KOKOUSKUTSU Sivu 2 Kirkkoneuvosto 2/2012 KOKOUSAIKA Keskiviikkona klo 18, kahvitus klo KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 28 N TARKASTUS 29 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS 31 3 SEURAKUNNAN STRATEGIASUUNNITELMAN LAATIMINEN 32 KUNTOKARTOITUKSEN LAATIMINEN 33 RUOKOKARIN MYYMINEN 34 HINNERJOEN PAPPILAN MYYMINEN 35 4 KORVAAVIEN TILOJEN HANKKIMINEN PÄIVÄKERHO- JA PERHEKERHOTYÖLLE PANELIASSA JA HINNERJOELLA 36 5 EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN YKKÖSVAIHEEN KORJAUKSEN URAKKATARJOUKSET 37 TUEN HAKEMINEN KIRKON KESKUSRAHASTOLTA SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEEN 38 6 KIUKAISTEN KIRKON VESIKATON MAALAUS JA KORJAUSTYÖ 39 KIUKAISTEN KIRKON ULLAKON LISÄERISTÄMINEN 40 7 EURAN SEURAKUNNAN KUKKASRAHASTON SÄÄNNÖT 41 8 HINNERJOEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 1/ HONKILAHDEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 1/ KIUKAISTEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON PANELIAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/ LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/ DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/ LAPSI- JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUU- RYHMÄN KOKOUSMUISTIO 1/ KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN KORJAUS- JA MUUTOS- TÖIDEN TAKUUTARKASTUS ILMOITUSASIAT 52 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 53 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 54 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kemppainen

3 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 3 26 KOKOUKSEN AVAUS - Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Kokouskutsut on postitettu Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 28 N TARKASTUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Veikko Nurmi ja Raimo Paassilta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 29 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena. Päätettiin yksimielisesti ottaa kokouksen käsittelyyn talouspäällikön ennen kokousta jakama lisälista 52-58, sekä Tero Viillon kokoukselle tuoma lisäasia. Hyväksyttiin myös Tapani Lammilan ehdotus, että korvaavien tilojen hankkiminen päiväkerho- ja perhekerhotyölle Paneliassa ja Hinnerjoella käsitellään ennen Hinnerjoen pappilan myyminen asiakohtaa.

4 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 4 30 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS Euran seurakunnan vuoden 2011 tilinpäätös, tasekirja, on esityslistan liitteenä. LIITE 1. Tasekirja eli toimintakertomus sisältää tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilinpäätösmerkinnät sekä kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot. Seurakunnan tilinpäätöksen liitetietona esitetään omana taseyksikkönä hautainhoitorahaston tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Talousarvion toteutuminen esitetään kustannuspaikkatasolla. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2011 liitteen 1 mukaisena sekä samalla tilinpäätöksen liitetietona esitetyn hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2011, ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. LIITE 1 Vuoden 2011 tilinpäätöksen tuloslaskelman mukaan Toimintakate on ,77 euroa Vuosikate on ,51 euroa Poistot ovat ,74 euroa Tilikauden tulos on ,23 euroa Kirkkoneuvosto hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyerät: 1. Kauttuan seurakuntakodin peruskorjauksen poistoeroa on purettu tuloslaskelmaan euroa. 2. Honkilahden kirkon peruskorjauksen poistoeroa on purettu tuloslaskelmaan ,80 euroa. 3. Seurakuntakeskuksen taloustoimiston peruskorjauksen poistoeroa on purettu tuloslaskelmaan euroa. Edellä esitettyjen rahastosiirtojen jälkeen tilikauden alijäämä on ,43 euroa. Tilikauden alijäämä on kirjattuna taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämätilille, jossa se vähentää seurakunnan vapaata omaa pääomaa ,43 eurolla. Tämän jälkeen seurakunnan taseessa edellisten tilikausien ylijäämätilille jää ,51 euroa. Kirkkoneuvoston hyväksymä tilinpäätös vuodelta 2011 jätetään tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto päättää samalla hyväksyä Oy Audiator Ab/tilintarkastaja Risto Pohjanpiirin laatiman tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen, mikä sisältää: - tilintarkastustoimeksiannon tavoitteet ja laajuuden - tilintarkastajien velvollisuudet - tarkastettavan seurakunnan kirkkoneuvoston ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet - raportoinnin - palkkiot, sekä - voimassaolon. LIITE 2

5 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 5 31 SEURAKUNNAN STRATEGIASUUNNITELMAN LAATIMINEN Euran seurakunnan strategia on suunniteltu laadittavan vuoden 2012 aikana. Kokouksessa kirkkoneuvosto päätti, että seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa tuodaan käsiteltäväksi alustava strategiasuunnitelma. Kirkkoherra on ollut yhteydessä dosentti Juha Kauppiseen, joka on useissa seurakunnissa ollut konsulttina ja strategian kirjoittajana. Strategiatyö alkaisi huhtikuussa ja päättyisi lokakuussa, jolloin linjaukset saadaan jo TTS päätöksiin. Strategiatyön aikana kuullaan kaikkia työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä pari kertaa, tapaamisten välillä on myös kotitehtäviä. Tuomiokapituli on luvannut osallistua tähän seurakunnan kehittämishankkeeseen osallistumalla kustannuksiin. Juha Kauppisen tarjous Euran seurakunnan strategiatyön ohjauskonsultoinnista on liitteenä. LIITE 3 Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy Juha Kauppisen tarjouksen strategiatyön ohjauskonsultoinnista, joka samalla on seurakunnan strategiatyön suunnitelma ja 2) päättää kattaa konsultoinnista aiheutuneet kustannukset ( alv23% ) seurakunnan taseessa olevilla rahastojen varoilla sekä tuomiokapitulilta saatavalla avustuksella sekä 3) valitsee strategiaa laatimaan työryhmän ( 9 henkilöä), viisi luottamushenkilöä sekä neljä työntekijää. Hyväksyttiin yksimielisesti Juha Kauppisen tarjous strategiatyön ohjauskonsultoinnista, joka samalla on seurakunnan strategiatyön suunnitelma. Päätettiin yksimielisesti kattaa konsultoinnista aiheutuneet kustannukset ( alv 23% ) seurakunnan taseessa olevilla rahastojen varoilla sekä tuomiokapitulilta saatavalla avustuksella. Päätettiin yksimielisesti valita strategiaa laatimaan työryhmä (9 henkilöä), viisi luottamushenkilöä sekä neljä työntekijää seuraavasti: kirkkoherra Jukka Kemppainen, puheenjohtajaksi talouspäällikkö Anneli Järvinen vastaava lastenohjaaja Riikka Rantanen vs. diakonian viranhaltija Pirjo Vapaakallio kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ritva Sulonen kirkkoneuvoston jäsen Seppo Juhola kirkkoneuvoston jäsen Mikko Kiviranta kirkkoneuvoston jäsen Auli Ranne lähetystyön johtokunnan puheenjohtaja Sanna Jalonen

6 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 6 32 KUNTOKARTOITUSTEN LAATIMINEN Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että Hinnerjoen pappilaan, Honkilahden pappilaan, Panelian pappilaan ja Ruokokarin rakennuksiin teetetään kuntokartoitukset. Kuntokartoitusten laatijaksi vastuuryhmä esittää Rakennus Vesa Heikkilä Oy:tä. Talousarviossa ei ole määrärahaa kuntokartoitusten teettämistä varten. Alustava kustannusarvio kuntokartoituksista on yhteensä noin 6000 euroa. Kirkkoneuvosto päättää, että Hinnerjoen pappilaan, Honkilahden pappilaan, Panelian pappilaan ja Ruokokarin rakennuksiin teetetään kuntokartoitukset. Kuntokartoituksista aiheutuvat kustannukset kirjataan asiantuntijapalveluksiin kunkin kiinteistön kustannuspaikalle. Kuntokartoitukseen meneviä kustannuksia vastaavat säästöt pyritään löytämään muilta ao. kustannuspaikkojen tileiltä.

7 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 7 33 RUOKOKARIN MYYMINEN Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaan Ruokokari laitetaan myyntiin. Ruokokarin tilan Rno alue sijaitsee Eurajoen rantayleiskaava-alueella. Rantayleiskaavassa tila on kokonaisuudessaan osoitettu korttelialueeksi merkinnällä RL, leirikeskuksen alue. Kaavamääräyksen mukaan alueelle saa rakentaa yhteisöjen leiritoimintaa palvelevia rakennuksia. Alueen toteuttamisen tulee perustua yksityiskohtaiseen kaavaan. Leirikeskusalue sellaisenaan soveltuu paitsi julkisten yhteisöjen, niin myös kaupallisten yritysten (virkistys) käyttöön. Lisärakentaminen edellyttää ranta-asemakaavan laatimista tai vähäisessä rakennushankkeessa vaihtoehtoisesti poikkeamislupaa. Eurajoen kunnanjohtajan mukaan korttelialue on kaavoitettavissa (ranta-asemakaava) loma-asuntojen alueeksi (mahdollisesti kaksi tonttia). Yksityinen loma-asuntokäyttö edellyttää ranta-asemakaavan laatimista. Ranta-asemakaava on ns. maanomistajakaava, jolloin maanomistaja vastaa kaikista kaavan laatimiskustannuksista lukuun ottamatta hallinnollisia kuluja. Eurajoen kunnanjohtajan mukaan Eurajoen kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeutta. Vaihtoehtoiset etenemistavat Ruokokarin markkinoinnissa ovat: 1. Leirikeskus on sellaisenaan markkinoitavissa yhteisöille välittömästi. Yksityisille niin, että ostaja hakee kaavamuutosta itse. 2. Seurakunta päättää käynnistää ranta-asemakaavan laatimisen. Laatimiskustannukset arviolta noin 8000 euroa. Kaavaprosessin kulku pääpiirteissään (kesto noin 18 kuukautta). - alustavat neuvottelut viranomaisten kanssa (kunta/ely-keskus) - kaavoittajan valinta - kaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen - kaavaluonnoksen laadinta - luonnoksen ja OAS:n jättäminen kuntaan käsittelyä varten - kuulemiset/neuvottelut/vastineet - kaavaehdotuksen laadinta - kuulemiset/neuvottelut/vastineet - ehdotuksen käsittely/hyväksyminen - ranta-asemakaavan vahvistaminen Vahvistetun ranta-asemakaavan mukaiset tontit ovat markkinoitavissa yksityisille. Kirkkoneuvosto päättää laittaa Ruokokarin myyntiin. Myynti tapahtuu kiinteistönvälittäjän toimesta, tarjousten perusteella. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Tarjoukset tuodaan kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto tekee ehdotuksen mahdollisen ostotarjouksen hyväksymisestä kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto tekee myyntipäätöksen. Kirkkohallitus vahvistaa kirkkovaltuuston tekemän myyntipäätöksen. Hyväksyttiin päätösehdotus. Kirkkoneuvoston jäsen Auli Ranne ilmoitti, ettei ole valmis tehtyyn myyntipäätökseen.

8 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 8 34 KORVAAVIEN TILOJEN HANKKIMINEN PÄIVÄKERHO- JA PERHEKERHOTYÖLLE PANELIASSA JA HINNERJOELLA Kirkkoneuvoston (8 ) nimeämä työryhmä kartoitti korvaavia päiväkerho- ja perhekerhotiloja Paneliassa ja Hinnerjoella. Kartoituksesta laadittu muistio on esityslistan liitteenä. LIITE 4 Työryhmä tutustui Paneliassa Tarmo Koivusen johdolla Euran kunnan omistamiin, mahdollisiin päiväkerhotiloiksi muutettavissa oleviin kohteisiin Panelian vanhalla terveystalolla, Tarkinpuistossa ja Hiukon koululla. Työryhmä kävi myös Mikko Rintamaan omistamassa rivitalokaksiossa. Työryhmän mielestä mikään näistä em. kohteista ei täytä päiväkerho- ja perhekerhotyölle asetettuja vaatimuksia. Työryhmä tutustui Hinnerjoella Antti Heinosen omistamiin vanhan Säästöpankin tiloihin. Huoneisto käsittää kaksi erillistä huonetta. Myös keittiö on käytettävissä. Piha-alueelle sopii aidattu leikkialue. Työryhmä piti em. tiloja pienin korjauksin/hankinnoin sopivina päivä- ja perhekerhotyölle. Työryhmän mielestä myös Harjunummen kappeliin saataisiin melko pienillä järjestelyillä päiväkerhoja perhekerhotyölle sopivat kokoontumistilat. Kustannusarvio on noin 5100 euroa. Lastenohjaaja Satu Tammisto oli eri mieltä asiasta. Hänen mielestään päiväkerhotoimintaa ei voida pitää Harjunummen kappelissa. kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi työryhmän muistion korvaavien päiväkerho- ja perhekerhotilojen kartoittamisesta. Koska Paneliasta ei korvaavia tiloja löytynyt päiväkerho- ja perhekerhotoimintaa jatketaan pappilassa. Hinnerjoen päiväkerho- ja perhekerholle järjestetään tilat Harjunummen kappelista. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi muistio korvaavien päiväkerho- ja perhekerhotilojen kartoittamisesta. Koska Paneliasta ei korvaavia tiloja löytynyt päätettiin päiväkerho- ja perhekerhotoimintaa jatkaa Panelian pappilassa. Hinnerjoen päiväkerho- ja perhekerhotoiminnan korvaavien tilojen käsitteleminen päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle. EURAN SEURAKUNTA

9 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu 9 35 HINNERJOEN PAPPILAN MYYMINEN Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaan Hinnerjoen pappila laitetaan myyntiin. Korvaavat päiväkerhotilat löytyvät joko Harjunummen kappelista tai entiseltä Säästöpankilta. Kirkkoneuvosto päättää laittaa Hinnerjoen pappilan myyntiin. Myynti tapahtuu kiinteistönvälittäjän toimesta, tarjousten perusteella. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Tarjoukset tuodaan kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto tekee ehdotuksen mahdollisen ostotarjouksen hyväksymisestä kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto tekee myyntipäätöksen. Kirkkohallitus vahvistaa kirkkovaltuuston tekemän myyntipäätöksen.

10 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN YKKÖSVAIHEEN KORJAUKSEN URAKKATARJOUKSET Kirkkovaltuusto valtuutti pitämässään kokouksessaan kirkkoneuvoston pyytämään Euran seurakuntakeskuksen ykkösvaiheen urakkatarjoukset sekä käsittelemään saadut tarjoukset ja tekemään tarjousten perusteella päätöksen urakoitsijoiden valinnoista. Siinä tapauksessa, jos saadut urakkatarjoukset ylittävät kuluvan vuoden talousarviossa seurakuntakeskuksen korjaukseen varatun määrärahan ( euroa), tarjoukset viedään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Tarjouspyyntö seurakuntakeskuksen vesikaton peruskorjaus- ja muutostöistä, julkisivun osan korjaustöistä ja sadevesijärjestelmän muutostöistä oli HILMASSA välisen ajan. VV-urakkatarjoukset pyydettiin neljältä yritykseltä. Tarjouskilpailu oli avoin ja tarjoukset avattiin tiistaina klo Urakkaneuvottelut käydään Urakkakilpailutulosten vertailu on esityslistan liitteenä. LIITE 5 Kirkkoneuvosto päättää rakennusurakan osalta, että edullisimman vertailuhinnan perusteella Rakennustyöt Ville Kauppi Oy:n kanssa käynnistetään urakkaneuvottelut, ja VV-urakan osalta, että edullisimman vertailuhinnan perusteella Euran Putki- ja LVI- Palvelu Ay:n kanssa käynnistetään urakkaneuvottelut. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy tätä investointikohdetta koskevan euron lisämäärärahan, koska talousarviossa oleva euroa ei riitä tähän seurakuntakeskuksen ykkösvaiheen korjaukseen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy rakennusurakan osalta Rakennustyöt Ville Kauppi Oy:n ja VV-urakan osalta Euran Putki- ja LVI- Palvelu Ay:n urakkatarjoukset, edellä esitettyjen tarjoushintojen mukaisesti.

11 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu TUEN HAKEMINEN KIRKON KESKUSRAHASTOLTA SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEEN Euran seurakuntakeskuksen koko peruskorjaus- ja muutoshankkeen kustannusarvio on euroa. Seurakuntakeskuksen korjaus toteutetaan kolmessa erässä. Ensimmäisen vaiheen, mikä toteutetaan kuluvan vuoden (2012) aikana, kustannusarvio on euroa. Toisen vaiheen, mikä on toimintasuunnitelmassa sijoitettu vuoteen 2014 (B-osa) kustannusarvio on euroa ja kolmannen vaiheen (A-osan) euroa. Kirkkoneuvosto päättää anoa kirkon keskusrahastolta tukea Euran seurakuntakeskuksen korjaushankkeeseen 50 % kustannusarviosta. 38 KIUKAISTEN KIRKON VESIKATON MAALAUS- JA KORJAUSTYÖ Kiukaisten kirkon katon uusintamaalaukseen ja ullakon lisäeristämiseen on talousarviossa varattu euron määräraha. Kirkon katon uusintamaalauksesta on laadittu maalaus- ja korjaustyöselitys. LIITE 6 Maalausurakasta pyydetään urakkatarjoukset pääurakkana käsittäen kaikki telinetyöt, työmaapalvelut sekä pelti- ja puurakenteiden korjaukset räystäillä ja katossa. Työselityksen mukaan maalattavat kohteet ovat peltikatto, metalliset räystäslistat, vesikourut, ja muut pellitykset vesikatolla. Kaikki maalattavat pinnat maalataan sävyyn vanha kupari. Tarjoukset pyydetään viideltä maalaus/rakennusliikkeeltä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kiukaisten kirkon vesikaton uudelleen maalauksen ja korjaustyön maalaus- ja korjaustyöselityksen (liite 6) mukaisena. Maalaus- ja korjaustyöselityksen mukaan kaikki maalattavat pinnat maalataan sävyyn vanha kupari, jolloin katon nykyinen väri muuttuu. Kirkkoneuvosto päättää pyytää vesikaton maalaus- ja korjaustöistä tarjoukset viideltä maalaus- ja rakennusliikkeeltä.

12 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu KIUKAISTEN KIRKON ULLAKON LISÄERISTÄMINEN Kiukaisten kirkon ullakon lisäeristäminen tulisi toteuttaa kuluvan vuoden kesän aikana. : Kirkkoneuvosto päättää, että Kiukaisten kirkon ullakon lisäeristämisestä pyydetään tarjoukset vähintään kolmelta yritykseltä. 40 EURAN SEURAKUNNAN KUKKASRAHASTON SÄÄNNÖT Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Euran seurakunnan kukkasrahaston säännöt. LIITE 7 41 HINNERJOEN KIRKKOPIIRIN NRO 1/2012 Hinnerjoen kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. kokous on pidetty Hinnerjoen seurakuntakodilla. LIITE 8 Piirineuvoston Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Hinnerjoen kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja nro 1/ HONKILAHDEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 1/2012 Honkilahden kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous on pidetty Honkilahden seurakuntakodilla. LIITE 9 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Honkilahden kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja nro 1/2012.

13 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu KIUKAISTEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON Kiukaisten kirkkopiirin piirineuvoston pitämän kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous pidettiin Kiukaisten seurakuntakodilla. LIITE 10 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Kiukaisten kirkkopiirin piirineuvoston pitämän kokouksen pöytäkirja. 44 PANELIAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON Panelian kirkkopiirin piirineuvoston pitämän kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous pidettiin Panelian meijerillä. LIITE 11 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Panelian kirkkopiirin piirineuvoston pitämän kokouksen pöytäkirja. 45 KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/2012 Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. Kasvatustyön johtokunnan kokous on pidetty Kauttuan seurakuntakodilla. LIITE 12 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/2012.

14 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/2012 Lähetystyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. Lähetystyön johtokunnan kokous on pidetty Hinnerjoen seurakuntakodilla. LIITE 13 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lähetystyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/2012. Johtokunnan kokouksen 12 :ssä mainittu lähetyksen retki Viron ystävyysseurakuntiin toteutuu DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN NRO 1/2012 Diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. Diakoniatyön johtokunnan kokous on pidetty Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 14 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/ LAPSI- JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän kokousmuistio on esityslistan liitteenä. Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän kokous on pidetty Kauttuan seurakuntakodilla. LIITE 15 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän kokousmuistio pidetystä kokouksesta.

15 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO NRO 1/2012 Euran seurakunnan kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän kokousmuistio nro 1/2012 on esityslistan liitteenä. Kokous on pidetty Euran seurakuntakeskuksessa, taloustoimistossa. LIITE 16 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän kokousmuistio 1/ KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN KORJAUS- JA MUUTOSTÖIDEN TAKUUTARKASTUS Esityslistan liitteenä on pöytäkirja Kauttuan seurakuntakodin korjaus- ja muutostöiden takuutarkastuksesta Takuutarkastuksessa sovittiin, että vakuudet voidaan palauttaa urakoitsijoille tämän pöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen. LIITE 17 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan ja hyväksytään pöytäkirja Kauttuan seurakuntakodin korjaus- ja muutostöiden takuutarkastuksesta ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien tulos. Arkkihiippakunnan vaalilautakunta on vahvistanut vaalien tuloksen, mikä kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun 15 :n 1 momentin nojalla ilmoitetaan seurakunnalle tiedoksi. Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien tulos lähetetään kirkkovaltuustolle ja kirkkoneuvostolle. LIITE 18 Ehdokkaiden saamat äänimäärät ja vertausluvut sisältävät tulosteet ovat nähtävillä arkkihiippakunnan nettisivulla.

16 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset. Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. 1. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: 2/2012: Merja Kekäläisen luottamusmieskoulutus 3/2012: Riikka Rantasen palkaton opiskeluvapaa 4/2012: Arja Valjasen palkaton työsuhdevapaa 5/2012: Marke Viljasen palkkaaminen Arja Valjasen sijaiseksi 6/2012: Sirkka Nurmen ottaminen suntion viran sijaiseksi ( ) 7/2012: Kesätyöntekijät: kesäteologi Liisa Fiskaali ja kesäkanttori Risto Sojakka /2012: Anu Salon palkaton vapaapäivä 9/2012: maksuvapautuksen antaminen rippikoululaiselle 2. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 3/2012: Työhönvalmennuksen avosijoitussopimuksen solmiminen alkaen toistaiseksi. 3. Vastaavan lastenohjaajan viranhaltijapäätökset: 7/2012: Sijaisen ottaminen koululaisten iltapäiväkerhoon 9.2. ja /2012: Sijaisen ottaminen koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon /2012: Sijaisen ottaminen koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon /2012: Sijaisen ottaminen koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon , sekä KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS Euran kunnan kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pitämässään kokouksessaan järjestää vain iltapäivätoimintaa (ma-pe klo 12-17) Kirkonkylän koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloissa. Kirkkoneuvosto hyväksyi ostopalvelua koskevan sopimusluonnoksen Kunnanhallitus on kuitenkin päättänyt, että kasvatus- ja opetuspalvelut säilyttävät aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelut toimikaudella samanlaisina kuin ne ovat toimintakaudella , edellyttäen että ryhmäkoot täyttyvät toimintasuunnitelman mukaisesti. Eli siis aamupäivätoiminnan ryhmät jatkavat myös Kirkonkylän koulun tiloissa. Kirkkoneuvosto hyväksyy koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoa koskevan ostopalvelusopimuksen tehdyn päätöksen mukaisena lisättynä aamupäivätoiminnalla. -

17 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu LISÄHUONEIDEN VUOKRAAMINEN PIRKKO HALMISELLE Pirkko Halminen haluaisi vuokrata Hinnerjoen pappilasta entisen viraston puoleiset huoneet, yhteensä 36 m2 siihen asti kunnes kiinteistö saadaan myydyksi. Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Pirkko Halmiselle Hinnerjoen pappilan entiset virastotilat, 36 m2 siihen asti kunnes ko. kiinteistö saadaan myydyksi TARJOUKSET KIINTEISTÖN VÄLITYKSESTÄ Tarjoukset kiinteistönvälityksestä on pyydetty mennessä Pyhäjärviseudun Opkiinteistökeskukselta, Euran Kiinteistönvälitykseltä ja Euran Asuntopalvelulta. Tarjoukset saatiin kaikilta edellä mainituilta kiinteistönvälittäjiltä. Käsitellään tarjouksia ja tehdään päätös kiinteistönvälittäjän valinnasta. Talouspäällikkö esitti saadut tarjoukset kokoukselle. Päätettiin yksimielisesti, että talouspäällikkö ja kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän puheenjohtaja Mikko Kiviranta tekevät tarjousten perusteella päätöksen kiinteistönvälittäjän valinnasta. 56 EURAN KIRKKOKUORON ANOMUS Euran kirkkokuoro anoo kirkkoneuvostolta euron avustusta, että he voisivat osallistua Jyväskylässä pidettäville Kirkon musiikkijuhlille. Kirkon musiikkijuhlat järjestetään viiden vuoden välein. Kustannukset eriteltynä: osallistumismaksut 600, ruoka 270, majoitus 414 ja linja-auto 930. Kirkkoneuvosto päättää avustuksen myöntämisestä. Päätettiin yksimielisesti, että Euran kirkkokuorolle myönnetään heidän anomansa euron avustus Jyväskylässä pidettäviin Kirkon musiikkijuhliin osallistumiseen. Avustus maksetaan seuraavasti: kirkkoneuvoston käyttövaroista 100 euroa ja loput musiikkityön kustannuspaikalta.

18 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu KANTTORIN VIRAN AUKIJULISTAMINEN Mikko Pelkonen saanee tänään valtakirjan Säkylän seurakunnan kanttorin virkaan 1.4. lukien. Vuosiloman aikana viran tehtäviä on hoidettu toimituspalkkioperusteella. Seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa, Mikko Pelkosen virka on ollut ns. muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorin virka, jota ennen kutsuttiin kanttorin C-viraksi. Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille, että Euran seurakunnan kanttorin virkaa, joka nyt jää avoimeksi, ei julisteta auki vuoden 2012 aikana. Seurakunta haluaa rauhassa miettiä ko. viran tulevaisuutta. Perusteluina ovat nyt seurakunnassa alkava ja lokakuussa päättyvä strategiatyö, johon sisältyy myös henkilöstöstrategia sekä yleinen taloustilanteen heikkeneminen seurakunnassa ja toisaalta hyvä sijaisten saaminen toimituspalkkioperustein RATSASTUSRIPPIKOULU Kiukaisissa on suunnitteilla ratsastusrippikoulu ajalla Leiri alkaa jumalanpalveluksella Kiukaisten kirkossa 10.6., konfirmaatio Kiukaisten kirkossa Leirin käytännön puitteista vastaa Tupuna Kangas-Männistö, nuoriso-ohjaajana on Kaisu Pihlavisto, leirin pappina Hannu Salonoja. Leiriin liittyy myös etukäteiskokoontuminen, etukäteistehtävät, seurakuntaan tutustumiset kunkin kotiseurakunnassa. Myös Eurajoen srk-pastori Sakari Leppänen vierailee opettajana. Euran seurakunnan työntekijät tekevät myös vierailuja ko. leirille. Euran kirkkoherra valvoo ko. rippikoulua. Euran seurakunnalle ei tule kustannuksia rippikoululeiristä, leiriläiset ovat vakuutetut Suomen Ratsastajainliiton vakuutuksella. Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää, että Kiukaisten ratsastusrippikoulu voidaan järjestää paikallisseurakunnan, Euran seurakunnan, alaisuudessa niin, että Euran kirkkoherra valvoo ko. rippikoulun toteutumista. Rippileiristä tulee laatia vaadittava turvallisuussuunnitelma. Rippikoulun kustannuksista ei Euran seurakunta vastaa, Suomen Ratsastajienliitosta otettavan vakuutuksen tulee kattaa sekä leiriläiset että työntekijät leirillä. -

19 Kirkkoneuvosto 2/ Tark. Sivu TERO VIILLON TERVEISET Kirkkoneuvoston jäsen Tero Viilto toivoi, että tapaninpäivän myrskytuhojen kaltaisten tapahtumien jälkeen kiinteistöpuoli ottaisi yhteyttä paikallisiin toimijoihin myrskytuhojen korjaamiseksi. Näin saataisiin seurakunnalle säästöjä. 60 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2011. Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2011. Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1 NRO 4/2011 Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.3.2011 Maanantai klo 18 20.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola Seppo Kerola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2016. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2016. Kirkkovaltuusto Sivu 1 NRO 2/2016 Kirkkovaltuusto 13.4.2016 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.4.2016 klo 18.30 19.26 PAIKKA Euran seurakuntakeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Hinkkanen Pirkko, varajäsen Isotalo

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2012 NRO 3/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 2.5.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 2.5.2012 Keskiviikko klo 18 19.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Kiviranta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2016 Keskiviikko klo 18.00 18.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009 NRO 3/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 26.3.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 26.3.2009 Torstai 18.15 20.45 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta Jalonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 16.3.2016

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 16.3.2016 NRO 2/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 16.3.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 16.3.2016 Keskiviikko klo 18.00 19.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto NRO 1/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 3.2.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 3.2.2016 Keskiviikko klo 18.00 20.00 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2017 Sivu 1 Kirkkoneuvosto

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2017 Sivu 1 Kirkkoneuvosto NRO 1/2017 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 11.1.2017 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.1.2017 Keskiviikko klo 18.00 20.05 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.1.2015 Keskiviikko klo 18 19.30 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto NRO 3/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 25.3.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 25.3.2015 Keskiviikko klo 18 19.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto NRO 8/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 21.9.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 21.9.2016 Keskiviikko klo 19.35 20.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 9/2011. Kirkkoneuvosto 6.9.2011 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 9/2011. Kirkkoneuvosto 6.9.2011 Sivu 1 NRO 9/2011 Kirkkoneuvosto 6.9.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 6.9.2011 Tiistai klo 18 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola Seppo

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015. Kirkkovaltuusto 26.11.2015 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015. Kirkkovaltuusto 26.11.2015 Sivu 1 NRO 5/2015 Kirkkovaltuusto 26.11.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 26.11.2015 klo 18.30 19.53 PAIKKA Euran seurakuntakeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen Hannu, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 3/2016 Kokousaika Tiistai 17.5.2016 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 29 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto NRO 6/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 17.8.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 17.8.2016 Keskiviikko klo 18.00 19.15 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4 / 2010. Kirkkovaltuusto 22.9.2010 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4 / 2010. Kirkkovaltuusto 22.9.2010 Sivu 1 NRO 4 / 2010 Kirkkovaltuusto 22.9.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 22.9.2010 Keskiviikko klo 19 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Koivunen Simo, puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 9/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 9/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto NRO 9/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 2.11.2016 _ KOKOUSTIEDOT AIKA 2.11.2016 Keskiviikko klo 18.00 20.00 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto NRO 7/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 7.9.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 7.9.2016 Keskiviikko klo 18.00 19.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 9.4.2014 19.00 20.00 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Raimo

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31 24.08.2011 31 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 24. päivänä elokuuta 2011 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Eskelinen Sanna Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 13 KOKOUSAIKA Tiistai 08.03.2010 kello 17.30 19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Saara Kettunen,

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 31.5.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Lypsyniemen leirikeskus, Lypsyniementie 41 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 15 Kokouksen avaus 16 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 14-26 29.03.2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 29.03.2016 kello 18.00 19.53 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 3/2011 Sivu 1

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 3/2011 Sivu 1 Kokous 3/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, sali 3, klo 18.00-21.00 Läsnä Poissa Muut Posti Timo, puheenjohtaja Miettinen Virpi Nuottanen Jaana Lemberg Raija Lumijärvi Johanna Kaurila Tuija

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2015 Kirkkovaltuusto 18.5.2015. maanantaina 18. päivänä toukokuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2015 Kirkkovaltuusto 18.5.2015. maanantaina 18. päivänä toukokuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19. 18.5.2015 20 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA maanantaina 18. päivänä toukokuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 KYRÖNNIEMI, PAPPILA JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Torstaina 15.9.2016 klo 18.15-21.15 Paikka Ylöjärven seurakuntakeskus, neuvotteluhuone Arkki Jorma Rienoja Risto Holma Olli

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18:27 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00 20.55 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Tuomo puheenjohtaja Diukman Sanna jäsen Juntunen Pirjo -"- Karjalainen Heikki -"- Korhonen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Aika Maanantai 10.6.2013 klo 18.00-18.35 Paikka Läsnä seurakuntatalo Frosti-Nenonen, Sirpa, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho vara Hellsten, Jaana vara Henttonen, Mirja Hänninen,

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 11. päivä toukokuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Muut Petri Tervo kirkkoherra talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Muut Petri Tervo kirkkoherra talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2012 1 ( 8 ) Aika Keskiviikko 11.4.2012 klo 19.00 20.11 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Lauri Kirves Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot