EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014"

Transkriptio

1 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT AIKA Keskiviikko klo PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta Raimo Kiviranta Mikko Kylämarttila Hilkka Lammila Tapani Lähteenoja Juha, varajäsen Nurmi Veikko Paavilainen Hannu Ranne Auli Saarinen Tuula Vahanen Hannu, varajäsen Viilto Tero Wikström Virpi, varajäsen POISSA Jalava Taina Tuuppa Riikka Vahanen Veera MUUT SAAPUVILLA OLLEET Juhola Seppo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Koivunen Simo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Järvinen Anneli, pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kemppainen puheenjohtaja Anneli Järvinen pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa Mikko Kiviranta Hannu Vahanen ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa Jukka Kemppainen, puheenjohtaja

2 KOKOUSKUTSU Sivu 2 Kirkkoneuvosto 3/2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona klo 18.00, kahvitus KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 36 KOKOUKSEN AVAUS 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 38 N TARKASTUS 39 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 40 1 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS 41 SEURAKUNTAVAALIT VUONNA SANNA KEINÄSEN ERONPYYNTÖ HONKILAHDEN PIIRI- NEUVOSTON JÄSENYYDESTÄ JA PIIRINEUVOSTON JÄSENEN VALINTA 43 HONKILAHDEN PAPPILAN MYYMINEN 44 ILMOITUS ELÄKKEELLE JÄÄMISESTÄ 45 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 46 2 EURAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 1/ HONKILAHDEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON 1/ LÄHETYSTYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO NRO 1/ KASVATUSTYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO DIAKONIATYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO LAPSI- JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO MUSIIKKITYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 54 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 55 ILMOITUSASIAT 56 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 57 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kemppainen

3 Kirkkoneuvosto 3/ Tark. Sivu 3 36 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Kokouskutsut on postitettu Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 38 N TARKASTUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Taina Jalava ja Mikko Kiviranta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Koska Taina Jalava ei ollut kokouksessa läsnä, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Hannu Vahanen ja Mikko Kiviranta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 39 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Lisäksi päätettiin yksimielisesti ottaa käsittelyyn seuraavat lisäasiat: 1. Talouspäällikön yksi ilmoitusasia sekä kaksi lisäasiaa. 2. Auli Rannen ilmoittamat kaksi lisäasia.

4 Kirkkoneuvosto 3/ Tark. Sivu 4 40 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS Euran seurakunnan vuoden 2013 tilinpäätös, tasekirja, on esityslistan liitteenä. LIITE 1. Tasekirja sisältää toimintakertomukset, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilinpäätösmerkinnät sekä kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot. Seurakunnan tilinpäätöksen liitetietona esitetään omana taseyksikkönä hautainhoitorahaston tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Talousarvion toteutuminen esitetään kustannuspaikkatasolla. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2013 liitteen mukaisena sekä samalla tilinpäätöksen liitetietona esitetyn hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2013, ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. LIITE 1 Vuoden 2013 tilinpäätöksen tuloslaskelman mukaan Toimintakate on ,75 euroa Vuosikate on ,50 euroa Poistot ovat ,40 euroa Tilikauden tulos on ,10 euroa Kirkkoneuvosto hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyerät: 1. Tilikauden positiivisesta tuloksesta siirretään taseeseen euroa Hinnerjoen kirkon peruskorjauksen investointivaraukseen. 2. Seurakuntakeskuksen peruskorjauksen poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan 8 114,28 euroa. 3. Honkilahden kirkon peruskorjauksen poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan ,80 euroa. 4. Kauttuan seurakuntakodin peruskorjauksen poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan ,96 euroa. 5. Seurakuntakeskuksen taloustoimiston peruskorjauksen poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan euroa. Edellä esitettyjen rahastosiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä on ,14 euroa. Tilikauden ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille, jossa se lisää seurakunnan vapaata omaa pääomaa ,14 eurolla. Hautainhoitorahaston vuoden 2013 tilikauden ylijäämä on 979,94 euroa. Kirkkoneuvoston hyväksymä tilinpäätös vuodelta 2013 jätetään tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

5 Kirkkoneuvosto 3/ Tark. Sivu 5 Kirkkoneuvosto hyväksyy tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoituskirjeen liittyen tilintarkastajan suorittamaan tilintarkastukseen, jonka kohteena on Euran seurakunnan kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto tilikaudelta ja jonka tarkoituksena on antaa lausunto siitä, 1) onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti; 2) onko seurakunnan tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; sekä 3) onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö allekirjoittavat vahvistusilmoituskirjeen. Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti. Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö allekirjoittivat tilinpäätöksen vuodelta 2013.

6 Kirkkoneuvosto 3/ Tark. Sivu 6 41 SEURAKUNTAVAALIT VUONNA 2014 Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Vaalissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto on seurakunnan päättävä elin. Euran seurakunnan kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä. Ehdokkaaksi voivat asettua kaikki 18-vuotiaat konfirmoidut seurakunnan jäsenet. Äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Vaalien järjestämistä ohjaa Kirkkolaki. Seurakuntavaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan. Vaalia varten on kirkkoneuvoston toimesta laadittava vaaliluettelo. Vaaliluettelo on laadittava seurakuntavaaleja varten syyskuun 1. päivään mennessä. KVJ 2 luku 15 Vaaliluettelon tarkistaa vähintään kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Seurakuntavaalien vaaliluettelo on tarkistettava viimeistään syyskuun 1. päivänä. KVJ 2 luku 17 Vaaliehdokkaiden ehdokasasettelu päättyy ja viiden päivän ennakkoäänestysaika on Varsinainen äänestyspäivä on Vaalitoimitus alkaa sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen. Seurakunnan kirkko on varsinainen äänestyspaikka. KVJ 2 luku 51 Jos kirkkovaltuusto määrää useamman äänestyspaikan, vaalilautakunta siirtyy äänestyspaikasta toiseen toimittamaan äänestyksen ilmoitettuina aikoina. KVJ 2 luku 52 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. se valitsee seurakuntavaalien 2014 vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vaalilautakuntaan 6 jäsentä ja 6 varajäsentä, 2. vaalikuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan Alasatakunta lehdessä, 3. varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikka on Euran kirkko. Kirkkoneuvosto päättää, että vaaliluettelon laativat kirkkoherranviraston toimistosihteerit siten, että vaaliluettelo on laadittu ja tarkastettu viimeistään mennessä. Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi vaaliluettelon tarkastajaa, jotka tarkastavat vaaliluettelon viimeistään syyskuun 1. päivänä. Mikko Kiviranta ehdotti vaaliluettelon tarkastajaksi Raimo Paassiltaa. Hannu Vahanen ehdotti vaaliluettelon tarkastajaksi Mikko Kivirantaa. Muita ehdotuksia ei tehty.

7 Kirkkoneuvosto 3/ Tark. Sivu 7 Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että 1. se valitsee seurakuntavaalien 2014 vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vaalilautakuntaan 6 jäsentä ja 6 varajäsentä, 2. vaalikuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan Alasatakunta lehdessä, 3. varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikka on Euran kirkko. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että vaaliluettelon laativat kirkkoherranviraston toimistosihteerit siten, että vaaliluettelo on laadittu ja tarkastettu viimeistään mennessä. Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti vaaliluettelon tarkastajiksi Mikko Kivirannan ja Raimo Paassillan. 42 SANNA KEINÄSEN ERONPYYNTÖ HONKILAHDEN PIIRINEUVOSTON JÄSENYYDESTÄ JA PIIRINEUVOSTON JÄSENEN VALINTA Honkilahden piirineuvoston jäsen Sanna Keinänen pyytää päivätyllä kirjeellään eroa Honkilahden piirineuvoston jäsenyydestä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Sanna Keinäselle eron Honkilahden kirkkopiirin piirineuvoston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen jäsenen Honkilahden piirineuvostoon. Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

8 Kirkkoneuvosto 3/ Tark. Sivu 8 43 HONKILAHDEN PAPPILAN MYYNTI Kirkkovaltuusto päätti pitämässään kokouksessaan, että Honkilahden pappila ilmoitetaan myytäväksi. Kiinteistönvälitystarjoukset on pyydetty mennessä kolmelta kiinteistönvälittäjältä. Kirkkoneuvosto päättää 1. kiinteistönvälittäjästä, ja siitä 2. myydäänkö kiinteistö tarjousten perusteella vai määritelläänkö myyntihinta. Kiinteistönvälittäjiltä saadut tarjoukset olivat seuraavat: 1. Pyhäjärviseudun OP-Kiinteistökeskus, välityspalkkio 2,9 % + alv 24 %, minimipalkkio alv 24 %. 2. Euran Kiinteistönvälitys LKV, välityspalkkio 3,0 % + alv 24 %. 3. Euran Asuntopalvelu Oy, välityspalkkio 3,35 % + alv 24 % Todettiin, että Pyhäjärviseudun OP-Kiinteistökeskuksen jättämä tarjous on seurakunnalle edullisin. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä 1. OP-Kiinteistökeskuksen jättämän tarjouksen, välityspalkkio 2,9 % + alv 24 %, minimipalkkio alv 24 %, ja 2. että ko. kiinteistö myydään tarjousten perusteella. : Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

9 Kirkkoneuvosto 3/ Tark. Sivu 9 44 ILMOITUS ELÄKKEELLE SIIRTYMISESTÄ Talouspäällikkö Anneli Järvinen ilmoittaa jäävänsä eläkkeelle lähtien. Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi talouspäällikkö Anneli Järvisen ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä lähtien. Anneli Järvisen eläkkeelle siirtyminen saatetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi. Talouspäällikkö Anneli Järvisen ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä saatetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.

10 Kirkkoneuvosto 3/ Tark. Sivu TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirjanpitäjä Outi Töykkälä on ilmoittanut halukkuutensa siirtyä kirjanpitäjän virasta talouspäällikön virkaan. Sosionomi (kunnallistutkinto) Outi Töykkälä on toiminut Euran seurakunnan kirjanpitäjänä 22 vuotta. Hänellä on pätevyys talouspäällikön virkaan ja seurakunnan talouden tuntemus. Euran seurakunta on päättänyt, että sen kirjanpito, palkanlasku, laskutus ym. siirretään Kirkon palvelukeskukseen Tämän jälkeen taloustoimistossa ei enää tarvita kirjanpitäjää. Seurakuntarakenteiden mahdollinen uudistaminen tulee myös vähentämään taloustoimiston työntekijöitä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talouspäällikön virkaa ei julisteta haettavaksi vaan kirjanpitäjä Outi Töykkälä siirretään talouspäällikön virkaan lähtien. Perusteluina 1. KL 6 luvun 38, viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, ja 2. KL 5 luvun 11 :n 7) kohta menettelyyn on muu erityisen painava syy. Se olisi tässä tapauksessa Kirkon palveluskeskukseen siirtyminen , jolloin Euran seurakunnan taloustoimistoon jää vain yksi työntekijä (talouspäällikkö). Kirkkoneuvosto päättää, että lähtien kirjanpitäjän virkaa ei enää täytetä vaan palkataan määräaikainen työsopimussuhteinen kirjanpitäjä ajalle , palkkaus KirVesTes:n mukainen, vaativuusryhmänä on 501. Koeaika 4 kuukautta. Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että kirjanpitäjä Outi Töykkälä siirretään talouspäällikön virkaan lähtien. Perusteluina 1. KL 6 luvun 38, viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, ja 2. KL 5 luvun 11 :n 7) kohta menettelyyn on muu erityisen painava syy. Se olisi tässä tapauksessa Kirkon palveluskeskukseen siirtyminen , jolloin Euran seurakunnan taloustoimistoon jää vain yksi työntekijä (talouspäällikkö). Jos kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen kirjanpitäjä Outi Töykkälän siirtämisestä talouspäällikön virkaan, kirjanpitäjän virkaa ei enää lähtien täytetä, vaan palkataan määräaikainen työsopimussuhteinen kirjanpitäjä ajalle Palkkaus KirVesTes:n mukainen, vaativuusryhmänä on 501. Koeaika 4 kuukautta.

11 Kirkkoneuvosto 3/ Tark. Sivu EURAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 1/2014 Euran kirkkopiirin piirineuvoston pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2014 on esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 2 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Euran kirkkopiirin piirineuvoston pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/ HONKILAHDEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 1/2014 Honkilahden kirkkopiirin piirineuvoston pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2014 on esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous pidettiin Honkilahden seurakuntakodilla. LIITE 3 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Honkilahden kirkkopiirin piirineuvoston pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/ LÄHETYSTYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO NRO 1/2014 Lähetystyön vastuuryhmän pidetyn kokouksen kokousmuistio nro 1/2014 on esityslistan liitteenä. Lähetystyön vastuuryhmän kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 4 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lähetystyön vastuuryhmän kokousmuistio nro 1/2014.

12 Kirkkoneuvosto 3/ Tark. Sivu KASVATUSTYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO Kasvatustyön vastuuryhmän kokousmuistio pidetystä kokouksesta on esityslistan liitteenä. Kasvatustyön vastuuryhmän kokous pidettiin Kauttuan seurakuntakodilla. LIITE 5 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kasvatustyön vastuuryhmän kokousmuistio pidetystä kokouksesta. 50 DIAKONIATYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO Diakoniatyön vastuuryhmän kokousmuistio pidetystä kokouksesta on esityslistan liitteenä. Diakoniatyön vastuuryhmän kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 6 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi diakoniatyön vastuuryhmän kokousmuistio pidetystä kokouksesta. 51 LAPSI- JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän pidetyn kokouksen kokousmuistio on esityslistan liitteenä. Vastuuryhmän kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 7 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän kokousmuistio pidetystä kokouksesta.

13 Kirkkoneuvosto 3/ Tark. Sivu MUSIIKKITYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO Musiikkityön vastuuryhmän pidetyn kokouksen kokousmuistio on esityslistan liitteenä. Vastuuryhmän kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 8 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi musiikkityön vastuuryhmän kokousmuistio pidetystä kokouksesta. 53 KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen asti on esityslistan liitteenä. Toteutumisraportit ovat käyttötalouden toteutumavertailu, tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä investointien toteutumavertailu. LIITE 9 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen asti. Toteutumisraportit ovat käyttötalouden toteutumavertailu, tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä investointien toteutumavertailu. Kirkkoneuvosto toteaa, että talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen saatetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Kirkkovaltuustolle esitetään talousarvion toteutuma asti. Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

14 Kirkkoneuvosto 3/ Tark. Sivu VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset. Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. 1. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 2/2014: Siistijä Kaija Lammilalle myönnetty opintovapaata ajalle Vastaavan lastenohjaajan tekemät päätökset: 3/2014: Sijaisen ottaminen koululaisten iltapäiväkerhoon ajalle ja koululaisten aamupäiväkerhoon Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti. 55 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Kirkkohallituksen virastokollegio on päättänyt vahvistaa Euran seurakunnan kirkkovaltuuston tekemän päätöksen, 51, jonka mukaan kirkkovaltuusto päätti myydä Eurajoen kunnan Pappilan kylässä sijaitsevan tilan Ruokokari RN:o 2:21 tilalla sijaitsevine rakennuksineen Narmacon Oy:lle euron kauppahinnasta. Kirkkohallituksen virastokollegio toteaa, että seurakunnan asiasta esittämän selvityksen perusteella kauppahintaa voidaan pitää hyväksyttävänä. Kirkkovaltuuston päätöksen vahvistamiselle ei ole esteitä laillisuuden eikä tarkoituksenmukaisuudenkaan kannalta. Kirkkoneuvoston tietoon saatettiin myös talouspäällikön ilmoittamat tulevat kokousajat: Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään klo 18. Kirkkovaltuuston kokoukset pidetään klo ja tarvittaessa myös klo

15 Kirkkoneuvosto 3/ Tark. Sivu KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO NRO 2/2014 Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän pidetyn kokouksen kokousmuistio on jaettu kirkkoneuvoston jäsenille ennen kokousta. Vastuuryhmän kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa, taloustoimistossa. LIITE 10 Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän kokousmuistion nro 2/2014.

16 Kirkkoneuvosto 3/ Tark. Sivu METSÄTIEN LEVENTÄMINEN Juho Mäki-Arvela Lännen Koneurakointi Oy:stä anoo seurakunnalta metsätien käyttöoikeutta lohkon kautta turpeen kuljettamista varten. Lännen Koneurakointi Oy kunnostaisi ja leventäisi metsätien, enimmillään 8 m sisältäen ojat ja maksaisi turpeen kuljetuksista johtuvat tienparannus- ja hoitokustannukset. Muista tiehen liittyvistä asioista sovittaisiin tarpeen tullen. Lohko kuuluu Pappila -nimiseen tilaan ja sijaitsee Hinnerjoella. Ko. metsätie alkaa Tarvaistentieltä ja halkoo seurakunnan metsälohkon noin 460 metrin matkalta. Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä on käsitellyt asiaa pitämässään kokouksessaan. Vastuuryhmän päätöksen mukaisesti kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän puheenjohtaja Mikko Kiviranta sekä vastuuryhmän jäsenet Antero Ryhti ja Simo Koivunen ovat käyneet paikan päällä tarkastamassa kyseisen tien sijainnin maastossa. Vastuuryhmän jäsenet toteavat, että ko. metsätie kulkee kallioisessa maastossa ja sen kunnostamiselle ei ole estettä. Kirkkoneuvosto päättää, että Lännen Koneurakointi Oy:lle annetaan lupa kunnostaa ja leventää em. metsätie enimmillään 8 m sisältäen ojat. Lännen Koneurakointi Oy:lle annetaan metsätien käyttöoikeus lohkon kautta edellyttäen, että se maksaa turpeen kuljetuksista johtuvat tienparannus- ja hoitokustannukset. Lännen Koneurakointi Oy maksaa myös kaikki Maanmittauslaitoksen tietoimitusta koskevat kustannukset. Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto 3/ Tark. Sivu AULI RANNEN KOKOUKSELLE TUOMAT ASIAT 1. Auli Ranne huomautti lumilingon käytöstä hautausmaalla. Lumilinko ei saa heittää lunta hautakivien päälle. 2. Auli Ranne ilmoitti, että tulevan kesän touko-kesäkuun ajan pidetään Panelian meijerillä motoristikahvilaa. Kahvila on avoinna tiistaisin klo Suunnitelmissa on myös motoristihartauden pitäminen syksyllä Panelian kirkossa. 59 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 NRO 2/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 21.3.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 NRO 2/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.2.2014 Maanantai klo 18 20.00 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 NRO 1/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 3.2.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 3.2.2009 Tiistai 19.00 21.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2015 Maanantai klo 18 19.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 24 Kokouksen avaus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2010 21.4.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2010 21.4.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) Aika Keskiviikko 21.4.2010 klo 18.30 19.28 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Raija Hörkkö Hannu

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto Kokousaika maanantai 14.12.2009 klo 19 Kokouspaikka Läsnä Poissa Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja Anne Kuisma Kaisa Kärkäs Marja-Terttu

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA Torstaina 28.05.2015 17.30 Kokous alkaa kahvittelulla 17.30, sitten siirrytään perhekirkkoon klo 18, minkä jälkeen varsinainen kokous. KOKOUSPAIKKA Viialan seurakuntasali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistaina 27.3.2012 kello 18.00 20.40 Paikka: Ruskon seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkoneuvoston jäsenet Salminen Pasi, kirkkoherra,

Lisätiedot