EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10/2008. AIKA Maanantai

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10/2008. AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40"

Transkriptio

1 NRO 10/2008 Sivu 1 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT AIKA Maanantai PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Einola Asta Haapanen Marketta Jalonen Sanna Juhola Seppo Nurmi Veikko Rekola Kauko Sedig Kyllikki Tuominen Minna Tuomisto Anita, varajäsen Valjanen Jaakko Vahanen Hannu, varajäsen POISSA Kiviranta Mikko Viilto Tero MUUT SAAPUVILLA OLLEET Sulonen Ritva, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Koivunen Simo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Järvinen Anneli, pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kemppainen puheenjohtaja Anneli Järvinen pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa Jaakko Valjanen Asta Einola ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 2009 Jukka Kemppainen

2 KOKOUSASIAT Sivu 2 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina klo 18, kahvitus KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 195 KOKOUKSEN AVAUS 196 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 197 N TARKASTUS 198 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 199 LOPPUVUODEN OSTOLASKUT 200 HAUTAINHOITORAHASTOLLE MAKSETTAVA KORKO 201 VALINNAT VUODEN 2009 KIRKKOVALTUUSTON ENSIMMÄISESSÄ KOKOUKSESSA 202 KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJA JA JÄSENET KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 204 TILINTARKASTAJIEN VALINTA 205 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN VALINTA 206 SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTUS 209 KAUTTAUAN SEURAKUNTAKODIN VUOKRALAISTEN IRTISANOMINEN KEHITYSVAMMATYÖN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNI- TELMA VUOSILLE HAUDANKAIVUU HONKILAHDEN HAUTAUSMAALLA 212 VALTUUSTOALOITE/ KIRKKOJEN ENSIAPUVÄLINEET 213 ILMOITUSASIAT 214 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 215 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kemppainen

3 Kirkkoneuvosto 10/ Tark. Sivu KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. 196 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti viisi päivää ennen kokousta. Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 197 N TARKASTUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jaakko Valjanen ja Asta Einola. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

4 Kirkkoneuvosto 10/ Tark. Sivu LOPPUVUODEN OSTOLASKUT Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa se, mihin päivään asti ostolaskuja kirjataan vuoden 2008 menoiksi. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan yleinen käytäntö on, että edellisen vuoden menoiksi kirjattavien ostolaskujen viimeinen toimituspäivä kirjaajalle on päivä tammikuuta. Sen jälkeen tulevat ostolaskut kirjataan seuraavalle vuodelle. Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2008 menoiksi kirjattavien ostolaskujen viimeinen toimituspäivä kirjaajalle on , ja sen jälkeen tulevat ostolaskut kirjataan vuodelle HAUTAINHOITORAHASTOLLE MAKSETTAVA KORKO Hautainhoitorahaston varat ovat seurakunnalla kassalainana. Kirkkoneuvoston tulee määrätä rahastolle maksettava korko vuodelta Pankkilainan korko on tällä hetkellä 6 kk Euribor + 0,8 %, laskettuna 4,098 %. Kirkkoneuvosto päättää, että hautainhoitorahastolle maksetaan korkoa vuonna ,098 %. Korko maksetaan saldolle. 201 VALINNAT VUODEN 2009 KIRKKOVALTUUSTON ENSIMMÄISESSÄ KOKOUKSESSA Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee ensimmäisessä kokouksessaan 1. suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan vuosiksi , johon samalla valitaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. 2. kirkkovaltuuston puheenjohtaja vuosiksi kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja vuosiksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi kirkkoneuvoston jäsenet (11) vuosiksi kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet (9) ja varajäsenet (3) 8. lähetystyön johtokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet (9) ja varajäsenet (3) 9. kasvatustyön johtokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet (9) ja varajäsenet (3)

5 Kirkkoneuvosto 10/ Tark. Sivu piirineuvostojen puheenjohtajat sekä jäsenet (6), joista vähintään yksi on ko. piirin alueelta valittu kirkkoneuvoston jäsen ja muut ko. piirin alueen vaalioikeutettuja seurakunnan jäseniä, ja muut varajäsenet (3), sekä 11. hyväksyy itselleen kirkkovaltuuston työjärjestyksen, ja 12. päättää kirkkovaltuuston kokouskutsusta ilmoittamisesta - Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti 202 KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJA JA JÄSENET Kirkkoneuvosto on käsitellyt Euran seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntöä ja tehnyt siitä esityksensä kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ohjesäännön Kirkkolain 10 luvun 2 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkolain 25 luvun 10 a :n mukaan kirkkoneuvostossa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee 1. kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi , 2. kirkkoneuvostoon 11 muuta jäsentä vuosiksi , ja 3. kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet (myös varapuheenjohtajaksi valitulle)

6 Kirkkoneuvosto 10/ Tark. Sivu KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kirkkoneuvoston asettama ohje- ja johtosääntötyöryhmä on valmistellut kasvatustyön johtokunnan johtosääntöä. Kuten muutkin johtokunnat niin kasvatustyön johtokuntaan tulee puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä ja kolme varajäsentä. Johtokunnan alaisuudesta on poistettu perhe- ja lapsityö. Tälle on tarkoitus perustaa perhe- ja lapsityön työryhmä, joka on kirkkoneuvoston alainen ja kirkkoneuvosto myös nimeää sen. kasvatustyön johtokunnan johtosäännöksi on esityslistan LIITE 1. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. se hyväksyy kasvatustyön johtokunnan johtosäännön, ja 2. perustaa perhe- ja lapsityön työryhmän, jonka kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen. Ko. työryhmään valitaan 6 jäsentä, joiden lisäksi työryhmään kuuluvat työalasta vastaava pappi ja vastaava lastenohjaaja sekä lastenohjaajien keskuudestaan valitsema edustaja. Johtosääntö hyväksytään myöhemmin. LIITE TILINTARKASTAJIEN VALINTA Euran ja Kiukaisten seurakunnat valitsivat valtuustokaudeksi seurakuntien tilintarkastajaksi Oy Audiator Ab. Molemmissa seurakunnissa Audiatorin tilintarkastajana on toiminut JHTT, HTM Risto Pohjanpiiri. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuosiksi tilintarkastusyhtiöksi JHTT-yhteisön, Oy Audiator Ab 2. tilintarkastajien puheenjohtajan 3. muut tilintarkastajat (3) ja varatilintarkastajat (3), ei henkilökohtaisia.

7 Kirkkoneuvosto 10/ Tark. Sivu KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee 4 kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajaa ja heille varajäsenet (4), ei henkilökohtaisia, vuosiksi SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto keskusteli kokouksessaan seurakuntapastorin viran täyttämisestä. Tuomiokapitulissa asia on , jolloin siinä istunnossa annettaneen seurakunnalle lupa ilmoituksen laittamisesta lehteen. Puheenjohtaja: Annetaan kirkkoneuvostolle tilannetieto viran täyttämisestä ja mahdollisesta sijaisjärjestelystä. Todettiin, että piispa on ilmoittanut kirkkoherralle , että seurakunta saa laittaa ilmoituksen avoinna olevasta seurakuntapastorin virasta lehteen. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti antaa kirkkoherralle luvan laatia avoinna olevan seurakuntapastorin viran hakuilmoituksen Kotimaa lehteen. Ilmoitus avoinna olevasta seurakuntapastorin virasta laitetaan myös seurakunnan kotisivulle, kirkkohallituksen rekrytointiin sekä työvoimatoimistoon. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti antaa kirkkoherralle luvan palkata tarvittavaa työvoimaa seurakuntapastorin tehtäviin siihen asti kunnes virka vakinaisesti täytetään. annetaan tuomiokapitulille tiedoksi.

8 Kirkkoneuvosto 10/ Tark. Sivu KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman seurakunnassa niiden jumalanpalveluskolehtien suhteen, joita ei kirkkohallitus eikä tuomiokapituli ole ennakkoon määrännyt (KJ 2:8, 1. mom:n kohta 9). Edellinen vahvistettu kolehtisuunnitelma päättyy vuoden 2008 lopussa. LIITE 2. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää 1. vahvistaa liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle Euran seurakunnan kirkoissa ( Eura, Hinnerjoki, Honkilahti, Kiukainen, Panelia) 2. antaa piirineuvostoille / kappelineuvostolle luvan määrätä kolehdit suunnitelmassa oleville jumalanpalveluksille ja 3. antaa kirkkoherralle luvan poiketa kolehtisuunnitelmasta perustellusta syistä 208 RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTUS Kirkkoneuvoston valitsemat rahavarojen tarkastajat, Minna Tuominen ja Tero Viilto, ovat suorittaneet seurakunnan rahatilien ja arvopapereiden tarkastuksen ja todenneet rahavarat ja arvopaperit yhtäpitäviksi kirjanpidon kanssa sekä asianmukaisesti hoidetuiksi. Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seurakunnassa suoritetun rahavarojen ja arvopapereiden tarkastuksen. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 209 KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN VUOKRALAISTEN IRTISANOMINEN Kirkkovaltuusto hyväksyi pitämässään kokouksessaan Kauttuan seurakuntakotia koskevan hankesuunnitelman. Hankesuunnitelma sisältää seurakuntakodin vuokra-asuntojen muuttamisen nuorisotyön ja partiolaisten käyttöön. Tämän vuoksi asunnot tulisi irtisanoa. Kirkkoneuvosto päättää irtisanoa Kauttuan seurakuntakodin asukkaat lähtien. Irtisanomiset toimitetaan haastemiehen kautta.

9 Kirkkoneuvosto 10/ Tark. Sivu KEHITYSVAMMATYÖN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kehitysvammatyön sopijaseurakuntien kehitysvammatyön talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille on esityslistan liitteenä. LIITE 3 Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi sopijaseurakuntien kehitysvammatyön talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille LIITE 3 Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 211 HAUDANKAIVUU HONKILAHDEN HAUTAUSMAALLA Kiinteistö-, metsä- ja hautaustoimen vastuuryhmä on käsitellyt pitämässään kokouksessaan Honkilahden hautausmaalla tapahtuvaa haudankaivuuta. Vastuuryhmän pöytäkirja 6/2008 toimitetaan neuvoston jäsenille. LIITE 4 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan 1. kiinteistö-, metsä- ja hautaustoimen vastuuryhmän pidetyn kokouksen pöytäkirja 6/2008. LIITE 4 2. vastuuryhmän selvitys haudankaivuusta Honkilahden hautausmaalla. - Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 212 VALTUUSTOALOITE / KIRKKOJEN ENSIAPUVÄLINEET Kirkkovaltuuston jäsen Seppo Juhola on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa hän esittää, että Euran kirkkovaltuuston toimesta ja kirkkoneuvoston toteuttamana suoritettaisiin tarkistukset seurakunnan kirkkojen ensiapuvälineistä ja ryhdyttäisiin toimenpiteisiin, jotta kirkoissa olisi saatavilla ainakin paarit mahdollisten sairauskohtauksien sattuessa. - Kirkkoneuvosto ottaa valtuustoaloitteen käsittelyyn. Päätettiin yksimielisesti antaa suntioille tehtäväksi hankkia Euran seurakunnan jokaiseen kirkkoon paarit, peitteet sekä asianmukaisesti täytetty ensiapukaappi tai ensiapulaukku.

10 Kirkkoneuvosto 10/ Tark. Sivu ILMOITUSASIAT Merkitään kirkkoneuvoston tietoon seuraava ilmoitusasia: 1. Kirkon työmarkkinalaitos on ja päätöksillä tarkistanut Euran seurakunnan kirkkoherran viran ja talouspäällikön viran palkkoja. Korotukset johtuvat rakennemuutosseurakuntien johtavien virkojen palkkojen tarkistuksista. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 214 HONKILAHDEN PIIRINEUVOSTON NRO 4/2008 Honkilahden piirineuvoston pöytäkirja nro 4/2008 on esityslistan liitteenä 5. Piirineuvoston kokous on pidetty Honkilahden pappilassa. Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi Honkilahden piirineuvoston pöytäkirja nro 4/2008. LIITE 5 Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 215 LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN NRO 6/2008 Lähetystyön johtokunnan pöytäkirja 6/2008 on esityslistan liitteenä 6. Lähetystyön johtokunnan kokous on pidetty Hinnerjoen seurakuntakodissa. Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lähetystyön johtokunnan pöytäkirja nro 6/2008. LIITE 6 - Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

11 Kirkkoneuvosto 10/ Tark. Sivu DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN T NRO 5/2008 JA 6/2008 Esityslistan liitteinä 7-8 ovat diakoniatyön johtokunnan pöytäkirjat nro 5/2008 ja 6/2008. Kokoukset on pidetty Euran seurakuntakeskuksessa ja Hinnerjoen seurakuntakodissa. Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 5/2008, LIITE 7 sekä diakoniatyön johtokunnanpöytäkirja nro 6/2008, LIITE 8 Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi. 217 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSTEN 5/2008 JA 6/2008 PÄÄTÖKSET TIEDOKSI Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi 1. kirkkovaltuuston kokouksen 5/2008 päätökset Kirkkovaltuuston kokous pidettiin kirkkovaltuuston kokouksen 6/2008 päätökset Kirkkovaltuuston kokous pidettiin Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi. 218 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 13/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 13/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2009 NRO 13/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.12.2009 Tiistaina 18 19.05 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 NRO 1/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 3.2.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 3.2.2009 Tiistai 19.00 21.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31 NRO 12/2011 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 27.12.2011 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 11/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 11/2010 NRO 11/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.12.2010 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 NRO 2/ 2011 Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen Simo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 1.9.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 1.9.2014 NRO 6/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 1.9.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 1.9.2014 Maanantai klo 18 19.15 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2010 NRO 4/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 5.5.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 5.5.2010 Keskiviikko klo 18 21.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 NRO 1/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 19.1.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 19.1.2010 Tiistai 18 21.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen Sanna Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2010. Euran seurakuntakeskus, rippikoulusali

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2010. Euran seurakuntakeskus, rippikoulusali NRO 3/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.3.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.3.2010 Keskiviikko klo 18 21 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, rippikoulusali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015. Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015. Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1 NRO 2/2015 Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.4.2015 klo 18.44 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen Hannu,

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 NRO 2/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.2.2014 Maanantai klo 18 20.00 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 NRO 2/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 21.3.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2015 Maanantai klo 18 19.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 23.4.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 23.4.2014 NRO 4/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 23.4.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 23.4.2014 Keskiviikko klo 18 19.33 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta Raimo

Lisätiedot

Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla perjantaista 7.1.2011 lähtien.

Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla perjantaista 7.1.2011 lähtien. K U U L U T U S Lopen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 18.1.2011 klo 18.30 kirkon seurakuntasalissa, Pilpalantie 1, Loppi. Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2011. torstai 13. päivänä tammikuuta 2010 klo 19.00 alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2011. torstai 13. päivänä tammikuuta 2010 klo 19.00 alkaen 13.1.2011 3 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2011 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA torstai 13. päivänä tammikuuta 2010 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 Kokousaika Torstai 18.12.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 20.4.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 20.4.2015 NRO 4/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 20.4.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 20.4.2015 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.1.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 17.30 18.20 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Alanen Heikki Aro Jorma Eskelinen Reino Hynninen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015 AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 LÄSNÄ Aakula Kari Lähteenmäki Heikki Ahava Asta Mattila Kalle Haikka

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 10/2014 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 30.12.2014 klo 18 19.47 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 6/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 6/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 6/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 81 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot