EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA Maanantai klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31"

Transkriptio

1 NRO 12/2011 Sivu 1 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT AIKA Maanantai klo PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola Seppo Kiviranta Mikko Lallukka Terho, varajäsen Lammila Tapani Nurmi Veikko Paassilta Raimo Paavilainen Hannu Saarinen Tuula Suomala Esko, varajäsen POISSA Kylämarttila Hilkka Ranne Auli Vahanen Veera Viilto Tero Wikström Virpi MUUT SAAPUVILLA OLLEET Sulonen Ritva, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Järvinen Anneli, pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kemppainen puheenjohtaja Anneli Järvinen pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa Mikko Kiviranta Seppo Juhola ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 2012 Jukka Kemppainen

2 KOKOUSKUTSU Sivu 2 Kirkkoneuvosto 12/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina klo 18, kahvitus klo KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 251 KOKOUKSEN AVAUS 252 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 253 N TARKASTUS 254 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN PAPISTON TYÖJAKOKIRJA 256 OPISKELUANOMUS / RIIKKA RANTANEN KOLEHTISUUNNITELMA JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA EURAN SEURAKUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET EURAN SEURAKUNNAN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄISEN VALVONNAN OHJEET EURAN SEURAKUNNASSA KIUKAISTEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON PANELIAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN NRO 5/ SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ- JA TOIMINTASTRATEGIAN LAATIMINEN 266 RAPORTTI SEURAKUNNAN SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN A-OSAN MUUTOS- JA PERUSKORJAUSSUUNNITELMAT 268 MYYNTITAPPIOIKSI KIRJAAMINEN 269 KUKKATARJOUKSET 270 ILMOITUSASIAT 271 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 272 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 273 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kemppainen

3 Kirkkoneuvosto 12/ Tark. Sivu KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. 252 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Kokouskutsut on postitettu Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 253 N TARKASTUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Virpi Wikström ja Seppo Juhola. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Seppo Juhola ja Mikko Kiviranta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 254 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena. Päätettiin ottaa käsiteltäväksi myös seuraavat lisäasiat: 1. Ilmoitusasiat kohtaan talouspäällikön kolme tiedotusasiaa 2. Viranhaltijapäätökset kohtaan kirkkoherran tekemät kaksi viranhaltijapäätöstä 3. Muut mahdolliset asiat kohtaan Mikko Kiviranna kaksi tiedusteluasiaa.

4 Kirkkoneuvosto 12/ Tark. Sivu PAPISTON TYÖJAKOKIRJA Seurakunnan papit ovat tarkentaneet työjakokirjaa, koska 1. seurakuntapastorin viransijaisuutta ei ole täytetty. LIITE 1 ( jaetaan kokouksessa). Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto 1) merkitsee tietoon saatetuksi tarkennetun seurakunnan papiston työjakokirjan ja 2) toteaa virkapaikat - Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi tarkennettu seurakunnan papiston työkirja. Virkapaikkojen osalta todettiin, että kirkkoherra keskustelee Kiukaisten kirkkopiirin kappalaisen virkapaikasta työntekijän kanssa ja tuo asian uudelleen kirkkoneuvostoon. 256 OPISKELUANOMUS / RIIKKA RANTANEN Vastaava lastenohjaaja Riikka Rantanen anoo seurakunnalta lupaa opiskeluun työn ohessa. Opiskeluaika olisi Riikka Rantanen on valittu opiskelemaan Järvenpään Diakonia- ammattikorkeakouluun Kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehtoon. Tutkintonimikkeenä on Sosionomi (AMK) Kirkon varhaiskasvatusohjaaja. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja siihen sisältyy lähiopiskelupäiviä 3-5 / kuukausi sekä harjoittelua. Lähiopetuspäivät ja harjoitteluaika olisivat palkattomia virkavapauspäiviä, joiden aikana vastaavan lastenohjaajan töistä vastaisivat Satu Tammisto ( mahdollinen sijaisten pyytäminen) ja seurakuntapastori Sami Tolvanen (muut tehtävät). Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto antaa luvan vastaavalle lastenohjaajalle Riikka Rantaselle hänen anomaansa koulutukseen. Lähiopiskelupäiviin ja harjoitusjaksoihin hänen tulee anoa palkatonta virkavapautta.

5 Kirkkoneuvosto 12/ Tark. Sivu KOLEHTISUUNNITELMA Kirkkohallitus määrää vuosittain, mihin yleisiin tarkoituksiin kolehteja on päiväjumalanpalveluksissa kannettava (KL 22 luku 2 1.mom. kohta 9, ns. viralliset kolehdit). Kirkkoneuvoston on seurakunnassa laadittava kolehtisuunnitelma niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, jotka eivät ole ns. virallisia kolehteja (KJ 2 luku 8 ). Kirkkoherralla tulee olla oikeus perustellusta syystä poiketa kirkkoneuvoston hyväksymästä suunnitelmasta. LIITE 2 Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle ja 2) antaa kirkkoherralle luvan perustellusta syystä poiketa hyväksytystä suunnitelmasta. 258 JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA Kirkkojärjestyksen (KJ 2. luku 2 1.mom.) mukaan silloin, kun seurakunnassa on useampia kirkkoja, kirkkoneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelukset kulloinkin pidetään. Pohjana nyt ehdotuksessa olevalle suunnitelmalle on vuoden 2009 alusta ollut seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma ( ) sekä myös kirkkopiirien lausunnot uudesta jumalanpalvelussuunnitelmasta. Tarvetta jumalanpalvelusten vähentämiseen seurakunnassa on esim. työntekijäresurssien vuoksi. LIITE 3 Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy liitteen mukaisen jumalanpalvelussuunnitelman, joka on voimassa vuoden 2012 alusta toistaiseksi ja 2) antaa kirkkoherralle luvan tehdä väliaikaisia muutoksia suunnitelmaan 259 EURAN SEURAKUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Esityslistan liitteenä on ehdotus Euran seurakunnan yleisiksi hankintaohjeiksi. LIITE 4 Käsitellään ja hyväksytään Euran seurakunnan yleiset hankintaohjeet. LIITE 4

6 EURAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 12/ Tark. Sivu EURAN SEURAKUNNAN HANKINTASÄÄNTÖ Esityslistan liitteenä on ehdotus Euran seurakunnan hankintasäännöksi. LIITE 5 Käsitellään liitteenä olevaa hankintasääntöä ja hyväksytään se Euran seurakunnan hankintasäännöksi. LIITE SISÄISEN VALVONNAN OHJEET EURAN SEURAKUNNASSA Kirkkoneuvoston asettama työryhmä on valmistellut sisäisen valvonnan ohjeet Euran seurakuntaan. sisäisen valvonnan ohjeista on esityslistan liitteenä. LIITE 6 Käsitellään ja hyväksytään Euran seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet. LIITE 6 Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti 262 KIUKAISTEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON Kiukaisten kirkkopiirin piirineuvoston pidetyn kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Kokous on pidetty Kiukaisten seurakuntakodilla. LIITE 7 Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi Kiukaisten kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirjan Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

7 Kirkkoneuvosto 12/ Tark. Sivu PANELIAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON Panelian kirkkopiirin piirineuvoston pidetyn kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Kokous on pidetty Panelian meijerillä. LIITE 8 Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi Panelian kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirjan Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 264 LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN NRO 5/2011 Lähetystyön johtokunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 5/2011 on esityslistan liitteenä. Kokous on pidetty Kiukaisten seurakuntakodilla. LIITE 9 Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi lähetystyön johtokunnan pöytäkirjan nro 5/2011. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 265 SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ- JA TOIMINTASTRATEGIAN LAATIMINEN Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ritva Sulonen esittää kirkkoneuvostolle, että se laittaisi alulle vuoden 2012 aikana sekä seurakunnan henkilöstö- että toimintastrategian laatimisen. LIITE Merkitään kirkkovaltuuston puheenjohtajan kirje kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. Kirkkoneuvosto päättää laatia vuoden 2012 aikana seurakunnan henkilöstö- ja toimintastrategian. Henkilöstö- ja toimintastrategian laatimiseen palataan kirkkoneuvoston seuraavissa kokouksissa.

8 Kirkkoneuvosto 12/ Tark. Sivu RAPORTTI SEURAKUNNAN SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA Kirkkoneuvoston valitsemat sisäiset tarkastajat Veikko Nurmi, Hannu Paavilainen ja Virpi Wikström ovat suorittaneet tarkastuksen seurakunnassa. Raportti tarkastuksesta esitetään kokouksessa. Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan raportti suoritetusta seurakunnan sisäisestä tarkastuksesta. Tarkastusmuistio liitetään pöytäkirjaan. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 267 EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN A-OSAN MUUTOS- JA PERUSKORJAUSSUUNNITELMAT Euran seurakuntakeskuksen A-osan muutos- ja peruskorjaussuunnitelmat ovat valmistuneet. Esityslistan liitteenä on muutos- ja peruskorjauksen rakennusselitys sekä huonekortit. LIITEET 11 ja 12 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Euran seurakuntakeskuksen A-osan muutos- ja peruskorjaussuunnitelmat. LIITTEET 11 ja MYYNTITAPPIOIKSI KIRJAAMINEN Seurakunnalla on erääntyneitä saatavia yhteensä 134,50 euroa: päiväkerhomaksuja 40, vuokria 90, virastotuloja 4,50. Saatavat ovat edelleen perinnässä. Kirkkoneuvosto hyväksyy, että 134,50 euroa kirjataan myyntitappioiksi.

9 Kirkkoneuvosto 12/ Tark. Sivu KUKKATARJOUKSET Seurakunta on pyytänyt klo 12 mennessä tarjouksia vuoden 2012 kesäkukkasista. Tarjoukset on pyydetty Filppulan Puutarhalta, Aron puutarha Oy:ltä, Keltamäen Puutarhalta, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Kariniemen puutarhalta sekä Ellän Kukka ja Taimi ky/huittisten puutarhalta. Tarjoukset saatiin Filppulan Puutarhalta, Aron puutarha Oy:ltä, Keltamäen Puutarhalta sekä Ellän Kukka ja Taimi Oy/Huittisten puutarhalta. Tarjous pyydettiin seuraavista kukkasista ja määristä: Orvokki keskisininen 520 kpl Orvokki valkoinen 520 kpl Kyynelpisara 900 kpl Samettiruusu 100 kpl Annansilmä vaalean punainen kpl Hopealehti 200 kpl Filppulan Puutarhan tarjous: Orvokit 1040 kpl 395,20 Kyynelpisara 900 kpl 1 530,00 Samettiruusu 100 kpl 36,00 Annansilmä kpl 6 750,00 Hopealehti 200 kpl 70,00 Yhteensä 8 781,20 sis. alv 23 % Aron puutarha Oy:n tarjous: Orvokit 1040 kpl 447,20 Kyynelpisara 900 kpl 1 800,00 Samettiruusu 100 kpl 40,00 Annansilmä kpl 6 450,00 Hopealehti 200 kpl 68,00 Yhteensä 8 805,20 sis. alv 23 % Keltamäen Puutarhan tarjous: Orvokit 1040 kpl 511,68 Kyynelpisara 900 kpl 1 992,60 Samettiruusu 100 kpl 49,20 Annansilmä kpl 8 302,50 Hopealehti 200 kpl 98,40 Yhteensä ,38 sis. alv 23 % Ellän Kukka ja Taimi ky/ Huittisten puutarhan tarjous Orvokit 1040 kpl 468,00 Kyynelpisara 900 kpl 2 097,00 Samettiruusu 100 kpl 45,00 Annansilmä kpl 6 750,00 Hopealehti 200 kpl 90,00 Yhteensä 9 450,00 sis. alv 23 %

10 Kirkkoneuvosto 12/ Tark. Sivu 10 Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä esitetyn Filppulan Puutarhan tarjouksen, yhteensä 8 781,20 euroa sis. alv 23 %. 270 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Hannele Paldaniuksen kirkkoneuvostolle osoittama kirje Tuomiokapituli on päättänyt merkitä tiedoksi Euran seurakunnan kirkkoneuvoston esityksen ja todeta, ettei seurakunnan seurakuntapastorin (I) virkaan määrätä viransijaista taloudellisten syiden perusteella. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. Kirkkoneuvoston tietoon saatettiin myös seuraavat ilmoitusasiat: 3. Kirkkovaltuuston tekemät päätökset Vuoden 2011 verotilitykset ovat toteutuneet talousarvioon nähden 99,8 prosenttia. Kirkollisverot ovat laskeneet vuodesta ,2 prosenttia ja yhteisöverot kasvaneet 25,3 prosenttia. Verotilitykset yhteensä ovat vuonna 2011 kasvaneet 0,3 prosenttia vuodesta Tapaninpäivän myrsky on kaatanut puita Euran pappilassa, Euran kirkonviereisellä hautausmaalla, Lauhianmäen hautausmaalla, Honkilahden hautausmaalla sekä Panelian hautausmaalla. Puita on kaatunut yhteensä noin 15. Honkilahden kirkon parkkipaikalla kaatunut puu kaatui kellotapulin päälle ja irrotti kattopeltiä. Kattopelti on tämän päivän aikana korjattu.

11 Kirkkoneuvosto 12/ Tark. Sivu VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset. Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. 1. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: 42/2011: Kirsi Haaponiemen lomapäivät 43/2011: lastenohjaajan sijaiseksi Silja Peuraniemi ajalle /2011: päiväkerhomaksuista vapauttaminen 45/2011: Heidi Tuomisen ylityövapaat 46/2011: pappien päivystykset kevätkaudella /2011: Johanna Vepsäläisen anomus (vapaapäivä) 48/2011: tietoturvan yhdyshenkilöksi on nimetty kirjanpitäjä Outi Töykkälä 49/2011: Honkilahdella päiväkerho toimii kevätkauden vain kerran viikossa avoimena päiväkerhona 2. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 11/2011: Sairauslomien myöntäminen viran- ja toimenhaltijoille lääkärintodistusten sekä terveydenhoitajan todistusten perusteella ajalla Vastaavan lastenohjaajan viranhaltijapäätökset: 12/2011: Sijaisen ottaminen päiväkerhoon /2011: Sijaisen ottaminen aamu- ja iltapäiväkerhoon , , MIKKO KIVIRANNAN TIEDUSTELUASIAT Kirkkoneuvoston jäsen Mikko Kiviranta kummasteli, miksei kirkkoneuvosto tässä kokouksessa ottanut käsiteltäväkseen kirkkovaltuuston hyväksymää kiinteistöstrategiaa. Kivirannan mielestä kiinteistöjen, mitkä kiinteistöstrategian mukaan tullaan myymään, myyntivalmistelut olisi tullut aloittaa jo tässä kokouksessa.

12 Kirkkoneuvoston jäsen Mikko Kiviranta toi esille lämpöpumppujen hankkimisen Honkilahden seurakuntakodille. Vuoden 2012 talousarvio ei sisällä määrärahaa lämpöpumppujen hankkimiseen. Kiviranta toivoi, että lämpöpumppuihin tarvittava lisämääräraha anotaan kirkkovaltuustolta. Asia palautettiin kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän valmisteluun. 273 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Raimo Paassilta kiitti puheenjohtajaa ja sihteeriä sekä kirkkoneuvoston jäseniä kuluneesta vuodesta

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 NRO 2/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.2.2014 Maanantai klo 18 20.00 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 NRO 2/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 21.3.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 NRO 1/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 3.2.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 3.2.2009 Tiistai 19.00 21.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2015 Maanantai klo 18 19.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 57 Aika: 18.5.2015 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 13.5.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Kerho- ja kokoontumistila Ilona, Turenki Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011. Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011. Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 12.4.2011 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 16 Kokouksen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 5/2012. KOKOUSAIKA keskiviikkona 6. päivänä kesäkuuta 2012 klo 15.00. Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 5/2012. KOKOUSAIKA keskiviikkona 6. päivänä kesäkuuta 2012 klo 15.00. Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen 56 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 5/2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 6. päivänä kesäkuuta 2012 klo 15.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Torstai 19.3.2015 klo 12.00 14.30 Seurakuntakoti x Hannu Niskanen x Raili Toivonen

Lisätiedot

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.12.2014 kello 18.00 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa kello

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (21) A S I A L U E T T E L O: 69 Kokouksen avaus 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjan tarkastus 72 Ääntenlaskijat 73 Työjärjestys 74 II seurakuntapastorin

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05 Kalajoen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 14.1.2010 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalon alakerta Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstaina 8.11.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 107 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto Kokousaika maanantai 14.12.2009 klo 19 Kokouspaikka Läsnä Poissa Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja Anne Kuisma Kaisa Kärkäs Marja-Terttu

Lisätiedot